VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN"

Transkript

1 VÄLKOMMEN TILL BRF ÖSTERBÄCKEN SÖDERBERGA PARK Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

2 Att bo i bostadsrätt innebär att man tar ansvar och aktiv del i sin boendemiljö. Detta betyder att vi med gemensamma krafter sköter vår förening genom egna insatser och genom styrelsen, som utsetts av medlemmarna. I denna skrift finner du den viktigaste informationen gällande ditt boende! Bostadsrättsföreningen Österbäcken allmän info I bostadsrättsföreningen Österbäcken som bildades 2 juli 1990 ingår Bäckbornas väg 3-15(80 lägenheter och en hyreslokal) Föreningen förvaltas av Fastighetsägarna, vilket innebär att vissa tjänster utförs av fastighetsskötare. Den ekonomiska förvaltningen sköts av SBC, som har intim kontakt med den ekonomiskt ansvarige i styrelsen. Styrelsen består av(max 7 ordinarie och 3 supleanger) Ordförande V Ordförande Ekonomiansvarig Sekreterare Ledamöter förvaltning m.m. Styrelsen sammanträder ca.11 ggr/år. Varje år hålls en årsstämma där bl.a. styrelsens sammansättning beslutas. Styrelsen fördelar själv arbetsuppgifterna. Det kan förekomma ärenden som kräver stämmobeslut och som inte kan vänta till ordinarie stämma, varför man ibland kallar till extra föreningsstämma se stadgar på hemsidan. Styrelseprotokollen är inte offentlig handling och tystnadsplikt gäller för samtliga ledamöter. Medlemmarna kan således vara trygga med att de ärenden som tas upp på styrelsemöten inte förs vidare. För att komma i kontakt med ledamöterna i styrelsen går det bra att ringa de telefonnummer som finns anslagna i portarna. Styrelsen har också en brevlåda i port 3. Felhantering/problem se sidan 10 Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

3 Förvaltning teknisk För den tekniska förvaltningen står Fastighetsägarna och vi har en tilldelad fastighetsskötare. Fastighetsskötaren gör en rond varje vecka, där han kontrollerar belysning, dörrar m.m. Förvaltning ekonomisk För den ekonomiska förvaltningen står SBC. Föreningen får där hjälp med löpande bokföring, bokslut m.m. Fakturor attesteras av två styrelsemedlemmar innan de översändes till SBC. Försäkring Föreningen har försäkring i försäkringsbolaget Dina Försäkringar. I föreningens försäkring ingår en kollektiv bostadsrättsförsäkring som innefattar alla medlemmar i föreningen. Man behöver således inte ha bostadsrättstillägg i sin hemförsäkring. OBS Brandvarnare måste finnas i varje lägenhet Bekostas av innehavaren Hemsida Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Har du förslag eller tips som du vill ha med på hemsidan går det bra att kontakta styrelsen.nummer i porten Månadsbetalning Månadsavgiften skall finnas på föreningens konto den sista i varje månad. Nycklar Se sidan 10 och framåt Stadgar Se hemsidan Om inget internet kontakta styrelsen nummer i porten Städdagar Föreningen har städdag två gånger per år. Dessa är obligatoriska för samtliga medlemmar. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

4 Andrahandsuthyrning Andrahandsuthyrning beviljas av styrelsen om giltiga skäl föreligger, t.ex. studier eller arbete på annan ort.ett år itaget Se vidare stadgar på hemsidan Inglasning av balkong Är för närvarande inte tillåtet Kabel-TV och bredband Fastigheten är ansluten i Com Hem AB samt till Tele 2 via fibernät Köksfläkt och ventilation Fastighetens ventilation bygger på takfläktar och självdrag. Detta innebär att motordrivna fläktar inte får direktanslutas till systemet eftersom dessa stör ventilationsflödet i fastigheten. Skadedjur Se sidan 10 Renovering Större renovering och /eller ombyggnad av lägenheten måste ALLTID godkännas av styrelsen. Vid renovering som omfattar el eller vatten måste alltid behörig hantverkare anlitas. Medlemmen blir personligt betalningsskyldig om skada uppkommer på grund av att obehöriga hantverkare anlitats. Hemförsäkring gäller inte vid dessa tillfällen. Stammar, avlopp och ventiler Medlemmen ansvarar för att regelbundet rensa avlopp och hålla ventilerna rena. Stamspolning av samtliga stammar i fastigheten sker med jämna mellanrum och beställs av styrelsen. Cykelförvaring Cykelförvaring finns i förrådet på gården. Inga motorfordon får förvaras i cykelförådet. Förråd Utöver de förråd som finns i lägenheterna finns ett antal förråd att hyra. Kontakta styrelsen för att ställa dig i kö för ett extra förråd se nummer i porten.obs förrådet går tillbaks till kön vid flytt följer inte lägenheten. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

5 Balkonger / Uteplatser Medlemmen ansvarar för att balkong/uteplats hålls i gott skick, ser städad och trevlig ut. Uteplats och balkong får ej användas som förvaringsplats istället för förråd. De medlemmar som har uteplats ansvarar för ommålning av staket. Föreningen står för färgen men medlemmen får själv göra jobbet. Enskilda medlemmar får inte utan styrelsens medgivande ta mark i anspråk som tillhör föreningen. Du får inte heller ta bort några buskar och träd utan styrelsens medgivande. Däremot är det tillåtet att plantera blommor och växter i sin tillhörande rabatt. För bevattning av rabatter/blommor till uteplatserna finns det möjligheten att hämta vatten från kranen vid valven (port 11/13). Nyckeln till kranen går att låna från styrelsen. Var dock sparsam då det är föreningen som betalar för vattnet. I trädgårdsförrådet finns en uppsättning redskap/maskiner som alla i föreningen har möjlighet att använda. Ställ tillbaka dem efter användande och var noggrann med att låsa dörren. Nyckeln till trädgårdsförrådet går att låna från styrelsen. Markiser och Paraboler Markiser och paraboler får inte sättas upp utan tillstånd från styrelsen Gemensamma uteplatser med grill På gården finns två uteplatser med grill. Brukligt är att sätta upp lapp i portarna om man ska ha en större tillställning såsom barnkalas, fest eller dyl. Naturligtvis gäller samma regler gällande för tider för allas trivsel. Se Allmänna trivselregler sid 7 Hissar Då hissarna saknar innerdörr är det viktigt att iaktta aktsamhet när man transporterar saker i hissen Vid problem sidan 10 och framåt Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

6 Cyklar,Mopeder och Motorcyklar Cyklar kan förvaras i cykelförrådet eller stå i ställ Mopeder och motorcyklar får ej förvaras i cykelförrådet. Dessa skall parkeras på anvisade platser. Det är inte tillåtet att tvätta motorfordon på gården. Portkod / kodlås Portarnas kodlås fungerar mellan Övrig tid används portnyckel. Trapphus Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar och dyl. i portarna. Enligt brandskyddsmyndighetens föreskrifter är detta ett krav för att förhindra rökutveckling vid ev. brand och garantera fria flyktvägar. Underhållsansvar Bostadsrättsinnehavaren har nyttjanderätt för all framtid till sin lägenhet.föreningens mark,hus och också de enskilda lägenheter ägs av föreningen. Detta gör att det behövs säskild lag- och stadgebestämmelse för att styra underhållsansvaret Mer om detta och en förteckning över ansvaret finns på sidan 10 och framåt Sophantering Föreningens sopstationer är belägna mellan port 3-5 samt Dessa är endast till för hushållssopor. I föreningen finns det återvinningsrum för glas och returpapper/tidningar i valvet vid port 11-13, vid port 7, samt i port 9. Ett soprum för små-el finns i huset framför port 47 i Västerbäcken OBS inga storlek typ tvättmaskiner. Föreningen har inget grovsoprum. Vi hänvisar till återvinningsstationer belägna på Sundbyvägen och Spångavägen, samt till Bromma Återvinningscentral, Linta Gårdsväg (infart från Kvarnbacksvägen) Föreningen tillhandahåller också container för grovsopor (ej el,färg etc.) två gånger om året vid städdagarna plus en efter jul. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

7 Trädgården Samtliga medlemmar har ett gemensamt ansvar för vår gård(hålla rent och snyggt). Styrelsen tar gärna emot ideer och hjälp kontakta någon i Styrelsen nummer finns i porten Tvättstugan Tvättstugan är belägen i port 9. Vi har tre tvättmaskiner, två torktumlare samt ett torkskåp. Bokning sker med genom att tvättcylinder placeras på önskad tid. Tvättstugan kan nyttjas 2,5 h per gång och mellan varje dag. Parkering Som boende har du möjlighet att erhålla ett permanent P-tillstånd(per lägenhet). Kontakta ansvarig telnr i porten.extra tillstånd 1500:- per kalenderår. Allmänna trivselregler För allas trevnad skall låg volym hållas vardagar före och efter samt helger före och efter Kontakta gärna grannar eller sätt upp en lapp i porten om ni ska ha fest. Har ni hund förutsätter vi att ni tar upp efter den och även försöker rasta den utanför föreningens mark eftersom buskar och träd far illa.lämna inte den ensam längre tid då den kan störa grannarna. Rökare ombedes att inte kasta fimpar från balkong/uteplats eller utanför portarna och i rabatterna. Kontakta grannarna om ni ska utföra renovering som kan skapa oljud Prata gärna med era barn om att inte springa genom häcken mot gångvägen. Den mår inte bra av det.man ska inte heller använda grinden som lekplats Föreningen är medlem i Grannsamverkan Kontakta antingen vårat ombud nummer i porten eller ring själv till Bromma närpolis tel dagtid eller lämna meddelande på om du ser något misstänkt brottsligt. OBS Ring 112 om det är akut(pågående Brott) Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

8 Lite snabbinfo Anmälan av fel I lägenheten anvarar ägaren själv för underhåll och reparation detta gäller allt utom elementen Se se sidan 10 och framåt Mataffärer se karta ICA korsningen Spångavägen Bällstavägen Konsum Coop Nära Spångavägen SPÅNGA Kommunikationer se karta Bussar till Spånga(pendeltåg)och Brommaplan(T-bana)går från Sunbyvägen post/paket se karta ICA Nära Söderberga Söderberga Allé 3, VÄLLINGBY, Telefon Husläkare/Vårdcentral Se Vårdguiden eller tel Grovsoppor Alla typer el färg kemiskt möbler etc. Återvinningscentral, Linta Gårdsväg (infart från Kvarnbacksvägen) Föreningen tillhandahåller också container för grovsopor (ej el-sopor,färg,kemiskt etc) två gånger om året vid städdagarna plus en efter jul. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

9 Buss mot ICA Nära Här bor vi COOP Nära Brommaplan Buss mot Spånga ICA Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

10 Förvaltning teknisk För den tekniska förvaltningen står Fastighetsägarna och vi har en tilldelad fastighetsskötare. Fastighetsskötaren gör en rond varje vecka, där han kontrollerar belysning, dörrar m.m. Anmälan av fel i lägenheten och fastigheten Se bil underhållsansvar för att se vem som ansvarar I lägenheten anvarar ägaren själv för underhåll och reparation utom elementen som ska anmälas enligt nedan man kan använda fastighetsägarna men får betala själv lämna alltid lgh nummer (står på dörren)skada namn och att man betalar själv vattenskada ska även anmälas till styrelsen omgående Fastigheten T.ex belysning,fläktar,dörrar i portarna (fastighetsägarna)tel: Vattenläcka Anmäl skadan till styrelsen som inspekterar Styrelsen anmäler till rätt instans Man måste även anmäla skadan till sitt försäkringsbolag Stopp i avlopp Ring ansvarig i styrelsen som avgör vem som ansvarar Tel.nr till vvs finns i porten Nycklar Dörrnycklar/lås ska beställas genom Bromma lås AB man betalar själv se viktigt nedan Extra nycklar och cylinder till postlåda resp. tvättstuga kan beställas genom fastighetsskötaren. Detta bekostas av medlemmen. obs! DAGTID! Tel Abrahamsbergsv.2. Viktigt att man meddelar följande: Att man betalar själv för beställningen, Namn, personnr samt lägenhetsnr obs! det gamla nr som börjar på 3 det finns högst upp på lägenhetsdörren på utsidan Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

11 Hissar Då hissarna saknar innerdörr är det viktigt att iaktta aktsamhet när man transporterar saker i hissen Vid problem kontakta styrelsen om någon(bara då) fastnat i hissen ring hiss bolaget Tvättstugan Felanmälan till ansvarig i styrelsen nummer i porten Nyckel cylinder se punkt Nycklar Skadedjur Bostadsrättsinnehavaren ringer Anticimex och beställer en besiktning och anmäler skadan ange föreningens försäkringsbolag Dina Försäkringar försäkringsnummer Renovering Större renovering och /eller ombyggnad av lägenheten måste ALLTID godkännas av styrelsen. Vid renovering som omfattar el eller vatten måste alltid behörig hantverkare anlitas. Medlemmen blir personligt betalningsskyldig om skada uppkommer på grund av att obehöriga hantverkare anlitats. Hemförsäkring gäller inte vid dessa tillfällen. Stammar, avlopp och ventiler Medlemmen ansvarar för att regelbundet rensa avlopp och hålla ventilerna rena. Stamspolning av samtliga stammar i fastigheten sker med jämna mellanrum och beställs av styrelsen. Sophantering Problem ring styrelsen Föreningen tillhandahåller också container för grovsopor (ej el,färg etc.) två gånger om året vid städdagarna plus en efter jul. Föreningen är medlem i Grannsamverkan Kontakta antingen vårat ombud nummer i porten eller ring själv till Bromma närpolis tel dagtid eller lämna meddelande på om du ser något misstänkt brottsligt. OBS Ring 112 om det är akut(pågående Brott) Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

12 VEM UNDERHÅLLER VAD Bostadsrättshavaren (BRH) Föreningen (BRF) ANSVAR BRF BRH KOMMENTAR Lägenhetsdörr Ytbehandling - utsida av dörrblad, karm och foder Ytbehandling - insida av dörrblad, karm och foder Låscylinder, låskistor och beslag Dörrhandtag, ringklocka, brevinkast och tätningslister Namnskylt Golv i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt(våtutrymme) Underliggande stomme Innerväggar i lägenhet Ytskikt t ex tapeter, målning samt underliggande tätskikt(våtutrymme) Underliggande konstruktioner eller stomme Innertak i lägenhet Ytbehandling, ytbeläggning samt underliggande tätskikt samt ev. undertak Underliggande konstruktioner eller stomme Fönster och fönsterdörrar Invändig målning av karmar bågar samt mellanbågar Utvändig målning av karmar och bågar Fönsterglas, spanjolett inkl handtag, beslag och fönsterbänk Vädringsfilter och tätningslister Spaltventil VVS-artiklar Tvättställ, bidé, badkar, duschkabin. Blandare, dusch, duschslang, kranar inkl kranbröst WC-stol inkl spolanordning WC-stol Anordning för vattentillförsel och byte Packningar Tvättmaskin, torkskåp med inredning, torktumlare och tvättbänk Ventilationsdon. Från och tilluftsventiler. Vattenradiatorer med ventiler och termostat Målning står BRH för Kall- och varmvattenledningar Målning står BRH för Avloppsledning - rensning BRH betalar om man orsakar stopp Golvbrunn och sil, vattenlås Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

13 VEM UNDERHÅLLER VAD Bostadsrättshavaren (BRH) Föreningen (BRF) ANSVAR BRF BRH KOMMENTAR Köksutrustning Diskmaskin, kyl- och frysskåp, spis, mikrovågsugn. Köksfläkt Motordriven fläkt får inte direktinkopplas Förråd mm Källar- och vindsförråd sam fristående förråd som tillhör lägenheten, sopskåp eller lilknande som tillhör enskild medlem. Samma regler som för lägenhet beträffande golv, väggar, tag och inredning mm. Ev.garage som tillhör lägenheten och ingår i bostadsrättens upplåtelseavtal. Samma regler som för lägenheter beträffande golv, väggar, tak, inredning mm. Avskiljande nätvägg i förråd och garage El-artiklar. Eluttag, strömbrytare, armaturer. Särskild behörighet krävs för att få utföra elarbeten. OBS Särskild behörighet krävs för att utföra elarbeten(inte byta lampor enkla strömbrytare) Strömkabel(utifrån) till proppskåp Balkong Uteplats. Balkonggolv, sidopartier, fronter samt tak Konstruktion. Ytbehandling av utsida balkongtak och sidor Ytbehandling insida Vädringsställ och beslag, odlingslådor, snöröjning Markis parabol Uteplatsyta/grönyta som ingår i upplåtelsen Uteplats Staket Färg fås från Föreningen Varmvattenberedare. Övrigt. Inredninssnickerier, skåp och lådor, kryddställ/-skåp, badrumsskåp, hatthylla, innerdörrar, trösklar, socklar, foder, lister, gardinstänger, torkställning, beslag, brandvarnare. Brf Österbäcken Bäckbornas väg Bromma Org.nr

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler

Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler 1 Brf Tegelladan 1 praktisk information och trivselregler Föreningens hemsida: www.tegelladan.com E-post till styrelsen: styrelsen@tegelladan.com

Läs mer

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan

Information om att bo i bostadsrättsföreningen. Entitan Information om att bo i bostadsrättsföreningen Entitan Innehåll Kort information om Brf Entitan sidan 3 Karta över fastigheterna och lokalerna sidan 4-5 Om att äga en bostadsrätt sidan 6 Tv-kanaler, Renovering,

Läs mer

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1

LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 Sidan 1 av 14 LÄGENHETSBOK FÖR BRF SVENSTORP NR 1 För allas trivsel har vi i styrelsen beslutat att de regler, ordningsföreskrifter och råd som finns i föreningen ska finnas tillgängliga för alla medlemmar

Läs mer

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER

INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER INFORMATIONSBLAD/ ORDNINGSREGLER 2013 REGISTER Sidan 2 3. Styrelseinformation. Sidan 4. TV, Bredband, Passagesystem. Sidan 5. Parkeringsinfo, Festlokal. Sidan 6. Träningslokal, Biljard/Bordtennis lokal,

Läs mer

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö

HSB Bostadsrättsförening Taffelberget i Stockholm TAFFELBERGAREN A Ö TAFFELBERGAREN A Ö OBS Uppgifter, t.ex. telefonnummer och entreprenörer, i denna skrift kan ändras efter hand. Senaste uppgifter finns alltid på www.taffelberget.se eller på anslagstavlorna i portarna.

Läs mer

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden

Innehåll. Välkommen till din nya bostad! Områdets historia. 1. Om bostaden Innehåll Välkommen till din nya bostad! Områdets historia 1. Om bostaden 1:1 Att bo i bostadsrätt 1:2 Vem ska svara för underhållet av bostadsrätten? 1:3 Besiktning och säkerhetstänkande 1:4 Hemförsäkring

Läs mer

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2

Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Medlemsinformation för boende i Bostadsrättsföreningen Ordspråket 2 Från A till Ö Den här informationen är för dig som redan bor i Ordspråket 2 eller är nyinflyttad. Du kan använda informationen som ett

Läs mer

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet

Information från A Ö. För oss som bor i. Brf. Gumshornet Information från A Ö För oss som bor i Brf. Gumshornet Andrahandsuthyrning Anticimex Avgift Avlopp Balkonger Du måste ha styrelsens tillstånd för att hyra ut din lägenhet. Tillstånd till andrahandsuthyrning

Läs mer

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003

Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 Vem ska underhålla bostadsrätten? - FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR SOM ANTAGIT HSB RIKSFÖRBUND NORMALSTADGAR 2003 I en bostadsrättsförening gäller i stora drag att bostadsrättshavaren ansvarar för att underhålla

Läs mer

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö

BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö BRF VÄDUREN II FRÅN A - Ö Andrahandsuthyrning Om du vill hyra ut din lägenhet, fyll i blanketten: Ansökan om andrahandsuthyrning och lägg i föreningens brevlåda Roslagsgatan 22 i god tid före uthyrningen.

Läs mer

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y.

Trivselregler för. BRF Sten Sture d.y. Trivselregler för BRF Sten Sture d.y. Innehåll Trivselregler- varför det?... 3 Andrahandsuthyrning... 4 Brandsäkerhet... 4 Fastighetsskötsel... 5 Försäkring... 5 Förvaltare... 5 Garageplatser... 5 Gården...

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29

Innehållsförteckning. 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 Oktober 2007 1 Innehållsförteckning 1. Föreningen och fastigheten - Att vara bostadsrättsinnehavare - Bostadsrättsföreningen Bildhuggaren 25-29 2. Praktisk information - Elektricitet - Flyttstädning -

Läs mer

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende.

Välkommen till Kopparslanten. Information och regler för boende. Välkommen till Kopparslanten Information och regler för boende. 2007 1 2 Brf. Kopparslanten, Kallhäll Det finns en mobiltelefon som vandrar mellan oss i styrelsen. Vi skall försöka ha den bemannad i annat

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av

Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Detta dokument innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520

Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Ordningsregler för Brf Facklan Haga rev 130520 Välkommen som medlem och granne! Följande skrift talar om vad du ska känna till om föreningen. 1. Allmänt 2. Andrahandsuthyrning 3. Badrum/Badrumsrenovering

Läs mer

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna.

BF Ansgarius upa. Styrelsen rekommenderar också att du även läser stadgarna. Du som är medlem i bostadsföreningen Ansgarius har säkert ibland känt ett behov av att få en kortfattad beskrivning av föreningen och information om vart man ska vända sig i olika situationer. Vi har därför

Läs mer

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten

Sunt Förnuft i Brf. Fagotten Sunt förnuft i bostadsrättsföreningen Fagotten i Lund. Org- nr 716406-8129 www.fagotten.org Här följer en alfabetiskt ordnad sammanställning av det mesta man behöver veta för att bo i bostadsrättsföreningen

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna

Reviderad 2013-02-21. Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna Information om Brf. Muraren 1 Nybodagatan 7 171 42 Solna 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt om BRF Muraren 1 3 1.1. Organisation 3 1.2. Förvaltning 3 1.3. Vad är en bostadsrätt 3 1.4. Vad är en bostadsrättsförening

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7

Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 Riksbyggens bostadsrättsförening Stockholmshus nr 7 En sammanfattning av den viktigaste information du bör känna till som boende i föreningen Uppdaterat informationsmaterial mars 2006 Innehåll: Bostadsrätt

Läs mer

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3

Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Viktigt att veta för medlemmar i Brf. Karl XV.s Port nr 3 Allmänt om föreningen Fastigheten har kvartersbeteckningen Karl XV.s Port nr 3 och ägs av Bostadsrättsföreningen KarlXV.s Port nr 3 med org nr

Läs mer

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se

Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Värt att veta 1 SERVICE OCH FELANMÄLAN Anmäl fel i din lägenhet eller gemensamma utrymmen via felanmälan på www.hasselbyhem.se Du hittar även kontaktuppgifter till felanmälan på anslagstavlan i din port.

Läs mer

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen.

För synpunkter eller förslag kontakta styrelsen. Detta häfte innehåller information som kan vara till nytta för dig som är boende eller hyr lokal i de fastigheter som ägs av Bostadsrättsföreningen Fredriksberg Malmö. För synpunkter eller förslag kontakta

Läs mer

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss.

Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Välkommen! Vi är glada att se dig som hyresgäst hos oss. Det är vår förhoppning att du ska trivas i din nya miljö. Vi försöker göra huset och de närmaste omgivningarna så trivsamma som möjligt och hoppas

Läs mer

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten

Solhagas Gula. Viktig information till dig som bor i Solhaga. Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten Solhagas Gula 2014 Viktig information till dig som bor i Solhaga Sätt alltid in ny information i lägenhetspärmen som tillhör lägenheten 1 Förord Detta är den fjärde upplagan av Solhagas Gula. Större delen

Läs mer

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14

INFO-GUIDE 2006. För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster. www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se. Uppdaterad 2011-03-14 INFO-GUIDE 2006 För bostadsrättsägare i Solvädersbyn och våra hyresgäster www.brfsolvadersbyn.dinstudio.se Uppdaterad 2011-03-14 OBS! Tillhör fastigheten! Innehållsförteckning Välkommen till Brf Solvädersbyn

Läs mer

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7.

Välkommen. Inreda sid 16-17 Borra och spika. Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags. Städa och vårda sid 18-21. Kontakt sid 6-7. Välkommen Flytta in sid 4-5 Inflyttningsdags BESIKTNING STÄDNING ADRESSÄNDRING TILLVAL Kontakt sid 6-7 Kundcenter Bovärdar Hemsidan Felanmälan JOUR/Akuta fel Störningsjour Låsöppning Säkerhet sid 8-9 Hemförsäkring

Läs mer

Pargas Nytt NR 1 2003

Pargas Nytt NR 1 2003 Pargas Nytt NR 1 2003 Information för Dig som bor i brf Pargas! 1 Ordföranden har ordet Ni håller nu ett exemplar av Pargas Nytt som återuppstår efter en längre tids frånvaro. Beklagligt nog har vår ordförande

Läs mer