Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006"

Transkript

1 Naturens Bästa Landskapet JO Kundundersökning Sommaren 2006

2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 BAKGRUND...3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE...3 Statistisk säkerhet...4 Läsanvisning...4 RESULTATREDOVISNING...5 ARRANGEMANG...5 TIDIGARE RELATION TILL ARRANGÖR/ARRANGEMANG...6 INFORMATION OM ARRANGÖREN...7 ERFARENHET AV LIKNANDE ARRANGEMANG...9 BESLUTSKRITERIER FÖR VAL AV ARRANGEMANG...10 KÄNNEDOM OM NATURENS BÄSTA...16 INFORMATIONSKANALER NATURENS BÄSTA...17 KUNSKAPSNIVÅ NATURENS BÄSTA...18 KVALITETSMÄRKNINGENS BETYDELSE FÖR VAL AV ARRANGEMANG...19 ARRANGEMANGETS ÖVERENSSTÄMMELSE MED NATURENS BÄSTA...20 BETYDELSEN AV NATURENS BÄSTA INFÖR FRAMTIDA VAL...21 BETALNINGSVILJA NATURENS BÄSTA...22 KVALITETSUTVÄRDERING AV ARRANGEMANG...23 DET BÄSTA MED ARRANGEMANGET...30 MINDRE BRA/FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG...31 FRAMTIDA ÅTERBESÖK...32 REKOMMENDERA ARRANGEMANG...33 BAKGRUNDSFAKTA OM GÄSTEN

3 Inledning I den här rapporten presenteras delresultatet av en undersökning som är beställd av Svenska Ekoturismföreningen/Naturens Bästa. Resultatet avser Landskapet JO. Undersökningen är utförd av NordAnalys AB. Anig projektledare har varit Lars Häreblad. Bakgrund Svenska Ekoturismföreningen fick 2006 Stora Turismpriset för sitt arbete med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. I dagsläget finns drygt 70 certifierade arrangörer med totalt ca 250 certifierade arrangemang. Den aktuella undersökningen har syftat till att utvärdera gästernas/kundernas kunskap/kännedom om Naturens Bästa, deras uppfattning om och attityder till Naturens Bästa samt att kvalitetsutvärdera deras upplevelser om de arrangemang där de deltagit. Utöver detta innehåller undersökningen också bakgrundsdata om gästen/kunden. Undersökningens genomförande Utvärderingen består av två delundersökningar. Under sommaren (juli månad) genomfördes personliga intervjuer med gäster hos 4 olika arrangörer; Vemdalens Islandshästar, JOPE fors&fjäll, Nättan skog&fritid samt STF Grövelsjön. Totalt intervjuades ett drygt 20-tal gäster. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en djupare förståelse för hur gästerna tänkte och resonerade kring Naturens Bästa, dels att få ett underlag för att utforma innehållet i delundersökning 2. Denna har genomförts som en kombination av mail/webenkät och postenkät där adressuppgifter har hämtats från ett urval av arrangörernas kundregister. I planeringsskedet bestämdes att totalt 15 olika arrangörer skulle ingå i undersökningen. P.g.a. svårigheter att rekrytera intresserade arrangörer stannade antalet deltagande arrangörer vid 11, varav en endast levererade 5 adresser. Det totala urvalet omfattade 510 adresser, varav 342 mailadresser och 168 postadresser. 9 (7+2) av dessa var ogiltiga varför det totala urvalet stannade vid 501 adresser. Webenkäten har inkluderat 2 påminnelser medan postenkäten har omfattat en påminnelse, med undantag för STF Saltoloukta, där ingen påminnelse har genomförts p.g.a. sent levererade adressuppgifter. Totalt omfattar undersökningen 301 giltiga och bearbetade, vilket innebär en sfrekvens på 6. Detta är ett i jämförelse med många andra undersökningar bra resultat. För webenkäten stannade sfrekvensen vid 53%, medan postenkäten nådde hela 7. I tabellen på nästa sida framgår utfallet för respektive arrangör. 3

4 Totalt antal utskickade enkäter Svarsfrekvens Web Post Totalt Web Post Totalt Ammarnäsfjällens islandshästar % JOPE fors&fjäll 5 5 Kajak&Uteliv % 54% Landskapet JO % 7 59% Nättan skog&fritid % 7 38% Skogens Konung STF Grövelsjön % 8 78% STF Saltoloukta % 73% STF Vandrarhem Tåtorp % 81% Vildmark i Värmland Äventyrsresor % 49% Totalt % 7 6 Svarsfrekvensen indikerar tillsammans med väl beade enkäter och mycket skrivna kommentarer ett högt engagemang bland gästerna kopplat till de arrangemang man deltagit i. De personliga intervjuerna genomfördes mer som ett samtal än en regelrätt intervju. Förutsättningarna för intervjuerna varierade. Hos en arrangör genomfördes intervjuerna under avslutningen av en lunchpaus, i ett annat fall direkt efter avslutat arrangemang då gästerna väntade på transport, i ett tredje fall hade jag möjlighet att boka tid under pågående vistelse och slutligen i det fjärde fallet deltog jag på en dagsvandring och hade därmed möjlighet att samtala med gästerna högst informellt under en längre tidsperiod. Genomgående för samtliga intervjutillfällen var att gästerna var öppna och lätta att föra ett samtal med, även om tillgänglig tid var knapp vid några av tillfällena. Statistisk säkerhet Svarsunderlaget för den här rapporten är litet. Samtidigt så handlar det i princip om en totalundersökning för den aktuella målgruppen, varför resultatet ändå bedöms vara tämligen tillförlitligt. Det är dock viktigt att inte läsa resultatet som en exakt sanning utan snarare som en fingervisning. Läsanvisning Undersökningens resultat redovisas med hjälp av diagram. I diagrammen kan det egna resultatet jämföras med totalresultatet för samtliga deltagande arrangörer. Frågeställningar med öppna redovisas listade i bokstavsordning. 4

5 Resultatredovisning Arrangemang 1. Vilket arrangemang deltog du i när du besökte [ARRANGÖR]? LANDSKAPET JO BUSSAFARI I VATTENRIKET BÅTENS KULTURFÖRENING, KRISTIANSTAD BÅTFÄRD NORRA DELEN VATTENRIKET BÅTTUR FRÅN KAVRÖ TILL GROPAHÅLET. BÅTTUR I VATTENRIKET BÅTTUR PÅ HELGEÅ FÅGELSAFARI MED ÖVERNATTNING PÅ BRÖSARPS GÄSTIS FÅGELSAFARI PÅ HELGEÅ FÅGELSKÅDNING HELGE Å FÅGELSKÅDNINGSSAFARI FÅGELSKÅDNINGSSAFARI GUIDAD BÅTTUR, VATTENRIKET KRISTIANSTAD GUIDAD TUR I VATTENRIKET HALVDAGS BÅTUTFÄRD I VATTENRIKET HELDAGSTUR I VATTENRIKET MED BÅT MC SAFARI MED GUMMIFLOTTE FRÅN ÅHUS MOT KRISTIANSTAD MED GUMMITBÅT I HELGEÅ MED GUMMITBÅT I VATTENRIKET NATUR OCH KULTURSAFARI NATUR- OCH KULTURSAFARI I VATTENRIKET NATUR-KULTUR-FÅGE-SAFARI ½ DAG RESA FRÅN ÅHUS MOT NORR. PRIVAT SÄLLSKAP. FÖDELSEDAGSPRESENT. SAFARI SAFARI I VATTENRIKET SAFARI MED BÅT HAMMARSJÖN-YNGSJÖ SAFARI NORRA VATTENRIKET SAMT KRÄFTSKIVA TUR I VATTENRIKET, MED GUMMIBÅT. NATURTEMA UTFLYKT I VATTENRIKET UTFLYKT PÅ HELGE Å VANDRING YNGSJÖ-ÅHUS VATTENRIKET VATTENRIKET VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENSAFARI VATTENSAFARI ÖRNSAFARI 5

6 Tidigare relation till arrangör/arrangemang 2. Var det första gången som du var kund hos [ARRANGÖR] eller har du besökt/deltagit i arrangemang tidigare tillsammans med [ARRANGÖR]? % % Förstagångsbesökare Deltagit i samma arrangemang tidigare Deltagit i annat arrangemang tidigare Specifikation annat tidigare arrangemang LANDSKAPET JO FLODBÅTEN 6

7 Information om arrangören 3a. Hur fick du första gången kännedom om [ARRANGÖR]? (Bas: Besökt tidigare) % % % 1 14% % 14% 8% 6% Internet Annons Via vänner/ bekanta Broschyr Turistbyrå Tidningsartikel Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet LANDSKAPET JO KRISTIANSTADS HEMSIDA Specifikation annat 7

8 3b. Hur fick du kännedom om [ARRANGÖR] och det aktuella arrangemanget som du deltog i? (Bas: Förstagångsbesökare) % 4 34% 3 24% 21% 21% 1 9% 8% 13% 6% 3% 1 Internet Via vänner/ bekanta Annons Tidningsartikel Broschyr Turistbyrå Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO SDS EV. TURIST SYDSVENSKAN Specifikation Internet LANDSKAPET JO LANDSKAPETS HEMSIDA POSITION SKÅNE SÖKTE EFTER VATTENRIKET Specifikation annat LANDSKAPET JO JANNE DELADE SJÄLV UT REKLAM KRISTIANSSTADS KOMMUNS HEMSIDA OCH SEDAN VIDARE TILL ANDRA SIDOR OCH SLUTLIGEN HEMSIDAN FÖR LANDSKAPET JO KÄNNER ÄGAREN PERSONLIG KONTAKT PRATADE MED HELEN OLSSON SOM ÄR GIFT MED JANNE OLSSON. PÅ LILLÖ RADIO TIPS FRÅN VÄN VAR SJÄLV ARRANGÖR ÅHUS TURISTINFORMATION PÅ NÄTET 8

9 Erfarenhet av liknande arrangemang 4. Har du deltagit i liknande typer av organiserade arrangemang under den senaste 3- årsperioden? % % 1 1 Nej Ja - vid 1 tillfälle Ja - vid 2-3 tillfällen Ja - vid mer än 3 tillfällen Ej 9

10 Beslutskriterier för val av arrangemang 5. Vilken betydelse hade följande saker för dig när du bestämde dig för det aktuella arrangemanget? Sammanfattande bild Naturupplevelser 5,4 5,7 Träffa nya människor 2,2 3,2 Få lugn&ro/avkoppling 3,9 4,2 Lära mig något nytt 4,4 5,2 Uppleva aktiviteter i ny/annorlunda miljö 3,9 3,7 Uppleva spänning/äventyr 4,0 3,9 Att resavståndet är rimligt långt 3,6 4,3 Att arrangemanget är kvalitetsmärkt 3,7 4,7 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet 4,0 4,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 10

11 Naturupplevelser % 61% % 1 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Träffa nya människor % 1 16% 16% % Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 11

12 Få lugn&ro/avkoppling % 2 19% % 1 1 6% 8% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Lära mig något nytt % 28% % 8% 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 12

13 Uppleva aktiviteter som jag gjort förut men i ny/annorlunda miljö % 16% % 11% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Uppleva spänning/äventyr % 19% % 6% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 13

14 Att resavståndet är rimligt långt % 24% 1 16% 19% 1 14% 1 14% 1 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Att arrangemanget är kvalitetsmärkt % % 18% % 1 14% 1 1 9% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 14

15 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet % % 1 1 Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Annat som hade stor/avgörande betydelse LANDSKAPET JO ATT ARRANGEMANGET KUNDE UPPFYLLA VÅRA KRAV, PERFEKT. ATT HANDIKAPP INTE VAR TILL HINDER FÖR MEDRESENÄRER OCH AKTIVITETER I SIG OCH ATT HELA GÄNGET KUNDE ÅKA BÅT VID SAMMA TIDPUNKT. FÅTT KÄNNEDOM OM ATT DET VAR ETT MYCKET TREVLIGT ARRANGEMANG HADE SETT FILM OM VATTENRIKET PÅ TV HANDIKAPPANPASSAT TREVLIGT BEMÖTANDE TREVLIGT BEMÖTANDE VID KONTAKT FÖR ARRANGEMANGET 15

16 Kännedom om Naturens Bästa 6. Har du hört talas om begreppet Naturens Bästa? % 73% % Hört talas om Naturens Bästa Har inte hört talas om Naturens Bästa Ej 16

17 Informationskanaler Naturens Bästa 7. Hur fick du kännedom om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) Internet - annan hemsida 13% 3 Internet - 2 Broschyr 1 38% Annons 13% 14% Tidningsartikel 14% 2 Via vänner/bekanta 9% 2 Via arbetskolleger 6% 13% Turistbyrå Annat 6% 23% Specifikation annons LANDSKAPET JO TIDNING SÅVÄL Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet Specifikation annat 17

18 Kunskapsnivå Naturens Bästa 8. Hur skulle du vilja beskriva din kunskap om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % % 13% 14% 13% 6% 3% Mycket dålig Mycket bra (6) Ingen 18

19 Kvalitetsmärkningens betydelse för val av arrangemang 9. Vilken betydelse hade det faktum att arrangemanget du deltog i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa när du gjorde ditt val? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % 1 13% 11% 14% 14% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO NATURVÄNNER 19

20 Arrangemangets överensstämmelse med Naturens Bästa 10. Naturens Bästa är ett urval av de bästa naturresorna i Sverige, ett kvalitetsmärke för ansfull upplevelseturism i naturen. Det som ofta kallas för ekoturism. Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden. Kortfattat kan Naturens Bästa beskrivas efter 6 grundprinciper: Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur Gynna den lokala ekonomin Miljöanpassa hela verksamheten Bidra aktivt till natur- och kulturskydd Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt Kvalitet och trygghet på resan Det arrangemang som du deltagit i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa. Hur tycker du att arrangemanget levde upp till/genomsyrades av de beskrivna 6 grundprinciperna? % % 2 Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen 3% Kommentar LANDSKAPET JO GENIUNT ENGAGEMANG FRÅN JANNE GENOM TREVLIG LEDARE OCH KUNNIG 20

21 Betydelsen av Naturens Bästa inför framtida val 11. Vilken betydelse tror du att en kvalitetsmärkning enligt Naturens Bästa skulle ha nästa gång du står inför valet av ett liknande arrangemang som du deltagit i? % 29% % 8% 4% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO GARANTERAD FIN NATURUPPLEVELSE 21

