info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001"

Transkript

1 info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Välbesökt årsmöte 5. Den nya styrelsen 5. Två nya hedersmedlemmar 6. Tillbaka 7. Ögonsjukdomar hittas i tid 8. Nordiskt möte i Oslo 10. Nytt hopp hejda ärftlig blindhet 12. Retinitiker under 35 år! April 2001 Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM, tfn: Postgiro , Postgiro (gåvor) Hemsida: Ansvarig redaktör: Leif Pehrson, tfn , I redaktionen: Svante Anderson, tfn arb: , och Egon Österbrand, tfn: ,

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr. vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Våra informationsmaterial är kostnadsfria vid beställning av enstaka exemplar, annars 20 kr styck. Du beställer på föreningens telefon Leveranstid ca 2 veckor. Flera av materialen finns även att hämta på vår hemsida: STUDIECIRKELMATERIAL Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. De är kostnadsfria och kan beställas från SRF på tfn

3 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Välbesökt årsmöte av Egon Österbrand Årsmötet i Stockholm lördagen den 24 mars besöktes av ett drygt 40-tal medlemmar. Brukarhusets möteslokal var välfylld, då tjänstgörande föreningsordförande Leif Pehrson förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Stämningen var hög och efter genomgång av procedurfrågorna inledde dagens mötesordförande Kaj Nordquist mötet med Caisa Ramshage som sekreterare och Rudi Hedwall och Kerstin Nordin som justerare. Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs och godkändes av årsmötet. Kjell Yngve Särlefalk, en av föreningens grundare, ville föra till protokollet att ett bra arbete genomförts under året i RP-föreningen. Rudi Hedwall meddelade, att revisorerna granskat och godkänt bokföringen. Mötet fastställde balansräkningen och beslöt att överföra drygt SEK i vinst för år 2000 till år 2001:s budget. Ansvarsfrihet beviljades för styrelsens ledamöter och mötet beslöt om oförändrad ersättning för styrelsen - alltså ingen ersättning alls. Nästa fråga var medlemsavgiften för år Leif Pehrsons artikel Årsavgift och budget för 2002 från RP-info nr 1/2001 lästes upp. I artikeln presenteras de båda förslagen på 150 kr respektive 200 kr. I båda fallen förutsätts ansökningar om externa bidrag. Mötet fick dock erfara att styrelsens försök att få en höjning av bidraget från SRF avslagits: bidraget är oförändrat. En lägre medlemsavgift skulle 3 medföra slopande av internationellt utbyte och lokala verksamheter om föreningen inte får externa medel, medan den högre avgiften möjliggör deltagande, även om externa medel uteblir. Vid den lägre avgiften skulle uppmuntrings- och eldsjälsstipendierna dras in och vid den högre skulle eventuella överskott användas dels för att täcka 2001 års underskott, dels som ett tillskott till forskningsfonden. Kjell Yngve Särlefalk påpekade att årsavgiften motsvarar två biobiljetter och några deltagare meddelade att det var dyrare att vara medlem i t.ex. Turistföreningen. Ingen som helst debatt förekom utan mötet spikade enhälligt medlemsavgiften för 2002 till 200:-. Externa medel kommer att sökas men ingen kan i dagsläget veta om sådana kommer att beviljas - än mindre budgetera dem som säkra inkomster. Nästa punkt var val till styrelsen. Glädjande nog var alla platser fyllda med entusiastiska representanter, som förklarade sig beredda att söka göra en insats för RP-föreningen. Till ordförande valdes Leif Pehrson, Vallentuna på 1 år, till sekreterare Yvonne Riddervik, Stockholm på 2 år samt till kassör Mattias Holmlund, Stockholm på 1 år (fyllnadsval). Yvonne, som är ny i styrelsen, arbetar på Electrolux och Mattias - också ny i styrelsen - studerar ekonomi på Södertörns Högskola. Till styrelseledamöter på 2 år omvaldes Caisa Ramshage och Anita Andersson. Till

4 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars styrelseledamot på 1 år (fyllnadsval) valdes Henrik Rüffel, Stockholm. Henrik, ny i styrelsen, jobbar på OMgruppen och har bl.a. varit ordförande i Civilingenjörsförbundets fackklubbar på sina två föregående arbetsplatser. För dagen kunde Henrik inte närvara, eftersom han tränade för ett maratonlopp i Berlin. Till arbetande ersättare på 1 år valdes Lotta Ström, Stockholm (nyval), Svante Anderson, Uppsala (omval), Kaj Nordquist, Stockholm (omval) samt Lennart Cederblad, Karlskrona (omval). Till revisor och revisorssuppleant på 2 år valdes Rudi Hedvall (omval) som ordinarie revisor och Björn Johannisson som ersättare. När det gäller val av valberedning; beslöt mötet att bordlägga frågan. Mat och dryck serverades i en trevlig och generös stämning både före mötets början och i pausen före nästa punkt - de båda föredragshållarna. Först ut var Ola Sandgren, docent vid Norrlands Universitetssjukhus, Umeå och han talade över ämnet Varför har vi RP - patientens och ögonläkarens perspektiv. Dagens andra talare var professor Theo van Veen, Wallenberg Retina Centrum, Lund och titeln på hans föreläsning var: Kommer vi att kunna bota RP - forskarens perspektiv. inte få än att publiken hela tiden är involverad och lyssnar på helspänn. Välförtjänta applåder bildade slutvinjett för de båda anförandena. Kjell Yngwe Särlefalk meddelade att han vunnit på tipset och att han donerade SEK till RP-föreningens forskningsfond. En stor applåd för initiativet! Forskningsfonden är på många sätt det stora hoppet för RPpatienter och det kan inte nog understrykas att varje krona är välkommen. Slagsmålet om statliga medel - och även privata sådana - är alltid intensivt och varje patientgrupp för fram sina behov. Låt oss hela tiden stimulera forskningen att söka nya vägar och intensifiera arbetet att finna botemedel mot RP. Stödet går ograverat till det stora hoppet för retinitiker, nämligen forskning på olika vägar med olika infallsvinklar. Två hedersmedlemmar utsågs, Rolf Klangebjer och Sven Erik Nilsson. Båda har gjort ovärderliga insatser för föreningen och motiveringarna finns att läsa på annan plats i detta nummer. Vid 17-tiden avslutades mötet, en eftermiddag som mötesordförande Kaj Nordquist funnit mycket trevlig och hoppfull. I samma anda lämnade övriga mötesdeltagare Brukarhuset efter årsmötet Det var en öppen, hoppfull stämning med generösa möjligheter till frågor från mötesdeltagarna. Leif Pehrson vandrade oavbrutet runt med mikrofonen så att alla som ville kunde komma till tals. Högre beröm kan väl talarna 4

5 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Den nya styrelsen Föreningsordf. Leif Pehrson, Bost: Vice ordf. Henrik Rüffel, Arb: Sekreterare Yvonne Riddervik, Bost: Kassör Mathias Holmlund, Mobil: Ledamöter Egon Österbrand, Bost: Caisa Ramshage, Bost: Anita Andersson, Bost: Ersättare Lotta Ström, Bost: Svante Anderson, Bost: Lennart Cederblad, Bost: Kaj Nordquist, Bost: Två nya hedersmedlemmar av Leif Pehrson Vid årsmötet utsågs två nya hedersmedlemmar. Det var rolf Klangebjer och Sven-Erik Nilsson som på detta sätt uppmärksammades för sina insatser för föreningen. Tidigare har föreningen en hedersmedlem nämligen Kjell Yngve Särlefalk, som var föreningens förste ordförande och en av dess grundare. Rolf Klangebjer har under många år, såväl i som utanför styrelsen, gjort stora insatser för föreningen. 5 I sina tidigare roller som kassör och som ansvarig för medlemskontakterna, har Rolf utfört ett utomordentligt arbete, förutan vilket föreningen idag inte skulle vara där den är, och för vilket vi är Rolf stort tack skyldiga. En insats, som speciellt förtjänar att lyftas fram i detta sammanhang, är de två studiematerial om RP som Rolf utarbetat och som varit en stor källa till tröst och kunskap för många av oss. fortsträck

6 Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Årsmöte 24 mars Sven-Erik Nilsson har under många år, som professor vid Ögonkliniken vid Universitetsjukhuset i Linköping, lett en framstående forskning om retinala degenerationer. Trots att det nu är flera år sedan han pensionerades, är han fortfarande aktiv. Under många år har Sven-Erik varit ledamot av föreningens medicinsktvetenskapliga råd. I denna egenskap har han även varit ledamot i retina internationals motsvarande organ. Dessa uppdrag lämnar han nu med ålderns rätt. Sven-Erik tillhör den grupp svenska forskare och ögonläkare som ofta ställer upp och förklarar svåra sammanhang för oss och som vi är mycket tacksamma för att ha tillgång till. Tillbaka av Leif Pehrson Som ni ser av referatet från årsmötet, är jag nu tillbaka som föreningsordförande. Vid höstmötet i oktober framfördes kritik mot styrelsen. Denna riktade sig främst mot Svante som ordförande och mot mig som kassör. I debatten framhölls också hur lätt det var att få frivilliga krafter att ställa upp. Svante och jag drog därav slutsatsen att det inte skulle vara några problem om vi ställde våra platser till förfogande. Någon vecka före årsmötet överlämnade valberedningen sitt förslag. Det visade sig att man inte kunnat lämna förslag till ordförande, kassör och ytterligare en ledamot. Dessutom hade övriga kandidater satt som villkor för sin kandidatur, att de tre tomma platserna kunde besättas. I detta läge gjorde jag vissa sonderingar, för att undersöka möjligheterna att komplettera valberedningens förslag. Under dessa sonderingar utkristalliserade sig en möjlighet att bilda en funktionsduglig styrelse, under förutsättning att jag själv återinträdde som ordförande. I detta kritiska läge beslöt jag att ta på mig ordförandeuppdraget. Jag ser nu uppdraget, i första hand på två års sikt. Under denna tid hoppas jag att det skall gå att utveckla den lokala verksamheten och rekrytera och utbilda funktionärer, så att rekryteringen av styrelseledamöter kan tryggas. Jag är glad över att årsmötet godkände en höjning av medlemsavgiften för nästa år från 150 till 200 kr. Glad, inte därför att det är något självändamål att höja, inte därför att pengarna går till utsvävningar, utan därför att det ger styrelsen möjligheter att utveckla verksamheten. 6

7 Styrelsen, som för övrigt fortfarande arbetar utan arvoden, kommer att söka anslag från olika håll. Eftersom utfallet alltid är osäkert, kan vi inte basera ekonomin på dessa möjligheter, utan måste ha medlemsavgifterna som en stadig grund att stå på. Om våra försök att ragga pengar externt blir lyckosamma hoppas vi dock att en stor del av höjningen av medlemsavgiften kan tillföras forskningsfonden. Med detta vill jag hälsa nya och gamla styrelseledamöter och funktionärer välkomna till ett nytt verksamhetsår, där jag förväntar mig att alla på bästa sätt ställer upp och för verksamheten framåt. SAXAT: Ögonsjukdomar hittas i tid ur Ny Teknik En kvinna med små elektroder fästa i ansiktet sitter och stirrar på en bildprojektion av ett ursinnigt blinkande, lapptäcksliknande mönster i olika färger. På en skärm bredvid växer ett tredimensionellt berg fram. gånger i sekunden. Syncellerna längst bak i ögat, tapparna och stavarna, omvandlar synintrycken till snabba elektriska signaler. De signalerna registreras av elektroderna på hennes ansikte och ögon. MFERG, multifokalt elektroretinogram, är en ny och avancerad teknik för tidig upptäckt av ögonsjukdomar i näthinnan. Med den kan människor drabbade av näthinneavlossning, blödningar i näthinnan, glaukom och förändringar i gula fläcken få bättre och tidigare vård. Metoden är utvecklad av forskarna och ögonläkarna Stuart Parks och David Keating i Glasgow, Skottland. Den används på några andra ställen i världen, bland annat på ögonkliniken i Lund, framförallt för forskning. Lapptäcksmönstret som kvinnan betraktar består av ett 60-tal sexkanter, hexagoner, som blinkar upp till 75 7 Från elektroderna överförs signalerna till en bildskärm och översätts där till en bild av vad som händer på näthinnan. Det är en tredimensionell karta. Ying Liu, ögonläkare och specialist på näthinnesjukdomar vid Huddinge universitetssjukhus, använder enbart vanlig ERG på sina patienter. Men hon delar Stuart Banks uppfattning att det är en ganska grov metod. MFERG däremot verkar lovande och mycket spännande. Särskilt bra tycks den fungera för findiagnostik och analys av syncellerna kring gula fläcken, säger hon.

8 Nordiskt möte i Oslo av Anita Andersson och Åsa Gunnarsdotter RP-föreningen i Norge inbjöd till det nordiska samarbetsmötet i år. Vi begav oss till Oslo under helgen mars 2001 för att representera svenska RP-föreningen under ett nordiskt möte i anslutning till norska RP-föreningens årsmöte. Efter incheckning på hotell Christiania i centrala Oslo kom så det nordiska mötet igång. Vi hälsades välkomna av norska RP-föreningens ordförande Atle Lunde och vice ordförande Anne Berit Gransjöen. Totalt var vi 10 deltagare, därav 5 norrmän, 2 islänningar, 1 finländare och 2 svenskar. Danska RP-gruppen, som ingår i Dansk Blindesamfund, hade tyvärr inte beviljats några medel för att åka. Varje land började med att presentera sina enskilda föreningar vilket var mycket intressant och lärorikt. RP-föreningen i Norge bildades Det är en intressepolitisk informationsförening med 540 medlemmar. Ca 400 medlemmar har RP. Diagnosen får ej registreras så det finns inget offentligt register. Det uppskattas finnas ca 1500 personer med RP i Norge. Medlemstidningen RP-Nytt ges ut fyra gånger om året. Den kommer ut även på kassett och diskett. I den finns information från ögonläkare och psykologer. Finlands nye ordförande Ari Koponen berättade om Gående hattar och andra lustigheter som gavs ut i höstas som ersättare för Klavertramp. Svenska RP-föreningen har redan fått en förfrågan om ekonomiskt samarbete då det gäller översättning och utgivning av en utgåva på svenska. Styrelsen beslutade i januari att stödja detta. Ari berättade även att föreningen gjort en enkätundersökning bland sina medlemmar om RP-förloppets tidsperiod, från och med första symptom tills man blev medlem i föreningen. Det visade sig att genomsnittet uppvisade första sjukdomssymptom vid 20 års ålder. De fick sin diagnos vid 29 år och blev medlemmar i RP-föreningen först vid 41 års ålder. Viktigt att fånga upp människor tidigt, helst vid diagnos alltså! Slutligen togs frågan upp om det är nödvändigt med nordiska sammankomster årligen? Alla verkade eniga om att så är fallet och det beslutades att de nordiska länderna ska ses en gång per år för att utbyta nyttiga erfarenheter och tips. Själva hoppas vi på att nästa års möte kan äga rum i Sverige... På lördagen var det årsmöte med 67 deltagare inklusive de fyra representanterna från de nordiska länderna. Arnar Bakken från Aetat-SYA berättade om yrkesvägledning för synskadade. Han berättade även om bidrag och arbetstekniska hjälpmedel. Målsättningen är att hjälpmedlen ska komma i god tid, så möjlighet ges att lära sig 8

9 dem innan arbete, praktik eller studier börjar. Det har utarbetats en handlingsplan vid yrkesvägledning i tre steg. Steg ett är att pröva motivationen, dvs att inte välja ett yrke bara för att det låter bra. Steg två är att titta på vad som behövs göras och steg tre att urskilja vad som är nödvändigt av de åtgärder som är uppsatta. Sista punkten för dagen var middag och social samvaro. Det var en uppskattad punkt, då medlemmar från hela Norge träffades och utbytte erfarenheter. På söndagen berättade en dansk ögonläkare, Ruth Riise, om RP ur medicinsk synvinkel. Hon berättade sakligt, lättförståeligt och var även ganska humoristisk. Hon var överväldigad över hur mycket som skett inom genforskningen de senaste 10 åren. Framtidsvisioner för botemedel kan vara att tillföra friska gener eller inoperera elektriska plattor i ögat. Ole Christian Lagesen, styrelseledamot i norska RP-föreningen som blivit invald i Retina Internationals styrelse, berättade om senaste nytt på forskningsfronten. 15 gener som kan ge RP är kända. Det pågår molekulär forskning i DNA-spiralen. Lisbeth Tanebjer har hittat en gen för Ushers syndrom. Jan Gröndahl har skrivit en doktorsavhandling med beskrivning av familjer. Det finns vetskap om var generna ligger och hur de är uppbyggda. Frågan är var den molekylära genetiska orsaken till RP finns. Målet är att kunna tillföra en frisk gen vid recessivärftlighet. Detta kan dock ej hjälpa vid dominant ärftlighet. Resokin som ges vid malaria är skadligt för sinnescellerna. Forskning har pågått i Dublin om att hålla liv i celler. Ett nytt preparat har hos mus hållt liv i svaga synceller pga kraftig belysning. Linsen suger upp det ultravioletta ljuset. Är det med andra ord extra viktigt efter starroperation med skyddande solglas mot ultraviolett ljus? Blodtrycksnedsättande medel tycks ha inverkan vid RP. Är det värt att forska på? Frågorna var många Ole Christian Lagesen berättade att det pågår ett samarbete mellan forskarna runt om i världen. Ögonläkaren Rut Riise framhöll att det även är konkurrens mellan forskarna om en upptäckt är på gång. På så sätt kan det bli mörkläggning om vad forskarna är på spåret. Ole Christian Lagesen redogjorde för den årliga ARVO-konferensen i USA senare i vår. Där kommer bl.a. följande punkter att tas upp på dagordningen: - Stamcellsforskning, hoppfullt? - Macula Degeneration och nya genfynd - Betydelsen av ljus för retinitiker - Förekomst av RP, har tillräckliga undersökningar gjorts? - Viagra, har det negativ effekt på näthinnan? Avslutningsvis nämndes att nikotin har en negativ inverkan vid näthinnedegeneration. Det minskar upptagningen av A-vitamin. Det finns dokumenterat att nikotin har negativ inverkan vid makuladegeneration. Vi tackar Norge än en gång för en förträfflig helg med många nya kunskaper och trevliga möten. 9

10 Nytt hopp hejda ärftlig blindhet ur pressinformation från region Skåne Kan hindra att synceller dör En ny metod ger hopp om att förhindra blindhet. Ögonforskare i Lund har lyckats bromsa blindhet genom experimentella studier. Resultaten ser lovande ut. I framtiden kan metoden förhoppningsvis användas på patienter. Våra studier visar att vi kan hejda blindhet på försöksdjur, säger Maria Thereza Perez och Theo Van Veen som ingår i forskargruppen vid Wallenberg Retinacenter på universitetssjukhuset i Lund. - Den nya metoden fungerar väldigt bra! Jag tror att vi i framtiden kan bota blindhet på människor eller åtminstone bromsa förloppet. Vi vet ännu inte helt säkert om vi hittar en behandlingsform för alla typer av ärftlig blindhet i vår generation, men en del former har goda utsikter för att kunna behandlas i en närmare framtid, säger Theo Van Veen, ögonforskare och professor vid Wallenberg Retinacenter. Genom att tillföra vissa substanser i ögonen kan forskarna förhindra att synceller dör i näthinnan och orsakar blindhet. Metoden har testats i experimentella studier och på försöksdjur - som också är ärftligt blinda. Resultaten är mycket lovande. Botar ärftlig blindhet Forskningsprojektet går ut på att hitta botemedel mot ärftlig blindhet. - Vi ska definitivt fortsätta att jobba med metoden! I stället för att näthinnans synceller fortsätter att dö finns syncellerna kvar efter vår behandling. Studier visar att syncellerna stannar kvar även när det gått flera månader. Fler tester behövs Några oönskade bieffekter har man hittills inte hittat. De fortsatta studierna blir avgörande. - Vi ska nu undersöka om de räddade syncellerna gör nytta. Vi kommer att mäta aktiviteten i näthinnan med hjälp av ERG - elektroretinogram som visar om syncellerna fungerar eller ej. Många frågetecken måste rätas ut innan behandlingen kan ges till patienter. - Effekten måste provas på större försöksdjur under en längre tid innan det kan göras försök på människor. Snabb utveckling - Vi måste också se om det finns några biverkningar. Frågan är också hur substanserna ska ges till patienten. Vid vilken tidpunkt ska behandlingen sättas in? Detta är en process som tar tid. Samtidigt går utvecklingen snabbt. Under de senaste tio åren har mycket hänt inom ögonforskningen. De första ärftliga genförändringar som ger upphov till blindhet blev kartlagda kring

11 Internationell grupp För forskningen svarar en internationell grupp som är ledande inom området. Forskningen stöds av flera vetenskapliga sammanslutningar, ögonkliniken vid Universitetssjukhuset i Lund och Region Skåne. Försöken pågår för fullt vid laborationsbänkarna på biomedicinskt Centrum (BMC) som finns på sjukhusområdet i Lund. Ger kraftfull effekt - Metoden innebär att vi tillför olika substanser till näthinnan, säger Maria Thereza Perez, docent och ögonforskare som arbetar tillsammans med Theo Van Veen i forskargruppen. viruset på en bit DNA som ger upphov till produktion av ett nytt protein som kan förhindra att cellerna dör. Muterade gener Bland människor och djur är ärftlig blindhet vanlig. Familjemedlemmar kan - utan att veta om det - bära på gener som leder till blindhet, även i unga år. - Metoden med att tillföra neuroprotektiva faktorer kan användas utan att vi behöver veta vilken genmutation som gör att personen blir blind. Det är en fördel, eftersom det finns ett stort antal kombinationer av genmutationer som kan orsaka blindhet. Hon är entusiastisk inför de lovande resultaten: - En kombination av substanser, neuroprotektiva faktorer, som tillförs i ögat ger kraftfull effekt mot blindhet. Detta tack vare substansernas förmåga att hejda eller bromsa syncellernas undergång. Virus har nyckelroll Forskarna har i några år försökt hitta de mest effektiva kombinationerna med substanser mot blindhet - och få dem att fortsätta verka i ögat. Metoden som nu fungerar innebär att DNA överförs till de retinala cellerna - i ögats näthinna - med hjälp av ett ofarligt virus. DNA innehåller cellens genetiska kod. - Vi utnyttjar virusets egenskaper att ta sig in i celler. De skadliga egenskaperna hos viruset tas bort. I stället bär 11 Den grundforskning och kliniska forskning som pågår på Wallenberg Retinacenter är unik i Sverige. I forskargruppen kring ärftlig blindhet ingår en rad forskare med olika bakgrund och av olika nationaliteter. Tvärs över gränserna - Utvecklingen är internationell! säger Maria Thereza Perez, docent på Wallenberg Retinacenter. Ögonforskarna i Lund som arbetar med ärftlig blindhet utbyter erfarenheter med universiteten i Boston, Florida, San Francisco och Strasbourg. - Vi har också ett nära samarbete med hjärnforskare, bland annat i Lund. Vetenskaperna går allt mer in i varandra.

12 Returadress: Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STO C K H O L M B FÖRENINGSBREV Porto betalt Port Payé Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har avlidit adressaten har flyttat, ny adress är: Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Retinitiker under 35 år! av Åsa Gunnarsdotter Vill Du komma med i ett nätverk av unga retinitiker över hela Europa? Då föreslår jag dig att surfa in på Retina Europe Youths (REY) hemsida där man kan få massor av information och även registrera sig och bli uppdaterad i den brevväxling som sker frekvent bland de aktiva. För att bli med i e-post listan, gå in under fliken Retina Youth e-group och registrera dina uppgifter. Observera att REY inte fungerar som en konkurrent till RP-föreningarna utan bara som ett komplement riktat till yngre människor med lite andra livssituationer och annan problematik. Kom med! Kontakta mig gärna om du har några frågor! Åsa Gunnarsdotter, Utgivningsplan för år 2001 Nr 3: 25 juni, Nr 4: 25 september Nr 5: 25 november RP-info utkommer på storstil, kassett och punktskrift. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 3/ 2001 är den 1 juni. Tryck: Universitetsservice AB, US-AB Stockholm 2001

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor)

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) 1 of 6 2009-11-04 19:37 info 2:98 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Mars 1998 Innehåll Välkommen till Årsmötet Första testamentet Sällskapsresan 4 eller Blindstyren

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 5:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Informationsdag och höstmöte lördag 1 december 3 Dagordning för höstmötet 2001 4 Nyinvigt forskningscenter vill

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj Retinanytt 1:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Nytt år och nya idéer Mars Maj När du läser detta håller du första numret av Retinanytt i din hand. Till att börja

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE

FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE FÖRENINGEN SVERIGES STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARE ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2011-08-25 TID Torsdagen den 25 augusti kl. 16.30 PLATS OMFATTNING 1 23 HANDLINGAR Västrastation Västra stationstorget 10, Lund Dagordning, verksamhetsberättelse

Läs mer

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i.

Dagordning (Kopiera så att alla körmedlemmar kan läsa) Årsmötesprotokoll Färdig mall som du bara fyller i. Så här går det till 1 Håll ett årsmöte Meddela din kör två veckor i förväg att ni ska ha ett årsmöte. UNGiKÖR kan förse dig med de flesta handlingar som behövs för mötet: 2 Dagordning (Kopiera så att alla

Läs mer

Svenska RP-föreningen

Svenska RP-föreningen info 4:05 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa December 2005 - Februari 2006 Känner du någon retinitiker som inte är med i föreningen Påverkansarbete är inget som ger

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

Dagordning Årsmöte 2010

Dagordning Årsmöte 2010 DAGORDNING Kårhuset Lund, 12 november 2010 Christian Nilsson, ordförande Dagordning Årsmöte 2010 Tid: Torsdag 2 december 2010 klockan 18.00 Plats: Fakultetsklubben, Kårhuset Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)

Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) 1 Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA) Uppgift och organisation 1 Svenska föreningen för allergologi är en sammanslutning av läkare och andra med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen

Läs mer

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002

DRAGBLADET. Fjällvandring med drag i. Kick-Off 28/9 2002. MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 DRAGBLADET MEDLEMSBLADET FÖR JÄMTLANDSFJÄLLENS SLÄDHUNDKLUBB Nr 2 2002 Kick-Off 28/9 2002 Fjällvandring med drag i DRAGBLADET DRAGBLADET är ett medlemsblad för Jämtlandsfjällens slädhundklubb. Medlemsbladet

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG

Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Årsmötesförhandlingar för MK GOTLANDS TERRÄNG GÄNG Verksamhetsåret 2014 Kallelse till årsmöte 2015 Härmed kallas alla medlemmar i MK Gotlands Terräng Gäng till årsmöte Söndag den 8 Mars ca kl 15.00 Plats:

Läs mer

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet klockan 19:05. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Sara förslog Fredrik Drotte som ordförande, och han valdes omgående

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17

Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Protokoll fört vid årsmöte med Sveriges Vägledarförening 2012-03-17 Närvarande: 11 medlemmar, 2 från Vägledarens redaktion, 8 styrelsemedlemmar, samt 25 giltiga fullmakter. 1 Ordningsfrågor 1.1 Mötets

Läs mer

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12

STYRELSEN. Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Halliwick-läger i Egypten 2008 1 STYRELSEN Viggen Tele,mail Ordförande Åke Lundvall 08-583 562 12 Vice ordförande Åsa Lundvall 08-580 172 55 asa.lundvall@comhem.se Kassör & Lägeransvarig Katarina Ejergård

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg

INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG. Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Sidan 1 av (13) INBJUDAN TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE FÖR VILLAÄGARNA I HELSINGBORG Onsdagen den 23 mars 2011 kl 18.00 CAMPUS, Universitetsplatsen 2, Helsingborg Program: 18.00 18.30 Samling och registrering

Läs mer

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN

VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN VÄLJ SMART! ETT IDÉ- OCH ARBETSHÄFTE FÖR DEN VIKTIGA VALBEREDNINGEN INNEHÅLL 3 Vilka sitter i valberedningen? 4 Vad gör valberedarna? 7 Liten checklista för valberedningen 8 Världens bästa styrelse 10

Läs mer

UTBILDNINGAR & SEMINARIER

UTBILDNINGAR & SEMINARIER UTBILDNINGAR & SEMINARIER HÖSTEN 2016 - VÅREN 2017 Att utveckla styrelsens kompetens löpande - är en investering för hela bostadsrättsföreningen KUNSKAP ÄR VÄGEN TILL DET GODA BOENDET! Vägen till utveckling

Läs mer

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012

Protokoll fört vid Aktiva Seniorers ordinarie förbundsstämma i Sundsvall den 11-12 maj 2012 Sid 1(5) Närvarande: Från Förbundsstyrelsen Ing-Marie Noréen, Förbundsordförande, Kungsbacka Asta Andersson, Karlskrona Mai-Britt Danielsson, Värnamo Lillemor Fridlund, Skövde Lars Hellström, Örebro Bengt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Protokoll Årsmöte Fört vid årsmöte 2012-03-20 Plats: Närlundaskolans matsal Representation: 37 personer närvarade vid årsmötet

