Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers"

Transkript

1 FÖ 1 Produktorientering Utgår från kostnad Production capabilities Manufacture product Aggressive sales effort Customers Marknadsorientering Utgår från värde/behov Customers needs Potential market opportunities Marketing products and services Customers Marknadsorientering Customer concern throughout business Know customer choice criteria and match with marketing mix Segment by customer differences Invest in market research and track market changes Welcome change Try to understand competition Market spend regarded as an investment Reward innovation Search for latent markets Being fast Strive for competitive advantage Produktorientering Convenience comes first Assume price and product performance are the key to most sales Segment by product Rely on anecdotes and received wisdom Cherish the status quo Ignore competition Marketing spend regarded as luxury Innovation punished Stick with the same Why rush? Happy to be me-too Skapa kundvärde Positive Perceived benefits Product-, Service- Relational-, Image benefits Negative Perceived sacrifice Monetary-, Time-, Energy-, Psychological costs Word of mouth -Nöjda kunder sprider budskapet -..men missnöjda kunder kan göra detsamma -Hitta ambassadörer och galjonsfigurer -Kostnadseffektivt -Yngre generationers motvilja till reklam

2 Marknadsmix Product Promotion Price Place +3 P: People, Process, Physical evidence Effektiv marknadsmix 1.Matchar vad kunden vill ha 2.Välbalanserat 3.Matchar företagets resurser 4.Skapa konkurrensfördelar 1.När den utvalda target segmentet valts ut, behöver man veta hur kunden väljer mellan olika val. De måste se på produkten/tjänsten ur kundens synvinkel. Kunden väljer utifrån ekonomiska och psychologiska kriterier. Analys av vad kundens olika kriterier är kommer att avslöja vilka nykelkrav som måste uppfyllas för att lyckas. Gör man det bättre än konkurrenterna skapar man en konkurrensfördel. 2. 4P ska vara välbalanserade, de ska hålla en röd tråd. Om en produkt ger stora fördelar, pris, så kommer kunden vara frågandevid kvaliteten. Viktigt att vid promotion nå ut med en konsekvent meddelande om dessa fördelar till den riktade segmentet. Distributions valen ska också vara konsekvent med strategiska positionering av produkten. 3.Anpassad gentemot företaget tillgångar. En annan begränsad resurs kan vara kompetensen inom företaget. En marknadsmix kan vara för ambitiös för ett företag med begr. Marknadsförings kunskaper. 4. kommer fram till via 4P. Konkurrensfördel är en klar fördelaktig skillnad över vad som kunden vill ha. Matchar marketing mix med vad kunden vill ha. EX; IKEA De har haft en klar marknads-orienterad business filosofi. Nyklen har varit stora volymer och gör-det-själv möbler för att hålla priset nere, medan man säljer mer trendiga produkter än konkurrenterna. Modern look med allt som behövs i hemmet, som tillverkas runt om i världen. Kombinationen av trendiga möbler och det låga priset har gett dem en kraftig konkurrensfördel till medelinkomst personer, speciellt unga nyinflyttade, som varit deras target segment. Lekrum för barn, restaurang, svensk bistro avdelning. Företaget alltid utanför städer. De har en försiktig policy gällande expansion. De vill lyckas först i en region innan de fortsätter till

3 nästa. Klassisk ex på hur marknads mix kan göras för att möta vad kunden vill ha bättre än konkurrenterna. Deras starka konkurrensfödel är basen för deras framgång. Marknadsdriven ledning/management 1.Shared values and beliefs 3.Customer focus 5.Market-led strategy 4.Structure and systems 2.Market intelligence 6.implementation 1.customer first, kan vara svårt för väletablerade företag som hittills inte satt kunden i fokus. 2.Skills in understanding and responding to customers, analys och tolkning av influenserna till vad som göra att kunden vill ha. 3.fokus på kunden medför market-led strategy och viljan att möta efterfrågan bättre än konkurrenterna. 4.structure based on strategy. Team work. När man tittar på nya marknader ska företaget veta om sina styrkor resp. svagheter. Organisationens struktur måste reflektera med marknads strategin. 5.Linking distinctive competencies to market opportunities. Competetive advantage the driving force 6.People. Incitament. Tydlig Kommunikation. Övertyga Inre effektivitet och yttre effektivitet Strategi Ineffektiv Effektiv Ineffektiv försvinner fort överlever Process Effektiv Dör sakta Gör bra ifrån sig Utvecklas FÖ 2 Marketing environment Macroenviroment: Ekonomi, Politik/Lagar, Socialt, Teknik, Physical Microenviroment: Kunden, Distributörer, Konkurrenter, Leverantörer Ekonomiska krafter: -Economic growth and unemployment -Interest and exchange rates -The growth of economic areas -Skatter och inflation Sociala krafter: -Demographic forces -Cultural forces -Corporate social responsibility and marketing ethics -The consumer movement

4 Politiska och lagliga krafter: -Monopolies and mergers(sammanslagningar) -Restriktioner -Codes of practice Physical krafter: -Use of environmentally friendly ingredients -Recyclable and non-waste packaging -Animal testing of new products -Protection of the ozone layer -Pollution (förorening) Tekniska krafter: -DVD -Mobile phones -Internet -Computers -Robotics -Camcorders Fördelar med marknadssegmentering -Differentation -Target market selection -Tailored marketing mix -Opportunities and threats Segmentering av konsumentmarknad Konsumentsegmentering - Behavioural, Psychographic, Profile Behavioural- Benefits sought(convenience, status, performance), Purchase occasion(self-buy, gift), Purchase behaviour, Usage, Perceptions and beliefs Psychographic- Lifestyle(trendse,tters,cenveratives) Personality(extroverts, introverts, aggressive) Profile- Demographic, Socio-economic, Geographic Ex; Grey Goose vodka Super-premium vodka. Det fans många prestigefyllda märken, men ej bland vodka. För att locka den sortens segment behövdes en bra historia. Så de bestämde sig för att tillverka i frankrike, som inte hade vodka tradition, men dock många lyxiga märken. Riktade in sig på amerikanska marknaden. Det viktiga de gick ut med var att den bar gjord noggrant av franska vodka tillverkare, använda sig av vatten från franska bergen, filtrerad via champagne kalksten. Väldesignad flaska med en gås, dubbla priset mot absolut. Blev en omedelbar succe, och såldes efter 5 år till bacardi för 2 miljarder dollar.

5 Segmentation of organizational markets Organizational segmentation- Organizational size, Industry, Geographic location, choice criteria, Purchasing organization Kriterier för lyckad segmentering -Effective homogeneous and different -Measurable- identifiable and understandable -Accessible- promotion and distribution -Actionable- internal resources -Profitable- large enough Target marketing Odifferentierad marknadsföring Marketing mix mot hela marknaden Ex Organisation marketing mix target market Posten 4 P Alla Differentierad marknadsföring Marketing mix 1 segment 1 Marketing mix 2 segment 2 Marketing mix 3 segment 3 Fokuserad marknadsföring Segment 1 Segment 2 - marketing mix Segment 3 Customized marknadsföring Marketing mix 1 customer 3 Marketing mix 2 customer 2 Marketing mix3 customer 3 Postionering Successful positioning 1.Clarity, 2.Consistency, 3.Credibility, 4.Competitiveness Repositioning Strategies 1.idéen måste vara tydlig, både i target marketing och fördelar jfr med konkurrenter. 2.Står fast med sitt budskap, inte ändrar år för år vad man går ut med. 3.valda konkurrensfördel måste vara trovärdigt för det utvalda segmentet 4.erbjuda ngn fördel för kunden som konkurrenterna saknar. T ex apple med ipod, och fördelen att ladda ner direkt från itunes,

6 Product Same Different Same Image Product Target Repositioning Repositioning Market Different Inte så påtaglig Påtaglig Repositioning Repositioning FÖ 3 Marknadsplanering Marknadsplan ofta en del av affärsplanen 1.Affärsidé 2.Ledning 3.Marknadsplan 4.Affärsmodell och organisation 5.Implementeringsplan 6.Finansiering 7.Risker Marknadsplanen ska kunna ge svar på: Marknaden? Marknadssegment för oss? Konkurrensfördelar? Marknadsåtgärder? Konkurrenternas positionering? Förväntade resultat? The marketing planning process 1.Business mission 2.Marketing audit 3.SWOT analysis 4.Marketing objectives 5.Core strategy 6.Marketing mix dicisions 7.Organization and implementation 8.Control marketing planning at the business level marketing planning at the product level 1.Affärsidé / Business Mission -Organsiationens syfte -Besvara på: vilken slags affärer sysslar vi med? Villka affärer vill vi syssla med? Villka behov har kunderna? Vad kan och vill vi göra? års plan Komponenter som kan ingå i en affärsidé: kunden, produkten eller tjänsten, plats, teknik, filosofi, self-concept, medarbetarna 2. Marketing Audit / Nulägesanalys -Undersökning av företagets marknadsmiljö, syfte, strategi och aktiviteter. Går ut på att identifiera problem och möjligheter på marknaden. - Grunden för att förbättra marknadsföringen -frågor att besvara: Var är vi nu? Hur kom vi hit? Vart är vi på väg? -Svaren besvaras på: Extern och intern analys samt SWOT-analys Extern analys 1.macroenviroment - ekonomi, tekniska förändringar, sociala/kulturella och poliska faktorer 2. Market kunder, köpbeteende, trender, marknadskanaler, leverantörer etc.

7 3. Competition konkurrenters styrkor, svagheter, agerande, entrybarriers, etc. Porters five forces Rivalitets bland konkurrenterna Hot från nyetableringar, köparens förhandlingsstyrka, hot från substitut, Leverantörernas förhandlingsstyrka Styrkor 1.Starkt verktyg för konkurrensanalys på en viss industrinivå samt att avgöra attraktivitet. 2.Indata för SWOT Begränsningar 1.Utifrån-in 2.Oflexibel 3.Existerande marknader, inte nya Intern analys -Resultat -Strategiska spörsmål -Marknadsföringsmix -Strukturer -Marketing System 3.SWOT = syntes av den externa och interna analysen Styrkor Svagheter Intern Möjlighter Hot Extern 4.Mål för marknadsföringen -Sätts med situationsanalysen och SWOT som grund och består av: Strategisk stöt (vilka produkter skall säljas på vilka marknader, företagets inriktning framöver) Ansoff Strategisk mål (Produktnivåbeslut; bygg, behåll, skörda, avveckla) Strategisk stöt: Ansoffmatrisen Markets Existing New/Related Existing Products Marknadspenetration Marknadsutveckling eller expansion New/Related Produktutveckling Differentiering 5.Core Strategy = sätt att nå målen 1. Välj Target Markets / Segment 2. Välj Konkurrenternas Targets 3. Uppnå Konkurrentsfördelar, genom: -Differentiering: -Olika produkter( bättre kvalitet..) -Bättre kundrelation(närmare, snabbare..)

8 -Fokus: - en viss grupp av kunder -Låga kostnader: -Låga kostnader som en differentiator 6. Beslut angående marketing mix -beslut man för att markandsföra sin produkt: - 4P: Produkt, Pris, Plats, Påverkan. - 7P: 4P + Personal, Process och paketering -Hänsyn tas till tid och kostnad Produkt- Funktionalitet, Utseende, kvalitet, märke, garanti, support Pris- pris, rabatt, finansiering, uthyrnings möjligheter Plats- olika kanaler till kunden, plats, logistik Promotion- Reklam, personlig försäljning, public relations, media Personal anställda, management Process- metoder och process av tillhandahålla tjänsten/produkten Paketering- Broshyrer etc. Marknadsplanens funktioner -Vägledning -Information -Allokering -Stimulans 3 sätt att planera Top-down: Mål & planer från ledning till underställda Bottom-up: Mål & planer från underställda till ledning Goals-down-plans-up: Mål från l till u och planer från u till l Anledningar till planeringsproblem 1.Politcal 2.Opportunity cost 3.Reward systems 4.Information 5.culture 6.Personalities 7.Lack of knowledge and skills Att hantera marknadsplaneringsproblem -ledningssupport -kulturell anpassning -belöningssystem -avpolitisering -kommunikation -utbildning Planering stabilitet, förutsägbarhet, rationalitet Osäkerhet, dynamik, kaos, turbulens, komplexitet, snabbhet, oväntade händelser.. Improvisation

9 FÖ 4-5 Konsumentmarknadsföring, varumärkesstrategier och 4P Konsumentbeteende Kunder Var köper de? Hur köper de? Vem är viktig? Vilka är deras köpkriterier? När köper de? Influenser Kund: - Köpsituationen -Personliga influenser: informationsbehandling, motivation, uppfattning och attityd, personlighet, livstil, livscykel - Sociala influenser: kultur, social klass, geodemografi, referensgrupper Köpbeteenden -Kulturella -Sociala -Personella -Psykologiska Köpprocsessen Identifiering av behov eller medvetande om problem Köpkriterierna fastställs och viktas informationssökning- Utvärdering av alternativ- Köp Köpet utvärderas 4-olika tillfällen av hög involvering av köp 1.Om ens egen självbild förändras, t.ex. juveler, bröstoperation 2.Om risk finns, tänk om du köper fel hus, jfr med fel tuggummi.. 3.Sociala faktor, om andras bild av dig ändras vid köp, t ex fräck bil 4.Känslomässigt köp, t ex vid val av restaurang vid viktigt tillfälle. Varumärkesstategier - Varumärkets styrka - Varumärkets exklusivitet - Varumärket avspeglar allt som företaget gör och kommunicerar. - Varumärket har en innebörd för alla intressenter Positionering: - Attribut hos produkten som anses som fördel av kunderna - Varumärken kommunicerar även med icke-kunder, särskilt så kallade premiummärken. Internet påverkar och både centraliserar och decentraliserar marknadskommunikationen - Ett varumärke globalt - Mängder med marknadskanaler Co-branding: - Ta rygg på etablerat varumärke - Visualisera viktiga samarbete, ex: Iphone och Telenor och TeliaSonera Varumärkets betydelse för kunden -Rationella betydelser: - Igenkänning

10 - Förväntan om kvalitet - Kontinuitet - Åtaganden gentemot marknaden, ex kvalitet, etik, miljö -Känslomässiga betydelse: - Uttryck för personlighet - Uthållig design - Genuint intresse, även fåfänga Varumärkets betydelse för tillverkaren -Eventuell minskad konjunkturkänslighet -Premiumprissättning -Lägre marknadföringskostnader -Lönsamhet -Attraktion gentemot intressenter -Ingång till nya marknader/kunder Svaga varumärken -Negativ prispremium: svårt att motivera högre pris -Brist på tydig strategi skapar förvirring: både hos kunder, men även hos leverantörer -Avvikelser mellan produktens egenskaper och marknadskommunikationen: hemköps egna varumärke? -Bristfällig konsistens över tiden: Stora skillnader mellan kampanjer etc. -Instabil efterfrågan: ökad konjunkturkänslighet -Konkurrensfördelar saknas -Produkten ger inget positivt intryck -Kommunikativ dissonans: olika budskap i olika medier. -Marknadsföringen skapar förväntningar som inte infrias. Varumärkesutveckling Sker top-down Små förändringar av varumärket lämpligast Mätningar ofta genom attitydsundersökningar Produktkategorier Befintlig Nya Befintligt Produktlinjes- Varumärkesutveckling Varumärke utveckling Nytt Flera varumärken Nya varumärken STP Segmentering Targeting Positionering Identifirera Värdera Differentiera Finn de variabler som Värdera hur attraktiva de Anpassa erbjudandet och kan användas för segmentering olika segmenten är välj position för de valda segmenten Gruppera Välj Utveckla Gruppera marknaden till Välj vilka segment som Anpassa marknadsmixen olika segment ska bearbetas för varje segment

11 Segmentering -marknadssegment: en grupp eller organisationer som delar en eller flera egenskaper och som därför har relativt lika behov -segmentering handlar om sortering: avgränsa kunderna så att företaget kan rikta tydliga signaler till de tänkta kunderna -Att definiera segment: kombination av olika variable, ex ålder och kön. 4P 1.Produkt -vilket behov tillfredsställer den? -egenskaper hos produkten: - utseende, funktion, egenskaper och förpackning - kvalitet och utbud - varumärke eller inte? -förstärkning av produkten - installation och service - garanti - leverans- och betalningsvillkor Vad är en produkt? -Varor och tjänster, men även personer, organisationer och idéer. -Utmärkande för tjänster: - marknadsföringen sker vid kundmötet - personalkrävande - delegering av ansvar är en framgångsfaktor - Kärn- och periferiservice - Upplevelser Produkt Kärnprodukt Påtaglig produkt: Förpackning, varumärke, kvalitet, utseende, funktion Utvidgad produkt: Service, Installation, garanti, leverans & betalningsvillkor Produktens livscykel -Introduktionsstadiet -Tillväxtstadiet -Mognads- och mätnadsstadiet -Nedgångsstadiet -Ev. ny tillväxt Produktportfölj -lämpligt att ha mer än en produkt -produktutvidgning uppåt och nedåt -produktmixen är ofta avgörande för lönsamheten -möjligheter att agera på olika marknader -möjligheter att agera gentemot konkurrenter -Viktigt att ha konsistens i portföljen 2.Pris -ger intäkter till företaget -interna faktorer -marknadsmål -marknadmix-mål

12 -kostnader -organisatoriska -Externa faktorer -marknad och efterfråga -konkurrenters kostnader, priser och erbjudanden -annat, ex konjunktur Prissättning -kostnadsbaserat pris -konkurrensbaserad pris -värdebaserad pris(marknaden) Prisstrategier -Skumning : högt pris för image, mjölka marknaden -Penetration: lågt pris för volym för att ta marknadsandelar -Differentiering: varierande pris beroende på tid, plats, kvantiteter etc. för att styra kunden -Kompensationsprissättning: lågt pris på kärnprodukten men högre pris på perifera produkter Prisstrategi baserad på produktlivscykeln Intro Skimming eller penetration Tillväxt- Penetration Mognad- Differentiering Nedgång- Kompensation 3.Plats -Marknadskanaler -Marknadstäckning -Sortiment -Platser -Lager -Transport -Logistik Plats och tillgänglighet -Hur företaget når ut till sina kunder -Hur kunderna når företaget -Distributionskedjan -Läge- butik, Internet -Öppettider Distributionsbeslut -Intensiv, selektiv eller exklusiv distribution -en eller flera distributionskanaler -direkta och/eller indirekta distributionskanaler -återförsäljarnätets täthet -ett eller flera varumärken -internetförsäljning 4.Påverkan -Promotionmix -Annonsering -Massutskick -Direktmarknadsföring

13 -Personlig försäljning -Kampanjer -Public relations 4 olika marknadsstrategier Odifferentierad marknadsföring, mål: utnyttja hela marknaden men med en låg marknadsandel Differentierad marknadsföring,, mål: maximera försäljning Fokuserad marknadsföring, dela in marknaden i attraktiva segment men ha ett gemensamt erbjudande. Mål: Stora marknadsandelar i det valda segmentet. Används om företagets resurser är begränsade Kundanpassas marknadsföring, individanpassat produkter och tjänster Marknadstäckningsstrategier -Resurser -Produktvariation -Produktlivcykeln -Marknadens variation -Konkurrenterna Differentieringsmöjligheter -Produkt/tjänst -Service -Personal -Image -Värdeposition FÖ 6 Tjänstemarknadsföring Tjänsteindustrin: -turism/resor -nöjen -sjuk- och hälsovård -utbildning Tjänsters karaktär Abstrakthet, Oskiljaktighet, Heterogenitet, Förgänglighet Abstrakthet -en process -ej äges eller patenteras -svåra att utvärdera -använda konkreta ledtrådar -fördelar med ickeägande Oskiljaktighet Samtidig produktion och konsumtion -vem tillhandahåller tjänsten? -val, utbildning och belöning av personal -kund, personal och andra kunder samverkar -undvika konflikter mellan kunder -massproduktion kan vara svårt

14 Heterogenitet -standardisering svårt -kvalitet beror på själva utförandet -val, utbildning och belöning av personal -utvärderingssystem -användande av tillförlitlig utrustning/teknik Förgänglighet -kan ej lagras för senare brun -såld tjänst kan ej lämnas tillbaka eller säljas om -matcha utbud och efterfrågan -använda flexibel och/eller deltidsanställd personal -kunders medverkan -differentierad prissättning -stimulera efterfrågan vid låg efterfrågan -bekvämt väntutrymme -reservationssytem 4P i tjänstesammanhang Produkt- viktigt att konketisera tjänsten, vad som kommer att innebära Pris- relaterad till tjänsten värde Plats- hur, när och var komma i kontakt? Promotion- måste konkretisera vad tjänsten kommer att erbjuda, skapa rätt förväntningar + 3P Människor anställda, du själv som kund, andra kunder Fysiska bevis allt som kunden kommer i kontakt med i samband med tjänstens utförande och som skapar en bild av tjänsten Process procedurer/tjänstens upplägg före, under och efter kundkontakt. Modern tjänstemarknadsföring -Ledningsperspektiv = helhetssyn, alla bidrar till marknadsföringen -Intern utveckling = personalen nyckel -Kund/ marknadsorientering = utveckla relationer -Segmentering för att hitta rätt kunder -behålla billigare än hitta nya kunder -Långsiktighet = viktigare med investering i relationer än direkta marknadsföringsåtgärder -Organisationen leds av den av kund upplevda kvaliteten Tjänsteriktig strategi ökar lönsamheten (figur 8.4, s.58) Grönroos C Ekonomiska problem eller ökande konkurrens Förbättrad samspel mellan köpare och säljare med kostnadskontroll Förbättrad uppfattad tjänstekvalitet Nöjdare kunder Bättre stämning på arbetet Förbättrad företagsimage Ökande försäljning förbättrad samspel mellan köpare och säljare osv. Hinder för att matcha förväntade och upplevda nivåer på tjänsten Förväntad tjänst hinder ( missuppfattade kundförväntningar, otillräckliga resurser, otillräckligt genomförande av tjänsten, överdrivna löften) Upplevd tjänst

15 Tjänstemarknadsföringstriangeln ( Grönroos 2002) Företag Intern marknadsföring Extern marknadsföring - möjliggör löften -ger löften Tillhandahållare Interaktiv marknadsföring -hålla löften Kunder Designa en tjänst -Utveckla servicekonceptet (vilken nytta/behovstillfredsställelse, till vilket pris?) -Utveckla servicesystemet (vad behövs) -Utveckla serviceprocessen (Hur genomföra så att målen uppnås?) Modell av servicekonceptet (Edvardsson 1997) Kundens behov Erbjudandets upplägg Primära behov(bassjukvård) Kärntjänst(Allmänspecialist m goda kontakter M specialister) Sekundära behov (ej dyrt, lättillgänglig) Stödjande tjänster (Enkla lokaler mitt i kvarteret) Servicesystemet (Edvardson 1997) System och rutiner måste vara anpassade Efter de anställdas förutsättningar för Anställda Sanningen process Högsta motivation Moment of truth Organisation och Styrning Viktigt med tydlig fördelning Av ansvar och befogenheter Kunder Viktigt att kunden via marknadsföringen Fysisk/ teknisk miljö fått rätt uppfattning om tjänstens Innehåll/resultat Serviceprocessen (Edvardsson 1997)

16 Fö 7 Tjänsteutveckling för industriföretag Varför ska tillverkningsföretag fokusera på tjänster? Industriella tjänster är ofta mer lönsamma än varor för industriföretag Traditionell underprioriterad: tjänster är något nödvändigt ont för återköp - Förbättringspotential - Tillväxtpotential Produktförsäljning svarar för liten del av totalt livscykelvärde - Stor installerad bas i många branscher Vad innebär ett tjänstemarknadsföringsperspektiv? Kundorientering och relationsbyggande Kunden är medproducent: samverkande värdeskapande (jfr. IKEA, internetbank, evenemang) Marknadsföring ska inte bara vara en funktion i företaget, utan genomsyra alla aktiviteter alla anställda är part time marketers Intern marknadsföring central (σ) Lojala kunder är mer lönsamma Kundorienterade företag är mer lönsamma Fokus ligger inte på att söka nya kunder, utan på att utveckla befintliga relationer Fö 10 Varumärken & Produktutveckling Skillnaden mellan en produkt och ett varumärke -En produkt- vara eller tjänst är vad som helst som tillfredsställer kundbehov -Varumärkesskapande är den process genom vilka företag särskiljer sina produkterbjudanden fårn konkurrenternas -Varumärken skapar associationer De tre produktnivåerna Kärnprodukt Huvudnytta Faktisk produkt- Utformning/stil, funktioner, Kvalitet, Paketering Utökad produkt- Installation, Garantier, Leverans, Tilläggstjänster, Varumärkesvärden

17 BCG-matris s146 Analys av företagets produkter eller verksamhetsområden. Vilka produkter som bör prioriteras. 1. Kassakor, låg tillväxt, hög marknadsandel - Kräver låga utvecklingskostnader och ger stora inkomster. Utgör stommen i verksamheten. 2. Stjärnor, hög tillväxt, hög marknadsandel - Kräver höga utvecklingskostnader, men ger också höga inkomster. Kan med tiden bli kassakor när marknadens tillväxt avtar. 3. Problembarn, hög tillväxt, låg marknadsandel - Kräver höga utvecklingskostnader och ger ännu inge höga inkomster. Svårbedömd kategori, som med tiden antingen kan utvecklas till stjärnor eller till hundar, den sista kategorin. 4. Hundar, låg tillväxt, låg marknadsandel - Kräver låga utvecklingskostnader, men ger heller inga stora inkomster. Ligger vanligen på break-even, tillför egentligen inte företaget någonting. Bör säljas av för att inte hämma resten av företaget. Varumärkesskapande -Skapa och utveckla relationer -Varumärket är ett löfte om vad man kan förvänta sig -Det känslomässiga lika viktigt som det rationella/sakliga/faktabaserade -Ex BMW står för körglädje. Upplever inte målgruppen det vid användande, stor miss!! Effekter Lyckat varumärkesskapande Högre priser, lättare uppnå distribution, hög och stabil försäljning och vinst genom varumärkestrohet Lönsamhet Varumärkesstrategier och val -Familj av varumärken, t ex. Heinz -Individuella varumärken, t ex. GB/Carte D Or (ej Unilever) -Varumärkeskombinationer, t ex. Sony Ericsson Varumärkesnamn -Framkalla positiva associationer -Enkelt att uttala och komma ihåg -Indikera fördelar med produkten -Vara distinkt -Bruk av siffror på teknikprodukter -ej intrång på redan existerande varumärke

18 Ledningsfrågor rörande varumärken -Tillverkarens varumärke eller eget varumärke -Varumärkesutökning (använda känt varumärke på flera produkter inom ett relaterat område -Varumärkestänjning (använda varumärket på icke-relaterade produkter, t ex Disney -Pan-europeiska och globala varumärken (trend att heta lika inom Europa, många anser att ett varumärke ska klara flytt över gränser, ta hänsyn till tradition och kultur) -Varumärkesdelning (co-branding) Påverkan vid val av varumärke y-axeln Företagets storlek x-axeln antal produkter. Linje mellan dessa- skillnad mellan produkterna Fjärde dimension: antal varumärken Varumärkes positionering -Arv/ursprung (bakgrunden till varumärket och dess kultur) -Domän (varumärkets målmarknad) -Värderingar (kärnvärdena och varumärkets karakteristiska) -Avspegling (hur kunden uppfattar sig själv när han/hon köper varumärket) -Personlighet (varumärkets karaktär beskrivet i form av andra enheter -Tillgångar (vad som särskiljer varumärket från dess konkurrenter) Realisering av varumärke kräver förarbete Affärside Marknadsrevision SWOT analys Mål med marknadsföringen Strategisk tyngd, strategisk mål, Kärnstrategi Målmarknader, Konkurrensfördel, Konkurrentmål (omsätt analysen till handling) Beslut om marknadsföringsmix (4P / 7P) Organisering och genomförande Styrning/ uppföljning Produktutveckling -nödvändigt och kostsamt -flesta nya produkter misslyckas -Fyra typer: -Produktersättning -Tillägg till befintlig produktlinje -Ny produktlinje -Helt ny produkt Viktigt vid kommersialisering -Välja målmarknad (var företaget ska konkurrera) -Utveckla marknadsstrategi som ger konkurrensfördel Strategier vid produktlansering (Hultink 2000) -Konsumentprodukter defensivt -Industriella produkter- offensivt (nya innovationer som förbättrar prestanda. Distribueras genom nya kanaler för att nå nya marknader) Skillnader (vid framgång, Hultink 2000) Konsument -Pris viktigt -Distributionskanal av mindre vikt Industriell -Pris mindre viktigt -Distributionskanal av större vikt

