Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers"

Transkript

1 FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities Marketing products and services Customers Marknadsorientering Customer concern throughout business Know customer choice criteria and match with marketing mix Segment by customer differences Invest in market research and track market changes Welcome change Try to understand competition Market spend regarded as an investment Reward innovation Search for latent markets Being fast Strive for competitive advantage Produktorientering Convenience comes first Assume price and product performance are the key to most sales Segment by product Rely on anecdotes and received wisdom Cherish the status quo Ignore competition Marketing spend regarded as luxury Innovation punished Stick with the same Why rush? Happy to be me-too Skapa kundvärde Positive Perceived benefits Product-, Service- Relational-, Image benefits Negative Perceived sacrifice Monetary-, Time-, Energy-, Psychological costs Word of mouth -Nöjda kunder sprider budskapet -..men missnöjda kunder kan göra detsamma -Hitta ambassadörer och galjonsfigurer -Kostnadseffektivt -Yngre generationers motvilja till reklam

2 Marknadsmix Product Promotion Price Place +3 P: People, Process, Physical evidence Effektiv marknadsmix 1.Matchar vad kunden vill ha 2.Välbalanserat 3.Matchar företagets resurser 4.Skapa konkurrensfördelar 1.När den utvalda target segmentet valts ut, behöver man veta hur kunden väljer mellan olika val. De måste se på produkten/tjänsten ur kundens synvinkel. Kunden väljer utifrån ekonomiska och psychologiska kriterier. Analys av vad kundens olika kriterier är kommer att avslöja vilka nykelkrav som måste uppfyllas för att lyckas. Gör man det bättre än konkurrenterna skapar man en konkurrensfördel. 2. 4P ska vara välbalanserade, de ska hålla en röd tråd. Om en produkt ger stora fördelar, pris, så kommer kunden vara frågandevid kvaliteten. Viktigt att vid promotion nå ut med en konsekvent meddelande om dessa fördelar till den riktade segmentet. Distributions valen ska också vara konsekvent med strategiska positionering av produkten. 3.Anpassad gentemot företaget tillgångar. En annan begränsad resurs kan vara kompetensen inom företaget. En marknadsmix kan vara för ambitiös för ett företag med begr. Marknadsförings kunskaper. 4. kommer fram till via 4P. Konkurrensfördel är en klar fördelaktig skillnad över vad som kunden vill ha. Matchar marketing mix med vad kunden vill ha. EX; IKEA De har haft en klar marknads-orienterad business filosofi. Nyklen har varit stora volymer och gör-det-själv möbler för att hålla priset nere, medan man säljer mer trendiga produkter än konkurrenterna. Modern look med allt som behövs i hemmet, som tillverkas runt om i världen. Kombinationen av trendiga möbler och det låga priset har gett dem en kraftig konkurrensfördel till medelinkomst personer, speciellt unga nyinflyttade, som varit deras target segment. Lekrum för barn, restaurang, svensk bistro avdelning. Företaget alltid utanför städer. De har en försiktig policy gällande expansion. De vill lyckas först i en region innan de fortsätter till

3 nästa. Klassisk ex på hur marknads mix kan göras för att möta vad kunden vill ha bättre än konkurrenterna. Deras starka konkurrensfödel är basen för deras framgång. Marknadsdriven ledning/management 1.Shared values and beliefs 3.Customer focus 5.Market-led strategy 4.Structure and systems 2.Market intelligence 6.implementation 1.customer first, kan vara svårt för väletablerade företag som hittills inte satt kunden i fokus. 2.Skills in understanding and responding to customers, analys och tolkning av influenserna till vad som göra att kunden vill ha. 3.fokus på kunden medför market-led strategy och viljan att möta efterfrågan bättre än konkurrenterna. 4.structure based on strategy. Team work. När man tittar på nya marknader ska företaget veta om sina styrkor resp. svagheter. Organisationens struktur måste reflektera med marknads strategin. 5.Linking distinctive competencies to market opportunities. Competetive advantage the driving force 6.People. Incitament. Tydlig Kommunikation. Övertyga Inre effektivitet och yttre effektivitet Strategi Ineffektiv Effektiv Ineffektiv försvinner fort överlever Process Effektiv Dör sakta Gör bra ifrån sig Utvecklas FÖ 2 Marketing environment Macroenviroment: Ekonomi, Politik/Lagar, Socialt, Teknik, Physical Microenviroment: Kunden, Distributörer, Konkurrenter, Leverantörer Ekonomiska krafter: -Economic growth and unemployment -Interest and exchange rates -The growth of economic areas -Skatter och inflation Sociala krafter: -Demographic forces -Cultural forces -Corporate social responsibility and marketing ethics -The consumer movement

4 Politiska och lagliga krafter: -Monopolies and mergers(sammanslagningar) -Restriktioner -Codes of practice Physical krafter: -Use of environmentally friendly ingredients -Recyclable and non-waste packaging -Animal testing of new products -Protection of the ozone layer -Pollution (förorening) Tekniska krafter: -DVD -Mobile phones -Internet -Computers -Robotics -Camcorders Fördelar med marknadssegmentering -Differentation -Target market selection -Tailored marketing mix -Opportunities and threats Segmentering av konsumentmarknad Konsumentsegmentering - Behavioural, Psychographic, Profile Behavioural- Benefits sought(convenience, status, performance), Purchase occasion(self-buy, gift), Purchase behaviour, Usage, Perceptions and beliefs Psychographic- Lifestyle(trendse,tters,cenveratives) Personality(extroverts, introverts, aggressive) Profile- Demographic, Socio-economic, Geographic Ex; Grey Goose vodka Super-premium vodka. Det fans många prestigefyllda märken, men ej bland vodka. För att locka den sortens segment behövdes en bra historia. Så de bestämde sig för att tillverka i frankrike, som inte hade vodka tradition, men dock många lyxiga märken. Riktade in sig på amerikanska marknaden. Det viktiga de gick ut med var att den bar gjord noggrant av franska vodka tillverkare, använda sig av vatten från franska bergen, filtrerad via champagne kalksten. Väldesignad flaska med en gås, dubbla priset mot absolut. Blev en omedelbar succe, och såldes efter 5 år till bacardi för 2 miljarder dollar.

5 Segmentation of organizational markets Organizational segmentation- Organizational size, Industry, Geographic location, choice criteria, Purchasing organization Kriterier för lyckad segmentering -Effective homogeneous and different -Measurable- identifiable and understandable -Accessible- promotion and distribution -Actionable- internal resources -Profitable- large enough Target marketing Odifferentierad marknadsföring Marketing mix mot hela marknaden Ex Organisation marketing mix target market Posten 4 P Alla Differentierad marknadsföring Marketing mix 1 segment 1 Marketing mix 2 segment 2 Marketing mix 3 segment 3 Fokuserad marknadsföring Segment 1 Segment 2 - marketing mix Segment 3 Customized marknadsföring Marketing mix 1 customer 3 Marketing mix 2 customer 2 Marketing mix3 customer 3 Postionering Successful positioning 1.Clarity, 2.Consistency, 3.Credibility, 4.Competitiveness Repositioning Strategies 1.idéen måste vara tydlig, både i target marketing och fördelar jfr med konkurrenter. 2.Står fast med sitt budskap, inte ändrar år för år vad man går ut med. 3.valda konkurrensfördel måste vara trovärdigt för det utvalda segmentet 4.erbjuda ngn fördel för kunden som konkurrenterna saknar. T ex apple med ipod, och fördelen att ladda ner direkt från itunes,

6 Product Same Different Same Image Product Target Repositioning Repositioning Market Different Inte så påtaglig Påtaglig Repositioning Repositioning FÖ 3 Marknadsplanering Marknadsplan ofta en del av affärsplanen 1.Affärsidé 2.Ledning 3.Marknadsplan 4.Affärsmodell och organisation 5.Implementeringsplan 6.Finansiering 7.Risker Marknadsplanen ska kunna ge svar på: Marknaden? Marknadssegment för oss? Konkurrensfördelar? Marknadsåtgärder? Konkurrenternas positionering? Förväntade resultat? The marketing planning process 1.Business mission 2.Marketing audit 3.SWOT analysis 4.Marketing objectives 5.Core strategy 6.Marketing mix dicisions 7.Organization and implementation 8.Control marketing planning at the business level marketing planning at the product level 1.Affärsidé / Business Mission -Organsiationens syfte -Besvara på: vilken slags affärer sysslar vi med? Villka affärer vill vi syssla med? Villka behov har kunderna? Vad kan och vill vi göra? års plan Komponenter som kan ingå i en affärsidé: kunden, produkten eller tjänsten, plats, teknik, filosofi, self-concept, medarbetarna 2. Marketing Audit / Nulägesanalys -Undersökning av företagets marknadsmiljö, syfte, strategi och aktiviteter. Går ut på att identifiera problem och möjligheter på marknaden. - Grunden för att förbättra marknadsföringen -frågor att besvara: Var är vi nu? Hur kom vi hit? Vart är vi på väg? -Svaren besvaras på: Extern och intern analys samt SWOT-analys Extern analys 1.macroenviroment - ekonomi, tekniska förändringar, sociala/kulturella och poliska faktorer 2. Market kunder, köpbeteende, trender, marknadskanaler, leverantörer etc.

7 3. Competition konkurrenters styrkor, svagheter, agerande, entrybarriers, etc. Porters five forces Rivalitets bland konkurrenterna Hot från nyetableringar, köparens förhandlingsstyrka, hot från substitut, Leverantörernas förhandlingsstyrka Styrkor 1.Starkt verktyg för konkurrensanalys på en viss industrinivå samt att avgöra attraktivitet. 2.Indata för SWOT Begränsningar 1.Utifrån-in 2.Oflexibel 3.Existerande marknader, inte nya Intern analys -Resultat -Strategiska spörsmål -Marknadsföringsmix -Strukturer -Marketing System 3.SWOT = syntes av den externa och interna analysen Styrkor Svagheter Intern Möjlighter Hot Extern 4.Mål för marknadsföringen -Sätts med situationsanalysen och SWOT som grund och består av: Strategisk stöt (vilka produkter skall säljas på vilka marknader, företagets inriktning framöver) Ansoff Strategisk mål (Produktnivåbeslut; bygg, behåll, skörda, avveckla) Strategisk stöt: Ansoffmatrisen Markets Existing New/Related Existing Products Marknadspenetration Marknadsutveckling eller expansion New/Related Produktutveckling Differentiering 5.Core Strategy = sätt att nå målen 1. Välj Target Markets / Segment 2. Välj Konkurrenternas Targets 3. Uppnå Konkurrentsfördelar, genom: -Differentiering: -Olika produkter( bättre kvalitet..) -Bättre kundrelation(närmare, snabbare..)

8 -Fokus: - en viss grupp av kunder -Låga kostnader: -Låga kostnader som en differentiator 6. Beslut angående marketing mix -beslut man för att markandsföra sin produkt: - 4P: Produkt, Pris, Plats, Påverkan. - 7P: 4P + Personal, Process och paketering -Hänsyn tas till tid och kostnad Produkt- Funktionalitet, Utseende, kvalitet, märke, garanti, support Pris- pris, rabatt, finansiering, uthyrnings möjligheter Plats- olika kanaler till kunden, plats, logistik Promotion- Reklam, personlig försäljning, public relations, media Personal anställda, management Process- metoder och process av tillhandahålla tjänsten/produkten Paketering- Broshyrer etc. Marknadsplanens funktioner -Vägledning -Information -Allokering -Stimulans 3 sätt att planera Top-down: Mål & planer från ledning till underställda Bottom-up: Mål & planer från underställda till ledning Goals-down-plans-up: Mål från l till u och planer från u till l Anledningar till planeringsproblem 1.Politcal 2.Opportunity cost 3.Reward systems 4.Information 5.culture 6.Personalities 7.Lack of knowledge and skills Att hantera marknadsplaneringsproblem -ledningssupport -kulturell anpassning -belöningssystem -avpolitisering -kommunikation -utbildning Planering stabilitet, förutsägbarhet, rationalitet Osäkerhet, dynamik, kaos, turbulens, komplexitet, snabbhet, oväntade händelser.. Improvisation

9 FÖ 4-5 Konsumentmarknadsföring, varumärkesstrategier och 4P Konsumentbeteende Kunder Var köper de? Hur köper de? Vem är viktig? Vilka är deras köpkriterier? När köper de? Influenser Kund: - Köpsituationen -Personliga influenser: informationsbehandling, motivation, uppfattning och attityd, personlighet, livstil, livscykel - Sociala influenser: kultur, social klass, geodemografi, referensgrupper Köpbeteenden -Kulturella -Sociala -Personella -Psykologiska Köpprocsessen Identifiering av behov eller medvetande om problem Köpkriterierna fastställs och viktas informationssökning- Utvärdering av alternativ- Köp Köpet utvärderas 4-olika tillfällen av hög involvering av köp 1.Om ens egen självbild förändras, t.ex. juveler, bröstoperation 2.Om risk finns, tänk om du köper fel hus, jfr med fel tuggummi.. 3.Sociala faktor, om andras bild av dig ändras vid köp, t ex fräck bil 4.Känslomässigt köp, t ex vid val av restaurang vid viktigt tillfälle. Varumärkesstategier - Varumärkets styrka - Varumärkets exklusivitet - Varumärket avspeglar allt som företaget gör och kommunicerar. - Varumärket har en innebörd för alla intressenter Positionering: - Attribut hos produkten som anses som fördel av kunderna - Varumärken kommunicerar även med icke-kunder, särskilt så kallade premiummärken. Internet påverkar och både centraliserar och decentraliserar marknadskommunikationen - Ett varumärke globalt - Mängder med marknadskanaler Co-branding: - Ta rygg på etablerat varumärke - Visualisera viktiga samarbete, ex: Iphone och Telenor och TeliaSonera Varumärkets betydelse för kunden -Rationella betydelser: - Igenkänning

10 - Förväntan om kvalitet - Kontinuitet - Åtaganden gentemot marknaden, ex kvalitet, etik, miljö -Känslomässiga betydelse: - Uttryck för personlighet - Uthållig design - Genuint intresse, även fåfänga Varumärkets betydelse för tillverkaren -Eventuell minskad konjunkturkänslighet -Premiumprissättning -Lägre marknadföringskostnader -Lönsamhet -Attraktion gentemot intressenter -Ingång till nya marknader/kunder Svaga varumärken -Negativ prispremium: svårt att motivera högre pris -Brist på tydig strategi skapar förvirring: både hos kunder, men även hos leverantörer -Avvikelser mellan produktens egenskaper och marknadskommunikationen: hemköps egna varumärke? -Bristfällig konsistens över tiden: Stora skillnader mellan kampanjer etc. -Instabil efterfrågan: ökad konjunkturkänslighet -Konkurrensfördelar saknas -Produkten ger inget positivt intryck -Kommunikativ dissonans: olika budskap i olika medier. -Marknadsföringen skapar förväntningar som inte infrias. Varumärkesutveckling Sker top-down Små förändringar av varumärket lämpligast Mätningar ofta genom attitydsundersökningar Produktkategorier Befintlig Nya Befintligt Produktlinjes- Varumärkesutveckling Varumärke utveckling Nytt Flera varumärken Nya varumärken STP Segmentering Targeting Positionering Identifirera Värdera Differentiera Finn de variabler som Värdera hur attraktiva de Anpassa erbjudandet och kan användas för segmentering olika segmenten är välj position för de valda segmenten Gruppera Välj Utveckla Gruppera marknaden till Välj vilka segment som Anpassa marknadsmixen olika segment ska bearbetas för varje segment

11 Segmentering -marknadssegment: en grupp eller organisationer som delar en eller flera egenskaper och som därför har relativt lika behov -segmentering handlar om sortering: avgränsa kunderna så att företaget kan rikta tydliga signaler till de tänkta kunderna -Att definiera segment: kombination av olika variable, ex ålder och kön. 4P 1.Produkt -vilket behov tillfredsställer den? -egenskaper hos produkten: - utseende, funktion, egenskaper och förpackning - kvalitet och utbud - varumärke eller inte? -förstärkning av produkten - installation och service - garanti - leverans- och betalningsvillkor Vad är en produkt? -Varor och tjänster, men även personer, organisationer och idéer. -Utmärkande för tjänster: - marknadsföringen sker vid kundmötet - personalkrävande - delegering av ansvar är en framgångsfaktor - Kärn- och periferiservice - Upplevelser Produkt Kärnprodukt Påtaglig produkt: Förpackning, varumärke, kvalitet, utseende, funktion Utvidgad produkt: Service, Installation, garanti, leverans & betalningsvillkor Produktens livscykel -Introduktionsstadiet -Tillväxtstadiet -Mognads- och mätnadsstadiet -Nedgångsstadiet -Ev. ny tillväxt Produktportfölj -lämpligt att ha mer än en produkt -produktutvidgning uppåt och nedåt -produktmixen är ofta avgörande för lönsamheten -möjligheter att agera på olika marknader -möjligheter att agera gentemot konkurrenter -Viktigt att ha konsistens i portföljen 2.Pris -ger intäkter till företaget -interna faktorer -marknadsmål -marknadmix-mål

12 -kostnader -organisatoriska -Externa faktorer -marknad och efterfråga -konkurrenters kostnader, priser och erbjudanden -annat, ex konjunktur Prissättning -kostnadsbaserat pris -konkurrensbaserad pris -värdebaserad pris(marknaden) Prisstrategier -Skumning : högt pris för image, mjölka marknaden -Penetration: lågt pris för volym för att ta marknadsandelar -Differentiering: varierande pris beroende på tid, plats, kvantiteter etc. för att styra kunden -Kompensationsprissättning: lågt pris på kärnprodukten men högre pris på perifera produkter Prisstrategi baserad på produktlivscykeln Intro Skimming eller penetration Tillväxt- Penetration Mognad- Differentiering Nedgång- Kompensation 3.Plats -Marknadskanaler -Marknadstäckning -Sortiment -Platser -Lager -Transport -Logistik Plats och tillgänglighet -Hur företaget når ut till sina kunder -Hur kunderna når företaget -Distributionskedjan -Läge- butik, Internet -Öppettider Distributionsbeslut -Intensiv, selektiv eller exklusiv distribution -en eller flera distributionskanaler -direkta och/eller indirekta distributionskanaler -återförsäljarnätets täthet -ett eller flera varumärken -internetförsäljning 4.Påverkan -Promotionmix -Annonsering -Massutskick -Direktmarknadsföring

13 -Personlig försäljning -Kampanjer -Public relations 4 olika marknadsstrategier Odifferentierad marknadsföring, mål: utnyttja hela marknaden men med en låg marknadsandel Differentierad marknadsföring,, mål: maximera försäljning Fokuserad marknadsföring, dela in marknaden i attraktiva segment men ha ett gemensamt erbjudande. Mål: Stora marknadsandelar i det valda segmentet. Används om företagets resurser är begränsade Kundanpassas marknadsföring, individanpassat produkter och tjänster Marknadstäckningsstrategier -Resurser -Produktvariation -Produktlivcykeln -Marknadens variation -Konkurrenterna Differentieringsmöjligheter -Produkt/tjänst -Service -Personal -Image -Värdeposition FÖ 6 Tjänstemarknadsföring Tjänsteindustrin: -turism/resor -nöjen -sjuk- och hälsovård -utbildning Tjänsters karaktär Abstrakthet, Oskiljaktighet, Heterogenitet, Förgänglighet Abstrakthet -en process -ej äges eller patenteras -svåra att utvärdera -använda konkreta ledtrådar -fördelar med ickeägande Oskiljaktighet Samtidig produktion och konsumtion -vem tillhandahåller tjänsten? -val, utbildning och belöning av personal -kund, personal och andra kunder samverkar -undvika konflikter mellan kunder -massproduktion kan vara svårt

14 Heterogenitet -standardisering svårt -kvalitet beror på själva utförandet -val, utbildning och belöning av personal -utvärderingssystem -användande av tillförlitlig utrustning/teknik Förgänglighet -kan ej lagras för senare brun -såld tjänst kan ej lämnas tillbaka eller säljas om -matcha utbud och efterfrågan -använda flexibel och/eller deltidsanställd personal -kunders medverkan -differentierad prissättning -stimulera efterfrågan vid låg efterfrågan -bekvämt väntutrymme -reservationssytem 4P i tjänstesammanhang Produkt- viktigt att konketisera tjänsten, vad som kommer att innebära Pris- relaterad till tjänsten värde Plats- hur, när och var komma i kontakt? Promotion- måste konkretisera vad tjänsten kommer att erbjuda, skapa rätt förväntningar + 3P Människor anställda, du själv som kund, andra kunder Fysiska bevis allt som kunden kommer i kontakt med i samband med tjänstens utförande och som skapar en bild av tjänsten Process procedurer/tjänstens upplägg före, under och efter kundkontakt. Modern tjänstemarknadsföring -Ledningsperspektiv = helhetssyn, alla bidrar till marknadsföringen -Intern utveckling = personalen nyckel -Kund/ marknadsorientering = utveckla relationer -Segmentering för att hitta rätt kunder -behålla billigare än hitta nya kunder -Långsiktighet = viktigare med investering i relationer än direkta marknadsföringsåtgärder -Organisationen leds av den av kund upplevda kvaliteten Tjänsteriktig strategi ökar lönsamheten (figur 8.4, s.58) Grönroos C Ekonomiska problem eller ökande konkurrens Förbättrad samspel mellan köpare och säljare med kostnadskontroll Förbättrad uppfattad tjänstekvalitet Nöjdare kunder Bättre stämning på arbetet Förbättrad företagsimage Ökande försäljning förbättrad samspel mellan köpare och säljare osv. Hinder för att matcha förväntade och upplevda nivåer på tjänsten Förväntad tjänst hinder ( missuppfattade kundförväntningar, otillräckliga resurser, otillräckligt genomförande av tjänsten, överdrivna löften) Upplevd tjänst

15 Tjänstemarknadsföringstriangeln ( Grönroos 2002) Företag Intern marknadsföring Extern marknadsföring - möjliggör löften -ger löften Tillhandahållare Interaktiv marknadsföring -hålla löften Kunder Designa en tjänst -Utveckla servicekonceptet (vilken nytta/behovstillfredsställelse, till vilket pris?) -Utveckla servicesystemet (vad behövs) -Utveckla serviceprocessen (Hur genomföra så att målen uppnås?) Modell av servicekonceptet (Edvardsson 1997) Kundens behov Erbjudandets upplägg Primära behov(bassjukvård) Kärntjänst(Allmänspecialist m goda kontakter M specialister) Sekundära behov (ej dyrt, lättillgänglig) Stödjande tjänster (Enkla lokaler mitt i kvarteret) Servicesystemet (Edvardson 1997) System och rutiner måste vara anpassade Efter de anställdas förutsättningar för Anställda Sanningen process Högsta motivation Moment of truth Organisation och Styrning Viktigt med tydlig fördelning Av ansvar och befogenheter Kunder Viktigt att kunden via marknadsföringen Fysisk/ teknisk miljö fått rätt uppfattning om tjänstens Innehåll/resultat Serviceprocessen (Edvardsson 1997)

16 Fö 7 Tjänsteutveckling för industriföretag Varför ska tillverkningsföretag fokusera på tjänster? Industriella tjänster är ofta mer lönsamma än varor för industriföretag Traditionell underprioriterad: tjänster är något nödvändigt ont för återköp - Förbättringspotential - Tillväxtpotential Produktförsäljning svarar för liten del av totalt livscykelvärde - Stor installerad bas i många branscher Vad innebär ett tjänstemarknadsföringsperspektiv? Kundorientering och relationsbyggande Kunden är medproducent: samverkande värdeskapande (jfr. IKEA, internetbank, evenemang) Marknadsföring ska inte bara vara en funktion i företaget, utan genomsyra alla aktiviteter alla anställda är part time marketers Intern marknadsföring central (σ) Lojala kunder är mer lönsamma Kundorienterade företag är mer lönsamma Fokus ligger inte på att söka nya kunder, utan på att utveckla befintliga relationer Fö 10 Varumärken & Produktutveckling Skillnaden mellan en produkt och ett varumärke -En produkt- vara eller tjänst är vad som helst som tillfredsställer kundbehov -Varumärkesskapande är den process genom vilka företag särskiljer sina produkterbjudanden fårn konkurrenternas -Varumärken skapar associationer De tre produktnivåerna Kärnprodukt Huvudnytta Faktisk produkt- Utformning/stil, funktioner, Kvalitet, Paketering Utökad produkt- Installation, Garantier, Leverans, Tilläggstjänster, Varumärkesvärden

17 BCG-matris s146 Analys av företagets produkter eller verksamhetsområden. Vilka produkter som bör prioriteras. 1. Kassakor, låg tillväxt, hög marknadsandel - Kräver låga utvecklingskostnader och ger stora inkomster. Utgör stommen i verksamheten. 2. Stjärnor, hög tillväxt, hög marknadsandel - Kräver höga utvecklingskostnader, men ger också höga inkomster. Kan med tiden bli kassakor när marknadens tillväxt avtar. 3. Problembarn, hög tillväxt, låg marknadsandel - Kräver höga utvecklingskostnader och ger ännu inge höga inkomster. Svårbedömd kategori, som med tiden antingen kan utvecklas till stjärnor eller till hundar, den sista kategorin. 4. Hundar, låg tillväxt, låg marknadsandel - Kräver låga utvecklingskostnader, men ger heller inga stora inkomster. Ligger vanligen på break-even, tillför egentligen inte företaget någonting. Bör säljas av för att inte hämma resten av företaget. Varumärkesskapande -Skapa och utveckla relationer -Varumärket är ett löfte om vad man kan förvänta sig -Det känslomässiga lika viktigt som det rationella/sakliga/faktabaserade -Ex BMW står för körglädje. Upplever inte målgruppen det vid användande, stor miss!! Effekter Lyckat varumärkesskapande Högre priser, lättare uppnå distribution, hög och stabil försäljning och vinst genom varumärkestrohet Lönsamhet Varumärkesstrategier och val -Familj av varumärken, t ex. Heinz -Individuella varumärken, t ex. GB/Carte D Or (ej Unilever) -Varumärkeskombinationer, t ex. Sony Ericsson Varumärkesnamn -Framkalla positiva associationer -Enkelt att uttala och komma ihåg -Indikera fördelar med produkten -Vara distinkt -Bruk av siffror på teknikprodukter -ej intrång på redan existerande varumärke

18 Ledningsfrågor rörande varumärken -Tillverkarens varumärke eller eget varumärke -Varumärkesutökning (använda känt varumärke på flera produkter inom ett relaterat område -Varumärkestänjning (använda varumärket på icke-relaterade produkter, t ex Disney -Pan-europeiska och globala varumärken (trend att heta lika inom Europa, många anser att ett varumärke ska klara flytt över gränser, ta hänsyn till tradition och kultur) -Varumärkesdelning (co-branding) Påverkan vid val av varumärke y-axeln Företagets storlek x-axeln antal produkter. Linje mellan dessa- skillnad mellan produkterna Fjärde dimension: antal varumärken Varumärkes positionering -Arv/ursprung (bakgrunden till varumärket och dess kultur) -Domän (varumärkets målmarknad) -Värderingar (kärnvärdena och varumärkets karakteristiska) -Avspegling (hur kunden uppfattar sig själv när han/hon köper varumärket) -Personlighet (varumärkets karaktär beskrivet i form av andra enheter -Tillgångar (vad som särskiljer varumärket från dess konkurrenter) Realisering av varumärke kräver förarbete Affärside Marknadsrevision SWOT analys Mål med marknadsföringen Strategisk tyngd, strategisk mål, Kärnstrategi Målmarknader, Konkurrensfördel, Konkurrentmål (omsätt analysen till handling) Beslut om marknadsföringsmix (4P / 7P) Organisering och genomförande Styrning/ uppföljning Produktutveckling -nödvändigt och kostsamt -flesta nya produkter misslyckas -Fyra typer: -Produktersättning -Tillägg till befintlig produktlinje -Ny produktlinje -Helt ny produkt Viktigt vid kommersialisering -Välja målmarknad (var företaget ska konkurrera) -Utveckla marknadsstrategi som ger konkurrensfördel Strategier vid produktlansering (Hultink 2000) -Konsumentprodukter defensivt -Industriella produkter- offensivt (nya innovationer som förbättrar prestanda. Distribueras genom nya kanaler för att nå nya marknader) Skillnader (vid framgång, Hultink 2000) Konsument -Pris viktigt -Distributionskanal av mindre vikt Industriell -Pris mindre viktigt -Distributionskanal av större vikt

19 -Höga kostnader för distibution och Promotion viktiga -Ngt längre utvecklingstid -Mindre vanligt med innovativa produkter -Matchade kostnader för distribution och promotion vid konkurrens -Innovation och kort ledtid till marknaden Figur 6.6 i boken För vissa produkttyper viktigt att komma over mellan E adopters och E majority eller så dör produkten på marknaden. Outsourcing Behåll kärnkompetensen internt Via partnerskap skaffa kompletternade kompetenser Upphandla resten på armslängds avstånd Att vara först Fördelar -Marknadsledarskap även om Teknikledarskap tappas -Skappa spelregler för konkurrens Nackdelar -Pionjärkostnader -Osäker efterfråga -Ändrade kundbehov -Teknisk diskontinuitet - Lågkostnadsalternativ Fö 11 Marknadskanaler Varför har vi kanaler? -Mellanhänder kan öka effektiviteten -Förenkla sökprocessen för kunden -Hantera efterfrågan -Skapa transaktionsrutiner -Positionering (t ex komma in i nya marknader) Dock -Ju fler mellanhänder så minskar effektivtetsvinsterna

20 -Transaktionskostnaderna är inte konstanta -Vi kan ta bort aktörer men vi kan inte ta bort deras funktioner Vilka kanalaktörer finns det? -Säljavdelning -Agenter -Återförsäljare -Egna butiker -Butiker -Grossister -Tredjepartsaktörer -Specialister Vad gör mellanhänder? För tillverkaren: - täcker marknaden - -Säljkontakt - Lagerhållning - Orderhantering - Marknadsinformation - Kundsupport För kunden: - Tillgänglighet - Sortiment - Delar upp bulk - Kredit och finansiering - Kundservice - Teknisk support Olika typer av marknadskanaler -Direkt -Indirekt -Push -Pull Varför har vi olika kanaler? -Produkt -Lönsamhet -Skala

21 -Kundtyp -Spridning Tjänstekanal vs produktkanal Viktiga skillnader: -Personalintensivt -Går inte att lagra -Produktion-konsumtion samtidigt -Interaktion Nya kanaler -Internet kanaler digitala produkter -Direkta kanaler direkt-till-kund -Omvända kanaler- miljö, recyckling Direkta kanaler påverkan -Leveranskostnad -Kundanpassning -Information -Kundstyrt -Disintermediering -Lägre priser -Tillgänglighet -Lägre kostnader (t ex produktion) Tävlar inte längre mellan företag utan mellan kanaler -Specialisering -Globalisering -Gör vad du gör bäst och samarbeta istället, t ex outsourcing -Allianser och relationer nya krav -Samverkan och sam-påverkan -Samarbete -Specialisering och specificering av funktioner -Koordination -förtroende och kommunikation Vad styr designen av en marknadskanal? -Industrikaraktär -Markoekonomiska faktorer -teknologier -Lager och regleringar - Entry barriers -Konkurrenters beteende -Slutkundsbeteende -Geografi -Produktens position i livscykeln -Produktens karaktär/egenskaper -Hur ser marknadsplatsen ut? -Vad vill vi ha ut(t ex i form av kundinfo) Mål med kanalen -Increase the availability of the good or service to potential customers -Satisfy customers requirements by providing high levels of service -Ensure promotional effort

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01

Marknadsmixen 4P/7P. Agenda MARKNADSMIXEN (4P/7P) 2013-03-01 Marknadsmixen 4P/7P 1 Agenda Marknadsmixen (4P/7P) Produkt Pris Plats Påverkan Personal (Participants/People) Process Fysiskt bevis (Physical Evidence) 2 MARKNADSMIXEN (4P/7P) 3 1 PRODUKT 4 Produkt Kärna:

Läs mer

Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P. Thomas Rosenfall MARKNADSMIXEN (4P) PRODUKT

Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P. Thomas Rosenfall MARKNADSMIXEN (4P) PRODUKT Värdeerbjudandet (Marknadsmix) 4P/7P Thomas Rosenfall 1 MARKNADSMIXEN (4P) 2 PRODUKT 3 1 Produkt Kärna: Vilket behov tillfredsställer den? Faktiska produkten egenskaper utseende, funktion, egenskaper och

Läs mer

Pris, Produkt, Plats och Påverkan

Pris, Produkt, Plats och Påverkan Pris, Produkt, Plats och Påverkan Marknadsmixen 4P Pris Produkt Påverkan Plats 2 Vad består en produkt av? Service Varumärkes namn Kvalitet Förpackning Leverans & betalningsvillkor Kärnprodukt Utseende

Läs mer

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor?

» 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal. Pris & distribution. Processen var är vi? » Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? » 722G86 Marknadsföring Pris & distributionskanal Linköping 2011-10-26 Magnus Moberg» Välkommen» Syfte och tidsplan» Frågor? Pris & distribution Processen var är vi? Omvärlsanalys/ situationsanalys makromiljö

Läs mer

1. Dagens föreläsning

1. Dagens föreläsning 1. Dagens föreläsning Att förstå: -Omvärldsanalys -SWOT -Köpbeteende -Segmentering -Targeting -Positionering 2007-11-06 Sofi Rehme 1 1.1 Mikroanalys Faktorer nära företaget: Företaget själv Leverantörer

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI

Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI Promotion (Påverkan) Thomas Rosenfall IEI 1 Agenda Masskommunikation Personlig försäljning Direktkommunikation Promotion mix Interaktiv kommunikation Att utforma en marknadskommunikationskampanj 2 Påverkan:

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi (exempel Volvo) Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Mission Vision. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1002 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 4 Tomas Sörensson 1 Affärsidé Mission Vision Mission Övergripande uppgift Vision Önskvärt

Läs mer

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi

5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden. TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi 5. Övningen Försäljning, marknadsföring och bemötandet av kunden TU-A1200 Grundkurs i produktionsekonomi Övningarnas innehåll 6. Analyser och framtid Harjoitusty ö 5. Försäljning, marknadsföring och kundens

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

Kundbeteenden + SUP. Agenda. Marknad: definitioner

Kundbeteenden + SUP. Agenda. Marknad: definitioner Kundbeteenden + SUP 1 Agenda Marknaden Kundbeteende konsumenter Kundbeteende företagskunder STP Segmentering Targeting Positionering 2 Marknad: definitioner En plats där köpare och säljare möts för att

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring

Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsmixen 4P Daniel Nordström Marknadsföring Marknadsföringsprojektets olika delar Disposition av marknadsplanen Moment 1 Nulägesbeskrivning Moment 2 Marknadsundersökning Moment 3 Mål och strategier

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi

Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics www.hanken.fi Helhetslösningar Varför låter det så bra men är så svårt? Christian Kowalkowski Tekn. dr, docent i industriell marknadsföring

Läs mer

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic

Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Purchasing Must Become Supply Management Peter Kraljic Inledning Kraljic inleder med att beskriva hur chefer kan upptäcka svagheter i deras inköpsprocesser samt hur de kan motverka detta. Den globala marknaden

Läs mer

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen

Grundfrågorna. » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen. Processen & planen » 722G86 Marknadsföring Marknadsföringsprocessen & marknadsplanen Linköping 2011-10-07 Magnus Moberg Processen & planen» Välkommen» Syfte och tidsplan» Vem är du, vem är jag?» Frågor? Grundfrågorna 1 Strategiska

Läs mer

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet

TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 TPYT02 Produktionsekonomi och kvalitet Lektion 5 & 6 och konsumenträtt Martin Kylinger Institutionen för Ekonomisk och Industriell utveckling Avdelningen för produktionsekonomi ens innehåll

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Affärsidé Vision Övergripande affärsidé Yttre affärsidé Inre affärsidé

Läs mer

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13

Industriell marknadsföring, KTH. Björn Nyberg 2011-09-13 Industriell marknadsföring, KTH Björn Nyberg 2011-09-13 Brand Management-konsult Grundades 1999 Ca 40 anställda En kombination av kompetens från managementkonsulter, FMCG- och researchföretag samt medie-

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III

The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III The delta model: Adaptive management for a changing world Arnoldo C. Hax & Deal L. Wilde III Denna artikel har sin utgångspunkt i Michael Porters klassiska modell angående affärsstrategier, det vill säga

Läs mer

The Marketing Concept

The Marketing Concept F1 Sammanfattning Marknadsföringsföreläsningar 1-6 Marknadsföring innehåller dem tre överskådliga områderna: Kundorientering, Gemensam strävan, Måluppnåelse. De olika aktiviteterna som syftar till att

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Strategisk marknadsanalys

Strategisk marknadsanalys Ramverk för: Strategisk marknadsanalys Datum: Företag: Kund/prospect: Produkt/tjänst: Nuvarande omsättning på kunder: Uppskattad potential: Säljmål på kund/prospect: Copyright 2013. Pyramid Communication

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och verksamhetsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden

Läs mer

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1

Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Företags- och branschanalys 2011-02-21 1 Michael Porter (1980) 2011-02-21 2 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna?

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

Marknadsföring. Daniel Nordström

Marknadsföring. Daniel Nordström Marknadsföring Daniel Nordström Presentationens innehåll Marknad Segmentering Affärsidé Kundens behov Marknadsmixen AIDAS Marknadsplanering SWOT-analys Marknadsundersökningen Kontaktuppgifter Marknad En

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers.

Resan till marknadsledarskapet. En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Resan till marknadsledarskapet En presentation om varumärke och positionering. Lars Källgren, varumärkeskonsult på Cabomba Brothers. Varumärket har tre beståndsdelar Värdering KÄRNVÄRDEN MISSION POSITION

Läs mer

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad.

Under respektive fråga finns utrymme där svar skall ges. OBS! Svara inte på lösblad. Högskolan i Borås Institutionen Handels- och IT-högskolan Daniel Hjelmgren TENTAMEN I MARKNADSFÖRING 2014-11-17 Kl 14:00 18:00 Skriftlig tentamen för kursen: Marknadsföring för ekonomer, 7,5 poäng (SMG011/TMG011).

Läs mer

Strategi och styrning av distributionssystem

Strategi och styrning av distributionssystem Strategi och styrning av distributionssystem Marknadsföring och distribution, 722g34 21 jan 2014 Anders Parment, Ph. D. Konkurrensstrategi: synsätt Marknadsbaserad konkurrensstrategi Resursbaserad konkurrensstrategi

Läs mer

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg Positionering Inpränta ett erbjudande relativt konkurrenterna i konsumentens sinne Per E Åsberg Dagens agenda Positioneringsstrategi Positioneringens roll i varumärkesarbetet Vad är positionering egentligen?

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03

Employer Branding. Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding Inbjudan till en studie om emotionella drivkrafter på arbetsmarknaden 2012-12-03 Employer Branding blir mer effektiv på att attrahera och behålla medarbetare Bristen på rätt kompetens

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng

Betyg: Underkänd 0-29 poäng 3 30 39 poäng 4 40 49 poäng 5 50 60 poäng Marknadsföring för ingenjörer Provmoment: Tentamen 1 Ladokkod: 41I04C, samt TI0821 Tentamen ges för: IH, ingenjörer Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: to 15 januari

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson

Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Industriell Marknadsföring & Supply Chain Management Del 2 Supply chain management Håkan Aronsson Supply chain management, utvecklingsteg Stevens, 1989 2 Utvecklingsfrågor inom Ett vidare perspektiv Förmågan

Läs mer

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring.

Veckans Sälj & Marknadstips. Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Veckans Sälj & Marknadstips Exempel på roligt eller intressant grepp eller företeelse inom försäljning&marknadsföring. Börjes i Tingsryd Dagens övning Marknadsplanering Grund Magnus Johansson Litteratur

Läs mer

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag:

Vidare presenterar författarna tre anledningar till varför företag väljer att bedriva tjänsteföretag: Modul 4 Kurs: 722A29 Industriella tjänster - Litteraturseminarium 4 09/12-2016 Rebecca Axelsson Camilla Hamdi Amanda Karlsson Gabrielle Törnberg Sammanfattning Artikel 3: How to Sell Services More Profitable

Läs mer

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower)

Glöm inte: Kritik. Bidrag. Plans are nothing planning is everything (Eisenhower) Corporate & Business strategy Kent Thorén INDEK - KTH de Wit & Meyer, Strategy, Process, Content, Context, THOMSON BUSINESS PRESS. Ett företag kan behöva flera typer av strategier Inledning Design - den

Läs mer

Redovisning Examensarbete

Redovisning Examensarbete Redovisning Examensarbete Datum för redovisning av X-jobb Den 25/11 08:30 på Rosen Slutrapport till HL och opponentgrupp senast den 21/11 Impact on Procurement Context (omgivning) World Economic Development

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1

Att påverka efterfrågan. Kännetecken Industriell MF 2. Marknadsanalys producent. Kännetecken Industriell MF 1 Att påverka efterfrågan Fem synsätt på företagets relation till marknaden: Produktionsorientering Produktorientering Försäljningsorientering Marknadsföringsorientering Samhällsorientering Massmarknadsföring

Läs mer

Kundorienterad verksamhetsutveckling

Kundorienterad verksamhetsutveckling - Makes people and business successful - Passion för kunderna Kundorienterad verksamhetsutveckling Tommy Ytterström www.proandpro.se HÅLLPUNKTER Introduktion Spaningar och utmaningar Samtal kring kundorientering

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Marknadsföring och distribution 722G34/723G50

Marknadsföring och distribution 722G34/723G50 Marknadsföring och distribution 722G34/723G50 Kursansvarig: Mikael Ottosson 013-28 22 60 mikael.ottosson@liu.se Dagens agenda Kursintroduktion Vad är marknadskanaler/distribution? Varför är det viktigt

Läs mer

Asset Management ISO 55000

Asset Management ISO 55000 Asset Management ISO 55000 SSG 27 maj - 2014 Jan-Olof Hilmerstam 1 Varför är Asset Management viktigt? Fysiska anläggningstillgångar representerar en stora värden i många organisationer 90% fysiska anläggningstillgångar

Läs mer

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Supply chain integration- Forskningsläget. Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Supply chain integration- Forskningsläget Susanne Hertz, professor Internationella Handelshögskolan i Jönköping Integration Varför Vad menas Sätt att förändra integration Makt Hinder Vad händer och vad

Läs mer

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen

Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Strategi för besöksnäringen i Ljungandalen 2015-2020 Framtagen av Ånge kommun och Destination Ljungandalen Innehåll Inledning Idag och framtiden Bakgrund Byggstenar 1. Varumärke och kommunikation 2. Målgrupper

Läs mer

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved

Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Våra tjänster [Our services] UMS Group Inc., All Rights Reserved Asset Management-projekt Utvärderingar/ Gapanalyser enligt PAS 55 eller ISO 55000 så att din organisation ser vilka delområden som kan förbättras

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen

Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Affärsutvecklingsprogram för företag i besöksnäringen Kurbits hjälper företagare att tjäna mer på det de brinner för. Våra affärsutvecklingsprogram är utvecklade och designade specifikt för företag inom

Läs mer

722G34/722G50 Marknadsföring och Distribution. Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se

722G34/722G50 Marknadsföring och Distribution. Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se 722G34/722G50 Marknadsföring och Distribution Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se Agenda Lite kort om B2B vs B2C Vad är tjänstekanaler (vs varukanaler)? Vad behöver vi fundera runt? Kundens roll?

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling

Så här gör du. om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Så här gör du om du vill genomföra en framgångsrik innovationstävling Det här materialet hjälper er att planera och sätta förutsättningarna för att driva kampanjer, antingen en eller regelbundet. Ibland

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

Marknadsföring och distribution Platsen i de 4P:na

Marknadsföring och distribution Platsen i de 4P:na Marknadsföring och distribution Platsen i de 4P:na Marknadsföring, 722G93 Mikael Ottosson, Ph. D. Viktiga definitioner Värdekedja: de aktiviteter, teknologier, individer och andra resurser som krävs för

Läs mer

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org

CRM i molnet. Nätverket för dig inom Marknad, Sälj & Kundservice Bli medlem kostnadsfritt på www.wednesdayrelations.org CRM i molnet. Från relationer till upplevelser - mjuka värden och hårda fakta Stockholm 20 september Viktoria Ohlsson Marknadsansvarig Wednesday Relations Medlemmar (11 000) Leverantörer Konsulter Byråer

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises

FBRN Brandjobs. Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010. Fredrik Berggren & Robert Nises FBRN Brandjobs Projektiva metoder - närmare sanningen? Marknadsundersökningens dag - 11 MARS 2010 Fredrik Berggren & Robert Nises BEHOV & KONSUMENTBETEENDE Konsumenter köper inte produkter eller tjänster

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh

Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Sammanfattning av Developing Buyer-Seller Relationships av Dwyer, Schurr & Oh Introduktion Författarna menar att teori och praktik inom marknadsföring tidigare har fokuserat på utbytet mellan köpare och

Läs mer

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång

INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 FÖR LEDAREN 6 FÖR GRUPPEN 5 ÖVRIGA TJÄNSTER 7. Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Kursprogram 2011 INNEHÅLL OM PALIO 3 FÖR INDIVIDEN 4 Bättre service = ökad lönsamhet Kundvård en väg till framgång Merförsäljning utifrån kundbehov Våga fråga - merförsäljningstekniker FÖR LEDAREN 6 Pay-Off

Läs mer