E- SEKTIONEN INOM TLTH

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "E- SEKTIONEN INOM TLTH"

Transkript

1 DAGORDNING HT/13 DAGORDNING Tid och sätt Datum: 12:e november 2013 När: kl 17 Var: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5 Val av två justeringspersoner 6 Adjungeringar 7 Föredragningslistan 8 Föregående sektionsmötesprotokoll 9 Meddelanden 10 Beslutsuppföljning Bilaga 1 11 Utskottsrapporter Bilaga 2 12 Ekonomisk rapport 13 Resultatrapport för första halvan av verksamhetsåret 14 Fastställande av sektionsbidragets storlek 15 Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Bokslut för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 2011:s: a) Funktionärer 1 (47)

2 DAGORDNING HT/13 b) Utskott c) Styrelse d) HeHE- redak tion e) Revisorer f) Valberedning 19 Styrelsens förslag resultatdisposition för Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret Bokslut för verksamhetsåret Revisorernas berättelse för Frågan om ansvarsfrihet för 2012:s: a) Funktionärer b) Utskott c) Styrelse d) HeHE- redak tion e) Revisorer f) Valberedning 24 Styrelsens förslag resultatdisposition för Uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet Bilaga 3 26 Stadgeändringar i andra läsning Bilaga 4 27 Behandling av motioner a) Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 b) Cafépersonal Bilaga 6 2 (47)

3 DAGORDNING HT/13 28 Behandling av propositioner a) Ny Budget Bilaga 7 b) Ändring av antalet Cophös Bilaga 8 c) Stadge- och reglementeändringar, Nolleguide Bilaga 9 d) Byggande av Boombox till E- sektionen Bilaga 10 e) Avskaffa funktionärsposten Fotoarkivare Bilaga 11 f) Uppdatera E- sektionens medaljsystem Bilaga 12 g) Flytt av HeHE- redaktionen till InfU Bilaga 13 h) Utökande av posten Inköps och lagerchef Bilaga Övrigt 30 TaFMA I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 3 (47)

4 BESLUTSUPPFÖLJNING Bilaga 1 Taget Beslut Tilldelat Notering VT/13 Renovering av Biljard Kajsa Eriksson Rosenqvist & Ylva Jonasson - I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 4 (47)

5 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 UTSKOTTSRAPPORTER STYRELSEN Efter vårterminsmötet i år har styrelsens arbete fortgått som vanligt. Vi har haft möten nästan varje vecka, även på valborg i stadsparken, och haft ett flertal långa kvällsmöten där vi har haft många bra diskussioner och fått fram många bra beslut. Under nollningen försökte styrelsen att synas så mycket som vi kunde och marknadsföra sektionen vilket jag tyckte vi gjorde väl för att inte vara phaddrar. Vi höll lekar på St. Hans och hjälpte till under andra diverse nollningsevangemang. Vi bjöd också på mat en dag till nollorna som arbetade med sina uppdrag som var väldigt uppskattat! Efter nollningen så har vi hållt i expo och planerat inför höst- och valmöte. Vi skulle vilja tacka valberednignen för all hjälp under expot och hoppas att det blir två bra sektionsmöten! Med vänliga hälsningar Johan Westerlund Ordförande 5 (47)

6 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 FÖRVALTNINGSUTSKOTTET Sedan vårterminsmötet har vi fortsatt vårt arbete med ekonomi och lokaler. Utgifterna för renoveringen av Biljard är inom budgeten som röstades igenom på vårterminsmötet. Det har även inhandlats nya bord tillsammans med D- sektionen. Dessa förvaras i EKEA och köptes in eftersom antalet bord varit för få vid tillfällen då sektionerna behöver använda borden samtidigt, till exempel vid sittningar under nollningen. Borden kommer även hyras ut till andra sektioner mot en kostnad. Med vänliga hälsningar Paula Persson Förvaltningschef 6 (47)

7 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 INFORMATIONSUTSKOTTET Sedan vårterminsmötet har aktiviteten inom informationsutskottet varit febril, i synnerhet under nollningen. DDG har varit väldigt aktivt på flera fronter. Inför nollningen släpptes den temaenliga nollningshemsidan och även sektionens nya app för android- telefoner. Samtidigt så har den kontinuerliga skötseln och utvecklandet av hemsidan fortsatt. Dessutom så arrangerade DDG datorstugor för alla nollor under första veckan för att hjälpa dem komma igång med skolans IT- miljö. Redan under läsperiod ett så har två av de nyantagna blivit invalda som kodhackare och börjat sätta sig in i sektionens system. Ekiperingsexperten har under nollningen skött försäljning av ovveraller och märken till både nyantagna och äldre teknologer. Dessutom så har arbete påbörjats med att fylla lagret med nya sejdlar och ordensband. Lastgammal har jobbat med att se över vårt alumnnätverk och att arrangera en sittning för främst alumner men även nuvarande medlemmar. Picasso har hjälpt de andra utskotten med grafisk design och har under hösten dessutom fått förnyelse då en av de nyantagna blivit invald på posten. Likabehandlingsombuden har fortsatt sitt arbete med sektionen och att alla ska känna sig välkomna. Fotograferna har gjort ett rejält jobb under första läsperioden och sett till att årets nollning och nollegasque blivit väldokumenterad. Allmänt så har vårt förhållande med Elektrosektionen och MiT- sektionen vid KTH förbättrats i år då vi i våras deltog på deras vårbal följt av att de deltog på våran nollegasque. Ett arbete att få lite ordning på sektionens informationskanaler har påbörjats för att göra det enklare både för medlemmar och utomstående. Med vänliga hälsningar Ludvig Nybogård Kontaktor 7 (47)

8 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 E- SEKTIONENS NÄRINGSLIVSUTSKOTT Under 2013 har Näringslivsutskottet jobbat vidare med sektionens företagskontakter och sedan vårterminsmötet har vi bland annat under nollningen tillsammans med phoset annordnat tre stycken lunchföredrag så att alla nollorna ska få inblick i vad som händer utanför studierna. Nollningssponsringen under året har annordnats av phøset tillsammans med en kille från utskottet, och från våran sida har det fungerat väldigt bra och alla parter samt företag har varit nöjda. Vi har också nu slutfört arbetet med ett namnbyte av utskottet från Arbetsmarknadsutskottet till Näringslivsutskottet och vad allt detta innebär, detta för att bättre reflektera vad vi gör och lägga oss mer i linje med resten av motsvarande utskott på de andra sektionerna inom TLTH. Sen har vi också hjälpt till med att fixa en sponsor, Semcon, så att sektionen kunde köpa in nya mikrovågsugnar eftersom dem gamla var utslitna. Om vi blickar framåt för resten av hösten så har arbetet med nästa års version av Teknikfokus inletts, som hålls den 12 Februari, och detta ser vi mycket fram emot. Det är också ett event med Academic Work inplanerat och ett event i samarbete med andra sektionener inplanerat. Sist men inte minst har vi också hjälpt till med att fixa en sponsor, Semcon, så att sektionen kunde köpa in nya mikrovågsugnar eftersom dem gamla var utslitna. Med vänliga hälsningar Oscar Sönnergren ENU- Ordförande 8 (47)

9 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 NÖJESUTSKOTTET Många stora evenemang som NöjU håller i har skett sedan vårterminsmötet. DömD och Tandem blev lyckat och många inom utskottet var engagerade på olika sätt. Utskottet var aktivt under nollningen, förutom att skrika på nollan fixade även NöjU lekar under WEF- dagen, karaoke under välkomstgillet, genomförde ett mycket lyckat Utedischo och spelemännen hjälpte till under spelgillet! Utedischot besöktes i år av nästan 1800 personer och vi har gjort en omfattande utvärdering av evenemanget, vilket förhoppningsvis leder till att nästa års Utedischo blir ännu bättre. Bildrullarna har visat philm/tv- serier dagen efter nollegasquen, under halloween och kommer även i december månad att visa julkalendern under luncherna. Under lv 1 i lp 2 hjälpte nöjesutskottet till att sprida information om Lundakarnevalen som går av stapeln i vår. Detta genom att dela ut flyers på campus och vara delaktiga i lunchföredrag. Den 9 november har NöjU anordnat den årliga ölresan. Tillsammans med F- sektionen går resan likt förra året till Bryghuset Braunstein i Danmark. Nöjesutskottet har dessutom tillsammans med aktu- kollegiet ordnat med en kulturresa till Louisiana den 15 november, där intresserade från alla sektioner inom TLTH är välkomna att medverka. I år hjälper även NöjU till med en aktivitet under F1- röjs Lundarunda. Arbetet med Sporta med E flyter på och uppslutningen har under hösten varit bra. I nuläget hålls en sport- aktivitet i veckan och om intresse finns kommer det även köras igång löpning en dag i veckan. Idrottsförmännen har även fixat så att sektionen har möjlighet att åka på skidresa tillsammans med andra sektioner inom TLTH. Denna skidresa går till Val Thorens vecka 3 (lv - 1). I skrivande stund drar det ihop sig för årets upplaga av Sångarstriden. E- sektionens medlemmar är taggade och NöjUs stridsrop har gjort ett bra jobb för att sektionens bidrag ska överglänsa förra årets prestation. Förhoppningsvis tar vi även i år hem ett pris, men gärna av annat slag! Med vänliga hälsningar Frida Hammarberg Entertainer 9 (47)

10 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 KÄLLARMÄSTERIET Under året har Källarmästeriet haft fullt upp. Vi har till största del haft öppet varje fredag med varierande teman så som Irish- Gille och Oktoberfest. Vi har även haft öppet under nollningen för olika event så som välkomstgillet och S- festen. Vi hjälpte även NöjU med kläggförsäljning under utediscot. Även lunchölen har tagit bra fäste då vi har öppet varje fredag. Vi har för detta året börjat med toast under lunchölen som har varit uppskattat. Under hösten har vi även försökt ha fredagsquiz under lunchölen där deltagarna har chans att vinna ett gratis klägg. Prissättningen fungerar på samma sätt som innan. Vi avrundar upp till närmsta femma från inköpspriset med en minsta vinstmarginal på 2kr. Kläggpriset står kvar på fasta 30kr och toasten kostar 10kr/meny. Resultatmässigt går det väldigt bra för KM. Vi går med bra vinst på många gillen och kommer klara vår satta budget med marginal. Detta kommer vi ta som ett tillfälle att hålla i ett julgille med billiga biljettpriser för sektionens funktionärer utan att dra ner på julbordets kvalitet och kvantitet. Vi kommer avsluta detta året med bl.a ett Collegegille och ett fantastiskt Julgille. Vi har även tillsammans med NöjU startat Movember där vi säljer tre utvalda öler för 20kr. Vinsten från dessa öl går direkt till prostatacancerfonden. Marknadsföring för Edekvatas pubverksamhet fortsätter som innnan, med posters, hemsidan, facebook och tv:n i LED Med vänliga hälsningar My Reimer Krögare 10 (47)

11 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 CAFÉMÄSTERIET Under det gågna året har Cafémästeriet fortsatt den dagliga caféverksamheten med en del förändringar. För en bättre sammanhållning inom utskottet har det hållits ett lunchmöte i veckan. Då det har varit en del problem med mojterna så har stora delar av Edekvatas försäljning flyttats upp till LED. För att vi har haft mycket effektiva dioder och jobbare har vi kunnat öka antalet pastasallader. Då det tyvärr är många som stressar våra jobbare då de gör salladerna så släpps dessa nu inte förrän 12(..). Vissa saker ändrar sig dock aldrig, som t.ex. Ulla eller cafésten som även i år var en stor succé! Med vänliga hälsningar Gabriel Jönsson Cafémästare 11 (47)

12 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 SEXMÄSTERIET Ett bra år. Nej! Ett bättre år! Det är de tre orden som jag främst vill beskriva vad vi i sexmästeriet E6 har åstadkommit. Under n0llningen har vi haft ett stort antal mycket ambitiösa sittningar och eftersläpp. Nollningskickoff E6 tog på sig den stora och ärofyllda uppgiften att ta sig an en av årets vildaste kvällar i gasquesalen, nämligen kickoffen för hela n0llningen. Ett event fyllt av glada och runda phaddrar, sexmästerister, heltidare, styrelser, phøs, øverstar och annat löst teknologfolk. En allt som allt väldigt lyckad kväll med goda inkomster för sektionen.! Välkomstsittning Sittningen där nollan för första gången får se en av skolans foajé totalt göras om till en banquettesal. Med finansiering från Studievägledningen rev vi av E- nollningens bästa (och enda) alkoholfria sittning. Väldigt god kväll med trevlig underhållning från många vilsna själar. E6 lyste med sin närvaro under hela kvällen och väckte nollans intresse för att ta del av vår varma gemenskap. Sjungboksinsångning Nyinköpta sjungböcker skriker efter att sångas in! Därför såg E6:s sångförmän, tillsammans med alla oss andra, till att detta skedde på ett värdigt sätt. En sittning helt utan varken stela tystnader eller matro. Slaskigt och roligt både för nollan och sexmästeristerna. WEF WEF:en var nytt på många sätt för oss. Dels första gången vi hade sittning i gasquesalen och dels första gången vi hade sittning med släpp med andra sektioner. (F + W)6 stod för maten, medan E6 stod i baren. Vi hoppas att n0llan knöt många nya gemenskaper.! Herr&Dam Då E- sektionen fått ett stort kvinnotillskott kunde E6 stolt anordna sektionens första Herr- respektive Damsittning. Sexets herrar jobbade på Damsittningen och damerna på Herrsittningen. Till detta så bjöds det på naturligtvis också på många roliga och ibland något nakna spex, både från oss i sexet och från andra sektioner. FEA FEA - masqueradbalen för F, E och A. Och visst var den grann! Alla tvåhundraåttiotre gäster bjöds på god trerätters med tillhörande kaffe/punsch. Då taffeln brutits och dörrarna ö ppnats strömmade det in bland annat D:are och Ing:are för att tillsammans pryda de tre olika dansgolven och reggaerökrutan. A- huset har nog aldrig varit så livat. Vettiquette I väntan på den mytomspunna N0llegasquen var det återigen dags för E6 att utbilda n0llan; denna gång i att uppföra sig i finare sammanhang. N0llan lärde sig äta, skåla, prata vackert och en rad andra livsläxor. Vi i E6 kunde också känna av alla sittningar vi redan gjort; alla moment under Vettiquette bara flöt på. Det är nog också den sittning som jag som Sexmästare hade absolut minst att göra; jag gick mest runt och njöt. Efter en kväll med mycket god mat och skönsång var nu n0llan redo - dags för Gasque!! 12 (47)

13 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 Nolleqasquen Det alla hade väntat på. Anledningen till att nollningen finns. Självklart pratar vi om Nollegasquen! Den i särklass längsta av alla sittningar som vi i E- sektionens Sexmästeri jobbat många sena nätter på för att uppnå perfektion. Gasquesalen dukades upp med finporslin, kandelabrar, linnedukar och lyste med liv. Det bjöds på förstklassig underhållning, trummor, fyrverkerier, musslor, entrecôter, och E- sektionens alldeles egna bakelse. Det bör även tilläggas att Hovmästeriet tillsammans med Køks- och Mongomästeriet såg till så att alla tvåhundraåttiosex (!) gästerna fick maten rykande het. Sist men inte minst byggde vi på nolltid om gasquesalen till ett hetlevrat dansgolv med många olika sortes øl, cider och sprit i barerna. En härlig avslutning på en mycket bra nollning. Med vänliga hälsningar Axel Lundholm Sexmästare 13 (47)

14 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 NOLLEUTSKOTTET Nollningsutskottet, aka Phøset, har 2013 mest ägnat sig åt nollning. Under våren valde vi 66 st phaddrar, 17 st småphös och 3 st fusknollor, sydde kläder och mantlar, fixade sponsring, planerade aktiviteter tillsammans med andra sektioner, tränade lassokastning, planerade tillsammans med SVL och programledningen, deltog i phösutbildningar, åkte till pråmen, var på semester på DÖMD och övade på att phøsa runt varandra. Nollningen var i mångt och mycket likt tidigare års nollningar med stora events som nollelördag, regatta osv. Vi genomförde dock en del förändringar, varav vissa stora. Hajken var ersatt av Camp St Hans, där motsvarande aktiviteter genomfördes. Detta innebar att Elektro och BME var samlade från första dagen, vilket har varit väldigt positivt. EM i ølhäfv togs bort till förmån för Herr- & Damsittningen, en ändring som var väldigt uppskattad. Nollningen 2013 kommer förmodligen gå till historien som Segertåget 13, då E- sektionen vann majoriteten av tävlingarna vi ställde upp i. Vi vann Øverphøshinderbanan, cheer- tävlingen samt regattan. Bildörren är hemma. Phøset ser tillbaka på nollningen med glädje och känner oss oerhört nöjda. Det vi tycker att vi lyckades allra bäst med som phøs var att få med i princip HELA sektionen på nollningen. Alla utskott bidrog på sitt sätt och gjorde det riktigt bra. Vi har under hela phøsperioden känt att vi har haft sektionen i ryggen till 100 %! Till detta lägger vi 130 fantastiska nollor som alltid har varit riktigt taggade och spridit glädje både på och utanför E- sektionen! Må westliga windar wina er warmt om öronen! Med vänliga hälsningar Olof Jansson Øverphøs 14 (47)

15 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 STUDIERÅDET Under läsperioden har studierådet anordnat pluggkvällar och granskat CEQ- enkäter i vanlig ordningen. Utöver det har det förts dialog på kårnivå angående bland annat eventuella samarbeten studieråd emellan för att anordna större evenemang då det skulle inbegripa ett större antal studenter. Något att som varit ett stort samtalsämne den senare tiden är UKÄ- utvärderingen vars resultat har kommit. I skrivandets stund är arbetet fortfarande i ett tidigt stadie, men förhoppningsvis så ska vi så snart som möjligt komma med mer information till studenterna. Kåren har dessutom haft en del utbildningar för studierådsmedlemmar för att vi ska kunna göra så mycket som möjligt för våra utbildningar. Med vänliga hälsningar Adam Urga SREordförande 15 (47)

16 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 VALBEREDNINGEN Det är vi som håller i och anordnar valen på sektionen. Under hösten har vi berett sektionen på höstterminsval. Detta genom att väldigt fina valaffischer har gjorts av Per Pallert Allert, TACK! Denna höst ska hela styrelsen beredas, så även SRE- ordförande, och för i höst även, som var fjärde år, bereda en karnevalsmalaj. Vi blickar framåt och ser kommande val, gör ditt val, öka valmöjligheterna genom att nominera mera så ska vi fortsätta att bereda mera. Med vänliga hälsningar Johan Kjellman Valberedningens ordförande 16 (47)

17 UTSKOTTSRAPPORTER Bilaga 2 HeHE Oregelbundenhet verkar vara en regelbundenhet för HeHE, hela året (Lite tekniska strul, lite manfall bland redaktörerna, anledningarna är många) Genomgående har varit att de nummer som släpps har hållit en förhållandevis hög kvalitet (inklusive det tragiska budet om den inställda snoppsnurrarsittningen). Affischerna på anslagstavlorna har skippats, eftersom de är dyra att trycka upp, och få läser dem. FASTER AGNES BEHÖVER INSÄNDARE, TACK. Med vänliga hälsningar Johan Osvaldsson Chefsredaktör HeHE 17 (47)

18 Uttag ur sektionens fonder sedan förra terminsmötet Bilaga 3 UTTAG UR SEKTIONENS FONDER SEDAN FÖRRA TERMINSMÖTET Utrustningsfonden: 7376,6 kr Biljardrenovering Med vänliga hälsningar Paula Persson Förvaltningschef 18 (47)

19 Stadgeändringar i andra läsning Bilaga 4 STADGAÄNDRINGAR I ANDRA LÄSNING Namnbyte av Arbetsmarknadsutskottet I syfte att förtydliga meningen med utskottet och hamna mer i linje med resten av sektionerna på LTH yrkar styrelsen på att Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionen ska byta namn till Näringslivsutskottet. Därför yrkar styrelsen på att det officiella namnet på utskottet i stadgarna byts från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionen till Näringslivsutskottet. att titeln för utskottets ordförande ändras från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionens Ordförande till Ordförande för Näringslivsutskottet. att titeln för utskottets Vice Ordförande ändras från Arbetsmarknadsutskottet Elektrotekniksektionens Vice Ordförande till Vice Ordförande för Näringslivsutskottet. att titeln på funktionärer i utskottet kommer att ändras från Arbetsmarknadskontakt till Näringslivskontakt. att utskottets namn kommer att förkortas (ifall nödvändigt) som ENU som står för E- sektionens Näringslivsutskott. Med vänliga hälsningar Oscar Sönnergren ENU- Ordförande 19 (47)

20 MOTION Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 Motion Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten På E- sektionens styrelsemöten diskuterar och beslutar styrelsen i frågor rörande sektionen och dess medlemmar. Alla medlemmar har möjlighet att närvara vid dessa möten om styrelsen anser det lämpligt och kan då bli adjungerade. Vissa funktionärsposter är dessutom ständigt adjungerade, det vill säga att de alltid kan delta i mötet utan styrelsens godkännande. I dagsläget så är även ordförande för Datateknikssektionen ständigt adjungerad, vilket är praktiskt då våra två föreningar är varandra nära och ofta samarbetar. I E- huset så finns det fler föreningar som E- sektionen har mycket kontakt med och dessutom delar väldigt många medlemmar med, nämligen ElektroTekniska Föreningen (ETF) och nybildade Elektra. Vi tycker att det hade varit både praktiskt och visat på välvilja från vår sida att ha dessa föreningars ordföranden som ständigt adjungerade till sektionens styrelsemöten. Vi yrkar att ordförande för ElektroTekniska Föreningen och ordförande för Elektra skall läggas till som ständigt adjungerade under 8:B Ständigt adjungerade och 8:C "Kallelse" i reglementet. Med vänliga hälsningar Ludvig Nybogård Vice Ordförande för ElektroTekniska Föreningen Hanna Runer Ordförande för Elektra 20 (47)

21 MOTION Utökande av ständigt adjungerade till E- sektionens styrelsemöten Bilaga 5 STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN Styrelsen yrkar att bifalla motionen i sin helhet I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 21 (47)

22 MOTION Cafépersonal Bilaga 6 Motion - Cafépersonal Då det i dagsläget är större efterfrågan på mat i vårt café än vad vi har kapacitet att producera, trots att vi har dioder och hjälp av ettorna, bör vi hitta en ny lösning för att kunna öka omsättningen. Den stora efterfrågan bidrar också till irritation hos kunder då vi sålt slut vilket orsakar en ansträngd arbetsmiljö för vår mackbarsprinsessa. Att anställa en mackbarshertig/- hertiginna skulle ge en mer harmonisk arbetsmiljö och vara en avlastning dels för Ulla men även för våra Cafémästare, vice cafémästare och lagerinköpschefer. Därför yrkar jag att anställa ytterligare ett cafébiträde som arbetar 7:30-11:30. att att budgetera kr för dennes lön. att benämna denna mackbarshertig/- hertiginna. Med vänliga hälsningar Kajsa Eriksson Rosenqvist Diod (47)

23 MOTION Cafépersonal Bilaga 6 STYRELSENS SVAR PÅ MOTIONEN Styrelsen finner att för närvarande är det för tidigt att anställa någon ny, ty systemet med dioder är relativt nytt, samt att det skulle kosta mer än att sänka arbetsbördan för att minska belastningen på de som jobbar. Behovet att öka försäljningen går knappt då vi redan ligger på extremt hög kapacitet i caféet. Styrelsen yrkar därför att avslå motionen i sin helhet I styrelsens tjänst Johan Westerlund Ordförande 23 (47)

24 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Ny budget De senaste åren har ekonomin gått dåligt för E- sektionen. Dock har vi troligtvis haft ett bra år 2012, men eftersom resultat från 2011 fortfarande saknas vet vi inte säkert hur det har gått för både 2011 samt Dock så har vi i styrelsen uppskattat en ny budget för Först och främst går det mycket bra för LED- café. Detta gör att vi kan instifta nya förmåner för våra medlemmar som t.ex. Bidrag för nya Teknologer vilket innebär en prisreducering på 150kr per overall för de nyantagna. Vi har även höjt funktionärsvården eftersom den förra siffran inte kommer nära enbart den kaffekonsumtion som vi har idag. Nya inkomster är även med, som Teknikfokus och Utedischot som tidigare ej varit med i budgeten. Vi har därför valt att budgetera som följande, med en bra buffert för att spara in pengar till sektionen då vi har en enorm omsättning och måste bugga upp en bra buffert innan vi kan börja sakta öka våra utgifter mer. Därför yrkar vi att budgeten för 2014 sätts enligt följande: 24 (47)

25 Bilaga 7 E- SEKTIONEN INOM TLTH PROPOSITION NY BUDGET Budgetförslag för 2014 Sektionen Nuvarande: Förslag: Styrelsen Nuvarande: Förslag: SEK01 STY01 Sektionsavgifter Styrelsen internt Sektionsaktiviteter Styrelserepresentation Representation Expo Funktionärsvård Klädsel Bidrag för nya Teknologer Arbetsglädje Summa: Revisorer, SEK CM Valberedning, SEK CM01 HeHE, SEK LED Skifte, SEK Mackbarsfest Summa: Mojter, CM NollU Summa: Nollning allmänt, NOLLU SRE Summa: SRE disponibelt, SRE ENU Summa: ENU01 Sponsring INFU Teknikfokus INFU01 Nollningsspons, ENU FpT 0 0 Elskare Summa: E- shop 0 0 Datordrift Summa: (47)

26 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Nuvarande: Förslag: Nuvarande: Förslag: NÖJU FVU NOJU01 FVU01 Biljard 0 0 Ljud & Ljus 0 0 NOJU02 Expedition Tandem 0 0 Medaljer Sångarstriden Arkiv Programverksamhet Fin. Int. & Kost Utedischo FVU02 NOJU03 Edekvata Sporta med E Trivselansvariga KM Summa: Summa: KM01 E6 Allmänt, SEX Gillen Fast tillstånd Summa: Summa: E6 SUMMA, TOTALT (47)

27 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 RIKTLINJER FÖR BUDGET 2014 Sektionen Sektionsavgifter Detta är sektionens andel av medlemmarnas betalda terminsräkning. Hela summan är fördelad på utgifterna som kommer alla medlemmar till godo som t.ex. SRE, HeHE, och uppehållslokaler. Sektionsaktiviteter Här budgeteras kostnader för terminsmöten (så som mat & diverse tilltugg) och andra sektionssammankomster av allmän karaktär. Representation Detta konto inkluderar kostnad för inbjudna gäster (inspektor, professorer etc.) till sektionens fester samt representation av styrelsens ordförande eller dennes ställföreträdare, på såväl våra som vänsektioners fester samt på större arrangemang inom teknologkåren, dock till en maximal kostnad av 1/4 kontosumman. Gott omdöme förutsättes givetvis i detta sammanhang. I kontot inkluderas även kostnader för välförtjänta gåvor till personer som på ett betydande sätt gagnat E- sektionen. Användandet av denna budgetpost bör ske i enlighet med policybeslutet om inbjudningar och anmodningar i E- sektionens reglemente. Funktionärsvård Här budgeteras kostnader för att förkovra sektionens funktionärer. Här ingår kostnaden för subventioneringen av gillematen för funktionärer samt funktionärskaffe. Bidrag för nya Teknologer Detta är en summa pengar som skall komma alla sektionens medlemmar till gagn genom att sänka priset på overaller 150 kr styck till alla nya medlemmar i E- sektionen. Arbetsglädje Det kan ibland behövas lägga ner en del jobb som funktionär. Då behövs lite arbetsglädje för att muntra upp funktionären. Arbetet skall redovisas tydligt för godkännande. Arbetsglädjen avser mindre tilltugg. Arbetsglädje under arrangemang bör gå på arrangemanget. Revisorer Tilldelad summa som primärt går till papper och utskriftskostnader. Valberedning Tilldelad summa som primärt går till papper och utskriftskostnader. 27 (47)

28 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 Skifte Pengar tilldelat till funktionärsdagen samt tillhörande Skiftesgasque. Styrelsen Styrelsen internt Kontot avser styrelsens egna kostnader såsom Kurs På Landet (KPL) samt kopior. Här finns även utrymme för styrelsens egna initiativ i form av arrangemang som inte bör finansieras på annat sätt. Kostnaden för KPL bör inte överstiga 40 % av den totala budgeten för styrelsen internt. Här bör fracktryck läggas. Styrelserepresentation Styrelserepresentation ska gå till att uppmuntra styrelsen att gå på sektionstillställningar under nollningen genom att subventionera biljetten. Subventionen fördelas av styrelsen själva, men är med fördel jämnt delat på alla medlemmar. Subventionen får vara delar av inträdet eller hela. Pengarna får ej gå till alkohol, vill man ha med alkohol så får man själv lägga till det överskjutande beloppet. Expo Pengar tilldelat expodagen i Edekvata för information om sektionen och funktionärsposter. Klädsel Pengar tilldelad styrelsen för inköp av styrelse- pickéer för alldaglig representation. CM - Cafémästeriet LED Här avses alla utgifter och inkomster gällande LED- café, inklusive avlöning. Man bör under året vara vaksam på prisändringar på de varor som köps in. En inkomst kan här snabbt förvandlas till en utgift som i sådana fall slår hårt på sektionens ekonomi. Prishöjningar i LED bör om möjligt endast göras en gång per termin. Mackbarsfest För att uppmuntra medlemmarna att stå i mackbaren anser vi det lämpligt att avsätta pengar för en mycket uppmuntrande fest. Mojter Mojterna är nollbudgeterade då driftstörningar samt andra problem har förhindrat mojterna från att gå med vinst. Mojtsystemet bör ses över och man borde få fram en hållbar lösning om man planerar att fotrsätta ha kvar mojterna. 28 (47)

29 PROPOSITION NY BUDGET Bilaga 7 NOLLU - Nollningsutskottet Nollning allmänt Pengarna används för att introducera Nollan i studentvärlden, samt för att se till att de får en god start på sina studier kr är till för att trycka upp Nolleguider. Ett minimalt belopp på ¾ av resterande summan måste gå till nollorna. SRE Studierådet på E- sektionen Bilaga 7 SRE Disponibelt Pengarna avsätts till studiebevakning varav maximalt hälften skall spenderas på vårterminen och återstoden på höstterminen. ENU E- sektionens näringslivsutskott Sponsring Budgeterat belopp är beräknat på vad som kan anses rimligt med tanke på konjunkturen i företagsvärlden. Budgeterat belopp innefattar inte av företag sponsrade pengar avsedda för specifika sektionsaktiviteter. Teknikfokus Intäkterna från den gemensamma arbetsmarknadsdagen med D- sektionen. Nollningsspons Nollningsrelateran sponsring där ENU drar in summan åt sektionen för att kunna användas under nollningen. INFU - Informationsutskottet FpT Summan avser att täcka kostnader i samband med Flickor på teknis. Elskare Denna summa lägs över på nollningsutskottet och skall strykas i framtiden. E- shop Kontot avser E- shopens löpande in- och utgifter. E- shopen har i förhållande till sin budgeterade vinst mycket stora utgifter. Detta föranleder att man skall vara beredd på att E- shopens ekonomiska läge kan se sämre ut än vad det i verkligheten är, då mycket varor finns i lager. 29 (47)

Stadgar för E-sektionen inom TLTH

Stadgar för E-sektionen inom TLTH r för E-sektionen inom TLTH Innehåll Kapitel 1 Sektionen 3 Kapitel 2 Medlemmarna 5 Kapitel 3 Organisation 7 Kapitel 4 Sektionsmöte 8 Kapitel 5 Inspektor 11 Kapitel 6 Revision 12 Kapitel 7 Valberedning

Läs mer

Reglemente för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21

Reglemente för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21 för E-sektionen inom TLTH 2014-05-21 Innehåll Kapitel 1 Sektionen 4 Kapitel 2 Medlemmarna 4 2:A Stödmedlemmar..................................... 4 2:B Anställda.........................................

Läs mer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer

Proposition: Ordförandes tack till funktionärer Proposition: Ordförandes tack till funktionärer I dagsläget delar medaljelelekommittén medaljer till funktionärer samt personer som på något sätt hjälpt Datatekniksektionen i dess arbete. Utdelning av

Läs mer

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011

Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 Protokoll A-styrelsemöte 14/3-2011 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning och tid. Sluttid bestäms till 19:30 3. Beslutsuppföljning. Föregående protokolls beslutslista gås igenom. 4. Val av justeringsperson.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH

VERKSAMHETSBERÄTTELSE A-sektionen verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Verksamhetsberättelse 2010 - A-sektionen inom TLTH Under verksamhetsåret 2010 har A-sektionen växt och har för första gången sedan den återskapades 2005, lyckats fylla alla styrelseposterna. Under året

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-12-13, kl. 17.15 Plats: IKDC Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Sofie Tapper Jansson, TM14 Övriga närvarande:

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 13/år 2015 Datum: 28/4 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH.

REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. REGLEMENTEN för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Tagna vid höstterminsmötet 200-2-05 Ändringar tagna 029 038 040322 0423 05042 050503 0522 065 070425 080408

Läs mer

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015

Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Budget för Datasektionen verksamhetsåret 2014/2015 Intäkter: Sektionstillskott 25000 Företagskontakt 15000 Försäljning 10000 Utgifter: UBSmedel - 4000 Medlemsaktiviteter - 13000 Nolleperioden - 10000 Sektionsaktiva

Läs mer

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN

STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN STADGAR FÖR SEKTIONEN FÖR ARKITEKTUR OCH INDUSTRIDESIGN INOM TEKNOLOGKÅREN VID LUNDS TEKNISKA HÖGSKOLA, A-SEKTIONEN Organisationsnummer: 802433-7175 Förening grundad: 651111 Stadgar tagna: 050510 samt

Läs mer

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet

Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Stadgar för Datasektionen vid Luleå Tekniska Universitet Innehållsförteckning Förord 2 1. Föreningen 3 2. Syfte 3 3. Obundenhet 3 4. Verksamhetsåret 3 5. Medlemskap 3 6. Sektionsmöte 3 7. Årsmöte 4 8.

Läs mer

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003

Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Verksamhetsplan för D-sektionen, 2003 Styrelsen Styrelsens syfte är att agera som ett samarbetsorgan för sektionens olika mästerier och verksamheter, samt att behandla de frågor som av någon anledning

Läs mer

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00.

2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 1. OFMÖ Klockan 12:15 2. Godkännande av dagordning och tid Punkt 7 skjuts upp till nästa möte. Dagordningen med revidering godkänns. Sluttid 13.00. 3. Val av justeringsperson Elias Friberg väljs till justeringsperson.

Läs mer

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015

ELEKTRA. Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING. 4 Tid och sätt. 7 Föredragningslistan. Föreningen Elektra Vårterminsmöte 2015 ELEKTRA Vårterminsmöte 2015, Handlingar DAGORDNING Tid och sätt Datum: 2015-05-25 Tid: kl 12:10 Plats: E:B Föredragningslista 1 TaFMÖ 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Tid och sätt 5

Läs mer

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS)

1. Föreningens verksamhet utövas som stadgar föreskriver genom: c) Utbildningsbevakningssamordnare (UBS) NU GÄLLANDE STADGAR för Sektionen för industriell ekonomi Versionsdatum: 2014-03-04 Kapitel 1 Allmänt 1. Sektionen för industriell ekonomi, i fortsättningen benämnd I-sektionen, är en ideell förening för

Läs mer

Dagordning FM9 / 2014 Höst-FM

Dagordning FM9 / 2014 Höst-FM DAGORDNING FM9 / 2014 Lund, 18 november 2014 Johan Förberg, Talman EXPEdition tel: 046 540 89 20 Fax: 046 14 03 14 Mail: expen@tlth.se Web: www.tlth.se Öppettider: Läsdagar 11.00 14.15 Besöksadress: John

Läs mer

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad

1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad LÄSK STADGAR 2014 1 Föreningens namn Föreningens namn är LÄSK. LÄSK är en förkortning för Lärarstuderande I Karlstad 2 Föreningens säte Föreningen har sitt säte i Karlstad kommun 3 Föreningsform Föreningen

Läs mer

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15.

Protokoll SSTSS Vårmöte 2013-05-15. Protokoll SSTSS Vårmöte. Tid: onsdagen den 15 maj, kl. 17.15 Plats: Häggsalen, Ångströmslaboratoriet Bilagor: A. Föredragningslista B. Närvarolista C. Proposition Utredning av möjligheten starta upp STS-mentorskapsprogram

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH

AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH AKTIVITETSGUIDE 2011 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN LTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 3 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 4 Ordförande - Hammarhaj... 5 Kassör - Börshaj... 5 InfU -

Läs mer

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS

HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS HANDLINGAR VINTERSEKTIONSMÖTE 2013-12-03 KUNGLIGA MASKINSEKTIONEN, THS Version utan valhandlingar FÖREDRAGNINGSLISTA Kungliga Maskinsektionen, THS Sektionsmöte 2013-12-03 kl 17.17 i sal M1 * = Bilaga finns

Läs mer

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag.

Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. Propositions: Reglemente tillägg ansökan om bidrag. FÖREDRAGARE Pontus Ridderström Bakgrund Datasektionen har idag kapital på ett sparkonto som inte utnyttjas. Därmed skall Datasektionen med hjälp av detta

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 18/år 2015 Datum: 2/6 Tid: 13:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Vårterminsmöte 2015 Datum: 13/8 Tid: 17:15(..) Plats: KC:D, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH.

STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK. inom Teknologkåren. vid. Lunds Tekniska Högskola, LTH. STADGAR för SEKTIONEN för MASKINTEKNIK inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, LTH. Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Ändringar tagna 000411 010403 021119 041123 051122 060405 061115

Läs mer

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15

Protokoll styrelsemöte S01 2010 01 15 Protokoll styrelsemöte S01 Närvaro: Sofia Mattsson Ordförande Tobias Månsson Sekreterare Fredrik Andersson Skattmästare Joakim Andersson Källarmästare Anders Eriksson Cafémästare Mazdak Farzone Sexmästare

Läs mer

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH

Stadgar för ElektroTekniska Föreningen vid TLTH Stadgar antagna för ETF vid terminsmötet den 20 maj 1964. Reviderade den 28 september 1983. Reviderade den 18 maj 2004. Reviderade den 13 maj 2008. Reviderade den 20 november 2012. 1 Inledande bestämmelser

Läs mer

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser:

Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: LATHUND FONDSÖKNINGAR 2014/2015 Sida 1 av 8 Dokumentet är en enkel guide till hur du löser följande händelser: Reglemente för fondsökningar o o o Sektionsfonden Projektfond Föreläsningsfond Hur bör en

Läs mer

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00

Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 Konglig Samhällsbyggnadssektion Dagordning SM 4, 11 december 2014, Oasen Klockan 17:00 1. Formalia 1.1 Mötets öppnande 1.2 Val av mötesordförande 1.3 Val av mötessekreterare 1.4 Val av två justeringspersoner

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 5/år 2015 Datum: 3/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L

Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14. Stadgar för SSK-L Antagna VT 1995 Senaste revidering 2010-05-14 Stadgar för SSK-L 2 Innehållsförteckning 1 Ändamål 3 2 Medlemskap 3 3 Organisation 3 4 Stormöte 3 5 Valberedningen 4 6 Sjuksköterskesektionens styrelse 5 7

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte 140319

Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Maskinsektionens styrelsemöte 140319 Protokoll fört tisdagen den 19/4 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Carl-Johan Fredman, SRM-Ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 16/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionens ordförande Sander Riedberg öppnar mötet klockan 16.38. 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan F1 röj, Lund 2011 Ansvariga: Malin Sohlmér Alexander Fredh-Ojala 1 Verksamhetsplan: F1 röj 25 m 2 minröj F1 röj är en stor studentsammankomst som är planerad att inträffa under ett veckoslut

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 3/år 2015 Datum: 16/2 Tid: 12:10(..) Plats: Brunnen, Studiecentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16

Reglemente. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 Reglemente inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2015-04-16 INNEHÅLL 1 SEKTIONSSTYRELSEN... 4 1:1 SEKTIONSORDFÖRANDE... 4 1:2 VICE SEKTIONSORDFÖRANDE...

Läs mer

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16

Stadgar. Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet. Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Stadgar Sektionen för Industriell Ekonomi inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola, Lunds Universitet Senaste ändringarna tagna 2013-04-16 Innehåll 1 SEKTIONEN... 3 2 MEDLEMMAR... 4 3 ORGANISATION...

Läs mer

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113

Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 STADGAR MASKINSEKTIONEN INOM TLTH Organisationsnummer: 845001-8281 Tagna 991116 Senast reviderade 150113 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1 4 Sektionen 4 KAPITEL 2 6 Medlemmarna 6 KAPITEL 3 7 Organisation

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 19/år 2015 Datum: 20/8 Tid: 17:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIVITETSGUIDE 2013 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehållsförteckning Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under höstterminsmötet... 5 Ordförande - Hammarhaj... 6 Kassör - Börshaj... 6 InfU -

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö

STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET. Reglemente Sektionen för Energi och Miljö STYRELSENS FÖRSLAG PÅ NYA REGLEMENTET Reglemente Sektionen för Energi och Miljö 1 2 Innehåll 1. 1 Allmänt 3 1.1. Ändamål.....................................3 1.2. Reglementsändringar...........................3

Läs mer

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm

Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm Protokoll fört vid: Sektionen för Medicinsk informatik och Teknik Sektionsmöte Torsdagen den 24/5 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppande Sektionsordförande Tonima Afroze öppnar mötet 17.07.

Läs mer

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011

Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 Sektionen för Elektronikdesign Verksamhetsdokument 2010/2011 1. INLEDNING 1 2. SEKTIONSSTYRELSEN 1 2.1 ORGANISATION 1 2.2 ANSVARSOMRÅDEN 1 ORDFÖRANDE 1 VICE ORDFÖRANDE 1 KASSÖR 1 SEKRETERARE 2 ARBETSMILJÖOMBUD

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört onsdagen den 7/5 i Styret Närvarande styrelseledamöter Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Carl-Johan Fredman,

Läs mer

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK

Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Stadga för Lok Studerandeförening på HLK Kapitel 1 Loks syfte 1:1 Lok är en religiöst-, politiskt- och fackligt obunden studerandeförening för studenter på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK)

Läs mer

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion

Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion Stadgar för Linköpings Y-teknologsektion organisationsnummer 822002-2381 Antagna 140519 Innehåll 1 Ändamål 5 2 Medlemmar 5 2.1 Regler för Medlemskap........................ 5 2.2 Avsägning av medlemskap......................

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 16/år 2015 Datum: 19/5 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: torsdag 20 februari 2014 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av vice ordförande Kajsa. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20

BILAGOR. Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 BILAGOR Teknologkårens kårstyrelsemöte 2015-02-20 Bilaga 52.1.1 Kårfullmäktige 06 Sammanträdesdatum 2015-02-20 Sidan 1 av 3 Teknologkårens fullmäktige Förslag till beslut om ny policy 16. Policy för

Läs mer

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281

Reglemente. Maskinsektionen inom TLTH. Tagna 011205 Senast reviderade 150113. Organisationsnummer: 845001-8281 1 Reglemente Maskinsektionen inom TLTH Tagna 011205 Senast reviderade 150113 Organisationsnummer: 845001-8281 2 Innehållsförteckning KAPITEL 1... 4 Reglemente för Sektionsordföranden... 4 KAPITEL 2...

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH

Maskinsektionen inom TLTH Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: Klockan 12.05 (..), ons 22 januari 2014 Plats: Styrelserummet M-huset Närvarande styrelseledamöter: Henrik Håkansson (ordf.), Robin Hjerén (cafémästare),

Läs mer

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar

GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 Stadgar GDK-sektionen 1 (10) 2013-05-29 för Grafisk design och kommunikations sektion Tekniska högskolan vid Linköpings universitet Senast uppdaterade 2013-05-29 GDK-sektionen 2 (10) 2011-05-03 Innehållsförteckning

Läs mer

Motion 1- Motion om Detektivnämnden

Motion 1- Motion om Detektivnämnden Motion 1- Motion om Detektivnämnden Till SM 3 2014/2015 Motivering/bakgrund: Trots att W-sektionen inte har funnits särskilt länge så kretsar en hel del mysterier runt i dess inre. Var befinner sig den

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 4/år 2015 Datum: 25/2 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET

FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET FÖRENINGEN EKONOMERNA VID STOCKHOLMS UNIVERSITET BILAGOR Onsdag 8/4 2015 Wallenbergssalen, hus 3 - Kräftriket Kl. 17.00 22.00 Observera för.15-33 finns en kompletterande bilaga illustrerande föreslagna

Läs mer

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN

VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSDOKUMENT ED-SEKTIONEN VERKSAMHETSÅR 2014-2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Sektionsstyrelsen... 3 2.1 Organisation... 3 2.2 Ansvarsområden... 3 2.2.1Ordförande...

Läs mer

Proposition Proposition Kravallklädsel Nuvarande kravallklädsel för läkarstudenter på HU är grönt OP-ställ och läkarfrack. Kravallklädseln är direkt olämplig att fortsätta med för framtida läkarstudenter,

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2014-04-03 Tid 12:00 Plats Beslutande V-Styret Ordf. Martin Estlund Sekr. Anna Henriksson Linnea Hjelte Karolina Lundh Eleonora Grönlund Dea Ternström Pernilla

Läs mer

Maskinsektionens styrelsemöte

Maskinsektionens styrelsemöte Maskinsektionens styrelsemöte Protokoll fört torsdag den 6/11 2014 i Styret Närvarande styrelsemöte Johan Hansson, Vice Ordförande Henrik Håkansson, Ordförande Viktor Nilsson, Skattmästare Niklas Ingemansson

Läs mer

Policy för Sektionens sparande

Policy för Sektionens sparande Policy för Sektionens sparande Syftet med styrdokumentet är att beskriva hur sektionens eventuella överskott ska fördelas, förvaltas samt djupare beskriva var fonds syfte. Dokumentet ska kontinuerligt

Läs mer

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH)

Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) Stadgar för Parent Teacher Association Halmstad (PTA Halmstad) Internationella Engelska Skolan, Halmstad (IESH) FÖRENINGENS SYFTE: IESH PTA finns till för att: - utgöra en länk mellan ledning och personal

Läs mer

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen

Styrelsemöte 2014, Medicinska Föreningen Styrelsemöte 2014, 18 februari 2014, kl. 17.15 Örat Närvarande: Märta K, Fredrik Ra, Hanna N, Albin T, Melinda P, Julia FE, Hannah E, Fredrik Ro, Ebba D, Julia M, Inspektor Åsa Nilsdotter, Festeriets sexmästare

Läs mer

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen

Dagordning Val-SM 2011-05-05 Konglig Datasektionen Konglig Datasektionen 1(4) Dagordning Konglig Datasektionen 1 Mötets högtidliga öppnande 2 Formalia 1. Val av mötesordförande 2. Val av mötessekreterare 3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare

Läs mer

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN

FÖRSLAG STADGAR MESKALIN FÖRSLAG STADGAR MESKALIN 1 NAMN Föreningens namn är Meskalin, och har sitt säte i Kalmar. Meskalin är en religiöst och partipolitiskt obunden förening. 2 SYFTE Meskalin ska representera och arbeta för

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 9/år 2015 Datum: 31/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening

Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Styrelsemötesprotokoll Technology Management Studenternas Ideella Förening Datum: 2012-09-18, kl. 18.00 Plats: Yuquan Campus, Hangzhou, Kina Ordförande: Astrid Sjögren, TM13 Sekreterare: Elin Lindqvist,

Läs mer

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden:

Mötesprotokoll. Stormöte, I-sektionen. Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum. Ärenden: Mötesprotokoll Stormöte, I-sektionen Tid: onsdag 7 maj klockan 17.00 Plats: Pepparholm, Studiecentrum Ärenden: 1. Mötet öppnas Vice ordförande Kajsa öppnade mötet. 2. Val av mötessekreterare Anne valdes

Läs mer

Kallelse föreningsmöte 1 (1)

Kallelse föreningsmöte 1 (1) Kallelse föreningsmöte 1 (1) Plats Gamma Tid Tisdagen den 19 mars klockan 17.15 Föredragningslista 1. Preliminärer a. Mötets öppnande b. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare c. Justering av

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14

Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 7 januari 2014 Sara Gunnarsson, mötessekreterare Protokoll Styrelsemöte 6 13/14 Tid: Måndag 9 december 2013 klockan 18.00 Plats: Perstorp, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet.

Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-12-11. Styrelsen tillsatte en grupp som arbetade med underlag från det senaste stormötet. Stormöte, PROTOKOLL Stormöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: torsdag 11 december 2014 kl. 17.00 Plats: Hollywood, Kårhuset Ärenden: 1. Mötet öppnas 2. Val av mötessekreterare: Louise Lyckvik väljs

Läs mer

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare:

Protokoll. Närvarande: Roller: Underskrifter. Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin Öhlin Simon Lundmark Justerare: Protokoll fört vid styrelsemöte #16 som ägde rum 2014-05-19 Närvarande: Roller: Underskrifter Andreas Fredmer (Ordförande) Mötesordförande: Andreas Fredmer Malin Öhlin (Sekreterare) Sekreterare: Malin

Läs mer

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet

Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Reglemente för Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet Versionsdatum: 2013-12-02 Inledning Enligt Sektionen för industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitets stadgar skall

Läs mer

Senast reviderad 2010-05-19

Senast reviderad 2010-05-19 STUDENTFIKET CAMPUS NORRKÖPING Studentfiket Campus Norrköping Senast reviderad 2010-05-19 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. ALLMÄNT... 4 1.1. SYFTE... 4 1.2. FIRMA... 4 1.3. SÄTESORT... 4 1.4. VERKSAMHETSÅR... 4

Läs mer

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN

ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY SENAST UPPDATERAT: ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN CHALMERS STUDENTKÅR ARKITEKTURSTUDERANDESEKTIONEN EKONOMISK POLICY INNEHÅLLSFÖRTECKNING Introduktion s. 3 Allmänt s. 4 Startkapital s. 4 Budget s. 4 Äskningar s. 4 Kontanthantering s. 4 Inköp s. 5 Kläder s. 5 Större inköp s. 5 Arrangemang s. 5 Sektionsmöte

Läs mer

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016

Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Budget för Sektionen för Medieteknik; Verksamhetsåret 2015/2016 Konto (bokföring) Resultatställe Benämning 2015/2016 Anteckningar Resultatställe 1: Sektionen centralt 3050 Medlemsavgifter 10 000 Uppskattat

Läs mer

D-Chips reglemente. 27 mars 2015

D-Chips reglemente. 27 mars 2015 D-Chips reglemente 27 mars 2015 1. Hederomnämnande Hedersmedlemmar Hedersmedlemmar är: Nora Ekdahl (invald 2012) Anu Uus (invald okänt datum) Björn Nilsson (Chip N Dale 2007, 2008) Erik Iveroth (Chip N

Läs mer

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare.

00011 Val av justeringsmän och tillika rösträknare Beslut tas att välja Elias Olsson och Christoffer Gremlin till justeringsmän tillika rösträknare. Närvarande: Tobias Edström, Ordförande Johannes Nilsson, Sekreterare Jacob Samuelsson, Alumniansvarig Jonathan Ohlson, Rekryteringsansvarig Christoffer Gremlin, Festerichef Simon Kronmar, Kassör Andreas

Läs mer

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015

Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Verksamhetsrapport, Vårterminen 2015 Styrelsen Vi som styrelse inledde i februari med att åka iväg på ett styrelseshiphte i en stuga utanför Hörby där vi tillsammans med den gamla styrelsen hade en väldigt

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik

Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Sektionsmöte för teknologsektionen Informationsteknik Den 27 september 2005 HB4; 08:00 10:00 Närvarande: 35 IT-teknologer inkl. styrit 1 Mötets öppnande Johan Liesén förklarar mötet öppnat. 2 Mötets behöriga

Läs mer

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR

1. NAMN 2. MEDLEM 3. ORGANISATION 4. FÖRENINGENS ÄNDAMÅL 5. STYRDOKUMENT 6. BESLUTSFATTANDE. förtroenderådet i ryd STADGAR Antagna av Hyresbetalarmötet den 14 februari 1973. Senast reviderade av Boendestämman den 23 Maj 2011. Dessförinnan reviderade 2010-04-28, 2009-01-22, 2008-11-18, 2007-11-13, 2004-11-08, 2003-05-13, 2002-11-11,

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10

Protokoll sektionsmöte 2013-10-10 Sidan 1 av 7 Kl: 17.17 Mötesnummer: 3-2013/2014 Plats: HB3 Kallelse: [Bilaga 1] Närvarande: Funktion Namn E-mail Ordförande David Ådvall advall Vice Robert Kemi kemi Sekreterare Adam Sandberg Eriksson

Läs mer

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi 2014-10-21 Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi PROTOKOLL Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi Tid: 2014-10- 21 kl. 12.00 Plats: Styrelserummet, M- huset Närvarande: Joel Oredsson (Ordf), Hedda

Läs mer

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet

Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Maskinsektionen inom TLTH Styrelsemöte Tid och datum: 12.10, ons 19 Feb 2014 Plats: Styrelserummet Närvarande styrelseledamöter: Robin Hjerèn, Camilla Feledy, Axel Philipsson, Niklas Ingemansson, Mark

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2012-02-02 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Ove Hagelstedt Sekr. Magnus Norberg Ida Svensson Tobias Mörtlund Åsa Andersson Victor Kvamme Filip Lindvall Per

Läs mer

AKTIWITETSGUIDE VÅREN 2015 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH

AKTIWITETSGUIDE VÅREN 2015 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH AKTIWITETSGUIDE VÅREN 2015 EKOSYSTEMTEKNIKSEKTIONEN TLTH 1 Innehåll Styrelsen... 4 Funktionärsposter som väljs under vårterminsmötet... 5 Sekreterare - Bläckfisk... 6 Arbetslivskontaktgruppen, AKG... 6

Läs mer

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden.

Till hedersmedlem kan av sektionsmötet utses person som synnerligen främjat sektionens intressen och strävanden. 1. Ändamål 1.1. Syfte N-sektionen är en ideell förening som har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan sina medlemmar, samt att bevaka och tillvarata deras intressen. 1.2. Utbildningsprogram

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Stadgar för Datateknologsektionen

Stadgar för Datateknologsektionen Sidan 1 av 23 för Chalmers, Göteborg Uppdaterad: 2013-03-19 Sidan 2 av 23 Innehåll 1 Allmänt 3 2 Medlemmar 4 3 Organisation 5 4 Sektionsmötet 6 5 Valberedning 9 6 Sektionsstyrelsen 10 7 Studienämnden 12

Läs mer

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14

Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 Bilaga 2 Sammanfattning av samtliga beslut som fram tills nu har tagits av KS 13/14 KS möte 10/7-2013 Fattade beslut Firmateckning Attesträtt Förste Kårstyrelseledamot Ansvarsområden Kårstyrelsen Tidsrapportering

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12

Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 PROTOKOLL Kårstyrelsen Kårhuset Lund, 14 mars 2012 Linus Svensson, mötessektreterare Protokoll Styrelsemöte 10 11/12 Tid: Tisdag 12 mars klockan 18.15 Plats: Perstorprummet, Kårhuset Närvarande Styrelsen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 8/år 2015 Datum: 24/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund

MÖTESPROTOKOLL Styrelsemöte: nr 8/år 2015 Datum: 24/3 Tid: 12:10(..) Plats: Styrelserummet, Kemicentrum, Lund Närvarande ledamöter: Ordförande Johanna Hallberg Informationschef Niklas Uhlin Cafémästare Trang Huynh Näringslivsansvarig Line Wänglund Forsberg Studierådsordförande Maria Lindahl AktU-ordförande Jenny

Läs mer

Verksamhetsdokument 2014-2015

Verksamhetsdokument 2014-2015 Verksamhetsdokument 2014-2015 N-Sektionen 2014-04-05 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sektionsstyrelsen... 2 2.1 Organisation... 2 2.2 Ansvarsområden... 2 2.2.1 Ordförande... 2 2.2.2 Vice ordförande... 2

Läs mer

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10

Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Protokoll styrelsemöte IV 2015-02-10 Tid: Tisdag, 10 februari, 2015, 17:30 Plats: Marie Curie, KC Närvarande:,, Anisa Zigaf,, Tom Allen, Lisa Sandblom, Ludvig Carlman Bydén, Elin Öhman, Marika Mourujärvi,

Läs mer

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12

Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker. Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 ! Stadgar för Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker Senast reviderade 2014-05-13 2013-11-12 Stadgar 2(5) Kapitel I: Inledande bestämmelser 1 Definitioner FUTF: Föreningen Uppsala Tekniska Fysiker F-STORM:

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10

Budget 2012. Fysiksektionens Budget Verksamhetsåret 2012 Sid. 1 av 10 Sid. 1 av 10 Budget 2012 Enligt styrelsens proposition till SM8 2011-12-06, med ändringar: Efter SM1-12, 2012-02-01 Efter STYM1-12, 2012-02-29 Efter SM2-12, 2012-03-28 Efter STYM2-12, 2012-04-25 Sid. 2

Läs mer