STRADA Värmland

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "STRADA Värmland 2007 2012"

Transkript

1 Personskador i trafiken STRADA Värmland Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland

2 2

3 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data 5 2. Personskador i trafiken, Värmland Fotgängare Cykel Moped MC Personbil 14 Rapport uppdaterad

4 1 Inledning I denna rapport redovisas antal personer som skadats i samband med olyckshändelser i trafikmiljön under åren 2007 till och med 2012 i Värmland. Personskadorna finns registrerade i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som är ett gemensamt trafikskadeinformationsprogram för polisen och hälso- och sjukvården. Registreringarna inom hälso- och sjukvården i Värmland utförs på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad och Torsby sedan år Rapporten är tänkt att ge en översiktlig bild av personskador som uppstår i trafikmiljön i Värmland. Uppdelat på skadegrad, ålder- och könsfördelning, singel- eller i konflikt med annan trafikant samt fördelning på länets kommuner. Informationen ska användas som en del i det förebyggande arbetet av de aktörer som har kunskap om den lokala trafikmiljön, bland annat kommuner, Transportstyrelsen m fl. Det finns möjlighet att få ut mer detaljerade data för varje kommun dels via Transportstyrelsens/STRADA s webbaserade uttagsprogram (via eller genom enheten för Folkhälsa och samhällsmedicin, Hälso- och sjukvårdsstaben, Landstinget i Värmland. I STRADA markeras platsen för varje personskada på kartan med en blå markör för polisregistrerade skador och röd markör för skador registrerade inom hälso- och sjukvården (se exempel sidan 5). Polisen och hälso- och sjukvårdens data kompletterar varandra. Polisen har bra underlag för motortrafikanter i åldrarna år. Sjukvården registrerar fler yngre och äldre oskyddade trafikanter än polisen, fram för allt i stadsbebyggelse. Att data från år 2007 presenteras i denna rapport beror dels på att: Klassificeringen av skadornas allvarlighetsgrad ändrades 1/1 2007, från 1990 års AIS - klassifikation till en uppgraderad version från år I praktiken har det betytt att vissa skador har fått en lägre allvarlighetsgrad och därmed blir uppgifterna från data före 2007 inte jämförbara med åren efter Se rapport: Färre allvarligt skadade i vägtrafiken, Transportstyrelsen. Första januari 2007 infördes en ny rutin på akutmottagningar i Värmland som innebär att alla övriga typer av personskador som uppkommit i samband med olyckshändelser registreras. Därmed har också kvaliteten i STRADA-registreringen förbättrats och bortfallet minskat. Notera: En viss förändring av data ske då STRADA är en så kallad levande databas, dvs. uppgifterna bearbetas och kompletteras efterhand. Att skillnaden i antalet omkomna i Transportstyrelsens officiella data och i tabellerna i denna rapport beror på att de officiella dödstalen är rensade från död på grund av sjukdom, sådan genomgång av uppgifterna i STRADA har inte skett. Att i diagrammen där skadorna fördelas på kommun är få skador registrerade i Storfors och Kristinehamn, boende i dessa kommuner söker vård på Karlskoga lassarett, där ingen STRADA-registrering sker. Att uppgifterna i diagrammen är det totala antalet registrerade skador under 6-årsperioden och inte relaterade till antalet invånare i respektive åldersgrupp eller kommun i länet. I diagrammet för kommunfördelning anges okänd skadekommun med (tom) Folkhälsostrateg Kaj Sundström Folkhälsa & Samhällsmedicin Landstinget i Värmland Landstingshuset, Karlstad /

5 Exempel på användning av STRADA-data (från STRADA-rapporten 2009) Torsby kommun, Ruskåsen, väg E 45 mellan Vägsjöfors och Stöllet Exemplet nedan visar hur det är möjligt att zooma in ett vägavsnitt i STRADA. Här väg E 45 som både av den registrerande personalen och andra aktörer uppfattats som särskilt olycksdrabbat. 1 1 Torsby kommun STRADA Samtliga registrerade personskador i trafikmiljön rapporterade av polis (blå) och hälso- och sjukvård (röd). 2 Samtliga registrerade personskador (alla trafikanttyper) i trafikmiljön rapporterade av polis (blå) och hälso- och sjukvård (röd) för väg E 45 mellan Vägsjöfors och Stöllet Totalt 145 personskador varav 93 är kända av hälso- och sjukvården och 98 av polisen. 2 3 Ruskåsen , delavsnitt på E 45 mellan Vägsjöfors och Stöllet. Det avsnitt som uppfattas som särskilt olycksdrabbat av den personal på akutmottagningen i Torsby som registrerar i STRADA. Efter en dödsolycka med danska skidturister inblandade, mars 2008, så gjordes en utökad djupstudie av Vägverket. Där deltog representanter från polisen, Sunne och Torsby Räddningstjänster och Torsby kommun, NTF, landstinget/ambulansen samt företrädare från skidanläggningarna i Branäs och Hovfjället. Uppgifter från STRADA användes. Exempel på åtgärder: Sträckan besiktades och trafikfarliga platser identifierades. I skarpa kurvor så har vägmärken/varningsmärken sats upp. Hastigheten har sänkts från 90 till 80 km/tim. 3 Räddningstjänsten i Torsby, kontrollerar kvaliteten på däcken olycksdrabbade bilar. Där framkommer att danska bilar körs med vinterdäck (odubbade). I samarbete med Branäs och Hovfjället får de danskar som bokar stuga särskild översatt trafikinformation om vilka svenska krav som gäller vintertid i trafiken. Efter insatserna minskade olyckorna i kurvorna men omkörningsolyckor samt singelolyckor på raksträckor ökade vilket har lett till ytterligare åtgärder, bl.a. beslut om omkörningsförbud på en delsträcka. Inga dödsolyckor har skett på vägsträckan efter de insatser som gjorts. På samma sätt som i exemplet ovan så går det exempelvis att skilja ut fotgängare i en stadskärna, cyklister som pendlar via gång- och cykelvägar etc. * Uppgifterna i STRADA ska användas av alla aktörer som är ansvariga för trafikmiljön som underlag i det skadeförebyggande arbetet och som grund i uppföljningen av preventiva insatser som görs. *Cykelolyckor i Karlstads kommun ; Nilson, Sundström, Andersson. Karlstads Universitet (i samarbete med Länsförsäkringar, Karlstads kommun, Landstinget i Värmland) bygger på STRADA-data. 5

6 2 Personskador i trafiken, registrerade i STRADA Värmland FOTGÄNGARE Totalt har personer registrerats under 6-årsperioden varav skadats i olika grad Skadegrad Totalt Döda Svårt skadade, ISS > Lindrigt skadade, ISS Totalt: Personer med okänd skadegrad Oskadade eller ISS = Ålders och könsfördelning fotgängare Oskadade personer och personer med okänd skadegrad samt personer med okänd ålder/kön ingår ej Fotgängare i konflikt med Antal skadade Singel 2343 (2, 91, 2250) Fotgängare 4 (-, -, 4) Cykel 27 (-, 2, 25) Moped 16 (-, 1, 15) MC 3 (-, 1, 2) Personbil 233 (8, 27, 198) Lastbil 15 (1, 3, 11) Buss 6 (2, -, 4) Spårburna fordon 2 (-, 2, -) Djur 3 (-, -, 3) Övrigt 22 (-, -, 22) Uppgifterna inom parenteserna anger från vänster antalet döda, svårt skadade, lätt skadade 6

7 Sammanfattning fotgängare Antalet skadade har ökat årligen under perioden, från knappt 400/år till ca 550/år I första hand är det äldre kvinnor som skadas, 55 år och äldre De flesta har skadats i singelolyckor Majoriteten som omkommit har varit i konflikt med personbil, 8 av 13 7

8 2.2 CYKEL Totalt har personer registrerats under 6-årsperioden varav skadats i olika grad. Skadegrad Totalt Döda Svårt skadade, ISS > Lindrigt skadade, ISS Totalt: Personer med okänd skadegrad Oskadade eller ISS = Ålders och könsfördelning - cykel STRADA Värmland Skadade cyklister fördelat på ålder och kön 300 Antal skadade cyklister Män Kvinnor Oskadade personer och personer med okänd skadegrad samt personer med okänd ålder/kön ingår ej Cyklist i konflikt med Antal skadade Singel 1880 (4, 65, 1811) Fotgängare 11 (-, -, 11) Cykel 155 (-, 2, 153) Moped 15 (-, 2, 13) MC 1 (-, -, 1) Personbil 240 (6, 15, 219) Lastbil 14 (-, -, 14) Buss 3 (-, -, 3) Djur 6 (-, 1, 5) Övrigt 27 (-, 4, 23) Uppgifterna inom parenteserna anger från vänster antalet döda, svårt skadade, lätt skadade 8

9 STRADA Värmland Skadade cyklister fördelat på kommun Antal skadade cyklister Sammanfattning cykel Antalet skadade har ökat under de två sista åren av perioden I första hand är det barn i åldern 7-14 år som skadas De flesta har skadats i singelolyckor Av de som omkommit har 4 varit i singelolyckor och 6 i konflikt med personbil 9

10 2.3 MOPED Totalt har 660 personer registrerats under 6-årsperioden varav 619 skadats i olika grad. Skadegrad Totalt Döda Svårt skadade, ISS > Lindrigt skadade, ISS Totalt: Personer med okänd skadegrad Oskadade eller ISS = Ålders och könsfördelning - moped Oskadade personer och personer med okänd skadegrad samt personer med okänd ålder/kön ingår ej Moped i konflikt med Antal skadade Singel 402 (-, 10, 392) Fotgängare 6 (-, -, 6) Cykel 3 (-, -, 3) Moped 33 (-, 3, 30) MC 6 (-, -, 6) Personbil 148 (1, 16, 131) Lastbil 4 (1, 1, 2) Buss 4 (-, -, 4) Djur 5 (-, -, 5) Övrigt 7 (-, 1, 6) Uppgifterna inom parenteserna anger från vänster antalet döda, svårt skadade, lätt skadade 10

11 Sammanfattning moped Antalet skadade har minskat årligen under perioden I första hand är det ungdomar i åldern år som skadas De flesta har skadats i singelolyckor Av de två som omkommit har så har skadehändelsen skett i konflikt med personbil, lastbil 11

12 2.4 MC Totalt har 403 personer registrerats under 6-årsperioden varav 389 skadats i olika grad. Skadegrad Totalt Döda Svårt skadade, ISS > Lindrigt skadade, ISS Totalt: Personer med okänd skadegrad Oskadade eller ISS = Ålders och könsfördelning - motorcykel Oskadade personer och personer med okänd skadegrad samt personer med okänd ålder/kön ingår ej MC i konflikt med Antal skadade Singel 258 (6, 31, 221) Fotg. 2 (-, -, 2) Cykel 2 (-, -, 2) Moped 4 (-, -, 4) MC 12 (-, -, 12) Personbil 86 (6, 15, 65) Lastbil 7 (2, 1, 4) Djur 16 (-, 2, 14) Övrigt 2 (-, -, 2) Uppgifterna inom parenteserna anger från vänster antalet döda, svårt skadade, lätt skadade 12

13 Sammanfattning MC Ingen större variation av antalet skadade under perioden I första hand är det män som skadas, i ökande antal från 20 år och uppåt Majoriteten har skadats i singelolyckor Av de som omkommit har 6 varit singelolyckor och 8 i konflikt med personbil, lastbil 13

14 2.5 PERSONBIL Totalt har personer registrerats under 6-årsperioden varav skadats i olika grad. Skadegrad Totalt Döda Svårt skadade, ISS > Lindrigt skadade, ISS Totalt: Personer med okänd skadegrad Oskadade eller ISS = Ålders och könsfördelning - personbil Oskadade personer och personer med okänd skadegrad samt personer med okänd ålder/kön ingår ej Personbil i konflikt med Antal skadade Singelolycka 1934 (39, 102, 1793) Fotgängare 10 (-, -, 10) Cykel 11 (-, -, 11) Moped 11 (-, -, 11) MC 29 (-, 1, 28) Personbil 2114 (21, 69, 2024) Lastbil 287 (15, 11, 261) Buss 47 (3, 3, 41) Djur 368 (4, 27, 337) Övrigt 53 (1, 1, 51) Uppgifterna inom parenteserna anger från vänster antalet döda, svårt skadade, lätt skadade 14

15 Sammanfattning personbil Antalet skadade minskade under perioden Flest män som skadas i åldrarna år och kvinnor något mer i åldrarna Majoriteten har skadats i singelolyckor eller i konflikt med annan personbil Dubbelt så många har omkommit i singelolyckor jämfört med i konflikt med personbil 15

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Personskador i trafiken STRADA Värmland

Personskador i trafiken STRADA Värmland Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2006 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

SKADADE I TRAFIKEN En sammanställning av antal skadade och omkomna i trafikolyckor. Dalibor Sentic Stadsbyggnadsförvaltningen

SKADADE I TRAFIKEN En sammanställning av antal skadade och omkomna i trafikolyckor. Dalibor Sentic Stadsbyggnadsförvaltningen SKADADE I TRAFIKEN 217 En sammanställning av antal skadade och omkomna i trafikolyckor Dalibor Sentic Stadsbyggnadsförvaltningen Innehållsförteckning Inledning... 1 Trafiksäkerhet i kommunens översiktsplan...