22 Betalningsvilja Naturens Bästa 12. Om du står inför ett val mellan två likvärdiga arrangemang där det ena är kvalitetsmärkt med Naturens Bästa, skulle du vara beredd att betala något extra för det kvalitetsmärkta arrangemanget? % 2 19% 1 1 9% 14% 1 4% Nej 1 Mer än Ja, men ej angivit %- sats Ingen uppfattning Kommentar LANDSKAPET JO BROR SIG PÅ, ARRANGEMANGET VET EJ HUR MYCKET, OLIKA FRÅN FALL TILL FALL. 22

23 Kvalitetsutvärdering av arrangemang 13. Sätt betyg på följande saker/faktorer kring det arrangemang du deltog i! Sammanfattande betyg Information från arrangören innan besöket 4,7 5,3 Innehållet/upplevelsen i arrangemanget Guidens kunskap/förmåga att lära ut Guidens bemötande/servicevilja 5,4 5,4 5,7 5,7 5,9 5,6 Miljön/omgivningarna där arr. genomfördes Resan till/från arrangemanget 4,5 5,5 5,6 5,5 Mat under arrangemanget Boendet under arrangemanget 4,4 4,9 5,0 4,8 Socialt utbyte/möte med andra deltagare Arrangemangets prisvärdhet 4,8 4,8 5,2 5,2 Arrangemanget som helhet 5,5 5,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 23

24 Information från arrangören innan besöket % % % 1 13% 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Innehållet/upplevelsen i arrangemanget % 6 54% % 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 24

25 Guidens kunskap/förmåga att lära ut % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Guidens bemötande/servicevilja % 71% Mycket dåligt 1% Mycket bra (6) Ingen 4% 25

26 Miljön/omgivningarna där arrangemanget genomfördes % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 1% Resan till/från arrangemanget % 4 3 1% Mycket dåligt 11% % 23% 18% Mycket bra (6) Ingen 26

27 Mat under arrangemanget % 4 36% % 23% 1% Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen Boendet under arrangemanget % % % Mycket dåligt 8% Mycket bra (6) Ingen 27

28 Socialt utbyte/möte med andra deltagare % 4 34% % 21% 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Arrangemangets prisvärdhet % % 24% 1 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 3% 28

29 Arrangemanget som helhet % Mycket dåligt 1% 6% Mycket bra (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO EGET SÄLLSKAP GUIDENS KUNSKAP OCH BEMÖTANDE, MILJÖN, UPPLEVELSEN HAR INGEN UPPFATTNING UNDER FRÅGAN SOCIALT UTBYTE EFTERSOM VI REDAN ÅKTE SOM EN ETABLERAD GRUPP INGEN MAT, INGET BOENDE, HADE MATSÄCK MED MAT. LOGI OCH GRUPPEN ORDNADE VI SJÄLVA DÄRAV SVAR. ORDNADE MATEN SJÄLV, BJÖD DELTAGARNA, INGEN ÖVERNATTNING RESTE SJÄLV OCH ORDNADE GEN INKVARTERING, VARM SOPPA OCH BULLE PERFEKT. UTFLYKTEN I VATTENRIKET PÅVERKADES NEGATIVT AV HELDAGSREGN VI BESTÄLLDE MAT I EGEN REGI. VI HADE EGEN MATSÄCK MED OSS OCH ÖVERNATTADE INTE VI VAR ALLA MYCKET NÖJDA MED HELA AKTIVITETEN! ÖVER FÖRVÄNTAN. 29

30 Det bästa med arrangemanget 14. Vad var allra bäst med arrangemanget LANDSKAPET JO ALLT MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGARNA, VI HADE DESSUTOM FANTASTISKT VÄDER. ALLT STÄMDE, FINT VÄDER, FISKELYCKA FÖR BARNEN, KUNDE INTE VARIT BÄTTRE. ATT VI KUNDE TA MED VÅR HANDIKAPPADE VÄN PÅ ARRANGEMANGET BRA OCH KUNNIG LEDARE. SYFTET UPPFYLLDES TILL BELÅTENHET (MÅNGA ÖRNAR) DEN ENGAGERADE GUIDEN SOM TROTS REGNET HÖLL VÅR NYFIKENHET PÅ TOPP OCH VERKLIGEN VILLE GE OSS EN BRA UPPLEVELSE. EN FANTASTISK NATURUPPLEVELSE I KOMBINATION MED TREVLIGT SÄLLSKAP OCH ÄVEN EN MATUPPLEVELSE I EN ANNORLUNDA MILJÖ. GUIDENS BEMÖTANDE GUIDENS KUNSKAP OCH UPPLEVELSEN GUIDNING, NATURUPPLEVELSE HELHETEN, NATUR, HISTORIA, NUTID, TREVLIG SAMVARO HELHETEN. JAG LÄRDE MIG MASSOR OM NATUREN OCH HISTORIA OM SKÅNE JANS KUNNIGHET. JO ABSOLUTA TILLMÖTESGÅENDE KUNNIG GUIDNING KRING BÅDE NATUR OCH HISTORIA. TRIVSAM STÄMNING. KUNSKAPEN OM SÅVÄL HISTORIA SOM NATUR SOM GUIDEN HAR LEDARNAS GODA LYNNE SAMT KUNSKAP LITET SÄLLSKAP - BARA VI SOM BESTÄLLT UTFLYKTEN. MÖJLIGHET ATT VARA FLEXIBLA. GOD TILLGÄNGLIGHET VID FRÅGOR FRÅN GUIDENS SIDA. MYCKET TREVLIG GUIDE TROTS OTROLIGT DÅLIGT VÄDER. DET GJORDES ALLT FÖR ATT VI SKULLE HA DET BRA. MÖJLIGHETEN ATT KOMMA SÅ NÄRA NATUREN NATUREN NATUREN OCH GUIDENS KUNSKAPER SOM FÖRMEDLADES PÅ BÄSTA SÄTT NATUREN, VATTENRIKET, NÄRA TILL STF ÅHUS NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNNIGHET OCH FÖRMÅGA ATT FÅNGA VÅRT INTRESSE. OCH SÅ VAR DET DESSUTOM MYCKET BRA VÄDER NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNSKAP NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS MYCKET TREVLIGA UPPLÄGG PÅ ALLT NATURUPPLEVELSEN, INFO OM VATTENRIKET NATURUPPLEVELSEN, KUNNIG GUIDE. DEN VARMA SOPPA OCH BULLEN I HALVLEK. DET VAR EN BÅTFÄRD. NÄRKONTAKTEN MED NATUREN. LÅNGT BORT FRÅN VÄGAR OCH TRAFIK. SOLNEDGÅNG, FÅGELLIV TOTALUPPLEVELSEN UPPLEVA NATUREN PÅ DESS EGNA VILLKOR OCH NÄRA UPPLEVELSEN OCH FRIDEN UTE I NATUREN/LÄRA SIG NYTT, IAKTTA, STILLHET, KUNNIG OCH TREVLIG GUIDE VÄDRET (ÄVEN OM DET TIDVIS DUGGREGNADE, SÅ VAR DET VARMT, VATTNET SPEGELBLANKT, FIN NATUR) ROFYLLD TREVLIG GUMMIBÅTSTUR, OCH MATEN! VIN OCH OST PÅ FÖRMIDDAGEN! VÄLORDNAT 30

31 Mindre bra/förbättringsförslag 15. Vad var mindre bra/vad skulle kunna förbättras? LANDSKAPET JO ALLT VAR MYCKET BRA FIKAT PÅ BÅTEN FIKAT VAR GOTT MEN FÖR LITE TILLTAGET - LITE MER MACKA OCH KAFFE HADE VARIT ÄNNU BÄTTRE. HELT NÖJD INGET INGET INGET INGET ALLS JAG KAN INTE SE NÅGOT SOM SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. KANSKE TRANSPORTEN TILLBAKA TILL UTRESAN. KANSKE VÄL DYRT. LITE MER MATMÖJLIGHETER MED DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER SÅ SER JAG INGET SOM NÄMNVÄRT SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. RADIOTEKNIKEN FUNGERADE LITE SI SÅ DÄR VAR NÖJD MED ALLT. VET EJ VET EJ VID UTFLYKT PÅ MER ÄN TRE TIMMAR BEHÖVS LITE FÖRTÄRING 31

32 Framtida återbesök 16. Tror du att du kommer att besöka [ARRANGÖR] igen inom en 3-årsperiod? % 43% % 29% 24% 4% 1% Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte återvända LANDSKAPET JO AVSTÅNDET. BYTER ARBETSPLATS I NOVEMBER TILL SYDVÄSTRA SKÅNE. DET FINNS MYCKET ANNAT ATT GÖRA. JAG KAN OMRÅDET VI BESÖKER - DET BEROR ALLTSÅ HELT PÅ OM JAG HAR GÄSTER SOM JAG VET ÄR INTRESSERADE OCH INTE TIDIGARE VARIT HÄR. LÅNG RESA 32

33 Rekommendera arrangemang 17. Tror du att du kommer att rekommendera vänner/bekanta att besöka [ARRANGÖR]? % Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte rekommendera 33

34 Bakgrundsfakta om gästen 18. Kön % 66% % 33% Man Kvinna Ej 1% 19. Ålder % 14% 13% 13% 9% 8% 9% 1% 3% 1% <20 år år år år år år år år år år 65+ år Ej 34

35 Hemregion (genererat från postnummer) % % 3 16% 1 11% 9% 1% 1% Södra Götaland Västra Götaland Östra Götaland Stockholms län Svealand Södra Norrland Norra Norrland Ej 20. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din familjesituation? % % % 6% 1% 1% Gift/sambo med hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Gift/sambo utan hemmavarande barn Ensamstående utan hemmavarande barn Annat Ej 21. Vilken är din högst avslutade utbildning? 35

36 % 3 24% 24% 1 1 4% Grundskola/ folkskola Gymnasium/ yrkesutbildning Högskole-/ universitetsutbildning upp till 80 poäng Högskole-/ universitetsutbildning över 80 poäng Annat Ej Specifikation annat LANDSKAPET JO ALLT ANNAT FRISKVÅRD, HÄLSORÅDGIVNING, NÄRINGSLÄRA ETC. 36

37 22. Hur bor du? % % 3 28% 18% 4% 1 Villa Radhus/ kedjehus Lantgård Bostadsrätt Hyreslägenhet Ej 23. Vilken är din sysselsättning? % % % 9% 4% 1% Förvärvsarbetande heltid Förvärvsarbetande deltid Egen företagare Studerande/ Värnpliktig Pensionär/ förtids-/ sjukpensionär Hemarbetande Arbetslös/ i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Ej 37

38 24. Gradera på en skala från 1-5 ditt intresse för följande fritidsaktiviteter! Medelvärde (skala 1-5) Vistas i skog/naturen 4,0 4,2 Nöjesliv 3,5 3,7 Musik 3,6 3,6 Matlagning 3,5 3,7 Turåkning/Fjällvandring 3,0 3,4 Hem/trädgård 3,4 3,7 Kultur (teater, konsert, utställningar) 3,3 3,6 Båtliv 2,9 3,2 Utöva idrott/träning 2,9 3,0 Datorer 2,8 2,9 Skidåkning 2,6 2,8 Bilar/motorer 2,1 2,8 Fågelskådning 2,8 3,0 Golf 2,3 2,6 Fotografering/målning etc. 2,4 2,7 Jakt/fiske 2,2 2,3 Besöka/se på sportevenemang Äventyrssporter Långfärdsskridskor 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 2,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Andel som har angivit stort eller mycket stort intresse (4 eller 5) Vistas i skog/naturen Nöjesliv Musik Matlagning Turåkning/Fjällvandring Hem/trädgård Båtliv Kultur (teater, konsert, utställningar) Utöva idrott/träning Bilar/motorer Skidåkning Fågelskådning Golf Datorer Fotografering/målning etc. Långfärdsskridskor Jakt/fiske Äventyrssporter Besöka/se på sportevenemang % % % 3 16% % 11% 1 34% 38% % 4 51% 49% 46% 5 56% 6 58% 59% 61% 66% 7 76%

39 Annat stort eller mycket stort intresse LANDSKAPET JO ALLT SOM HAR MED DJUR ATT GÖRA, EJ JAKT. BRIDGE DANS HANDARBETE AV OLIKA SLAG REGI, ORKESTER FAMILJELIV 39

40 25. Vilka av följande föreningar är du medlem i? 6 53% 51% % 11% 8% STF SNF WWF Friluftsfrämjandet Inte medlem i någon av dessa 40

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Svartviks Industriminnen

Svartviks Industriminnen Svartviks Industriminnen Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Svartvik fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök 4 Hur fick

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland konsertbesökarna på Avicii #truetour Tele Arena mars 04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM KONSERTEN I FÖRSTA HAND

Läs mer

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009

Rapport till Vara kommun om biblioteksundersökning år 2009 SKOP, har på uppdrag av Vara kommun genomfört en biblioteksundersökning bland bibliotekens besökare. Huvudresultaten redovisas i denna rapport. Undersökningens genomförande framgår av Bilaga. Undersökningen

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland festivalbesökarna på STHLM FIELDS Gärdet, Stockholm, 3 maj 24 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN I FÖRSTA

Läs mer

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB

Skånepanelen. Medborgarundersökning Juni Genomförd av CMA Research AB Skånepanelen Medborgarundersökning Juni 2015 Genomförd av CMA Research AB Sida 1 Innehåll Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 4 Fakta om respondenterna 5 Att leva och bo i Skåne 6 Rekommendationsbenägenhet

Läs mer

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009

Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås 2009 Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September 2009 Vänsterpartiets kommun- och landstingsdagar i Borås Västsvenska Turistrådet Karin Olsson September Viktoriagatan, Box 068, SE-402 22 Göteborg, Sweden, Tel +46 7 9 000, Fax +46 7 9 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016

Försäkringskassan. Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 2016 Försäkringskassan Kunskap och kännedom om sjukförsäkringen 6 Kännedom om sjukförsäkringen Hur bra eller dåligt skulle du säga att du känner till den allmänna sjukförsäkringen vi har i Sverige? Totalt ()

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

1 (135) Kön. Ålder. Ressällskap (eget hushåll) Ytterligare ressällskap

1 (135) Kön. Ålder. Ressällskap (eget hushåll) Ytterligare ressällskap 1 (135) Kön Ålder Ressällskap (eget hushåll) Hälsing- Gästrik- Man Kvinna -29 år 30-44 år 45-59 år 60-74 år 75+ år Ensam Par utan Par utan Yngsta Yngsta Yngsta Sällskap land land barn barn barn barn barn

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD

ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD ENHETSRAPPORT - KUNGSSÄTRA LSS BOSTAD STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT - BERGMYNTEGRÄND GRUPPBOST. ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

Öppenvård, handläggare

Öppenvård, handläggare Kvalitetsindex Öppenvård, handläggare Rapport 2014-0-0 Innehåll SSIL Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal - Genomförda intervjuer

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga!

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: - God mat och mycket mat, vi behövde aldrig gå hungriga! Namn: Kristina Palm Resa: Balkan Trail Datum: 12-19 juli 2014 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Stockholm-Arlanda Airport

Stockholm-Arlanda Airport Stockholm-Arlanda Airport Postal grannundersökning 2011 Totalt Presentation Om undersökningen Resultat - Bakgrundsfrågor - Arbete och flygplatsen - Transport, information och attityder Sammanfattning Slutsats

Läs mer

Imageundersökning 2004

Imageundersökning 2004 Imageundersökning 2004 - Sveriges riksbank T-110746 Sveriges Riksbank: Temo AB: Madelene Sandgren Gun Pettersson Elinor Tilander Datum: 2004-12 - 01 Sida 2 Innehållsförteckning Kort sammanfattning av resultaten

Läs mer

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12

Rapport. Allmänheten om vindkraft i Ovanåker. Bergvik skog 2012-09-12 Rapport Allmänheten om vindkraft i Ovanåker Bergvik skog 12-9-12 Om undersökningen Antal intervjuer Metod Målgrupp Vägning 62 intervjuer Telefonintervjuer baserat på ett slumpmässigt urval Allmänheten

Läs mer

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013

Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 Undersökning bland festivalbesökarna på Stockholm Music & Arts, Skeppsholmen 2 4 augusti 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION OM FESTIVALEN

Läs mer

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010 Sammanställning av provtagningsblanketter och väntrumsenkäter Klara Abrahamsson Hivprevention i Västra Götaland Oktober 2010 Klamydiamåndagen i Västra Götaland 2010

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi)

Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Kundutvärdering (Cissila Adeyemi) Avresedatum: 2015 07 18 Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var maten som ingick i resans pris? Vad tyckte du om kvaliteten

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER

ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER ENHETSRAPPORT KISTA DAGLIGA VERKSAMHETER STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Sifos Telefonbuss 2009

Sifos Telefonbuss 2009 Sid 1 Alla Kön Ålder Man-ålder Kvinna-ålder ------- --------------- ------------------------------- ------------------------------- ------------------------------- Man Kvinna 65-65- 65- ------- -------

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Väringaskolan Sigtuna kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Väringaskolan Antal svar: (svarsfrekvens: %) Antal svar Sigtuna, alla grundskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen Förklaring av diagram

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under

Kvalitetsindex. Rapport Röingegården Röinge. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under Kvalitetsindex Standard, handläggare Röingegården Röinge Rapport 20150623 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20140601 20150531 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor

Enkätsvar 2014. Fler kvinnor Enkätsvar 4 Enkäsvaren vid undersökning på Kyrkans Familjerådgivning i Stockholm och Haninge våren 4.. Män 62 47% Kvinnor 7 53% Summa: 32 Fler kvinnor 53% 47% 2. Ensam 26 Flest par Par Familj 5 32 8 6

Läs mer

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008

Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 Föräldrarnas syn på terapikoloniverksamheten 2008 En utvärdering genomförd under hösten 2008 För Terapikolonier AB Eva Huld Sammanfattning Terapikolonier AB:s verksamhet utvärderas kontinuerligt. Som en

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Sida 1a Total ------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Alla Stockholms Uppsala Södermanlands Östergötlands Jönköpings

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Kundutvärdering (Mari Paulsson)

Kundutvärdering (Mari Paulsson) Kundutvärdering (Mari Paulsson) Avresedatum: 2015 05 20 Hur blev du mottagen vid ankomsten? Hur var boendet jämfört med dina förväntningar? Hur var maten som ingick i resans pris? kvalitén på ridningen?

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 KORTTIDSBOENDE STADSDELSRAPPORT SKARPNÄCK Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432

Läs mer

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms

Utvärdering Barnkörveckan 2014 - Google Forms 46 responses View all responses Publish analytics Summary Edit this form Nina Wormbs This version of Safari is no longer supported. Please upgrade to a supported browser. Dismiss Vilken kör gäller svaren?

Läs mer

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV

ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV ENHETSRAPPORT RESURSTEAMET I ALVIK GUSTAVSLUNDS DV STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720

Läs mer

Information om Litteraturrundan 2016

Information om Litteraturrundan 2016 Information om Litteraturrundan 2016 Vad är Litteraturrundan? Litteraturrundan är ett fantastiskt tillfälle för författare och läsare att mötas. Konceptet är delvis samma som för Konstrundan, men med litteraturen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1.

2011 (1.56) 2011 (2.0) 2009 (1.34) 2009 (1.0) Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 31 (2) 36 (2) 27 (1) 25 (1) 2012 (1.31) 2012 (1.5) 2012 (1.0) 2011 (1. Problembild - Problemindex 2015 (1.78) Utemiljö 2015 201 (1.40) 201 2012 (1.1) 2012 2011 (1.56) 2011 2010 (1.59) 2010 2009 (1.4) 2009 Nedskräpning 27 (1) 29 (2) 1 (2) 6 (2) 27 (1) 25 (1) Skadegörelse 28

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också

- Go mat - Kiosk stängde kl. 17 på fredagen. lördag åkte maten hem tidigare än utlovat. Otrevligt bemötande av cateringkillen också UTVÄRDERING AV NY PLATS FÖR RDSGs RASSPECIAL Punkterna 1-5 kunde graderas enligt följande: Mycket bra Bra Varken bra eller dåligt Ganska dåligt Dåligt 1. Vilket är ditt helhetsintryck av den nya platsen

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten.

400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. SENIORDAGEN 2013 Utvärderingsenkät besökare 400 enkäter delades ut på plats till Seniordagens besökare. 132 besökare (33%) valde att medverka och svara på enkäten. Syftet med enkäten var att fånga upp

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid Stockholm Pride Pride Park, Pride House, Pride Parade, 28 juli-2 augusti 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. 3 KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar

Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens svar Utvärdering av Samhällsvägledarnas Yrkeskonferens 2015 37 svar 1. Årskonferensen som helhet Hur upplevde du årskonferensen som helhet? Mycket bra Bra Mindre bra "Ev. ytterligare exempel från en kommun

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA

ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA ENHETSRAPPORT SENSUS STUDIEFÖRBUND/TECKENSNURRA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 GRUPPBOENDE STADSDELSRAPPORT BROMMA Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel: 0720 700 432 anna.ragnarsson@novus.se

Läs mer

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO?

Enkätundersökning i Stockholms kommun Hur är det att vara ny medlem i PRO? Enkätundersökning i Stockholms kommun 2016 Hur är det att vara ny medlem i PRO? Vi frågade de nya medlemmarna Varit med i max 13 månader. PRO förening i Stockholms kommun. Helt nya i PRO och inte dem som

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2013-06-20 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell

Skolfrågan i Luleå. Martin Ahlqvist Caroline Theorell Skolfrågan i Luleå Martin Ahlqvist Caroline Theorell 201-12-1 12 Om undersökningen Genomförande Antal intervjuer: 1 000 Metod: telefonintervjuer Målgrupp: allmänheten i Luleå kommun, 1 år och äldre. Urval:

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

1 (216) Kön. Ålder. Ressällskap (eget hushåll) Ytterligare ressällskap. Mätplats Typ av mätplats Besöksperiod

1 (216) Kön. Ålder. Ressällskap (eget hushåll) Ytterligare ressällskap. Mätplats Typ av mätplats Besöksperiod 1 (216) Mätplats Typ av mätplats Besöksperiod Gästrik- Hälsing- Turist- Järvsö- Järvzoo Stene- Öje- Turist- Besöks- Boende- T.o.m. Vecka Vecka land land byrån baden gård berget byrå anläggning anläggning

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8

Järfälla kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Järfälla kommun Skolundersökning Föräldrar grundskola Engelska skolan, Järfälla åk 8 Antal svar: 6 (svarsfrekvens: %) Antal svar Järfälla åk 8 totalt: 3 (svarsfrekvens: 8 %) Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20140116 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport Lansen Omsorg AB Blåklockan. LSS, handläggare Kvalitetsindex LSS, handläggare Lansen Omsorg AB Blåklockan Rapport 20160614 Innehåll SSIL Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT RÅGSVEDS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS

ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS ENHETSRAPPORT TALLBACKENS DAGLIGA VERKSAMHET/ATTENDO LSS STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET ALLSÅNG PÅ SKANSEN 2007 1 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO

Trygghetsundersökning, V Götaland, PO Trygghetsundersökning, V Götaland, PO2 2--23 Om Trygghetsundersökningen Målgruppen består av individer, -5 år, bosatta i de geografiska områden som en undersökning omfattar Det är en stickprovsundersökning,

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare

Kvalitetsindex. Rapport 2012-02-17. Murars Gård. Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 2011-02-01-2012-01-31. Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120217 Resultat samt jämförelser med samtliga intervjuer under 20110201 20120131 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 2012-05-2 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex - Strategi och metod - Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Skellefteå kommun. Kundundersökning

Skellefteå kommun. Kundundersökning Skellefteå kommun Kundundersökning 2012-08-31 Syfte Undersökningen syftar till att mäta den upplevda servicen och därmed ge underlag till prioriteringar och ytterligare förbättringar i organisationen.

Läs mer

Solna stad Skolundersökning 2015

Solna stad Skolundersökning 2015 Solna stad Skolundersökning 2015 December 2015 Spanska skolan Skola - Föräldrar åk 3 9 respondenter Om undersökningen Bakgrund Solna stad genomför regelbundet en brukarundersökning i förskola, och grundskola.

Läs mer