VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September ServCheck

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VisitDenmark. Tyck till om Danmark - September 2012. ServCheck"

Transkript

1 VisitDenmark Tyck till om Danmark - ServCheck

2 Syfte & metod VisitDenmark har givit Mistat AB i uppdrag att göra en undersökning (SalesTrack ) bland kunder som under 2012 bokat en resa till/vistelse i Danmark via Stena Line eller Lalandia. Mätningen belyser vilka impulser som påverkade respondenterna inför bokningen. I vilken utsträckning har respondenterna uppmärksammat reklam och vilken betydelse hade den för själva bokningen? I enkäten tillfrågades kunderna avslutningsvis om de efter sin semester skulle kunna tänka sig att besvara ytterligare några frågor (enkäten Tyck till om Danmark ). Datum för utskick fick de bestämma själva. Uppföljningsenkäten syftar till att ge en bild av hur respondenterna haft det på sin semester. Vad är det som uppskattas och vad skulle kunna utvecklas eller förbättras när det gäller Danmark som resmål? 2

3 Så redovisas resultatet Resultatet redovisas i såväl diagram- som tabellform. I diagrammen presenteras en överskådlig bild av det totala resultatet. I tabellerna bryter vi ner resultatet på delmålgruppsnivå. I rapporten redovisas svaren för följande delmålgrupper; - Kön - Ålder - Respondenter som bokat sin resa/vistelse via Stena Line, Lalandia Billund eller Lalandia Rødby - Region som de tillfrågade huvudsakligen vistades i under sin semester (respondenterna kan ha besökt flera regioner och finns då med i fler än en grupp) 3

4 Svarsfrekvens Tabellen nedan visar svarsfrekvensen för de olika grupperna som deltagit i undersökningen. Stena Line Lalandia Billund Lalandia Rødby Totalt Antal utskickade enkäter Svarande Svarsfrekvens 67% 67% 64% 66% 4

5 Bakgrundsinformation Vilka har deltagit i undersökningen? Du är... Kvinna Man Ej svar 0% 1% 46% 53% Din ålder... Yngre än 40 år år 60 år eller äldre Ej svar 1% 23% 31% 45% Du bor i... Västra Götaland Södra Götaland Östra Svealand Östra Götaland Västra Svealand Södra Norrland Ej svar 9% 7% 6% 1% 1% 21% 55% 0% 25% 50% 75% 100% (Bas=2 059 st) 5

6 Var i Danmark var du huvudsakligen på din semester? Norra Jylland 40% Sydöst- /Sydjylland 18% Västjylland 17% Köpenhamn/norra Själland 15% Själland/Mön/Lolland/Falster 14% Östjylland 14% Fyn/Langeland/Ärö 3% Bornholm 1% 0% 25% 50% 75% 100% (Bas=2 059 st) 6

7 Vilken eller vilka var anledningarna till ditt besök i Danmark? Semester med familjen 55% Semester med make/maka/sambo 24% Semester med vän eller bekant 17% På genomresa 5% I tjänsten 4% Semester ensam 3% Annat 10% 0% 25% 50% 75% 100% (Bas=2 059 st) 7

8 Resultatredovisning 8

9 Hur nöjd är du totalt sett med din semesterresa i just Danmark? Cirka nio av tio nöjda med sin vistelse i Danmark. Endast 2% är missnöjda med semesterresan. Mycket nöjd (5) 52% Ej svar 1% Inte alls nöjd () 1% 2 1% 3 6% (Bas=2 059 st) 4 39% 9

10 Hur nöjd är du totalt sett med din semesterresa i just Danmark? Rest med/besökt Total Man Kvinna < 40 år år 60 år + Lalandia Billund Lalandia Rødby Stena Line Total 2011 Antal svar Mycket nöjd (5) 52% 45% 59% 52% 51% 55% 55% 45% 54% 51% 4 39% 45% 35% 41% 41% 37% 41% 48% 37% 40% 3 6% 7% 5% 7% 6% 5% 3% 5% 7% 7% 2 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Inte alls nöjd (1) 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 0% Nöjd 91% 90% 94% 93% 92% 92% 96% 93% 91% 91% Ej nöjd 2% 2% 1% 0% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 10

11 Hur nöjd är du totalt sett med din semesterresa i just Danmark? Var huvudsakligen i Köpenhamn/ N Själland Bornholm N Jylland Västjylland Östjylland Sydöst/Sydjylland Fyn/Langeland/Ärö Själland/Mön/ Lolland/Falster Antal svar Mycket nöjd (5) 52% 50% 54% 52% 58% 53% 56% 47% 4 42% 43% 36% 37% 34% 38% 33% 46% 3 5% 7% 7% 6% 4% 7% 6% 5% 2 0% 0% 1% 2% 1% 1% 2% 1% Inte alls nöjd (1) 1% 0% 0% 1% 2% 1% 2% 1% Nöjd 94% 93% 90% 89% 92% 91% 89% 93% Ej nöjd 1% 0% 1% 3% 3% 2% 4% 2% 11

12 Hur väl tycker du att Danmark som resmål motsvarade dina förväntningar? Mycket väl (5) 52% Inte alls (1) 1% 2 1% 3 7% (Bas=2 059 st) 4 39% 12

13 Hur väl tycker du att Danmark som resmål motsvarade dina förväntningar? Rest med/besökt Total Man Kvinna < 40 år år 60 år + Lalandia Billund Lalandia Rødby Stena Line Total 2011 Antal svar Mycket väl (5) 52% 46% 59% 48% 55% 54% 48% 44% 56% 52% 4 39% 43% 35% 44% 37% 36% 46% 47% 34% 39% 3 7% 9% 5% 7% 7% 7% 5% 8% 7% 7% 2 1% 1% 0% 0% 1% 1% 0% 1% 1% 1% Inte alls (1) 1% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% Motsvarade förväntningar 91% 89% 94% 92% 92% 90% 94% 91% 90% 91% Motsvarade ej förväntningar 2% 2% 0% 0% 1% 2% 0% 1% 2% 1% Nio av tio tillfrågade känner sig nöjda med sin vistelse i Danmark och upplever en stor andel att förväntningarna på resmålet infriades. 13

14 Hur väl tycker du att Danmark som resmål motsvarade dina förväntningar? Var huvudsakligen i Köpenhamn/ N själland Bornholm N Jylland Västjylland Östjylland Sydöst/Sydjylland Fyn/Langeland/Ärö Själland/Mön/ Lolland/Falster Antal svar Mycket väl (5) 51% 33% 58% 56% 58% 52% 50% 47% 4 41% 60% 34% 35% 35% 38% 33% 43% 3 7% 7% 7% 5% 5% 7% 11% 8% 2 0% 0% 1% 1% 1% 1% 2% 1% Inte alls (1) 1% 0% 0% 1% 1% 0% 0% 1% Motsvarade förväntningar 92% 93% 92% 91% 93% 90% 83% 90% Motsvarade ej förväntningar 1% 0% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 14

15 Hur skulle du vilja betygsätta följande saker när det gäller din semesterresa till Danmark? Bokningen av resan ,4 4,5 Bokning av boendet ,4 4,4 Resan till Danmark ,3 4,3 Boendet ,3 4,3 Bad ,3 4,3 Människorna i allmänhet ,2 4,2 Resan från Danmark ,2 4,2 Aktiviteter ,2 4,2 Personalen på hotell etc ,1 4,2 Naturen ,1 Shopping ,7 3,7 Vädret ,5 3, Mycket bra (5) Mycket dåligt (1) Ej utnyttjat/kan ej svara (Bas=2 059 st) 15

16 Hur sannolikt är det att du kommer tillbaka på semester till Danmark inom 1 år? Helt säkert 39% Vet ej/ej svar 4% Mycket troligt 25% Inte alls troligt 2% Inte särskilt troligt 10% (Bas=2 059 st) Ganska troligt 20% 16

17 Hur sannolikt är det att du kommer tillbaka på semester till Danmark inom 1 år? Rest med/besökt Total Man Kvinna < 40 år år 60 år + Lalandia Billund Lalandia Rødby Stena Line Total 2011 Antal svar Helt säkert 39% 37% 41% 32% 39% 45% 18% 30% 46% 37% Mycket troligt 25% 28% 24% 27% 23% 29% 23% 31% 24% 26% Ganska troligt 20% 21% 20% 24% 22% 16% 24% 26% 18% 21% Inte särskilt troligt 10% 11% 10% 14% 11% 6% 26% 8% 7% 10% Inte alls troligt 2% 2% 3% 4% 2% 1% 5% 2% 2% 3% Vet ej/ej svar 4% 3% 2% 1% 3% 3% 3% 2% 3% 3% Helt säkert/troligt 84% 86% 85% 83% 84% 90% 65% 87% 88% 84% Inte särskilt/ alls troligt 12% 13% 13% 18% 13% 7% 31% 10% 9% 13% Mer än fyra av fem uppger att de helt säkert eller troligen kommer att återvända till Danmark inom kort. Resultatet är oförändrat. 17

18 Hur sannolikt är det att du kommer tillbaka på semester till Danmark inom 1 år? Var huvudsakligen i Köpenhamn/ N själland Bornholm N Jylland Västjylland Östjylland Sydöst/Sydjylland Fyn/Langeland/Ärö Själland/Mön/ Lolland/Falster Antal svar Helt säkert 46% 50% 49% 38% 40% 31% 59% 32% Mycket troligt 28% 33% 23% 25% 23% 24% 9% 33% Ganska troligt 14% 7% 18% 20% 18% 24% 17% 22% Inte särskilt troligt 7% 3% 7% 10% 14% 14% 9% 7% Inte alls troligt 1% 0% 2% 3% 3% 4% 4% 3% Vet ej/ej svar 4% 7% 2% 3% 1% 3% 2% 4% Helt säkert/troligt 74% 83% 72% 63% 63% 55% 68% 65% Inte särskilt/ alls troligt 8% 3% 9% 13% 17% 18% 13% 10% Här utmärker sig de som besökt Bornholm, Köpenhamn/norra Själland och/eller norra Jylland. Observera den, i vissa fall, låga basen. 18

19 Skulle du kunna tänka dig att rekommendera Danmark som resmål till vänner eller bekanta? Ja, definitivt 71% Ej svar 1% Tveksamt 1% Ja 27% (Bas=2 059 st) 19

20 Skulle du kunna tänka dig att rekommendera Danmark som resmål till vänner eller bekanta? Rest med/besökt Total Man Kvinna < 40 år år 60 år + Lalandia Billund Lalandia Rødby Stena Line Total 2011 Antal svar Ja, definitivt 71% 64% 78% 74% 71% 69% 76% 69% 70% 73% Ja 27% 34% 21% 24% 27% 29% 22% 29% 27% 24% Tveksamt 1% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 2% Nej 0% 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 1% 0% Ej svar 1% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 1% 1% 1% Nästintill samtliga skulle kunna tänka sig att rekommendera Danmark som resmål! 20

21 Skulle du kunna tänka dig att rekommendera Danmark som resmål till vänner eller bekanta? Var huvudsakligen i Köpenhamn/ N själland Bornholm N Jylland Västjylland Östjylland Sydöst/Sydjylland Fyn/Langeland/Ärö Själland/Mön/ Lolland/Falster Antal svar Ja, definitivt 75% 73% 70% 74% 78% 69% 81% 69% Ja 24% 27% 28% 22% 20% 29% 15% 28% Tveksamt 1% 0% 1% 2% 1% 2% 4% 2% Nej 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% Ej svar 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 21

Rock Art Hällbildcentrum

Rock Art Hällbildcentrum Rock Art Hällbildcentrum Turistekonomisk analys och gästundersökning 2008 Mitt Sverige Turism 2008 1 Innehåll Turistekonomisk analys Metod 3 Definitioner och förklaringar 4 Vad betyder Rock Art för den

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? En rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden 2014 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan,

Läs mer

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014

Vara kommun. Bibliotek Våren 2014 Vara kommun Bibliotek Våren 2014 Presentation Om undersökningen Sammanfattning Resultat NBI (Nöjd Biblioteks Index) Per fråga Om undersökningen Undersökningen riktades till personer som har bibliotekskort

Läs mer

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13

Aktieägandet i Sverige 2007. T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Aktieägandet i Sverige 2007 T-114678 Aktiefrämjandet: Therese Lundstedt Synovate: Arne Modig, Marika Lindgren Åsbrink Datum: 2008-02-13 Bakgrund Synovate har på uppdrag av Aktiefrämjandet genomfört en

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014. Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2014 Resultat för Linegården (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet Det här är en sammanställning av resultaten för er verksamhet från undersökningen

Läs mer

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014

Attitydundersökning Trelleborgsbanan 2014 RAPPORT Attitydundersökning sbanan Trafikverket Projektnummer: TRV /56 Yta för bild TMALL Rapport generell v. Trafikverket Postadress: Trafikverket, 9 Borlänge E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon:

Läs mer

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE

Hög avkastning viktigare än låg risk SILENTIUM AB COPYRIGHT WWW.SILENTIUM.SE Hög avkastning viktigare än låg risk Presentationsupplägg Fakta om undersökningen Sammanfattning Undersökningsresultat FAKTA OM UNDERSÖKNINGEN Undersökningen är gjord av Silentium under perioden 2012-11-27

Läs mer

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009

Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 2009 Malmö stad Karin Olsson September 2009 Evenemangsundersökning: Malmöfestivalen 009 Malmö stad Karin Olsson September 009 Viktoriagatan 3, Box 5068, SE-40 Göteborg, Sweden, Tel +46 3 75 95 000, Fax +46 3 75 95 00, www.turismensutredningsinstitut.se

Läs mer

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring

En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt försäkringsbolag för sin bilförsäkring En tredjedel av svenskarna har aldrig bytt för sin bilförsäkring Maj 2013 Inledning sid 1 Vad är viktigast för dig när du väljer för din bilförsäkring? sid 2 Har du någon gång jämfört priset på din nuvarande

Läs mer

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent

Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för. Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65. Felmarginal ± Andel i procent Hemtjänst Tabell B1- B29. Andel per fråga för Örebro län Totalt antal svarande i länet: 2018 Total andel svarande i länet: 65 F1 Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? Mycket gott/ganska gott 28,4

Läs mer

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN

STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN STOCKHOLMS STAD PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 2014 DAGLIG VERKSAMHET STADSDELSRAPPORT HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN Kontakt: Sofie Hellström-Rückert Datum: Oktober 2014 Anna Ragnarsson Senior Consultant Tel:

Läs mer

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld

Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans. För en bättre värld Postkodlotteriet Nollmätning mångfald & tolerans Innehåll Om undersökningen Om respondenterna Resultat i sammandrag Resultat från undersökningen Synen på mångfald och diskriminering Jobb och företagande

Läs mer

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009

Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009 Mars 2009 Genomförd av CMA Centrum för Marknadsanalys AB www.cma.nu Växjö kommun Medarbetarundersökning 2009, sid 1 Disposition Sammanfattning 2 Åtgärdsprioritering

Läs mer

Utvärdering av Easyresearch

Utvärdering av Easyresearch 2011-12-16 FOKUS: STATISTIK Utvärdering av Easyresearch EKONOMI- OCH STYRNINGSKONTORET Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Resultatsammanfattning... 4 Användare... 4 Användningsområden...

Läs mer

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN

LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN RESULTAT AV LUPP-UNDERSÖKNINGEN I NÄSSJÖ 2014 LUPP 2014 Nässjö Kommun LOKAL UPPFÖLJNING AV UNGDOMSPOLITIKEN Titel: Författare: Uppdragsgivare: Lokal uppföljning av ungdomspolitiken Cecilia Helander, Enkätfabriken

Läs mer

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN

LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN LIVET BLIR BÄTTRE MED ÅREN Kort sammanfattning Medelvärdet på hur lycklig man upplever sig vara blir högre ju äldre man är. Den viktigaste faktorn för att känna lycka är att man är frisk och mår bra. Därefter

Läs mer

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö

Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö RAPPORT Undersökning om resvanor, kännedom, attityder och incitament för att förändra resandet från östra Tyresö 2014-10-09 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är

Läs mer

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta.

96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. SVENSK PRIVATEKONOMISK BAROMETER UNDERSÖKNING 96 procent av svenskarna säger att de kommer att agera om bankerna tar ut en avgift för sparkontot eller inför minusränta. April 2015 1 Inledning sid 3 Vet

Läs mer

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport

Inflyttarens bild av Gotland. - Slutrapport Inflyttarens bild av Gotland - Slutrapport Per Ekman, Tendensor 27 september 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Syfte och metod 3 3. Sammanfattning 4 4. Resultatredovisning 5 Bilagor Bilaga 1:

Läs mer

SKOP Skandinavisk opinion ab

SKOP Skandinavisk opinion ab SKOP,, har på uppdrag av Post & Telestyrelsen intervjuat cirka 1.2 personer bosatta i hela landet i åldern 16 till 69 år. Intervjuerna gjordes mellan den 29 juni och 21 augusti 1999. Undersökningens resultat

Läs mer

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare

Ny chef i staten. Arbetsgivarverket. Statligt nyanställda chefer om karriärval och. staten som attraktiv arbetsgivare Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten som attraktiv arbetsgivare Rapportserie 2013:9 Arbetsgivarverket Ny chef i staten Statligt nyanställda chefer om karriärval och staten

Läs mer

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014

Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Ett val av vikt svenska föräldrars erfarenheter och tankar om att välja skola KAIROS FUTURE - JUNI 2014 Förord Den här rapporten har vi valt att kalla Ett val av vikt. Skälet till det är enkelt. För i

Läs mer

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning

Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Riksidrottsförbundets Kostnadsundersökning Mars 2009 Genomförd av CMA Research AB RF Kostnadsundersökning 2009, sid 1 Innehåll Sammanfattning sid. 2 Fakta om undersökningen sid. 5 Undersökningens resultat

Läs mer

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad

Så handlar vi på nätet 2011. Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Så handlar vi på nätet 2011 Företag och konsumenter på en global e-handelsmarknad Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser... 3 1. Inledning... 5 2. E-handelsföretag på en global marknad... 6

Läs mer

Bristande kvalitet i den högre utbildningen

Bristande kvalitet i den högre utbildningen Statistik Bristande kvalitet i den högre utbildningen Akademikerförbundet för jurister, ekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare Inledning Nästan 30 procent av alla nyexaminerade säger

Läs mer

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND

FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND FLER BOSTÄDER I BEFINTLIGT BESTÅND TUSENTALS LÄGENHETER KAN SKAPAS OM VINDAR BYGGS OM INLEDNING En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. Sverige har dock enligt

Läs mer

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB.

Bo & Låna 2013. En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. Bo & Låna 2013 En undersökning om boende, räntor och bolån av TNS SIFO på uppdrag av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2013 1 PRIVATEKONOMI 13 MAJ 2013 Bo & Låna TNS SIFO har på uppdrag av SBAB i april 2013 gjort en

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014

Helsingborgs stad. Medarbetarundersökning 2014. Genomförd av CMA Research AB. November 2014 Helsingborgs stad Medarbetarundersökning 2014 Genomförd av CMA Research AB November 2014 Innehållsförteckning Sammanfattning Fakta om undersökningen Fakta om respondenterna Stöd för tolkning av resultat

Läs mer

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga

De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga De flesta svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga Två av tre svenskar tror att priserna på bostäder kommer att stiga de kommande 12 månaderna visar en undersökning gjord av Sverige Tycker

Läs mer