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Vägtrafikskador 2018

Vägtrafikskador 2018 Vägtrafikskador 218 324 324 personer omkom i vägtrafikolyckor under 218. 2 19 2 19 personer skadades svårt i vägtrafikolyckor under 218. 77% 249 av 324 omkomna, 77 %, var män. 61% 197 av 324 omkomna, 61

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 All data är hämtat från STRADA s internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Tekniska nämnden Sammanträdesdatum 2017-04-25 25 TEN 146/17 Trafikolycksstatistik 2016 Ärendet TF avdelningschef Magnus Johansson informerar om trafikolycksstatistiken för 2016. Ordföranden

Läs mer

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar 3.1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports olycksdata baseras på statistiken från STRADA, dvs. en sammanvägning

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

SKADEUTVECKLING I KOMMUNERNA. Talare: Claes Johansson & Kristina Mattsson

SKADEUTVECKLING I KOMMUNERNA. Talare: Claes Johansson & Kristina Mattsson SKADEUTVECKLING I KOMMUNERNA Talare: Claes Johansson & Kristina Mattsson 1 Trafikskadeutvecklingen i Sveriges Kommuner Redovisningen och analysen är en lägesbild som beskriver hur trafiksäkerheten har

Läs mer

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenska olycksdata Fem olika uppsättningar data om olyckor: Polis (olyckor med personskada

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Dnr Sida 1 (9) 2015-09-11 Handläggare Ellen Svensson 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2015-10-15 Trafikolyckor 2014. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Förslag till beslut 1.

Läs mer

Omkomna personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per invånare. Åren

Omkomna personer vid polisrapporterade vägtrafikolyckor, antal dödade per invånare. Åren Trafiksäkerhet Måluppfyllelse inom trafiksäkerhet i länet Det långsiktiga målet för vägtrafiksäkerhet är att ingen ska omkomma eller skadas allvarligt i trafiken (Nollvisionen). I det långsiktiga arbetet

Läs mer

Vägtrafikskador personer omkom i vägtrafikolyckor under personer skadades svårt i vägtrafikolyckor under 2017.

Vägtrafikskador personer omkom i vägtrafikolyckor under personer skadades svårt i vägtrafikolyckor under 2017. Vägtrafikskador 217 253 253 personer omkom i vägtrafikolyckor under 217. 2 275 2 275 personer skadades svårt i vägtrafikolyckor under 217. 77 % 196 av 253 omkomna, 77 %, var män. 57 % 143 av 253 omkomna,

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden 2011 2013 en översikt 1 Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Rapporten

Läs mer

TSV En jämförelse av dödade och skadade mopedister. före och efter införandet av AM-behörighet

TSV En jämförelse av dödade och skadade mopedister. före och efter införandet av AM-behörighet TSV 2018-5158 En jämförelse av dödade och skadade mopedister före och efter införandet av AM-behörighet En jämförelse av dödade och skadade mopedister före och efter införandet av AM-behörighet Transportstyrelsen

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Trafikkontoret Tjänsteutlåtande T2016-02178 Sida 1 (11) 2016-08-15 Handläggare Ellen Taavo 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Trafikolyckor 2015. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen.

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

TSV En jämförelse av dödade och skadade mopedister. före och efter införandet av AM-behörighet

TSV En jämförelse av dödade och skadade mopedister. före och efter införandet av AM-behörighet TSV 2018-5158 En jämförelse av dödade och skadade mopedister före och efter införandet av AM-behörighet Transportstyrelsen Avdelningen för väg och järnväg Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Rapporten

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2005-04-01 Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2-4-1 2-9-31 Sammanfattning Denna rapport har i jämförelse med den

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0

Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0 1 2017-06-28 Gemensam inriktning för säker gångtrafik 1.0 Syfte Syftet med den gemensamma inriktningen för säker gångtrafik är att systematisera säkerhetsarbetet och därmed öka säkerheten för gående. Detta

Läs mer

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2009 2010-08-18 Rapporten är framtagen på uppdrag av Trafikkontoret. Kontaktperson: Anna-Sofia Welander Telefon 08-508 261 94 WSP Analys & Strategi Kontaktperson: Karin

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm Trafikolyckor 2012 1 2013 Stockholms stad, Trafikkontoret Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 104 20 Stockholm Telefon

Läs mer

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1 2011-10-17 Rapporten är framtagen av Trafikkontoret. Kontaktperson: Anna-Sofia Welander Telefon 08-508 261 94 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 TRAFIKOLYCKSRAPPORTERING...

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Analys av trafiksäkerhetsläget 2015

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Analys av trafiksäkerhetsläget 2015 TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Analys av trafiksäkerhetsläget 2015 Omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2015, samt nödvändig utveckling fram till år 2020 Källa: STRADA 2 Omkomna kvinnor och män per

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor. RAPPORT Dnr TSV Mars 2017

Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor. RAPPORT Dnr TSV Mars 2017 Användning av mobiltelefon i rapporterade vägtrafikolyckor RAPPORT Dnr TSV 2017-1389 Mars 2017 Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Verksamhetsutveckling och stöd Datainsamling och analys Rapporten

Läs mer

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm Trafikolyckor 2013 1 Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 104 20 Stockholm Telefon 08 508 27 200 www.stockholm.se/trafikkontoret

Läs mer

Presentation över Trafiksäkerhetsläget på väg, Nollvisionen och etappmålen

Presentation över Trafiksäkerhetsläget på väg, Nollvisionen och etappmålen NOLLVISIONEN MÅL ANALYS INRIKTNINGAR LÄNKAR Presentation över Trafiksäkerhetsläget på väg, Nollvisionen och etappmålen 1 NOLLVISIONEN MÅL ANALYS INRIKTNINGAR LÄNKAR Vad är nollvisionen? Nollvisionen är

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå Brödtext Punktlista nivå 1 Punktlista nivå 2 Brödtext Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Ur innehållet Underlag - Mångårigt samarbete med Norrlands universitetssjukhus - Trafiksäkerhetsprogram - Trafikdatarapport

Läs mer

STRADA. Kaj Sundström. Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland

STRADA. Kaj Sundström. Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland [ Lat. handling ] STRADA Registrering av personskador i trafiken på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad och Torsby Kaj Sundström Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland STRADA Registrering

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2004/05-04-01

Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2004/05-04-01 Rapport Enkät kring skyddsutrustning vid motorcykel- och mopedolyckor SMC Uppsala i samarbete med NTF Uppsala län. Akademiska Sjukhuset 2004/05-04-01 2004/05-09-30 Sammanfattning Resultaten i denna rapport

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Dnr Sida 1 (12) 2017-09-19 Handläggare Ellen Taavo 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2017-10-19 Trafikolyckor 2016. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Förslag till beslut 1.

Läs mer

Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen

Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen Samarbete mellan Svenska Frakturregistret och Transportstyrelsen Resultat från Mölndals sjukhus år 2017 2 (10) Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Verksamhetsutveckling och stöd Rapporten finns

Läs mer

Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI

Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort. Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI Effekter och vikten av sänkta hastigheter i tätort Anna Vadeby, forskare i trafiksäkerhet på VTI Upplägg Hastigheter i tätort idag resultat från NTFs och VTIs uppföljning Hastighetens betydelse för en

Läs mer

Sida1. Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun

Sida1.   Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun www.hassleholm.se Sida1 Tekniska förvaltningen Trafikolyckor 2014 Hässleholms kommun Förord Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun skall årligen ta fram en rapport med sammanställning av aktuella

Läs mer

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem

Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem 1 Fotgängarnas fallolyckor - Ett ouppmärksammat problem Transportforum 2010-01-13 Lennart Adolfsson Fotgängarnas föreningen FOT har som uppgift att påvisa problem och risker som drabbar fotgängare sprida

Läs mer

Antal omkomna

Antal omkomna Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB

När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 2012-11-07 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB si När, var och hur inträffar cykelolyckor och vilka är mest utsatta? 212-11-7 Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB Irene Isaksson-Hellman If Skadeförsäkring AB SAFER Goals Phase #1 7122 Dödade

Läs mer

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikolyckor 214 En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 14 2 Stockholm Telefon 8 58 27 2 www.stockholm.se/trafikkontoret Dnr: T215-1981

Läs mer

Olyckor med snöskoter

Olyckor med snöskoter Dnr TSV 2019-818 Februari 2019 Olyckor med snöskoter En analys av snöskoterolyckor som inträffat under säsongerna 2012/13 2016/17 Transportstyrelsen Väg och järnväg Sektion Strategisk analys Rapporten

Läs mer

Samverkan för säker cykling

Samverkan för säker cykling TMALL 0141 Presentation v 1.0 Samverkan för säker cykling Cykelkonferensen 2018 Östersund Johan Lindberg Jörgen Persson 2018-05-23 Strategi för ökad och säker cykling Nystart Nollvisionen: Viktigt att

Läs mer

Sida1. Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun

Sida1.  Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun www.hassleholm.se Sida1 Tekniska förvaltningen Trafikolyckor 2015 Hässleholms kommun Förord Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun skall årligen ta fram en rapport med sammanställning av aktuella

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154

Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Protokoll 1 (5) Folkhälso- och tandvårdsutskottet Hälso- och sjukvårdsstaben Anders Andrén, David Kvicklund 2013-02-07 LK/130154 Plats Beslutande Landstingshuset, Karlstad Gert Ohlsson (FP), ordförande

Läs mer

Trafiksäkerhet och konjunktur

Trafiksäkerhet och konjunktur Trafiksäkerhet och konjunktur Mats Wiklund Bakgrund Antalet dödade i trafiken minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur Även trafikarbetet minskar i lågkonjunktur och ökar i högkonjunktur, men inte

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Dnr Sida 1 (11) 2018-09-04 Handläggare Ellen Taavo 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2018-09-27 Trafikolyckor 2017. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Förslag till beslut 1.

Läs mer

Olycksanalys av det statliga vägnätet i Stockholms län

Olycksanalys av det statliga vägnätet i Stockholms län RAPPORT Olycksanalys av det statliga vägnätet i Stockholms län ett underlagsarbete för framtida etablering av ATK Dokumenttitel: Olycksanalys av det statliga vägnätet i Stockholms län ett underlagsarbete

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR

OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR OLYCKS- OCH SKADEREDUCERANDE EFFEKTER AV ABS (ANTILOCK BRAKE SYSTEM) PÅ MOTORCYKLAR Matteo Rizzi 1, Johan Strandroth 2,3, Claes Tingvall 2,4 1 Vectura Consulting AB 2 Vägverket 3 Karolinska Institutet,

Läs mer

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2012* *Prel. stat. 2012 600 Antal

Läs mer

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering

Vägtrafikolyckor. Handledning vid rapportering Vägtrafikolyckor Handledning vid rapportering Titel: Vägtrafikolyckor, handledning vid rapportering Författare: Kristina Mattsson, Anci Ungerbäck, Transportstyrelsen, väg- och järnvägsavdelningen Publikation:

Läs mer

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna

Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Viktiga fakta om de vanligaste MC-olyckorna Statistiken på dessa sidor är hämtade från Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig MC och från STRADA dit polis och sjukvård rapporterar trafikolyckor.

Läs mer

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2016? Karin Bengtsson, Transportstyrelsen Åsa Forsman, VTI Johan Strandroth, Trafikverket

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2016? Karin Bengtsson, Transportstyrelsen Åsa Forsman, VTI Johan Strandroth, Trafikverket 1 Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2016? Karin Bengtsson, Transportstyrelsen Åsa Forsman, VTI Johan Strandroth, Trafikverket 2 Analys av trafiksäkerhetsläget 2016 Omkomna i vägtrafikolyckor 2006-2016,

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan

Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan Remissvar KS-2016/2472 Huddinge kommuns trafiksäkerhetsplan, SMC, och SMC Stockholm svarar på mängder av remisser. Då det gäller trafiksäkerhetsplanen för Huddinge kommun vill vi påtala att kommunen helt

Läs mer

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken År 22 Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 21 22 Rapport 2:29 Trafikkontoret Issn 113-153 Trafiksäkerhetsprogram för åren 21 22 har tagits fram av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar 1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports data baseras på statistiken från STRADA, dvs. en sammanvägning av olycksstatistik

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Martin Wester Trafik och exploateringsingenjör Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 AVGRÄNSNINGAR... 4 1.0 TRAFIKSÄKERHET... 4 1.1

Läs mer

Trafikolyckor 2011 BILAGA 1. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm. - på väg mot ett Stockholm i världsklass

Trafikolyckor 2011 BILAGA 1. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm. - på väg mot ett Stockholm i världsklass BILAGA 1 En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm Trafikolyckor 2011 - på väg mot ett Stockholm i världsklass www.stockholm.se/trafikkontoret 2012 Stockholms stad, Trafikkontoret Trafikkontoret

Läs mer

Trafikverkets arbete med fotgängare. Mats Gummesson Sektion Tillgänglighet och hållbar utformning

Trafikverkets arbete med fotgängare. Mats Gummesson Sektion Tillgänglighet och hållbar utformning Trafikverkets arbete med fotgängare Mats Gummesson Sektion Tillgänglighet och hållbar utformning Presentationens innehåll Kort bakgrund Pågående arbete kring fotgängare Kort kring skadade fotgängare Fotgängare

Läs mer

Säkerhetsläget på cykel. Ylva Berg, Trafiksäkerhetsenheten

Säkerhetsläget på cykel. Ylva Berg, Trafiksäkerhetsenheten Säkerhetsläget på cykel Ylva Berg, Trafiksäkerhetsenheten Omkomna fördelade efter färdsätt jan-nov, 2006-2011* * F o m 2010 exklusive suicid enligt officiell statistik (15-20 fall årligen). I den preliminära

Läs mer

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen. Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen, Åsa Forsman, VTI och Rikard Fredriksson, Trafikverket

Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen. Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen, Åsa Forsman, VTI och Rikard Fredriksson, Trafikverket Hur såg trafiksäkerhetsutvecklingen ut 2018? Hans-Yngve Berg, Transportstyrelsen, Åsa Forsman, VTI och Rikard Fredriksson, Trafikverket Indikator Nödvändig utveckling till mål 2020 1. Hastighet, statligt

Läs mer

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket

Säkrare cykling Gemensam strategi år Version 1.0. Johan Lindberg Trafikverket Säkrare cykling Gemensam strategi år 2014-2020 Version 1.0 Johan Lindberg Trafikverket Utmaningen att cyklingen ska öka! Det förutsätter att säkerheten ökar! 2 2014-06-10 Ladda ner här: trafikverket.se/nollvisionen

Läs mer

Trafikdatarapport Trafiksäkerhet i Umeå UMEÅ.

Trafikdatarapport Trafiksäkerhet i Umeå UMEÅ. Trafikdatarapport Trafiksäkerhet i Umeå 2012 2015 UMEÅ www.umea.se/kommun Innehåll Trafiksäkerhet i Umeå 2012 2015 Framtagen av: Umeå kommun, Gator och parker Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 1.1

Läs mer

Oskyddade Trafikanter

Oskyddade Trafikanter Oskyddade Trafikanter Inledning I vårt arbete om gruppen oskyddade trafikanter det vill säga alla de som befinner sid vid eller på en väg som inte färdas eller tar sig fram i ett fordon som är stängt och

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman

Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman Handläggare Datum Ärendebeteckning Linda Almljung Törngren Anders Håkman 2015-05-19 2015-2085 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Ärende: Trafikrådets handlingsplan 2015-2018 för ett trafiksäkert beteende

Läs mer

Cykelolyckor i Karlstads kommun 2007-2011

Cykelolyckor i Karlstads kommun 2007-2011 Cykelolyckor i Karlstads kommun 2007-2011 Finn Nilson, Kaj Sundström & Ragnar Andersson Riskhantering Institutionen för miljö- och livsvetenskaper Karlstads universitet i samarbete med Säker cykling faktabaserad

Läs mer

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister

Information om Utökade trafiksäkerhetsåtgärder för cyklister TN 292 /15 TN-Information Trafiknämnden 2015-12-18 Diarienummer 3078/15 Specialist & sakområden Malin Månsson Telefon 031-368 26 07 E-post: malin.mansson@trafikkontoret.goteborg.se Information om Utökade

Läs mer

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet

Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Drift och underhåll för cyklisters säkerhet Anna Niska NVF-seminarium Silkeborg, 4 juni 2015 Nollvisionen En förlåtande vägmiljö Photo: Hejdlösa bilder (vänster), Mikael Andersson (höger) Foto: Krister

Läs mer

Mopedolyckor efter EU-mopedens införande

Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor 2000-2006 Bild 1 Rekommenderad storlek Bredd: 800 pkt Höjd: 800 pkt Publikation: Mopedolyckor efter EU-mopedens införande Analys av mopedolyckor

Läs mer

Slutrapport av Skyltfondsprojekt DJUPSTUDIEANALYS AV VÄLTNING I OLYCKOR MED FYRHJULINGAR

Slutrapport av Skyltfondsprojekt DJUPSTUDIEANALYS AV VÄLTNING I OLYCKOR MED FYRHJULINGAR Vectura Box 3063 600 03 Norrköping Besöksadress: Luntgatan 28 Växel: 0771-159 159 Matteo Rizzi trafiksäkerhetsanalytiker matteo.rizzi@vectura.se 010-484 51 60 076-824 46 06 Slutrapport av Skyltfondsprojekt

Läs mer

Vägtrafikskador 2012 Beskrivning av statistiken

Vägtrafikskador 2012 Beskrivning av statistiken Vägtrafikskador 2012 Beskrivning av statistiken Vägtrafikskador 2012 Beskrivning av statistiken Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42 00 Fax: 010 414 42 10 E-post: trafikanalys@trafa.se

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar 1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports data baseras på statistiken från STRADA (Swedish TRaffic Accident Data

Läs mer

HISTORIK, KUNSKAP OCH ANALYS FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2010 2020

HISTORIK, KUNSKAP OCH ANALYS FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2010 2020 HISTORIK, KUNSKAP OCH ANALYS FÖR TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 2 22 Rapport :29 Trafikkontoret Issn 3-53 Ansvariga: Trafikkontoret: Suzanne Andersson Lennart Adolfsson Anna-Lena Lindström-Olsson Lars-Göran Wallin

Läs mer

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare VTI PM 2015-11-20 Diarienummer: 2014/0571-8.3 Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare En skattning baserad på polisens misstanke Åsa Forsman Susanne Gustafsson Förord Genom Trafikverkets

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

# VTlnotat. (db 1. T mygg/i nam_ Statens vag- och trafiklnstltut. Uppdragsgivare: Vägverket. Distribution:.fri/nyförvärv/begrânsad

# VTlnotat. (db 1. T mygg/i nam_ Statens vag- och trafiklnstltut. Uppdragsgivare: Vägverket. Distribution:.fri/nyförvärv/begrânsad # VTlnotat NUmmer: T 53 Datum: 1989-03-21 Titel: Uppskrivningsfaktorer för polisrapporterade olyckor och polisrapporterade skadade Författare: Hans Thulin Avdelning: Trafikavdelningen Projektnummer: 743

Läs mer

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade

Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon inblandade 1(5) Bilaga till remissvar TRV 2017/97669, vinterdäckskrav för tunga fordon Trafiksäkerhetspotential av vinterdäck på alla axlar på tunga fordon - analys av dödsolyckor på vinterväglag med tunga fordon

Läs mer

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Mc o räcken Jörgen Persson Trafikverket

TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0. Mc o räcken Jörgen Persson Trafikverket TMALL 0145 Presentation Widescreen v 1.0 Mc o räcken 2017 Jörgen Persson Trafikverket Omkomna skyddade och oskyddade trafikanter i vägtrafik (glidande 5-års medelvärden), 1996-2016 Källa: Transportstyrelsen

Läs mer

Bilisters beteende vid övergångsställe

Bilisters beteende vid övergångsställe Bilisters beteende vid övergångsställe Observationer av bilisters benägenhet att lämna gående företräde vid fem obevakade övergångsställen i Stockholm stad. Linda Hallenberg RAP. 1 mars 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen

Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen LULEÅ KOMMUN Tekniska nämnden 2009 08 27 89 261 Tekniska nämndens arbetsutskott 2009 08 13 153 373 Dnr 2007/257.511 Höga hastigheter på gång /cykelbana genom V Skurholmen Ärendebeskrivning Skurholmsgatans

Läs mer

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8

Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013. Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Vägtrafikskador 2013 Road traffic injuries 2013 Statistik 2014:8 Trafikanalys Adress: Torsgatan 30 113 21 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Varför en översyn?

Varför en översyn? 1 2012-04-26 Varför en översyn? Vi har trots allt en positiv utveckling är målet fortfarande en utmaning? Inom EU finns förslag om mål om halvering mellan 2010 och 2020 (högst 133 omkomna 2020) Modellerna

Läs mer

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial

Publikation 2004: åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år Analys av Vägverkets djupstudiematerial Publikation 2004:130 16-17 åriga personbilsförare inblandade i dödsolyckor år 1997-2002 Analys av Vägverkets djupstudiematerial Dokumentets datum Dokumentbeteckning 2004-12-08 Publikation 2004:130 Upphovsman

Läs mer

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar

Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Olycksundersökning av trafikolycka på riksväg 26 mellan Gislaved och Smålandsstenar Utredare: Robert Bang räddningstjänsten Gislaved/Gnosjö. 0371 82712 1. Inledning Allmänna utgångpunkter När en räddningsinsats

Läs mer

Trafiksäkerhetsläget 2017

Trafiksäkerhetsläget 2017 1 Trafiksäkerhetsläget 2017 Antalet omkomna och allvarligt skadade minskade lägsta antal omkomna sedan 40-talet Men, flera varningssignaler hastighetefterlevnad och nykterhet mötesseparering på statliga

Läs mer

Minskad sjukvårdsregistrering i Strada år 2015

Minskad sjukvårdsregistrering i Strada år 2015 Dnr TSV 2016-4905 November 2016 Minskad sjukvårdsregistrering i Strada år 2015 Möjliga orsaker, konsekvenser och åtgärder Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Verksamhetsutveckling och stöd

Läs mer

Säkerhet på fyrhjulingar ska öka!

Säkerhet på fyrhjulingar ska öka! Säkerhet på fyrhjulingar ska öka! Ny gemensam strategi ska visa vägen Jörgen Persson Trafikverket Peter Lundqvist SLU Alnarp 2 2015-03-17 300000 264 455 250000 200000 150000 148 216 ATV Quad Snöskoter

Läs mer