VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

2 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta betyder att vi med gemensamma krafter sköter vår förening genom egna insatser och genom styrelsen, som utsetts av medlemmarna. I denna skrift finner du den viktigaste informationen gällande ditt boende! Bostadsrättsföreningen Österbäcken allmän info I bostadsrättsföreningen Österbäcken som bildades 2 juli 1990 ingår Bäckbornas väg 3-15(80 lägenheter och en hyreslokal) Föreningen förvaltas av Fastighetsägarna, vilket innebär att vissa tjänster utförs av fastighetsskötare. Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC, som har intim kontakt med den ekonomiskt ansvarige i styrelsen. Styrelsen består av(max 7 ordinarie och 3 supleanger) Ordförande V Ordförande Ekonomiansvarig Sekreterare Ledamöter förvaltning m.m. Styrelsen sammanträder ca.11 ggr/år. Varje år hålls en årsstämma där bl.a. styrelsens sammansättning beslutas. Styrelsen fördelar själv arbetsuppgifterna. Det kan förekomma ärenden som kräver stämmobeslut och som inte kan vänta till ordinarie stämma, varför man ibland kallar till extra föreningsstämma se stadgar på hemsidan. Styrelseprotokollen är inte offentlig handling och tystnadsplikt gäller för samtliga ledamöter. Medlemmarna kan således vara trygga med att de ärenden som tas upp på styrelsemöten inte förs vidare. För att komma i kontakt med ledamöterna i styrelsen går det bra att ringa de telefonnummer som finns anslagna i portarna. Styrelsen har också en brevlåda i port 3. Felhantering/problem se sidan 10 Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

3 Förvaltning teknisk För den tekniska förvaltningen står Fastighetsägarna och vi har en tilldelad fastighetsskötare. Fastighetsskötaren gör en rond varje vecka, där han kontrollerar belysning, dörrar m.m. Förvaltning ekonomisk För den ekonomiska förvaltningen står SBC. Föreningen får där hjälp med löpande bokföring, bokslut m.m. Fakturor attesteras av två styrelsemedlemmar innan de översändes till SBC. Försäkring Föreningen har försäkring i försäkringsbolaget IF. I föreningens försäkring ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring som innefattar alla medlemmar i föreningen. Man behöver således inte ha bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. OBS Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet Bekostas av innehavaren Hemsida Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Har du förslag eller tips som du vill ha med på hemsidan går det bra att kontakta styrelsen.nummer i porten Månadsbetalning Månadsavgiften skall finnas på föreningens konto den sista i varje månad. Nycklar Se sidan 10 och framåt Stadgar Se hemsidan Om inget internet kontakta styrelsen nummer i porten Städdagar Föreningen har städdag två gånger per år. Dessa är obligatoriska för samtliga medlemmar. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

4 Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning beviljas av styrelsen om giltiga skäl föreligger, t.ex. studier eller arbete på annan ort.ett år itaget Se vidare stadgar på hemsidan Inglasning av balkong Är för närvarande inte tillåtet Kabel-TV och bredband Fastigheten är ansluten i Com Hem AB samt till Tele 2 via fibernät Köksfläkt och ventilation Fastighetens ventilation bygger på takfläktar och självdrag. Detta innebär att motordrivna fläktar inte får direktanslutas till systemet eftersom dessa stör ventilationsflödet i fastigheten. Skadedjur Se sidan 10 Renovering Renovering och /eller ombyggnad av lägenheten måste ALLTID godkännas av styrelsen ritning ska alltid lämnas. Vid renovering som omfattar el,vatten, tätskickt eller bärande väggar måste alltid behörig hantverkare anlitas. Medlemmen blir personligt betalningsskyldig om skada uppkommer på grund av att obehöriga hantverkare anlitats. Hemförsäkring gäller inte vid dessa tillfällen. Stammar, avlopp och ventiler Medlemmen ansvarar för att regelbundet rensa avlopp och hålla ventilerna rena. Stamspolning av samtliga stammar i fastigheten sker med jämna mellanrum och beställs av styrelsen. Cykelförvaring Cykelförvaring finns i förrådet på gården. Inga motorfordon får förvaras i cykelförådet. Förråd Utöver de förråd som finns i lägenheterna finns ett antal förråd att hyra. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö för ett extra förråd se nummer i porten.obs förrådet går tillbaks till kön vid flytt följer inte lägenheten. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

5 Balkonger / Uteplatser Medlemmen ansvarar för att balkong/uteplats hålls i gott skick, ser städad och trevlig ut. Uteplats och balkong får ej användas som förvaringsplats istället för förråd. De medlemmar som har uteplats ansvarar för ommålning av staket. Föreningen står för färgen men medlemmen får själv göra jobbet. Enskilda medlemmar får inte utan styrelsens medgivande ta mark i anspråk som tillhör föreningen. Du får inte heller ta bort några buskar och träd utan styrelsens medgivande. Däremot är det tillåtet att plantera blommor och växter i sin tillhörande rabatt. För bevattning av rabatter/blommor till uteplatserna finns det möjligheten att hämta vatten från kranen vid valven (port 11/13). Nyckeln till kranen går att låna från styrelsen. Var dock sparsam då det är föreningen som betalar för vattnet. I trädgårdsförrådet finns en uppsättning redskap/maskiner som alla i föreningen har möjlighet att använda. Ställ tillbaka dem efter användande och var noggrann med att låsa dörren. Nyckeln till trädgårdsförrådet går att låna från styrelsen. Markiser och Paraboler Markiser och paraboler får inte sättas upp utan tillstånd från styrelsen Gemensamma uteplatser med grill På gården finns två uteplatser med grill. Brukligt är att sätta upp lapp i portarna om man ska ha en större tillställning såsom barnkalas, fest eller dyl. Naturligtvis gäller samma regler gällande för tider för allas trivsel. Se Allmänna trivselregler sid 7 Hissar Då hissarna saknar innerdörr är det viktigt att iaktta aktsamhet när man transporterar saker i hissen Vid problem sidan 10 och framåt Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

6 Cyklar,Mopeder och Motorcyklar Cyklar kan förvaras i cykelförrådet eller stå i ställ Mopeder och motorcyklar får ej förvaras i cykelförrådet. Dessa skall parkeras på anvisade platser. Det är inte tillåtet att tvätta motorfordon på gården. Portkod / kodlås Portarnas kodlås fungerar mellan Övrig tid används portnyckel. Trapphus Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar och dyl. i portarna. Enligt brandskyddsmyndighetens föreskrifter är detta ett krav för att förhindra rökutveckling vid ev. brand och garantera fria flyktvägar. Underhållsansvar Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt för all framtid till sin lägenhet.föreningens mark,hus och också de enskilda lägenheter ägs av föreningen. Detta gör att det behövs säskild lag- och stadgebestämmelse för att styra underhållsansvaret Mer om detta och en förteckning över ansvaret finns på sidan 10 och framåt Sophantering Föreningens sopstationer är belägna mellan port 3-5 samt Dessa är endast till för hushållssopor. I föreningen finns det återvinningsrum för glas och returpapper/tidningar vid port 7, samt i port 9. Ett soprum för små-el finns i huset framför port 47 i Västerbäcken OBS inga storlek typ tvättmaskiner. Föreningen har inget grovsoprum. Vi hänvisar till återvinningsstationer belägna på Sundbyvägen och Spångavägen, samt till Bromma Återvinningscentral, Linta Gårdsväg (infart från Kvarnbacksvägen) Föreningen tillhandahåller också container för grovsopor (ej el,färg etc.) två gånger om året vid städdagarna plus en efter jul. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

7 Trädgården Samtliga medlemmar har ett gemensamt ansvar för vår gård(hålla rent och snyggt). Styrelsen tar gärna emot ideer och hjälp kontakta någon i Styrelsen nummer finns i porten Tvättstugan Tvättstugan är belägen i port 9. Vi har tre tvättmaskiner, två torktumlare samt ett torkskåp. Bokning sker med genom att tvättcylinder placeras på önskad tid. Tvättstugan kan nyttjas 2,5 h per gång och mellan varje dag. Parkering Som boende har du möjlighet att erhålla ett permanent P-tillstånd(per lägenhet). Kontakta ansvarig telnr i porten.extra tillstånd 2000:- per kalenderår. Allmänna trivselregler För allas trevnad skall låg volym hållas vardagar före och efter samt helger före och efter Kontakta gärna grannar eller sätt upp en lapp i porten om ni ska ha fest. Har ni hund förutsätter vi att ni tar upp efter den och även försöker rasta den utanför föreningens mark eftersom buskar och träd far illa.lämna inte den ensam längre tid då den kan störa grannarna. Rökare ombedes att inte kasta fimpar från balkong/uteplats eller utanför portarna och i rabatterna. Kontakta grannarna om ni ska utföra renovering som kan skapa oljud Prata gärna med era barn om att inte springa genom häcken mot gångvägen. Den mår inte bra av det.man ska inte heller använda grinden som lekplats Föreningen är medlem i Grannsamverkan Kontakta antingen vårat ombud nummer i porten eller ring själv till Bromma närpolis tel dagtid eller lämna meddelande på om du ser något misstänkt brottsligt. OBS Ring 112 om det är akut(pågående Brott) Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

8 Lite snabbinfo Anmälan av fel I lägenheten anvarar ägaren själv för underhåll och reparation detta gäller allt utom elementen Se se sidan 10 och framåt Mataffärer se karta ICA korsningen Spångavägen Bällstavägen Konsum Coop Nära Spångavägen SPÅNGA Kommunikationer se karta Bussar till Spånga(pendeltåg)och Brommaplan(T-bana)går från Sunbyvägen post/paket se karta ICA Nära Söderberga Söderberga Allé 3, VÄLLINGBY, Telefon Husläkare/Vårdcentral Se Vårdguiden eller tel Grovsoppor Alla typer el färg kemiskt möbler etc. Återvinningscentral, Linta Gårdsväg (infart från Kvarnbacksvägen) Föreningen tillhandahåller också container för grovsopor (ej el-sopor,färg,kemiskt etc) två gånger om året vid städdagarna plus en efter jul. Förslag på journummer se sid 12 Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

9 Buss mot Brommaplan Här bor vi ICA Nära Söderberga COOP Nära Buss mot Spånga ICA Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

10 Förvaltning teknisk För den tekniska förvaltningen står Fastighetsägarna och vi har en tilldelad fastighetsskötare. Fastighetsskötaren gör en rond varje vecka, där han kontrollerar belysning, dörrar m.m. Anmälan av fel i lägenheten och fastigheten Se bil underhållsansvar för att se vem som ansvarar I lägenheten anvarar ägaren själv för underhåll och reparation utom elementen som ska anmälas enligt nedan man kan använda fastighetsägarna lämna alltid lgh nummer (står på dörren)skada namn och säg att man betalar själv Vattensläcka se nedan Fastigheten T.ex belysning,fläktar,dörrar i portarna (fastighetsägarna)tel: Vattenläcka Anmäl skadan omgående till styrelsen som inspekterar Styrelsen anmäler till rätt instans Man måste även anmäla skadan till sitt försäkringsbolag Stopp i avlopp Ring ansvarig i styrelsen som avgör vem som ansvarar Tel.nr till vvs finns i porten Nycklar Dörrnycklar/lås ska beställas genom Bromma lås AB man betalar själv se viktigt nedan Extra nycklar och cylinder till postlåda resp. tvättstuga kan beställas genom fastighetsskötaren. Detta bekostas av medlemmen. obs! DAGTID! Tel Abrahamsbergsv.2. Viktigt att man meddelar följande: Att man betalar själv för beställningen, Namn, personnr samt lägenhetsnr obs! det gamla nr som börjar på 3 det finns högst upp på lägenhetsdörren på utsidan Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

11 Hissar Då hissarna saknar innerdörr är det viktigt att iaktta aktsamhet när man transporterar saker i hissen Vid problem kontakta styrelsen om någon(bara då) fastnat i hissen ring hiss bolaget Tvättstugan Felanmälan till ansvarig i styrelsen nummer i porten Nyckel cylinder se punkt Nycklar Skadedjur Bostadsrättsinnehavaren ringer Anticimex och beställer en besiktning och anmäler skadan ange föreningens försäkringsbolag Grannsamverkan Föreningen är medlem i Grannsamverkan Kontakta antingen vårat ombud nummer i porten eller ring själv till Bromma närpolis tel dagtid eller lämna meddelande på om du ser något misstänkt brottsligt. OBS Ring 112 om det är akut(pågående Brott) Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

12 FÖRSLAG PÅ JOURNUMMER Vattenledningar Rörmannen Tel: Adress: Spångavägen 320, Spånga E-post: Jourtider: Kvällar och helger. Tel: Avlopp Avloppsservice Mån - Fre kl Därefter jour dygnet runt Tel: Mail: Vi är verksamma i hela Storstockholmsområdet! El Eljour - Jourelektriker i Storstockholm Kontaktuppgifter Lennart Söderberg Elektriska AB Östervägen Solna Mail: Journummer Observera att ovan är förslag till hjälp vid behov. Det står givetvis var och en fritt att kontakta och anlita annat bolag. Om något av ovan bolag anlitas är inte Brf Österbäcken avtalspart och svarar således inte för eventuella fel eller brister i utförandet av tjänsten och eventuella skador till följd därav. Bostadsrätts-föreningen svarar inte heller på annan grund för fel eller brister i utförandet av tjänsten och eventuella skador till följd därav. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

13 VEM UNDERHÅLLER VAD Bostadsrättshavaren (BRH) Föreningen (BRF) ANSVAR BRF BRH KOMMENTAR Lägenhetsdörr Ytbehandling - utsida av dörrblad, karm och foder Ytbehandling - insida av dörrblad, karm och foder Låscylinder, låskistor och beslag Dörrhandtag, ringklocka, brevinkast och tätningslister Namnskylt Golv i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt(våtutrymme) Underliggande stomme Innerväggar i lägenhet Ytskikt t ex tapeter, målning samt underliggande tätskikt(våtutrymme) Underliggande konstruktioner eller stomme Innertak i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt samt ev. undertak Underliggande konstruktioner eller stomme Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av karmar bågar samt mellanbågar Utvändig målning av karmar och bågar Fönsterglas, spanjolett inkl handtag, beslag och fönsterbänk Vädringsfilter och tätningslister Spaltventil VVS-artiklar Tvättställ, bidé, badkar, duschkabin. Blandare, dusch, duschslang, kranar inkl kranbröst WC-stol inkl spolanordning WC-stol Anordning för vattentillförsel och byte Packningar Tvättmaskin, torkskåp med inredning, torktumlare och tvättbänk Ventilationsdon. Från och tilluftsventiler. Vattenradiatorer med ventiler och termostat Målning står BRH för Kall- och varmvattenledningar Målning står BRH för Avloppsledning - rensning BRH betalar om man orsakar stopp Golvbrunn och sil, vattenlås Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

14 VEM UNDERHÅLLER VAD Bostadsrättshavaren (BRH) Föreningen (BRF) ANSVAR BRF BRH KOMMENTAR Köksutrustning Diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. Köksfläkt Motordriven fläkt får inte direktinkopplas Förråd mm Källar- och vindsförråd sam fristående förråd som tillhör lägenheten, sopskåp eller lilknande som tillhör enskild medlem. Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tag och inredning mm. Ev.garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. Samma regler som för lägenheter beträffande golv, väggar, tak, inredning mm. Avskiljande nätvägg i förråd och garage El-artiklar. Eluttag, strömbrytare, armaturer. Särskild behörighet krävs för att få utföra elarbeten. OBS Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten(inte byta lampor enkla strömbrytare) Strömkabel(utifrån) till proppskåp Balkong Uteplats. Balkonggolv, sidopartier, fronter samt tak Konstruktion. Ytbehandling av utsida balkongtak och sidor Ytbehandling insida Vädringsställ och beslag, odlingslådor, snöröjning Markis parabol Uteplatsyta/grönyta som ingår i upplåtelsen Uteplats Staket Färg fås från Föreningen Varmvattenberedare. Övrigt. Inredninssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, innerdörrar, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg 3 168 60 Bromma Org.nr 716421-3345 1 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta

Läs mer

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om?

Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Är du rätt försäkrad? bostadsrättsförsäkring tillägg Vill du bygga om? Underhåll och reparationer Har något gått sönder hos dig? Då kanske du undrar om du själv måste laga det eller om föreningen kan stå för kostnaderna? Börja med att titta i den bifogade listan vem som ansvarar

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909

Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Bostadsrättsföreningen Risten i Umeå Uppdaterad 090909 Informationsskrift. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Risten består av åtta personer fördelat på: Ordförande Vice ordförande tillika kontaktperson

Läs mer

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13

Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Information Brf Arméfördelningen 2 Rindögatan 5-13 Det är viktigt att du som bostadsrättsinnehavare tar del av denna information om fastigheten så att du vet vad som gäller i föreningen. Som bostadsrättsinnehavare

Läs mer

Välkommen till Turbinen 18

Välkommen till Turbinen 18 Välkommen till Turbinen 18 Viktig information för dig som bor på Högalidsgatan 29. Historia: Huset byggdes 1929, de första hyresgästerna var officerarna på Långholms-fängelset. År 1986 bildades bostadsrättsföreningen

Läs mer

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll?

at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? at t b o i b o s ta d s r ät t Vem ansvarar för underhåll? I en bostadsrättsförening delas ansvaret för underhåll mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättshavaren. På följande sidor kan du se vem

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö 2014 Värt att veta från A till Ö För dig som bor i Brf Harald Stake Information och trivselregler. Värt att veta kommer att uppdateras vid behov på föreningens hemsida.

Läs mer

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till

2014-05-30. Rev 8. Rekylgatan. till Rev 8 till Rekylgatan Sida 2(16) Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 3 2 STYRELSEN 3 3 HEMSIDA 4 4 KARTSKISS ÖVER OMRÅDET 5 5 FASTIGHETSEXPEDITION OCH FÖRENINGSLOKAL 6 6 ENTRÉDÖRRAR 7 7 TVÄTTSTUGOR 7 8 VINDSFÖRRÅD

Läs mer

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5!

Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Välkommen till Brf Lagmanstinget 5! Föreningen äger fyra hus på Selebovägen 2-16. Husen byggdes 1950 och byggdes om 1983 då de fick ny lägenhetsfördelning och nya stammar. Föreningen tillträdde fastigheten

Läs mer

V Ä R T att V E T A. från A till Ö

V Ä R T att V E T A. från A till Ö V Ä R T att V E T A från A till Ö Oktober 2011 Värt att veta från A till Ö för dig som bor på Kolbäcksgränd. Information och trivselregler, aktuell september 2011. Värt att veta kommer att uppdateras vid

Läs mer

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening!

Lyckebo. Till dig som bor i vår förening! Lyckebo Till dig som bor i vår förening! Ett bostadsområde är ett samhälle i miniatyr och precis som i samhället regleras de inbördes förhållandena av skrivna och oskrivna lagar som måste respekteras om

Läs mer

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4

www.stugan4.com Uppdaterad: 2015-05-07 VÄLKOMMEN TILL BOSTADSRÄTTS FÖRENINGEN STUGAN 4 VÄLKOMMEN TILL OSTADSRÄTTS ÖRENINGEN STUGAN 4 1 Innehåll Innehållsförteckning 1. OPÄRMENS SYTE 4 1.1 Om bopärmen 4 1.2 Allmänt om Stugan 4 4 2. STYRELSEN 5 2.1 Kontakt med styrelsen 5 2.2 Informationsblad

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

Informationsblad för BRF L21

Informationsblad för BRF L21 Informationsblad för BRF L21 Nr. 2 Juni 2008 L 21 Infobladet Infobladet planeras att komma ut ca 3 gånger per år. Vi tar gärna emot tips och idéer från våra medlemmar om det är något som ni vill få med

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2014-2015 Tänk på att det är Din skyldighet som bostadsrättsinnehavare att anmäla upptäckta fel och brister inom fastigheterna samt i och på därtill hörande utrymmen. REGISTER

Läs mer

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER

BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER BRF Ritaren 5 & 12 ORDNINGSREGLER/TRIVSELREGLER Styrelsen har skapat ordningsregler för att öka trivseln för alla medlemmar och boende i vår förening. Ordningsreglerna är ett komplement till våra stadgar!

Läs mer

Vem skall underhålla vad i din lägenhet?

Vem skall underhålla vad i din lägenhet? Vem skall underhålla vad i din lägenhet? För innehavare till en bostadsrättslägenhet i Brf Bläckhornet gäller att, med några få undantag, det inre underhållet svarar innehavare för medan föreningen gemensamt

Läs mer

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN

B rf REGATTAN 5. Ordningsregler. Juni 2011 REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN B rf REGATTAN 5 BOSTADSRÄTTSÖRENINGEN REGATTAN 5 5 31 5 33 5 35 5 37 5 39 L I D 1954 I N G Ö Ordningsregler Juni 2011 Innehåll Inledning... 3 Bostadsrättsföreningen Regattan 5... 4 akta om fastigheten...

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 13 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan

Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Trivsel- och lokala ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Bygatan Uppdaterad 2014-04-18 Sida 1 av 12 Akuta fel Vid akuta fel, exempelvis vattenläckage, avloppsstopp eller hissfel, ringer man dagtid

Läs mer

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund

Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Information om Riksbyggens Bostadsrättsförening Ladusvalan i Lund Foto: Forntiden, utförd i betong av Ingegerd Lundahl-Olsson (Källa: Konsten i våra föreningar, Riksbyggen Södra Skåne) VÄLKOMMEN Styrelsen

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER BOSTADSRÄTTSFÖRENING KÄLLAN Brf Källan ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Lägenhetshandbok Brf Viken

Lägenhetshandbok Brf Viken Lägenhetshandbok Brf Viken 1 Förord Rättigheter och skyldigheter i bostadsrättsföreningar regleras genom ett samspel mellan Bostadsrättslagen, Lagen om Ekonomiska Föreningar och våra egna Stadgar. Dessa

Läs mer