Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Naturens Bästa Landskapet JO. Kundundersökning Sommaren 2006"

Transkript

1 Naturens Bästa Landskapet JO Kundundersökning Sommaren 2006

2 Innehållsförteckning INLEDNING...3 BAKGRUND...3 UNDERSÖKNINGENS GENOMFÖRANDE...3 Statistisk säkerhet...4 Läsanvisning...4 RESULTATREDOVISNING...5 ARRANGEMANG...5 TIDIGARE RELATION TILL ARRANGÖR/ARRANGEMANG...6 INFORMATION OM ARRANGÖREN...7 ERFARENHET AV LIKNANDE ARRANGEMANG...9 BESLUTSKRITERIER FÖR VAL AV ARRANGEMANG...10 KÄNNEDOM OM NATURENS BÄSTA...16 INFORMATIONSKANALER NATURENS BÄSTA...17 KUNSKAPSNIVÅ NATURENS BÄSTA...18 KVALITETSMÄRKNINGENS BETYDELSE FÖR VAL AV ARRANGEMANG...19 ARRANGEMANGETS ÖVERENSSTÄMMELSE MED NATURENS BÄSTA...20 BETYDELSEN AV NATURENS BÄSTA INFÖR FRAMTIDA VAL...21 BETALNINGSVILJA NATURENS BÄSTA...22 KVALITETSUTVÄRDERING AV ARRANGEMANG...23 DET BÄSTA MED ARRANGEMANGET...30 MINDRE BRA/FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG...31 FRAMTIDA ÅTERBESÖK...32 REKOMMENDERA ARRANGEMANG...33 BAKGRUNDSFAKTA OM GÄSTEN

3 Inledning I den här rapporten presenteras delresultatet av en undersökning som är beställd av Svenska Ekoturismföreningen/Naturens Bästa. Resultatet avser Landskapet JO. Undersökningen är utförd av NordAnalys AB. Anig projektledare har varit Lars Häreblad. Bakgrund Svenska Ekoturismföreningen fick 2006 Stora Turismpriset för sitt arbete med kvalitetsmärkningen Naturens Bästa. I dagsläget finns drygt 70 certifierade arrangörer med totalt ca 250 certifierade arrangemang. Den aktuella undersökningen har syftat till att utvärdera gästernas/kundernas kunskap/kännedom om Naturens Bästa, deras uppfattning om och attityder till Naturens Bästa samt att kvalitetsutvärdera deras upplevelser om de arrangemang där de deltagit. Utöver detta innehåller undersökningen också bakgrundsdata om gästen/kunden. Undersökningens genomförande Utvärderingen består av två delundersökningar. Under sommaren (juli månad) genomfördes personliga intervjuer med gäster hos 4 olika arrangörer; Vemdalens Islandshästar, JOPE fors&fjäll, Nättan skog&fritid samt STF Grövelsjön. Totalt intervjuades ett drygt 20-tal gäster. Syftet med dessa intervjuer var dels att få en djupare förståelse för hur gästerna tänkte och resonerade kring Naturens Bästa, dels att få ett underlag för att utforma innehållet i delundersökning 2. Denna har genomförts som en kombination av mail/webenkät och postenkät där adressuppgifter har hämtats från ett urval av arrangörernas kundregister. I planeringsskedet bestämdes att totalt 15 olika arrangörer skulle ingå i undersökningen. P.g.a. svårigheter att rekrytera intresserade arrangörer stannade antalet deltagande arrangörer vid 11, varav en endast levererade 5 adresser. Det totala urvalet omfattade 510 adresser, varav 342 mailadresser och 168 postadresser. 9 (7+2) av dessa var ogiltiga varför det totala urvalet stannade vid 501 adresser. Webenkäten har inkluderat 2 påminnelser medan postenkäten har omfattat en påminnelse, med undantag för STF Saltoloukta, där ingen påminnelse har genomförts p.g.a. sent levererade adressuppgifter. Totalt omfattar undersökningen 301 giltiga och bearbetade, vilket innebär en sfrekvens på 6. Detta är ett i jämförelse med många andra undersökningar bra resultat. För webenkäten stannade sfrekvensen vid 53%, medan postenkäten nådde hela 7. I tabellen på nästa sida framgår utfallet för respektive arrangör. 3

4 Totalt antal utskickade enkäter Svarsfrekvens Web Post Totalt Web Post Totalt Ammarnäsfjällens islandshästar % JOPE fors&fjäll 5 5 Kajak&Uteliv % 54% Landskapet JO % 7 59% Nättan skog&fritid % 7 38% Skogens Konung STF Grövelsjön % 8 78% STF Saltoloukta % 73% STF Vandrarhem Tåtorp % 81% Vildmark i Värmland Äventyrsresor % 49% Totalt % 7 6 Svarsfrekvensen indikerar tillsammans med väl beade enkäter och mycket skrivna kommentarer ett högt engagemang bland gästerna kopplat till de arrangemang man deltagit i. De personliga intervjuerna genomfördes mer som ett samtal än en regelrätt intervju. Förutsättningarna för intervjuerna varierade. Hos en arrangör genomfördes intervjuerna under avslutningen av en lunchpaus, i ett annat fall direkt efter avslutat arrangemang då gästerna väntade på transport, i ett tredje fall hade jag möjlighet att boka tid under pågående vistelse och slutligen i det fjärde fallet deltog jag på en dagsvandring och hade därmed möjlighet att samtala med gästerna högst informellt under en längre tidsperiod. Genomgående för samtliga intervjutillfällen var att gästerna var öppna och lätta att föra ett samtal med, även om tillgänglig tid var knapp vid några av tillfällena. Statistisk säkerhet Svarsunderlaget för den här rapporten är litet. Samtidigt så handlar det i princip om en totalundersökning för den aktuella målgruppen, varför resultatet ändå bedöms vara tämligen tillförlitligt. Det är dock viktigt att inte läsa resultatet som en exakt sanning utan snarare som en fingervisning. Läsanvisning Undersökningens resultat redovisas med hjälp av diagram. I diagrammen kan det egna resultatet jämföras med totalresultatet för samtliga deltagande arrangörer. Frågeställningar med öppna redovisas listade i bokstavsordning. 4

5 Resultatredovisning Arrangemang 1. Vilket arrangemang deltog du i när du besökte [ARRANGÖR]? LANDSKAPET JO BUSSAFARI I VATTENRIKET BÅTENS KULTURFÖRENING, KRISTIANSTAD BÅTFÄRD NORRA DELEN VATTENRIKET BÅTTUR FRÅN KAVRÖ TILL GROPAHÅLET. BÅTTUR I VATTENRIKET BÅTTUR PÅ HELGEÅ FÅGELSAFARI MED ÖVERNATTNING PÅ BRÖSARPS GÄSTIS FÅGELSAFARI PÅ HELGEÅ FÅGELSKÅDNING HELGE Å FÅGELSKÅDNINGSSAFARI FÅGELSKÅDNINGSSAFARI GUIDAD BÅTTUR, VATTENRIKET KRISTIANSTAD GUIDAD TUR I VATTENRIKET HALVDAGS BÅTUTFÄRD I VATTENRIKET HELDAGSTUR I VATTENRIKET MED BÅT MC SAFARI MED GUMMIFLOTTE FRÅN ÅHUS MOT KRISTIANSTAD MED GUMMITBÅT I HELGEÅ MED GUMMITBÅT I VATTENRIKET NATUR OCH KULTURSAFARI NATUR- OCH KULTURSAFARI I VATTENRIKET NATUR-KULTUR-FÅGE-SAFARI ½ DAG RESA FRÅN ÅHUS MOT NORR. PRIVAT SÄLLSKAP. FÖDELSEDAGSPRESENT. SAFARI SAFARI I VATTENRIKET SAFARI MED BÅT HAMMARSJÖN-YNGSJÖ SAFARI NORRA VATTENRIKET SAMT KRÄFTSKIVA TUR I VATTENRIKET, MED GUMMIBÅT. NATURTEMA UTFLYKT I VATTENRIKET UTFLYKT PÅ HELGE Å VANDRING YNGSJÖ-ÅHUS VATTENRIKET VATTENRIKET VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENRIKET KRISTIANSTAD VATTENSAFARI VATTENSAFARI ÖRNSAFARI 5

6 Tidigare relation till arrangör/arrangemang 2. Var det första gången som du var kund hos [ARRANGÖR] eller har du besökt/deltagit i arrangemang tidigare tillsammans med [ARRANGÖR]? % % Förstagångsbesökare Deltagit i samma arrangemang tidigare Deltagit i annat arrangemang tidigare Specifikation annat tidigare arrangemang LANDSKAPET JO FLODBÅTEN 6

7 Information om arrangören 3a. Hur fick du första gången kännedom om [ARRANGÖR]? (Bas: Besökt tidigare) % % % 1 14% % 14% 8% 6% Internet Annons Via vänner/ bekanta Broschyr Turistbyrå Tidningsartikel Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet LANDSKAPET JO KRISTIANSTADS HEMSIDA Specifikation annat 7

8 3b. Hur fick du kännedom om [ARRANGÖR] och det aktuella arrangemanget som du deltog i? (Bas: Förstagångsbesökare) % 4 34% 3 24% 21% 21% 1 9% 8% 13% 6% 3% 1 Internet Via vänner/ bekanta Annons Tidningsartikel Broschyr Turistbyrå Via arbetskolleger Annat Specifikation annons Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO SDS EV. TURIST SYDSVENSKAN Specifikation Internet LANDSKAPET JO LANDSKAPETS HEMSIDA POSITION SKÅNE SÖKTE EFTER VATTENRIKET Specifikation annat LANDSKAPET JO JANNE DELADE SJÄLV UT REKLAM KRISTIANSSTADS KOMMUNS HEMSIDA OCH SEDAN VIDARE TILL ANDRA SIDOR OCH SLUTLIGEN HEMSIDAN FÖR LANDSKAPET JO KÄNNER ÄGAREN PERSONLIG KONTAKT PRATADE MED HELEN OLSSON SOM ÄR GIFT MED JANNE OLSSON. PÅ LILLÖ RADIO TIPS FRÅN VÄN VAR SJÄLV ARRANGÖR ÅHUS TURISTINFORMATION PÅ NÄTET 8

9 Erfarenhet av liknande arrangemang 4. Har du deltagit i liknande typer av organiserade arrangemang under den senaste 3- årsperioden? % % 1 1 Nej Ja - vid 1 tillfälle Ja - vid 2-3 tillfällen Ja - vid mer än 3 tillfällen Ej 9

10 Beslutskriterier för val av arrangemang 5. Vilken betydelse hade följande saker för dig när du bestämde dig för det aktuella arrangemanget? Sammanfattande bild Naturupplevelser 5,4 5,7 Träffa nya människor 2,2 3,2 Få lugn&ro/avkoppling 3,9 4,2 Lära mig något nytt 4,4 5,2 Uppleva aktiviteter i ny/annorlunda miljö 3,9 3,7 Uppleva spänning/äventyr 4,0 3,9 Att resavståndet är rimligt långt 3,6 4,3 Att arrangemanget är kvalitetsmärkt 3,7 4,7 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet 4,0 4,8 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 10

11 Naturupplevelser % 61% % 1 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Träffa nya människor % 1 16% 16% % Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 11

12 Få lugn&ro/avkoppling % 2 19% % 1 1 6% 8% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Lära mig något nytt % 28% % 8% 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 12

13 Uppleva aktiviteter som jag gjort förut men i ny/annorlunda miljö % 16% % 11% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Uppleva spänning/äventyr % 19% % 6% 6% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 13

14 Att resavståndet är rimligt långt % 24% 1 16% 19% 1 14% 1 14% 1 4% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Att arrangemanget är kvalitetsmärkt % % 18% % 1 14% 1 1 9% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen 14

15 Att arrangemanget håller hög service/bekvämlighet % % 1 1 Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Annat som hade stor/avgörande betydelse LANDSKAPET JO ATT ARRANGEMANGET KUNDE UPPFYLLA VÅRA KRAV, PERFEKT. ATT HANDIKAPP INTE VAR TILL HINDER FÖR MEDRESENÄRER OCH AKTIVITETER I SIG OCH ATT HELA GÄNGET KUNDE ÅKA BÅT VID SAMMA TIDPUNKT. FÅTT KÄNNEDOM OM ATT DET VAR ETT MYCKET TREVLIGT ARRANGEMANG HADE SETT FILM OM VATTENRIKET PÅ TV HANDIKAPPANPASSAT TREVLIGT BEMÖTANDE TREVLIGT BEMÖTANDE VID KONTAKT FÖR ARRANGEMANGET 15

16 Kännedom om Naturens Bästa 6. Har du hört talas om begreppet Naturens Bästa? % 73% % Hört talas om Naturens Bästa Har inte hört talas om Naturens Bästa Ej 16

17 Informationskanaler Naturens Bästa 7. Hur fick du kännedom om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) Internet - annan hemsida 13% 3 Internet - 2 Broschyr 1 38% Annons 13% 14% Tidningsartikel 14% 2 Via vänner/bekanta 9% 2 Via arbetskolleger 6% 13% Turistbyrå Annat 6% 23% Specifikation annons LANDSKAPET JO TIDNING SÅVÄL Specifikation tidningsartikel LANDSKAPET JO KALD-BLADET Specifikation Internet Specifikation annat 17

18 Kunskapsnivå Naturens Bästa 8. Hur skulle du vilja beskriva din kunskap om Naturens Bästa? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % % 13% 14% 13% 6% 3% Mycket dålig Mycket bra (6) Ingen 18

19 Kvalitetsmärkningens betydelse för val av arrangemang 9. Vilken betydelse hade det faktum att arrangemanget du deltog i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa när du gjorde ditt val? (Bas: Känner till Naturens Bästa ) % % 1 13% 11% 14% 14% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO NATURVÄNNER 19

20 Arrangemangets överensstämmelse med Naturens Bästa 10. Naturens Bästa är ett urval av de bästa naturresorna i Sverige, ett kvalitetsmärke för ansfull upplevelseturism i naturen. Det som ofta kallas för ekoturism. Bakom Naturens Bästa står Svenska Ekoturismföreningen, Svenska Naturskyddsföreningen och VisitSweden. Kortfattat kan Naturens Bästa beskrivas efter 6 grundprinciper: Respektera resmålets begränsningar - minsta möjliga slitage på natur och kultur Gynna den lokala ekonomin Miljöanpassa hela verksamheten Bidra aktivt till natur- och kulturskydd Satsa på upptäckarglädje, kunskap och respekt Kvalitet och trygghet på resan Det arrangemang som du deltagit i var kvalitetsmärkt enligt Naturens Bästa. Hur tycker du att arrangemanget levde upp till/genomsyrades av de beskrivna 6 grundprinciperna? % % 2 Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen 3% Kommentar LANDSKAPET JO GENIUNT ENGAGEMANG FRÅN JANNE GENOM TREVLIG LEDARE OCH KUNNIG 20

21 Betydelsen av Naturens Bästa inför framtida val 11. Vilken betydelse tror du att en kvalitetsmärkning enligt Naturens Bästa skulle ha nästa gång du står inför valet av ett liknande arrangemang som du deltagit i? % 29% % 8% 4% 3% Ingen betydelse Avgörande betydelse (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO GARANTERAD FIN NATURUPPLEVELSE 21

22 Betalningsvilja Naturens Bästa 12. Om du står inför ett val mellan två likvärdiga arrangemang där det ena är kvalitetsmärkt med Naturens Bästa, skulle du vara beredd att betala något extra för det kvalitetsmärkta arrangemanget? % 2 19% 1 1 9% 14% 1 4% Nej 1 Mer än Ja, men ej angivit %- sats Ingen uppfattning Kommentar LANDSKAPET JO BROR SIG PÅ, ARRANGEMANGET VET EJ HUR MYCKET, OLIKA FRÅN FALL TILL FALL. 22

23 Kvalitetsutvärdering av arrangemang 13. Sätt betyg på följande saker/faktorer kring det arrangemang du deltog i! Sammanfattande betyg Information från arrangören innan besöket 4,7 5,3 Innehållet/upplevelsen i arrangemanget Guidens kunskap/förmåga att lära ut Guidens bemötande/servicevilja 5,4 5,4 5,7 5,7 5,9 5,6 Miljön/omgivningarna där arr. genomfördes Resan till/från arrangemanget 4,5 5,5 5,6 5,5 Mat under arrangemanget Boendet under arrangemanget 4,4 4,9 5,0 4,8 Socialt utbyte/möte med andra deltagare Arrangemangets prisvärdhet 4,8 4,8 5,2 5,2 Arrangemanget som helhet 5,5 5,9 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 23

24 Information från arrangören innan besöket % % % 1 13% 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Innehållet/upplevelsen i arrangemanget % 6 54% % 3% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 24

25 Guidens kunskap/förmåga att lära ut % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Guidens bemötande/servicevilja % 71% Mycket dåligt 1% Mycket bra (6) Ingen 4% 25

26 Miljön/omgivningarna där arrangemanget genomfördes % % Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 1% Resan till/från arrangemanget % 4 3 1% Mycket dåligt 11% % 23% 18% Mycket bra (6) Ingen 26

27 Mat under arrangemanget % 4 36% % 23% 1% Mycket dåligt 3% Mycket bra (6) Ingen Boendet under arrangemanget % % % Mycket dåligt 8% Mycket bra (6) Ingen 27

28 Socialt utbyte/möte med andra deltagare % 4 34% % 21% 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen Arrangemangets prisvärdhet % % 24% 1 1 1% Mycket dåligt Mycket bra (6) Ingen 3% 28

29 Arrangemanget som helhet % Mycket dåligt 1% 6% Mycket bra (6) Ingen Kommentar LANDSKAPET JO EGET SÄLLSKAP GUIDENS KUNSKAP OCH BEMÖTANDE, MILJÖN, UPPLEVELSEN HAR INGEN UPPFATTNING UNDER FRÅGAN SOCIALT UTBYTE EFTERSOM VI REDAN ÅKTE SOM EN ETABLERAD GRUPP INGEN MAT, INGET BOENDE, HADE MATSÄCK MED MAT. LOGI OCH GRUPPEN ORDNADE VI SJÄLVA DÄRAV SVAR. ORDNADE MATEN SJÄLV, BJÖD DELTAGARNA, INGEN ÖVERNATTNING RESTE SJÄLV OCH ORDNADE GEN INKVARTERING, VARM SOPPA OCH BULLE PERFEKT. UTFLYKTEN I VATTENRIKET PÅVERKADES NEGATIVT AV HELDAGSREGN VI BESTÄLLDE MAT I EGEN REGI. VI HADE EGEN MATSÄCK MED OSS OCH ÖVERNATTADE INTE VI VAR ALLA MYCKET NÖJDA MED HELA AKTIVITETEN! ÖVER FÖRVÄNTAN. 29

30 Det bästa med arrangemanget 14. Vad var allra bäst med arrangemanget LANDSKAPET JO ALLT MOTSVARADE FÖRVÄNTNINGARNA, VI HADE DESSUTOM FANTASTISKT VÄDER. ALLT STÄMDE, FINT VÄDER, FISKELYCKA FÖR BARNEN, KUNDE INTE VARIT BÄTTRE. ATT VI KUNDE TA MED VÅR HANDIKAPPADE VÄN PÅ ARRANGEMANGET BRA OCH KUNNIG LEDARE. SYFTET UPPFYLLDES TILL BELÅTENHET (MÅNGA ÖRNAR) DEN ENGAGERADE GUIDEN SOM TROTS REGNET HÖLL VÅR NYFIKENHET PÅ TOPP OCH VERKLIGEN VILLE GE OSS EN BRA UPPLEVELSE. EN FANTASTISK NATURUPPLEVELSE I KOMBINATION MED TREVLIGT SÄLLSKAP OCH ÄVEN EN MATUPPLEVELSE I EN ANNORLUNDA MILJÖ. GUIDENS BEMÖTANDE GUIDENS KUNSKAP OCH UPPLEVELSEN GUIDNING, NATURUPPLEVELSE HELHETEN, NATUR, HISTORIA, NUTID, TREVLIG SAMVARO HELHETEN. JAG LÄRDE MIG MASSOR OM NATUREN OCH HISTORIA OM SKÅNE JANS KUNNIGHET. JO ABSOLUTA TILLMÖTESGÅENDE KUNNIG GUIDNING KRING BÅDE NATUR OCH HISTORIA. TRIVSAM STÄMNING. KUNSKAPEN OM SÅVÄL HISTORIA SOM NATUR SOM GUIDEN HAR LEDARNAS GODA LYNNE SAMT KUNSKAP LITET SÄLLSKAP - BARA VI SOM BESTÄLLT UTFLYKTEN. MÖJLIGHET ATT VARA FLEXIBLA. GOD TILLGÄNGLIGHET VID FRÅGOR FRÅN GUIDENS SIDA. MYCKET TREVLIG GUIDE TROTS OTROLIGT DÅLIGT VÄDER. DET GJORDES ALLT FÖR ATT VI SKULLE HA DET BRA. MÖJLIGHETEN ATT KOMMA SÅ NÄRA NATUREN NATUREN NATUREN OCH GUIDENS KUNSKAPER SOM FÖRMEDLADES PÅ BÄSTA SÄTT NATUREN, VATTENRIKET, NÄRA TILL STF ÅHUS NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNNIGHET OCH FÖRMÅGA ATT FÅNGA VÅRT INTRESSE. OCH SÅ VAR DET DESSUTOM MYCKET BRA VÄDER NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS KUNSKAP NATURUPPLEVELSEN OCH GUIDENS MYCKET TREVLIGA UPPLÄGG PÅ ALLT NATURUPPLEVELSEN, INFO OM VATTENRIKET NATURUPPLEVELSEN, KUNNIG GUIDE. DEN VARMA SOPPA OCH BULLEN I HALVLEK. DET VAR EN BÅTFÄRD. NÄRKONTAKTEN MED NATUREN. LÅNGT BORT FRÅN VÄGAR OCH TRAFIK. SOLNEDGÅNG, FÅGELLIV TOTALUPPLEVELSEN UPPLEVA NATUREN PÅ DESS EGNA VILLKOR OCH NÄRA UPPLEVELSEN OCH FRIDEN UTE I NATUREN/LÄRA SIG NYTT, IAKTTA, STILLHET, KUNNIG OCH TREVLIG GUIDE VÄDRET (ÄVEN OM DET TIDVIS DUGGREGNADE, SÅ VAR DET VARMT, VATTNET SPEGELBLANKT, FIN NATUR) ROFYLLD TREVLIG GUMMIBÅTSTUR, OCH MATEN! VIN OCH OST PÅ FÖRMIDDAGEN! VÄLORDNAT 30

31 Mindre bra/förbättringsförslag 15. Vad var mindre bra/vad skulle kunna förbättras? LANDSKAPET JO ALLT VAR MYCKET BRA FIKAT PÅ BÅTEN FIKAT VAR GOTT MEN FÖR LITE TILLTAGET - LITE MER MACKA OCH KAFFE HADE VARIT ÄNNU BÄTTRE. HELT NÖJD INGET INGET INGET INGET ALLS JAG KAN INTE SE NÅGOT SOM SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. KANSKE TRANSPORTEN TILLBAKA TILL UTRESAN. KANSKE VÄL DYRT. LITE MER MATMÖJLIGHETER MED DE FÖRUTSÄTTNINGAR SOM GÄLLER SÅ SER JAG INGET SOM NÄMNVÄRT SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS. RADIOTEKNIKEN FUNGERADE LITE SI SÅ DÄR VAR NÖJD MED ALLT. VET EJ VET EJ VID UTFLYKT PÅ MER ÄN TRE TIMMAR BEHÖVS LITE FÖRTÄRING 31

32 Framtida återbesök 16. Tror du att du kommer att besöka [ARRANGÖR] igen inom en 3-årsperiod? % 43% % 29% 24% 4% 1% Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte återvända LANDSKAPET JO AVSTÅNDET. BYTER ARBETSPLATS I NOVEMBER TILL SYDVÄSTRA SKÅNE. DET FINNS MYCKET ANNAT ATT GÖRA. JAG KAN OMRÅDET VI BESÖKER - DET BEROR ALLTSÅ HELT PÅ OM JAG HAR GÄSTER SOM JAG VET ÄR INTRESSERADE OCH INTE TIDIGARE VARIT HÄR. LÅNG RESA 32

33 Rekommendera arrangemang 17. Tror du att du kommer att rekommendera vänner/bekanta att besöka [ARRANGÖR]? % Ja, säkert Ja, troligen Osäker/vet ej Nej Ej Orsak till osäker/att inte rekommendera 33

34 Bakgrundsfakta om gästen 18. Kön % 66% % 33% Man Kvinna Ej 1% 19. Ålder % 14% 13% 13% 9% 8% 9% 1% 3% 1% <20 år år år år år år år år år år 65+ år Ej 34

35 Hemregion (genererat från postnummer) % % 3 16% 1 11% 9% 1% 1% Södra Götaland Västra Götaland Östra Götaland Stockholms län Svealand Södra Norrland Norra Norrland Ej 20. Vilket av följande alternativ beskriver bäst din familjesituation? % % % 6% 1% 1% Gift/sambo med hemmavarande barn Ensamstående med hemmavarande barn Gift/sambo utan hemmavarande barn Ensamstående utan hemmavarande barn Annat Ej 21. Vilken är din högst avslutade utbildning? 35

36 % 3 24% 24% 1 1 4% Grundskola/ folkskola Gymnasium/ yrkesutbildning Högskole-/ universitetsutbildning upp till 80 poäng Högskole-/ universitetsutbildning över 80 poäng Annat Ej Specifikation annat LANDSKAPET JO ALLT ANNAT FRISKVÅRD, HÄLSORÅDGIVNING, NÄRINGSLÄRA ETC. 36

37 22. Hur bor du? % % 3 28% 18% 4% 1 Villa Radhus/ kedjehus Lantgård Bostadsrätt Hyreslägenhet Ej 23. Vilken är din sysselsättning? % % % 9% 4% 1% Förvärvsarbetande heltid Förvärvsarbetande deltid Egen företagare Studerande/ Värnpliktig Pensionär/ förtids-/ sjukpensionär Hemarbetande Arbetslös/ i arbetsmarknadspolitisk åtgärd Ej 37

38 24. Gradera på en skala från 1-5 ditt intresse för följande fritidsaktiviteter! Medelvärde (skala 1-5) Vistas i skog/naturen 4,0 4,2 Nöjesliv 3,5 3,7 Musik 3,6 3,6 Matlagning 3,5 3,7 Turåkning/Fjällvandring 3,0 3,4 Hem/trädgård 3,4 3,7 Kultur (teater, konsert, utställningar) 3,3 3,6 Båtliv 2,9 3,2 Utöva idrott/träning 2,9 3,0 Datorer 2,8 2,9 Skidåkning 2,6 2,8 Bilar/motorer 2,1 2,8 Fågelskådning 2,8 3,0 Golf 2,3 2,6 Fotografering/målning etc. 2,4 2,7 Jakt/fiske 2,2 2,3 Besöka/se på sportevenemang Äventyrssporter Långfärdsskridskor 2,1 2,1 2,0 1,8 2,0 2,6 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Andel som har angivit stort eller mycket stort intresse (4 eller 5) Vistas i skog/naturen Nöjesliv Musik Matlagning Turåkning/Fjällvandring Hem/trädgård Båtliv Kultur (teater, konsert, utställningar) Utöva idrott/träning Bilar/motorer Skidåkning Fågelskådning Golf Datorer Fotografering/målning etc. Långfärdsskridskor Jakt/fiske Äventyrssporter Besöka/se på sportevenemang % % % 3 16% % 11% 1 34% 38% % 4 51% 49% 46% 5 56% 6 58% 59% 61% 66% 7 76%

39 Annat stort eller mycket stort intresse LANDSKAPET JO ALLT SOM HAR MED DJUR ATT GÖRA, EJ JAKT. BRIDGE DANS HANDARBETE AV OLIKA SLAG REGI, ORKESTER FAMILJELIV 39

40 25. Vilka av följande föreningar är du medlem i? 6 53% 51% % 11% 8% STF SNF WWF Friluftsfrämjandet Inte medlem i någon av dessa 40

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning

Naturens Bästa. Kundundersökning Sommaren 2006. Sammanfattning Naturens Bästa Kundundersökning Sommaren 2006 Sammanfattning Bakgrund NordAnalys AB har på uppdrag av Svenska Ekoturismföreningen genomfört en gästundersökning bland ett urval av godkända arrangörer och

Läs mer

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck

VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark

Läs mer

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka

Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Borgsjö Hembygdsgård och kyrka Gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Metod 3 Hembygdsgården fångar upp genomfartsresenärer 3 Samtliga turister 3 Varifrån kom besökarna? 4 Tidigare besök

Läs mer

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1

Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Enkätundersökning genomförd inom ramen för projekt Business to Heritage (B2H) 1-31 juli 2014 1 Besö ksenkä t Lysekil, Hävets Hus öch Käpärutstä llningen Juli 2014 Förutsättningar: En person frågades ut

Läs mer

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS

BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS BILAGA 2: ENKÄT MED FREKVENS UMEÅ UNIVERSITET Transportforskningsenheten Oktober 2004 Hej! Vid Transportforskningsenheten vid Umeå universitet, TRUM, pågår för närvarande ett forskningsprojekt som behandlar

Läs mer

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011

Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 BILAGA 1: Enkät med gemensamma frågor samt unika enkäter Frågeformulär till besökare av evenemang eller besöksmål i Sunne kommun sommaren 2011 Sunne kommun genomför under sommaren 2011 en besöksundersökning

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Undersökning bland evenemangsbesökarna vid EM i Konståkning Ericsson Globe Arena, 26 januari - februari 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM UNDERSÖKNINGEN S. KÖN OCH ÅLDER S. 4 SÄLLSKAP S. 5 HEMVIST S. 6 INFORMATION

Läs mer

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014

Helsingborgs stad. Medborgarundersökning 2014 Q2. Genomförd av CMA Research AB. Juni 2014 Helsingborgs stad Medborgarundersökning 2014 Q2 Genomförd av CMA Research AB Juni 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 Fakta om undersökningen 3 Fakta om respondenterna 4 Resultat 5 Stadstrafiken

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism 2 I n l e d n i n g Våra

Läs mer

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010

SE2010-0376 Malmöpanelen 5. Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 Malmöpanelen 5 Malmö stad December 2010 1 Innehållsförteckning 1. Information om undersökningen s 3-7 2. Resultat s 8-30 Sommarscen Malmö s 9-16 Valet s17-25 Öka cyklandet s26-27 Förskolor s28-30 3. Vägning

Läs mer

Utvärdering 2014 målsman

Utvärdering 2014 målsman Utvärdering 2014 målsman 209 deltagare Kändes det tryggt att lämna era barn på lägret? (%) 100 80 60 40 20 0 100 0 Ja Nej Varför/varför inte? - Mycket väl anordnat och bra information. - Seriöst! Utförlig

Läs mer

Marknadsundersökning

Marknadsundersökning Bohuslän - Dals Golfdistriktsförbund Projektarbete sommaren 2004 Marknadsundersökning Underlag för byggandet av nya golfbanor 2005-02-28 Utfört av: Louise Svensson Annika Strandh Uddevalla-Vänersborgs

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: - Namn: Peggy norman Resa: Transylvanien Datum: 7 juli 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: mycket bra Kommentar

Läs mer

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN

OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN OMNIBUSRAPPORT VG REGIONEN KAN Energi Juni 2007 Gårdavägen 1 412 50 Göteborg Tel: 031 703 73 70 Fax: 031 703 73 71 www.statistikkonsulterna.se Sammanfattning Statistikkonsulternas Västra Götalands-omnibus

Läs mer

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet.

Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Under hösten 2011 och våren 2012 har Det företagsamma Värmland genomfört sju olika typer av aktiviteter inom ramen för projektet. Aktiviteterna är genomförda i olika omfattning i samtliga av Värmlands

Läs mer

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande

138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande Blanketter för publikundersökning fanns att hämta på Bella Gästis och att ladda ned från hemsidan. 138 svarande - av estimerade 5.000-15.000 besökande (under perioden 9 juli 30 september hämtades ca. 4600

Läs mer

Varför föds det så få barn?

Varför föds det så få barn? Maj 2000 Bilaga 1 Varför föds det så få barn? Under 1990-talet har barnafödandet sjunkit mycket kraftigt i Sverige och i dag har vi den lägsta nivå som någon gång observerats i vårt land. Vi vet inte riktigt

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun

VATTENRIKET 2011 VATTENRIKET 2011. Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun VATTENRIKET 2011 Utförd av Resurs AB, Februari 2012 på uppdrag av Kristianstads kommun SAMMANFATTNING Totalt gjordes det 148 250 besök i Vattenriket under 2011. Juli månad toppar med över 22 000 besök.

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120711 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18

BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 BILAGA 6: Samtliga citat fråga 18 Samtliga citat på frågan Vad i Sunne vill du rekommendera till andra? Antal Fryksdalsdansen 26 Vattenlandet 25 Mårbacka 19 Allt 18 Berättarladan 17 Västanå teater 15 Camping

Läs mer

Ungas internetvanor och intressen 2015

Ungas internetvanor och intressen 2015 Ungas internetvanor och intressen 2015 Rapport av Anna Falkerud Ung i Kungsbacka har gjort en enkätundersökning där 184 ungdomar i åldrarna 13 20 år deltagit. Undersökningen handlade om ungas internetvanor

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Kundundersökning 2011

Kundundersökning 2011 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden Kvalitets- och uppföljningsenheten 181 82 Lidingö Tel; vxl. 8-731 3 www.lidingo.se Kundundersökning 211 Lidingö stad Äldre- och handikappnämnden En urvalsundersökning

Läs mer

Helt enkelt ett roligare resande

Helt enkelt ett roligare resande Helt enkelt ett roligare resande för alla inblandade! Ekoturism har under de senaste årtiondena framgångsrikt bidragit till skydd av unika natur- och kulturvärden runt om i världen. Det är en av de snabbast

Läs mer

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig

Kvalitetsindex. Rapport 2011-11-03. Änglagårdens Behandlingshem. Standard, anhörig Kvalitetsindex Standard, anhörig Rapport 20111103 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal bortfall

Läs mer

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut.

9. Hur upplevde du kontakten med Häst & Sport Resor?: mycket bra Kommentar om kontakten med Häst & Sport Resor: -Enkelt. Har åkt med er förut. Namn: Frida Westerberg Resa: Westernparadis på Gotland Datum: 2013-09-12-15 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Direktkontakt, fika, träffa de andra deltagarna å få

Läs mer

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6

Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 Namn: Eleonor Palmér Resa: Krka långritt/ Kroatien Datum: 31/5-7/6 1. Hur blev du mottagen vid ankomsten?: mycket bra Kommentar mottagande: -Bosko kom och hämtade oss och passade på att visa Split några

Läs mer

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd

Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 1 (9) Brukarundersökningar 2009 äldreomsorg, bistånd och anhörigstöd sida 2 (9) SAMMANFATTNING... 3 BAKGRUND... 3 METOD... 3 RESULTAT... 3 HEMTJÄNST... 3 SÄRSKILT BOENDE OCH VÄXELVÅRD... 4 NÖJD-KUND-INDEX

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006

Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 Rikspolisstyrelsen, Controlleravdelningen Juni 2006 Tryggheten i Västra Götalands län, Polisområde 2, år 2006 OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN... 3 ATT TOLKA RESULTATEN... 3 FAKTA OM TRYGGHETSUNDERSÖKNINGEN...

Läs mer

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31

Civilförsvarsförbundet Nya influensan. Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Civilförsvarsförbundet Nya influensan Civilförsvarsförbundet: Anders M. Johansson Novus Group: Gun Pettersson Viktor Wemminger Datum: 2009-08-31 Inledning Bakgrund På uppdrag av Civilförsvarsförbundet

Läs mer

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna

Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna den 4 maj 0 Praktikanterna Den sjätte sammanställningen av enkäter till praktikanterna Allmänt om enkäten Enkäter skickas till deltagare i FIVE cirka tre veckor efter att de har avslutat sin praktik. Om

Läs mer

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan.

79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. 79 av cirka 100 besökare besvarade enkäten. 54 kommenterade den sista skriftliga frågan. KOMMENTARER: vad var särskilt positivt under dagen och vad kan förbättras? Tänk på innehållet under dagen, förtäring,

Läs mer

Demografisk undersökning

Demografisk undersökning Skandinaviens största oberoende märkesinriktade bilsajt! Vilka är våra besökare? Svaret finns på följande sidor! Demografisk undersökning Utförd 2006-09-19 ->2007-05-08 Kön Kön Man 8312 98,20% Kvinna 152

Läs mer

Standard, handläggare

Standard, handläggare Kvalitetsindex Standard, handläggare Rapport 20120612 Innehåll Skandinavisk Sjukvårdsinformations Kvalitetsindex Strategi och metod Antal intervjuer, medelbetyg totalt samt på respektive fråga och antal

Läs mer

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012

Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärdering bland utställare i rekryteringsavdelningen på Jubileumsbazaren 2012 Utvärderingen genomförd vårvintern 2012 1 Innehåll 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Målgrupp 3 1.4 Metod 3 1.5

Läs mer

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008

Naturturism. Turism i Örebroregionen. En möjlighet till utveckling av Örebroregionen. Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Naturturism En möjlighet till utveckling av Örebroregionen Turism i Örebroregionen Ökning i Örebroregionen från många länder under 2006-2008 Norge + 30 % Finland + 30 % Holland + 34 % Ryssland + 17 % Italien

Läs mer

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun

Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Rapport 2015 Enkätundersökning inom förskola och skola. I samarbete med Järfälla kommun, Lidingö Stad, Sigtuna kommun och Upplands-Bro kommun Stockholm 2015-04-30 Beställare: Järfälla kommun, Lidingö Stad,

Läs mer

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge

ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 2011. Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge ABF Huddinges kvalitetsmätning av studiecirklar 211 Inger Sahlin ABF Huddinge Kommunalvägen 26 141 61 Huddinge Huddinge, september 211 1 SAMMANFATTNING Redovisningen av ABF Huddinges kvalitetsmätning av

Läs mer

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Montessori Elefanten förskola Antal svar: 18 (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: (svarsfrekvens: %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin

Brukarundersökning 2010. Socialpsykiatrin Brukarundersökning 2010 Socialpsykiatrin Innehåll Sammanfattning 2 Bakgrund 3 Socialpsykiatrin 3 Syfte 3 Metod 3 Resultat i siffror med kommentarer 3 Analys och diskussion 14 Sammanfattning Under augusti

Läs mer

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola

Sigtuna kommun Skolundersökning 2015 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Sigtuna kommun Skolundersökning 215 Föräldrar förskola Montessori Sandsborg förskola Antal svar: (svarsfrekvens: 8 %) Antal svar Sigtuna, alla förskolor: 15 (svarsfrekvens: 5 %) 1 Innehåll Om undersökningen

Läs mer

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009

Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild handikappomsorg 2009 RAPPORT 1 (7) HANDLÄGGARE Utvecklingssekreterare Brita Havåsen TELEFON 0522-69 70 52 brita.havasen@uddevalla.se Nöjd-Kund-Undersökning (NKU) inom särskild 2009 Bakgrund Socialnämnden har i sitt måldokument

Läs mer

Flyttstudie Skövde Kommun

Flyttstudie Skövde Kommun Flyttstudie Skövde Kommun GÖTEBORG: Kungsgatan 56, tfn 0708-32 32 18 STOCKHOLM: Målargatan 7, tfn 0766-28 07 48 www.hanneklarssen.se Om undersökningen Syfte Syftet med undersökningen är att kartlägga;

Läs mer

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014

Bilden av Karlstad. Attraktionsindex 2014 Bilden av Karlstad Attraktionsindex 2014 Målet med undersökningen En klar bild av varumärket Karlstad sett ur svenska befolkningens ögon. Ma let med underso kningen a r att tillhandaha lla ett tydligt

Läs mer

Biblioteksundersökningen

Biblioteksundersökningen Biblioteksundersökningen Vara kommun Juni 2004 ARS P0549 Bastugatan 2. Box 38027. S-100 64 Stockholm Tel 08-462 95 05. Fax 08-462 95 20 e-mail: info@ars.se www.ars.se 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte

Läs mer

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad

Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Vad får människor att välja nybyggd bostad? Attitydundersökning bland hushåll som valt att köpa en nybyggd bostad Fakta om undersökningen Undersökningen är genomförd av JM i samarbete med TEMO och Field

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Svensk Fjärrvärme 2014

Svensk Fjärrvärme 2014 Svensk Fjärrvärme 2014 Om undersökningen United Minds har genomfört en kvantitativ nollmätning bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år. 1 025 intervjuer genomfördes den 14 mars till den 22 mars 2014.

Läs mer

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08

Rapport. Skrotpeng. Bil Sweden & MRF 2009-04-08 Rapport Skrotpeng Bil Sweden & MRF 0-04-08 Målgrupp och metod 4 Målgruppen var Allmänheten 18 år och uppåt i Sverige 4 Det har sammanlagt genomförts 1000 telefonintervjuer. 4 Intervjuerna genomfördes 31

Läs mer

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola

Lidingö stad Skolundersökning 2013 Föräldrar förskola Lidingö stad Skolundersökning 2 Föräldrar förskola Forellens förskola Antal svar för aktuell förskola: st. Svarsfrekvens: procent Antal svar totalt för alla förskolor: 242 st. Svarsfrekvens: 49 procent

Läs mer

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata

133527 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata Stockholms stad Förskoleundersökning 1 17 Mäster Mikaels Förskola, Mäster Mikaels Gata 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat

Läs mer

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen

Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 1 (26) Bilaga till rapporten om berörda försäkrades kännedom om de nya reglerna i sjukförsäkringen 2 (26) Bilaga 1- studiens frågeformulär I bilaga 7 redovisas hur varje målgrupp besvarar kunskapsfrågorna.

Läs mer

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var?

BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK. DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? BLODGIVNINGSBEFRÄMJANDE ARBETE OCH SAMTALSTEKNIK DEN 2 APRIL 2014 Antal svar 32 av 38 Hur givarna förstår information och frågor var? Kommentar till: Hur givarna förstår information och frågor. Bra att

Läs mer

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år.

FRÅGEFORMULÄR. Din bakgrund. DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET. 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder. .. år. FRÅGEFORMULÄR DELTA-verksamhet: ARBETSMARKNADSTORGET Din bakgrund 1. Kön Man. Kvinna. 2. Ålder.. år. 3. Familjesituation Bor hos föräldrar eller anhöriga. Ensamstående utan barn hemma. Ensamstående med

Läs mer

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1

Tjänsteskrivelse Enkätundersökning till elever i gymnasiet åk 1 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNING 2013-04-11 DNR UN 2013.093 SUSANNE MALMER SID 1/1 KVALITETSHANDLÄGGARE 08-58 78 52 15 SUSANNE.MALMER@VALLENTUNA.SE UTBILDNINGSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Resultat av SBFs kundundersökning 2013

Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Resultat av SBFs kundundersökning 2013 Vår auktorisation genom Sveriges Begravningsbyråers Förbund (SBF) innebär bland annat att vi ska genomföra regelbundna kundundersökningar. Nedan kan ni läsa svaren

Läs mer

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan

135127 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan Stockholms stad Förskoleundersökning 1 7 Pysslingen Förskolor Nytorget, Skånegatan 1--1 Capital of Scandinavia Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Övergripande

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön

Uppföljning av nya bostadsområden Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön Baserad på medborgardialoger om Norra Hallsås och Östra Stamsjön juni 2011 Beredningen för infrastruktur och boende Innehåll 1 Uppdrag 5 1.1 Bakgrund, syfte...5 1.2 Metod och genomförande...5 1.3 Resultat...5

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING DREAM BIG STORFORS 11-12-19 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2011 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Dream Big Storfors Datum då aktiviteten genomfördes: 19 december 2011

Läs mer

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010

Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 1 (9) Socialförvaltningen Planeringsavdelningen Eva Jonsson Uppföljning av boende för vuxna och daglig verksamhet, LSS 2010 sida 2 (9) Innehållsförteckning Uppföljning av boendet för vuxna och daglig

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING

AKTIVITETSUTVÄRDERING AKTIVITETSUTVÄRDERING BUSINESS TALK - TURNÉN 2012 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Business Talk Turnén (Arvika, Filipstad, Forshaga, Hagfors, Kristinehamn)

Läs mer

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING

ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING ALLMÄNHETSUNDERSÖKNING 2013 Innehåll Bakgrund Om undersökningen Om respondenterna Resultat Frågans prioritering Synen på kranvattnet Attityden till VA-taxa Sammanfattning & slutsatser BAKGRUND Om undersökningen

Läs mer

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013

Beslut - enkätundersökningen LUPP 2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Barn- och utbildningsförvaltningen 2014-03-31 Dnr: 2013/103-UAN-010 Daniel Berr - bh114 E-post: daniel.berr@vasteras.se Kopia till Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Beslut -

Läs mer

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005

Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 Rikspolisstyrelsen, Ekonomibyrån augusti 2005 Trygghetsundersökningen i Västra Götalands län, Polisområde 2-2005 OM UNDERSÖKNINGEN I Polisens trygghetsmätning undersöks medborgarnas uppfattning om ordningsstörningar,

Läs mer

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen

Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp Till dig som är arbetsgivare/personalansvarig i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola BMA-Charlottenburg Antal svar för aktuell förskola: 25 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 6 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du?

Del 1. Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du. 2. I vilken skola gå du i? 3. Vilken årskurs går du i? 4. Hur bor du? Del 1 Frågor om dig, din familj och ditt boende. 1. Är du Tjej Kille 2. I vilken skola gå du i? Duveholmsgymnasiet Lindengymnasiet Ellwynska skolan 3. Vilken årskurs går du i? Årskurs 2 i gymnasiet, NV

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet

Rapport. Drömjobbet 2010. Ingenjör är drömjobbet Rapport Drömjobbet 2010 Ingenjör är drömjobbet En av tio yrkesverksamma (11%) svarar att det nuvarande jobbet är deras drömjobb! Resterande nio har drömmarna någon annanstans. Bland yrkesverksamma är det

Läs mer

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska).

3. Hur var maten som ingick i resans pris?: mycket bra Kommentar maten: -Jättegod mat och mycket trevligt att det ingick gott vin (på flaska). Namn: Anna Maria Lidström Resa: Alentejo - dressyr Datum: 24/4-3/5-14 Kommentar mottagande: - 2. Hur var boendet jämfört med dina förväntningar?: bra Kommentar boende: -Helt OK. Jag sov på en bäddsoffa

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 21 Föräldrar förskola Backens förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 69 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008

USK UTREDNINGS- OCH STATISTIKKONTORET EUROPRIDE 2008 INNEHÅLL sid Om undersökningen 3 Några definitioner 4 Publikens ålder och kön 5 Besökarnas hemvist 6 Första informationskällan 7 Samtliga informationskällor 8 Beslutstillfälle 9 Transportmedel till evenemanget

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning 214 Föräldrar förskola Spanska skolans förskola Antal svar för aktuell förskola: 9 Antal svar för alla förskolor i kommunen: Svarsfrekvens: 24 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521

Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 Bilden av Örebroregionen Regionalt utvärderingsforum 150521 CMA Research AB Företaget AB, Kundundersökning 2015, sida 2 Om undersökningen Bakgrund Syfte Genomförande Metod CMA har sedan 2006 för Regionförbundets

Läs mer

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek

Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Enkät 2015 Umeåregionens bibliotek Jag är A. Man 38 36,2 B. Kvinna 65 61,9 C. Annan 2 1,9 Min ålder A. yngre än 25 år 16 15,2 B. 26 45 år 28 26,7 C. 46 65 år 26 24,8 D. äldre än 65 35 33,3 Tid för mitt

Läs mer

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen

Till dig som är anställd i mjölkproduktionen Sveriges Lantbruksuniversitet Arbetsvetenskap, Ekonomi och Miljöpsykologi Alnarp 2008-12-03 Till dig som är anställd i mjölkproduktionen På Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp genomför vi en attitydundersökning:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar förskola Solna kommun Skolundersökning Föräldrar förskola Klöverns förskola Antal svar för aktuell förskola: 2 Antal svar för alla förskolor i kommunen: 22 Svarsfrekvens: 2 % Svarsfrekvens: 59 % 2 Presentation

Läs mer

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25

Delrapport. Attityder till brott och straff på nätet. Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Delrapport Attityder till brott och straff på nätet Svenska Stöldskyddsföreningen 2011-01-25 Om undersökningen 2 Om undersökningen Huvudsakliga syftet med undersökningen var att ta reda på svenska ungdomars

Läs mer

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014

Vara kommun. Fritidsgårdar Våren 2014 Vara kommun Fritidsgårdar Våren 24 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NFI (Nöjd Fritidsgård Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som besöker Vara

Läs mer

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning

Företagens syn på kommunal service 2009. Sammanfattning Företagens syn på kommunal service 2009 Sammanfattning Regional Serviceundersökning Göteborgsregionen 2009 Business Region Göteborg är en regional aktör som arbetar för hållbar tillväxt och sysselsättning

Läs mer

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22

Resvan i Flyinge. En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken 2013-04-22 Resvan i Flyinge En resvaneundersökning utförd på uppdrag av Flyinge Utveckling och Skånetrafiken Analys gjord av: Roozbeh Hashemi Nejad hashemi.roozbeh@gmail.com +46(0) 706 083 193 Daniel Svensson karldanielsvensson@gmail.com

Läs mer

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden.

KFUK-KFUM. Huvudbudskap är som tidigare: Var med och skapa mening för stunden och framtiden. KFUK-KFUM Idéförklaring Kampanj 2011 Arbetsdokument senast uppdaterad 2011-03-07 Bakgrund och syfte Kampanjidén för KFUK-KFUM utgår från verksamhetsidén: Vi erbjuder mötesplatser där unga människor kan

Läs mer

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309

Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 1( 8) Variabelförteckning Open Opinion Uppdaterad 150309 Datum Datum Bakgrundsvariabel Syssels Vilken är din huvudsakliga sysselsättning? 1 Pensionär 2 Arbetslös 3 Förvärvsarbetande 4 Studerande 5 Hemarbetande

Läs mer

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23

AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 AKTIVITETSUTVÄRDERING HELDAG I EN KOMMUN TORSBY 12-02-23 FÖR DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND AV ATTITYD I KARLSTAD AB 2012 GENOMFÖRANDE Aktivitet: Heldag i en kommun Torsby Datum då aktiviteten genomfördes:

Läs mer

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola

Skolundersökning 2014 Föräldrar grundskola Sigtuna kommun Skolundersökning 24 Föräldrar grundskola Odensala skola årskurs 5 Antal svar för aktuell årskurs: 6 Svarsfrekvens: 67 % Antal svar för aktuell skola: 4 Svarsfrekvens: 64 % Antal svar för

Läs mer

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel

Stockholm stad Förskoleundersökning 2013. 093847 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Stockholm stad Förskoleundersökning 2 37 Karlavagnen - Birkagården Norrmalm stadsdel Presentation Om undersökningen Frågorna i enkäten Inför läsning av rapporten Svarsfrekvens Resultat Förskolan per år

Läs mer

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006

Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Effektstudie gällande GR-gemensamma yrkesutbildningar, 2006 Mars 2008 Undersökningen är genomförd av Splitvision Research på uppdrag av GR Utbildning Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Resultat

Läs mer

Kundundersökning juli 2014

Kundundersökning juli 2014 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer

Nytillskott och rekryteringsbehov

Nytillskott och rekryteringsbehov Nytillskott och rekryteringsbehov Resultat på övergripande nivå Under de goda tillväxtåren i slutet av 199-talet och början av 2-talet ökade tillskottet av arbetskraft och alltfler rekryterades. Det innebar

Läs mer