ÅRSMÖTET Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland"

Transkript

1 ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl i Föreningslokalen, St Persgatan 132 Norrköping Program: Årsmötesförhandlingar c:a Smörgåstårta c:a Johannes Johansson rappar Avslutning

2 FÖRSLAG TILL DAGORDNING Förslag till Dagordning vid Årsmöte med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl i Föreningslokalen, St Persgatan 132, Norrköping 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Upprättande och justering av röstlängd 6. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst 7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse 8. Föredragning av revisionsberättelse 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 2012: 200:- för medlem, 50:- för familjemedlem, 350:- för institution 12. Fastställande av ersättningar för innevarande år. 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 14. Val av ordförande 2011: Per-Einar Nordkvist 15. Val av tre styrelseledamöter I tur att avgå: Agneta Hell och Gunnar Rikardsson Fyllnadsval efter Ana Lilian de Farfán 16. Val av en styrelsesuppleanter I tur att avgå: Annika Lindeström 17. Val av revisor och revisorssuppleant 2011: Annika Franzén och Lena Lindvall 18. Val av valberedning 19. Val av ombud jämte ersättare till riksmötet 20. Behandling av inkomna motioner. 21. Avslutning och avtackning Verksamhetsberättelse för 2011 Styrelsen för Autism- och Aspergerföreningen Östergötland får avge följande verksamhetsberättelse för tiden 1 januari - 31 december Autism- och Aspergerföreningen Östergötland har återigen haft ett mycket aktivt verksamhetsår, med många olika evenemang och arrangemang för föreningens medlemmar. Föreningens aktivteter är så omfattande, att vår lilla förening i dag tillhör ett av de fem mest aktiva i länet. Glädjande under året har också varit, att föreningens medlemsantal återigen ökar och vi har inte kunnat redovisa så många medlemmar sedan åtskilliga år tillbaka. Här nedan redovisas huvudparten av de aktiviteter och verksamheter, som föreningen ordnat eller varit representerad i under året. 1

3 ÅRSMÖTET Föreningens årsmöte nummer 34 hölls torsdagen den 10 mars på Fontänen i Linköping. Förhandlingarna leddes av föreningens vice ordförande Agneta Hell, Linköping. Per-Einar Nordkvist, Norrköping omvaldes som föreningsordförande. I styrelsen omvaldes Ana Lilian de Farfán, Linköping och nyvaldes tidigare suppleanten Johannes Almborg, Norrköping. Kvarstående i styrelsen är Gunnar Rikardsson, Årsta och Agneta Hell, Linköping. Som suppleanter valdes Thomas Högfeldt, Norrköping och Lena Vidstige, Motala. Kvarstående suppleant är Annika Lindeström, Norrköping Revisorerna Annika Franzén och Lena Lindvall, båda Norrköping omvaldes. Till valberedning valdes Anna Khan, Linköping, medan styrelsen fick i uppdrag att skaffa fram ytterligare en ledamot i valberedningen. Styrelsen utsåg sedan Agneta Hell till vice ordförande, och sekreterare och Gunnar Rikardsson till kassör. FÖRENINGENS SAMTLIGA ORDFÖRANDEN: Anita Karlsson, Ödeshög, (5 år) Wilhelm Rislund, Linköping, (2 år) Ingalill Bergström, Linköping, (5 år) Alice Jönsson, Linköping, (5 år) Eva-Britt Jacobsson, Vikbolandet (7 år) 2001 Agneta Hell, Linköping (1 år) Gunilla Jarmar, Norrköping, (8 år) Per-Einar Nordkvist, Norrköping (2år) FÖRENINGENS SENASTE ORDFÖRANDE PER-EINAR NORDKVIST OMVALDES FÖR ÄNNU ETT VERK- SAMHETSÅR. VÅRA LOKALER På St Persgatan 132 i Norrköping har vi en mycket bra föreningslokal, som vi tack vare Vård- och Omsorgskontoret i Norrköpings kommun får disponera kostnadsfritt. Under året har vi fortsatt arbetat med att anpassa och göra i ordning lokalen så att den passar vår verksamhet. Här finns nu utrymmen för gemensamma medlemsaktiviteter, och styrelsens arbete, Vi har en del som kan utnyttjas för utbildningsoch informationsträffar och ett tyst rum som kan användas för enskilda samtal. Dessutom har vi ett kontorsrum för vårt kansli och ett kök så att vi kan ordna fika och annan förtäring vid våra aktiviteter. Föreningen hyr också en lokal i Linköping. Det är i Föreningshuset Fontänen, på Västra vägen 32, i gamla brandstationen, som vi har ett kontorsrum, där vi kan förvara vårt material. Lokalen används till våra styrelsemöten, som hålls växelvis i Norrköping oh Linköping. Vi har också under året använt lokalen som träffpunkt för deltagarna i Aspergerträffarna. EKONOMISKT redovisar föreningen en vinst för 2011 på cirka kronor. Det stora överskottet är i första hand från föreläsningarna med Svenny Kopp och Ulrika Aspeflo som föreningen ordnade under året, med ett rejält ekonomiskt stöd från Östsam/ Läns-Slako. 8 FA-AKTUELLT Medlemstidningen FA-Aktuellt har utkommit fem gånger under året. FA-Aktuellt innehåller aktuell information till våra medlemmar om aktiviteter, evenemang, utbildningar, mm Tidningen som i år har haft 16 respektive 20 sidor, innehåller också informativa artiklar kring autism och Aspergers syndrom. I tidningen finns också månadsprogrammen för de kommande två månaderna. Förutom till våra medlemmar, skickar vi ut tidningen till politiker, tjänstemän och beslutsfattare, samt till vissa boenden och intresserade personer inom autismområdet. Under året har vi också börjat lägga ut tidningen som PDF-fil på vår hemsida. STYRELSEMÖTEN Under året har vi haft åtta styrelsemöten. Styrelsen har också haft ett arbetsmöte över en hel dag på Scandic i Linköping, där man planerade framtiden. ÖGONBLICK Ögonblick är Autism- och Aspergerförbundets riksomfattande medlemstidning. Som medlem i Autism- och Aspergerföreningen Östergötland får du Ögonblick hem i brevlådan fyra gånger per år. Ögonblick är landets främsta facktidning, när det gäller autism och Aspergers syndrom. VÅR HEMSIDA Vår webbplats uppdaterade och utvecklade vi under Detta har vi under 2011 följt upp med, att försöka hålla vår hemsida så aktuell, som det bara går. Genom att utnyttja samma tekniska plattform som riksförbundet har vi kunnat få en lättanvänd webbplats till en låg kostnad. Webbplatsen är en viktig kommunikationslänk med medlemmarna och en viktig informationsplats för såväl medlemmar som andra intresserade. Vi kommer successivt att utöka innehållet med eget material och länkar till andra intressanta webbsidor. Det är Gunnar Rikardsson, som ansvarar för vår hemsida, både för det tekniska och det innehållsmässiga. FACEBOOK På Facebook har vi också tagit plats under året. Här har vi möjlighet att berätta om aktuella aktiviteter på ett snabbt sätt. Vi kanske skulle hoppas, att flera medlemmar utnyttjade möjligheten för diskussion och chatter. 2 3

4 LISEBERGSRESAN För andra året i rad anordnade föreningen en resa till Liseberg i Göteborg. Första året var det bara deltagare i Aspergergruppen i Linköping, som deltog, men i år var alla medlemmar välkomna att delta i resan. I en stor turistbuss med plats för över 50 personer, embarkerade ett 35-tal medlemmar bussen med start i Norrköping. Vi stannade sedan i Linköping och Ödeshög, där flera deltagare steg på bussen. Framme efter ett antal mil i bussen, blev det parkering, entré och inköp av åkband och sedan var det bara att åka! Alla roade sig med mer eller mindre hemska, hisnande, roliga och otroliga attraktioner. Efter ett tag satte hungern in på allvar. Några käkade hamburgare och andra gick till restaurang för att spisa. Timmarna bland karuseller och andra åkdon gick fort, och det var en samling trötta men nöjda resedeltagare, som satte sig i bussen för hemfärd till Östergötland. Med som ledare på resan var Gunnar Rikardsson och Per-Einar Nordkvist. SKINKMACKA Årets skinkmacka serverades måndagen den 19 december. Vi var ett tiotal hungriga föreningsmedlemmar, som såg fram emot en första smakbit på julens höjdartradition. Visst smakade det bra med vörtbröd, skinka och OJs senap. Det fanns dessutom vegetarisk mat, lite ost, köttbullar och grönsaker för dem som var hungriga. De flesta drack julmust till skinkan. DAG- VERK- SAMHET Tre gånger i veckan har vi dagverksamhet för en person med LSS-beslut. Det är måndags- och fredagskvällar, samt torsdagsförmiddag, som vi bedriver denna verksamhet på uppdrag av Norrköpings kommun. Fenomenmagasinet i Linköping är en populär träffpunkt för barn och vuxna. Föreningen hyr magasinet och låter våra medlemmar fritt få disponera anläggningen efter eget intresse. Ledare för dessa träffar är Anna Khan. FRISKVÅRDSPOOLEN Friskvårdspoolen i Valla i Linköping hyrde vi under både vår och höst för Familjebad i lugn miljö. Åtskilliga medlemmar tog tillfället i akt, att bada i en trivsam miljö, utan stänk och höga ljud från andra badande. Det var Ana Lilian de Farfán, som ledde dessa uppskattade badträffar. BASSÄNGBAD En gång i veckan under skolterminerna har våra medlemmar möjlighet att bada i varmvattenbassängen på Sandbyhov i Norrköping Föreningen hyr bassängen en timme varje lördag under terminerna, och det är Liisa Sarén, som ansvarar för baden. Meningen är, att även de som tycker att det är för högt ljud i de vanliga inomhusbaden, ska ha en möjlighet att under året kunna bada i varma bassänger. Antalet deltagare på badet varierar, men är oftast inte så stort att de badande störs av andra som plaskar i vattnet. MEDLEMSÖKNING För första gången under 2000-talet var föreningens medlemsantal under 2010 över 500. Vår medlemsökning fortsatte under 2011 och den förste december 2011 hade vi 570 medlemmar i föreningen. Vi var en av de distriktsföreningar, som procentuellt sett ökade sitt medlemstal mest under Ambitionen är att jobba för en ytterligare medlemsökning under FILM PÅ BIO Att gå på bio och se riktig film är fortsatt mycket uppskattat bland våra yngre medlemmar. Som vanligt har vi visat bio i Linköping och Norrköping. Bland filmerna kan nämnas: Megamind, Trassel, Yogi Björn, Hotell Gyllene Knorren, Gnomeo och Julia, Rio, Arthur oh de två världarna, Fu Panda, Smurfarna, Savannens hjältar, Bilar 2, Nalle Puh och hans vänner, Lånaren Arrietty, Happy Feet 2. Föreningen hyr hela salongen och betalar biobiljetten för alla barn och vuxna. TRÄFF-STATISTIK Om man gör en sammanställning över de träffar och sammankomster, som föreningen anordnat under 2011 skulle den se ut så här: Styrelse- och årsmöten 10 Föräldraträffar i Linköping 8 Diskussionsaftnar 3 AS-träffar i Linköping 20 AS-träffar i Norrköping 44 Öppet hus i Norrköping 44 Dagverksamhet 125 Utbildning - information 8 Barnverksamhet 10 Bad 62 Bio 17 Övrigt 15 Totalt cirka 366 ASPERGERTRÄFFAR Endast med uppehåll under några få veckor mitt i sommaren och kring jul, har vi träffats i Aspergergruppen i Norrköping varje måndag under hela året. I Linköping har vi i snitt träffats två gånger i månaden, med uppehåll över sommaren. I Norrköping är det cirka 30 personer med Aspergers syndrom, som under året har besökt våra träffar på måndagarna. Som mest har vi varit personer. Under måndagskvällarna har det oftast varit fria diskussioner i aktuella frågor, eller om funktionsnedsättningen. Spel av olika slag, har varit en given sysselsättning under många av träffarna. Aspergerträffarna i Linköping, har haft en striktare uppläggning, med givna diskussionsämnen. Här har man också haft flera uteträffar, på pizzeria, bowlinghall, utflykter mm. ÖPPEN DÖRR Efter att under flera år ha haft ÖPPEN DÖRR för personer med Aspergers syndrom på fredagskvällarna, flyttades under året träffarna till torsdagar, och intresset mångdubblades. Liksom på måndagarna, är det fria diskussioner och spel som gäller.. FÖRÄLDRARTRÄFFAR har vi haft under året i Linköping. Det är Ana Lilian de Farfán, som lett dessa träffar. Intresset för träffarna har dock varit i avtagande, varför vi inför 2012, har bestämt, att föräldraträffarna i Linköping tills vidare är inställda. I Norrköping har vi under året inte haft några föräldrarträffar, men kommer att starta dessa igen under DISKUSSIONSKVÄLLAR Under andra halvan av 2010 startade vi diskussionskvällar för personer med Aspergers syndrom. 5-6 personer med Aspergers syndrom inbjöds till en diskussionskväll med Heidi Häyrynen som ledare. Dessa träffar fortsatte vi med tre gånger under vårterminen Här kunde man gå in djupare på de spörsmål, som deltagarna ville diskutera.. 4 5

5 Världskändis skrev i FA-Aktuellt Tony Attwood, en av världens mest kända forskare och pedagoger inom autism och Aspergers syndrom skrev själv i föreningens tidning FA-aktuellt nummer Tony Attwood har tillsammans med Carol Gray, en anna guru inom autismoch Aspergers syndromområdet skrivit Aspie- Kriterier. Istället för ordet diagnos, bör vi använda upptäckt, som de båda säger. Föreningen bad att få publicera de tvås gemensamma Aspie-Kriterier. Tony Attwood svarade snabbt på FA-Aktuellts mejl-begäran och i nummer ett, kunde vi presentera det världsunika dokumentet. I N S T Ä L L T Under våren 2011 försökte vi två gånger dra igång våra tidigare så uppskattade ungdomsgrupper, men inte heller denna gång fick vi några som var intresserade. Föreningens ambition, var att vi skulle göra något för våra medlemmar med Aspergers syndrom under 18 år, men vi fick ingen respons på vår inbjudan. Vi återkommer Prova-på-aktiviteter Föreningen har under året kunnat erbjuda sina medlemmar några olika prova-på-aktiviteter. Med prova-på-aktiviteter menar vi arrangemang eller övningar, där föreningen går in och erbjuder medlemmarna ekonomiskt stöd för att testa, prova på olika aktiviterar, som sedan, om provet är positivt, kan utmynna i en egen bra verksamhet för våra medlemmar. Under 2011 har vi haft biljetter till Tropicariet, som vi kunnat erbjuda intresserade Prova-på-are. Vi har också haft Prova-på-aktivitet tillsammans med Kenpo, där några av våra yngre medlemmar fått lära sig självförsvar. Som Prova-på-aktivitet, kan vi också räkna det besök på Busfabriken, som assistansbolaget Humana inbjöd våra medlemmar till. Forskarstöd Under året har ett par tre forskarlag med studerande från Universitetet i Linköping bett om hjälp med sin forskning i vår medlemstidning FA-Aktuellt. I tidningen har man presenterat sin forskning och efterlyst personer, som kunnat svara på frågor kring autismspektrumtillstånd och hur det är att leva med denna funktionsnedsättning. Resultaten av denna forskning presenteras i kommande nummer av FA- Aktuellt. RESOR Aspergergruppen i Linköping genomförde under försommaren resor till Stockholm och Vadstena. Resan till Stockholm, inkluderade bland anant besök på Wasamuseet. Resan till Vadstena gjordes för att studera gamla bilar och motorcyklar. Den planerade resan till Söderköping inställdes på grund av dåligt intresse. INTENSIVT UTBILDNINGSÅR 2011 har varit ett mycket intensivt utbildningsår för Autism- och Aspergerföreningen Östergötland. Vi har haft närmare 500 personer, som deltagit i de utbildningar, som vi anordnat. Multiplicerar vi antalet åhörare med det antal timmar, som varje föreläsning omfattat så visar det sig, att vi är uppe i nästan mantimmar som vi har undervisat i. Svenny Kopp Överläkaren och forskaren Svenny Kopp lockade ett 80-tal åhörare till sin föreläsning i Filmstaden i Norrköping den 5 oktober. Svenny Kopp har länge forskat kring flickor och Aspergers syndrom och det var resultaten från denna forskning, som hon presenterade för en intresserad åhörarskara. Ulrika Aspeflo Närmare 150 personer lyssnade i Missionskyrkan i Linköping när Ulrika Aspeflo föreläste om meningsfulla aktiviteter och fungerande kommunikation för personer med autism. För att få personer med autism att ta spontana initiativ till kommunikation så krävs vissa förutsättningar menade Ulrika och gav också i sin föreläsning ett stort antal praktiska exempel på hur man ska lyckas med att skapa stimulerande kommunikation för personer med autism. Gunilla Jarmar - föreningens tidigare ordförande - ledde under hösten en föräldrautbildning i lokalen i Norrköping. Här var det ett tiotal föräldrar, som fick lära sig grunderna om autismspektrumtillstånd och föräldraskap. Tanken är att denna ubildning, ska fortsätta under 2012, med träffar var tredje lördag i lokalen på St Persgatan 132 i Norrköping. Johannes Almborg hade under hösten två föreläsningar i föreningens regi. Dels var Johannes i Söderköping och berättade om sitt liv med Aspergers. Samma föreläsningstema presenterade han sedan i Finspång. Närmare 100 personer lyssnade på Johannes på de båda platserna. Johannes var också under året engagerad av Landstinget i Jönköpings län och här undervisade han inför ett 100-tal landstingsanställd personal inom habilitering och bup. Fila-Gänget som numera består av Johannes Almborg, Linn Larsen, Jenny Larnemark och Sandra Taaveniku, har även under 2011 förmedlat sina kunskaper om olika funktionsnedsättningar. De fyra har informerat på Campus inför blivande lärare och på Hagagymnasiet för blivande fritidspedagoger. Notabelt är, att det är vår lilla förening med våra begränsade resurser, som ansvarar för den utbildning om funktionshinder, som blivande lärare får. Vår informationsinsats är mycket uppskattad - och nyttig. Den lärdom som våra föreläsare ger till blivande lärare kommer från det FILA-projekt, som Föreningen Autism drev tillsammans med Norrköpings kommun under åren Sandra Taaveniku berättade om sina funktionsnedsättningar vid en Aspergerträff i Motala. Per-Einar Nordkvist berättade om autism och Aspergers syndrom vid en utbildningsvecka för Klass-Morfar i Motala. 6 7

6 BALLONGER OCH INFORMATIONSHÄFTEN DELADES UT TILL CIRKA 200 LÖRDAGSFLANERANDE LINKÖPINGSBOR PÅ VÄRLDSAUTISMDAGEN DEN 2 APRIL. LÄNGST TILL VÄNSTER ÄR DET JOHANNES ALMBORG, SOM FÖRSÖKER FÅ SIN BALLONG ATT LYFTA. Världsautismdagen 2011 Den 2 april har av FN proklamerats som World Autism Day. Vår förening utnyttjade detta, genom att på olika sätt berätta om samt sprida kunskap om funktionsnedsättningen. I centrala Linköping stod vi under ett par förmiddagstimmar och delade ut våra broschyrer och ballonger. På eftermiddagen hade vi en festlig, informativ och trevlig träff i Grenadjärsalen. Här fanns mer än 50 besökare, som fick lyssna till föredrag av Agneta Hell, Johannes Almborg och Anna Khan. Alvida Vidstige, underhöll med sång och gitarrspel. RIKSKONFERENSEN Riksförbundets Rikskonferens om Problemskapande beteende hölls i år för första gången i Linköping. Perfekta arrangemang och ett späckat program bidrog till, att årets rikskonferens blev mycket lyckad. Föreningen fanns på plats, med ett bord, där vi presenterade våra trycksaker och sålde pins. Dessutom hade vi upplåtit en del av vårt utställningsbord till fyra studerande vid Linköpings Universitet, som presenterade sitt egenproducerade handikapphjälpmedel för personer med kommunikationsproblem, den så kallde pure. Både föreningens del av utställningsbordet och pures del av detsamma lockade stora besökarskaror under båda konferensdagarna Första Pusselbiten Autism- och Aspergerföreningen Östergötland delade under 2011 för första gången ut sin utmärkelse Pusselbiten. Meningen är att denna utmärkelse ska gå till någon person, som gjort något speciellt inom autismområdet. Personen ska på något sätt ha anknytning till Östergötland. Första gången kom sju nomineringar in från våra medlemmar. Styrelsen valde Yvonne Segerborg, lärare vid komvux i Norrköping, att få den första utmärkelsen. Styrelsens motivering löd bland annat: Yvonne Segerborg arbetar med gnista och glöd för att studerande med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska kunna genomföra sina vuxenstudier. Första stipendiaterna För första gången delade föreningen också ut sitt föreningsstipendie. Stipendiesumman är på kronor och första året delades stipendiet mellan Anneli Berg, Norrköping och Jan Lunde, Söderköping. INFORMATIONSMATERIAL Foldern DETTA ÄR VI, som föreningen tog fram till 2010 har under året uppdaterats och delats ut vid olika evenemang, utbildningar och träffar. Mer än exemplar av skriften har vi distribuerat under året. Dessutom har vi tagit fram två egenproducerade skrifter i E65-format om VAD ÄR AUTISM samt VAD ÄR ASPERGERS SYNDROM. I slutet av året tog vi också fram en fickversion av dessa båda skrifter, som vi under 2012 kommer att trycka och distribuera till intresserade mottagare. Ambitionen att sprida månadsprogrammen till BUP, BUH oh offentliga anslagstavlor har vi inte klarat av i någon större utsträckning under året. SAMRÅD OCH SAMVERKAN Under verksamhetsåret har föreningen inbjudits och skickat representanter till följande konferenser, samrådsmöten, föreläsningar respektive överläggningar. Autism- oh Aspergerförbundets styrelse Take Knol Autism- och Aspergerförbundets representantskaps- och riksmöte Johannes Almborg och Ana Lilian de Farfán Rikskonferensen i Linköping Per-Einar Nordkvist, Johannes Almborg, Ana Lilian de Farfán och Lena Vidstige Ordförandeträffar HSO Agneta Hell, Samråd med Omsorgsnämnden, Linköpings kommun Ana Lilian de Farfán Ordförandekonferens Gunnar Rikardsson NSPH Östergötland Per-Einar Nordkvist Östergötland 15 mars 2012 BIBLIOTEKET Cirka 150 böcker om autism och Aspergers syndrom finns det i vårt bibliotek, konstaterade vi vid den bokafton vi hade 2010, då vi invigde vårt bibliotek. Bokinköpen under 2011 har legat på en något lägre nivå än tidigare år. Men ambitionen att skapa ett mycket välsorterat bibliotek för litteratur om neuropsykiatri står kvar. Ansvarig för vår bibliotek är Tomas Högfeldt. Per-Einar Nordkvist Agneta Hell Gunnar Rikardsson Ana Lilian de Farfán Johannes Almborg Annika Lindeström Tomas Högfeldt Lena Vidstige. 8 9

7 Belopp i kronor EKONOMIN 2011 Resultaträkning Föreningens intäkter Medlemsavgifter Föreläsningar, seminiarier, utbildningar Landstingsbidrag Kommunbidrag Gåvor Övriga intäkter Summa intäkter Föreningens kostnader Aspergerträffar Barnverksamhet Ungdomsverksamhet Föräldraträffar Utflykter, resor Årsmöte, medlemsmöten Övriga medlemsaktiviteter Föreläsningar, seminarier, utbildningar FA-aktuellt, medlemstidning Webbplats, information, utskick Litteraturinköp Styrelsen Kurser och konferenser för funktionärer Lokalkostnader Förbrukningsmateriel Administration, kansli, kontorsmtrl Post, telefon, bredband Skyltar, trycksaker, PR Resekostnader Försäkringar Av- och nedskrivningar Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Räntenetto ÅRETS RESULTAT Balansräkning Tillgångar Inventarier Kundfordringar Övriga fordringar Kortfristiga placeringar Kassa Bank Summa tillgångar EGET KAPITAL o. SKULDER Eget kapital Föreningens kapital Årets resultat Summa eget kapital Skulder Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostn. o. förutbet. intäkter Summa skulder Summa Eget kapital o Skulder

8 Verksamhetsplan 2012 V erksamhetsplan för föreningens innevarande verksamhetsår, ska enligt stadgarna upprättas och fastläggas av årsmötet. Autism- och Aspergerföreningen Östergötlands plan bygger på tidigare års verksamhet och utökad med ett antal nya aktiviteter. Bibliotek Föreningen har som målsättning att utvidga oh bygga ut sitt bibiotek till Östergötlands förnämsta, när det gäller litteratur om autism, Aspergers syndrom, neuropsykiatriska funktionshinder, och i förlängningen även litteratur om vetenskap kring funktionsnedsättning. FA-Aktuellt Föreningens medlemstidning FA-Aktuellt planeras att utkomma med sex nummer under Tidningens upplaga ska öka från 700 till 800 ex. Aspergerträffar Föreningen har - sedan nio år tillbaka - varje måndag Aspergerträffar i vår lokal i Norrköping. Under 2011 flyttades fredagsträffarna till Öppen dörr på torsdagarna.ambitionen är att fortsätta med detta. I Linköping träffas vi var 14:e dag. Under 2012 ska vi också börja med Aspergerträffar varannan vecka i Motala. Barnverksamhet Föreningen har sedan ett antal år bioföreställningar på Filmstaden i Linköping och Norrköping för våra yngsta medlemmar med autism. Vi köper en eftermiddagsföreställning nio gånger per år och visar de senaste aktuella filmerna. Under 2012 kommer filmvisningarna i Norrköping att flyttas från Filmstaden till Cnema. Föreningen hyr badet på Sandbyhov en gång i veckan under skolterminerna. Och ett par gånger i månaden hyr vi Friskvårdspoolen i Linköping. Föreningen ordnar också besök på Fenomenmagasinet och Busfabriken. Under 2011 startade vi prova-på-verksamhet för barn med autism och utvecklingsstörning, bland annat till Tropicariet oh på Kenpo. Denna vberksameht ska utveklas under Föräldraverksamhet Föreningen anordnade under 2011 föräldraträffar på Fontänen i Linköping. Dessa träffar upphör tills vidare på grund av lågt intresse. I Norrköping har vi startat föräldraträffar två ånger i månaden. Föräldramiddag anordnas en gång under året. Utbildning/kurser Vi vill att våra styrelsemedlemmar ska ha en MYCKET GOD kunskap om de funktionshinder, som finns bland våra medlemmar. Därför erbjuds styrelsemedlemmarna att åka på föreläsningar och utbildningar, så att de sedan i sin tur ska kunna hjälpa och instruera och ge råd till våra medlemmar. Häri ingår också de utbildningar och kurser, som föreningen ordnar internt. Minst två egna proffsföreläsningar planeras i år. Dessutom kommer föreningens egna medlemmar att föreläsa om sitt funktionshinder på flera platser under Information Föreningen ansvarar för utbildning av blivande lärare på Campus i Norrköping. Vi utbildar också fritidspedagoger vid Hagagymnasiet i handikappkunskap. Under 2012 kommer vi också att erbjuda pensionärsföreningar, Rotaryklubbar mm en utbildning och information kring Aspergers syndrom. Lokal Föreningen disponerar i dag - genom kommunens försorg - en bra lokal på Sankt Persgatan 132 i Norrköping och en mindre kontorslokal i Fontänen i Linköping. Daglig verksamhet En av våra medlemmar har ett LSS-beslut om att ha sin dagliga verksamhet hos Autism- och Aspergerföreningen. Östergötland. Detta är ett beslut som gällt sedan 2004/2005. Personen ifråga är verksam i lokalen tre dagar i veckan. Övrigt Den 16 juni planeras årets resa till Liseberg. En resa, som är öppen för alla föreningsmedlemmar. BUDGET 2012 Intäkter Externa aktiviteter och arrangemang Utbildnings- och kursverksamhet Uppdragsverksamhet, föreläsningar Annonser i FA-Aktuellt Bidrag och gåvor Bidrag från landstinget Bidrag från kommuner Medlemsavgifter Ränteintäkter Summa intäkter Kostnader Medlemsaktiviteter Aspergerträffar Bio Bad Prova-på-verksamhet Annan barn- o ungdomsverksamhet Föräldraträffar Utflykter, resor Övriga aktiviteter Externa aktiviteter och arrangemang Utbildnings- och kursverksamhet Uppdragsverksamhet och föreläsningar Informations- och opinionskostnader World Autism Day Stipendium Styrelse och föreningsaktiviteter Styrelsemöten Utbildning styrelsen Riksmöten Årsmöte o medlemsmöten Medlemsinformation FA-aktuellt Inköp av böcker Avgifter till förbund o föreningar 500 Andra föreningskostnader Administration Kansli Lokalkostnader Förbrukningsmateriel Marknadsföring, skyltar, PR Kontorsmateriel Tele, bredband och post Försäkringar Resekostnader Övriga kostnader Avskrivningar Summa kostnader Beräknat resultat

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl. 11.00 Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00.

DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 2013 klockan 11.00. Kallelse DMBK kallar medlemmar till årsmöte lördag den 16 mars 213 klockan 11.. Plats: Lilla Västanbergsvägen 24 Dagordning 1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet. 2. Fråga om mötet har utlysts

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Foto: Charlotte Nordahl, publicerad under Creative Common licens VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE 31 MARS 2015 KL 1800 LINKÖPINGS STADSHUS Kvällens program Inledning Mötesförhandlingar Återblick 20 år med föreningen

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan

onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan onsdag den 18 mars kl 18.00 i Korskyrkan Ur programmet: Årsmötesförhandlingar Annika Rönnkvist, Kullens Handelsträdgård, berättar och visar bilder: Lotteri - vi tar tacksamt emot vinster till lotteriet.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket

SeniorNet Lidingö. Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket 1 SeniorNet Lidingö Kallelse till ordinarie årsmöte måndagen den 3 mars 2014 kl. 9.00 i hörsalen på Stadsbiblioteket Dagordning 1 Mötet öppnas. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av två

Läs mer

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE

HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE HAMNENS VÄNNER NYHAMNSLÄGE ÅRSMÖTESHANDLINGAR FRÅN MÖTE 9 MARS 2015. INNEHÅLLER PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET SAMT KALLELSE, DAGORDNING, VERKSAMHETSBERÄTTELSE, EKONOMISK REDOVISNING. REVISIONSBERÄTTELSE SAMT

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 5, 2014-06-28 vid Boulebanan 1 Styrelsens ordförande Lars Danielsson hälsade de 27 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Trollhättans Brukshundklubb Årsmöteshandlingar 2015 Nätbilaga Dokument: Dagordning Preliminärt årsprogram Verksamhetsplan Valberedningens förslag Budgetförslag Dagordning Trollhättans brukshundklubb 2015

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00

Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet. Tid 2015 01 31 13:00 Handlingar för årsmöte Sverok Östergötland 2015. Plats Studiefrämjandet Tid 2015 01 31 13:00 Fastställan av dagordning 1. Mötet öppnas 2. Formalia 2.1. Fråga om Mötets behörighet 2.2. Val av mötesordförande

Läs mer

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar

Årsmöte 2014-04-23. Årsmöteshandlingar Årsmöte 2014-04-23 Årsmöteshandlingar Innehåll FÖRSLAG TILL DAGORDNING... 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013... 3 ÅRSREDOVISNING FÖR 2013... 4 REVISIONSBERÄTTELSE... 5 LOKAL MEDLEMSAVGIFT... 6 BUDGET 2014...

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Dagordning för årsstämma

Dagordning för årsstämma Dagordning för årsstämma Årsmötets öppnande 1. Val av ordförande för årsmötet 2. Val av protokollförare 3. Val av rösträknare 4. Val av justerare, vilka jämte årsmötets ordförande justerar årsmötesprotokollet

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet.

Datum 2014-03-27. Föreningens ordförande, Carl-Åke Utterström, hälsade deltagarna varmt välkomna och öppnade mötet. ÅRSMÖTESPROTOKOLL 1 (3) Datum 2014-03-27 Årsmöte mars 2014 Protokoll fört vid Villaägarföreningen Jakobsbergs 126:e årsmöte torsdagen den 27 mars 2014 kl. 18:30 på Pilbogården, Kristinagatan 14, Västerås.

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00.

Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. Dagordning Västerås kennelklubbs årsmöte 11 februari 2015, 19.00. 1. Mötets öppnande 2. Val av ordförande att leda mötet 3. Styrelsens anmälan om sekreterare för mötet 4. Justering av röstlängd 5. Val

Läs mer

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse

SMC Kronoberg. Verksamhetsberättelse SMC Kronoberg Verksamhetsberättelse 2012-2013 Årsmöte SMC Kronoberg 131006 DAGORDNING 1. Mötets Öppnande. 2. Val av mötesordförande. 3. Val av mötessekreterare. 4. Val av 2st justeringspersoner, tillika

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar

Hembygdsgillet i Karlstad Stadgar ÄNDAMÅL 1 Hembygdsgillet i Karlstad, Gillet, är en ideell förening vars ändamål och syfte är att med folklig tradition som grund verka för ett sunt nöjesliv i förening med god arbetsvilja. Gillets verksamhet

Läs mer

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23

Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 Årsmötesprotokoll Härnö BS 2014-09-23 1. Härnö BS ordförande Anders Lundgren hälsade samtliga välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Sven-Arne Staflund valdes till årsmötets ordförande. 3. Anders Norberg

Läs mer

1 januari 25 maj 25 maj 31 december

1 januari 25 maj 25 maj 31 december Art Kallelse till föreningsstämma i Svensboda samfällighetsförening Tid Lördagen den 31 maj 2014 kl 10.00-11.30 Plats Föreningshuset vid fotbollsplanen Dagordning 1 Föreningsstämmans öppnande 2 Fråga om

Läs mer

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet

Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet Västra Regionen av Koloniträdgårdsförbundet www.koloni-vastreg.se Till Västra Regionens medlemsföreningar, regionstyrelsen, revisorerna och valberedning samt styrelsen för värdföreningen Eklundshovs Koloniträdgårdsförening

Läs mer

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning

Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning Årsmöte 2012-03-11 på Karlsnäsgården Förslag till dagordning 1. Mötets öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet. 4. Val av två protokolljusterare, tillika

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015

Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening. Tisdag 28 april 2015 Årsmöte i Gällstaö Fastighetsägareförening Tisdag 28 april 2015 1. Mötets öppnande 2. Val av mötesfunktionärer Ordförande Sekretärare Två protokolljusterare/rösträknare 3. Mötets behöriga utlysande 4.

Läs mer

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013

BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 BJÄRE GOLFKLUBB ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2013 Protokoll fört vid Bjäre Golfklubbs Årsmöte lördagen den 5 januari 2013 I Båstad Kommuns sessionssal Mötets öppnande Björn Johnsson inledde mötet med att hälsa alla

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb

Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Protokoll fört vid årsmöte med Skånes Roddförbund 2007-03-12 på Malmö Roddklubb Närvarande: 14 medlemmar representerade Helsingborgs Roddklubb, Höganäs Roddförening, Landskrona Roddklubb, Malmö Roddklubb

Läs mer

Ordinarie årsmöte 2014

Ordinarie årsmöte 2014 Dagordning: Ordinarie årsmöte 2014 TID: 2013-09-11 (torsdag) kl 19.00 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet 4. Val av två justerare

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2014 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10

Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Plats: Örebro BK 2007-03-10 Svenska Dobermannklubben Årsmötesprotokoll Sid 1(5) Årsmötets öppnande Ordförande Thord Byström hälsade alla välkomna, förrättade prisutdelning och förklarade därefter årsmötet öppnat. 1 Fastställande

Läs mer

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved.

Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. Kallelse till ILCO:s årsmöte 2010 Söndagen den 21 mars håller vi årsmötesförhandlingar på Hotell Nissastigen i Gislaved. 10.30 Kaffe och fralla 11.00 Sedvanliga årsmötesförhandlingar 12.30 Lunch 13.30

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Årsmöte Djurens Rätt Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte Djurens Rätt Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 3. Godkännande av kallelsen 4. Godkännande av dagordningen 5. Styrelsens kassa- och verksamhetsberättelse 6. Revisorernas

Läs mer

RFSU Stockholms stadgar

RFSU Stockholms stadgar RFSU Stockholms stadgar 1 Namn Föreningens namn är Riksförbundet för sexuell upplysning Stockholm och förkortas RFSU Stockholm. 2 Säte Föreningens säte är Stockholm. 3 Ändamål Föreningen utgår från övertygelsen

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN

STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN STADGAR FÖR VÄSTBERGATRÄFFEN Reviderade och antagna av årsmötet i mars 2013 Föreningens namn är Västbergaträffen med organisationsnummer 802004-6937. Västbergaträffens hemvist är Stockholm. Västbergaträffen

Läs mer

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL

STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL 1 STADGAR FÖR ERICSSON IDROTTSFÖRENING, i GÖTEBORG/MÖLNDAL Reviderade 1974-03-14, 1975-03-05, 1982-02-25, 1994-05-09, 2004-03-04, 2005-03-15 1 BAKGRUND Ericsson Idrottsförening är en ideell idrottsförening,

Läs mer

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015

Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 Förslag till Dagordning F 13 Kamratförenings årsmöte 2015 1 Årsmötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Val av ordförande till årsmöte 4 Val av sekreterare till årsmötet 5 Val av justeringsmän,

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007

Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Verksamhetsberättelse PCS Racing 2007 Styrelsen i PCS Racing avger härmed föreningens trettonde verksamhetsberättelse för tiden 1 januari 31 december, 2007. Klubbens målsättning är att bedriva klubbracing

Läs mer

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson

3. Val av mötessekreterare Till sekreterare för mötet valdes Gunilla Carlson Protokoll fört vid årsmöte med Gothems sockenförening den 8 mars 2015 i Gothems Bygdegård Närvarande: Ca 40 medlemmar 1. Mötets öppnande Ordförande Christina Näslund hälsade alla välkomna och inledde med

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte

SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte t SPHK NEDRE NORRA Inbjuder alla medlemmar till Årsmöte Lördag 7/3-2015 kl. 17.00 I samband med SPHK NN s Klubbmästerskap. I Norråker, Jämtland. Lokal: Restaurang Utposten, Norråker. Möteshandlingar kommer

Läs mer

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening

LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening LO-Facken i Kristianstads Socialdemokratiska Förening Årsberättelse 2013 Dagordning 1. Mötet öppnas 2. Godkännande av dagordning 3. Val av 2 st justeringsmän tillika rösträknare 4. Val av ordförande till

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Härmed kallas medlemmarna i Krokanens samfällighetsförening till Förenings stämma onsdagen den 19 mars klockan 19.00 hos familjen Örtenstrand, Kringelkroken 19. Med kallelsen

Läs mer

www.sjofartskultur.org

www.sjofartskultur.org Protokoll årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap 2014 Årsmöte i Sjöfartens Kultursällskap DATUM & TID: Torsdag den 8 maj klockan 15.00 PLATS: Katarina Sjöfartsklubb Stockholm Närvarande: Berit Blomqvist Emma

Läs mer

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning

Lunk i Kring- ideell förening för handikappridning Stadgar för Lunk i Kring- Ideell förening Föreningen bildad 1992-02-12 Syfte 1 Lunk i krings syfte är att bedriva ridning i form av ridträning och/eller fritidsridning relaterat till hälsa (rehabiliterings

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap

Välkommen till årsmöte för. Umeå stads trädgårdssällskap Välkommen till årsmöte för Umeå stads trädgårdssällskap 2 februari 2015 Dagordning 1. Årsmötet öppnas av sällskapets ordförande 2. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt 3. Fastställande av dagordning

Läs mer

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a

Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Protokoll: Årsmöte för Aktiv Demokrati 2011 Datum: 2011-09-16 -- 2011-09-24 Plats: Möte via Internet http://aktivdemokrati.se/forum/viewforum.php?f=130&start=0&sk=s&sd=a Dagordning: 01. Val av mötesordförande

Läs mer

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13

SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 SEKTIONSÅRSMÖTE 2015-01-13 RALLY DAGORDNING 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd vid mötet. 3. Godkännande av kallelsen till årsmötet. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av ordförande för

Läs mer

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping

Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping Årsmötesprotokoll för Östgöta Distriktet Den 16 mars 2014 Valla Folkhögskola, Linköping 1. Mötets öppnande. Ordförande Katinka Ryttse hälsade alla välkomna till Östgöta Distriktet Årsmöte och förklarade

Läs mer

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27

GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Verksamhetsberättelse 2007 2 GOTLANDS IDROTTSHISTORISKA FÖRENING 2008-03-27 Gotlands Idrottshistoriska Förenings medlemmar inbjudes härmed till årsmöte torsdag 27 mars 2008 kl 18.30 i Polishuset i Visby.

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening

Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening 2014-11-10 Stockholms Roddförening stiftad 8 april 1880 Kallelse till årsmöte i Stockholms Roddförening Tid: Torsdagen den 27 november 2014 kl. 19.00 Plats: Föreningens båthus, Lidovägen 22 Dagordning

Läs mer

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas

Kl. 10.10 Introduktion av påverkanstorget. Kl. 10.30 Påverkanstorget öppnar. Kl. 12.00 Lunch med aktiviteter. Kl. 13.00 Förhandlingarna återupptas Inbjudan Styrelsen för Hallands Scoutdistrikt inbjuder till distriktsstämma 2013. Kallelsen har skickats ut tidigare via epost 2013-08-11 Plats: Parkskolans aula, Engelbrektsgatan 6-8, 312 31 Laholm Tid:

Läs mer

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12)

ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) ATT BILDA EN LOKALFÖRENING - råd och tips om hur man bildar och arbetar i en förening (uppdaterad 2014-03-12) Vad är en ideell förening? En förening kan bildas av ett antal personer med ett gemensamt intresse.

Läs mer

Hovgården fiber Ekonomisk förening

Hovgården fiber Ekonomisk förening Hovgården fiber Ekonomisk förening Kallelse till årsmöte Onsdagen den 18 mars 2015 Kl. 18:15 i Björlandagårdens Café Varmt välkomna!! Eventuella Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

1. Karlstad Båtklubbs organisation

1. Karlstad Båtklubbs organisation 1. Karlstad Båtklubbs organisation Karlstad Båtklubb(KBK) bildades 1982-02-03. Karlstad Båtklubb kan vara ansluten till Värmlands Båtförbund, Värmlands seglarförbund, Svenska Båtunionen och Svenska Seglarförbundet.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Juridiska föreningen vid Umeå universitet

Juridiska föreningen vid Umeå universitet Juridiska föreningen vid Umeå universitet Om föreningen 1. Juridiska föreningen vid Umeå universitet är en underförening till samhällsvetenskapliga sektionen (Samsek) och ytterst till Umeå studentkår (US).

Läs mer

Stadgar RFSL Stockholm

Stadgar RFSL Stockholm Stadgar RFSL Stockholm 1 Föreningens namn 1.1 Föreningens namn är RFSL Stockholm 2 Tillhörighet Reviderade vid årsmöte 16 mars 2013 2.1 RFSL Stockholm är en ideell förening och en avdelning inom Riksförbundet

Läs mer

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening

NORMALSTADGAR. För släktforskarförening Sveriges Släktforskarförbund Framtagna 2011 NORMALSTADGAR För släktforskarförening 1 Föreningens namn Föreningens namn är. 2 Föreningens ändamål Föreningen, är en ideell förening samt politiskt och religiöst

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448

ÅRSREDOVISNING 2012 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745000-0448 ÅRSREDOVISNING 212 BRF Gillesgården, Lund Org nr 745-448 Förvaltningsberättelse för 212 Brf Gillesgårdens styrelse får härmed överlämna berättelse om verksamheten under år 212. Styrelsen har efter årsstämman

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats.

En förening ska ha stadgar och styrelse och ska vara öppen för alla på er arbetsplats. Sida 1 av 7 Råd och tips om hur ni bildar en ny förening Saknar ni en förening på er arbetsplats för att bättre kunna arrangera lokala hälsofrämjande aktiviteter för personalen och för att ni ska kunna

Läs mer

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2)

Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Malmö-Ystad Skyttekrets Sid 1 (2) Protokoll fört vid MALMÖ-YSTAD SKYTTEKRETS ÅRSMÖTE för 2014 på Lilis Tallrik i Dalby 2015-03-23. Närvarande: 27 personer 1. Ordförande Sandy Heinmark hälsade mötesdeltagarna

Läs mer

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar

November 2/2012. SVEFOs hemsida www.svefo.eu. Fotomässan i Stockholm. Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar November 2/2012 Aktuell information från Östra Svealands Fotoklubbar I detta SVEFO-INFO finner du inbjudan till årets SVEFO-stämma och utställning. Som tidigare meddelats är det Danderyds FK som står för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201

ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 ÅRSREDOVISNING 2012 för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren, Nyköping Org nr: 716402-1201 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Blomsterhandlaren i Nyköping får härmed avge redovisning för föreningens

Läs mer

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar

Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Årsmöte 2011-04-19 Redovisningshandlingar Förslag till Dagordning vid ordinarie årsmöte (föreningsstämma) med Villaägarna Nordöstra Skåne- Österlen. Dag: 19/4 2011 Plats: Furuboda konferensanläggning 1

Läs mer

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund

Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Lund Koloniföreningen Öster II Protokoll 1 (5) Möte: Föreningsstämma /årsmöte Ref nr 4/2014 Datum: 2014 04 27 Plats: Österstampet, Öster II Kopia till pärmarna i bruna och röda stugorna Närvarande: Enligt bifogad

Läs mer

Norrbottens Bowlingförbund

Norrbottens Bowlingförbund Norrbottens Bowlingförbund Årsmötesprotokoll 2014-06-08 Norrbottens bowlingförbunds årsmöte ägde rum i Luleå den 8 juni, 2014. Närvarande: Anders Nilsson, Kalix Andreas Lindgren, Luleå Anki Karlsson, Boden

Läs mer