ÅRSMÖTET Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland"

Transkript

1 ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl i Föreningslokalen, St Persgatan 132 Norrköping Program: Årsmötesförhandlingar c:a Smörgåstårta c:a Johannes Johansson rappar Avslutning

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING Förslag till Dagordning vid Årsmöte med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl i Föreningslokalen, St Persgatan 132, Norrköping 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Upprättande och justering av röstlängd 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 8. Föredragning av revisionsberättelse 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2012: 200:- för medlem, 50:- för familjemedlem, 350:- för institution 12. Fastställande av ersättningar för innevarande år. 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 14. Val av ordförande 2011: Per-Einar Nordkvist 15. Val av tre styrelseledamöter I tur att avgå: Agneta Hell och Gunnar Rikardsson Fyllnadsval efter Ana Lilian de Farfán 16. Val av en styrelsesuppleanter I tur att avgå: Annika Lindeström 17. Val av revisor och revisorssuppleant 2011: Annika Franzén och Lena Lindvall 18. Val av valberedning 19. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet 20. Behandling av inkomna motioner. 21. Avslutning och avtackning Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Östergötland får avge följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december Autism- och Aspergerföreningen Östergötland har återigen haft ett mycket aktivt verksamhetsår, med många olika evenemang och arrangemang för föreningens medlemmar. Föreningens aktivteter är så omfattande, att vår lilla förening i dag tillhör ett av de fem mest aktiva i länet. Glädjande under året har också varit, att föreningens medlemsantal återigen ökar och vi har inte kunnat redovisa så många medlemmar sedan åtskilliga år tillbaka. Här nedan redovisas huvudparten av de aktiviteter och verksamheter, som föreningen ordnat eller varit representerad i under året. 1

3 ÅRSMÖTET Föreningens årsmöte nummer 34 hölls torsdagen den 10 mars på Fontänen i Linköping. Förhandlingarna leddes av föreningens vice ordförande Agneta Hell, Linköping. Per-Einar Nordkvist, Norrköping omvaldes som föreningsordförande. I styrelsen omvaldes Ana Lilian de Farfán, Linköping och nyvaldes tidigare suppleanten Johannes Almborg, Norrköping. Kvarstående i styrelsen är Gunnar Rikardsson, Årsta och Agneta Hell, Linköping. Som suppleanter valdes Thomas Högfeldt, Norrköping och Lena Vidstige, Motala. Kvarstående suppleant är Annika Lindeström, Norrköping Revisorerna Annika Franzén och Lena Lindvall, båda Norrköping omvaldes. Till valberedning valdes Anna Khan, Linköping, medan styrelsen fick i uppdrag att skaffa fram ytterligare en ledamot i valberedningen. Styrelsen utsåg sedan Agneta Hell till vice ordförande, och sekreterare och Gunnar Rikardsson till kassör. FÖRENINGENS SAMTLIGA ORDFÖRANDEN: Anita Karlsson, Ödeshög, (5 år) Wilhelm Rislund, Linköping, (2 år) Ingalill Bergström, Linköping, (5 år) Alice Jönsson, Linköping, (5 år) Eva-Britt Jacobsson, Vikbolandet (7 år) 2001 Agneta Hell, Linköping (1 år) Gunilla Jarmar, Norrköping, (8 år) Per-Einar Nordkvist, Norrköping (2år) FÖRENINGENS SENASTE ORDFÖRANDE PER-EINAR NORDKVIST OMVALDES FÖR ÄNNU ETT VERK- SAMHETSÅR. VÅRA LOKALER På St Persgatan 132 i Norrköping har vi en mycket bra föreningslokal, som vi tack vare Vård- och Omsorgskontoret i Norrköpings kommun får disponera kostnadsfritt. Under året har vi fortsatt arbetat med att anpassa och göra i ordning lokalen så att den passar vår verksamhet. Här finns nu utrymmen för gemensamma medlemsaktiviteter, och styrelsens arbete, Vi har en del som kan utnyttjas för utbildningsoch informationsträffar och ett tyst rum som kan användas för enskilda samtal. Dessutom har vi ett kontorsrum för vårt kansli och ett kök så att vi kan ordna fika och annan förtäring vid våra aktiviteter. Föreningen hyr också en lokal i Linköping. Det är i Föreningshuset Fontänen, på Västra vägen 32, i gamla brandstationen, som vi har ett kontorsrum, där vi kan förvara vårt material. Lokalen används till våra styrelsemöten, som hålls växelvis i Norrköping oh Linköping. Vi har också under året använt lokalen som träffpunkt för deltagarna i Aspergerträffarna. EKONOMISKT redovisar föreningen en vinst för 2011 på cirka kronor. Det stora överskottet är i första hand från föreläsningarna med Svenny Kopp och Ulrika Aspeflo som föreningen ordnade under året, med ett rejält ekonomiskt stöd från Östsam/ Läns-Slako. 8 FA-AKTUELLT Medlemstidningen FA-Aktuellt har utkommit fem gånger under året. FA-Aktuellt innehåller aktuell information till våra medlemmar om aktiviteter, evenemang, utbildningar, mm Tidningen som i år har haft 16 respektive 20 sidor, innehåller också informativa artiklar kring autism och Aspergers syndrom. I tidningen finns också månadsprogrammen för de kommande två månaderna. Förutom till våra medlemmar, skickar vi ut tidningen till politiker, tjänstemän och beslutsfattare, samt till vissa boenden och intresserade personer inom autismområdet. Under året har vi också börjat lägga ut tidningen som PDF-fil på vår hemsida. STYRELSEMÖTEN Under året har vi haft åtta styrelsemöten. Styrelsen har också haft ett arbetsmöte över en hel dag på Scandic i Linköping, där man planerade framtiden. ÖGONBLICK Ögonblick är Autism- och Aspergerförbundets riksomfattande medlemstidning. Som medlem i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland får du Ögonblick hem i brevlådan fyra gånger per år. Ögonblick är landets främsta facktidning, när det gäller autism och Aspergers syndrom. VÅR HEMSIDA Vår webbplats uppdaterade och utvecklade vi under Detta har vi under 2011 följt upp med, att försöka hålla vår hemsida så aktuell, som det bara går. Genom att utnyttja samma tekniska plattform som riksförbundet har vi kunnat få en lättanvänd webbplats till en låg kostnad. Webbplatsen är en viktig kommunikationslänk med medlemmarna och en viktig informationsplats för såväl medlemmar som andra intresserade. Vi kommer successivt att utöka innehållet med eget material och länkar till andra intressanta webbsidor. Det är Gunnar Rikardsson, som ansvarar för vår hemsida, både för det tekniska och det innehållsmässiga. FACEBOOK På Facebook har vi också tagit plats under året. Här har vi möjlighet att berätta om aktuella aktiviteter på ett snabbt sätt. Vi kanske skulle hoppas, att flera medlemmar utnyttjade möjligheten för diskussion och chatter. 2 3

4 LISEBERGSRESAN För andra året i rad anordnade föreningen en resa till Liseberg i Göteborg. Första året var det bara deltagare i Aspergergruppen i Linköping, som deltog, men i år var alla medlemmar välkomna att delta i resan. I en stor turistbuss med plats för över 50 personer, embarkerade ett 35-tal medlemmar bussen med start i Norrköping. Vi stannade sedan i Linköping och Ödeshög, där flera deltagare steg på bussen. Framme efter ett antal mil i bussen, blev det parkering, entré och inköp av åkband och sedan var det bara att åka! Alla roade sig med mer eller mindre hemska, hisnande, roliga och otroliga attraktioner. Efter ett tag satte hungern in på allvar. Några käkade hamburgare och andra gick till restaurang för att spisa. Timmarna bland karuseller och andra åkdon gick fort, och det var en samling trötta men nöjda resedeltagare, som satte sig i bussen för hemfärd till Östergötland. Med som ledare på resan var Gunnar Rikardsson och Per-Einar Nordkvist. SKINKMACKA Årets skinkmacka serverades måndagen den 19 december. Vi var ett tiotal hungriga föreningsmedlemmar, som såg fram emot en första smakbit på julens höjdartradition. Visst smakade det bra med vörtbröd, skinka och OJs senap. Det fanns dessutom vegetarisk mat, lite ost, köttbullar och grönsaker för dem som var hungriga. De flesta drack julmust till skinkan. DAG- VERK- SAMHET Tre gånger i veckan har vi dagverksamhet för en person med LSS-beslut. Det är måndags- och fredagskvällar, samt torsdagsförmiddag, som vi bedriver denna verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun. Fenomenmagasinet i Linköping är en populär träffpunkt för barn och vuxna. Föreningen hyr magasinet och låter våra medlemmar fritt få disponera anläggningen efter eget intresse. Ledare för dessa träffar är Anna Khan. FRISKVÅRDSPOOLEN Friskvårdspoolen i Valla i Linköping hyrde vi under både vår och höst för Familjebad i lugn miljö. Åtskilliga medlemmar tog tillfället i akt, att bada i en trivsam miljö, utan stänk och höga ljud från andra badande. Det var Ana Lilian de Farfán, som ledde dessa uppskattade badträffar. BASSÄNGBAD En gång i veckan under skolterminerna har våra medlemmar möjlighet att bada i varmvattenbassängen på Sandbyhov i Norrköping Föreningen hyr bassängen en timme varje lördag under terminerna, och det är Liisa Sarén, som ansvarar för baden. Meningen är, att även de som tycker att det är för högt ljud i de vanliga inomhusbaden, ska ha en möjlighet att under året kunna bada i varma bassänger. Antalet deltagare på badet varierar, men är oftast inte så stort att de badande störs av andra som plaskar i vattnet. MEDLEMSÖKNING För första gången under 2000-talet var föreningens medlemsantal under 2010 över 500. Vår medlemsökning fortsatte under 2011 och den förste december 2011 hade vi 570 medlemmar i föreningen. Vi var en av de distriktsföreningar, som procentuellt sett ökade sitt medlemstal mest under Ambitionen är att jobba för en ytterligare medlemsökning under FILM PÅ BIO Att gå på bio och se riktig film är fortsatt mycket uppskattat bland våra yngre medlemmar. Som vanligt har vi visat bio i Linköping och Norrköping. Bland filmerna kan nämnas: Megamind, Trassel, Yogi Björn, Hotell Gyllene Knorren, Gnomeo och Julia, Rio, Arthur oh de två världarna, Fu Panda, Smurfarna, Savannens hjältar, Bilar 2, Nalle Puh och hans vänner, Lånaren Arrietty, Happy Feet 2. Föreningen hyr hela salongen och betalar biobiljetten för alla barn och vuxna. TRÄFF-STATISTIK Om man gör en sammanställning över de träffar och sammankomster, som föreningen anordnat under 2011 skulle den se ut så här: Styrelse- och årsmöten 10 Föräldraträffar i Linköping 8 Diskussionsaftnar 3 AS-träffar i Linköping 20 AS-träffar i Norrköping 44 Öppet hus i Norrköping 44 Dagverksamhet 125 Utbildning - information 8 Barnverksamhet 10 Bad 62 Bio 17 Övrigt 15 Totalt cirka 366 ASPERGERTRÄFFAR Endast med uppehåll under några få veckor mitt i sommaren och kring jul, har vi träffats i Aspergergruppen i Norrköping varje måndag under hela året. I Linköping har vi i snitt träffats två gånger i månaden, med uppehåll över sommaren. I Norrköping är det cirka 30 personer med Aspergers syndrom, som under året har besökt våra träffar på måndagarna. Som mest har vi varit personer. Under måndagskvällarna har det oftast varit fria diskussioner i aktuella frågor, eller om funktionsnedsättningen. Spel av olika slag, har varit en given sysselsättning under många av träffarna. Aspergerträffarna i Linköping, har haft en striktare uppläggning, med givna diskussionsämnen. Här har man också haft flera uteträffar, på pizzeria, bowlinghall, utflykter mm. ÖPPEN DÖRR Efter att under flera år ha haft ÖPPEN DÖRR för personer med Aspergers syndrom på fredagskvällarna, flyttades under året träffarna till torsdagar, och intresset mångdubblades. Liksom på måndagarna, är det fria diskussioner och spel som gäller.. FÖRÄLDRARTRÄFFAR har vi haft under året i Linköping. Det är Ana Lilian de Farfán, som lett dessa träffar. Intresset för träffarna har dock varit i avtagande, varför vi inför 2012, har bestämt, att föräldraträffarna i Linköping tills vidare är inställda. I Norrköping har vi under året inte haft några föräldrarträffar, men kommer att starta dessa igen under DISKUSSIONSKVÄLLAR Under andra halvan av 2010 startade vi diskussionskvällar för personer med Aspergers syndrom. 5-6 personer med Aspergers syndrom inbjöds till en diskussionskväll med Heidi Häyrynen som ledare. Dessa träffar fortsatte vi med tre gånger under vårterminen Här kunde man gå in djupare på de spörsmål, som deltagarna ville diskutera.. 4 5

5 Världskändis skrev i FA-Aktuellt Tony Attwood, en av världens mest kända forskare och pedagoger inom autism och Aspergers syndrom skrev själv i föreningens tidning FA-aktuellt nummer Tony Attwood har tillsammans med Carol Gray, en anna guru inom autismoch Aspergers syndromområdet skrivit Aspie- Kriterier. Istället för ordet diagnos, bör vi använda upptäckt, som de båda säger. Föreningen bad att få publicera de tvås gemensamma Aspie-Kriterier. Tony Attwood svarade snabbt på FA-Aktuellts mejl-begäran och i nummer ett, kunde vi presentera det världsunika dokumentet. I N S T Ä L L T Under våren 2011 försökte vi två gånger dra igång våra tidigare så uppskattade ungdomsgrupper, men inte heller denna gång fick vi några som var intresserade. Föreningens ambition, var att vi skulle göra något för våra medlemmar med Aspergers syndrom under 18 år, men vi fick ingen respons på vår inbjudan. Vi återkommer Prova-på-aktiviteter Föreningen har under året kunnat erbjuda sina medlemmar några olika prova-på-aktiviteter. Med prova-på-aktiviteter menar vi arrangemang eller övningar, där föreningen går in och erbjuder medlemmarna ekonomiskt stöd för att testa, prova på olika aktiviterar, som sedan, om provet är positivt, kan utmynna i en egen bra verksamhet för våra medlemmar. Under 2011 har vi haft biljetter till Tropicariet, som vi kunnat erbjuda intresserade Prova-på-are. Vi har också haft Prova-på-aktivitet tillsammans med Kenpo, där några av våra yngre medlemmar fått lära sig självförsvar. Som Prova-på-aktivitet, kan vi också räkna det besök på Busfabriken, som assistansbolaget Humana inbjöd våra medlemmar till. Forskarstöd Under året har ett par tre forskarlag med studerande från Universitetet i Linköping bett om hjälp med sin forskning i vår medlemstidning FA-Aktuellt. I tidningen har man presenterat sin forskning och efterlyst personer, som kunnat svara på frågor kring autismspektrumtillstånd och hur det är att leva med denna funktionsnedsättning. Resultaten av denna forskning presenteras i kommande nummer av FA- Aktuellt. RESOR Aspergergruppen i Linköping genomförde under försommaren resor till Stockholm och Vadstena. Resan till Stockholm, inkluderade bland anant besök på Wasamuseet. Resan till Vadstena gjordes för att studera gamla bilar och motorcyklar. Den planerade resan till Söderköping inställdes på grund av dåligt intresse. INTENSIVT UTBILDNINGSÅR 2011 har varit ett mycket intensivt utbildningsår för Autism- och Aspergerföreningen Östergötland. Vi har haft närmare 500 personer, som deltagit i de utbildningar, som vi anordnat. Multiplicerar vi antalet åhörare med det antal timmar, som varje föreläsning omfattat så visar det sig, att vi är uppe i nästan mantimmar som vi har undervisat i. Svenny Kopp Överläkaren och forskaren Svenny Kopp lockade ett 80-tal åhörare till sin föreläsning i Filmstaden i Norrköping den 5 oktober. Svenny Kopp har länge forskat kring flickor och Aspergers syndrom och det var resultaten från denna forskning, som hon presenterade för en intresserad åhörarskara. Ulrika Aspeflo Närmare 150 personer lyssnade i Missionskyrkan i Linköping när Ulrika Aspeflo föreläste om meningsfulla aktiviteter och fungerande kommunikation för personer med autism. För att få personer med autism att ta spontana initiativ till kommunikation så krävs vissa förutsättningar menade Ulrika och gav också i sin föreläsning ett stort antal praktiska exempel på hur man ska lyckas med att skapa stimulerande kommunikation för personer med autism. Gunilla Jarmar - föreningens tidigare ordförande - ledde under hösten en föräldrautbildning i lokalen i Norrköping. Här var det ett tiotal föräldrar, som fick lära sig grunderna om autismspektrumtillstånd och föräldraskap. Tanken är att denna ubildning, ska fortsätta under 2012, med träffar var tredje lördag i lokalen på St Persgatan 132 i Norrköping. Johannes Almborg hade under hösten två föreläsningar i föreningens regi. Dels var Johannes i Söderköping och berättade om sitt liv med Aspergers. Samma föreläsningstema presenterade han sedan i Finspång. Närmare 100 personer lyssnade på Johannes på de båda platserna. Johannes var också under året engagerad av Landstinget i Jönköpings län och här undervisade han inför ett 100-tal landstingsanställd personal inom habilitering och bup. Fila-Gänget som numera består av Johannes Almborg, Linn Larsen, Jenny Larnemark och Sandra Taaveniku, har även under 2011 förmedlat sina kunskaper om olika funktionsnedsättningar. De fyra har informerat på Campus inför blivande lärare och på Hagagymnasiet för blivande fritidspedagoger. Notabelt är, att det är vår lilla förening med våra begränsade resurser, som ansvarar för den utbildning om funktionshinder, som blivande lärare får. Vår informationsinsats är mycket uppskattad - och nyttig. Den lärdom som våra föreläsare ger till blivande lärare kommer från det FILA-projekt, som Föreningen Autism drev tillsammans med Norrköpings kommun under åren Sandra Taaveniku berättade om sina funktionsnedsättningar vid en Aspergerträff i Motala. Per-Einar Nordkvist berättade om autism och Aspergers syndrom vid en utbildningsvecka för Klass-Morfar i Motala. 6 7

6 BALLONGER OCH INFORMATIONSHÄFTEN DELADES UT TILL CIRKA 200 LÖRDAGSFLANERANDE LINKÖPINGSBOR PÅ VÄRLDSAUTISMDAGEN DEN 2 APRIL. LÄNGST TILL VÄNSTER ÄR DET JOHANNES ALMBORG, SOM FÖRSÖKER FÅ SIN BALLONG ATT LYFTA. Världsautismdagen 2011 Den 2 april har av FN proklamerats som World Autism Day. Vår förening utnyttjade detta, genom att på olika sätt berätta om samt sprida kunskap om funktionsnedsättningen. I centrala Linköping stod vi under ett par förmiddagstimmar och delade ut våra broschyrer och ballonger. På eftermiddagen hade vi en festlig, informativ och trevlig träff i Grenadjärsalen. Här fanns mer än 50 besökare, som fick lyssna till föredrag av Agneta Hell, Johannes Almborg och Anna Khan. Alvida Vidstige, underhöll med sång och gitarrspel. RIKSKONFERENSEN Riksförbundets Rikskonferens om Problemskapande beteende hölls i år för första gången i Linköping. Perfekta arrangemang och ett späckat program bidrog till, att årets rikskonferens blev mycket lyckad. Föreningen fanns på plats, med ett bord, där vi presenterade våra trycksaker och sålde pins. Dessutom hade vi upplåtit en del av vårt utställningsbord till fyra studerande vid Linköpings Universitet, som presenterade sitt egenproducerade handikapphjälpmedel för personer med kommunikationsproblem, den så kallde pure. Både föreningens del av utställningsbordet och pures del av detsamma lockade stora besökarskaror under båda konferensdagarna Första Pusselbiten Autism- och Aspergerföreningen Östergötland delade under 2011 för första gången ut sin utmärkelse Pusselbiten. Meningen är att denna utmärkelse ska gå till någon person, som gjort något speciellt inom autismområdet. Personen ska på något sätt ha anknytning till Östergötland. Första gången kom sju nomineringar in från våra medlemmar. Styrelsen valde Yvonne Segerborg, lärare vid komvux i Norrköping, att få den första utmärkelsen. Styrelsens motivering löd bland annat: Yvonne Segerborg arbetar med gnista och glöd för att studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna genomföra sina vuxenstudier. Första stipendiaterna För första gången delade föreningen också ut sitt föreningsstipendie. Stipendiesumman är på kronor och första året delades stipendiet mellan Anneli Berg, Norrköping och Jan Lunde, Söderköping. INFORMATIONSMATERIAL Foldern DETTA ÄR VI, som föreningen tog fram till 2010 har under året uppdaterats och delats ut vid olika evenemang, utbildningar och träffar. Mer än exemplar av skriften har vi distribuerat under året. Dessutom har vi tagit fram två egenproducerade skrifter i E65-format om VAD ÄR AUTISM samt VAD ÄR ASPERGERS SYNDROM. I slutet av året tog vi också fram en fickversion av dessa båda skrifter, som vi under 2012 kommer att trycka och distribuera till intresserade mottagare. Ambitionen att sprida månadsprogrammen till BUP, BUH oh offentliga anslagstavlor har vi inte klarat av i någon större utsträckning under året. SAMRÅD OCH SAMVERKAN Under verksamhetsåret har föreningen inbjudits och skickat representanter till följande konferenser, samrådsmöten, föreläsningar respektive överläggningar. Autism- oh Aspergerförbundets styrelse Take Knol Autism- och Aspergerförbundets representantskaps- och riksmöte Johannes Almborg och Ana Lilian de Farfán Rikskonferensen i Linköping Per-Einar Nordkvist, Johannes Almborg, Ana Lilian de Farfán och Lena Vidstige Ordförandeträffar HSO Agneta Hell, Samråd med Omsorgsnämnden, Linköpings kommun Ana Lilian de Farfán Ordförandekonferens Gunnar Rikardsson NSPH Östergötland Per-Einar Nordkvist Östergötland 15 mars 2012 BIBLIOTEKET Cirka 150 böcker om autism och Aspergers syndrom finns det i vårt bibliotek, konstaterade vi vid den bokafton vi hade 2010, då vi invigde vårt bibliotek. Bokinköpen under 2011 har legat på en något lägre nivå än tidigare år. Men ambitionen att skapa ett mycket välsorterat bibliotek för litteratur om neuropsykiatri står kvar. Ansvarig för vår bibliotek är Tomas Högfeldt. Per-Einar Nordkvist Agneta Hell Gunnar Rikardsson Ana Lilian de Farfán Johannes Almborg Annika Lindeström Tomas Högfeldt Lena Vidstige. 8 9

7 Belopp i kronor EKONOMIN 2011 Resultaträkning Föreningens intäkter Medlemsavgifter Föreläsningar, seminiarier, utbildningar Landstingsbidrag Kommunbidrag Gåvor Övriga intäkter Summa intäkter Föreningens kostnader Aspergerträffar Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Föräldraträffar Utflykter, resor Årsmöte, medlemsmöten Övriga medlemsaktiviteter Föreläsningar, seminarier, utbildningar FA-aktuellt, medlemstidning Webbplats, information, utskick Litteraturinköp Styrelsen Kurser och konferenser för funktionärer Lokalkostnader Förbrukningsmateriel Administration, kansli, kontorsmtrl Post, telefon, bredband Skyltar, trycksaker, PR Resekostnader Försäkringar Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto ÅRETS RESULTAT Balansräkning Tillgångar Inventarier Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL o. SKULDER Eget kapital Föreningens kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa skulder Summa Eget kapital o Skulder

8 Verksamhetsplan 2012 V erksamhetsplan för föreningens innevarande verksamhetsår, ska enligt stadgarna upprättas och fastläggas av årsmötet. Autism- och Aspergerföreningen Östergötlands plan bygger på tidigare års verksamhet och utökad med ett antal nya aktiviteter. Bibliotek Föreningen har som målsättning att utvidga oh bygga ut sitt bibiotek till Östergötlands förnämsta, när det gäller litteratur om autism, Aspergers syndrom, neuropsykiatriska funktionshinder, och i förlängningen även litteratur om vetenskap kring funktionsnedsättning. FA-Aktuellt Föreningens medlemstidning FA-Aktuellt planeras att utkomma med sex nummer under Tidningens upplaga ska öka från 700 till 800 ex. Aspergerträffar Föreningen har - sedan nio år tillbaka - varje måndag Aspergerträffar i vår lokal i Norrköping. Under 2011 flyttades fredagsträffarna till Öppen dörr på torsdagarna.ambitionen är att fortsätta med detta. I Linköping träffas vi var 14:e dag. Under 2012 ska vi också börja med Aspergerträffar varannan vecka i Motala. Barnverksamhet Föreningen har sedan ett antal år bioföreställningar på Filmstaden i Linköping och Norrköping för våra yngsta medlemmar med autism. Vi köper en eftermiddagsföreställning nio gånger per år och visar de senaste aktuella filmerna. Under 2012 kommer filmvisningarna i Norrköping att flyttas från Filmstaden till Cnema. Föreningen hyr badet på Sandbyhov en gång i veckan under skolterminerna. Och ett par gånger i månaden hyr vi Friskvårdspoolen i Linköping. Föreningen ordnar också besök på Fenomenmagasinet och Busfabriken. Under 2011 startade vi prova-på-verksamhet för barn med autism och utvecklingsstörning, bland annat till Tropicariet oh på Kenpo. Denna vberksameht ska utveklas under Föräldraverksamhet Föreningen anordnade under 2011 föräldraträffar på Fontänen i Linköping. Dessa träffar upphör tills vidare på grund av lågt intresse. I Norrköping har vi startat föräldraträffar två ånger i månaden. Föräldramiddag anordnas en gång under året. Utbildning/kurser Vi vill att våra styrelsemedlemmar ska ha en MYCKET GOD kunskap om de funktionshinder, som finns bland våra medlemmar. Därför erbjuds styrelsemedlemmarna att åka på föreläsningar och utbildningar, så att de sedan i sin tur ska kunna hjälpa och instruera och ge råd till våra medlemmar. Häri ingår också de utbildningar och kurser, som föreningen ordnar internt. Minst två egna proffsföreläsningar planeras i år. Dessutom kommer föreningens egna medlemmar att föreläsa om sitt funktionshinder på flera platser under Information Föreningen ansvarar för utbildning av blivande lärare på Campus i Norrköping. Vi utbildar också fritidspedagoger vid Hagagymnasiet i handikappkunskap. Under 2012 kommer vi också att erbjuda pensionärsföreningar, Rotaryklubbar mm en utbildning och information kring Aspergers syndrom. Lokal Föreningen disponerar i dag - genom kommunens försorg - en bra lokal på Sankt Persgatan 132 i Norrköping och en mindre kontorslokal i Fontänen i Linköping. Daglig verksamhet En av våra medlemmar har ett LSS-beslut om att ha sin dagliga verksamhet hos Autism- och Aspergerföreningen. Östergötland. Detta är ett beslut som gällt sedan 2004/2005. Personen ifråga är verksam i lokalen tre dagar i veckan. Övrigt Den 16 juni planeras årets resa till Liseberg. En resa, som är öppen för alla föreningsmedlemmar. BUDGET 2012 Intäkter Externa aktiviteter och arrangemang Utbildnings- och kursverksamhet Uppdragsverksamhet, föreläsningar Annonser i FA-Aktuellt Bidrag och gåvor Bidrag från landstinget Bidrag från kommuner Medlemsavgifter Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Aspergerträffar Bio Bad Prova-på-verksamhet Annan barn- o ungdomsverksamhet Föräldraträffar Utflykter, resor Övriga aktiviteter Externa aktiviteter och arrangemang Utbildnings- och kursverksamhet Uppdragsverksamhet och föreläsningar Informations- och opinionskostnader World Autism Day Stipendium Styrelse och föreningsaktiviteter Styrelsemöten Utbildning styrelsen Riksmöten Årsmöte o medlemsmöten Medlemsinformation FA-aktuellt Inköp av böcker Avgifter till förbund o föreningar 500 Andra föreningskostnader Administration Kansli Lokalkostnader Förbrukningsmateriel Marknadsföring, skyltar, PR Kontorsmateriel Tele, bredband och post Försäkringar Resekostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Beräknat resultat

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15

Årsmöteshandlingar Skövde Brukshundklubb 2014-02-15 Innehåller: Dagordning Verksamhetsberättelser Resultat- och balansräkning 2013 Revisionsberättelse Förslag verksamhetplaner 2014 Budgetförslag 2014 Valberedningens förslag Motioner Årsmöteshandlingar Skövde

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET

KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET KALLELSE TILL GÄVLE HUNDUNGDOMS ÅRSMÖTE 15 FEBRUARI - KL 11.00 PÅ STUDIEFRÄMJANDET På årsmötet går vi igenom året som varit och blickar fram mot det som kommer hända under pågående år. En ny styrelse ska

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning

Riksföreningen Autism. Verksamhetsberättelse och Årsredovisning Riksföreningen Autism Verksamhetsberättelse och Årsredovisning 2008 Ordföranden har ordet 3 Organisation 6 Ordförande har ordet Allmän verksamhet 8 Ekonomi 20 Så var det dags att summera ytterligare ett

Läs mer

Innehåller årsmöteshandlingar

Innehåller årsmöteshandlingar DHR Nollåttan ägs av DHR Stockholmsavdelningen Årgång 39 Nr 2 2010 Innehåller årsmöteshandlingar Årsmötet är både viktigt och givande att delta i. Boka in 27 mars, Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 Utan

Läs mer

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Föreningshandbok. för RSMH. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Föreningshandbok för RSMH Riksförbundet för Social och Mental Hälsa Innehållsförteckning 1. Inledning... 4 2. RSMH och dess föreningar... 5 Vad vill RSMH...5 Vad är RSMH...6 Organisation...6 Lite historia...7

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund

Innehållsförteckning. KFUK-KFUMs scoutförbund KFUK-KFUMs scoutförbund 1/103 Innehållsförteckning Tidsschema 2 Dagordning 3 Förslag till förhandlingsordning 5 Rapport gällande återremittering av proposition 8 Verksamhetsberättelse 9 Ekonomisk rapport

Läs mer

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014

Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Svenska Järnvägsklubben Årsredovisning för 2014 Verksamhetsberättelse Föreningsstämman 2014 hölls i Karlstad den 17 maj och i anslutning till den erbjöds medlemmarna att åka med på Bergslagsexpressen,

Läs mer

Samtliga årsmöteshandlingar

Samtliga årsmöteshandlingar S Samtliga årsmöteshandlingar ks i R s n a l Fri ET Ö M Å-R-S---- 2014 nsalen) edé lm (H il ho Stock den 3 apr i t e s u n BF-h Torsdage A : s t : m Pla Datu 1 Dagordning 1 Mötet öppnas (kl 10.00) 2 Val

Läs mer

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen.

Mieninfo. Theas kontakt: 0459-851 46 thekla.johansson@hotmail.se. Jan kommer att koncentrera sig mer på webbsidan. webbsida: www.miengruppen. Mieninfo Nr 2 / 2013 juni, juli & augusti. Red: Jan Sikkema 0459-851 30 / Eivor Lindstrand 0459-851 22 Thea Johansson 0459-851 46 / Björn Jäderås 0459-851 43 e-post: info@bjk.g.se Adress: Hakefors 3, 362

Läs mer

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014

Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Välkommen till MUF Stockholms distriktsstämma 2014 Varmt välkommen till distriktsstämman. Vare sig det är din första stämma eller en av många i raden så hoppas jag att du kommer att blicka tillbaka på

Läs mer

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15

Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 Dagordning till Samhällsvetarkårens Socionomsektions vårmöte VT15 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Val av sekreterare 4. Val av två justerare tillika rösträknare 5. Fastställande

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer...

2/2013 I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna. VIS Utvecklingskonferens 2013. Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... VIStidningen Utgiven av Vuxendöva i Sverige I DETTA NUMMER: Nordiska sommarveckan genom tiderna VIS Utvecklingskonferens 2013 Vad händer med Tolktjänstutredningen? och mycket mer... 2/2013 besök oss gärna

Läs mer

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet

Innehåller ännu fler viktiga papper. OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet VITA HÄFTET! Innehåller ännu fler viktiga papper OBS! Läs det du själv tycker verkar intressant. Allt krångligt kommer att förklaras på mötet I det här häftet hittar du: Ordlista (med förklaringar till

Läs mer

För första gången förstod någon

För första gången förstod någon 1973 2013 För första gången förstod någon från föreningen för psykotiska barn till autism- och aspergerförbundet Inför Autism- och Aspergerförbundets 40-jubileum beslutades att ta fram en historik som

Läs mer

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7

Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom...5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Innehållsförteckning Välkommen till din guide i klubbgalaxen.. 1 Vilka är Fältbiologerna? 2 Fältbiologernas organisation..3 Historien bakom..........5 Hur får man en klubb att fungera?. 7 Att skapa god

Läs mer

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013

MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 MEDLEMSBLAD FÖR DRÖMGRUPPSFORUM Nr 1/2013 KALENDER Sommarveckan Drömgrupp och Drömgruppsledarträning Veckan efter midsommar 24-28 juni juni 2013 Billströmska folkhögskolan på Tjörn i Bohuslän 0304 67 65

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2006-02-18--19 Föregående möte: 2006-01-28--29 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

KONFERENS- HANDLEDNING

KONFERENS- HANDLEDNING KONFERENS- HANDLEDNING SAU 2015 årskonferens 15 SAMTAL 1 Välkommen till SAUs ombudsmöte 2015 Hej Vänner! Nu kör vi, dags för årskonferens på Gullbrannagården tillsammans med SAM. Det kommer bli en konferens

Läs mer

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt

- Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 36 April 2013 Nr 2 Ann-Louise Sundin med sin ledarhund Lina - Mitt nya liv med iphone! - Kom till Torsdagsaktionen XL 30 maj - Teckenspråkigt seniorboende invigt Innehåll

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. FUB i Malmö 2 0 1 4 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FUB i Malmö 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dagordning sidan 3 Verksamhetsberättelse sidan 4 Kommittéer och deras sammankallande sidan 5 Extern information och samarbete sidan 6-7

Läs mer

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa

- Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för ordförandemöte på Almåsa Förbundet Sveriges Dövblinda Årgång 37 Februari 2014 Nr 1 FSDB:s förbundsordförande Pontus Degsell i Torsdagsaktionen - Framgång för Torsdagsaktionen - Äntligen är Facebook mer tillgängligt - Dags för

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013.

årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. fskf Föreningen storstockholms kultur- och fritidschefer 2014-02-20 Kallelse till årsmöte 2014 i FSKF Du kallas och välkomnas varmt till årsmöte i FSKF den 13 mars 2013. Datum: 13 mars Tid: 16:00 Plats:

Läs mer

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala

Möteshandlingar. Ung Pirats förbundskongress 2012. 23-25 mars i Uppsala Möteshandlingar Ung Pirats förbundskongress 2012 23-25 mars i Uppsala Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Förslag på dagordning till förbundskongressen...3 Praktisk information... 5 Hitta till

Läs mer