Företags- och branschanalys

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Företags- och branschanalys 2011-02-21 1"

Transkript

1 Företags- och branschanalys

2 Michael Porter (1980)

3 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna? Vart kan vi hitta vårt övertag? Strategiska grupper Vart är våra konkurrenter på väg? Hur ska vi positionera oss Hur förbättrar vi vår lönsamhet? Responsprofil Hur kommer konkurrenterna att reagera på förändringar?

4

5 Branschstrukturanalys Funktion: Identifierar branschens strukturdrag och de faktorer som bestämmer konkurrensens karaktär Mål: Att identifiera avgörande faktorer för branschens lönsamhet samt att få en plattform för företagets konkurrensstrategi

6 Strategiprocessen Organisationens vision & mål Omvärldsanalys Hur ser omvärlden ut idag? (Nuläge) Framtidsanalys Hur kan omvärlden komma att utvecklas? Konsekvensanalys av förändringar i omvärlden Strategiska valmöjligheter Organisationens förmåga: resurser och kompetens Vägval Implementering

7 Externa förutsättningar Branschstruktur Konkurrenskrafter Drivkrafter för förändringar Konkurrentstrategier Framgångsfaktorer Attraktivitet av branschen

8 Femkraftsmodellen / Porters 5F Identifiering av konkurrenskraftens källor deras styrka Analysverktyg Femkraftsmodellen

9 Femkraftsmodellen Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Källa: Porter, 1980 Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

10 Konkurrensrivalitet Stor konkurrensrivalitet om Många konkurrenter Jämbördiga konkurrenter Långsam branschtillväxt Marknadens prestige är stor Höga nedläggningskostnader Potentiella etablerare Branschkonkurrenter Hot från nyetablerare Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

11 Konkurrens mellan företag Konkurrensmedel Pris Kvalitet Produkter Innovationer Kundtjänst Garantier Distribution Reklam

12 Etableringshot Etableringshinder som påverkar hotet Stordriftsfördelar (bryggeri) Produktdifferentiering (kosmetika, kläder) Tillgång till distributionskanaler (livsmedel) Kapitalbehov (FoU-intensivt) Patent Resurser (t ex gynnsam lokalisering/tillgång på råvaror) Inlärnings- och erfarenhetskurvor Leverantörer Potentiella etablerare Branschkonkurrenter Hot från nyetablerare Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

13 Köparnas förhandlingsstyrka Stor förhandlingsstyrka om Antalet köpare är få/köper stora volymer Produkten är standardiserad Små omställningskostnader Möjlighet till integration bakåt Köparens tillgång till information är stor Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

14 Tryck från substitutprodukter Substitutprodukt Produkt som kan utföra samma funktion som branschprodukten (vaktbolag/ larmsystem, börsmäklare/fonder & fastigheter, Internet) Produkt med förbättrad pris-/ nyttorelation till branschens produkter Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

15 Leverantörens förhandlingsstyrka Starka leverantörer om Få leverantörer Branschen ej viktig kund för leverantörsgruppen Leverantörernas produkter är differentierade Stora omställningskostnader Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

16 Tillvägagångssätt 1. Bestäm styrkan för varje konkurrenskraft 2. Förklara hur varje kraft skapar konkurrenstryck 3. Bestäm konkurrenssituationen i sin helhet

17 Strategiska slutsatser Branschen är attraktiv när: Konkurrensen är svag Etableringshindren är höga Bra substitut inte finns Leverantörer och köpare har en svag förhandlingsposition Branschen är oattraktiv när: Konkurrensen är hård Etableringshindren är låga Hoten från substituten är stor Leverantörer och köpare är starka

18 Strategisk inriktning Skydd mot konkurrenskrafter Inverkar på konkurrenskrafterna till företagets fördel Utveckling av hållbara konkurrensfördelar

19 Konkurrensdiagram Konkurrens 5 Leverantörer Nya aktörer 0 Köpare Substitut

20 Porters 5F, Praktiskt exempel Resebranchen/Flygindustrin

21 Porters 5F, Praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

22 Porters 5F, praktiskt exempel Branschkonkurrenter Stor konkurrens Konkurrens bland existerande företag

23 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Branschkonkurrenter Konkurrens bland existerande företag

24 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Stort hot Branschkonkurrenter Konkurrens bland existerande företag

25 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Stort hot Branschkonkurrenter Leverantörer Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag

26 Porters 5F, praktiskt exempel Jämn förhandlingsstyrka Branschkonkurrenter Leverantörer Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag

27 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Stort hot Jämn förhandlingsstyrka Branschkonkurrenter Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka

28 Porters 5F, praktiskt exempel Branschkonkurrenter Mycket stark förhandlingsstyrka Köpare Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka

29 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Stort hot Jämn förhandlingsstyrka Branschkonkurrenter Mycket stark förhandlingsstyrka Leverantörer Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

30 Porters 5F, praktiskt exempel Branschkonkurrenter Konkurrens bland existerande företag Stort hot Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

31 Porters 5F, praktiskt exempel Potentiella etablerare Hot från nyetablerare Stort hot Jämn förhandlingsstyrka Leverantörer Branschkonkurrenter Stor konkurrens Mycket stark förhandlingsstyrka Köpare Leverantörers förhandlingsstyrka Konkurrens bland existerande företag Köpares förhandlingsstyrka Stort hot Substitut Hot från substitutprodukter eller tjänster

32 Femkraftsmodellen Fördelar Enkelt att förstå logiken Lämplig för såväl en överskådlig analys som en mer djupgående analys Skapar en plattform för vidare analyser Nackdelar Analysen kräver mycket data för att bli djup Ger en statisk bild av branschen Tar ej hänsyn till faktorer i omvärlden som påverkar branschen (t ex politik, teknologi)

33 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna? Vart kan vi hitta vårt övertag? Strategiska grupper Vart är våra konkurrenter på väg? Hur ska vi positionera oss Hur förbättrar vi vår lönsamhet? Responsprofil Hur kommer konkurrenterna att reagera på förändringar?

34 Responsprofiler

35 "2010 är hälften av flygbiljetterna gratis Lotta Lindquist-Brosjö, Nordenchef på Ryanair

36 Tele2 lägger bud på Song Dagens Industri 22/9 Bredbandsbolaget köper Bostream Dagens Industri 10/

37 ?

38 Lär känna dina konkurrenters handlingsmönster Hur reagerar de på en produktlansering? Hur hanterar de prispress? Hur agerar de på ett teknikskifte? Alla konkurrenter har ett handlingsmönster om än irrationellt!

39 för att förutsäga deras beteende! Konkurrenternas eget agerande Hur nöjda är de med sin egen position? Vilka möjligheter ser de att agera mer offensivt? Inom vilka områden är det troligast att man expanderar? Konkurrenternas reaktioner på strukturella förändringar i omvärlden Hur kommer konkurrenterna reagera på ny teknologi? Hur kommer konkurrenterna reagera på ny lagstiftning och reglering? Hur kommer konkurrenterna reagera på förändrad konkurrenssituation så som nya aktörer? Konkurrenternas reaktioner på det egna företagets agerande Hur kommer konkurrenterna reagera på prisförändringar och kampanjer? Hur kommer konkurrenterna reagera på nya produkter, tjänster och prestanda?

40 Konkurrenskraft OMVÄRLD Konkurrenter Hot Möjligheter KONKURRENSKRAFT FÖRETAG Styrkor Svagheter Förmågor

41 Skillnaden mellan att vara uppdaterad och att förstå vad händelserna betyder Nya kunder Nytt produkterbjudande Etta på försäljningslistan Organisationsförändringar Nya kunder Nytt erbjudande Uppköp av konkurrerande bolag Ny produktchef

42 Syftet med responsprofilanalys Konkurrentresponsprofiler är ett hjälpmedel för att spekulera om vad konkurrenterna kan tänkas göra i framtiden. Konkurrentprofiler används alltså för att svara på frågor av typen: Vad händer om? Syftet med konkurrentresponsprofiler är att förbättra förmågan att: Förutsäga konkurrentens agerande/reaktion, dvs. handlingsmönster Påverka detta beteende till det egna företagets fördel

43 Responsprofiler ger kött på benen Vad driver konkurrenten? Framtida mål Konkurrentens drivkrafter Antaganden Om sig själva och branschen Responsprofil Tänkbara strategiska förändringar? Vart tänker man expandera? Framtida profilering? Aktuell strategi Nuvarande och tänkbara aktiviteter Vad gör och kan konkurrenten göra? Förmågor Styrkor och svagheter

44 Analysen kan göras ad hoc eller kontinuerligt Leverans av resultat Research Analys Leverans av resultat Leverans av resultat Frågeställning! Leverans av resultat

45 Vem ska analyseras? Existerande konkurrenter Potentiella konkurrenter som: lätt kan överkomma eventuella inträdesbarriärer kan hitta synergieffekter med annan del av verksamheten detta är en naturlig del av deras existerande strategi kunder eller leverantörer som vill integrera bakåt eller framåt

46 Konkurrentens drivkrafter - framtida mål Hur tillfredsställd är varje konkurrent är med sin nuvarande position och sina ekonomiska resultat, och därigenom hur sannolikt det är, att någon konkurrent måste ändra strategi? Hur reagerar konkurrenter på strategiska förändringar? Utifrån målen, hur allvarliga är initiativen som konkurrenten tar?

47 Konkurrentens drivkrafter - antaganden Konkurrentens föreställningar om sig själv Branschledare, lågkostnadsalternativet, bästa säljstyrka o s v Konkurrentens antaganden om branschen och de andra företagen i denna Syfte: identifiera eventuella blindspots Sin relativa position på marknaden Historisk/emotionell identifiering Kulturella aspekter Organisatoriska värden som fastnat Branschtrender Konkurrenter/Kunder Vedertagna sanningar Nuvarande strategi som spegel

48 Konkurrentens agerande - aktuella strategi Operativt huvudprogram för varje funktionellt område och på det sätt vilket företaget försöker samordna funktionerna 1. Kostnadsöverlägsenhet? 2. Differentiering? 3. Fokusering?

49 Konkurrentens agerande - förmågor Företagets styrkor och svagheter avgör företagets förmåga att agera och reagera på konkurrenters utspel och förändringar i omvärlden. 1. Basmöjligheter 2. Förmågan att växa 3. Reaktionsförmåga 4. Förmåga att anpassa sig till förändringar 5. Uthållighet

50

51 Analys - offensiva åtgärder 1. Tillfredsställelse med det aktuella läget? 2. Sannolika åtgärder? 3. Styrka och allvar i åtgärderna? 4. Vinst för konkurrenten?

52 Analys - defensiv förmåga 1. Sårbarhet, vad skulle skada konkurrenten mest? 2. Provokation, vad skulle provocera konkurrenten mest? 3. Effektivitet i svarsåtgärder

53 Resultat - defensiv förmåga Händelser Konkurrentens sårbarhet för händelsen Konkurrentens benägenhet att provoceras vidta svarsåtgärder på händelsen Verkningsgraden av konkurrentens svarsåtgärd på händelsen Möjliga strategiska utspel från företaget Möjliga förändringar i omgivningen

54 Resultat - att välja slagfält Hitta strategier som konkurrenterna har svårt att möta av: kostnadsskäl konfliktskäl (mellan olika målsättningar)

55 Konkurrenttypifiering Lejonet Agerar aggressivt på varje utspel Hajen - Selektiv konkurrent Agerar på vissa typer av förändringar Sköldpaddan Reagerar efter lång tid Åsnan - Den statiske konkurrenten Reagerar vanligtvis inte alls

56 Sammanfattning av vad analysen kan ligga till grund för: Analysen kan användas för att förutsäga hur konkurrenter kommer att reagera på egna eller andras utspel, eller omvärldsförändringar Analysen kan användas för att göra bedömningar om vilken position man vill inta framöver på marknaden Analysen kan användas kontinuerligt för att t ex i workshop-format göra bedömningar kring konkurrenter Marknadsplaner Produktutveckling Affärsutveckling/planering Strategiarbete

57 Responsprofilanalys Fördelar Djup genomgång av konkurrenten Ger värdefulla insikter och aha-upplevelser om företagets agerande nu och i framtiden Tydlig och lättanvänd modell Nackdelar Kan vara svårt att få tillgång till nödvändig information Kräver djup förståelse för företaget Företagscentrerad, behöver kompletteras

58 Positioneringsanalys/ strategiska grupper

59 Positioneringsanalys Syfte Analysera marknaden från ett företags-/produktperspektiv Identifiera attraktiva marknadspositioner/förstå marknaden bättre Process Input från t.ex. SWOT-analys eller benchmarking Välj några faktorer/dimensioner av avgörande betydelse, t ex kritiska framgångsfaktorer Analysera strategiska grupper och olika positioners attraktivitet

60 Positioneringsmatris strategiska grupper Stor geografisk spridning Grupp A Vårt företag Grupp B Lågpris Grupp C Premiumstrategi Liten geografisk spridning

61 Positioneringsmatris Svenska bolånemarknaden 2000 Handelsbanken Spintab MeritaNordbanken Brett sortiment SEB Framtidens bolånemarknad? Personlig Skandiabanken Automatiserad SBAB Ingen tydlig aktör här Smalt sortiment Blockbid Europeloan

62 Positioneringsanalys - sammanslagen analys Två variabler kan ge ett instabilt resultat Fler än två variabler kan ge en massa olika positioneringsdiagram gäller att integrera dessa i en analys

63 Val av dimensioner Tänk på: Vilka faktorer avgör rörligheten i branschen Att inte välja två dimensioner som samverkar i branschen, leta efter det som särskiljer Faktorerna behöver inte vara möjliga att gradera (exempel val av återförsäljarkanal) En bransch kan kartläggas ur flera olika aspekter Exempel på dimensioner Specialisering Kostnadsposition Varumärkesstyrka Service Prispolitik Kanalval Produktkvalitet Relation till moderbolag Tekniskutveckling Vertikal integration

64 Positioneringsanalys - sammanslagen analys FtgA Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G Ftg H Ftg I FtgA Ftg B Ftg C Ftg D Ftg E Ftg F Ftg G 7 4 Ftg H 2 Ftg I Siffrorna i tabellen anger i hur många diagram som företagen finns i samma strategiska grupp. Antal tvådimensionella diagram: (n(n-1)) /2, där n = antalet variabler. I exemplet är n = 5 och antalet diagram blir

65 Positioneringsanalys Fördelar Hitta lönsamma positioner Bra verktyg för att diskutera egna och andras strategier Nackdelar Svårt välja rätt variabler Lediga positioner inte alltid attraktiva utan måste utvärderas vidare Inkluderar inte kontextuella faktorer som politik, lagstiftning, ekonomi, teknik etc

66 Hur hänger det ihop Five forces Vilka drivkrafter styr branschen? Värdekedjan Vilka konkurrensmässiga fördelar har konkurrenterna? Vart kan vi hitta vårt övertag? Strategiska grupper Vart är våra konkurrenter på väg? Hur ska vi positionera oss Hur förbättrar vi vår lönsamhet? Responsprofil Hur kommer konkurrenterna att reagera på förändringar?

67 Strategiska grupper Syfte Hjälpmedel i den strukturella analysen av bransch Mål Avgöra lönsamhetspotentialen i olika positioner Avgöra hur positioneringen påverkar det undersökta företaget Analysera strategiska grupper och olika positioners attraktivitet

68 Vad är strategiska grupper? En fortsättning på bransch- och konkurrentanalysen Dela upp branschen i strategiska grupper En strategisk grupp är en grupp av flera företag som följer samma eller liknande strategi definierat utifrån två dimensioner

69 En eller flera grupper En bransch kan bestå av en strategisk grupp eller så kan alla aktörer tillhöra var sin grupp Strategiska grupper är inte samma sak som marknadssegment

70 Exempel på branschstruktur Låg Specialisering Hög C A B D Hög Vertikal integration Låg

71 Olika strategiska grupper Olika strategiska grupper existerar pga: Företagen har olika styrkor och svagheter Olika tidpunkt för intåg i branschen Olika målsättning Varierande riskprofil Historiska händelser

72 Vad avgör lönsamheten? En strategisk grupp lönsamheten avgörs av förmågan att implementera den gemensamma strategin Flera strategiska grupper lönsamheten i olika grupper avgörs hur olika konkurrenskrafter (inträdesbarriärer, leverantörer, kunder, substitut och intern konkurrens) påverkar de olika grupperna

73 Inträdesbarriärer Barriärerna varierar för olika strategiska grupper i samma bransch Kan även förhindra byte av strategisk grupp inom en bransch Avgör hur svårt det är att byta position inom en bransch Barriärerna kan förändras över tiden

74 Förhandlingskraft Avgörs av: Hur homogena eller heterogena kunderna/leverantörerna är Olika strategier krävs för att möta de olika grupperna

75 Substitut Graden av konkurrens från substitutprodukter/-tjänster avgörs av de olika företagens strategiska val när det gäller t ex produktportfölj, kundfokusering, kvalitet, teknik och kostnadsläge

76 Konkurrens inom branschen Fyra faktorer avgör konkurrens mellan olika strategiska grupper: Om man slåss om samma kunder Produktdiffrentiering Antalet och storleken på respektive strategiska grupp Den strategiska skillnaden mellan olika grupper, (likartade eller olikartade strategier)

77 Processen 1. Kartlägg branschen 2. Välj ut tänkbara dimensioner 3. Gör en skala för varje dimension, behöver inte vara kontinuerlig 4. Välj de två dimensioner som ger bäst indelning av strategiska grupper 5. Gör en karta över de strategiska grupperna 6. Bedöm graden av inträdes-/mobilitetsbarriärer 7. Avgör köparnas och leverantörernas förhandlingsstyrka 8. Avgör varje grupps sårbarhet för substitutprodukter 9. Avgör graden av konkurrens mellan olika strategisk grupper

78 Frågan Vad avgör ett företags konkurrenskraft på marknaden och dess lönsamhetspotential?

79 Svaret! Gemensamma branschförutsättningar femkraftsmodellen Kännetecken för den strategiska gruppen man tillhör Mobilitetsbarriärer Förhandlingsstyrka Substitut produkter Konkurrens från andra grupper Position inom den strategiska gruppen Graden av konkurrens inom gruppen Relativ storlek Inträdesbarriärer Förmågan att implementera den valda strategin

80 Förstärker SWOT-analysen 1 Styrkor Faktorer som höjer inträdesbarriärerna Faktorer som stärker förhandlingskraften Faktorer som stärker konkurrenskraften Påverkar storleken positivt relativt den strategiska gruppen Faktorer som sänker kostnaden för inträde Faktorer som stärker förmågan att implementera den valda strategin Resurser och färdigheter som möjliggör förflyttning till mer attraktiva grupper Svagheter Faktorer som sänker inträdesbarriärerna Faktorer som försämrar förhandlingskraften Faktorer som utsätter företaget för konkurrenskraften Påverkar storleken negativt relativt den strategiska gruppen Faktorer som höjer kostnaden för inträde Faktorer som försämrar förmågan att implementera den valda strategin Brist på resurser och färdigheter som möjliggör förflyttning till mer attraktiva grupper

81 Förstärker SWOT-analysen 2 Möjligheter Skapa nya strategiska grupper Förflytta sig till en mer attraktiv grupp Stärka positionen för gruppen eller företagets position inom gruppen Förflytta sig till en ny grupp och stärka dess position Hot Nya företag kommer in i gruppen Faktorer som sänker inträdesbarriärerna, sänker förhandlingskraften, försämrar positionen gentemot substitutprodukter, försämrar konkurrenskraften Misslyckade försök att höja inträdesbarriärerna Misslyckande i att försöka ompositionera sig till andra grupper eller nya grupper

82 Analysmöjligheter Identifiera de barriärer som påverkar rörligheten i branschen Identifiera marginella grupper Identifiera förändringar i strategier och i vilken riktning man rör sig Analysera trender hur påverkar dom de olika grupperingarna Förutse reaktioner

83 Strategiska grupper Fördelar Bra verktyg för att diskutera egna och andras strategier Framtidsorienterad, bra för att analysera och utvärdera framtida strategier Nackdelar Svårt välja rätt variabler Inkluderar inte kontextuella faktorer som politik, lagstiftning, ekonomi, teknik etc

84 Slut!

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015

TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 TILLVÄXTPROGRAM FÖR PITEÅ KOMMUNS 2011-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Tillväxtprogram för Piteå kommun, 2011-2015 Välj dokumenttyp Dokumentansvarig/processägare Version

Läs mer

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi

I. Operationell effektivitet (effectiveness) är inte strategi Sammanfattning What is Strategy? av Michael Porter, 1996. Ta hänsyn till att artikeln är från 1996, när det står konstateranden om idag, just nu eller liknande innebär det just år 1996. Vid ord där översättningen

Läs mer

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02

LINKÖPINGS UNIVERSITET INLÄMNINGAR SEMINARIUM 2 IEI/INDUSTRIELL EKONOMI VERSION 1.02 1 PESTEL Beskriver de storskaliga faktorer i företagets omvärld som har speciellt inflytande på hur företaget måste göra saker. o Politiska: Regeringens inblandning i ekonomin, exempelvis anställningslagar,

Läs mer

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN)

MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) MARKNADSFORMER VAD ÄR EN MARKNAD? - PRODUKTMÄSSIG AVGRÄNSNING - GEOGRAFISK AVGRÄNSNING ANTAL AKTÖRER (SÄLJARE/KÖPARE) TYP AV VARA (HOMOGEN, HETEROGEN) - FULLSTÄNDIG KONKURRENS - MONOPOL - MONOPOLISTISK

Läs mer

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15

Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 Affärsplan för CoolaPrylar AB 2008-08-15 I all korthet Här skriver du en sammanfattning på din affärsidé med en (max två) meningar. Coola Prylar AB ska sälja trendiga och funktionella hushållsprylar främst

Läs mer

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020.

2013-09-09. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. Regionalt handlingsprogram för besöksnäring och turism för Örebroregionen 2014-2020. 1 Inledning Regionförbundets uppdrag är att på olika sätt medverka till att regionen utvecklas så att fler människor

Läs mer

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt

Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Tillväxtverkets arbete med regional tillväxt Lars Wikström 2016-01-22 Nationell myndighet med regional närvaro - 390 medarbetare - nio orter 1 Värt att fundera på Kommer företag att våga investera på platser

Läs mer

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg

Positionering. konkurrenterna i konsumentens sinne. Per E Åsberg Positionering Inpränta ett erbjudande relativt konkurrenterna i konsumentens sinne Per E Åsberg Dagens agenda Positioneringsstrategi Positioneringens roll i varumärkesarbetet Vad är positionering egentligen?

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23.

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Makromiljön och branschen Makromiljön. Makroanalys Grundläggande 15-02-23. Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller Thomas Rosenfall 1 Makromiljön och branschen Makromiljön Politiska Nya aktörer Sociokulturella Ekonomiska Leverantörer Rivalitet Kunder Juridiska (legala)

Läs mer

Xmentor - för potentiella partners

Xmentor - för potentiella partners Xmentor - för potentiella partners Xmentor AB - www.xmentor.se - Köpmannagatan 2-652 26 Karlstad OM XMENTOR Den höga förändringstakten i dagens organisationer liksom den ofta kritiska tillgången på kompetens

Läs mer

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Analys och eftertanke vid företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Analys och eftertanke vid företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Skicka gärna synpunkter på detta arbetsmaterial till ake.olsson@almi.se Innehåll Analys och eftertanke vid företagsköp

Läs mer

KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare

KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare KONKURRENSMEDELSMIX DÅTID, NUTID OCH FRAMTID - En studie av fristående egenföretagare Examensarbete inom huvudområdet Marknadsföring B-nivå; 15 Högskolepoäng Vårtermin 2010 Sabina Edlund Lindha Stråt Handledare:

Läs mer

Självständig och ändå stark!

Självständig och ändå stark! Institutionen för Service Management Självständig och ändå stark! En fallstudie i hur en mindre och självständig skidanläggning klarar konkurrensen från en stor och dominant aktör Caroline Andersson Sofie

Läs mer

SWOT Copyright Dansk & Partners

SWOT Copyright Dansk & Partners SWOT 2011-03-03 Copyright Dansk & Partners Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Analysmodeller Analysmetoder är idéer och koncept som utvecklas över tiden. Faktorer som teknologisk

Läs mer

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013

Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Destinationsdagen Uppsala, 2 oktober 2013 Affärsidé Vi driver utvecklingsprocesser för platser, företag och organisationer som vill stärka sin attraktions- & konkurrenskraft. Attraktionskraft Boende Besökare

Läs mer

För att besvara eventuella frågor kan Ulf Sternhufvud nås på mobiltelefon (0706-181466) mellan klockan 10.00-10.30.

För att besvara eventuella frågor kan Ulf Sternhufvud nås på mobiltelefon (0706-181466) mellan klockan 10.00-10.30. Strategisk Marknadsföring Provmoment: Ladokkod: Tentamen ges för: Namn: (Ifylles av student) Personnummer: (Ifylles av student) Tentamensdatum: 2015.01.19 Tid: 09.00-13.00 Hjälpmedel: Svensk ordbok. Inga

Läs mer

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten

Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan Riksbanken 2015-2018 En 350-åring i täten Strategisk plan för Riksbanken 2015-2018 Inriktningen för Riksbankens arbete de närmaste åren och utgångspunkten i kommande verksamhetsplaneringar

Läs mer

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A

Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Tentamen i delkursen Marknadsföring Företagsekonomi A Kurs: Marknadsföring, Företagsekonomi, A Datum: 2013.10.03 Tid: 14.15-18.15 Plats: L001 Ansvarig lärare: Mari-Ann Karlsson, Claes Gunnarsson 019-303008

Läs mer

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB

Balanserade Styrkort. (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Balanserade Styrkort (Balanced Scorecard) En aptitretare från VisVires AB Inledning Det torde inte ha undgått någon att vi idag får ett allt större fokus på ekonomi och finansiella resultat. De flesta

Läs mer

Forskarfrukost hos Retail House Mötesplatsen mellan forskare och praktiker.

Forskarfrukost hos Retail House Mötesplatsen mellan forskare och praktiker. Forskarfrukost hos Retail House Mötesplatsen mellan forskare och praktiker. I samarbete med MARKNADSFÖRING OCH EKONOMISKT RESULTAT Kunskap i butiksekonomi är nyckeln för att förstå hur varumärket och dess

Läs mer

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB

Ramverk för: Produktlansering. Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Ramverk för: Produktlansering Datum: Företag: Marknad 1: Marknad 2: Marknad 3: Marknad 4: Deltagare: Copyright 2013. Pyramid Communication AB Lönsamheten skapas genom rätt erbjudande Framgångsrik produktlansering

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015

Västernorrlands län. Företagsamheten 2016. Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen Västernorrlands mest företagsamma människa 2015 MARS 2016 Företagsamheten 2016 Maria Eriksson, Stöde Bud & Taxi Vinnare i tävlingen s mest företagsamma människa 2015 Foto: Anders Lövgren. s län Innehåll Inledning... 2 Så genomförs undersökningen...

Läs mer

Vad är affärsplanering?

Vad är affärsplanering? Vad är affärsplanering? Det spelar ingen roll hur fort man springer om man springer åt fel håll. Hmm vilken väg ska jag gå? -Beror på vart du ska! Hmm det vet jag inte - Då spelar det ingen roll vilken

Läs mer

SWOT. Copyright Dansk & Partners

SWOT. Copyright Dansk & Partners SWOT Innehåll Datasökning Strukturkapital Analysmodeller SWOT Datasökning Intern information Internredovisning Strukturkapital har det gjorts nåt liknande tidigare inom organisationen, interna experter

Läs mer

Business Model Canvas

Business Model Canvas Business Model Canvas med rätt affärsmodell kan du ändra en hel bransch 16 mars 2016 Du behöver 10 miljoner kronor för att växa ditt företag. Du träffar en finansiär som kan ge dig de pengar som bolaget

Läs mer

Marknadsplan. Förslag på marknadsföringsåtgärd för Elva AB. 722G83 Marknadsföring

Marknadsplan. Förslag på marknadsföringsåtgärd för Elva AB. 722G83 Marknadsföring Marknadsplan Förslag på marknadsföringsåtgärd för Elva AB 722G83 Marknadsföring Patrik Gunnarsson 880226 Mia Holmberg 890703 Josefin Johansson Vaara 860430 Axel Larsen 910721 Oscar Svensson 890315 2013-01-08

Läs mer

Organisatoriskt lärande

Organisatoriskt lärande Organisatoriskt lärande Organisatoriskt lärande, men vem är det som lär organisationen eller individen? Eller båda? En brygga mellan individens och organisationens kunskapsuppbyggnad kommunikation transparens

Läs mer

Konditori med miljöprofil ett hållbart koncept?

Konditori med miljöprofil ett hållbart koncept? Louise Karlsson Elaine Skalberg Konditori med miljöprofil ett hållbart koncept? En fallstudie av Konditori AB Pastry with an environmental profile a sustainable concept? A case study of Konditori AB Företagsekonomi

Läs mer

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare

Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Passiva bankkunder bolånemarknadens förlorare Bolånekunder, plocka russinen ur kakan! De fyra storbankernas andel av bolånemarknaden till hushåll ligger kvar på 92 procent under första halvåret i år. Nio

Läs mer

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13

Sammanfattning. Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Sammanfattning Kompetencemægleruddannelsen 2012 og 13 Facilitatorguide - Cafémetoden Som café-chef är det ditt jobb att hjälpa deltagarna genom den inlärningsprocess som avgör vad den enskilda deltagaren

Läs mer

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005

FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 FöreningsSparbanken Analys Nr 26 8 september 2005 Endast hälften av småföretagen förbereder sig för morgondagen Vartannat svensk småföretag med färre än 50 anställda förbereder sig för nästa generation

Läs mer

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel.

Anmälan enligt 4 kap. 6 konkurrenslagen (2008:579) om företagskoncentration; detaljhandelsförsäljning av läkemedel. KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-05-22 Dnr 246/2013 1 (6) Anmälande företag Oriola-KD Holding Sverige AB, 556622-5776, Box 252, 435 25 Mölnlycke Ombud: advokaten Erik Hellners och jur. kand. Mikael

Läs mer

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön

Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller. Agenda. Makromiljön och branschen Makromiljön Den globala marknaden Omvärlden och omvärldsmodeller 1 Agenda Omvärlds- och branschanalys Makroanalys SWOT-analys TOWS-analys Marknadsstrategier 2 Makromiljön och branschen Makromiljön Demografisk omvärld

Läs mer

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ

0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ 63((&+ (UNNL/LLNDQHQ Ledamot av Europeiska kommissionen med ansvar för näringspolitik och informationssamhället 0HG HXURSHLVNW GLJLWDOW LQQHKnOO EHKnOOHUYLOHGQLQJHQ Norden digitalt konferens +HOVLQJIRUVGHQRNWREHU

Läs mer

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6

TEIM04 Grupp 3 Shilling Kapitel 6 Chapter Six, Defining the Organizations s Strategic Direction Schilling (2013) menar att det första steget i att formulera ett företags strategi är att först ta reda på företagets nuvarande position och

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning. Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Miljöchefen NMC-enkäten 2010

Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Miljöchefen NMC-enkäten 2010 Innehåll MILJÖCHEFEN - NMC-ENKÄT 2010 3 NMCS MEDLEMMAR 2010 4 MEDLEMMARNAS BAKGRUND 7 MEDLEMMARNAS ARBETSUPPGIFTER 8 MILJÖCHEFENS ROLL 11 MEDLEMMARNAS UPPLEVELSE AV SIN ARBETSSITUATION

Läs mer

Policy Brief Nummer 2011:1

Policy Brief Nummer 2011:1 Policy Brief Nummer 2011:1 Varför exporterar vissa livsmedelsföretag men inte andra? Det finns generellt både exportörer och icke-exportörer i en industri, och de som exporterar kan vända sig till ett

Läs mer

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet.

Lägesrapport avseende införandet av miljöledningssystem med förslag till det fortsatta arbetet. Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret 2007-08-13 Johan Sundqvist 08-590 977 68 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2006:137 Johan.Sundqvist@upplandsvasby.se /Kommunstyrelsen/ Lägesrapport avseende införandet av

Läs mer

Digital strategi för Strängnäs kommun

Digital strategi för Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Kommunfullmäktige 2016-01-25 8 Gäller fr o m: 2016-01-26 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2015:646-005 Ersätter: Ansvarig: IT-strateg Digital strategi för Strängnäs kommun 2/8

Läs mer

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25

Miljö och hållbarhet - affärsplan 2014-08-25 AFFÄRSPLANEN 2014-2018 Våra kunder och andra intressenter förväntar sig att Ahlsell upprätthåller högsta etiska standard. Vi fullgör våra åtaganden och agerar med full integritet inom dimensionerna ekonomiskt,

Läs mer

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism

Destinationsutveckling Järvsö nya entreprenörsgruppen Rovdjursturism Large 2011 i Järvsö 2011-11-22 Sammanfattning från regionalt dialogmöte om rovdjursturism. 1. Olle Fack från Destination Järvsö och Linda Thelin från Rovdjurscentret hälsar välkommen till ett möte med

Läs mer

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET

ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET ATT DRIVA JÄMSTÄLLDHET 10 trender om jämställdhetsarbete i Sverige 1. Prioritering Större i ord än handling En studie med 10 trender som visar tempen på jämställdhetsarbete i Sverige, kontrasterad mot

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning

Pris och distribution. Marknadsföringsmixen för produkter. Prissättning Pris och distribution Agenda: Prissättning Distributionskanaler Retailing Marknadsföringsmixen för produkter Produkt: Vilka fördelar (varor och/eller tjänster) ska vi erbjuda kunden? Hur ska de utvecklas?

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Kan samma expansionsstrategi fungera på olika marknader?

Kan samma expansionsstrategi fungera på olika marknader? Ekonomihögskolan Företagsekonomiska Institutionen Magisteruppsats VT 2005 Kan samma expansionsstrategi fungera på olika marknader? En studie av H&Ms etablering på den amerikanska marknaden Handledare:

Läs mer

Förslag till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut för egen del

Förslag till Kommunfullmäktige. Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsen 215-11-11 Kommunledningskontoret Näringsliv KSKF/215:6 Valentina Andic, 16-71 74 8 1 (3) Kommunstyrelsen Redovisning av uppdrag om Eskilstuna kommuns styrning och synergier mellan näringslivsenheten

Läs mer

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt.

Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Ordföranden, aktieägare, gäster, Jag är glad att se så många här idag. En årsstämma är ett tillfälle både att summera det gångna året och förstås att blicka framåt. Jag vill ta detta tillfälle i akt att

Läs mer

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013

Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 Nya konkurrensregler för bilbranschen GRUPPUNDANTAGET 1 JUNI 2010-31 MAJ 2013 INNEHÅLL NYA KONKURRENSREGLER FÖR BILBRANSCHEN 1 Nya regler från 1 juni 2010 och juni 2013 3 2 Hur påverkar detta den svenska

Läs mer

Verksamhetsstrategi 2015

Verksamhetsstrategi 2015 Verksamhetsstrategi 2015 Innehåll Inledning 4 Vårt uppdrag 5 Bruka utan förbruka 5 Skogsriket med värden för världen 6 Skogspolitiska mål 6 Produktionsmålet 6 Miljömålet 6 Sveriges miljömål och miljöarbete

Läs mer

Sydskånska Gymnasieförbundet. Granskning av strategier och insatser inom marknadsföringsområdet. Ola Larsmon

Sydskånska Gymnasieförbundet. Granskning av strategier och insatser inom marknadsföringsområdet. Ola Larsmon Granskning av strategier och insatser inom marknadsföringsområdet Ola Larsmon Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Metod... 4 1.4 Avgränsningar... 4 2. ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007

Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 Bilaga 2 Verksamhetsprogram och budget för Stockholm Business Alliance år 2007 1. Bakgrund Stockholm Business Alliance bildades år 2006 i syfte att fördjupa och utveckla samarbetet inom det näringslivspolitiska

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé.

Företagsstrategi. Affärsidé. Ledningsfilosofi. Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring. Vision. Övergripande affärsidé. Företagsstrategi Del 2 Affärsidé, strategisk planering & marknadsföring ME1004 IndustriellEkonomiGK 2011 Period 3 Thorolf Hedborg 1 Affärsidé Vision Övergripande affärsidé Yttre affärsidé Inre affärsidé

Läs mer

FOTEN AB MARKNADSPLAN 2013-01- 07

FOTEN AB MARKNADSPLAN 2013-01- 07 FOTEN AB MARKNADSPLAN 2013-01- 07 GRUPP C4 Matilda Magnusson, 920726 Isabelle Möller, 921110 Sebastian Stålbrand, 830511 Marie Sundkvist, 890409 Sebina Vukalic, 920428 Johan Wittström, 920517 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen

Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p. Förändringen Högskolan i Gävle 2002-01-10 Institutionen för ekonomi Organisation B 5 p Förändringen När förändringens vindar blåser, bygger somliga vindskydd och andra vindkraftverk. Maria Skoglund 660907 maria.skoglund@nordea.se

Läs mer

Se dig omkring för dina affärers skull

Se dig omkring för dina affärers skull Se dig omkring för dina affärers skull Omvärldsanalysens värde ökar i takt med globaliseringen. Här visar vi vad du bör tänka på när du gör din analys. Av Anne Nilsson, Dagens Miljö nr 10/2006 Omvärldsanalysen

Läs mer

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002

Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002 Vägverkets upphandling av beläggningsarbeten inom Region Mälardalen 2002 Sören Karlsson, Vägverket Region Mälardalen # Anders Lunander, Trade Extensions AB, Uppsala ## Maj 2002 1. Introduktion Vägverket

Läs mer

Sammanställning av utbildningsdag Laholmen 15/10-2010 Bilaga 5. Uppgift nummer ett: SWOT-analys

Sammanställning av utbildningsdag Laholmen 15/10-2010 Bilaga 5. Uppgift nummer ett: SWOT-analys Uppgift nummer ett: SWOT-analys Styrkor Attraktiv ort Lagom stor/liten kommun Småstaden, kuststaden Har ett eget gymnasium Finns en kommunal vilja/ambition att arbeta med barnkonventionen projekt inom

Läs mer

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell,

TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering. Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, TEIO05 Grundläggande entreprenörskap och idékvalificering Omvärlds- och marknadsanalys 10 februari 2014 Ingela Sölvell, ingela.solvell@liu.se Idé >ll affärsidé Omvärldens (ständiga) förändring öppnar för

Läs mer

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET JÖNKÖPING 2012 FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg

KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK. KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg KONKURRENSKRAFTSUT- REDNINGEN SOM UTGÅNGSPUNKT FÖR FRAMTIDA POLITIK KSLA, 2015-04-09 Annika Åhnberg Bra i konkurrenskraftsutredningen Konkurrenskraftsutredningen lägger grunden för en verklighetsbaserad

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Regional och lokal kontroll Konkreta trender Möjliga

Läs mer

nya värden för ditt företag

nya värden för ditt företag Mångfald kan skapa Andreas Carlgren, Integrationsverket nya värden för ditt företag Mångfald för utveckling och affärskraft Allt fler företag, offentliga förvaltningar och andra organisationer börjar

Läs mer

Konsten att etablera sig på en mogen marknad

Konsten att etablera sig på en mogen marknad Kandidatuppsats i Företagsekonomi VT 2007 Handledare: Tommy Larsson 2007-06-07 Konsten att etablera sig på en mogen marknad Författare: Dennis Örnell 831117-0610 Julia Vedin 760827-2543 Förord Här vill

Läs mer

OECD Communications Outlook 2005. OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga. Sammanfattning. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska

OECD Communications Outlook 2005. OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga. Sammanfattning. Summary in Swedish. Sammanfattning på svenska OECD Communications Outlook 2005 Summary in Swedish OECD:s utsikter för IT-branschen, 2005 års upplaga Sammanfattning på svenska Sammanfattning När dot com-bubblan spruckit, hamnade telekommunikationsindustrin

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL

#4av5jobb. Skapas i små företag. FYRBODAL #4av5jobb Skapas i små företag. FYRBODAL Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

Uppdragsplan för näringslivskontoret

Uppdragsplan för näringslivskontoret Uppdragsplan den 6 maj 2013 Uppdragsplan för näringslivskontoret 2013 KS 2013/0127 Beslutad av kommunstyrelsen 2013-05-06 Uppdragsplanen för näringslivskontoret baseras på kommunfullmäktiges övergripande

Läs mer

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun

Näringslivsstrategi för Nynäshamns kommun Version: PA1 Revisionsdatum: 2014-06-03 Upprättad av: Aun Henriksson, Anna Eklund, Yvonne Edenmark Lilliedahl Granskad/ av Birgitta Elvås, kommunchef Revision A beslutas av: kommunfullmäktige Näringslivsstrategi

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄRMLAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄRMLAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagen ryggraden i ekonomin.......... 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Etablering på snäv marknad om Gina Tricots möjligheter på Åland

Etablering på snäv marknad om Gina Tricots möjligheter på Åland Högskoleexamen vid institutionen Textilhögskolan, Högskolan i Borås 2008 Etablering på snäv marknad om Gina Tricots möjligheter på Åland Lina Andersson Kristin Persson Anna Staffas VT 2008 Förord Innan

Läs mer

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden

ZA4722. Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden ZA4722 Flash Eurobarometer 187 (Innobarometer 2006) Country Specific Questionnaire Sweden Flash Innobarometer 2006, Draft Questionnaire v21 SELECTION OF THE ELIGIBLE RESPONDENT SC0. Hej / God middag /

Läs mer

Nässjö kommuns personalpolicy

Nässjö kommuns personalpolicy Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2010-01-28, 10 Reviderad: Nässjö kommuns personalpolicy Varför behövs en personalpolicy? Nässjö kommuns personalpolicy innehåller vår arbetsgivar- och

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO

#4av5jobb. Skapas i små företag. ÖREBRO #4av5jobb Skapas i små företag. ÖREBRO Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se

Affärsplanen. Affärsidé. www.coompanion.se Affärsplanen Kom igång med er verksamhet med en affärsplan! Skriv ned er affärsidé, göra en omvärldsanalys och beskrivning av er marknad på så vis får ni god kunskap i hur ert kooperativ eller ekonomiska

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTRA GÖTALAND Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning Småföretagarna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt.....

Läs mer

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner

STRATEGISK PLATTFORM. För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner STRATEGISK PLATTFORM För en växande, lönsam och hållbar besöksnäring i sydöstra Skåne: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystads kommuner Foto denna sida: Elise Nilsson Foto omslag: Cecilia Smitt, Carolina

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft

Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:2976 av Ulf Berg m.fl. (M) Bra mat och stärkt konkurrenskraft Sammanfattning Hela Sveriges utvecklingskraft, tillväxtpotential och sysselsättningsmöjligheter

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Asymmetrisk produktinformation

Asymmetrisk produktinformation Asymmetrisk produktinformation Att höja välfärden med en standardiserad och flexibel kvalitetsmärkning i form av en garanterad minimilivslängd Anders Levander GNOSIE Om produkters förväntade livslängd

Läs mer

Lån utan Säkerhet. Examensuppsats VT 2007

Lån utan Säkerhet. Examensuppsats VT 2007 Handelshögskolan i Stockholm Examensuppsats VT 2007 Orvelind & Severin Lån utan Säkerhet Marknaden för lån utan Säkerhet växer i rekordfart samtidigt som bankerna och låneinstituten tjänar pengar som aldrig

Läs mer

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN

#4av5jobb. Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN #4av5jobb Skapas i små företag. VÄSTERBOTTEN Rapport Juli 2014 Innehållsförteckning arna håller krisorterna under armarna........ 3 Jobben kan bli fler om politikerna vill..3 Sverige totalt..... 4 Om undersökningen

Läs mer

GAMLA UPPSALA BUSS AB

GAMLA UPPSALA BUSS AB 1 Affärsplan 2015 GAMLA UPPSALA BUSS AB Foto: Peter Mattsson 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1. Landstingets krav 2. Nuläge 3. Antaganden om framtiden och möjligheter till utveckling 4. Affärsidé 5. Kortsiktiga

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31

SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Bilaga 1 SLUTRAPPORT FÖR FÖRSTUDIE Träkompetens och ökad träförädling, kartläggning av behov 2009-12-10 2010-08-31 Slutrapport upprättad av Agneta Ingvarsson och Marie Johansson 2010-08-31 FÖRORD Träutbildningar

Läs mer

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling

Essä. - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess. KPP306 Produkt- och processutveckling Akademin för Innovation, Design och Teknik Essä - Min syn på att nå en optimal start av en Produktutvecklingsprocess Civilingenjörsprogrammet Innovation och produktdesign Skriven av Examinator: Rolf Lövgren

Läs mer

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013

Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Regionbildning södra Sverige Regional utveckling 6 november 2013 Uppdragsbeskrivningen Analysera förutsättningarna samt föreslå konkreta insatser för ett utvecklat samarbete mellan Skåne, Kronoberg, Blekinge

Läs mer

custice. fakta. presentation

custice. fakta. presentation 73% av alla Sveriges företag är helt utan CRMsystem. Ni vinner Strategiskt underlag Konkurrenters positionering Egen positionering Kunders nöjdhetsgrader Säljstöd Konkreta trender Möjliga hot Underlag

Läs mer

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist

Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter. Lars Löfqvist Hur små företag utvecklar och kommersialiserar nya produkter Lars Löfqvist Några definitioner Litet etablerat företag = färre än 50 anställda, etablerat på sin marknad Innovation = processen i företag

Läs mer

Mindre styrdans mer rock n roll

Mindre styrdans mer rock n roll november 2013 Mindre styrdans mer rock n roll Personalchefsbarometern 2013 Personalchefsbarometern 2013 Mindre styrdans mer rock n roll I årets version av Visions Personalchefsbarometer fokuserar vi på

Läs mer

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010

Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Koncernchef Lars G. Nordströms anförande Posten Nordens årsstämma 14 april 2010 Bästa stämmodeltagare! 2009 var ett år då våra kunder var mer nöjda än någonsin det vet vi genom våra mätningar. Det var

Läs mer

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling. Ett underlag till SKL och Indelningskommittén

Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling. Ett underlag till SKL och Indelningskommittén Global konkurrenskraft, välfärd och regional kraftsamling Ett underlag till SKL och Indelningskommittén A. Samband näringsliv - välfärd Den goda cirkeln Globalisering och att klara den globala konkurrensen

Läs mer

Introduktion. Omvärldsanalys. Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring

Introduktion. Omvärldsanalys. Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring Sammanfattning: Perspektiv på marknadsföring Agenda: Knyta ihop säcken: marknadsföring = en värdeskapande helhet Lagar och regler som berör marknadsföringsområdet Introduktion Marknadsorienterad marknadsföring:kunden

Läs mer