Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 12. Välkomna!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 12. Välkomna!"

Transkript

1 Informationsmöte, ombyggnad av Kv. Pyramiden 12 Välkomna!

2 Organisation för ombyggnaden Ombyggnadskoordinator: Karin Jansson Projektledare: Peter Hamrén Förvaltare: Kenneth Claesson Bovärd: Dick Rydörn Fastighetsingenjör: Mats Edvardsson Totalentreprenör i samverkan: Skanska, Svante Ekesiöö, Projektchef

3 Dagordning Info Svenska Bostäder Samråd och hyror Basfakta kring huset Arbetsprocess Bakgrund till renoveringen Genomgång av ombyggnadsarbeten i allmänna utrymmen och på gård (basnivå) Genomgång av ombyggnadsarbeten i lägenheter (basnivå) Planerad start och tidplan Evakuering och ersättningar Frågor och synpunkter

4 Om Svenska Bostäder bostadslägenheter i Stockholm Stambyten genomförda i över lägenheter Innerstaden: cirka bostadslägenheter Cirka 200 lägenheter stambyts per år där hyresgästerna bor kvar 2-3 hus per år helupprustas där hyresgästerna flyttar ut under ombyggnadstiden Pyramiden 12 blir den fjärde fastigheten i kvarteret som ska totalrenoveras

5 Upprustningsnivå vad avgör? Byggnadstyp, ålder, intresseanmälan, ägandetid Långsiktig förvaltning 10-årsplaner, 5-årsplaner, förstudier (analyser & prover) Bedömning av upprustningsnivå basnivå = viss hyreshöjning Samråd med hyresgäster

6 Samråd Utse en samrådsgrupp (3-4 representanter), representant från SB samt Hyresgästföreningen Samrådsträffar bokas in (cirka 4 möten) Åtgärdslista tas fram vad som ska upprustas (diskussioner utöver basnivån) Resonemang kring HUR åtgärderna ska utföras Samrådet gäller det som påverkar boendemiljön inomhus och utomhus Tekniska lösningar och funktioner för fastigheten ligger utanför samrådet Samrådsgruppen företräder hela fastigheten!

7 Samråd Varje hyresgäst skriver på och godkänner åtgärdslistan % krävs för invändiga åtgärder, 50 % krävs för utvändiga åtgärder Hyresnivån förhandlas enligt förhandlingsordningen med HGF centralt

8 Beräkning av hyra Ökning/år för kostnadsutveckling Grundhyra 0 År 1 År 40 Ombyggd fastighet Normalt underhåll utförs under perioden. När teknisk livslängd är slut måste system och byggdelar bytas. med nystandard

9 Hyresexempel Uppskattad årshyra på kr per m2 Fastnr Fastbet Objektnr Adress Vån rum_ant kok_typ_id Yta Ny hyra exkl tillva 1400:- /kvm (77kvm) Ny hyra exkl tillva 1450:-/kvm (77kvm) 7444 PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 1TR 4 KÖK PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 1TR 2 KVR PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 2TR 4 KÖK PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 2TR 2 KVR PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 3TR 4 KÖK PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 3TR 2 KVR PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 4TR 4 KÖK PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 4TR 2 KÖK PYRAMIDEN Katarina Bangata 28 BV 1 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 BV 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 1TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 1TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 2TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 2TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 3TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 3TR 3 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 4TR 1 KÖK PYRAMIDEN Östgötagatan 42 4TR 3 KÖK Observera att hyran förhandlas med Hyresgästföreningen. Detta är endast preliminära uppgifter.

10 Basfakta Byggår: 1904 Ombyggnadsår: talet Skyddsklass Gul (bebyggelse av positiv betydelse för stadsbilden eller av visst kulturhistoriskt värde.) Antal lägenheter: 18 st Lägenhetsyta: 3653 kvm Lokalyta: 291 kvm, 4 st Adress: Katarina Bangata 28, Östgötagatan 42.

11 Arbetsprocess Vad avgör ombyggnadens omfattning? Grundförstärkningsbehov. Inventeringar ger oss klarhet kring behoven. Inventeringen skall utföras och beskrivs i en programhandling. Underhåll av befintliga installationer och byggdelar räcker inte den tekniska livslängden är slut. Om behoven inte går att möta med stambyte och löpande underhåll, utförs en större ombyggnad.

12 Arbetsprocess Vad styr omfattningen? Behovet av grundförstärkning Långsiktigheten om cirka 40 år framåt. Nuvarande och framtida hyresgästers krav på ett modernt boende. AB Svenska Bostäders tekniska regler. Myndighetskrav. Nationella och internationella standards. Miljö och energimål. Hyresgästernas önskemål via hyresgästsamråd och enkäter.

13 Arbetsprocess Erfarenheter och arbetssätt Pyramiden 10 Utfördes som utförandeentreprenad (GE) Brister finns i utförande, tider och styrning hos entreprenören. Brister i handlingar har funnits som skapar oklarheter i omfattning. Samrådet enades om en lägre nivå än den vi har nu. Pyramiden 9 och framåt Samverkansavtal med optioner finns med Skanska, gäller grundförstärkning och ombyggnad. Samtliga etapper skall utföras av samma aktörer. Skanska och dess startegiska underentreprenörer är med i projekteringen

14 Bakgrund till renoveringen Lyhört. Kallt och dragigt. Dålig ventilation Fönster i behov av renovering/byte. Små våtrum med vattenskador. Omoderna kök. Värmesystem uttjänt. El och datasystem byts och skapas

15 Bakgrund till renoveringen Brand-, fukt- och säkerhetskrav. Skador fasader. Omodern lösning för sopor. Otillräcklig belysning.

16 Grundförstärkning - bakgrund Geotekniska sättningskontroller påbörjades av Stockholms stadsbyggnadskontor (bevakning) Geotekniska sättningskontroller genomförda av Tyréns. (bevakning) Programarbete kring möjliga åtgärder påbörjades Projektering utförs

17 Grundförstärkning - Orsak Samverkande orsaker Sänkning av den undre grundvattenytan lera och fyllnadsmassor sjunker. Uppfyllnad av gårdar och gator ökar effektivtrycket. Sänkning av den övre grundvattenytan syresättning av träpålar.

18 Grundförstärkning - Orsak

19 Grundförstärkningåtgärder Rivning av källargolv samt nya fribärande golv. Grundförstärkning med stålkärnepålar. Ombyggnad samt anpassning av VVSinstallationer. Ombyggnad samt anpassning av El/teleinstallationer. Återställning av lokaler.

20 Grundförstärkning - utförande

21 Arbeten i allmänna utrymmen och gård BAS Elektroniskt passersystem. Målning av trapphus. Ny belysning. Modernisering av hiss. Renovering av fasad och tak.

22 Arbeten i allmänna utrymmen och gård BAS Postboxar i entré. Ny inredning på vindar, höjd säkerhet. Nytt fläktrum på vinden. Tilläggsisolering vindar byts ut. Yttertak renoveras. Gårdsupprustning utförs separat i etapper.

23 Arbeten i lägenheter BAS Ytskikt renoveras. Fönster byts ut, energi och ljudreduktion. Elanläggningen byts. Golv åtgärdas. Ljudisolering förbättras. Bredband, TV och telefoni. Ny ventilation FTX.

24 Arbeten i lägenheter, BAS Entrédörrar byts. Kökssnickerier och vitvaror byts ut. Värmesystemet byts. Badrumsrenovering inkl stambyte.

25 Basnivå Ventilationslösning (FTX) princip. Motiv till valet: Förbättra ventilationen Minska miljöpåverkan CO2 Energibesparing Använda de befintliga skorstenskanalerna som finns.

26 Basnivå Val av golv, de framtagna undergolven beläggs med övergolv. Motiv till valet: Golven är inte byggda för att vara framme. (undergolv) Försämrar möjligheten till långsiktigt underhåll. Ljudproblem. Luftläckage mellan plan och rum.

27 Fortsättning och preliminär tidplan. Projektering grundförstärkning är klart. Samrådsgrupp bildas Samråd till Hyresförhandlingar. Detaljprojektering till Byggstart grundförstärkning Byggstart hus Ca. 11 månaders produktion. Studiebesök under produktion.

28 Evakuering och ersättningar Utgångspunkt: kvarboende under grundförstärkning om det inte finns särskilda skäl att evakueras tidigare Enkät skickas ut för att se behov Hyresreducering med 35% vid kvarboende under etapp 1 på grund av ljudstörningar. Alla evakueringslägenheter finns i innerstaden. Hyra betalas för den lägenhet som har lägst hyra av evakueringslägenhet och ordinarie lägenhet. Hyresfritt om man ordnar med eget boende. Svenska Bostäder står för flyttfirma vid evakuering till både eget boende och SB evakueringslägenhet.

29 Evakuering och ersättningar Vi hjälper även till med ner- och uppackning vid behov. När flyttning till evakueringslägenheten skett kommer ersättning att betalas ut med ett belopp motsvarande en hyra i 2013 års nivå. Om hyresgäst själv ordnat med flyttning/flyttfirma, utbetalas ett schablonbelopp mellan 4900 kr och 8000 kr beroende på lägenhetsstorlek.

30 Kontaktpersoner Evakuerings och ersättningsfrågor - Ombyggnadskoordinator, Karin Jansson, telefon Tekniska frågor Projektledare, Peter Hamrén , Fastighetsingenjör, Mats Edvardsson telefon Förvaltningsfrågor Förvaltare, Kenneth Claesson, telefon Förvaltningsfrågor - Bovärd, Dick Rydörn, telefon Kundcenter

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

Till dig som bor på Vasagatan 9

Till dig som bor på Vasagatan 9 Juni 2012 Till dig som bor på Vasagatan 9 Snart är det dags att bygga om huset på Vasagatan 9. Sedan årsskiftet har vi genom nyhetsbrev informerat dig och dina grannar om planerna och hur de kommer att

Läs mer

Nu renoveras ditt hus

Nu renoveras ditt hus Nu renoveras ditt hus Du och dina grannar väljer nivån Fakta om ditt hus och ditt kvarter BAKGRUND - HISTORIA Miljonprogrammet I april 1965 beslutade riksdagen att fram till 1974 bygga en miljon bostäder

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen.

Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Stambyte och Upprustning. Informationsblad från Hyresgästföreningen. Denna information skickas till medlemmar när vi hört talas om att stambyte och upprustning / ändrings- och förbättringsarbeten, börjar

Läs mer

Nu bygger vi om i Husby

Nu bygger vi om i Husby Nu bygger vi om i Husby Nu startar vi ombyggnaden av våra hus och lägenheter på Järva. Vi bygger om för dig som bor i Svenska Bostäder Så här planerar vi att bygga om i Husby Hus för hus Det tar upp till

Läs mer

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering

Kvarteret Mullvaden i Mölndal. Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28. Renovering och modernisering Kvarteret Mullvaden i Mölndal Marielundsgatan 1 23, Gustavsbergsgatan 2 8 Fredåsgatan 28 Renovering och modernisering Planerad renovering och modernisering Innehåll Planerad renovering och 3 modernisering

Läs mer

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34

Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 Ombyggnadsplan för Stambyte med badrumsrenovering Agavägen 24-34 2012-11-23 Innehåll Inledning 3 Badrum 4 Hyror 10 Bilaga 1 - Hyresgästgodkännande Bilaga 2 - Valblankett Här kan du få mer information om

Läs mer

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna

Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna Foto: Magnus Magnusson, Ulf Blomberg Gustafsvägen 11 A B Södra Långgatan 25 Solna MILJÖMÄRKT Renovering och modernisering www.diligentia.se 341 376 dat 2013-09-12 TRYCKSAK Spis med häll och inbyggd ugn,

Läs mer

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet

Majeldsvägen. vi renoverar ditt hus. frågor & svar om renoveringen. Så påverkar renoveringen dig. du väljer i din lägenhet Majeldsvägen vi renoverar ditt hus Så påverkar renoveringen dig Vi vill träffa dig för ett personligt möte du väljer i din lägenhet frågor & svar om renoveringen snart dags för renovering i ditt hus Vi

Läs mer

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten

MAJELDSVÄGEN. Frågor & svar om renoveringen. Vi renoverar ditt hus! Nya hyran. Tillfällig lägenhet tips inför flytten MAJELDSVÄGEN Vi renoverar ditt hus! Frågor & svar om renoveringen Nya hyran Tillfällig lägenhet tips inför flytten SNART DAGS FÖR PERSONLIGT MÖTE Renoveringen av ditt hus börjar närma sig och planeringen

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

BERGSHAMRA Oktober 2014

BERGSHAMRA Oktober 2014 Information Informationr HSB:s HSB:s BOSTADSRÄTTSFÖRENINGr BERGSHAMRA BERGSHAMRA Oktober 2014 Förslag om stambyte och badrumsrenovering Den 20 november kommer en extra föreningsstämma att hållas för att

Läs mer

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE

Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE DIARIENUMMER XXX-XXXX/XXXX 2008-XX-XX GÅ IN UNDER VISA SIDHUVUD OCH SIDFOT FÖR ATT ÄNDRA DENNA TEXT Tjänster HÄR BESKRIVS FÖRVALTNING OCH SERVICE FÖR DE BOENDE PÅ OMRÅDET. FASTIGHET OCH SERVICE INNEHÅLL

Läs mer

Stambyte och nytt badrum

Stambyte och nytt badrum Stambyte och nytt badrum 1 2 Vad händer vid stambytet? I huset du bor i eller är på väg att flytta till så börjar rörstammar och vattenledningar bli gamla. De har slitits under årens lopp och måste nu

Läs mer

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04

PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) 2014-03-04 PROJEKTERINGSANVISNINGAR Livscykelkostnad (LCC) / 2014-03-04 / Förord Innehåll Förord 3 1 Generellt 4 1.1 När LCC-beräkning 4 1.2 LCC-beräkningen

Läs mer

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter

Årskrönika 2008. Tryggare och nöjdare kunder. Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare. från Micasa Fastigheter Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Tryggare och nöjdare kunder Upprustning och utveckling gör boendet tryggare och säkrare Innehåll 2 Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter Innehåll VD har ordet

Läs mer

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975

FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 FÖRNYELSE AV FLERBOSTADSHUS 1961-1975 JUNI 2008 2 RÄTTIGHETER OCH COPYRIGHT Kopieringsförbud Mångfaldigande av innehållet i denna dokumentation, helt eller delvis, är enligt lagen om upphovsrätten av den

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g 2012

Å r s r e d o v i s n i n g 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll Kundbetyg 2012 4 Sammanfattning och nyckeltal 6 VD har ordet 8 Ägarkrav, mål och strategier 10 Marknad och kunder 14 Stockholms bostadsmarknad 15 Affärsområde Järva 18 Affärsområde

Läs mer

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16

Sammanfattning och nyckeltal 4. Ägarkrav, mål och strategier 8. Marknad och kunder 12. Bostadsmarknaden 12. Affärsområde Järva 16 ÅRSREDOVISNING 2009 Svenska Bostäder Svenska Bostäder har varit med och skapat nya bostadsområden och hem till stockholmarna ända sedan 1944. Runt 66 000 stockholmare bor i någon av våra 31 544 hyreslägenheter.

Läs mer

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie

Renovering och upprustning av Kvarnbergsskolan samt om- och nybyggnad av kök och matsal - godkännande att beställa förstudie KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2013-12-18 KS-2013/1566.252 1 (4) HANDLÄGGARE Söderquist, Mari 08-535 364 97 Mari.Soderquist@huddinge.se Planerings- och personalutskottet

Läs mer

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936

Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm. Beslutsunderlag inför stambyte och våtrumsrenovering. Uppdragsnr 578936 Handläggare Lars Sandberg Tel +46 (0)10 505 11 34 Mobil +46 (0)70 551 90 60 Fax +46 10 505 00 10 Lars.sandberg@afconsult.com Datum 2013-05-21 Uppdragsnr 578936 Brf Kamelian 26, Gästrikegatan 10-12 Stockholm

Läs mer

Trotjänare går i pension

Trotjänare går i pension Mitt Nyttigt för oss som bor i HALLSTAHEM NummeR 1 Mars 2012 Vi på Hallstahem tackar Kristina för hennes mycket goda insatser för Hallstahem under 32 år och önskar henne stort lycka till med det nya pensionärslivet!

Läs mer

Information om stamrenovering

Information om stamrenovering brf backsippan i uppsala Senast uppdaterad 2013-04-23 Information om stamrenovering Om du har några frågor, mejla stamrenovering@backsippan.se! 1 Innehåll Inledning 3 Varför har en diskussion om stambyte

Läs mer

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB

Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö. Upprättad i november 2014 av. Svensk Bostadsrättsbildning AB Ekonomisk plan för Bostadsrättsföreningen Örehus 4 (769608-7092) Malmö Upprättad i november 2014 av Svensk Bostadsrättsbildning AB Innehållsförteckning 1 Allmänna förutsättningar 2 Beskrivning av fastigheten

Läs mer

Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av kostnadsfördelningen vid stamrenovering hos hyresbostadsfastigheter

Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av kostnadsfördelningen vid stamrenovering hos hyresbostadsfastigheter Institutionen för Fastigheter och Byggande Examensarbete inom samhällsbyggnad, grundnivå (15 hp) Bygg- och fastighetsekonomi Nr 183 Stambyten och dess koppling till val av inre underhåll - En analys av

Läs mer

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL

HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL 1 (17) HSB BRF EMALJERAREN I KALLHÄLL INFORMATION INFÖR EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER PÅ LEDNINGAR FÖR VATTEN OCH AVLOPP SAMT VÅTRUM. Tid: Måndag den 20 april kl 19.00 Plats:

Läs mer

Energieffektivt byggande i praktiken

Energieffektivt byggande i praktiken Energieffektivt byggande i praktiken Två huvuddelar Nybyggnation Renovering Nybyggnation Frågor och krav Användningsområde/verksamhet Inomhusklimat Underhållskostnader Hållbart byggande Lätt eller tung

Läs mer

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se

HFAB:s. hyresgästundersökning. Livskvalitet att hyra. hfab.se 13 HFAB:s hyresgästundersökning Livskvalitet att hyra 2013 hfab.se 14 HFAB:s hyresgäster är lite mer nöjda! Så kan hyresgästernas betyg sammanfattas i 2013 års stora hyresgästundersökning som HFAB genomfört

Läs mer