Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006"

Transkript

1 Naturens Bästa Landskapet JO Kundundersökning Sommaren 2006

2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 BAKGRUND...3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE...3 Statistisk säkerhet...4 Läsanvisning...4 RESULTATREDOVISNING...5 ARRANGEMANG...5 TIDIGARE RELATION TILL ARRANGÖR/ARRANGEMANG...6 INFORMATION OM ARRANGÖREN...7 ERFARENHET AV LIKNANDE ARRANGEMANG...9 BESLUTSKRITERIER FÖR VAL AV ARRANGEMANG...10 KÄNNEDOM OM NATURENS BÄSTA...16 INFORMATIONSKANALER NATURENS BÄSTA...17 KUNSKAPSNIVÅ NATURENS BÄSTA...18 KVALITETSMÄRKNINGENS BETYDELSE FÖR VAL AV ARRANGEMANG...19 ARRANGEMANGETS ÖVERENSSTÄMMELSE MED NATURENS BÄSTA...20 BETYDELSEN AV NATURENS BÄSTA INFÖR FRAMTIDA VAL...21 BETALNINGSVILJA NATURENS BÄSTA...22 KVALITETSUTVÄRDERING AV ARRANGEMANG...23 DET BÄSTA MED ARRANGEMANGET...30 MINDRE BRA/FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG...31 FRAMTIDA ÅTERBESÖK...32 REKOMMENDERA ARRANGEMANG...33 BAKGRUNDSFAKTA OM GÄSTEN

3 Inledning I den här rapporten presenteras delresultatet av en undersökning som är beställd av Svenska Ekoturismföreningen/Naturens Bästa. Resultatet avser Landskapet JO. Undersökningen är utförd av NordAnalys AB. Anig projektledare har varit Lars Häreblad. Bakgrund Svenska Ekoturismföreningen fick 2006 Stora Turismpriset för sitt arbete med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. I dagsläget finns drygt 70 certifierade arrangörer med totalt ca 250 certifierade arrangemang. Den aktuella undersökningen har syftat till att utvärdera gästernas/kundernas kunskap/kännedom om Naturens Bästa, deras uppfattning om och attityder till Naturens Bästa samt att kvalitetsutvärdera deras upplevelser om de arrangemang där de deltagit. Utöver detta innehåller undersökningen också bakgrundsdata om gästen/kunden. Undersökningens genomförande Utvärderingen består av två delundersökningar. Under sommaren (juli månad) genomfördes personliga intervjuer med gäster hos 4 olika arrangörer; Vemdalens Islandshästar, JOPE fors&fjäll, Nättan skog&fritid samt STF Grövelsjön. Totalt intervjuades ett drygt 20-tal gäster. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en djupare förståelse för hur gästerna tänkte och resonerade kring Naturens Bästa, dels att få ett underlag för att utforma innehållet i delundersökning 2. Denna har genomförts som en kombination av mail/webenkät och postenkät där adressuppgifter har hämtats från ett urval av arrangörernas kundregister. I planeringsskedet bestämdes att totalt 15 olika arrangörer skulle ingå i undersökningen. P.g.a. svårigheter att rekrytera intresserade arrangörer stannade antalet deltagande arrangörer vid 11, varav en endast levererade 5 adresser. Det totala urvalet omfattade 510 adresser, varav 342 mailadresser och 168 postadresser. 9 (7+2) av dessa var ogiltiga varför det totala urvalet stannade vid 501 adresser. Webenkäten har inkluderat 2 påminnelser medan postenkäten har omfattat en påminnelse, med undantag för STF Saltoloukta, där ingen påminnelse har genomförts p.g.a. sent levererade adressuppgifter. Totalt omfattar undersökningen 301 giltiga och bearbetade, vilket innebär en sfrekvens på 6. Detta är ett i jämförelse med många andra undersökningar bra resultat. För webenkäten stannade sfrekvensen vid 53%, medan postenkäten nådde hela 7. I tabellen på nästa sida framgår utfallet för respektive arrangör. 3

4 Totalt antal utskickade enkäter Svarsfrekvens Web Post Totalt Web Post Totalt Ammarnäsfjällens islandshästar % JOPE fors&fjäll 5 5 Kajak&Uteliv % 54% Landskapet JO % 7 59% Nättan skog&fritid % 7 38% Skogens Konung STF Grövelsjön % 8 78% STF Saltoloukta % 73% STF Vandrarhem Tåtorp % 81% Vildmark i Värmland Äventyrsresor % 49% Totalt % 7 6 Svarsfrekvensen indikerar tillsammans med väl beade enkäter och mycket skrivna kommentarer ett högt engagemang bland gästerna kopplat till de arrangemang man deltagit i. De personliga intervjuerna genomfördes mer som ett samtal än en regelrätt intervju. Förutsättningarna för intervjuerna varierade. Hos en arrangör genomfördes intervjuerna under avslutningen av en lunchpaus, i ett annat fall direkt efter avslutat arrangemang då gästerna väntade på transport, i ett tredje fall hade jag möjlighet att boka tid under pågående vistelse och slutligen i det fjärde fallet deltog jag på en dagsvandring och hade därmed möjlighet att samtala med gästerna högst informellt under en längre tidsperiod. Genomgående för samtliga intervjutillfällen var att gästerna var öppna och lätta att föra ett samtal med, även om tillgänglig tid var knapp vid några av tillfällena. Statistisk säkerhet Svarsunderlaget för den här rapporten är litet. Samtidigt så handlar det i princip om en totalundersökning för den aktuella målgruppen, varför resultatet ändå bedöms vara tämligen tillförlitligt. Det är dock viktigt att inte läsa resultatet som en exakt sanning utan snarare som en fingervisning. Läsanvisning Undersökningens resultat redovisas med hjälp av diagram. I diagrammen kan det egna resultatet jämföras med totalresultatet för samtliga deltagande arrangörer. Frågeställningar med öppna redovisas listade i bokstavsordning. 4

5 Resultatredovisning Arrangemang 1. Vilket arrangemang deltog du i när du besökte [ARRANGÖR]? LANDSKAPET JO BUSSAFARI I VATTENRIKET BÅTENS KULTURFÖRENING, KRISTIANSTAD BÅTFÄRD NORRA DELEN VATTENRIKET BÅTTUR FRÅN KAVRÖ TILL GROPAHÅLET. BÅTTUR I VATTENRIKET BÅTTUR PÅ HELGEÅ FÅGELSAFARI MED ÖVERNATTNING PÅ BRÖSARPS GÄSTIS FÅGELSAFARI PÅ HELGEÅ FÅGELSKÅDNING HELGE Å FÅGELSKÅDNINGSSAFARI FÅGELSKÅDNINGSSAFARI GUIDAD BÅTTUR, VATTENRIKET KRISTIANSTAD GUIDAD TUR I VATTENRIKET HALVDAGS BÅTUTFÄRD I VATTENRIKET HELDAGSTUR I VATTENRIKET MED BÅT MC SAFARI MED GUMMIFLOTTE FRÅN ÅHUS MOT KRISTIANSTAD MED GUMMITBÅT I HELGEÅ MED GUMMITBÅT I VATTENRIKET NATUR OCH KULTURSAFARI NATUR- OCH KULTURSAFARI I VATTENRIKET NATUR-KULTUR-FÅGE-SAFARI ½ DAG RESA FRÅN ÅHUS MOT NORR. PRIVAT SÄLLSKAP. FÖDELSEDAGSPRESENT. SAFARI SAFARI I VATTENRIKET SAFARI MED BÅT HAMMARSJÖN-YNGSJÖ SAFARI NORRA VATTENRIKET SAMT KRÄFTSKIVA TUR I VATTENRIKET, MED GUMMIBÅT. NATURTEMA UTFLYKT I VATTENRIKET UTFLYKT PÅ HELGE Å VANDRING YNGSJÖ-ÅHUS VATTENRIKET VATTENRIKET VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENSAFARI VATTENSAFARI ÖRNSAFARI 5

6 Tidigare relation till arrangör/arrangemang 2. Var det första gången som du var kund hos [ARRANGÖR] eller har du besökt/deltagit i arrangemang tidigare tillsammans med [ARRANGÖR]? % % Förstagångsbesökare Deltagit i samma arrangemang tidigare Deltagit i annat arrangemang tidigare Specifikation annat tidigare arrangemang LANDSKAPET JO FLODBÅTEN 6

7 Information om arrangören 3a. Hur fick du första gången kännedom om [ARRANGÖR]? (Bas: Besökt tidigare) % % % 1 14% % 14% 8% 6% Internet Annons Via vänner/ bekanta Broschyr Turistbyrå Tidningsartikel Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet LANDSKAPET JO KRISTIANSTADS HEMSIDA Specifikation annat 7

8 3b. Hur fick du kännedom om [ARRANGÖR] och det aktuella arrangemanget som du deltog i? (Bas: Förstagångsbesökare) % 4 34% 3 24% 21% 21% 1 9% 8% 13% 6% 3% 1 Internet Via vänner/ bekanta Annons Tidningsartikel Broschyr Turistbyrå Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO SDS EV. TURIST SYDSVENSKAN Specifikation Internet LANDSKAPET JO LANDSKAPETS HEMSIDA POSITION SKÅNE SÖKTE EFTER VATTENRIKET Specifikation annat LANDSKAPET JO JANNE DELADE SJÄLV UT REKLAM KRISTIANSSTADS KOMMUNS HEMSIDA OCH SEDAN VIDARE TILL ANDRA SIDOR OCH SLUTLIGEN HEMSIDAN FÖR LANDSKAPET JO KÄNNER ÄGAREN PERSONLIG KONTAKT PRATADE MED HELEN OLSSON SOM ÄR GIFT MED JANNE OLSSON. PÅ LILLÖ RADIO TIPS FRÅN VÄN VAR SJÄLV ARRANGÖR ÅHUS TURISTINFORMATION PÅ NÄTET 8

9 Erfarenhet av liknande arrangemang 4. Har du deltagit i liknande typer av organiserade arrangemang under den senaste 3- årsperioden? % % 1 1 Nej Ja - vid 1 tillfälle Ja - vid 2-3 tillfällen Ja - vid mer än 3 tillfällen Ej 9

10 Beslutskriterier för val av arrangemang 5. Vilken betydelse hade följande saker för dig när du bestämde dig för det aktuella arrangemanget? Sammanfattande bild Naturupplevelser 5,4 5,7 Träffa nya människor 2,2 3,2 Få lugn&ro/avkoppling 3,9 4,2 Lära mig något nytt 4,4 5,2 Uppleva aktiviteter i ny/annorlunda miljö 3,9 3,7 Uppleva spänning/äventyr 4,0 3,9 Att resavståndet är rimligt långt 3,6 4,3 Att arrangemanget är kvalitetsmärkt 3,7 4,7 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet 4,0 4,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 10

11 Naturupplevelser % 61% % 1 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Träffa nya människor % 1 16% 16% % Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 11

12 Få lugn&ro/avkoppling % 2 19% % 1 1 6% 8% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Lära mig något nytt % 28% % 8% 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 12

13 Uppleva aktiviteter som jag gjort förut men i ny/annorlunda miljö % 16% % 11% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Uppleva spänning/äventyr % 19% % 6% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 13

14 Att resavståndet är rimligt långt % 24% 1 16% 19% 1 14% 1 14% 1 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Att arrangemanget är kvalitetsmärkt % % 18% % 1 14% 1 1 9% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 14

15 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet % % 1 1 Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Annat som hade stor/avgörande betydelse LANDSKAPET JO ATT ARRANGEMANGET KUNDE UPPFYLLA VÅRA KRAV, PERFEKT. ATT HANDIKAPP INTE VAR TILL HINDER FÖR MEDRESENÄRER OCH AKTIVITETER I SIG OCH ATT HELA GÄNGET KUNDE ÅKA BÅT VID SAMMA TIDPUNKT. FÅTT KÄNNEDOM OM ATT DET VAR ETT MYCKET TREVLIGT ARRANGEMANG HADE SETT FILM OM VATTENRIKET PÅ TV HANDIKAPPANPASSAT TREVLIGT BEMÖTANDE TREVLIGT BEMÖTANDE VID KONTAKT FÖR ARRANGEMANGET 15

16 Kännedom om Naturens Bästa 6. Har du hört talas om begreppet Naturens Bästa? % 73% % Hört talas om Naturens Bästa Har inte hört talas om Naturens Bästa Ej 16

17 Informationskanaler Naturens Bästa 7. Hur fick du kännedom om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) Internet - annan hemsida 13% 3 Internet - 2 Broschyr 1 38% Annons 13% 14% Tidningsartikel 14% 2 Via vänner/bekanta 9% 2 Via arbetskolleger 6% 13% Turistbyrå Annat 6% 23% Specifikation annons LANDSKAPET JO TIDNING SÅVÄL Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet Specifikation annat 17

18 Kunskapsnivå Naturens Bästa 8. Hur skulle du vilja beskriva din kunskap om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % % 13% 14% 13% 6% 3% Mycket dålig Mycket bra (6) Ingen 18

19 Kvalitetsmärkningens betydelse för val av arrangemang 9. Vilken betydelse hade det faktum att arrangemanget du deltog i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa när du gjorde ditt val? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % 1 13% 11% 14% 14% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO NATURVÄNNER 19

20 Arrangemangets överensstämmelse med Naturens Bästa 10. Naturens Bästa är ett urval av de bästa naturresorna i Sverige, ett kvalitetsmärke för ansfull upplevelseturism i naturen. Det som ofta kallas för ekoturism. Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden. Kortfattat kan Naturens Bästa beskrivas efter 6 grundprinciper: Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur Gynna den lokala ekonomin Miljöanpassa hela verksamheten Bidra aktivt till natur- och kulturskydd Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt Kvalitet och trygghet på resan Det arrangemang som du deltagit i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa. Hur tycker du att arrangemanget levde upp till/genomsyrades av de beskrivna 6 grundprinciperna? % % 2 Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen 3% Kommentar LANDSKAPET JO GENIUNT ENGAGEMANG FRÅN JANNE GENOM TREVLIG LEDARE OCH KUNNIG 20

21 Betydelsen av Naturens Bästa inför framtida val 11. Vilken betydelse tror du att en kvalitetsmärkning enligt Naturens Bästa skulle ha nästa gång du står inför valet av ett liknande arrangemang som du deltagit i? % 29% % 8% 4% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO GARANTERAD FIN NATURUPPLEVELSE 21

22 Betalningsvilja Naturens Bästa 12. Om du står inför ett val mellan två likvärdiga arrangemang där det ena är kvalitetsmärkt med Naturens Bästa, skulle du vara beredd att betala något extra för det kvalitetsmärkta arrangemanget? % 2 19% 1 1 9% 14% 1 4% Nej 1 Mer än Ja, men ej angivit %- sats Ingen uppfattning Kommentar LANDSKAPET JO BROR SIG PÅ, ARRANGEMANGET VET EJ HUR MYCKET, OLIKA FRÅN FALL TILL FALL. 22

23 Kvalitetsutvärdering av arrangemang 13. Sätt betyg på följande saker/faktorer kring det arrangemang du deltog i! Sammanfattande betyg Information från arrangören innan besöket 4,7 5,3 Innehållet/upplevelsen i arrangemanget Guidens kunskap/förmåga att lära ut Guidens bemötande/servicevilja 5,4 5,4 5,7 5,7 5,9 5,6 Miljön/omgivningarna där arr. genomfördes Resan till/från arrangemanget 4,5 5,5 5,6 5,5 Mat under arrangemanget Boendet under arrangemanget 4,4 4,9 5,0 4,8 Socialt utbyte/möte med andra deltagare Arrangemangets prisvärdhet 4,8 4,8 5,2 5,2 Arrangemanget som helhet 5,5 5,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 23

24 Information från arrangören innan besöket % % % 1 13% 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Innehållet/upplevelsen i arrangemanget % 6 54% % 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 24

25 Guidens kunskap/förmåga att lära ut % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Guidens bemötande/servicevilja % 71% Mycket dåligt 1% Mycket bra (6) Ingen 4% 25

26 Miljön/omgivningarna där arrangemanget genomfördes % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 1% Resan till/från arrangemanget % 4 3 1% Mycket dåligt 11% % 23% 18% Mycket bra (6) Ingen 26

27 Mat under arrangemanget % 4 36% % 23% 1% Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen Boendet under arrangemanget % % % Mycket dåligt 8% Mycket bra (6) Ingen 27

28 Socialt utbyte/möte med andra deltagare % 4 34% % 21% 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Arrangemangets prisvärdhet % % 24% 1 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 3% 28

29 Arrangemanget som helhet % Mycket dåligt 1% 6% Mycket bra (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO EGET SÄLLSKAP GUIDENS KUNSKAP OCH BEMÖTANDE, MILJÖN, UPPLEVELSEN HAR INGEN UPPFATTNING UNDER FRÅGAN SOCIALT UTBYTE EFTERSOM VI REDAN ÅKTE SOM EN ETABLERAD GRUPP INGEN MAT, INGET BOENDE, HADE MATSÄCK MED MAT. LOGI OCH GRUPPEN ORDNADE VI SJÄLVA DÄRAV SVAR. ORDNADE MATEN SJÄLV, BJÖD DELTAGARNA, INGEN ÖVERNATTNING RESTE SJÄLV OCH ORDNADE GEN INKVARTERING, VARM SOPPA OCH BULLE PERFEKT. UTFLYKTEN I VATTENRIKET PÅVERKADES NEGATIVT AV HELDAGSREGN VI BESTÄLLDE MAT I EGEN REGI. VI HADE EGEN MATSÄCK MED OSS OCH ÖVERNATTADE INTE VI VAR ALLA MYCKET NÖJDA MED HELA AKTIVITETEN! ÖVER FÖRVÄNTAN. 29

30 Det bästa med arrangemanget 14. Vad var allra bäst med arrangemanget LANDSKAPET JO ALLT MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGARNA, VI HADE DESSUTOM FANTASTISKT VÄDER. ALLT STÄMDE, FINT VÄDER, FISKELYCKA FÖR BARNEN, KUNDE INTE VARIT BÄTTRE. ATT VI KUNDE TA MED VÅR HANDIKAPPADE VÄN PÅ ARRANGEMANGET BRA OCH KUNNIG LEDARE. SYFTET UPPFYLLDES TILL BELÅTENHET (MÅNGA ÖRNAR) DEN ENGAGERADE GUIDEN SOM TROTS REGNET HÖLL VÅR NYFIKENHET PÅ TOPP OCH VERKLIGEN VILLE GE OSS EN BRA UPPLEVELSE. EN FANTASTISK NATURUPPLEVELSE I KOMBINATION MED TREVLIGT SÄLLSKAP OCH ÄVEN EN MATUPPLEVELSE I EN ANNORLUNDA MILJÖ. GUIDENS BEMÖTANDE GUIDENS KUNSKAP OCH UPPLEVELSEN GUIDNING, NATURUPPLEVELSE HELHETEN, NATUR, HISTORIA, NUTID, TREVLIG SAMVARO HELHETEN. JAG LÄRDE MIG MASSOR OM NATUREN OCH HISTORIA OM SKÅNE JANS KUNNIGHET. JO ABSOLUTA TILLMÖTESGÅENDE KUNNIG GUIDNING KRING BÅDE NATUR OCH HISTORIA. TRIVSAM STÄMNING. KUNSKAPEN OM SÅVÄL HISTORIA SOM NATUR SOM GUIDEN HAR LEDARNAS GODA LYNNE SAMT KUNSKAP LITET SÄLLSKAP - BARA VI SOM BESTÄLLT UTFLYKTEN. MÖJLIGHET ATT VARA FLEXIBLA. GOD TILLGÄNGLIGHET VID FRÅGOR FRÅN GUIDENS SIDA. MYCKET TREVLIG GUIDE TROTS OTROLIGT DÅLIGT VÄDER. DET GJORDES ALLT FÖR ATT VI SKULLE HA DET BRA. MÖJLIGHETEN ATT KOMMA SÅ NÄRA NATUREN NATUREN NATUREN OCH GUIDENS KUNSKAPER SOM FÖRMEDLADES PÅ BÄSTA SÄTT NATUREN, VATTENRIKET, NÄRA TILL STF ÅHUS NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNNIGHET OCH FÖRMÅGA ATT FÅNGA VÅRT INTRESSE. OCH SÅ VAR DET DESSUTOM MYCKET BRA VÄDER NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNSKAP NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS MYCKET TREVLIGA UPPLÄGG PÅ ALLT NATURUPPLEVELSEN, INFO OM VATTENRIKET NATURUPPLEVELSEN, KUNNIG GUIDE. DEN VARMA SOPPA OCH BULLEN I HALVLEK. DET VAR EN BÅTFÄRD. NÄRKONTAKTEN MED NATUREN. LÅNGT BORT FRÅN VÄGAR OCH TRAFIK. SOLNEDGÅNG, FÅGELLIV TOTALUPPLEVELSEN UPPLEVA NATUREN PÅ DESS EGNA VILLKOR OCH NÄRA UPPLEVELSEN OCH FRIDEN UTE I NATUREN/LÄRA SIG NYTT, IAKTTA, STILLHET, KUNNIG OCH TREVLIG GUIDE VÄDRET (ÄVEN OM DET TIDVIS DUGGREGNADE, SÅ VAR DET VARMT, VATTNET SPEGELBLANKT, FIN NATUR) ROFYLLD TREVLIG GUMMIBÅTSTUR, OCH MATEN! VIN OCH OST PÅ FÖRMIDDAGEN! VÄLORDNAT 30

31 Mindre bra/förbättringsförslag 15. Vad var mindre bra/vad skulle kunna förbättras? LANDSKAPET JO ALLT VAR MYCKET BRA FIKAT PÅ BÅTEN FIKAT VAR GOTT MEN FÖR LITE TILLTAGET - LITE MER MACKA OCH KAFFE HADE VARIT ÄNNU BÄTTRE. HELT NÖJD INGET INGET INGET INGET ALLS JAG KAN INTE SE NÅGOT SOM SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. KANSKE TRANSPORTEN TILLBAKA TILL UTRESAN. KANSKE VÄL DYRT. LITE MER MATMÖJLIGHETER MED DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER SÅ SER JAG INGET SOM NÄMNVÄRT SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. RADIOTEKNIKEN FUNGERADE LITE SI SÅ DÄR VAR NÖJD MED ALLT. VET EJ VET EJ VID UTFLYKT PÅ MER ÄN TRE TIMMAR BEHÖVS LITE FÖRTÄRING 31

32 Framtida återbesök 16. Tror du att du kommer att besöka [ARRANGÖR] igen inom en 3-årsperiod? % 43% % 29% 24% 4% 1% Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte återvända LANDSKAPET JO AVSTÅNDET. BYTER ARBETSPLATS I NOVEMBER TILL SYDVÄSTRA SKÅNE. DET FINNS MYCKET ANNAT ATT GÖRA. JAG KAN OMRÅDET VI BESÖKER - DET BEROR ALLTSÅ HELT PÅ OM JAG HAR GÄSTER SOM JAG VET ÄR INTRESSERADE OCH INTE TIDIGARE VARIT HÄR. LÅNG RESA 32

33 Rekommendera arrangemang 17. Tror du att du kommer att rekommendera vänner/bekanta att besöka [ARRANGÖR]? % Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte rekommendera 33

34 Bakgrundsfakta om gästen 18. Kön % 66% % 33% Man Kvinna Ej 1% 19. Ålder % 14% 13% 13% 9% 8% 9% 1% 3% 1% <20 år år år år år år år år år år 65+ år Ej 34

35 Hemregion (genererat från postnummer) % % 3 16% 1 11% 9% 1% 1% Södra Götaland Västra Götaland Östra Götaland Stockholms län Svealand Södra Norrland Norra Norrland Ej 20. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din familjesituation? % % % 6% 1% 1% Gift/sambo med hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Gift/sambo utan hemmavarande barn Ensamstående utan hemmavarande barn Annat Ej 21. Vilken är din högst avslutade utbildning? 35

36 % 3 24% 24% 1 1 4% Grundskola/ folkskola Gymnasium/ yrkesutbildning Högskole-/ universitetsutbildning upp till 80 poäng Högskole-/ universitetsutbildning över 80 poäng Annat Ej Specifikation annat LANDSKAPET JO ALLT ANNAT FRISKVÅRD, HÄLSORÅDGIVNING, NÄRINGSLÄRA ETC. 36

37 22. Hur bor du? % % 3 28% 18% 4% 1 Villa Radhus/ kedjehus Lantgård Bostadsrätt Hyreslägenhet Ej 23. Vilken är din sysselsättning? % % % 9% 4% 1% Förvärvsarbetande heltid Förvärvsarbetande deltid Egen företagare Studerande/ Värnpliktig Pensionär/ förtids-/ sjukpensionär Hemarbetande Arbetslös/ i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Ej 37

38 24. Gradera på en skala från 1-5 ditt intresse för följande fritidsaktiviteter! Medelvärde (skala 1-5) Vistas i skog/naturen 4,0 4,2 Nöjesliv 3,5 3,7 Musik 3,6 3,6 Matlagning 3,5 3,7 Turåkning/Fjällvandring 3,0 3,4 Hem/trädgård 3,4 3,7 Kultur (teater, konsert, utställningar) 3,3 3,6 Båtliv 2,9 3,2 Utöva idrott/träning 2,9 3,0 Datorer 2,8 2,9 Skidåkning 2,6 2,8 Bilar/motorer 2,1 2,8 Fågelskådning 2,8 3,0 Golf 2,3 2,6 Fotografering/målning etc. 2,4 2,7 Jakt/fiske 2,2 2,3 Besöka/se på sportevenemang Äventyrssporter Långfärdsskridskor 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 2,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Andel som har angivit stort eller mycket stort intresse (4 eller 5) Vistas i skog/naturen Nöjesliv Musik Matlagning Turåkning/Fjällvandring Hem/trädgård Båtliv Kultur (teater, konsert, utställningar) Utöva idrott/träning Bilar/motorer Skidåkning Fågelskådning Golf Datorer Fotografering/målning etc. Långfärdsskridskor Jakt/fiske Äventyrssporter Besöka/se på sportevenemang % % % 3 16% % 11% 1 34% 38% % 4 51% 49% 46% 5 56% 6 58% 59% 61% 66% 7 76%

39 Annat stort eller mycket stort intresse LANDSKAPET JO ALLT SOM HAR MED DJUR ATT GÖRA, EJ JAKT. BRIDGE DANS HANDARBETE AV OLIKA SLAG REGI, ORKESTER FAMILJELIV 39

40 25. Vilka av följande föreningar är du medlem i? 6 53% 51% % 11% 8% STF SNF WWF Friluftsfrämjandet Inte medlem i någon av dessa 40

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden

Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Mobilt Boende En undersökning av den framtida marknaden Undersökningen är genomförd av Turismens Utredningsinstitut på uppdrag av Sveriges- Camping- och Stugföretagares Riksorganisation och Husvagnsbranschens

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius

Tekniktjejer och. Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv. Elisabeth Ahnberg Åsenius Tekniktjejer och sedan? Erfarenheter av teknisk gymnasieutbildning och arbetsliv Elisabeth Ahnberg Åsenius Oktober 2013 1 Elisabeth Ahnberg Åsenius Utredare Högskolan Dalarna e-post: eah@du.se 2 Sammanfattning

Läs mer

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1

kompetenscentrum Brukarundersökning 2010 Blekinge Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge Peter Anderberg Karin Chamoun Rapport 2010:1 Blekinge kompetenscentrum Forskning och utveckling inom hälsa, vård och omsorg. Landstinget Blekinge i samverkan med länets kommuner Brukarundersökning 2010 Upplevd kvalité inom personlig assistans i Blekinge

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka

Undersökning Vårdbarometern. Vald enhet Sverige. Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Undersökning Vårdbarometern Vald enhet Sverige Undersökningsperiod 2012 (vår och höst) Ansvarig projektledare Aarika Soukka Version: v. 1 (2012-12-19) Institutet för kvalitetsindikatorer AB I Box 9129,

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv

Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig själv Effekter av internationella ungdomsprojekt inom Ung och Aktiv i Europa på unga och ungdomsledare Jag har lärt mig mycket om allt, inklusive om mig

Läs mer

Utvärdera rådgivningen

Utvärdera rådgivningen Utvärdera rådgivningen Handbok för energi- och klimatrådgivare och energikontor Energimyndigheten 1 (38) Omslagets insida: Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor

Läs mer

Nyttan av webbtjänster

Nyttan av webbtjänster Erika Berglund och Stina Johansson, ETU AB Nyttan av webbtjänster Jämfört med andra sätt att utföra tjänsterna för personer med synnedsättning SRF 1 Innehåll 1. Bakgrund 1.1 Syfte 8 1.2 Internet och användare

Läs mer

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor

Utvärdera med effekt. Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Utvärdera med effekt Handbok för energi- och klimatrådgivare samt energikontor Projekt: Utvärderingsmetoder för energi- och klimatrådgivare och energikontor Projektägare: Föreningen Sveriges Regionala

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Turistmätning Sunne kommun

Turistmätning Sunne kommun Den lilla platsen med det stora utbudet Turistmätning Sunne kommun för Sunne kommun av URC, Uppsala Research & Consulting AB och Attityd i Karlstad AB 2011 FÖRORD Under våren 2011 gav Sunne kommun professor

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21

Attityder hos inflyttare. T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Attityder hos inflyttare T-114531 Region dalarna: Helena Hanno Enochsson Lotta Magnusson Synovate Synovate: Gun Pettersson Datum: 2007-11-21 Inledning Bakgrund, syfte och genomförande Sedan ett antal år

Läs mer

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang

En skrift om vad som engagerar och motiverar oss. Drivkrafter. Att stimulera och stödja ideellt engagemang En skrift om vad som engagerar och motiverar oss Drivkrafter 2 Inledning Vad driver volontärer att engagera sig ideellt? Och hur kan vi som volontärsamordnare skapa förutsättningar för volontären att upptäcka

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom daglig verksamhet En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2011:1 ISSN 1653-2414

Läs mer

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare

Grenverket Södertörn redovisar 2010-2. Orienteringskurs. Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare Grenverket Södertörn redovisar 2010-2 Orienteringskurs Ett bra sätt att öka ungdomars lust att studera? Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare: Upplysningar: Samordningsförbundet Östra Södertörn Projekt

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter

Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI. Rapport över effekter Vi har alla något att lära i denna verksamhet SFI PÅ JAMTLI Rapport över effekter Våren 2012 1 Projektet SFI på Jamtli har möjliggjorts med stöd från Östersunds kommun. Nordiskt centrum för kulturarvspedagogik

Läs mer

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05

LRF Mer Mjölk. Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 Ansvarig för rapporten: Lars lindqvist, NU-gruppen Ellen Källberg, NU-gruppen LRF Mer Mjölk 2012 Nordiska Undersökningsgruppen 2012-04-05 NORDISKA UNDERSöKNINGSGRUPPEN (SCANDINAVIAN SURVEY GROUP) Slottsgatan

Läs mer

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare

HANS- projektet Lärande nätverk för ledare Utvärdering av HANS- projektet Lärande nätverk för ledare i Hedemora, Avesta, Norberg och Skinnskatteberg Christer Sandahl 1, Lisa Markström 2, Therese Wahlström 1 & Helena Gustafsson 1 2010-05-31 1 Medical

Läs mer

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT

FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT FIDO LATHUND FÖR SJÄLVUTVÄRDERING AV PROJEKT 1 FIDO, lathund för självutvärdering av projekt är utgiven av Integrationsverket, Norrköping Integrationsverket, 2000 Illustrationer, Erik Hedin Integrationsverket

Läs mer

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot

Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot Undersökning via webbpanel/webbenkät: Svenska löntagares hantering av bankärenden, syn på sina banker, byte och val av bank samt bilden av räntan på lönekontot september 2014 Fakta om undersökningen Metod:

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer