info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2001"

Transkript

1 info 1:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Årsmöte 24 mars: Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? 4. Årsavgift och budget för Ändrad tid för styrelseval och fastställande av årsavgift 5. Cirkel med Täppas i skaraborg 7. Rehabteam för retinitiker 9. En dag på lasarettet 12. På gång Bilaga: Verksamhetsberättelse för 2000 Februari 2001 Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM, tfn: Postgiro , Postgiro (gåvor) Hemsida: Ansvarig redaktör: Leif Pehrson, tfn , I redaktionen: Svante Anderson, tfn arb: , och Egon Österbrand, tfn: ,

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr. vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Våra informationsmaterial är kostnadsfria vid beställning av enstaka exemplar, annars 20 kr styck. Du beställer på föreningens telefon Leveranstid ca 2 veckor. Flera av materialen finns även att hämta på vår hemsida: STUDIECIRKELMATERIAL Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. De är kostnadsfria och kan beställas från SRF på tfn

3 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Varför har vi RP och kommer den att kunna botas? Tidpunkt: Lördag den 24 mars 2001, kl Plats:Brukarhuset, södermannagatan 31, 1 tr ned, stockholm Anmälan: För att dimensionera förtäringen behöver vi din anmälan senast torsdagen den 20 mars till föreningens telefonsvarare på tfn Mer information och frågor: Leif Pehrson, tfn Program: Samling, föreningen bjuder på öl och smörgås Diskussion om föreningens framtid samt årsmötesförhandlingar Paus med förfriskningar Varför har vi RP patientens och ögonläkarens perspektiv; Sven Erik Nilsson, professor emeritus, Ögonkliniken Linköping Kommer vi att kunna bota RP forskarens perspektiv; Theo van Veen, professor, Wallenberg Retina Center, Lund Frågestund Avslutning 3 DAGORDNING VID ÅRSMÖTET Mötets öppnande 2. Fastställande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Fastställande av dagordningen 5. Val av mötesfunktionärer (mötesordförande, protokollförare samt två justerare/rösträknare) 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för Revisorernas berättelse 8. Fastställande av balansräkningen samt beslut om disposition av resultatet 9. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 10. Ersättningar till styrelseledamöter, revisorer och valberedningens ledamöter 11. Styrelsens förslag till budget samt årsavgift för 2002 (se sidan 4) 12. Val av a. ordförande på 1 år b. sekreterare på 2 år c. kassör på 1 år (fyllnadsval) d. 2 styrelseledamöter på 2 år e. 1 styrleseledamot på 1 år (fyllnadsval) f. 4 arbetande ersättare på 1 år 13. Val av en revisor och en revisorssuppleant på 2 år 14. Val av valberedning 15. Förslag (se sidan 4) 16. Övriga frågor 17. Mötets avslutande

4 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars ÅRSAVGIFT OCH BUDGET FÖR 2002 av Leif Pehrson Kostnaderna enligt den av höstmötet godkända utgiftsbudgeten fördelar sig på följande aktiviteter: Information Administration Föreningsmöten Internationellt Lokala träffar Övrigt SUMMA Med en medlemsavgift på 150 kr och 660 betalande medlemmar samt ett bidrag från SRF på har vi inkomster på Det saknas alltså Jag bedömer att det kan vara möjligt att söka extern finansiering för av det internationella samt av den lokala. Detta är en mycket osäker inkomstkälla och årsmötet bör därför ta ställning till Vilka delar av verksamheten som måste skäras bort om medlemsavgiften bibehålls på 150 kr även Förslag 1: Årsavgiften bibehålls på 150 kr, vi söker externa bidrag för internationellt utbyte och avstår om vi inte får externa medel, vi söker bidrag för lokala verksamheter och avstår om vi inte får bidrag, vi drar in uppmuntrings- och eldsjälsstipendierna. Förslag 2: Årsavgiften höjs till 200 kr, vi söker extern finansiering för internationellt utbyte och lokala aktiviteter men deltar även om vi inte får extern finansiering. Eventuellt överskott används dels för att täcka 2001 års underskott och dels som ett tillskott till forskningsfonden. ÄNDRAD TID FÖR STYRELSEVAL OCH FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT (från styrelseprotokoll ) Svante tar upp frågan om sambandet mellan budget och årsavgift å ena sidan och styrelsevalet å andra sidan. Han föreslår att budgeten för året samt frågan om medelmsavgiften för samma år behandlas på årsmötet och då före styrelsevalet; detta för att styrelseledamöterna skall veta under vilka förutsättningar de skall arbeta. Leif påtalar problemet med att en stor del av året då gått innan budgeten och medlemsavgiften kan fastställas och framhåller att man i så fall borde behandla budgeten, medelmsavgiften och välja styrelse innan mandatperioden börjar, dvs på hösten. Årsmötet skulle då ligga på hösten och vårmötet blir ett granskningsmöte för att behandla årsredovisning och verksamhetsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet. Styrelsen beslutar att redovisa diskussionen vid årsmötet samt föreslå årsmötet att uppdra åt styrelsen att återkomma med förslag i frågan. 4

5 Cirkel med Täppas i skaraborg Av Berit Jildenhed Lördagen den 2 december förra året hade RP cirkeln i Skaraborg inbjudit Täppas Fogelberg att föreläsa om att vara synskadad. Synskador är roliga, i alla fall när Täppas Fogelberg berättar. Han tränade skrattmusklerna på oss i flera timmar. Han berättade hur det var att bli synskadad som vuxen. Att ställa om sig och anpassa sig till ett nytt liv. Ett liv där man tvingas brottas med det egna motståndet mot sjukdomen och omgivningens alla fördomar. Täppas bjöd generöst på anekdoter ur sitt eget liv och berättade om misslyckanden och sorgliga upplevelser på ett humoristiskt sätt. Täppas berättade att han har kvar ett par grå synfält som gör att han fortfarande kan läsa bokstäver på dataskärmen, med hjälp av ett förstoringsprogram, läser han bokstäver som är 8-10 cm stora, samt använder talsyntes som han fått via AMI. Tack vare datorn kan han fortfarande arbeta som journalist och har bland annat ett eget radioprogram på söndagseftermiddagar. Täppas hade svårt att acceptera sin sjukdom. Han vägrade använda käpp och skyllde på att han bara såg lite dåligt. Han erkände att han varit läsknarkare sedan barnsben och att det tog lång tid att acceptera att det enda böckerna som nu erbjuds är talböcker. Idag plöjer han igenom flera talböcker i veckan och skriver en del recensioner om dem. Han pratade också om att kunna erkänna att man behöver färdtjänst, även om många i omgivningen fördomsfullt kallar färdtjänsten lyxåkning. Anhöriga måste också ställa om sitt liv när någon i familjen blir synskadad. Det gäller att hjälpa men inte gå så långt att man blir överbeskyddad. Det är inte ovanligt att diagnosen ofta leder att man drabbas av djupa depressioner. Då är det bra att gå i en studiecirkel och få prata om det och då inse att man inte är ensam om detta samt få stöd och tips. Alla var överens om att det var en mycket givande eftermiddag som Täppas bjöd oss alla på. Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro

6 Annons Enter RehabCenter i Uppsala Kurser för synskadade våren 2001 Arbetslivsinriktad rehabilitering Rehabilitering för gravt synskadade. Individuell och allsidig träning för att få förutsättningar att klara arbete eller studier. Kursstart och kurslängd: enligt överenskommelse Punktskriftskurser Nybörjarkurs med målsättning att komma igång. Vi går igenom alfabetet och lär oss läsa och skriva korta ord och meningar. Tid: 7-11 maj Fortsättningskurser. Vänder sig till Dig som har grundkunskaper och vill utveckla ditt läsande. Tid enl överenskommelse. Kostnad för alla punktkurser är 500 kr. I priset ingår mat och logi. Se dåligt - må bra. För Dig som är synsvag pga Retinitis Pigmentosa eller av andra orsaker Information, nya kunskaper och tips för att som synskadad klara arbetsliv och vardag. Tid: april Datorutbildningar Tangentbordsträning, Windows 98, Word 97, Excel 97, Internet, e- post, fördjupningskurser i Jaws eller Zoomtext. Kurslängd enligt överenskommelse på alla datorutbildningar. För mer information kontakta: RehabCenter för synskadade Svenska Enter rehabilitering AB Tel: Storgatan 25 Fax: Uppsala e-post: 6

7 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Verksamhetsberättelse för år 2000 Svenska RP-föreningen, org.nr Gotlandsgatan 44 bv, STOCKHOLM Telefon: Hemsida: Postgiro , Postgiro gåvor) VB 1

8 Styrelsen för Svenska Retinitis Pigmentosa-föreningen (RP-föreningen), med organisationsnummer , lämnar härmed sin berättelse för sitt elfte verksamhetsår. Föreningen bildades år Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsen har sedan årsmötet i maj haft följande sammansättning: Vald till årsmötet år Ordförande Svante Anderson, Uppsala Sekreterare Caisa Ramshage, Stockholm 2001 Kassör, V ordförande Leif Pehrson, Vallentuna 2002 Medlemskontakt John Sundholm, Stockholm 2001 Ledamöter: Anita Andersson, Stockholm 2001 Åsa Gunnarsdotter, Stockholm 2002 Egon Österbrand, Härryda 2002 Ersättare: Lars Görtz, Tyresö 2001 Lena Söderlund, Eskilstuna 2001 Lennart Cederblad, Karlskrona 2001 Kaj Nordquist, Stockholm 2001 Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har konfererat per telefon eller e-post och underhandsbeslut har anmälts i styrelsen. Arbetsutskottet har bestått av ordföranden, vice ordföranden, sekreterarna (ordinarie och vice), kassören och medlemskontakten. Revisorer har varit: Ordinarie: Bent Bentsson, Lund 2002 Rudi Hedvall, Stockholm 2001 Ersättare: Tony Lindlöf, Lidingö 2002 Rolf Klangebjer, Stockholm 2001 Valberedningen består av: Rolf Klangebjer, Stockholm, sammankallande Agneta Elfving, Örebro Tony Lindlöf, Lidingö fr o m Höstmötet 2000 VB 2

9 Årsmöte I hörsalen på Syncentral Syd, Långbro Sjukus i Stockholm anordnade föreningen den 13 maj, årsmöte och en informationsdag om RP. Fredrik berättade att det ännu inte finns någon klinisk behandling för RP förutom A-vitaminbehandling som antagligen bara är till nytta för vissa typer av RP. Fördjupade studier kring A.vitamin pågår. Dagen, som arrangerades i samarbete med Syncentral Syd, hade samlat ett tretiotal deltagare. Vid årsmötet sköttes klubban av Douglas Ahlsén. Verksamhetsberättelsen för 1999 godkändes och styrelsens ledamöter be-viljades ansvarsfrihet. Svante Anderson, Uppsala, valdes som föreningsordförande och Leif Pehrson, Vallentuna, som kassör. Nya i styrelsen är Åsa Gunnarsdotter, Stockholm, och Egon Österbrand, Härryda. Anita Andersson, Caisa Ramshage och John Sundholm, alla tre från Stockholm, som valdes vid förra årsmötet, kvarstår till årsmötet år Som ersättare valdes Lars Görtz, Tyresö och Kaj Nordquist, Stockholm samt omvaldes Lena Söder-lund, Eskilstuna, och Lennart Ceder-blad, Karlskrona. Vid årsmötets avslutning framförde föreningens ordförande ett tack till de avgående styrelseledamöterna Tina Kärrberg samt ersättaren Tony Lindlöf. Leif Pehrson avtackades för sin tid som föreningens ordförande, han kvarstår dock i styreslen nu som kassör. Fredrik Ghosh, underläkare vid Ögonkliniken Lunds Universitetssjukhus och forskare vid institutionen för oftalmologi Lunds Universitet, berättade om status på forskning och klinisk verksamhet för RP. VB 3 Nya och/eller förbättrade diagnosmetode så som Multi-fokal ERG och Microarray ger läkarna ökande möjligheter till att ställa en fullständig diagnos. Experimentellt så arbetar man på flera fronter så som genterapi, Trans-plantation. Ett av de nyaste forskningsområdena är kring de så kallade stamcellerna som kan komma att ge utgångsmaterialet för transplantationer av eller i näthinnan. FÖRENINGENS RESESTIPENDIUM: Svenska RP-föreningens resestipendium utdelas årligen till person eller grupp av personer, som har anknytning till den organisation som genom sin gästfrihet eller på annat sätt bidragit till arrangemangen kring våra årsmöten. Styrelsen har beslutat att 2000 års resestipendium på 5000 kr skall tilldelas synpedagog Per Arne Blomberg, Syncentral syd, Stockholm Resestipendiet är avsett att användas för att hämta hem information om något förhållande inom RP-området som kan vara till glädje för stipendiaten och dennes arbetskamrater. En kort reserapport, i form av en artikel att publiceras i föreningens tidning, är alltid uppskattad.

10 FÖRENINGENS UPPMUNTRINGSSTIPENDIUM: RP-föreningens uppmuntringsstipendium utdelas årligen till person eller grupp av personer som på ett efterföljansvärt sätt hittat på något som är till gagn för oss retinitiker. Styrelsen har beslutat att 2000 års uppmuntringsstipendium på 3000 kr skall tilldelas Anita Dath, Stockholm. Anita Dath får årets stipendium för sitt entusiastiska arbete med dövblinda, däribland retinitiker med Ushers syndrom, som är en kombination av ögonsjukdomen retinitis pigmentosa (RP) och hörselnedsättning. I sin roll som konsulent vid SIH, Statens Institut för Handikappfrågor i skolan, har Anita Dath insett värdet av och i praktisk handling i östra Svealand skapat ett informellt nätverk för informationsutbyte om dövblindhet. På detta sätt har företrädare för vård, hjälpmedel, utbildning, rehabilitering och handikapporganisationer givits möjlighet till regelbundna träffar och erfarenhetsutbyte. Anita Dath har lagt ner mycket energi på att informera omgivningen om dövblindhet,ett handikapp som inte många har kunskaper om. Hon har månat om gruppen dövblinda och även lagt ner mycket arbete på att stötta de enskilda personerna. ROLF KLANGEBJERS ELDSJÄLSSTIPENDIUM: Som en hyllning till eldsjälen Rolf Klangebjer på hans 60-årsdag den 16 februari 1999 har RP-föreningens styrelse beslutat att inrätta ett eldsjälsstipendium i hans namn. Stipendiet som är på 3000 kr utdelas årligen till föreningsmedlem eller grupp av medlemmar, som i Rolf Klangebjers anda, bedrivit lokal verksamhet för retinitiker. Styrelsen har beslutat att 2000 års eldsjälsstipendium skall tilldelas Agneta Elfving, Örebro, för hennes mångåriga insatser för den lokala verksamheten i Örebro län. Alltsedan början på 1990-talet har Agneta Elfving samlat retinitiker till träffar och cirklar. Dessa sammankomster har betytt mycket för deltagarna och givit tillfälle att ventilera många vardagliga problem och utbyta erfarenheter och goda råd. Agneta elfving har med sin fixarnatur, idérikedom och sitt kunnande.jort träffarna viktiga för deltagarna genom att knyta samman gruppen och ge verksamheten ett intressant innehåll. SYNCENTRAL SYD Douglas Ahlsén berättade lete om Långbro sjukhus där syncentral Syn numera finns. Syncentralen informerade kort om sin verksamhet och sedan vidtog en rundvadring i flera grupper till olika statoner där vi informerades mer i detalj om syncentralens olika verksamheter som kan komma oss med RP tillgodo. För många av deltagarna var det en hel del nytt som pesenterades och för VB 4

11 andra var det kända saker men alla fick tillfälle att diskutera och informera så även vi RP-patiener kunde tillföra syncentralens personal ny kunskap och nya tankesätt. Ett tack till alla som framträdde och till arrangörerna. Det var en intressant dag som gav retinitiker och andra intresserade möjlighet att samlas och informera sig om forskning och synrehabilitering. Höstmöte Föreningens höstmöte avhölls på brukarhuset i Stockholm den 21 oktober. Ett 25-tal medlemmar deltog i mötet. Höstmötets viktigaste uppgift är att efter att ha hört styrelsens förslag till budget för det kommande året, fastställa budget och medlemsavgiften. Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgift med 50 kr från 150 kr till 200 kr per år. Höstmötet beslöt att avslå styrelsen försalg till höjning av medlemsavgiften men i övrigt godta förslaget till budget. Dessa beslut leder till att föreningens budget för 2001 blir underbalanseradd med ca kr. Kanada. Retina International som tidigare hette International Retinitis Pigmentosa Assocciation (IRPA) är vår internationella paraplyorganisation och håller sin världskongress vart annat år. Kongresssen är dels Retina Internationals årsmöte, dels en vetenskaplig konfferens och dels en öppen del med workshops om både vetenskapliga frågor i populärvetenskaplig form och mer patient/- anhörig relaterade ämnen. Medlemsantal Föreningen hade vid årets slut 662 medlemmar, vilket är en ökning med 29. Antalet retinitiker var ca 560, anhöriga ca A 80 och övriga ca 20. Dessa övriga är främst ögonläkare och personal på syncentraler. Det bör också noteras att de anhöriga ofta är bärare av sjukdomsanlagen. Lokala aktiviteter RP-föreningen är en rikstäckande förening och behovet av och intresset för lokala träffar är fortsatt stabilt och föreningen söker uppmuntra denna typ av verksamhet genom ekonomiskt bidrag och personellt stöd. Detta innebär att medlemsavgiften för år 2000 förblir 150 kr för enskild medlem och huvudmedlem i familj. För övriga familjemedlemmar bosatta på samma adress är avgiften 75 kr. Svante Anderson och Kaj Nordquist berättade för höstmötets deltagare om Retina Internationals 11:e Världskongress som hållits i juli i Toronto, VB 5 Lokala grupper finns i Stockholm, Örebro, Dalarna, Västmanland, Skaraborg och Västerbotten. De fungerar som självständiga RP-grupper eller intressegrupper inom Synskadades Riksför-bunds (SRF) länsförbund eller syncentraler med stöd från föreningen. SRF och syncentraler bistår med lokaler, utskick och andra praktiska frågor.

12 RP-kurser och träffar Föreningen har under året varit medarrangör, engagerad eller finansiär vid flera träffar eller cirklar. Måndag 27 mars, Umeå. RP-träff med bl.a Täppas Fogelberg. Lördag 13 maj, Informationsdag om RP och RP-föreningens årsmöte i Stockholm Måndag 4 september, RP-information i Uppsala för dövblinda. Lördag 9 september, RP-träff i Växjö. SRF Kronoberg. Lördag 23 september, RP-dag i Västerås. Lördag 21 oktober: RP-information och höstmöte i Stockholm. Fredagen 10 november. RP-dag i Jönköping: SRF i samarbete med Syncentralen. lördag 2 december: cirkelträff med Täppas i Skaraborg Under året har tre pubaftnar arrangerats i Stockholm. Intern information RP-info är föreningens medlemsblad som utgivits vid fem tillfällen under året. RP-info har gått ut i storstil, på kassett, punktskrift och som . Upplagan har varit drygt 500 i svartskrift, ca 200 på kassett och ett 10-tal på punkt. Föreningen har de senaste sex åren givit ut ett tiotal informationsmaterial på svenska. Vi har därmed på kort tid kunnat täcka ett behov av information om RP ur olika synvinklar. Utgivningstakten kommer i fortsättningen inte att vara lika hög. Under 2000 har inget nytt material givits ut. Det finns två studiematerial om RP som utarbetats av Rolf Klangebjer. Dessa har, i samråd med föreningen, givits ut av synskadades riksförbund (SRF). Det första är ett faktamaterial om RP. Det andra FRÅN CHOCK TILL CHANS handlar om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. Studiematerialen och för-eningens egna informationsskrifter gör att det nu finns bra och lättillgänglig litteratur på svenska om RP. Extern information Vår hemsida ligger på en egen domän med adress Där finns information om föreningen, RP-info, våra informationsmaterial, vad som är på gång, länkar till annan intressant information och en anslagstavla, där frågor och svar på olika ämnesområden kan förekomma. Genom att ett 40- tal medlemmar har adresser kan vi även den vägen utbyta erfarenheter och tips. Ett antal medlemmar deltar i olika diskussionslistor som t.ex. Synskadade i Sverige och den amerikanska RPLIST. Internationellt VÄRLDSKONGRESS I KANADA Retina International höll sin 11:e Världskongress under tiden juli 2000 i Toronto, Kanada. Föreningens ordförande Svante Anderson samt Kaj Nordquist representerade föreningen. VB 6

13 Under kongressen höll också Retina Europa ett möte liksom de närvarande Nordiska ländernas delegater. Kaj och Svante besökte också under en dag CNIB, den Kanadensiska motsvarigheten till sveriges SRF. Christina Fasser omvaldes till Retina Internationals president (ordförande). Nya stadgar antogs och ekonomin diskuterades livligt. Somliga länder anser att de får svara för en för stor del av den totala ekonomin och vägrar därför att betala den anvisade medlemsavgiften. Det tillsattes dels en grupp för att se över hur kostnaderna för Retina International skall fördelas ut på medlemsländerna och dels fick managment commity i uppdrag att snarast inleda diskussioner med berörda länder för att förmå dem att betala sina skulder till Retina International. Nordisk MÖTE PÅ ÅLAND I början av juni möttes ett tiotal företrädare från Danmarks, Finlands, Islands och Sveriges RP-föreningar till det första nordiska RP-mötet. Mötet hölls i samband med Finska Retinitisföreningens sommardagar på Eckerö, vilka samlat ett 60-tal deltagare. Sverige representerades av Leif Pehrson och Anita Andersson. De olika nordiska länderna informerade om sin verksamhet och ett fortsatt nordiskt samarbete diskuterades. Nästa nordiska RP-möte blir i samband med Norska RP-föreningens årsmöte i mitten av mars UNGDOMSMÖTE I ATÉN november mötes i Ahen, Grekland till det första mötet för RP-ungdomar. Som ung räknas man upp till 35 år. Deltagarna i träffen kom från 7 länder i Europa. Medicinskt vetenskapligt råd Enligt Retina Internationals:s stadgar skall varje medlemsförening ha ett medicinskt vetenskapligt råd. Professorerna Berndt Ehinger i Lund och Sven Erik Nilsson i Linköping har sedan många år välvilligt ställt sig till förfogande. De ingår även i Retina International Advisory Medical Board. Sven Erik Nilsson, som sedan några år är pensionerad från sin professur, har bett att få lämna sitt uppdrag i det medicinskt vetenskapliga rådet. Vi vill framföra ett speciellt tack till honom för hans insatser för föreningen. Ögonforskningsfonden Tillskottet till RP-fonden har under året varit drygt kr, varav merparten är bidrag från medlemmarna. Under året har vi ställt kr till Synfrämjandets förfogande, Dessa medel har delfinansierat tre stipendier på tillsammans kr till forskning som är speciellt intressant för oss retinitiker. Åsa Gunnarsdotter var en av de 14 deltagarna som under tiden 2 5 VB 7 Benjamin Bakall, Uppsala, får kr för intracellulär lokalisering och

14 funktionsanalys av proteinet bestrophin. Det är ett experimentellt arbete rörande ett nyupptäckt äggviteämne i pigmentepitelet i näthinnan, bestrophin. Mutationer i bestrophinet ger en sorts degeneration av gula fläcken som ofta drabbar unga och i övrigt friska individer ( Älvdalssjukan eller Bests dystrofi på medicinarspråk). Man gissar att mutationer i bestrophinet även kan ge upphov till andra typer av tapetoretinala degenerationer (näthinnedegenerationer). Marie Burstedt, Umeå, får kr för studier av ärftliga retinala dystrofier i norra Sverige. Det handlar om kliniska manifestationer och identifiering av bakomliggande genetiska defekter. Detta är ett experimentellt arbete rörande en i Umeå nyligen upptäckt mutation som ger en RP-liknande sjukdom med bl.a. degeneration av gula fläcken, Bothnia-dystrofi. Felet sitter i ett tidigare känt vitamin A-hanterande enzym, CRALBP, som finns i lite olika celler i näthinnan. Karin Warfvinge, Lund, får för arbete med subretinal transplantation of brain-derived precursor cells. Detta är ett experimentellt arbete med s. k. stamceller som rimligen kommer att komma RP-patienter till godo. Stamceller är en mycket speciell sorts celler som har förmågan att utvecklas till andra typer av specialiserade celler. De finns i näthinnan under fosterutvecklingen men inte på vuxna människor. De kan emellertid hållas i odling, och förhoppningen är att man med transplantationer skall kunna låta dem ersätta celler som gått förlorade eller inte fungerar som de borde. Karin arbetar i Berndt Ehingers laboratorium. Stamceller räknas som ett av de hetaste forskningsobjekten i dagens neurobiologi. Ur fonden har vidare tagits 5000 kr till årets resestipendium som tilldelades Per Arne Blomberh vid Syncentral syd, Stockholm. Fonden innehåller vid årets slut drygt kr. Lokal och administratör Föreningen hyr tillsammans med Sverigefinska synskadeförbundets länsavdelning i Stockholm en kontorslokal om 1 rum och pentry på Gotlandsgatan 44 i Stockholm. Kostnaden blir för vår del ca kr per år. Den anställning som vi planerade tillsammans med Sverige-finska synskadeförbundets länsavdelning av en administratör med lönebidrag har ej genomförts. Kostnaden för vår halva har på grund av förändrade lönebidragsregler fördubblats från beräknade ca kr och beräknas nu till ca kr per år. Denna ökning var en av huvudorsakerna till förslaget om höjd medlemsavgift. Ekonomi Föreningen har inga statsbidrag eller kommunala bidrag. Under året har föreningen fått bidrag från SRF på kr. därutöver är föreningen helt beroende av medlemsavgifter och spontana gåvor till verksamheten. VB 8

15 Under året inkomna medlemsavgifter uppgår till cirka kr och ränteintäkterna till drygt kr. Ränteintäkterna har i sin helhet tillförts forskningsfonden. De föreningen fått från Synskadades Riksförbund SRF är ett verksamhetsbidrag, för att kunna fort-sätta hålla den höga kvaliteten på informationen. Detta innebär också att vi av SRF betraktas som s k närstående organisation, vilket är viktigt inte minst för att utveckla det redan goda samarbetet med SRF:s länsförbund. Den största kostnaden är information på flera medier på cirka drygt kr inkl porto. För verksamhet som planerats till 2000 men kommer tillstånd först i början av 2001 har reserverats kr. Årets överskott är kr, som föreslås balanseras i ny räkning. I övrigt hänvisas till resultaträkningen för 2000 och balansräkningen per den 31 december Framtiden Forskarna har börjat tala om RD, ärftliga degenerativa näthinnesjukkomar, i stället för RP då det visat sig att det inte längre går att särskilja forskning för de olika ärftliga degenerativa näthinnesjukdommarna, forskning inom en sjukdom i denna grupp kan mycket väl visa sig leda till att man hittar något som är mer tillämpligt på fler än den studerade eller till och med bara för en eller några andra sjukdomar i gruppen. Det presenteras många nyheter inom RD-forskningen och optimismen är ökar. Tidpunkten då vi har någon form av behandling för någon eller några, om inte för alla, typer av RD närmar sig snabbt. De medel som ställs till forskarnas förfogande, antalet forskare och infallsvinklar ökar hela tiden. RD-forskningen av idag kan verkligen beskrivas som en tvärvetenskaplig forskning som involverar många olika forskningsdiscipliner. Dock kan det för oss som så enträget väntar tyckas gå långsamt och inte hända speciellt mycket. RP-föreningens kontakter med forskare, läkare och olika former av rehabilitering ökar också och vi känner att vi tas på allvar och att vi betraktas som en tillgång av dem. Tack Vi vill avslutningsvis tacka alla dem, som på olika sätt stöttat och hjälpt oss i vår verksamhet. Ett speciellt tack vill vi rikta till våra medlemmar som bidragit till forskningsfonden. Vi vill även tacka våra ögonprofessorer och andra forskare som gärna ställer upp och förklarar svåra sammanhang för oss. Stockholm den 6 februari 2001 På styrelsens uppdrag Svante Anderson Leif Pehrson VB 9

16 Resultaträkning 1 januari - 31 december 2000 INTÄKTER Medlemsavgifter , ,00 SRF-Bidrag , ,00 Övriga bidrag ,00 0 Materialförsäljning 4 315,00 225,00 Ränteintäkter ,19 Reservation från föregående år ,00 Övriga intäkter 2 000, ,00 S:A INTÄKTER , ,19 KOSTNADER Årsmöte , ,00 Höstmöte ,00 RP-träffar , ,00 Styrelse-/aumöten 8 825, ,50 Konferens IRPA , ,00 Medlemsavg. IRPA 4 469, ,00 Övr resor o konferenser ,50 Stipendium, uppmuntring 6 000, ,00 Arvode administratör 7 809, ,00 Arbetsgivaravgift 2 191,00 977,00 Lokalkostnader 9 050, ,00 Kontorsmaterial 311,00 89,50 Telefon 951,00 893,00 Internet 4 050, ,00 Porto 8 805, ,00 Övriga adm kostnader 1 172, ,00 RP-info storstil , ,00 RP-info kassett 7 764, ,00 Infomaterial, storstil 4 450, ,00 Övrig Information 8 000,00 0 Övriga kostnader 1 270,00 0 Avsättning till Forskningsfonden ,19 Reservationer S:A KOSTNADER , ,50 ÅRETS RESULTAT , ,50 VB 10

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September 2001

info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September 2001 info 4:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Retina Europa-mötet i Warsawa 4 RP-föreningar i Europa 5 Konstutställning 6 Syncentralerna svarar 7 Tack för

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Retinanytt 2:09. Idéerna börjar ta fastare form. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Retinanytt 2:09. Idéerna börjar ta fastare form. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Retinanytt 2:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa juni augusti Idéerna börjar ta fastare form Vi har nu tagit ett stort steg närmare Synskadades Riksförbund (SRF) i

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa -

Svenska RP-föreningen. - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - info 2:99 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Sid Innehåll 2 Våra informationsmaterial 3 Informationsdagen om RP 4 Dagordning: vid årsmötet 1999 5 RP-träff i Västerås

Läs mer

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015

Presentation av våra gruppverksamheter. Våren och hösten 2015 Synverksamheten Göteborg Gruppverksamheter Synverksamheten Göteborg Presentation av våra gruppverksamheter Våren och hösten 2015 Synverksamheten erbjuder gruppbehandlingar och informationsträffar. Grupperna

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni 2001

info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni 2001 info 3:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Forskarkonferensen ARVO 2001 5 SRF bevakar näthinneforskning 6 Utblick - Irland 7 Nätverk för retinitiker under

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11

Föreningsstämma. Sanne Fiber Ekonomisk Förening. Version 1.0 2011-05-11 Föreningsstämma Sanne Fiber Ekonomisk Förening Version 1.0 2011-05-11 AGENDA 1. Val av ordförande och sekreterare vid stämman 2. Godkännande av röstlängden 3. Val av två justeringspersoner 4. Fråga om

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Vad händer när man börjar se dåligt?

Vad händer när man börjar se dåligt? Vad händer när man börjar se dåligt? Välkommen till Syncentralen För att komma till Syncentralen måste du ha remiss från ögonläkare. På Syncentralen finns optiker, synpedagoger, datapedagog, kurator, psykolog,

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten.

Höstsäsongen inleddes på numera sedvanligt sätt med en träff för funktionärer och respektive med enkel buffé och samvaro samt information om hösten. 1 Täby Seniorbridge Verksamhetsberättelse för året 2013 Styrelsens redogörelse för året lämnas nedan. Styrelse, revisorer och valberedning. På årsmötet 11 mars 2013 omvaldes Ulla Eriksson som ordförande.

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping

Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Årsmötesprotokoll 2015, IF Friskis & Svettis Norrköping Tid och plats: 2015-03-31, 18.00-19.10, Citylokalen 1 Mötets öppnande Styrelsens ordförande Agnetha Westerdahl öppnade mötet. 2 Fastställande av

Läs mer

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006

PROTOKOLL. Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte. Tid Torsdagen den 21 september 2006. Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 PROTOKOLL Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 21 september 2006 Plats Conventum Örebro, Röntgenveckan 2006 Närvarande Styrelsen: Birgitta Gruvfält, Karolinska Universitetssjukhuset,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping

justerat Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping Protokoll från Afrikagruppernas årsmöte 2014 10-11 maj, Valla Folkhögskola, Linköping 1 Ordförande öppnar mötet Calle Sundstedt förklarade mötet öppnat. 2 Information om årsmötesförhandlingarna Hanna Carr

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala.

Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Sida 1 av 5 SPF Seniorerna Svartbäcken Uppsala Protokoll fört vid ordinarie årsmöte i SPF Svartbäcken torsdagen den 12 februari 2015 på Träffpunkten 86:an Svartbäcksgatan 86, Uppsala. Närvarande 55 medlemmar.

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006

Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare. verksamhetsåret 2006 Verksamhetsberättelse för Yrkesförbundet Sveriges Socialarbetare verksamhetsåret 2006 Styrelsen för YSS har under verksamhetsåret varit: fredag den 24 augusti 2007 Ordföranden fram till årsmötet i Skövde

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

STADGAR. För. SRF Finnveden

STADGAR. För. SRF Finnveden STADGAR För SRF Finnveden Fastställda av SRF:s kongress 2008 Inledning SRF är en organisation som präglas av öppenhet och demokrati, där alla medlemmar kan göra sin röst hörd och allas synpunkter är välkomna.

Läs mer

Väsbystrands Samfällighetsförening

Väsbystrands Samfällighetsförening Väsbystrands Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie föreningsstämma 2015 Tid: Lördagen den 13 juni 2015, klockan 11.00. Plats: Granliden, Ljusterö Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande 2. Val

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00

Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 2010 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18.00 Kallelse till årsmöte i föreningen Göteborgs go-klubb den 24:e februari 21 Plats: Skolgatan 21 (Spellokalen) Tid: kl 18. Förslag till dagordning för årsmötet: 1) mötets öppnande 2) mötets behörighet 3)

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare.

3 Val av justerare tillika rösträknare som jämte ordförande justerar dagens protokoll Mötet valde Inger och Gerd till justerare tillika rösträknare. PROTOKOLL ISLANDSHÄSTFÖRENING 2015-02-22 Org.nr 886501-3109 Årsmöte för räkenskapsåret 2014 Närvarande: 17 medlemar Tid: 16:00 - Plats: Humlans förskola i Iggesund. 1 Mötets öppnande Ordförande, Märta

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Sverok Stockholms stadga

Sverok Stockholms stadga Sverok Stockholms stadga Antagna 910817. Ändrade 930913, 940227, 950326 och 961020. Nyantagna 970316. Ändrade 980315, 990328, 010721, 020520, 030330, 040328, 050402, 060409 och 090516. Existensgrund Namn

Läs mer

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag

Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag Stadgar för Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar Slutgiltigt förslag 1 Föreningen Föreningens namn är Frisk & Fri Riksföreningen mot ätstörningar. Verksamheten är partipolitiskt obunden och religiöst

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004

Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2004-04-22 1 (5) Protokoll fört vid SAIS årsmöte i Lund 15 april 2004 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade mötet öppnat. 2. Val

Läs mer

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar

Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte. Söndagen den 8 februari 2015. Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad. Närvarande: 60 medlemmar Kronobergs läns biodlareförbunds årsmöte Söndagen den 8 februari 2015 Plats: Naturbruksgymnasiet, Ingelstad Närvarande: 60 medlemmar 1 Mötets öppnande och fastställande av dagordningen 2 Godkännande av

Läs mer

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005

Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 SAIS Svenska AI Sällskapet Swedish Artificial Intelligence Society 2005-04-18 1 (5) Protokoll fört vid SAIS och SSLS gemensamma årsmöte i Västerås 13 april 2005 1. Mötets öppnande Patrick Doherty förklarade

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening

Dagordning: Välkomna! Styrelsen i Odensvi Fiber ekonomisk förening Medlemmarna i Odensvi Fiber ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma för Odensvi Fiber Ekonomisk förening, 769625-3215, den 24 november kl. 18.00 i Odenskans Odensvi. Som framgår

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster.

Medlemmarna skall delta i verksamheten genom att nyttja föreningens tjänster. Förslag till: STADGAR FÖR OTHEM FIBER EKONOMISK FÖRENING Antagna vid konstituerande sammanträde 2013-08-13. 1 FIRMA Föreningens namn är OTHEM Fiber ekonomisk förening. 2 ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET Föreningen

Läs mer

RP-info 2:97 April 1997

RP-info 2:97 April 1997 1 of 5 2009-11-04 19:42 RP-info 2:97 April 1997 Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) Ansvarig: Leif Pehrson, tel. 08-790 88 01

Läs mer

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag

Årsredovisning. Årets verksamhet i sammandrag Årsredovisning 2010 01 22 2011 06 30 Årets verksamhet i sammandrag Summa inbetalningar och räntor kr 1 304 954:51 Avsatt till forskningen kr 1 100 000:- Uppstartskostnader kr 23 914:- = 1,83 % Information

Läs mer

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården.

Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. Protokoll vid föreningsstämma med Svinsjögårds samfällighetsförening 2012-09-29 på Laxnegården. 1. Stämman öppnas. Ordförande Sune Andersson hälsar medlemmarna välkomna varefter han förklarar mötet öppnat.

Läs mer

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland

- 1 - (6) Landstingets PK N:v Götaland - 1 - (6) FÖRT VID SVENSKA SJUKVÅRDSANSTÄLLDAS IDROTTSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE 2012, SOM GENOMFÖRDES DEN 7 SEPTEMBER KL.17.30 PÅ BEST WESTERN HOTELL JÄGERSRO I MALMÖ. 1 15 1 MÖTETS ÖPPNANDE Förbundsordförande

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta

Medlemsbladet. Brf. Oden 2. Brf. Oden 2 i Märsta. 16 Maj 2011 Årgång 23 nummer 2. Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Brf. Oden 2 i Märsta Org.nr. 716420 2124 Stationsgatan 23 B, gård 195 42 Märsta Av årsmöten beslutad policy och styrelseuppdrag Oden 2. Brf. Oden 2 är en 100% äkta bostadsrättsförening med 140 st. bostadsrätter

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Årsmöte 2014 Torsdagen den 30 januari 2013 Plats: Aptitgården, Vädursgatan 5 Gårda-GÖTEBORG Program: (Inskrivning from 16.45) 16.45-17.30 Lättare förtäring 17.30-18.00

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

Stadgar för POSTEN SENIORERNA

Stadgar för POSTEN SENIORERNA Stadgar för POSTEN SENIORERNA 1 FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Posten Seniorerna. 2 FÖRENINGENS SYFTE Föreningen är en ideell, politiskt och fackligt neutral, rikstäckande organisation med syfte

Läs mer

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond

STADGAR. för Föreningen Svenska Sågverksmän. och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond STADGAR för Föreningen Svenska Sågverksmän och Föreningen Svenska Sågverksmäns Fond Reviderad juni 2009 STADGAR för FÖRENINGEN SVENSKA SÅGVERKSMÄN 1 Ändamål Föreningen har till ändamål: att att skapa ett

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25

Svensk Internmedicinsk Förening Protokoll från 47:e årsmötet Clarion Hotell Gillet, Uppsala, 2013-09-25 1 Mötets öppnande SIM s ordförande Jerker Persson öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Mötets behöriga utlysande Mötet befanns vara stadgeenligt utlyst med kallelse publicerad via föreningens hemsida

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

Retinanytt 3:09. Hösten närmar sig. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. september - november

Retinanytt 3:09. Hösten närmar sig. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. september - november Retinanytt 3:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa september - november Hösten närmar sig Redan nu när hösten knappt har börjat har det hänt en hel del. SRF har godkänt

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR.

ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. ÅRSMÖTE I RIKSFÖRENINGEN FÖR KLINISK CYTOLOGI DEN 13 MAJ, BROFÄSTET KALMAR. Närvarande: Styrelsen samt 100 medlemmar. 1. Årsmötet öppnades av Riksföreningens ordförande Gunilla Bergström som hälsade alla

Läs mer

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA

STADGAR. för Företagarna Göteborg ansluten till. organisationen FÖRETAGARNA STADGAR för Företagarna Göteborg ansluten till organisationen FÖRETAGARNA Dessa stadgar bygger på normalstadgar som ändrades vid kongressen i Umeå 2008. Dessa stadgar godkändes av den nationella föreningens

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

Kallelse till årsstämma

Kallelse till årsstämma Branäsvägarnas Samfällighetsförening 716411-0137 Kallelse till årsstämma Datum: 2012 06 08 Tid: kl 10.00 12.00 Plats: Branäs Fritidscenters lokaler, Gondolvägen 1, Sysslebäck Föredragningslista: Ärende

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013

Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Strömmadals Vägförening Sid 1 av 7 Kallelse till ordinarie föreningsstämma 2013 Härmed kallas Ni till ordinarie föreningsstämma i Strömmadals Vägförening enligt följande: Dag: Tisdag den 23 april 2013

Läs mer

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg

S T A D G A R för. FÖRENINGEN ANHÖRIGA TILL SEXUELLT UTNYTTJADE BARN OCH UNGDOMAR/Göteborg ATSUB/Göteborg, Anhöriga Till Sexuellt Utnyttjade Barn Och Ungdomar Prästgårdsängen 21 BV 412 71 GÖTEBORG Telefon: 031 20 99 49 eller 23 30 43 Kvällstid: 020 21 53 50 E-post: info@atsubgbg.nu Hemsida:

Läs mer

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5)

FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) FULLMÄKTIGE PROTOKOLL 1(5) Årsmöte Datum: 24 februari 2015 Tid: 19.00 20.30 Plats: Brf Vårvindens festlokal, Vårvädersvägen 6 B Närvarande: 16 områden, 23 röstberättigade 1 Mötets öppnande Ordföranden

Läs mer

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs]

2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i [namnet på kommunen där verksamheten i huvudsak bedrivs] Stadgar för föreningen [namnet på er förening] Antagna på årsmötet [ÅÅÅÅ-MM-DD] 1 Namn på förening Föreningens namn är [namnet på er förening] KOMMENTAR: Namnet är till för att bekräfta för andra parter

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad.

Republikanska föreningens ordförande Mia Sydow Mölleby hälsade alla närvarande varmt välkomna till kongressen samt förklarade densamma öppnad. Protokoll fört vid Republikanska föreningens kongress Lördagen den 18 april 2015 Pelarsalen, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm 1 Kongressens öppnande Republikanska föreningens ordförande Mia

Läs mer

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING

STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 264025/08 1 STADGAR FÖR Västersockens Fibernät EKONOMISK FÖRENING 1-23 Antagna av föreningens medlemmar vid konstituerande sammanträde 2012-04- 26 1 FIRMA Föreningens namn är Västersockens fibernät ekonomisk

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM

Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 1(5) Stadgar/vedtekter för samverkansorganisationen FINNSAM 2015-05-31 2(5) 1 Organisationens namn Organisationens namn är FINNSAM - Finnbygder i samverkan. FINNSAM har sitt säte i den kommun

Läs mer

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte

Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Svensk Förening för Röntgensekreterare (ו) 1 HANDLÄGGARE Röntgenkliniken, LL 2004 09 09 Svensk förening för Röntgensekreterare Årsmöte Tid Torsdagen den 9 september 2004. Plats Svenska Mässan Göteborg,

Läs mer