OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped Matteo och Johan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped 2005-2013. Matteo och Johan"

Transkript

1 OBS!! Arbetsutkast omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade på mc o moped Matteo och Johan

2 Antal mc i trafik kontra trafikarbetet motorcycles Antal mc i trafik on the road millions Trafikarbete km travelled (miljoner km) Trafikarbetet med mc har minskat sedan 2008 trots en liten ökning av antalet mc i trafiken Källa: Trafikanalys

3 Omkomna och skadade på motorcykel per olyckstyp (skadade ) 70% 60% 50% 40% 30% omkomna svårt skadade allvarligt skadade 20% 0% singel möte korsning upphinnande vilt annat De flesta som omkommer och skadas på motorcykel gör det i singelolyckor Källa: Polis- och sjukvårdsrapporterade trafikolyckor, STRADA

4 Omkomna och svårt skadade motorcyklister per väghållare (skadade ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% omkomna svårt skadade 20% 0% statligt kommunalt enskilt 7 av 10 omkom och 6 av 10 skadades svårt på det statliga vägnätet Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

5 Vägtyp i olyckor med omkomna och svårt skadade motorcyklister (skadade ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% omkomna svårt skadade 20% 0% Annan allmän väg Enskild väg Gata Motortrafikled Motorväg Okänt Övrig väg

6 Hastighetsgräns i olyckor med omkomna, svårt skadade och allvarligt skadade motorcyklister 60% 50% 40% 30% 20% omkomna svårt skadade allvarligt skadade 0% km/h km/h 90 km/h km/h okänt Flest motorcyklister omkom och skadades svårt /allvarligt på vägar Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

7 Händelseförlopp i korsningsrelaterade dödsolyckor med motorcyklar (108 olyckor) Avsvängande Korsande kurs 52 % Mc Bil 34 % Mc Bil 14 % Bil Mc I nästan samtliga korsningsolyckor har bilisten kört ut eller svängt framför motorcyklisten I 7 av 10 olyckor har mc-föraren kört mer än 10 km/h över skyltad hastighet I 4 av 10 olyckor har mc-föraren kört mer än 30 km/h över skyltad hastighet

8 Andel mc-klasser inblandade i dödsolyckor (376 omkomna) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 5% 0% Ca 40% av motorcyklar i dödsolyckor var en Supersport Supersport utgör mindre än av motorcyklarna i trafik

9 Mc-klasser inblandade i dödsolyckor (265 omkomna) Supersport Custom Standard Antalet omkomna på Supersport är fortsatt högt Supersport utgör mindre än av motorcyklarna i trafik

10 Krockobjekt i dödliga singelolyckor med motorcyklar (141 olyckor) kommunal statlig 5 0 träd sten räcke stolpe dike/slänt volt/vält annat vägobjekt övrigt I 3 av 10 singelolyckor omkom motorcyklisten i kollision med räcke, vilket motsvarar 1 av 10 av totalt antal omkomna

11 Krockobjekt i dödsolyckor singelolyckor med motorcyklar (141 omkomna) Kommunalt Statligt 13% 13% 3% 11% 7% 6% 15% 8% träd sten räcke stolpe 5% 23% 18% 28% dike/slänt volt/vält annat vägobjekt övrigt 23% 8%

12 Utveckling av antalet omkomna i kollision med alla typer av vägräcken motorcykel personbil motorcyklister respektive bilister omkommer per år i kollision med räcke.

13 Brister i vägbanan i dödsolyckor med motorcyklar (376 olyckor) Kommunalt 3% Statligt 3% Fördelning av antal? Utveckling statligt o kommunalt? 2% 8% 2% 8% inga brister rullgrus spårbildning låg friktion 87% 87% I 1 av 10 olyckor har vägbanan bedömts haft brister av avgörande betydelse. Motsvarande fördelning på statliga o kommunala vägar

14 Körkortsförvärv i dödsolyckor med motorcyklar (376 omkomna) 6% 19% 26% fått tagit mc-kort saknas okänt * Fram t.o.m fick man A-behörighet utan att avlägga särskilt prov när man tog B-körkort. 49% En av 4 saknade A-körkort

15 Körkortstid i dödsolyckor med motorcyklar (227 omkomna) övriga supersport < <4 Av de som omkom inom 3 år efter att ha tagit körkort, körde 2 av 3 supersport

16 Ägartid i dödsolyckor med motorcyklar (222 omkomna) övriga supersport 20 0 < <4 Av de som har ägt motorcykeln korta tid än 3 år, körde 2 av 3 supersport

17 Ägarförhållande i dödsolyckor med motorcyklar (376 omkomna) 3% 5% 2% 25% 6% 59% förare ägare inom familjen lån/hyrd spontanlån stulen okänt 5% av de i dödsolyckor inblandade motorcyklarna var stulna

18 Bedömd hastighet i dödsolyckor med motorcyklar (114 omkomna) 34% 32% skyltad över mycket över Skyltad = max 10 km/h över skyltad hasighet Över = km/h över skyltad hastighet Mycket över = mer än 30 km/h över skyltad hastighet 34% Endast 3 av 10 omkomna mc-förare har bedömts köra inom tillåten hastighetsgräns.

19 Hastighetsöverskridning i dödsolyckor med motorcyklar med bedömd hastighet över eller mycket över skyltad hastighet (256 omkomna) 70% 60% 50% 40% 30% 20% över mycket över 0% 6 av 10 omkomna på en supersport bedöms ha kört mycket över skyltad hastighet

20 Hastighetsöverskridning i dödsolyckor med motorcyklar med bedömd hastighet över eller mycket över skyltad hastighet (256 omkomna) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% mycket över över 20% 0% Cross/enduro (n=21) Custom (n=70) On/off (n=26) Skoter (n=20) Sporttouring (n=24) Standard (n=51) Supermoto (n=8) Supersport (n=143) Touring (n=12) Endast 1 av 10 som omkom på supersport eller supermoto har bedömts köra inom hastighetsgränsen!

21 Alkohol och droger i dödsolyckor med motorcyklar (376 omkomna) 14% 3% 70% 9% 4% alkohol alkohol och droger droger okänt övriga Nästan 1 av 3 omkommen mc-förare var alkohol- eller drogpåverkad (för perioden var det 1 av 4) Nästan hälften av de påverkade förarna var påverkade av andra droger än alkohol

22 Alkohol och droger i dödsolyckor med motorcyklar (376 omkomna) 30% 25% 20% 15% alkohol andra droger 5% 0%

23 Hjälmanvändning i dödsolyckor med motorcyklar (376 omkomna) 6% 2% 11% hjälm tappat hjälm ingen hjälm okänt 81% Minst var sjätte omkommen motorcyklist saknade eller tappade hjälmen.

24 Bedömning av trafikarbetet med ABS-försedda mc 100% 90% 80% 70% 60% 50% Antagande om nyförsäljning med ABS % % % % % % % % % % % % % Andel trafikarbete med mc ABS 80% kommer att efterfråga ABS på sin nästa hoj, SMC % är positiva till ABS, Allt om MC % 30% 20% 0% EU-krav tunga mc 2016 Såld mc med ABS (McRF) % % % %? % av tot McRF:s andel 84%! Andel trafikarbete Framskrivning

25 Moped

26 Tekniska brister i dödsolyckor med mopeder (77 omkomna) 15% 14% 28% 21% trim trim + andra tekniska brister belysning bromsar andra tekniska brister inga tekniska brister okänt 4% 6% 12% Endast 3 av 10 mopeder var utan kända tekniska brister

27 Andel omkomna mopedister kontra trimning (77 omkomna) 70% 60% 50% 40% 30% 20% trim ej trim okänt 0% Minst 23% av mopederna inblandade i dödsolyckor var trimmade. I dödsolyckor där föraren var under 18 var hälften av mopederna trimmade.

28 Utveckling av andel trimmade mopeder i dödsolyckor (80 omkomna) 80% 70% 67% 69% 60% 56% 50% 50% 40% 30% 20% 33% 36% 32% 19% 25% trimmade okänt 0%

29 Platstyp i olyckor med omkomna (77) och svårt skadade (2157) mopedister, % 45% 40% 35% 30% 25% 20% omkomna svårt skadade 15% 5% 0% vägsträcka vägkorsning gång/cykelbana cirkulation annat Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

30 Hastighetsgräns i olyckor med omkomna (77) och svårt skadade (2157) mopedister, % 50% 40% 30% 20% omkomna svårt skadade 0% km/h km/h km/h km/h km/h okänt De flesta omkommer och skadas svårt på vägar/gator med hastighetsgräns km/h Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

31 Väghållare i olyckor med omkomna (77) och svårt skadade (2157) mopedister, % 50% 40% 30% 20% omkomna svårt skadade 0% statligt kommunalt enskilt okänt Flest mopedister omkom på det statliga vägnätet. Flest mopedister skadades svårt på det kommunala vägnätet Källa: Polisrapporterade trafikolyckor, STRADA

32 Andel alkohol och droger i dödsolyckor med mopeder (77 omkomna) 5% 26% 1% 4% alkohol alkohol och andra droger andra droger Nej okänt 64% 1 av 3 omkomna förare var alkohol eller drogpåverkad

33 Andel alkohol och droger i dödsolyckor med mopeder (77 omkomna) 100% 90% 80% 70% Bara en med andra droger i % 50% 40% 30% alkohol ingen alkohol okänt 20% 0% I åldersgrupp omkommer flera påverkade än opåverkade.

34 Hjälmanvändning i dödsolyckor med mopeder (77 omkomna) 60% 50% 40% 30% 20% rätt använd hjälm tappat hjälm saknat hjälm okänt 0% Nästan 5 av 10 omkomna saknade eller tappade hjälmen vid olyckstillfället

35 Andel skadade barn och ungdomar (0-17 år) med medicinsk invaliditet 1 % fördelat på färdsätt (6 082 allvarligt skadade) 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% personbil cykel motorcykel moped fotgängare övrigt 5% 0% Barn o ungdomar skadas allvarligt i de flesta fall på cykel (ökande) och moped (minskande) Källa: Sjukvårdsrapporterade trafikolyckor, STRADA ?

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9

Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012. Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Vägtrafikskador 2012 Road traffic injuries 2012 Statistik 2013:9 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm Telefon: 010 414 42

Läs mer

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv

Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv 1 (9) Sveriges trafiksäkerhet i ett 100-årigt perspektiv Ulf Brüde (f.d. trafiksäkerhetsforskare på VTI) Ett förskräckligt år År 1911 var ett fasansfullt år vad gäller svensk trafiksäkerhet. Hela 148 personer

Läs mer

Analys av rattfylleriolyckor

Analys av rattfylleriolyckor VTI notat 14-2012 Utgivningsår 2012 www.vti.se/publikationer Analys av rattfylleriolyckor Var och när sker olyckorna? Susanne Gustafsson Åsa Forsman Förord Den här slutrapporten är framtagen med ekonomiskt

Läs mer

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008

Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Hanna Ahnlund Gata & Trafik, 2008 Inledning Fotgängare är den trafikantgrupp som är mest utsatt för skador, hela 38 procent av alla som skadats i trafiken under åren 2003 2006 var fotgängare. Tidigare

Läs mer

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram

Trafiksäkra staden. handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram trast fördjupning Trafiksäkra staden handbok för ett målinriktat kommunalt trafiksäkerhetsprogram Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Trafikverket 781 89 Borlänge ISBN: 978-91-7164-979-9 Sveriges

Läs mer

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER

VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER VILSTA SPORTHOTELL, ESKILSTUNA 3 SEPTEMBER FÖRSLAG TILL DAGORDNING FÖR SMC:s ÅRSMÖTE VILSTA SPORTHOTELL 3 SEPTEMBER 2011 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande samt protokollförare för mötet 3 Val av två

Läs mer

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning

Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning 1 Dialogunderlag moped För viktiga samtal om alkohol, droger och mopedkörning Fullskärmsläge Tryck + för fullskärmsläge. Vänsterklicka för att bläddra framåt, högerklicka för att bläddra bakåt. Tryck för

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Statistik över cyklisters olyckor

Statistik över cyklisters olyckor VTI rapport 801 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Statistik över cyklisters olyckor Faktaunderlag till gemensam strategi för säker cykling Anna Niska Jenny Eriksson Utgivare: Publikation: VTI

Läs mer

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ?

Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? VTI notat 6 23 VTI notat 6-23 Fler äldre bilförare i trafiken färre olyckor per individ? Författare FoU-enhet Projektnummer 4454 Projektnamn Uppdragsgivare Per Henriksson och Liisa Hakamies- Blomqvist

Läs mer

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare VTI notat 11-2015 Utgivningsår 2015 www.vti.se/publikationer Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare År 2005 2013 VTI notat 11-2015 Alkohol, droger och läkemedel hos omkomna personbilsförare

Läs mer

Bra att veta om fyrhjulingar

Bra att veta om fyrhjulingar Bra att veta om fyrhjulingar Foto brp sweden Reglerna för fyrhjulingar är komplicerade och skiljer sig åt mellan olika fordonstyper. Gemensamt är dock att det är förbjudet att köra fyrhjuling i terräng.

Läs mer

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus

Gcm-handbok. Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Gcm-handbok Utformning, drift och underhåll med gång-, cykel- och mopedtrafik i fokus Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid

Bulletinen. upphandling. Vägbelysning kan väcka heta känslor. Tunga transporter. Österskär tar kontroll. Tema Belysning: Att tänka på vid Bulletinen Riksförbundet Enskilda Vägars medlemstidning Nr 1 2014 Tema Belysning: Hur påverkas våra vägar av Tunga transporter Klara nu: Vårens kurser Att tänka på vid upphandling av belysningsanläggning

Läs mer

Fakta och myter om Peak Car

Fakta och myter om Peak Car Fakta och myter om Peak Car Text och produktion: Scantech Strategy Advisors 2014. Finns Peak Car? I samhällsdebatten förekommer ibland uttrycket Peak Car. Betydelsen av Peak Car varierar, men syftet är

Läs mer

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011

HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun. oktober 2011 HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun oktober 2011 TITEL: HASTIGHETSPLAN :: Vellinge kommun, oktober 2011 BESTÄLLARE: Vellinge kommun, Annette Bengtsson VELLINGE KOMMUNS ÄRENDENUMMER: Tn 2009/51 KONSULT: Tyréns

Läs mer

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003

Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 VTI notat 46-2005 Utgivningsår 2005 www.vti.se/publikationer Antal övergångsställen på det kommunala vägnätet förändring under perioden 2000 2003 Hans Thulin Förord Föreliggande undersökning ingår som

Läs mer

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik

Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och motorfordonstrafik Bulletin 262-2011 Trafik & väg Institutionen för Teknik och samhälle Lunds universitet Råd och riktlinjer för cykelinfrastruktur en litteraturstudie med avseende på korsningspunkter mellan cyklande och

Läs mer

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad

Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Hastighetsnivåer i en attraktiv stad Rätt fart i staden Handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad December 2008 2 Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Tfn 08-452

Läs mer

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige

Trafikanternas respekt för 30-skylten vid skolor i Västsverige Trafikanternas respekt för -skylten vid skolor i Västsverige NTF Västs undersökning Väst inledning INNEHÅLL Alla 16 kommuner Inledning...........................................................................................

Läs mer

Motorcykelsäkerhet en litteraturstudie och meta-analys

Motorcykelsäkerhet en litteraturstudie och meta-analys TØI rapport 681/2003 Motorcykelsäkerhet en litteraturstudie och meta-analys Pål Ulleberg Transportøkonomisk institutt (TØI) har opphavsrett til hele rapporten og dens enkelte deler. Innholdet kan brukes

Läs mer

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet.

I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och i baksätet. Bild 1 Bilbälte Bilbältet är den absolut viktigaste säkerhetsdetaljen i bilen både i framsätet och i baksätet. Inte minst är bältet viktigt vid kollisioner i låga hastigheter, då det verkligen kan utgöra

Läs mer

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv

Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv VTI notat 23 2013 Utgivningsår 2013 www.vti.se/publikationer Cyklisters hjälmanvändning i ett regionalt perspektiv Fokusgruppsintervjuer samt analys av olycks- och skadedata Susanne Gustafsson Förord

Läs mer

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten

Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Rätt fart såklart! Fem goda skäl att hålla koll på hastigheten Har du koll på fördelarna med rätt fart? I detta häfte finns bra argument för varför vi som kör lastbil ska hålla hastighetsgränserna och

Läs mer

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del

Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Södra Förstadsgatan försök med bilfri del Gatukontoret Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2015-05-18 2.0 André Kingstedt Gatukontoret Planeringsenhet A Innehållsförteckning Södra Förstadsgatan

Läs mer

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II

Foto: Ingvar Andersson. Mopedboken Förarbevis Klass II Foto: Ingvar Andersson Mopedboken Förarbevis Klass II Mopedboken Den här kursen är för dig som vill ha körkort/förarbevis moped för EUmoped klass II. klass Du ska I och få lära klass dig II. viktiga Du

Läs mer

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun.

Ansvarig för rapportens innehåll: Anna Åhlgren, enheten för hållbar utveckling, Örebro kommun. Cykelstaden Örebro 2012 2 INNEHÅLL INLEDNING...5 HÖJDPUNKTER 2012...5 NYCKELTAL 2012...7 ANTALET CYKLISTER...8 ÖREBROARNA CYKLAR ÅRET OM...9 ÖREBRO LIKA BRA SOM KÖPENHAMN...10 ALLA GRUPPER CYKLAR...11

Läs mer

Ingen skolväg är den andra lik

Ingen skolväg är den andra lik Det skulle finnas flera vägar till skolan, en för bussar, en för bilar och en för elever och lärare Ingen skolväg är den andra lik En uppföljning av EU-projektet SMILES Cykla och gå till skolan-komplettering

Läs mer

Transportplan Växjö kommun

Transportplan Växjö kommun Transportplan Växjö kommun Antagen 2014-10-21 1 Förord Växjö skall växa, från en småstad där man förväntas nå allt med bil, till en större och attraktivare stad med tydliga urbana kvaliter och täta regionala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer