Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skolfredsnytt. Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan. Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet"

Transkript

1 N Y H E T S B R E V 3 / Skolfredsnytt Skolfred - samarbete för trygghet och hälsa i skolan Folkhälsan på Åland r.f., Rädda Barnen på Åland r.f. och Ålands polismyndighet Skolfredsutlysningen för läsåret 2015/16 Torsdag den 10 september vid scenen på torget är det dags för den årliga skolfredsutlysningen. Syftet med utlysningen är att gemensamt fira utlysningen av skolfredsåret och anta en gemensam deklaration för läsåret. I år är Ytternäs skola värd för evenemanget och skolfredstemat är Tillsammans är vi starka. Utlysningen signalerar startskottet för skolfredsåret skolfred kan inte byggas upp på en dag, utan är en del av skolarbetet under hela läsåret. Skolfreden syftar till att påminna om att alla i skolan har rätt till en trygg och jämlik inlärningsmiljö utan mobbing och trakasserier och för att betona varje elevs, hems, lärares och skolpersonals vikt i upprätthållandet av skolfreden under hela läsåret. Detta år kommer vi också att arrangera workshops utifrån skolfredstemat för elevråden i direkt anslutning till utlysningen. Joakim Svensson barn- och ungdomskoordinator på Folkhälsan, tar emot anmälningar och svarar på frågor. Det är separata anmälningar till utlysningen och workshops. Kom ihåg datumet! Utbildning 28 augusti Informationstillfälle om COPEmetoden Utbildning enligt COPE-metoden Föreläsning 25 augusti Föreläsningar Utbildning med spelläraren Felix Gyllenstig Serrao. Läs mer på sid 6 20 november Barnkonventionens dag Ny projektledare för Folkhälsans Vision Nolltolerans Sid 2 Ta chansen att få fördjupad förståelse för barns spelande samt hur spelen kan användas i pedagogiskt syfte Sid 6

2 Gustav Blomberg ny projektledare för Folkhälsans Vision Nolltolerans Gustav började som projektledare i maj efter att Alexandra Walk-Lijeroos slutat. Han kommer senast från Helsingfors där han arbetat som riksdagsassistent till Elisabeth Nauclér. Han har universitetsexamen från Umeå universitet samt Linnéuniversitetet och tidigare arbetat som projektledare på Nordens institut på Åland. Vision Nolltolerans jobbar med att på lång sikt nå ett Åland där inställningarna och attityderna till alkohol, narkotika, doping och tobak är förändrade och totalkonsumtionen bland barn och ungdomar klart förminskad. Projektet arbetar mycket med information, utbildning och upplysning, men också med samordning och koordinering av de förebyggande insatserna i kommuner och föreningar. COPE-metoden Informationstillfälle om COPE Vad: Ett tillfälle för yrkesutövare som arbetar med barn i åldrarna 3-7 att upptäcka COPE (Community Parent Education Program), ett erkänt fungerande föräldrautbildningsprogram som ger verktyg för föräldrar att kommunicera med sina barn. Var: Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11. När: Fredagen 28.8 kl Medarrangörer: Folkhälsan på Ålands Familjerådgivning, ÅHS Anmälan & förfrågningar: Gustav Blomberg, eller Mer information: https://visionnolltolerans.wordpress.com/ Utbildning enligt COPE-metoden Vad: Kostnadsfri föräldrautbildning för familjer med barn i ålder 3-7. Möjlighet att diskutera med andra föräldrar, dela erfarenheter och fundera kring hur man ska hantera olika vardagsproblem och konfliktsituationer som uppkommer i en familj. Varje lektion är organiserad, har ett tema och leds av två utbildade COPEhandledare. Kursen omfattar åtta tillfällen med samma tid och plats. Var: Folkhälsans Allaktivitetshus, Skeppargatan 11 När: Tisdagar , kl Anmälan & förfrågningar: Gustav Blomberg, eller Mer information: https://visionnolltolerans.wordpress.com/ Gustav Blomberg Projektledare Vision Nolltolerans Tel: +358 (0)

3 Höstens planering På samma sätt som föregående år kommer höstterminens fokus från Barnens Internets sida vara på deltagande vid föräldramöten på daghem och lågstadieskolor. Barnens Internet kan erbjuda såväl kortare informationstillfällen om verksamheten men även kostnadsfria längre eller kortare föreläsningar inom områden som dataspel, sociala medier, åldersgränser, skärmtid och olika former av utsatthet på nätet; allt med barnen i fokus. Till våren erbjuds åter skolbesök till eleverna, men vid förfrågan kan Barnens Internet givetvis träffa elever även under höstterminen. Barn, föräldrar och barn- och ungdomsarbetare är alltid välkomna att ta kontakt vid frågor eller behov av stödkontakt när det exempelvis handlar om kränkningar på nätet, dataspel eller skärmtid. Expertgrupper av barn Under våren genomförde Barnens Internets Expertgrupper av barn på två lågstadieskolor. Precis som tidigare har syftet varit att fånga upp barn som experter för att underlätta såväl föräldrars agerande, men även underlätta för professionella att möta barnens behov. Allt tydligare under senare Expertgrupper har även varit att barnen även gärna ger tips till andra barn. Tipsen och reflektionerna kan med fördel användas som diskussionsunderlag vid samtal med barn om deras vardag men även vid exempelvis KiValektioner och fortbildning för lärare. -pa-naetet Höstens Expertgrupper planeras att gå av stapeln i november. Barnens Internet söker nya skolor som kan ställa upp med elever till grupperna. Ta kontakt om er skola är intresserad att delta. Skolbesöken läsåret 2014/15 Under det gångna läsåret besökte Barnens Internet samtliga lågstadieskolor. I flera av skolorna fick majoriteten av eleverna ta del av informationen, medan det i andra skolor var utvalda årskurser eller klasser som var målgruppen. Lektionerna har med varierande upplägg behandlat säkerhet på nätet, rätt & fel på nätet, dataspel, skärmtid och utsatthet på nätet. Nu kan du ta del av vad som framkom under skolbesöken samt även guider gällande de dataspel och sociala medier som barnen uppgett att de använder. -pa-naetet Lättillgängliga guider om integritet och säkerhet på nätet Skolverket i Sverige har i samarbete med Insafe gett ut två guider som berör integritet och säkerhet på nätet; Var rädd om dig på nätet & Tänk på vad du lägger ut på nätet. urser-for-larande/kollakallan/saker Maria Söreskog, Rädda Barnen Ansvarig för Barnens Internet Tel: +358 (0)

4 Barns rättigheter och rasism Idag ser vi att rasistiska och främlingsfientliga strömningar växer och blir mer organiserade på Åland och i våra nordiska grannländer. Det gör att det nu är ännu viktigare att tydligt arbeta för att alla barn, oberoende sitt och sin familjs bakgrund och ursprung, ska känna sig trygga och delaktiga i samhället på Åland. Från oktober erbjuder Rädda Barnen workshops för högstadieelever för att lyfta barns rättigheter och ämnet rasism. På workshoppen behandlas bl.a. Barnkonventionen, normkritik och strukturer, centrala begrepp och vad en kan göra som blivit utsatt för obehagliga händelser eller bevittnat det. Kontakta för mer information eller för att boka workshops. För mer information och för att boka föreläsningar, kontakta barnkonventionsansvarig Danielle, eller ring Barnkonventionens dag 20 november Notera datumet för Barnkonventionens dag och se till att redan nu planera in att uppmärksamma dagen lite extra. Danielle Lindholm Barnkonventionsansvarig Tel +358 (0)

5 Nyheter inom Fair Sex Under våren arbetades ett nytt workshopkoncept fram inom projektet Fair Sex, temat är det samma, men frågeställningarna och övningarna är anpassade till en yngre målgrupp. De nya workshoparna har hittills testats på grupper i åldrarna 12 till 15 år på Åland, i Sverige och på finska fastlandet. Parallellt med utvecklandet av ett nytt material har det gamla materialet som riktats mot gymnasieungdomar blivit översatt till finska och samarbetet med verksamheter på fastlandet har stärkts. Än så länge har höstens arbete med Fair Sex inte påbörjats utan vidare information om projektet kommer längre fram i höst. Planering inför workshop på ett tjejläger i Noux där Cecilia Brenner höll en workshop tillsammans med Cecilia McMullen, verksamhetsledare för De Ungas Akademi. Cecilia Brenner 5

6 Föreläsning med Spelläraren Felix Gyllenstig Serrao Hur kan skolan använda spel och dess kontext för att locka elever till lärande och främja ett arbete mot kunskapsmålen? Hur kan föräldrar bättre förstå barn och ungdomars spelande, och vilka verktyg kan hjälp till så att man känner sig trygg i sin roll som förälder till ett spelande barn? Detta är några av frågeställningarna som Felix Gyllenstig Serrao kommer ta upp vid sina föreläsningar 25 augusti. Felix är förstelärare från Göteborg som bloggar på nätet under pseudonymen Spelläraren. Felix har arbetat i specialundervisningsgrupper där han använt sig av spel och dess kontext för att locka hemmasittare och elever med diagnoser till skolan och givit dem möjligheten och verktygen till att uppnå målen. Han handleder lärare i projektet Minecraftklasser" och använder Minecraft som pedagogiskt verktyg i sina klasser. Felix har medverkat i bland annat SVT, TV 4 och Skolministeriet i P1. TV- och dataspel ett pedagogiskt verktyg för att uppnå mål och kunskap kl Föreläsning för lärare Barn och ungdomar spenderar flera timmar framför TV- och dataspel medan skolan och pedagoger inte hänger med. Hur kan skolan använda spel och dess kontext för att locka elever till lärande och främja ett arbete mot kunskapsmålen? Vilka vinster finns det med att använda spel i undervisningen? Varför är spel och elever med diagnoser ofta en given kombination? Vilka spel kan man använda? Hur kan man använda spel och dess kontext för att uppnå mål i styrdokumenten? Vad spelar barnen och ungdomarna egentligen? kl Föreläsning för föräldrar Föreläsningen handlar om barn och ungdomars spelvanor. Syfte är att skapa förståelse för barn och ungdomars spelande, men ska även ge föräldrar verktyg till att känna sig trygga i sin roll som förälder till ett spelande barn. Vilka är de vanligaste spelen som barn och ungdomar spelar idag? Vad är det som gör att de spenderar flera timmar framför spelen? Hur kan man som förälder förhålla sig till sitt barns spelande och ska man sätta gränser? Hur förhåller man sig som förälder till det våld som förekommer i spel och spels åldersgränser som inte alltid andra föräldrar följer? Varmt välkommen till Ålands Sjöfartsmuseum tisdagen 25 augusti Föreläsningarna är gratis! Anmälan och frågor till Maria Söreskog på Rädda Barnen FÄLTARNA Ytternäs Hem&Skola 6

7 Vad är skolfred? Med Folkhälsan som huvudarrangör samarbetar Rädda Barnen, Ålands polismyndighet och utbildningsbyrån vid Ålands landskapsregering för skolfred på Åland. Skolfredsaktörerna vill erbjuda kunskap och aktiviteter som kan stödja lärare och elever i arbetet med att främja ett medmänskligt skolklimat där alla kan känna sig trygga, fysiskt, psykiskt och socialt. Varje år arrangeras en skolfredsutlysning i samarbete med skolorna där elever medverkar. Utöver utlysningen erbjuder skolfredsaktörerna olika förebyggande och främjande insatser. Verksamheterna finansieras genom att organisationerna årligen ansöker om medel från Ålands landskapsregering. Kontaktuppgifter: RÄDDA BARNEN Maria Söreskog Ansvarig för Barnens Internet Tel: +358 (0) Danielle Lindholm Barnkonventionsansvarig Tel +358 (0) FOLKHÄLSAN Joakim Svensson Koordinator för barn- och ungdomsverksamhet Tel: +358 (0) / +358(0) Alexandra Walk-Liljeroos Projektledare Vision Nolltolerans Tel: +358 (0) ÅLANDS POLISMYNDIGHET Nicolai Båsk Tel: +358 (0) /akuta ärenden: 112 Facebook: ungdomspolisen

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter

Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Alla barn har rätt! - att veta om sina rättigheter Ett inspirationsmaterial för att arbeta med barnets rättigheter. Övningar och inspiration för årskurs 6 och uppåt. Innehåll Inledning 3 Så här kan du

Läs mer

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius

Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson. 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Katalog 2015 Redigering: Sara Arvidsson, David Raflund Grafisk design: Henrik Petersson 2015 Spiritus Mundi Ansvarig utgivare: Henrik Melius Innehåll Ett växande problem Vad är InteOkej? Våra program Workshops

Läs mer

Lärplattan, Förskolan & Jag

Lärplattan, Förskolan & Jag Lärplattan, Förskolan & Jag Från omtänk Till nytänk En rapport om arbete med lärplatta i förskolan Erika Olsson September 2012 www.erikaolsson.se Inledning Mitt arbete med lärplatta under våren har varit

Läs mer

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011

Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Det kan bara bli bättre! Normkritiskt arbete på Frejaskolan i Gnesta 2008-2011 Karina Solax Stridh och Julia Kjäll november 2013 Frejaskolan i Gnesta är ortens enda 6-9-skola. Antalet elever varierar från

Läs mer

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV

Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet. In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Umeå Fritid presenterar erfarenheter ur projektet In i Umeå INTEGRATION GENOM FÖRENINGSLIV Genom föreningar erbjuds nyanlända flyktingar och invandrare möjlighet till delaktighet i samhällslivet. Vi vinner

Läs mer

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta

Otrygghet är att ha ett bultande hjärta Otrygghet är att ha ett bultande hjärta En undersökning om ungdomar som går i gymnasiesärskolan och deras upplevelser av mobbning, hot och våld. Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion

Läs mer

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning

Studiehandledning Läxläsning 1. Studiehandledning Studiehandledning Läxläsning 1 Studiehandledning Alla barn ska klara sina läxor Alla barn är allas barn Alla barn ska klara sina läxor. Det är ett mål som Unga Örnar och ABFs projekt Jämlika barn har som

Läs mer

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten

Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten EXAMENSARBETE Hösten 2012 Lärarutbildningen Åtgärder mot mobbning En undersökning om hur sex lärare arbetar med åtgärder mot mobbning ute i verksamheten Författare Tina Bergman Helena Svensson Handledare

Läs mer

utbildningskatalog HT2015

utbildningskatalog HT2015 utbildningskatalog HT2015 1 anmäl dig Flytt & Nytt! på www.gil.se Nu har vi flyttat in i nya, större lokaler på Mölndalsvägen 30B! Med fler och större rum för utbildning är vi glada över att kunna erbjuda

Läs mer

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Malmö högskola Lärarutbildningen Barn Unga Samhälle (BUS) Examensarbete 15 högskolepoäng Pedagogers bemötande av barn i behov av särskilt stöd i förskolan Pedagogues response to children with special needs

Läs mer

Vägskäl - slutrapport

Vägskäl - slutrapport Vägskäl - slutrapport Inledning Projektet Vägskäl startade som en frågeställning kring ifall det skulle vara möjligt att kombinera områdena IT-kompetens, upplevelsebaserat lärande och studie- och yrkesvägledning.

Läs mer

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare

Att undervisa om informationssäkerhet. ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Att undervisa om informationssäkerhet ett stöd till dig som lärare Utgiven av: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Vid frågor

Läs mer

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning

RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR. Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning RÄTT ATT VARA MED PRECIS SOM JAG ÄR Sex krav på skolan för att möta behov hos barn med funktionsnedsättning 2 I Sverige ska barn med funktionsnedsättning ha samma möjligheter och rättigheter som alla andra

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Södertälje kommun PLAN MOT DISKRIMINERING OCH ANNAN KRÄNKANDE BEHANDLING PÅ STÅLHAMRASKOLAN 2014/2015 Planen mot diskriminering och annan kränkande behandling styrs av två lagar, Skollagen och Diskrimineringslagen

Läs mer

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10

Infonytt. Linköping Där idéer blir verklighet. Höstterminen 2013. Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet. Nr 10 Infonytt FÖR PERSONAL INOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Höstterminen 2013 Nr 10 Nyheter från Sektionen för resurs- och stödverksamhet Linköpings Kommun Utbildningsförvaltningen Sektionen för resurs- och stödverksamhet

Läs mer

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling

Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Realgymnasiet Malmös plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Gymnasieskolan Läsår: 2014/2015 Innehåll Grunduppgifter... 3 Elevernas delaktighet... 3 Vårdnadshavarnas

Läs mer

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder?

Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Når vi fram? Hur ökar vi tillgängligheten av anpassade medier för målgruppen barn och unga med läshinder? Maria Ehde Andersson Regional utveckling av biblioteksverksamhet 15 hp Högskolan i Borås Institutionen

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Relationer Helhetssyn Framgångstankar!

Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Relationer Helhetssyn Framgångstankar! Välkommen till årets Rikskonferens i Eskilstuna 14-16 maj! Tre nya spännande och givande fortbildningsdagar för gymnasieskolans IM- program väntar på dig. Vi vänder

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet

Att engagera vuxna. Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Att engagera vuxna Från idé till verklighet Inledning Välkommen till Att engagera vuxna från idé till verklighet.

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN

PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN PROJEKTET FÖR UNGDOMAR I SKÄRGÅRDEN EUROPEAN UNION EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND INVESTING IN YOUR FUTURE Projektet Young Voices 2012-2013 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK skärgårdsungdomarnas

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar

SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar SKAPA trygga IDRottSmILJÖER för barn och ungdomar 2:a upplagan Innehåll Idrottens betydelse... 1 Idrotten och barnkonventionen... 2 Trygga idrottsmiljöer... 4 Definitioner... 5 Kränkande behandling...

Läs mer

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1

Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Ålstensskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Sida 1 Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 7 Fadderaktiviteter 7 Förklara och konkretisera Läroplanens värdegrund

Läs mer

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen

För mer. rättvisa. ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen För mer rättvisa ett metodmaterial för skolan om barnkonventionen 1 För mer rättvisa Tryckår: 2011 Layout: ADD Text: Malin Gustavsson och Antonia Wulff Ansvarig utgivare: Folkhälsans förbund rf Andra upplagan

Läs mer