Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Epilepsin behöver inte äta sig in i själen..."

Transkript

1 n ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

2 12 6 U innhållt Epilpsikiugi undutnyttjt Skydd RÅd intgittn fö utlnds18 Aon kld xmn! 3 Ldn 4 Sätt lit guldknt... 6 Ccili flytt - tck v hundn 11 Räddd v sin syst 12 Epilpsikiugi undutnyttjt 14 Kysst och sudoku 16 Skydd intgittn vid sto nfll 18 Epilpsin bhöv int ät sig in i själn Intktion v olik ämnn 21 Pinc vslöj tt hn hft pilpsi 24 Föbundsinfomtion 16 Foto: stockxpt.com, Mgnus Sndbg Omslg: Mgnus Sndbg 18 Johnn Fossum Smstupphåll 6 juli - 9 ugusti All mdlmm, nnonsö & smbtsptns önsks n iktigt fin och vkopplnd somm! Föbundsstylsn Svnsk Epilpsi Ågång 39 n Svnsk Epilpsi utgs v Svnsk Epilpsiföbundt. ISSN Ansvig utgiv: Chtin Pålsson Ahlgn Rdktö: Susnn Lund Rdktionsåd: Susnn Lund, Svn Pålhgn, Ingvo Aih Gfisk fom & poduktion: Vblis Tyck: EO Gfisk på miljövänligt ppp Postdss: Svnsk Epilpsiföbundt, Box 1386, Sundbybg Bsöksdss: Stugtn 4C, 3t Tlfon: Tlfx Postgio: Bnkgio: Epost: Hmsid: Pnumtion/nnons: Imli Pticius Smtligt mtil i tidskiftn kn komm tt publics på föbundts hmsid. Föbhåll mot dtt skll inkomm skiftligt till dktionn. Fö j bställt mtil nsvs int. 2

3 Ldn Ids sommvis Du sk int to dt bli somm ifll int nå n sätt ft på sommn och gö lit somigt, då komm blommon snt. Jg gö så tt blommon blomm, jg gö hl kohgn gön och nu så h sommn kommit fö jg h just tgit bot snön. Jg gö myckt md vttn i bäckn så dä så dt hopp och f. Jg gö fullt md svlo som flyg och myggo som svlon t. Jg gö lövn ny på tädn och små fåglbon hä och dä. Jg gö himln vck om kvälln fö jg gö dn lldls skä. Och smulton dt gö jg åt bn fö dt tyck jg dom sk få och nd små olig sk som pss nä bn ä små. Och jg gö så olig ställn dä bn kn sping omking, då bli bn full md somm och bn bli full md sping. Dnn fntstisk sommsång v vå kä Astid Lindgn sjung jg myckt och gän md min dottsön, Isk och Jcob. Isk ä fy och Jcob ä sx och d bo i Hägstn. D älsk tt sjung och tänk också på vd d sjung. Nä vi sjöng snst blv smtlt ungfä så hä. Sommn komm int v sig själv. Nå n måst sätt ft. I ntun ä jg övtygd om tt dt ä Gud, vå Skp, som gnt dtt vj vå. Vi sk också tänk så. V och n v oss ä n sus fö oss själv. Vi måst t stgt och våg. Så v dt ju nä du Isk läd dig cykl. Du stt dig på cykln och tmpd och så kund du cykl!. Myggo. J, d gill vi gntlign int, mn hä sjung vi tt myggo måst finns fö tt svlon sk h något tt ät. Dt kn vi också töst oss md iblnd nä sk finns som vi int gill. Så v dt fö dig Jcob nä du åt mdicin fö din öoninflmmtion. Du tyckt mdicinn v äcklig, mn dn v nödvändig fö dig fö tt bli b! Tänk tt himln ä så vck om kvälln och dt vck ä lldls gtis. Iblnd så längt vi ft sk vi int h åd md. Dt vt ni. Då måst mn sp, flik Jcob in. Dt ä iktigt, mn sommn ä gtis! Tänk också tt d undb smultonn ä gtis! Dt nd vi bhöv gö ä tt lt d på dm och plock dm! Nä jg v litn så tädd vi dm på tt gässtå. Och vi tog lltid dt längst ståt vi hittd så dt öd pälbndt blv så långt som möjligt. Oh, vd dt doftd! Hö ni kill: ovstt hu gml vi ä så måst vi plock smultonn tt och tt. Så ä dt hl livt, vi måst t tt stg i sänd. Tänk på dt! Nä ni komm till momo i somm så plock vi smultonn, tt bä i tgt då bli bn full md somm och bn bli full v sping! Dnn uppmning gäll oss ll: T tt stg, tt bä, n utmning i tgt! Km på ll läs och tvlig somm! 3

4 Sätt guldknt på tillvon! Ä du mdlm och mlln 6 och 18 å och h pilpsi? H du n litn döm ll önskn som du skull vilj uppfyll? Du knsk vill t idlktion, h n git, t md bäst vännn på bio, få fisk till ditt kvium ll knsk vill du bjud kompisn på tt hjdundnd kls? Då kn du sök mdl u Bo Nilssons minnsfond. Skiv nd din önskn så dtljt som möjligt och tl om vfö du vill h dn uppfylld. Ang också vd du uppsktt tt önskningn kost, v/hu dn kn uppfylls. Om dtt int ngs, lämns nsökn utn hndläggning. Nmn, dss, tlfon dg, åld och postdss bhöv också ngs. Ansökn skll v föbundsknslit tillhnd snst 15 ugusti. Utgångspunktn ä tt mång sk få n guldknt på tillvon så små önskning h stö möjlight tt fövkligs... Dn som fått bidg bö v bdd på tt publics i Epilpsi. Välkommn md din nsökn! Foto: stockxpt.com Flygbolg sk int få nk so till pson md funktionshind EPILEPSIMÄRKET Rgingn föslå tt flygbolg, dss gnt ll sngö som systmtiskt nk flygso till pson md funktionshind sk kunn åläggs tt bjud tnspotn. Dt innbä tt nytt ättsligt vktyg fö tt ingip mot fötg som väg tnspot pssg md funktionshind. - Flygso ä n självkl dl i dgns globlisd smhäll. Att nk pson ättn tt flyg på gund v funktionshind ä int fönligt md pincipn om likbhndling. Nu få vi ffktiv vktyg fö tt säkställ tt vkn flygbolg ll sngö nk funktionshindd sin ättight som pssg och konsumnt, säg konsumntminist Nymko Sbuni. Epilpsimäkt kn bställs fån föbundsknslit. Dt finns md hlskdj i gul lättmtll smt md nål (pin) och kost 35 kono. Mäkt finns också md silvkdj och kost då 65 kono. Ring ll post: fö bställning. Kälkn spi mlln Mikki och Vllu, två ungdom i Finlnd. Mikki oo sig fö hu Vllu sk g nä hn få d på tt hon h pilpsi. Vllu vt tt Mikki h pilpsi, mn ä lit ädd fö tt fåg om dt. En dg nä d ä på köpcntt få Mikki tt pilpsinfll. Kl kälkn dt? En kot och finstämd film om kälk och pilpsi smt md infomtion om vd mn gö vid tt nfll. B infomtionsfilm fö båd ungdom och vuxn. DVD, 9 minut splfilm däft cik 3 minut infomtion. Poducd v Epilpsiliitto, Finlnd. Txtd på svnsk. Pis: 200 k + poto. Bställs fån Svnsk Epilpsiföbundt, ll vi post: En sjukt fin kälkshistoi B infomtionsfilm fö ungdom och vuxn! 4

5 Nu tömm vi lgt! 50 k! Sök du djup kunskp om pilpsi? Ä du nhöig ll h du själv pilpsi? Komm du i kontkt md pilpsi gnom ditt bt i skol, sociltjänst ll sjukvåd? Då ä En bok om pilpsi dn pfkt kunskpskälln fö dig. Dn dovis fkt och väj int fö komplic d föhållndn. Dn blys modn bhndling och g sv på fågo v skild slg. Bokn bställs hos föbundsknslit: , Upplgn ä bgänsd! Vid bställning om 100 x bli pist ndst k + fkt. Epilpsilm Dt tyggst som finns ä tt gö någon nnn tygg. Vi skäddsy kompltt lösning. Flck Igls Epilpsilm ä tstd och godkänd nligt dt mdicintknisk diktivt, iskklss 2A. Kontkt någon v vå konsulnt ll tknik. Vi hjälp till tt hitt n b lösning fö bukn. Flck Igl AB Liljholmsvägn 30 B, Stockholm - tl Götbog Lund Gävl

6 Ccili flytt - tck v hundn! Aon ä stolt. Hn h klt sin xmn och ä nu lgitimd pilpsihund. Aon ä n dvägcolli (Shtlnd Shpdog) och om mtt Ccili Jönsson få tt nfll sping hn ft hjälp. Epilpsisjuk Ccili Jönsson, 17, hd fölikt sig md tnkn tt int kunn lv som nd tonåing. Mn tck v hundn Aon kn hon snt flytt hmifån. Hn kn vn hnn fö tt tt nfll ä på väg. Rdn som 7-åing dbbds Ccili Jönsson v kftig pilpsinfll. Tio å sn ä sjukdomn fotfnd tt hind i vdgn. Någon måst lltid kunn tillkll hjälp och däfö få jg ldig v själv, säg hon. Hoppt väckts Nä dt v som väst kund hon få upp till 70 kmpnfll p dg. Dt ä myckt som jg int kn gö. Jg hd ccptt dt, säg hon. Mn nä Ccili höd tls om pilpsihund väckts hoppt på nytt. Ett nytt pojkt gå ut på tt tän vnlig fmiljhund till svichund. Till sommn t fmiljns dvägcolli Aon svichundxmn. Om jg få tt nfll sping Aon och hämt hjälp, sdn komm hn tillbk och vänt hos mig, säg Ccili. Hundn h n spcill jck på sig som mk tt hn bt och int få bli klppd. Jckn h tt inbyggt lmsystm som Aon kn ktiv. Som nd hund Mn nä dn åk v så ä hn pcis som ll nd hund, säg Ccili. Kstin Jonsson fån Svnsk svic- och signlhundföbundt ä n v ldsjäln bkom pojktt. Dt ä otoligt kul tt s hu ungdomn blomm upp. B tt få stäng dön om sig nä mn ä hmm innbä sto fiht, säg hon. Vn fö nfll Nä Aon ä fädigläd sk hn kunn vn Ccili fö tt nfll upp till 45 minut innn dt komm. Jg ä så gld tt jg kn få hjälp och tt Aon finns dä nä jg flytt hmifån, säg Ccili. Mijn Dgic Aftonbldt Vid pssläggningn h xmnsdgn infunnit sig och Aon h gått fån ött till gult täck. En stolt hund och n lik stolt mtt, h klt utmningn och tstt md glns, mn dt v också lit jobbigt, bätt Ccili. 6

7 NOTERAT Gttis Ccili och Aon på xmnsdgn! Hu känns dt tt h fått godkänt? - Dt känds gymt b tt h klt xmn, mn dt v iktigt piigt i mgn nä vi skull utfö ll 10 momntn. Vd dt innbä tt h klt xmn ä ju tt hundn int läng inofficillt ä svichund utn officillt- svichund och få bä dt gul täckt. Innn fick hn b bä dt öd täckt som btyd tt hundn ä und utbildning. Hu gick xmnspovt till? - Jg fick utfö dt som ll måst utfö på n xmn och dt ä olik momnt som mn h tänt på und n vis piod. Hämt hjälp ä tt xmpl. Dt ä då d sk sping och hämt n pson och få md sig dn så tt dn psonn kn hjälp mig und nfllt. Vd tyckt Aon om dt hl? - Aon tyckt tt dt v jobbigt och kävnd fö hn blv väldigt tött ftåt. Mn hn tyckt dt v kul ändå fö dt såg mn på honom. Hn blv så stolt nä hn fick n litn studntmöss i snö unt hlsn och dt gul täckt, bätt Ccili och Aon vift instämmnd på svnsn. Fölängd näståndpnning och slopd sjuklönkostnd fö ung Rgingn h bslutt tt lägg fm två föslg som bö pson som få näståndpnning och btsgiv som nställ ung md ktivittssättning. Föslgt innbä tt dt mximl ntlt dg md näståndpnning öks fån 60 till 100 dg och tt btsgiv som nställ ung md ktivittssättning sk slipp btl sjuklön und tt å fån och md nställningstidspunktn. - Som socilfösäkingsminist ä dt md sto glädj som jg kn psnt dss två föbätting i socilfösäkingn som blnd nnt sk undlätt fö ung md ktivittssättning tt t dl v btsmkndn, säg Cistin Husmk Phsson. Föslgn täd i kft i jnui 2010 och komm nu tt läggs fm fö iksdgn, som fövänts bslut om föändingn i höst. Md högbut huvud och stolt svnsföing låt Aon sig fövigs i sin nyvunn oll som svic- och pilpsihund. Foto: Fmiljn Jönsson Mdicinsk föskift fö kökot Ett iktigt hundjobb Svichund: hjälp ölshindd md tt plock upp sk, öppn dö, d v kläd och lm om hjälp. Dibtshund: vn innn blodsockt ä fö lågt ll högt så tt fön hinn ät ll t insulin. Ldhund: hjälp synskdd hitt och tt undvik hind på vägn. Epilpsihund: vn innn tt nfll, så tt fön hinn lägg sig nd, t mdicin ll b om hjälp. Signlhund: hjälp höslskdd gnom tt vis nä någon op, döklockn ing, bbyn gåt ll bnd lmt gå. Cnchund: kn gnom luktsinnt vgö om någon h cnc. Pson md pilpsi bhöv sdn 1 mj 2008 ndst v fi fån nfll i tt å i ställt fö tidig 2 å fö tt få kö psonbil. Dämot h kvt på nfllsfiht fö tung lstbil, buss och txi höjts fån fm till tio å. 7

8 Lä dig m om pilpsi Mtilt ä fmtgt v Ungfä pson i Svig h pilpsi och blnd dss ä m än und sjutton å. Mång fl komm i kontkt md pilpsi som nhöig, vän ll btskmt till någon md pilpsi. H du själv pilpsi? Känn du någon md pilpsi? Vt du tilläckligt myckt fö tt v bdd vid tt nfll? Om int, föslå vi tt du skff dig m kunskp. Kyss fö d nht du vill h. Vid fl än tt xmpl, vänlign kontkt oss. Vd ä pilpsi? (boschy) Jg h pilpsi (kot) God livskvlitt md pilpsi (boschy) Ditt psonlig infomtionskot (A5-bld) Kvinno och pilpsi (boschy) Ä din pilpsimdicin ätt fö dig? (A5-bld) Män och pilpsi (boschy) Infomtion till bnvktn (A5-bld) Föst hjälpn vid kmpnfll (A3-ffisch) Anfllsobsvtion vid pilpsi (fold) Infomtionsmtil till pson md pilpsi och nhöig Bställ infomtionsmtil fån Svnsk Epilpsiföbundt. Fö bställning tillkomm xpditionsvgift 15 k och poto. Allt mtil sänds p bv och pkt. Plts fö poto Fönmn: Eftnmn: Adss: E-mil: Svnsk Epilpsiföbundt Box Sundbybg Tlfon: Distibus v Svnsk Epilpsiföbundt Box Sundbybg Tl: Fx:

9 1177.s Spl Action Zon i somm! Sjukvådsådgivningn.s byt nmn 1177 ä dn ny btckningn fö lndstingns och gionns gmnsmm tjänst fö åd om våd, dygnt unt till bfolkningn. Dn 1 fbui byt sjukvådsådgivningn nmn till 1177.s - Ovstt v mn bo i lndt kn mn nå vådn gnom 1177 och dt ä n positiv utvckling, säg Elln Hyttstn, VD Sjukvådsådgivningn SVR AB. Endst 49 k! Bställ nu! Action Zon ä tt spl fö bn i åldn fm å och uppåt. Gnom tt nvänd n si fågställning om pilpsi höjs kunskpsnivån om pilpsi och hjänn. Md ökd kunskp följ också ökd föståls smtidigt som mn få n tvlig stund tillsmmns. Splt kost ndst 49 k (poto ingå). Rkvis gnom tt du sätt in bloppt på bnkgio ll postgio , Svnsk Epilpsiföbundt. OBS! Glöm int tt uppg nmn och fullständig dss! Splt kn också bställs gnom föbundts knsli, tlfon ll vi post: Action Zon ä n utmäkt gåv, knsk till föskoln, skoln, fmiljn ll någon som du vt kn h båd nytt och glädj v splt. Köp pins och stöd pilpsifoskningn! Du kn bställ pins gnom tt sätt in 30 k (inklud poto) på Epilpsifondns bg: ll pg Du kn ävn gö bställning hos föbundsknslit. Tck fö ditt stöd! Stiftlsn Epilpsifondn LEVA MED EPILEPSI Ann-Mi Lndtblom Ann-Mi Lndtblom Lv md pilpsi tt studiciklmtil Lv md pilpsi Lv md pilpsi ht n bok som syft till tt ök mdvtnhtn och kunskpn om pilpsi båd hos dn nskild individn och pson i hnns/hns näht. I bokn ingå tt studiciklmtil som uppmunt till positivt tänknd och hndlnd, fö n föbättd vdg fö pson md pilpsi och ds nhöig. Bokn h skivits v Ann-Mi Lndtblom, docnt i nuologi i smbt md ABF och läkmdlsfötgt Eisi AB. - Dt ä lätt tt s tt dt finns tt bhov v stöd fö d som lv md n konisk sjukdom. Dt ä viktigt tt nå ut i smhällt md ds bättls så tt dt bli n stö ccptns. Dt finns också n säkhtsspkt; llmänhtn bö ju vt vd mn sk gö nä någon få tt pilptiskt nfll, säg Ann- Mi Lndtblom. Bokn kn bställs fån Bild fölg (www.bildfolg.s), omftt 80 sido och kost 30 kono. 9

10 BEGRÄNSA EPILEPSIN INTE MÄNNISKAN. Rsulttt v n pilpsibhndling ä bond v hu ffktivt nflln kn ducs och hu väl bhndlingn tols. GlxoSmithKlin AB. Box 516, SOLNA. Tl

11 Räddd v sin systs sjätt sinn Tlpti? Gmm Houghton, 15, dbbds v n undlig känsl: tt hnns tvillingsyst Lnn Houghton v i f. Gmm spng då upp till bdummt dä Lnn höll på tt dunkn. Gmm, 15, fick plötsligt n ofökllig känsl v tt hnns tvillingsyst v i f. Hon usd upp i bdummt och hittd systn und vttnt i bdkt. Tvillingsystn Lnn Houghton hd fått tt pilptiskt nfll nä hon bdd och höll på tt dunkn. Höd n öst På ndvåningn stt Gmm och lyssnd på musik nä hon känd tt systn hd åkt ill ut. Dt v som tt n öst s åt mig din syst bhöv dig. Nä jg tittd in i bdummt v hon und vttnt. Jg todd hon skojd föst mn nä jg lyft upp huvudt v hon lldls blå. Hänt fl gång Hon dog upp koppn och gjod hjät-lungäddning. Lnn fick åk mbulns till sjukhust dä hon till slut åthämtd sig hlt, skiv Th Sun. Hon fick pilpsi fö tt och tt hlvt å sdn. Och någ gång tidig h hnns syst känt på sig nä tt nfll sk komm. Gmm ingd mig på min födlsdg och s tt jg skull få tt nfll. Jg todd tt hon skämtd mn sn på dgn händ dt. Dt ä väldigt läskigt, mn smtidigt ä dt skönt tt v föbdd, säg Lnn. Tvillingsystn h vit bästis sdn födsln och h vit md vnd jämt. D vt int om dt ä tt sjätt sinn ll tlpti som hjälp dm, mn d ä tcksmm fö tt llt gått så b. Kin Östmn Bli mdlm - du också! Vill du vt m om pilpsi? Då ä du välkommn tt kontkt föbundsknslit som h ikhltigt md infomtionsmtil. Dssutom kn du få kontkt md nd som h pilpsi gnom föbundts olik utskott och föning. Ring oss gän så hjälp vi till! Tlfon Epost Vttig våd Vttig våd hndl om hu flktion och ompövning kn föbätt vådn. Dn fökl hu ll inom sjukvådn kn tänk m kitiskt och vtnskpligt fö tt hjälp ptintn bätt, utvckl sin utin och hushåll md vådns sus. God våd käv int b fnht, lyhödht och god vilj. Dt bhövs också foskningssultt och kitiskt tänknd, så tt ptintn kn bjuds bäst möjlig mtod och vådn kn pioit och sts susn ätt. Bokn bskiv hu inffktiv mtod kn spids i vådn om ds nytt int ifågsätts och bvis int ftfågs. Dn g xmpl på hu ptint kn t skd nä vådn int systmtiskt tillämp bäst tillgänglig vtnskplig kunskp, vidns, utn låt olik säintssn sty sin utin. Bokn vänd sig pimät till läk, sjukskötsko, sjukgymnst, btstput och nd som sv fö bhndling och omvådnd. Dn ä ävn vädfull fö pson i vådn md konomiskt, dministtivt ll politiskt nsv. Rgn Lvi ä läk, pisblönd jounlist och bt som infomtionschf på SBU, Sttns bdning fö mdicinsk utväding. Hn h sdn läng vit nggd i ämnt och h publict tikl, ppot och böck på omådt, såväl i Svig som intntionllt. Nostdts fölg 11

12 Ny dt tl fö op Dygt hälftn v d ptint som gnomgå pilpsioption ä nfllsfi tio å sn. Dt vis ny dt fån dt ntionll kvlittsgistt fö pilpsikiugi. Mn åsiktn om i vilkt läg optionn sk nvänds gå i sä. Ny gistdt vis tt pilpsikiugi mdfö positiv och bstånd ffkt fö två v t opd ptint, säg övläk Kistin Källén, odfönd i Svnsk Epilpsisällskpt och n v d nsvig fö Svnsk ntionll pilpsikiugigistt. D flst ptint md pilpsi bli kvitt sin nfll md hjälp v läkmdl. Mn fö n tdjdl fotsätt nflln tots intnsiv läkmdlsbhndling. Dt ä fö dnn gupp som kiugi kn komm i fåg. Dn vnligst typn v pilpsioption ä tmpollobssktion, dä n plommonsto dl v n tinninglobn vlägsns. I fll dä dtt int ä möjligt kn mn i ställt skä v spidningsvägn. Hittills h uppföljning i pilpsikiugigistt vist tt unt 70 pocnt v ptintn ä hlt ll nästn utn nfll två å ft option. Mn nligt Kistin Källén h dt vit oklt om långtidssulttn ä lik god. En fhåg h vit tt optionsät i hjänn på sikt kn gö tt nflln komm tillbk. Mn nu finns tilläckligt md långtidsdt i pilpsikiugigistt fö tt säkt konstt tt så int ä fllt. Mn h nu följt upp tioåsdt fån t åskohot opd i mittn v 1990-tlt. Vi s tt tvååssulttn ä i stot stt stbil ft tio å, säg Kistin Källén, som ävn ä nsvig fö dn högspcilisd pilpsivådn på Univsittssjukhust i Lund. Av d 56 pocnt som v nfllsfi ft två å så h b 4 pocnt fått tillbk sin nfll. Hon hopps tt d positiv tioåssulttn nu sk få skptisk kollgo tt änd sin syn på pilpsikiugi. Tyvä ä mtodn undutnyttjd ftsom mång nuolog btkt pilpsikiugi som n sist utväg. Mn fotsätt tt pöv olik läkmdl, tots tt ptintn int bli nfllsfi. Enligt Kistin Källén bö ptintn ft två ås läkmdlsbhndling utn ffkt mitts till gionns pilpsitm fö vid utdning. I dg döj dt btydligt läng. Dt fån gistt vis tt vuxn ptint i gnomsnitt väntt i 15 å innn d mittts till högspcilisd våd, smt tt fä ptint ops i dg än i mittn v tlt. Dt finns ävn sto gionl skillnd fö i vilkn omfttning ptintn bjuds option. Minst chns h ptint i Stockholms och Klm län. Någon dikt fökling till dss skillnd h int Kistin Källén. Dt kn möjlign bo på lokl vition i bhndlingstdition, liksom bist på nuolog på n dl håll. Pt Mttsson, övläk vid nuologklinikn på Akdmisk sjukhust i Uppsl, gnomfö tillsmmns md sin kollgo just nu n studi fö tt t d på vfö ptint md läkmdlssistnt pilpsi int lltid mitts vid. Blnd nnt h mn gått ut md n nkät till lndts nuolog fö tt ktlägg inställningn till nd ltntiv än läkmdl. En fökling till tt ptintn int mitts vid ä nligt Pt Mttsson tt dt skns tydlig kiti hu d sk hndläggs. Sk vi komm vid bhövs n smsyn mlln nuolog inom länssjukvådn och dn högspcilisd vådn. Ntionll iktlinj skull v n kl födl. 12

13 tion vid svå pilpsi Sk vi komm vid bhövs n smsyn. Ntionll iktlinj skull v n kl födl, säg Pt Mttsson Pt Mttson ns tt dt ä nglägt tt tpisistnt ptint utds så tidigt som möjligt, ftsom åtkommnd nfll kn skd hjänn på sikt. Mn tt op i hjänn kn också g kompliktion. Ävn om långtidssulttn ä b så innbä dt int tt ll sk ops tidigt. Dämot ä dt viktigt tt ptintn bli utdd och bdömd i tt tidigt skd fö tt kunn t ställning till hu dn fotstt bhndlingn sk läggs upp. Bbo Flk Dgns Mdicin n 16, 16 pil 2009 Rsulttt v tioåsuppföljning v pson som gnomgått pilpsikiugi ån 1995 till Totlt opds 213 pson, vv 172 h kunnt följs upp. Anfllsfi hl tidn ft option - 40 % Lik mång nfll som fö option - 17 % Fä nfll än vid 2-åskontoll - 17 % Blivit nfllsfi sdn 2-åskontoll - 12 % Fl nfll jämföt md 2-åskontoll - 10 % Åtfått nfll sdn 2-åskontoll - 4 % Käll: Ntionll kvlittsgistt fö pilpsikiugi 13

14 t ign sig h knsk bn i fmnn blås i pip ts hål md ä dt synd om dlstt i schwiz ko t fö to n gäns tdition... som fnösk titt bot följ j modt Ç btshg gojn kttngl bild spå pyd påltt fäglägg bli fönst ä tjugo på kvälln spo Ç inskt ok ingn hö på ondsint blivit påmind om till ggn dgs lipd fågl ll slg n i p föslutn upplvd bbt jält 100m 2 känn på sig bä påvn ä viss msko bt sig undligt bhöv våd flou buk bbts håll något som låg p lto ysk git t små klunk kylt tim sticks i stck stö i nsikt ställt in åkt tl blyg glning lågvttn gö musnt fosfo n cs lst undjodiskt kykoum gllsi ädl hästn önsks vid läggningsdgs ç Ç Ç fusn spts vädshus ä uppslgsbok todmul käldju ömklight vänlig btt xlbnd timid kttdju dgit glsbit ut hovdm md mn fisk zncptn t hopp vims omking d södut vg otäck lukt däpt kin längtt ft stö båt på båt bo hån lgt böd på öppnd pn do kli vid llgi fyll viss mning fån sto fos iväg föbd äggläggning Ç Ç m Ç klium gld mlodistump finns mkgndom vuhus gitt h stt nd- pis bultd öt vnlig h i op bott b- KRYSSET 2 Vsågod - hä komm tt nytt kosod och som vnligt vinn d t föst öppnd ätt lösningn två tisslott vd md möjlight till stovinst! Skiv odflätn i bildn på tt vykot och mäk dt Kysst 2. Lösningn skll v föbundsknslit tillhnd snst dn 15 ugusti und dss: Svnsk Epilpsiföbundt, Box 1386, Sundbybg. Vinnn psnts i näst numm v Epilpsi. Lyck till! 14

15 TÄVLING! Kn du hitt v dt stå och vinn två biobiljtt!? På vilkn sid stå dt följnd:? i fom v dopp som gs hl tidn Svt på fågn finns i dtt numm v Svnsk Epilpsi. Sänd tt vykot md svt och din fullständig dss till: SEF, Box 1386, Sundbybg. Svt vill vi h snst dn 15 ugusti. H du gjot llt ätt så ä du md i vå utlottning och bli du n vinn så skick vi två biobiljtt. Lyck till! Gttis! Monic Johnsson i Offdl vnn fö tävlingn! Två biobiljtt ä på väg till dig. På sidn 6 fnns txtn sjukdomn ä offntlig och dt v skådspln P Mttsson som bättd om sin upplvls v pilpsi. Motion hjänn md sudoku! GRATTIS! Gttis! Svåightsgd låg Mlln Svå Sudoku ä tt sots pussl som gå ut på tt mn sk plc ut siffo i tt utmönst. Rutmönstt bstå v 3 x 3 uto (s k lådo) som i sin tu bstå v 3 x 3 uto Dt gäll tt plc in siffon 1 till 9 på tt sådnt sätt tt vj vågät d, lodät d och låd på 3 x 3 uto innhåll vj siff xkt n gång. Lyck till! Lösningn finns på sidn Ç 3 6 häng ä och glädj fullt v y släng minnn gö Ç hn i d loppt d i4 9l fö kn h spännnd b t vå i n smtl sido skp dålig stämning g u ådl l m spid buk fö- Blnd ll flitig kosodslös h vi dgit följnd vinn till dt fö kosodt: Mgnus Asp, Hässlholm Chistin Gnstöm, Fällfos Ln Gytbgs, Lksnd Tisslott ä på väg! Hä ä lösningn på fögånd kosod! j smmlds öv scoutminio slg på gn till bk u skydd K A F F E G O T bilg tl om u p p g o m n lyft tonvis b tt p å u n g slgn l i s t i hä i b o h ingn fågt 4 f tjus fo tfnd vtäckt b l o t t d ç ingå ä 3 lövsl individ i n dgn f fdäs f b käl hlht mnick äck k o m p o n n t pjäsddju 7 4o l2 l 9skogs- 5 å 8 povins känns gj i itlin m 8j u5 k 3 s1 å nllbjön och fiffl gå ft b m not s å n g fusk skäp sv 3 7m p lukt v bitskt gott väljs 7 på b y o k t n mckn fågl i fånt bs vä u p söd g å s nsv vättn sy kö 2i 9 g4 6 stockholning lös- s l k o 8 5 d 9 plntyp pyomnmni gö väl ç övhus 8png 2 l 7d kpov kv 4 5 T 9 ävn1 j 3 s6 i böjn un stick v bokn 8 klium upp kn mn komm f ö t l u v läxn md bud 7 h gå i sin ttkt k l l n v l s b lysgs vttnflödtänkt vbl miss- ç vck 1 l6gupp 8ä l4v 2t 7 n 5 d9 3gäns om ått pist flint ossod cikusstång s p d t n v i åskgud kotspl ints dn kn 5 lbolg md o s t n hål i stö ädlgs o n vägg- o o själn målning... juidisk mn hinn lln po d g nmäkning i tid m övgång n kl till vdgs g o f f 2 spo m ç ç ç g sätts ljus i hyll o l blk s k 6 g å o k t t t g ö kigts gud s vis upp sig gå sönd tjt 1 k ä l t t p t s k s g ll pov t s t j ä v sänds i dio 9 t ö dk v i s o f s k fö lltid n blidväd otiskt btäck hingst övbn ättsnö blv ändn v stäng n v l n s önsk missgynnd hndl gd- v sätt gäns nnu- å l i g Ç 15

16 Skydd intgittn vid P Åmk, bnnuolog, Kolinsk sjukhust, Stockholm. Foto: S Lund En sto dl v ll md pilpsi h god nfllskontoll md läkmdl. And h nfll olik oft och d gå öv v sig själv. Mn dt finns också n gupp vs nfll int slut inom kot tid om mn int få kut mdicining. Fö någ kn dt ävn v så tt fl nfll hop sig und kot tid. Konskvnsn kn vi lltifån svåight tt åthämt sig till tt bhöv kut sök sjukhusvåd. Däfö ä dt viktigt tt kunn byt nfll så fot som möjligt. Dn nämst omgivningn ä hä n viktig mdhjälp, int minst om mn bfinn sig långt fån n kutmottgning. Pinsm sitution Mång känn säkt ign tt nfll hävts gnom tt mn fått dizpm (Stsolid, Dizpm) ktlt (i ändtmn). Dt kn upplvs som n xt påfstning till dn dn iblnd tung känsln nä mn vkn upp ft tt stot nfll. Dn totl fölustn v kontoll v koppn, töttht och föviing smt vtskpn om tt omgivningn i ll välmning hävt nfllt gnom tt tillfö läkmdl i ändtmn, kn upplvs myckt olustigt. Och iblnd också känns vä än vtskpn om tt mn hft ännu tt nfll. Dt finns isk tt mn känn tt intgittn gå fölod. Altntiv finns Utvcklingn h dock gått fmåt Dt finns ltntiv tillväggångssätt fö tt häv tt långt nfll ll sinfll. - Jg odin gän min ung ptint som h lång nfll ll isk fö upppd nfll, midzolm, som kn gs i munnn, säg P Åmk, bnnuolog på Kolinsk sjukhust i Stockholm. Vfö gö du dt? - Dt kn fung utmäkt som mdl tt häv tt nfll. Dämot sitt ffktn int i så läng. Dt kn h dn nckdln tt ny nfll kn komm om mn h tndns till nfll i si. Fst å nd sidn så bli dn töttnd ffktn v mdicinn också myckt kot och mn kn åthämt sig fot ft tt nfll. Fö mång upplvs dt också som myckt bätt tt kunn få mdicin i munnn i ställt fö tt dn sk gs i ändtmn, fotsätt P Åmk. 16

17 sto nfll Snbb ffkt Midzolm ä tt kotvknd läkmdl och finns i vätskfom. Mn nvänd n sput (utn spts!) och sput vätskn mlln kind och tnddn. Substnsn bsobs snbbt i blodt och ffktn v läkmdlt vk inom någ minut. Midzolm ä tt ppt som int b nvänds vid pilptisk nfll. Dt ä tt läkmdl som nvänds vid olik kot ingpp och povtgning som lugnnd mdl, t x vid tndbhndling, smätsm povtgning m.m - Mn vi nvänd dt också i intnsivvåd och fö tt stopp myckt lång pilptisk nfll, sttus pilptikus. Då nvänd vi dt i fom v dopp som gs hl tidn, bätt P Åmk. Möjlig bivkning kn v slöht, töttht och dn ndningshämmnd ffktn som också dizpm h. Anhöig kn g midzolm vid upppd nfll, mn sk lltid diskut tillväggångssätt md bhndlnd läk. Mn kn diskut möjlightn md sin läk och måst också få psonlig instuktion om hu mn sk nvänd mdicinn och hu dn sk doss. S Lund Pptt h mång födl ftsom nhöig, föäld, skolpsonl och ssistnt kn nvänd dt på tt nklt och m socilt ccptt sätt. Än så läng finns midzolm int tt tillgå i Svig nnt än på licns, mn dt kn dt v vät fö tt int yttlig lägg stn på bödn fö dn ung som få nfll blnd kompisn. Rådgö md läkn All mdicining h bivkning och dt ä föstås viktigt tt håll ögonn öppn. Foto: stockxpt.com 17 17

18 Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Foto: Mgnus Sndbg. Txt Zon Algic 29-åig Johnn Fossum ä skådsplsk och sångsk. Hon upptäd gän md gn dikt skivn och fomd fö scnisk gstltning. Johnn vill gän bätt om hu dt ä tt lv md pilpsi och hon välj hlst tt gö dt gnom sin dikt och i sin posi. I böjn känd jg n slgs oo. Dt v som om pilpsin åt sig in i själn... mn dt bhöv int v så, känn hon nu. Vi täffs på n lunchstung i cntl Stockholm fö tt tl om hu hnns liv md pilpsi s ut. Blnd dt föst Johnn säg ä tt pilpsin ä n dl v hnn. Hon h ccptt tt hon h pilpsi, mn hon ä int n pilptik, som n dålig läk klld hnn. Johnn Fossums blick ä nyfikn och intnsiv. Mökgön ögon som fscin. Johnn kn likns vid n litt vulknutbott v lust och glädj. Hon ä kftfull och viljstk. Eft vå täff sk hon s till n ttfstivl i Blin. Föutom tt Johnn h pilpsi h hon också dyslxi. Knsk int dn nklst bkgundn fö n pot och skådspl... Tnkn på tt läs till läk h också funnits i bkhuvudt på 18 Johnn d två snst ån, mn nä hon böjd md tt läs mtmtik, fysik, kmi och biologi blv dss ämnn yttlig n inspitionskäll fö posiskivndt. Hon h ävn blivit tillfågd om tt lämn någ v diktn till mtmtisk fkulttn på Uppsl Univsitt. Så konstn och ttn sgd än n gång. Accpt pilpsin Liksom sin dyslxi h Johnn ccptt sin pilpsi. J, dn ä ju n dl v mig, mn int hl mig, säg Johnn bstämt. Mång fmstånd och känd pson h hft pilpsi, som Lod Byon, Dostojvskij och vn Gogh. All hd d pilpsi och ll v d konstnä och kultuskp.

19 Kick Off Kick Off Kick Off Dt som gö dt spcillt ä tt sjukdomn ä så offntlig. Nä mn få tt nfll så gå dt int tt dölj och mn ä hlt utlämnd, säg Johnn. Öppnht viktigt Idg vill jg gän v m ktiv och v ut och tl om min pilpsi. Mn i böjn känd jg n slgs ädsl. Dt v som om pilpsin åt sig in i själn... Mn jg kämpd fö tt dn int skull t öv fö myckt. Jg vill lv tt så nomlt liv som möjligt. Dt ä sn människon omking som gö dt svå fö n. Nä mn nu själv h ccptt lägt. Johnn tyck tt dt ä b tt känd pson som skådspln P Mttsson öppt bättt om sin pilpsi. Dn h lltfö läng vit gömd i smhällt, i pivtlivt och på vå btsplts. Ändå finns dn dä nävnd, om vi vill s. Ansågs dömsk Nä Johnn v litn fick hon oft hö hu tnkspidd hon v. Hu hon kund fösvinn bot och v otillgänglig och dömsk. Idg s hon hu dss bskivning pss in på n pson md pilpsi och fånvottck. Mn då v dt ingn som visst hu dt föhöll sig gntlign. D föst sto nflln kom nä hon v fmton å. Dssföinnn hd hon hft fånvottck, mn ingn tänkt lltså på tt dt kund v pilpsi. Mn todd jg hd fått solsting nä jg föll ihop på gtn och svimmd. Johnns gn toi ä tt dt måst h sktt något nä hon lkt och blv ndgn fån n fönstbäd och föll hndlöst på tt stngolv och slog i bkhuvudt. Hon v då lvtolv å. Eft dt böjd Johnn v lltm fånvnd. Mn nä jg läst bnkunskp i slutt på sjun, såg jg tt dt i slutt v läobokn stod om sjukdom som pilpsi, dibts, cp-skdo och Downs syndom. Då tänkt jg: Oj, symtomn på pilpsi stämm in på mig. Mn så kn dt väl ändå int v... Hon h tidvis töttnt på sin pilpsi. Att lltid bhöv tänk på mdiciningn och tt lltid v tvungn tt pln gjod tt hon böjd tyck sjukdomn v lltfö hindnd. - Att v så bundn v mdiciningn ä n nckdl. Mn jg h ldig låtit dt bgäns mitt liv. Fö mig h dt lltid vit viktigt tt kunn v ut och s myckt på gn hnd, tt umgås md vänn, fst och dns. Dt väst md son ä tt mdicinn smält. Dt gjod d nä jg v på Bli... Mn nu h jg fått klt fö mig tt föpckningns foli sk v kv, säg Johnn md tt stot lnd. GÖTGATAN 56. Ögonblick som fösvinn Jg fönimm Vd? Min kopp finns kv, Jg ä v? Jg Vd ä mig? Ett MIG Ett JAG Skk vk dämp kämp Fll Kmp Vm ä dä? Hllå? Kn JAG sv MIG??? Kn någon sv mig? Vilkt JAG ä fånvnd. Som jgt ä fånvnd fö. Sv: - Oidntifid kvinn i 20 ås åld, på Götgtn 56 n ntt i sptmb P.S. Vkn på sjukhus, få s tt nmn och finn mig, ll? 19 Lust tt skiv dikt Hon fick lust tt skiv dikt om sin pilpsi någ å ft tt nfll i böjn på 2000-tlt, som skdd mitt i nttn på Götgtn i Stockholm. Jg blv skämmnd blåslgn. Dt ä ju int nfllt i sig som ä fligt, utn skdon som mn få und nfllt. Då väckts också tnkn på vt mn t vägn und nfllt. V ä min kopp, mitt jg, mitt mdvtnd? Dt v filosofisk fågo som jg böjd fund öv och skiv om. Fö sds ju pilpsi v n gudomlig sjukdom, sdn slängd mn folk öv stup, sdn så hmnd d på institution och blv stilisd änd in så snt som på sxtiotlt. Dt fnns n sådn okunskp, säg Johnn föundd. Socil nom I Svig ä lkoholn så viktig i umgängt. Mn smls king dickndt. Nä jg int dck blv jg också ifågstt. Mn dn mdicinn jg tog då, slt håt på lvn. Vfö utsätt min kopp fö dt, nä jg hd lik kul utn? Jg ä impulsiv v mig och vill v fi. Dt ä cntlt fö mig. Jg vill ägn mig åt ttn, sångn och jg tyck om sn kväll. Mn md pilpsin sk mn ju hlst iställt lv tt glbundt och inutt liv fö tt int fmkll nflln. Mn så bhöv dt bsolut int v, ingn fågl inlåst i guldbu, så tt säg. I sjukdomn ll tillståndt, som Johnn hll kll dt finns n bgänsning. Nu h jg funnit mig i tt vntullt kunn få nfll. Mn tt hl tidn tänk på tt t mdicin ä jobbigt, ävn om jg nu h böjt känn v nä jg bhöv t dm. Svåt tt hitt ätt mdicin Johnn säg tt hon fått ll tänkb bivkning v mdicinn. Hon gick i nd ing på gymnsit nä pocssn fö tt hitt ätt mdicining pågick som mst intnsivt. Jg v, och ä, ufoisk. Fö mig Fotsättning på näst sid!

20 Fotsättning fån fögånd sid! ä kompisn, lustn och glädjn viktig. Mn då und tonån fick jg mitt föst sto nsv tt fösök hitt ätt mdicin och ätt nivå. Då kom också blnd nnt viktuppgångn och dåsightn. Dt v jobbigt! Jg hd b lä som föstod tt min kpcitt v stö än jg kund pst då. Dt ä viktigt tt h b människo omking sig, som int stöt bot, utn stött n, säg Johnn md llvlig öst. Jg hd n mäklig nuolog som hlt föbjöd mig tt dick lkohol. Du ä pilptik, s hn. Mn min ny läk säg tt jg int ä pilptik utn n pson som h n stö bnägnht än nd tt få pilptisk nfll, vilkt också vdmtis själv sjukdomn. Hn tyck jg kn dick tt gls iblnd som ll nd. Dt ä viktigt tt hn undstök tt jg int v mitt hndikpp. Jg bhövd int gå omking och v mitt tillstånd Jg to tt dt finns n f md tt konisk sjukdom kn bli till ns psonlight. Att sjukdom kn bli till n usäkt fö tt int kunn gö viss sk. Att dt just sk ät sig in i själn. Mn visst, sdn ä dt ju tist tt int kunn t kökot Ställ kv på läkn Fö tänkt jg m på hu folk skull g på min nfll. Nu tänk jg tt dt ä OK. Dt ä n dl v mig. Folk få t nsv fö sin ktion om jg få nfll. Jg h vit ut och st myckt själv. Dt käv dock tt jg ä nog md min mdicining. Jg ins tt dt vklign ä viktigt tt h n b nuolog och tt mn int ä tt fösöksobjkt som mdicinn sk pövs på, utn tt mn få b infomtion ll hjälp. Jg h stt tt dt finns viss nuolog som int t sig dn tid som bhövs fö tt lä känn ptintn. Nä jg v 22 så hd jg n läk som int v b. Jg h lät mig tt dt ä viktigt ställ kv på sin läk. Och dt ä min gn kopp som vgö och sätt gänsn fö vd som fung. Dt hndl ju om mig. Nu fund Johnn på tt v md och v m ktiv i Epilpsiföbundt, knsk håll något födg ll liknnd. Hnns föäld h vit mdlmm läng. Hon undstyk tt dt ä viktigt tt fösök t till v på livt md sjukdomn, iställt fö tt motbt pilpsin. Givtvis måst mn mdicin, mn Johnn tl om inställningn till livt md pilpsin. Egn inställning viktig Dt gäll llt ont ll gott som dbb n. Dt gäll tt s dt positiv, dt hndl om tt ccpt livt. Dt h jg böjt föstå nu und sn tid, blnd nnt gnom tt skiv dikt. Dlvis hndl d föstås om tt bbt min sog öv pilpsin, likväl som d kn hndl om hu dt känns tt dick t u glskopp, mtt ll kälkn md llt vd dt innbä. Jg fund på tt skiv n ttmonolog. Fån dt föst nfllt som mn todd v vämslg. Jg vill fösök nyst mig bkåt i histoin fö tt föstå händlsföloppt och pussl ihop min gn livshistoi. Föst mningn ä dn fädig. Txt: Zon Algic Foto: Mgnus Sndbg Intktion v olik ämnn Inom mdicin innbä intktion hu tt läkmdl påvk tt nnt. Om mn nvänd fl läkmdl ä dt viktigt tt känn till dtt, innn tt läkmdl kn kombins md tt nnt. Dt kn gäll t x p-pill ll viss smätstillnd mdl ll olik ntipilptik. Mn dt ä int b läkmdl som kn intg md tt nnt läkmdl. And ppt ll öt kn innhåll ämnn som påvk viss läkmdl. Johnnsöt ä tt sådnt xmpl, dä mn påvist minskd ll utblivn ffkt v bl ntipilptik. Gpfukt ä n nnn. Dn innhåll tt ämn (nzym) som gö dt svåt fö koppn tt byt nd läkmdlt som ld till ökd mängd läkmdl i koppn vilkt i sin tu kn ld till bivkning och påvk bhndlingn. En nnn öt ä Jättnttljusolj som nss kunn sänk kmptöskln. Däfö ä dt viktigt tt mn infom bhndlnd läk om vilk nd läkmdl mn t, ävn ntumdl. Om mn få mdicin utskivn v nnn läk fö nnn åkomm sk mn också upplys dnn om tt mn få läkmdlsbhndling fö pilpsi. 20

21 Pinc upptäd på n musikgl i Los Angls, Foto: Scnpix AP Chis Clson Pinc vslöj sin pilpsi Pinc hd pilpsi som bn. Dn lgndisk ockstjänn, Pinc, vslöjd hlt oväntt och nylign i dn miknsk TV-shown Tvis Smily show tt hn hft pilpsi. Dn nu 51-åig Gmmis -och Oscsvinnnd musikn bättd stillsmt om sin upplvls, lgnt klädd i vit sidnskjot md hög kg och svt kostym. - Jg födds md pilpsi. Jg bukd h nfll nä jg v litn och min mmm och ppp visst int vd d skull gö och hu d skull hnt dt, mn d gjod så gott d kund md d lill d hd. Pinc, ll Pinc Rogs Nlson som ä hns iktig nmn, ä n miknsk sång, musik och låtskiv som hd sin stohtstid und 1980-tlt. Till d mst känd lbumn hö knsk Pupl Rin och Sign O Th Tims, mn hns musikpoduktion ä nom och hn h hft föstplcing på d flst topplisto väldn öv. Hn fick t itu md mång sk i livt och tillskiv sitt fon och lit övdivn btnd tt hn blivit td som bn. - Tidigt i min kiä fösökt jg kompns dt gnom tt v så pålig och bullig som möjligt. Pinc bätt också tt hn ldig föut h tlt öppt om sin pilpsi, mn tt hn nu tivs md tt hn kn flkt öv fnhtn och tl om dm öppt. - Jg gick in i mig själv och läd mig själv tt spl musik, fö tt kunn komm öv kmtn som tds. Pppn som v n skicklig pinist lämnd kv pinot nä hn lämnd fmiljn. Pinc v fst bslutn tt bli n bätt pinist och ft n dl täning uppmäksmmd gnnn hns fmgång. Hn höll ut och övd ständigt. Snt tld gnnbnn om honom md bundn iställt fö fölöjlignd. - I dn stund jg fick stöd fån omgivningn föstod jg tt llt v möjligt. 21

22 Föbundsinfomtion Epilpsiföbundts styls Odfönd Chtin Pålsson Ahlgn 1: vic odfönd Bngt-Olof Dvidsson 2: vic odfönd Ingvo Aih Odini ldmot Böj Vstlund Svn Pålhgn Ann Eksll Gt Hit Supplnt Pul Åslund Knt Bäckud Stig Efimsson Mgth Andsson Näst numm v Epilpsi utkomm i sptmb och dcmb. FÖRBUNDSKANSLIET Välkommn tt ing oss: måndg, onsdg och tosdg kl 9-11 smt , smt tisdg och fdg kl Utöv kontostid kn mddlndn lämns till tlfonsv. Gäll dock j bställning v infomtionsmtil tc. Tlfon Epost: ORDFÖRANDEKONFERENS Föbundsstylsn nodn n odföndkonfns dn 2 oktob, Alndi, Stockholm. Huvudtm fö konfnsn ä dt föslg till intsspolitiskt hndlingspogm som mittts till pilpsiföningn. Epilpsi inifån och utifån - infomtösutbildning Studi- och infomtöskommittén inbjud föningns ktiv infomtö till n utbildningshlg 2-4 oktob på Wiks folkhögskol utnfö Uppsl. Mdicinsk spkt och psykosocil spkt blyss jämt infomtöns uppgift. Däutöv blyss pilpsibtt u tt intntionllt pspktiv. M infomtion finns hos din föningsodfönd. Ingid Bumn ny odfönd i Hndikppföbundn (HSO)! Ny odfönd fö Hndikppföbundn ht fån och md dn 13 mj, Ingid Bumn. Hon fttäd Ingm Fäm. Ingid Bumn h n bd fnht v folkölsbt och h und fl å suttit som odfönd i iksdgns socilutskott. - Dt bsolut viktigst ä tt få upp d hndikppolitisk fågon på dn politisk dgodningn, säg Ingid Bumn. Fö tt dt sk lycks kävs dt tt vi nvänd dn styk som finns inom ll mdlmsföbundn och gmnsmt pioit och hitt konkt föslg och lösning på dt vi vill föänd fö tt få tt smhäll fö ll. Ingid Bumn, ny ld fö Hndikppföbundn Ingid Bumn ä dn tdj kvinnn som t plts som odfönd i Hndikppföbundns snt sjuttioåig histoi. H du något tt bätt? Du knsk h n histoi tt bätt? Något som h nknytning till pilpsi, föstås. Knsk något du h upplvt som tåkigt, klokt, oligt ll på nnt sätt intssnt fö nd tt t dl v? Sänd gän din txt till dktionn; Gän md bild. Skiv gän kotfttt. Om du bli publicd komm n tisslott på postn md möjlight till stovinst. Välkommn md ditt bidg! Rdktionn 22

23 Png tt sök! Bo du i Uppsl län? Ä du ung? H du pilpsi? Foto: Ands Dmbg/Uppsl Touism 2 1 Om du svt j på dss t fågo finns dt god möjlight tt sök stipndi och bidg till minn 9v Lnnt 6 Lsson. 8Skick 1 nsökn till föbundsknslit Vill du vt m? Ring oss på tlfon ! Rätt lösning till Sudokumixn på sidn 15! Lätt Svå Mlln Ung md pilpsi? Mjl oss! 23 Vi finns öv hl lndt! Vå stävn ä tt finns till hnds. Om vi ligg långt ifån, slå n signl till nämst pilpsiföning så knsk vi kn hjälp till md infomtion, åd och stöd! Epilpsiföning/ kontktpson Blking län Dln Enköping Gotlnd Gävlbog Götbog Hllnd Hlsingbog Hultsfd Hänösnd Jämtlnd Jönköping Klm län Klm m omnjd Klskon Konobg Kungälv/Stnungsund Linköping Lund Motl/Vdstn Mlmö No Skån No Älvsbog Nobottn Noköping O-län Oskshmn Ronnby Sto-Stockholm Skllftå Skån län Sundsvll Söd Hälsinglnd Uddvll Umå Uppsl Västbottn Västnolnds län Väst Blking Öbo Östgötlnd

24 Adssänding: Nmn Adss Postdss Tlfon Rtun till SEF, Box 1386, Sundbybg POSTTIDNING BEGRÄNSAD EFTERSÄNDNING Vid dfinitiv ftsändning åtsänds fösändlsn md ny dss

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm Ingenjösmetodik IT & ME 2007 Föeläse D. Gunn Mlm 1 Dgens föeläsning F10 Mtemtisk modelle v föänding Ex tillväxten v fökylningsvius elle studieskuld Populät kllt äntetl 2 Inledning mtemtisk modelle Kn nvänds

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Kulturkatalog. Våren 2016

Kulturkatalog. Våren 2016 Kutuktog Vån 2016 1 Myckt väkomn ti våns pogm, ngd v Notäj kommun, mn mång sjävkt också i smvkn md vå kogo t x Bibiotkns vänn, ABF, Kim Kutu & Nöj, Riksttföningn m f. En händsik vå md kutuinsg fö igg fmfö

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

martin östlund 2008 1 Disposition

martin östlund 2008 1 Disposition mtin östlund 2008 1 Disposition! Pototyping medium/high fidelity! Användupplevelse! Intektionsflöde och flow! Användbhetsutvädeing - Usbility testing! Tillgänglighet 2 Metode fö pototyping! Medium fidelity

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

i-type egen sektion egen tidning

i-type egen sektion egen tidning i-typ idustill koomi lud 1 vå 2003 g sktio g tidig DET HÄNDER I VÅR... csskållsluds ludskjj kjj kjj lougcsskållsludskjj t-b t-bbsilik bsilikvllgtvllgtlougcss csskålls kållsludskjj kålls kjjcsskållsluds

Läs mer

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här?

Trend Trendsetter. Mina mål. Vad är biker-jacka? Fergie. Mina mål just. Visste du det här? Tnd Tnds Svs I vnlig fll bu buy-pyl b ligg ch sl lös i hndvsn. Mn nu h jg öp n supsö svs s jg n spp n hnd, sc ch håbs i! D så sön slipp un i hndvsn så f n s h någ. 2 Up d M ål Jg bu siv n i n l nc ni d

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 2

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 2 ELEENTÄ - SVÅE FÄGGENETIK Del 2 v i Gönkvist ång nlg funge så tt nä två nlg ed olik vekn föekoe i s nlgs så doine det en nlget öve det nd. De doinende nlgen klls doinnt och de nlgen so ge vik klls ecessiv.

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour

parkour Biotop Existerande Äldrebostäder volleyboll Biotop Vatten Våtområde Fotosyntes Sinnesupplevelser Odlingsbäddar Biotop parkour Cmpus Prk Skr Liv och lärnd Viktorisjön mot väst är dt xtrovrt rummt. En smlingspunkt för ktivitt, bdning, picknick och lkplts. Dltt v gångvägr förgrns omkring sjön och dt skps bättr tillgänglight och

Läs mer

1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar.

1905 Det första verkstads avtalet sluts. LO bildas. 1889 Sveriges socialdemokratiska. 1893 Den första arbetslös hetskassan startar. 8 DOKUMENT: fckligpolitik mkn 1881 Skäddn fö nk btöl, gitton Augut Plm, håll tlt Hd ilj ocilitn? i Mlmö. 1889 Dn ocilitik ognitionn And intntionln bild i Pi och pån ttgi fö dmokti, btkydd och äldfd. Dt

Läs mer

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 2

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 2 LÖNINGR TILL RLEM I KITEL L. Kftn h stolkn. Dss iktning ltivt koodintln ä också känd och givn v vinkln. Kftns - komponnt ä då sin, mdn - komponntn ä cos. Vi kn skiv kftn på vktofom: + sin cos ll komponntfom

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Benfri. Karré i bit. Färsk svensk, i bit, av gris. Max 3 kg/hushåll. 18-pack ÄGG /FÖRP. Stjärnägg Jfr. pris 1,11/St. PÅgen fina 10:- /ST

Benfri. Karré i bit. Färsk svensk, i bit, av gris. Max 3 kg/hushåll. 18-pack ÄGG /FÖRP. Stjärnägg Jfr. pris 1,11/St. PÅgen fina 10:- /ST i! u n j l e h p s Peng tt Benfi Ké i bit 39 Äpple Royl Gl Fäsk svensk, i bit, v gis Mx 3 kg/hushåll Itlien Klss 1 Mx 3 kg/hushåll 15:- 18-pck ÄGG 20:- Spghetti Stjänägg Jf. pis 1,11/St Bill 1 kg Mx 1

Läs mer

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit

RIVSTART B1+ B2 Textbok Facit RIVSTART B+ B Txtbok Facit Kapitl A Jag böjad täna tidigt, tt halvå innan loppt. I böjan spang jag väldigt långsamt och fösiktigt. Jag spang baa kota distans. Eft n månad va jag myckt staka. Jag spang

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ.

På en landsväg. % Œ. œ œ. j œ # # œ œ j œ. œ J. œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ# œ œ # œ œ œ œ. œ œ œ œ. œ œ j. œ œ œ j œ Œ ? # # œ œ. œ J. œ œ. œ œ. œ œ. Sälvklrt g sunger från herlgt köpt noter S ul På lndsväg % 1 På lnds väg n mot kväl l n ly ser ö ver Hpply sngng 1 På lnds väg n mot st n 2 St kväl l 3 Stnn ly ser n kommer ö ver stl t Trd: Puerto Rco

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

Veronica s. Dikt bok 2

Veronica s. Dikt bok 2 Veronica s Dikt bok 2 Det är bra att ha en syster Min syster betyder så mycket för mig. Jag vet att hon betyder likadant för mig. Om jag vill henne något så vet jag att hon finns där för mig. Jag är glad

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 Tor 25 sep 2014, kl 13:15-17:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 Tor 25 sep 2014, kl 13:15-17:15 Tentmen i Mtemtik, HF93 To sep 4, kl 3:-7: Exminto: Amin Hlilovi Undevisnde läe: Håkn Stömeg, Jons Stenholm, Elis Sid Fö godkänt etyg kävs v mx 4 poäng Betygsgänse: Fö etyg A, B, C, D, E kävs, 9, 6, 3

Läs mer

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb.

Bandhunden. j œ. œ. œ œ > j œ. j œ. b b. œ. œ. œ. œ œ œ. œ œ. # œ œ œ œ œ œ Œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ. œ œ j. œ œ. œ œ. œ œ Œ Œ œ. & bb. b b b b b b b b 4 4 bb Œ > m Œ pno sm d lb m bnd kt hund hr t gnsk vl d grö n bb Œ J prns gå Hn ck, Œ Œ trå kgt, mr ker m dröm med mer om ros ett tg lnd länk Œ En långt om säl ln mår hn bndhund vl le m

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Gott till nyår! EÊaT]b :dab_a^vap\ Det här får du inte missa 2010! Vi har hela listan! sidan 2. Det smakar som en alkis från Kivik luktar

Gott till nyår! EÊaT]b :dab_a^vap\ Det här får du inte missa 2010! Vi har hela listan! sidan 2. Det smakar som en alkis från Kivik luktar Ondg 0 dcmb 00 Vck Ågång www.lokltidningn. Vi ä hmm på Limhmn och Bunkflo Våt koncpt till fmgång! www.gfb.! l i c p Nyå Dt hä få du int mi 00! Vi h hl litn! idn Dt mk om n lki fån Kivik lukt FASTGHETSBYRÅ

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet

Föreläsning 11: Grafer, isomorfi, konnektivitet Förläsning 11: Grfr, isomorfi, konnktivitt En orikt nkl grf (V, E) står v hörn, V, oh kntr, E, vilk förinr istinkt nor: ing pilr, ing öglor, int multipl kntr mlln hörn. Två hörn u,v V är grnnr om t finns

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

IDÉFORUM 2 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120612 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur

IDÉFORUM 2 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120612 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING IDÉFORUM 2 ERIKSBERG Dum 120612 Pls Eiksbgsskoln Dlg Mdbog, Uppslhm Pocssld Sgisk Akiku Idéfoum 1 Smmnfning 1 IDÉFORUM 2 - UPPLÄGG Ef idéfoum1 dn 12 mj v d nu dgs ign fö invånn i Eiksbg

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning

C100-LED Duschhörn med LED-Belysning SVENSKA C100-LE uschhörn med LE-elysning COPYRIGHT CAINEX A ARUMSPROUKTER, LJUNGY, SWEEN MONTERINGSANVISNING Totl höjd: 1900 mm 6 mm härdt gls A 900 800 700 884 784 684 C 900 800 800 884 784 784 39 8 Prod.#

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Laboration 1a: En Trie-modul

Laboration 1a: En Trie-modul Lbortion 1: En Tri-modul 1 Syft Progrmmring md rfrnsr, vlusning, tstning, kt m.m. Vi hr trolign int hunnit gå ignom llt, viss skr får ni br cctr så läng. S ävn kodxml å kurssidn. 2 Bkgrund Vi skll undr

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg

Sånghäfte. Hotellet vid havet. Texter av Britt G.Hallqvist med musik av Lasse Dahlberg Sånghäfte Hotellet vd hvet Texter v Brtt Hllqvst med musk v Lsse hlerg Hotellet vd hvet Innehåll Hotellet vd hvet Spöker Trät I Rövrekuln KurMurörn Lll råerg Bndhunn Skogen full v träd Jg Näcken Musslns

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

kvarter Sommarlivet leker LISEBERG I VÅRA EXTRA BIL AGA Framtidens Bredband VINN SÄSoNgSKoRT! FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL

kvarter Sommarlivet leker LISEBERG I VÅRA EXTRA BIL AGA Framtidens Bredband VINN SÄSoNgSKoRT! FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL I VÅRA kvt LISEBERG VINN SÄSoNgSKoRT! HYRESGÄSTMAGASIN FRÅN BOSTADS AB POSEIDON JUNI 2013 EXTRA BIL AGA Fmtidn Bdbnd Sommivt k FLYTT TILL NYTT SMULTRONSTÄLLEN HUS I HUVUDROLL Väkommn ti Poidon Huvudkonto

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15 Tentmen i Mtemtik, HF9 7 jn, kl 8:5-:5 Eminto: Amin Hlilovi Unevisne läe: Feik Begholm, Jons Stenholm, Elis Si Fö gokänt etg kävs v m poäng Betgsgänse: Fö etg A, B, C, D, E kävs, 9,, espektive poäng Kompletteing:

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Mgzi FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 17-18 HEJ FÖRÄLDER! SID 14 SÖK IN IDAG! SID

Läs mer

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott.

En dag så gick vi runt på skolan och pratade. Då så såg vi en konstig dörr. Den var vit och hade en svart ruta och den luktade inte gott. Hej! Hej! Jag heter Peter och jag är tio år. Jag går på Tallbergskolan. Det finns många snälla på våran skola, men våran vaktmästare är jag väldigt rädd för. Han ser sur ut. Jag har en bästis som heter

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB

Säkerhetsföreskrifter för Danderyds Sjukhus AB DS2013-1389 10_Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB 1 v 23 Nmn på dokument Säkerhetsföreskrifter för Dnderyds Sjukhus AB Enhet: Urspr. version SGS, Stb (dtum) 2011-08-17 Fstställd/Gäller från:

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer