Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte 2016 04 05"

Transkript

1 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte Närvarande: Elisabet Tärneberg, Anders Omstedt, Elisabeth Gruneau, Ingegerd Brändström Närvarande per telefon under punkten 4: Birgitta Lindsten Vasko Ej närvarande: Kerstin Ljungh Plats: Hemma hos Elisabeth Gruneau Göteborg 1. Ordföranden Elisabet Tärneberg hälsar välkommen och öppnar mötet. 2. Dagordningen godkänns och Ingegerd Brändström utses till sekreterare vid dagens möte. 3. Elisabet T läser upp protokollet från det Konstituerande styrelsemötet 19 mars och Styrelsemötet 4 februari som godkänns. 4. Birgitta Lindsten Vasko hälsas välkommen till styrelsen. Som sekreterare vid styrelsens möten utses Birgitta L. För Drömdialogen och Utgivningsplan för Drömdialogen svarar Anders O tillsammans med Elisabet T. Drömdialogen kommer att vara en fast punkt på våra styrelsemöten där innehåll mm tas upp. Styrelsen beslutar när Drömdialogen kan lämnas för tryckning. 5. Drömhelgen mars på Wendelsbergs folkhögskola blev mycket lyckad. 21 personer kom och det var mycket god stämning och trevligt arrangerad med hemgjord mat och hembakat. 6. Drömhelgen 8 9 oktober planeras att ligga i Växjö. Styrelsen diskuterar också om någon kan komma och föreläsa i något intressant ämne vid drömhelgen. Elisabeth G kontaktar utbildningsutskottet. 7. Ingegerd B redovisar: Av de kostnader som hittills kommit in för Drömhelgen i Wendelsberg ser det ut att gå med plus pga antalet deltagare och låga omkostnader. När det gäller årsavgiften till Dgf för 2016 har 47 medlemmar hittills betalat varav 7 nya. För 2016 betalade 84 medlemmar årsavgiften. 8. Styrelsen utser Anki Kihlström Guldkuhl att ingå i utbildningsutskottet. Utbildningstillfällen erbjuds i samband med 3 drömhelger per år och vid en sommarkurs på Billströmska folkhögskolan. Elisabeth G kontaktar utbildningsutskottet om de har planer på en handledarutbildning under året. 9. Kommande styrelsemöten fastställs; telefonmöte 23 maj kl 13.00, möte 5 september kl i Stockholm hemma hos Ingegerd B, möte 7 oktober på kvällen i samband med drömhelg planerad i Växjö, telefonmöte 16 november kl Övriga frågor: Till Drömhelgen i Umeå maj kommer Birgitta Notini och Else Bengtsson vara handledare. Dgfs arkiv; Elisabet T går igenom hemsidan och kollar vilka nr av Dialogen som fattas. Därefter börjar arbetet med arkivet. Anders O har skrivit en Kort introduktion om drömgruppsarbete enligt Ullmans metod. Frågan är om den kan läggas på Dgfs hemsida. Elisabeth G kontaktar utbildningsutskottet om detta.

2 Sommarkurserna på Billströmska folkhögskolan och Drömhelgen i Umeå ligger på Dgfs hemsida och Facebook. Information bör spridas ytterligare eftersom få anmälningar kommit in. Påminnelse skickas ut under april månad till alla medlemmar. Styrelsen diskuterar avslutningsvis förslag om föredragshållare vid drömhelgerna. Vid pennan Ingegerd Brändström Sekreterare Elisabet Tärneberg Ordförande

3

4 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte Mötet äger rum hemma hos Inga Edwertz. Förutom Inga är de närvarande: Elisabet Tärneberg, ordförande, Elisabeth Gruneau, Anders Omstedt och Ingegerd Brändström. Ej närvarande Kerstin Ljung. 1. Elisabet T öppnar mötet. 2. Dagordningen godkänns med tillägg till punkten ekonomi rörande budget för 2016 och till övriga frågor rörande bokning av möten för innevarande år och frågor rörande utbildningsutskottet. 3. Föregående protokoll läses upp av Elisaber T och godkänns. 4. Ekonomi och budget Jubileet gick ihop ekonomiskt och det finns fortfarande en buffert i kassan. Inför 2016 noteras att vi tappar medlemmar. Flera har inte betalat medlemsavgift för Vi har tidigare varit 105 medlemmar. Medlemsavgiften är 250:- och om 80 medlemmar betalar blir inkomsten :- 5. Planering inför vårmötet/årsmötet mars. Anmälan till mötet ska göras senast 20 februari. Elisabet T skickar ut en påminnelse via mejl till alla medlemmar. Elisabet T och Inga ansvarar för de praktiska frågorna. Anki har tagit på sig ansvar för en ledarträningsgrupp. Flera i styrelsen kan vara gruppledare allt efter behov. Inga kontaktar Marianne Trogen Hagman för att höra om hon kan ha ett pass med bildterapi på lördagskvällen. 6. Information om sommarkurserna. Anders tar på sig att informera Pedagogiskt forum. Elisabeth Gruneau tar kontakt med Jungföreningen. Hon tar också upp frågan med styrelsen för Psykosyntesföreningen. Vi kan också annonsera på nätet under kurser.se Elisabet T kollar detta. Det går också att annonsera i facktidningar, t.ex. i Skolvärlden för lärare och i kyrkans tidning. 7. Utbildningsfrågor. Den nya listan på ledare. Elisabet T håller på att sammanställa en ny lista på vilka som är/fortfarande vill vara gruppledare. Alla har ännu inte svarat. Beslutas att de som inte svarar kommer att strykas från listan på ledare. För att bli lärare får man göra en ansökan till styrelsen. Den utreds sedan i samråd med Utbildningsutskottet. Elisabeth Gruneau är kontaktperson för styrelsen i Utbildningsutskottet, som arbetar på uppdrag av styrelsen. Elisabet T kontaktar Anki Kihlström Goldkuhl med frågan om hon vill ingå i Utbildningsutskottet. Ingegerd skickar ut inbjudan till vårmötet i Umeå maj. 8. Dialogen i framtiden. Anders har haft ansvar för det senaste numret som nu är klart för utskick. Det behövs minst två personer för att få fram tidningen. En önskan är att få fler personer att skriva i den. Ansvarsfrågan för Dialogen tas upp efter årsmötet då den nya styrelsen gör en arbetsordning/arbetsfördelning för der fortsatta arbetet med Drömdialog.

5 . Här tog vi en paus i i styrelsemötet och gick en promenad i solen till Wendelsberg där Våroch Årsmötet ska hållas. Vi tittade på lokalerna i Vita villan som vi får disponera. 9. Markkus förslag på åtgärder. Referat av styrelsemöten på hemsidan: Mötet beslutar att protokollen från mars 2015 till mars 2016 ska läggas ut på hemsidan. Facebook: Länkar till Facebook finns på hemsidan. En del tidigare nummer av Dialogen finns på hemsidan. Elisabet T kollar vilka som finns där. Kanske någon mer bland medlemmarna är intresserad av att forska vidare med att försöka hitta tidigare nummer. Anders ser till att senaste numret av Dialogen kommer till hemsidan. Internationella kontakter: För närvarande inte aktuellt med internationella kontakter eller översätta sidan till engelska. Hur sprida modellen? Frågan om metoden kan användas i andra sammanhang diskuteras. 10. Nästa möte. Det blir inget nytt styrelsemöte före Vår/årsmötet. Nästa styrelsemöte: tisdagen den 5 april 2016 kl Övriga frågor. Ytterligare möten för 2016 planeras in: Telefonmöte månd. den 23 maj kl 13-15, ordinärt styrelsemöte månd. 5 september kl. 12 och Höstmötet, som kommer att vara i Göteborg, 8-9 oktober. Elisabet Tärneberg Ordförande Inga Edwertz sekreterare

6

7 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte per telefon Uppkopplade: Elisabet Tärneberg, Ingegerd Brändström, Anders Omstedt, Anki Kihlström Goldkuhl (adjungerad) och Inga Edwertz. Kerstin Ljung och Elisabeth Gruneau deltog ej. 1. Elisabet T förklarar mötet öppnat. 2. Dagordningen godkänns med ett tillägg till övriga frågor ang. lokal till DGF:s vårmöte. 3. Föregående protokoll godkänns. 4. Jubileet utvärdering. Jubileets planeringsgrupp träffades kort tid efter genomförandet och gjorde en utvärdering. De är nöjda med genomförandet - något vi andra också instämmer i och som också framgick från många av deltagarna. Anki har skrivit och tackat alla medverkande. Även Ersta har fått tackbrev. Susanne Osten var mycket positiv till att vi bjudit in henne. Kerstin Andersson, Sven Hedenrud, Ann Malmqvist och Birgitta Notini som inte hade möjlighet att vara med fick också korthälsningar. 5. Ekonomi. Vi diskuterar hur fakturor ska betalas och vilka regler som ska gälla för personer som blivit sjuka och/eller lämnat återbud efter deadline resp. uteblivit helt. Beslut tas att de som lämnat återbud p.g.a. sjukdom, tre personer, får tillbaka hela avgiften utom 500:- i administrationskostnad. Övriga, tre personer, får inte tillbaka några pengar. Ingegerd redogör för de inkomster resp. kostnader som hittills är klara. Några transaktioner återstår. En uppskattning är att resultatet är ca :- plus utifrån vår budget. Ekonomisk redovisning kommer när alla transaktioner är klara. 6. Utbildningsplanen. Kerstin Andersson har lämnat synpunkter på det förslag som föreligger. Anki och Elisabeth G kommer att gå igenom Kerstins synpunkter och se om förslaget ska omarbetas. De skickar sedan ut förslaget till alla styrelsemedlemmar som har att yttra sig godkänna eller ha invändningar. Elisabet T åtar sig att skicka ut en förfrågan till alla godkända drömgruppsledare om de vill stå kvar som sådana på listan på nätet. 7. Arvoden/medlemsavgifter. Vi diskuterar om förändring av medlemsavgiften ska tas upp på årsmötet. Mötets mening är att styrelsen inte kommer att föreslå någon förändring utan att den fortsättningsvis ska vara 250:- För DGF:s vår- och höstmöten beslutas att kostnaden för medlem är 450:- och för icke medlem 700:- Därmed kan också medlemsavgiften inräknas om man önskar bli medlem. Drömgruppsledare som måste resa kan få resan + husrum betalda. 8. Nästa nummer av Drömdialog. Anders och Kerstin L håller i och sammanställer nästa nummer av tidningen. Den bör vara klar den 15 januari för att i början av februari kunna skickas ut tillsammans med kallelsen till årsmötet i mars 2016.

8 Vi går igenom vilka som åtagit sig att skriva i Drömdialog m.a.a. jubileet. Anders föreslår också att det blir en ny framsida. Elisabet T åtar sig att skriva en introduktion + kallelse och dagordning till årsmötet. Den ska också innehålla information om kommande kurser samt alla planerade allmänna möten för Anders, Elisabet T och Elisabeth G skickar ut den manuellt. 10. Billströmska sommaren Kurser kan ordnas på Billströmska folkhögskolan veckan efter midsommar, vecka 26, 26/6-1/ Önskvärt med grupper för såväl nya deltagare som för ledarträning. Elisabet T skriver ner vilka förutsättningar som gäller för att få komma med på ledarträning. Birgitta Notini är villig att åta sig uppgiften som drömgruppsledare. Också Anders och Anki är positiva till att ta på sig uppdraget vid behov. Frågan ställs om Hillevi Nagel kan skapa bilder till kurserna. 11. Se punkt Nästa styrelsemöte bestäms till den 4 februari 2016 kl hos Inga. Vi ska då bestämma återstående styrelsemöten för Övriga frågor. Anki avtackas som styrelsens adjungerade medlem till årets slut. Anders föreslår att Anki kan ingå i Utbildningsutskottet. För vårmötet inklusive årsmötet mars 2016 saknar vi i dagsläget lokal. Vi undersöker om S:t Lucas alternativt Folkuniversitetet kan bistå oss. Annars fåt vi leta vidare. Elisabet Tärneberg ordförande Inga Edwertz sekreterare

9

10 Styrelsemöte i Drömgruppsforum Mötet hölls hemma hos Kerstin Ljung Närvarande : Elisabet Tärneberg, Ingegerd Brändström, Elisabeth Gruneau, Kerstin Ljung. Anders Omstedt, Inga Edwertz och adjungerad Anki Kihlström Goldkuhl. 1. Elisabet T förklarar mötet öppnat. 2. Dagordningen godkänns med ett tillägg till övriga frågor ang sommarkurser Föregående mötes protokoll godkänns. 4. Tid för vårens drömhelg, inklusive årsmöte, i Göteborg bestäms till mars Elisabet T samråder med Gunnar Sundström angående lämpliga lokaler. 5. Jubileet. Ansvarsfördelningen gås igenom, justeras och fastställs för olika programpunkter inför jubileet. I anslutning till middagen kommer ett skrivet tal av Kerstin Andersson att läsas upp. Det blir då också fritt framför den som vill att uttrycka sig spontant samt att de som är drömgruppsledare får möjlighet att presentera sig. 6. Ekonomi. Då många räkningar fortfarande inte kommit in är det i dagsläget för tidigt att göra en ekonomisk sammanställning av jubileet. 7. Den nu aktuella formuleringen av välkomstbrevet antas. Ingegerd alt. Elisabet T skickar ut detta till nya medlemmar. 8. På vårt nästa styrelsemöte kommer vi att fortsätta diskutera utbildningsplanen och skrivelsen ang ledarutbildningen kommer att tas upp. Elisabeth G kontaktar Kerstin Andersson och utbildningsutskottet ang utbildningsfrågorna. En revidering av ledarförteckningen på hemsidan görs när utbildningsplanen är fastställd. 9. Övriga frågor. Det är önskvärt med sommarkurser på Billströmska folkhögskolan, förslagsvis vecka 26, sommaren 2016, såväl för nybörjare som för dem som önskar ledarträning. Birgitta Notini tillfrågas om hon har möjlighet att vara lärare. Även drömgrupp i Umeå i maj planeras. Nästa möte blir ett telefonmöte måndagen den 2 november kl Arvoden och medlemsavgifter tas upp på detta möte. Inga Edwertz Sekreterare Elisabet Tärneberg Ordförande

11

12 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte Mötet äger rum hemma hos Anders Omstedt. Förutom Anders var de närvarande: Anki Kihlström Goldkuhl, Elisabet Tärneberg, Elisabeth Gruneau, Ingegerd Brändström och Inga Edwertz. Ej närvarande: Kerstin Ljungh. 1. Elisabet T förklarar mötet öppnat 2. Dagordningen gås igenom och godkänns med tillägg av de övriga frågor från föregående möte som ännu inte är klara: regler för arvoden och ersättning för uppdrag under jubileet. 3. Elisabet T läser upp föregående protokoll, som godkänns. 4. Jubileet. Anki, Anders och Elisabeth G, som också ingår i arbetsgruppen för jubileet redogör för hur arbetet där fortskrider. 60 personer har hittills anmält sig. Den 7 sept. är det deadline för anmälan. Vid återbud före den 15 sept. återfås pengarna minus adm.avg. 500:- Vid återbud efter den 15 sept. återfås pengarna endast efter sjukdomsintyg minus adm.kostn 500:- Arbetsgruppen arbetar med att ta fram arbetsplan och bemanningsplan. Arbetsgruppen håller styrelsen informerad om det fortsatta arbetet inför jubileet bl.a. genom sina mötesprotokoll. 5. Ekonomi. Ingegerd och Elisabeth G redogör för ekonomin i samband med jubileet. Resultatet ser i dagsläget ut att utfalla väl dock inte med så stor marginal. När det gäller medlemsavgifter är det fortfarande flera som inte har betalat. Mötet beslutar att stryka dem som inte betalat för 2014 och har man inte betalat för 2015 får man en ny påminnelse. 6. Utbildning inom DGF. Elisabeth G har omarbetat Kerstin Ljunghs utbildningsförslag. Vi går igenom detta och gör en del ändringar. De olika rollerna ledare, handledare och lärare diskuteras samt även utbildningsutskottets roll. Elisabeth G sammanställer och omarbetar förslaget efter vår diskussion och skickar ut detta till Kerstin Andersson och övriga styrelsemedlemmar. Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 7. Ny drömgruppsledare. Juliana Nyhaga godkänns som ny drömgruppsledare. 8. Nästa nr av Dialogen. Det kan vara lämpligt att nästa nr av Dialogen utkommer efter jubileumskonferensen så att fler, och de som inte kan vara med, kan få tal del av intressanta idéer och kunskaper som framkommer där. 9. Välkomstbrevet. Flera förslag på välkomstbrev har arbetats fram. Senast har Anders gjort en revidering. Inga renskriver den och skickar ut till styrelsen så att den på nästa möte kan bestämma hur välkomstbrevet ska se ut. 10. Övriga frågor. Se under punkt 2. Dessa hanns inte med även denna gång. Tas upp nästa gång. Inga Edwertz Sekreterare Elisabet Tärneberg ordförande

13

14 Protokoll från Drömgruppsforums styrelsemöte per telefon Närvarande per telefon: Elisabet Tärneberg, Anders Omstedt, Elisabeth Gruneau, Ingegerd Brändström, Kerstin Ljung och Inga Edwertz 1. Elisabet T öppnar mötet då alla är uppkopplade. 2. Dagordningen godkänns. 3. Föregående protokoll godkänns efter ändringen att det är Kerstin Ljung och ingen annan som hälsas välkommen som ny styrelseledamot tillsammans med Anders Omstedt. 4. Budget för Ingegerd går igenom budgetläget i stora drag. Hon skickar ut en mer detaljerad uppställning till styrelsens medlemmar :- är avsatta för jubileet. Ca hälften av noterade medlemmar har betalat årets medlemsavgift. Ingegerd skickar ut påminnelse till övriga. 5. Förslagen till välkomstbrevets olika utformningar diskuteras. Kerstin sammanställer synpunkterna och skickar detta först till Inga. I nästa steg kan alla i styrelsen yttra sig. När välkomstbrevet är godkänt läggs det ut på vår hemsida. Det kommer också att skickas ut till nya medlemmar av Elisabet T och Ingegerd årsjubileet. Inbjudan är nu klar. Den är postad och på väg till styrelsens medlemmar. 500 ex är beställda. Inbjudan kommer att skickas till alla medlemmar såväl per post som elektroniskt. Vi får alla hjälpas åt att sprida information om jubileet. 7. Elisabeth G får i uppdrag att utifrån utbildningsutskottets förslag till utbildningsplan tydliggöra och konkretisera vad som krävs för att bli drömgruppsledare, handledare resp. lärare. Styrelsen diskuterar också huruvida utbildningsutskottet behövs i fortsättningen eller inte. Hur ska det i så fall se ut? Vem/vilka ska ingå? Frågan tas upp på nästa styrelsemöte. 8. Till sommarkursen på Billströmska är i dagsläget fem personer anmälda. Det bör vara minst åtta. Eisabeth G kollar om det är OK från Jungföreningen om vi bjuder in deras medlemmar till våra kurser. I drömkursen i Umeå 9-10 maj deltog 13 personer. Intressanta och bra dagar och det finns en önskan att fortsätta med sådana kurser.

15 9. Tider för kommande styrelsemöten: 19 augusti kl 12 hos Anders i Göteborg. 9 oktober kl 17 hos Kerstin i Stockholm. 2 november kl 14 telefonmöte. 10. Övriga frågor. Vi kommer att återkomma ang. regler för arvoden. Inför jubileet beslutas att alla tillfrågade drömgruppsledare betalar kursavgift och får sedan ersättning utifrån utfört uppdrag. Elisabet T erbjuder sig att skicka tackkort till Sirpa för hennes tid i styrelsen. Justeras Inga Edwertz Sekreterare Elisabet Tärneberg Ordförande

16

17 Protokoll från styrelsemöte i Drömgruppsforum Närvarande: Anders Omstedt, Elisabeth Gruneau, Elisabet Tärneberg, Ingegerd Brändström, Kerstin Ljung och Inga Edwertz Inför mötet som hölls hemma hos Elisabeth Gruneau bjöds vi på en god lunch. 1. Vår nya ordförande Elisabet Tärneberg förklarar mötet öppnat och hälsar våra nya styrelsemedlemmar Anders Omstedt och Elisabeth Gruneau välkomna. 2. Dagordningen gås igenom och godkänns med tre övriga frågor. 3. Föregående protokoll från styrelsemötet , årsmötet och det konstituerande styrelsemötet läses upp och godkänns. 4. Vi går igenom styrelsens funktioner som ännu inte är fördelade. Kerstin och Anders tar ansvar för Dialogen och utskicket av den. Kerstin håller också kontakt med Markku Siivola, som ansvarar för vår hemsida. Elisabet T och Ingegerd hjälps åt att hålla matrikeln uppdaterad. Elisabeth G och Anders ingår i gruppen som arbetar med jubiléet. Elisabeth G åtar sig också att vara kontaktperson mellan DGF och utbildningsutskottet. Utbildningsfrågor bör vara en stående punkt på styrelsemöten. 5. Kurser. Till kursen i Umeå 9-10 maj är hittills nio personer anmälda. Till sommarkursen på Billströmska på Tjörn är hittills tre personer anmälda. Bra om vi kan sprida information för att väcka intresse hos fler. Elisabeth G tipsar att vi kan ha en dialog med Jungföreningen och ev. ett samarbete med den årsjubiléet oktober Anders och Elisabeth G, som ingår i gruppen som arbetar med 25-årsjubiléet, redogör för tillfrågade medverkande, budget, program och genomförande av konferensen. Ett förslag till inbjudan till medlemmar i DGF och andra intresserade har också tagits fram och gås igenom. Vi tar också del av ett särskilt inbjudningsbrev till de medverkande om vad som gäller för var och en. Styrelsen har förtroende för arbetsgruppen och delegerar till den att fortsätta arbetet med jubileumskonferensen. 7. Budget. Budgeten för 2015 tas inte upp utan får vänta till nästa styrelsemöte. Budgeten för konferensen finns med i punkt Rutiner kring nya medlemmar. Vi läser tillsammans det välkomstbrev som finns och är eniga om att det är för tungt och för omfattande. Inga får uppgiften att tillsammans med Kerstin formulera ett nytt välkomstbrev att skickas ut till nya medlemmar. I brevet ska framgå att DGF är en rikstäckande förening. Ordförande och kassör kan stå som kontaktpersoner och Ingegerd åtar sig att sända brevet till nya medlemmar. 9. Nästa möte blir ett telefonmöte den 21 maj kl 14. Elisabeth T undersöker om alla sex styrelsemedlemmarna kan kopplas upp.

18 10. Övriga frågor. Kerstin Andersson fyller 80 år den 12 maj. Vi beslutar att skicka blommor från DGF. Två resterande övriga frågor hänskjuts till nästa möte: Utbildningsplanen från utbildningsutskottet. Bra om alla läser igenom innan mötet. Elisabeth G förbereder. Avgifter vid våra vår- och höstmöten och även andra möten för personer som inte är medlemmar. Inga Edwertz Sekreterare Elisabet Tärneberg Ordförande

19

20 Protokoll fört vid Årsmöte i Drömgruppsforum lördag den 21 Mars 2015 i S:t Lukas lokaler i Stockholm. 1. Årsmötet öppnas av styrelseordförande Anki Kihlström Goldkuhl som hälsar de närvarande välkomna. 2. Frågan om mötet blivit behörigt utlyst besvaras med ja. 3. Till ordförande för mötet väljs Anki Kihlström Goldkuhl och till sekreterare för mötet Inga Edwertz. 4. Val av två justerare. Till justerare av protokollet jämte ordföranden väljs Ingrid Nilsson och Kristina Johansson. 5. Styrelsens årsberättelse innefattande ekonomisk redovisning. Anki Kihlström läser upp styrelsens årsberättelse. Ingegerd Brändström föredrar årsbokslutet. Resultaträkningen gås igenom och den visar på ett positivt resultat på 10331:- 6. Revisionsberättelsen läses upp. Ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrks av revisor Ingrid Blidberg. 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen besvaras med ja av de närvarande på mötet. 8. Ingegerd Brändström redogör för resultat/balansräkning. Årsmötet beslutar överföra saldot från verksamhetsåret 2014 till Fastställande av årsavgift. På styrelsens förslag beslutar årsmötet att medlemsavgiften ska vara oförändrad, 250:- 10. Fråga om arvode till styrelse och revisorer. På förslag från styrelsen beslutar årsmötet att inga arvoden ska utgå. 11. Val av ordförande för Drömgruppsforums styrelse under innevarande verksamhetsperiod. På förslag av valberedningen beslutar årsmötet att till ny ordförande välja Elisabet Tärneberg. 12. Val av övriga ledamöter i styrelsen. Ingegerd Brändström omväljs som kassör för två år. Kerstin Ljung och Anders Omstedt väljs in som nya ledamöter på två år. Inga Edwertz som sekreterare och Elisabeth Gruneau har ytterligare ett års mandat i styrelsen. 13. Val av revisor. Ingrid Blidberg omväljs till revisor på ett år. 14. Val av valberedning. Årsmötet väljer till valberedning inför nästkommande år Juliana Nyhaga och Kristina Johansson. Även ordföranden Elisabet Tärneberg ingår i valberedningen.

21 15. Inkomna motioner. Några motioner har inte inkommit. 16. Övriga frågor för styrelsen att fånga upp: Kan vi skapa vägar för att intresserade lättare kan nå en representant för Drömgruppsforum? Finns det intresse att starta drömgrupp på dagtid? Önskan om närvarolista från aktuell drömhelg mars Anki Kihlström Goldkuhl avtackas efter sju års värdefullt arbete i Drömgruppsforums styrelse varav fyra som ordförande. Hon kvarstår dock som adjungerad till styrelsen till årets slut m.a.a. arbetet med föreningens 25-årsjubiléum och uppföljningen av detta. Anki Kihlström Goldkuhl Ordförande Inga Edwertz Sekreterare Ingrid Nilsson Justerare Kristina Johansson Justerare

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN Tid: 4 september 2008 kl 19.00 Plats: Hemma hos ordförande Ove Paulusson i Mölndal Närvarande: Ordförande Ove Paulusson () IT-ansvarig Morgan Fredberg () via

Läs mer

LÖRDAG 23 februari 2008

LÖRDAG 23 februari 2008 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 23 februari 2008, kl. 10.00-17.15 24 februari 2008, kl. 09.00-16.00 Plats: Närvarande: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Gunilla Åström Jansson,

Läs mer

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson

styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson FUB Halmstad-Hylte. Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för FUB Halmstad - Hylte tisdagen den 3 februari 2014 klockan 18.00 21.00 på Sperlingsgatan 5, Halmstad. Närvarande: Bertil Bengtsson (mötesordförande),

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet

Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet Protokoll fört vid styrelsemöte i Vikens Kultur- och Byaförening tisdagen den 9 september 2008 kl 19 i Östra Magasinet Närvarande: Birgitta Eklöf, Stig Ewaldson, Sven-Åke Hansson, Anita Lindfors, Marianne

Läs mer

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5)

STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) STYRELSEMÖTESPROTOKOLL TEV Sida 1 (5) Datum: 2013-06-14 Ort: Stockholm Protokoll nummer: 6 Ordförande: Sekreterare: Justerare: Övriga närvarande: Peter Franzén Madelene Lundin Peter Schulz Gunilla Brattström-Cronqvist,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2015 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2015 Göran Thomasson och Gun Utterström redovisar sitt arbete med nya kursmaterialet vid funktionärskonferens

Läs mer

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist

Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny Öhqvist PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR SPECIALKLUBBEN FÖR BEARDED COLLIE 2009-06-09 Närvarande: Johan Andersson, Tina Bengtsson, Karin Festin, Gunn Hellbom, Ingela Sandström, Margareta Toftevall, Marie Ullatti, Jenny

Läs mer

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060402

Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060402 Mötesprotokoll från Djarfurs styrelsemöte 060402 Närvarande: Erica Hjelm Hans Ericson Sjöstrand Andersson Louise Rosengren Monica Åkesson Sofie Falkman Lena Hedlund Giesela Edström Ej närvarande: Suzanne

Läs mer

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö

Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Protokoll fört vid möte för bildande av Föreningen Tankarnas trädgård i Växjö Tid: Torsdag 23 april 2015, kl 18.30 20.00, och onsdag 13 maj 2015, kl 18.00 Plats: IOGT NTO, Växjö, Gavelrummet (23/4) och

Läs mer

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening -

SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur. föreningskunskap. - att bilda förening - SÖLVESBORGS KOMMUN Fritid & kultur föreningskunskap - att bilda förening - Innehållsförteckning Ideell förening, vad är det? 3 Hur många medlemmar måste man vara? 3 Vad krävs för att bilda en förening?

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

Viksäters samfällighetsförening

Viksäters samfällighetsförening Viksäters samfällighetsförening Vi i styrelsen vill hälsa nya medlemmar inflyttade under 2007 välkomna och till samtliga medlemmar vill vi lämna aktuell information. Vi bifogar kontaktuppgifter för Viksäters

Läs mer

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014.

Stadgar för Gästriklands Båtförbund. Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Stadgar för Gästriklands Båtförbund Antagna efter revidering vid årsstämman för verksamhetsåret 2014. Register 1. Förbundets ändamål. 2. Förbundets organisation. 3. Anslutning och medlemskap. 4. Avgifter

Läs mer

STYRELSEPROTOKOLL Nr 7/2015

STYRELSEPROTOKOLL Nr 7/2015 Protokoll fört vid styrelsemöte 2015-09-02 Start: 20:00 Plats: Via telefon Närvarande: Stefan Blomstrand Anders Johansson Sten Nordström Jonas Svartlok Anders Svensson Micke Däckfors (suppleant) Henrik

Läs mer

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15.

Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. Dagordning Årsmöte Bunge Fiber Ekonomiska Förening 2014-03-15. 1. Årsmötets öppnande. 2. Val av ordf. och sekr. för mötet. 3. Fastställande av röstlängd och ev. inkomna fullmakter. 4. Val av två protokolljusterare

Läs mer

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN

STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN STADGAR FÖR UNGDOMSSEKTIONEN. (ungdomssektionens namn) i.. (föreningens namn) Sektionen bildad den Stadgarna fastställda / ändrade av årsmötet den... Enligt Svenska Ridsportförbundets typstadgar Fastställda

Läs mer

Lördagen den 16 januari 2010

Lördagen den 16 januari 2010 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 16 januari 2010, kl. 12.00-19.30 17 januari 20109, kl. 09.00 16.00 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Birgitta

Läs mer

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson

Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson, Lars Åkesson Protokoll fört vid styrelsemöte med Skånska Sångarförbundet söndagen den 7 mars 2004 kl 9.30 på Örestrand Höganäs Närvarande: Krister Sörhede, Gunnar Thunberg, Ted Rosén, Börje Hansson, Mikael Persson,

Läs mer

Protokoll Unionens årsmöte 2014 Närvarande: David Gustafsson, Dennis Rundqvist, Anders Wilhelmsson

Protokoll Unionens årsmöte 2014 Närvarande: David Gustafsson, Dennis Rundqvist, Anders Wilhelmsson Protokoll Unionens årsmöte 2014 Närvarande: David Gustafsson, Dennis Rundqvist, Anders Wilhelmsson 1. Mötets öppnande Ordförande David Gustafsson öppnade mötet. 2. Mötets behörighet Mötet kallades via

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal

Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Protokoll från styrelsemöte den 14 februari 2016 i Hardeberga klubblokal Närvarande : Lars-Erik Hultgren, Catarina Lindskog, Åsa Bergström, Johan Wedberg, Kenth Arvidsson, Jan-Åke Fischer, Ann Pettersson,

Läs mer

mmffiruä&m W Kollektivhusfören ingen

mmffiruä&m W Kollektivhusfören ingen W Kollektivhusfören ingen mmffiruä&m Protokoll fiirt vi Kollektivhusföreningen Fristads styrelsemöte söndagen LL mars och tisdagen 13 mars, Cafeterian Cervins väg 17 A, klockan 19.00 11/3, Närvarande:

Läs mer

Exempelstadga med instruktion

Exempelstadga med instruktion Exempelstadga med instruktion Varje förening behöver regler som bestämmer hur den ska skötas, dessa regler kallas stadgar. För att underlätta för medlemsorganisationerna har Sveriges Elevråd tagit fram

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2015

Kallelse till årsmöte 2015 Kallelse till årsmöte 2015 Feministiskt Initiativ Nordöstra Skåne Datum: 21 mars 2015 Tid: 13.00 Plats: Spannmålsgatan 9 291 32 Kristianstad Information Lokalen är fullt tillgänglig och i närheten av tågstationen.

Läs mer

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00

ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 1. Mötet öppnas av CK-ansvarig. Öppning av mötet kl 12.00 ACA Sverige Centralkommittémöte hösten 2013 kl 12:00-17:00 Förslag till dagordning 2. De tolv traditionerna läses. - Traditionerna är de som gör

Läs mer

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen

Demokratifesten. årsmöte för lokalgruppen Demokratifesten årsmöte för lokalgruppen 2014 2015 Guiden är till våra lokalgrupper så att de kan genomföra demokratiska, inkluderande och roliga demokratifester. Till guiden finns ett flertal mallar och

Läs mer

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE

STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE STADGAR FÖR ALZHEIMERFÖRENINGEN I SVERIGE Grundstadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vid årsmöte den 23

Läs mer

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29

Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 Protokoll för ordinarie årsmöte 2015 i Utby Egnahemsförening Göteborgs Bangolfsklubb, 2015-03-29 1. Mötets öppnande Agneta Tjust, ordförande, hälsar de närvarande varmt välkomna Ordförande inleder med

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll 2014-11-10. 1. Mötets öppnande Ordförande, Ulf Lundell, hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat.

Styrelsemötesprotokoll 2014-11-10. 1. Mötets öppnande Ordförande, Ulf Lundell, hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet för öppnat. Styrelsemötesprotokoll 2014-11-10 Närvarande: Ulf Lundell, Kjell Larsson, Susanne Bergqvist, Anders Ahlström, Jennie Noren och Arri Hirvasniemi samt Mikael Brandfors och Johanna Skog som lämnade efter

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal

Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Protokoll fört vid styrelsemöte 20080426-27 Plats: Torrekulla Vandrar hem, Mölndal Närvarande: Ordinarie ledamöter: Carsten Sörensen Catarina Hultgren Britt-Louis Hjalmarsson Birgitta Abrahamsson Mia Hansson

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN LYCKSELE BUGG & SWING Tid: Söndagen den 24 februari 2002 Plats: Beslutande: MB Samtliga närvarande Karolina Filipsson Sekreterare Lars Roslund Årsmötets ordförande Åsa Karlsson Bernt

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 151022-151023 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Datum: 160211-160212 Plats: Stockholm Närvarande: Ann-Britt Zakrisson ordförande, Pia Kalm-Stephens mötessekreterare, Margareta Eriksson, Kerstin Sundell-Bergström, Therese

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 08.15 10.00, tisdag, 2014-11- 11 Plats: RG3 Närvarande: Evelina Sönnerstedt, Linnéa Fällström, Sandra Sjölander, Sofia Lindblad, Emma Rydén, Martina Kraff och Jessica

Läs mer

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015

Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Årsmöte Umeå Södra FF 30/8-2015 Näravarande på mötet: Ordförande Suppleant Kanslist Valberedning Fl-05 Gul Fl-99 Fl-09 Fl-03 Gul Fl-05 Gul Fl-06 Gul Sponsorgruppen Medlem Medlem Samuel Öhberg Patrik Lindahl

Läs mer

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2012

Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Havsbadskoloni Årsmöte 2012 Stora Varholmens PROTOKOLL Sida 1 av 5 Typ av möte: Årsmöte Mötesdatum: 2012-02-21 Närvarande: 59 personer som representerade 46 kolonilotter. Innan mötet öppnades visade Ulla Brehm ett uppskattat bildspel

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening 1 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Protokoll Plats: Jungfrusunds Marina Datum: Tisdag 29 april 2014 1 Mötets öppnande... 2 2 Val av mötesfunktionärer... 2 3 Mötets behöriga utlysande... 2 4 Godkännande

Läs mer

Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015

Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015 Protokoll för Alingsås Discgolfs Årsmöte 2015 Måndag 9 mars 2015 kl. 19:00 Lokal: Stationshuset, Alingsås Närvarande Mats Hjerpe Stellan Modigh Jonas Thorn Jimmy Svensson Daniel Castor Olle Samuelsson

Läs mer

Förslag till arbetsordning Leader Vättern

Förslag till arbetsordning Leader Vättern Förslag till arbetsordning Leader Vättern I arbetsordningen specificeras ansvar och uppgifter för Leader Vättern. Dessa bygger på antagna stadgar och de regler som styr arbetet med lokalt ledd utveckling.

Läs mer

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27

Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 Stadgar för Särö Villaägareförening Fastställda vi ordinarie stämma 2007-11-14 Utgåva 2007-03-27 1 FIRMA Föreningens firma är Särö Villaägareförening, (org. nr. 849400 7076) 2 ÄNDAMÅL Föreningen har till

Läs mer

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde

Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Kapitel 1: KODEN för Aktiva Seniorer Skövde Föreningen beslutar på föreningsstämma att arbeta efter KODEN, som är en verksamhetsbeskrivning och ett styrdokument. Syfte

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening

Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Protokoll fört vid årsmöte med Östra Blekinges Biodlarförening Datum: 2012-11-10 Plats: Centrumhuset i Rödeby Antal deltagare: 27 pers Mötet inleds med att Thomas presenterar ett bildspel och berättar

Läs mer

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE

SKANKEFÖRENINGEN SVERIGE SKANKEFÖRENINGEN 1(5) SVERIGE STADGAR SKANKEFÖRENINGEN Instiftad den 21 juli 1974 Organisationsnummer 893201-8735 1 ÄNDAMÅL Skankeföreningen är en ideell förening, som har till ändamål: att verka för sammanhållning

Läs mer

11 Stöd att starta ny klubb

11 Stöd att starta ny klubb 11 Stöd att starta ny klubb Förslag till stadgar för medlemsklubbar i SAASDC Inledning Föreningens stadgar utgör grundvalen för föreningens existens. Av stadgarna framgår föreningens ändamål, vilket är

Läs mer

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02

Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 Stadgar för Nävsjöns Sportfiske organisationsnummer 817605-7456 Beslutat på årsmöte 2014-03-02 1. Ändamål och säte. Föreningens ändamål är att skapa möjlighet för medlemmar och allmänhet att fiska i naturskön

Läs mer

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81

Svenska Spaniel och Retrieverklubben Protokoll 4 2014-03-29 Västernorrlandsavdelning Orgnr 889601-2724 58-81 Protokoll fört vid styrelsens möte 2014-03-29 Plats: Canons lokaler, Örnsköldsvik Närvarande: Anders Flodin, Åsa Åberg, Maria Hansson, Lotta Fornås, Lena Ohlsson. Närvarande suppleant: Ulla Olsson Ej närvarande:

Läs mer

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012

DIS-Bergslagen. Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen. Verksamhetsberättelse 2012 DIS-Bergslagen Regionförening i DIS - föreningen för datorhjälp i släktforskningen Verksamhetsberättelse 2012 Årsmöte DIS-Bergslagen Söndagen den 24 februari 2013 kl. 15.00 Culturen, Västerås. Förslag

Läs mer

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21

Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 Stadgar för Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening 2010-05-21 1 Föreningens namn Föreningens namn är Mörrumsåns Vattenråd, ideell förening. 1 (6) 2 Ändamål Föreningen har till uppgift att verka för en uthållig

Läs mer

Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm

Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm Munskänkarnas sektion Birger Jarl, Stockholm Rapport för verksamhetsperioden 1 januari 2014 31 december 2014 Innehåll Verksamhetsberättelse..2 Resultat- och balansräkning.4 Revisionsberättelse.5 Stadgar..6

Läs mer

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet.

Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning. Förbundet ska bedriva medlemsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENING Yrkeshögskoleförbundet. 1 Föreningens firma Yrkeshögskoleförbundet i Sverige. Organisationsnr. 835600-7420 Yrkeshögskoleförbundet är en nationell ideell förening för anordnare av yrkeshögskoleutbildning.

Läs mer

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem

Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem Årsmöte 2015 för DalNet Ek. förening, Org.nr 769625-8685 Torsdagen 23 april 2015 kl. 19:00 Grinstads församlingshem 1 Mötets öppnande Roland Andersson öppnar mötet. 2. Val av ordförande och sekreterare

Läs mer

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016

Protokoll för SLUSS vintermöte 2016 Sida 1 av 12 för SLUSS vintermöte 2016 Datum: 11-12 mars 2016 Plats: Umeå Närvarande: Amanda Backlund Ledamot, ASK Carin Danielsson Ledamot, HAS Nils Nilsson Ledamot, LMK Christian Syk Ledamot, SHS Jonathan

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-01-21 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Jörgen Johansson, ordförande Terje Gunnarsson, vice ordförande Sven Löfberg, ledamot Rosie Björling, ersättande

Läs mer

Suzuki Cavalcade Club Sweden

Suzuki Cavalcade Club Sweden Sid. 1/6 Plats: Holmsund, Ljumvikens Camping. Protokoll fört vid SSCS årsmöte den 4:e augusti 2001 Tid: Kl. 19 00 Noteringar före årsmötet. Innan årsmötet tog sin början framförde Bosse till Svante Häggström

Läs mer

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla

Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05. Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Landvetter 2011-02-06 Närvarande: se bifogad närvarolista Protokoll fört vid Göteborgs och Bohus läns Biodlardistrikts årsmöte 2011-02-05 Plats: Södertullskyrkan, Asplundsgatan 36 Uddevalla Datum: 2011-02-05

Läs mer

Lördagen den 10 oktober 2009

Lördagen den 10 oktober 2009 Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 10 oktober 2009, kl. 12.00-19.00 11 oktober 2009, kl. 09.00 15.45 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Sergel Plaza, Stockholm Birgitta

Läs mer

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014

Styrelsens svar på två inkomna motioner samt en proposition till Extra årsmöte den 27:e november 2014 Kallelse till Extra Årsmöte i Sävedalens AIK 2014-11-27 kl 19.00 Mötet hålls i SAIK-stugan Kåsjön där kaffe och bulle serverades innan öppnandet. Extra möte är utlyst för att behandla de motioner som inkom

Läs mer

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet.

Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. STADGAR FÖR FÖRENINGEN SAINT LOUIS FRITIDSVERKSAMHET IDEELL FÖRENING ORG NR 802422-1999 1 Föreningens firma Föreningens firma är Saint Louis Fritidsverksamhet. 2 Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen

Läs mer

Protokoll fört vid möte i styrgruppen för Det goda föräldraskapet

Protokoll fört vid möte i styrgruppen för Det goda föräldraskapet Protokoll fört vid möte i styrgruppen för Det goda föräldraskapet Plats: Metaplan, Skol- och barnomsorgsförv., Växjö kommun Datum och tid: 2010-03-17, kl. 13.00-16.00 Beslutande: Övriga tjänstemän: Gunilla

Läs mer

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06

Sleipnir, Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Protokoll fört vid styrelsemöte/konstitueringsmöte 2008-02-06 Tid: 18.00 Plats: hos Camilla Reichenberg, Löpargatan 91 Närvarande: Camilla Reichenberg (CR) Sofia Kindlund (SK) Lise-Lott Jansson (LJ) Mia

Läs mer

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE)

PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) PROTOKOLL FÖR SSBTK:S STYRELSEMÖTE SÖNDAG, 2013-06-23, (TELEFONMÖTE) NÄRVARANDE: JOHAN NORGREN, CAMILLA THÖRNER, CAROLINE REMULA, MALIN ASK, LOUISE BUCKAU, RIKARD WIKLUND, JOHANNA WISFELT, SARA HJULSTRÖM

Läs mer

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31

Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Kallelse till årsmöte för 2011-09-01 2011-12-31 Datum: Söndagen 25/3-2012 kl. 13.00 Plats: Föreningslokalen Pärlgatan 7a Kulturskolan, Källarplan 691 41 Karlskoga Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Fastställande

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 17 september 2014

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 17 september 2014 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 17 september 2014 Hanna Selinder. Plats: Skype Tid: onsdag 17 september 2014, kl 18.00 Närvarande: Herbert, Mea Näsman, Gabriella Sandström,

Läs mer

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING

S ÖRA V ÄSTRA S AMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Styrelseordföranden Sara Johansson öppnade mötet klockan 19:05. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar Sara förslog Fredrik Drotte som ordförande, och han valdes omgående

Läs mer

Styrelsemöte nr. 5 för Sverok Stockholm den 3/6-2013

Styrelsemöte nr. 5 för Sverok Stockholm den 3/6-2013 Protokoll nummer 5 för den 3/6-2013 2013-06-03 1 Styrelsemöte nr. 5 för den 3/6-2013 Närvarande: Erland Nylund Mats Heden Olof Bjälkvall Leo Borg John Lundhgren Lloyd Baltz Adjungerade till mötet Rasmus

Läs mer

Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten..

Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten.. Den feta, kursiverade texten är förslag till ny skrivning av paragrafen, och det står precis under ursprungstexten.. Stadgar för Norrköpings Segel Sällskap (NSS) Sällskapet bildades den 10 dec. 1886. De

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för brf. Sågaren 26 tisdagen den 29 mars 2015. 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning.

Protokoll fört vid årsmöte för brf. Sågaren 26 tisdagen den 29 mars 2015. 1 Mötets öppnande. 2 Fastställande av dagordning. Protokoll fört vid årsmöte för brf. Sågaren 26 tisdagen den 29 mars 2015 1 Mötets öppnande Ordförande Edward Sevume hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2 Fastställande av dagordning Förelagd

Läs mer

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013

Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Munskänkarna i Nyköping inbjuder/kallar till MINIVINMÄSSA OCH ÅRSMÖTE Blommenhof Hotell 15 Februari 2013 Årsmötet inleder MiniVinmässan med start 1830. Insläpp med fördrink före 1830. Se särskild kallelse

Läs mer

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg

Stadgar. Antagna efter årsmötet 150423. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar Antagna efter årsmötet 150423 Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborg Stadgar för HSO Göteborg, antagna 2015-04-23 Namn, mål och uppgift 1 Namn Handikappföreningarnas samarbetsorgan i

Läs mer

To 29 augusti Start kl 10 på Polismuseum Sofia, Rikard, Lars, Susanna, Lena, Kari, EvaTua, Jessica, Christina, Fredrik, Ingela, Linda

To 29 augusti Start kl 10 på Polismuseum Sofia, Rikard, Lars, Susanna, Lena, Kari, EvaTua, Jessica, Christina, Fredrik, Ingela, Linda Protokoll fysiskt styrelsemöte i Stockholm Polismuseum och Etnografiska museet To 29 augusti 2013 kl. 10.00-18.00 (middag) Fre 30 augusti 2012 kl. 9-15.00 Dagordning To 29 augusti Start kl 10 på Polismuseum

Läs mer

26 april 2009, kl. 09.00 13.40. Birgitta Ekesand, ordförande Lars Flodström Wivan Mellberg Yvonne Philipsson Agneta Skoglund Lisbeth Nilsson

26 april 2009, kl. 09.00 13.40. Birgitta Ekesand, ordförande Lars Flodström Wivan Mellberg Yvonne Philipsson Agneta Skoglund Lisbeth Nilsson Protokoll fört vid styrelsemöte i Sveriges Guideförbund Tid: 25 april 2009, kl. 12.00-18.55 26 april 2009, kl. 09.00 13.40 Plats: Närvarande: Anmält förhinder: Hotel Novotel, Göteborg Birgitta Ekesand,

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND LRF Västra Götaland PROTOKOLL Nr 10/2015 Styrelsesammanträde Tid Kl 10.00 17.20 Plats Närvarande Strömma Naturbruksgymnasium, Sätila Sofia Karlsson, ordförande Ronny Johansson,

Läs mer

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske.

KALLELSE. föreningens årsmöte kan besluta om hur kallelse till föreningsmöten skall ske och hur långt i förväg kallelse ska ske. KALLELSE Styrelsemöte: Föreningsmöte: Årsmöte: det enklaste sättet är att styrelsen själv kommer överens om hur kallelse till styrelsemötena skall ske. Styrelsens ordförande har alltid ansvaret för kallelser

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07

Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Sidan 1 av 5 Protokoll fört vid styrelsemöte för SSRK:s södra avdelning, Ludvigsborg 2009-05-07 Närvarande: Anmält förhinder: Eva Fabiansson-Johnsson Janne Stihl Anette Björgell Susanne Mayer-Nilsson Carin

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009

Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Torkilstötens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie årsstämma 2009 Stämman hölls på Ljungalid, långfredag den 10 april 2009. Antal deltagare på stämman var 61 personer enligt närvarolista. 1 Stämmans

Läs mer

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015

Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 (5) Stadgar för Mercedes-Benz Klubben Sverige 2015 1 Klubbens namn är MERCEDES-BENZ KLUBBEN SVERIGE, förkortat MBKS. 2 Klubbens säte är Linköping 3 Klubbens syfte MBKS är en politiskt och religiöst obunden

Läs mer

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015

Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Examinerade språkkonsulter i svenska Protokoll för styrelsemöte 1 september 2015 Plats: Skype Tid: Tisdag 1 september, kl. 18.00. Närvarande: Anna Maria Resare, Emelie Eriksson, Sara Rösare, Frej Persson,

Läs mer

Att bilda en elevförening

Att bilda en elevförening Att bilda en elevförening Bilda en elevförening En elevförening är en förening där alla elever på kulturskolan kan vara med, oavsett om man spelar, sjunger, dansar, drillar, målar eller spelar teater.

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA

STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA STADGAR FÖR IDEELLA IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS JÄRFÄLLA Ägare: Idrottsföreningen Friskis & Svettis JÄRFÄLLA Datum: 2003-02-02 Sid 1 av 7 1. Inledande bestämmelser 1.1 Föreningens firma är Idrottsföreningen

Läs mer

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ)

Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) Årsmöteshandlingar Sundsvallssektionen (YZ) 16/4 2015 Kallelse till Årsmöte för Caravan Club of Sweden, Sundsvallssektionen, YZ 2014. Plats Quality Hotel Sundsvall, Esplanaden 29 (Folkets Hus). Tid Torsdag

Läs mer

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011

Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 1(5) Stadgar för Islandshästföreningen ODDUR, antagna vid årsmöte den 17 februari 2011 Dessa stadgar följer i tillämpliga delar SVENSKA ISLANDSHÄSTFÖRBUNDETS (SIFs) stadgar som antogs vid Riksårsmötet

Läs mer

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet

Närvarande: 12 representerade föreningar enligt närvarolista. 17 IFKare deltog i mötet IFK Centralstyrelse Protokoll fört vid representantskapsmötet för Idrottsföreningen Kamraterna Lördagen den 16 mars 2013 i Odd Fellowhuset VästraTrädgårdsgatan 11A Stockholm. Närvarande: 12 representerade

Läs mer

Djäkneboda Byastämman 2013

Djäkneboda Byastämman 2013 Djäkneboda Byastämman 2013 Protokoll för mötet 11 april 2013 Djäkneboda skola 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet Bo Jonsson valdes till ordförande 3. Val av sekreterare för dagens protokoll

Läs mer

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus.

MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL. Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Medlemsblad Nr 1 Årg.19 (2010) MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS HÄRMED TILL ÅRSMÖTE Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00 I Svedala Folkets Hus. Program: Årsmötesförhandlingar. Efter

Läs mer

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan.

Innan den formella delen av årsstämman berättade Niklas Brehm, Polisen Storgöteborg södra, om Grannsamverkan. Pixbo Vägförening ga:2, organisationsnummer 852000-3123 Föreningsstämma 2014-03-17, Montesoriskolan, Pixbo Närvarolista/röstlängd upprättades (se bilaga). Innan den formella delen av årsstämman berättade

Läs mer

VÄLKOMNA! Dagordning. för styrelsemöte den 1 april 2012 med Dacke Scoutdistrikt. Plats: Emmaboda scoutstuga. Klockan: Klockan 13.

VÄLKOMNA! Dagordning. för styrelsemöte den 1 april 2012 med Dacke Scoutdistrikt. Plats: Emmaboda scoutstuga. Klockan: Klockan 13. Dagordning för styrelsemöte den 1 april 2012 med Dacke Scoutdistrikt Plats: Emmaboda scoutstuga Klockan: Klockan 13.00 1. Mötet öppnas 2. Val av justerare 3. Godkännande av dagordning 4. Föregående mötes

Läs mer

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska

RODRET. Mälaren på senhösten, en färgsprakande upplevelse sidan 4-5. Årsmöte för KMS i Bil och Teknikhistoriska Spännande möte mellan KMS, segelklubben och kommunen sidan 11 Ett antal till synes kvarlämnade båtar på slipområdet efterlyser sina ägare sidan 3 Kameraövervakning nästa steg för ökad säkerhet på slipområdet.

Läs mer

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00

söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 Föreningen Gunnsjöbadet Kallelse till årsmöte Härmed kallas du till årsmöte I föreningen Gunnsjöbadet söndag den 27 maj 2007 kl. 11.00 i Kvarngården, Bergshamra Dagordning 1. Val av ordförande samt sekreterare

Läs mer

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare.

PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014. 102 Mötets öppnande. 103 Godkännande av dagordning. 104 Val av justerare. PROTOKOLL, STYRELSE MÖTE 2 nov 2014 Närvarande: Sarah Andersson (SA) ordf., Anna Nord (AN) kassör, Irene Ek (IE) sekr., Johanna Alkberg(JA) med från punkt 108, Susanna Sjöberg-Simonsson (SSS), Terese Öström

Läs mer

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper

Hallands Länsförbund av 4H. Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Hallands Länsförbund av 4H Reglemente för förtroendevalda & verksamhetsgrupper Allmänt om uppdrag Länsförbundets uppgift är att inom sitt verksamhetsområde leda verksamheten enligt riksförbundets stadgar

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2015 Dagordning för årsmötet den 16 februari 2016 1 Mötets öppnande 2 Parentation 3 Godkännande av dagordning 4 Nya medlemmar hälsas välkomna 5 Val av ordförande för

Läs mer

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2013/2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2013/2014, 10 december 2013, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Liisa A, Anna HE, Anna J, Jonas L, Boris K, Fredrik R, Albin T, Hanna N, Hannah E, Melinda P, Julia M, Ebba D och Emmy L 1.

Läs mer

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18

Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 Protokoll från Distriktstämman 2006-03-18 A B C Stämmans öppnande Kjell Kolterud hälsade alla välkomna till Katrineholm och Verdandi Fdl och distriktsordföranden Pierre Marklund tackade för att vi fick

Läs mer

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT

STYRELSENS JOBB SÅ LÅNGT Hej alla medlemmar i Svensk Räddningshundförarförening! I somras anordnade vi ett sommarläger i Nynäshamn/Stora Vika som samlade drygt 20 deltagare från norr till söder. Lägret började på onsdagen den

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014

Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014 Protokoll Protokoll från styrelsemöte i Nyköpings Humanistiska Förbund den 24 november 2014 Närvarande: Jan Carle, Ingegerd Wikander, Anders Samuelsson, Ulf Lycke, Torvald Eriksson, Agneta Söderberg, Göran

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) Protokoll fört vid Ouvertyrens samfällighetsförenings ordinarie stämma 2009. Tid: den 29 mars 2009 kl. 12 00-14 00 Plats: Mörtviksskolans matsal, Skogås Röstberättigade

Läs mer

Svenska Leonbergerklubben

Svenska Leonbergerklubben Nr 02/14 Svenska Leonbergerklubben Svenska Leonbergerklubbens ordinarie styrelsemöte, telefonmöte. 2014-03-04 13. Mötets öppnande Ordförande hälsade alla välkomna 14. Närvarande/frånvarande: Närvarande:

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013

Årsmöteshandlingar 2013 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2013 Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2013 1. Mötet

Läs mer

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12

Stadgar. Technology Management Studenterna. Antagna 2014-02-12 Stadgar Technology Management Studenterna Antagna 2014-02-12 1 Förening Technology Management Studenterna (TMS) är en ideell förening som drivs utan vinstsyften. 2 Syfte Föreningens syfte är att tillvarata

Läs mer

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING OUVERTYRENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1 (6) Protokoll fört vid Ouvertyrens samfällighetsförenings ordinarie stämma 2013. Tid: den 24 mars 2013 kl. 12-14. Plats: Mörtviksskolans matsal, Skogås Röstberättigade

Läs mer