Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa"

Transkript

1 info 5:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3 Informationsdag och höstmöte lördag 1 december 3 Dagordning för höstmötet Nyinvigt forskningscenter vill bromsa celldöd vid RP 5 Ny näthinna mår bra hos grisar med RP 6 Använd solglasögon!? 7 Utblick Storbritannien 9 Nattkikaren 10 Fråga ögondoktorn 11 RP-lördag hos SRF Gävleborg November 2001 Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM, tfn: Postgiro , Postgiro (gåvor) Hemsida: Ansvarig redaktör: Leif Pehrson, tfn , I redaktionen: Svante Anderson, tfn arb: , och Egon Österbrand, tfn: ,

2 Våra informationsmaterial KLAVERTRAMP i RP-perspektiv heter en broschyr på 24 sidor, som dels tar upp en del medicinska och funktionella frågor och dels en del exempel på de grodor vi gör när vi ser som vi gör. Finns på svartskrift och kassett. VITAMIN A INFORMATION är en sammanställning på 22 sidor med 37 frågor och svar betr. vitamin A-tillskott som långtidsbehandling mot Retinitis Pigmentosa. Finns på svartskrift och kassett. KORT OM RP är skriven av leg. optiker Annika Jonsson. Skriften, som är på 24 sidor i storstil, ger en bra nulägesbeskrivning. Texten innehåller en del medicinska ord och uttryck, varav många är välkända för oss retinitiker, men de förklaras även i ett separat avsnitt. Finns på storstil, kassett och diskett. RP - EN ÄRFTLIG HISTORIA Skriven av retinitiker för retinitiker och deras familjer. Den ställer alla de vanliga frågorna, och ger svaren kring RP och närbesläktade ögonsjukdomar. 32 sidor, storstil, kassett och diskett. MITT LIV En berg- och dalbana av Jörgen Forsåker. En självbiografisk skildring av hur det är att växa upp och leva med Ushers syndrom, dvs både hörselskada och RP. 60 sidor, storstil, kassett och diskett. HANDIKAPPERSÄTTNING FÖR OSS MED RP är speciellt anpassad för retinitiker. Skriften beskriver reglerna, tar upp begreppet Ledsyn, har en mall för att visa hur just din synförmåga ser ut och berättar om ansökningsblanketten och läkarutlåtandet, samt ger exempel på så kallade merkostnader. Den finns på storstil, 20 sidor, på kassett och diskett. Våra informationsmaterial är kostnadsfria vid beställning av enstaka exemplar, annars 20 kr styck. Du beställer på föreningens telefon Leveranstid ca 2 veckor. Flera av materialen finns även att hämta på vår hemsida: STUDIECIRKELMATERIAL Synskadades Riksförbund, SRF, har i samråd med föreningen tagit fram två studiematerial om RP. Det första är ett faktamaterial om RP och det andra om hur det är att leva med RP. Båda materialen bör studeras i grupp. De är kostnadsfria och kan beställas från SRF på tfn

3 Informationsdag och höstmöte lördag 1 december Föreningens medlemmar inbjuds till en informationsdag och höstmöte på Almåsa kursgård i Västerhaninge utanför Stockholm, lördagen den 1 december 2001 kl Vi bjuder på intressanta föredrag och du får möjlighet att träffa gamla och nya vänner för erfarenhetsutbyte. Anhöriga är naturligtvis också välkomna. Programmet finner du nedan. Arrangemanget är kostnadsfritt. Vi ordnar transport från Stockholm C till Almåsa kl 11 och returresa men ankomst kl 18. Information om detta får du efter anmälningstidens slut. Anmälan om deltagande görs senast lördagen 24 november till Leif Pehrson på tfn eller e-post Program Lunch Höstmöte Ett liv med näthinnan: Vår hedersmedlem, professor Sven- Erik Nilsson, berättar från sin långa forskargärning Kaffe Behöver vi lära oss använda optiska hjälpmedel? Synpedagog Ulla Nilsson berättar om hur man får praktisk nytta av sina hjälpmedel, genom synpedagogisk träning Har du hört Daisy tala? Leif Pehrson presenterar den nya talbokstekniken. Dagordning för höstmötet Mötets öppnande 2. Upprättande av röstlängd 3. Fråga om mötets behöriga utlysande 4. Godkännande av dagordningen 5. Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande b. Mötessekreterare c. Två rösträknare d. Två protokolljusterare 6. Verksamhet och budget Val av valberedning 8. Övrigt (ev.) 9. Mötets avslutande 3

4 Nyinvigt forskningscenter vill bromsa celldöd vid RP av Åsa Nilsson - Vi kan i Lund glädja oss åt möjligheten att koppla avancerad forskning med framstående kliniskt arbete vid ett ryktbart sjukhus. Så lyder programförklaringen för det nyligen invigda Wallenbergs Retinacenter i Lund. Här sysslar över 25 forskare från åtta olika länder med att finna behandlingsmetoder för idag obotliga sjukdomar i ögats näthinna. Laboratoriet är ett av flera i ett nybyggt femvåningshus tillhörande Biomedicinskt centrum vid Universitetssjukhuset i Lund. - Internationellt sett ligger vi långt framme vad gäller näthinnetransplantationer och kunskap om cellerna i näthinnan, säger forskaren och ögonläkaren Fredrik Gosh. På labbet pågår för närvarande ett tiotal projekt. Man jobbar på flera fronter för att stoppa den celldöd som drabbar ögats synceller, tapparna och stavarna, vid sjukdomar som RP och åldersförändringar i gula fläcken. Arbetet på labbet sker i nära samarbete med ögonkliniken i Lund. Intresset för stamceller är på kraftig uppgång också utanför forskarvärlden. Stamceller är ursprungliga celler som ännu inte har bestämt sig för vad de ska bli. De kan bli vilka celler som helst, till exempel synceller, nervceller eller hjärtmuskelceller. Hur stamceller ska kunna överleva som tappar och stavar och rädda syn är något det forskas på i labbet. Fast ännu inte på människa utan med hjälp av djurförsök. Försök med att spruta in stamceller i näthinnan på råtta har visat att de nya cellerna kan överleva upp till fyra månader. - Där mår stamcellerna bra och sprider sig så att de återfinns i hela näthinnan efter sju till åtta veckor, säger forskaren Karin Warfvinge. I försök på råttor med näthinnesjukdom dör de insprutade stamcellerna snabbare än vid samma försök på friska råttor. Fast utan injektion av stamceller hade samtliga synceller gått under ännu fortare. - Bara för att stamceller ligger i tiden så betyder inte det att vi slutar forska inom våra andra områden, säger laboratoriechef Anitha Bruun. Stämningen på labbet är internationell med engelska som arbetsspråk. Det är så att delar av det fackspråk som används knappt går att översätta till svenska. Här finns medarbetare från länder som Polen, Brasilien och Indien. Riskbilden för att övergå till försök på människa är ännu inte helt klar. 4

5 - Man måste noga veta bieffekterna, säger professor Theo van Veen som också ingår i labbets styrelse. Han berättar om lyckade försök med neuroprotektion. Det är ett annat slags experiment med att förhindra att synceller dör. För vid RP och åldersförändringar i gula fläcken drabbas syncellerna av en programmerad celldöd. En internationell framgång kom i våras med upptäckten av ett antal ämnen som har en skyddande effekt mot celldöd. Det finns ett stort intresse från läkemedelsindustrin för att hitta ett läkemedel som stoppar nedbrytningen av synceller. Celldöd sker även vid neurologiska sjukdomar, till exempel Parkinsons sjukdom. Att det nya labbet blev möjligt beror till stor del på ett anslag på 15 miljoner kronor från Wallenbergsstiftelsen. Årsbudgeten är på cirka tio miljoner kronor. Vid ögonkliniken i Lund pågår sedan i mitten av 1960-talet näthinneforskning på både experimentell nivå och klinisk forskning på patienter. Ny näthinna mår bra hos grisar med RP av Åsa Nilsson - Det vi har transplanterat har utvecklats och överlever jättefint. Om grisarna ser är svårt att besvara, säger forskaren och ögonkirurgen Fredrik Gosh vid Universitetssjukhuset i Lund. I våras var han i North Carolina, USA och deltog i försök med att operera in nya näthinnor på 20 grisar med retinitis pigmentosa, RP. Vad grisarna ser efter ingreppet är svårbedömt eftersom seende och blinda grisar uppför sig på samma sätt. Att man valde just grisar är för att deras ögon är lika människans och att det i North Carolina finns grisar med RP. Forskarna har avlat fram sjukdomen hos dessa grisar. - Nu vet vi att den här kirurgin är färdigutvecklad och fungerar, säger Fredrik Gosh. Steget över till att göra samma sak på människa är ändå långt. Här måste forskningen välja väg tror jag. Man måste nog fortsätta på den laborativa vägen och utreda in i minsta detalj om de här djuren ser. Vi har redan sett misslyckade exempel på laboratorier som har gjort samma sak på människa alldeles för tidigt. Risken är då att hela den här verksamheten får så dåligt rykte att man lägger ner den, säger han. Några planer på att operera grisar med RP i Sverige finns inte. Försök på vanliga grisar har redan gjorts för att utveckla den kirurgiska tekniken och också för att se hur det inopererade transplantatet utvecklas hos friska djur jämfört med hos sjuka djur. 5

6 Använd solglasögon!? av Egon Österbrand Rekommendation att använda solglasögon - ljusets påverkan vid näthinnedegeneration. Baserat på en artikel av Charlotte Reme, Ph.D., Laboratory of Retinal Cell Biology, University Eye Clinic, Zürich, Schweiz, förmedlat via Retina International, Enligt Dr Charlotte Reme kan vissa djurmodeller erfara synförlust vid kraftig exponering för ljus med en våglängd av nm (nanometer, miljarddels meter). Hos de aktuella djuren tycks försöksexemplaren befinna sig i ett tillstånd av ständig fototransduktion. Rodopsin är den molekyl som utgör ett mellanled vid ljusskador. Möjliga mekanismer genom vilka ljusskador kan förhindras innebär att ämnesomsättningen av rodopsin och återskapande fördröjs. Djur med långsam rodopsinregeneration har minskad mottaglighet för ljusskador, medan djur med snabb rodopsinregeneration har ökad risk för ljusskador. Skall solglasögon rekommenderas till personer som riskerar eller lider av näthinnesjukdom? De vetenskapliga bevisen hittills antyder att solglasögon som filtrerar bort nm ljus erbjuder en möjlighet att minska synförlust utan skadliga effekter för patienten. Rekommendationen från Retina International lyder: solglasögon som blockerar UV och reducerar blått ljus torde vara lämpliga för patienter med retinadegenerationer och dystrofier. Bortsett från möjlig kontrastökning och minskning av visuellt obehag finns det - enligt rekommendationen - medicinska indikationer för användning av skyddande solglasögon. Den generella nivån för genomsläpp av synbart ljus torde variera efter behoven hos respektive patienter. Emellertid kan UV-blockad (dvs vid 400 nm) och en minskning av blått ljusgenomsläpp (dvs upp till 470nm) rekommenderas. Även om epidemiologiska studier, när det gäller faran för att utsätta sig för solljus inte är entydiga, så hänvisar Christina Reme till flera studier som visar att ett ökande antal försöksdjur som speglar mänskliga retinadystrofier och vissa typer av RP visar en ökad känslighet för skarp ljusexponering, som kan påskynda ljuscellers död. Docent Sten Andréasson i Lund säger om rekommendationen att vi tycker det är utmärkt, att patienterna använder solglasögon, men vi vet inte idag, om det säkert hindrar sjukdomsförloppet hos någon eller alla de former av RP, som vi idag känner till. Det finns flera hundra olika varianter av retinitis pigmentosa, som drabbar olika proteiner och olika celler i näthinnan. Charlotte Remes arbeten styrker oss dock i uppfattningen att det är viktigt, att vi så långt som möjligt fortsätter det mödosamma arbetet, att utreda var enskild RP-patient, för att försöka 6

7 klargöra vilken form eller typ av RP hon eller han har. Föreningens ordförande Leif Pehrson säger att detta åter styrker RP-föreningens uppfattning att det måste vara en självklar rättighet för varje retinitiker, att få utrett exakt vilken variant av RP man lider av. I många landsting, där man inte har ögonkliniker, som kan göra dessa utredningar, är man mycket snål med att ge remisser. Hittills har det dessutom varit en ofta förekommande uppfattning att RP inte är behandlingsbar och därför har många ögonkliniker tappat intresset för patienten så fort som diagnosen RP ställts. Alla retinitiker som inte fått en exakt diagnos uppmanas av föreningen att kräva detta via sin ögonläkare. Detta blir nu viktigare och viktigare, ju längre forskningen framskrider. Utblick Storbritannien av Egon Österbrand I nr 100 av Fighting Blindness från British Retinitis Pigmentosa Society rapporteras bland annat från det 25:e årsmötet för BRPS, vilket gick av stapeln vid Birmingham University. När punkten forskning kom upp på dagordningen leddes seminariet av Dr Tim Schoen från The Foundation Fighting Blindness i USA. Storbritannien är nummer två i världen, när det gäller RP-forskning, även om avståndet till det ledande landet på forskningssidan, nämligen USA, är avsevärt. Dr Schoen började med att påminna om de generella målen för RP-forskningen, nämligen att finna behandlingar och botemedel för RP. Snart kommer det att bli nödvändigt, påpekade han, att flytta ut från rent laboratoriearbete till forskning som involverar några av de större läkemedelsbolagen. Forskningen har nu kunnat etablera starkt underlag för de två huvudtyperna av genterapi, som är aktuella för ögonblicket. Den första gäller recessiva varianter, där den existerande genen inte kan göra sitt jobb och genetiskt material tillförs för att producera det korrekta proteinet. Den andra avser dominant RP, där en dominerande bristfällig gen måste sättas ur spel med hjälp av modifiering av de byggstenar i arvsmassan som kallas RNA, s.k. ribozymer. Det finns också forskningsstöd för användning av modifierade virus för att införa rätt genetiskt material. Det har förekommit ett genombrott under de senaste månaderna under vilka hundars synförmåga med en recessiv form av RP återställdes. Vid ungefär samma tidpunkt återställde Dr Robin Ali i London begränsad syn hos en speciell mus-stam, s.k. RDS-möss. Mycket arbete pågår nu med användning av faktorer som påverkar tillväxten, s.k. neutrotrophic factors (NTF), för att stoppa upp progressionen hos RP. 7

8 Det finns ett bolag med namnet Neurotech, som arbetar med ögonhårs-ntf, och bolaget kommer nästa vår att sända in en ansökan om registrering av detta material hos USA:s läkemedelsverk. Materialet består av inkapslade celler, som odlats från pigmentepitelmaterial. Dessa kan införas i ögat för att långsamt frigöra NTF. Det har också varit mycket diskussion om användningen av stamceller, som skall växa till retinaceller och nyligen har unga stamceller hittats i ögat, vilka skulle kunna vara lämpliga för transplantation i retina. Vid den konkreta frågestunden fick Dr Schoen sällskap av professor Marshall, professor Alan Bird, Dr Steve Jones och Dr Catherine Jomary. Fråga: Pågår någon forskning på fettsyror? Svar: En avvikelse hos blodprover återfinns hos alla patienter med RP, så det är möjligt att det är ett resultat av RP snarare än en bidragande orsak till sjukdomen. Fråga: Vilka är effekterna av att ta retoxyl och liknande ämnen som innehåller lutein? Svar: Om du har en normalt sammansatt diet, som innehåller grönsaker såsom spenat, morötter etc, finns det ingen anledning till tillägg. Kroppen har en begränsad förmåga att ta emot denna typ av näringsämnen och om du överdoserar systemet med en typ, så kan du blockera mottagningen av en annan. Fråga: Kommer vissa behandlingar att pågå i många år? Svar: Inte nödvändigtvis. Det är för tidigt att säga något om det. Fråga: Kan steroider förorsaka allvarliga skador på ögat? Svar: Ett långvarigt intag av steroider kan vara ett problem för vissa människor beroende på att de kan framkalla glaukom. Det tycks inte föreligga bevis för att de kan påverka RP och i vissa fall av makulaödem kan steroider t.o.m. vara till hjälp. Fråga: Vi har hört talas om möjligt tillfrisknande av celler. Är detta troligt? Svar: I fall, där det inte finns någon pigmentering, vilket antyder att celler har slutat att arbeta men inte är förstörda, finns det en rimlig chans att återställa viss synförmåga. Fastän vi i Storbritannien har ett register för RPpatienter, vet vi inte i detalj vilken defekt som förorsakar respektive variant av RP. Om det t.ex. är fråga om en gendefekt som kallas RPE65-defekt, så finns det en god chans till återställande av syn. Fråga: Finns det ett pålitligt test för X- bunden RP? Svar: Det finns tekniker men test har ännu inte utvecklats för alla X-bundna varianter. Detta är ett axplock bland alla de frågor som behandlades under den brittiska RP-föreningens årsmöte. Stor kraft och tid ägnades åt ekonomi. Alla var överens om att forskningen är den absoluta livlinan för RP och att alla resurser behövs - både de som brittiska regeringen beviljar och de som tillkommer på privata initiativ. 8

9 Nattkikaren av Marie Törnström Jag var en av en utvald skara som den 21 maj 2001 fick testa försvarets nattkikare på min syncentral. Vi är några som under våren gått där i en RPgrupp. Vi har haft mycket utbud där under våren med folk som kommit och pratat och visat saker för oss med RP som kan vara till hjälp. Det som jag fastnade för till 100% var nattkikaren. Den var helt otrolig för mig i alla fall, det fanns en del olika åsikter om den. Jag själv däremot tyckte att det var en kanongrej och jag skulle vara mycket hjälp i mörker om det skulle vara möjligt att hitta en form som skulle kunna användas i glasögon. Som nästan alla retinitiker har jag inget mörkerseende och det gör att jag ofta drar mig för att gå ut efter att mörkret fallit. Dels för att jag ser sämre och dels för att jag får en kraftig obehagskänsla när jag inte ser vad som finns omkring mig eller vad jag möter. Med ett par glasögon som påminner om nattkikaren skulle jag klara mig jättebra. Man behöver absolut inte ha kikarens skärpa men dess andra funktion som gör att man kan urskilja saker. Vi fick testa kikaren i ett föråd på Syncentral Syd i Stockholm och det var helt fantastiskt. Jag kunde från att inte se något alls, då förådet var helt mörkt, se hyllorna och gångarna. Jag kunde också se att det stod saker på hyllorna men inga små detaljer, men det väsentliga är inte att se allt smått. Jag kunde obehindrat ta mig fram utan att slå ner eller krocka med något eller någon. Tog jag bort kikaren så blev allt svart och jag krockade med sopkorgar och personerna i rummet. Jag har förstått att en nattkikare som försvaret har är en jättedyr investering och det skulle vara helt omöjligt för mig att skaffa en sådan, ca pris runt kr, är inget man lägger ut sådär. Jag är ganska mycket ute på kvällar då jag åker på träning två kvällar i veckan. Nu går det en massa färdtjänstbiljetter för dessa resor som jag skulle kunna spara med ett par glasögon som gör att jag kan ta mig fram i mörker mer obehindrat. Rädslan för att gå ut för att man inte ser folk man möter eller saker som finns omkring en är jobbig. Jag hoppas att det går att få fram ett material som gör det möjligt att vi kan få sådana glasögon. De stora frågorna är ju de, om hur lång tid det tar och vad priset på sådana skulle bli och kan man få dem som hjälpmedel och så vidare. Vi kommer att få prova dem en gång till nu i höst och då skall vi vara utomhus och det ser jag fram emot. Då kommer man att få veta om det är ett bra mörkertillbehör. Jag känner nog ändå efter att ha varit i ett föråd att visst är den ett bra hjälpmedel men det kommer nog att bli ännu bättre att få testa den utomhus. 9

10 SAXAT: Fråga ögondoktorn Reportagetidningen Kassetten som ges ut av SRF, Synskadades Riksförbund, startade i sitt oktobernummer en medicinsk frågespalt under rubriken Fråga Ögondoktorn. Det är Åsa Nilsson som står för spalten. Den första frågan handlade om RP och vi saxar: Det har kommit en lyssnarfråga till Kassetten från en dam i åttioårsåldern i Helsingborg. Kvinnan började se dåligt i tioårsåldern och fick 1933 diagnosen chorio-retinitis centralis. Hon vill ha klarhet i om hennes sjukdom är ärftlig. Docent Sten Andréasson vid Ögonkliniken i Lund är specialist på ärftliga sjukdomar i ögats näthinna. Han säger att chorio-retinitis centralis inte är ett begrepp som används idag. En av orsakerna är att vi idag känner till att det finns så många olika sjukdomar i ögat. Idag skulle vi istället använda begreppet ärftlig näthinnesjukdom, d v s den stora grupp av ett par hundra sjukdomar där orsaken är en faktor, ett ämne i ögat, som inte fungerar riktigt, vilket gör att man får en sjukdom i ögats näthinna. Kvinnan har ögonsjukdomen retinitis pigmentosa, RP kallad. Fast egentligen är retinitis pigmentosa inte en enda sjukdom utan snarare ett samlingsnamn för två till tre hundra olika sjukdomar. Gissningsvis finns i landet till personer som har RP i olika svårighetsgrad, berättar Sten Andréasson. Det speciella med den här gruppen av sjukdomar, är att de långsamt skadar näthinnan. Det är det som har hänt den här damen i Helsingborg. Hon är ett av flera syskon som har sjukdomen. Tre av hennes fyra syskon blev synskadade i samma ålder som hon själv. Som hon berättar, så är detta en lite speciell form av RP och det stämmer också att en del av syskonen kan ha denna sjukdom säger Sten Andréasson. När det gäller ärftligheten är det väldigt viktigt att man verkligen frågar sin ögonläkare idag för det har hänt mycket sedan hon fick diagnosen De flesta formerna av ärftliga näthinnesjukdomar är sådana att det måste komma ett anlag från mamman och ett anlag från pappan för att barnet skall få sjukdomen. Sannolikheten för att damens barn skall ha samma sjukdom är alltså liten. Då vill det till att hennes man också har ett anlag, vilket han i och för sig kan ha, men det är väldigt sällsynt. Sannolikt är risken liten att hennes barn har sjukdomen, avslutar Sten Andréasson. Reportagetidningen Kassetten utkommer på just kassett med 10 nummer per år. Prenumerationen är kostnadsfri. Vill Du prenumerera på Kassetten och ställa en fråga till spalten Fråga ögondoktorn så ring tfn

11 RP-lördag hos SRF Gävleborg av Åsa Nilsson Lördagen den 15 september anordnade SRF Gävleborg för första gången en temadag om retinitis pigmentosa, RP. Inbjuden att berätta om en speciell sorts RP var en av Svenska RP-föreningens resestipendiater, ögonspecialist Marie Burstedt, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Marie Burstedts forskning gäller Botnia-dystrofi. Det är en sorts RP som finns i Västerbotten. - Det här är en RP-typ vi inte visste fanns, sa Marie Burstedt. Under temadagen delade hon ut ett svarsformulär till de 15 deltagarna som kommit till Folkets hus i Gävle. Pennorna började omedelbart att raspa i lokalen när deltagarna fyllde i formuläret som ger Marie Burstedt tillstånd att ta del av deras sjukjournaler. Vidare kunde man på pappret fylla i en ruta för att framöver lämna ett blodprov för att se om man har just den här sjukdomsgenen. Marie Burstedt och hennes kolleger tror att Botniadystrofi finns även utanför Västerbotten, till exempel i Gävle. Västerbottensjukan, som den också kallas, sitter på den långa armen på kromosom nummer 15. Frekvensen av RP är högre i Västerbotten än på andra platser i världen. Sjukdomen går att spåra tillbaka ända till talet med hjälp av kyrkböcker. Den börjar i barndomen med nattblindhet och nedsatt färgseende. Sedan försämras synen kraftigt under det tidiga vuxenlivet, berättade doktor Burstedt. I gävletrakten finns ett femtiotal personer med någon slags RP. Det var syncentralen som hjälpt SRF-distriktet att förmedla inbjudan till samtliga. Efter förmiddagens föreläsning gavs tillfälle att samtala med Lise-Lotte Naess och Birgitta Andersson. De bägge gävleborna har RP och delade generöst med sig av sina erfarenheter. - När jag var liten visste ingen varför jag alltid åkte in i snödrivan när vägen svängde, sa Birgitta Andersson. Arrangör för mötet var SRF-distriktets ombudsman Lars Engberg och undertecknad. På plats denna vackra höstlördag var också RP-föreningens Svante Anderson. 11

12 Returadress: Svenska RP-föreningen Gotlandsgatan 44 BV, STOCKHOLM Återsändes därför att adressaten är okänd adressaten har avlidit adressaten har flyttat, ny adress på framsidan B FÖRENINGSBREV Porto betalt Port Payé Glöm inte Ditt bidrag till vår forskningsfond, postgiro Utgivningsplan för år 2002 Nr 1: 25 februari Nr 2: 25 april Nr 3: 25 juni, Nr 4: 25 september Nr 5: 25 november RP-info utkommer på storstil, kassett och punktskrift. Tala om önskemål om ändrat läsmedium eller adressändring på tel nr Manusstopp för nr 1/ 2002 är den 1 februari. Tryck: Universitetsservice AB, US-AB Stockholm 2001

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor)

Svenska RP-föreningen, Brukarhuset Box 11054, 100 61 Stockholm. Telefon: 0751-40 46 00. Postgiro 62 21 08-9 Postgiro 24 75 19-2 (gåvor) 1 of 6 2009-11-04 19:37 info 2:98 Svenska RP-föreningen - söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa - Mars 1998 Innehåll Välkommen till Årsmötet Första testamentet Sällskapsresan 4 eller Blindstyren

Läs mer

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001

info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa April 2001 info 2:01 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Innehåll 3. Välbesökt årsmöte 5. Den nya styrelsen 5. Två nya hedersmedlemmar 6. Tillbaka 7. Ögonsjukdomar hittas i tid

Läs mer

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken]

VI LÄR DIG MER OM. Makuladegeneration. [förändringar i gula fläcken] VI LÄR DIG MER OM Makuladegeneration [förändringar i gula fläcken] Åldrande och ärftlighet är de vanligaste orsakerna Vad betyder makula och degeneration? Makula kallas på svenska för gula fläcken och

Läs mer

Övervikt och fetma 2016

Övervikt och fetma 2016 Övervikt och fetma 2016 kunskap, vård och behandling kunskap utveckling inspiration Aktuell forskning om övervikt och fetma vad är det senast sagda gällande risker, genetisk känslighet och behandlingsmetoder?

Läs mer

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art.

Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Naturens behov av genetisk variation Genetisk variation är livsviktig för vitaliteten och ganska snabbt även en förutsättning för överlevnaden hos en art. Då vi benämner en art i naturen som utrotningshotad

Läs mer

info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004

info 1:04 Välkommen till Glimåkra Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004 info 1:04 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari-April 2004 Välkommen till Glimåkra Möt våren i norra Skånes skogsbygd. Årsmötet äger rum i anslutning till en RP-helg

Läs mer

Genetisk testning av medicinska skäl

Genetisk testning av medicinska skäl Genetisk testning av medicinska skäl NÄR KAN DET VARA AKTUELLT MED GENETISK TESTNING? PROFESSIONELL GENETISK RÅDGIVNING VAD LETAR MAN EFTER VID GENETISK TESTNING? DITT BESLUT Genetisk testning av medicinska

Läs mer

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj

Retinanytt 1:09. Nytt år och nya idéer. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. Mars Maj Retinanytt 1:09 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Nytt år och nya idéer Mars Maj När du läser detta håller du första numret av Retinanytt i din hand. Till att börja

Läs mer

Information till patienten och patientens samtycke

Information till patienten och patientens samtycke Information till patienten och patientens samtycke Finlands muskelsjukdomsregister patientregister för personer med spinal muskelatrofi Information till patienten Innan du fattar beslut om att låta införa

Läs mer

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari 2002 Innehåll 3. Informationshelg och årsmöte i Alvesta 13-14 april 4. Dagordning vid årsmötet 2002 5. Program

Läs mer

Arytmogen högerkammarkardiomyopati

Arytmogen högerkammarkardiomyopati Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Arytmogen högerkammarkardiomyopati Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen arytmogen

Läs mer

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14

Hypotyreos typ 2 finns det? Referat från Medicinska riksstämman Senast uppdaterad 2010-12-16 14:14 Hypotyreos typ 2 finns det? var titeln på endokrinolog Ove Törrings föredrag den 2 december 2010 under Medicinska Riksstämman i Göteborg, som drog fullt hus i en av symposiesalarna på Svenska Mässan. Här

Läs mer

Har du funderat något på ditt möte...

Har du funderat något på ditt möte... Har du funderat något på ditt möte... med mig? Så vill jag bli bemött som patient inom psykiatrin. projektet Bättre psykosvård Har du sett rubriker som de här? troligen inte. De här rubrikerna är ovanligt

Läs mer

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna?

Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring. Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? Gör vårt snabbtest om godartad prostataförstoring Uppe på nätterna? Letar toalett på dagarna? CoreTherm värmebehandling I denna folder kan du läsa om CoreTherm, en poliklinisk behandling för godartad prostataförstoring,

Läs mer

Ögonen inte bara för syns skull

Ögonen inte bara för syns skull Ögonen inte bara för syns skull Att se är viktigt. Det är en fråga om frihet och självständighet. Synproblem är vanliga. Många behöver glasögon eller kontaktlinser och gör vi det inte som unga gör vi det

Läs mer

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa

info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa info 1:03 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Februari/Mars 2003 Möt våren i Borlänge Helgen den 5-6 april ordnar vi en kombinerad helg för årsmöte och RP-nöjen för alla

Läs mer

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1

Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Cancer som en ämnesomsättningssjukdom del 1 Artiklarna skrivna av Dr Georgia Ede (översättning S E Nordin) Thomas Seyfried PhD, en hjärncancerforskare med över 25 års erfarenhet inom området, gav en banbrytande

Läs mer

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08

Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Verksamhetsområde Urologi Om blodprovet PSA för att upptäcka tidig prostatacancer Docent Ola Bratt Urologiska kliniken Universitetssjukhuset i Lund 2005-12-08 Ska friska män låta kontrollera sin prostatakörtel?

Läs mer

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås.

Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Protokoll från lokala brukarrådets möte 2011-03-09 på Syncentralen, Borås. Närvarande: Inga Aspehult, SRF Alingsås Eva-Karin Öhman Willberg, SRF Borås Sonja Jonsson, SRF Lerum Marita Johansson, SRF Mark

Läs mer

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken

Makuladegeneration. - åldersförändringar i gula fläcken Makuladegeneration - åldersförändringar i gula fläcken Det mänskliga ögat Det mänskliga ögat har en fantastisk förmåga att urskilja rörelser och färg, detaljer och helhet under de mest skiftande ljusförhållanden.

Läs mer

Nytt fosterprov utmanar

Nytt fosterprov utmanar Forskning & Framsteg Nr 12/2010 s. 14-16 http://www.fof.se/tidning/2011/1/nytt-fosterprov-utmanar Nytt fosterprov utmanar AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2011. Ett enkelt blodprov från en gravid kvinna kan avslöja

Läs mer

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet.

Jag ritar upp en modell på whiteboard-tavlan i terapirummet. VAD ÄR PROBLEMET? Anna, 18 år, sitter i fåtöljen i mitt mottagningsrum. Hon har sparkat av sig skorna och dragit upp benen under sig. Okej, Anna jag har fått en remiss från doktor Johansson. När jag får

Läs mer

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök

Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök 1 Forskning för människors hälsa med hjälp av djurförsök Ett hett politiskt område där många skrönor florerar och okunskapen är stor. Så sammanfattade Karin Sandström, Handikappförbundens samarbetsorgan,

Läs mer

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland.

Glödlampan. hsod.se. Sörmland. I detta nummer. Ordförande har ordet. Ny mandatperiod i LRFF. Presentation Synskadades förening Sörmland. Glödlampan December 2014 Sörmland Representanter till LRFF 2015-2018 I detta nummer Ordförande har ordet Lena Talman Solveig Fredriksson Ulf Nordström Helge Andersson Ny mandatperiod i LRFF Christer Arnrup

Läs mer

Svenska RP-föreningen

Svenska RP-föreningen info 4:05 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa December 2005 - Februari 2006 Känner du någon retinitiker som inte är med i föreningen Påverkansarbete är inget som ger

Läs mer

Konsten att hitta balans i tillvaron

Konsten att hitta balans i tillvaron Aktuell forskare Konsten att hitta balans i tillvaron Annelie Johansson Sundler, leg sjuksköterska Filosofie doktor i vårdvetenskap och lektor i omvårdnad vid Högskolan i Skövde. För att få veta mer om

Läs mer

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen)

Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Betyg E (med tvekan) : (= Eleven beskriver mest med egna ord hur man upplevt träningen) Utverdering det har gott bra med träningen. jag tycker att det var kul att träna och så var det skönt att träna.

Läs mer

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut.

Hjärtsjukvård. Forskning Utveckling Omvårdnad NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI. Framtidens hjärtsjukvård. www.teknologiskinstitut. NÄR HJÄRTAT SLÅR FÖR KARDIOLOGI Hjärtsjukvård Forskning Utveckling Omvårdnad Nytt om kvinnohjärtan Deto 2 x AMI studien Specialistsjuksköterskans roll HLR Etiska riktlinjer Det senaste inom koronarangio

Läs mer

info 3:04 Tankar om framtiden Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004

info 3:04 Tankar om framtiden Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004 info 3:04 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa September-november 2004 Tankar om framtiden När man deltar i en konferens, som den, som den internationella RPorganisationen

Läs mer

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär

Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: 50+ i Europa Skriftligt frågeformulär Household-ID 1 3 0 4 2 0 0 Person-ID Intervjudatum: Intervjuar ID: Respondentens Initialer: "50+ i Europa" Skriftligt frågeformulär B 1 Hur man besvarar detta frågeformulär: De flesta frågor på de följande

Läs mer

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11

Tufs fick livet tillbaka FÖLJ ETT CASE. noa nr 6 2015 11 10 noa nr 6 2015 Tufs fick livet tillbaka En extremt ovanlig bentillväxt inne i ryggradskanalen hotade att göra huskatten Tufs förlamad. Husse och matte ställdes inför det svåra valet: att låta Tufs somna

Läs mer

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år

Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Donation av blodstamceller Informationsbroschyr till donator 18 år Giltigt i 2 år från 2015-04-24 Sida 1 av 6 Bakgrund De blodbildande stamcellerna finns framför allt i benmärgen. En liten mängd cirkulerar

Läs mer

info 3:02 Mycket nytt på forskningsfronten Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002

info 3:02 Mycket nytt på forskningsfronten Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002 info 3:02 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa Juni-augusti 2002 Mycket nytt på forskningsfronten Det har hänt mycket på forskningsfronten det senaste året, säger professor

Läs mer

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj

Retinanytt 1:10. 2010 blir ett händelserikt år. Svenska RP-föreningen. Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa. mars-maj Retinanytt 1:10 Svenska RP-föreningen Söker bot mot ögonsjukdomen Retinitis Pigmentosa mars-maj 2010 blir ett händelserikt år Vi är numera en branschförening till SRF vilket än så länge inte har märkts

Läs mer

Sömnproblematik, stress och behandling

Sömnproblematik, stress och behandling Succé nytt datum! Sömnproblematik, stress och behandling för dig i primär och företagshälsovården Sambandet mellan sömnproblem, stress och livsstil! Utmattningssyndrom ohälsa sömn KBT behandling vid sömnproblem!

Läs mer

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta.

Totalt finns det alltså 20 individer i denna population. Hälften, dvs 50%, av dem är svarta. EVOLUTION Tänk dig att det på en liten ö i skärgården finns 10 st honor av den trevliga insekten långvingad muslus. Fem av dessa är gula med svarta fläckar och fem är helsvarta. Det är samma art, bara

Läs mer

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN

KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN KLOKA FRÅGOR OM ÄLDRES LÄKEMEDELSBEHANDLING ATT STÄLLA I SJUKVÅRDEN Kloka frågor vänder sig till dig som är äldre och som använder läkemedel. Med stigande ålder blir det vanligare att man behöver läkemedel.

Läs mer

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget

Malvina 5B Ht-15. Kapitel 1 Drakägget 1 Kapitel 1 Drakägget Hej jag heter Felicia och är tio år. Jag bor på en gård i södra Sverige och jag har ett syskon som heter Anna. Hon är ett år äldre än mig. Jag har även en bror som är ett år, han

Läs mer

Fakta om spridd bröstcancer

Fakta om spridd bröstcancer Fakta om spridd bröstcancer Världens vanligaste kvinnocancer Bröstcancer står för närmare 23 procent av alla cancerfall hos kvinnor och är därmed världens vanligaste cancerform bland kvinnor i såväl rika

Läs mer

Sinnena den mänskliga hårdvaran

Sinnena den mänskliga hårdvaran Sinnena den mänskliga hårdvaran Synsinnet Organet som används för att utnyttja synen är ögat. Näthinnan har ca 130 Bilden är tagen från wwww.ne.se miljoner sinnesceller, dessa kallas för stavar och tappar.

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB

Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013. Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop. Janssen-Cilag AB Janssen Nyhetsbrev 1 Maj 2013 Samverkan, livslängd och livskvalitet allt hänger ihop Janssen-Cilag AB Förord Ett nytt år innebär nya möjligheter. I slutet av förra året träffade Janssen en överenskommelse

Läs mer

Nytt år, nytt liv! Dags för ett nyårslöfte? Här kommer några tips, stryk det som inte passar dig.

Nytt år, nytt liv! Dags för ett nyårslöfte? Här kommer några tips, stryk det som inte passar dig. Nyhetsbrev januari 2007 Hej! Ett nytt år, 2007. Efter den långa ledigheten och helgernas trevliga samvaro med familj och vänner är du kanske utvilad och redo att ta dig an nya utmaningar. Kanske är du

Läs mer

Familjära thorakala aortasjukdomar

Familjära thorakala aortasjukdomar Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Familjära thorakala aortasjukdomar Denna information riktar sig till dig som har sjukdomen FTAAD

Läs mer

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar

Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar Rapport 1:2009 Om likarättigheter och servicekvalitet i samhällets stöd till äldre personer med funktionsnedsättningar En rapport från Kristdemokraterna Seniorförbundet Januari 2009 Gör livet enklare för

Läs mer

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter

RAPPORT. Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter RAPPORT Kliniska riktlinjer för användning av obeprövade behandlingsmetoder på allvarligt sjuka patienter Förslag från arbetsgrupp: Olle Lindvall, Kungl. Vetenskapsakademien Ingemar Engström, Svenska Läkaresällskapet

Läs mer

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises

Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises Endometrios en kvinnlig folksjukdom som ofta förbises E n d o m e t r i o s. Svårt ord för en vanlig inflammatorisk sjukdom hos kvinnor. Så många som tio till 15 procent av alla kvinnor i fertil ålder

Läs mer

Att leva med MS multipel skleros

Att leva med MS multipel skleros Att leva med MS multipel skleros Att leva med ms Ibland måste man vara extra snäll mot sig själv Charlotte Sundqvist var en mycket aktiv 16-åring när hon började ana att något var på tok. Sedan en tid

Läs mer

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN

NYA NATIONELLA RIKTLINJER FÖR MISSBRUKS- OCH BEROENDEVÅRDEN Missa inte vårens missbrukskonferens! Nu genomför SIPU för tredje gången den mycket uppskattade konferensen om Socialstyrelsens nya riktlinjer för missbruks- och beroendevården. Du har nu återigen möjlighet

Läs mer

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål)

Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Ögonkliniken Umeå Information till dig som ska opereras för ett hål i gula fläcken (makulahål) Näthinnan och gula fläcken Näthinnan är det tunna lager av synceller som täcker ögonbotten. I dessa celler

Läs mer

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan)

För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) För dig som behandlas med Tracleer (bosentan) 1 Innehåll Hur behandlas PAH?... 4 Hur fungerar behandlingen med Tracleer?... 4 Kommer Tracleer att få mig att må bättre?... 5 Gångtest... 7 Funktionsklassificering...

Läs mer

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12

Söndagsskolan och LoveNepal. sid12 Söndagsskolan och LoveNepal sid12 1 2 Den Helige Ande - Vår Hjälpare Nu går jag till honom som har sänt mig, och ingen av er frågar mig: Vart går du? Men eftersom jag har sagt er detta, är era hjärtan

Läs mer

ÅR 2013 NR 4. Forskarseminarie i Skellefteå. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204

ÅR 2013 NR 4. Forskarseminarie i Skellefteå. Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 ÅR 2013 NR 4 Forskarseminarie i Skellefteå Stöd Skelleftesjukans forskningsfond 479 00 38-6, bankgiro 234-1204 Ledare... 3 Julfest... 4 Släktforskningsprojekt.. 5 NR 4-2013 FAMY-bladet utkommer 4 ggr per

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Återfall i drickande beror inte på bristande vilja

Återfall i drickande beror inte på bristande vilja Återfall i drickande beror inte på bristande vilja Publicerad 2016-03-15 Beroendeforskning. Social stress är den vanligaste orsaken till återfall hos alkoholberoende personer, säger forskaren Markus Heilig.

Läs mer

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte

De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte De nordiska försäkringsföreningarnas stipendiatutbyte NFT 3/1995 av Leif Rehnström, sektionschef vid Finska Försäkringsbolagens Centralförbund I det följande presenteras några tankar kring de nordiska

Läs mer

Information för patienter och föräldrar

Information för patienter och föräldrar 12 Västra Götalandsregionen: Klinisk Genetik Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Sahlgrenska 413 45 Göteborg Tel: 031-343 44 14 / 031-343 42 06 (sekr); Fax: 031-84 21 60 Stockholmsregionen: Kliniskt genetiska

Läs mer

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient?

Janssen Nyhetsbrev. Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Janssen Nyhetsbrev Helhetslösningar eller kortsiktiga insatser Hur bemöter vi framtidens patient? Förord Under årets Almedalsvecka var Janssen självklart på plats. Vi anordnade två populära seminarier

Läs mer

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem

PATIENTGUIDE. EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem PATIENTGUIDE EYLEA för behandling av diabetiskt makulaödem EYLEA Patientguide Läkaren har ordinerat dig behandling med EYLEA eftersom du har fått diagnosen diabetiskt makulaödem, DME. Den här sjukdomen

Läs mer

Att donera en njure. En första information

Att donera en njure. En första information Att donera en njure En första information Denna broschyr är en första information om vad en njurdonation innebär. Du har antagligen fått denna broschyr i din hand därför att någon som står dig nära är

Läs mer

Vecka 41 är Kulturvecka!

Vecka 41 är Kulturvecka! Vecka 41 är Kulturvecka! Begreppet kultur är inte alltid så lätt att förklara eftersom det har många betydelser, men mest tänker vi kanske på människans skapande och kreativitet såsom konst, litteratur,

Läs mer

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~=

s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= s êç=á=î êäçëâä~ëë=ñ ê=píçåâüçäãë=ä~êå=çåü=ìåö~= cçäâé~êíáéí=îáää== Ha vård i världsklass för de kroniskt och svårt sjuka barnen Införa nolltolerans mot köer - barn måste få vård utan väntan Stimulera

Läs mer

Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att...

Dagens tema 20160312: För hälso- och sjukvården är det självklart tryggare att... Utskrivet av: Region Jamtland Harjedalen den 14 mars 2016 14:09:50 Namn: Dagens tema 20160312: "För hälso- och sjukvården är det sjä... Sidan 1 av 7 Från: "Ulf Bittner" den 12 mars

Läs mer

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm

HD-index. ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa. Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD-index ett nytt verktyg i avelsarbetet för bättre ledhälsa Text: Sofia Malm, Foto: Åsa Lindholm HD, eller höftledsdysplasi som förkortningen står för, är ett alltför vanligt problem i många storvuxna

Läs mer

Att få alla byggstenar

Att få alla byggstenar NORRLAND Att få alla byggstenar Psoriasisförbundet i Västerbotten anordnade i februari en utbildningshelg på Medlefors folkhögskola. Under några år har Psoriasisförbunden i Västerbotten och Norrbotten

Läs mer

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA

BARNHEMMET. En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA. Barnen STINA GRETA IDA LOTTA BARNHEMMET En liten berättelse om en tid då man sålde barn som arbetskraft ROLLER FÖRESTÅNDARINNAN SYSTER SARA Barnen IDA Folket Spöken 9 roller. Om gruppen bara är 8 så kommer Idas namn ibland att skrivas

Läs mer

Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning

Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning Centrum för kardiovaskulär genetik Norrlands universitetssjukhus Information till patienter och anhöriga Medfött långt QT syndrom ärftlig svimning Den här informationen riktar sig till dig som har sjukdomen

Läs mer

Genetik en sammanfattning

Genetik en sammanfattning Genetik en sammanfattning Pär Leijonhufvud $\ BY: 3 februari 2015 C Innehåll Inledning 2 Klassisk genentik 2 Gregor Mendel munken som upptäckte ärftlighetens lagar....... 2 Korsningsrutor, ett sätt att

Läs mer

Verktyg för Achievers

Verktyg för Achievers Verktyg för Achievers 2.5. Glöm aldrig vem som kör Bengt Elmén Sothönsgränd 5 123 49 Farsta Tel 08-949871 Fax 08-6040723 http://www.bengtelmen.com mailto:mail@bengtelmen.com Ska man kunna tackla sina problem

Läs mer

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5

STYRELSEMÖTE PROTOKOLL HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 2014-01-21 Nr / 2014 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 124 54 Bandhagen Sida 1 av 5 Plats: Tid 2014-01-21 kl. 18:30-21:00 Närvarande ledamöter: Jörgen Johansson, ordförande Terje Gunnarsson, vice ordförande Sven Löfberg, ledamot Rosie Björling, ersättande

Läs mer

opereras för åderbråck

opereras för åderbråck Till dig som skall opereras för åderbråck Information till patient och närstående Dokumentet är skapat 2012-06-01 och är giltigt ett år från detta datum. Välkommen till Kärlkirurgen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset!

Läs mer

Verksamhetsplan elevhälsan

Verksamhetsplan elevhälsan Verksamhetsplan elevhälsan För EduLexUs AB 2012/2013 Innehåll Elevhälsan blir ett nytt begrepp i skollagen...3 Om sekretess...3 Elevhälsan inom EduLexUs...4 Så här fungerar det...5 Prioriterade utvecklingsområden

Läs mer

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Att leva med arytmi INGÅR I EN SERIE SKRIFTER FRÅN RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG Först trodde jag det bara handlade om att dricka kaffe Mitt hjärtfel som egentligen består av fyra fel, är medfött och kallas

Läs mer

Dagverksamhet för äldre

Dagverksamhet för äldre Äldreomsorgskontoret Dagverksamhet för äldre Delrapport med utvärdering Skrivet av Onerva Tolonen, arbetsterapeut, 2010-08-09 Innehåll 1. Inledning...3 1.1 Vilka problem ville vi åtgärda?...3 1.2 Vad vill

Läs mer

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm

Barntandvård 2012. Datum: 24 25 januari 2012, Stockholm Anmäl dig redan idag och ta del av boka-tidigt-rabatt! Barntandvård 2012 Senaste forskningen inom barntandvård! Hur kan tänderna uppvisa ett missbruk eller en ätstörning? Att identifiera barn i riskzonen

Läs mer

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE

UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE UTFORMANDE AV INFORMATION SOM SKA GE EN TRYGGARE PATIENT PÅ LUNGMOTTAGNINGEN I SKÖVDE RAPPORTMALL Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling för kontaktsjuksköterskor 15 hp Jeanette Gunnarsson Bakgrund: Beskrivning

Läs mer

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar

Jag går till jobbet nu. Hon försvann igen, ville inte vakna. Där inne var smärtan mjuk. Där inne i sömnens dimma var han kvar finns, finns inte. En så mycket bättre värld. Den var vadderad, full av förmildrande omständigheter. Hon ville aldrig vakna mer och behöva återvända till det där andra till verkligheten. Nej, hellre då

Läs mer

A-vitaminbehandling vid RP

A-vitaminbehandling vid RP A-vitaminbehandling vid RP Sedan nästan 20 år har man använt behandling med vitamin A för att om möjligt bromsa synförsämringen vid främst klassisk RP. Det har också kommit varningar på senare tid för

Läs mer

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar

Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Förtroendemannagruppen Endokrina sjukdomar september 2005 1 Diabetes och fetma hos barn och ungdomar Diabetes Förekomst I Sverige är totalt 4 %, 350 000 personer, drabbade av sjukdomen diabetes. Detta

Läs mer

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers

Att leva med ME/CFS. STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers Pacing i praktiken: Att leva med ME/CFS STEG-FÖR-STEG-FÖRBÄTTRING av Diane Timbers (Ur den amerikanska tidskriften CFIDS Chronicle, winter 2009. Översatt till svenska och publicerad på RME:s hemsida med

Läs mer

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept.

Recept för rörelse. TEXT Johan Pihlblad. Lena Kallings är medicine doktor och landets främsta expert på fysisk aktivitet på recept. Recept för rörelse Minst hälften av svenska folket rör sig för lite. Forskare varnar för negativa hälsoeffekter och skenande sjukvårdskostnader i en snar framtid. Frågan är vad som går att göra. Fysisk

Läs mer

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik

Översiktlig information om. Tidig Fosterdiagnostik Översiktlig information om Tidig Fosterdiagnostik Fosterdiagnostik är frivilligt Det är viktigt att betona att all fosterdiagnostik är frivillig och skall bara ske om den gravida kvinnan önskar genomgå

Läs mer

Stress & utmattningssyndrom

Stress & utmattningssyndrom Stress & utmattningssyndrom 2016 kunskap utveckling inspiration Uppdatera dig med senaste forskningen och utvecklingen inom stress & utmattningssyndrom Stress och duktighetsfällan Aktuella och moderna

Läs mer

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd

Sida 1 av 5. Visst gör föräldrar skillnad. en regional heldagskonferens om föräldrastöd Sida 1 av 5 Visst gör föräldrar skillnad en regional heldagskonferens om föräldrastöd 12 januari 2016 Föräldrautbildning sparar skattepengar Att kommunernas föräldrautbildningar är uppskattade kan många

Läs mer

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården

Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Stabil läkarbemanning är avgörande för kontinuitet och vårdkvalité i primärvården Analys av sambandet mellan stabiliteten i vårdcentralernas läkarbemanning och den patientupplevda kvaliteten RAPPORT Juni

Läs mer

Läkarutbildningen måste

Läkarutbildningen måste Läkarutbildningen måste Den här artikeln kan också läsas på Nylegitimerad svensk läkare får numera inte arbeta självständigt i Finland Det kommer att ske genomgripande förändringar av den svenska läkarutbildningen.

Läs mer

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall?

Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? UppStART Ska du genomgå en IVF-behandling? Varför blir vissa kvinnor lättare gravida än andra? Varför får vissa missfall? Det tar några minuter och kan ge forskningen enorma möjligheter till att förbättra

Läs mer

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel

Handisam. Beräkningsunderlag för undersökningspanel Beräkningsunderlag för undersökningspanel Kund Mottagare Ann Dahlberg Författare Johan Bring Granskare Gösta Forsman STATISTICON AB Östra Ågatan 31 753 22 UPPSALA Wallingatan 38 111 24 STOCKHOLM vxl: 08-402

Läs mer

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den

kompetenscentrum Blekinge Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Att leva ett friskare liv tankens kraft och användandet av den Effekten

Läs mer

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året.

Varmt tack. Mars. Margareta Ingman för pengar till vår förening med anledning av Din make, Ivar Ingmans bortgång förra året. PARKINSONBLADET Information till medlemmar i Parkinsonföreningen i Västra Götaland Mars 2014 Bladansvarig Inger Celion www.parkinsonforbundet.se Länsföreningar Västra Sverige Mars är den 3:e månaden enligt

Läs mer

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010

Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Vårtal vid Agunnaryds hembygdsgård 2010 Kära Agunnarydsbor och besökande gäster! Jag ska berätta för er om Inget. Ja, hon hette inte Inget utan Ingrid Kajsa. Men hon kallades alltid Inget på Kjöpet. Hon

Läs mer

Högt blodtryck Hypertoni

Högt blodtryck Hypertoni Högt blodtryck Hypertoni För högt blodtryck försvårar hjärtats pumparbete och kan vara allvarligt om det inte behandlas. Har du högt blodtryck ökar risken för följdsjukdomar som stroke, hjärtinfarkt, hjärtsvikt,

Läs mer

PRATA INTE med hästen!

PRATA INTE med hästen! PRATA INTE med hästen! Text Sven Forsström Foto Inger Lantz Forsström Det finns tränare som tejpar för munnen på elever som pratar för mycket med sina hästar. Själv har jag än så länge bara hotat mina

Läs mer

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande

Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande TÄRNA FOLKHÖGSKOLA Grupparbete om PBL Problembaserat Lärande 2009-09-18 - 2 - Innehåll Bakgrund... - 3 - Syfte... - 4 - Metod... - 4 - Fakta... - 5 - Resultat... - 7 - Diskussion... - 9 - Referenser...-

Läs mer

Delad tro delat Ansvar

Delad tro delat Ansvar Delad tro delat Ansvar Nehemja kap.2-3 Av: Johannes Djerf Jag vet att det bara är jag som gillar detta, men eftersom jag är så otroligt nöjd med min första inköpta tröja till min och Lisas tilltänkta knodd

Läs mer

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN

KLIENTUNDERSÖKNING. på Prostitutionsenheten september november 2005. Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- P ROSTITUTIONSENHETEN Socialtjänstförvaltningen I NDIVIDORIENTERADE VERK- SAMHETER P ROSTITUTIONSENHETEN KLIENTUNDERSÖKNING på Prostitutionsenheten september november 2005 1 Förord Prostitutions- och Spiralenheten är i sin

Läs mer

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet.

PARTNER-studien. Du har tillfrågats om att delta i den här studien eftersom du är den HIV-negativa partnern i förhållandet. Deltagarinformation och informerat samtycke för den HIV-negativa partnern PARTNER-studien PARTNER-studien är en studie som riktar sig till par där: (i) den ena partnern är HIV-positiv och den andra är

Läs mer

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade

HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Arkitektens bästa tips inför HUSBYGGET Bygga nytt hus? Ett stort och omfattande projekt, och också väldigt roligt. Allt om Villor&Hus frågade Tony Sundberg, arkitekt SAR/MSA på Sävsjö Trähus, om hans bästa

Läs mer

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ!

Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! Bjud hem värl en BLI VÄRDFAMILJ! YFU tror att ett av de bästa sätten att lära känna en kultur, ett språk och ett annat land är genom att bo ett år hos en värdfamilj och att gå i landets skola. Under ett

Läs mer

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012

Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Välkommen till YFUs värdfamiljrekrytering 2012 Sverige är ett populärt land! 2012 kommer YFU Sverige att ta emot totalt 76 utbytesstudenter varav 4 är sommarstudenter, 5 är halvårsstudenter och 67 är helårsstudenter.

Läs mer

VECKAN 2015. Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa.

VECKAN 2015. Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. VECKAN 2015 Det finns inga intressekonflikter eller jäv att redovisa. Det är typ som att säga att du har inte nått hjärta. Kvinnlighet och vårdmöten i kvinnors berättelser om MRKH. Lisa Guntram PhD Tema

Läs mer