E- SEKTIONEN INOM TLTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E- SEKTIONEN INOM TLTH"

Transkript

1 DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner 6 Adjungeringar 7 Föredragningslistan 8 Föregående sektionsmötesprotokoll 9 Meddelanden 10 Beslutsuppföljning Bilaga 1 11 Utskottsrapporter Bilaga 2 12 Ekonomisk rapport 13 Resultatrapport för första halvan av verksamhetsåret 14 Fastställande av sektionsbidragets storlek 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Bokslut för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 2011:s: a) Funktionärer 1 (47)

2 DAGORDNING HT/13 b) Utskott c) Styrelse d) HeHE- redak tion e) Revisorer f) Valberedning 19 Styrelsens förslag resultatdisposition för Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Bokslut för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 2012:s: a) Funktionärer b) Utskott c) Styrelse d) HeHE- redak tion e) Revisorer f) Valberedning 24 Styrelsens förslag resultatdisposition för Uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet Bilaga 3 26 Stadgeändringar i andra läsning Bilaga 4 27 Behandling av motioner a) Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 b) Cafépersonal Bilaga 6 2 (47)

3 DAGORDNING HT/13 28 Behandling av propositioner a) Ny Budget Bilaga 7 b) Ändring av antalet Cophös Bilaga 8 c) Stadge- och reglementeändringar, Nolleguide Bilaga 9 d) Byggande av Boombox till E- sektionen Bilaga 10 e) Avskaffa funktionärsposten Fotoarkivare Bilaga 11 f) Uppdatera E- sektionens medaljsystem Bilaga 12 g) Flytt av HeHE- redaktionen till InfU Bilaga 13 h) Utökande av posten Inköps och lagerchef Bilaga Övrigt 30 TaFMA I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 3 (47)

4 BESLUTSUPPFÖLJNING Bilaga 1 Taget Beslut Tilldelat Notering VT/13 Renovering av Biljard Kajsa Eriksson Rosenqvist & Ylva Jonasson - I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 4 (47)

5 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 UTSKOTTSRAPPORTER STYRELSEN Efter vårterminsmötet i år har styrelsens arbete fortgått som vanligt. Vi har haft möten nästan varje vecka, även på valborg i stadsparken, och haft ett flertal långa kvällsmöten där vi har haft många bra diskussioner och fått fram många bra beslut. Under nollningen försökte styrelsen att synas så mycket som vi kunde och marknadsföra sektionen vilket jag tyckte vi gjorde väl för att inte vara phaddrar. Vi höll lekar på St. Hans och hjälpte till under andra diverse nollningsevangemang. Vi bjöd också på mat en dag till nollorna som arbetade med sina uppdrag som var väldigt uppskattat! Efter nollningen så har vi hållt i expo och planerat inför höst- och valmöte. Vi skulle vilja tacka valberednignen för all hjälp under expot och hoppas att det blir två bra sektionsmöten! Med vänliga hälsningar Johan Westerlund Ordförande 5 (47)

6 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 FÖRVALTNINGSUTSKOTTET Sedan vårterminsmötet har vi fortsatt vårt arbete med ekonomi och lokaler. Utgifterna för renoveringen av Biljard är inom budgeten som röstades igenom på vårterminsmötet. Det har även inhandlats nya bord tillsammans med D- sektionen. Dessa förvaras i EKEA och köptes in eftersom antalet bord varit för få vid tillfällen då sektionerna behöver använda borden samtidigt, till exempel vid sittningar under nollningen. Borden kommer även hyras ut till andra sektioner mot en kostnad. Med vänliga hälsningar Paula Persson Förvaltningschef 6 (47)

7 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 INFORMATIONSUTSKOTTET Sedan vårterminsmötet har aktiviteten inom informationsutskottet varit febril, i synnerhet under nollningen. DDG har varit väldigt aktivt på flera fronter. Inför nollningen släpptes den temaenliga nollningshemsidan och även sektionens nya app för android- telefoner. Samtidigt så har den kontinuerliga skötseln och utvecklandet av hemsidan fortsatt. Dessutom så arrangerade DDG datorstugor för alla nollor under första veckan för att hjälpa dem komma igång med skolans IT- miljö. Redan under läsperiod ett så har två av de nyantagna blivit invalda som kodhackare och börjat sätta sig in i sektionens system. Ekiperingsexperten har under nollningen skött försäljning av ovveraller och märken till både nyantagna och äldre teknologer. Dessutom så har arbete påbörjats med att fylla lagret med nya sejdlar och ordensband. Lastgammal har jobbat med att se över vårt alumnnätverk och att arrangera en sittning för främst alumner men även nuvarande medlemmar. Picasso har hjälpt de andra utskotten med grafisk design och har under hösten dessutom fått förnyelse då en av de nyantagna blivit invald på posten. Likabehandlingsombuden har fortsatt sitt arbete med sektionen och att alla ska känna sig välkomna. Fotograferna har gjort ett rejält jobb under första läsperioden och sett till att årets nollning och nollegasque blivit väldokumenterad. Allmänt så har vårt förhållande med Elektrosektionen och MiT- sektionen vid KTH förbättrats i år då vi i våras deltog på deras vårbal följt av att de deltog på våran nollegasque. Ett arbete att få lite ordning på sektionens informationskanaler har påbörjats för att göra det enklare både för medlemmar och utomstående. Med vänliga hälsningar Ludvig Nybogård Kontaktor 7 (47)

8 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 E- SEKTIONENS NÄRINGSLIVSUTSKOTT Under 2013 har Näringslivsutskottet jobbat vidare med sektionens företagskontakter och sedan vårterminsmötet har vi bland annat under nollningen tillsammans med phoset annordnat tre stycken lunchföredrag så att alla nollorna ska få inblick i vad som händer utanför studierna. Nollningssponsringen under året har annordnats av phøset tillsammans med en kille från utskottet, och från våran sida har det fungerat väldigt bra och alla parter samt företag har varit nöjda. Vi har också nu slutfört arbetet med ett namnbyte av utskottet från Arbetsmarknadsutskottet till Näringslivsutskottet och vad allt detta innebär, detta för att bättre reflektera vad vi gör och lägga oss mer i linje med resten av motsvarande utskott på de andra sektionerna inom TLTH. Sen har vi också hjälpt till med att fixa en sponsor, Semcon, så att sektionen kunde köpa in nya mikrovågsugnar eftersom dem gamla var utslitna. Om vi blickar framåt för resten av hösten så har arbetet med nästa års version av Teknikfokus inletts, som hålls den 12 Februari, och detta ser vi mycket fram emot. Det är också ett event med Academic Work inplanerat och ett event i samarbete med andra sektionener inplanerat. Sist men inte minst har vi också hjälpt till med att fixa en sponsor, Semcon, så att sektionen kunde köpa in nya mikrovågsugnar eftersom dem gamla var utslitna. Med vänliga hälsningar Oscar Sönnergren ENU- Ordförande 8 (47)

9 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 NÖJESUTSKOTTET Många stora evenemang som NöjU håller i har skett sedan vårterminsmötet. DömD och Tandem blev lyckat och många inom utskottet var engagerade på olika sätt. Utskottet var aktivt under nollningen, förutom att skrika på nollan fixade även NöjU lekar under WEF- dagen, karaoke under välkomstgillet, genomförde ett mycket lyckat Utedischo och spelemännen hjälpte till under spelgillet! Utedischot besöktes i år av nästan 1800 personer och vi har gjort en omfattande utvärdering av evenemanget, vilket förhoppningsvis leder till att nästa års Utedischo blir ännu bättre. Bildrullarna har visat philm/tv- serier dagen efter nollegasquen, under halloween och kommer även i december månad att visa julkalendern under luncherna. Under lv 1 i lp 2 hjälpte nöjesutskottet till att sprida information om Lundakarnevalen som går av stapeln i vår. Detta genom att dela ut flyers på campus och vara delaktiga i lunchföredrag. Den 9 november har NöjU anordnat den årliga ölresan. Tillsammans med F- sektionen går resan likt förra året till Bryghuset Braunstein i Danmark. Nöjesutskottet har dessutom tillsammans med aktu- kollegiet ordnat med en kulturresa till Louisiana den 15 november, där intresserade från alla sektioner inom TLTH är välkomna att medverka. I år hjälper även NöjU till med en aktivitet under F1- röjs Lundarunda. Arbetet med Sporta med E flyter på och uppslutningen har under hösten varit bra. I nuläget hålls en sport- aktivitet i veckan och om intresse finns kommer det även köras igång löpning en dag i veckan. Idrottsförmännen har även fixat så att sektionen har möjlighet att åka på skidresa tillsammans med andra sektioner inom TLTH. Denna skidresa går till Val Thorens vecka 3 (lv - 1). I skrivande stund drar det ihop sig för årets upplaga av Sångarstriden. E- sektionens medlemmar är taggade och NöjUs stridsrop har gjort ett bra jobb för att sektionens bidrag ska överglänsa förra årets prestation. Förhoppningsvis tar vi även i år hem ett pris, men gärna av annat slag! Med vänliga hälsningar Frida Hammarberg Entertainer 9 (47)

10 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 KÄLLARMÄSTERIET Under året har Källarmästeriet haft fullt upp. Vi har till största del haft öppet varje fredag med varierande teman så som Irish- Gille och Oktoberfest. Vi har även haft öppet under nollningen för olika event så som välkomstgillet och S- festen. Vi hjälpte även NöjU med kläggförsäljning under utediscot. Även lunchölen har tagit bra fäste då vi har öppet varje fredag. Vi har för detta året börjat med toast under lunchölen som har varit uppskattat. Under hösten har vi även försökt ha fredagsquiz under lunchölen där deltagarna har chans att vinna ett gratis klägg. Prissättningen fungerar på samma sätt som innan. Vi avrundar upp till närmsta femma från inköpspriset med en minsta vinstmarginal på 2kr. Kläggpriset står kvar på fasta 30kr och toasten kostar 10kr/meny. Resultatmässigt går det väldigt bra för KM. Vi går med bra vinst på många gillen och kommer klara vår satta budget med marginal. Detta kommer vi ta som ett tillfälle att hålla i ett julgille med billiga biljettpriser för sektionens funktionärer utan att dra ner på julbordets kvalitet och kvantitet. Vi kommer avsluta detta året med bl.a ett Collegegille och ett fantastiskt Julgille. Vi har även tillsammans med NöjU startat Movember där vi säljer tre utvalda öler för 20kr. Vinsten från dessa öl går direkt till prostatacancerfonden. Marknadsföring för Edekvatas pubverksamhet fortsätter som innnan, med posters, hemsidan, facebook och tv:n i LED Med vänliga hälsningar My Reimer Krögare 10 (47)

11 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 CAFÉMÄSTERIET Under det gågna året har Cafémästeriet fortsatt den dagliga caféverksamheten med en del förändringar. För en bättre sammanhållning inom utskottet har det hållits ett lunchmöte i veckan. Då det har varit en del problem med mojterna så har stora delar av Edekvatas försäljning flyttats upp till LED. För att vi har haft mycket effektiva dioder och jobbare har vi kunnat öka antalet pastasallader. Då det tyvärr är många som stressar våra jobbare då de gör salladerna så släpps dessa nu inte förrän 12(..). Vissa saker ändrar sig dock aldrig, som t.ex. Ulla eller cafésten som även i år var en stor succé! Med vänliga hälsningar Gabriel Jönsson Cafémästare 11 (47)

12 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 SEXMÄSTERIET Ett bra år. Nej! Ett bättre år! Det är de tre orden som jag främst vill beskriva vad vi i sexmästeriet E6 har åstadkommit. Under n0llningen har vi haft ett stort antal mycket ambitiösa sittningar och eftersläpp. Nollningskickoff E6 tog på sig den stora och ärofyllda uppgiften att ta sig an en av årets vildaste kvällar i gasquesalen, nämligen kickoffen för hela n0llningen. Ett event fyllt av glada och runda phaddrar, sexmästerister, heltidare, styrelser, phøs, øverstar och annat löst teknologfolk. En allt som allt väldigt lyckad kväll med goda inkomster för sektionen.! Välkomstsittning Sittningen där nollan för första gången får se en av skolans foajé totalt göras om till en banquettesal. Med finansiering från Studievägledningen rev vi av E- nollningens bästa (och enda) alkoholfria sittning. Väldigt god kväll med trevlig underhållning från många vilsna själar. E6 lyste med sin närvaro under hela kvällen och väckte nollans intresse för att ta del av vår varma gemenskap. Sjungboksinsångning Nyinköpta sjungböcker skriker efter att sångas in! Därför såg E6:s sångförmän, tillsammans med alla oss andra, till att detta skedde på ett värdigt sätt. En sittning helt utan varken stela tystnader eller matro. Slaskigt och roligt både för nollan och sexmästeristerna. WEF WEF:en var nytt på många sätt för oss. Dels första gången vi hade sittning i gasquesalen och dels första gången vi hade sittning med släpp med andra sektioner. (F + W)6 stod för maten, medan E6 stod i baren. Vi hoppas att n0llan knöt många nya gemenskaper.! Herr&Dam Då E- sektionen fått ett stort kvinnotillskott kunde E6 stolt anordna sektionens första Herr- respektive Damsittning. Sexets herrar jobbade på Damsittningen och damerna på Herrsittningen. Till detta så bjöds det på naturligtvis också på många roliga och ibland något nakna spex, både från oss i sexet och från andra sektioner. FEA FEA - masqueradbalen för F, E och A. Och visst var den grann! Alla tvåhundraåttiotre gäster bjöds på god trerätters med tillhörande kaffe/punsch. Då taffeln brutits och dörrarna ö ppnats strömmade det in bland annat D:are och Ing:are för att tillsammans pryda de tre olika dansgolven och reggaerökrutan. A- huset har nog aldrig varit så livat. Vettiquette I väntan på den mytomspunna N0llegasquen var det återigen dags för E6 att utbilda n0llan; denna gång i att uppföra sig i finare sammanhang. N0llan lärde sig äta, skåla, prata vackert och en rad andra livsläxor. Vi i E6 kunde också känna av alla sittningar vi redan gjort; alla moment under Vettiquette bara flöt på. Det är nog också den sittning som jag som Sexmästare hade absolut minst att göra; jag gick mest runt och njöt. Efter en kväll med mycket god mat och skönsång var nu n0llan redo - dags för Gasque!! 12 (47)

