Information om stamrenovering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information om stamrenovering"

Transkript

1 brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september kl. 19 och torsdag den 3 oktober kl. 19 i föreningslokalen. Omröstning den 10 oktober Extrastämma kommer att hållas den 10 oktober 2013 kl 19 i föreningslokalen. Då beslutar vi om stamrenoveringen ska genomföras, samt om extra ersättning för tidigare arbetskostnad (se s. 9). För den som inte kan närvara på extrastämman går det bra att lämna sin röst i förtid (se s. 10). Om du har några frågor, mejla 1

2 Innehåll I korthet 3 Varför har en diskussion om stambyte inletts? 3 Projektgrupp 3 Kontakt 3 Organisation under projektets gång 4 Val av metod 5 Hur går en stamrenovering till? 5 Planering 5 Projektering 5 Utförande besiktning, tillval, tillfälligt boende 6 Uppföljning 6 Vad är det som ska göras? 6 Grundstandard badrum 6 Grundstandard kök 6 Värme och el 7 Tillval utöver grundstandard 7 Hur påverkar det här föreningen? 7 Ökad avgift 7 Ersättning för nyligen renoverade bostäder 8 Fastställd ersättning 8 Badrum 8 Kök 8 Förslag till ytterligare ersättning 9 Omröstning på extrastämma 9 Om du inte kan närvara 10 Vad händer om förslaget röstas ner? 10 Röstsedel 12 2

3 I korthet Under 2014 planeras en stamrenovering i alla lägenheter i brf Backsippan. Planer på renovering har funnits under ett par års tid, och nu har projektet på allvar kommit igång. Det som ska göras är att befintliga rörinstallationer i kök och badrum ska bytas, samt all el i lägenheterna. Värmesystemet ska också justeras. Styrelsen har fattat beslut om att genomföra stamrenoveringen och har upphandlat och skrivit kontrakt med Öregrunds bygg AB. Det avgörande beslutet kommer dock att fattas vid en extrastämma, där alla boende får chansen att rösta för eller emot förslaget. Om stämman godkänner stamrenoveringen kommer alla lägenheter att renoveras. Renoveringen tar mellan 5 och 7 veckor per trappuppgång, och under den tiden får du som bor där flytta till Uppsala lägenhetshotell (läs mer på sidan 6). En viss avgiftshöjning är ofrånkomlig. En uppskattning är att månadsavgiften höjs med knappt 30 procent. Detta sker under en treårsperiod (läs mer på sidan 7). Du är välkommen på informationskväll den 17 september eller 3 oktober, där chans finns att ställa frågor till projektgruppen. Varför har en diskussion om stambyte inletts? Det finns många anledningar till att planering av ett stambyte inletts. Idag har vi avloppsledningar och golvbrunnar som är av gjutjärn och över 60 år gamla. Den tekniska livslängden för den här typen av avloppsledningar är cirka år. Ett mindre omfattande stambyte skedde 1986, för 27 år sedan. Då åtgärdades endast avloppsledningar från kök och samtliga tappvattenledningar i lägenheten. Avloppsstammarna i badrummet åtgärdades inte. På senare tid har vi haft ett större antal fuktskador i föreningen, och risken är stor att fler vattenskador kommer att ske, om inget görs åt stammarna. Utöver att det är besvärligt för den boende som drabbas av vattenskadan kostar det att laga skadorna var badrum för sig, något som framöver kan höja avgifterna för alla boende. Elinstallationerna som finns i dag är föråldrade, liksom undercentralen (fjärrvärmeväxlaren). Vi har bland annat haft en brand i en av elcentralerna och fått anmärkningar vid besiktningen av undercentralen. En effektivisering av värmehanteringen kommer genomföras vilket leder till sänkta kostnader för föreningen. Projektgrupp Styrelsen har utsett en projektgrupp med medlemmar i bostadsrättsföreningen som ansvarar för planering och projektering för ett eventuellt stambyte. I projektgruppen ingår Martin Andersson, Erik Lundin och Bjarne Pettersson. Ove Andersson, konsult från OTAB Consulting fungerar som projektledare. Ett organisationsschema över ansvarsfördelningen för renoveringen finns på sidan 4. Kontakt Om du har frågor om stamrenoveringen, kontakta i första hand projektgruppen via e-post: Beskriv din fråga och lämna gärna ett telefonnummer, så återkommer vi så snart som möjligt. 3

4 Organisation under projektets gång Byggherre brf backsippan Alla vi som bor i Brf Backsippan! tillfälliga bostäder projektansvarig ordförande i brf backsippan, pontus lundvall försäkring projektering riksbyggen anna österman referensgrupp martin andersson erik lundin bjarne pettersson ekonomi projektledare ove andersson OTAB tidsplan myndighetskontakter upphandlingar byggledning martin andersson kvalitet miljö kontrollsansvarig enligt pbl jarmo ylitalo, bylero information till hyresgäst sara lindahl evakueringsboende totalentreprenör bygg öregrund bygg ab per sandberg tillval platschef martin jansson kvalitet och miljö per sandberg skyddssamordning martin jansson 4

5 Val av metod Det finns två olika metoder man kan använda vid en stamrenovering: Relining, även kallat rörinfodring eller rör-i-rör. Traditionellt stambyte, där man byter befintliga rörinstallationer. Vi har valt att satsa på ett traditionellt stambyte, eftersom relining mer får ses som en provisorisk lagning av avloppsrör. När man relinar åtgärdas inte tätskiktet och golvbrunnen. Det går inte heller att relina avloppsgrodor, dvs rör i golv från tvättställ och golvbrunn, vilket i vårt fall skulle leda till fortsatta problem. De horisontella rören och grodorna är det som är mest slitet och de vattenskador och förhöjda fuktvärden som uppmäts har alla utgått från golvbrunnen. Således skulle relining inte lösa våra problem alls. Hur går en stamrenovering till? Att genomföra ett stambyte tar lång tid, och kräver noggrann planering och undersökning av behoven, vilka leverantörer som finns och hur stamrenoveringen praktiskt kan gå till. Processen kan delas upp i fyra steg: planering, projektering, utförande och uppföljning. I dagsläget befinner vi oss i slutet av projekteringsfasen. Planering Projektering Utförande Uppföljning Planering I planeringsfasen har vi fastställt föreningens önskemål och krav undersökt de tekniska förutsättningarna för ett stambyte granskat befintliga handlingar, till exempel vad som gjordes vid den senaste stamrenoveringen. Projektering Utifrån vad som kom fram i planeringen har en skiss utformats över vad det är vi vill ska göras under renoveringen. Vi har tagit fram anbudshandlingar kontrollerat att myndighetskraven som ställs vid stamrenovering uppfylls gjort en projektkalkyl skickat ut förfrågningsunderlag till entreprenörer granskat inkomna anbud valt entreprenör. Entreprenören som valts är Öregrund Bygg AB (www.oregrundbygg.se). 5

6 Utförande besiktning, tillval, tillfälligt boende Upphandlad entreprenör påbörjar arbetet. Det inleds med en besiktning av varje lägenhet, och i samband med det får den boende komma med önskemål om eventuella tillval. Tillvalen kan vara individuellt valt kakel, golvvärme, andra blandare än de som bekostas av föreningen et c. För de lägenheter med badrum/kök nyare än 5 år, sker en besiktning och värdering för att fastställa om den boende har rätt till ersättning för tidigare renovering. Läs mer om detta på sidan 8. En trappuppgång i taget evakueras, och arbetet beräknas ta ca 5 7 veckor per uppgång. När det är dags att lämna lägenheten kommer du behöva tömma kyl och frys, eftersom entreprenören kan behöva stänga av elen. Lösa föremål ska tas bort från badrum och kök, och eventuellt behöver den boende se till att täcka över möbler som annars kan repas eller skadas av damm. Det tillfälliga boendet sker i Uppsala Lägenhetshotell på Klangs gränd 5. De erbjuder fullt utrustade lägenheter i olika storlek (1 6 bäddar) med handdukar, sänglinne, kök, egen toalett och dusch samt städning varje vecka. Lägenhetshotellet erbjuder tillgänglighetsanpassade och allergisäkrade rum, och rum för dig med husdjur. Internet och kabel-tv ingår, och parkeringen är gratis. Priset för detta är marginellt högre än om vi valt baracker, men komforten är långt större. Vi slipper förstöra gräsmattan på gården, dra el och nätverk och trängas i mörka baracker. Läs mer om lägenhetshotellet på Under tiden stamrenoveringsarbetet pågår kommer föreningslokalen inte gå att utnyttja av oss boende. Den kommer att användas av entreprenören, istället för att vi sätter upp byggbodar på gården. Detta sparar oss mycket pengar. Uppföljning Efter att arbetet är utfört kommer en slutbesiktning göras i varje lägenhet, för att säkerställa att renoveringen gjorts korrekt. Entreprenören lämnar en garanti på det utförda arbetet. Vad är det som ska göras? Grundstandard badrum Byte av tappvatten- och avloppsrör. Ny golvbrunn, nytt tätskikt och nytt ytskikt av kakel/klinker. I grundutbudet finns det tre olika färger på klinker att välja på, samt vitt kakel. Sanitetsporslinet samt blandare byts. Om man vill spara de man har så går det bra, då kommer entreprenören återmontera dessa efter stambytet. Grundstandard kök Byte av tappvatten- och avloppsrör. Blandare byts till en mer resurssnål modell. Vill man behålla sin befintliga blandare så återmonteras den efter stambytet. Nytt stänkskydd (kakel) kommer att sättas upp, och för att kunna byta rör krävs demontering och återmontering av befintliga skåp. 6

7 Värme och el Byte av fjärrvärmeväxlare och ventiler, samt injustering av värmesystemet. Det ger en jämnare värmetillförsel till lägenheterna. Byte av elinstallationer: 3-fassystem, jordfelsbrytare och nya lägenhetscentraler. För den som vill finns också möjlighet till att komplettera med fler eluttag. Tillval utöver grundstandard Det kommer att finnas en rad tillval som bostadsrättsinnehavaren kan välja på, bland annat golvvärme, annat kakel och klinker. Tillvalen sköts direkt mellan entreprenören och bostadsrättsinnehavaren. Bostadsrättsinnehavaren har möjlighet att göra ROT-avdrag på tillvalsarbetena. Hur påverkar det här föreningen? Stamrenoveringen är förknippad med stora utgifter och föreningen kommer behöva finansiera det hela med nya lån. Kostnadsmässigt kommer föreningen påverkas genom: ökade räntekostnader för nya lån ökade avskrivningskostnader när underhållet är slutfört avsättning till underhållsfonden minskas. Ökad avgift För att bekosta stamrenoveringen måste en viss justering av månadsavgiften göras. Hur stor den blir beror på entreprenörens kostnad och vilken ränta vi får på lånet från banken. I skrivande stund finns inga färdiga siffror, men på informationsmötena bör mer exakta siffror kunna ges. Höjningen kommer ske successivt under en treårsperiod. Riksbyggen har gjort en preliminär beräkning på vad kostnaden skulle kunna bli med maximalt lånebelopp (16 miljoner) och maximal uppskattad ränta (4,5 %). Dessa siffror motsvarar sannolikt ett övre tak för höjningen: Avgift idag Påslag 27,5% Avgift efter renoveringen 1 rok, 24 m kr 408 kr 1891 kr 1 rok, 47,5 m kr 770 kr 3568 kr 2 rok, 60 m kr 955 kr 4425 kr 3 rok, 73,5 m kr 1180 kr 5468 kr 4 rok, 91 m kr 1409 kr 6527 kr 7

8 Ersättning för nyligen renoverade bostäder På grund av att information från styrelsen till lägenhetsinnehavare om en tidigare stamrenovering 1986 visat sig vara delvis felaktig, har styrelsen beslutat att ge ersättning för renovering i badrum och kök påbörjad de senaste fem åren, mellan och Styrelsens beslut gäller, men det har inkommit förslag på utökad ersättning för arbetskostnader (se sidan 9). På extrastämman ska vi även rösta för eller emot den extra ersättningen. Fastställd ersättning Nedan följer riktlinjer för den ersättning för ytskikt som gäller renoveringar utförda de senaste fem åren. Beslutet fattades på styrelsemöte den 18 april 2013, och finns återgivet i mötesprotokollet. Badrum Styrelsen beslutar att återställa badrummen till nuvarande standard på föreningens bekostnad, dock med vissa avdrag när det gäller kostnad för ytskikt (se nedan). Beslutet gäller badrum med påbörjad renovering mellan och Golvvärme Finns golvvärme som installerats mellan och återinstalleras funktionen. Ingen extra kostnad tillkommer för lägenhetsinnehavaren. Ytskikt Kostnaden för ytskikt ersätter föreningen enligt följande: Lägenhetsinnehavaren verifierar med kvitton sina tidigare utgifter för ytskikt. Därefter beräknas skillnaden i materialkostnader mellan det standardbadrum föreningen erbjuder och lägenhetsinnehavarens verifierade självkostnad för nuvarande ytskikt. Mellanskillnaden utbetalas till lägenhetsinnehavaren, med följande åldersavdrag, räknat från : 0 % avdrag för badrum yngre än eller exakt 1 år, 10 % för badrum äldre än 1 år, 20 % för badrum äldre än 2 år, 30 % för badrum äldre än 3 år 40 % för badrum äldre än 4 år. Kök Styrelsen beslutar att återställa stänkskydd till nuvarande standard på föreningens bekostnad, dock med vissa avdrag. Beslutet gäller kök där renovering påbörjats mellan och Kostnaden för stänkskydd ersätter föreningen enligt följande: Lägenhetsinnehavaren verifierar med kvitton sina tidigare utgifter för stänkskydd. Därefter beräknas skillnaden mellan det standardstänkskydd föreningen erbjuder och lägenhetsinnehavarens verifierade självkostnad för nuvarande stänkskydd. Mellanskillnaden utbetalas till lägenhetsinnehavaren, med följande åldersavdrag, räknat från : 8

9 0 % avdrag för stänkskydd yngre än eller exakt 1 år, 10 % för stänkskydd äldre än 1 år, 20 % för stänkskydd äldre än 2 år, 30 % för stänkskydd äldre än 3 år 40 % för stänkskydd äldre än 4 år. Sammanlagd ersättning Den sammanlagda ersättningen för ytskikt i badrum och stänkskydd i kök kan uppgå till maximalt kronor. Ersättningen kan användas för att återställa kök och badrum, eller så väljer lägenhetsinnehavaren att få pengarna kontant och använda sig av standardlösningen Beslutets giltighet Beslutet gäller endast fackmannamässigt utförda renoveringar. Beslutet gäller förutsatt att stamrenovering påbörjas inom två år från beslutsdatum, dvs innan Förslag till ytterligare ersättning Följande är ett förslag till utökad ersättning, som utöver ytskikt även täcker in arbetskostnaden för tidigare renoveringar. Förslaget ska röstas för eller emot på extrastämman. Förslaget har inkommit till styrelsen av en grupp som har renoverat och således påverkas av beslutet. Ersättning för arbetskostnad Utöver ersättningen för ytskikt bör en ersättning utgå för den arbetskostnad lägenhetsinnehavaren haft i samband med tidigare renovering. Ersättningen bör motsvara den arbetskostnad som entreprenören uppger föreligger för att renovera ett standardbadrum/kök. Ersättningen påverkas av hur lång tid det var sedan renoveringen utfördes, och reduceras med åldersavdrag enligt följande: 0 % avdrag för badrum yngre än eller exakt 1 år, 10 % för badrum äldre än 1 år, 20 % för badrum äldre än 2 år, 30 % för badrum äldre än 3 år och 40 % för badrum äldre än 4 år. I övrigt gäller samma förutsättningar som i styrelsebeslutet från (enligt ovan). Omröstning på extrastämma En extrastämma kommer att hållas den 10 oktober 2013, kl 19 i föreningslokalen. Det blir en sluten omröstning, och varje lägenhet har en röst. Vi ska rösta både om huruvida stamrenoveringen ska genomföras eller ej, och om extra ersättning för arbetskostnader för nyligen renoverade badrum/kök (se ovan). För att förslagen ska antas måste en majoritet av rösterna vara för, så kallad enkel majoritet. Rösträkning sker så fort alla lämnat in sina röster, och resultatet meddelas direkt. Du kan fylla i och ta med röstsedeln som finns på baksidan av det här informationshäftet, eller ta en ny när du kommer till stämman. 9

10 Om du inte kan närvara För den som inte kan närvara vid extrastämman går det bra att förtidsrösta. Gör då så här: På baksidan av det här informationsbladet finns en röstsedel. Fyll i den och lägg i ett kuvert. Klistra igen kuvertet, och skriv namn, lägenhetsnummer samt datum på det. Lägg kuvertet i styrelsebrevlådan, på bottenplan på Vallbygatan 9. Rösten kan lämnas fram till och med kl 18:00, den 10 oktober, alltså samma dag som extrastämman. Kuvertet öppnas i samband med rösträkningen på stämman. Vad händer om förslaget röstas ner? Om en majoritet av bostadsrättsinnehavarna röstar emot stamrenoveringen kommer den inte genomföras i den form som angivits här. Stamrenovering kommer att fortsätta diskuteras i styrelsen, då vi troligen kommer behöva göra en renovering under de närmsta 10 åren. 10

11 11

12 Omröstning om stamrenovering i Brf Backsippan En röst för stamrenovering innebär att lägenhetsinnehavaren godkänner att styrelsen genom projektgruppen genomför en stamrenovering av samtliga bostäder i bostadsrättsföreningen, enligt vad som angivits i informationsbladet. Blanketten kan lämnas i styrelsens brevlåda på Vallbygatan 9 fram till kl. 18 den 10 oktober (se s. 9), eller på extrastämman torsdag den 10 oktober kl. 19. Det kommer även finnas lösa blanketter på stämman. Jag/vi röstar för att stamrenovering ska genomföras i brf Backsippan med start under Jag/vi röstar emot att stamrenovering ska genomföras i brf Backsippan med start under Jag/vi röstar för en extra ersättning för arbetskostnader för nyligen renoverade badrum/kök (enligt s. 9 i informationsbladet) Jag/vi röstar emot en extra ersättning för arbetskostnader för nyligen renoverade badrum/kök (enligt s. 9 i informationsbladet) Namn Lägenhetsnummer datum signatur 12

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre.

*NYHET! Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna Säkerhetsprylarna. Bo bättre. b o s ta d s r ät t s t i d n i n g e n Pris 39:50 kronor Bo bättre NR 2 2010 TEMA säkerhet det föreningen behöver veta Investera i trygghet Gemensam trivsel Tekniken till hjälp Samverkan med grannarna

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013

HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Fönsterbyte Balkongrenovering Inglasningar Fasadrenovering Entréer HSB Brf RUNAN Information från styrelsen till alla bostadsrättshavare okt/nov 2013 Styrelsen för HSB Brf Runan presenterar i denna skrift

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari.

2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. 2014-02-26 Information från medlemsmöten 10 och 13 februari. Härom veckan hölls två välbesökta möten i Tallbackaskolans aula med följande program: Valberedningen information om styrelsearbete Nuläget i

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar

Vi i 38:an. Vad är på gång? Högtryckstvättar. Parkering i våra vändplatser och på våra gårdar Medlemsblad för Riksbyggen brf, Göteborgshus 38 juni 2013 Vi i 38:an Högtryckstvättar Föreningen kommer att köpa in 1 stycken högtryckstvätt som kommer att finnas för utlåning hos fastighetsskötaren. En

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar

Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar Stambyte och badrumsrenovering för bostadsrättsföreningar - Underhåll av Miljonprogrammets byggnader Anna Lindvall Avdelningen för installationsteknik Institutionen för bygg- och miljöteknologi Lunds tekniska

Läs mer

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck

Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending & Hans Enbäck Nummer 1 Jan-Feb 06 I N F O R M A T I O N & F A K T A För 17:on Extra! Innehåller slutrapport från rotgruppen. Eleonor Krondahl, Ulf Holgersson, Jörgen Benström, Bengt Johansson. Från RB Anders Hending

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer