Personskador i trafiken STRADA Värmland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Personskador i trafiken STRADA Värmland"

Transkript

1 Personskador i trafiken STRADA Värmland Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland

2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland Totalt antal skadade, ålder och kön, perioden Skadade personer fördelade på trafikanttyp, perioden Skadade personer 17 år och yngre, perioden Skadade personer 65 år och äldre, perioden Skadade personer fördelade på olyckstyp, perioden Del I 8. Personer skadade i trafiken uppdelade på kommun, perioden Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng 28 Del II 9. Personer skadade i trafiken uppdelade på kommun, perioden Arvika Eda Filipstad Forshaga 32 2

3 9.5. Grums Hagfors Hammarö Karlstad Kil Kristinehamn Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Årjäng 44 Bilaga: Exempel på skadefördelning fördelat på trafikanttyp, Karlstad tätort Rapport uppdaterad

4 1 Inledning I rapporten redovisas de personer som skadats i samband med olyckshändelser i trafikmiljön under åren 2002 till och med 2006 i Värmlands län. Personskadorna finns registrerade i STRADA (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) som är ett gemensamt trafikskaderegistreringsprogram för polisen och hälso- och sjukvården. Registreringarna inom hälso- och sjukvården har utförts på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad och Torsby. Polisen och sjukvårdens data kompletterar varandra. Polisen har goda data när det gäller motortrafikanter i åldrarna år. Sjukvården registrerar fler yngre och äldre oskyddade trafikanter än polisen, fram för allt i stadsbebyggelse. För åren presenteras uppgifterna i sammanfattning. Från och med år 2006 redovisas data från STRADA årsvis. Rapporten är tänkt att ge en översiktlig bild av de personskador som uppstår i trafikmiljön i Värmland och i länets kommuner. Informationen ska användas i det förebyggande arbetet av de aktörer som har kunskap om den lokala trafikmiljön. Det finns möjlighet att få ut mer detaljerade data för varje kommun dels via STRADA s uttagsprogram (erhålls kostnadsfritt av Vägverket) eller i samarbete med enheten för Forskning och folkhälsa, Utvecklingsstaben, Landstinget i Värmland. Notera: I kapitel 2 där trafikskadorna redovisas årsvis för länet beror skillnaden i antalet omkomna i texten och i tabellerna på att i texten anges de officiella dödstalen (Vägverkets data) vilka är rensade från död på grund av sjukdom, sådan genomgång av uppgifterna i STRADA har inte skett. Observera att över tid, vid uttag av data, så kan en viss förändring ske då uppgifterna i STRADA är en så kallad levande databas, där uppgifter kan kompletteras efterhand. Uppgifterna inom parenteserna i tabellerna anger från vänster antalet döda, svårt skadade och lätt skadade. Folkhälsostrateg Kaj Sundström Forskning & Folkhälsa Landstinget i Värmland Landstingshuset, Karlstad /

5 2 Personskador i trafiken, Värmland Totalt antal skadade år 2002 Totalt skadades personer varav 31 omkomna, 189 svårt skadade och lindrigt skadade. Dessutom har 481 personer sökt vård och registrerats som oskadade eller okänd skadegrad (ingår ej i statistiken). Trafikanttyp Antal skadade Fotgängare 243 (2, 37, 204) Cyklist 275 (2, 30, 243) Mopedist 91 (-, 11, 80) Motorcyklist 73 (3, 21, 49) I personbil 725 (24, 75, 626) I lastbil 27 (-, 6, 21) I buss 21 (1, 6, 14) Övrigt 6 (-, 3, 3) Totalt antal skadade år 2003 Totalt skadades personer varav 23 omkomna, 184 svårt skadade och lindrigt skadade. Dessutom har 460 personer sökt vård och registrerats som oskadade eller okänd skadegrad (ingår ej i statistiken). Trafikanttyp Antal skadade Fotgängare 257 (2, 48, 207) Cyklist 242 (2, 14, 226) Mopedist 89 (-, 11, 78) Motorcyklist 53 (1, 16, 36) I personbil 742 (19, 87, 636) I lastbil 32 (-, 7, 25) I buss 5 (-, -, 5) Övrigt 6 (-, 1, 5) Totalt antal skadade år 2004 Totalt skadades 1 453personer varav 16 omkomna, 169 svårt skadade och lindrigt skadade. Dessutom har 401 personer sökt vård och registrerats som oskadade eller okänd skadegrad (ingår ej i statistiken). Trafikanttyp Antal skadade Fotgängare 219 (-, 35, 184) Cyklist 217 (2, 14, 201) Mopedist 92 (-, 8, 84) Motorcyklist 67 (1, 13, 53) I personbil 819 (19, 96, 704) I lastbil 28 (-, -, 28) I buss 11 (-, 1, 10) Övrigt 8 (-, 2, 6) 5

6 Totalt antal skadade år 2005 Totalt skadades personer varav 35 omkomna, 185 svårt skadade och lindrigt skadade. Dessutom har 496 personer sökt vård och registrerats som oskadade eller okänd skadegrad (ingår ej i statistiken). Trafikanttyp Antal skadade Fotgängare 169 (4, 33, 132) Cyklist 247 (-, 27, 220) Mopedist 116 (3, 18, 95) Motorcyklist 50 (2, 11, 37) I personbil 751 (25, 83, 643) I lastbil 39 (1, 8, 30) I buss 28 (-, 3, 25) Övrigt 9 (-, 2, 7) Totalt antal skadade år 2006 Totalt skadades personer varav 23 omkomna, 151 svårt skadade och lindrigt skadade. Dessutom har 426 personer sökt vård och registrerats som oskadade eller okänd skadegrad (ingår ej i statistiken). Trafikanttyp Antal skadade Fotgängare 247 (3, 44, 200) Cyklist 260 (3, 21, 236) Mopedist 118 (-, 13, 105) Motorcyklist 65 (3, 18, 44) I personbil 718 (12, 46, 660) I lastbil 47 (2, 7, 38) I buss 22 (-, 1, 21) Övrigt 14 (-, 1, 13) 6

7 3 Totalt antal skadade personer fördelat på ålder och kön för perioden Diagrammet nedan visar det totala antalet trafikskadade personer i Värmland för perioden fördelat på ålder och kön. Totalt personer varav 54 procent är män Män Kvinnor Antal skadade personer Antal skadade personer fördelade på trafikanttyp, perioden Antal skadade personer Fotgängare Cyklist Mopedist Motorcyklist I personbil I lastbil I buss Övrigt 7

8 5 Totalt antal skadade personer 17 år och yngre, perioden Totalt skadades barn och unga i trafiken, varav 9 omkomna, 107 svårt skadade och 1006 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 101 (-, 13, 88) Cyklist 363 (-, 18, 345) Mopedist 298 (3, 35, 260) Motorcyklist 32 (1, 9, 22) I personbil 297 (5, 28, 264) I lastbil 5 (-, -, 5) I buss 16 (-, 2, 14) Övrigt 9 (-, 2, 7) Totalt antal skadade personer 17 år och yngre, år 2006 Totalt skadades 325 barn och unga i trafiken, varav 1 omkommen, 21 svårt skadade och 303 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 33 (-, 3, 30) Cyklist 115 (1, 6, 108) Mopedist 94 (-, 9, 85) Motorcyklist 7 (-, -, 7) I personbil 69 (-, 3, 66) I lastbil I buss 1 (-, -, 1) Övrigt 6 (-, -, 6) 8

9 6 Totalt antal skadade 65 år och äldre, perioden Totalt trafikskadades 785 äldre personer varav 33 omkomna, 153 svårt skadade och 599 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 344 (6, 79, 259) Cyklist 104 (1, 23, 80) Mopedist 7 (-, 1, 6) Motorcyklist 5 (-, 1, 4) I personbil 312 (25, 47, 240) I lastbil 6 (-, 1, 5) I buss 4 (1, -, 3) Övrigt 3 (-, 1, 2) Totalt antal skadade 65 år och äldre, år 2006 Totalt trafikskadades 193 äldre personer varav 5 omkomna, 39 svårt skadade och 149 lindrigt skadade Okänt 1 0 Totalt Fotgängare 88 (1, 24, 63) Cyklist 25 (1, 5, 19) Mopedist 1 (-, 1, -) Motorcyklist 1 (-, 1, -) I personbil 72 (2, 6, 64) I lastbil 3 (1, 1, 1) I buss 2 (-, 1, 1) Övrigt 1 (-, -, 1) 9

10 7 Antal skadade personer fördelade på olyckstyp, perioden Antal skadade personer Singelolycka (motorfordon) Möte (motorfordon) Omkörning (motorfordon) Upphinnande (motorfordon) Avsvängande (motorfordon) Korsande (motorfordon) Cykel/Moped (motorfordon) Fotgängare (motorfordon) Fotgängare/Cykel/Moped Viltolycka Övriga (Varia) 10

11 Del I För kommunerna i länet redovisas det sammanlagda antalet trafikskadade personer för hela perioden 2002 till och med På grund av det stora antalet trafikskadade personer i Karlstad kommun redovisas dessa årsvis. 8.1 Arvika Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 668 personer varav 12 omkomna, 68 svårt skadade och 588 lindrigt skadade Okänt 1 0 Totalt Fotgängare 163 (1, 18, 144) Cyklist 129 (-, 3, 126) Mopedist 42 (1, 7, 34) Motorcyklist 19 (-, 3, 16) I personbil 296 (10, 34, 252) I lastbil 13 (-, 3, 10) I buss 1 (-, -, 1) Övrigt 4 (-, -, 4) Okänt 1 (-, -, 1) Antal Skadefördelning Singel (motorfordon) 136 (4, 12, 120) Möte (motorfordon) 41 (2, 10, 29) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 18 (1, -, 17) Avsväng (motorfordon) 26 (-, 4, 22) Korsande (motorfordon) 61 (2, 4, 55) Cykel/Moped (motorfordon) 45 (1, 7, 37) Fotgängare (motorfordon) 19 (1, 5, 13) Fotgängare/Cykel/Moped 266 (-, 15, 251) Vilt 27 (-, 3, 24) Övriga olyckstyper 27 (1, 8, 18) 11

12 8.2 Eda Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 190 personer varav 7 omkomna, 22 svårt skadade och 161 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 28 (-, 4, 24) Cyklist 12 (-, 1, 11) Mopedist 19 (-, 3, 16) Motorcyklist 8 (-, 2, 6) I personbil 117 (7, 12, 98) I lastbil 4 (-, -, 4) Övrigt 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 53 (-, 5, 48) Möte (motorfordon) 23 (3, 5, 15) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 8 (-, -, 8) Avsväng (motorfordon) 8 (-, -, 8) Korsande (motorfordon) 25 (3, 2, 20) Cykel/Moped (motorfordon) 9 (-, 3, 6) Fotgängare (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare/Cykel/Moped 48 (-, 5, 43) Vilt 5 (-, 1, 4) Övriga olyckstyper 10 (1, 1, 8) 12

13 8.3 Filipstad Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 216 personer varav 9 omkomna, 37 svårt skadade och 170 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 15 (-, 3, 12) Cyklist 21 (-, 2, 19) Mopedist 7 (-, 1, 6) Motorcyklist 7 (2, 2, 3) I personbil 152 (7, 28, 116) I lastbil 11 (-, 1, 10) Övrigt 3 (-, -, 3) Singel (motorfordon) 83 (6, 10, 67) Möte (motorfordon) 12 (2, 6, 4) Omkörning (motorfordon) 1 (-, -, 1) Upphinnande (motorfordon) 2 (-, 2, -) Avsväng (motorfordon) 20 (-, 1, 19) Korsande (motorfordon) 11 (-, 4, 7) Cykel/Moped (motorfordon) 11 (-, 1, 10) Fotgängare (motorfordon) 11 (-, 4, 7) Fotgängare/Cykel/Moped 22 (-, 2, 20) Vilt 28 (1, 6, 21) Övriga olyckstyper 14 (-, 1, 13) 13

14 8.4 Forshaga Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 185 personer varav 1 omkommen, 20 svårt skadade och 164 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 19 (-, 5, 14) Cyklist 31 (-, 1, 30) Mopedist 19 (-, 2, 17) Motorcyklist 6 (-, 2, 4) I personbil 106 (1, 9, 96) I lastbil 2 (-, 1, 1) I buss 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 49 (1, 5, 43) Möte (motorfordon) 11 (-, 1, 10) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 10 (-, -, 10) Avsväng (motorfordon) 10 (-, -, 10) Korsande (motorfordon) 16 (-, 3, 13) Cykel/Moped (motorfordon) 11 (-, 2, 9) Fotgängare (motorfordon) 3 (-, 1, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 56 (-, 5, 51) Vilt 12 (-, -, 12) Övriga olyckstyper 7 (-, 3, 4) 14

15 8.5 Grums Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 201 personer varav 8 omkomna, 18 svårt skadade och 175 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 22 (-, 6, 16) Cyklist 23 (1, 2, 20) Mopedist 22 (-, 2, 20) Motorcyklist 8 (-, 1, 7) I personbil 119 (7, 6, 106) I lastbil 7 (-, 1, 6) Singel (motorfordon) 61 (2, 5, 54) Möte (motorfordon) 11 (-, -, 11) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 3 (-, -, 3) Avsväng (motorfordon) 10 (-, -, 10) Korsande (motorfordon) 23 (1, 1, 21) Cykel/Moped (motorfordon) 14 (-, 3, 11) Fotgängare (motorfordon) 6 (-, 1, 5) Fotgängare/Cykel/Moped 47 (1, 6, 40) Vilt 4 (1, -, 3) Övriga olyckstyper 22 (3, 2, 17) 15

16 8.6 Hagfors Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 259 personer varav 8 omkomna, 44 svårt skadade och 207 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 43 (1, 3, 39) Cyklist 28 (-, 3, 25) Mopedist 14 (-, 4, 10) Motorcyklist 13 (1, 4, 8) I personbil 152 (6, 29, 117) I lastbil 6 (-, 1, 5) I buss 2 (-, -, 2) Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 93 (2, 15, 76) Möte (motorfordon) 16 (3, -, 13) Omkörning (motorfordon) 2 (-, -, 2) Upphinnande (motorfordon) 6 (-, -, 6) Avsväng (motorfordon) 10 (-, 4, 6) Korsande (motorfordon) 12 (-, 1, 11) Cykel/Moped (motorfordon) 12 (-, 3, 9) Fotgängare (motorfordon) 4 (1, 1, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 69 (-, 5, 64) Vilt 16 (1, 8, 7) Övriga olyckstyper 19 (1, 7, 11) 16

17 8.7 Hammarö Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 169 personer varav 1 omkommen, 20 svårt skadade och 148 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 29 (-, 7, 22) Cyklist 55 (-, 5, 50) Mopedist 21 (-, 3, 18) Motorcyklist 7 (-, -, 7) I personbil 55 (1, 5, 49) Övrigt 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 20 (-, 4, 16) Möte (motorfordon) 3 (-, -, 3) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 14 (-, -, 14) Avsväng (motorfordon) 5 (-, -, 5) Korsande (motorfordon) 12 (-, -, 12) Cykel/Moped (motorfordon) 21 (-, 5, 16) Fotgängare (motorfordon) 4 (-, 2, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 81 (-, 8, 73) Övriga (Varia) 9 (1, 1, 7) 17

18 8.8 Karlstad Totalt antal skadade personer år 2002 Totalt skadades 530 personer varav 7 omkomna, 52 svårt skadade och 471 lindrigt skadade. Fotgängare 121 (2, 17, 102) Cyklist 138 (1, 13, 124) Mopedist 30 (-, 1, 29) Motorcyklist 30 (1, 10, 19) I personbil 201 (3, 9, 189) I lastbil 6 (-, 1, 5) I buss 2 (-, -, 2) Övrigt 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 70 (2, 9, 59) Möte (motorfordon) 21 (-, 2, 19) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 38 (-, -, 38) Avsväng (motorfordon) 20 (-, 4, 16) Korsande (motorfordon) 37 (1, 5, 31) Cykel/Moped (motorfordon) 37 (-, 3, 34) Fotgängare (motorfordon) 20 (2, 3, 15) Fotgängare/Cykel/Moped 228 (1, 25, 202) Vilt 10 (-, -, 10) Övriga olyckstyper 46 (1, 1, 44) Totalt antal skadade personer år 2003 Totalt skadades 500 personer varav 5 omkomna, 45 svårt skadade och 450 lindrigt skadade. Fotgängare 86 (-, 20, 66) Cyklist 133 (1, 8, 124) Mopedist 25 (-, 1, 24) Motorcyklist 15 (-, 2, 13) I personbil 232 (4, 14, 214) I lastbil 6 (-, -, 6) I buss 2 (-, -, 2) Övrigt 1 (-, -, 1) 18

19 Singel (motorfordon) 74 (-, 4, 70) Möte (motorfordon) 21 (4, 8, 9) Omkörning (motorfordon) 2 (-, -, 2) Upphinnande (motorfordon) 46 (-, -, 46) Avsväng (motorfordon) 36 (-, -, 36) Korsande (motorfordon) 43 (-, 1, 42) Cykel/Moped (motorfordon) 30 (-, 1, 29) Fotgängare (motorfordon) 17 (-, 3, 14) Fotgängare/Cykel/Moped 197 (1, 25, 171) Vilt 10 (-, 2, 8) Övriga olyckstyper 22 (-, 1, 21) Totalt antal skadade personer år 2004 Totalt skadades 470 personer varav 3 omkomna, 31 svårt skadade och 436 lindrigt skadade. Fotgängare 70 (-, 7, 63) Cyklist 107 (1, 8, 98) Mopedist 27 (-, 2, 25) Motorcyklist 23 (-, 1, 22) I personbil 230 (2, 13, 215) I lastbil 6 (-, -, 6) I buss 6 (-, -, 6) Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 83 (1, 8, 74) Möte (motorfordon) 25 (-, 3, 22) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 73 (-, 2, 71) Avsväng (motorfordon) 15 (-, -, 15) Korsande (motorfordon) 37 (-, -, 37) Cykel/Moped (motorfordon) 37 (1, 4, 32) Fotgängare (motorfordon) 11 (-, -, 11) 1qFotgängare/Cykel/Moped 152 (-, 13, 139) Vilt 1 (-, -, 1) Övriga olyckstyper 35 (1, 1, 33) 19

20 Totalt antal skadade personer år 2005 Totalt skadades 396 personer varav 8 omkomna, 46 svårt skadade och 342 lindrigt skadade. Fotgängare 46 (3, 15, 28) Cyklist 100 (-, 14, 86) Mopedist 29 (-, 2, 27) Motorcyklist 19 (1, 4, 14) I personbil 190 (4, 9, 177) I lastbil 9 (-, 2, 7) I buss 2 (-, -, 2) Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 74 (-, 7, 67) Möte (motorfordon) 13 (5, 3, 5) Omkörning (motorfordon) 2 (-, -, 2) Upphinnande (motorfordon) 45 (-, 1, 44) Avsväng (motorfordon) 29 (1, 2, 26) Korsande (motorfordon) 31 (-, -, 31) Cykel/Moped (motorfordon) 33 (-, 2, 31) Fotgängare (motorfordon) 14 (3, 4, 7) Fotgängare/Cykel/Moped 128 (-, 25, 103) Vilt 8 (-, -, 8) Övriga olyckstyper 19 (-, 1, 18) för hela perioden Totalt Totalt

21 8.9 Kil Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 265 personer varav 9 omkomna, 39 svårt skadade och 217 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 27 (-, 10, 17) Cyklist 39 (-, 5, 34) Mopedist 25 (-, 3, 22) Motorcyklist 7 (-, -, 7) I personbil 160 (9, 20, 131) I lastbil 5 (-, -, 5) Övrigt 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 80 (4, 7, 69) Möte (motorfordon) 37 (5, 10, 22) Omkörning (motorfordon) 4 (-, -, 4) Upphinnande (motorfordon) 9 (-, 1, 8) Avsväng (motorfordon) 17 (-, 1, 16) Korsande (motorfordon) 4 (-, -, 4) Cykel/Moped (motorfordon) 18 (-, 2, 16) Fotgängare (motorfordon) 8 (-, -, 8) Fotgängare/Cykel/Moped 66 (-, 16, 50) Vilt 15 (-, 1, 14) Övriga olyckstyper 7 (-, 1, 6) 21

22 8.10 Kristinehamn Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 293 personer varav 2 omkomna, 53 svårt skadade och 238 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 19 (-, 5, 14) Cyklist 44 (-, 8, 36) Mopedist 32 (-, 7, 25) Motorcyklist 18 (-, 9, 9) I personbil 161 (2, 18, 141) I lastbil 16 (-, 4, 12) I buss 1 (-, -, 1) Övrigt 2 (-, 2, -) Singel (motorfordon) 76 (-, 9, 67) Möte (motorfordon) 14 (2, 4, 8) Omkörning (motorfordon) 5 (-, 1, 4) Upphinnande (motorfordon) 31 (-, 5, 26) Avsväng (motorfordon) 19 (-, 4, 15) Korsande (motorfordon) 30 (-, 7, 23) Cykel/Moped (motorfordon) 38 (-, 7, 31) Fotgängare (motorfordon) 9 (-, 4, 5) Fotgängare/Cykel/Moped 49 (-, 9, 40) Vilt 10 (-, 1, 9) Övriga olyckstyper 12 (-, 2, 10) 22

23 8.11Munkfors Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 86 personer varav 2 omkomna, 13 svårt skadade och 71 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 13 (-, -, 13) Cyklist 10 (-, 1, 9) Mopedist 9 (-, 3, 6) Motorcyklist 5 (-, 1, 4) I personbil 47 (2, 8, 37) I lastbil 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 25 (-, 5, 20) Möte (motorfordon) 6 (1, -, 5) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 2 (-, -, 2) Korsande (motorfordon) 10 (-, 2, 8) Cykel/Moped (motorfordon) 3 (-, 2, 1) Fotgängare (motorfordon) 3 (1, 2, -) Fotgängare/Cykel/Moped 28 (-, 2, 26) Vilt 0 (-, -, -) Övriga olyckstyper 9 (-, -, 9) 23

24 8.12 Storfors Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 58 personer varav 4 omkomna, 15 svårt skadade och 39 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 5 (-, 2, 3) Cyklist 1 (-, 1, -) Mopedist 2 (-, -, 2) Motorcyklist 7 (1, 4, 2) I personbil 41 (3, 8, 30) I lastbil 1 (-, -, 1) I buss 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 23 (2, 3, 18) Möte (motorfordon) 3 (1, 2, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 1 (-, -, 1) Avsväng (motorfordon) 1 (-, 1, -) Korsande (motorfordon) 15 (1, 5, 9) Cykel/Moped (motorfordon) 3 (-, 2, 1) Fotgängare (motorfordon) 3 (-, 1, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 3 (-, 1, 2) Vilt 2 (-, -, 2) Övriga olyckstyper 4 (-, -, 4) 24

25 8.13 Sunne Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 330 personer varav 6 omkomna, 45 svårt skadade och 279 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 43 (-, 6, 37) Cyklist 43 (-, 4, 39) Mopedist 14 (2, 1, 11) Motorcyklist 18 (1, 7, 10) I personbil 203 (3, 26, 174) I lastbil 3 (-, -, 3) I buss 4 (-, -, 4) Övrigt 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 119 (2, 16, 101) Möte (motorfordon) 16 (-, 2, 14) Omkörning (motorfordon) 3 (-, -, 3) Upphinnande (motorfordon) 16 (-, -, 16) Avsväng (motorfordon) 10 (-, 1, 9) Korsande (motorfordon) 30 (1, 8, 21) Cykel/Moped (motorfordon) 14 (2, 3, 9) Fotgängare (motorfordon) 7 (-, 1, 6) Fotgängare/Cykel/Moped 78 (-, 7, 71) Spårburna fordon 1 (-, -, 1) Vilt 14 (-, 2, 12) Övriga olyckstyper 22 (1, 5, 16) 25

26 8.14 Säffle Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 266 personer varav 9 omkomna, 49 svårt skadade och 208 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 29 (-, 11, 18) Cyklist 16 (1, 5, 10) Mopedist 15 (-, 2, 13) Motorcyklist 9 (-, 2, 7) I personbil 173 (7, 23, 143) I lastbil 9 (-, -, 9) I buss 15 (1, 6, 8) Singel (motorfordon) 104 (6, 17, 81) Möte (motorfordon) 21 (-, 7, 14) Omkörning (motorfordon) 3 (-, -, 3) Upphinnande (motorfordon) 8 (-, -, 8) Avsväng (motorfordon) 18 (-, -, 18) Korsande (motorfordon) 17 (-, 4, 13) Cykel/Moped (motorfordon) 19 (-, 3, 16) Fotgängare (motorfordon) 11 (-, 3, 8) Fotgängare/Cykel/Moped 28 (1, 10, 17) Vilt 16 (2, 1, 13) Övriga olyckstyper 21 (-, 4, 17) 26

27 8.15 Torsby Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 514 personer varav 11 omkomna, 70 svårt skadade och 433 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 80 (1, 7, 72) Cyklist 38 (1, -, 37) Mopedist 27 (-, 3, 24) Motorcyklist 19 (-, 5, 14) I personbil 311 (8, 46, 257) I lastbil 9 (1, 4, 4) I buss 26 (-, 3, 23) Övrigt 4 (-, 2, 2) Singel (motorfordon) 204 (8, 32, 164) Möte (motorfordon) 27 (1, 6, 20) Omkörning (motorfordon) 3 (-, 1, 2) Upphinnande (motorfordon) 15 (-, 1, 14) Avsväng (motorfordon) 16 (-, -, 16) Korsande (motorfordon) 48 (-, 7, 41) Cykel/Moped (motorfordon) 16 (-, 1, 15) Fotgängare (motorfordon) 12 (1, 3, 8) Fotgängare/Cykel/Moped 118 (1, 6, 111) Vilt 27 (-, 3, 24) Övriga olyckstyper 28 (-, 10, 18) 27

28 8.16 Årjäng Totalt antal skadade personer under perioden Totalt skadades 195 personer varav 3 omkomna, 43 svårt skadade och 149 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 29 (-, 6, 23) Cyklist 12 (-, 1, 11) Mopedist 10 (-, 1, 9) Motorcyklist 6 (-, 3, 3) I personbil 121 (3, 26, 92) I lastbil 13 (-, 4, 9) I buss 1 (-, 1, -) Övrigt 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 65 (3, 16, 46) Möte (motorfordon) 5 (-, 2, 3) Omkörning (motorfordon) 1 (-, -, 1) Upphinnande (motorfordon) 15 (-, 1, 14) Avsväng (motorfordon) 12 (-, 6, 6) Korsande (motorfordon) 7 (-, 3, 4) Cykel/Moped (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare (motorfordon) 5 (-, 1, 4) Fotgängare/Cykel/Moped 44 (-, 7, 37) Vilt 14 (-, 4, 10) Övriga olyckstyper 24 (-, 3, 21) 28

29 Del II I del två redovisas antalet trafikskadade personer i varje kommun för år Arvika Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 224 personer varav 2 omkomna, 19 svårt skadade och 203 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 42 (1, 9, 32) Cyklist 37 (-, 2, 35) Mopedist 16 (-, 2, 14) Motorcyklist 7 (-, -, 7) I personbil 115 (1, 6, 108) I lastbil 6 (-, -, 6) I buss Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 51 (1, 2, 48) Möte (motorfordon) 14 (-, 1, 13) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 18 (-, -, 18) Avsväng (motorfordon) 12 (-, -, 12) Korsande (motorfordon) 19 (-, 1, 18) Cykel/Moped (motorfordon) 9 (-, 1, 8) Fotgängare (motorfordon) 5 (1, 2, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 80 (-, 10, 70) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 8 (-, 2, 6) Övriga (Varia) 7 (-, -, 7) 29

30 9.2 Eda Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 61 personer varav 1 omkommen, 5 svårt skadade och 55 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 4 (-, 1, 3) Cyklist 10 (-, -, 10) Mopedist 11 (-, 2, 9) Motorcyklist 2 (1, -, 1) I personbil 33 (-, 1, 32) I lastbil 1 (-, 1, -) Singel (motorfordon) 9 (-, -, 9) Möte (motorfordon) 13 (1, 1, 11) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 2 (-, -, 2) Avsväng (motorfordon) 2 (-, -, 2) Korsande (motorfordon) 6 (-, 1, 5) Cykel/Moped (motorfordon) 5 (-, 1, 4) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 19 (-, 1, 18) Övriga (Varia) 5 (-, 1, 4) 30

31 9.3 Filipstad Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 44 personer varav 2 omkomna, 8 svårt skadade och 34 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 4 (1, 2, 1) Cyklist 2 (-, 1, 1) Mopedist 2 (-, -, 2) Motorcyklist 5 (-, 3, 2) I personbil 29 (1, 1, 27) I lastbil 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 13 (1, 3, 9) Möte (motorfordon) 5 (-, -, 5) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 7 (-, -, 7) Avsväng (motorfordon) 1 (-, -, 1) Korsande (motorfordon) 6 (-, 2, 4) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 2 (1, 1, -) Fotgängare/Cykel/Moped 6 (-, 2, 4) Vilt 4 (-, -, 4) 31

32 9.4 Forshaga Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 64 personer varav 1 omkommen, 5 svårt skadade och 58 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 2 (-, 2, -) Cyklist 9 (-, 2, 7) Mopedist 6 (-, -, 6) Motorcyklist 3 (-, -, 3) I personbil 42 (1, 1, 40) I lastbil 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 12 (-, 1, 11) Möte (motorfordon) 6 (1, -, 5) Omkörning (motorfordon) 5 (-, -, 5) Upphinnande (motorfordon) 5 (-, -, 5) Avsväng (motorfordon) 3 (-, -, 3) Korsande (motorfordon) 8 (-, -, 8) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 17 (-, 4, 13) Spårburna fordon 0 (-, -, -) Vilt 3 (-, -, 3) Övriga (Varia) 5 (-, -, 5) 32

33 9.5 Grums Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 38 personer varav 1 omkommen, 6 svårt skadade och 31 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 4 (-, 2, 2) Cyklist 4 (-, 2, 2) Mopedist 4 (-, -, 4) Motorcyklist 2 (-, 1, 1) I personbil 23 (1, 1, 21) I lastbil 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 11 (-, 1, 10) Möte (motorfordon) 4 (-, -, 4) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 2 (-, -, 2) Korsande (motorfordon) 2 (-, -, 2) Cykel/Moped (motorfordon) 4 (-, -, 4) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 8 (-, 4, 4) Vilt 4 (-, -, 4) Övriga (Varia) 3 (1, 1, 1) 33

34 9.6 Hagfors Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 68 personer varav 0 omkomna, 12 svårt skadade och 56 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 17 (-, 5, 12) Cyklist 13 (-, 2, 11) Mopedist 9 (-, 2, 7) Motorcyklist 3 (-, -, 3) I personbil 25 (-, 3, 22) I lastbil 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 17 (-, 2, 15) Möte (motorfordon) 4 (-, -, 4) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 1 (-, -, 1) Avsväng (motorfordon) 0 (-, -, -) Korsande (motorfordon) 5 (-, 1, 4) Cykel/Moped (motorfordon) 2 (-, -, 2) Fotgängare (motorfordon) 3 (-, 2, 1) Fotgängare/Cykel/Moped 34 (-, 7, 27) Vilt 2 (-, -, 2) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) 34

35 9.7 Hammarö Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 31 personer varav 0 omkomna, 3 svårt skadade och 28 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 6 (-, 3, 3) Cyklist 14 (-, -, 14) Mopedist 5 (-, -, 5) Motorcyklist I personbil 6 (-, -, 6) Singel (motorfordon) 3 (-, -, 3) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 0 (-, -, -) Korsande (motorfordon) 2 (-, -, 2) Cykel/Moped (motorfordon) 4 (-, -, 4) Fotgängare (motorfordon) 1 (-, 1, -) Fotgängare/Cykel/Moped 21 (-, 2, 19) Vilt 0 (-, -, -) 35

36 9.8 Karlstad Totalt antal skadade personer år 2006 Totalt skadades 461 personer varav 6 omkomna, 37 svårt skadade och 418 lindrigt skadade Okänt Totalt Fotgängare 89 (1, 13, 75) Cyklist 103 (2, 8, 93) Mopedist 24 (-, 3, 21) Motorcyklist 16 (1, 4, 11) I personbil 194 (1, 8, 185) I lastbil 12 (1, -, 11) I buss 17 (-, 1, 16) Övrigt 6 (-, -, 6) Singel (motorfordon) 66 (2, 7, 57) Möte (motorfordon) 13 (1, 1, 11) Omkörning (motorfordon) 4 (-, -, 4) Upphinnande (motorfordon) 97 (-, 3, 94) Avsväng (motorfordon) 17 (-, 1, 16) Korsande (motorfordon) 24 (-, -, 24) Cykel/Moped (motorfordon) 40 (1, 3, 36) Fotgängare (motorfordon) 12 (1, 1, 10) Fotgängare/Cykel/Moped 164 (1, 21, 142) Vilt 6 (-, -, 6) Övriga (Varia) 18 (-, -, 18) 36

37 9.9 Kil Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 80 personer varav 3 omkomna, 9 svårt skadade och 68 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 6 (-, 3, 3) Cyklist 9 (-, 1, 8) Mopedist 11 (-, 2, 9) Motorcyklist 1 (-, -, 1) I personbil 49 (3, 2, 44) I lastbil 3 (-, 1, 2) Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 18 (-, 2, 16) Möte (motorfordon) 7 (3, 1, 3) Omkörning (motorfordon) 1 (-, -, 1) Upphinnande (motorfordon) 10 (-, -, 10) Avsväng (motorfordon) 3 (-, -, 3) Korsande (motorfordon) 10 (-, -, 10) Cykel/Moped (motorfordon) 4 (-, -, 4) Fotgängare (motorfordon) 4 (-, 2, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 17 (-, 4, 13) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 6 (-, -, 6) 37

38 9.10 Kristinehamn Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 65 personer varav 1 omkommen, 9 svårt skadade och 55 lindrigt skadade Okänt 1 0 Totalt Fotgängare 5 (-, -, 5) Cyklist 11 (-, 2, 9) Mopedist 6 (-, -, 6) Motorcyklist 6 (-, 3, 3) I personbil 29 (1, 4, 24) I lastbil 8 (-, -, 8) Singel (motorfordon) 14 (-, 3, 11) Möte (motorfordon) 5 (1, -, 4) Omkörning (motorfordon) 3 (-, -, 3) Upphinnande (motorfordon) 7 (-, 1, 6) Avsväng (motorfordon) 9 (-, 1, 8) Korsande (motorfordon) 4 (-, 2, 2) Cykel/Moped (motorfordon) 11 (-, 1, 10) Fotgängare (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare/Cykel/Moped 9 (-, 1, 8) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 2 (-, -, 2) 38

39 9.11 Munkfors Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 20 personer varav 0 omkomna, 3 svårt skadade och 17 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 3 (-, -, 3) Cyklist 3 (-, -, 3) Mopedist 7 (-, 1, 6) Motorcyklist 1 (-, -, 1) I personbil 5 (-, 2, 3) Övrigt 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 4 (-, -, 4) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 2 (-, 2, -) Korsande (motorfordon) 0 (-, -, -) Cykel/Moped (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare/Cykel/Moped 11 (-, 1, 10) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 0 (-, -, -) 39

40 9.12 Storfors Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 17 personer varav 0 omkomna, 2 svårt skadade och 15 lindrigt skadade Totalt 10 7 Fotgängare 4 (-, -, 4) Cyklist Mopedist Motorcyklist 2 (-, 1, 1) I personbil 11 (-, 1, 10) Singel (motorfordon) 5 (-, 1, 4) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 0 (-, -, -) Avsväng (motorfordon) 3 (-, -, 3) Korsande (motorfordon) 4 (-, -, 4) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 2 (-, -, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 2 (-, -, 2) Vilt 0 (-, -, -) Övriga (Varia) 1 (-, 1, -) 40

41 9.13 Sunne Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 99 personer varav 2 omkomna, 13 svårt skadade och 84 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 22 (-, 2, 20) Cyklist 17 (1, -, 16) Mopedist 6 (-, -, 6) Motorcyklist 5 (-, 1, 4) I personbil 41 (1, 8, 32) I lastbil 1 (-, 1, -) I buss 4 (-, -, 4) Övrigt 3 (-, 1, 2) Singel (motorfordon) 27 (-, 7, 20) Möte (motorfordon) 2 (-, -, 2) Omkörning (motorfordon) 1 (-, -, 1) Upphinnande (motorfordon) 5 (-, -, 5) Avsväng (motorfordon) 6 (-, -, 6) Korsande (motorfordon) 10 (1, 3, 6) Cykel/Moped (motorfordon) 9 (-, -, 9) Fotgängare (motorfordon) 2 (-, 1, 1) Fotgängare/Cykel/Moped 33 (-, 1, 32) Spårburna fordon 1 (1, -, -) Vilt 1 (-, 1, -) Övriga (Varia) 2 (-, -, 2) 41

42 9.14 Säffle Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 49 personer varav 1 omkommen, 7 svårt skadade och 41 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 4 (-, 1, 3) Cyklist 5 (-, 1, 4) Mopedist 3 (-, -, 3) Motorcyklist 7 (1, 4, 2) I personbil 28 (-, -, 28) I lastbil 2 (-, 1, 1) Singel (motorfordon) 18 (1, 2, 15) Möte (motorfordon) 0 (-, -, -) Omkörning (motorfordon) 1 (-, -, 1) Upphinnande (motorfordon) 3 (-, -, 3) Avsväng (motorfordon) 3 (-, 2, 1) Korsande (motorfordon) 0 (-, -, -) Cykel/Moped (motorfordon) 1 (-, -, 1) Fotgängare (motorfordon) 2 (-, -, 2) Fotgängare/Cykel/Moped 9 (-, 2, 7) Vilt 7 (-, -, 7) Övriga (Varia) 5 (-, 1, 4) 42

43 9.15 Torsby Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 118 personer varav 0 omkomna, 13 svårt skadade och 105 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 27 (-, 1, 26) Cyklist 17 (-, -, 17) Mopedist 5 (-, 1, 4) Motorcyklist 2 (-, 1, 1) I personbil 61 (-, 8, 53) I lastbil 4 (-, 2, 2) Övrigt 2 (-, -, 2) Singel (motorfordon) 34 (-, 6, 28) Möte (motorfordon) 4 (-, 3, 1) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 7 (-, 1, 6) Avsväng (motorfordon) 2 (-, -, 2) Korsande (motorfordon) 10 (-, -, 10) Cykel/Moped (motorfordon) 3 (-, -, 3) Fotgängare (motorfordon) 3 (-, -, 3) Fotgängare/Cykel/Moped 43 (-, 2, 41) Vilt 9 (-, 1, 8) Övriga (Varia) 3 (-, -, 3) 43

44 9.16 Årjäng Totalt antal skadade personer under perioden 2006 Totalt skadades 59 personer varav 3 omkomna, 0 svårt skadade och 56 lindrigt skadade Totalt Fotgängare 8 (-, -, 8) Cyklist 6 (-, -, 6) Mopedist 3 (-, -, 3) Motorcyklist 4 (-, -, 4) I personbil 33 (2, -, 31) I lastbil 4 (1, -, 3) I buss 1 (-, -, 1) Singel (motorfordon) 14 (1, -, 13) Möte (motorfordon) 17 (2, -, 15) Omkörning (motorfordon) 0 (-, -, -) Upphinnande (motorfordon) 3 (-, -, 3) Avsväng (motorfordon) 4 (-, -, 4) Korsande (motorfordon) 3 (-, -, 3) Cykel/Moped (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare (motorfordon) 0 (-, -, -) Fotgängare/Cykel/Moped 17 (-, -, 17) Vilt 1 (-, -, 1) 44

45

46

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007

Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2002 2007 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 3 Notera 2. Personskador i trafiken, Värmland

Läs mer

STRADA Värmland 2007 2012

STRADA Värmland 2007 2012 Personskador i trafiken STRADA Värmland 2007 2012 Registrerade i STRADA av polisen och hälso- och sjukvården i Värmland 2 Innehållsförteckning Sidan 1. Inledning 4 Notera Exempel på användning av STRADA-data

Läs mer

Skadade i trafiken 2009

Skadade i trafiken 2009 Skadade i trafiken 2009 Olyckor i vägtrafiken är ett av de största folkhälsoproblemen i Sverige. Olyckorna orsakar död och skada på människor och egendom. En förutsättning för trafiksäkerhetsarbete är

Läs mer

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0

Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister. Underlag 2.0 Allvarligt skadade motorcyklister och mopedister Underlag 2.0 Andel allvarligt skadade (medicinsk invaliditet 1 %) trafikanter fördelat på färdsätt (18 118 allvarligt skadade) 9% 4% 8% 39% I personbil

Läs mer

Olyckor.

Olyckor. Olyckor 2016 En sammanfattning av trafikolyckorna inom Skellefteå kommun under 2016 www.skelleftea.se Trafikolyckor i Skellefteå kommun 2016 Sammanfattning De senaste tre åren har det inträffat färre olyckor

Läs mer

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien.

Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Bilaga 2. Analys från konflikt- och observationsstudierna Trafiksäkerhet Bedömningen av trafiksäkerheten i korsningen är baserad på olycksstatistikanalysen och konfliktstudien. Olycksstatistik Trafiksäkerhetshöjande

Läs mer

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport

Trafikolyckor En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen. Lägesrapport Trafikkontoret Tjänsteutlåtande T2016-02178 Sida 1 (11) 2016-08-15 Handläggare Ellen Taavo 08-508 263 12 Till Trafiknämnden 2016-09-22 Trafikolyckor 2015. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen.

Läs mer

Olycksutveckling Moped

Olycksutveckling Moped Olycksutveckling Moped 2 2010-04-21 Moped - allmänt Försäljning av mopeder 2001-2009 40000 35000 30000 25000 20000 klass 1 klass 2 15000 10000 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 * Källa:

Läs mer

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent).

Av de företagsamma i Värmland utgör kvinnorna 26,1 procent, vilket också är lägre än riksgenomsnittet (28,3 procent). Företagsamhetsmätning - Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2009 Värmland Företagsamhetsmätning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras två gånger per år. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Lokalt företagsklimat Värmland 2016

Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Lokalt företagsklimat Värmland 2016 Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon:

För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Karina Wrobel. Informatör. Telefon: Karlstad 12 september 2012 PRESSMEDDELANDE För kommentarer: Presskontakt: Ytterligare information: Lena Hertzberg Arbetsförmedlingschef Telefon: 010-486 42 43 Karina Wrobel Informatör Telefon: 010-488

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n

Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Värmlands län Vä lfä rdstäppet Vä rmländs lä n Inledning Välfärdsutredningen som presenterades i slutet av förra året lanserade ett förslag till vinstbegränsning för välfärdsföretag. I praktiken innebär

Läs mer

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE

Platser och sökande Förändr. NYANMÄLDA PLATSER ,7% KVARSTÅENDE PLATSER ,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE Platser och sökande 2009-05 Förändr. NYANMÄLDA PLATSER 1 179 743 58,7% KVARSTÅENDE PLATSER 889 538 65,2% SÖKANDE SOM HAR FÅTT ARBETE 2 415 2 042 18,3% KVARSTÅENDE SÖKANDE TOTALT 24 522 22 698 8,0% ARBETSLÖSA

Läs mer

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar

Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar Bilaga 3: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgränsningar 3.1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports olycksdata baseras på statistiken från STRADA, dvs. en sammanvägning

Läs mer

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor

Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Bostad. Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget Kontor n för hyreshus Sida: 1 ( 6 ) 1701 1780069 Karlstad: Inre centrum söder om Stortorget 1780070 Karlstad: Innerstaden utom Inre centrum söder om Stortorget. 1780072 Karlstad: Tätortens mellersta del (Herrhagen

Läs mer

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014

Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland. Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 Fysisk aktivitet på recept - FaR i Värmland Sammanställning av ordinationer till Friskvården i Värmland under 2014 All legitimerad personal verksam inom hälso- och sjukvården i Värmland kan sedan 2005

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Antal omkomna 2000-2014

Antal omkomna 2000-2014 Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL

FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL FRÅN PROBLEMINRIKTADE TILL MÅLSTYRDA KOMMUNALA TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM ROGER JOHANSSON SWECO, SE TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM - FÖR ATTRAKTIVA STADSRUM OCH ETT RIKT STADSLIV 1. Planering i tidigare skeden 2.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström

ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2014. Lars-Gunnar Engström ÖPPNA JÄMFÖRELSER I VÄRMLAND Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 214 Lars-Gunnar Engström KAU.SE/FOU-VALFARD-VARMLAND Innehållsförteckning Öppnajämförelser...sid3 DatakälloriÖppnajämförelser...sid3

Läs mer

Trafiksäkerhet för barn och unga

Trafiksäkerhet för barn och unga Trafiksäkerhet för barn och unga Skadade i Luleå 2003-2006 Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun Gata & Trafik 2008 Hanna Ahnlund Inledning Det finns en oro bland föräldrar över a släppa ut sina barn i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2010 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 21 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - oktober 21 Under årets första tio månader förskrevs 2 116 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011

Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 2011 Fysisk aktivitet på Recept - FaR, Värmland 211 Sammanställning av uppgifter från ordinationsblanketten för januari - juni 211 Under årets första sex månader förskrevs 1 7 ordinationer av fysisk aktivitet

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av april 2012 Antalet lediga platser på ungefär samma nivå som i april 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i april ungefär lika

Läs mer

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017

Företagsklimatet i Årjängs kommun 2017 Företagsklimatet i s kommun 2017 Om undersökningen Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer under perioden januari-april 2017 Lokalt företagsklimat 2017 s kommun Primär målgrupp: Företag med

Läs mer

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se

Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Flytta en person i HSA Författare: smartkort@karlstad.se Hur flyttar man en person i HSA till en annan gren? 1. Flyttar person i HSA-katalogen Högerklicka på Per Uppman. Klicka på länken Flytta. Flytta

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Värmland Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan

OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013 Matteo och Johan 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet

Läs mer

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs

Företagsamhetsmätning Värmlands län. Johan Kreicbergs Företagsamhetsmätning Värmlands län Johan Kreicbergs Våren 2010 Företagsamhetsmätning Värmlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om

Läs mer

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1

Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1 Trafikolycksutvecklingen i Stockholm 2010 BILAGA 1 2011-10-17 Rapporten är framtagen av Trafikkontoret. Kontaktperson: Anna-Sofia Welander Telefon 08-508 261 94 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 4 TRAFIKOLYCKSRAPPORTERING...

Läs mer

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland

Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Bilaga 1: Utvärdering av länsövergripande samordningsfunktion för skolhälsovården i Värmland Enkät riktad till ansvariga chefer för skolhälsovården i Värmland Karlstad kommun, Barn- och ungdomsförvaltningen

Läs mer

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen

Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter. TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenskene vet mer enn oss om ulykkene blant myke trafikanter TRAFIKKSIKKERHETSKONFERANSEN 2016 Nils Petter Gregersen Svenska olycksdata Fem olika uppsättningar data om olyckor: Polis (olyckor med personskada

Läs mer

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne

STRADA information 2011. Fotgängarnas singelolyckor i Skåne STRADA information Fotgängarnas singelolyckor i Skåne Detta faktablad har tagits fram i syfte att belysa olika trafikantgrupper och deras problem i den skånska trafiken. Målsättningen är att årligen presentera

Läs mer

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket

Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Revisionssamverkan i Värmland - Hennickehammarnätverket Kommunerna Landstinget Region Värmland Revisorerna Bakgrund Startade 2003 med ett första möte på Hennickehammars herrgård Initiativ från landstingsrevisionen

Läs mer

STRADA rapport för 2012

STRADA rapport för 2012 STRADA rapport för 2012 All data är hämtad från STRADAs internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson från transportstyrelsen. 1.

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Värmlands län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Värmlands län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Antal omkomna

Antal omkomna Antal omkomna 2000-2014 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 Ökat fokus på oskyddade trafikanter! trafikanter 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Skyddade trafikanter

Läs mer

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se

Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se Registrera in en person i HSA-katalogen Författare: smartkort@karlstad.se 1. Hur man registerar in en person i HSA-katalogen Klicka på Internet Explorerknappen. Klicka på Webbsidan kan inte visas-knappen.

Läs mer

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62

REGISTRERADE SOM LASTBILAR I registret år; 1955-57 -58-62 Nummerregister över gamla brandbilar i Värmland Följande sammanställning över värmländska brandbilars registreringsnummer bygger på uppgifter ur bilregisterkataloger, utgivna 1955, 1957, 1958 respektive

Läs mer

Trafikanalys Drömgården

Trafikanalys Drömgården Haninge kommun Stockholm Datum 2013-06-14 Uppdragsnummer 1320000013 Utgåva/Status Ver 1.0 Andreas Samuelsson Andreas Samuelsson Jens Svensson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Box

Läs mer

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå

Trafiksäkerhetsarbete i Umeå Brödtext Punktlista nivå 1 Punktlista nivå 2 Brödtext Trafiksäkerhetsarbete i Umeå kommun Ur innehållet Underlag - Mångårigt samarbete med Norrlands universitetssjukhus - Trafiksäkerhetsprogram - Trafikdatarapport

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm

En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen i Stockholm Trafikolyckor 2013 1 Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 104 20 Stockholm Telefon 08 508 27 200 www.stockholm.se/trafikkontoret

Läs mer

STRADA. Kaj Sundström. Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland

STRADA. Kaj Sundström. Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland [ Lat. handling ] STRADA Registrering av personskador i trafiken på akutmottagningarna i Arvika, Karlstad och Torsby Kaj Sundström Rapport 1/03 Forskning och folkhälsa Landstinget i Värmland STRADA Registrering

Läs mer

motorc för åren 2010-2020, version 1.0

motorc för åren 2010-2020, version 1.0 tning t a f n a m m a S å p t e h r e k ä s d a Ök d e p o m h c o l e k y motorc för åren 2010-2020, version 1.0 trategi s Gemensam Samverkan för gemensam strategi Både motorcyklar och mopeder fyller

Läs mer

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad

Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg. Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Aktuell trafiksäkerhetstuveckling - väg Presentation GNS 22 februari Bilder framtagna av Jan Ifver, Transportstyrelsen Sofia Gjerstad Antal omkomna i vägtrafiken, 1996-2012* *Prel. stat. 2012 600 Antal

Läs mer

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år.

Av 500 genomförda medborgardialoger var 126 svar från den specifikt utvalda målgruppen, dvs. unga värmlänningar i åldersgruppen 18-29 år. Medborgardialog 2013 Putte i Parken Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Bakgrund... 3 2.1 Principer för medborgardialog... 4 2.2 Medborgardialogens aktiviteter under 2013... 4 3. Genomförande... 5 3.1 Medborgardialog

Läs mer

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt

Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden en översikt Sjukvårdsrapporterade olyckor ombord på buss inom Stockholms län under perioden 2011 2013 en översikt 1 Transportstyrelsen Väg- och järnvägsavdelningen Enheten för verksamhetsutveckling och stöd Rapporten

Läs mer

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015.

Din resa. 2015. En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Din resa. 2015 En guide för dig som åker buss och tåg med Värmlandstrafik. Gäller tills vidare, dock längst till och 1 med 12 december 2015. Innehåll Tidtabeller Åka buss och tåg Så köper du din resa Värmlandskortet

Läs mer

Fokus Framtid - Etablering för välfärd

Fokus Framtid - Etablering för välfärd Fokus Framtid - Etablering för välfärd Målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk och kulturell bakgrund Regeringen FN:s deklaration om de

Läs mer

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen

Trafikolyckor. En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikolyckor 214 En årlig redovisning av trafikolycksutvecklingen Trafikkontoret Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Box 8311, 14 2 Stockholm Telefon 8 58 27 2 www.stockholm.se/trafikkontoret Dnr: T215-1981

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Värmlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Sida1. Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun

Sida1.  Tekniska förvaltningen. Trafikolyckor Hässleholms kommun www.hassleholm.se Sida1 Tekniska förvaltningen Trafikolyckor 2015 Hässleholms kommun Förord Tekniska förvaltningen i Hässleholms kommun skall årligen ta fram en rapport med sammanställning av aktuella

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland Överenskommelse om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård i Värmland 1. Överenskommelsens parter - Landstinget i Värmland - Arvika kommun - Eda kommun - Filipstads kommun - Forshaga

Läs mer

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden

Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Revisionsrapport Granskning av den gemensamma driftsoch servicenämnden Karlstads kommun Maria Jäger Cert. kommunal revisor Granskning av den gemensamma drifts- och servicenämnden Innehållsförteckning Sammanfattande

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län mars månad 2016 Fått arbete Under mars påbörjade 1 396 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-2005. Stefan Pinzke Peter Lundqvist 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS

ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS ANMÄLAN OM MISSFÖRHÅLLANDEN ENLIGT 24a LSS Uppföljning av de missförhållanden som anmälts under år 2007 LÄNSSTYRELSEN I VÄRMLANDS LÄN RAPPORT NR 2008:20 Rapporten är sammanställd av Christina Berndtsson,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning SKADOR OCH OLYCKSFALL I MORA, ORSA OCH ÄLVDALEN 212 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Att tänka på... 4 Antal skadade per 1 invånare fördelat på akutmottagningar och vårdcentraler, år -...

Läs mer

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon

Vägtrafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-25 Stefan Pinzke Peter Lundqvist Arbetsvetenskap, Ekonomi, Miljöpsykologi (AEM) Bakgrund En tidigare studie av trafikolyckor med långsamtgående fordon 1992-1996 visade på många dödsfall och skadade

Läs mer

A C T I O. Personskador. Kaj Sundström. Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland

A C T I O. Personskador. Kaj Sundström. Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland A C T I O [ Lat. handling ] Personskador som uppkommit i samband med skadehändelser, Värmland 2007 Kaj Sundström Rapport 1/09 Folkhälsa och samhällsmedicin Landstinget i Värmland PERSONSKADOR som uppkommit

Läs mer

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se

Dnr DSN-2014-19 Dpl. Dpl sid 1 (5) T IT-enhetenn. Inledning. servicenämnden. ka kommuner. Till grund. utveckling. karlstad.se Dnr DSN-2014-19 Dpl sid 1 (5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET T IT-enhetenn 2015-01-23 (reviderad) Anna Hamr, 054-540 81 69 anna.hamr@ @karlstad.se Verksamhetsplan 2015 drifts- ochh servicenämnden Dnr DSN-2014-19

Läs mer

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden

Handledsfraktur. Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Handledsfraktur Information och träningsprogram för dig som har brutit handleden Tid för rehabilitering inom en vecka Inom en vecka efter att handleden har behandlats ska du få träffa sjukgymnast (fysioterapeut)

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30

Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Trafiksäkerhetsprogram för Båstads kommun 2007-03-30 Martin Wester Trafik och exploateringsingenjör Innehållsförteckning BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 AVGRÄNSNINGAR... 4 1.0 TRAFIKSÄKERHET... 4 1.1

Läs mer

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48)

Yttrande över delbetänkandet Regional indelning tre nya län (SOU 2016:48) 1(3) KOMMUNSTYRELSEN Kommunledningsstaben YTTRANDE 2016-09-26 Dnr 2016/185 Marina Tilderlindt Finansdepartementet 054-51 51 34 fi.registrator@regeringskansliet.se marina.tilderlindt@hammaro.se Fi2016/02568/K

Läs mer

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011

STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 STRADA rapport till Kalmar cykelbokslut för 2011 All data är hämtat från STRADA s internetgränssnitt, källor till informationen är transportstyrelsens hemsida samt mailkonversation med Magnus Carlsson

Läs mer

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3

Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Avropsberättigade parter - Beläggningsarbeten 2015 OMGÅNG 3 Statusorsak Organisation Org.nr Stad Kommun Kommunnr. Avropsberättigad Eskilstuna Energi och Miljö AB 556458-1907 ESKILSTUNA Eskilstuna 0484

Läs mer

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor)

Utveckling av omkomna och svårt skadade motorcyklister kontra antal motorcyklar i trafik (källa polisrapporterade trafikolyckor) Potentiella risksituationer i trafiken och på motorbanan Lärandemål Målet är att deltagarna skall få kännedom om vilka de statistiskt vanligaste potentiella risksituationerna som kräver flest liv i trafiken.

Läs mer

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län

RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 651 86 Karlstad 054 19 70 00 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah Värmlands län RAPPORT Länsstyrelsen Värmland, 65 86 Karlstad 54 9 7 Länsstyrelsen Värmland Lex Sarah i Värmlands län En uppföljning av de missförhållanden inom äldre- och handikappomsorgen som anmälts år Sociala enheten

Läs mer

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS

Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC. Åsa Johansson. Patrik Fornander (M) Linda Larsson (S) ANSLAG/BEVIS sid 1 (5) Tid och plats Onsdag den 13 maj 2015 kl. 13.00 Arnön, KCCC Ledamöter Karlstad Arvika Eda Filipstad Forshaga Grums Hagfors Hammarö Kil Munkfors Storfors Sunne Säffle Torsby Maria Frisk (MP) ordförande

Läs mer

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035

Värmlands befolkning 2035 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 18 VÄRMLANDS BEFOLKNING 2035 1 Utgiven av Region Värmland, 2016. Datasammanställning: Attityd i Karlstad AB. Text: Linn Johansson, Region Värmland samt Attityd i Karlstad AB. Form: Lars Falkman Foto framsida:

Läs mer

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken

Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken År 22 Fler rör sig i staden. Men färre skadas i trafiken TRAFIKSÄKERHETSPROGRAM 21 22 Rapport 2:29 Trafikkontoret Issn 113-153 Trafiksäkerhetsprogram för åren 21 22 har tagits fram av Trafikkontoret Göteborgs

Läs mer

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län

PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län Bilaga 3 1(7) Kollektivtrafikstaben Bilaga 3 PM Skatteväxling av kollektivtrafiken i Värmlands län År 2012 infördes en ny kollektivtrafiklag. I samband med lagens införande valde landsting och kommunkollektiv

Läs mer

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare

Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare VTI PM 2015-11-20 Diarienummer: 2014/0571-8.3 Rattfylleriets omfattning bland svårt skadade förare En skattning baserad på polisens misstanke Åsa Forsman Susanne Gustafsson Förord Genom Trafikverkets

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Trafik, Kistinge. Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Trafik, Kistinge. Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Trafik, Kistinge Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för Kistinge industriområde, Halmstad Mars 2015 TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Enkel trafikutredning med anledning av planprogram för

Läs mer

Livet efter diagnos. Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI

Livet efter diagnos. Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI Livet efter diagnos Lennarth Johansson, Socialstyrelsen & Aging Research Center (ARC)/KI Vården flyttas/r hem... Hemma Institution TID Andel ensamboende i den äldre befolkningen, relaterat till kön och

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax:

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk Jönköping, tel: telefax: Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om smittförklaring med anledning

Läs mer

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL

Sociala enheten 2007:6. Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Sociala enheten 2007:6 Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt LSS och SoL Rapportnamn: Ej verkställda beslut och domar samt avslagsbeslut trots bedömt behov, enligt

Läs mer

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030

11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 11 900 med kompetens i välfärden saknas i norra Mellansverige år 2030 I norra Mellansverige kommer det år 2030 att saknas runt 11 900 år 2030 med kompetens som efterfrågas inom välfärden. Bara inom vården

Läs mer

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM

Karta 5. Busshålplatser inom förstudieområdet. Väg 56 Katrineholm-Bie Förstudie 15 BIE STRÄNGSTORP Meters KATRINEHOLM N BIE Lundsjön 677 677 Hissjö Övre Malmen Nordankärr STRÄNGSTORP Mellan Malmen Vallmotorp Nedre Malmen Lilla Näsnaren Näsnaren 0 250500 1 000 1 500 2 000 Meters KATRINEHOLM 55 Teckenförklaring Teckenförklaring

Läs mer

Motion om säkrare gång- och cykelvägar

Motion om säkrare gång- och cykelvägar 2007-09-24 202 442 Kommunstyrelsen 2008-01-14 6 14 Arbets- och personalutskottet 2007-12-17 276 580 Dnr 07.541-008 septkf23 Motion om säkrare gång- och cykelvägar Ärendebeskrivning Erika Josbrandt, för

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013

HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 HÖGEREXTREMA GRUPPER I VÄRMLAND - AKTIVITETER 2013 INLEDNING 2013 var ett år då högerextremismen var väldigt synlig i det svenska samhället och runt om i Europa. I Sverige har flera uppmärksammade demonstrationer

Läs mer

Trafikutredning Isabergstoppen

Trafikutredning Isabergstoppen 1980 1670 0 2830 2500 320 2830 2330 320 4140 TextFärger Olycka utan personskada Grön : eller okänd svårhetsgrad Gul : Lindrig olycka Röd : Svår olycka Svart: Dödsolycka Symboler Sjukhusrapport Polisrapport

Läs mer

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar

Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar Bilaga 2: Bakgrund till statistiken, definitioner och avgra nsningar 1 STATISTIKEN I RAPPORTEN Stockholms stads trafikolycksrapports data baseras på statistiken från STRADA, dvs. en sammanvägning av olycksstatistik

Läs mer

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden

En gemensam e-tjänsteplattform i Värmland drifts- och servicenämnden Dnr DSN-2015-9 Dpl sid 1 (6) TJÄNSTEYTTRANDE KOMMUNLEDNINGSKONTORET IT-enheten 2015-06-29 Per-Erik Karlsson, 054-540 12 20 Per-erik.karlsson@karlstad.se Drifts- och Servicenämnd En gemensam e-tjänsteplattform

Läs mer

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010

Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 PM Ärendenr: [Ärendenummer] Trafikverket Till: Från: 2010-12-28 Trafiksäkerhetsutvecklingen 2001-2010 1(27) Innehåll Sammanfattning... 3 Relativ utveckling av omkomna i väg- och järnvägstrafik och trafikmängd...

Läs mer

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S).

Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från Malte Sigemalm (S). Lotten Backström Trafikplanering 08-508 262 15 lotten.backstrom@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2013-05-20 Trafikantsäkerheten vid Högdalens tunnelbanestation. Svar på skrivelse från

Läs mer

Förbundsordning för Region Värmland

Förbundsordning för Region Värmland KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2006-12-14 Ersätter: 2000-11-23 Gäller fr o m: 2006-12-14 Förbundsordning för Region Värmland Region Värmland -

Läs mer

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF

SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA P 12 7-manna Deje IK Forshaga IF Hertzöga BK grön IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla Ulvsby IF SERIEFÖRSLAG UNGDOMSSERIER 7- OCH 5-MANNA 2013 P 12 7-manna Forshaga IF IFK Skoghall Karlstad BK Nor/Edsvalla P 11 östra Degerfors IF Ungdom KB Karlskoga blå Karlskoga SK 1 FC Kristinehamn Storfors FF

Läs mer