Information inför stambyte

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Information inför stambyte"

Transkript

1 Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?... 4 Efter stambytet... 4 Var kan jag gå på toaletten?... 5 När Titania inte arbetar i min lägenhet... 5 Mer om tillvalsbeställningar... 5 Kontaktuppgift för boende Stockholm nummer nummer

2 Hej! Vi på Titania Bygg & VVS AB, har fått uppdraget att utföra stambyte, dvs utbyte av vatten och avloppsstammar samt renovering av badrum och separata WC i fastigheten där ni bor. I samband med detta kommer även övriga renoveringsåtgärder som fastighetsägaren / bostadsrättsföreningens styrelse beställt utföras, vilket kan vara t ex åtgärder på värmesystem, byte av elinstallationer inom badrum/wc med mera. För att arbetena skall gå så smidigt och innebära så lite besvär som möjligt både för oss och för er ber vi er läsa igenom denna information som innehåller viktig information till er som boende om de kommande arbetena. Presentation av Titania Bygg & VVS AB Titania Bygg & VVS AB arbetar främst med stambyten (spillvatten, varmvatten, kallvatten och värmesystem), totalrenoveringar samt elstigarbyten med tillhörande badrums- och köksrenoveringar och lägenhetsrenoveringar. Vi går in som totalentreprenör i stambytes- och renoveringsprojekt och har under de gångna 10 åren främst gjort arbeten för bostadsrättsföreningar samt privata och allmännyttiga fastighetsbolag med kvarboende. Titania Bygg & VVS AB tillhör Titania-koncernen som sysselsätter ca 200 st anställda och vi stambyter och renoverar varje år ca lägenheter. Vi är certifierade enligt den internationella standarden ISO 9001 för kvalitet och för miljö och innehar samtliga behörigheter som krävs för att syssla med stambyten och fastighetsrenoveringar, däribland behörighet för våtrum enligt BKR (Byggkeramikrådet) samt som Auktoriserad VVS-installatör (Säker Vatten). Mer information om alla våra behörigheter, certifikat etc finns på vår hemsida Hur stambytet går till En tidsplan för projektet bifogas med denna information. Det är viktigt att påpeka att tidsplanen bara är preliminär och kan komma att ändras med kort varsel och att i vissa fall kan även ritningar visa sig vara inkorrekta. Om ingen annan information skickas ut från Titania under projektets gång, så följs tidplanen. Det är upp till dig som boende att sätta dig in i tidsplanen för att se när arbeten kommer genomföras i just din lägenhet, Titania kommer inte att gå ut med påminnelser gällande startdatum för enskilda etapper enligt tidplan. Senast fyra veckor innan stambytet sätter igång i din lägenhet (beroende på var etappen som påverkar din lägenhet ligger i tidplanen) skall du ha haft ett individuellt möte med den platschef som Titania utsett för detta projekt Stockholm nummer nummer

3 Individuellt möte (tillvalsmöte) Individuella tillvalsmöten bokas av platschefen med varje boende. Det är avsatt upp till 40 minuter för mötet och det är meningen att du innan mötet skall ha satt dig in i de val- och tillvalsmöjligheter som finns så att du under mötet kan bestämma dig för val inom den grundstandard som föreningen har beställt, men även besluta om att köpa till eventuella tillval direkt från Titania eller om du hellre väljer att köpa egna tillval från extern leverantör, som Titania sedan monterar. Vid tillvalsmötet sker följande: Platschefen gör en syn i din lägenhet för att planera arbetet och även för att dokumentera eventuella avvikelser och befintliga skador. Ni kommer även att få information om vilka möbler och annan inredning ni måste flytta undan och hur ni skall göra extra intäckning med plast och tejp för att i största möjliga mån minska dammspridningen under stambytet, om ni så önskar. Låset i din lägenhetsdörr byts om möjligt, till en sk byggcylinder. Du som boende får behålla din egen låscylinder (som du får förvara på lämpligt ställe) och får kvittera ut 4 stycken unika nycklar till din byggcylinder. Dessa fyra fungerar bara till byggcylindern i just din dörr. Vi på Titania däremot har universalnycklar som passar till alla cylindrar i systemet. Efter avslutad entreprenad byts byggcylindern tillbaka mot din originalcylinder. Fördelarna med detta system är uppenbara. Dels behöver vi bara hålla reda på en universalnyckel och så slipper vi hantering av varje bostadsrättsinnehavares personliga nycklar. Det går dock inte att installera i alla typer av befintliga låskistor och i dessa fall får du som boende tillhandahålla oss kopior på privata nycklar samt larmkoder etc. Vad som avslutningsvis görs vid mötet med platschefen är att ni tillsammans går igenom valblanketten där du skall ange om du önskar göra tilläggsbeställningar eller vill göra ändringar. Du behöver givetvis inte göra några tillval om du inte vill, utan kan beställa den grundstandard som föreningen har handlat upp av Titania, men även då måste du ange detta med en underskrift. Valblankett måste vara komplett ifylld och undertecknad senast två veckor innan arbetena startar i din lägenhet. Inför etappstarten Dagen innan etappstart i din lägenhet skall du ha flyttat undan möbler, mattor, tavlor, lampor etc som ligger i den väg vi behöver genom lägenheten för att nå de utrymmen som har rörstammar och där arbete skall utföras. Har du husdjur skall dessa antingen placeras på annan ort eller i separat rum med stängd dörr så att de inte riskerar att skadas eller springa ut ur lägenheten då vi går ut och in. Vi kan tyvärr inte ta ansvar för skador på inventarier som förekommer i vår tillträdesväg till de utrymmen vi skall renovera, om inte boende följer våra instruktioner vid genomgång av lägenhet på tillvalsmötet och har flyttat undan dessa. Vi kan heller inte ta ansvar för bortsprungna husdjur om dörrar lämnas öppna. Vänj dig vid tanken att lägenheten under byggtiden är en arbetsplats dit Titania enligt kontrakt skall ha fullt tillträde utan hindrande omständigheter. Du skall även i god tid före det att arbetena påbörjas i din lägenhet, ha markerat det som du vill skall sparas i badrum och WC annars kommer detta att demonteras och slängas vid rivningen. Märk det med en stor tejpbit där det står SPARAS alternativt ÅTERMONTERAS med stora bokstäver. Se till att tejpbiten sitter ordentligt fast. Ange även en plats i lägenheten där det som skall sparas skall förvaras under byggtiden Stockholm nummer nummer

4 I köket skall du ha plockat undan det som finns i de köksskåp och andra möbler som vi måste demontera för att nå stammarna. Du skall även se till att det finns en låda eller dylikt där vi skall lägga den post du får så att den inte blir söndertrampad eller försvinner under byggtiden. Vad kommer att hända i min lägenhet? De faktiska arbetena i din lägenhet startar med att vi täcker in golv och sätter plast för dörröppningar för att minska dammspridning. Dock innebär ett stambyte stor dammspridning och resterande del av lägenheten kommer att påverkas oavsett hur noggrann intäckning man gör, så var beredd på att behöva storstäda hela lägenheten när stambytet är avslutat. För att förhindra att ömtåliga inventarier blir dammiga rekommenderas att du själv täcker dessa med textilier. Det kommer även att finnas plast och tejp från Titania i fastigheten som du kan använda för extra intäckning. Kontakta platschefen om du har några frågor gällande detta. Eftersom strömavbrott förekommer under stambytet, försäkra dig att dina datorer, routrar, inspelningsbara dvd-apparater och annan känslig elektronisk utrustning inte kommer till skada, genom att dra ur dessa ur eluttaget. Efter det att intäckningen är gjord påbörjas rivningsarbetena. Med stora slagborrar, sågar och andra verktyg och maskiner slår man sönder väggar och golv för att nå de gamla stammarna i väggar och golv. Detta sker både i badrum, i eventuell separat WC och kök. I badrum och WC rivs allt kakel, klinker eventuell golvmatta. I köket försöker man demontera och riva så lite som möjligt och ändå nå stammarna. När man nått in till stammarna demonteras dessa och nya monteras. Ny el dras i väggarna i badrummet. I nästa moment återställs väggarna med byggskivor eller puts, golven gjuts, skåp återmonteras i köken. Därefter läggs isolering mot fukt i badrummen och utrymmen helkaklas. Avslutningsvis installeras porslin, blandare och det elektriska. Efter stambytet Innan Titania lämnar lägenheten görs en städning i de utrymmen där det huvudsakliga arbetet har pågått. Städning av övriga utrymmen i lägenheten (även om dessa också påverkas av dammspridning) ingår inte i vårt åtagande. Efter det att arbetena är färdigställda i din lägenhet kommer det att ske en besiktning med en oberoende besiktningsman. Vänta med eventuella påpekanden på utförda arbeten till besiktningen där du som boende och den oberoende besiktningsmannen deltar, så tas dessa påpekanden upp på protokoll. De punkter som besiktningsmannen anser är så kallade besiktningsanmärkningar kan Titania sedan åtgärda vid ett och samma tillfälle istället för att komma och åtgärda småsaker vid olika tillfällen Stockholm nummer nummer

5 Var kan jag gå på toaletten? Under byggtiden kommer du tidvis inte att ha vare sig vatten eller avlopp i lägenheten. Det är absolut förbjudet att spola vatten i samtliga typer av avlopp (kök, bad, wc) efter respektive etappstart till dess att etappen är helt avslutad. Provisoriska toaletter och duschar kommer under byggtiden att finnas antingen i en duschbod uppställd på gatan/gården utanför byggnaden eller byggs på plats i lämplig del i källaren. Om du absolut behöver toalett i lägenheten får du hyra en portabel wc från oss, den finns upptagen på tillvalslistan. Du kan inte påverka när på dagen arbeten utförs i din lägenhet, vi skall ha fullt tillträde till lägenheten under hela entreprenadtiden. När Titania inte arbetar i min lägenhet Du kan även komma att påverkas i mindre utsträckning under andra etapper än din egen. Det kan t ex gälla centrala el- eller vattenavstängningar, dessa aviseras om de är planerade, men kan också vara akuta och då sker ingen avisering. Vi kan också behöva komma in din lägenhet vid luftning av element, kontroll av ventilation etc. Mer om tillvalsbeställningar Om du bestämmer dig för att beställa tillval för att få något utöver grundstandard är det viktigt att tänka på följande: Alla tillval och arbetsinstruktioner gällande arbeten i din lägenhet skall gås igenom med platschef och dokumenteras på papper eller via mail. Ge aldrig instruktioner direkt till enskilda hantverkare eller övrig personal, utan kontakta alltid platschefen. Placering i varje badrum och WC sker enligt en standard som framgår av bygghandlingar. Vill man frångå dessa placeringar innebär det en extra kostnad. Extrakostnaden beror dels på själva hanteringen, merarbetet, men också på att relationsritningar (de som senare lämnas till kommunen) måste göras om för just detta badrum (detta även om golvbrunnen bara skall flyttas 5 cm). Frångår man standard är det du som boende själv som skall upprätta en måttsatt ritning med nya placeringar. Du skall inte bara bifoga en måttsatt planritning utan även måttsatta sektionsritningar över varje vägg där alla inventarier och rördragningar är måttsatta och markerade. Den måttsatta ritningen måste ha inkommit till granskning av platschefen senast 2 veckor innan byggnadsarbeten påbörjas i din lägenhet. Om du önskar beställa produkter själv från annan leverantör än de tillval som Titania erbjuder (t ex kakel och klinker) har du som boende själv ansvaret för att produkterna är levererad till lägenheten i god tid före det att rivningsarbetena påbörjas, i rätt mängd och i rätt standard. Ansvaret för funktion och kvalitet övergår med andra ord till dig. Se till att beställa material och produkter i mycket god tid då leveranser ofta blir försenade Stockholm nummer nummer

6 Ändringar under arbetets gång innebär en hantering och merarbete för oss. Försök att ha allt klart till två veckor före etappstart så att du slipper de merkostnader ändringar innebär. Renoveringsarbeten i lägenheten för de delarna som du har underhållsansvar för som boende enligt föreningens stadgar, samt eventuella tillvalsarbeten faktureras direkt till dig som boende från Titania Bygg & VVS AB. Kontaktuppgift för boende Platschef: Funktion: Sköter huvudkontakten med styrelsen för fastighetsägaren, sköter tillvalshantering, svarar på frågor om planering, vattenavstängningar etc. Nås per telefon vardagar mellan klockan 07:00-18:00 XXXXXXXXX YYYYYYYY Arbetsledare: Funktion: Arbetsledaren kommer att sköta kontakten med hantverkarna på plats, svarar även på de grundläggande frågorna gällande Er lägenhet. Nås per telefon vardagar mellan klockan 07:00-18:00 samt lördagar mellan klockan 09:00-17:00. Namn och kontaktuppgifter till arbetsledare kommer att sättas upp i trapphuset. Jour: Journumret är vidarekopplat till tillgänglig jourmontör och är avsett att använda vid akutfall utanför ordinarie arbetstid Stockholm nummer nummer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:...

Information om dokumentet:...2. Praktiska detaljer...2. Ventilation allmänt:...3. Värmesystem:...3. Vatten & Avlopp:...4. Badrum:... Rekommendationer, skyldigheter och rättigheter, samt status och framtidsplaner för renoveringsarbete i den egna lägenheten och på gemensamma system i BRF Bernstorp Version 0.94 Gällande från 2015-04-21

Läs mer

Föreningen, styrelsen & årsstämma

Föreningen, styrelsen & årsstämma Föreningen, styrelsen & årsstämma Vad är en bostadsrätt? Du har fått detta informationshäfte eftersom du är medlem i Slottshörnets Bostadsrättsförening. Vi i styrelsen hoppas att du kommer att trivas!

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2

Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 Kroken 8 - Ringvägen 110 A/B och Rutger Fuchsgatan 2 I Skanstull på Söder ligger bostadsrättsföreningen Kroken 8 som bildades i slutet av 2009. Fastigheten ligger i hörnet av Ringvägen 110 och Rutger Fuchsgatan

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö

ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö ORDNINGS- OCH TRIVSELREGLER A - Ö Enligt bostadsrättslagen skall varje förening ha ordningsregler. I enlighet med lagens formulering måste man alltid sköta sitt boende så att man iakttar sundhet, ordning

Läs mer

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT

FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT FÖRENINGENS POLICYDOKUMENT INNEHÅLLER POLICIES AVSEENDE: 1. - STÖRRE RENOVERINGAR I LÄGENHETER 2. - SÄKERHETSDÖRRAR/GALLERGRINDAR 3. VENTILATION OCH FÖNSTERTÄTNING 4. - UTHYRNING AV BOSTADSRÄTT I ANDRA

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården

ainformations- och välkomstpaket Trivselregler Gården ainformations- och välkomstpaket Som bekant ligger er lägenhet i bostadsrättsföreningen Knoppen 11. Att vi är en bostadsrättsförening innebär att vi som medlemmar gemensamt äger och förvaltar fastigheten,

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer