Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epilepsin behöver inte äta sig in i själen..."

Transkript

1 n ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

2 12 6 U innhållt Epilpsikiugi undutnyttjt Skydd RÅd intgittn fö utlnds18 Aon kld xmn! 3 Ldn 4 Sätt lit guldknt... 6 Ccili flytt - tck v hundn 11 Räddd v sin syst 12 Epilpsikiugi undutnyttjt 14 Kysst och sudoku 16 Skydd intgittn vid sto nfll 18 Epilpsin bhöv int ät sig in i själn Intktion v olik ämnn 21 Pinc vslöj tt hn hft pilpsi 24 Föbundsinfomtion 16 Foto: stockxpt.com, Mgnus Sndbg Omslg: Mgnus Sndbg 18 Johnn Fossum Smstupphåll 6 juli - 9 ugusti All mdlmm, nnonsö & smbtsptns önsks n iktigt fin och vkopplnd somm! Föbundsstylsn Svnsk Epilpsi Ågång 39 n Svnsk Epilpsi utgs v Svnsk Epilpsiföbundt. ISSN Ansvig utgiv: Chtin Pålsson Ahlgn Rdktö: Susnn Lund Rdktionsåd: Susnn Lund, Svn Pålhgn, Ingvo Aih Gfisk fom & poduktion: Vblis Tyck: EO Gfisk på miljövänligt ppp Postdss: Svnsk Epilpsiföbundt, Box 1386, Sundbybg Bsöksdss: Stugtn 4C, 3t Tlfon: Tlfx Postgio: Bnkgio: Epost: Hmsid: Pnumtion/nnons: Imli Pticius Smtligt mtil i tidskiftn kn komm tt publics på föbundts hmsid. Föbhåll mot dtt skll inkomm skiftligt till dktionn. Fö j bställt mtil nsvs int. 2

3 Ldn Ids sommvis Du sk int to dt bli somm ifll int nå n sätt ft på sommn och gö lit somigt, då komm blommon snt. Jg gö så tt blommon blomm, jg gö hl kohgn gön och nu så h sommn kommit fö jg h just tgit bot snön. Jg gö myckt md vttn i bäckn så dä så dt hopp och f. Jg gö fullt md svlo som flyg och myggo som svlon t. Jg gö lövn ny på tädn och små fåglbon hä och dä. Jg gö himln vck om kvälln fö jg gö dn lldls skä. Och smulton dt gö jg åt bn fö dt tyck jg dom sk få och nd små olig sk som pss nä bn ä små. Och jg gö så olig ställn dä bn kn sping omking, då bli bn full md somm och bn bli full md sping. Dnn fntstisk sommsång v vå kä Astid Lindgn sjung jg myckt och gän md min dottsön, Isk och Jcob. Isk ä fy och Jcob ä sx och d bo i Hägstn. D älsk tt sjung och tänk också på vd d sjung. Nä vi sjöng snst blv smtlt ungfä så hä. Sommn komm int v sig själv. Nå n måst sätt ft. I ntun ä jg övtygd om tt dt ä Gud, vå Skp, som gnt dtt vj vå. Vi sk också tänk så. V och n v oss ä n sus fö oss själv. Vi måst t stgt och våg. Så v dt ju nä du Isk läd dig cykl. Du stt dig på cykln och tmpd och så kund du cykl!. Myggo. J, d gill vi gntlign int, mn hä sjung vi tt myggo måst finns fö tt svlon sk h något tt ät. Dt kn vi också töst oss md iblnd nä sk finns som vi int gill. Så v dt fö dig Jcob nä du åt mdicin fö din öoninflmmtion. Du tyckt mdicinn v äcklig, mn dn v nödvändig fö dig fö tt bli b! Tänk tt himln ä så vck om kvälln och dt vck ä lldls gtis. Iblnd så längt vi ft sk vi int h åd md. Dt vt ni. Då måst mn sp, flik Jcob in. Dt ä iktigt, mn sommn ä gtis! Tänk också tt d undb smultonn ä gtis! Dt nd vi bhöv gö ä tt lt d på dm och plock dm! Nä jg v litn så tädd vi dm på tt gässtå. Och vi tog lltid dt längst ståt vi hittd så dt öd pälbndt blv så långt som möjligt. Oh, vd dt doftd! Hö ni kill: ovstt hu gml vi ä så måst vi plock smultonn tt och tt. Så ä dt hl livt, vi måst t tt stg i sänd. Tänk på dt! Nä ni komm till momo i somm så plock vi smultonn, tt bä i tgt då bli bn full md somm och bn bli full v sping! Dnn uppmning gäll oss ll: T tt stg, tt bä, n utmning i tgt! Km på ll läs och tvlig somm! 3

4 Sätt guldknt på tillvon! Ä du mdlm och mlln 6 och 18 å och h pilpsi? H du n litn döm ll önskn som du skull vilj uppfyll? Du knsk vill t idlktion, h n git, t md bäst vännn på bio, få fisk till ditt kvium ll knsk vill du bjud kompisn på tt hjdundnd kls? Då kn du sök mdl u Bo Nilssons minnsfond. Skiv nd din önskn så dtljt som möjligt och tl om vfö du vill h dn uppfylld. Ang också vd du uppsktt tt önskningn kost, v/hu dn kn uppfylls. Om dtt int ngs, lämns nsökn utn hndläggning. Nmn, dss, tlfon dg, åld och postdss bhöv också ngs. Ansökn skll v föbundsknslit tillhnd snst 15 ugusti. Utgångspunktn ä tt mång sk få n guldknt på tillvon så små önskning h stö möjlight tt fövkligs... Dn som fått bidg bö v bdd på tt publics i Epilpsi. Välkommn md din nsökn! Foto: stockxpt.com Flygbolg sk int få nk so till pson md funktionshind EPILEPSIMÄRKET Rgingn föslå tt flygbolg, dss gnt ll sngö som systmtiskt nk flygso till pson md funktionshind sk kunn åläggs tt bjud tnspotn. Dt innbä tt nytt ättsligt vktyg fö tt ingip mot fötg som väg tnspot pssg md funktionshind. - Flygso ä n självkl dl i dgns globlisd smhäll. Att nk pson ättn tt flyg på gund v funktionshind ä int fönligt md pincipn om likbhndling. Nu få vi ffktiv vktyg fö tt säkställ tt vkn flygbolg ll sngö nk funktionshindd sin ättight som pssg och konsumnt, säg konsumntminist Nymko Sbuni. Epilpsimäkt kn bställs fån föbundsknslit. Dt finns md hlskdj i gul lättmtll smt md nål (pin) och kost 35 kono. Mäkt finns också md silvkdj och kost då 65 kono. Ring ll post: fö bställning. Kälkn spi mlln Mikki och Vllu, två ungdom i Finlnd. Mikki oo sig fö hu Vllu sk g nä hn få d på tt hon h pilpsi. Vllu vt tt Mikki h pilpsi, mn ä lit ädd fö tt fåg om dt. En dg nä d ä på köpcntt få Mikki tt pilpsinfll. Kl kälkn dt? En kot och finstämd film om kälk och pilpsi smt md infomtion om vd mn gö vid tt nfll. B infomtionsfilm fö båd ungdom och vuxn. DVD, 9 minut splfilm däft cik 3 minut infomtion. Poducd v Epilpsiliitto, Finlnd. Txtd på svnsk. Pis: 200 k + poto. Bställs fån Svnsk Epilpsiföbundt, ll vi post: En sjukt fin kälkshistoi B infomtionsfilm fö ungdom och vuxn! 4

5 Nu tömm vi lgt! 50 k! Sök du djup kunskp om pilpsi? Ä du nhöig ll h du själv pilpsi? Komm du i kontkt md pilpsi gnom ditt bt i skol, sociltjänst ll sjukvåd? Då ä En bok om pilpsi dn pfkt kunskpskälln fö dig. Dn dovis fkt och väj int fö komplic d föhållndn. Dn blys modn bhndling och g sv på fågo v skild slg. Bokn bställs hos föbundsknslit: , Upplgn ä bgänsd! Vid bställning om 100 x bli pist ndst k + fkt. Epilpsilm Dt tyggst som finns ä tt gö någon nnn tygg. Vi skäddsy kompltt lösning. Flck Igls Epilpsilm ä tstd och godkänd nligt dt mdicintknisk diktivt, iskklss 2A. Kontkt någon v vå konsulnt ll tknik. Vi hjälp till tt hitt n b lösning fö bukn. Flck Igl AB Liljholmsvägn 30 B, Stockholm - tl Götbog Lund Gävl

6 Ccili flytt - tck v hundn! Aon ä stolt. Hn h klt sin xmn och ä nu lgitimd pilpsihund. Aon ä n dvägcolli (Shtlnd Shpdog) och om mtt Ccili Jönsson få tt nfll sping hn ft hjälp. Epilpsisjuk Ccili Jönsson, 17, hd fölikt sig md tnkn tt int kunn lv som nd tonåing. Mn tck v hundn Aon kn hon snt flytt hmifån. Hn kn vn hnn fö tt tt nfll ä på väg. Rdn som 7-åing dbbds Ccili Jönsson v kftig pilpsinfll. Tio å sn ä sjukdomn fotfnd tt hind i vdgn. Någon måst lltid kunn tillkll hjälp och däfö få jg ldig v själv, säg hon. Hoppt väckts Nä dt v som väst kund hon få upp till 70 kmpnfll p dg. Dt ä myckt som jg int kn gö. Jg hd ccptt dt, säg hon. Mn nä Ccili höd tls om pilpsihund väckts hoppt på nytt. Ett nytt pojkt gå ut på tt tän vnlig fmiljhund till svichund. Till sommn t fmiljns dvägcolli Aon svichundxmn. Om jg få tt nfll sping Aon och hämt hjälp, sdn komm hn tillbk och vänt hos mig, säg Ccili. Hundn h n spcill jck på sig som mk tt hn bt och int få bli klppd. Jckn h tt inbyggt lmsystm som Aon kn ktiv. Som nd hund Mn nä dn åk v så ä hn pcis som ll nd hund, säg Ccili. Kstin Jonsson fån Svnsk svic- och signlhundföbundt ä n v ldsjäln bkom pojktt. Dt ä otoligt kul tt s hu ungdomn blomm upp. B tt få stäng dön om sig nä mn ä hmm innbä sto fiht, säg hon. Vn fö nfll Nä Aon ä fädigläd sk hn kunn vn Ccili fö tt nfll upp till 45 minut innn dt komm. Jg ä så gld tt jg kn få hjälp och tt Aon finns dä nä jg flytt hmifån, säg Ccili. Mijn Dgic Aftonbldt Vid pssläggningn h xmnsdgn infunnit sig och Aon h gått fån ött till gult täck. En stolt hund och n lik stolt mtt, h klt utmningn och tstt md glns, mn dt v också lit jobbigt, bätt Ccili. 6

7 NOTERAT Gttis Ccili och Aon på xmnsdgn! Hu känns dt tt h fått godkänt? - Dt känds gymt b tt h klt xmn, mn dt v iktigt piigt i mgn nä vi skull utfö ll 10 momntn. Vd dt innbä tt h klt xmn ä ju tt hundn int läng inofficillt ä svichund utn officillt- svichund och få bä dt gul täckt. Innn fick hn b bä dt öd täckt som btyd tt hundn ä und utbildning. Hu gick xmnspovt till? - Jg fick utfö dt som ll måst utfö på n xmn och dt ä olik momnt som mn h tänt på und n vis piod. Hämt hjälp ä tt xmpl. Dt ä då d sk sping och hämt n pson och få md sig dn så tt dn psonn kn hjälp mig und nfllt. Vd tyckt Aon om dt hl? - Aon tyckt tt dt v jobbigt och kävnd fö hn blv väldigt tött ftåt. Mn hn tyckt dt v kul ändå fö dt såg mn på honom. Hn blv så stolt nä hn fick n litn studntmöss i snö unt hlsn och dt gul täckt, bätt Ccili och Aon vift instämmnd på svnsn. Fölängd näståndpnning och slopd sjuklönkostnd fö ung Rgingn h bslutt tt lägg fm två föslg som bö pson som få näståndpnning och btsgiv som nställ ung md ktivittssättning. Föslgt innbä tt dt mximl ntlt dg md näståndpnning öks fån 60 till 100 dg och tt btsgiv som nställ ung md ktivittssättning sk slipp btl sjuklön und tt å fån och md nställningstidspunktn. - Som socilfösäkingsminist ä dt md sto glädj som jg kn psnt dss två föbätting i socilfösäkingn som blnd nnt sk undlätt fö ung md ktivittssättning tt t dl v btsmkndn, säg Cistin Husmk Phsson. Föslgn täd i kft i jnui 2010 och komm nu tt läggs fm fö iksdgn, som fövänts bslut om föändingn i höst. Md högbut huvud och stolt svnsföing låt Aon sig fövigs i sin nyvunn oll som svic- och pilpsihund. Foto: Fmiljn Jönsson Mdicinsk föskift fö kökot Ett iktigt hundjobb Svichund: hjälp ölshindd md tt plock upp sk, öppn dö, d v kläd och lm om hjälp. Dibtshund: vn innn blodsockt ä fö lågt ll högt så tt fön hinn ät ll t insulin. Ldhund: hjälp synskdd hitt och tt undvik hind på vägn. Epilpsihund: vn innn tt nfll, så tt fön hinn lägg sig nd, t mdicin ll b om hjälp. Signlhund: hjälp höslskdd gnom tt vis nä någon op, döklockn ing, bbyn gåt ll bnd lmt gå. Cnchund: kn gnom luktsinnt vgö om någon h cnc. Pson md pilpsi bhöv sdn 1 mj 2008 ndst v fi fån nfll i tt å i ställt fö tidig 2 å fö tt få kö psonbil. Dämot h kvt på nfllsfiht fö tung lstbil, buss och txi höjts fån fm till tio å. 7

8 Lä dig m om pilpsi Mtilt ä fmtgt v Ungfä pson i Svig h pilpsi och blnd dss ä m än und sjutton å. Mång fl komm i kontkt md pilpsi som nhöig, vän ll btskmt till någon md pilpsi. H du själv pilpsi? Känn du någon md pilpsi? Vt du tilläckligt myckt fö tt v bdd vid tt nfll? Om int, föslå vi tt du skff dig m kunskp. Kyss fö d nht du vill h. Vid fl än tt xmpl, vänlign kontkt oss. Vd ä pilpsi? (boschy) Jg h pilpsi (kot) God livskvlitt md pilpsi (boschy) Ditt psonlig infomtionskot (A5-bld) Kvinno och pilpsi (boschy) Ä din pilpsimdicin ätt fö dig? (A5-bld) Män och pilpsi (boschy) Infomtion till bnvktn (A5-bld) Föst hjälpn vid kmpnfll (A3-ffisch) Anfllsobsvtion vid pilpsi (fold) Infomtionsmtil till pson md pilpsi och nhöig Bställ infomtionsmtil fån Svnsk Epilpsiföbundt. Fö bställning tillkomm xpditionsvgift 15 k och poto. Allt mtil sänds p bv och pkt. Plts fö poto Fönmn: Eftnmn: Adss: E-mil: Svnsk Epilpsiföbundt Box Sundbybg Tlfon: Distibus v Svnsk Epilpsiföbundt Box Sundbybg Tl: Fx:

9 1177.s Spl Action Zon i somm! Sjukvådsådgivningn.s byt nmn 1177 ä dn ny btckningn fö lndstingns och gionns gmnsmm tjänst fö åd om våd, dygnt unt till bfolkningn. Dn 1 fbui byt sjukvådsådgivningn nmn till 1177.s - Ovstt v mn bo i lndt kn mn nå vådn gnom 1177 och dt ä n positiv utvckling, säg Elln Hyttstn, VD Sjukvådsådgivningn SVR AB. Endst 49 k! Bställ nu! Action Zon ä tt spl fö bn i åldn fm å och uppåt. Gnom tt nvänd n si fågställning om pilpsi höjs kunskpsnivån om pilpsi och hjänn. Md ökd kunskp följ också ökd föståls smtidigt som mn få n tvlig stund tillsmmns. Splt kost ndst 49 k (poto ingå). Rkvis gnom tt du sätt in bloppt på bnkgio ll postgio , Svnsk Epilpsiföbundt. OBS! Glöm int tt uppg nmn och fullständig dss! Splt kn också bställs gnom föbundts knsli, tlfon ll vi post: Action Zon ä n utmäkt gåv, knsk till föskoln, skoln, fmiljn ll någon som du vt kn h båd nytt och glädj v splt. Köp pins och stöd pilpsifoskningn! Du kn bställ pins gnom tt sätt in 30 k (inklud poto) på Epilpsifondns bg: ll pg Du kn ävn gö bställning hos föbundsknslit. Tck fö ditt stöd! Stiftlsn Epilpsifondn LEVA MED EPILEPSI Ann-Mi Lndtblom Ann-Mi Lndtblom Lv md pilpsi tt studiciklmtil Lv md pilpsi Lv md pilpsi ht n bok som syft till tt ök mdvtnhtn och kunskpn om pilpsi båd hos dn nskild individn och pson i hnns/hns näht. I bokn ingå tt studiciklmtil som uppmunt till positivt tänknd och hndlnd, fö n föbättd vdg fö pson md pilpsi och ds nhöig. Bokn h skivits v Ann-Mi Lndtblom, docnt i nuologi i smbt md ABF och läkmdlsfötgt Eisi AB. - Dt ä lätt tt s tt dt finns tt bhov v stöd fö d som lv md n konisk sjukdom. Dt ä viktigt tt nå ut i smhällt md ds bättls så tt dt bli n stö ccptns. Dt finns också n säkhtsspkt; llmänhtn bö ju vt vd mn sk gö nä någon få tt pilptiskt nfll, säg Ann- Mi Lndtblom. Bokn kn bställs fån Bild fölg (www.bildfolg.s), omftt 80 sido och kost 30 kono. 9

10 BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Rsulttt v n pilpsibhndling ä bond v hu ffktivt nflln kn ducs och hu väl bhndlingn tols. GlxoSmithKlin AB. Box 516, SOLNA. Tl

11 Räddd v sin systs sjätt sinn Tlpti? Gmm Houghton, 15, dbbds v n undlig känsl: tt hnns tvillingsyst Lnn Houghton v i f. Gmm spng då upp till bdummt dä Lnn höll på tt dunkn. Gmm, 15, fick plötsligt n ofökllig känsl v tt hnns tvillingsyst v i f. Hon usd upp i bdummt och hittd systn und vttnt i bdkt. Tvillingsystn Lnn Houghton hd fått tt pilptiskt nfll nä hon bdd och höll på tt dunkn. Höd n öst På ndvåningn stt Gmm och lyssnd på musik nä hon känd tt systn hd åkt ill ut. Dt v som tt n öst s åt mig din syst bhöv dig. Nä jg tittd in i bdummt v hon und vttnt. Jg todd hon skojd föst mn nä jg lyft upp huvudt v hon lldls blå. Hänt fl gång Hon dog upp koppn och gjod hjät-lungäddning. Lnn fick åk mbulns till sjukhust dä hon till slut åthämtd sig hlt, skiv Th Sun. Hon fick pilpsi fö tt och tt hlvt å sdn. Och någ gång tidig h hnns syst känt på sig nä tt nfll sk komm. Gmm ingd mig på min födlsdg och s tt jg skull få tt nfll. Jg todd tt hon skämtd mn sn på dgn händ dt. Dt ä väldigt läskigt, mn smtidigt ä dt skönt tt v föbdd, säg Lnn. Tvillingsystn h vit bästis sdn födsln och h vit md vnd jämt. D vt int om dt ä tt sjätt sinn ll tlpti som hjälp dm, mn d ä tcksmm fö tt llt gått så b. Kin Östmn Bli mdlm - du också! Vill du vt m om pilpsi? Då ä du välkommn tt kontkt föbundsknslit som h ikhltigt md infomtionsmtil. Dssutom kn du få kontkt md nd som h pilpsi gnom föbundts olik utskott och föning. Ring oss gän så hjälp vi till! Tlfon Epost Vttig våd Vttig våd hndl om hu flktion och ompövning kn föbätt vådn. Dn fökl hu ll inom sjukvådn kn tänk m kitiskt och vtnskpligt fö tt hjälp ptintn bätt, utvckl sin utin och hushåll md vådns sus. God våd käv int b fnht, lyhödht och god vilj. Dt bhövs också foskningssultt och kitiskt tänknd, så tt ptintn kn bjuds bäst möjlig mtod och vådn kn pioit och sts susn ätt. Bokn bskiv hu inffktiv mtod kn spids i vådn om ds nytt int ifågsätts och bvis int ftfågs. Dn g xmpl på hu ptint kn t skd nä vådn int systmtiskt tillämp bäst tillgänglig vtnskplig kunskp, vidns, utn låt olik säintssn sty sin utin. Bokn vänd sig pimät till läk, sjukskötsko, sjukgymnst, btstput och nd som sv fö bhndling och omvådnd. Dn ä ävn vädfull fö pson i vådn md konomiskt, dministtivt ll politiskt nsv. Rgn Lvi ä läk, pisblönd jounlist och bt som infomtionschf på SBU, Sttns bdning fö mdicinsk utväding. Hn h sdn läng vit nggd i ämnt och h publict tikl, ppot och böck på omådt, såväl i Svig som intntionllt. Nostdts fölg 11

12 Ny dt tl fö op Dygt hälftn v d ptint som gnomgå pilpsioption ä nfllsfi tio å sn. Dt vis ny dt fån dt ntionll kvlittsgistt fö pilpsikiugi. Mn åsiktn om i vilkt läg optionn sk nvänds gå i sä. Ny gistdt vis tt pilpsikiugi mdfö positiv och bstånd ffkt fö två v t opd ptint, säg övläk Kistin Källén, odfönd i Svnsk Epilpsisällskpt och n v d nsvig fö Svnsk ntionll pilpsikiugigistt. D flst ptint md pilpsi bli kvitt sin nfll md hjälp v läkmdl. Mn fö n tdjdl fotsätt nflln tots intnsiv läkmdlsbhndling. Dt ä fö dnn gupp som kiugi kn komm i fåg. Dn vnligst typn v pilpsioption ä tmpollobssktion, dä n plommonsto dl v n tinninglobn vlägsns. I fll dä dtt int ä möjligt kn mn i ställt skä v spidningsvägn. Hittills h uppföljning i pilpsikiugigistt vist tt unt 70 pocnt v ptintn ä hlt ll nästn utn nfll två å ft option. Mn nligt Kistin Källén h dt vit oklt om långtidssulttn ä lik god. En fhåg h vit tt optionsät i hjänn på sikt kn gö tt nflln komm tillbk. Mn nu finns tilläckligt md långtidsdt i pilpsikiugigistt fö tt säkt konstt tt så int ä fllt. Mn h nu följt upp tioåsdt fån t åskohot opd i mittn v 1990-tlt. Vi s tt tvååssulttn ä i stot stt stbil ft tio å, säg Kistin Källén, som ävn ä nsvig fö dn högspcilisd pilpsivådn på Univsittssjukhust i Lund. Av d 56 pocnt som v nfllsfi ft två å så h b 4 pocnt fått tillbk sin nfll. Hon hopps tt d positiv tioåssulttn nu sk få skptisk kollgo tt änd sin syn på pilpsikiugi. Tyvä ä mtodn undutnyttjd ftsom mång nuolog btkt pilpsikiugi som n sist utväg. Mn fotsätt tt pöv olik läkmdl, tots tt ptintn int bli nfllsfi. Enligt Kistin Källén bö ptintn ft två ås läkmdlsbhndling utn ffkt mitts till gionns pilpsitm fö vid utdning. I dg döj dt btydligt läng. Dt fån gistt vis tt vuxn ptint i gnomsnitt väntt i 15 å innn d mittts till högspcilisd våd, smt tt fä ptint ops i dg än i mittn v tlt. Dt finns ävn sto gionl skillnd fö i vilkn omfttning ptintn bjuds option. Minst chns h ptint i Stockholms och Klm län. Någon dikt fökling till dss skillnd h int Kistin Källén. Dt kn möjlign bo på lokl vition i bhndlingstdition, liksom bist på nuolog på n dl håll. Pt Mttsson, övläk vid nuologklinikn på Akdmisk sjukhust i Uppsl, gnomfö tillsmmns md sin kollgo just nu n studi fö tt t d på vfö ptint md läkmdlssistnt pilpsi int lltid mitts vid. Blnd nnt h mn gått ut md n nkät till lndts nuolog fö tt ktlägg inställningn till nd ltntiv än läkmdl. En fökling till tt ptintn int mitts vid ä nligt Pt Mttsson tt dt skns tydlig kiti hu d sk hndläggs. Sk vi komm vid bhövs n smsyn mlln nuolog inom länssjukvådn och dn högspcilisd vådn. Ntionll iktlinj skull v n kl födl. 12

13 tion vid svå pilpsi Sk vi komm vid bhövs n smsyn. Ntionll iktlinj skull v n kl födl, säg Pt Mttsson Pt Mttson ns tt dt ä nglägt tt tpisistnt ptint utds så tidigt som möjligt, ftsom åtkommnd nfll kn skd hjänn på sikt. Mn tt op i hjänn kn också g kompliktion. Ävn om långtidssulttn ä b så innbä dt int tt ll sk ops tidigt. Dämot ä dt viktigt tt ptintn bli utdd och bdömd i tt tidigt skd fö tt kunn t ställning till hu dn fotstt bhndlingn sk läggs upp. Bbo Flk Dgns Mdicin n 16, 16 pil 2009 Rsulttt v tioåsuppföljning v pson som gnomgått pilpsikiugi ån 1995 till Totlt opds 213 pson, vv 172 h kunnt följs upp. Anfllsfi hl tidn ft option - 40 % Lik mång nfll som fö option - 17 % Fä nfll än vid 2-åskontoll - 17 % Blivit nfllsfi sdn 2-åskontoll - 12 % Fl nfll jämföt md 2-åskontoll - 10 % Åtfått nfll sdn 2-åskontoll - 4 % Käll: Ntionll kvlittsgistt fö pilpsikiugi 13

14 t ign sig h knsk bn i fmnn blås i pip ts hål md ä dt synd om dlstt i schwiz ko t fö to n gäns tdition... som fnösk titt bot följ j modt Ç btshg gojn kttngl bild spå pyd påltt fäglägg bli fönst ä tjugo på kvälln spo Ç inskt ok ingn hö på ondsint blivit påmind om till ggn dgs lipd fågl ll slg n i p föslutn upplvd bbt jält 100m 2 känn på sig bä påvn ä viss msko bt sig undligt bhöv våd flou buk bbts håll något som låg p lto ysk git t små klunk kylt tim sticks i stck stö i nsikt ställt in åkt tl blyg glning lågvttn gö musnt fosfo n cs lst undjodiskt kykoum gllsi ädl hästn önsks vid läggningsdgs ç Ç Ç fusn spts vädshus ä uppslgsbok todmul käldju ömklight vänlig btt xlbnd timid kttdju dgit glsbit ut hovdm md mn fisk zncptn t hopp vims omking d södut vg otäck lukt däpt kin längtt ft stö båt på båt bo hån lgt böd på öppnd pn do kli vid llgi fyll viss mning fån sto fos iväg föbd äggläggning Ç Ç m Ç klium gld mlodistump finns mkgndom vuhus gitt h stt nd- pis bultd öt vnlig h i op bott b- KRYSSET 2 Vsågod - hä komm tt nytt kosod och som vnligt vinn d t föst öppnd ätt lösningn två tisslott vd md möjlight till stovinst! Skiv odflätn i bildn på tt vykot och mäk dt Kysst 2. Lösningn skll v föbundsknslit tillhnd snst dn 15 ugusti und dss: Svnsk Epilpsiföbundt, Box 1386, Sundbybg. Vinnn psnts i näst numm v Epilpsi. Lyck till! 14

15 TÄVLING! Kn du hitt v dt stå och vinn två biobiljtt!? På vilkn sid stå dt följnd:? i fom v dopp som gs hl tidn Svt på fågn finns i dtt numm v Svnsk Epilpsi. Sänd tt vykot md svt och din fullständig dss till: SEF, Box 1386, Sundbybg. Svt vill vi h snst dn 15 ugusti. H du gjot llt ätt så ä du md i vå utlottning och bli du n vinn så skick vi två biobiljtt. Lyck till! Gttis! Monic Johnsson i Offdl vnn fö tävlingn! Två biobiljtt ä på väg till dig. På sidn 6 fnns txtn sjukdomn ä offntlig och dt v skådspln P Mttsson som bättd om sin upplvls v pilpsi. Motion hjänn md sudoku! GRATTIS! Gttis! Svåightsgd låg Mlln Svå Sudoku ä tt sots pussl som gå ut på tt mn sk plc ut siffo i tt utmönst. Rutmönstt bstå v 3 x 3 uto (s k lådo) som i sin tu bstå v 3 x 3 uto Dt gäll tt plc in siffon 1 till 9 på tt sådnt sätt tt vj vågät d, lodät d och låd på 3 x 3 uto innhåll vj siff xkt n gång. Lyck till! Lösningn finns på sidn Ç 3 6 häng ä och glädj fullt v y släng minnn gö Ç hn i d loppt d i4 9l fö kn h spännnd b t vå i n smtl sido skp dålig stämning g u ådl l m spid buk fö- Blnd ll flitig kosodslös h vi dgit följnd vinn till dt fö kosodt: Mgnus Asp, Hässlholm Chistin Gnstöm, Fällfos Ln Gytbgs, Lksnd Tisslott ä på väg! Hä ä lösningn på fögånd kosod! j smmlds öv scoutminio slg på gn till bk u skydd K A F F E G O T bilg tl om u p p g o m n lyft tonvis b tt p å u n g slgn l i s t i hä i b o h ingn fågt 4 f tjus fo tfnd vtäckt b l o t t d ç ingå ä 3 lövsl individ i n dgn f fdäs f b käl hlht mnick äck k o m p o n n t pjäsddju 7 4o l2 l 9skogs- 5 å 8 povins känns gj i itlin m 8j u5 k 3 s1 å nllbjön och fiffl gå ft b m not s å n g fusk skäp sv 3 7m p lukt v bitskt gott väljs 7 på b y o k t n mckn fågl i fånt bs vä u p söd g å s nsv vättn sy kö 2i 9 g4 6 stockholning lös- s l k o 8 5 d 9 plntyp pyomnmni gö väl ç övhus 8png 2 l 7d kpov kv 4 5 T 9 ävn1 j 3 s6 i böjn un stick v bokn 8 klium upp kn mn komm f ö t l u v läxn md bud 7 h gå i sin ttkt k l l n v l s b lysgs vttnflödtänkt vbl miss- ç vck 1 l6gupp 8ä l4v 2t 7 n 5 d9 3gäns om ått pist flint ossod cikusstång s p d t n v i åskgud kotspl ints dn kn 5 lbolg md o s t n hål i stö ädlgs o n vägg- o o själn målning... juidisk mn hinn lln po d g nmäkning i tid m övgång n kl till vdgs g o f f 2 spo m ç ç ç g sätts ljus i hyll o l blk s k 6 g å o k t t t g ö kigts gud s vis upp sig gå sönd tjt 1 k ä l t t p t s k s g ll pov t s t j ä v sänds i dio 9 t ö dk v i s o f s k fö lltid n blidväd otiskt btäck hingst övbn ättsnö blv ändn v stäng n v l n s önsk missgynnd hndl gd- v sätt gäns nnu- å l i g Ç 15

16 Skydd intgittn vid P Åmk, bnnuolog, Kolinsk sjukhust, Stockholm. Foto: S Lund En sto dl v ll md pilpsi h god nfllskontoll md läkmdl. And h nfll olik oft och d gå öv v sig själv. Mn dt finns också n gupp vs nfll int slut inom kot tid om mn int få kut mdicining. Fö någ kn dt ävn v så tt fl nfll hop sig und kot tid. Konskvnsn kn vi lltifån svåight tt åthämt sig till tt bhöv kut sök sjukhusvåd. Däfö ä dt viktigt tt kunn byt nfll så fot som möjligt. Dn nämst omgivningn ä hä n viktig mdhjälp, int minst om mn bfinn sig långt fån n kutmottgning. Pinsm sitution Mång känn säkt ign tt nfll hävts gnom tt mn fått dizpm (Stsolid, Dizpm) ktlt (i ändtmn). Dt kn upplvs som n xt påfstning till dn dn iblnd tung känsln nä mn vkn upp ft tt stot nfll. Dn totl fölustn v kontoll v koppn, töttht och föviing smt vtskpn om tt omgivningn i ll välmning hävt nfllt gnom tt tillfö läkmdl i ändtmn, kn upplvs myckt olustigt. Och iblnd också känns vä än vtskpn om tt mn hft ännu tt nfll. Dt finns isk tt mn känn tt intgittn gå fölod. Altntiv finns Utvcklingn h dock gått fmåt Dt finns ltntiv tillväggångssätt fö tt häv tt långt nfll ll sinfll. - Jg odin gän min ung ptint som h lång nfll ll isk fö upppd nfll, midzolm, som kn gs i munnn, säg P Åmk, bnnuolog på Kolinsk sjukhust i Stockholm. Vfö gö du dt? - Dt kn fung utmäkt som mdl tt häv tt nfll. Dämot sitt ffktn int i så läng. Dt kn h dn nckdln tt ny nfll kn komm om mn h tndns till nfll i si. Fst å nd sidn så bli dn töttnd ffktn v mdicinn också myckt kot och mn kn åthämt sig fot ft tt nfll. Fö mång upplvs dt också som myckt bätt tt kunn få mdicin i munnn i ställt fö tt dn sk gs i ändtmn, fotsätt P Åmk. 16

17 sto nfll Snbb ffkt Midzolm ä tt kotvknd läkmdl och finns i vätskfom. Mn nvänd n sput (utn spts!) och sput vätskn mlln kind och tnddn. Substnsn bsobs snbbt i blodt och ffktn v läkmdlt vk inom någ minut. Midzolm ä tt ppt som int b nvänds vid pilptisk nfll. Dt ä tt läkmdl som nvänds vid olik kot ingpp och povtgning som lugnnd mdl, t x vid tndbhndling, smätsm povtgning m.m - Mn vi nvänd dt också i intnsivvåd och fö tt stopp myckt lång pilptisk nfll, sttus pilptikus. Då nvänd vi dt i fom v dopp som gs hl tidn, bätt P Åmk. Möjlig bivkning kn v slöht, töttht och dn ndningshämmnd ffktn som också dizpm h. Anhöig kn g midzolm vid upppd nfll, mn sk lltid diskut tillväggångssätt md bhndlnd läk. Mn kn diskut möjlightn md sin läk och måst också få psonlig instuktion om hu mn sk nvänd mdicinn och hu dn sk doss. S Lund Pptt h mång födl ftsom nhöig, föäld, skolpsonl och ssistnt kn nvänd dt på tt nklt och m socilt ccptt sätt. Än så läng finns midzolm int tt tillgå i Svig nnt än på licns, mn dt kn dt v vät fö tt int yttlig lägg stn på bödn fö dn ung som få nfll blnd kompisn. Rådgö md läkn All mdicining h bivkning och dt ä föstås viktigt tt håll ögonn öppn. Foto: stockxpt.com 17 17

18 Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Foto: Mgnus Sndbg. Txt Zon Algic 29-åig Johnn Fossum ä skådsplsk och sångsk. Hon upptäd gän md gn dikt skivn och fomd fö scnisk gstltning. Johnn vill gän bätt om hu dt ä tt lv md pilpsi och hon välj hlst tt gö dt gnom sin dikt och i sin posi. I böjn känd jg n slgs oo. Dt v som om pilpsin åt sig in i själn... mn dt bhöv int v så, känn hon nu. Vi täffs på n lunchstung i cntl Stockholm fö tt tl om hu hnns liv md pilpsi s ut. Blnd dt föst Johnn säg ä tt pilpsin ä n dl v hnn. Hon h ccptt tt hon h pilpsi, mn hon ä int n pilptik, som n dålig läk klld hnn. Johnn Fossums blick ä nyfikn och intnsiv. Mökgön ögon som fscin. Johnn kn likns vid n litt vulknutbott v lust och glädj. Hon ä kftfull och viljstk. Eft vå täff sk hon s till n ttfstivl i Blin. Föutom tt Johnn h pilpsi h hon också dyslxi. Knsk int dn nklst bkgundn fö n pot och skådspl... Tnkn på tt läs till läk h också funnits i bkhuvudt på 18 Johnn d två snst ån, mn nä hon böjd md tt läs mtmtik, fysik, kmi och biologi blv dss ämnn yttlig n inspitionskäll fö posiskivndt. Hon h ävn blivit tillfågd om tt lämn någ v diktn till mtmtisk fkulttn på Uppsl Univsitt. Så konstn och ttn sgd än n gång. Accpt pilpsin Liksom sin dyslxi h Johnn ccptt sin pilpsi. J, dn ä ju n dl v mig, mn int hl mig, säg Johnn bstämt. Mång fmstånd och känd pson h hft pilpsi, som Lod Byon, Dostojvskij och vn Gogh. All hd d pilpsi och ll v d konstnä och kultuskp.

19 Kick Off Kick Off Kick Off Dt som gö dt spcillt ä tt sjukdomn ä så offntlig. Nä mn få tt nfll så gå dt int tt dölj och mn ä hlt utlämnd, säg Johnn. Öppnht viktigt Idg vill jg gän v m ktiv och v ut och tl om min pilpsi. Mn i böjn känd jg n slgs ädsl. Dt v som om pilpsin åt sig in i själn... Mn jg kämpd fö tt dn int skull t öv fö myckt. Jg vill lv tt så nomlt liv som möjligt. Dt ä sn människon omking som gö dt svå fö n. Nä mn nu själv h ccptt lägt. Johnn tyck tt dt ä b tt känd pson som skådspln P Mttsson öppt bättt om sin pilpsi. Dn h lltfö läng vit gömd i smhällt, i pivtlivt och på vå btsplts. Ändå finns dn dä nävnd, om vi vill s. Ansågs dömsk Nä Johnn v litn fick hon oft hö hu tnkspidd hon v. Hu hon kund fösvinn bot och v otillgänglig och dömsk. Idg s hon hu dss bskivning pss in på n pson md pilpsi och fånvottck. Mn då v dt ingn som visst hu dt föhöll sig gntlign. D föst sto nflln kom nä hon v fmton å. Dssföinnn hd hon hft fånvottck, mn ingn tänkt lltså på tt dt kund v pilpsi. Mn todd jg hd fått solsting nä jg föll ihop på gtn och svimmd. Johnns gn toi ä tt dt måst h sktt något nä hon lkt och blv ndgn fån n fönstbäd och föll hndlöst på tt stngolv och slog i bkhuvudt. Hon v då lvtolv å. Eft dt böjd Johnn v lltm fånvnd. Mn nä jg läst bnkunskp i slutt på sjun, såg jg tt dt i slutt v läobokn stod om sjukdom som pilpsi, dibts, cp-skdo och Downs syndom. Då tänkt jg: Oj, symtomn på pilpsi stämm in på mig. Mn så kn dt väl ändå int v... Hon h tidvis töttnt på sin pilpsi. Att lltid bhöv tänk på mdiciningn och tt lltid v tvungn tt pln gjod tt hon böjd tyck sjukdomn v lltfö hindnd. - Att v så bundn v mdiciningn ä n nckdl. Mn jg h ldig låtit dt bgäns mitt liv. Fö mig h dt lltid vit viktigt tt kunn v ut och s myckt på gn hnd, tt umgås md vänn, fst och dns. Dt väst md son ä tt mdicinn smält. Dt gjod d nä jg v på Bli... Mn nu h jg fått klt fö mig tt föpckningns foli sk v kv, säg Johnn md tt stot lnd. GÖTGATAN 56. Ögonblick som fösvinn Jg fönimm Vd? Min kopp finns kv, Jg ä v? Jg Vd ä mig? Ett MIG Ett JAG Skk vk dämp kämp Fll Kmp Vm ä dä? Hllå? Kn JAG sv MIG??? Kn någon sv mig? Vilkt JAG ä fånvnd. Som jgt ä fånvnd fö. Sv: - Oidntifid kvinn i 20 ås åld, på Götgtn 56 n ntt i sptmb P.S. Vkn på sjukhus, få s tt nmn och finn mig, ll? 19 Lust tt skiv dikt Hon fick lust tt skiv dikt om sin pilpsi någ å ft tt nfll i böjn på 2000-tlt, som skdd mitt i nttn på Götgtn i Stockholm. Jg blv skämmnd blåslgn. Dt ä ju int nfllt i sig som ä fligt, utn skdon som mn få und nfllt. Då väckts också tnkn på vt mn t vägn und nfllt. V ä min kopp, mitt jg, mitt mdvtnd? Dt v filosofisk fågo som jg böjd fund öv och skiv om. Fö sds ju pilpsi v n gudomlig sjukdom, sdn slängd mn folk öv stup, sdn så hmnd d på institution och blv stilisd änd in så snt som på sxtiotlt. Dt fnns n sådn okunskp, säg Johnn föundd. Socil nom I Svig ä lkoholn så viktig i umgängt. Mn smls king dickndt. Nä jg int dck blv jg också ifågstt. Mn dn mdicinn jg tog då, slt håt på lvn. Vfö utsätt min kopp fö dt, nä jg hd lik kul utn? Jg ä impulsiv v mig och vill v fi. Dt ä cntlt fö mig. Jg vill ägn mig åt ttn, sångn och jg tyck om sn kväll. Mn md pilpsin sk mn ju hlst iställt lv tt glbundt och inutt liv fö tt int fmkll nflln. Mn så bhöv dt bsolut int v, ingn fågl inlåst i guldbu, så tt säg. I sjukdomn ll tillståndt, som Johnn hll kll dt finns n bgänsning. Nu h jg funnit mig i tt vntullt kunn få nfll. Mn tt hl tidn tänk på tt t mdicin ä jobbigt, ävn om jg nu h böjt känn v nä jg bhöv t dm. Svåt tt hitt ätt mdicin Johnn säg tt hon fått ll tänkb bivkning v mdicinn. Hon gick i nd ing på gymnsit nä pocssn fö tt hitt ätt mdicining pågick som mst intnsivt. Jg v, och ä, ufoisk. Fö mig Fotsättning på näst sid!

20 Fotsättning fån fögånd sid! ä kompisn, lustn och glädjn viktig. Mn då und tonån fick jg mitt föst sto nsv tt fösök hitt ätt mdicin och ätt nivå. Då kom också blnd nnt viktuppgångn och dåsightn. Dt v jobbigt! Jg hd b lä som föstod tt min kpcitt v stö än jg kund pst då. Dt ä viktigt tt h b människo omking sig, som int stöt bot, utn stött n, säg Johnn md llvlig öst. Jg hd n mäklig nuolog som hlt föbjöd mig tt dick lkohol. Du ä pilptik, s hn. Mn min ny läk säg tt jg int ä pilptik utn n pson som h n stö bnägnht än nd tt få pilptisk nfll, vilkt också vdmtis själv sjukdomn. Hn tyck jg kn dick tt gls iblnd som ll nd. Dt ä viktigt tt hn undstök tt jg int v mitt hndikpp. Jg bhövd int gå omking och v mitt tillstånd Jg to tt dt finns n f md tt konisk sjukdom kn bli till ns psonlight. Att sjukdom kn bli till n usäkt fö tt int kunn gö viss sk. Att dt just sk ät sig in i själn. Mn visst, sdn ä dt ju tist tt int kunn t kökot Ställ kv på läkn Fö tänkt jg m på hu folk skull g på min nfll. Nu tänk jg tt dt ä OK. Dt ä n dl v mig. Folk få t nsv fö sin ktion om jg få nfll. Jg h vit ut och st myckt själv. Dt käv dock tt jg ä nog md min mdicining. Jg ins tt dt vklign ä viktigt tt h n b nuolog och tt mn int ä tt fösöksobjkt som mdicinn sk pövs på, utn tt mn få b infomtion ll hjälp. Jg h stt tt dt finns viss nuolog som int t sig dn tid som bhövs fö tt lä känn ptintn. Nä jg v 22 så hd jg n läk som int v b. Jg h lät mig tt dt ä viktigt ställ kv på sin läk. Och dt ä min gn kopp som vgö och sätt gänsn fö vd som fung. Dt hndl ju om mig. Nu fund Johnn på tt v md och v m ktiv i Epilpsiföbundt, knsk håll något födg ll liknnd. Hnns föäld h vit mdlmm läng. Hon undstyk tt dt ä viktigt tt fösök t till v på livt md sjukdomn, iställt fö tt motbt pilpsin. Givtvis måst mn mdicin, mn Johnn tl om inställningn till livt md pilpsin. Egn inställning viktig Dt gäll llt ont ll gott som dbb n. Dt gäll tt s dt positiv, dt hndl om tt ccpt livt. Dt h jg böjt föstå nu und sn tid, blnd nnt gnom tt skiv dikt. Dlvis hndl d föstås om tt bbt min sog öv pilpsin, likväl som d kn hndl om hu dt känns tt dick t u glskopp, mtt ll kälkn md llt vd dt innbä. Jg fund på tt skiv n ttmonolog. Fån dt föst nfllt som mn todd v vämslg. Jg vill fösök nyst mig bkåt i histoin fö tt föstå händlsföloppt och pussl ihop min gn livshistoi. Föst mningn ä dn fädig. Txt: Zon Algic Foto: Mgnus Sndbg Intktion v olik ämnn Inom mdicin innbä intktion hu tt läkmdl påvk tt nnt. Om mn nvänd fl läkmdl ä dt viktigt tt känn till dtt, innn tt läkmdl kn kombins md tt nnt. Dt kn gäll t x p-pill ll viss smätstillnd mdl ll olik ntipilptik. Mn dt ä int b läkmdl som kn intg md tt nnt läkmdl. And ppt ll öt kn innhåll ämnn som påvk viss läkmdl. Johnnsöt ä tt sådnt xmpl, dä mn påvist minskd ll utblivn ffkt v bl ntipilptik. Gpfukt ä n nnn. Dn innhåll tt ämn (nzym) som gö dt svåt fö koppn tt byt nd läkmdlt som ld till ökd mängd läkmdl i koppn vilkt i sin tu kn ld till bivkning och påvk bhndlingn. En nnn öt ä Jättnttljusolj som nss kunn sänk kmptöskln. Däfö ä dt viktigt tt mn infom bhndlnd läk om vilk nd läkmdl mn t, ävn ntumdl. Om mn få mdicin utskivn v nnn läk fö nnn åkomm sk mn också upplys dnn om tt mn få läkmdlsbhndling fö pilpsi. 20

21 Pinc upptäd på n musikgl i Los Angls, Foto: Scnpix AP Chis Clson Pinc vslöj sin pilpsi Pinc hd pilpsi som bn. Dn lgndisk ockstjänn, Pinc, vslöjd hlt oväntt och nylign i dn miknsk TV-shown Tvis Smily show tt hn hft pilpsi. Dn nu 51-åig Gmmis -och Oscsvinnnd musikn bättd stillsmt om sin upplvls, lgnt klädd i vit sidnskjot md hög kg och svt kostym. - Jg födds md pilpsi. Jg bukd h nfll nä jg v litn och min mmm och ppp visst int vd d skull gö och hu d skull hnt dt, mn d gjod så gott d kund md d lill d hd. Pinc, ll Pinc Rogs Nlson som ä hns iktig nmn, ä n miknsk sång, musik och låtskiv som hd sin stohtstid und 1980-tlt. Till d mst känd lbumn hö knsk Pupl Rin och Sign O Th Tims, mn hns musikpoduktion ä nom och hn h hft föstplcing på d flst topplisto väldn öv. Hn fick t itu md mång sk i livt och tillskiv sitt fon och lit övdivn btnd tt hn blivit td som bn. - Tidigt i min kiä fösökt jg kompns dt gnom tt v så pålig och bullig som möjligt. Pinc bätt också tt hn ldig föut h tlt öppt om sin pilpsi, mn tt hn nu tivs md tt hn kn flkt öv fnhtn och tl om dm öppt. - Jg gick in i mig själv och läd mig själv tt spl musik, fö tt kunn komm öv kmtn som tds. Pppn som v n skicklig pinist lämnd kv pinot nä hn lämnd fmiljn. Pinc v fst bslutn tt bli n bätt pinist och ft n dl täning uppmäksmmd gnnn hns fmgång. Hn höll ut och övd ständigt. Snt tld gnnbnn om honom md bundn iställt fö fölöjlignd. - I dn stund jg fick stöd fån omgivningn föstod jg tt llt v möjligt. 21

22 Föbundsinfomtion Epilpsiföbundts styls Odfönd Chtin Pålsson Ahlgn 1: vic odfönd Bngt-Olof Dvidsson 2: vic odfönd Ingvo Aih Odini ldmot Böj Vstlund Svn Pålhgn Ann Eksll Gt Hit Supplnt Pul Åslund Knt Bäckud Stig Efimsson Mgth Andsson Näst numm v Epilpsi utkomm i sptmb och dcmb. FÖRBUNDSKANSLIET Välkommn tt ing oss: måndg, onsdg och tosdg kl 9-11 smt , smt tisdg och fdg kl Utöv kontostid kn mddlndn lämns till tlfonsv. Gäll dock j bställning v infomtionsmtil tc. Tlfon Epost: ORDFÖRANDEKONFERENS Föbundsstylsn nodn n odföndkonfns dn 2 oktob, Alndi, Stockholm. Huvudtm fö konfnsn ä dt föslg till intsspolitiskt hndlingspogm som mittts till pilpsiföningn. Epilpsi inifån och utifån - infomtösutbildning Studi- och infomtöskommittén inbjud föningns ktiv infomtö till n utbildningshlg 2-4 oktob på Wiks folkhögskol utnfö Uppsl. Mdicinsk spkt och psykosocil spkt blyss jämt infomtöns uppgift. Däutöv blyss pilpsibtt u tt intntionllt pspktiv. M infomtion finns hos din föningsodfönd. Ingid Bumn ny odfönd i Hndikppföbundn (HSO)! Ny odfönd fö Hndikppföbundn ht fån och md dn 13 mj, Ingid Bumn. Hon fttäd Ingm Fäm. Ingid Bumn h n bd fnht v folkölsbt och h und fl å suttit som odfönd i iksdgns socilutskott. - Dt bsolut viktigst ä tt få upp d hndikppolitisk fågon på dn politisk dgodningn, säg Ingid Bumn. Fö tt dt sk lycks kävs dt tt vi nvänd dn styk som finns inom ll mdlmsföbundn och gmnsmt pioit och hitt konkt föslg och lösning på dt vi vill föänd fö tt få tt smhäll fö ll. Ingid Bumn, ny ld fö Hndikppföbundn Ingid Bumn ä dn tdj kvinnn som t plts som odfönd i Hndikppföbundns snt sjuttioåig histoi. H du något tt bätt? Du knsk h n histoi tt bätt? Något som h nknytning till pilpsi, föstås. Knsk något du h upplvt som tåkigt, klokt, oligt ll på nnt sätt intssnt fö nd tt t dl v? Sänd gän din txt till dktionn; Gän md bild. Skiv gän kotfttt. Om du bli publicd komm n tisslott på postn md möjlight till stovinst. Välkommn md ditt bidg! Rdktionn 22

23 Png tt sök! Bo du i Uppsl län? Ä du ung? H du pilpsi? Foto: Ands Dmbg/Uppsl Touism 2 1 Om du svt j på dss t fågo finns dt god möjlight tt sök stipndi och bidg till minn 9v Lnnt 6 Lsson. 8Skick 1 nsökn till föbundsknslit Vill du vt m? Ring oss på tlfon ! Rätt lösning till Sudokumixn på sidn 15! Lätt Svå Mlln Ung md pilpsi? Mjl oss! 23 Vi finns öv hl lndt! Vå stävn ä tt finns till hnds. Om vi ligg långt ifån, slå n signl till nämst pilpsiföning så knsk vi kn hjälp till md infomtion, åd och stöd! Epilpsiföning/ kontktpson Blking län Dln Enköping Gotlnd Gävlbog Götbog Hllnd Hlsingbog Hultsfd Hänösnd Jämtlnd Jönköping Klm län Klm m omnjd Klskon Konobg Kungälv/Stnungsund Linköping Lund Motl/Vdstn Mlmö No Skån No Älvsbog Nobottn Noköping O-län Oskshmn Ronnby Sto-Stockholm Skllftå Skån län Sundsvll Söd Hälsinglnd Uddvll Umå Uppsl Västbottn Västnolnds län Väst Blking Öbo Östgötlnd

24 Adssänding: Nmn Adss Postdss Tlfon Rtun till SEF, Box 1386, Sundbybg POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid dfinitiv ftsändning åtsänds fösändlsn md ny dss

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar

Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Kan din mamma lukta? En bok om och av barn med döva föräldrar Specialskolemyndigheten Detta är en bok utgiven av Specialskolemyndigheten 2008. Författare: Axel Boklund, Johanna Hovergren, Kim Hummelvik,

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige

VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige VAR REDO ATT KÄMPA! Asylsökande barn och föräldrar berättar om sin första tid i Sverige RÄDDA BARNEN 2014 1 Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer

Läs mer

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB

Grafisk design & illustrationer: Peter Sundström, PS Design AB Att umgås med barn Denna folder är producerad av Luleå kommun. Vi har utgått ifrån och inspirerats av en folder från Skaraborgs läns landsting och omarbetat den till en nyare variant. Grafisk design &

Läs mer

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com)

Från utmattning till balans. - ett befrielsearbete i vardagen. olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) Från utmattning till balans - ett befrielsearbete i vardagen olle hallgren (ollehallgren@hotmail.com) ord före Följande text är ett försök att sammanfatta mina erfarenheter från hundratals möten med individer

Läs mer

En jävlig tid men det kan bli bättre

En jävlig tid men det kan bli bättre FOTO: KALLE ASSBRING En jävlig tid men det kan bli bättre Adrian Nordéns mamma gick bort för två år sedan i en cancersjukdom. Kanske kan det vara till hjälp för någon annan om jag berättar att det var

Läs mer

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga

Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga DEMENS Demensförbundet Bildat 1984 och medlem i Alzheimer Europe NR 1 2008 Sveriges största handikapporganisation för demenssjuka och deras anhöriga Tema yngre demenssjuka LSS-lagen 4 Jag miste min mamma

Läs mer

Alarmklockan tjöt envist. satte sig sakta upp och tryckte av klockan. Hon tände lampan och drog sig upp. Det var en helt vanlig morgon. Hon åt frukost och klädde på sig. Hon drog sin borste genom hennes

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter

Lyssna på mig. Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter 2013 Lyssna på mig Barnets upplevelse av skilsmässa och föräldrars konflikter Snacka aldrig skit om varandra. Aldrig. Det gör så jävla ont. Barn borde få bestämma 50% vid en skilsmässa så de vuxna inte

Läs mer

Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT. It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind. Morrissey

Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT. It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind. Morrissey Lukas Moodysson Fucking Åmål MANUSKRIPT It s so easy to laugh it s so easy to hate it takes guts to be gentle and kind Morrissey Bokförlaget DN. MEMFIS Bokförlaget DN. Gjörwellsgatan 30 10515Stockholm

Läs mer

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

MAN INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. MAN VI U INNAS! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter. Länsstyrelsen Östergötland Handbok: Man vill ju finnas! En handbok för barn och unga som lever med skyddade personuppgifter.

Läs mer

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet

Vi rymmer till rymden. ett äventyr i tyngdlöshet Vi rymmer till rymden ett äventyr i tyngdlöshet Rymdstyrelsen Swedish National Space Board Box 4006, 171 04 Solna Tel +46 8 627 64 80 Gå gärna in på vår webbplats rymdstyrelsen.se Initiativtagare: Rymdstyrelsen

Läs mer

Slutet på en resa men början på en annan

Slutet på en resa men början på en annan Slutet på en resa men början på en annan Inledning Det är idag man längtar tillbaka till fyran. De korta dagarna, inga prov och ingen gruppering. Det blir tyvärr mer och mer utav det rakt motsatta ju äldre

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par

FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för. par FÖRSVARSMAKTENS GUIDE för par där någon av er ska göra utlandstjänst 1 2 INNEHÅLL Allmän information 3 När man är ifrån varandra... 4 Tiden före insatsen 6 Vad är det som gör att vissa vill åka på insats?

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

e n bo k fö r ve m so m he l s t

e n bo k fö r ve m so m he l s t e n bo k fö r ve m so m he l s t 1 sara kerstin emma disa leon jon bertil inez lea siri maj lucas maria rabieh olof iseline william hugo mira 2 e n bo k fö r ve m so m he l s t toffer Ahmad blenda jill

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1

Krister Inde. Se dåligt Må bra. Indenova 1 Krister Inde Se dåligt Må bra Indenova 1 AB Tidigare utgivna böcker och faktaskrifter med Krister Inde som författare och faktainsamlare: 1975 Synträning med optik (tillsammans med Örjan Bäckman), Liber

Läs mer

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri

Fimpa Nu! Vi hjälper dig ta ställning. Så undviker du återfall. Allt du vinner. bli rök- och snusfri Fimpa Nu! bli rök- och snusfri Allt du sparar Allt du vinner Vi hjälper dig ta ställning Så klarar du fällorna Så undviker du återfall Hallå där du som röker eller snusar! Funderar du på att sluta? Klokt

Läs mer

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis

Vem är jag? Text: Birgitta Andersson, Gunilla Olsson Bild: Gunilla Olsson Layout: Eva Larsson Dataprogram: Simeon Sapranidis Vem är jag? Många barn, personer har en dålig självbild. Genom kunskap om det fysiska-jaget, tanke-jaget, känslo-jaget och det sociala-jaget ges hjälp att reflektera över sig själv, bemötandet av andra

Läs mer

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom

Mission: STHLM. Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Alla barn kan inte äta sig mätta hemma - Stockholms Stadsmission ser ett ökat behov av stöd till barn som lever i fattigdom Varje vår gör Stockholms Stadsmission en insats för att uppmärksamma och samla

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer