Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg. Projektet Guldstunder i äldres vardag"

Transkript

1 Lena Hallström Lindkvister och Sofia Sikström, Kvalitetsinspiratörer, Sociala sektorn, Äldreomsorg Projektet Guldstunder i äldres vardag

2 Sida 2

3 Sida 3 Inledning Sedan augusti 2008 arbetar två kvalitetsinspiratörer med social aktivering för äldre i Borlänge kommun. Till 2010 bedrevs verksamheten i projektform finansierat av statliga stimulansmedel och har sedan dess utvecklats till två tillsvidareanställningar. Från början har kvalitetsinspiratörernas arbete varit att planera och genomföra aktiviteter, både stora och små, för äldre på särskilt boende. Arbetet var inriktat mot små insatser på individnivå men i och med att verksamheten utökats med ordinärt boende har det fått till följd att kvalitetsinspiratörerna fått inrikta sig på större organiserade aktiviteter som musikunderhållning, resor med nostalgibuss, fisketurer, svamplockning och så vidare. Tanken har därför varit att personalen på särskilt boende själva ska ta till vara så kallade guldstunder i vardagen. Detta kan exempelvis vara att personalen sätter sig ned med en omsorgstagare och pratar kring ett fotografi, pratar gamla minnen, ge handmassage, manikyr, allt för att uppmärksamma den enskilda personen och dennes behov och önskemål. Guldstunden är inte något som behöver planeras i förväg utan det kan ske spontant. Dessa guldstunder kan ske på tre nivåer: Större aktiviteter som oftast behöver vara planerade och organiserade. Exempelvis en utflykt eller musikunderhållning. Trevliga vardagshändelser avser enkla aktiviteter som kräver små resurser. Exempelvis läsa tidningen, lyssna på radio, samtal om minnen samt enklare helgfestigheter. Möten på individnivå kan vara planerade eller uppstå i samband med dagliga rutiner, exempelvis vid påklädning. Det kan handla om samtal om den äldres behov, önskemål eller intressen eller om insatser för att öka välbefinnandet såsom massage och taktil stimulering. Guldstunder finns redan i verksamheterna, men kvalitetsinspiratörerna har sett ett behov av att uppmärksamma personalen på att det är en viktig roll i deras arbete. Mål Målet är att ge aktivitetsombud ett särskilt ansvar för att inspirera övrig personal att vara med och utveckla det sociala innehållet samt planera och genomföra aktiviteter och trevliga vardagshändelser för äldre i enlighet med programmet för utveckling av det sociala innehållet i äldreomsorgen. Utbildning av aktivitetsombud Varje avdelning på särskilt boende har utsett minst ett aktivitetsombud i personalgruppen. Ombudsrollen har varit helt ny på de flesta enheterna. Totalt har 39 ombud deltagit vid utbildningen. Utbildningen startade med en föreläsning av Jane Lindell Ljunggren som driver demensboendet Hattstugan där personalen arbetar med guldstunder i vardagen. Tanken var föreläsningen skulle inspirera ombuden till att själva ta tillvara på guldstunderna i deras arbete. Föreläsaren gav konkreta tips på hur personal under dygnets alla timmar kan ta tillvara dessa viktiga tillfällen, exempelvis genom beröring och uppmärksammande av individen.

