Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 1 Redovisning- Peace Facilitator"

Transkript

1 Bilaga 1 Redovisning Peace Facilitator För att underlätta läsnigen av redovisningen av peace facilitator har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni veta mer om våra enskilda seminarier och studiecirkeln titta på bilaga 2 redovisning i detalj. Vill ni veta mer exakt hur pengarna spenderades så ta en titt på bilaga 3 kostnader i detalj. Övergripande mål: att utbildningen ska uppfylla deltagarnas egna mål med utbildningen Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande, såväl arrangörer som deltagare, skrev i början av seminariet Peace Facilitator ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,6 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. att alla deltagare har fått ökad kunskap om och/eller träning i att använda verktyg som kan hjälpa dem att agera som Peace Facilitators. Att alla deltagare har fått ökad tilltro till sin förmåga att agera som Peace Facilitators. Alla deltagarna i studiecirklen och påskseminariumet säger att de känner de olika komponenterna i nonviolent communication, att de fått kunskap om hur man med nonviolent communication kan verka SCI's vision om fred och att utbildingen har bidragit till deras förmåga och självförtroende att fungera som en Peace Facilitator. Citat ur utvärderingarna: It gives me confidence in a way of understanding other needs and requesting others according to my needs in a way that a campleader is some kind of peace facilitator It made me look at some things from the inner side where I could behave different. Maybe then I would have had another experience. It was peacefull environment and we learned a lot about NVC. If we would have had more time/days we could have make some study part about peace in the world Andra viktiga mål var att: Genom seminarieserien få minst tre nya aktiva medlemmar. I studiecirkeln deltog förutom utbildarna för lägerledarseminariumet och ytterligare en aktiv medlem också en deltagare som inte var med i projektgruppen eller varit aktiv i IAL i Sverige

2 men som var utgående volontär I workshopen för styrelsen hade vi en person som tidigare varit aktiv medlem i IAL, och som sedan återkommit på ett senare möte under året. Till lägerledarutblidningen kom 3 nya personer bosatta i Sverige och en som tidigare varit aktiv i IAL. Genom projektet har vi knutit våra lägervärdar närmare oss som organisation och samarbetat med dem inom projektet. Utbildarna till Peace facilitator kom från 2 olika organisationer som IAL har volontärläger hos, som alla också var utbildare i förra årets projekt. Vi har på så sätt stärkt samarbetet med befintliga lägervärdar. Minst en praktikant från lägerledarutbildningen kommer att ta på sig ett större ansvar för uppföljningsseminariumet. Vi hade tyvärr inte hittat en praktikant som deltog i lägerledarutbildningen, och som kunde ta större ansvar under höstens Learn and Celebrateseminarium. En person visade intresse för detta, men visade sig sedan vara på resa det datum då utbildningen skulle hållas. Dock har deltagare från ett av våra tidigare seminarier klivit in som projektledare för det projekt vi hoppas kunna driva nästa år. Alla lägerledare på IAL:s läger ska ha gått en lägerledarutbildning. Om inte alla kan delta på utbildningen på påsk kan vi eventuellt sätta in ytterligare en, kortare, lägerledarutbildningsworkshop för dessa inom projektets ram. En av sex lägerledare var deltagare i vår lägerledarutbildning. Fyra lägerledare har gått utbildning tidigare eller i ett annat land. Under Learn and celebrate diskuterades vikten av att hitta fler lägerledare och att utbilda dem. Totala kostnader och inkomster för projektet Kostnader: ,07kr lokal kr mat och material 7 510,99 kr resekostnader ,08 kr Inkomster:75 192,8 kr Konung Gustaf V:s 90Årsfond: kr Deltagaravgifter: 18 deltagare*300kr = 5 400kr Egeninsats resa: 9 792,8 kr Ideellt arbete omräknat i pengar: kr Resultat: ,73Kr Beräknad återbetalning till Konung Gustaf V:s 90Årsfond: ,73 kr

3 Kommentarer till resultatet: De totala kostnaderna för projektet blev lägre än beräknat främst pga av att vi fick färre deltagare på våra seminarier vilket gjort att vi kraftigt minskat på matkostnader, reseersättningar och materialkostnader. Anledningen till att vi blev färre än beräknat tror vi beror på att vi hade färre läger sommaren 2014 än vi hoppades på vilket gjorde att lämpliga deltagare på learn and celebrate begränsades. Några av deltagare valde även att flyga hela eller delar av sin resa och bekostade sina flygresor själva. Visumkostnader ersattes inte. Däremot slapp fyra deltagare med visumkostnader betala deltagaravgift för att ge dem en mindre nackdel av att de kommer från ett land med visumkrav (IAL:s vision är en fredlig, gränslös värld). För detaljerad beräkning av kostnader se bilaga 3 kostnader i detalj.

4 Bilaga 2 Redovisning i detalj Studiecirkeln Led som du lär 6 personer deltog i studiecirkeln, som utgick från boken led som du lär. Vi har haft 6 skype träffar från 18:e januari till 3:e april Deltagarna bestod av de 4 tränarna på lägerledarutbildningen, en styrelsemedlem och en person som varit på läger med IAL tidigare år. Första träffen på lördag 18:e januari organiserade vi studiecirkeln tillsammans. Sedan hade vi en träff på onsdagen varannan vecka. Varje träff var ca 2 timmar lång. Vi beslutade vilket kapitel vi skulle läsa till nästa gång och vi roterade roller. Vi hade 4 personer som förberedde olika delar för varje träff: en sammanfattning (10 min) frågor (30 min) övningar (30 min) Hur kan vi använda det vi pratat om under seminariet? Återkoppling: vilka behov mötte vi under dagens träff och vilka mötte vi inte? Ytterligare en person var facilitator för träffen som helhet och en annan person var observatör. Vi hade också en fysisk träff den 16 mars 2014 i Örebro i samband med ett förberedelsemöte för lägerledarutbildningen. Fyra studiecirkeldeltagare höll då en 2 timmars workshop om nonviolent communication för 8 deltagare varav 4 styrelsemedlemmar. Agenda var: Berätta om projektet Café Elände (Vargcafé) (10 min) Dominanssystem och livstjänande system (7 min) Grundläggande teori om NVC (30 min) Kommunikationscocktail (30 min) Återkoppling: berätta vad dem tror det som lärt sig kan bidra till dem (15 min) De större förändringar vi gjort utifrån grundplanen är att vi tog bort en fysisk träff med en extern person eftersom vi fick mindre pengar från fonden än i projektplanen. Utvärdering Deltagarna utvärderade varje skypeträff genom att vi avslutade med en runda där var och en berättade vilka behov som var mötta respektive inte mötta. Efter studiecirkeln hade vi också ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål.

5 Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att sätta upp och ta ansvar för egna mål. Alla medverkande såväl arranggörer som deltagare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. I utvärderingsformulär svarade bara 2 av 6 deltagare eftersom de andra inte kunde komma i håg sitt personliga mål efter flera månader. I would love to further develop myself in the practice and knowledge in Non violent communication. It was really good experience. I learned a lot about NVC and I could practice it. It was very good to understand myself and my own needs and how to take responsibility about them. It gave also security as a leader and trainer. I learn a way to learn, the study circle technique that I hope I will use more in the future. Andra viktiga mål var att: Få ökad kunskap om nonviolent communication Studiecirklen handlade om leda studiedelar om nonviolent communication och vi har läst hela boken Led som du lär tillsammans. Alla deltagare svarade att dem få mer kunskap om nonviolent communication. Diskutera hur man kan hantera sin inre kritiker m.h.a. nonviolent communication, och prova på att göra detta. Vi har läst kapitel 2 Inre förberedelser i boken och i andra studiecirkelträffen diskuterade vi kring detta. Vi gjorde då några övningar kring att hantera vår inre kritiker. Fundera kring vilka av sina egna behov man själv behöver vara extra uppmärksam på för att trivas med sin roll som workshopledare under ett seminarium. När vi diskuterade vår inre kritiker, funderade vi samtidigt igenom våra egna behov som workshopledare. Fundera kring strategier för att möta dessa behov och samtidigt möta deltagarnas behov. Vi har läst och pratat om att möta våra egna och deltagarnas behov. Vi gjorde övningar som vi kan använda själva. Diskutera behovsbaserat ledarskap, hur gruppens behov kan förändras under seminariumets gång (med utgångspunkt i FIROteori) och hur vi kan använda våra tankar kring detta i vår planering av seminariumet Vi har läst kapitel 7 Behovbaserat ledarskap och diskuterat det. Det handlar om ledarstilar, och FIROteori i relation till NVC. Vi planerade ett pass till lägerledarseminariet med hjälp av det kapitlet. Prova på att använda nonviolent communicationinspirerade strategier i olika situationer som kan uppstå under en workshop, exempelvis för att ställa önskemål till en grupp, ta beslut i grupp eller avbryta någon. Vi har läst kapitel 5 Dilemman och utmaningar och diskuterat detta. Sedan hade vi gjort övningar där vi provade att använda NVC till exempel i ett rollspel där en person försökte använda NVC för att hantera en utmanande situation.

6 Ta del av och utveckla några övningar som kan användas för att lära ut nonviolent communication. Vi gjorde varje träff övningar där vi provade att använda NVC. Vi gjorde bl a övningar om de 4 grundkomponenterna i NVC (observation, känslor, behov, önskemål), om att uppmärksamma egna behov/känslor under träffen och rollspel med giraff (NVC) och varg (inte NVC). Leda en studiecirkelträff. Varje deltagare ledde en träff. Genom att vi roterade ansvarsområde från träff till träff och alla hade någon typ av ledarroll under varje studieträff fick vi gott om tid att lära oss NVC baserade förhållningssätt och tekniker i en ledarroll i en trygg miljö. Prova att lära ut principerna för nonviolent communication, exempelvis som ett verktyg för att fatta beslut till styrelsen i en workshop före lägerledarutbildningen Vi gjorde en workshop för styrelsen om NVC. Vi har inte fokuserat på att fatta beslut men fokuserade på grundteori och bakgrund om NVC eftersom NVC var nytt för flera deltagare. Diskutera hur det vi lärt oss under studiecirkeln kan användas under lägerledarutbildningen och uppföljningsseminariumet Varje träff pratade vi om hur vi kunde använda det vi pratat om under lägerledarutbildningen. Vi skrev ner det i ett Worddokument och använde det under förberedelsemötet. Planera lägerledarseminariumet utifrån erfarenheter från studiecirkeln. Vi planerade lägerledarseminariumet på lördagen 15 mars och använde då dokumentet med idéer från studiecirkeln och boken Led som du lär. Alla utbildare sa att det hjälpte dem att planera och leda workshops under lägerledarseminariumet. Det hjälpte oss att vara lugna under de sessioner vi höll, och att se sina egna och gruppens behov. Flera övningar från studiecirkeln användes under seminariumet. Prova att använda ett nonviolent communicationbaserat förhållningssätt för att uttrycka tacksamhet. Varje träff uttryckte vi tacksamhet kopplat till den träffen genom att berätta vilka behov som vi mött genom att vara med på träffen.

7 Lägerledarseminariumet Peace Facilitator 22 personer ifrån över 14 olika länder samlades i Stockholm 17 till 21 april 2014 för utbildningen Peace Facilitator. Vi hade 4 deltagare från Sverige. Vi lyckades få en blandad grupp människor med olika roller under utbildningen. 4 personer var med och förberedde utbildningen. Vi hade 3 återbud till utbildningen pga famlijeproblem, sjukdom samt svårigheter att hitta lämpliga miljövänliga resor. Detta gjorde att vi blev färre personer än vad vi räknat med. Utvärdering Deltagarna och prepteam utvärderade genom att fylla i ett individuellt utvärderingsformulär kring utbildningens mål. De som deltagit som deltagare på utbildningen fyllde i stora papper med vad de lärt sig, vad de tar med sig och vad de skulle vilja förbättra. Det viktigaste för oss var att deltagarna lär sig att skriva och ta ansvar för egna mål. Alla deltagare och utbildare skrev i början av utbildningen ner sitt individuella mål med att vara med på utbildningen. Vid utvärderingen svarade de medverkande i snitt att de hade nått sitt personliga mål med 4,35 på en 5 gradig skala där ett betyder not at all och 5 betyder perfect. Deltagarna och arrangörerna upplevde i snitt att deras roll passade dem med 4,56 på en femgradig skala där ett stod för not at all och 5 för perfect. 15 personer tyckte att deras roll passade dem perfekt. Några kommentarer var: I was glad with my role. I felt comfortable during the training, had time for gaining, processing knowledge and for rest.

8 Because I like to share experience and knowledge. I had a need to practice NVC as a leader. I have received a knowledge here, and that was the thing why I was coming here. I got a lot of communication. Andra viktiga mål var: Få kunskap om ansvarsfördelningen mellan lägerledare, lägerdeltagare, projektpartner, och övriga SCI. Vi diskuterade de olika rollerna och deras ansvarsområde. Alla deltagarna var efter utbildningen medvetna om vad deras roll som lägerledare innebär och 90% var medvetna om andra roller under ett läger och ansvarsfördelningen mellan dem och lägerledaren. Få kunskap om SCI:s vision och värderingar. Vi presenterade och diskuterade SCI:s vision och värderingar. 95% av alla deltagare säger efter utbildningen att de åtminstone till viss del känner till SCI:s vision och värderingar. Förstå syftet med nonviolent communication, och hur nonviolent communication kan användas för att sträva mot SCI:s vision Vi hade en tre timmars studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla deltagare säger efter utbildningen att de fick kunskaper om att använda nonviolent communication för att sträva mot SCI:s vision. Through this form of communication I ve been able to identify the needs of other people and sharing empathy. This is important for making peace between people. by understanding your own and other persons needs, you can try to resolve conflicts or/and have respect and appreciation for others who are different from you By using the magic words of knowing needs and requests, we can communicate nonviolently Få kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap Vi presenterade och hade en övning om auktoritär, demokratisk, fri stil och behovsbaserat ledarskap. 82% av deltagarna säger att de fick kunskap om olika ledarskapsstilar och behovsbaserat ledarskap. Identifiera sina egna huvudsakliga behov som lägerledare, liksom vilka behov volontärer, lägervärd och andra aktiva i SCI kan ha kopplat till lägret, och diskutera kring exempel på strategier som kan användas för att möta dessa. 95% säger att de kan identifiera sina egna behov som lägerledare och andras behov som volontär, lägervärd och SCI. Utifrån exempel på vad lägerledare på SCIläger ofta gör för att försöka skapa goda förutsättningar för livet på ett läger, liksom egna idéer, fundera kring strategier för att möta sina egna viktigaste behov som lägerledare, samtidigt som också de viktigaste behoven som andra volontärer, lägervärd och SCI kan ha kopplat till lägret möts. 82% säger efter utbildningen att de är bekanta med hur de kan förbereda och starta ett lägerför att skapa goda förutsättningar för resten av lägret.

9 Baserat på FIROteori om gruppdynamik och egna erfarenheter av grupprocesser diskutera hur gruppmedlemmarnas behov kan förändras under lägret. Prova på att hantera både en situation från den första dagen på ett läger och en konflikt under rollsökningsfasen på ett tänkt läger. Vi har presenterat FIROteori om gruppdynamik och vi gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger. Även vår egen grupprocess bidrog till att lära oss mer om detta. 91% säger efter utbildningen att de har kunskaper om grupprocesser. Diskutera hur individers sätt att möta sina behov kan variera med kulturell och social bakgrund, och hur vi som lägerledare kan hjälpa gruppen att utveckla sin interkulturella och sociala kompetens genom att vara uppmärksam på och lära sig av detta. Vi hade en studiedel om kulturellt och socialt lärande där deltagarna diskuterade personliga och kulturella värderingar med hjälp av en berättelse. Syftet var att bli uppmärksam på personliga och kulturella värderingar och bli medveten om att alla har olika värderingar och att vi agerar i enlighet med våra värderingar. 95% säger att de är medvetna om kulturell och social bakgrund. yes, even if I can see more similarities than differences among us and in general among all human beings Prova på att hantera en fiktiv kulturkrock I vår studiedel om kulturellt och socialt lärande lärde deltagarna känna personliga och kulturella värderingar hos de andra deltagarna. Vi också gjorde ett rollspel om första dagen på ett läger där deltagare hade olika behov. Prova att använda sig av nonviolent communications fyra komponenter (observation, känsla, behov och önskemål) för att be om något, ta beslut i grupp, uttrycka tacksamhet, uttrycka hur man själv känner sig och vad man skulle behöva, lyssna efter andras känslor och behov, och ge empati till sig själv. Vi hade en tre timmar lång studiedel om grunderna i nonviolent communication med praktiska övningar: grundfilosofi, syftet, grundkomponenterna, nyckelskillnader, ärlighet och empati. Alla studie delar gick utifrån den grund studiedel om nonviolent communication. Alla tränare försökte att använda nonviolent communication under seminariet. Alla deltagare säger efter utbildningen att de är medvetna om komponenterna från nonviolent communication. Få erfarenhet av en dokumenterad workshop om SCI som man själv kan hålla på ett volontärläger. Vi gjorde en workshop om SCI:s syfte och värderingar som deltagarna kan använda det på ett läger. Vi hade också en workshop om studie delar. Deltagare förberedde i små grupper om 34 personer en studie del med olika ämnen (interkulturel lärande, SCI, fred, NVC, hållbarhet). 86 % säger efter utbildningen att de är inspirerad att hålla en fredsrelaterad workshop. I think that a study part as NVC would be really interesting maybe not about peace but YES about intercultural learning, theme of the workcamp, climate..

10 68 % säger att de känner sig säkra på att hålla en studiedel under ett läger. still scary, but I feel more confident to start preparing one and leading no, not confident enough, need to work more on this Få möjlighet att efter lägerledarseminariumet fortsätta utbildningen på distans tillsammans med en annan deltagare från utbildningen, och följa och stötta varandra genom planering och genomförande av det läger som var och en på sitt håll ska leda. Vi hade en studiedel där alla deltagare hittade en empatikompis att ge stöd till och få stöd av efter utbildningen med hjälp av nonviolent communication. Deltagarna hade tid att börja med sin egen plan för sitt läger med hjälp av sin empatikompis. 55 % säger att de gjorde en plan. 45 % gjorde ingen plan eftersom de inte visste vilket läger de ska leda eller åkte tidigare från seminariumet. No not still, I would really like to participate to a workcamp as a coordinator but I am still not sure if I would have enough time this summer No I still don't know if I am going to coordinate a workcamp in which one it would be, so I could not really do this

11 Learn and Celebrate 5 personer från 3 olika länder, alla just nu bosatta i Sverige, deltog i utvärderingsseminariet Learn and Celebrate 2021 september hos vår lägervärd i Visby. Deltagarna bestod av 3 av IAL:s lägerledare sommaren 2014, 1 lägervärd (2 personer, som också placerat IAL:s volontärer på sommarens läger). Tre av deltagarna var med och planerade upplägget på seminariet, ytterligare en skötte kommunikationen med alla deltagare, en ansvarade för boende och matinköp och alla turades om att sköta matlagningen under seminariet. Reflektera över sin upplevelse av att vara lägervärd/ lägerledare/ lägerprojektledare/ Samordnare av förmedling av volontärer. Vilka behov blev mötta, vilka blev inte mötta? Alternativt, för dem som ännu inte haft denna roll men är intresserade av att ha det 2015, fundera över vilka ens egna viktigaste behov skulle vara i en av dessa roller. Alla pratade i par om sin upplevelse av det läger de var lägervärd eller lägerledare för. De fick reflektera över sin roll som ledare utifrån vilka känslor det väckte hos dem och vilka behov det tillgodosåg och vilka behov som inte blev tillgodosedda. Vi använde utvärderingsformulär från volontärer, lägervärd och lägerledare och vi försökte kombinera utvärderingarna från de olika lägren för att lära oss mer om olika delar av läger (förberedelser, det sociala, arbetet, fredskultur, praktiska saker, lärande). Vi pratade om vad vi lär oss (kan förbättra) och vad vi vill fira (och vill behålla). Utifrån detta diskuterade vi hur vi kan förbättra situationer och kom fram till konkreta lösningar. Baserat på seminariedeltagarnas egna erfarenheter och utvärderingsformulär från lägren diskutera hur volontärers behov gestaltade sig under lägret, och hur detta eventuellt förändrades under lägret (och om detta kan kopplas till FIROteori). Utifrån utvärderingsformulär och egna erfarenhet i lägret har vi diskuterat vilka behov som möttes och vilka som inte gjorde det. Vi har tillsammans diskuterat hur vi kan möta dessa behov. Diskutera och dokumentera hur omötta behov skulle kunna mötas om samma läger hölls igen. Vi diskuterade situationer under lägren där våra behov inte möttes. Vi diskuterade hur vi kan möta dem och skrev ner våra förslag på ett stort papper.

12 Få möjlighet att diskutera och om man vill spela upp en ny version av en situation under lägret som man skulle vilja hitta andra sätt att hantera. Vi hade möjlighet att göra detta men vi beslutade tillsammans att istället gå djupare i det vi redan pratat om. Diskutera och utveckla strategier för att skapa goda förutsättningar för livet på ett läger. Vi har diskuterat och utvecklat strategier för att skapa ännu bättre förutsättningar för våra läger. Vi utgick från allas behov på ett läger och skapade strategier att möta alla behov. Vi har skrivit ner det som stöd vid planering av nästa års läger. Använda sig av grundkomponenterna i nonviolent communication för att ge uppskattning till sig själv kopplat till vad man gjort under lägret, liksom till andra som varit involverade i samma lägerprojekt. Vi använde nonviolent communication i alla pass. Vi försökte att utrycka känslor, behov och önskemål utgående från konkreta observationer. Vi slutade seminariet med uttrycka tacksamhet till oss själva och varandra. Fundera över om och hur vi vill vidareutvecklas som ledare och Peace Facilitators samt inom IAL. Vi hade ett open space där vi tillsammans beslutade om vad vi skulle diskutera. Vi diskuterade hur vi kan förbättra IALs lägerverksamhet. Vi kom fram till en konkret plan med konkreta saker som vi vill göra nästa år. Fundera kring vad vi vill tänka på om vi vill ordna ett nytt lägerledarseminarium, för att i ännu högre grad möta blivande lägerledares behov. Samtidigt som vi diskuterade lägerledarens behov och andra roller under ett läger funderade vi på hur vi kan använda detta under kommande lägerledar utbildningar. Bilaga 3: Kostnader i detalj Verkliga kostnader för Egen Egen Egen Omfattas av studiecirkeln Led som du finansiering finansiering finansiering ansökan lär ideelt arbete deltagaravgifter egeninsats resa Litteratur (Led som du lär). 674 (5 böcker à 295/st) Resor och mat till fysiska träffar, inklusive förberedelsemöten inför lägerledareutbildningen (1 möte, 3000kr/möte) Planering (1 pers, timmar, 100 kr/timme) Summa studiecirkeln Led som du lär"

13 Budget för lägerledarutbildningen "Peace Facilitator" Planering av ledarutbildning (/5 pers., 16 timmer á 100kr/timme) Arbete matlag (1 personer/måltid, 3h/måltid*12måltider á 100 kr/timme) Arbete huvudutbildare och en huvudorganisatör 4 pers, 8h/dygn, 4 dygn à 100kr/timme) Resekostnad resor inom Sverige (2 deltagare från närområdet, 2 långväga deltagare) Reskostnad utbildare, organisatörer och praktikanter (tre inrikes, 2 från närområdet) Resekostnad övriga resor (5 pers. från Östersjöomr, 13 deltagare som reser från övriga Europa med tåg och buss)) Lokalhyra Mat (75 kr/dygn*4 dygn * 27 personer) och workshopmaterial Workshopmaterial summa lägerledarutbilningen "Peace Facilitator" Budget för uppföljningsseminariumet Learn and Celebrate Planering och genomförande av utvärderingsdagar för ledare (3 pers* 8h* 3 dagar à 100 kr) Arbete matansvarig (1 pers * 6 måltider *3h/ måltid á ,2 562, , , , ,8

14 100 kr) Antagningskrav för deltagare ideellt arbete som ledare om minst 10 h à 100 kr * 5 pers Reskostnader (2 pers från närområdet, 3 pers långväga) Material Lokalhyra 3000 Mat (2 dygn * 5 personer) Summa Learn and Celebrate TOTALT , ,8

Projektplan. för. Peace Facilitator

Projektplan. för. Peace Facilitator Projektplan för Peace Facilitator Bakgrund IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala och ekologiska sammanhang

Läs mer

Projektplan. för. Lead Peace. leading through promoting listening with nonviolent communication

Projektplan. för. Lead Peace. leading through promoting listening with nonviolent communication Syfte Projektplan för Lead Peace leading through promoting listening with nonviolent communication IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för

Läs mer

Redovisning. Sharing Resources

Redovisning. Sharing Resources Redovisning Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth 21 deltagare från 15 länder och 10 prep team medlemmar från 3 länder deltog i Sharing resources, som gick av

Läs mer

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth

Projektplan. för. Sharing Resources. time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Projektplan för Sharing Resources time, space, money, energy, knowledge or shortly: life on Earth Syfte IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt

Läs mer

Reviderad projektplan

Reviderad projektplan Reviderad projektplan för Medlingsutbildning - en utbildning om konflikthantering genom medling som förbereder för att leda volontärläger med fredstema Inledning Intresset för IAL:s medlingsutbildning

Läs mer

Utvärdering SFI, ht -13

Utvärdering SFI, ht -13 Utvärdering SFI, ht -13 Biblioteksbesöken 3% Ej svarat 3% 26% 68% Jag hoppas att gå till biblioteket en gång två veckor I think its important to come to library but maybe not every week I like because

Läs mer

Writing with context. Att skriva med sammanhang

Writing with context. Att skriva med sammanhang Writing with context Att skriva med sammanhang What makes a piece of writing easy and interesting to read? Discuss in pairs and write down one word (in English or Swedish) to express your opinion http://korta.nu/sust(answer

Läs mer

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström

BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström BOENDEFORMENS BETYDELSE FÖR ASYLSÖKANDES INTEGRATION Lina Sandström Frågeställningar Kan asylprocessen förstås som en integrationsprocess? Hur fungerar i sådana fall denna process? Skiljer sig asylprocessen

Läs mer

Bilaga 1. Redovisning av Peace Gardener

Bilaga 1. Redovisning av Peace Gardener Bilaga 1 Redovisning av Peace Gardener För att underlätta läsningen av redovisningen av peace gardener har vi gjort en övergripande redovisning med våra övergripande mål och totala kostnader. Vill ni veta

Läs mer

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name:

Workplan Food. Spring term 2016 Year 7. Name: Workplan Food Spring term 2016 Year 7 Name: During the time we work with this workplan you will also be getting some tests in English. You cannot practice for these tests. Compulsory o Read My Canadian

Läs mer

samhälle Susanna Öhman

samhälle Susanna Öhman Risker i ett heteronormativt samhälle Susanna Öhman 1 Bakgrund Riskhantering och riskforskning har baserats på ett antagande om att befolkningen är homogen Befolkningen har alltid varit heterogen när det

Läs mer

Att stödja starka elever genom kreativ matte.

Att stödja starka elever genom kreativ matte. Att stödja starka elever genom kreativ matte. Ett samverkansprojekt mellan Örebro universitet och Örebro kommun på gymnasienivå Fil. dr Maike Schindler, universitetslektor i matematikdidaktik maike.schindler@oru.se

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor

Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Mödradödlighet bland invandrarkvinnor Birgitta Essén Lektor i internationell kvinno- och mödrahälsovård Institutionen för kvinnors & barns hälsa/imch, Uppsala universitet Överläkare vid kvinnokliniken,

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen)

Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Utbytesprogrammet Linneaus-Palme University of Fort Hare (Faculty of Education) och Umeå Universitet (Pedagogiska institutionen) Mårten Almerud Internationaliseringsansvarig Pedagogiska institutionen Umeå

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13

Make a speech. How to make the perfect speech. söndag 6 oktober 13 Make a speech How to make the perfect speech FOPPA FOPPA Finding FOPPA Finding Organizing FOPPA Finding Organizing Phrasing FOPPA Finding Organizing Phrasing Preparing FOPPA Finding Organizing Phrasing

Läs mer

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB

Utveckla samarbete inom avdelningen. Utveckla samarbetet. mini workshop! i butikens ledningsgrupp. Grid International AB. Grid International AB Utveckla samarbete inom avdelningen Utveckla samarbetet mini workshop! i butikens ledningsgrupp Grid International AB Grid International AB Om ledarskap och samarbete som ger både ökat resultat och bättre

Läs mer

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant.

#minlandsbygd. Landsbygden lever på Instagram. Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. #minlandsbygd Kul bild! I keep chickens too. They re brilliant. Så vacka bilder. Ha det bra idag. @psutherland6 Thanks Pat! Yes the sun was going down... Hahahaha. Gilla Kommentera Landsbygden lever på

Läs mer

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I

EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I UMEÅ UNIVERSITY Faculty of Medicine Spring 2012 EVALUATION OF ADVANCED BIOSTATISTICS COURSE, part I 1) Name of the course: Logistic regression 2) What is your postgraduate subject? Tidig reumatoid artrit

Läs mer

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet

KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER. Joel Rasmussen, Örebro universitet KOMMUNIKATIONS- OCH TOLKNINGS- PERSPEKTIV PÅ TILLBUD OCH OLYCKOR I KEMISKA INDUSTRIMILJÖER Joel Rasmussen, Örebro universitet joel.rasmussen@oru.se Vad som bör betraktas som en risk är inte självklart

Läs mer

Barn och unga i samhällsplaneringen

Barn och unga i samhällsplaneringen Barn och unga i samhällsplaneringen Utgångspunkter i arbetet FN:s konvention om barns rättigheter Demokratiaspekter i den fysiska planeringen Ta tillvara lokal kunskap för bättre planering och god bebyggd

Läs mer

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05

Om oss DET PERFEKTA KOMPLEMENTET THE PERFECT COMPLETION 04 EN BINZ ÄR PRECIS SÅ BRA SOM DU FÖRVÄNTAR DIG A BINZ IS JUST AS GOOD AS YOU THINK 05 Om oss Vi på Binz är glada att du är intresserad av vårt support-system för begravningsbilar. Sedan mer än 75 år tillverkar vi specialfordon i Lorch för de flesta olika användningsändamål, och detta enligt

Läs mer

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson

Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län. 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Kvalitetsarbete I Landstinget i Kalmar län 24 oktober 2007 Eva Arvidsson Bakgrund Sammanhållen primärvård 2005 Nytt ekonomiskt system Olika tradition och förutsättningar Olika pågående projekt Get the

Läs mer

Listen to me, please!

Listen to me, please! Till pedagogen är särskilt riktat mot det centrala innehållet Lyssna och läsa i ämnet engelska i Lgr11. Syftet med materialet är att: Eleverna ska ha roligt tillsammans i situationer där eleven är ledare.

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education

Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Studenter utan gränser Strengthening Students International Education Catherine Gillo Nilsson Göteborgs universitet Del I INLEDNING Syfte och Fokus Workshopens Lärandemål What to expect Efter workshopen

Läs mer

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/

http://marvel.com/games/play/31/create_your_own_superhero http://www.heromachine.com/ Name: Year 9 w. 4-7 The leading comic book publisher, Marvel Comics, is starting a new comic, which it hopes will become as popular as its classics Spiderman, Superman and The Incredible Hulk. Your job

Läs mer

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling

Verksamhetsplan. Internationella Arbetslag 2008. Volontärförmedling Verksamhetsplan Internationella Arbetslag 2008 Volontärförmedling En viktig del av IAL:s verksamhet och den som berör flest medlemmar är att förmedla platser på volontärläger utanför Sverige. Under flera

Läs mer

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II

Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II Evaluation Ny Nordisk Mat II Appendix 1. Questionnaire evaluation Ny Nordisk Mat II English version A. About the Program in General We will now ask some questions about your relationship to the program

Läs mer

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied?

This is England. 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? This is England 1. Describe your first impression of Shaun! What kind of person is he? Why is he lonely and bullied? 2. Is Combo s speech credible, do you understand why Shaun wants to stay with Combo?

Läs mer

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner

Förskola i Bromma- Examensarbete. Henrik Westling. Supervisor. Examiner Förskola i Bromma- Examensarbete Henrik Westling Handledare/ Supervisor Examinator/ Examiner Ori Merom Erik Wingquist Examensarbete inom arkitektur, grundnivå 15 hp Degree Project in Architecture, First

Läs mer

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9)

Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar (7 9) Libers språklåda i engelska: Spel och lekar är en gedigen uppsättning övningar som kombinerar träning i muntlig språkproduktion med grammatik- och frasträning.

Läs mer

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Solowheel. Namn: Jesper Edqvist. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Solowheel Namn: Jesper Edqvist Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract We got an assignment that we should do an essay about something we wanted to dig deeper into. In my case I dug deeper into what a

Läs mer

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön

Han fick hjälp att köpa huset och har sedan dess hyrt ut det för att dryga ut sin inkomst. Det kan behövas eftersom mer än hälften av hans månadslön 84 Stevie Stevie Khosa är en trettioårig Ngoni från östra provinsen. Han och hans fru är självmedvetna och stolta, men de kämpar en ojämn kamp mot sina ekonomiska problem i en storstad med galopperande

Läs mer

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook

Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Provlektion Just Stuff B Textbook Just Stuff B Workbook Genomförande I provlektionen får ni arbeta med ett avsnitt ur kapitlet Hobbies - The Rehearsal. Det handlar om några elever som skall sätta upp Romeo

Läs mer

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09

Vätebränsle. Namn: Rasmus Rynell. Klass: TE14A. Datum: 2015-03-09 Vätebränsle Namn: Rasmus Rynell Klass: TE14A Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about Hydrogen as the future fuel. I chose this topic because I think that it s really interesting to look in to the

Läs mer

Bilaga till kontrakt mellan IAL och. för volontärlägret

Bilaga till kontrakt mellan IAL och. för volontärlägret Bilaga till kontrakt mellan IAL och för volontärlägret Under ett IAL-läger lever folk som aldrig förut träffat varandra tätt, tätt under 1-2 veckor. Folk som många gånger har helt olika bakgrund och vanor.

Läs mer

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska

Resa Allmänt. Allmänt - Grundläggande. Allmänt - Konversation. Fråga om hjälp. Fråga om en person talar engelska - Grundläggande Can you help me, please? Fråga om hjälp Do you speak English? Fråga om en person talar engelska Do you speak _[language]_? Fråga om en person talar ett visst språk I don't speak_[language]_.

Läs mer

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg

MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg MÅLSTYRNING OCH LÄRANDE: En problematisering av målstyrda graderade betyg Max Scheja Institutionen för pedagogik och didaktik Stockholms universitet E-post: max.scheja@edu.su.se Forskning om förståelse

Läs mer

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012

AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 AS/ADHD Hjälp! Hur gör man då? Stockholm den 20 april 2012 This is who I am.. How many days will it take for you to understand? Look into my eyes! This is who I am. You know I cannot do anything about

Läs mer

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s.

The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. The tradition of hanging plush dice (also known as fuzzy dice or raggardice) in the rear mirror started in the USA in the '50s. According to one account, the rebellious hot rod youth wanted to show that

Läs mer

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK

Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv. Anna Hansen, NCK Generic Learning Outcomes att göra skillnad genom kulturarv Anna Hansen, NCK NCK The Nordic Centre of Heritage Learning and Creativity AB Ett forsknings- och utvecklingscentrum i skärningspunkten mellan

Läs mer

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2014

Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2014 Verksamhetsberättelse Internationella Arbetslag 2014 Sammanfattning Under 2014 ordnade IAL fem läger i Sverige, ett fler än 2013, och förmedlade 30 utgående volontärer till läger runt om i världen. Projektet

Läs mer

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English

Travel General. General - Essentials. General - Conversation. Asking for help. Asking if a person speaks English - Essentials Can you help me, please? Asking for help Do you speak? Asking if a person speaks Do you speak _[language]_? Asking if a person speaks a certain language I don't speak_[language]_. Clarifying

Läs mer

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld.

Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Språkutvecklande arbetssätt i en ämnesövergripande värld. Pernilla Malmgren Ma/NO/Teknik/ Eng Anna Werner SO/ SV/ SvA/ Eng Paradisskolan Trollhättan Ca 450 elever F-9 Undervisning på engelska: English

Läs mer

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna.

5. Gör det samma med böcker som du tror nyblivna föräldrar kan komma att låna. MARKNADSFÖRING Har du idétorka? Undrar du hur du kan få fler att bli intresserade av Spädbarnsmassage? Ewa Westman har satt ihop en inspirationslista för att få fler deltagare! Printa ut den! Aktivitet

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

English. Things to remember

English. Things to remember English Things to remember Essay Kolla instruktionerna noggrant! Gå tillbaka och läs igenom igen och kolla att allt är med. + Håll dig till ämnet! Vem riktar ni er till? Var ska den publiceras? Vad är

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017

Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt. Västerås 15 februari 2017 Wittgenstein for dummies Eller hur vi gör det obegripliga begripligt Västerås 15 februari 2017 En värld är varje människa, befolkad av blinda varelser i dunkelt uppror mot jaget konungen som härskar över

Läs mer

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012

Mentalträning GUSK PA, säsongen 2012 Innehållsförteckning Numero Uno - Att vara DÄR- NU och HÄR- NU... 2 Numero Doz - Hur jag matar min mentala mage med en ljudportion... 3 Numero TRES - Its inch by inch! That s all there is... 4 Mentalträning

Läs mer

Support for Artist Residencies

Support for Artist Residencies 1. Basic information 1.1. Name of the Artist-in-Residence centre 0/100 1.2. Name of the Residency Programme (if any) 0/100 1.3. Give a short description in English of the activities that the support is

Läs mer

Webbregistrering pa kurs och termin

Webbregistrering pa kurs och termin Webbregistrering pa kurs och termin 1. Du loggar in på www.kth.se via den personliga menyn Under fliken Kurser och under fliken Program finns på höger sida en länk till Studieöversiktssidan. På den sidan

Läs mer

I got the idea for Frozzypack a cold January morning.

I got the idea for Frozzypack a cold January morning. Frozzypack produces and sells a unique lunchbox whit integrated cooling in the lid. Frozzypack was created by Carolina Sundberg who solved a problem she ran into in everyday life. Frozzypack tillverkar

Läs mer

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag

Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag Du Uppdragsbeskrivning Styrelseledamot i Internationella Arbetslag IAL:s vision är en fredlig och gränslös värld där människor möts med kärlek, förståelse och respekt för varandra, sig själva och de sociala

Läs mer

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience

Här kan du checka in. Check in here with a good conscience Här kan du checka in med rent samvete Check in here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet

Läs mer

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks

Support Manual HoistLocatel Electronic Locks Support Manual HoistLocatel Electronic Locks 1. S70, Create a Terminating Card for Cards Terminating Card 2. Select the card you want to block, look among Card No. Then click on the single arrow pointing

Läs mer

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops

Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Rekrytering Besöka fem skolor/mässor och berätta om IAL, t ex Stockholms universitet 8/3, samt i samband med detta eventuellt genomföra fredsworkshops Minst tre utgående volontärer berättar om sina upplevelser

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1

Discovering!!!!! Swedish ÅÄÖ. EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24. Misi.se 2011 1 Discovering!!!!! ÅÄÖ EPISODE 6 Norrlänningar and numbers 12-24 Misi.se 2011 1 Dialogue SJs X2000* från Stockholm är försenat. Beräknad ankoms?d är nu 16:00. Försenat! Igen? Vad är klockan? Jag vet inte.

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN

OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN OPEN NETWORKED LEARNING EN ÖPPEN KURS FÖR KOLLABORATIVT LÄRANDE ONLINE I SAMVERKAN MELLAN LÄROSÄTEN Lars Uhlin och Maria Kvarnström Enheten för medicinsk pedagogik (UME), Karolinska Institutet, Stockholm

Läs mer

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening

Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening Libers språklåda i engelska 7 9: Listening är ett helt fristående nyskrivet hörövningsmaterial. I materialet ingår 40 hörövningar, varav 8 är s.k. studiosamtal

Läs mer

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016.

Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu. Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016. Blueprint Den här planeringen skapades med Blueprints gratisversion - vänligen uppgradera nu Engelska, La06 - Kursöversikt, 2015/2016 v.6-12 Book Project During this project you will be reading English

Läs mer

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET)

MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) ENGELSKA B MÅL ATT UPPNÅ (FRÅN SKOLVERKET) Du skall förstå vad som sägs i längre sekvenser av sammanhängande tydligt tal som förmedlas direkt eller via medier och där innehållet kan vara obekant för dig

Läs mer

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron?

Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Livskvalitet hos äldre: Att jämföra äpplen och päron? Magnus Lindwall, Cecilia Fagerström 2, Anne Ingeborg Berg, Mikael Rennemark 2 ADA-Gero, Psykologiska Institutionen, Göteborgs Universitet 2 Sektionen

Läs mer

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar.

Jag vill också passa på att tacka för en trevlig vernissage och att så många kunde komma. Barnen var stolta över att få visa runt er föräldrar. Tackar för den här veckan Som de flesta av er såg på vernissagen så har innemiljön på förskolan helt ändrats. Vi har gjort hörnorna tydligare än tidigare och mer nivåanpassade för att barnen ska kunna

Läs mer

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users

Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Samhälle och karriärutveckling Stockholm sept 2011 Voice of Users Har vägledning någon effekt? - Voice of Users Jag tänker Jag tycker Jag tycker Jag tänker Voice of users - bakgrund Nordiskt forskningsprojekt

Läs mer

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people -

employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - employee engagement concept (Eec) - a respectful work life designed around people - The story Världen förändras allt snabbare och vi behöver göra saker på ett annorlunda sätt Tänk dig en arbetsplats som

Läs mer

What will teachers do with SF?

What will teachers do with SF? What will teachers do with SF? Mikael Thunblom Martin Larsson Martin Larsson Mikael Thunblom Martin Larsson Mikael Thunblom Mikael Thunblom The Principle The Teachers Mikael Thunblom The Swedish

Läs mer

Enkätundersökning Askar Camp 2011

Enkätundersökning Askar Camp 2011 Underlaget till denna sammanställning är en enkätundersökning med frågor formulerade av PGS utförd av Taha Sirhan och sedan sammanfattad på engelska av Dona Khoury i juli 2011. Sammanställningen är PGS

Läs mer

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat?

2014-09- 25. Reflektion: Förmågor. Intelligens. Talang ??? Vad tänker DU. Vad tänker DU? Naturligt eller utvecklat? Growth Mindset vad motiverar oss att LÄRA Bosse Larsson + Mindset www.tankvidare.nu bosse.g.larsson@gmail.com Bosse Larsson Självförtroende Misslyckas Ansträngning Självförtroende Misslyckas Ansträngning!

Läs mer

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar

Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Som man ropar i skogen får man svarkonsten att fånga, sammanfatta och tolka resultat/mätningar Kvalitativa data Helene Johansson, Epidemiologi & global hälsa, Umeå universitet FoU-Välfärd, Region Västerbotten

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Module 6: Integrals and applications

Module 6: Integrals and applications Department of Mathematics SF65 Calculus Year 5/6 Module 6: Integrals and applications Sections 6. and 6.5 and Chapter 7 in Calculus by Adams and Essex. Three lectures, two tutorials and one seminar. Important

Läs mer

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad.

Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. Välkommen in på min hemsida. Som företagsnamnet antyder så sysslar jag med teknisk design och konstruktion i 3D cad. har varit aktivt sedan 2004, men min bransch erfarenhet började redan 1983. Jag sysslar

Läs mer

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time?

1. How many hours per week have you on average spent on the course, including scheduled time? Design through practice and management LK0162, 30240.1516 15 Hp Pace of study = 100% Education cycle = Advanced Course leader = Petter Åkerblom Evaluation report Evaluation period: 2016-03-18-2016-03-31

Läs mer

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016

Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Äntligen!! Konfirmand 2015/2016 Välkommen som konfirmand i Nosaby församling! Snart är det dags att anmäla sig till konfirmationsläsningen i Nosaby församling och vi ser fram emot att få träffa just dig

Läs mer

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience

Här kan du sova. Sleep here with a good conscience Här kan du sova med rent samvete Sleep here with a good conscience MÅNGA FRÅGAR SIG hur man kan göra en miljöinsats. Det är egentligen väldigt enkelt. Du som har checkat in på det här hotellet har gjort

Läs mer

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate

SWESIAQ Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Aneta Wierzbicka Swedish Chapter of International Society of Indoor Air Quality and Climate Independent and non-profit Swedish

Läs mer

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp

Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp Sid 1 (4) From Kursansvarig/Course Coordinator Lennart Olofsson Till studenter på Medicinsk orientering Välkommen till kursen Medicinsk orientering 5 hp This information is in Swedish; in the end of the

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK

COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Saab EDS Jönköping 8 november 2013 COACHING OCH KONSTRUKTIV FEEDBACK Ladda ner bilderna här: www.planb.se/samtal 1 PlanB teamet Kasper Arentoft Tue Juelsbo Team kompetenser: bl. a danske, processledning,

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna

Kvalitativ design. Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Kvalitativ design Jenny Ericson Doktorand och barnsjuksköterska Uppsala universitet Centrum för klinisk forskning Dalarna Skillnad mellan kvalitativ och kvantitativ design Kvalitativ metod Ord, texter

Läs mer

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh

Internationalisering i mötet med studenter. Hedda Söderlundh Internationalisering i mötet med studenter Hedda Söderlundh Hedda.Soderlundh@sh.se Bakgrund Eget avhandlingsarbete: Språkliga effekter av internationalisering av högre utbildning. Vad händer med svenskan?

Läs mer

Mina målsättningar för 2015

Mina målsättningar för 2015 Mina målsättningar för 2015 den / - 1 Vad har jag stört mig på under 2014? När jag tänker på det, vill jag verkligen ändra på det i framtiden. Under 2014 har jag varit så nöjd med detta i mitt liv. Detta

Läs mer

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg

Att fastställa krav. Annakarin Nyberg Att fastställa krav Annakarin Nyberg Disposition Del 1 Varför samla in krav? Typer av krav Interaktionsdesign och krav Del 2 Analys, tolkning och presentation Scenarios Use cases Task analysis Avslutning

Läs mer

Mot e& strukturerat uppdrag där förstelärare och forskning kan stärka processerna.

Mot e& strukturerat uppdrag där förstelärare och forskning kan stärka processerna. Mot e& strukturerat uppdrag där förstelärare och forskning kan stärka processerna. Linköpings universitet i samarbete med Storkyrkoskolan och Björngårdsskolan Leda Lärande - Stockholms stad 7 september

Läs mer

BIP Allt är möjligt!

BIP Allt är möjligt! Hej! BIP Allt är möjligt! Övergripande frågor Hur planerar du din undervisning så att den blir inkluderande? Hur återkopplar du så att elever utvecklar sitt lärande? Hur organiserar du klassrummet så att

Läs mer

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik

KAPITEL12 LEDARSKAP. Jacobsen & Thorsvik KAPITEL12 LEDARSKAP 1 VAD ÄR LEDARSKAP? 1. Ledarskap är en rad handlingar som utövas av en eller flera personer. 2. Ledarskap har till avsikt få andra att göra något 3. Ledarskap ska bidra till att organisationer

Läs mer

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day

Focus on English 9. PROVLEKTION: St. Patrick s Day Focus on English 9 Focus on English är ett nyskrivet läromedel för åk 7 9. Goda engelskkunskaper är ett av elevernas viktigaste redskap för det livslånga lärandet. I boken vilar fokus på strategier, på

Läs mer

DNSSEC Våra erfarenheter

DNSSEC Våra erfarenheter DNSSEC Våra erfarenheter Torbjörn Carlsson Chef.SE Registry tobbe@iis.se Tillväxt 0 2000 172 000! Kunskap byggd på Kunskap byggd på erfarenhet erfarenhet Projektstart, 1999 Signering av.se-zonen, september

Läs mer

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects

Kursplan. AB1030 Att arbeta i projekt. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Working in projects Kursplan AB1030 Att arbeta i projekt 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Working in projects 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Kursens övergripande mål är att den studerande ska tillägna

Läs mer

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1

Kursplan. AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Kursplan AB1029 Introduktion till Professionell kommunikation - mer än bara samtal 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introduction to Professional Communication - more than just conversation 7.5 Higher Education

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011

Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users. 20 oktober 2011 Svensk vuxenutbildning i ett Nordiskt perspektiv Stockholm 7 okt 2011 Voice of Users Kort presentation Tomas Mjörnheden Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg Planeringsledare för - Studerandeuppföljning

Läs mer