Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl lördag den 7 juni kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008"

Transkript

1 Protokoll fört vid: Nordiskt Möte i Stockholm den 6-7 juni Plats: Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl lördag den 7 juni kl Omfattning: 1-8 Närvarande: Sverige Karin Lidén Kost och Näring Birgit Josefson Kost och Näring Danmark Mary-Ann Sørensen Kost & Ernæringsforbundet Norge Britt R. Sørø Kost-og Ernæringsforbundet Island Olga Gunnarsdóttir Fèlagnæringarrekstrafrædinga Elin EinarsdóttirFèlagnæringarrekstrafrædinga 1 Öppnande Kost och Närings ordförande Karin Lidén förklarade dagens sammanträde öppnat och hälsade alla deltagare varmt välkomna till årets Nordiska Möte i Stockholm. 2 Fastställande och godkännande av dagordning Dagordningen för Nordiska Mötet: 1) Öppnande 2) Fastställande och godkännande av dagordning 3) Vad har hänt sedan sist? 4) HCI möte och konferens i Köpenhamn ) Senaste nytt från EFAD - Karin Hådell 6) Sammanfattning 7) Nästa möte 8) Avslut Dagordningen som skickats ut till samtliga deltagare före mötet, godkändes. 3 Vad har hänt sedan sist? Norge: Britt R.Sørø berättade att den resolution som skrevs i fjor och som alla de nordiska föreningarna ställde sig bakom, inte kom iväg från KFO och nu tyvärr har lagts ner. Kost-og ernæringsforbundet har haft ett något besvärligt år bland annat beroende på en del uppsägningar, sjukdom och att redaktören för Kjøkkenskriveren har tagit ett friår. 1

2 Annat som hänt är: Norgemesterskapet för storhushållskockar genomfördes för 10:e gången i augusti förra året med sex tävlande lag. Nästa tävling kommer att bli i samband med Smak09 i februari nästa år. Matomsorgspriset på kr + ett konstverk som kommer att delas ut i samband med Kost-og ernæringsforbundets 60-års jubileum i Oslo den 17 juni i år. olika seminarier och kurser inom näringsområdet som genomförts under 2007 och Sverige: Karin Lidén och Birgit Josefson berättade om senaste nytt från Kost och Näring och Sverige. Industrisamarbete: Det som engagerat föreningen till stor del under det gångna året är samarbetet med industrin. Kost och Näring har skrivit avtal med sex företag för 2008 och det främsta syftet med samarbetet är att genom dialog kunna påverka kvalitén på livsmedel i Sveriges storhushåll. Fokusgrupper: Kost och Näring har under 2008 startat upp fem fokusgrupper inom Vård o omsorg, Förskola/skola, Upphandling, Medlemsrekrytering och Hälsa, och meningen med dessa fokusgrupper är att dels skapa en delaktighet bland föreningens medlemmar och dels att samarbetspartnerna ska ha tillgång till dessa grupper och kunna diskutera marknaden inom de olika områdena. Tidningen Näringsvärt: Tidningen har fått ny redaktör och det nya samarbetet har inneburit ett lyft för föreningen. Tidningen skickas nu till både politiker, myndigheter och olika företag inom branschen och detta har bland annat medfört att det är betydligt lättare att sälja annonser. Årets skolkock: Under GastroNord genomfördes en kocktävling för skolkockar. Kost och Näring var tillsammans med Lantmännen Cerealia arrangörer av tävlingen. Övrigt: De ökade livsmedelspriserna, inre effektivisering av föreningen, besök hos Folkhälsoministeriet och de stundande kompetensdagarna är övrigt som engagerat Kost och Näring under det gångna året. Danmark: Mary-Ann Sørensen berättade om den pågående arbetsmarknadskonflikten som även påverkade föreningens medlemmar varav en del var uttagna tillstrejk. Annat som hänt var: världsutställningen i Zaragoza, Spanien där Kost&Ernæringsforbundet har ansvar för en restaurangmonter med servering av framtidens vardagsmat för unga, medelålders och gamla the pleasent everyday meal. Ett mycket spännande projekt som engagerar många av föreningens medlemmar. Utställningen varar från den 14 juni till den 14 september. Spis Bare en ny mattidning med Kost & Ernæringsforbundet som utgivare. Första numret kom ut våren 2008 och iden bakom tidningen är att det ska stötta föreningens intentioner att bli ett brett matförbund som kan organisera flera yrkesgrupper som arbetar professionellt med mat. 2

3 Elite smiley de verksamheter som har fått 4 glada smileys i rad kan få en elite smiley, den betyder att verksamheten har höjt hygiennivån de senaste 12 månaderna och medför att kontrollerna från myndigheten blir färre. Utbildning flera olika utbildningar på högskolenivå har startat i Danmark bland annat: Professionsbachelor i Ernäring og Sundhet 3,5 år Processteknologutbildning 2 år Ernäringsassistent 3 år Man har också kompetensutbildningar för medlemmar med äldre utbildning. Island: Olga Gunnarsdóttir och Elin Einarsdóttir berättade att den isländska föreningen nu är medlem i MNI och många medlemmar har deltagit i de möten och konferenser som MNI har genomfört. Annat intressant som hänt under året är: Lost in America en USA resa där 5 medlemmar deltog och där man bland annat besökte olika skol- och sjukhuskök i Philadelfia. studiebesök hos Sodexho i Gävle som efterföljdes av ett besök i Fredricia och en konferens om skolmat. arbete med vidareutbildning för föreningens medlemmar. Olga har träffat representanter för utbildningsväsendet i Danmark för att diskutera relevant vidareutbildningen för medlemmarna på Island. Vad beträffar dietistutbildning kan man från och med hösten 2008 studera till dietist vid Islands Universitet. Förhoppningsvis kan detta innebära att en del av kurserna där även kan erbjudas den isländska föreningens medlemmar. YEHÍ:s årliga konferens var i år ett 10-årsjubileum och firades lite extra. Ämne som togs upp var bland annat säkerhet på arbetsplatsen och allergier. MAST som innebär att all livsmedelskontroll numera ligger under en avdelning i stället för som tidigare under tre olika. Mast ansvarar kontrollen i varje kommun liksom gränskontroll och ser även till att producenter och distributörer följer regelverket. 4 HCI-konferens i Köpenhamn 2009 Nästa år kommer HCI:s årliga styrelsemöte att avhållas i Köpenhamn och de nordiska föreningarna kommer att gemensamt stå för värdskapet. Mötet diskuterade genomförandet och man beslutade att inget Nordiskt Möte kommer att hållas 2009 utan sammankomst blir i samband med HCI mötet i Köpenhamn. Mary-Ann Sørensen presenterade ett förslag på genomförandet enligt följande: Dag 0: Board meeting HCI för och eftermiddag Board evening dinner HCI kväll Dag 1: internationell konferens kl konferens middag kl

4 Dag 2: internationell konferens kl Enligt tidigare beslut ska HCI:s styrelsemedlemmar själv stå för kostnaden när det gäller resa och övernattning men betalar ingen konferensavgift. Mötet diskuterade tidpunkt för konferensen och man beslutade att HCI:s styrelsemöte och den internationella konferensen ska genomföras den 10 juni 12 juni 2009 och att platsen för mötet och den internationella konferensen kommer att vara i Köpenhamn. Preliminärt antal deltagare till styrelsemiddagen är 30 personer. Plats för middag är ej bestämd. Mötet beslutade också att en arbetsgrupp ska utses som ska arbeta med genomförandet. Deltagare i arbetsgruppen blir: Mary-Ann Sørensen Danmark Birgit Josefson Sverige Kristina W Monsbakken Norge ev deltagare Island Första mötet bestämdes till ett heldagsmöte den 21 augusti i Köpenhamn på Kost & Ernæringsforbundets lokal. Mötet beslutade även att Mary-Ann Sørensen tar ordförandeskapet för den telefonkonferens som HCI kommer att hålla i höst. Mötet diskuterade eventuella programpunkter för den internationella konferensen och följande förslag kom upp: livsmedelspriser kostnader vid centralisering och decentralisering leanproduction vardagsmaten the pleasant everyday meal thematic network rekrytering och kvarhållande av personal EU-förordningarna angående livsmedelshygien Alla de nordiska föreningarna uppmanades att komma med förslag på föredragsämnen och lämna dessa till arbetsgruppen. Konferensspråket kommer att vara engelska. Mötet diskuterade också eventuella sponsorer och gav förslag på olika företag i Norden som ska kontaktas av arbetsgruppen. Angående kostnaderna kring den internationella konferensen och HCI-mötet så kommer Kost & Ernæringsforbundet att stå för de administrativa kostnaderna medan de nordiska föreningarna delar på övriga kostnader. Här avslutades fredagens möte för att återupptas nästa dag. 4

5 5 Information om EFAD Karin Hådell, ordförande för EFAD, hade bjudits in för att informera om EFAD och DIETS Thematic Network for Dietitians. Karin berättade bland annat om de olika projekt som EFAD deltar i såsom: Image prevention diabetes typ 2 Eurreca gemensamma näringsrekommendationer i Europa Eearnest ENHA- intressenter från näringsområdet som vill öka förståelse och kunskapen kring undernäring DiOrganess Karin informerade också om det omfattande DIETS-projektet och den enkät som skickats ut till alla nationella föreningar och universitet för vidare spridning till medlemmarna. Svarsfrekvensen har varit dålig och det är långt kvar till de 2000 svar som förväntats. Svarstiden har förlängts till den 21 juli och alla föreningar uppmanas att påminna sina medlemmar att besvara och skicka in enkäten. 6 Sammanfattning Karin Lidén sammanfattade Nordiskt Möte 2008 och frågade avslutningsvis de närvarande deltagarna vad de hade för mål i framtiden: Island: utbildning, söka ekonomiskt bidrag för att komma ut och se hur det ser ut i andra länder och för att få internationella kontakter Danmark: fokus på utbildning, vardagsmat och lokala besök för att profilera föreningen och dess arbete. Norge: fokus på skolmåltider i höst öppnar den första skolmåltidsserveringen i Barum med ca 600 elever där en varm måltid som betalas av föräldrarna kommer att serveras, utbildning fler sökande till kostekonomutbildningen Sverige: medlemsvärvning, fokusgrupperna, samarbetspertnerna, kompetensdagarna 7 Nästa möte Nästa Nordiska Möte kommer att hållas i Köpenhamn i samband med HCI:s styrelsemöte den 10 juli Avslutning Karin Liden tackade samtliga deltagare för ett givande möte med intressanta diskussioner och förklarade 2008 års Nordiska Möte för avslutat. Vid protokollet Ordförande Birgit Josefson Karin Lidén 5