4 Sida 4 Inspirationsträff 1 Därefter fortsatte utbildningen med två inspirationsträffar. På första träffen diskuterades föreläsningen, den nationella värdegrunden för äldreomsorgen samt hur det sociala innehållet i vardagen ser ut för omsorgstagare i Borlänge kommun. Ombuden fick reflektera kring om de aktiviteter som skedde var möten på individnivå, trevliga vardagshändelser eller större aktiviteter. Det visade sig att det sker väldigt många guldstunder dagligen men att man som personal inte reflekterar kring detta. Redovisningen gjorde att aktivitetsombuden fick mycket idéer och inspiration av varandra. Därefter fick de i grupp diskutera hur de skulle vilja att det var med möten på individnivå och trevliga vardagshändelser, vilka hinder som eventuellt fanns för detta och hur hindren kunde övervinnas. Träffen avslutades med en hemuppgift där ombuden skulle ordna en trevlig vardagshändelse eller ett möte på individnivå med en eller flera omsorgstagare. Inspirationsträff 2 Den andra inspirationsträffen inleddes med redovisning av hemuppgiften. Tanken med detta var dels att aktivitetsombuden skulle prova att medvetet utföra en guldstund, dels att genom redovisningen ta del av andras arbete och bli inspirerad. Exempel på guldstunder som genomförts var Fredagsmys framför TVn Besök på intilliggande avdelning för fika Julpyssel med andra avdelningar Handmassage Individuella möten med samtal om exempelvis fotografier, minnen, barndom och intressen Guldstunderna upplevdes som mycket positiva för personalen att utföra då de fick se nya sidor hos omsorgstagarna samt lära sig mer om dem. En personal beskrev aktiviteten adventspyssel där alla omsorgstagare deltog, på följande sätt: Mycket trevlig stund när alla kan vara med och det blir ett lugn som alla njuter av. En annan personal hade tittat på burfåglar med en orolig och nedstämd omsorgstagare: Helt otroligt hur fåglarna kan påverka humöret och dämpa oron bara genom att tillsammans lämna avdelningarna och prata med fåglarna Aktivitetsombuden reflekterade även om hur de trodde att omsorgstagarna upplevt stunden. Ombuden var överens om att guldstunden hade uppskattats och att det hade varit givande samt trevligt att få prata av sig och dela med sig av sitt liv. Omsorgstagarna kände sig sedda och uttryckte att det var bra att få ensamtid med personalen. En del aktiviteter utfördes på annan plats än avdelningen vilket också uppskattades, exempelvis att få gå till apoteket och handla själv. Omsorgstagarna uttryckte sin uppskattning med både ord och kroppsspråk; Med glittrande ögon berättade personen att det varit en fin stund

5 Sida 5 Efter redovisningen fick aktivitetsombuden diskutera i grupper kring hur de önskar utveckla arbetet med guldstunder, vilka hinder som kunde finnas för detta samt hur hindret kunde försvagas. Bland annat kom förslag på att införa pubkvällar, att med enkla medel förbättra inomhusmiljön på enheterna, trevliga dukningar, besök av djur med mera. Hinder som sågs för detta var främst tid och pengar. För att övervinna dessa hinder var det viktigt att ha intresserad personal och bra kommunikation. Det skulle vara bra att schemalägga tid för dessa aktiviteter så att de genomförs. Ett förslag var även att ha ett egentidsschema för varje omsorgstagare. Utvecklingsområden I det fortsatta arbetet med guldstunder i vardagen så är det viktigt att involvera enhetscheferna i större utsträckning. En del ombud upplever att det är svårt att skapa guldstunder då kollegor tycker att det finns arbetsuppgifter som är viktigare Därför är det viktigt att enhetschefen är delaktig i tanken med ett arbetssätt där vi ser det friska hos individen och där det sociala innehållet i vardagen är en minst lika viktig arbetsuppgift som omsorg och omvårdnad. Det ska inte behöva kännas som något stort eller som en extra uppgift utan handla om spontana möten i vardagen som en del av det dagliga arbetet. Ett sätt att synliggöra detta är att på personalmöten ha en stående punkt att diskutera hur arbetet med guldstunder fortlöper och utvecklas. Avslutningsvis Att utbilda aktivitetsombud är inte något som bara kan göras vid ett tillfälle utan det måste vara ett kontinuerligt arbete. Det är viktigt att de ges möjlighet att själva få planera och utföra aktiviteter men även att de får möjlighet till att reflektera och ta del av erfarenheter från andra aktivitetsombud. Det är därför viktigt att kvalitetsinspiratörerna fortsätter arbetet med att inspirera och stötta aktivitetsombuden.

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag

Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Tid för en guldstund En beskrivning och utvärdering av projektet Guldstunder i de äldres vardag Julia Lindbladh och Lisa Gunnefur FoU-dokument 2010:5 ISBN 978-91-86631-04-8 Stadskontoret Förord I Malmö

Läs mer

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach

Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Rehabiliterande förhållningssätt - Utbildning till rehabcoach Utbildningsprojekt Hösten 2012 Projektredovisning Anna Hassel Arbetsterapeut/Projektledare Beställare Sociala sektorn, Borlänge kommun Projektansvarig

Läs mer

Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet 2010. Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer

Omsorgsnämnden. Redovisning av sociala innehållet 2010. Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer Omsorgsnämnden Redovisning av sociala innehållet 2010 Stimulansprojekt Kvalitetsinspiratörer Sida 2 Projektbeskrivning Sedan augusti 2008 arbetar två Inspiratörer med social aktivering för äldre i Borlänge

Läs mer

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren

Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Kvalitetsarbete i praktiken ökat lärande med stöd av digitala verktyg 2014 Grundsärskolan Fyren Döderhults skolområde i Oskarshamns kommun Vi utbildar världsmedborgare! Projektledare och rektor Renée Dahlberg,

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden

Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Ungdomsbesök i vård- och omsorgsboenden Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2013:9 ISSN 1401-5129 FÖRORD I en studie som nyligen gjorts inom ramen av SNAC-studien

Läs mer

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad

Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Uppföljning av projektet Brandsäkerhet hos äldre i Stockholms stad Jenny Österman Lisbeth Hagman Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2014:5 ISSN 1401-5129 FÖRORD Stockholms stads satsning

Läs mer

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor.

Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014. 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. FoU Fyrbodal Kursutvärdering kursen för Personliga Assistenter, våren 2014 48 har lämnat in av totalt 55 deltagare. Alla har dock inte svarat på alla frågor. Kommunfördelning på deltagare: Tanum 4 Vänersborg

Läs mer

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken

Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg. Sammanfattning från femte mötet i de blandade lokala lärande nätverken Nätverket Kombinera förvärvsarbete och anhörigomsorg I februari 2011 startade arbetet med nya blandade lokala lärande nätverk inom det prioriterande området: Kombinera förvärvsarbetet och anhörigomsorg.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna

Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Rapport, Utvärdering av RoM projektet med fokus på Rehabilitering i vardagen Och Måltiderna Jönköping mars 2012 Reviderad oktober 2012 Projektledare för RoMprojektet Karin Aldensjö Lena Strömbom Innehållsförteckning

Läs mer

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014

1 Äggets utvärdering Ht 2013 Vt 2014 Äggets 1 utvärdering Ht 2013 Vt 2014 2 Fokus under året! SKA! Under höstterminen har vi fokuserat mycket på ska-arbetet och försökt hitta fungerande system för det fortlöpande arbetet. Vi använder oss

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Enhet Lundabyns fritidshem Läsår 2010-2011 Elisabeth AnderssonHult Rektor FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET ENHET Lundabyns fritidshem TIDSPERIOD Läsåret 2010-2011 GRUNDFAKTA OM ENHETEN

Läs mer

Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden

Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden Ny teknik - en del av den meningsfulla dagen på särskilda boenden Projektperiod 2013-11-01 2014-10-15 Bodil Evertsson Innehållsförteckning Bakgrund... 1 Syfte... 1 Målsättning... 2 Upplägg av försöksverksamheten...

Läs mer

Om att bli mer lik Gud och sig själv.

Om att bli mer lik Gud och sig själv. Om att bli mer lik Gud och sig själv. 2 Helgjuten Om att bli lik Gud och sig själv 3 Jonas Lundkvist equmenia 2012 Grafisk form & Illustration: Rebecca Miana Olsson Första utgåvan equmenia Box 14038, 167

Läs mer

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13

Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Björnbärets Kvalitetssäkring Maj-13 Skriven av Elisabeth Fors Normer och värden 1. Alla barn ska i maj 2013 ha fått möjlighet att lyssna, berätta och ge uttryck för sina uppfattningar. Halvtidsutvärdering:

Läs mer

! " # " $! " # " % % & ' (& " ) ' * %% ) ' 3

!  #  $!  #  % % & ' (&  ) ' * %% ) ' 3 2 ! "#" $! "#"%% &' (&")' * %% ) ' 3 Enligt avtal mellan beställare och utförare har beställaren rätt att genomföra brukarundersökningar och kvalitetsuppföljningar även i form av aktiv uppföljning genom

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT

FORNÄNGSSKOLAN. SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT FORNÄNGSSKOLAN SÄRSKOLAN årskurs 6-9 KVALITETSREDOVISNING 2004-2005 PEDAGOGISKT BOKSLUT Fornängsskolan 2005-06-09 Sandra Brolin Per Dahlberg Lars Karlsson Marianne Karnell Tuula Löfborg Gunnar Carlsson

Läs mer

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014

Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 Utvecklingsområde för Björkets Förskola 2013/2014 (reviderad 140126) Utveckling och lärande Nulägesanalys Vi väljer att arbeta med barnens språkutveckling just nu eftersom både läroplanen, skolplanen och

Läs mer

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011

Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Arbetsplan för Villa Villekullas fritidshem Juni 2011 Fritidshemmet ska ge den omsorg som krävs för att föräldrar ska kunna förena föräldraskap med förvärvsarbete och studier. Fritidshemmets uppgift är

Läs mer

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg

Lärande och utveckling i vardagen. förutsättningar och verktyg Lärande och utveckling i vardagen förutsättningar och verktyg Om Carpe - bakgrund I detta material nämns Carpe som en enhet. Fram till och med 30 juni 2014 består Carpe av två delar, Forum Carpe och projekt

Läs mer

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015

Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling. Herrängs förskola 2014/2015 Plan mot kränkande behandling och för främjande av likabehandling Herrängs förskola 2014/2015 2014/2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Vår vision 3. Delaktighet i arbetet med planen 3.1 Barnens delaktighet

Läs mer

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt

Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Återrapportering av ekonomiskt stöd till lokalt brottsförebyggande projekt Det sker mycket brottsförebyggande arbete runtom i landet, både som projekt och i den löpande verksamheten. Några av dessa insatser

Läs mer

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män

Barn på Fridhemskolans fritidshem Totalt 85 barn (47 flickor och 38 pojkar) Personal på Fridhemskolans fritidshem 6 kvinnor och 2 män Arbetsplats/Projektdeltagare: Vårgårda kommun, Utbildningsförvaltning Inger Karlsson, Asklanda skolas fritidshem Mari Berlin, Nårunga skolas fritidshem Inger Sundén, Kesbergskolans fritidshem Susanne Hallersbo,

Läs mer

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014

Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Dokumentation lärträff BFL 19/2 2014 Grupp 1 Vi känner att vi implementerat no hands up och använder oss av det på en för oss lagom nivå. Vid varje nytt möte så går vi igenom föregående mötesinnehåll.

Läs mer

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS

ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS ATT VARA SOM EN BLÄCKFISK EN PROJEKTKOORDINATORS UPPLEVELSER AV ATT STARTA UPP OCH IMPLEMENTERA ÄLDREOMSORG PÅ DISTANS Jenny Husell ABSTRAKT Att arbeta som projektassistent, innebär många möten med människor

Läs mer

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR!

VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! VÄLKOMNA SÅ VÄLKOMNAR NI NYA MEDLEMMAR! HEJ! Föreningen eller klubben är en av de viktigaste grundstenarna i Socialdemokraterna. Det är den verksamhet som de flesta av våra medlemmar möter i sitt vardagsengagemang.

Läs mer

Vi använder bla "Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet", disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska

Vi använder bla Vad tar jag med mig tillbaka till arbetet, disskuterar vad vi kan ha användning av och hur vi ska Ser vi till att arbetskamrater som deltar i kurser, föreläsningar etc. får möjlighet att dela med sig av nya kunskaper och tankar till arbetsgruppen? Hur gör vi det? Kan vi göra det bättre? N men det ska

Läs mer

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson

Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Modell Modell för hemrehabilitering för Hemrehabilitering i i Strängnäs kommun kommun Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt Holmström Anne-Marie Robertson Sofia Lundqvist Tove Bellander Emma Brandt

Läs mer