Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt."

Transkript

1 Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1

2 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets gång. Stambytet medför arbeten i såväl badrum/wc som kök/pentry. Som resultat kommer du att få ett helt nytt, fräscht och modernt badrum (och i förekommande fall wc) samtidigt som fastighetens vatten- och avloppssystem har renoverats för att hålla ytterligare ett par generationer framåt, allt för att sänka föreningens drifts- och underhållskostnader. Hög grundstandard och ett bra tillvalsprogram ger dig möjligheten att få ditt badrum anpassat till dina behov och önskemål. I den här skriften beskrivs vad som kommer att hända i samband med stambytet, vad som kommer att göras och hur det kommer att påverka dig under byggtiden, samt vad du behöver bidra med för att det skall bli en så positiv upplevelse som möjligt. För badrummet erbjuder föreningen ett tillvalsprogram, som ger dig möjligheten att kunna påverka ditt badrum mot en tilläggskostnad, som är beroende på vilka tillval du gör. Den här informationen består av tre delar: denna översiktliga beskrivning om vad som kommer att hända i samband med stambytet, vad föreningen gör för att underlätta för dig som hyresgäst, samt vad du behöver bidra med för att det skall bli en så positiv upplevelse som möjligt. en produktkatalog av den grundstandard avseende sanitetsvaror, inventarier och kakel som erbjuds i samband med stambytet, samt möjliga tillval. ett beställningsformulär med prislista för dina tillval. Observera att din beställning av tillval är ett bindande avtal mellan dig och bostadsrättsföreningen.!2

3 Stambyte - vad innebär det? Ett stambyte innebär att man byter ut slitna och skadade vatten- och avloppsrör. Då dessa löper inuti väggarna så måste väggar och golv delvis öppnas upp för att rören skall kunna bytas. I samband med återställningen av badrummen görs en standardhöjning för att möta dagens krav på fuktskydd. Det går till på följande sätt (det kommer mer information om detta i samband med byggstart): Stambyte Badrum/WC Före projektstart så kommer du att få information om byggstart, tidplan mm. Du ges möjlighet att göra olika val och tillval för att anpassa ditt badrum till dina önskemål. Du kommer till exempel kunna välja mellan en dusch- och en badkarslösning, där duschlösningen frigör golvyta för att ge plats åt tex en tvättmaskin. Dina val är bindande och skall göras inom angiven tid för att projektets tidplan skall kunna hållas. Mer info om tillval finns i dokumenten Produktkatalog och Beställningsformulär som du kommer att få separat. Vid uteblivna val upprustas lägenheten till av föreningen framtagen standardnivå. Det görs en inledande syn av din lägenhet och dokumentation av eventuella befintliga skador i bostaden. Viktigt! Under byggtiden byts ert lås ut mot ett tillfälligt lås, till vilket ni får en uppsättning med tre nycklar. Det är viktigt att eventuella överlås/polislås är olåsta under byggtiden. Om ni inte är hemma och öppnar på aviserad tid kan låset komma att forceras av låssmed på er bekostnad. Detta gäller även de källarförråd som berörs pga att rör och elledningar passerar igenom dem. Före byggstart skall du plocka bort allt lösöre i berörda utrymmen (vanligtvis hall, badrum, eventuell wc och de berörda delarna av ditt kök, i vissa lägenheter kommer nya stammar att dras upp via sovrummet bakom köket, varpå även sovrummet påverkas). Värdesaker plockas bort. Entreprenören tar inte ansvar för husdjur. Av hänsyn till det buller och damm som uppstår och den stress detta kan medföra för djur rekommenderas att inga djur vistas i bostäderna under arbetstid. Husdjur får ej springa löst vid arbetsstället utan skall i förekommande fall hållas instängda. Märk upp eventuella inventarier som du vill spara (om du nyligen köpt ett nytt badkar till exempel). Förvaring av dessa saker ombesörjs av dig. Stäm av med entreprenören redan vid byggstart ifall de åtar sig att återmontera inventarierna (inte säkert mht till ålder och skick). Garantier gäller enbart av entreprenören tillhandahållna produkter. Berörda delar av din lägenhet skyddstäcks för att minimera damm från att sprida sig in i övriga utrymmen. Vill du täcka över ytterligare möbler och inventarier så tillhandahålls extra täckningsmaterial. Var aktsam vid tejpning, risk finns att dåligt sittande färg fastnar i tejpen när den tas bort. Återställning av bristfälligt sittande färg i samband med täckning ombesörjs/bekostas av den boende. Demontering av inventarier samt rivning av kakel och klinker på golv och väggar. (Om det vid asbestinventering har visat sig att tex kakellim och fogmassor innehåller asbest så utförs saneringen av särskilt utbildad personal med ändamålsenlig utrustning). De gamla rören bilas fram ur golv och väggar. Dessa arbeten är bullriga och dammiga, så har du möjligheten att bo någon annanstans under den tiden så är det att rekommendera.!3

4 Samtliga elinstallationer avlägsnas (återmonteras ej). Eventuell tvättmaskinsmatning avslutas med dosa på vägg utanför badrum. Om du beställt tillval såsom undertak med spotlights, golvvärme, handdukstork eller tvättmaskinsanslutning så fräses kanaler för elrör in i väggarna. Detsamma gäller om du beställt inbyggda vattenrör. Badrummet kontrolleras så att det inte finns förhöjda fukthalter i golv och väggar. Om det är så skall denna torkas ut med en avfuktare. Rörläggaren drar upp en ny avloppsstam samt nya ledningar för varmt och kallt vatten, samt lägger ut en ny sk avloppsgroda på golvet för golvbrunn, wc-stol och anslutningar för tvättställ och eventuell tvättmaskin. Golv och rörslitsar gjuts och byggs igen. Spår för elrör putsas igen. Om du valt till golvvärme monteras denna. Därefter flytspacklas golvet med lutning (fall) mot golvbrunnen. Har du beställt undertak med spotlights byggs det nu och förläggning av elrör till lamporna sätts på plats innan det nya undertaket monteras. Målning av tak Nu är det dags att montera tätskiktet som skall säkerställa att ditt badrum klarar sig från fuktskador. Montering av kakel och klinker. Målning av dörr- och fönsterfoder samt, som tillval, målning/behandling insida dörrblad. Tvättställ, badkar/dusch, wc-stol och eventuell tvättmaskin monteras och ansluts med nya kromade vattenrör med avstängningsventiler (typ ballofix). Montering och inkoppling av överskåp samt eventuella tillval såsom tvättmaskinsuttag, värmegolv, handdukstork och undertaksbelysning/spotlights. Övriga beställda inventarier såsom krokar och toapappershållare och duschskena (för badkar) monteras. Grovstädning av berörda utrymmen utförs av entreprenören. Finstädning utförs av den boende. Slutbesiktning görs av oberoende besiktningsman. Återmontering av din egen låscylinder. Byggcylindern samt nycklarna återlämnas till entreprenören. Du kan nu ta ditt nya badrum i bruk, hoppas du kommer att trivas med det under en lång tid framöver! För de lägenheter som utöver badrum har en extra wc: Väggar målas Med ändring av ovanstående gäller för extra wc följande: Golv förses med tätskikt, uppdraget 5 cm på vägg, klinker samt klinkersockel.!4

5 Tvättställ med konsoler ingår som standard Väggspegel och vägglampa ingår som standard Stambyte Kök/Pentry Stambyte i kök utförs samtidigt som badrummet. Utöver det som nämnts ovan så gäller följande för kök/pentryn: Demontering av de över- och underskåp som krävs för att ge åtkomst till stammarna. OBS! I vissa lägenheter är det möjligt med åtkomst till stammarna från sovrummen. På så sätt behöver entreprenören inte demontera köksskåpen och riva kakel. I dessa fall måste garderoberna i sovrummet bakom diskbänksväggen tömmas. Efter utfört stambyte förses garderoberna med nytt ljuddämpande bakstycke. Entreprenören informerar berörda lägenheter före påbörjat arbete. I övriga kök demonteras köksskåpen och kaklet rivs för att ge åtkomst till köksstammen. Du måste då tömma köksskåpen på allt lösöre. Avloppsstammar och vattenrör byts ut fram till diskbänken. Väggar och golvgenomföringar sätts igen. Diskbänksskåp återställs med ny botten. Ny köksblandare försedd med avstängningsventiler (typ ballofix) samt nytt vattenlås monteras. Köksstommar återmonteras eller byts ut i det fall de befintliga skåpen ej går att återmontera pga skador från demonteringen. I det fall kaklet behöver bytas ersätts det med vitt 15x15 cm). Övriga arbeten Utöver arbetena i lägenheterna skall vatten och avlopp bytas i källargångarna. Det kommer att medföra viss olägenhet för alla boende. I de fall rör och elledningar mm passerar igenom förrådsutrymmen så behöver entreprenören tillgång till dessa. Om så är fallet måste du bistå hantverkarna med nycklar till ditt förråd, samt frigöra arbetsutrymmet från lösöre, så att projektet inte stannar upp. Skyddstäckning rekommenderas även här. Planering av dessa arbeten kommer att göras med framförhållning, men eventuellt kan det uppstå akuta problem varför det är viktigt att entreprenören har korrekta kontaktuppgifter till dig. Övriga frågor om stambyte Arbetstider Normal arbetstid är vardagar mellan Bilnings- och borrningsarbeten utförs efter Tillgång till vatten och avlopp Under projekttiden kommer tillfälliga lösningar att ställas i ordning med dusch och wc. Där kommer du även att kunna hämta vatten.!5

6 Tillfällig avstängning av el och vatten Det kan förekomma behov av avstängning av vatten och el. I de fall dessa inte är av akut karaktär kommer ni att bli aviserade i god tid innan. Städning Arbetsställen och passager skall vara fria från verktyg och material utanför arbetstid. Städning av berörda utrymmen samt passagevägar ombesörjs av bostadsrättsföreningen. Information och tillgänglighet Ni kommer fortlöpande att bli informerade med anslag i trapphuset eller med avisering i din brevlåda samt i förekommande fall via e-post eller sms och på föreningens hemsida. Det är viktigt att du finns tillgänglig per telefon (såväl dag- som kvällstid) om något oförutsett inträffar eller om det uppstår frågor. Lås, nycklar och förråd Vid byggstart byts din låscylinder ut mot en sk byggcylinder och du får tre nycklar. När bygget sedan är färdigt återmonteras ditt ordinarie lås och du återlämnar nycklarna till entreprenören. I det fall låsen är såpass gamla att montering av byggcylinder inte är möjlig byts låskista och beslag ut och du får en ny cylinder med nya nycklar när bygget är färdigt. Har du ett förråd där rör och elledningar passerar måste entreprenören få tillträde dit och förrådet måste tömmas så att åtkomst till installationerna är möjlig. Dessutom rekommenderas att lösöret skyddstäckes mot damm och åverkan. Lämna gärna din förrådsnyckel till entreprenören i samband med för-synen som görs i din bostad. I det fall tillträde till lägenhet, förråd och liknande ej ges kommer låset att behöva forceras på förrådsinnehavarens bekostnad, eftersom stillestånd i entreprenaden blir oerhört kostsam för föreningen. Eget material och inventarier Återmontering av egna inventarier görs enbart om entreprenören godkänner detta. Garantier omfattar enbart produkter som tillhandahålls av entreprenören. Du ansvarar själv för förvaring av sparade inventarier. Tillval Alla tillval bekostas av dig. Du tecknar ett bindande avtal med entreprenören om detta. Du erbjuds möjligheten att nyttja ROT-avdrag på tillvalsarbeten (inte på materialkostnader), men ansvarar själv för rätten till eventuellt ROT-avdrag (avdraget ges på 50% av arbetskostnaden upp till ett belopp om kr inkl moms/person). Om Skatteverket helt eller delvis avslår din ansökan om ROT-avdrag (OBS, detta kan ske långt efter att betalningen skett!) är du skyldig att betala det saknade beloppet direkt till entreprenören. Efter stambytet När stambytet är klart så får du en drifts- och skötselinstruktion. Det är viktigt att du vårdar ditt nya badrum/wc så att inte skador uppstår, till exempel så skall du undvika att spola vatten på badrumsfönstret.!6

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Stambyte STANDARD & TILLVAL PRODUKTKATALOG BRF KÄLKBACKEN. för bostadsrättsinnehavare. Produktkatalog - standard och tillval

Stambyte STANDARD & TILLVAL PRODUKTKATALOG BRF KÄLKBACKEN. för bostadsrättsinnehavare. Produktkatalog - standard och tillval Stambyte BRF KÄLKBACKEN STANDARD & TILLVAL för bostadsrättsinnehavare PRODUKTKATALOG!1 OM STANDARD OCH TILLVAL Nu är det dags för stambyte. I den här foldern beskrivs vilka produkter som ingår som standard

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm

Information om. Stambyte och våtrumsrenovering mm Information om Stambyte och våtrumsrenovering mm HSB Brf Björken Lars Sandberg 2 Mars 2009 Varför stambyte? Kvalitetssäkring Handlingsplan, hur ser processen ut? Förutsättningar för genomförandet Åtgärdsprogram

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE

b INFORMATION SOM HAR DELGETTS MEDLEMMARNA TIDIGARE 2014-03-17 1 (5) Brf HSB 40 Tiunda EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA HSB Brf 40 TIUNDA 717600-4765 25 mars 2014 UPPSALA 17 mars 2014 BESLUTSUNDERLAG TILL EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA I HSB BRF 40 TIUNDA STAM-, YTSKIKTS-

Läs mer

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du

Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du Bygga nytt badrum? Badrumsunderlaget som du har i din hand är ett underlag för att lotsa dig fram på ett bra sätt när du skall bygga om ditt badrum. Under resans gång kommer du att upptäcka att det är

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer