HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA"

Transkript

1 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit md i pogmmt i tio å. Md toppbtyg få gymsit sikt ho u på tt komm i på läklij på uivsittt. Btic h ig mi v si ppp. ch b svg mi v si mmm. Btic gick i föskol ll föst klss ä mmm dog, ho mis it säkt. Btic ä ygst i syskosk som blv ut mmm och fick väx upp hos most som också hd fl g pojk tt t hd om. Dt kud v tufft tt v d flick, säg Btic. M jg fick lä mig spk fotboll. ch slåss! ä ho gick i d klss kom ho md i kyks pogm fö föäldlös b. ftsom ho hd dt tufft hmm fick ho böj på flickskol md ickodig (Bu Gils high school) ä ho kom till gymsit. Pojktt h hl tid stått fö kostd. Ut pojktt hd mitt liv säkt vit misblt idg, säg ho.pojktt h blivit som mi d fmilj. Dt h hjälp mig till tt b liv och gtt mig utbildig. Dt ä jg tcksm fö. Btic gick ut gymsit md ståld btyg. Ho v bäst i klss, och u ä siktt iställt på uivsittt. Dt t åg måd tt få ut btygt få gymsit, och yttlig åg måd i Btic k sök om plts på uivsittt. Ud d tid bt ho som volotä i Bogsuds Hous. Dt ibä tt ho hjälp ydi md dl dmiisttio i pojktt. Ho hjälp också till md mtlgig, städig och d sysslo i pojktt. Btic h d bstämt sig fö tt sök åg olik utbildig, m ho vt vd ho hlst vill bli. Jg vill läs mdici och bli läk, säg ho. Dt ä mi pssio! Btic h som måg d b i pogmmt psolig fdd i Ulichm. ch i jui fick Btic täff Wck och J Fitzso fö föst gåg. - Dt v otolig upplvls tt täff Btic, säg J. Dt käds i hl kopp och vi fick fi kotkt md gåg. J ä föbluffd öv Btic fi skolsultt md tk uppväxt. - Dt fis så myckt divkft i b, it b i Btic. u sk vi i fmilj fösök hjälp h vid så gott vi k. Jy Bgg, väldsstjä få Ac of Bs ä Voi-mbssdö. Voi blv svt på fudig Jy hft låg tid kig hu ho skull ku hjälp till tt bkämp sjukdom och fttigdom i Afik. ft tt möt md Voi blv ho mbssdö i hl väld. Sid 5. fot(o)vdig gom Voi md Su Bom. Följ md Su på fägstk och måld vdig gom Voi. Sid 6. Aic och Mi klud ggd få hjätt äs om golvsyst som tgit till sig Voi-pojktt md hl hjätt och t sig tid mll si so ut jod, tt äv bsök Voi fö tt s i vklight vd pg gå till. tt ggmg som givit dm tt ytt pspktiv på livt. Sid 4. St fö st byggs fm u h vttt ätlig kommit till fm och d föst st h kommit på plts. äs m om byggt på sid 8.

2 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM tt viktigt och bikd islg i vå vksmht Bogsudsskol h ud d sst 20 å btt md ittioll fågo på olik sätt. Höjdpukt ud åt ä vå ittioll kväll dä lv gom musiklisk upptädd, tt, fösäljig v skäkt sk, lotti m.m. bt ihop pg till ågot ittiollt smbtspojkt. Höst 2004 sökt skol y smbtspt. I smbd md dtt fick vi kotkt md J-Åk Tholl och Voi. Dt föst åt v dt äv tt smbt md fy vgågslv på gymsit, vilk hd Voi som sitt pojktbt. Fö Bogsudsskol h kotkt md Voi och Bogsuds Hous sd utvcklts och ä idg tt myckt viktigt och bikd islg i vksmht. Psol få skol h vid tt fltl tillfäll bsökt Bogsud Hous i Voi och vi h hft bsök däifå. Dss möt h ibuit födjupig v våt smbt och lv h gom d hä dikt kotkt fått tydlig kopplig mll sitt bt och utvcklig i Voi. Md glädj h vi kut följ hu itsst fö Voi spidits ud å äv till d kommuskto, äigsliv, pivtpso och ogistio. P idhl, kto Bogsudsskol ydi täd hopp och glädj 19 å gmml blv ydi Wughg föäldlös och fick då t hd om si hlvåsgml lillsyst Flo. Idg ä ho koodito fö Voi-pojktt. ydi kom i kotkt md pojktt ä Ms Mkofi sttd tt pojkt fö tt stött b som mist si föäld. tt v b som kom md i pojktt v lillsyst Flo. ä Bogsud s Hous köpts i åt däpå fick ydi jobb dä. Pllllt h ydi åtupptgit si studi och ä idg välutbildd ug kvi. Ho h bsökt Ulichm vid tt p tillfäll och impot stot på llt ifå skollv till fötgsld md si kuskp och mbitio och sitt ödmjuk föhålligssätt. Pojktt h fivillig mdhjälp som jobb på plts ut i by Dt hl böjd md tt pg få d Ittioll kväll gick till dt ysttd Voi-pojktt. Idg ä Voi självkl dl i udvisig på Bogsudskol. Vi h lät oss jättmyckt och dt ä b tt ku hjälp d, säg oh Böjso. D sst å h btydd dl v ismligssulttt få d ittioll kväll gått till Voi. Ifö vj å t lvådt bslut om vt pg sk gå. Vi h diskutt dt i ll klss och dt visd sig tt d ll flst äv i å tyck tt dt mst v pg sk skäks till Voipojktt, bätt Vilm Mtthijs Holmbg. D välbsökt ålig vmgt käv håt jobb m lv klg it. D bätt tt d bk, tillvk påskpyt och d lst och sml gåvo till lottivist och fösäljig, tt bt som vj å gtt tiotustls koo till b i Voi. ä Solvig jughg, som själv vit i Voi vid två tillfäll, iflik tt Voi it b ä tt hjälp-pojkt ut tt lv få md hmbsök. v mi uppgift ä tt ogis dtt och h kotkt och glbud möt md fivilligbt. Utbildig ä ohöt viktig då d säkställ bs fmtid och föbätt livsvillko båd fö dm och fö ds fmilj. B bo ju hos våddshv som oft ä sto fmilj, så dt hdl ju idikt om btydligt fl ä b d föäldlös b, m ho. I si äht till b s ho vd pojktt kokt ibä. Dt hdl om utstt b och dt ä häligt tt s tt dtt fktiskt g dm tillbk ds ld, tt d få ytt hopp! Jg vt ju vd pojktt h btytt fö mig och Flo psolig. Bogsuds Hous ä som tt kälksfullt hm fö oss och fö måg d b! Dt h gtt mig möjlight till tt migsfullt bt. Dt käs fit tt ku v md och hjälp b som, pcis som jg själv, h mist si föäld. ut omt myckt v utbytt, vilkt också pägl udvisig. Då jg v ylig hd vi md oss pg som smlds i i smbd md musikl. Fö dm köpts skoluifom, myggät och måltidssättig. Dt ä ftstiskt tt ku komm hm och bätt fö b pcis vd ds pg h väts till! oh Böjso ä v lv som bsökt Voi och h bättt om s och vist bild fö si u pågå btt md Fm och ydi ä fövätsfull: Fm komm tt ibä btstillfäll fö mäisko hä, m fmföllt komm d tt btyd myckt fö b. D g ikomst och möjliggö tt b få lä sig om odlig, djuhållig och likd, vilkt ä jättviktigt. Dssutom bli dt ju tt utbildigs- och ktivittsct. ä Fm stå fädig få dt positiv koskvs på olik ivå. Dt bli späd! A Thd Bogsudsskols lv jobb md glädj fö tt hjälp b i Voi klsskmt då h kommit hm få s. Dt v oligt tt s hu dt s ut dä. ch tt vi fktiskt hjälp dm, säg h. B k kostt tt d h dt väldigt b i Svig, tt d h måg sk och tt dt it ä självklt fö b i väld tt gt um, ll s g säg. Att Voipojktt h lät dm myckt om Ky åd igt tvivl om. A Thd Dt hdl om tt g b histoi, tt lägg gud fö st v ds liv Voi-pojktt hdl om så myckt m ä tt b hjälp föäldlös b. Dt hdl om tt g dm hoppt åt. Att g dm gud till ds liv. D flst v d 40 b i pogmmt h fölot båd föäld. D bo oftst hos ågo släktig, oft momo ll most. B få stöd och hjälp i d miljö dä d fis ftsom vi to tt dt ä bätt ä tt sml dm på ågo istitutio. Hjälp psss ft bs olik bhov. Dt k hdl om llt få mt och kläd, till sjukvåd och mdici och tt hlt hus som dl b fått däfö tt omstädight vit såd. All få mist hjälp md skolkostd, sägkläd, mdss och myggät. D hiv-positiv få säskild omsog, mt och mdici. Gom tt hjälp gå till hmm dä b bo, och fmilj oft ä gsk sto, ä dt måg fl ä d föäldlös b som få stöd gom pojktt. Dt ä luthsk kyk i Voi som bdiv btt. Kyk sk g sus och ä hlt bod v gåvo till dt socil btt. I pojktt fis fö ävd sx ställd. Föståd ydi Wughg h dssutom tt stot tl fivillig mdhjälp till si hjälp. I vj by dä b bo FAKTA M KYA Bsök i Voi mis: ius yg Mi föst ityck: Väm, d fysisk och fmfö llt d få mäisko. All glädj som fis tots vskd v dt som vi t fö givt. Doft, spcill Ky&Voi-doft fö mig. Fäg båd på ll vck mäisko och tu. Moik Gutbg Möt md ll ftstisk mäisko och ll upplvls. B i pojktt, välkomdt hos Msivs fmo, gudstjäst i Kismyi, Msiby. ist k gös låg, s m ldig glömm. fis dt volotä som mot lit sättig h d dglig kotkt md b. ggmgt i Ulichm sttd 2005 ä Bogsuds Hous köpts i. Dt ä tt sus- och ådgivigsct och vt i btt md b. Dä hålls också smlig och smii fö båd b och våddshv. I Bogsuds Hous fis också föskol md äst 50 b få äomådt och d flst btl Ky ä tt stot ld md yt på c km². Huvudstd iobi ligg mitt i ildt och h c 3 miljo ivå. I ldt totlt bo dt äm 39 miljo mäisko. dt ä publik och h två officilll spåk, glsk och Swhili, m dt tls cik 60 olik spåk till i ldt v d olik stmm. dt blv självstädigt få Stobitti d Att & Cls s till Voi - Ky få oss tt glädjs m, kä m, vilj m, våg m, uppsktt m. s - tus ityck! tt möt - tus käslo. blick v glädj väm hl själ. lit vgift. Dt fis två ställd föskollä och föskol ä idg självfisid. I Ulichm lds Voi-pojktt v stygupp tillstt v Svsk Kyk och FS Busäskyk. Gupp sv fö smodig, uppföljig och kotoll v ismld pg, och g stöd och åd i kotkt md svig i Voi. Allt bt i Ulichm ä hlt idllt. Vj ko som smls i gå ovkott till btt i Voi. 12 dcmb Vlut ht Kysk Shillig (KS). dts högst bg ht Mout Ky och stäck sig 5199 mt öv hvt. Ky ä uspugt fö åg v mäisks ll tidigst föfäd. I söd Ky och vid lduvi på d sid gäs mot Tzi h m fuit cik 2 miljo å gml lämig ft mäisko. I dg fis dt cik 42 olik stmm md olik Juli Psso Jg komm it på åg od fö tt fökl käslo som uppstod ä jg v i Voi. Md tåfylld ögo och tk på bätt fmtid gö m dt lill m k i vtskp om tt dt äck fö tt få liv i tt bs ögo. Su Bom v mitt livs vkligt sto upplvls. Stk och gipd mi få olik väld som jg tidig b kut ftis om. I mi vdg h jg äst dglig kofotts md mi ityck. ch jg vill ldig glömm... Misböck bätt bs g histoi. Bs g livshistoi dokumts i misbok som d gö själv tillsmms md ågo släktig och ydi som ä pojktsvig. Tillsmms it, skiv och klist m i bild (om dt fis) i böck. M skiv också m på pso, plts och d dtlj som k v ktull. Misböck bid på så sätt till tt stäk bs idtitt och hjälp dm tt komm ihåg si histoi ä dt it fis åg föäld som k bätt. All b h si g misbok, somuppdts glbudt. ä b bli så sto tt d läm pojktt få d md sig dl v si histoi som s ksk vit botglömd. kultu, spåk och idtitt. Mst käd ä ksk Mssj, som blivit ågot v symbol fö Ky, md si fäggld kläd och smyck, fst d i vklight ä gsk lit gupp. As ä ldt välkät fö si xpot v kff och t få odlig på högpltå i ldts väst dl. Dt fis äv tt myckt ikt djuliv, och ldt h åg v d Afiks fist tiolpk. Mti Ftzé Jg tyck tt livsytm ä bhglig i ky, igt stssd. Mäisko m täff ä väldigt oft gld och tcksmm fö små sk. 2 3

3 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Kälk och spkt Allt tog si böj ä mi b gick på kyks btimm fö st fm å sd. Då fick jg hö om Voi föst gåg, och täff ldsjäl i pojktt, säg Mi klud på Bolo som spos Voi-pojktt. Vi hd sd läg kät tt vi vill gö ågot. Dl md oss till mäisko som h tuff föutsättig ä vi. ä vi fick kotkt md Bitt och J Åk Tholl och Voi käds dt hlt ätt i mg. All som ä dlktig i pojktt ä ftstisk. Jg to på dt lokl och ä, säg Mi. Dt v och ä fotfd viktigt fö oss tt ku följ tt hjälp vklig komm fm. Vi h till och md vit på plts i Ky. Jg, Mi och mi dott i bätt Aic. Dt v omskkd upplvls. M vill hjälp llt och ll på gåg, äv om m vt tt dt it gå. tt spcillt mi få d s ä då vi åkt mitt ut i igsts tills vi skymtd jodhydd, öd ut på sv. Dä bodd mmm sm md fl b. Vi hd md oss mjsmjöl och mdss. Dt ä svåt tt föstå iktig öd i m möt d själv. Hl fmilj sov dikt på mk md b åg skyk som skydd. Dt lill vi gv och hd md oss gjod skilld. Väm och tcksmht som mött oss v otolig, vslut Aic. Hu följ i md i pojktt? Dls h vi ju vit, sd få vi löpd ppot. Vi sk också s ä Fm böj t fom, säg Mi. i s ju myckt båd två. Möt mäisko få olik kultu md olik föutsättig. H dt påvkt? M få pspktiv på sk och tig. Jg h lät mig st upp och täk ft, fåg ut. M fmföllt vill jg dl md mig till mäisko som it ä så lyckligt lottd som vi ä, säg Aic. Mi fotsätt; M föstå vilk tu m h som ä född i tt sådt ftstiskt ld som Svig md tt socilt skyddsät som sks i måg utvckligsläd. Aic flik i; Vi komm få fmilj dä vi h lät oss tt s dt god i mäisk. Att md tt öppt si s vj mäisk fö vd d ä. Kälk och spkt ä två od som btyd ohöt myckt. Myckt hd kut s olud ut i väld om vi pktisd od fullt ut i hdlig. Mi fotsätt: Vi fösök spid budskpt om Voi-pojktt hos vå kud och lvtö. Allt fö tt pojktt sk ku väx vid. Äv vå mdbt h ggt sig i fom v dt som klls tjug. Hu s fmtid ut md Voi? Vi vill s Fm bli till. Följ mäisko ut i livt. Vi sk åk tillsmms md vå b ig, fö tt vklig vis hu olik föutsättig vi mäisko h säg Aic. Voi ligg oss iktigt vmt om hjätt och så läg vi h möjlight, så vill vi givtvis hjälp till vslut Mi. Gö Mttiso Bogmäst i Voi g sitt stöd till byggt v fm Bogmäst i Voi Thoms Mwtl och vic bogmäst Piscilh Mwdi g Voi-pojktt sitt full stöd Dt ä it läg t pojkt. Tillsmms k vi gö skilld fö våt folk, säg toppolitik som ylig bsökt Ulichm. Thoms Mwtl gtul Voipojktt till tt h köpt fm i ätt omåd. Dt ä tt väldigt b omåd tt utvckls i. Std håll på tt utvckls åt dt hållt. Måg komm tt flytt dit och vi pt om tt dt bli hlt y std dä. H m också tt utvcklig v fm till tt kuskps- och utvckligsct, it b gy d föäldlös b i pojktt, ut äv smhällt i stot. Dt ä väldigt b fö våt smhäll. i h kommit fö tt hjälp oss, så u ä dt it b t pojkt, ut äv våt. Jg gt 100 poct stöd. Få i åg poblm så kom till mig så sk jg gö vd jg k. Dt hä pojktt sk bli bståd och hållbt och gy våt folk. Äv vic bogmäst Piscill Mwdim ä böd öv hu Voipojktt hjälp utstt b i Voi. Ho tyck liksom Thoms Mwtl tt Voi-pojktt gö dt som kommu gtlig bod gö. Jg ä öd öv vd i gö fö d föäldlös b och hu i bmöt d. Vi h ju själv it möjlight tt hjälp våt folk på dt sättt. i h våt full stöd. Tillsmms k vi gö skilld, och å målt tt gö pojktt hållbt på låg sikt och g b bätt fmtid. Vill du bli fdd till tt b i Voi? Som psolig fdd g du tt bidg vj måd till Voipojktt. Du få foto och ifomtio om tt spcifikt b i pojktt. Skäkt st få hjätt. I slutt v 2011 sttd kmpj st få hjätt fö tt sml i St till byggt v fm i Voi, Ky. Md tt sultt på öv ismld koo vid åsskiftt h vi ftstiskt b gud tt utgå ifå säg J-Åk Tholl, v ldsjäl i pojktt. Dt uik ä tt vd ko gå dikt till d som bhöv pg. Ig som bt md pojktt få d ko i sättig! Ditt fddstöd gå it dikt till dt skild bt, ut väds i pojktt som bt ä dl v. gåg om åt få du uppdtig om hu dt gå fö bt. Gom ålig ppot få du också vt hu btt i pojktt utvckls. Gom tt bidg på mist 100 koo i måd tygg du pogmmt lågsiktigt. äs m om dtt på Dt symboliskt byggd Duplotot i Ulichm, dä så måg ftstisk mäisko bidgit md byggst till fm. Jy Bgg mbssdö fö Voi ä Jy Bgg fick fåg om ho kud täk sig tt bli mbssdö fö Voi-pojktt bhövd ho it fud läg. Fåg v tt sv på ågot ho själv läg fudt öv. Jg tilltls v systskpt mll Voi och Ulichm. Dt hä ä modll, tt cpt, som bod spids och väds på fl ställ. Täk om vj std kud h sitt gt Voi! Jy Bgg ä fö d flst mst käd som sågsk i popbdt Ac of Bs. Md om listfmgåg ld gupp väld fö si fött. Jy ä fotfd sågsk m k um också kll sig föftt och föläs. Ho h blivit uppmäksmmd fö självbiogfi Vi hl väld dä ho bskiv kädislivts fm- och bksido. Som offtlig pso såg ho möjlight tt gö gott. Dt född tk på tt gö ågot åt situtio i Afik fö tt fl å sd. Dt v som tt vk upp och upptäck tt ågo stt postit-lpp på mi p. Jg v b tvug tt gö ågot. Jg såg ju vt dt v på väg i Afik. Vi k it b sitt och s på. Bsök i Voi mis: Sofi Johsso Allt ä olud i Ky, dt d som ä sig likt ä himl. Fstä vi lv så olik liv bo vi ll på smm jod, ud smm himml. Bigitt Igll Jg täk oft på möt md b och vux d väm som mött oss. Hu stolt och gld d v tots tt vi tyckt tt d hd så lit. Dt g oss tkställ fö vd vi gö md vå sus. Jy kotktd Svsk kyks huvudkoto i Uppsl. M dä v dt hlt klt ig som täd på hs idé. tt p å s då ho st ut i Ky tillsmms md svsk kö föstod ho vd d md. Dt it ä så klt. Jg isåg tt dt k v ohöt komplict, tt dt it b ä tt d igåg gj. M jg såg också pojkt som fugd och täkt tt ågo gåg dyk dt og upp ågot som jg k få bli dl i. tt p å s täffd Jy Bitt och J-Åk Tholl som bättd om Voi-pojktt. Dä v svt på dt jg gått och täkt på. Jg käd; k jg bid md ågot så vill jg självklt gö dt. Voi-pojktt ä tt b xmpl Victoi Sli Att täff ll positiv, gld, ggd mäisko i Voi ä mi fö livt. Fmilj som t hd om föäldlös b, tots tt d kppt h plts fö si g fmilj, g mig hopp om välds fmtid. på hu väl dt k fug. jg h 100% fötod fö ll som bt md pojktt Ho tilltls också v tt vj litt bidg komm fm och tt ll k v md och bid på sitt sätt. ägg m i fmm hä, så komm dt ut fmm dä. Dt ä it måg pojkt som m k säg dt om! Md tt kotktät öv hl väld och gom tt som kädis också v mdil pso k ho tl om Voi-pojktt i olik smmhg, vilkt ho också gö. Hs fs h också ggt i pojktt, v dm få USA övsätt Voi s hmsid till glsk fotlöpd. Jy vill v md och bid till tt spid Voi-modll i bd smmhg. Dt ä ju tt pfkt kocpt. ll cpt, s. Jg ösk tt dt gv ig på vttt och sultd i tt dt hä sättt tt jobb kud spid sig. u bi ho fö tt få Fm fädig. Dt ä ödvädigt fö tt komm vid, m ho. Dä hdl dt vklig om hjälp till självhjälp. ch om utbildig som jg to ä livsviktigt, it b fö tt få tt bt, ut också fö tt skff sig ifomtio och vädig. Dt ä vd jg ösk mig mst v llt i 40-åspst. Att Fm bli fädig. D komm i fölägig tt btyd så myckt fö måg, måg b och ds fmilj. lisbth Holm Jg kä om tcksmht och vädight hos mäisko i d fö mig olud miljö! Upplvls få bsök i Voi g mig tt ik liv! Så måg stk möt md mäisko. Mi Böjsso I Voi ä vtt, mt och kl mtill tig hos måg bistv - Dt vi h tt övflöd v. Ädå ä Voi fyllt v glädj, tcksmht, givmildht och tillit till Guds godht. Dt sk jg hä ibld. Jg gick gom Voi md Ms. Ctum ä öig gyt v smuts och plåtskjul och skbbig bil och mopdtxi och togfösäljig v llhd skäp. All hälsd, v gld, tog i hd och log blädvit ld, hä och v std h och ptd. ftåt ptd vi om vfö folk mött hoom md så glädj. Dt ä fö tt vi bhöv vd, svd h. Mi följdfåg v gsk självkl: Du h vit i Ulichm två gåg. På vå gto gå d flst md säkt huvud, ågo ksk ick i ft i m stss vid. ch då h du ädå it gått i Stockholms tulbkulvt. Dä ä dt äu vä. Vfö ä dt så? Hs sv högg tg i oss ut bodt: Dt ä fö tt i it bhöv vd. Vi bhöv vd hä också. Dt fis igtig i livt som ä viktig ä ltio. It kiä, it positio, it ykt, it ikomst. Mäisko bkom d blädvit ld i Vois gäd v it säk på tt få mt fö dg. Ädå v ds möt och ds ltiosbygg dä vligt smutsig ftmiddg ståd. Vid bodt ftåt stt vi västläig och fick uppfiskd lktio i dt viktigst md tt v mäisk. Som päst häd dt tt jg sitt d vid dödsbädd lldls i ågo sk dö. m it sit ä föduklt v sjukdom ll smätlidig k dt bli k och ilig smtl. Aldig h jg mött ågo som sgt: Täk ädå om jg btt lit m. Gtt mig hä fim. gt odtligt md tid på tt bygg upp mitt kpitl. Dämot h jg mött sog i blick och Vfö sd ig till mig? Vfö lät d mig fösvi i i btt som ig tckd mig fö sd? Jg kä ju it mi g b. Ms läd mig dt dä i Vois smutsig gäd. Viktigst i livt ä ltio. Du bhöv d. Ksk ä dt så vi sk böj lv Guds vilj i vå liv idg? 4 5 A Thd Cl Sjög

4 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Msiv ä m käd i Ulichm ä i Voi! Fö åg å sd fick h sto plts i Ulichms Tidig ä h stt och lkt md Duplo fmfö Bogsuds Hous. H fis på hmsid och i kmpj st få hjätt ä h fotfigu. gummivkstd som också tillvk och sälj sdl v gml bildäck Möt md mäisko och miljö i Voi gomftsgt i stdsdl sofi Vi vd i öst dl v Voi. I stdsdl Sofi. Dt mst v bbyggls i Voi ä klssd som svtbygg. Uppföd ut tillståd och ut pl. Måg ä v tillfällig mtil som l och tä. ch dt ä, som övllt i Afik, gott om kougd plåt. Dt mst ä åtvät. Slitt. Byggdsmtil. Buksfömål. ppt och lgt. klt och spåkslöst. it skäpigt. odt m tivsmt. Vdg gå i stillsm luk. ågo tvätt kläd. äil i d öd jod. Små hdlsbod och kl sluståd md skiftd utbud. Hä säljs övskott v gpoducd vo. Fukt och gösk, böd och täkol. Måg htvk som möblsick, gummivkstd, biltvätt, cyklptö, fisö, b, Txt och Foto: Su Bom tidigskiosk och till och lit klmfim som gö skylt. Höo och ko lit hä och v. Som gå fitt omkig och lt mt. Folk cykl, gå. Bä sk på huvudt. Tuk-tuk d thjulig ä vlig som txi. Att gå ut hä ä späd. ä jg b tt få t bild bli dt äst lltid j. D flst upptäd, pcis som vi själv, lit svt. Ömssidig yfikht gö tt vi hm i tvlig möt. tt ld. Dt ftts td. tt b på ygg. Pt i mobiltlfo. gt stå bud. Fl b slå följ md oss lit på vståd och op: How you? ch så fiss d blygt. Dt ä dmmigt och vmt. ågo ld sopo och dt lukt fät. Vi släck töst md Col li 8, ä tt udtg H igå i Voi-pojktt fö föäldlös b, m bo ihop md si mmm Moic. Båd ä hiv-positiv, m k lv tt föhålldvis b liv tck v pojktt. li och Moic bo i tt d um, i tt hus i by ä ldsväg till Tzi. Dä gå h också i skol. M h komm få by Mgo b bit ut i bush. Båd li och Moic h dbbts v hiv-viust. Fö åg å sd såg livt hopplöst ut fö båd två. Då vi täffd dm todd vi tt dt v båd föst och sist gåg vi såg dm. Så dålig v båd två. Moic hd gtlig på sätt och vis d gtt upp livt. Ho blv föskjut få si släkt på gud v viust. Ig vill ll vågd h md dm tt gö. D fick hlt klt g sig iväg. M d fick hjälp v pojktt. D fick ågosts tt bo, d fick äigstillskott fö tt kl bomsmdici som h gjot dm gott och u lv d tt b liv, åtmisto jämföt md hu dt v fö åg å sd dbbds li v smm sjukdom, m sy äddds tck v tt h sbbt fick sjukhusvåd och mdici, visslig dy m ffktiv. tt otäckt ä ä kv få ifktio, m ögt ä hlt. li vk it by sig om ät och idg ä h spllig lit kill, full md spig i b. Moic h lit stöjobb md tvätt och städ, och så odl ho lit mjs utfö hust. Fmilj h också åtföts md si släkt, som it läg oo sig fö tt bli smittd. D som få kuskp bhöv it v ädd. kusi till li bo tillsmms md li och Moic i dt lill ummt fö h också sk ku gå i skol. ch ibld på hlg bsök d mobo och most i Mgo. Dä h d också si gtt som d fick v pojktt fö tt p å sd. Msiv Klv ä 8 å och bo i by Kismyi bit få Voi. H h ig sysko och ä hs mmm dog fick h flytt i hos momo och mof. Ppp v bot sd läg. Momo och mof h fl g b, så u bo Msiv också tillsmms md si moböd och most. ä h kom i i Voipogmmt 2008 bodd llihop i tt litt ut hus v l och hlmtk. Då bodd d 8 pso i smm um. åg fick sov i säg, d fick sov på jodgolvt. M 2009 fick Msiv och hs fmilj tt ytt hus md två um lldls itill lhydd. Pg till byggdsmtilt kom få Ulichm och mdlmm i kyk hjälpt till md btt. Smm å fick Msiv och hd fmilj åg gtt v pojktt, som u h föökt sig och blivit fl. Komm dt b g i tilläcklig omfttig k fmilj odl mjs, m tyvä ä g bistv i Voi och fl å i d h sköd dlvis tokt bot. Då få Msiv xt mtpotio få Voi-pojktt. tuligtvis h h också fått mdss, sägkläd och myggät, pcis som ll d b i pogmmt. ch it mist viktigt ä tt h få ll skolkostd btld. M mof och momo ä gml. Så Msiv bhöv fotstt stöd. Volotä få kyk gå däfö glbudt hm till hoom och titt till hoom. ch g momo hjälp och åd. Dt g Msiv d tygght h bhöv fö tt få tt b liv. d i Moic och li kom i i pogmmt fölod Moic sy på ögt på gud v ifktio oskd v viust. Så livt h åtvät till li. ch i Ulichm h h si fdd som by sig om hoom! vli fick y kläig på köpt Få blogg 26/ Vi hd vit och köpt mt och mdss och åkt hm till 10-åig vli, tt v d yst b som tgits i i pogmmt. Ho bo md si stosyst Chisti och hs so som ä 2,5 å i utkt v Voi. Hust bstå v två um och ä i bdövligt skick. Dt v tätt md plstpås och säck fö tt håll ågolud tätt. M mdss v fö sto fö dt lill ummt och säg dä vli sov. ft lit diskutd bstämd vi oss fö tt åk tillbk till ffä och byt mdss till mid. illkill böjd stogåt ä mmm skull åk bot i buss, så Mi, Jos och jg bstämd oss fö tt st kv och vkt hust md d d åkt iväg till sto glädj fö båd vli och ichd som 2,5-åig ht. Ä stö glädj blv dt då d kom tillbk. D y mdss v billig ä d föst, så vli fick y kläig på köpt. Pg komm få Gällstds skol och fl mdss dls ut i ovmb. J-Åk Tholl Chisti och hs so bdvid lycklig vli md si y mdss i si y kläig. dickfösälj fukthdl tuk-tuk-chuffö fiss 6 7

5 HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM Fm dä fmtidshoppt väx sid vid sid md mjs Bogsuds Fm stx utfö Voi sk tygg fmtid fö d föäldlös b i Voi. Hittills h pogmmt vit hlt bod v bidg få Ulichm. M i fmtid sk dt bli olud Fm skll bli tt kuskps- och utvckligsct fö d föäldlös b och smhällt omkig. Dä k b täffs och h oligt. Dä sk d få viktig kuskp i HIV/AIDS, kologisk odlig och myckt t. Bogsuds Hous i i Voi h blivit fö litt. Md llt fl b och våddshv h dt blivit llt svå tt smls dä. Däfö iköpts fm 2009, kvdtmt sto tomt i tt ttktivt omåd stx utfö st. Tomt h hägts i till skydd få båd dju och mäisko, Tsvo tiol Pk ligg stx itill. Pssiosfukt klätt i stkt som omgäd fm, och vttmlo väx på mk tillsmms md böo och d gödo. hl dl fukttäd h pltts och d äst å k d föst ppyo sköds. Mjs hö till huvudföd i Ky och tuligtvis fis dt också mjsodlig på fm. På omådt spig också skock gtt. Dt ä gtt som kommit tillbk till Fm ft gtpojktt fö åg å s, då ll b och våddshv fick gtt. D föst killig gick tillbk till pojktt och dt ä d som u fis på fm och vät på tt bli utdld till y b. dlig, djuhållig, och kl poduktio v ågot slg, sk bid till fmiljs fösöjig och dssutom skp btstillfäll. Ctt sk äv fug som tt klt gästhm md övttigs- och smligslokl fö xt bsök, och på så sätt g pojktt tygg koomi lågsiktigt. I föst tpp pls tt gästhus md mist 40 bädd, smt smligslokl, mtsl, kök och lokl fö dmiisttio, dssutom kv fö tt ku ml mjs till mjöl. I tt läg pspktiv fis dt äv plts fö skol och psolbostäd. Vttpump som pump upp vttt i vtttot divs v solcll. Äv i övigt byggs fm i tt kologiskt hållbt pspktiv. gvtt sk ts tillv och vloppsvtt sk miims. Visio ä tt på sikt poduc biogs v dt som komm få toltt, djuhållig och odlig. Dt sk g gs till mtlgig och gödig tillbk till odlig. Föhoppigsvis sk gs äv omvdls till lkticitt och tillsmms md solfåg och solcll gö fm självfösöjd md gi. Tyck: H Tyck. Poduktio: Fiwt DDI. Skibt: J-Åk Tholl, A Thd, Gö Mttiso, P idhl, Cl Sjög. Pä Johsso. Foto: Su Bom, J-Åk Tholl Jy Thild Så måg ftstisk mäisko och ögoblick jg ldig glömm. Som ä Msiv md fmilj fick gtt och tt ytt hus! Håk Mby Bsökt i Voi och Ky v omskkd. Smtidigt v dt ftstiskt tt s hu myckt gott pojktt gö md bgäsd mdl. Hu b och fmilj få däglig tillvo och dä hjälp k v skilld mll liv och död. v-ki Gottig Dt gå it dg ut tt jg täk på Voi och vä jg lät kä dä. Båd väskpsltio och ll möt som bikt mig md y fht, kuskp och y syvikl ligg mig väldigt vmt om hjätt. A Thd Jg blv böd öv tcksmht och tillit. Vi gäll fö mist lill. I Voi ä m gld öv tt vk på mogo och kl sig d dg. D fiksk kultu och iställig till livt ä ågot vi k lä oss myckt v. Bli v D 5 sto Ä du smidig som tt ljo, ll vill du bli lft? u k du hjälp oss tt skp tt kuskpsct på Fm i Voi. Vi h stt smm fm olik sposopkt och låt mt v svs fm sto dju Th Big Fiv som d klls i Ky. m i div tt fötg, ll ä ogistio som vill v md och P t h P A p D d s u P A T H J A S y c B U u F F s c hjälp oss tt gö Fm i Voi, Ky till tt kuskpsct så ä ll bidg m ä välkom! Pkt gå få 5000 till koo. Summ vgö om m bli lopd, ljo, buffl, oshöig ll lft! På vå hmsid: k du f f H S H Ö I C I G 0 S l p F A T h t i d läs m om pojktt och vd som igå i d olik pkt. Dä k du också mmäl ditt itss fö tt v md och stödj oss i våt hjälpbt. Pss på om du vill bli iktigt omtyckt buffl! Dtt mgsi h skivits och stt smm hlt idllt v pojktgupp iom Voi-gupp. Tyckig h till sto dl spots v H-Tyck och Ulichhms tidig h spost mdsädig v mgsit i Ulichms tidig Bsök vå hmsid fö tt läs m om Voi-pojktt. Kotkt: / / Välj mll två olik sätt tt hjälp till: FS Busäskyks PG Mäk tlog Voi så gå pg ovkott till d föäldlös b. Sätt du i pg på Bkgio , så gå pg iställt ovkott till byggt v fm i Voi. Mäk tlog Fm 8

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

i-type egen sektion egen tidning

i-type egen sektion egen tidning i-typ idustill koomi lud 1 vå 2003 g sktio g tidig DET HÄNDER I VÅR... csskållsluds ludskjj kjj kjj lougcsskållsludskjj t-b t-bbsilik bsilikvllgtvllgtlougcss csskålls kållsludskjj kålls kjjcsskållsluds

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

En ny utmaning till leverantörer och entreprenörer av bostadshus

En ny utmaning till leverantörer och entreprenörer av bostadshus E y utmig till lvtö och tpö v bostdshus å cks o otm d dlig s m lt ty och v k ifi c lt lt lö p k vä. H tt s å tt m mått gp tt om stäm ll p sl läg öj c é fö id ch M. tt o tt pt. o lig. tt få på lmå s g t

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka

Ämne: Svenska åk 5 Läromedel: ZickZack Skrivrummet åk 5 Beräknad tidsåtgång: 160 minuter per vecka Pdgogisk plig: Skiv gum, bä, bskiv, fökl, isu och åbä x, åk 5 u v i s Å k l s I k B ä ö F b m gu A äs T E G 1 B Äm: Svsk åk 5 Läoml: ZickZck Skivumm åk 5 Bäkd idsågåg: 160 miu p vck LGR 11, l 1 Skols vägud

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19

Magazine ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA NORRKÖPING STOCKHOLM GÖTEBORG MALMÖ ÖREBRO FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 RYTMUS ESTETISKA PROGRAMMET SEDAN 1993 ESTETISKA PROGRAMMET INRIKTNING MUSIK ELLER ESTETIK OCH MEDIA Mgzi FRÅN RYTMUS TILL JURIST SID 19 FRAMTIDA KARRIÄRER SID 17-18 HEJ FÖRÄLDER! SID 14 SÖK IN IDAG! SID

Läs mer

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i

SNS 22 januari 2014. Catharina Lagerstam S N S. j a n u a r i K ås: Klväg A, 3 tockholm Mobl: 73-9 9 9 cth.lgstm@gml.com Cth Lgstm Cth Lgstm, vå, All ghts sv 9 s Ekoomsk / st boföstå It: Rovsgstkk Jsk övväg ttpkt Cth Lgstm, vå, All ghts sv ttpkt Rvsos fl? V som skll

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

En tillflykt & räddning

En tillflykt & räddning v dg m, v & väd #1 vå 16 Ny d g! 4 v v f E fyk & äddg J Sv m muk & Gud mä = vd V d u bgpp ävmäk Täv ch v! D ädg ökd I d hd hå du v - h y dg få Hukv p m båd ch må v, p m f ä hä vå v ch ku häd m ä på gåg

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 229 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 37-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

ρ. Farten fås genom integrering av (2):

ρ. Farten fås genom integrering av (2): LEDNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL 6 (4-76) LP 6.45 y t Ifö dt tulig kooditsystmt md koodit s = id tid t = då bil stt, och bskto t och ligt figu. s Bgylsillkot ä O x t = s = s = Accltio gs dt llmä uttyckt

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka

omfattande del av fastigheterna Steninge 8:594. 8:595, Steninge S:2 och del av Steninge 8:1 i Märsta, Sigtuna kommun, Stockholms län v a v g ä Kyrka i ä v ä Smådshdli D B 2012/0508-214:M Dljpl fö Siskol Glx omfd dl v fsih Si 8:594 8:595, Si S:2 och dl v Si 8:1 i Mäs, Siu kommu, Sockholms lä V i K l - v L Bjö d u C s H o S ä s V S u J u o V s u V u

Läs mer

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook!

dalafrisören Dalarna nr 2 2012 Planket Hösten 2012 God Jul & Gott Nytt År!!! Håll dig uppdaterad på Dalafrisörena forumet & gruppen på Facebook! dlfisöe 2 2012 Plket Höste 2012 Håll dig uppdted på lfisöe fouet & guppe på Fcebook! Augusti 23/8 Aftewok Leksd 28/8 Aftewok Boläge 29/8 Aftewok Mo 30/8 Aftewok Ludvik 30/8 Aftewok Ggef Septebe 25/9 Aftewok

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

UNICA Ny skola F-6 Mariestad

UNICA Ny skola F-6 Mariestad T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan.

Höst- och vinter- STUNDER 2012/2013. Tävla & vinn. Årets julklapp! Snow Electric 31 895:- Se även paket- erbjudandet på sista sidan. STUNDER 2012/2013 Tävl & vi på www.tibtik. Åt jlklpp! Sow Elti 31 Höt- o vit- 895:- S äv pkt- bjddt på it id. www.tibtik. www.tibtik. MADE IN SWEDEN Åt t md Sti Vill 12 + 85 Svk klik md Bi & Sttto-moto,

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. /kg GRILLKARRÉ RÖKIG. Scan. Ursprung Sverige. Ca 530 g. Av griskött. /frp. Scan. Ursprung Sverige. Ca 400 g.

VÄLKOMMEN TILL. /kg GRILLKARRÉ RÖKIG. Scan. Ursprung Sverige. Ca 530 g. Av griskött. /frp. Scan. Ursprung Sverige. Ca 400 g. Md du vät på mt VÄLKOMMEN TILL GRILLFESTEN! IKOSER PÅ ÄDELKRÄM MED APR GRILLAD KRUTONG Buffécpt till somms ll gillfst hitt du på ICA.s 79k /kg GRILLKARRÉ RÖKIG Huvudätt Sc. Uspug Svig. C 530 g. Av giskött.

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

En ny utmaning till leverantörer och entreprenörer av bostadshus

En ny utmaning till leverantörer och entreprenörer av bostadshus E hå llb ffä E y utmi till lvtö och tpö v bostdshus åt fö s l bju h t i Sv d mod o ch m mäkt i utfö iljövä flbos d, s l i l ä å lös tdshu t d i ä d, kom s m d hö kv fot oc å lä flxib sätti litt h b o l.

Läs mer

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion!

Med frihet att välja. Centerpartiet i Östergötland. Östergötland ska vara en grön framtidsregion! Östegötlad ska vaa e gö famtidsegio! Fö e göae famtid Med fihet att välja Det ä vi som vill abeta fö Östegötlads bästa i iksdage! Rösta på Cetepatiet de 19 septembe! Dia ladstigskadidate få Cetepatiet:

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia

Stad. Dalmö folkhögskola Lyngsåsa, llaralnge kommun Inventering av mark och landskap 2011-02-15. Diarienr. topia Dmö fhög Lygå, g mmu Ivg v m ch 2011-02-15 S D Ig Ab h bä v BTH Bygg AB, Ag Bg. Ug h ufö v R M, T L. Fgh bö ch v övg 2011-02-08. Vg h m fygb. Aäggg bå v f fgh m mmg å 26 257 vm. BTH Bygg föväv fgh v Fägmé

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag!

SKOLRESA. på Gotland! Boka er resa redan i dag! SKOLRESA på Gold! Bok d dg! Skolpk All d gå! I pk gå följd: Bå /, luch/mddg v på övf Ekl pvä Buf Vby Hm-Kppby-Vby Hm Log um/ugo md hlpo F é hl vl ll Kppby Somm- & Vld fö hl kl! Mgolf på Kppby Ävymgolfb

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

människor påverkas av hur du röstar!

människor påverkas av hur du röstar! E hv j so vs v h ös! V Eo 7 j V fö g och EU! M 4-7 j v EUs 27. D v 375 jo bog EU so h chs v och ös Eo. A f bs s Eo s vg v. Ih v, sh v bs s, bsjög, fcg gh, jöv och ovv. D b g x fgo EU och Eo och bs o v

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

F F idid - - LLöö 55 7 -- S mil: j: Söö nn0-0- Dgs fö ås s å Bc ch Cl Jun fäg Vi fi md å mängd v yl! g å vy fsdh c s s å fån ngöing l C s c B ch Jun å Gön-fi ch ic-fi Mögl-fi Kn j mbins md nd b. Dmid l

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1

VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 VINJETTER SVERIGES RADIO MAGASINET #01 2015 1 KNOPPEN & KROPPEN INNEHÅLL 25 BLAND DE MEDVERKANDE: JENNY MATTSSON, chfdktö, pt 05 PÅ RADION I VÅR 07 PUBLIC SERVICE å fuk dt 08 RADIORÖSTEN Ki Ohl ULRIKA

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

6 Strukturer hos tidsdiskreta system

6 Strukturer hos tidsdiskreta system 6 Sukue hos idsdiske ssem 6. Gudsuku Vi h se e idsdiske ssem i de fles fll k eskivs v diffeesekvioe [ ] [ ] [ ] De k uligvis häd de ol sseme eså v fle seie- elle pllellkopplde delssem, me de föäd ie esoemge.

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Mening med ditt liv G/H. o n G/H

Mening med ditt liv G/H. o n G/H =132 J f s s Meg ed d v /H s s s Kr-ur Svesso 1.De vr e gåg e - e po so yc-e v - e vr för 2.To-år - e gc så sbb för-b, h ev - de v - e så - so h / s s ss s s s s J J f b J f J p o o o J p o o o b s s s

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Sverige som en globalt hållbar energiaktör. Export av hållbar el- och värmeproduktion

Sverige som en globalt hållbar energiaktör. Export av hållbar el- och värmeproduktion Svi so loblt hållb iktö Expot v hållb l- och väpoduktio Öppt bv till Svis kthv Rppot Svi so loblt hållb iktö t upp tt bäd ktullt ä och utsätt vå civilistios övlvd vå ipoduktio. Hä bhdls töskl och hd ökd

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100

a t a 21 50% Guldtvätt Guldtvätt Stöd Din förening, Ditt Lag eller Din klass genom att köpa Klubbrabatten. för Betala för 100 50 k b 0% j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och s d kobi j spl K dl och, läk to 204-08-3, tidi j tobk dd Gilti Gäll ll bju till butik t b Riv ut och

Läs mer

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik

2013-08-13. 2013 Eva Oscarsson. Ungdomsarbetslöshet. Mått, orsaker och politik 213-8-13 213 Ev Oscsso Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ugdomsbslösh Må, osk och poliik Ev Oscsso Ev Oscsso och Sco 213 Tycki: [Tycki, ål] Upplg: [Upplg] ISBN: [ISBN] www.sco.s Föod Ugdomsbslösh ä hög i

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8

Barn i Nöd. Ursäkta oss! Varje dag kommer runt 70 barn och äter lunch SID 4-5. Vi hjälper fattiga familjer att betala barnens skolgång SID 8 B i Nöd INSAMLINGSSTIFTELSEN SVENSK INTERNATIONELL BARNHJÄLP N 4/12 Ågåg 41 KÄRLEKENS HEM, BRASILIEN Vj dg u 70 b c ä luc SID 4-5 NYTT ARBETE I GHANA; Vi jälp fig filj bl bs slgåg SID 8 Usä ss! Vi gj fl...

Läs mer

Höstlov i Motala 2010

Höstlov i Motala 2010 Höstlv i Mtl 2010 1-5 vbr S prgrt ch läs tt s sr udr årt på: tl.s/ug Bwlig Mtl Bwlighll Öppttidr Mådg 1/11 13.00-16.00 Tisdg 2/11 12.00-16.00 Osdg 3/11 13.00-16.00 Trsdg 4/11 12.00-16.00 Frdg 5/11 12.00-16.00

Läs mer

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa

18.11.2o13. I europa. www.pohjola-norden.fi/europa 18.11.213 d p I p www.phj-d.f/ep d p p 18.11. 2O13 13.- 19.3 Scdc M Cg C Ep-, Skddkj 6, Hgf d dk äd h k g v g d å kk k, å d vd på yäg ch d ffg k. D dk d ch dk ög h väck väd. Sdg ä d dk k ädå fö k föädgyck

Läs mer

Årgång 69 nr 5/2007. Söker bonden fru? The Burning He-Goat Uppsalas hetaste

Årgång 69 nr 5/2007. Söker bonden fru? The Burning He-Goat Uppsalas hetaste Ågåg 69 5/2007 Sök bo fu? Th Buig H-Got Uppsls htst ultunesare ultunesare 55 4 12 Htt tips! Få tig i äisks histoi h hft så btyls so föåg tt bhäsk l. Följ v kost sult i tt vi ku bbo plts kll klit på vå

Läs mer

Kärnkraften efter COP21

Kärnkraften efter COP21 Käkfte efte COP21 e itesst möjlighet elle e bsolut ödvädighet? Mttis Ltz Alysguppe, Uppsl uivesitet COP21, succé elle misslyckde? Mål 2 gde me mbitio fö 1,5 gde Etble bidde åtgde fö vje ld All läde ppote

Läs mer

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i

F & 34 ø øl ø øl ø V. ø øl ø. &øl ø# øl ø øl ø ? F. &speg - lar Hår - ga - ber - get. ? ú ø ú ø ú ø. Hårga-Låten. som - mar - nat - ten, i L L L L V Hm l är blek VSpel man n är HårgaLåt L L L mar nat t, n g matt, L Text: Carl Peter Wckström Sats: Robert Sund (.2) L L # Ljus L nans vat t sg be satt L # Hm l är blek Spel man L n L är V mar

Läs mer

Malin Hagman 17 år, Surte

Malin Hagman 17 år, Surte Vr md och uts Al Luci 2010 1 A Wdström 17 år, Alfors Studrr: SKF Tkisk gymsium år 3 Mi bäst sid: Gld, omtäksm, tusistisk Mi sämst sid: Morgotrött Drömyrk: Civiligjör Drömrs: Mldivr Vm får förlj md: Mi

Läs mer

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga

Ångestrapporten 2013. Om kvinnors erfarenheter som patienter och anhöriga Ågestappote 2013 Om kvios efaehete som patiete och ahöiga 1 Måga eve sitt iv med ågest Måga fe kvio ä mä dabbas ågo gåg i ivet av e ågestsjukdom. Nämae 1 800 kvio ha i de hä udesökige svaat på vad de ha

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm Ingenjösmetodik IT & ME 2007 Föeläse D. Gunn Mlm 1 Dgens föeläsning F10 Mtemtisk modelle v föänding Ex tillväxten v fökylningsvius elle studieskuld Populät kllt äntetl 2 Inledning mtemtisk modelle Kn nvänds

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

p Följ Kraft Där, Strå

p Följ Kraft Där, Strå Sånger söndg e domsöndg 0 Söndgsmorgon J.Hydn/J.O.Wlln Söndgsmorgon Musk v J.Hy. Svsk text v J.O.Wlln. Öpp r! Hel An skl bn skl nä kors ms d r m, ljud! bön, ljud? känn m vs, n rym m Se L Hur An m tds t

Läs mer

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller?

Mitt barn skulle aldrig klottra!...eller? Mitt brn skull ldrig klottr!...llr? trtgi! ls n n tu n g n r h y Täb g och in sn ly b, g in n k c y m ts Gnom u i lyckts v r h l ri t m t g li å rt klott unn. m m o k i t r tt lo k sk in m Hjälp oss tt

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Markiserna hjälper dig att hålla solen ute. Nordgården - ett bohemiskt paradis SIDORNA 6 7 SIDORNA 20 21 SID AN 10 HÅLL VÄRM I VINTER EN.

Markiserna hjälper dig att hålla solen ute. Nordgården - ett bohemiskt paradis SIDORNA 6 7 SIDORNA 20 21 SID AN 10 HÅLL VÄRM I VINTER EN. NR :E 1 81 ÅR G LÖ SN KR R 15 Mkis hjälp ig tt håll sol ut Nogå - tt bohiskt pis SIDORN 6 7 SIDORN 20 21 & H å g Tä Fg 15 j 2015 O BE 15 R 20 NY HE TE R TIS DG 12 t å i vux f o H å Ko gå p l 0 T l 5, V

Läs mer

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING.

HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. N:R 2ö (435) A. 27:DE ÅRG. VANLIGA UPPLAGAN. LOSNUMMERPRIS: 2 ORE. SONDAGEN DEN 2 JULI 94. HUFVUDREDAKTOR OCH ANSV. UTGIFVARE: JOHAN NORDLING. BITR. REDAKTOR: ERNST HÖGMAN. RED.SEKRETERARE: ELIN WAGNER.

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Wedding & Engagement

Wedding & Engagement Wi & Et Föi M ä ftfi D ti i bkt s i ä t tifä, t ä, t spi t. Os t ä föisftfi st böps ä i å i föppi i sk kä bkä. Et A täk på ifö åt öt Fö xi å ti tiss ösk j i i ftfistifät pt ip ss pts ijö i sk ft på. J

Läs mer