13 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 Nolleqasquen Det alla hade väntat på. Anledningen till att nollningen finns. Självklart pratar vi om Nollegasquen! Den i särklass längsta av alla sittningar som vi i E- sektionens Sexmästeri jobbat många sena nätter på för att uppnå perfektion. Gasquesalen dukades upp med finporslin, kandelabrar, linnedukar och lyste med liv. Det bjöds på förstklassig underhållning, trummor, fyrverkerier, musslor, entrecôter, och E- sektionens alldeles egna bakelse. Det bör även tilläggas att Hovmästeriet tillsammans med Køks- och Mongomästeriet såg till så att alla tvåhundraåttiosex (!) gästerna fick maten rykande het. Sist men inte minst byggde vi på nolltid om gasquesalen till ett hetlevrat dansgolv med många olika sortes øl, cider och sprit i barerna. En härlig avslutning på en mycket bra nollning. Med vänliga hälsningar Axel Lundholm Sexmästare 13 (47)

14 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 NOLLEUTSKOTTET Nollningsutskottet, aka Phøset, har 2013 mest ägnat sig åt nollning. Under våren valde vi 66 st phaddrar, 17 st småphös och 3 st fusknollor, sydde kläder och mantlar, fixade sponsring, planerade aktiviteter tillsammans med andra sektioner, tränade lassokastning, planerade tillsammans med SVL och programledningen, deltog i phösutbildningar, åkte till pråmen, var på semester på DÖMD och övade på att phøsa runt varandra. Nollningen var i mångt och mycket likt tidigare års nollningar med stora events som nollelördag, regatta osv. Vi genomförde dock en del förändringar, varav vissa stora. Hajken var ersatt av Camp St Hans, där motsvarande aktiviteter genomfördes. Detta innebar att Elektro och BME var samlade från första dagen, vilket har varit väldigt positivt. EM i ølhäfv togs bort till förmån för Herr- & Damsittningen, en ändring som var väldigt uppskattad. Nollningen 2013 kommer förmodligen gå till historien som Segertåget 13, då E- sektionen vann majoriteten av tävlingarna vi ställde upp i. Vi vann Øverphøshinderbanan, cheer- tävlingen samt regattan. Bildörren är hemma. Phøset ser tillbaka på nollningen med glädje och känner oss oerhört nöjda. Det vi tycker att vi lyckades allra bäst med som phøs var att få med i princip HELA sektionen på nollningen. Alla utskott bidrog på sitt sätt och gjorde det riktigt bra. Vi har under hela phøsperioden känt att vi har haft sektionen i ryggen till 100 %! Till detta lägger vi 130 fantastiska nollor som alltid har varit riktigt taggade och spridit glädje både på och utanför E- sektionen! Må westliga windar wina er warmt om öronen! Med vänliga hälsningar Olof Jansson Øverphøs 14 (47)

15 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 STUDIERÅDET Under läsperioden har studierådet anordnat pluggkvällar och granskat CEQ- enkäter i vanlig ordningen. Utöver det har det förts dialog på kårnivå angående bland annat eventuella samarbeten studieråd emellan för att anordna större evenemang då det skulle inbegripa ett större antal studenter. Något att som varit ett stort samtalsämne den senare tiden är UKÄ- utvärderingen vars resultat har kommit. I skrivandets stund är arbetet fortfarande i ett tidigt stadie, men förhoppningsvis så ska vi så snart som möjligt komma med mer information till studenterna. Kåren har dessutom haft en del utbildningar för studierådsmedlemmar för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt för våra utbildningar. Med vänliga hälsningar Adam Urga SREordförande 15 (47)

16 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 VALBEREDNINGEN Det är vi som håller i och anordnar valen på sektionen. Under hösten har vi berett sektionen på höstterminsval. Detta genom att väldigt fina valaffischer har gjorts av Per Pallert Allert, TACK! Denna höst ska hela styrelsen beredas, så även SRE- ordförande, och för i höst även, som var fjärde år, bereda en karnevalsmalaj. Vi blickar framåt och ser kommande val, gör ditt val, öka valmöjligheterna genom att nominera mera så ska vi fortsätta att bereda mera. Med vänliga hälsningar Johan Kjellman Valberedningens ordförande 16 (47)

17 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 HeHE Oregelbundenhet verkar vara en regelbundenhet för HeHE, hela året (Lite tekniska strul, lite manfall bland redaktörerna, anledningarna är många) Genomgående har varit att de nummer som släpps har hållit en förhållandevis hög kvalitet (inklusive det tragiska budet om den inställda snoppsnurrarsittningen). Affischerna på anslagstavlorna har skippats, eftersom de är dyra att trycka upp, och få läser dem. FASTER AGNES BEHÖVER INSÄNDARE, TACK. Med vänliga hälsningar Johan Osvaldsson Chefsredaktör HeHE 17 (47)

18 Uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet Bilaga 3 UTTAG UR SEKTIONENS FONDER SEDAN FÖRRA TERMINSMÖTET Utrustningsfonden: 7376,6 kr Biljardrenovering Med vänliga hälsningar Paula Persson Förvaltningschef 18 (47)

19 Stadgeändringar i andra läsning Bilaga 4 STADGAÄNDRINGAR I ANDRA LÄSNING Namnbyte av Arbetsmarknadsutskottet I syfte att förtydliga meningen med utskottet och hamna mer i linje med resten av sektionerna på LTH yrkar styrelsen på att Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionen ska byta namn till Näringslivsutskottet. Därför yrkar styrelsen på att det officiella namnet på utskottet i stadgarna byts från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionen till Näringslivsutskottet. att titeln för utskottets ordförande ändras från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionens Ordförande till Ordförande för Näringslivsutskottet. att titeln för utskottets Vice Ordförande ändras från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionens Vice Ordförande till Vice Ordförande för Näringslivsutskottet. att titeln på funktionärer i utskottet kommer att ändras från Arbetsmarknadskontakt till Näringslivskontakt. att utskottets namn kommer att förkortas (ifall nödvändigt) som ENU som står för E- sektionens Näringslivsutskott. Med vänliga hälsningar Oscar Sönnergren ENU- Ordförande 19 (47)

20 MOTION Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 Motion Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten På E- sektionens styrelsemöten diskuterar och beslutar styrelsen i frågor rörande sektionen och dess medlemmar. Alla medlemmar har möjlighet att närvara vid dessa möten om styrelsen anser det lämpligt och kan då bli adjungerade. Vissa funktionärsposter är dessutom ständigt adjungerade, det vill säga att de alltid kan delta i mötet utan styrelsens godkännande. I dagsläget så är även ordförande för Datateknikssektionen ständigt adjungerad, vilket är praktiskt då våra två föreningar är varandra nära och ofta samarbetar. I E- huset så finns det fler föreningar som E- sektionen har mycket kontakt med och dessutom delar väldigt många medlemmar med, nämligen ElektroTekniska Föreningen (ETF) och nybildade Elektra. Vi tycker att det hade varit både praktiskt och visat på välvilja från vår sida att ha dessa föreningars ordföranden som ständigt adjungerade till sektionens styrelsemöten. Vi yrkar att ordförande för ElektroTekniska Föreningen och ordförande för Elektra skall läggas till som ständigt adjungerade under 8:B Ständigt adjungerade och 8:C "Kallelse" i reglementet. Med vänliga hälsningar Ludvig Nybogård Vice Ordförande för ElektroTekniska Föreningen Hanna Runer Ordförande för Elektra 20 (47)

21 MOTION Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN Styrelsen yrkar att bifalla motionen i sin helhet I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 21 (47)

22 MOTION Cafépersonal Bilaga 6 Motion - Cafépersonal Då det i dagsläget är större efterfrågan på mat i vårt café än vad vi har kapacitet att producera, trots att vi har dioder och hjälp av ettorna, bör vi hitta en ny lösning för att kunna öka omsättningen. Den stora efterfrågan bidrar också till irritation hos kunder då vi sålt slut vilket orsakar en ansträngd arbetsmiljö för vår mackbarsprinsessa. Att anställa en mackbarshertig/- hertiginna skulle ge en mer harmonisk arbetsmiljö och vara en avlastning dels för Ulla men även för våra Cafémästare, vice cafémästare och lagerinköpschefer. Därför yrkar jag att anställa ytterligare ett cafébiträde som arbetar 7:30-11:30. att att budgetera kr för dennes lön. att benämna denna mackbarshertig/- hertiginna. Med vänliga hälsningar Kajsa Eriksson Rosenqvist Diod (47)

23 MOTION Cafépersonal Bilaga 6 STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN Styrelsen finner att för närvarande är det för tidigt att anställa någon ny, ty systemet med dioder är relativt nytt, samt att det skulle kosta mer än att sänka arbetsbördan för att minska belastningen på de som jobbar. Behovet att öka försäljningen går knappt då vi redan ligger på extremt hög kapacitet i caféet. Styrelsen yrkar därför att avslå motionen i sin helhet I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 23 (47)

24 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Ny budget De senaste åren har ekonomin gått dåligt för E- sektionen. Dock har vi troligtvis haft ett bra år 2012, men eftersom resultat från 2011 fortfarande saknas vet vi inte säkert hur det har gått för både 2011 samt Dock så har vi i styrelsen uppskattat en ny budget för Först och främst går det mycket bra för LED- café. Detta gör att vi kan instifta nya förmåner för våra medlemmar som t.ex. Bidrag för nya Teknologer vilket innebär en prisreducering på 150kr per overall för de nyantagna. Vi har även höjt funktionärsvården eftersom den förra siffran inte kommer nära enbart den kaffekonsumtion som vi har idag. Nya inkomster är även med, som Teknikfokus och Utedischot som tidigare ej varit med i budgeten. Vi har därför valt att budgetera som följande, med en bra buffert för att spara in pengar till sektionen då vi har en enorm omsättning och måste bugga upp en bra buffert innan vi kan börja sakta öka våra utgifter mer. Därför yrkar vi att budgeten för 2014 sätts enligt följande: 24 (47)

25 Bilaga 7 E- SEKTIONEN INOM TLTH PROPOSITION NY BUDGET Budgetförslag för 2014 Sektionen Nuvarande: Förslag: Styrelsen Nuvarande: Förslag: SEK01 STY01 Sektionsavgifter Styrelsen internt Sektionsaktiviteter Styrelserepresentation Representation Expo Funktionärsvård Klädsel Bidrag för nya Teknologer Arbetsglädje Summa: Revisorer, SEK CM Valberedning, SEK CM01 HeHE, SEK LED Skifte, SEK Mackbarsfest Summa: Mojter, CM NollU Summa: Nollning allmänt, NOLLU SRE Summa: SRE disponibelt, SRE ENU Summa: ENU01 Sponsring INFU Teknikfokus INFU01 Nollningsspons, ENU FpT 0 0 Elskare Summa: E- shop 0 0 Datordrift Summa: (47)

26 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Nuvarande: Förslag: Nuvarande: Förslag: NÖJU FVU NOJU01 FVU01 Biljard 0 0 Ljud & Ljus 0 0 NOJU02 Expedition Tandem 0 0 Medaljer Sångarstriden Arkiv Programverksamhet Fin. Int. & Kost Utedischo FVU02 NOJU03 Edekvata Sporta med E Trivselansvariga KM Summa: Summa: KM01 E6 Allmänt, SEX Gillen Fast tillstånd Summa: Summa: E6 SUMMA, TOTALT (47)

27 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 RIKTLINJER FÖR BUDGET 2014 Sektionen Sektionsavgifter Detta är sektionens andel av medlemmarnas betalda terminsräkning. Hela summan är fördelad på utgifterna som kommer alla medlemmar till godo som t.ex. SRE, HeHE, och uppehållslokaler. Sektionsaktiviteter Här budgeteras kostnader för terminsmöten (så som mat & diverse tilltugg) och andra sektionssammankomster av allmän karaktär. Representation Detta konto inkluderar kostnad för inbjudna gäster (inspektor, professorer etc.) till sektionens fester samt representation av styrelsens ordförande eller dennes ställföreträdare, på såväl våra som vänsektioners fester samt på större arrangemang inom teknologkåren, dock till en maximal kostnad av 1/4 kontosumman. Gott omdöme förutsättes givetvis i detta sammanhang. I kontot inkluderas även kostnader för välförtjänta gåvor till personer som på ett betydande sätt gagnat E- sektionen. Användandet av denna budgetpost bör ske i enlighet med policybeslutet om inbjudningar och anmodningar i E- sektionens reglemente. Funktionärsvård Här budgeteras kostnader för att förkovra sektionens funktionärer. Här ingår kostnaden för subventioneringen av gillematen för funktionärer samt funktionärskaffe. Bidrag för nya Teknologer Detta är en summa pengar som skall komma alla sektionens medlemmar till gagn genom att sänka priset på overaller 150 kr styck till alla nya medlemmar i E- sektionen. Arbetsglädje Det kan ibland behövas lägga ner en del jobb som funktionär. Då behövs lite arbetsglädje för att muntra upp funktionären. Arbetet skall redovisas tydligt för godkännande. Arbetsglädjen avser mindre tilltugg. Arbetsglädje under arrangemang bör gå på arrangemanget. Revisorer Tilldelad summa som primärt går till papper och utskriftskostnader. Valberedning Tilldelad summa som primärt går till papper och utskriftskostnader. 27 (47)

28 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Skifte Pengar tilldelat till funktionärsdagen samt tillhörande Skiftesgasque. Styrelsen Styrelsen internt Kontot avser styrelsens egna kostnader såsom Kurs På Landet (KPL) samt kopior. Här finns även utrymme för styrelsens egna initiativ i form av arrangemang som inte bör finansieras på annat sätt. Kostnaden för KPL bör inte överstiga 40 % av den totala budgeten för styrelsen internt. Här bör fracktryck läggas. Styrelserepresentation Styrelserepresentation ska gå till att uppmuntra styrelsen att gå på sektionstillställningar under nollningen genom att subventionera biljetten. Subventionen fördelas av styrelsen själva, men är med fördel jämnt delat på alla medlemmar. Subventionen får vara delar av inträdet eller hela. Pengarna får ej gå till alkohol, vill man ha med alkohol så får man själv lägga till det överskjutande beloppet. Expo Pengar tilldelat expodagen i Edekvata för information om sektionen och funktionärsposter. Klädsel Pengar tilldelad styrelsen för inköp av styrelse- pickéer för alldaglig representation. CM - Cafémästeriet LED Här avses alla utgifter och inkomster gällande LED- café, inklusive avlöning. Man bör under året vara vaksam på prisändringar på de varor som köps in. En inkomst kan här snabbt förvandlas till en utgift som i sådana fall slår hårt på sektionens ekonomi. Prishöjningar i LED bör om möjligt endast göras en gång per termin. Mackbarsfest För att uppmuntra medlemmarna att stå i mackbaren anser vi det lämpligt att avsätta pengar för en mycket uppmuntrande fest. Mojter Mojterna är nollbudgeterade då driftstörningar samt andra problem har förhindrat mojterna från att gå med vinst. Mojtsystemet bör ses över och man borde få fram en hållbar lösning om man planerar att fotrsätta ha kvar mojterna. 28 (47)

29 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 NOLLU - Nollningsutskottet Nollning allmänt Pengarna används för att introducera Nollan i studentvärlden, samt för att se till att de får en god start på sina studier kr är till för att trycka upp Nolleguider. Ett minimalt belopp på ¾ av resterande summan måste gå till nollorna. SRE Studierådet på E- sektionen Bilaga 7 SRE Disponibelt Pengarna avsätts till studiebevakning varav maximalt hälften skall spenderas på vårterminen och återstoden på höstterminen. ENU E- sektionens näringslivsutskott Sponsring Budgeterat belopp är beräknat på vad som kan anses rimligt med tanke på konjunkturen i företagsvärlden. Budgeterat belopp innefattar inte av företag sponsrade pengar avsedda för specifika sektionsaktiviteter. Teknikfokus Intäkterna från den gemensamma arbetsmarknadsdagen med D- sektionen. Nollningsspons Nollningsrelateran sponsring där ENU drar in summan åt sektionen för att kunna användas under nollningen. INFU - Informationsutskottet FpT Summan avser att täcka kostnader i samband med Flickor på teknis. Elskare Denna summa lägs över på nollningsutskottet och skall strykas i framtiden. E- shop Kontot avser E- shopens löpande in- och utgifter. E- shopen har i förhållande till sin budgeterade vinst mycket stora utgifter. Detta föranleder att man skall vara beredd på att E- shopens ekonomiska läge kan se sämre ut än vad det i verkligheten är, då mycket varor finns i lager. 29 (47)

Vårterminsmöte 19 mars 2013

Vårterminsmöte 19 mars 2013 Lund, 2013 03 05 Vårterminsmöte 19 mars 2013 M:A kl 17 Föredragningslista 1. TFMÖ 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fråga angående mötets behöriga utlysande

Läs mer

Verksamhetsberättelser sektionerna

Verksamhetsberättelser sektionerna Verksamhetsberättelser sektionerna Teknologkårens elva sektioner är en betydande del av dess verksamhet, och detta kapitel är en samling av deras verksamhetsberättelser. Eftersom nio av dem, till skillnad

Läs mer

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset.

Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. DAGORDNING FM6 2015 Kårhuset Lund, den 12 maj 2015 Björn Sanders, Talman Dagordning FM6 Tid: Onsdagen den 19 maj 2015 17:15. Plats: Hollywood, Kårhuset. Ärende Åtgärd Kom Bilaga 1 TFMÖ Ordnfr 2 3 Val av

Läs mer

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12

Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Kallelse till sektionsmöte 2013-02-12 Tid: Tisdag 12e februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisor LinTeks Styrelse 12/13 Programnämndsordförande PKB,

Läs mer

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA

KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Dagordning(1) KEMI- OCH BIOTEKNIK SEKTIONEN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA Kemi- och Biotekniksektionens tionde Styrelsemöte. Mötet äger rum klockan 17.15 tisdagen den 4 november i konferensrummet Marie Curie.

Läs mer

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14

Sektionen för Teknisk Biologi, LiTH Kårallen, Universitetet 581 83 LINKÖPING. Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Kallelse till Sektionsmöte: Vårmöte 2011-02-14 Tid: Måndag 14 februari kl 17.15 Plats: C2, C-huset Kallade: Sektionens medlemmar Sektionens styrelse Revisorerna Urfadderiet 10 LinTeks styrelse 10/11 PKB

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014

Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 ÅRSMÖTE 2014 Välkommen till SÄG:s Elevkårs årsmöte 2014 Hej! Det här är de årsmöteshandlingar som styrelsen har förberett för 2014 års årsmöte. Vi har länge sett fram emot årsmötet som är den plats där

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Datatekniksektionen 1995

Datatekniksektionen 1995 Verksamhetsberättelse Datatekniksektionen Lunds Tekniska Högskola Resumé D-sektionen Om du funderar på att gå miste om verksamhetsberättelsen för att den är för lång vill jag här kort sammanfatta året:

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Dagordning FM2 / 2014

Dagordning FM2 / 2014 DAGORDNING FM2 / 2014 Lund, 5 mars 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John Ericssons

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2015-04-07 PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2015 04 07 kl. 17.00 Plats: M:L1, M huset. Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06

Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 1 Handlingar till LinTeks fullmäktigemöte 2009-09-06 Svensk/engelsk ordlista med förkortningar Förkortningar Svenska Engelska Reftec Samarbetsorgan för de sju stora teknologkårerna Cooperation between

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015

GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 GRÖN UNGDOM I STOCKHOLMREGIONENS ÅRSMÖTE 2015 2 INNEHÅLL Praktisk information 3 Förslag till dagordning och tidsschema 4 Förslag till arbetsordning 8 Ordlista 12 Styrelsens verksamhetsberättelse 15 Ekonomisk

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte 4 1 Checklista inför årsmötet 4 4 Extra årsmöte 4 4 Mötesteknik på årsmötet 4 5 Årsmöteshandlingar 4 7 Verksamhetsberättelse 4 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI

KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI KAPITEL 4 AVDELNINGENS ORGANISATION OCH DEMOKRATI Årsmöte Checklista inför årsmötet Extra årsmöte Mötesteknik på årsmötet Årsmöteshandlingar Verksamhetsberättelse Ekonomisk berättelse Verksamhetsplan och

Läs mer

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON

FÖRENINGAR. - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON FÖRENINGAR - grunderna i hur ideella föreningar fungerar MARITA ISAKSSON Får kopieras om källan anges. Marita Isaksson 2009 INNEHÅLL FÖRENING VAD ÄR EN FÖRENING? s. 1 Ideell förening Ekonomisk förening

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15.

1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. Teknologsektionen Informationsteknik, Chalmers Sektionsmöte 2012-10-11, HC2 18:15 1 Mötets öppnande Hanna Kowalska Elleberg (styrit) hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat klockan 18:15. 2 Val

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer