Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland"

Transkript

1 CSN PROTOKOLL 1 Nordisk studiestödskonferens den 6-9 juni 2006 i Åbo, Finland Deltagare: Georg Danvøgg Peter Nielsen Mia Wallin Stig Garsdal Ole Holm-Møller Danmark Tanja Blomqvist Anne Neimala Jukka Laukkanen Kari Koskinen Ilpo Lahtinen Vibeke Jensen Anne-Maj Glad Riikka Heilala Katariina Kauppinen Jari Salomaa Leena Koskinen Virpi Hiltunen Finland ordförande den 7 juni ordförande den 9 juni ordförande den 8 juni Undervisningsministeriet Undervisningsministeriet Terji á Lakjuni Emil Sørensen Färöarna Steingrímur Ari Arason Bergljot Thordardóttir Hlöðver Bergmundsson Edda Kristjánsdóttir Island

2 CSN PROTOKOLL 2 Bertil Tiusanen (från 7) Ingunn Cowan Magne Mevold Lars Birkeli Harald Næss Vigdis Moseng Ingeborg Thomassen Norge Kerstin Borg Wallin (t.o.m. 8) Peder Björk Bobby Deogan (från 9) Hans Söderlund ( 7-8) Hans Wreber Jan Erik Brunnberg Magnus Forss (t.o.m. 8) Kerstin Sundman Malin Danielsson Eivor Karlsson Sverige Åland Föreläsare Ariana Hellman ( 8) Johan Nikula ( FPA, Finland Åbo Akademi, Finland 1 Mötet öppnas Finland öppnade konferensen och hälsade alla länder och självstyrande områden välkomna till den 23:e samnordiska studiestödskonferensen. Inför konferensen hade allt skriftligt material publicerats på Folkpensionsanstaltens (FPA) hemsida. Till ordförande för var sin dag under mötet valdes Anne Neimala, Ilpo Lahtinen och Kari Koskinen. Till sekreterare valdes Anne-Maj Glad och Jan Erik Brunnberg.

3 CSN PROTOKOLL 3 2 Dagordning Förslag till dagordning godkändes. 3 Godkännande av protokoll 4 Studiestödssystemen Protokoll från konferensen i Kalmar, Sverige den 7 9 juni 2004 godkändes. Under denna punkt redovisades studiestödssystemen i respektive nordiskt land/självstyrande område. Presentationerna följde en av Finland utarbetad mall och tog bland annat upp syftet med studiestödet, regelverket, belopp, förändringar sedan förra konferensen och den kommande utvecklingen. Efter varje presentation gavs möjlighet till frågor. Konferensen konstaterade att alla länder/självstyrande områden gjort utmärkta sammanställningar och att konferenspärmen med allt skriftligt material kan ses som en handbok över nordiskt studiestöd. 5 Verksamhetsstyrning Sverige redovisade sin modell för verksamhetsstyrning och den strategiska planen Vidare redogjordes för fem prioriterade förbättringsområden under 2006 och tre verksamhetsstrategier. Konferensen tackade för en givande framställning. 6 Samnordisk utredning Sverige redovisade utredningen Studiestöd för att studera utomlands en nordisk modell? Den omfattar en kartläggning och analys av studiestöd för studier i utlandet. Syftet med utredningen har varit att på ett systematiskt sätt belysa likheter och skillnader vad gäller studiestödet och studierna utomlands. Den närmare inriktningen på utredningen diskuterades på förra konferensen 2004 i Kalmar. Utredningen har nu publicerats i FPA:s rapportserie 2006 med pressmeddelanden i de nordiska länderna. Konferensen tackade för ett mycket fint arbete och konstaterade att utredningen tagit fram en del intressanta slutsatser. En eventuell fortsättning och vidareutveckkling av utredningen avgörs senare separat av deltagande länder och självstyrande områden.

4 CSN PROTOKOLL 4 7 Organisation och administration Under denna punkt redovisades organisation och adminstration av studiestöd i respektive nordiskt land/självstyrande område. Presentationerna följde en av Finland utarbetad mall och tog bland annat upp visoner, verksamhetsidéer, organisation, handläggningstider, kundundersökningar och planerade och pågående större utvecklingsprojekt. Till konferensen hade varje land/självstyrande område också tagit fram vissa administrativa nyckeltal i nationell valuta. Efter varje presentation gavs möjlighet till frågor och Finland redovisade även några översiktliga sammanställningar. Konferensen tackade för mycket fina presentationer och konstaterade att det i konferensmaterialet finns flera spännade frågor att ta upp i kommande konferenser. 8 Kvalitetsarbete Ariana Hellman från Folkpensionsanstalten redovisade FPAs kvalitetsarbete som bland annat omfattar utveckling av kvalitetsprogram, kvalitetsmål, strategisk planering, resultatstyrning och utvärdering. FPAs kvalitetsvision är Bäst på offentlig service. Konferensen tackade för en givande framställning. 9 Maksimale støttebeløb Danmark redovisade sammanställningen Typisk maksimale støttebeløb i de nordiske lande 1983/ /2006. En diskussion fördes om begrepp och jämförelser mellan länderna. Konferensen tackade för en utmärkt redovisning och önskade att Danmark även i fortsättningen årligen ajourför sammanställningen.

5 CSN PROTOKOLL 5 10 Universitetsexamina Under denna punkt informerade Johan Nikula från Åbo Akademi om Bolognaprocessen strävanden och verklighet. Vid finska universitet har bland annat en tvåstegsmodell använts vid genomförandet av universitetsexamina, jämförbara examina (Diploma Supplement), examensstruktur med kandidatnivå och högre nivå samt studiepoäng för beräkning av arbetsåtgång (ECTS, European Credit Transfer System). Konferensen tackade för en givande framställning. 11 ASINrapporten Redovisades och diskuterades rapporten från Arbetsgruppen för studiestöd i Norden (ASIN). Till ASIN-rapporten medföljer också ett antal olika översikter om studiestöd m.m. i de nordiska länderna och självstyrande områdena samt den finska sammanställningen Studiestödet i de nordiska länderna med uppgifter om bland annat belopp från höstterminen Till Nordiska Ministerrådet levererar ASIN årligen Statistik över antalet nordiska studerande för den nordiska betalningsordningen på högskoleområdet. Till Departementsgruppen lämnar ASIN årligen ett antal översikter och sammanställningar samt olika statistik-sammanställningar, både bifall och avslag. Danmark kan inte redovisa till exempel avslag. Om statistiken till Departementsgruppen även i fortsättningen ska tas fram beslutas i samråd med Nordiska ministerrådet vid ett möte i september På den senaste samnordiska konferensen fick ASIN som uppgift att bland annat att rapportera om studiestödets utveckling i EU. I promemorian Norden och EU redovisas därför bakgrunden till och hur det nordiska samarbetet utvecklats under åren. Utvecklingen av EG-rätten innebär bland annat att den fria rörligheten för personer underlättas och att principen om likabehandling av sociala förmåner, inklusive studiestöd, utvidgas till nya grupper. En redovisning lämnas om pågående utvecklingsarbete inom EU samt en kort beskrivning av studiestödet i respektive EU-land.

6 CSN PROTOKOLL 6 Konferensen beslutade att ASIN-gruppen ska följa den EG-rättsliga utvecklingen vad gäller tillämpningen av regelverket för studiestödet samt utvecklingen på studiestödsområdet inom EU att ASIN ska fortsätta sitt samarbete med Nordiska Ministerrådet och övriga samarbetsorgan att ASIN ska upprätthålla de olika sammanställningarna och översikter om nordiskt studiestöd och samtidigt utvärdera behov av förnyelse. Gruppens arbete ska rapporteras på nästa nordiska beslutskonferens. 9 Mötet avslutas Danmark inbjöd till nästa samnordiska konferens i början på juni månad 2008 i Danmark. Ordförande avslutade därefter mötet. Ett särskilt tack riktades till Finland för mycket gott värdskap. Vid protokollet Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg Anne Neimala Ilpo Lahtinen Kari Koskinen Ordförande 7 juni Ordförande 8 juni Ordförande 9 juni

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder

Förmånschef Ilpo Lahtinen, FPA, Finland: Studentrörligheten inom Norden och mellan Norden och andra länder PROTOKOLL Studerandemobilitet-Studiestöd, rörlighet och EU-frågor Nordiskt seminarium, Helsingfors 26 27.11.2007 Sekreterare Anne-Maj Glad Jan Erik Brunnberg MÅNDAGEN DEN 26.11.2007 Diskussionsledare:

Läs mer

Studiestöd för att studera utomlands

Studiestöd för att studera utomlands Studiestöd för att studera utomlands En nordisk modell? redaktörer Hans Wreber och Peder Björk En samnordisk utredning Folkpensionsanstalten (FPA), Forskningsavdelningen Helsingfors 26 Beställningar: publ@kela.fi

Läs mer

Nordiska ministerrådet. Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007

Nordiska ministerrådet. Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007 Nordiska ministerrådet Studiestöd i Norden Rapport 4 från den nordiska arbetsgruppen, våren2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Bakgrund 3 1.1 Arbetsgruppens sammansättning och uppdrag 3 2 Slutsatser och förslag

Läs mer

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04

Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Minnesanteckningar Möte 2 Mötesdatum 2012-05-04 Minnesanteckningar - Expertgruppen för digitalisering, 2012-05-04 Närvarande: Erik Siira, Göteborgs universitetsbibliotek (ordförande) Göran Konstenius Kungl.

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE

FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE FÖRENINGEN FÖR FAMILJECENTRALERS FRÄMJANDE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 Kanslifunktion hemsida, administration och medlemsservice Föreningen har under året köpt 50 % kanslitjänst från Studiefrämjandet i

Läs mer

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL

KommunKompassen GRÄSTORPS KOMMUN 2014 ANALYS AV. Leif Eldås och Torkel Wadman SKL KommunKompassen ANALYS AV GRÄSTORPS KOMMUN 2014 Leif Eldås och Torkel Wadman SKL Sveriges Kommuner och Landsting 2 (34) Innehåll 1 Vad är Kommunkompassen?...3 2 Grästorps kommun - En sammanfattande genomgång...4

Läs mer

Ekonomihögskolan Utbildningsråd

Ekonomihögskolan Utbildningsråd Minnesanteckningar UR2:2015 Mötesdatum: 2015-05-06 Ekonomihögskolan Utbildningsråd Ledamöter: Petter Boye ordförande Anna Alexandersson Linnéa Olsson Setayesh Sattari Amanda Tamme Studeranderepresentant

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB)

Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan. Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse om samarbete avseende statistik mellan Sveriges riksbank (Riksbanken) och Statistiska centralbyrån (SCB) Överenskommelse Bakgrund Riksbanken har enligt lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

Läs mer

Norden ser över sina system PERSONLIG ASSISTANS: NORDISKA ERFARENHETER 6 Går vi mot en gemensam nordisk modell för personlig assistans? Frågan väcktes under konferensen Personlig assistans: Nordiska erfarenheter.

Läs mer

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012.

Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. Dags att reglera läkarnas fortbildning? Dokumentation från konferens om sjukvårdens behov av fortbildade läkare 14 mars 2012. 1. Om konferensen Konferensens utgångspunkt var att uppmärksamma den minskning

Läs mer

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm.

Styrelsemöten och konferenser 2003/början 2004. NOVAs manual Övriga meddelanden om NOVA ansökningar mm. Styrelsemöte nr 30 Den 20 januari hålls NOVAs styrelsemöte på KVL i möteslokalen H 139, som ligger i hovedbygningen Bülowsvej 17, 1. sal (dvs en trappe op), kl 10.00-16.30. Föredragningslista Pkt Tid Innehåll

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Medarbetarundersökning 2014

Medarbetarundersökning 2014 Medarbetarundersökning 2014 Vetlanda kommun, VETAB och Witalabostäder HR-avdelningen Annika Edvardsson och Malin Claesson Vetlanda kommun Vetlanda kommun, 574 80 Vetlanda Besöksadress: Stadshuset, Storgatan

Läs mer

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012

Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Dagordning till FoU Välfärds årsmöte 2012 Mötesdag: Torsdag den 30 augusti kl. 9.30-11.15 Mötesplats: Yasuragi Hasseludden, Stockholm 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesordförande 3. Val av mötessekreterare

Läs mer

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95

Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna. Regeringens skrivelse 2005/06:95 Uppföljning av den nationella handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna Regeringens skrivelse 2005/06:95 7 februari 2008 TU3UT TUSveriges TU4UT TURättighetsfrågorUT... TU5UT TUOrganisation TU6UT TUAttitydpåverkande

Läs mer

Föreningen Svensk Elit Simning

Föreningen Svensk Elit Simning Föreningen Svensk Elit Simning Verksamhetsberättelse och årsredovisning för verksamhetsåret 2011 2 Innehåll Medlemmar... 3 Möten och konferenser... 3 Januarikonferens 28 30 jan... 3 Årsmöte 2011... 3 Halmstad

Läs mer

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017

Strategisk plan för främjande av breddad rekrytering till högskolan och motverkande av diskriminering inom högskolan 2015-2017 Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Aleksandra Sjöstrand Utredare 010-4700367 aleksandra.sjostrand@uhr.se STRATEGI Diarienummer 1.1.1-266-2015 Datum 2015-03-06 Postadress

Läs mer

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012

SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 1 av 10 SLUTRAPPORT HÅLLBARA STÄDER I NORDEN Boverkets projekt nr 1413-1075/2012 Innehåll Inledning 2 Villkor för stöd och hur dessa har följts 2 Hur förhåller sig resultaten till syftena med stödet? 2

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl.

Revisionsrapport. Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Mjölby kommun. Håkan Lindahl. Revisionsrapport Granskning av omsorgs- och socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Mjölby kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod

Läs mer

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008

Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Protokoll fört vid: Nordiskt Möte i Stockholm den 6-7 juni 2008. Plats: Central Hotel, Vasagatan, Stockholm Tid: fredag den 6 juni kl 11.00 lördag den 7 juni kl 13.00 2008 Omfattning: 1-8 Närvarande: Sverige

Läs mer

Återkrav vid felaktiga utbetalningar

Återkrav vid felaktiga utbetalningar 2008:12 Återkrav vid felaktiga utbetalningar Försäkringskassans och CSN:s hantering av återkravsfordringar MISSIV DATUM DIARIENR 2008-06-02 2007/118-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-05-10 Fi2007/3988 (delvis)

Läs mer

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget

Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010. Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget Tobak Siv Gyllix/Håkan Johansson projektledare 2010 Metodutveckling tobakstillsyn i Skåne län Ett samverkansprojekt inom Tobaksuppdraget 2009-2010 Titel: Utgiven av: Författare: Metodutveckling tobakstillsyn

Läs mer

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015

www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 , www.uka.se Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 Verksamhetsplan för Universitetskanslersämbetet 2015 112-470-14 Utgiven av Universitetskanslersämbetet 2015 Carolina Johansson Universitetskanslersämbetet,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 1 (11) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2 2015 2015-03-07 (09.30-16.00) Deltagare SVEMO Håkan Leeman Åke Knutsson Agneta Andersson Thomas Avelin Olle Bergman Tony Jacobsson Peter Svensson Carl-Erik Sörman Per Westling

Läs mer

Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007

Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007 Protokoll för Revästs styrelsemöte på Campus Varberg den 19 oktober 2007 Närvarande: Olof Blomqvist, Högskolan Väst Anders Glemfelt, Borås kommun Anders Hansson, Mölndals Stad Ingvar Holmberg, Göteborgs

Läs mer

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning

Årsberättelse 2010. Nordisk kommitté för bioetik. Innehållsförteckning Nordisk kommitté för bioetik Nordisk kommitté för bioetik Årsberättelse 2010 Sekreterare Lotta Knutsson Bråkenhielm Emblavägen 1 E 182 67 Djursholm, Sverige Tel: +46 (0)8 6510549 secretary@ncbio.org www.ncbio.org

Läs mer