Redovisning. Sharing Resources

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning. Sharing Resources"

Transkript

1 Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av stapeln 5-9/4 i Älvsjö utanför Stockholm. Både deltagarna och arrangörerna var väldigt nöjda med både vad vi lärt oss om att dela på resurser och hur vi delade på resurser under själva utbildningen. Deltagarnas utvärdering Deltagarnas upplevelse av Sharing resources utvärderades i en nätbaserad utvärdering som skickades ut en vecka efter utbildningen. 13 av 21 deltagare svarade. Det viktigaste målet för Sharing resources var att deltagarna skulle nå sina egna mål för att vara med på utbildningen. I utvärderingen fick deltagarna först skriva ner det mål för att vara med i utbildningen som de skrev ner första kvällen. Deltagarnas målk var t ex: 1

2 -Get ideas and advices about workcamp leading -enjoy to meet other volonteers, and learn about there life experience! To participate in the group, both in the sessions and "outside" the sessions. Share my thoughts, feelings, experiences and wishes. Listen to the thoughts, feelings, experiences and wishes of the others. Do my task so that it works. (The organizing task). Get to know the others (participants plus not participants). Do my best to learn much. Do what I want "inside the frames" (listen to my need etc.) Learn something that can contribute to my life, improve my living To learn more about IAL:s volonteer work and about how to get involved in it Deltagarna svarade i snitt att de nått sitt mål med 4,6 på en skala mellan 1 och 5 där 1 betydde nej och 5 betydde ja. Vårt mål enligt projektplanen var ett snitt på 4,5, vi nådde alltså vårt mål! Andra viktiga spårövergripande mål för utbildningen var att: Samtliga deltagare kan beskriva ett verktyg som de tror kommer hjälpa dem att bidra till en fredligare värld, och ge exempel på i vilka sammanhang de skulle kunna använda verktyget. Alla som svarade på utvärderingen angav ett verktyg, de flesta skrev nonviolent communication, andra svar var verktyg för att ordna workshops, verktyg för att som lägerledare ordna en workshop om vår förening, rollspel och behovstänk. De som angav nonviolent communication angav ofta t ex alltid/överallt men gav också olika situationer i privatlivet, som ideellt aktiv och i särskilt spända situationer. De som angett andra verktyg gav exempel på konkreta tillfällen när de vill använda dem. Vi tycker därför att vi nådde det här målet också Minst 75 % av deltagarna har en plan för något de under utbildningen funnit inspiration att göra för att bidra till en fredligare och en hållbarare värld när de lämnar utbildningen. I slutet av utbildningen genomfördes en workshop där varje person skrev en plan vilka behov vi skulle vilja möta genom att vara aktiva i vår förening under det kommande året och vad vi vill göra för att få det, och en likadan plan med fokus på vårt privatliv. Dessutom bestämdes det t ex i utvärderingen av volontärsamordnarspåret att vi vill skapa en wiki med volontärsamordningsmaterial. Vi tycker därför att vi nådde det här målet också. Minst 50 % av deltagarna leder en workshop eller bidrar till att organisera utbildningen. 2

3 Alla deltagare deltog i att organisera utbildningen, och mer än hälften av alla deltagare (alla deltagare på workshopledarspåret plus ytterligare två) höll en workshop. Vi nådde alltså det här målet med råge. Andra mål var att alla deltagare skulle lära sig något om: (antal deltagare som svarade att de gjort det/totala antalet deltagare): Hur non-violent communication kan användas för att dela på begränsade resurser (11/13). Verktyg för att dela på resurser med en ickevålds-approach (12/13) Ledarskapsstilar (10/13). Vi ville också utnyttja seminariet för att öva på att hantera de konflikter och spänningar som skulle kunna uppstå under seminariumet. Det blev inte så mycket spänningar under seminariumet, ingen svarade att det uppstått några spänningar p g a begränsade resurser. 7 av 13 svarade ändå att de under seminariumet övat på att hantera konflikter orsakade av begränsad tid, utrymme, pengar eller naturresurser. Vi ville också att deltagarna på lägerledarspåret skulle lära sig något om - lägerledarrollen (4/5) - ansvarsfördelningen för ett lager (5/5) - vår internationella moderorganisation SCI (4/5) - vilka resurser som behövs för ett lager (mat, boende, vägbeskrivning ) (4/5) - att planera de första dagarna på ett läger (5/5) - att använda lekar för att hjälpa deltagare att känna sig bekväma i gruppen (4/5) - gruppdynamik (5/5) - att följa en lägerbudget (4/5) - att hantera resursbrist (1/5) - att leda en workshop om att dela på resurser (4/5) - pacifist voluntary project, green camps och no more war camps (5/5) Deltagarna på workshopledarspåret skulle - utveckla sin förståelse av olika aspekter av att dela på resurser (4/7) - utveckla sin förståelse av gruppdynamik (6/7) - utvecklas av att ge och få feed-back (7/7) - hålla en workshop på sharing resources-tema (6/7) - vara inspirerade at göra det en gång till (6/7) Dessutom svarade deltagarna att I learned much more than listed above I have been very inspired to give more workshops and teach in the future! Bara tre deltagare, utöver de två tränarna, deltog på volontärsamordnarspåret, ingen av dem gjorde den nätbaserade utvärderingen, däremot gjorde vi en muntlig utvärdering i 3

4 slutet av utbildningen. Vi kan därför inte utvärdera våra mål för volontärsamordnarspåren på samma sätt som vi utvärderar de andra spåren, utan får utvärdera spåret ur oss workshopledares perspektiv. Våra mål för spåret var: - Att utveckla vår medvetenhet kring behov hos volontärer i olika faser av volontärande. Vi höll en övning kring att fundera kring en påhittad volontärs behov, liksom våra egna behov som volontärsamordnare och hur vi kan hitta olika strategier för att möta omötta behov. - Utveckla vår förståelse kring vår egen förståelse kring våra behov som volontärer. Vi diskuterade våra behov som volontärsamordnare en hel del, och gjorde övningar kring vilka behov vi möter genom att volontära. - Lära oss av att som volontär och volontärsamordnare ställa önskemål till andra. Vi gjorde det här, men gick inte på djupet, så det här målet nådde vi inte. Däremot pratade vi om att göra det, vilket åtminstone satt igång tankar hos workshopledarna. - Att deltagarna skulle hålla minst ytterligare ett intromöte med en ny aktiv senare. Minst två av tre kommer göra det - Skriva minst ytterligare en rollbeskrivning. Minst två av tre, antagligen tre av tre deltagare kommer att göra detta, minst en har redan satt igång. - Använda den nonviolent communication-baserade feed-backmodell vi använde på seminariet. Den här feed-backmodellen fungerade inte så väl för oss så just på det sättet kommer vi nog inte att ge feed-back i fortsättningen. - Delta i att skriva en volontärpolicy för föreningen. Deltagaren från IAL har redan börjat tillsammans med oss workshopledare, det lät under utbildningen som att de andra också kommer att skriva en volontärpolicy. - Fortsätta utveckla åtminstone ett volontärsamordningsverktyg. Detta kommer alla att göra. Deltagarna var över lag väldigt nöjda med hur det praktiska fungerade under utbildningen. Det som de önskade att vi skulle förändra var att ordna bättre sovplatser (nu sov alla deltagare på liggunderlag i samma rum). Arrangörernas utvärdering Sharing resources var en höjdpunkt under våren för oss som arrangörer. Eftersom Sharing resources inte bara skulle vara en utbildning om utan även en övning i att dela på resurser så gick vi före utbildningen igenom vad som behövde göras och delade upp det i 31 olika roller. Alla som kom på utbildningen hade minst en roll. Prep team bestog av 10 personer (två projektledare som också deltog som tränare, ytterligare tre tränare, en kommunikatör, en landlord (lokalansvarig), två kockar och en fikavärd) och 20 deltagare som minst två och två delade på olika uppgifter (t ex diskorganisatör, filmare, sångmakare och återvinnare). Eftersom vi var många som delade på det som behövde göras blev utbildningen lugn och energigivande för oss i prep team. Detta lugn var vi väldigt nöjda med och tacksamma över, eftersom vissa tidigare utbildningar vi hållit upplevts som väldigt stressiga för arrangörerna. 4

5 Kommunikationen mellan olika prep-teammedlemmar fungerade väldigt bra, vi kunde lita på varandra och hålla oss till vårt ansvarsområde. Att vi var många i prep team gjorde också att de flesta av oss både kunde genomföra vårt ansvarsområde och vara med som deltagare på en del pass. Vi var också väldigt nöjda med att se att rolluppdelningen fungerade eftersom vi vill bidra till en värld där människor tar ansvar för sin omvärld och själva tar tag i problem istället för att vänta på att någon annan ska lösa dem. Att ordna utbildningen allihopa tillsammans tror vi kan vara ett sätt att komma lite närmre en sådan värld. Vi tror också att det är viktigt att vi kan erbjuda små uppdrag till nya aktiva, som en väg till att senare kanske ta på sig ett större uppdrag. På så vis tror vi att vi kan bidra till att bygga ett mer hållbart IAL. Av samma anledning, att vi vill skapa ett hållbart IAL som inte är så beroende av vissa personer, var vi också väldigt nöjda med vår mix av erfarna och oerfarna personer i prep team. Två av tränarna är väldigt erfarna, de andra tre hade aldrig varit tränare förut. I övriga prep team hade två varit med på vårt förra seminarium, övriga tre hade inte det. Något att förbättra till nästa gång vi ordnar en utbildning är att tänka efter en extra gång innan vi gör utbildare till ansvariga för lite större praktiska uppgifter under själva seminariumet. Ytterligare ett experiment som vi blev väldigt nöjda med var att utbildningen var uppdelad i tre spår: ett lägerledarspår, ett volontärsamordnarspår och ett workshopledarspår. Förmiddagarna var gemensamma för alla spår. Vi upplevde att programmet hängde ihop och att förmiddagarna hjälpte oss att nå lite djupare på eftermiddagarna, vilket vi var väldigt nöjda med. Vi tror att det beror på det prep-teammöte för programmet som vi hade några veckor före utbildningen. Vi var också väldigt nöjda med att vi valt att inrikta de olika spåren mot olika roller som behövs i IAL och våra systerföreningar, återigen eftersom vi gärna vill bidra till att bygga ett hållbart IAL. Det praktiska flöt på bra, vår landlord fick ta hand om många små strömavbrott och gjorde det på ett strålande och mycket uppskattat sätt, lokalerna var rena och fina, en svensk smörgåstårta serverades en kväll och var liksom övriga menyn mycket uppskattade. Några saker vi vill förbättra till nästa projekt är reseersättningsrutiner som lägger ett större ansvar på var och en och avlastar ekonomiansvarig och att sänka deltagarnas förväntningar kring Internet. Kort sagt att fortsätta med strategin att sänka deltagarnas förväntningar på service från prep team och lägga mer ansvar på var och en. Vi vill också gå tillbaka till pappersutvärdering för att få svar från alla. Prep team var alltså på det hela taget väldigt nöjda med Sharing resources, och flera av oss har redan börjat drömma om och planera för ett projekt nästa år. 5

6 Ekonomi Samtliga deltagare som lämnade in sina kvitton fick en reseersättning på 70 %. Prep team fick full reseersättning. Deltagaravgiften var 400 kr för deltagare som reste från Sverige och 45 euro för övriga deltagare. Planeringstiden uppskattades i underkant och ungefärligen. Budget Utbildares planering och genomförande av utbildningen (6 pers., totalt 240 h á 100 kr/timme) Arbete matlag (72 h), fikavärd (12 h), kommunikatör (20 h), landlord (50 h) och projektledare (40 h) à 100 kr/h Resekostnad deltagares resor inom Sverige Reskostnad svenska prep team medlemmar, inklusive förberedelsemöte Res- och visumkostnad utländsk prep team medlem (tränare på lägerledarspåret) Resekostnad övriga resor Lokalhyra Mat Transport av mat Ersättning till erfarna utbildare (2*999kr) Omfattas av ansökan kr Egenfinansiering ideellt arbete kr kr Egenfinansiering deltagaravgifter Egenfinansiering egeninsats resa kr kr Kortkursbidrag från Färnebo Folkhögskola kr 120 kr kr kr kr kr 306 kr 999 kr 999 kr Summa kr kr kr kr kr 6

7 Tack! IAL tackar Gustaf V:s 90-årsfond och Färnebo Folkhögskola för det ekonomiska stöd som gjort utbildningen möjlig. Ni kom inte på utbildningen den här gången, men kom gärna nästa gång! 7

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén?

Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Enkät sammanfattning Vad var dina förväntningar på Gomorron Sverige som projekt innan turnén? Att det skulle bli kul, bra och peppande. Väcka hela Sverige typ. Jag hoppades att jag skulle möta lokala arrangörer

Läs mer

Metodhäfte: Rekrytera barn

Metodhäfte: Rekrytera barn Metodhäfte: Rekrytera barn Innehållsförteckning Rekryteringsworkshop 4 Del 1 4 Inspirationsmingel 4 Varför ska vi växa 4 Drömkåren 5 Framgångsrikt 5 Del 2 Nulägesanalys Framtida rekrytering Rekryteringscykel

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40

Handboken för sociala entrepenörer. Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 0 Handboken för sociala entrepenörer Entrepenörshandboken 3.6.indd 1 2013-09-06 14:40 Hejsan, Det du håller i din hand är en handbok i att driva projekt. Boken är framtagen inom Röda Korsets Ungdomsförbunds

Läs mer

påtända osläckbara själar Idéskaparna

påtända osläckbara själar Idéskaparna påtända osläckbara själar Idéskaparna Påtända osläckbara själar Idéskaparna ek. för. 4 Påtända, osläckbara själar 5 Påtända osläckbara själar 2007 idéskaparna ek. för. 1:a upplagan, 1:a tryckningen ISBN:

Läs mer

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan.

Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. Om du kikar ut genom fönstret så kommer du att lägga märke till en sak. Världen har blivit lite bättre än den var förra veckan. 10 stärkande dagar Tiodagarsutmaningen Universe Imagine Publishing www.universeimagine.com

Läs mer

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige

Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige Vägen ut ur fattigdomen Välfärdsstaten Sverige STUDIEHANDLEDNING Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel

Läs mer

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser

14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll. En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser 14 år med samtalsgrupperna Ellen, allan och Coolt med koll En sammanställning av deltagares tankar och upplevelser Ett stort TACK till alla er som varit med och delat med er av era erfarenheter från Ellen,

Läs mer

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011

Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Foto: Magnus Fröderberg Ideellt och frivilligt till dess man sagt JA sen ska man leverera! Samtal med Marie Reinicke Årets Projektledare 2011 Torbjörn Wenell wenell@projektkultur.se Av alla de tusentals

Läs mer

Bygg ett konvent som inte kraschar

Bygg ett konvent som inte kraschar Bygg ett konvent som inte kraschar En trevlig manual i att arrangera konvent skriven av arrangörerna till lajvkonventet Prolog 2009 Innehåll Introduktion 3 Börja här 4 Praktiskt 5 Program 7 Ekonomi 9 Marknadsföring

Läs mer

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN

OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN OLIKA MEN LIKA ATT ARBETA MED BARNKONVENTIONEN I FÖRSKOLAN Foto: Mostphotos Metodbok Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer i Sverige och i världen.

Läs mer

SCRUM som utvecklingsmetod

SCRUM som utvecklingsmetod SCRUM som utvecklingsmetod Så fungerar det i verkligheten Kandidatuppsats inom Data- och Systemvetenskap (15hp) Författare: Handledare: Martin Levin Torsten Palm Uppsala: januari 2011 1 Sammanfattning

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL

DIN EGEN MAKT FÖRORD INNEHÅLL DIN EGEN MAKT En satsning från Nationell Psykiatrisamordning Utgiven av NSPH Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. www.nsph.se Din egen makt Författare: Maria Nyström Agback Utgiven av: NSPH, Nationell

Läs mer

Modul 7 Att söka arbete För Handledare

Modul 7 Att söka arbete För Handledare Modul 7 Att söka arbete För Handledare Kindly reproduced from Foundations for Work project with permission from DiversityWorks (Project no 2012-1-GB2-LEO05-08201) Introduktion Söka efter ett jobb kan ta

Läs mer

Landskapsingenjör som chef

Landskapsingenjör som chef Självständigt arbete vid LTJ fakulteten Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp Landskapsingenjör som chef En kvalitativ studie om chefskap Landscape

Läs mer

en hjälpande hand studiehandledning

en hjälpande hand studiehandledning en hjälpande hand studiehandledning Om studiecirkeln I en studiecirkel träffas man regelbundet för att studera, diskutera eller öva sig på något tillsammans. En studiecirkel består av 3-15 personer. Det

Läs mer

Kan berättelser skapa plats för fler?

Kan berättelser skapa plats för fler? Kan berättelser skapa plats för fler? - Inspiration och praktiska tips för att skapa och sprida berättelser vid konferenser och evenemang Denna verktygslåda är framtagen genom arbetet med kursen Glokala

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006

CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN. Skarpnäcks Folkhögskola 2005-2006 Utvärdering CHEFSUTBILDNING FÖR ARBETSLEDARE INOM FRITIDSSEKTORN Skarpnäcks Folkhögskola 25-26 av Jens Eriksson Skarpnäcks Folkhögskola Horisontvägen 26 128 34 SKARPNÄCK 8-683 18 3 www.skarpnack.fhsk.se

Läs mer

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011

Slutrapport för projektet. Fler ger mer 2009-2011 Slutrapport för projektet Fler ger mer 2009-2011 Maud Willardsson Engström Projektledare Februari 2011 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Rekommendationer... 3 Vad är Fler ger mer?... 4 Hur

Läs mer

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10

PROJEKTLEDNING inom produktutveckling. Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 PROJEKTLEDNING inom produktutveckling Individuell inlämningsuppgift KPP039 Produktutvekling 3 Boris Mrden 2010-01-10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Projektarbete... 4 Projektledning & Ledarskap...

Läs mer

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1

så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Varför föds det så få barn? Resultat av en enkätundersökning om vad som påverkar beslutet att få barn Demografiska rapporter 2001:1 Statistiska centralbyrån 2001 Demographic reports 2001:1 Why so few babies?

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt

Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Om man får vara med mer och bestämma över sig själv då skulle det bli roligt Elevers medskapande i lärprocessen 7,5 p Höstterminen -07 Kursansvarig Inger Brännström Johansson Annika Ehn-Magnusson 1 Inledning

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández.

2012-09-10. En första delutvärdering av SAMTIDIGT. Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer. Maria Padrón Hernández. 2012-09-10 En första delutvärdering av SAMTIDIGT Ett projekt för samverkan kring barn i utsatta miljöer Maria Padrón Hernández Anette Moberg SAMMANFATTNING SamTidigt är ett treårigt ESF-finansierat projekt

Läs mer