Protokoll Årsmöte Fört vid årsmöte 2012-03-20 Plats: Närlundaskolans matsal Representation: 37 personer närvarade vid årsmötet Protokoll Årsmöte Fört vid årsmöte 2012-03-20 Plats: Närlundaskolans matsal Representation: 37 personer närvarade vid årsmötet Ordförande Hans Christiansen öppnade mötet 1. Mötets behöriga utlysande Mötet

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2013-02-09 Plats: Hensbacka Herrgård, Munkedal Datum: 2013-02-09 Program: 09.30 10.00 Kaffe och smörgås serveras 10:00 12.00 Årsmötesförhandlingar

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118

Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Sjöänd Skans Klubbtidning för kamratföreningen Fort 118 Årgång 1 utgåva 2 I detta nummer Protokoll från årsmötet Kallelse till kamratträff i Skansen Källforskning med Arne Berg Och mycket mera Sjöänd Skans

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Juseks studerandesektion Årsmötesskola

Juseks studerandesektion Årsmötesskola Juseks studerandesektion Årsmötesskola En handbok som innehåller allt du som förtroendevald student inom Jusek behöver veta för att aktivt kunna delta och påverka under studerandesektionens årsmöte. 1.

Läs mer

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson Protokoll fört vid styrelsemöte med Skånska Sångarförbundet söndagen den 7 mars 2004 kl 9.30 på Örestrand Höganäs Närvarande: Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson,

Läs mer

Program för Våren 2015

Program för Våren 2015 Program för Våren 2015 Säkert vårtecken M/S Lagaholm Föreningslokal / Besöksadress Doktorsstigen 2 312 31 Laholm Öppet, Måndag - Torsdag 09.30-13.30 Kansliet: 0430-10088 E-post ordförande:claes@surfia.nu

Läs mer

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet.

Charlie Fältman tackade för förtroendet att få leda årsmötet. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Mats Edbäck hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Nr 1 år 2008 Årgång 26

Nr 1 år 2008 Årgång 26 FLASKPOSTEN Nr 1 år 2008 Årgång 26 Inbetalning av medlemsavgift Det nya året 2008 är redan här. På grund av vissa omständigheter har den ekonomiska redogörelsen inte blivit helt fullständig, vilket revisorerna

Läs mer

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26

Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 Protokoll från Distriktsstämman 2011-03-26 A B Stämmans öppnande Björn Falk hälsade alla välkomna till distriktsstämman i Rönninge Folkets hus. Därefter förklarade distriktsordföranden stämman öppnad.

Läs mer

Villaägarföreningen Dungen

Villaägarföreningen Dungen Villaägarföreningen Dungen Protokoll fört vid ordinarie årsmöte med Villaföreningen Dungen, den 9 mars 2006 1. Stämmans öppnande i sal 616 Segeltorpskolan Mötet öppnades av Robert Tham som hälsade de närvarande

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona.

Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. Protokoll fört vid årsmöte med Sandgrenska Manskören lördagen den 7 februari 2009 i Hantverksföreningens lokaler, Karlskrona. 1 Ordföranden Bengt Almqvist förklarade årsmötet öppnat. Han hälsade medlemmarna

Läs mer

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung

Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Nr1 Februari 2015 Årgång 14 Medlemstidning för Föreningen Öckerö HjärtLung Tisdagen den 3 mars 2015 kl:17.30 på Solhöjden, Öckerö Välkomna! Namnen lästes upp och ett ljus tändes för var och en, därefter

Läs mer

info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004

info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004 info 1:04 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004 Välkommen till Glimåkra Möt våren i norra Skånes skogsbygd. Årsmötet äger rum i anslutning till en RP-helg

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

MOTORBLOCKET OKTOBER

MOTORBLOCKET OKTOBER MOTORBLOCKET OKTOBER 2002 RESTAD GÅRD 7 SEPTEMBER 2002 Efter inbjudan från Riksbyggen och Västfastigheter har Vänersborgs Motorklubb åter deltagit vid Restad Gård arrangemanget. Flera av klubbens rallyförare

Läs mer

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007

Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Protokoll från Piteå Segelsällskaps årsmöte 2007 Datum: 2007-11-21 Tid: 1900 Plats: Strömgården, Lyan 1. Ordförande Peter Lysholm öppnade årsmötet med att hälsa alla välkomna och i samband med detta hölls

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05

Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05 Närvarande: Elisabet Tärneberg, Anders Omstedt, Elisabeth Gruneau, Ingegerd Brändström Närvarande per telefon under punkten 4: Birgitta Lindsten

Läs mer

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Stämman hölls på Ljungalid, långfredag den 10 april 2009. Antal deltagare på stämman var 61 personer enligt närvarolista. 1 Stämmans

Läs mer

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM

STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Sida 1 (7) - - o 0 o - - Dessa stadgar bygger på normalstadgar antagna av förbundsstyrelsen 2010-04-16 STADGAR för SJÖVÄRNSKÅREN STOCKHOLM Dessa stadgar är godkända av Sjövärnskårernas Riksförbunds styrelse

Läs mer

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Information om säkerhet och nytta med läkemedel INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Läkemedlen har en dokumenterad nytta Alla läkemedel har godkänts av läkemedelsmyndigheterna och har

Läs mer

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna Till mötesordförande valdes Susanne Nyman, som sekreterare Gunnel Becker.

3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötesförhandlingarna Till mötesordförande valdes Susanne Nyman, som sekreterare Gunnel Becker. 1 Protokoll fört vid Selma Lagerlöf-sällskapets årsmöte 8/8 2015 Plats: Berättarladan, Rottneros Närvarande: ett sextiotal av sällskapets medlemmar samt från styrelsen ordf. Eva Eriksson, Herta Hedlund,

Läs mer

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj Retinanytt 1:10 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa mars-maj 2010 blir ett händelserikt år Vi är numera en branschförening till SRF vilket än så länge inte har märkts

Läs mer

Föreningen Nenningesund org.nr. 8024302153 Årsmöte 080316 kl13.00 i Rådmansö församlingshem, justerat.

Föreningen Nenningesund org.nr. 8024302153 Årsmöte 080316 kl13.00 i Rådmansö församlingshem, justerat. 1 Föreningen Nenningesund org.nr. 8024302153 Årsmöte 080316 kl13.00 i Rådmansö församlingshem, justerat. Mötet inleddes med att föreningens ordförande Mats Dahlström hälsade de cirka 30 närvarande välkomna

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2

Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 11 Kallelse till årsstämma 2010 för Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Onsdag 21 april kl 19.30 i Stenhamra Församlingsgård Styrelsen för Klevbergets samfällighetsförening 1och 2 bilägger

Läs mer

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande

Torsten Karlsson, ekonom 36 Carina Olsson, biståndshandläggare 37. Carina Leijon 18-31 Ordförande. Henrik Nilsson-Bokor Justerande TORSÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 av 13 Plats och tid Nya Kommunhuset, Torsås, kl. 15.00 17.00 Beslutande Henrik Nilsson-Bokor, SN, ordf. Roland Swedestam, KS Ove Hagstrand Bernt Magnusson Eva

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15

Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 Föreningsstadgar för Riksorganisationen GAPF - Glöm Aldrig Pela och Fadime Antagna första gången 2013-11- 15 1 Namn Föreningens namn är Riksorganisationen GAPF Glöm Aldrig Pela och Fadime 2 Form och säte

Läs mer

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll

HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll HSB:s Brf. Flyttfågeln Årsstämmoprotokoll 2008-04-21 1. Årsstämmans öppnande Allan Risberg förklarade årsstämman öppnad, kl. 19:30. 2. Val av ordförande vid stämman Lars Öberg valdes att leda årsstämman.

Läs mer

Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening

Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening Årsstämma Svartsö Samfällighetsförening Föreningsstämma 29 augusti 2015 1 Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Göran Lundgren 2 Val av sekreterare för stämman Andrés Lagerlöf

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och kallas

Läs mer

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Sinnena den mänskliga hårdvaran Sinnena den mänskliga hårdvaran Synsinnet Organet som används för att utnyttja synen är ögat. Näthinnan har ca 130 Bilden är tagen från wwww.ne.se miljoner sinnesceller, dessa kallas för stavar och tappar.

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Föredragningslista för Östgöta Försvarsutbildningsförbunds ordinarie årsstämma 2011 torsdagen den 10/3

Föredragningslista för Östgöta Försvarsutbildningsförbunds ordinarie årsstämma 2011 torsdagen den 10/3 Föredragningslista för Östgöta Försvarsutbildningsförbunds ordinarie årsstämma 2011 torsdagen den 10/3 1. Val av ordförande vid stämman, om detta behövs 2. Val av två justeringsmän 3. Fråga om stämman

Läs mer

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta.

Föreningens verksamhet avser inte att förskaffa föreningens medlemmar vinst eller ekonomisk nytta. Stadgar för Tekniska Föreningen i Finland r.f. Antagna vid TFiFs extra möte den 13 maj 1969 Ändring av 2 den 7 december 1993 Ändrig av 3, 5, 6, 12 och 15 den 29 november 1994 Ändring av 16 och 17 den 31

Läs mer

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF

STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF STADGAR KFUM LINKÖPING GOLF ANSLUTNING 1 KFUM Linköping Golf tillhör KFUK-KFUMs idrottsförbund och är genom detta ansluten till KFUK-KFUMs riksförbund, KFUKs världsförbund och KFUMs världsförbund. 2 För

Läs mer

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning

Dokumentbeteckning Arbetsordning för kommunfullmäktige. Handläggare/Förvaltning Kommunstyrelsens förvaltning Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige har 61 ledamöter. Ordförande och vice ordförande

Läs mer

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014

Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Sida 1 (5) Ordinarie Årsmöte (Stämma) onsdagen den 26 mars 2014 Närvarande var fastigheterna 5, 7, 11, 15, 21, 22, 24, 31, 36, 37, 38, 42, 45, 48, 50, 54, 56, 57, 60, 62, 64, 65, 70, 72, 76, 78, 86, 93,

Läs mer

Stadgar Forum Vänersborg

Stadgar Forum Vänersborg Stadgar Forum Vänersborg 1 Föreningens firma Föreningens firma är Forum Vänersborgs Stad ekonomiska förening. Föreningens namn är Forum Vänersborg. 2 Ändamål, vision och verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Och så har vi ekonomi-informationsmötet!

Och så har vi ekonomi-informationsmötet! Vi i Bränneriet Brf Bränneriets medlemstidn. Utg. K Lövgren Nr. 5 maj 2013 KALLELSE HSB:s Bostadsrättsförening Bränneriet i Stockholm kallar till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen den 23 maj 2013

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013.

Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013. Protokoll fört vid årsmöte med Lyckeby Båtsällskap i Mariagården, Lyckeby den 14 mars 2013. 1. Årsmötets öppnande Ordförande Lars-Erik Blomqvist hälsade välkommen till årsmötet, där ca: 20 medlemmar var

Läs mer

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2

STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP. Föreningens namn och firma. Föreningens ändamål 2 STADGAR FÖR SOLÄNGETS TRAVSÄLLSKAP Föreningens namn och firma 1 Föreningens namn och firma är Solängets Travsällskap. Föreningens ändamål är särskilt: Föreningens ändamål 2 anordna travtävlingar verka

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett

Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Anmälnings-, ändrings- och beställningsblankett Klipp ur sidan, tejpa och sänd den till REV (portot betalt) eller faxa hela sidan till 08-20 74 78. Till REV, Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35-37

Läs mer

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43

Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 Plats och tid Kommunkontoret, Karpen kl. 15.00 16.43 1 (11) Beslutande Ulrika Thulin (s), ordförande Sven-Erik Sjöstrand (v), 1:e vice ordförande Arnold Andréasson (c), 2:e vice ordförande Lars Svensson

Läs mer

-bladet. Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet

-bladet. Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet S -bladet Medlemstidning för Svenska S-30-förbundet Nr 2 Maj 2010 Insidan Svenska S30 förbundet c/o Margareta Johansson Råsundavägen 90 169 57 SOLNA postgiro: 689230-1 hemsida: www.s30.se Styrelse: Ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Svenska Taekwondo Förbundet Sverige 2001 Domarreglemente

Svenska Taekwondo Förbundet Sverige 2001 Domarreglemente Svenska Taekwondo Förbundet Sverige 2001 Domarreglemente Domarkommittén Artikel 1 Syfte Syftet med domarreglementet är att alla domare skall kunna arbeta efter samma regler och avtal på alla tävlingar

Läs mer

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE

GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS STUDENTKÅRS STADGA 2012 ÅRS LYDELSE GYMNASTIK- OCH IDROTTSHÖG- SKOLANS S STADGA 2012 ÅRS LYDELSE Innehållsförteckning 1 Sammansättning och ändamål 1 2 Medlemskap 1 3 Verksamhetsår 2 4 Organisation 2 5 Årsmöte 2 6 Valberedning 4 7 Styrelse

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen

Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen Ordinarie stämma Samfällighetsföreningen Fasanen Datum: onsdagen den 28 oktober 2015 kl 19:00 Plats: Skogsängsskolans matsal 1 Mötets öppnande och val av mötesordförande Styrelsens ordförande Mikael Wickbom

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/6 Plats: Holmsund, Ljumvikens Camping. Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 4:e augusti 2001 Tid: Kl. 19 00 Noteringar före årsmötet. Innan årsmötet tog sin början framförde Bosse till Svante Häggström

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009.

Tipsrutan. Protokoll. Fört vid föreningen FLASKSKEPPARNAS årsmöte den 3/12 2009. Nr 1 2010 Årgång 28 Våren är här trots allt. Det vågade man nästan inte tro när vinden ven och snön vräkte ned. Årets första nummer till er flaskskeppsbyggarentusiaster är ett samarbete mellan Jan Lindström

Läs mer

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1

Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS. Sida 1 Årgång 11 Nr 3 April 2008 SNOWRÄJS GRUSCUPEN SIKFORSDAGEN PRO:S ÅRSMÖTE PANK PENISONÄR SÖKER MC KARAVAN GENOM SIKFORS Sida 1 MANUSSTOPP DEN 20:E I VARJE MÅNAD MATERIAL TILL REDAKTIONEN SKICKAS TILL: Carina

Läs mer

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE

KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE KURSKATALOG HSB SÖDERTÄLJE 2016 1 09 Kalendarium 04 Introduktion för nya ledamöter 08 Ekonomi för bostadsrättsföreningen 10 Anmälan & praktisk information I HSB Södertäljes studieråd sitter Ulla Castenvik,

Läs mer

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari/Mars 2003 Möt våren i Borlänge Helgen den 5-6 april ordnar vi en kombinerad helg för årsmöte och RP-nöjen för alla

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby

Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby Protokoll fört vid Aneby PRO årsmöte den 12 februari 2013 i Allianskyrkan, Aneby 1 Årsmötet öppnas Ordförande Roland förklarade årsmötet öppnat och hälsade ett 90-tal medlemmar samt kyrkoherde Peter Andreasson

Läs mer

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande

VÄSTERÅSAVDELNINGEN 065. Förslag till dagordning för Årsmöte 2013. 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande Förslag till dagordning för Årsmöte 2013 1. Årsmötets öppnande 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande 3. Fastställande av dagordningen 4. Val av ordförande och sekreterare för mötet 5. Val av

Läs mer

Sändlista. PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10.

Sändlista. PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE. Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10. Sändlista PROTOKOLL FRÅN Lv 2 KAMRATFÖRENINGS ÅRSMÖTE Härmed utsänds protokoll från Lv 2 kamratförenings årsmöte 2011-02-10. Börje Kavhed Sekreterare Sändlista Styrelsemedlemmar Revisorer Revisorssuppleant

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia.

Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. Protokoll fört vid årsmöte med Vallens Byalag lördagen den 14 mars 2015 kl. 14.00 på Vallencia. 10 närvarande. Ingegerd Granquist, Örian Gradin, Eva Berg, Sören Henriksson, Rune Alfredsson, Björn-Erik

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Näravarande på mötet: Ordförande Suppleant Kanslist Valberedning Fl-05 Gul Fl-99 Fl-09 Fl-03 Gul Fl-05 Gul Fl-06 Gul Sponsorgruppen Medlem Medlem Samuel Öhberg Patrik Lindahl

Läs mer

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson

Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45. från Gustaf Westerlunds släktförening. Ansvarig utgivare: Inger Ingesson Nr 2 2001 Löpnr:69 Årgång 45 Ansvarig utgivare: Inger Ingesson från Gustaf Westerlunds släktförening Släktmötet i Härnösand Så var det då genomfört det 20:de släktmötet. Det genomfördes i ett sommarfagert

Läs mer

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013

Stadgar. Svenska Blå Stjärnan 2013 Stadgar Svenska Blå Stjärnan 2013 STADGAR SVENSKA BLÅ STJÄRNAN SBS 2013 STADGAR FÖR SVENSKA BLÅ STJÄRNANS SBS RIKSFÖRBUND INLEDNING Svenska Blå Stjärnan (SBS) är det centrala organet för SBS föreningar

Läs mer

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27

Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Protokoll från Årsstämma med Skandinaviska Klubben 2015.02.27 Öppnande 1 Skandinaviska Klubbens ordförande, Jens Ole Jespersen, hälsade de närvarande välkomna och förklarade Skandinaviska Klubbens årsstämma

Läs mer