strakanen NR Kiviks Musteri förvärvar Stockmos Sommarkonserter på Kronovalls Vinslott Rockstjärnor njuter dryck från Kivik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "strakanen NR 4 2012 Kiviks Musteri förvärvar Stockmos Sommarkonserter på Kronovalls Vinslott Rockstjärnor njuter dryck från Kivik"

Transkript

1 NR takae Kivik Mutei föväva Stockmo Sommakoete på Koova Viott Rocktjäo jute dyck få Kivik Popuäate eceptet Lä det hä! Medemebjudade Ebjudade i yöppade Patkoa Vi bijette ti humofetivae KIVIKS MUSTERIS DIGITALA KUNDTIDNING FÖR DIG SOM ÄR MEDLEM I KIVIKS VÄNNER

2 Somma på Kivik Mutei! Då va de udebaa ommae hä ige. Udeba ä de hä ho o äta oavett väde. Vit ä det juvigt att kua itta ute åga, jumma ommakväa, gia ite, mutta på ågot av våa goda ommavie och umgå. Ee att tidigt e mogo packa pickickkoge med e god fukot av ybakade coe, båbä/citomamead, iktig äppemut och kaffe på temo och gå e ti tade, ågt tidigae ä badgätea, och baa juta och ya på havet. Ho o på Kivik Mutei ä det faktikt iktigt myigt oavett väde det e vi ä viigtädgåde, Stia Café, Retauag Kähuet och fötå Muteibutike u gå i i högäog och fy av beökae få ä och fjäa. Ofta få vi höa att ma käe e äyt hamoi ä ma komme hit. Det ä fötå udebat att höa! Ibad uda jag om mi fa, Igva Åkeo, om öppade upp Kivik Mutei fö beökae, kude föetäa ig att vi kue komma att ha beökae hä om ået. Vi häa aa hjätigt väkoma ti Kivik Mutei i omma adee oavett väde! Väkomme hit! Väiga häiga Kitia Levio Kivik Mutei iede tategikt amabete med Stockmo Kivik Mutei och Stockmo ha teckat avta om ett ågiktigt amabete. Avtaet iebä äve att Kivik Mutei föväva Stockmo Tiamma få fetage e omättig på ca 600 mijoe koo och bi dämed e av de töe eveatöea av fuktbaead dyck ti dagigvauhade. De 1 jui 2012 iedde ett omfattade amabete mea Kivik Mutei och Stockmo Fuktidutie. Samabetet komme att omfatta åvä föäjig, makad om iköp. Detta amabete komme de 1 jauai 2014 övegå i att Kivik Mutei AB köpe Stockmo Fuktidutie vekamhet. Det gemeamma boaget komme att täcka i hea pektat av fuktbaead dyck, at få aft ti ättdycke, cide, mute och kyda dycke. Deutom komme båda föetage att kua ebjuda fe föpackigateativ fö ia podukte. Atakae ha fågat edige vad detta betyde fö Kivik Mutei. Hu komme vaumäket Stockmo att fugea tiamma med vaumäket Kivik Mutei? Det bi två het kida vaumäke med vai tydig pofi. Vad häde med poduktea? Bi det åga ya podukte? Thoma Jee VD Kivik Mutei Kivik Mutei ha om taditio att tädigt abeta med poduktutveckig och poduktvåd viket vi komme att fotätta med. De goda make ä atid i föta foku. De hä atige gö vi fämt fö att bi e takae peae på de veka makade och på ikt fö expotatiga.

3 Smått & Gott Succé fö Sommaviet! Fö ada gåge eda det ya Somma-viet få Kivik Mutei aeade de 1:a jui, ha at fuktvi vi tappat på faka tagit het ut. Så - u måte vi abbt e ti att poducea me av dea uccé. Ett häigt bekymmet! Näta umme av Atakae At om makade i Kivik eptembe. Det ä 25-å-jubieum fö Skåe töta ködefet och hyig ti det veka äppet!! Ha du koat i Kivik Mutei i Mikz? Mikz e vaumäkegaeia diekt i di Smatphoe ee IPhoe? Lä av QR-kode hä iti med di mata mobi, å hama du på Kivik Mutei kytföte. Få e Kivik-kae! Om du via ditt medemkot fö Kivik Väe i Muteibutike ude makade, å få du e jättefi Kivik-kae! Cideobet ti makade I amabete med SIA-ga ta vi u fam e Cideobet om ka aea agom ti makade. Det bi e cideobet baead på Ataka Gud cide. Mum! Haovi Haovi fö vama ommakväa! Lagom ti ommaväme aea Kivik Mutei ett uppfikade fuktvi med mak av hao. E pefekt födik att evea ti ommae tudade gikväa. Haoviet ä e tifäig aeig öve ommae å paa på! Kivik Mutei Haovi ä ett fuktvi, med tydig mak av öta hao. De uppfikade baae mea yigt och ött gö Haoviet ti e utmäkt äkapdyck att evea ude jumma ommakväa Goda Nyhete få Kivik Mutei Våt Haovi komme ti i fua ätt om det evea vä kyt, gäa i goda väe äkap. Det ä e pefekt födik att mutta på vid gie ee på bygga, äge Katja Hao, poduktchef på Kivik Mutei. Haoviet fi på Sytemboaget, ha e akohohat på 8% vo. och kota 60 koo. Fi de ite i di butik, å be att de betäe hem. Sommavi med mak av ababe I jui aeade Kivik Mutei ået akohofia Sommavi på Sytemboage. Det ä föa ået uccé om ä tibaka, u i e akohofi (0,5% vo.) tappig. Det ä ett havtot fuktvi med mak av ababe, kubä och fäde. Fuktviet gö ig bät vä kyt och paa ba om apeitif e jumme ommakvä. Vi e e ökad eftefåga på akohofia ateativ. Och vad paa bätte i beå ee på bakoge ä ett fächt och akohofitt fuktvi med make av de veka ommae, äge Katja Hao. Sommavi Våt Äppe-/Båbävi komme ti Sytemboaget ä våa äppe ködat och våa båbä pockat och tagit ti vaa med vaam och kickig had.

4 6, 20 & 27 jui 10 auguti k Cidepovig Få Cide ti Cavado Kaedaium 25 jui - 12 auguti k Dagiga guidiga i Äppet Hu med Tädgåda 80 k/peo Ige föamäa käv! I Äppet Hu med Tädgåda bjud både ba och vuxa på päade uppevee med äppet i cetum. Guidad viig och povmakig i Vihuet, tapataik i Cidekäae med povig av ex oika ote Cide och två ote Cavado. Pi: 425 k/peo ik tapataik Ifo & bokig: , 19 & 26 jui 2 auguti k Dop-I Cidepovig Föj med på e päade ea i cide väd. Vi pova cide i vå köa Cidekäae. Povige vaa ca 1 timme och vi avmaka 6 t av våa takcide. Pi: 195 k/peo Behöve ej föboka. Humofetivae i Lud 30 auguti - 1 eptembe Exkuivt fö Kivik Väe 5 viae av vadea 2 peetkot ti Lud Humofetiva. (Väde: 2 x 220 koo/viae). Viae väje jäv vika föetäiga ma vi bekåda. Piet på vaje föetäig vaiea mea 40 k upp ti 220 k, beoede på vike atit om famtäde. Du täva geom att meja Ditt am, mobiumme & medemumme, amt kiv viket om ä ået tema på Äppet Hu med Tädgåda. Skicka mejet ti OBS! Vi måte ha ditt va eat de de 27 jui Viae meddea ude v 31 och vi kicka ut peetkote amtidigt. Viae måte eda jäv boka/väja how eat de 8 auguti. Lycka ti!! Speciaebjudade fö Kivik Väe! EXTRA! EXTRA! EXTRA! EXTRA! Ebjudade ti Kivik Väe Köp e Bukettape i vå yöppade Patkoa. Via ditt medemkot och betaa edat 99 k. (Odiae pi: 119 k) Gäe t o m 26 auguti 2012 Nu ka du föja o i mobie! E gaeia fö dia favoitvaumäke diekt i di Smatphoe. Så bekiv Mikz de ya appe fö Smatphoe och iphoe. Nu fi ockå Kivik Mutei i Mikz, med kaedaium, täviga, abattebjudade och ockå med eceptamiga och tip på gåg. Vet du hu ma gö? Gå ti i di Smatphoe/IPhoe. Ladda e Mikz QR-äae ti di mobi. Nä du ä ka ka du tata QR-äae och håa de famfö QR-kode och vip, å ha du kommit i ti Kivik Mutei kaa på Mikz. I Mikz hitta du ebjudade och å måigom komme du att hitta adee peciea kampaje om gäe ebat Kivik Väe.

5 Somma på Koova Viott Kivik Mutei bjöd ocktjäoa på Vam & Ka och Fädebomdyck... Sommafetiva 23 jui - 12 auguti Spataet ha öppet dagige k Vi evea vå beömda teugbakade pizza! Dagiga guidade vitue k 14 och k jui Aåg med Spjuttop Badokete k jui Koet med Laeh Det ä Åkeo Vi om tiamma med Swede Rock gö det mycket popuäa Swede Rock-viet. Däfö ä åkat Kivik Mutei/ Åkeo Vi ockå på pat på Sveige Stöta Rockfetiva - Swede Rock Fetiva i ia Noje, utafö Sövebog om gå av tape i böja av jui. I å bjöd vi ocktjäoa på Vam & Ka och på vå goda Fädebomdyck. Det bev mycket uppkattat! Nae Göva va e av beökaa på VIP-omådet vid Kivik Mutei tät. 20 jui Koet med Thåtöm 2 auguti Koet med Meia Ho 22, 29 jui och 5 auguti Öppet Hu på Sottet Fö me ifo: Fedage muikaika pubikmagete va Mötehead och Twited Site. Sebatia Bach, tidigae ågae I Skid Row, kompi med Ax Roe och eae kådi och hyad muikaatit, ia ha åteväde ti ocke med e ookaiä, giade att dicka Kivik Mutei Fädebomdyck och Vam & Ka ude pekofeee på Swede Rock. Sebatia Bach - om ha åg ut ä det begav ig... Dee Side Twited Site bjöd, peci om aa ada atite, på Kivik Mutei Fädebomdyck.

6 Fädegavad ax med fäk potati och äppeå 6 potioe 1 kg axfié 2 d Fädebomdyck med cito 1 d ocke 0,5 d at Ca 2 tk vitpeppa (gov) 1 d Haad Fäde (bävi) Hackad fäk di Fädebomdyck me ä baa God Fö ågo måad eda kom Fädebomdycke få Kivik Mutei i y föpackig och i te häiga makkombiatioe: Fädebom med jodgubb, Fädebom med cito och vå yhet Fädebom med ababe. På föpackigaa fi det e QR-kod om vi beättat om tidigae i Atakae - och om ka aväa med e QR-äae i IPhoe ee e Adoid. Pova gäa med QR-kode på föegåede ida. Bakom QRkode hitta ma då e ad häiga ecept, aa med Fädebomdycke om e igediet. Det met popuäa ecepte, om kickat fet gåge via mobiteefo, ä de Fädegavade axe med ypotati och. Vi hoppa att våa väe i famtide ka ha mycket gädje av QR-kodea på våa föpackiga och om ett itet makpov, komme hä det jut u popuäate eceptet få vå ya eceptamig, famtaget av vå kökmätae Madée Måo på Retauag Kähuet. Bada amma aa igediee utom axe. Lägg axe och badige i e påe och åt igga i kykåp i två dyg. Väd mea vave. Sevea med fäkpotati och äppeå. å 2 täade äppe (gäa yiga) 2 d ceme faiche 2 d gäddfi 3 mk majoä Hackad gäök Hackad peija Sat/peppa Citoaft Hacka äppea och ötea. Bada i ceme faiche, gäddfi och majoä. Smaka av med at, peppa och citoaft. Sevea med pimöe och fäk potati. Kivik Mutei i Amedae Vad ha ma i gae ude poitikevecka i Amedae på Gotad? Jo fö de 150 VIP-ibjuda om detog vid uche om agade ti av goumetetauage Aé - bad aat adbygdmiite Eki Eado - eveade Atakacide få Kivik Mutei! Ti detta eveade Bateviki med fäkpotati, kavigmuo och ökaad Äggakaka med iapfäk och igo Kyckigteie med ytad moot göätpué och tokade äto Revbe med ommakå och öppekompott Aeumot med fukokopa och pommo tomatmamead Nä ma ätit kåk mat, å ka ma vaa mätt!!

7 Vite du att......kivik Mutei ha Sveige töta ekoogika idutiodig...ju höge akohohat det ä i e cide, deto höge ä fukthate?...äppeote Dicovey kaa fö Rödo bad de kåka fuktodaa?...vam & Ka vå omtyckta bygd få Kivik Mutei kommit ti ipiead av att äppepockaa fö i tide kyddade i cide och mut och vämde de fö att ha ågot vamt att dicka ä ma pockade äppe i hötuket. Vam & Ka fi med 2,2% akoho i Muteibutike och om äppevi på Sytemet med 7% akoho....det ä b a a Kivik Mutei om öta fukt & bädyck med edat fukt och bä? Pova vå Natue Bäta god och yttig på iktigt! Vi ha vat ut åvao med häofödea och Natue Bäta fi i makea Båbä, Tabä, Havto, Gaatäppe och Tomat....Pomote vå fia moueade fuktdyck och aa ädta podukt ä tivekad av äppe & duva och iget ocke ä tiatt, aat ä ocke få fukte. Fe Goda Nyhete få Kivik Mutei Nya podukte få hjätat av Ötee I å aea Kivik Mutei e ad ya podukte i i Muteibutik. I e föta omgåg äpp u te ya mameade och e y deetå. Sammaagt bi det ett bett ebjudade av mameade, chutey och dycke om ä uika fö Muteibutike. De eate åe ha makkombiatioe vait popuäa och det mäk äve på ået yhete. Nu äpp mameade med makea jodgubb/ ababe, hao/fäde och bjöbä/cito. Deutom aea e deetå med mak av päo/kademumma. Vi ha e taditio i att yta och afta på äoge fukte och bä och vi ha mäkt att detta ä mycket uppkattat. Samtidigt kaa våt mutei ä å äge ite av att göa åga töe mägde, uta itäet ta vi fam må exkuiva eie om vi äje i vå butik. På det ättet mäke vi diekt vad om fae våa kude i make, äge Maea Bogtöm, poduktchef på Kivik Mutei. Att kua ebjuda e ad uika podukte i vå butik ä åkat ett meväde. Hä ka våa beökae föutom att hada våa vaiga podukte ti abatteat pi, äve få med ig e mamead ee e äppechutey om ite fi att få tag på ågo aata. E tevig peet att ge bot ee att jäv juta av, avuta Maea Bogtöm. I Muteibutike NU! Reda u fi de 3 mameadea och de juviga deetåe med päo och kademumma i Muteibutike på Kivik Mutei. - Mameadea ä tivekade på våt mutei i Kivik, med hea våt hjäta och hatvekkukap, på edat odika fukte och bä. Fatä det ä vädigt gott att äta houg, å fi det ett ögobick adee ia ma böja äta de om äta ä äu bätte. Käa: Nae Puh Vi hoppa ockå kua peetea e bomhoug eae i omma i Muteibutike Och om åga vecko Komme våa oppo Nypooppa, Båbäoppa och Saftoppa - i e y, ygg och mycket paktik föpackig ( om vi bi föt i Node med!). Deutom ha vi fått tiökig bad våa oppo och i ambad med att de ya föpackige komme, å peetea vi oppa få Kivik Mutei. Det tycke vi kä vädigt ba! Äppet ä ju vå viktigate åvaa.

8 Du ha vä ite miat... att ma via Kivik Mutei Mikz u få e abatt- kupog? De gäe ti och med de 26 auguti och med dea mobia kupog ka du köpa 2 cide - Ataka ee Wiiam - och få 10 koo i abatt. att hämta ut ditt medemkot i Peet-hope i Äppet Hu, å att du ka aväda dett medemkot fö våa ebjudade i omma? I äta umme b a: makade 25 å Edge - de ya mata föpackige På pockaafai Så hä gö ma mut! Sta fo Life koete om ädda iv Gia o på facebook... bi vä med o på facebook ockå! Dä upp- datea vi med eate ytt två gåge i vecka. Hä hitta du ockå tip och ebjudade få Kivik Mutei. Så Gia o på Kivik Mutei Facebook! Du vet vä att... Muteibutike ha ebjudade på Vecka Vaa vaje vecka? Och att ti exempe våa ma- meade, ao och deetåe baa fi hä ho o i Muteibutike på Kivik Mutei? 25å ep LÖRD AGEN Äp temb e på Ham p PROG RAM 2012 a i Kivik pem SEPT ak 5 Iv ade EMB igi öpp ER gp a Sim oce io iham f å M cou Kivik uik k t k å To å oc SÖND g Ivig h ba ig AGEN f å t S:t a av pe 30 SE O ma 11.1 Bo O of ete kad 5 Öp PTEM o a. Sim e öp p. Å i BER iham et Ä gp pa oce ppet Sim M T i a io ava iham uik k Nod f å å p M töm cou Kivik uik k ea t k å To 12.0 how ma f a m å oc 0 g a k f T ö h ba i med Äpp a N ade Äpp 1 f å ba od et H 3.15 etav A t S:t töm på c u Gu a m a. Ä p T i a p Oof ema ude ee däpp ed 2 Nod ka hå. a t i e 20 töm 2 a t de A e f te 12 de ite å 1 ude 4 ma a t a cee ut 0 Ti hå kad med a N Gem e f e A od ea å c t a t m Fi Ä e ö p m e pem m u a e d d ma ak ehå 2 a t kad e ade med ite e t 2 a t A t äge i a t e G eme a m Fia ma kad t ä e 20 ge 12 Fö y ttei gae Et é ö dagöd ag : ifo matio v ux a Kof eec ie : Ti a No dtö 100 k ko m, ba takt u am S de 1 ww imiham aia Lud 2 å w.vi g ati ityta Tuitb tedt Äpp dote y e e. å, Te 04 makad 14-8 e w k o mmit 1 ww.a té, T ppe e 0 ma

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende

Några begrepp 2011-04-28. Hur kan kvalificerad rådgivning tillämpas i tandvården. Beteendeförändring. Patientcentrerat Beteende 0048 Hu ka kvalificead ådgivig tillämpa i tadvåde PhD, leg. tadhygieit, Högkola Dalaa och Folktadvåde Uppala bjo@du.e Någa begepp Patietceteat Beteede Beteedeföädig Mikig av det om ä oökat Tilläga ig ett

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 3

Finansiell ekonomi Föreläsning 3 Fiasiell ekoomi Föeläsig 3 Specifika tillgåga ätebäade - aktie Hu bestäms Avkastig? Utbud och eftefåga S = I Vad påveka utbud och eftefåga på spaade medel (spaade och låade) Kapitalets fövätade avkastig

Läs mer

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t

m a g a s i n n y h e t s s a j t n y h e t s b r e v e t n d i r e k t t i d n i n g e n s o m ä l s k a r e l e k t r o n i k å r e t r u n t Mediakit 2015 m a g a i n n y h e t a j t n y h e t b e v e t n d i e k t t i d n i n g e n o m ä l k a e l e k t o n i k å e t u n t Sid 2 (7) Elektoniktidningen ha edan taten 1992 föett venk elektonikinduti

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln

Föreläsning 4 5 Sfärisk krökning och att mäta den; sag formeln Föeäsig 4 5 Sfäisk kökig och att mäta de; sag fome De sfäiska ta ä de viktigaste tpe av ta iom optike. Det ä de atuiga fom två to få om de gids mot vaada och toa på de aa festa ise ka behadas som sfäiska

Läs mer

gör skolavslutningen till ett kul minne!

gör skolavslutningen till ett kul minne! gö kolavlutningen till ett kul minne! lä om vad om gö och vad om föälde kan göa! Lot of Love ä en fetival av ungdoma fö unga i Kaltad. Fetivalen ä helt gati och bjude på två cene fullpackade med atite

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater

Betong Cement Gruvor Papper & Cellulosa Asfalt Grus Kemi Plast Läkemedel Livsmedel Avlopp & Vatten Vätskor Pulver Slurry Flingor Granulater Nvåmätg Betg Cemet Guv Pappe & Cellula Afalt Gu Kem Plat Läkemedel Lvmedel Avlpp & Vatte Vätk Pulve Sluy Flg Gaulate Nvåmätg fö pcedut Nvåktll fö: Övefylladkydd Batchktll Pduktmätg Lagektll Säkehetlam

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING

INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Sätyck u femte upplaga av fomle och tabelle fö aolikhetläa och tatitik, idoa 89-4. Toe Gutafo 004. INGENJÖRSMATEMATISK FORMELSAMLING Toe K. Gutafo Kombiatoik 89 90 Kombiatoik 6 KOMBINATORIK Atal pemutatioe

Läs mer

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se "Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på." nr 1 AUGUSTI 2014

s. 06 s. 02 s. 04 För tidsbokning ring 031 160 160 info@idrottsortopedi.se Framtiden för Askim Badminton Club ser jag ljust på. nr 1 AUGUSTI 2014 1 r 1 AUGUSTI 2014 Brade kapade ya möjligheter "Framtide för Akim Badmito Club er jag ljut på.". 06. 02 Pepptalk A-lag. Akim BC atar på "Bet o Court". 04 Vi tillverkar pecialapaade HÅLFOTSINLÄGG För tidbokig

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering.

Applikationen kan endast användas av enskilda användare med förtroenderapportering. Aktiverig mobil app 1 Aktiverig mobil app Aktiverig mobil app aväds för att koppla e eskild avädare till Visma Agdas mobilapplikatio. Applikatioe ka edast avädas av eskilda avädare med förtroederapporterig.

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de.

081129 Akt 2, Scen 7: Utomhus & Den första förtroendeduetten. w w w w. œ œ œ. œ œ. Man fick ny - pa sig i ar-men. Trod-de att man dröm-de. 1 esper H2 c oco Rec. 081129 Akt 2, Sce 7: Utomhus De örsta örtroededuette 207 ao c c p Vil -ke mid - dag! Vil -ket ö - ver-dåd. Ó Ma ick y - pa sig i ar-me. Trod-de att ma dröm-de. 5 isk - pi -ar och

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN

TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF1004 TEN TENTAMEN I MATEMATIK MED MATEMATISK STATISTIK HF004 TEN 0-0-7 Hjälpmedel: Fomelsamlig med tabelle i statistik oc äkedosa Fullstädiga lösiga efodas till samtliga uppgifte. Lösigaa skall vaa väl motiveade

Läs mer

Borel-Cantellis sats och stora talens lag

Borel-Cantellis sats och stora talens lag Borel-Catellis sats och stora tales lag Guar Eglud Matematisk statistik KTH Vt 2005 Iledig Borel-Catellis sats är e itressat och avädbar sats framför allt för att bevisa stora tales lag i stark form. Vi

Läs mer

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp

Tentamen i EJ1200 Eleffektsystem, 6 hp Elekto- och yteteknik Elektika akine och effektelektonik Stefan Ötlund 7745 Tentaen i EJ Eleffektyte, 6 hp Den juni, 4.-9. Räknedoa, foelaling och ateatik handbok (eta) få använda. Tentaen kan ge axialt

Läs mer

LEDARE Oskar Jalkevik

LEDARE Oskar Jalkevik p Ap khom O Stoc T N T G O g få I tidi 5 1 0 2 / 1 NR Ditikt a u j t i V å ht p g g y t & j d ä g, k ö ä t K k a d y, o i N Uika o v S a o Möt J App NR 1/2015 LEDARE Oka Jakvik Tack fö mi tid om DO Avaig

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09

Uppgifter på värme och elektricitet Fysik 1-15, höst -09 Uppgifter på äre o eektriitet Fyik 1-15, öt -09 1. n auiniukopp ar aan 10 g o teperaturen. I koppen ä 150 art atten ed teperaturen 85. Vad koer attnet teperatur att i id jäikt ed koppen? Borte från oginingen

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart

Jag läser kursen på. Halvfart Helfart KOD: Kurskod: PC106/PC145 Kurs 6: Persolighet, hälsa och socialpsykologi (15 hp) Datum: 3/8 014 Hel- och halvfart VT 14 Provmomet: Socialpsykologi + Metod Tillåta hjälpmedel: Miiräkare Asvarig lärare:

Läs mer

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29

Tentamen del 2 i kursen Elinstallation, begränsad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame del 2 i kure Elitallatio, begräad behörighet ET1020 2014-08-29 Tetame omfattar 60 poäg. För godkäd tetame kräv 30 poäg. Tillåta hjälpmedel är räkedoa amt bifogad formelamlig Beräkigar behöver bara

Läs mer

Orvis Helios 2 #5 Mid-flex

Orvis Helios 2 #5 Mid-flex i v iv ä d Tex t: f t& a k u i e T u k a M p L p g u F n ö Ä du ute efte att inhanda ett nytt fugpö? Lä då denna ecenin m två av maknaden bäta fugpön. Styktåiga, ätta, katkanne ch nygga deigne ä baa någa

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

Alla hjärtans dag 14/2

Alla hjärtans dag 14/2 i äkta silve med Köp till kedja ja D 18 K G U L fån 129:- 67 679:- (159:-, *2284602) äkta silve med (129:-, *2734044) 4044)) med 6:(8:-, *1615582) Ring i 18K guld med 52 diamante 0,22 ct 4.9:- med 21 diamante

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen.

HYPOTESPRÖVNING. De statistiska metoderna som används för att fatta denna typ av beslut baseras på två komplementära antaganden om populationen. HPOTESPRÖVNING De tatitika metodera om aväd för att fatta dea typ av belut baera på två komplemetära atagade om populatioe. Partiet produkter har atige de utlovade kvalitete eller å har de de ite. Atige

Läs mer

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner

Föreläsning 2. Signalbehandling i multimedia ETI265. Kapitel 2. Faltning Impulssvar Differensekvationer Korrelationsfunktioner Sigabeadig i mutimedia - ETI65 Föeäsig Sigabeadig i mutimedia ETI65 Kapite Fatig Impussva Diffeesevatioe Koeatiosfutioe LTH 5 Nedeo Gbic mt. få Begt Madesso Depatmet of Eectica ad Ifomatio Tecoog Lud Uivesit

Läs mer

Färgscheman Bengal [by Jez]

Färgscheman Bengal [by Jez] Vilke färg har egale? Färgchema Begal [y Jez] 24 24 33 24 32 24 31 vartpotted (ru) eal lyxpoit potted eal mik potted eal epia potted 22 22 33 22 32 22 31 vartmarle (ru) eal lyxpoit marle eal mik marle

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k

13. DIKTÖRNS SÅNG. l l l l. a 2 2 ff f l. l l l l. a2 ff f l. l l l l. b 2 2f f f. k k k k k k k k 13. DIKTÖRNS SÅNG 70 a 2 2 ff f a2 ff f Ditörn: Ficor: b 2 2f f f Pirater: a 2 2 ff f b2f f f e e f n n J mz o Jag Jag är ett fö-re-dö-me för en ä-ta fö-re - ta - ga-re, en fö-re-bid för star-a - re som

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.«

Kasta loss med oss! »I vårt område från Öregrund till Oxelösund finns cirka 2,5 miljoner invånare. Och miljontals turister.« »I vårt områd frå Örgrud till Oxlöud fi cirka 2,5 miljor ivåar. Och miljotal turitr.«ett omtyckt magai foto: jofi kbrg Kata lo md o! Vill du ockå vara md i»kärgård fiat magai«? I tidkrift om lä frå pärm

Läs mer

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07

find your space find your space Plantronics Bluetooth -headset Upplev friheten Vår/sommar 07 find you space find you space Plantonics Bluetooth -headset Upplev fiheten Vå/somma 07 Med Plantonics sotiment av tådlösa headset med Bluetooth-teknik innebä mobil vekligen att du ä ölig hela vägen fån

Läs mer

CONSTANT FINESS SUNFLEX

CONSTANT FINESS SUNFLEX Luex terrassarkiser. Moterigs- och bruksavisig CONSTNT FINESS SUNFLEX 5 6 Markises huvudkopoeter och ått Placerig av kobikosol rklockor och justerig Parallelljusterig vädig och skötsel Huvudkopoeter och

Läs mer

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1 Nan: Lärarateria idan 1 Författare: Rune Feicher Vad handar boen o? Rof är ute och joggar och får pötigt yn på några iar o pear fotbo. Rof äar fotbo och tannar och tittar. Två iar juter boen i ribban.

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum

Program. sept. Skylift. marknad. foodtruck. trollkarlen. Dannyman. hinderbana. Kulturhuset. konstsalong. www.hostfesten.se. Vallentuna Centrum >>> REPORTAGE PROGRAMMET AKTIVITETER TÄVLINGAR ERBJUDANDEN HÖTTIP f ö H m u C a u Va a h Lä 7 6! www.hf. pgamm Pgam W c A Vaua Cum F vä a: P a & C käa aa m J uh & J uh öagk 10-16 a k T ma & y a D a p g

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden,

ligger sydväst o m Norrköping och på ett afstånd af endast 20 minuters väg från staden, : 29 (604) P M P P Å : 5: M M P B > 5 : M P > 3 : - V Ö : VJ ÖMMP: 8 Ö B P P V 2 P Ö WÖ V: B Ä Ä 2 3 : J 2: Å 899 MM XP: ÖV PÅ Y 6 Ä ÖMÅ V ÖPP 0 5 BYÅ M 6 4 7 6 4 6 20 w B w M V B B P JÖM! V V ' W 0 V

Läs mer

r i g s l i v Ett expansivt näringsliv N Ställningstaganden Kommunen ska verka för: Näringslivet i Klippans kommun Kommunen och företagen

r i g s l i v Ett expansivt näringsliv N Ställningstaganden Kommunen ska verka för: Näringslivet i Klippans kommun Kommunen och företagen Ett expat Ett expat Kommue och föetae E kt uppft fö kommue att kapa föuttta fö ett takt, bad Sttaade Kommue ka eka fö: aat eom att thadahåa mak fö oka beho. Fö att attahea ya föeta och åae t ka på kommue

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ!

HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HIGH SCHOOL ANSVAR TRYGGHET KVALITET SEDAN 1958 WWW.STS.SE ÖPPNA DITT HEM BLI VÄRDFAMILJ! HEJ! VÄLKOMMEN TILL STS. V ö x ö ä. M, äj äöä ä. V pp p p? T p ä p ä ä S p. N, ä p ö, ä ä.. N äj j. E! STS p p.

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Skador bland äldre. Denna redovisning bygger på statistik ur patientregistret. Det är olyckor som medför att personen ifråga blir inlagd vid sjukhus.

Skador bland äldre. Denna redovisning bygger på statistik ur patientregistret. Det är olyckor som medför att personen ifråga blir inlagd vid sjukhus. Skao ban äe Denna eovisning bygge p statistik patientegistet. Det ä oycko som mefö att pesonen ifga bi inag vi sjkhs. Det innebä att en enast omfatta en e av en häso- och sjkv ee omsog som behövs fö att

Läs mer

Genom att använda geometrin i figuren ovan kan vi även ta fram uttryck för hur storleken på bilden, h, beror på storleken på objektet, h.

Genom att använda geometrin i figuren ovan kan vi även ta fram uttryck för hur storleken på bilden, h, beror på storleken på objektet, h. öeläsig 6 Avbildig i säisk gäsyta Hittills ha vi baa avbildat puktomiga objekt som ligge på de optiska axel, me de lesta objekt ha e stolek d.v.s. bestå av me ä e pukt. Otast ita ma objektet som e ståede

Läs mer

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com

ESBILAC. mjölkersättning för hundvalpar BRUKSANVISNING. www.kruuse.com ESBILAC mjölkersättig för hudvalpar BRUKSANVISNING De bästa starte för e yfödd valp är självklart att dia tike och få i sig mammas mjölk. Modersmjölke iehåller allt som de små behöver i form av ärigsäme,

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK F Fantastiska ebjudanden! Fa 1000:- 595:- bestickset /FÖRP Undelätta ogäsensandet och ä skonsat fö yggen dacoe Bod 112 c, 4 st stapelbaa stola i Aintwood och jän. Vit stoe och gå plastbädo. Näst intill

Läs mer

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET.

PLACERING I STADSBIBLIO- TEKET. KOTOR ETRÉ FRÅ GLASSKJUTDÖRRAR 13,9 KVM UTSTÄLLIGSYTA 121,5 KVM TAKHÖJD 3,2 m SOLID VÄGG GLASVÄGG GLASVÄGG H U V U D - E TRÉ GLASVÄGG PLACERIG I STADSBIBLIO- TEKET. GLASVÄGG HALMSTADS YA STADSGALLERIET

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

165:- Glad påsk önskar vi ifrån: /rulle. Nr 1-2014. Svar: Äggsp

165:- Glad påsk önskar vi ifrån: /rulle. Nr 1-2014. Svar: Äggsp S G A D G G Y B N 1-2014 Byte gå oigil 140x210x50mm... 159:-/m2 Byte vt oigil 140x210x50mm... 179:-/m2 By mute gå...46:-/t By mute vt...49:-/t Stelim PU 700 0,5 lite Temco PU700 telim ä ett 1-kompoet kumlim

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Operativsystem - Baklås

Operativsystem - Baklås Operativsystem - Baklås Mats Björkma 2017-02-01 Lärademål Vad är baklås? Villkor för baklås Strategier för att hatera baklås Operativsystem, Mats Björkma, MDH 2 Defiitio av baklås (boke 6.2) A set of processes

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a

Kapitel 4.1. 4101, 4102, 4103, 4104 Exempel som löses i boken. = = = = 1. 4105 a) n a1 + a a a = = = = a a a Kompletterde löigförlg och ledigr, Mtemtik 000 kur C, kpitel Kpitel. 0, 0, 0, 0 Exempel om löe i boke. 0 ) 7 0 + + + 6 + 8 + 06 ) +, + 6 6 + + + 69 69 + +, + + 6 6+ 9 8+ + 07 Se boke ledig. Kotkt di lärre

Läs mer

PROM- och PREM-frågor i Graviditetsregistret

PROM- och PREM-frågor i Graviditetsregistret PROM- och PREM-frågor i Graviditetsregistret E förstudie Mia Ahberg 201-12-29 Iehå PROM och PREM frågor i Graviditetsregistret; E förstudie... 1 Syfte... 1 Bagrud... 1 PROM PREM... 1 PROM PREM i Graviditetsregistret...

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}:

REGULJÄRA SPRÅK (8p + 6p) 1. DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följande NFA över alfabetet {0,1}: CD58 FOMEA SPÅK, AUTOMATE, OCH BEÄKNINGSTEOI, 5 p JUNI 25 ÖSNINGA EGUJÄA SPÅK (8p + 6p). DFA och reguljära uttryck (6 p) Problem. För följade NFA över alfabetet {,}:, a) kovertera ovaståede till e miimal

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björkekärr 5:17

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Björkekärr 5:17 Utgåva 1:1 2014-11-19 BESIKTNINGSRAPPORT Eergidearatio Böreärr 5:17 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo

Bokningsvillkor för Kårhuset Origo Bonngo Kåhue Ogo Sd 1(3) Bonngo Kåhue Ogo Va å boa Ogo? Kåhue Ogo å boa a uden, eag am anäda d Umeå une. De ä ne möjg a boa Kåhue Ogo på dag-, edag- och dagäa, e de daga om Kåhue Ogo ha amhe. Aoho Kåhue

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30

istriktsbladet info@spfstockholm.se www.spfseniorerna.se/stockholmsdistriktet telefon 08-720 77 30 D gtaa ttadt N 7 pucad 25 augut 2015 f@pftchm. www.pfa./tchmdttt tf 08-720 77 30 Väma t höt 2015 Hä mm dt föta dgtaa dttadt fö höttm. Av adat famgå att höt ä fu av a atvtt; at få päad t ma ch a futäutdga.

Läs mer

Projekt sent anmälda barn

Projekt sent anmälda barn 2013-03-04 Pjekt sent anmälda ban Bakgund I Åsappt 2012 fö Kvalitetsegiste CPUP anges syftet vaa: Gunden fö CPUP ä att alla ban med CP identifieas ch ebjuds deltagande så snat CP-liknande symtm ses, dvs.

Läs mer

Räkning med potensserier

Räkning med potensserier Räkig med potesserier Serier (termiologi fis i [P,4-4]!) av type P + + + + 4 +... k ( om < ) k + + + + P 4 4 +... k k! ( e för alla ) k och de i [P, sid.9, formler 7-] som ärmast skulle kua beskrivas som

Läs mer

Kompletterande kurslitteratur om serier

Kompletterande kurslitteratur om serier KTH Matematik Has Thuberg 5B47 Evariabelaalys Kompletterade kurslitteratur om serier I Persso & Böiers.5.4 itroduceras serier, och serier diskuteras också i kapitel 7.9. Ia du läser vidare här skall du

Läs mer

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad

FRÖN. i parken, skogen, eller vid huset där du bor. Här har jag gjort en blomma och öron till min hare av askfrön. askfrö. askblad KRISTINA DIGMAN FRÖN Frö ka se ut på tuse sätt. Somliga är så små och lätta att de kappt sys, adra är stora och tuga. Kastajer, ötter, kärora i äpplet eller apelsie du äter, de är frö allihop! Det fis

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Grudkurs i diskret matematik Sammafattig, del I G. Gripeberg Aalto-uiversitetet 2 oktober 2013 G. Gripeberg (Aalto-uiversitetet) MS-A0409 Grudkurs i diskret matematiksammafattig, del 2Ioktober

Läs mer

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med r

Räta linjer i 3D-rummet: Låt L vara den räta linjen genom som är parallell med r Amin Halilovic: EXTRA ÖVNINGAR RÄTA LINJER OCH PLAN Räa linje och plan Räa linje i D-umme: Lå L vaa den äa linjen genom punken P x, y, om ä paallell med vekon v v, v, v ) 0. Räa linjen ekvaion på paameefom

Läs mer

HÖSTERBJUDANDE. AVTRYCK Värt att jämföra! Sida. 2-3. Sida. 4-5 KOMPOSIT Aldrig varit så billigt! Sida. 7 NYHETER från Småkryp

HÖSTERBJUDANDE. AVTRYCK Värt att jämföra! Sida. 2-3. Sida. 4-5 KOMPOSIT Aldrig varit så billigt! Sida. 7 NYHETER från Småkryp HÖSTERJUDANDE 2015 ukte d o p ia l Köp Va 000 k 4 ö C G ån Iittala n å s a l och å 4 g Exempel på podukte: Fuji II C Fuji IX GP Fuji IX GP Fast G-aeinal Univesal Flo EveX Posteio G-Cem ink Ace evestick

Läs mer