Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan. för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor"

Transkript

1 Handlingsplan för det drogförebyggande arbetet i Kungsbacka kommuns skolor ch grundskolan samt gymnasiet ska erna till en stark attityd mot droge för att stärka eleverna och deras fö ta goda beslut. I verksamheten ska u ning ingå som bidrar till att öka ele aper kring läkemedel, alkohol, sniff narkotika och dopning. En drogfri Utöver miljö det och vårdnadshavare informeras om

2 För- och grundskolan samt gymnasiet ska påverka eleverna till en stark attityd mot droger och arbeta för att stärka eleverna och deras förmåga att fatta goda beslut. I verksamheten ska undervisning ingå som bidrar till att öka elevernas kunskaper kring läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika och dopning. Utöver detta ska elever och vårdnadshavare informeras om skolans drogpolicy. I Kungsbacka utgår det drogföre byggande arbetet från last n handlingsprogram. last n står för läkemedel, alkohol, sniffning, tobak och narkotika inklusive dopning. 2 3

3 Mål med skolans drogförebyggande arbete Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol-och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning. Samma mål gäller för skolan. Inom skolans område gäller nolltolerans till alkohol, tobak och andra droger. Drogförebyggande arbete i skolan Ett systematiskt drogförebyggande arbete ska bedrivas i skolan i syfte att förebygga bruk av läkemedel (missbruk), alkohol, sniffning, tobak, narkotika och dopning. Arbetet i skolan ska vara hälsofrämjande och förebyggande och en del av kommunens samlade arbete. Skolan ska ha en planering för arbetet som löper över en längre tid, inte bara temadagar/temaveckor. Undervisningen ska anpassas efter ålder och målgrupp. Arbetet ska baseras på flera olika insatser och vårdnadshavarna ska involveras genom samarbete och dialog. Information om drogpolicyn ska finnas på skolans hemsida. Elevhälsan och den pedagogiska verksamheten ska samverka. Ytterligare framgångsfaktorer är att låta den drogförebyggande undervisningen vara samtalsbaserad som en del av socialt och emotionellt lärande. Ansvariga på skolan För att arbetet i skolan ska drivas kontinuerligt krävs att rektor är tydlig när det gäller att prioritera dessa insatser. Varje skola ska ha ett last nombud som ges möjlighet att med stöd av kommunens last nutvecklare hålla sig uppdaterad om senaste forskningsrön och annat informationsmaterial. Rektor har till sin hjälp last n-ombud för att informera om drogförebyggande arbete. Grundskolan Eleverna ska ha fått kunskap om hur vi får bra hälsa, både fysisk, psykisk och social. De ska ha arbetat med värdegrunden, attityder och beteende samt fått kunskap och fakta om skadeverkningar och effekter inom följande områden: Läkemedel Alkohol Sniffning Tobak Narkotika Dopning Fokus på grundskolan ska ligga på tobak och alkohol eftersom de är inkörsporten till narkotika. Följande ämnesområden rekommenderas ta upp i de olika årskurserna på grundskolan: Läkemedel rekommendation åk 8 9 Alkohol rekommendation åk 6 9 Sniffning rekommendation åk 6 9 Tobak rekommendation åk 5 9 Narkotika rekommendation åk 8 9 Dopning rekommendation åk 8 9 Alla elever och vårdnadshavare ska informeras om drogpolicyn. Gymnasiet Elever på gymnasiet ska förutom repetition om drogers effekter och fakta kring droger ha gått igenom samhällsperspektiv, attityder, sociala aspekter, lag och rätt samt förberedelse inför vuxenlivet inom följande områden: Läkemedel Alkohol Sniffning Tobak Narkotika Dopning Arbetet ska bygga på diskussion och delaktighet från eleverna. Undervisningen ska utgå från målgruppen, exempelvis utifrån ett programperspektiv. Alla elever och vårdnadshavare ska informeras om drogpolicyn i åk 1 och policyn ska delas ut vid behov. 4 5

4 En drogfri miljö Drogpolicy Denna policy gäller för kommunala och fristående grundskolor, gymnasieskolor och gymnasiesärskolan i Kungsbacka kommun från och med vårterminen 2012 KUNGSBACKA KOMMUN För ytterligare information För ytterligare information inom området, vänd dig till din skolas last n-ombud eller last n-utvecklare på Livsstilsenheten. Du hittar även mer information i Kungsbackas skolors drogpolicy. Aktuell statistik finns på Elevhälsan Elevhälsan ska vid hälsosamtal med eleverna ta upp läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika och dopning. Vårdnadshavare Vad vårdnadshavare tycker och hur de agerar kan skydda barn långt upp i tonåren. Skolan kan stödja vårdnadshavarna genom att ta upp frågor rörande alkohol och andra droger på föräldramöten eller vid utvecklingssamtal. Det är också en fördel om skolan hittar former för att vårdnadshavare ska få möjlighet att tillsammans diskutera dessa frågor. Information om drogpolicyn ska ges vid föräldramöten och vid behov i utvecklingssamtal. Kompetensutveckling Det ska finnas en allmän kompetensnivå inom last ns område bland personalen på skolorna. Utvald personal, exempelvis last n-ombuden samt elevhälsan ska ha djupare kunskap. Det är viktigt att vuxna kan samtala om last n-ämnena utifrån elevernas egna frågor. Det behövs kunskap om medicinska, psykologiska och sociala effekter, konsekvenser av drogbruk som sociala problem, sjuklighet, dödlighet och vilka åtgärder som görs i samhället. Det behövs också kunskap om skillnader mellan pojkars och flickors förhållningssätt till droger samt åldersmässiga skillnader så att insatserna kan anpassas efter målgruppen. 6 7

5 Form o layout: Format.se Tryck: Grafika 2012 Kungsbacka kommuns övergripande mål i det drogförebyggande arbetet är att totalkonsumtionen av alkohol och tobak ska minska, att ingen ungdom ska göra sin alkohol-och tobaksdebut innan 18 års ålder och att kommunen ska vara fri från narkotika och dopning. Grundskolor och Gymnasieskolor Kungsbacka kommun Kungsbacka

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling

Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola. Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Gymnasium Skövde Kavelbro Gymnasiesärskola Likabehandlingsplan samt Plan mot kränkande behandling Program: Nationella program, Gymnasiesärskolan Läsåret 2013 2014 Uppdaterad inför 2014-2015 UTF125 Rev.

Läs mer

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad

Mål och riktlinjer för den samlade. elevhälsan i Göteborgs Stad Mål och riktlinjer för den samlade elevhälsan i Göteborgs Stad INNEHÅLL Inledning...3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Styrdokument för elevhälsan...4 Nationell nivå... 4 Kommunal nivå... 4 Elevhälsans organisation

Läs mer

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd

Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Att tidigt fånga barns behov av särskilt stöd Förskolan skall vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran utveckling och växande. Förskolans

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN

ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN ELEVHÄLSAN I SKOLLAGEN Nytt i skollagen är att en samlad elevhälsa nu införs med krav på tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator samt personal med specialpedagogisk kompetens. Elevhälsan

Läs mer

Skolan är till för ditt barn

Skolan är till för ditt barn Skolan är till för ditt barn En broschyr om de nya läroplanerna och den nya skollagen som riktar sig till dig som har barn i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan Du är viktig Du

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan.

Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för gymnasieskola med särskoleelever vid Hjalmar Strömerskolan läsåret 2012/13 Likabehandlingsplan för ungdoms och vuxenutbildningen vid Hjalmar Strömerskolan

Läs mer

Att leka sig in i skolans värld

Att leka sig in i skolans värld Att leka sig in i skolans värld När förskoleklassen presenterades för oss sas det Det här är förskola med skolinslag och det är precis så det är. Mellan fem till sju år händer det så mycket och på det

Läs mer

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak

Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol, narkotika, dopning och tobak i grundskolans senare år Berusning på schemat? Stöd och inspiration för undervisningen om alkohol,

Läs mer

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD. Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling SKOLVERKETS ALLMÄNNA RÅD Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling Beställningsuppgifter: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Telefon: 08-690 95 76 Telefax: 08-690 95 50 E-postadress: skolverket@fritzes.se

Läs mer

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner

Vänd frånvaro till närvaro. guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Vänd frånvaro till närvaro guide för systematiskt skolnärvaroarbete i kommuner Upplysningar om innehållet: Åsa Ernestam,

Läs mer

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar

FÖR EN TRYGGARE SKOLA. att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar FÖR EN TRYGGARE SKOLA att föra dialog och påverka lokalt för en skola utan kränkningar 1 2 CHECK- LISTOR OCH GODA EXEMPEL Checklistor samt röster från Rädda Barnens medlemsrörelse. 3 4 CHECKLISTA VÄRDEGRUND

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2

Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 Del ur Lgr 11: Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet: kapitel 1 och 2 1. Skolans värdegrund och uppdrag Grundläggande värden Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund.

Läs mer

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015

MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 MARBÄCK SKOLA PLAN FÖR ARBETE MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING LÄSÅRET 2014/2015 1 ANSVAR OCH DELAKTIGHET Skolans rektor ansvarar för att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling

Läs mer

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun

Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Strategier för att alla barn & elever ska nå målen i Askersunds kommun Förord Barn- och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att ta fram en strategi för att alla elever ska nå målen.

Läs mer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Övergångar inom och mellan skolor och skolformer STÖDMATERIAL Övergångar inom och mellan skolor och skolformer Hur övergångar kan främja en kontinuitet i skolgången från förskolan till gymnasieskolan Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den?

SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Särskolan. hur fungerar den? Särskolan hur fungerar den? 1 SÄRSKOLAN EN SKOLFORM FÖR MITT BARN? SÄRSKOLAN HUR FUNGERAR DEN? Förskola I förskoleåldern deltar barnen i ordinarie förskoleverksamhet. Förskoleklass För barn i förskoleklass

Läs mer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer

Uppdaterad 2014-08-15. Rätt till stöd i skolan för elever med cancer Uppdaterad 2014-08-15 Rätt till stöd i skolan för elever med cancer INNEHÅLL 5 5 6 6 7 7 9 10 10 10 10 11 12 15 16 19 19 21 21 22 23 25 26 26 Inledning Om skolans styrdokument och rätten till stöd Målgrupp

Läs mer

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv

Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Arbetsplan för Samverkan mellan Skola och Arbetsliv Förord Under våren 2013 hade Vansbro Kommun besök av Skolinspektionen som påvisade en brist av studie- och yrkesorienteringen, främst i de lägre åldrarna.

Läs mer

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola.

Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplan för att främja likabehandling samt förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling vid Sätuna förskola. Handlingsplanen gäller för barn och personal vid Sätuna förskola. Planen

Läs mer

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y

Välkommen till. Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Välkommen till Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Agneberg - Östrabo Y Uddevalla Gymnasiesärskola Elevens bästa Vad är gymnasiesärskolan? Gymnasiesärskolan är en egen skolform med egna kursplaner

Läs mer

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samverkan kring barn i behov av särskilt stöd (BUS) Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01

Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Samverkansdokument kring barn som far illa eller riskerar att fara illa 2011-09-23, Reviderat 2013-07-01 Innehållsförteckning SAMVERKAN KRING BARN SOM FAR ILLA ELLER RISKERAR ATT FARA ILLA... 3 INLEDNING...

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27

Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling. Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 Vallsta Fritidshem, plan mot diskriminering och kränkande behandling Gunnel Wahlstedt Rektor 2014-03- 27 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Vallsta Fritidshem Ansvariga för planen Planen

Läs mer

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan

Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Stödmaterial för samverkan och ansvarsfördelning mellan stadsdels nämndernas verksamheter och skolan Utgåva: Augusti 2013 Dnr UtbN 13-003/5209 Dnr SoN 3.2-399-2013 Sida 1 (56) 2013-06-28 Bilaga Beslutat

Läs mer

Alla skolor ska vara bra skolor

Alla skolor ska vara bra skolor 2015-07-02 PM Miljöpartiet Alla skolor ska vara bra skolor Sammanfattning Många elever möter en riktigt bra skola i Sverige med kunniga och engagerade lärare. En skola där de uppmuntras och stimuleras

Läs mer

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd

BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd BARNS BEHOV I CENTRUM en säkrare väg till skydd och stöd foto omslag Matton, sid 4 Matton och Ingram tryckeri Edita Västra Aros 2008 text Per Lindberg, Jupiter och Kjerstin Bergman grafisk form Marie Edström

Läs mer