- sida 6: Tommy Richardson är projektledare och ombud från vår sida. Tommy Richardson är kvalitetsledare och ombud från Bf Bultens sida.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "- sida 6: Tommy Richardson är projektledare och ombud från vår sida. Tommy Richardson är kvalitetsledare och ombud från Bf Bultens sida."

Transkript

1 Bf Bulten u p a Revidering infoblad Metrolit, dat sida 3: "Ny handdukstork i krom som anslutas till huset vvc-system." Detta skall vara tillval, ej standard. - sida 5, avs 2: Utrymmen som endast återställs har mindre omfattning på arbetena. Där tätskikt bryts och endast återställning utförs lämnas ej garanti avseende denna del. Garanti MÅSTE lämnas för den del Metrolit har varit inne och renoverat. Vilka åtgärder man bör göra och hur långt ombyggnadsarbetena går i varje lägenhet måste löses från fall till fall. Detta rör enbart de lägenheter som endast skall återställas. - sida 6: Tommy Richardson är projektledare och ombud från vår sida. Tommy Richardson är kvalitetsledare och ombud från Bf Bultens sida. - sida 6: För kontaktpersonen Alexander Pock har det angivits felaktigt telefonnummer. Hans nummer är: sida 7, punkt 1: Duschanordning fmm 3420 med förkromad stång, ej infästningar. Rsk Infästningar ingår - sida 7, punkt 2: Handdukstork fmm 3347 Handdukstork är tillval, ej standard kommer att anges med kostnad på à-pris listan. - sida 7, punkt 3: Förstärkning av väggar kan köpas som tillval Dubbla gipsskivor på lägenhetsskiljande vägg är upphandlat som standard och bör göras enl lag. Vi kan dock göra vissa avsteg om det ej är möjligt. I så fall tar vi det med vår kvalitetsledare Tommy Richardson. Stockholm, Styrelsen Bf Bulten u p a

2 TILL MEDLEMMAR I BF BULTEN LÅNGHOLMSGATAN 13, 13a STOCKHOLM OMBYGGNADSINFORMATION AVSEENDE STAMBYTE Allmän information Till totalentreprenör har Metrolit Byggnads AB utsetts. Vi tackar för förtroendet och ser fram emot att få förverkliga de önskemål och förväntningar som framställts. Metrolit grundades 1986 och är idag ett av Stockholms ledande byggföretag på ombyggnader av bostäder och kommersiella lokaler. Att vi säger så handlar inte om att vi är störst utan mer om hur vi försöker arbeta. Vi tillför kunden vår specialkompetens och erfarenhet och vi omger oss med skickliga yrkesmänniskor på alla nivåer. Vi försöker skapa goda relationer och sist men inte minst, vi söker fungerande lösningar på de problem eller önskemål som våra kunder har, såväl tekniskt som administrativt. För närvarande pågår förberedelsearbeten såsom inköp, planering, projektering och tillvalshantering. För att ombyggnaden skall ske så friktionsfritt som möjligt, har vi tagit fram denna informationsskrift som en förberedelse för Er om vad som kommer att hända under ombyggnadstiden samt vilka valmöjligheter ni har. Ombyggnaden berör wc-dusch, wc, duschrum, lokaler och allmänna utrymmen. Ett stambyte är ett genomgripande och omfattande arbete med många störningar på olika sätt. Under tiden arbetet pågår i er lägenhet kommer ni säkert att uppfatta det som jobbigt men det finns en ände på det och när det väl är klart blir det väldigt fint och kommer att fungera för lång tid framöver. OBS! Tisdag den 22 augusti kl håller vi ett informationsmöte för samtliga i fastigheten. Plats är Högalidsskolan (besked Bf Bulten)

3 Huvudpunkter Med denna information försöker vi ge svar på följande frågor: 1. När blir det färdigt? 2. Hur går det till? 3. Vad skall ni göra själv? 4. Vilka delar på ansvaret? 5. Standard och tillval 1. När blir det färdigt? När saker och ting är beslutade vill man ju helst att det skall vara färdigt på en gång. Tyvärr är verkligheten något mer komplicerad och renoveringen tar sin tid för att allt skall bli riktigt utfört. Det är många moment som skall utföras och det är av yttersta vikt att arbetet utförs i rätt ordning och att torktider för olika material respekteras så att inte problem uppstår i framtiden. Vår ambition är att så snabbt och effektivt som möjligt arbeta oss igenom lägenheterna till förväntat resultat och samtidigt ta hänsyn till de boende enligt de överenskommelser som träffats vid upphandlingen. Ett stambyte med byte av både vatten-, avlopp- och el-installation kräver en omfattande planering. Grovt ser planeringen ut enligt följande: Vi startar med etablering och provisoriska installationer i källaren 7 augusti. Vi startar med tillvalshantering den 27 juni. Vi startar med arbeten i källaren 7 augusti. Vi startar med el-stigarbyte till lägenheter den tid Vi startar med stambytet i lägenheter den tid Vi slutbesiktigar de sista lägenheterna den tid Vi kommer under början av december 2006 att avetablera vår arbetsplats. Eventuella fuktskador och större tillval kan förlänga tiden i respektive lägenhet. Se bifogad tidplan för exakta tider i respektive lägenhet.

4 2. Hur går det till? Innan ombyggnadsarbetena sätter igång är det mycket viktigt att du förbereder dig mentalt på att, till en början, främmande människor kommer in i din lägenhet och arbetar. Du kommer att tycka att de smutsar ner, stökar till det och rubbar dina normala rutiner och vanor. Det gör dem, detta är dock oundvikligt och vi anstränger oss att minimera störningarna för Er. För att skydda angränsande rum och golv sätter vi upp dammskydd och täcker golv i passager. Det kommer ändå att bli dammigt och det måste ni själva hjälpa till och ta bort. En del föredrar att bo hos vänner eller släktingar under ombyggnadstiden men det bestämmer ni själva. Stambytet medför buller och damm vilket kan vara störande. De första veckorna i varje etapp är mest störande då rivningsarbeten utförs. Vi gör det vi kan för att underlätta för Er under renoveringstiden. När arbetena börjar i Er lägenhet pågår de till och från enligt vår tidplan, se bilaga. För att stambytet skall kunna genomföras rationellt och effektivt kommer arbetet att ske i flera lägenhetsrader samtidigt. Ny handdukstork i krom som ansluts till husets vvc-system.(varmvattencirkulation) När arbetena är färdiga i er lägenhet blir det besiktning. Ni kommer att få en inflyttningsinformation som berättar om nyheterna i er lägenhet med lite skötseltips. I källarna kommer arbetena att pågå till och från under hela byggtiden. I källaren finns elledningar, rörstråk och avloppstammar som skall bytas ut. Då dessa arbeten utförs måste eventuellt vissa förråd evakueras. Vi återkommer med mer information om när det kommer att ske och vilka som berörs. I vissa lägenheter skall ny ventilation dras. Lista kommer att sättas upp av styrelsen på anslagstavlan i entrèn för påseende. Obs, vissa utrymmen skall endast återställas varför avvikelser förekommer, omfattningen är följande: - 28 wc-rum byggs om - 10 wc-duschrum byggs om - 2 duschrum byggs om - 4 wc-duschrum återställs - 1 badrum återställs - 1 duschrum återställs - 4 wc-rum återställs

5 Arbetsgång Vi etablerar oss i och kring fastigheten. Byggetableringen kommer till största delen att vara i fastigheten. På vissa utvändiga ytor kommer det att finnas bodar och sopcontainrar för våra rivningsmassor. Ni får ej slänga skräp i dessa. Under den närmaste veckan kommer vi och besöker Er i etapp 1, lägenhetsrad till vänster sida i gårdshuset, angående tillval, sedan följer övriga direkt därefter. Under vecka 35 kommer vi och gör en försyn i de lägenheter som hör till etapp 1. Ni får en lapp i brevlådan om när detta skall ske. Vi går då igenom nyckelhanteringen och vad Ni behöver plocka undan. Det är viktigt att Ni inte låser eventuella extralås under arbetstid. Vi kommer att byta ut låsen till ett byggcylindersystem där Ni får 2 st nycklar till låset. Mer information om detta kommer på försynen. Före byggstart kommer vi att påbörja skyddstäckning. Då skall Ni ha plockat undan möbler, inredning, tavlor, värdeföremål, kristallkronor och annan individuell utrustning i de utrymmen som kommer att beröras av ombyggnad och transporter. Vill Ni själva täcka något så kommer det att finnas täckmaterial vid vårt förråd, tala dock alltid först med vår platschef. För eventuellt material som skall demonteras och återmonteras skall Ni anvisa platschefen en lämplig lagringsplats inne i lägenheten. Under ombyggnadstiden pågår arbetena vardagar mellan Vi försöker om vi kan minimera de bullrande arbetena före klockan Renoveringen startar med avstängning av vatten och demontering av inredning och utrustning som skall sparas. Därefter utförs rivningsarbeten av kakel och golvmaterial. Väggar utlagas efter rivning. Nytt våtrumsgolv utförs i betong, på golvet läggs fuktspärr och klinkerplattor. På väggar monteras fuktspärr och vitt standardkakel 150x150. Eventuella otillåtna elinstallationer urkopplas och återmonteras ej. Målning av tak och insida dörrsnickeri. Synliga rördragningar för vatten i badrum utförs med förkromade ledningar. Montage porslin och blandare. Montage av nya beslag. Varje hantverkare utför därefter kvalitetskontroll, förbesiktning och åtgärdar eventuella fel. Vi städar ombyggda utrymmen och hallar. Övriga rum städas av Er. Slutbesiktning av ombyggnaden utförs av en besiktningsman som utses av föreningen. Eventuella besiktningsanmärkningar åtgärdas snarast av respektive yrkesgrupp.

6 Visning av tillvalsmöjligheter på kakel och klinker sker i trapphus. Utrymme enligt senare besked. Vi kommer att kontakta samtliga medlemmar för genomgång av eventuella tillval och hyresgäster för färgval. Mer information om tillval och val under punkt 5. Utrymmen som endast återställs har mindre omfattning på arbetena. Där tätskikt bryts och endast återställning utförs lämnas ej garanti avseende denna del. 3. Vad skall Ni som boende göra själv? För att allt skall fungera så bra som möjligt har vi ett gemensamt ansvar. Ni måste förbereda er mentalt och praktiskt för renoveringen och att främmande människor kommer in i ert liv och hem. Våra arbetstider är vardagar mellan ca , bullriga och dammiga arbeten förekommer ofta under arbetet, värst är de 2 första veckorna med varje stam. Det är viktigt att ni plockar undan sådant som är värdefullt t.ex. kontanter, smycken, matsilver och värdefull konst eller sådant som står i vägen. Det kan vara lämpligt att förvara värdefulla saker och handlingar i bankfack. Det kan också vara lämpligt att plocka undan eller täcka över dammkänslig utrustning såsom tv, datorer och musikanläggningar mm. Ni skall själva utföra kompletterande täckning av inredning och utrustning om Ni anser att det erfordras. Ni skall anvisa en plats i lägenheten där demonterat material kan förvaras under renoveringen. Trots att vi grovstädar på arbetsplatsen varje dag kommer det ändå att leta sig in fint damm överallt. Denna kontinuerliga finstädning får Ni själva ansvara för. Inför slutbesiktningen kommer vi att städa de utrymmen vi byggt om och er hall. Den övriga lägenheten får Ni städa själv. Ni skall lämna telefonnummer där vi kan nå er både dag- och kvällstid, så att vi lätt kan få kontakt med er om vi har några frågor. Ni eller någon som företräder er skall finnas tillgänglig för frågor och svar. Ni skall läsa den information som kommer och alltid fråga om Ni ej förstår. Ni skall förbereda eventuella tillval, avseende materialval och ritningar så att vi kan prissätta detta. Ni skall se till så att vi har tillträde till Er lägenhet då vi skall börja och under ombyggnadstiden. En renovering är påfrestande på många sätt och kräver mycket av oss som byggare och av Er som kvarboende. Ett lyckat arbete förutsätter att vi alla hjälps åt, är positiva och samarbetar

7 4. Vilka delar på ansvaret? Metrolit är huvudansvarig entreprenör för ombyggnaden. För installations- och till vissa ytskiktsarbeten anlitar vi specialföretag som i sin tur har motsvarande ansvar för sin del. Varje hantverkare ansvarar för att hans arbete uppfyller ställda krav på omfattning, utförande och tid. Ni som boende har ansvar för att tillträde erhålls och att erforderliga besked lämnas. Tommy Richardson är projektledare och ombud från vår sida. Kontaktpersoner för Föreningen är Alexander Pock , Dirk Noack Platschefen på Metrolit har övergripande ansvaret för att arbetet i din lägenhet blir utfört till rätt kvalitet, omfattning och i rätt tid. Platschef och tillvalsansvarig för projektet är Mikael Åberg, Platschefen är kontaktperson för praktiska frågor angående renoveringen. E-post till platschefen är Arbetsledare som kommer att hjälpa Micke Åberg på plats är Jesper Dahlberg E-post är Projektledare och huvudansvarig för projektet på Metrolit är Michael Bogren tfn , fax eller e-post: Som tidigare sagts så delar vi alla på ansvaret för att projektet skall kunna genomföras på den tid och till den kostnad som utlovats. Blir avvikelserna för stora, rubbas naturligtvis ramarna och förutsättningarna för projektet. 5. Standard och tillvalsinformation I samband med stambytet finns möjlighet för medlemmar att göra vissa tillval. Tillval är ett annat utförande än standardmaterialet. Det kan vara omfattning på arbetet, annat format, kulör eller sättning än det som är standard. Tillval görs mot merkostnad i förhållande till grundstandard. Ni kan till exempel välja annat kakel, klinker och utrustning, eller fler eluttag. Standardutförandet är följande vid hel ombyggnad: Wc/dusch - Golvklinker, 100 x 100 mm i vit, blå, grå eller beige kulör - Kakel, 150 x 150, vit kulör Kakel monteras upp till tak. Hörnlist vid ytterhörn - Ny WC-stol 3860, tvättställ ifö 2322 blandare fmm Duschblandare Fmm ettgrepp 9183

8 - Duschanordning fmm 3420 med förkromad stång, ej Infästningar. Rsk Handdukstork fmm Förstärkning av väggar kan köpas som tillval - Tak, vägg och insida dörr målas vitt - Inga arbeten med tvättmaskiner ingår - Ny tröskel av ek inklusive luftspalt WC - Golvklinker lika badrum, med sockel - Kakel, 150 x 150, vit, 2x3-skift över tvättställ ifö Ny WC-stol 3860 och tvättställ ifö 2322 med blandare fmm Tak, vägg och insida dörr målas vitt - Luft spalt i tröskel El - Ny elstigare till lägenhet - Ny elcentral i lägenhet med jordfelsbrytare, placerad på - Träskiva - Tomrör för bredband - Säkringslåda plomberas - Kabel-TV, Data/IT, rikstelefon mm berörs ej - Ny belysningsglob i duschrum Exakt omfattning kan variera i olika lägenheter beroende på befintligt skick. För medlemmar och hyresgäster gäller att kulörval kan göras på standard klinkergolv enligt provplattor, vit, grå, blå eller beige. Huvudansvarig för tillvalshanteringen hos Metrolit Byggnads AB är Mikael Åberg. Han kommer att besvara Era frågor. Målsättningen är att alla eventuella tillval skall vara klara före byggstart i respektive lägenheten. Det kommer före start ett brev med en tidplan där samtliga lägenheter är inbokade enligt ett besöksschema. Betalning av tillval skall ske av medlem till föreningens konto med angivande av lägenhetsnummer och namn samt att det rör tillval. Detta skall ske före start av arbetena i respektive lägenhet. Styrelsen återkommer med kontonr.

9 Metrolit Byggnads AB fakturerar föreningen överenskommet belopp då arbetet utförts. Har betalning ej skett eller färgval ej inlämnats före start av arbetet i lägenheten utförs standardutförande med vit klinker på golv och grå bård. Vi hoppas på ett trevligt samarbete Solna METROLIT BYGGNADS AB Michael Bogren, Mikael Åberg och Jesper Dahlberg med hantverkare Besök oss gärna på Internet,

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt.

Stambyte. BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION. För dig som bor med bostadsrätt. Stambyte BBrf Kälkbacken BOENDEINFORMATION För dig som bor med bostadsrätt.!1 Dags för stambyte Nu är det dags för stambyte i er fastighet och det kommer att medföra vissa olägenheter under projektets

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Information inför stambyte

Information inför stambyte Information inför stambyte Innehåll Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten... 3 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart.

Alla som jobbar med stambytet ska bära en id-bricka med MZ,as logga på. Om någon inte bär id-bricka ber vi er att kontakta platschefen omedelbart. 1 2010-07-30 Information Till boende i Brf. Smedjan På bifogade sidor följer en beskrivning av vad som kommer att ske inom era lägenheter. I korthet kommer berörda badrum (se omfattningsbeskrivning) att

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania

Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Information till Dig som planerar att köpa renoveringstjänster av Titania Syftet med denna text är att Du som kund skall veta vad för slags tjänst Du köper av oss. Vår övertygelse är att man kan undvika

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

HSB Brf Björken, Märsta

HSB Brf Björken, Märsta RAPPORT 1 (25) HSB Brf Björken, Märsta Beslutsunderlag för stambyte och våtrumsrenovering Stockholm efter stämmobeslut ÅF-INFRASTRUKTUR AB Projektledning Lars Sandberg BESLUTSUNDERLAG 2 (25) Innehåll 1

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se

En tidning om stambyten. Dags för stambyte? www.m3bygg.se En tidning om stambyten. 2013 Dags för stambyte? www.m3bygg.se 2 Att vi har lång erfarenhet och stor kompetens att arbeta med kvarboende har gett M3 Bygg ett gott rykte. Vi tar alltid hänsyn till att vi

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten MAJELDSVÄGEN Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Nya hyran Tillfällig lägenhet tips inför flytten SNART DAGS FÖR PERSONLIGT MÖTE Renoveringen av ditt hus börjar närma sig och planeringen

Läs mer