Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the"

Transkript

1 Välkomnar till årsmöte för Autism & Asperger föreningen Västerbotten Den 29 mars 2014 kl Storgatan 76, HSO Umeå Under mötet ska vi gå igenom Årsmötesförhandlingar Föreläsning av Anders Bäckström/ Bräntbergskolan Vi bjuder på Gourmet och italiensk buffé, dryck, kaffe/the

2 Förslag till dagordning Autism & Aspergerföreningen Västerbotten årsmöte 2014 den 29 mars kl 11.00, HSO, Storgatan 76 Umeå 1. Val av ordförande för mötet 2. Val av sekreterare för mötet 3. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 4. Fastställande av dagordning 5. Upprättande och justering av röstlängd 6. Fråga om mötet blivit behör igen utlyst 7. Föredragning och behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och årsredogörelse. 8. Föredragning av revisionsberättelse 9. Fråga om fastställande av balans- och resultaträkning 10. Fråga om ansvarsfrihet 11. Fastställande av medlemsavgift för nästkommande år 12. Fastställande av ersättningar under innevarande år 13. Fastställande av verksamhetsplan och budget för innevarande år 14. Val av styrelseledamöter 15. Val av styrelsesuppleanter 17. Val av revisor och revisorssuppleant 18. Val av valberedning 19. Behandling av inkomna motioner och förslag 20. Övrigt

3 Verksamhetsplan 2014 Vi fortsätter vårt samarbete med de föreningar och organisationer och myndigheter som vi redan har påbörjat. Närvarar vid olika Tillställningar för att sprida information om funktionsnedsättningen som t ex Psykeveckan, Autismdagen, m.m. Vi kommer att göra olika medlemsaktiviteter för medlemmarna. Vi ska jobba för att synas mer för allmänheten. Budget! För att öka vår inkomst så jobbar vi för att ordna föreläsning med bl a Bo Helskov Elven kommande år. Och jobba för att öka medlemsantalen Ordna Norrläger igen för medlemmar och måbra personer 3

4 Verksamhetsberättelse 2013

5 Årsberättelse för verksamhetsåret 2013 ORGANISATION Styrelse Från och med årsmötet Ordförande: vice ordförande: övriga ledamöter: Suppleanter: Carina Winsa Siw-Marie Nyman Kassör: Gunilla Frykholm Sekreterare Linn Mingert/Anders Marklund Maria Sandberg Niclas Winsa Carina Holm Styrelsen har under året hållit 9 protokollförda sammanträden. Föreningen hade vid årets slut 281 medlemmar. Revisor: Revisorssuppleant: Kenneth Persson Sophie Karlsson MÅLSÄTTNING Autism- och Asperger föreningen Västerbotten arbetar för att sprida kunskap, förståelse kring funktionsnedsättningar inom autismspektrumet, samt verka för positiva förändringar i samhället inom handikappområdet. Skolfrågor Klasserna för elever med funktionsnedsättningen Asperger syndrom (nedan kallat A.S) på Bräntbergsskolan. Likaså klasserna för elever med funktionsnedsättningen autismspektrumtillstånd på Berghemsskolan, Ersängsskolan. Carlshöjd och Kolbäck. Arbete, sysselsättning och fritid Gruppverksamheten på ungdomsgården Hartan, för ungdomar med funktionsnedsättningen A.S, som sedan 2004 är i kommunal regi. Daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättningen A.S. på Adema har flyttat sin verksamhet i höst till Aros på Glimmervägen 7B. De anordnar kurser och träffar under dagtid. Även möjlighet till praktikplatser på olika arbetsplatser med hjälp av Aros och Nätkraft. 5

6 Medverkan och samverkan Föreningen har haft sedvanlig representation på Riksmötet och Förbundsrådet via Maria Sandberg och Carina Winsa, samt på HSO via Siw-Marie Nyman. Föreningen har representerat via Maria Sandberg vid nätverksträffar för vuxna med Asperger syndrom, med syfte att samla kunskap och kompetens för att kunna stödja dessa personer utifrån ett helhetsperspektiv, med representanter från AF, FK, psyk rehab, Ungdomscentrum, Råd- och stöd, Adema, Viva Resurs Unga, kommunala serviceboenden och Autism- och Aspergerföreningen. Träffas 4ggr/år Vi samarbetar med Norrbotten och Västernorrland för att samköra föreläsningar för att få ner kostnaderna. I socialpsykiatrins Brukarråd representerar Maria Sandberg Autism- och Asperger föreningen, som träffas var 6.e till 7.veckan totalt 5-6 gånger per år. Arbetsgrupp angående Psykeveckan, där Maria Sandberg representerar Autism & Asperger föreningen, har haft ett tiotal träffar inför vecka 45. Jonas Åkerström, Elsa Negusse, Eva Hägglund och Maria Sandberg stod vid informationsbord i Lindellshallen under Psykeveckan. Autismdagen firades i år med att gå i kortege från glashuset till ordenshuset där vi i samarbete med vuxenskolan anordnade föreläsning med Eva Sjöholm -Lif om barn och vuxna med autism och asperger som var mycket uppskattat och mycket folk var med från Stockholm i söder och Luleå i norr hade folk åkt för att lyssna på denna föreläsning. Har haft 1 träff där Carina Winsa var med från föreningen med Prio-Umeå om psykisk ohälsaen plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa där vi ska ska kunna påverka det vi tycker är viktigt. Och som är ett samarbete mellan olika föreningar i Västerbotten och Vuxenskolan och Kommun och Landsting. Lokalavdelningen fortfarande vilande i Skellefteå, men finns två kontaktpersoner som representerar Autism- och Asperger föreningen i olika samverkansgrupper. Dels en representant från familj med yngre barn med funktionsnedsättning inom autismspektrumet, Åsa Lindskog Bäckström och dels från en med äldre barn (vuxen), Anna Tegby när det gäller under olika samverkansträffar i Skellefteå kommun. Föreningen blev inbjuden av politiska Alliansen om att föreläsa om Autism och Siw-Marie representerade oss, och fick beskriva vad det innebär och vilka behov det medför. Vi medverkade i handikappmässan den 19-20/4 på Nolia med info bord. Nya fina roll-ups och informations blad om vår förening i västerbotten har tryckts upp. Vi har fått mycket beröm för dessa.

7 Vi medverkade också efter Måns Möllers show i Umeå den 5/ med ett infooch bokbord där de fick prata,bli medlemmar få info med mera. Detta var vi ensamma om i hela Sverige om att göra, väldigt uppskattat av gäster och Måns Möller. Information Aktuell information går att inhämta på Riksföreningen Autisms hemsida och även för att bli medlem, Aktuell information som gäller i vårat distrikt kan inhämtas från våran hemsida På Kolbäckens habilitering har representanter från styrelsen träffat nya föräldragrupper, för att informera om föreningen. Vi har även en informationstavla, där man kan hitta olika typer av informationsmaterial. Vi har även lagt ut informationsmaterial på olika inrättningar, som BUP, vårdcentraler, Socialtjänsten, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen m.fl. Maria Sandberg och Carina Winsa har representerat föreningen vid olika tillfällen om funktionsnedsättningen inom autism. MEDLEMSKAP Med i Autism- och Asperger förbundet Med i Västerbottens HSO MEDLEMSAKTIVITETER Föreläsningar Ordnat en egen föreläsning med Nicklas Mårtensson, Förbundsombud, som föreläste om skolan. Bevistat forskarstafettens olika seminarier, inom Socialt arbete. Bevistat Psykveckans olika föreläsningar under vecka 45 Josefin Mikaelsson som föreläste om LSS-lagen Unik försäkringar Medlemsmöten Autismdagen med föreläsning av Eva Sjöholm -Lif Niklas Mårtensson föreläste om hur får vi skolan att fungera för våra barn och 7

8 ungdomar inom Autismspektrat i maj medverkade gjorde även Politiker och rektorer från olika skolor. Föreningsmiddag på Restaurang Balder i november Familjebad i Aqua-Arenan i Holmsund KONGRESSER Medverkat på Gymnasielärarnas NPF-dag på Nolia i oktober Medverkat på Varenda Unge Ska Klara Skolan tillsammans med hjälpmedelsinstitutet. Bevistat Rikskonferensen Arbete och boende i Linköping i november, Norrlägret Våran distrikts förening ordnade även i år Norrlägret med må bra kurser, ute på Darkarlså folkhögskola i samarbete med Norrbotten och Västernorrland.Kursdeltagarna var vuxna från 18 år med funktionsnedsättningen Asperger syndrom och högfungerande Autism och deras måbra personer som kan vara föräldrar,syskon, ledsagare,kontaktperson mfl Vi hade 26 st kursdeltagare. Som fick som fick bla Testa silversmide,massage akupunktur Ansvarig ifrån vår förening var Maria Sandberg.Lägret var väldigt uppskattat och årets höjdpunkt för många kursdeltagare.

9 Ordförandet har ordet! 2013 har varit ett givande och inspirerande och intressant och intensivt år för mig som ordförande att tillsammans med styrelsen fått leda Autism & Asperger föreningens arbete. Med många bra inslag under året med Norrlägret igen, olika föreläsningar mm. Och att medlems antalet ökar är också roligt. Har ni medlemmar förslag på aktiviteter eller ideer så är ni välkomna att höra av er. Mitt och styrelsens jobb känns uppskattat och trevligt, vårt mål är att framtiden skall lysa klarare och starkare med vårt arbete i fokus för hela Västerbotten. Där vi hoppas att fler vill engagera sig i våra frågor och engagemang. Tack för detta år! Carina Winsa Ordförande Carina Winsa, Ordförande Siv-Marie Nyman, Vice ordförande Gunilla Frykholm, Kassör Anders Marklund Sekreterare Marie Sandberg, ledamot Niclas Winsa Ledamot Carina Holm, Suppleant 9

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland

ÅRSMÖTET 2012. Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland ÅRSMÖTET 2012 Handlingar med dagordning, årsberättelse, ekonomiska redogörelser mm inför årsmötet med Autism- och Aspergerföreningen Östergötland onsdagen den 21 mars 2012 kl 19.00 i Föreningslokalen,

Läs mer

Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad

Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad Autism- och Aspergerföreningen I Borås Stad 1 Årsredogörelse för Autism- och Aspergerföreningen i Borås Stad Org.nr. 855900-8993 Räkenskapsåret 2011 01 01 2011 12 31 Autism- och Aspergerföreningen I Borås

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010

Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Verksamhetsberättelse verksamhetsåret 2010 Styrelsens sammanställning av det gångna verksamhetsåret. Styrelsen har bestått av: Bengt Strömgren Lars Lindgren Christine Fredin Samuel Mehret Carinne Sjöberg

Läs mer

Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539

Verksamhetsberättelse. för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539 Verksamhetsberättelse för AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA 883800-5539 2014 1 883800-5539 Sida 2 av 9 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2014 AUTISM- OCH ASPERGERFÖRENINGEN DALARNA Det allra viktigaste i en

Läs mer

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET

DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET DET HÄR ÄR AUTISM- OCH ASPERGERFÖRBUNDET Autism- och Aspergerförbundet arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd.

Läs mer

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun.

Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 2013 Årsmöteshandlingar till årsmötet den 26 mars 2014, på Scandic i Falun. 1 FOMS årsmöte 20140326 1 Årsmötet öppnande 2 Godkännande av dagordning 3 Godkännande av årsmötets utlysande, dess behörighet

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014

Möteshandlingar. Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 Möteshandlingar Grön ungdom stockholms stads årsmöte 2014 1 Innehållsförteckning: Praktisk information 3 Förslag på dagordning 4 Förslag på arbetsordning 5 Verksamhetsberättelse 7 Ekonomisk berättelse

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012

Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse och Årsredovisning för 2012 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 000 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för

Läs mer

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11

Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic Höstens konferenser Aktiviteter och träffar. Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Oktober 2012 Nr. 3, årgång 11 Omslagsbild: Falkguden Horus tvåtusenåriga tempel i Edfu, Egypten, 10 februari 2012 (Foto: Fil. mag. Sandra Petojevic (aspergare)) Dragspelet på tåget av Sandra Petojevic

Läs mer

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22

Innehåll. Dagordning årsmöte 2015-03-22 Verksamhetsberättelse 2014 1 Innehåll o Dagordning o Inledning och kort bakgrund om föreningen o Styrelseberättelse o Årsberättelse 2014 o Resultaträkning o Balansräkning o Revisionsberättelse Dagordning

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Styrelsens sammansättning

Styrelsens sammansättning Sammanfattning Svenska OCD-förbundet Ananke med läns- och lokalföreningar, lokalavdelningar och kontaktpersoner, arbetar ideellt för människor som lider av tvångssyndrom/ocd (Obsessive Compulsive Disorder).

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Årsmöteshandlingar 2015 RFSL Borås Magasinsgatan 1-3 mars 2015 1 Innehållsförteckning Dagordning - 3 Inledning - 4 Förtroendevalda - 5 Verksamhetsberättelse - 6 Verksamhetsplan - 21 Årsbokslut - 29 Propositioner

Läs mer

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42

RFSL JÖNKÖPING. Kallar till Årsmöte. Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 RFSL JÖNKÖPING Kallar till Årsmöte Lördagen den 26 mars 2011 Klockan 14:00 På CLUB42 Norra Strandgatan 42 Alla som har giltigt medlemskap i RFSL Jönköping har rätt att närvara, yttra sig och har rösträtt.

Läs mer

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige.

FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. 2013 nr 1 FEED-BACK FAMÖS, familjeterapiföreningen i Östra Sverige. Styrelsen Annika Daveby-Karlquist, ordförande Håkan Pettersson, kassör Cecilia Scott-Wiklöf Marie Stridh Madeleine Cocozza Rolf Hessel,

Läs mer

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning.

2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Datum: 2015-05-07 Förening: RFSL Kalmar län Organisationsnummer: 802474-4916 Handläggare: Annelie Skogsberg 2:a kallelsen till extra årsmöte inkl. en uppdaterad dagordning. Detta är RSFL Kalmar läns andra

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal

Ansökan från föreningen Möjligheternas plats gällande verksamhetslokal Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret Tjänsteutlåtande 2015-01-29 Helene Bengtson Sidan 1 av 3 Dnr 2015/0021 UAN-1 Diariekod: 100 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från föreningen Möjligheternas

Läs mer

Dags för årets viktigaste möte

Dags för årets viktigaste möte DAGS FÖR ÅRSMÖTE 2 Dags för årets viktigaste möte Varje år senast 28 februari ska årets viktigaste möte för klubben hållas på arbetsplatsen. På årsmötet får medlemmarna möjlighet att påverka och besluta

Läs mer

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera

tillgång till alla aktiviteter som ditt distrikt anordnar som föreläsningar, badbesök, träffgrupper, läger och mycket mera Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2013 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 13 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema

Nyhetsbrev. En Stärkt Röst. Ljusglimtar i vår tillvaro. Ett nytt år är här! Kom ihåg datumet! En dag med ungdomstema F E B R U A R I 2 0 1 3 Nyhetsbrev En Stärkt Röst Ljusglimtar i vår tillvaro En dag med ungdomstema Den 12 februari är det dags för Funktionshinderdelegationens sammanträde. Denna gång är det fokus på

Läs mer

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning

Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning Årsberättelse Göteborg 2014-2015 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2 2. Medlemmar 2 3. Styrelsen 2 3.1 Förtroendevalda 3 3.2 Styrelsens arbete 2-5 4 Verksamheter 5 4.1 Läxhjälp 5 4.2 Frukostklubben

Läs mer

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist

Syvi-nytt nov 2014. Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Syvi-nytt nov 2014 Skulpturen Sólfarid vikingaskepp av Jón Gunnar Árnason Foto: Christel Lindqvist Ordförande har ordet Onsala 2014 10 30 Bästa kollegor och SYVI-medlemmar! Tack kära konferenskommitté

Läs mer

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism.

Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och vuxna med autism. Autism- och Aspergerförbundet Verksamhetsberättelse för 2014 1 Det här är Autism- och Aspergerförbundet Förbundet har ca 14 600 medlemmar och arbetar för att förbättra villkoren för barn, ungdomar och

Läs mer