Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar."

Transkript

1 BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag 28 januari mellan 15:00 och 20:00, då kan man träffa Henrik och Pia från vår projektgrupp. Kontaktuppgifter till vår projektgrupp: Henrik Tottras (projektledare) o Epost: telefon: Pia Bruns (boendekonsult) o Epost: telefon: Styrelsen Fjällnäset o Epost: Mikael Karlsson (ordf): Var finns elementet i ritningen? SVAR: Elementen finns kvar i de badrum som har fönster, dvs de 10 som finns på Humblegatan. För övriga badrum finns inget behov av element då de ligger omgivna av andra rum och därför borde vara lika varmt som dem. Standard vid nybyggnation nuförtiden är att inte ha element i badrummet. Notering: Då det framkom på mötet att många medlemmar gärna vill ha kvar elementet kommer styrelsen undersöka detta inför stämman. 2. Hur stor är besparingen för att inte montera element i alla badrum? SVAR: Besparingen skulle bli ca kr. 3. Jag har inte element i mitt badrum idag, om det beslutas att alla ska ha element måste jag montera in ett då? SVAR: Det är inte nödvändigt att montera tillbaks element om man inte har ett idag. Väljer man dessutom tillvalet golvvärme kanske man inte vill ha element. Däremot kommer det vara möjligt att montera ett element i alla badrum om elementen ska vara kvar, då värmestammen för elementen måste gå igenom varje badrum. 4. Ska förändringen med elementen tas på stämman med 2/3-dels majoritet? SVAR: Ja, om den förändringen fortfarande är kvar. 5. Är det samma tätskikt i hela badrummet? SVAR: Ja det är samma och ända upp till tak i hela badrummet.

2 6. Jag har haft ett extra WC men har inte det längre, vad händer? Måste jag sätta in ett WC igen? SVAR: Nej, du kan behålla samma planlösning för badrummet som du har idag. 7. Vad blir det för kostnader för köket? SVAR: Det blir inga kostnader för köket om man inte väljer att göra tillval. Föreningen står för kostnaden att montera ned/upp de skåp som måste tas bort samt att återställa kakel/väggar som eventuellt måste rivas för att komma åt att byta stammen och återställer köket efteråt. 8. När finns tidplan så att man kan planera försäljning, boende, ledighet etc? SVAR: Vi räknar med att ha en tidplan framme 2-3 veckor efter att en entreprenör är anlitad. Entreprenör hoppas vi ha klart med strax efter stämman den 5 februari. 9. När inträffar byggsemestern? SVAR: Den inträffar vecka 28-31, det kommer även vara ett inplanerat juluppehåll. 10. Börjar man samtidigt med renoveringen på Högklintavägen och Humblegatan? SVAR: Nej, eftersom vi bara upphandlar en bygglinje går det inte. 11. Hur lång tid tar ett stambyte i lägenheten/porten? SVAR: Man får räkna med att arbete sker i lägenheten 7-8 veckor, därefter kan man bo där precis som vanligt. Besiktning sker därefter och eventuella åtgärdanden. Däremot tar arbetet i trappuppgången cirka veckor totalt. Anledningen är att det finns flera stammar i varje hus och man tar ett stamläge i taget. 12. Om man nattarbetar, hur länge pågår jobb i mitt trapphus? SVAR: Som regel börjar arbetarna runt 07:00 på morgonen och arbetar fram till 16: Kan föreningen ordna annat boende under arbetet i lägenheten? SVAR: Föreningen är inte skyldig att ordna temporärt boende under tiden arbete pågår i lägenheten. Vid speciella behov är det bra att ta kontakt med Pia Bruns, boendekonsult. 14. Det finns ett diagonalt rör i klädkammaren, blir det kvar? SVAR: Nej det kommer tas bort eftersom det är en del av gamla stammen. 15. Rör som sticker upp i klädkammaren vill jag ta bort, går det? SVAR: Det är en del av stammen som sticker upp och är förberedelse för att bygga om klädkammaren till wc. Vill man inte bygga om till wc går det bra att ta bort stumpen, men det kanske är bra att spara den om någon/man senare vill bygga om till wc. 16. Vilken badrumsstorlek är kostnaden beräknad på? SVAR: Den är beräknad på den standardstorlek som finns i föreningen, det är knappt någon skillnad mellan standardbadrummen på Högklintavägen och Humblegatan.

3 17. Hur blir det med tillgång till tvättstugan under stambytet? SVAR: Tvättstugan berörs inte så det blir som vanligt. Det enda som utförs där är att byta de rör som försörjer lägenheterna uppåt i husen. Det kan därför bli enstaka avstängningar av vattnet, men det aviseras i god tid innan. 18. Vilken typ av elarbeten kommer göras i lägenheten? SVAR: Det som ingår i stambytet är byte till ny elcentral (proppskåp) med automatsäkringar och jordfelsbrytare, för att följa den nya standarden. Dessutom kommer det finnas olika tillval, exempelvis om man vill installera 3-fas. 19. Om man bytt jordfelsbrytaren sedan tidigare, måste man byta igen? SVAR: Ja den blir bytt eftersom man får en ny elcentral (proppskåp). Däremot får man ett avdrag på kostnaden för befintlig jordfelsbrytare. Har man en befintlig elcentral med jordfelsbrytare som man vill behålla får man också avdrag. 20. Hur går upphandlingen till? SVAR: Vi kontaktar fyra entreprenörer och kontrakterar slutligen en av dom. Den entreprenören som väljs är då kvalificerad genom, pris, kvalitet, organisation, ekonomi, referenser mm. Företaget skall dessutom ha stor erfarenhet av större stambyten i bostadsrättsföreningar. 21. Får man välja en annan entreprenör för uppbyggnaden av badrummet? SVAR: Det går bra men pga arbetsmiljölagarna och ansvarsfrågor får bara en entreprenör arbeta i porten samtidigt. Så färdigställandet av badrummet kan inte starta förrän föreningens entreprenör är klar i porten. 22. Får man använda föreningens entreprenör för att sätta tätskikt men sedan göra resten själv eller med annan entreprenör? SVAR: Ja, se även frågan ovan. 23. När kan vi diskutera med entreprenören ni valt att anlita, hur möjligheterna ser ut för eventuell utbyggnad av badrummet? (vi har ritningar på förslag att riva vägg mellan badrum och klädkammare) SVAR: När vi har en anlitad entreprenör kommer den att snarast komma med information på när det blir aktuellt för resp. lägenhetsinnehavare att diskutera den typen av frågor. 24. Den entreprenör som väljs, kommer vi på något sätt binda den att hålla tiderna? SVAR: Ja, eftersom tidplanen blir en del av kontraktshandlingarna kommer det finnas ett antal vitesklausuler kopplade till den i det slutliga kontraktet. Exakt på vilken nivå (tid och pengar) de hamnar kan styrelsen inte svara på nu. 25. Stammar i källare, förråd och garage, byts dessa? SVAR: Alla synliga stammar för vatten och avlopp i källare, förråd och garage byts.

4 26. Varför fördelas kostnaden via andelstal, kostnaden för ett badrum är ju lika? SVAR: Stadgarna stipulerar att kostnaderna ska fördelas via andelstal. Om fördelningen ska göras på annat sätt krävs ändringar i stadgarna, som i sin tur kräver majoritetsbeslut på två stämmor. 27. Får alla göra rotavdrag? SVAR: ROT-avdraget är baserat på att man betalar en viss mängd skatt, vilket ger en minimiinkomst för att kunna göra ROT-avdrag. Har man dessutom redan gjort ROT-avdrag samma år är det bra att kontrollera att man har kvar möjligheten. 28. Alla har inte möjlighet till ROT-avdrag, blir inte det orättvist? SVAR: Det kan tyckas att det blir orättvist ifall inte alla har möjlighet till ROT-avdrag. Styrelsen anser ändå att det blir den bästa och den mest rätta finansieringsmodellen då stadgarna säger att ansvaret för badrummen ligger på de boende. Kostnaderna för stammarna fördelas därmed rättvist genom andelstalen. Det vore däremot kanske fel att inte ge möjlighet till ROT-avdrag. 29. Kommer föreningen ta fram ett alternativ till finansiering som man kan rösta på vid stämman? SVAR: Nej 30. Varför får vi inte rösta om finansieringsmodell? SVAR: Det är inte en fråga för stämman, det är styrelsens beslut. 31. När ska betalningen för arbetet utföras? Direkt efter utfört arbete i vår lägenhet, eller först efter att hela projektet är utfört? SVAR: Efter avslutade arbeten i er lägenhet och godkänd besiktning av dessa arbeten kommer faktura. 32. Får man enligt bostadsrättslagen välja att göra så att medlemmen måste betala själv? SVAR: Ja, då ansvaret för badrummet i sig ligger hos den boende enligt stadgarna. 33. Varför tar inte föreningen hela kostnaden? SVAR: Det finns flera orsaker. 1) Som medlem kan man göra rot- och ränteavdrag vilket inte föreningen kan göra, det medför att nettokostnaden blir lägre. 2) Eftersom föreningen inte tar hela kostnaden behöver inte avgiften höjas lika mycket, vilket borde ge en attraktivare lägenhet på marknaden. 3) Det är också bra att föreningen får en lägre lånebild totalt sett då det kommer fler arbeten framöver enligt underhållsplanen.

5 34. Hur skulle finansieringen se ut om föreningen tog hela kostnaden? SVAR: Se nedanstående tabeller. Stambytet och brf tar hela kostnaden Investering Ränta Brukstid Avskrivning kr 2.5% 50 år kr/år S:a kostnader i brf kr/år Kostnader för stambytet för boende (via månadsavgiften) Lägenhetstyp Årsavgift 2014 Månadsavgift 2014 Höjning/månad Höjning % Etta 42 kvm Tvåa 64 kvm Trea 80.5 kvm Fyra 94 kvm Måste man själv stå för kostnaderna för att tömma förråd och skaffa ett tillfälligt? SVAR: Ja, styrelsen ska titta på om det går att ordna temporära förråd på gården som man kan hyra. Vanligt är i så fall att föreningen hyr in en container som de boende kan använda. 36. Får man avdrag på avgiften för att man inte kan bo i lägenheten under en viss tid? SVAR: Nej, anledningen är att alla skulle ha rätt till denna reducering och kostnaden skulle därför fördelas över alla medlemmar, vilket medför moment Får man hjälp att ordna annat boende? SVAR: Föreningen har ingen skyldighet att ordna detta. Ifall speciella behov finns är det en bra idé att kontakta Pia Bruns. 38. De flesta badrumsgolven är upphöjda, kommer det ändras? SVAR: Vi kommer att sträva efter så låga golvhöjder som möjligt. Det som avgör är konstruktionsbetongen i golvet, det är svårt att bestämma golvhöjden innan golvet rivs upp. 39. Är frånluftsdonen i badrummen av plåt eller plast? SVAR: Plåt 40. När måste beslut senast ske, om huruvida vi vill göra andra materialval än standard? SVAR: Det brukar röra sig om ca 3-4 veckor innan arbeten påbörjas i er lägenhet. 41. Vägghängd toalett eller inte? SVAR: I ett standardbadrum ingår en vanlig toalett men det kommer finnas vägghängd toalett som tillval.

6 42. Kommer det finnas som färdigt tillval att ta bort väggen mellan badrum och klädkammare? SVAR: Styrelsens målsättning är att detta ska kunna väljas som tillval till fastpris. Men då vi inte börjat förhandla med en entreprenör ännu kan vi i dagsläget inte lova det. 43. Vad kostar golvvärme som tillval? SVAR: Priset för golvvärme är cirka kr beroende på yta. 44. Vilka har rätt till portabel toalett? SVAR: Det kommer att bedömas av vår boendekonsult (Pia) som gör en bedömning av ert behov av en portabel toalett. Styrelsen vill inte göra den bedömningen utan låter en utomstående konsult göra det. Det kommer dessutom att finnas tillgång till WC/duschmöjligheter i duschvagn utanför huset eller i uppbyggda provisoriska WC/duschutrymmen i källare eller allmänna utrymmen i huset. 45. Vad kostar portabel toalett? SVAR: En portabel toalett kostar cirka kr/dygn inkl moms om man vill hyra en själv under stambytestiden. Finns det medicinska eller andra skäl som då ska styrkas med intyg eller med samtal med boendekonsulten kan det ske genom föreningens försorg. 46. Kommer man kunna byta ut från badkar till dusch hörna senare? SVAR: Ja, det ska inte vara något problem, även omvänt kommer gå bra. 47. Byter man alla stammar i en lägenhet samtidigt? SVAR: Ja. 48. Återställs skador som åsamkas av entreprenören? SVAR: Ja, och det kommer göras en försyn innan arbetet i lägenheten börjar för att säkerställa utgångsläget. Då går man igenom lägenheten tillsammans och tar även bilder på de ställen som behövs. 49. Om man inte kan ta sig till lokalen för öppet hus, hur gör man? SVAR: Kontakta Henrik ( ) eller Pia ( ) så får ni hjälp. Pia kommer, vid behov, även hem till dig istället, då kan man dessutom bestämma annan tidpunkt.

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Frågor och svar kring stambyte

Frågor och svar kring stambyte Brf Hanveden 1 2013-05-27 Frågor och svar kring stambyte VARFÖR STAMBYTE? Varför måste föreningen göra stambyte? Föreningen har haft många vattenskador som förorsakat höga kostnader. Detta har föranlett

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken.

Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. Solna 2014-10-28 Rev: v.8 Frågor och svar i samband med stamrenoveringen i BRF Bofinken. DOKUMENTET FINNS ÄVEN PÅ FÖRENINGENS HEMSIDA www.hsb.se/stockholm/bofinken Uppgifter och telefonnummer stamrenovering

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten

Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Stockholm 2013-09-10 Gällande Titanias ROT-avdragsmodell vid stambyten Det finns idag möjligheter för bostadsrättsföreningar att utnyttja ROT-avdraget som bostadsrättsinnehavarna har rätt till avseende

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Information om stamrenovering Informationsk vällar Två informationsmöten kommer att hållas, så att alla ska ha möjlighet att närvara och ställa sina frågor: Tisdag den 17 september

Läs mer

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang.

sätt unikt för bostadsrättsföreningar, utan är något som många känner igen från andra sammanhang. INNEHÅLL Planera rätt för stämman Vikten av ett bra motionsförfarande Öppna styrelseprotokoll orsakar problem Vem tar kostnaden för stambytet? Frågor och svar Nyheter för dig i bostadsrättsföreningens

Läs mer

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA Till boende i Styrelsens kommentarer och förslag inför extra stämma onsdagen den 12 mars 2008. Gruppen som vill ha en ny typ av finansiering har begärt att få en ny extra stämma. Styrelsen har en mycket

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val

Från hyresrätt till bostadsrätt. Ditt eget boende ditt eget val Från hyresrätt till bostadsrätt Ditt eget boende ditt eget val Många vill äga sin bostad men inte alla. Det är viktigt att det fi nns både hyresrätter och bostadsrätter att välja mellan. Idag saknas den

Läs mer

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig.

Bävernytt. Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Bävernytt Din lokala nyhetskälla Nr 3 - December 2009 Ordförande h a r o r d e t Så har snart år 2009 nått sitt slut och i och med det kan föreningen lägga ännu ett verksamhetsår bakom sig. Det här året

Läs mer

TILL konsument. anlita hantverkare

TILL konsument. anlita hantverkare TILL konsument tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt

Information till medlemmar i Brf Gjutaren angående ett eventuellt vindsprojekt Information till medlemmar i angående ett eventuellt vindsprojekt Bakgrund Styrelsen i undersöker möjligheten att sälja föreningens råvind i syfte att den skall inredas till vindsvåningar. I samband med

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen.

Skulle det bli billigare än vad vi har tänkt oss så går det att återbetala upp till 5 000kr av insatsen. F: När försvinner det fasta telefonnätet? Telia har beslutat att det vanliga telefonnätet på landsbygden ska vara avvecklat senast 2020 men troligen kommer många ledningar plockas ner långt innan dess.

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb

Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Frågor och svar vid övergång till spelrätter i Tranås Golfklubb Varför föreslår styrelsen att Tranås GK ska byta dagens finansieringssystem med medlemslån till ett system med spelrätter? Tranås GK står

Läs mer

Vi levererar helhetslösningar

Vi levererar helhetslösningar R TM Vi levererar helhetslösningar Ett badrum är en helhet. Vi levererar den. Ett nytt badrum ska du leva med under lång som vi alla tycker oss ha för lite av. Men tar du dig att läsa vår broschyr, får

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

INFORMATION INFÖR STAMBYTE

INFORMATION INFÖR STAMBYTE INFORMATION INFÖR STAMBYTE Presentation av Titania Bygg & VVS AB... 2 Hur stambytet går till... 2 Individuellt möte (tillvalsmöte)... 3 Inför etappstarten:... 4 Vad kommer att hända i min lägenhet?...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten MAJELDSVÄGEN Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Nya hyran Tillfällig lägenhet tips inför flytten SNART DAGS FÖR PERSONLIGT MÖTE Renoveringen av ditt hus börjar närma sig och planeringen

Läs mer

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt

Informationsblad. Byggnadsregler - generellt 2008-10-14 BRF Informationsblad 08:1 Ekensberg 2 Artiklar av särskilt intresse: Håller du på att, eller ska börja, renovera? Läs då artiklarna om byggnadsregler. Läs gärna den korta informationen angående

Läs mer

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till

Ordförande har ordet. Valberedningen efterlyser förslag på nya kandidater till brf Segelflygarens styrelse. Hör gärna av er till www.segelflygaren.org Mars - 2006 Nummer 1 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Enhetsmätning el.... 2 Ekonomi... 5 Statistik och avtal... 7 Teknik... 9 Trädgård... 11 Övrigt... 11 Vill du vara med och

Läs mer