Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga"

Transkript

1 Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller inte dagens krav. 2. Vilket inflytande har vi boende över det som ska ske? De boende har ett stort inflytande över det som sker. De boende inbjuds till informationsmöte med dialog och samråd där de får tycka till om såväl stort som smått. 3. Hur mycket får vi hyresgäster vara med och bestämma? Innan starten av ombyggnaden gör Svenska Bostäder en noggrann besiktning av husen. I samband med besiktningen bestämmer man en basnivå det vill säga det som måste göras för att garantera att huset och lägenheterna kan finnas kvar i ytterligare år. All ombyggnad och alla förändringar därutöver får hyresgästerna bestämma helt själva. I god tid innan starten av ombyggnaden bildas en samrådsgrupp som består av 6-8 hyresgäster. Den här samrådsgruppen arbetar tillsammans med övriga hyresgäster och representanter från Hyresgästföreningen och Svenska Bostäder fram ett förslag på hur omfattande ombyggnaden ska bli. Det här innebär också att hyresgästerna själva är med och bestämmer sin framtida hyra som påverkas av de val de själva gör. 4. Hur lång tid kommer nybyggnaden och ombyggnaden att pågå? Det nya höghuset kommer att ta cirka 1 till 1,5 år att bygga. Varje påbyggnad på låghusen kommer att ta cirka 8-10 månader. I höghuset görs en mindre ombyggnad som beräknas ta 4-5 månader. 5. Varför måste det byggas ett nytt hus och varför påbyggnad på taken? Svenska Bostäder har uppdrag från ägarna Stockholms stad att bygga nya bostäder då behovet i Stockholm är stort. Detta projekt har initierats från Stadsbyggnadskontoret. 6. När sätter arbetet igång? Vi projekterar just nu den nya tvättstugan i huset på Spånga Stationsplan 13 för att i nästa skede kunna riva den fristående tvättstugan. Dessa byggarbeten startar till våren Jag har inte råd att bo kvar om ni höjer hyran, vad ska jag göra? Svenska Bostäders uttryckliga mål är att alla ska kunna bo kvar och trivas. Vilken nivå det blir på ombyggnaderna avgörs i nära dialog och samråd med hyresgästerna. Hyrorna kommer att förhandlas fram tillsammans med Hyresgästföreningen. 8. Varför får vi betala för en vanlig upprustning? Det borde ingå i hyran som vi redan betalt i många år. Husen är cirka 50 år med en annan standard än den de flesta hyresgäster förväntar sig idag. Svenska Bostäder och Hyresgästföreningen är överens om att i samband med stambytet, ny ventilationsanläggning, ny elinstallation och installation av hiss i fastigheten höja standarden till en bra nivå. Hyreshöjningen som tas ut avser de standardhöjande åtgärder som utförs. Kostnaderna som kan hänföras till underhåll finansieras av Svenska Bostäder. 9. Jag vill ha min lägenhet som den är nu.

2 Större delen av lägenheterna är i behov av en upprustning. Det gäller framför allt badrummen där det förekommer vattenskador. Vi kan inte hoppa över enskilda lägenheter utan måste renovera alla. 10. Hur mycket kommer hyran att höjas? Det beror på vad hyresgästerna vill med sina hus och sitt boendet. Svenska Bostäder kommer i samråd med Hyresgästföreningen att definiera en basnivå som omfattar de åtgärder som måste göras för att nå en rimlig standard. Vid samrådet kan ytterligare önskemål tillkomma och hyran påverkas uppåt. Vi bedömer preliminärt att den nya bashyran kommer att höjas med kronor per månad beräknat på 3 rum och kök på 77 kvm. 11. Kan jag bo kvar medan ni bygger om? Nej, åtgärderna blir så omfattande att hyresgästerna måste evakueras. 12. Var ska jag bo medan ni bygger om? Under ombyggnadstiden ordnar Svenska Bostäder med en ersättningslägenhet i det nybyggda huset på gården eller en annan lägenhet i närområdet. Efter ombyggnaden flyttar du tillbaka till din lägenhet igen. 13. Jag har inte råd att flytta. Svenska Bostäder ansvarar och bekostar erforderlig flytthjälp till anvisat boende. 14. Får jag flytta tillbaka till min lägenhet? Ja, samtliga evakuerade hyresgäster ska flytta tillbaka till sin lägenhet. 15. Jag vill flytta härifrån, kan ni hjälpa mig med det? Jag vill ha en större/mindre lägenhet kan jag få det? Det är de ordinarie köreglerna som gäller. De boende som vill ha en större eller mindre lägenhet får vända sig till vår interna kö i Stockholms Stads Bostadsförmedling. 16. Hur lång tid tar det att rusta upp ett hus? Uppskattad tid för att rusta ett hus är åtta till tio månader. 17. Hur mycket kan jag välja själv? Var kan jag se olika material och färger som jag kan välja mellan? I samband med ombyggnaden kommer alla hyresgäster att få träffa en ombyggnadskoordinator som presenterar och berättar om de val- och tillvalsmöjligheter som finns. Det kommer att finnas prover på kakel och tapeter med mera. 18. Vem bestämmer vilken nivå huset ska rustas upp till? Det kommer att finnas en basnivå och sedan kan du som hyresgäst göra en del val- och tillvalsmöjligheter. Innan ombyggnaden startar får hyresgästerna säga ja eller nej till samrådsgruppens förslag. 19. Ska ni riva några bostadshus? Nej, men däremot rivs den gamla tvättstugan. Den ersätts av en ny tvättstuga i huset på Spånga Stationsplan 13.

3 20. Varför byggs det bara 2:or i det nya huset? För att få ut max antal lägenheter så har vi valt denna lösning. 2:orna blir mellan 58,5-62 kvm. Är ni intresserade av större lägenhet så kommer det att byggas 3:or och 4:or i påbyggnaderna på låghusen. 21. Det kommer att bli mycket buller och maskiner överallt. Får vi avdrag på hyran för det? Svenska Bostäder har rätt att underhålla sina fastigheter utan att betala ut ersättning för det. Det vi gör är att försöka anpassa arbetena så gott det går till omgivande bebyggelse genom att till exempel välja så tysta metoder som möjligt och att utföra arbetena på dagtid. När du flyttar tillbaka till din nyrenoverade lägenhet får du drygt kronor i ersättning för extra kostnader och besvär som du kan ha haft i samband med evakueringen. 22. Varför börjar ni med just det här huset? Vi börjar med att se till att det finns en ny tvättstuga i området, sen rivs den gamla tvättstugan och nya p-platser byggs. Därefter bygger vi det nya höghuset dit evakueringarna kommer att ske till största delen. Sen beror ordningen på ombyggnaden av låghusen på logistiken under byggskedet. 23. Får jag lägenhetsförråd vid evakueringen? De som har lägenhetsförråd idag kommer att erbjudas motsvarande i samband med evakueringen. En ombyggnadskoordinator kommer att kontakta varje hyresgäst för att informera om möjligheterna och stämma av behoven. 24. Får jag en lika stor evakueringslägenhet som den jag har idag? Svenska Bostäders ambition är att erbjuda en så likvärdig lägenhet som möjligt i närområdet. En ombyggnadskoordinator kommer att kontakta varje hyresgäst för att informera om möjligheterna och stämma av behoven. 25. Betalar jag samma hyra under tiden jag bor i en evakueringslägenhet? Du betalar den lägsta hyran som endera kan vara din nuvarande hyra eller den för evakueringslägenheten. 26. Kan jag välja att bo kvar i evakueringslägenheten? Nej, det går tyvärr inte. Huset ska användas för nästa evakuering tills alla låghusen är ombyggda och dessutom gäller reglerna som Stockholms Stads Bostadsförmedling har. Ditt kontrakt gäller för den lägenhet du nu har. Evakueringen är en tillfälligt hyreskontrakt. 27. Hjälper Svenska Bostäder till att packa? Ofta vill flyttfirman som Svenska Bostäder anlitar packa alla saker själva för att säkerställa att det blir ordentligt packat. 28. Vad gör jag med möbler som inte får plats i evakueringslägenheten? Om särskilda behov finns så magasinerar vi möbler och försäkrar dessa. 29. Kan jag flytta själv? Får jag ersättning då? Nej. På grund av snäva tidsplaner måste Svenska Bostäder hantera flytten.

4 30. Kommer det att bullra mycket när ni bygger om? Ja, det kommer att bli en del ljud i samband med byggnationen. Speciellt vid badrumsrenoveringar när man bilar i betong, men vi ser till att våra entreprenörer endast utför arbeten under dagtid, kl och följer Naturvårdsverkets riktlinjer (NFS 2004:15). 31. Vad händer med våra gamla tillval? De flesta gamla tillval kommer att ingå som standard efter ombyggnaden din kostnad för gamla tillval tas alltså bort. 32. Kommer p-platserna att räcka till när det blir fler lägenheter? Ja, vi kommer att köpa till lite mark vid infarten till Spånga Stationsväg. Här blir det 16 nya platser och så förtätar vi med carportar och markplatser, där det är parkering idag. 33. Kommer tvättstugorna att räcka till när lägenheterna blir fler? Vi bygger en ny tvättstuga i huset på Spånga Stationsplan 13. Tvättstugan är utrustad med tre bokningsbara tvättrum, varav ett har grovtvättmaskin. 34. Kan jag få byta till en av de nya påbyggda lägenheterna eller till en lägenhet i det nybyggda höghuset? Svenska Bostäders bytesregler gäller även de nya lägenheterna. Lägenheterna kommer att förmedlas av Stockholms Stads Bostadsförmedling. 35. Vad kommer att hända med vår gård och våra odlingslotter? Det kommer också att bildas en samrådsgrupp för hur gården ska göras om och se ut efter ombyggnationen. Denna grupp kommer också att ge förslag till framtidens odlingslotter, lekplatser, eventuellt växthus och liknande. 36. Kommer gården att stängas av och i så fall under hur lång tid kommer den att vara avstängd för allmänheten och oss hyresgäster? Delar av gården kommer att ingå i byggetableringen. Beroende på vilket hus som för tillfället renoveras kommer det att variera var staketen står. Man kommer dock alltid att kunna passera på ett tryggt och säkert sätt. Förskolans lekplats kommer att inhägnas så inga barn kommer till skada. 37. Blir det samma hyror i de nya påbyggda lägenheterna som i våra gamla lägenheter? De nya påbyggda lägenheterna kommer att få en hyresnivå jämförbar med annan nyproduktion i området. 38. Kan våra barn få en av de påbyggda lägenheterna? Reglerna för Stockholms Stads Bostadsförmedling gäller. 39. Kommer lokalerna också att byggas om? Ja, de kommer också att stambytas och få ny ventilation. 40. Så lokalhyresgästerna ska evakueras? Vart i så fall? Sannolikt måste även de evakueras. Vi hoppas kunna erbjuda några lägenheter i markplanet, som en tillfällig lösning.

5 41. Kommer sophanteringen att bli förändrad för oss boende? Det kommer att bli nergrävda sopbehållare på 3 ställen. 42. Blir det en ny miljöstuga för källsortering i olika fraktioner? Ja, det blir en ny större miljöstuga på samma plats som tidigare. 43. Kommer källarna att byggas om och göras säkrare/tryggare? Det kommer att bli ny belysning och genomgående entréer samt målning av tak och väggar. Källarförråden i trä byts ut mot stålnätsburar. 44. Blir det någon mer förändring i trapphusen? Ja, det kommer att installeras postboxar i portentrén. Din morgontidning får du i tidningshållaren intill lägenhetsdörren.

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval

Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Personligare hem Inred med Svenska Bostäders stilval och tillval Nu gör vi det enklare för dig att sätta din personliga prägel på din lägenhet. Genom Svenska Bostäders stilval och tillval kan du inreda

Läs mer

VARFÖR GÖR NI DET HÄR?

VARFÖR GÖR NI DET HÄR? Praktisk information INFÖR STAMBYTET Hej! I augusti, preliminärt den 10 augusti, kommer vi att påbörja stambytet på din gård. Vi börjar i port 21 och fortsätter port för port fram till 27:an. I detta brev

Läs mer

Information kring stambyte och badrumsrenovering

Information kring stambyte och badrumsrenovering Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Januari 2014 Information kring stambyte och badrumsrenovering Om ca fyra veckor kommer vi att ha en extra föreningsstämma

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Välkommen till Kundservice!

Välkommen till Kundservice! NR 1 DECEMBER 2013 Välkommen till Kundservice! VD har ordet Nybos organisation Möt våra förvaltare Så ska vi bli ännu bättre! På gång Satsning på utemiljö - och mera Använd hemsidan! VD har ordet: Kundfokus

Läs mer

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012

PYROLABLADET. Renovering av stammar, badrum och toaletter. Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 PYROLABLADET Medlemsinformation för HSB:s bostadsrättsförening Skärsätra i Lidingö nr 73 april 2012 Renovering av stammar, badrum och toaletter Information inför extra föreningsstämma den 3 maj kl. 19.00

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Bra att tänka på vid ombildning Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON

TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON TUNABYGGEN IDAG OCH IMORGON 1 Tunabyggen har tagit fram denna information till dig för att kort beskriva AB Stora Tunabyggens verksamhet idag och hur vi bedömer att den kommer att utvecklas under de närmaste

Läs mer

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget

Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget 2013-10-30 Sammanfattning av tankar och idéer från boende på Albyberget Under september och oktober träffade representanter från Mitt Alby boende på Albyberget på tjugo mindre möten i samlingslokalerna,

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas

Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas Kan bostadsrätt bli bostadsfel? frågor och svar när hyresrätten ombildas En bättre värd? Antalet ombildningar av hyresrätt till bostadsrätt har ökat markant de senaste åren. Det väcker en hel del frågor

Läs mer

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 1 2 sätt rätt hyra Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 3 Innehåll inledning 5 en bakgrund 6 processen

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Växjö januari 2012 Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt Information till dig som hyresgäst I budget för 2012 har kommunfullmäktige beslutat följande - Hyresgästerna hos Växjöhem och Vidingehem ska

Läs mer

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet

PW Bad & Bygg AB. Under stambytet Under stambytet Det praktiska arbetet med stambytesprojektet börjar med att vi noggrant dokumenterar och fotograferar de utrymmen vi skall arbeta i så att vi vet hur det ser ut före arbete påbörjas. Detta

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Minnesanteckningar vid Boendemöte 2015-05-05

Minnesanteckningar vid Boendemöte 2015-05-05 Minnesanteckningar vid Boendemöte 2015-05-05 Mötet hölls i Bellmanhallen, Föreningsgården Larsberg, kl. 18.30-20.30, med ungefär 150 närvarande personer (några stående utanför salen). Från John Mattson

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital.

Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Bolån 60+ Upptäck lånet som frigör ditt bundna kapital. Min syster och hennes man tog ett lån före mig. Boel 67 år Frigör pengar som finns låsta i din bostad. Är du över 60 år och bor i en helt eller nära

Läs mer

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning

Trapphuset - ett utrymme på liv och död. Inledning December 2011 Inledning Egen härd är guld värd stod det på broderade bonader i gamla svenska kök. Nu för tiden är det nog få som betalar för sin lägenhet i guld faktum är att de flesta betalar sina hyresavier

Läs mer

BRF Valhallavägen 22

BRF Valhallavägen 22 BRF Valhallavägen 22 Information och trivselregler Innehåll BRF Valhallavägen 22... 1 Husets och föreningens historia... 3 Generellt om att bo i bostadsrätt... 3 Inflytt... 3 Årsavgift... 3 Stadgar...

Läs mer