19 -Höga kostnader för distibution och Promotion viktiga -Ngt längre utvecklingstid -Mindre vanligt med innovativa produkter -Matchade kostnader för distribution och promotion vid konkurrens -Innovation och kort ledtid till marknaden Figur 6.6 i boken För vissa produkttyper viktigt att komma over mellan E adopters och E majority eller så dör produkten på marknaden. Outsourcing Behåll kärnkompetensen internt Via partnerskap skaffa kompletternade kompetenser Upphandla resten på armslängds avstånd Att vara först Fördelar -Marknadsledarskap även om Teknikledarskap tappas -Skappa spelregler för konkurrens Nackdelar -Pionjärkostnader -Osäker efterfråga -Ändrade kundbehov -Teknisk diskontinuitet - Lågkostnadsalternativ Fö 11 Marknadskanaler Varför har vi kanaler? -Mellanhänder kan öka effektiviteten -Förenkla sökprocessen för kunden -Hantera efterfrågan -Skapa transaktionsrutiner -Positionering (t ex komma in i nya marknader) Dock -Ju fler mellanhänder så minskar effektivtetsvinsterna

20 -Transaktionskostnaderna är inte konstanta -Vi kan ta bort aktörer men vi kan inte ta bort deras funktioner Vilka kanalaktörer finns det? -Säljavdelning -Agenter -Återförsäljare -Egna butiker -Butiker -Grossister -Tredjepartsaktörer -Specialister Vad gör mellanhänder? För tillverkaren: - täcker marknaden - -Säljkontakt - Lagerhållning - Orderhantering - Marknadsinformation - Kundsupport För kunden: - Tillgänglighet - Sortiment - Delar upp bulk - Kredit och finansiering - Kundservice - Teknisk support Olika typer av marknadskanaler -Direkt -Indirekt -Push -Pull Varför har vi olika kanaler? -Produkt -Lönsamhet -Skala

21 -Kundtyp -Spridning Tjänstekanal vs produktkanal Viktiga skillnader: -Personalintensivt -Går inte att lagra -Produktion-konsumtion samtidigt -Interaktion Nya kanaler -Internet kanaler digitala produkter -Direkta kanaler direkt-till-kund -Omvända kanaler- miljö, recyckling Direkta kanaler påverkan -Leveranskostnad -Kundanpassning -Information -Kundstyrt -Disintermediering -Lägre priser -Tillgänglighet -Lägre kostnader (t ex produktion) Tävlar inte längre mellan företag utan mellan kanaler -Specialisering -Globalisering -Gör vad du gör bäst och samarbeta istället, t ex outsourcing -Allianser och relationer nya krav -Samverkan och sam-påverkan -Samarbete -Specialisering och specificering av funktioner -Koordination -förtroende och kommunikation Vad styr designen av en marknadskanal? -Industrikaraktär -Markoekonomiska faktorer -teknologier -Lager och regleringar - Entry barriers -Konkurrenters beteende -Slutkundsbeteende -Geografi -Produktens position i livscykeln -Produktens karaktär/egenskaper -Hur ser marknadsplatsen ut? -Vad vill vi ha ut(t ex i form av kundinfo) Mål med kanalen -Increase the availability of the good or service to potential customers -Satisfy customers requirements by providing high levels of service -Ensure promotional effort

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.11.16 Tid: 08:15-12:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

TEIM02 - Marknadsföring

TEIM02 - Marknadsföring LiTH Linköpings Universitet TEIM02 - Marknadsföring En sammanfattning och tentamensinläsning Andreas Åhwall 2011 Innehåll Föreläsning 1 Introduktion & Begrepp... 6 Säljkoncept... 6 Produktorientering -

Läs mer

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm

`çéóêáöüí=eåf=ommvi=oáåü~êç=d~í~êëâái=`êé~íáîé=`çããçåë=pkm om Richard gör en annons MARKNADSFÖRING 1.0 pappa (Milton, 14 och Nellie 11) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) konsult (strategisk konversationsteknologi) inspiratör (företag, offentliga verksamheter)

Läs mer

GENERELL CASELÖSNING

GENERELL CASELÖSNING GENERELL CASELÖSNING När ett case skall lösas finns det en uppsjö av olika metoder som kan användas. Vissa metoder lämpar sig bättre till vissa typer av case än andra. Det finns dock metoder som är relativt

Läs mer

"Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!"

Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden! "Varumärken och marknadsföring - med ögonbindel mot framtiden!" Ekonomie doktor/docent Johan Anselmsson johan.anselmsson@transvector.se 040-30 34 32 Johan Anselmsson (johan.anselmsson@transvector.se) Bitr.

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 förväntar sig att vi har koll på dem och deras avtal är kräsna och förväntningar ska helst överträffas vill bara ha relevanta erbjudanden Anna

Läs mer

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009

Konsumentbeteende. ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Konsumentbeteende ME2023 Industriell marknadsföring September 2009 Sven Bergvall Doktorand Indek Kulturellt varumärkesperspektiv Sony Ericsson som case Dagens föreläsning Kund vs. Konsument Vad är konsumentbeteende?

Läs mer

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala

Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala Modularitet en förutsättning för behovssammansatta expeditionära insatser 27 maj 2008 Den kundorienterade organisationen Utgångspunkter och centrala element för verksamhetsutveckling Ek. Dr John Söderström

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till denna gång Du som har boken Marknadsföring i en ny tid läs kapitel tre aktivitets och kampanjplanering Du som har boken

Läs mer

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin

Varumärket Doro. Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Varumärket Doro Uppgift 2: Varumärkesstrategi och design av Johan Dahlin Doros identitet och position Vision? Doros vision är att bli varumärket Varifrån? Doro är en svensk världsmedborgare med 35 års

Läs mer

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning?

Viktigast. Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Viktigast Vad är mest avgörande för att lyckas med försäljning? Relation Intensitet Tid 3 Att styra mot en önskvärd framtid Affärsmål Marknad Resurser Agenda Varför KAM KAM - Försäljning Vad krävs av mig

Läs mer

Mall för marknadsplan ROMICOM AB

Mall för marknadsplan ROMICOM AB Mall för marknadsplan ROMICOM AB Disposition 1. Nuläge 1. Organisation 2. Vision&Affärsidé 3. Målgrupper 4. Positionering 5. SWOT-analys 2. Strategidel: Förverkligande av affärsidén Långsiktig (3-5 år)

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ2 Starta och driva företag Linköping 2012-10-31 Magnus Moberg FÖ2 Starta och driva företag» Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbros

Läs mer

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy

Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Längst ned finns kommentarer från opponentgruppen. Chapter 13 - Crafting a Deployment Strategy Schilling menar att en stor del av värdet (utöver produktegenskaperna) för en teknisk innovation kommer från

Läs mer

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Brandingstrategi. Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Brandingstrategi Datum: Företag: Brand: Kontaktperson: Uppgjord av: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Marketing lovar branding håller Ordet brand ska inte förväxlas med det svenska

Läs mer

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83

Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Sandströms Modehus AB Marknadsföring 722g83 Av: Viktor Andersson, Axel Johansson, David Bååth, Josefin Ribers, Hesam Jafaei Innehållsförteckning Nuvarande Situation Intern och extern marknadsföringsanalys

Läs mer

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se

LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 www.ljk.se 2014 LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 4 mars 2014 Omvärldsbevakning Vision var vill du vara om xx år Strategi hur kommer du dit Ditt varumärke Mission vad brinner du för Mål och delmåll Mål och

Läs mer

Företagsekonomi och marknadsföring

Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi Företagsekonomi och marknadsföring Företagsekonomi syftar till att bidra med teorier, modeller och verktyg som stärker förmågan att driva och utveckla företag Ekonomiskt system Planekonomi

Läs mer

Tjänstemarknadsföring

Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Tjänstemarknadsföring Några begrepp och modeller i tjänstemarknadsföring. 2 Tjänstemarknadsföring 80-talet ett nytt forskningsområde - tjänstemarknadsföring växer fram. Belyser de

Läs mer

» Industriell ekonomi

» Industriell ekonomi » Industriell ekonomi FÖ4 Företagandet Norrköping 2013-01-21 Magnus Moberg Magnus Moberg 1 » Välkommen» Syfte och tidsplan» Annat material FÖ4 Företagandet http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/blanketterbroschyrer/broschyrer/info/462.4.39f16f103821c58f680007865.html»

Läs mer

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor

Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Marknadsorientering och marknadsföring i offentlig sektor Anna Maria Szczepanska E-post: annszc@hv.se Kurs: EOA100 Högskolan Väst 1 Ur Lindblad-Gidlund et al 2010 Förvaltning och medborgarskap i förändring

Läs mer

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå

Prissättning. En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Prissättning En promemoria om prissättningen av en produkt. Individuellt PM, Produktutveckling 2 1.5 högskolepoäng, avancerad nivå Produkt och processutveckling Innovation och produktdesign Jeanette Jönsson

Läs mer

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010

Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM. Februari 2010 Anna Leo Konsult och affärsutvecklare inom CRM Februari 2010 Målsättning Ökad kundnöjdhet Effektivare samtal Ökad försäljning Målsättning Verksamhet Modeller och verktyg Processer, roller och organisation

Läs mer

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw

Innehållsförteckning. Version 1.0. Publicerad år 2015. Copyright Terence Shaw Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Strategin och marknaden... 4 Porters generiska strategier... 5 Ansoffs matris... 9 Porters femkraftsmodell... 13 Marknadsmix 4P, 7P och 4C... 17 4P-modellen...

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Titta efter vilken strategi reklammakare jobbat efter i annonser och reklamfilmer. Ni som har marknadsföring i en

Läs mer

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Omtentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.03.29 Tid: 14:15 18:15 Plats: L003 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

ORGANISATION och KOMMUNIKATION

ORGANISATION och KOMMUNIKATION ORGANISATION och KOMMUNIKATION Mats Heide Institutionen för kommunikationsstudier Lunds universitet Mats.Heide@iks.lu.se 1 Vad ska vi diskutera?! Kommunikationsbegreppet! Perspektiv på kommunikation! Relationen

Läs mer

vad är marknadsföring?

vad är marknadsföring? om föreläsaren praktisk marknadsföring ring RPC Stockholm, den 16 december 2004 pappa (Milton, 10 och Nellie 7) ekonomie doktor (affärsautomatiseringar) forskare (Stocholms universitet: marknadsföring)

Läs mer

Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86. Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se

Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86. Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se Konkurrensmedlet erbjudandet Marknadsföring 722G86 Daniel Kindström, daniel.kindstrom@liu.se Produkters nivåer - Olika delar av produkten Utökad produkt Påtaglig produkt Garan9er Tilläggs- tjänster Kärnprodukt

Läs mer

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter

Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Ramverk för: Identitetssamordning Del 1: Interna aktiviteter Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Identiteten skapas från toppen

Läs mer

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden:

Affärsplanen har inom Tillväxtprogrammet två huvudsakliga användningsområden: 2013-10- 03 Mall för Affärsplan - Science Park Halmstad Följande dokument är ett exempel på en affärsplanemall för nystartade företag. Dokumentet ska ses som en mall och man använder de delar som anses

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2014.02.20 Tid: 14:15-18:15 Plats: L003/T143 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson Antal

Läs mer

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme

Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Internationella civilekonomprogrammet 240 HP International Business and Economics Programme Organisation och Kunskap Fackspråk 11HP 10HP Makroekonomi Marknadsföring Fackspråk 10HP 7HP 2HP Kurser inom valt

Läs mer

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1

Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794. Är du redo för FÖ3? 1. Ja. 2. Nej. Magnus Moberg 1 Gå till ra.ombea.com och uppge Session ID 439794 Är du redo för FÖ3? 1. Ja 22 2. Nej 2 1 2 Magnus Moberg 1 » Industriell ekonomi GK Företagandet ME1003 P3 magnus.moberg@indek.kth.se Magnus Moberg 2 Magnus

Läs mer

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD!

Personnummer: OBS! SKRIV SVAREN DIREKT UNDER VARJE FRÅGA OCH VID UTRYMMESBRIST PÅ BAKSIDAN EJ PÅ LÖSBLAD! Uppgift 1 (20p) Förhoppningsvis har början på hösten varit full av spännande upplevelser. Att erbjuda människor upplevelser är ett område vi ser växer. Under kursen och har vi tagit upp marknadsföring

Läs mer

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D.

Marknadsföring, 7,5 hp. Mikael Ottosson, Ph. D. Marknadsföring, 7,5 hp Mikael Ottosson, Ph. D. Kontaktuppgifter Mikael Ottosson Lektor företagsekonomi särskilt marknadsföring 013-28 22 60 mikael.ottosson@liu.se Dagens agenda Information om kursen Vad

Läs mer

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: CRM-strategi. Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: CRM-strategi Datum: Företag: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Konsten att vara annorlunda när allt annat är lika CRM, eller Customer Relationship Management, är ett modeord

Läs mer

Affärskoncept för ökad lönsamhet

Affärskoncept för ökad lönsamhet Affärskoncept för ökad lönsamhet inom försäljning, prissättning och logistik 2011-11-25 Svenska webversion 1.6 Affärsidé Förbättra lönsamhet och effektivitet inom försäljning och logistik Kompetensområden

Läs mer

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö

FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö FRÅN IDÉ TILL FINANSIERING - AFFÄRSUTVECKLINGENS A TILL Ö VISION > Drömmar > Scenarier > 5 års sikt > Gemensamt mål för företaget (alla medlemmar delar vision) > Tänk: miljö, vem jobbar man med, reser

Läs mer

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN

EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN EVRY One Outsourcing Services Linköping AB 2014-03-05 LEAN By the use of true lean concepts all necessary attention to customer needs are secured. High quality implementations of incident, change and problem

Läs mer

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning

Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplan Dagens övning Marknadsplanering fortsättning Marknadsplaneprocessen Frågestund för alla Marknadsplan Marknadsplaneprocessen Situationsanalys Affärsidé/Strategi Målformulering Handlingsplan/

Läs mer

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se

Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013. www.ljk.se Du och ditt personliga varumärke LJK loredana jelmini kommunikation Malmö 7 oktober 2013 Loredana Jelmini loredana@ljk.se Utbildning Strategi Coachning Vad är ett varumärke? http://www.youtube.com/watch?v=ki6blg567i4

Läs mer

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg?

CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C. Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? CRM i olika branscher CRM för B2B och B2C Hur ser sälj- och distributionsflöden för olika affärsupplägg? 1 Sälj- och distributionskedja i fyra led - B2B och B2C Tillverkare (A) B2B B2C Produkter Distributör

Läs mer

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman

Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman Strategisk planering av partnerkampanjer Magnus Sandman 1 Från Leads till Försäljning? KAMPANJ Shark Tank Traditionellt jobbar vi med kampanjer för att lansera nya produkter och tjänster eller för att

Läs mer

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet

www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet www.lojalitet.nu skapar långsiktig lönsamhet Lojalitet levererar hållbara resultat och skapar långsiktigt lönsamhet för våra kunder ü Lojalitet skapar lönsamhet åt våra kunder genom kvalitetsarbete och

Läs mer

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4

David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3. IKOT Grupp B4 David A, Pär E, Magnus F, Niklas G, Christian L 2011-02-17 CHALMERS INLÄMNING3 IKOT Grupp B4 Innehållsförteckning Kartläggning av användarens röst... 3 Marknadssegment... 3 Kundkedja... 4 Kundundersökning...

Läs mer

Marknadsföring på INTERNET

Marknadsföring på INTERNET 2010-09-28 Marknadsföring på INTERNET Peter Agoston info@peteragoston.se Stort, brusigt och svårt att kontrollera The Opte Project Nätverk av signaler och noder Tänk om man skulle få uppleva detta Verkar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Chapter 1 What is marketing?... 3 Tre grundfrågor inom marknadsföringen... 3 Företagsfilosofier... 3 Kundvärde... 3 Fyra former av kundvärde... 3 Marknadsmixen... 3 Chapter 2 The global

Läs mer

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04

Julia Modig Tjärnström, Anna Marklund, Patrik Ljungqvist 723G04 Uppdrag Vi har valt att för ett annat företags räkning undersöka hur möjligheterna ser ut för att starta upp, sprida och marknadsföra en virtuell sida som riktar sig till studenterna vid Linköpings universitet.

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

Från inspiration till framgång

Från inspiration till framgång Från inspiration till framgång En kulturresa Stockholm, Oktober, 2013 Äntligen måndag I Stockholm I Oktober 2013 1 Hilti & Hilti Svenska AB Moderbolag: Hilti AG, Liechtenstein familjeägt Fokus på bygg-

Läs mer

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet

Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Vi omsätter kunskap till hållbar lönsamhet Category Management.ppt 1 A204 Silf erbjuder Utbildningar - inköp upphandling - logistik - juridik - förhandling - Öppna & Företagsinterna - Internationella certifieringar

Läs mer

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º>

05 November 2014. Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. ><((((º> 05 November 2014 Employer Branding. ^`.. ^`.. ^`.. ^`.. ^`. > EMPLOYER BRANDING 1995 BIGFISH! ERIK BERGSTRÖM KOMMUNIKATIONSSTRATEG Vi gör det komplicerade! enkelt. Och det enkla intressant.! Bigfish

Läs mer

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10

HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist. Göteborg 2011-11-10 HR i en internationell organisation, några tankar av P-O Nyquist Göteborg 2011-11-10 1 P-O Nyquist UTBILDNING Bergsingenjör från KTH Executive MBA från Uppsala ERICSSON (18 år) SW design System design

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP2 12-13 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044

CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA IMA 044 Avdelningen för Industriell marknadsföring TENTAMEN: INDUSTRIELL MARKNADSFÖRING IMA 044 Måndag 16/12 2013 Tid: 14.00-18.00 HJÄLPMEDEL: INSTRUKTIONER: Inga Före rättning

Läs mer

DEN FINANSIELLA SEKTORN

DEN FINANSIELLA SEKTORN CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2012:5 M O IN S R E T N E C L L A C E IN-HOUS DEN FINANSIELLA SEKTORN In-house call centers inom den finansiella sektorn: strategisk kontext,

Läs mer

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger

2012-09-14. Dagens tema. Scenarier för morgondagens talanger Dagens tema Scenarier för morgondagens talanger 2 1 En definition Individ som är bedöms ha förmåga, organisatoriskt engagemang och motivation att klättra och lyckas i mer seniora positioner i organisationen

Läs mer

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB

Ulf Streiby. CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Ulf Streiby CRM konsult/affärsutveckla re Abalon AB Kundens hjärta förtjänar man! Vad händer med kundrelationen när mycket av kontakten och handeln blir digital Hur förtjänar man kundens hjärta och lojalitet

Läs mer

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling

UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling UTBILDNING: Systematisk marknadsutveckling Det finns inget skäl att någon skulle vilja Ken Olsen, Digital, 1977 Introduktion det är inte fel, men det krävs mer än att sätta upp en ny säljbudget för att

Läs mer

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande.

Nails - Affärsidé. Kundgrupp: Vi fokuserar mest på ungdomar eftersom de är mer intresserade av något nytt och varierande. Nails - Affärsidé Affärsidé Ge färg och glans till dina naglar! Vi erbjuder en mängd trendiga nyanser som skapar en skönhetskänsla. Vi säljer ett stort utbud av märket Catrine Arley med ett rimligt pris

Läs mer

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik

possibilities Create a world innovation mobility social yourself full of Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik Create yourself a world diversity full of innovation creativity fantastic possibilities social technology mobility Employer branding nyckeln till att attrahera och behålla de bästa i Sandvik 1 Employer

Läs mer

Innehållsförteckning - 2 -

Innehållsförteckning - 2 - Affärsplan - 1 - Innehållsförteckning Allmänt om affärsplan 3 Sammanfattning 3 Allmän beskrivning av företaget 4 Produkter 4 Marknadsplan 5 Operativ verksamhetsplan 8 Leverans- och kreditvillkor 9 Administration

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1

Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring. Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08. Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Apoteket AB och en distributionsmarknad i förändring Nya distributionskanaler för läkemedel 2011-06-08 Apoteket AB v. 1.01 2011-06-07 Sida 1 Vi är hela Sveriges apotek I storstad och på landsbygd, från

Läs mer

Nyckelord för anförandet

Nyckelord för anförandet Sweden Logistics Knallar med konkurrenskraft Knallar 3.0 från Sjuhärad Högskolan i Borås 4 april 2013 Dag Ericsson dag.ericsson@hb.se Nyckelord för anförandet Kundnärhet Enkelhet Sunt förnuft Partnerskap

Läs mer

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda

2010-08-30. Segmentering. Vad är segmentering? Dagens agenda Dagens agenda Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering i praktiken Per Åsberg, 7 september

Läs mer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer

Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Öka effekten av DR med QR! Sju inspirerande exempel på hur du kan använda QR-koder i dina DR-kampanjer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Actionkoder 3. Kanalerna 4. Statistik 5. 7 tips 6. Sammanfattning

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler

Lyckas med din affär i alla kanaler Lyckas med din affär i alla kanaler IBM Smarter Business Oslo 2013 Ralf Seimertz CEO, President Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers by making commerce smarter

Läs mer

Gösta Ljungberg 31 mars 2014

Gösta Ljungberg 31 mars 2014 VARFÖR GÅR IT UPPHANDLINGAR FEL OCH VAD KAN DU GÖRA ÅT DET? FRUKOSTSEMINARIE Gösta Ljungberg 31 mars 2014 Agenda Vad brukar gå fel vid IT upphandlingar? Vad kan man göra åt det? Sammanfattning Frågor och

Läs mer

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv

Segmentering. i industrin. Dagens agenda. Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg. Prolog: Om mig själv Segmentering Hur det fungerar i teorin och i verkligheten i industrin Per Åsberg, 5 september 2011 Dagens agenda Vad är segmentering? Hur kan man segmentera? Att segmentera i tre steg Segmentering e e

Läs mer

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys

Prognostisering av efterfrågan Konkurrera med hjälp av Affärsanalys Copyright SAS Institute Sweden, november 2008 SAS INSTITUTE AB STORA FRÖSUNDA, BOX 609 169 26 SOLNA TEL: 08-52 21 70 00 FAX: 08-52 21 70 70 WWW.SAS.COM/SWEDEN SAS Institute AB is a subsidiary of SAS Institute

Läs mer

Samarbete och samverkan

Samarbete och samverkan Samarbete och samverkan Amy Rader Olsson Uthållig Kommun Seminarium om utvecklingsprocesser för en hållbar stadsplanering 2014-09-24 amy.olsson@abe.kth.se Tre typiska fallgropar...som ofta går hand i hand

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål

Kommunikationsbolag för Sverige som resmål VisitSweden Kommunikationsbolag för Sverige som resmål Internationell marknadsföring Nation Branding Photo : Nicho Södling Foto Miriam Preis/imagebank.sweden.se Foto : Nicho Södling/imagebank.sweden.se

Läs mer

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen?

Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Undersökning presenterad på Radar i2i FREDRIK RUNNQUIST R.Rev. 1.0 Sida 2 av 13 Hänger Du med i den Digitala Affärsutvecklingen? Vad händer? Alla verksamheter

Läs mer

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping

Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Marknadsförare Digitala Medier och E-handel, Linköping Texter Efter avslutad utbildning ska den studerande ha kunskaper om Projektledning av marknadsföringsaktiviter Logistiklösningar vid e-handel Juridik

Läs mer

Service Management - att bli meningsfull för alla parter

Service Management - att bli meningsfull för alla parter Tillsynsforum Stockholm 14.5.2014 Service Management - att bli meningsfull för alla parter Professor i tjänste- och relationsmarknadsföring CERS Centre for Relationship and Service Management Svenska Handelshögskolan

Läs mer

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10

INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT. Webinar 2012-05-10 INITIATIVKRAFT LEDER TILL FRAMGÅNGSRIKA PROJEKT Webinar 2012-05-10 PROJECTPLACE ÄR EN SAMARBETSTJÄNST ONLINE PROJECTPLACE Social collaboration tool 750 000 användare 150 länder 7 språk PROJECTPLACE Social

Läs mer

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se

Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015. www.ljk.se Utbildning i marknadsföring Biografcentralen 2015 www.ljk.se Logga in Uppgift till idag Bestäm vilken bok du/ni vill ha Gå in på ungdomsbarometern.se och gör livsstilstestet Läs texten på hemsidan om Koll

Läs mer

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist

Renée Voltaire. Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon. Norrbert Szabo Sara Björkqvist Renée Voltaire Ella Insulander Frida Richter Olivia de Flon Norrbert Szabo Sara Björkqvist Hälsolivsmedelsbranschen Aktörer 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,5 3,0 2,2 0,8 Den ekologiska livsmedelsbranschen har under

Läs mer

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag.

Synliga framsteg. Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. Synliga framsteg Utvecklingsprogram med fokus på Branding för ledningsgrupper och marknadsledningar i b2b-företag. A F F Ä R S U T V E C K L I N G M A R K N A D S F Ö R I N G K O M M U N I K A T I O N

Läs mer

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför?

Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Från affärsmöjlighet till nytt företag: Vilka lyckas och varför? Frédéric Delmar Handelshögskolan i Stockholm Mikael Samuelsson Internationella handelshögskolan i Jönköping Upplägg för idag 1. Bakgrund

Läs mer

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation

Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Futurum.kom förändringsarbete genom marknadskommunikation Fil Dr. Angela Zetterlund & Maria Lundqvist Mötesplats Borås 2011-10-20 Vad är marknadsföring En definition och några utgångspunkter Ett aktuellt

Läs mer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer

STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer STRATEGIER FÖR ATT VINNA HÖSTENS AFFÄRER! Workshop-material för att engagera och öka säljarnas förståelse för hur de ska vinna höstens affärer 2014-07-21 Prosales Membership Programme 1 Steg 1: Identifiera

Läs mer

Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin

Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin Inlämningsuppgift 1: Affärsstrategi och innovation av Johan Dahlin Doro utvecklar produkter som är mycket enkla att förstå och använda speciellt utformade för människor som vill kommunicera enkelt och

Läs mer

tentaplugg.nu av studenter för studenter

tentaplugg.nu av studenter för studenter tentaplugg.nu av studenter för studenter Kurskod Kursnamn M0004N / M0015N Marknadsföring grundkurs Datum LP4 1314 Material Kursexaminator Sammanfattning Håkan Perzon Betygsgränser Tentamenspoäng Övrig

Läs mer

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi

Lyckas med din affär i alla kanaler. Ansvarig Idé & Strategi Lyckas med din affär i alla kanaler Ralf Seimertz VD Fiwe Systems & Consulting Jerker Lundberg Ansvarig Idé & Strategi Fiwe Systems & Consulting Our vision: bridging the gap between sellers and buyers

Läs mer

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte

Ekonomistyrning. Beteendeeffekter. Ekonomistyrningens syfte Ekonomistyrning Föreläsning 722g39, 2008 Anders Parment anders.parment@liu.se www.andersparment.com Ekonomistyrningens syfte Att få de olika individerna i organisationen att handla i linje med målen för

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander

Strategisk kommunikation. Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Strategisk kommunikation Jesper Falkheimer Mats Heide Åsa Thelander Upplägg Introduktion och repetition >9.50 Gruppuppgifter 9.50 10.50 Redovisning och diskussion 10.50 11.50 Sammanfattning 11.50 12.00

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid

Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter. Bakgrund status - framtid 1(5) Information om den Europeiska standarden för kundkontaktcenter Nr: SS- EN 15838:2009 Bakgrund status - framtid En standard för kvalitetssäkring av mötet mellan kundkontaktcenter och kunden Informationsblad

Läs mer

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring

DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring SWEDMA DM möter internet och skapar framtidens e- postmarknadsföring 13 februari 2007 Vad gör SWEDMA SWEDMA är intresseorganisationen för Direktmarknadsföring (DM) Ger medlemmar service och information,

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy

Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Ending the war between Sales & Marketing by Philip Kotler, Neil Rackham and Suj Krishnaswamy Grupp 3 Inledning Produktdesigners har länge vetat om att de kan spara tid och pengar på att samarbeta med deras

Läs mer

A t t b e r e d a v ä g e n

A t t b e r e d a v ä g e n A t t b e r e d a v ä g e n med hjälp av Människorna i företaget Att utveckla affärer framgångsrikt med hjälp av människor. Varför är vissa företag trots utmärkta affärsidéer och likartade marknadsvillkor

Läs mer

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser

Copyright PipeChain 2014. Effektiva försörjningsprocesser Effektiva försörjningsprocesser Bakgrund MA-system / PipeChain har arbetat med IT-lösningar inom Supply Chain området sedan 1980-talet Från början främst företagsinterna processer Interna materialflöden

Läs mer

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson

Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen. Prof. Mats Abrahamsson Strategiska utmaningar för dagligvarubranschen Prof. Mats Abrahamsson Logistikens betydelse för retail Exemplet HORNBACH Handel hat keine logistik, Handel ist logistik DET DYNAMISKA FÖRETAGET OM FÖLJSAMHET

Läs mer