Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?"

Transkript

1 Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar för vad. Listan är en tolkning av föreningens stadgar som är grunden för vårt gemensamma arbete. Är du rätt försäkrad? Vi vill påminna om att du som bostadsrättsinnehavare förutom din vanliga hemförsäkring även behöver ha en så kallad bostadsrättsförsäkring. Försäkringen är ett tillägg till din vanliga hemförsäkring och skyddar dig där din hemförsäkring inte räcker till. Ditt försäkringsbolag har mera information om vad den täcker. Tillägget brukar kosta ca kr/månad. Har du inte redan tecknat en bostadsrättsförsäkring, kontakta ditt försäkringsbolag så att du är rätt försäkrad! Vill du bygga om? Även om du har köpt din lägenhet måste du alltid ha styrelsens tillstånd för att göra större ändringar. Med det menas sådant som kan påverka hela fastighetens funktion, t ex att flytta väggar, bygga om köket eller annan förändring som kan påverka ventilationen.

2 Byggdel 1. Lägenhetsdörr Dörrblad, karm, foder (Ytbehandling utsida) Dörrblad, karm, foder (Ytbehandling insida) Låscylinder, låskista, beslag. Dörrhandtag Ringklocka Ringklocka, i de fall föreningen försett lägenheten med utrustningen Brevinkast Namnskylt, textremsa Tätningslister 2. Golv i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt Underliggande stomme 3. Innerväggar i lägenhet Ytskikt t.ex. tapeter, målning samt underliggande tätskikt Underliggande konstruktioner eller stomme 4. Innertak i lägenhet Ytskikt, ytbehandling samt underliggande tätskikt (Ev. undertak) Underliggande konstruktioner eller stomme 5. Fönster och fönsterdörrar Utvändig målning av karmar och bågar Invändig målning av karmar och bågar samt mellan bågar Fönsterglas (Föreningen svarar för ytterglas vid åverkan av okänd gärningsman. Samma gäller vid ev. sättningar i huskroppen) Spanjolett inkl. handtag Beslag Fönsterbänk Markiser (Styrelsens tillstånd krävs för uppsättning av markiser) Tätningslister Boendes Ansvar Föreningens ansvar

3 Springventiler 6. VVS-artiklar, t.ex. Tvättställ och bidé Blandare, dusch, duschslang, kranar inklusive kranbröst WC-stol inklusive spolanordning Packningar Badkar Duschkabin Torkskåp med inredning Torktumlare Diskbänk Tvättbänk och tvättlåda Tvättmaskin Ventilationsfilter (Byte och rengöring av t.ex. filter i köksfläkt) Ventilationsdon (Från- och tilluftsventiler) Vattenradiatorer med ventiler och termostater Vattenradiatorer med ventiler och termostater, målning Kall- och varmvattenledningar (Fram till anslutning) Kall- och varmvattenledningar, målning (Fram till anslutning) Avloppsledningar och grenledning, rensning Golvbrunn Golvbrunn och sil, målning och rensning Vattenlås Vattenlås, målning och rensning 7. Köksutrustning, t.ex. Diskmaskin Kyl- och frysskåp Spis Mikrovågsugn Köksfläkt 8. Förråd m.m. Källare som tillhör lägenheten (Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tak, dörrar, inredning m.m. Källar- och vindsförråd, fönster

4 Gemensamma soputrymmen Avskiljande vägg i förråd 9. Övrigt, t.ex. Inredningssnickerier Kryddställ/-skåp Badrumsskåp Hatthylla Innerdörrar Trösklar, socklar, foder och lister Torkställning Beslag 10. El-artiklar Stigar-Elledning fram till proppskåp/gruppcentral Övriga el-artiklar (Gäller sådan utrustning som föreningen försett lägenheten med, t.ex. kontaktdon m.m. med nedanstående undantag) Eluttag (Särskild behörighet krävs för att få utföra elarbeten) Strömbrytare (Särskild behörighet krävs för att få utföra el-arbeten) Armatur (Särskild behörighet krävs för att få utföra elarbeten) 11. Balkong Sidopartier, fronter, konstruktion, ytbehandling av utsida Balkonggolv, sidopartier, fronter, taket, målning/ytskikt insida Vädringsställ och beslag Odlingslådor Snöröjning Inglasningspartier (Inglasning skall ha likartad utformning samt godkännas av föreningen)

5 Tolkning av bostadsrättshavarens underhållsskyldighet enligt stadgarna för brf Ätten 2 med beaktande av ändringar i bostadsrättslagen (SFS 1995:1464) Bostadsrättshavaren har nyttjanderätten till sin bostad utan tidsbegränsning. Föreningens mark, hus, och därmed också de enskilda lägenheterna, ägs dock av föreningen. Utan särskild lag- och stadgebestämmelse skulle det därför vara bostadsrättsföreningens uppgift att svara för underhållet av såväl lägenheterna som övriga utrymmen i huset. av Bostadsrättshavarens underhållsskyldighet betyder att du som äger bostaden ska själv se till att skadorna repareras och utföra det underhåll som behövs. Det är även du som måste stå för kostnaderna för åtgärderna. Bostadsrättshavaren ska åtgärda de skador som uppstår i bostaden oavsett om skadorna uppkommit genom dig själv eller på annat sätt, exempelvis genom en olyckshändelse eller genom vållande av utomstående. Du är alltså skyldig att bekosta eventuell tapetsering, målning och andra reparationer så att lägenheten hålls i gott skick. Vad som anses som gott skick preciseras inte i lagen eller i bostadsrättsföreningens stadgar. Frågan får bedömas efter en allmän värdering med hänsyn till husets ålder m.m. I 11 regleras närmare vad som ingår i bostadsrättshavarens underhållsskyldighet. Du som äger bostaden har också en skyldighet att reparera skador. Bostadsrättshavaren har ansvaret för den inredning som föreningen försett lägenheten med, samt den inredning som bostadsrättshavaren själv tillför bostaden. Vidare framgår det i lagen att föreningen har ett ansvar för föreningens fastigheter och att dessa skall vara väl underhållna och i gott skick. I 12 regleras bostadsrättshavarens rätt att göra förändringar i lägenheten. En bostadsrättshavare måste ha styrelsens tillstånd för att göra väsentliga förändringar i bostaden. Bedömning av om en förändring är väsentlig, skall endast göras i förhållande till förändringen och i förhållande till kostnaden. Om en bostadsrättshavare vidtagit åtgärder som innebär att innehavaren överskridit sin befogenhet att ändra i lägenheten, kan innehavaren åläggas att återställa lägenheten i dess tidigare skick.

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten

Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten Guide till vem som ska stå för underhållet av bostadsrätten I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren (brh) ansvarar för att underhålla lägenhetens inre, med undantag för ledningar

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum

Brf Södercentrum BOENDEGUIDE. Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum Brf Södercentrum BOENDEGUIDE Information till nyinflyttade (och boende) Utgiven av styrelsen för Brf Södercentrum 2011 Viktiga telefonnummer och hemsidor Riksbyggen Dag och Natt Jourtel: 0771-86 08 60

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Friggaboden

Bostadsrättsföreningen Friggaboden Bostadsrättsföreningen Friggaboden Denna pärmen har framtagits för att vara en hjälp till alla bostadsrättsinnehavare. Här kan du läsa om viktig information, stadgar, regler och lite tips för att förenkla

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE

INFORMATION TILL BOENDE INFORMATION TILL BOENDE Redigerad maj 2007 2 TILL ALLA BOENDE I BRF HARRIE Denna information är framtagen till er som bor i föreningen. Tanken är att den skall kunna ge er svar på viktiga frågor som rör

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng.

Välkommen Till. Brf. Skäcklinge Äng. Välkommen Till rf. Skäcklinge Äng. Medlemskap Som bostadsrättsinnehavare är du medlem i bostadsrättsföreningen Skäcklinge Äng. Medlemskapet innebär att du i demokratisk ordning direkt kan påverka ditt

Läs mer

Om att underhålla bostadsrätten

Om att underhålla bostadsrätten Om att underhålla bostadsrätten Vems är underhållsansvaret? Brf Jakob i Järfälla Viktig information om underhållsansvaret i samband med införandet av HSB:s Normalstadgar 2003 inom föreningen som träder

Läs mer