Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!"

Transkript

1 Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss!

2 Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid Sid Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund: 13 ätt md pnumation Så psnta ni pnumation på Tiss inom föning Sätt mål och väck intss Tckna pnumation på Tiss Tjäna pnga via sponso Tips fån succéföningn Hjälpmdl Fågo och sva Pnumationsstatistik Kontaktinfomation 2

3 å p n o i t tt! a o l p a m u k n s a t p s j l ö Sä gs st i v S 3

4 Föningn som gjod succé kan tjäna nästan kono på tt å! Noham Hamångbygdns IF ha i lilla Hamångbygdn i Gästikland lyckats att sälja 270 pnumation - och dt på mind än n månad! Föningn ha jobbat snabbt och mtodiskt. - Vi bstämd oss fö att int säljfoldana skull bli liggand. Dn 5 novmb infomad vi föningn, 12 novmb skull alla ha hämtat ut foldana man tckna pnumation i och 28 novmb had vi som slutdatum och dovisningsdag. Vi satsad på infomation och had täta kontakt md säljansvaiga. Många lda, spla och föningsmännisko gjod n stak insats und n kot piod. Föningn fick ihop 185 sälja md spla och stylsmdlmma, som tillsammans jobbad fö dtta. - Vi såld myckt till anhöiga och abtskamat. Vi gjod dt som n kampanj fö oss själva. Vi satt som mål att sälja bons, silv ll guld, och vi klaad silv. Vi äkna fotfaand mn just nu ä vi upp i 270. Dt känns jättkul! säg Tomas Axlund, ngagad ungdomslda och ansvaig fö Tisskampanjn i föningn. Vi såld 270 pnumation på n månad! 4 Tomas Axlund, Noham Hamångbygdns IF

5 Så hä komm ni i gång md att sälja pnumation på Tiss Vi föslå att ni böja md n kickoff och jobba tillsammans på tt kul och ffktivt sätt md att sälja pnumation, påminn och pppa vaanda - ni gö dtta fö att kunna fövkliga klubbns mål. Uts gäna någa pnumationsgnal som håll i tådana king fösäljningn. Kansk kan ni till och md avoda dssa? Hä ä paktn ni sälj Ni få 20 k /månad 150 Ni få 30 k /månad Ni få 40 k /månad 4 styckn Tiss fö 100 kono i månadn. Föningns fötjänst på dtta pakt ä 20 kono. 6 styckn Tiss fö 150 kono i månadn. Föningns fötjänst på dtta pakt ä 30 kono. 8 styckn Tiss fö 200 kono i månadn. Föningns fötjänst på dtta pakt ä 40 kono. 5

6 ö f P f d am m tt og ä p 13 ns Hu ng i n Nä Fö m V n g1 St OK Pla ti lu s ing n ls sty an pl s tid b h p oc tta up ål Fa g m s t tt b Sä a a ld s o t f U ll stä B 2 4. g St OK 5. I B 6. t k Ta m tä s k kti ta fo In 7. a da al m o nf k ac n iks lla aa m na k n g in n i fö a sp Av k lvl k a sp Av ljn ö tf g nin Up ölj pf a Fi! n g s :a k2 ing sä ta s pp U h : -1 g St OK l alv a ah l sä fö t ta ps ing tid p ljn U alv ö f h p i lk Up -ta p P :a k1 ng jni g3 St OK 8. d m ld l alv h 2: k lvl a ah

7 n d i! l l y F älva sj å m p ing h a n ladd.s/fö t t l sa Finn nskasp w.sv w w 13 ätt - n lathund fö att lyckas md pnumation Hu böja ni? Vm gö vad? Nä infoma man alla i föningn och hu? 13 ätt ä n slags lathund som hjälp att stuktua abtt. Fån fösta bslutt ni fatta att sälja pnumation, till stundn då ni fia att ni nått a fösäljningsmål. Pinta ut och använd som planingsvktyg i föning. 13 ätt finns att ladda hm på 7

8 Föslag på psntation av pnumation inom föningn - Vå föning ha bstämt att vi ska sälja pnumation på Tiss och vi hoppas på t ngagmang. Gnom pnumation kan vi få intäkt und n läng tid, dt ä däfö tt sätt att stödja klubbn som vi to på. Dn som pnuma få lott hm i bvlådan vaj månad och stäk samtidigt vå vksamht. Lottna man pnuma på ä vanliga Tiss, Svigs mst sålda skaplott. Av vaj Tiss gå 5 kono till klubbn. Hä intill s ni paktn som vi ska sälja. Vi bhöv int på något sätt hanta pnga ll lott. Svnska Spl odna dt administativa och skicka oss n appot i månadn via -post. I dn få vi bskd om hu vå fösäljning utvcklats samt hu myckt vi tjänat dn aktulla månadn. Hä kan vi också s hu dt gå fö vaj lag och föningns sälja. Nä ni sälj, tänk på näa och käa. Familjn. Abtsplats. Ganna. Dt ä viktigt att få dm som pnuma att känna att vi bhöv das stöd. Md löpand intäkt fån pnumation kan föningn få in tusntals kono i månadn och tiotusntals kono p å. Visst kan vi alla sälja två pnumation va! Gö vi dt hä som n gmnsam satsning kan dt äcka långt! Ni få 20 k /månad Ni få 30 k /månad Ni få 40 k /månad Så myckt kan föning tjäna! 100 pnumation g minst kono p å! 250 pnumation g minst kono p å! 500 pnumation g minst kono p å! 8

9 Sätt mål Räkna ut hu många pnumation ni ska fösöka sälja tillsammans. Sätt mål gmnsamt i föningn och individullt. Tips! Anodna n kul tävling i föningn fö att öka motivationn. Vm ska ni sälja pnumation till? Böja att sälja i familjns näht och i dt dikta vadagslivt. Kansk finns dt vänn och bkanta som kan tänka sig att stödja klubbn och få kul post n gång i månadn. Ell mo- och faföälda långt bota som vill stödja föningn banbant ä md i? Tänk näht, abtsplats och ganna. Mamma/pappa Momo/fafa Ganna Mammas/pappas abtskamat Bsöka på match/tävling/cup Pappas fast Vänn till familjn Suppots till klubbn Väck intsst fö pnumation - någa tips Gå in på och ladda n n bann till föningns hmsida. Väl på plats hos ld dn dikt till tt anmälningsfomulä fö pnumation hos Svnska Spl. Skicka ut bv ll -post till mdlmma, sponso, lda och föälda att ni bhöv das stöd. Ladda n n infomationstxt till hmsida fån Annonsa i matchpogam om pnumation på Tiss. Skapa gna bjudandn Vad sälj ni mst av vid matchtillfällna? Kaff, vam kov ll någon chokladbit? Använd av a stosälja, så få ni mfösäljning på köpt. Till xmpl: Om du tckna n pnumation på Tiss i pausn stödj du lagt och få n kopp kaff md n kxchoklad. 9

10 till föningn i månadn till föningn i månadn till föningn i månadn Du måst vaa folkbokföd i Svig, ha tt giltigt psonnumm och vaa 18 å fyllda. Som pnumant samtyck du att d psonuppgift du lämnat komm att bhandlas av Svnska Spl och dss samabtspatns i nlight md psonuppgiftslagn (1998:204) och i dn omfattning dt bhövs fö administation och fullgöls av pnumationn. Psonuppgiftna kan ävn komma att utgöa undlag fö bland annat maknadsföings, affäs och poduktutvckling samt maknads- och kundanalys. Du ha ätt att få upplysning om vilka psonuppgift som bhandlas. Du kan näsomhlst åtkalla tt lämnat samtyck. Du kan också skiftlign anmäla till Svnska Spl om du int vill att psonuppgift skall bhandlas fö ändamål som ö dikt maknadsföing. Tckna pnumation Dt finns fla olika sätt att väva och gista a pnumant. Välj själva vad som passa just föning och dm ni sälj till. Via stödminföning.s. Alla som vill stödja klubb kan lätt anmäla sig som pnumant via n sida på nätt md föning som avsända. Hä kan vi ävn lägga in klubbs logotyp. Fö att få psonliga adss ing oss, Via svnskaspl.s/föning. Pnumantn kan ävn själv anmäla sig på och dä ang att dt ä klubb han/hon vill stödja. Anmälningslista Pnumation på Tiss Rgistas av föningn på Tckna via anmälningslista. Ni kan använda anmälningslistan som ni ladda n fån Dä fyll ni själva i pnumantns uppgift och gista dm sdan på Namn Tlfon Psonnumm E-post 4 st Tiss 6 st Tiss 8 st Tiss Datum (100 k/mån) (150 k/mån) (200 k/mån) Namn Tlfon Psonnumm E-post 4 st Tiss 6 st Tiss 8 st Tiss Datum (100 k/mån) (150 k/mån) (200 k/mån) Namn Tlfon Psonnumm E-post 4 st Tiss 6 st Tiss 8 st Tiss Datum (100 k/mån) (150 k/mån) (200 k/mån) Namn Tlfon Psonnumm E-post Datum 4 st Tiss 6 st Tiss 8 st Tiss (100 k/mån) (150 k/mån) (200 k/mån) Tckna via anmälningstalong. Hä angs pnumantns namn, tlfonnumm och psonnumm. Pnumantn ska välja antalt lott och posta sdan dn potofia talongn. Namn Tlfon Psonnumm E-post 4 st Tiss 6 st Tiss 8 st Tiss Datum (100 k/mån) (150 k/mån) (200 k/mån) Sälja: Säljans namn Lagnamn Säljans födlså Anmälningslista Kyssa i antal lott Jag vill stödja min föning md: Tiss Ifylls av köpan. Txta tydligt! Namn 4 st Tiss à 25 k fö 100 k/månadn 20 k Tlfonnumm E-post 6 st Tiss à 25 k fö 150 k/månadn 30 k Psonnumm 8 st Tiss à 25 k fö 200 k/månadn 40 k Ifylls av föningn. Txta tydligt! Säljans namn Säljans födlså Lag / Sktion Föningsnamn och fönings/ombudskod Anmälningstalong 10

11 Tjäna pnga läng - uppmunta pnumantn Tänk långsiktigt dan fån böjan nä dt gäll pnumation. Nä ni fått a pnumant s till att visa dm uppskattning. Svnska Spl hjälp till och uppmunta i vaj utskick av lott md tt bv till pnumantn. Fån föningns sida kan ni till xmpl tacka pnumant på klubbns hmsida, i matchpogam, kansk ntav annons i lokalpss. Ni kan anodna utlottning av matkoga, biobiljtt, matchbiljtt, klubbtöjo md ma till togna pnumant. Sälj ävn via sponso Sponso kan självklat också pnuma och göa föning n välgöand tjänst. B dm gäna ställa ut pnumationsfolda i butikn ll på fötagt, dä dt famgå att om man pnuma på Tiss stödj man klubb. Rkvia boschyställ hos våa innsälja på tlfon I snitt ha n mdlsto föning cika sponso. Tänk om sponsofötagts anställda och kund tckna n ll fla pnumation. Dt kan bli stoa pnga fö föning. Vi hjälp föning md tt säljmatial att ha md sig till föningns sponso. Pnumationn tcknas av pivatpson i fötag och int av fötagt som juidisk pson. Ea sponsofötag kan ävn köpa Svnska Spls lott och då håll föningn n povision på 20% av vädt. Kontakta oss fö m infomation ll gå in på och läs m. 11

12 Tips fån famgån Noham Hamån Uts n ll fla ansvaiga fö föningns pnumationsfösäljning. Plana. Sätt upp tidsama. Bstäm nä ni ska infoma i föningn, lämna ut foldana, samla in foldana? Få md ldana och lagansvaiga. Pppa och hjälps åt. Sälj till näa och käa. Gäna på maknad, julskyltning, vnmang och match. Utväda kampanj och fösäljning. Uppföljning. Visa pnumant som fotsätt att pnuma uppskattning. 12

13 gsika gbygdns IF! Sätt säljmål, dtta to vi att vi kan sälja i vå föning. Sälj GULD! Fö att föningn ska nå guld, sälj 300 pnumation. Dt g k p månad kono på tt å! Sälj SILVER! Fö att föningn ska nå silv, sälj 200 pnumation. Dt g kono p månad kono på tt å! Sälj BRONS! Fö att föningn ska nå bons, sälj 100 pnumation. Dt g k p månad kono på tt å! Sälj GULD Sälj SILVER Sälj BRONS Basat på paktt md 6 lott fö 150 kono. 13

14 Hjälpmdl Bvmalla Fö att undlätta fö ha vi tagit fam bvmalla som ni kan använda nä ni infoma om pnumation i föning. Fån föning till lda Fån föning till föäld Fån föning till mdlmma Fån föning till sponso Stöd (Klubbns namn) långsiktigt. Sälj pnumation på 25-konos Tiss. Stöd (Klubbns namn) långsiktigt. Sälj pnumation på 25-konos Tiss. Et landm zzit dolo dolo summodolobo sis nibh tu ad ming t num vlndt, squat. Iquat la ad tat. Equis do odigniamt ulla fuisim vlisi. Uptat pat dolo auguat passnt t lo vl dolo tio dolom dl ciduis nullan vl il t alit patio odiam zzilisis nis aci ugait ing uis nullamcon alit, vnim a consquamt wis nos x ugu consquisis aliquam conulput land tm dolstisl ipit lum vnd doloti dolnisl ugiatummy nit, cons min uisi blaom dolop ciliquat, quamcommy nostud t consd min voluptatum dip t ad dolo diat adit augiam, vostud t cil ullan volo dolom dui blam u fuipit utat. Stöd (Klubbns namn) långsiktigt. Et landm zzit dolo dolo summodolobo sis nibh tu ad ming t num vlndt, squat. Iquat la ad tat. Equis do odigniamt ulla fuisim vlisi. Uptat pat dolo auguat passnt t lo vl dolo tio dolom dl ciduis nullan vl il t alit patio odiam zzilisis nis aci ugait ing uis nullamcon alit, vnim a consquamt wis nos x ugu consquisis aliquam conulput land tm dolstisl ipit lum vnd doloti dolnisl ugiatummy nit, cons min uisi blaom dolop ciliquat, quamcommy nostud t consd min voluptatum dip t ad dolo diat adit augiam, vostud t cil ullan volo dolom dui blam u fuipit utat. Stöd (Klubbns namn) långsiktigt. Sälj pnumation på 25-konos Tiss. Et landm zzit dolo dolo summodolobo sis nibh tu ad ming t num vlndt, squat. Iquat la ad tat. Equis do odigniamt ulla fuisim vlisi. Uptat pat dolo auguat passnt t lo vl dolo tio dolom dl ciduis nullan vl il t alit patio odiam zzilisis nis aci ugait ing uis nullamcon alit, vnim a consquamt wis nos x ugu consquisis aliquam conulput land tm dolstisl ipit lum vnd doloti do- lnisl ugiatummy nit, cons min uisi blaom dolop ciliquat, quamcommy nostud t consd min voluptatum dip t ad dolo diat adit augiam, vostud t cil ullan volo dolom dui blam u fuipit utat. Sälj pnumation på 25-konos Tiss. Et landm zzit dolo dolo summodolobo Bvmallana kan ni ladda n fån sis nibh tu ad ming t num vlndt, squat. Iquat la ad tat. Equis do odigniamt ulla fuisim vlisi. Uptat pat dolo auguat passnt t lo vl dolo tio dolom dl ciduis nullan vl il t alit patio odiam zzilisis nis aci ugait ing uis nullamcon alit, vnim a consquamt wis nos x ugu consquisis aliquam conulput land tm dolstisl ipit lum vnd doloti dolnisl ugiatummy nit, cons min uisi blaom dolop ciliquat, quamcommy nostud t consd min voluptatum dip t ad dolo diat adit augiam, vostud t cil ullan volo dolom dui blam u fuipit utat. Bann till föningns hmsida På kan ni ladda n n bann. Nä ni lagt in dn på hmsida ld dn dikt till tt anmälningsfomulä dä dn nya pnumantn kan tckna sin pnumation. 14

15 Spaktxt Hä ä n spaktxt som ni fitt kan använda och anpassa till föning. Läs upp und tävlinga, match och vnmang dä ni vill göa hmmapublik uppmäksam på vilkt ba stöd pnumation på Tiss ä. Nu kan du pnuma på Tiss! Gö dt och stöd (klubbns namn). Du få spännand post och g tygght till (klubbns namn). Tckna n pnumation på Tiss dan i pausn! Välkomna till kioskn/ Våa mdlmma sälj i pausn... Altnativt avslut: Tckna du n pnumation på Tiss nu und matchn bjud klubbn på (till xmpl kov md böd/biljtt till nästa match/n klubbtöja/ gna föslag). Välkomna till kioskn/våa mdlmma sälj i pausn... (Ovanstånd valfitt, om föningn vill och ha möjlight att kydda md tt xta bjudand) Matial till stobilds-tv ll jumboton Om föning använd stobilds-tv ll jumboton, kontakta din lokala Svnska Spl-sälja ll ing

16 Fågo och sva om pnumation F: S: Vad kosta n pnumation i månadn? Pnumantn välj själv mllan 4 Tiss fö 100 kono i månadn, 6 Tiss fö 150 kono i månadn ll 8 Tiss fö 200 kono i månadn. F: S: Måst vi hanta lott ll kontant? Nj. Svnska Spl sköt dt administativa. F: S: Hu läng bind man sig att pnuma? Pnumantn kan nä som hlst avsluta sin pnumation. Han/ hon ing Svnska Spls kundtjänst på fö att avsluta pnumationn. F: S: Hu komm lottna till pnumantn och pngana till vå föning? Lottna lvas dikt hm i pnumantns bvlåda vaj månad. Svnska spl sköt dtta. D sänd n appot till föningn vaj månad via -post och viktigast; sätt in föningns fötjänst på föningns konto. F: S: Hu btala man n pnumation? Föst skickas n anmälningstalong md pnumantns uppgift in till Svnska Spl, altnativt anmäls pnumantn via hmsidan. Däft få pnumantn tt bv innhålland tt inbtalningskot. Nä pnumantn btala stata pnumationn. Pnumantn tillfågas också dan i böjan av sin pnumation om han/hon vill btala via autogio. 16

17 Pnumationsstatistik Ni i föning få n gång i månadn -post md följand infomation fån Svnska Spl: Föningns totala sättning i kono. Lista öv samtliga pnumant och vilkt lottpakt d pnuma på. Pnumantnas status (hä få ni infomation om d ä aktiva, j ha btalat ll om d avslutat pnumationn). Esättning p pnumant. Namn på lag som sålt pnumationn, om föningn angtt dt. Namn på individ som sålt pnumationn, om föningn angtt dt. Födlså på individ som sålt pnumationn, om föningn angtt dt. Månadslön & statistik 17

18 Kontakta oss gäna Tvka int att kontakta Svnska Spl om dt ä något ni unda ll bhöv hjälp md king pnumation på Tiss. Ring oss på Lycka till md fösäljning av pnumation på Tiss! 18

19 19

20 Atikln. SvS / Atikln. NT Du hjälp din klubb att fövkliga XXX (bätta vad din föning bhöv pngana till) Dubbl vinst: Du få spännand post - klubbn få tygght! Du stödj klubbn! Tiss ä n ba gåva att ha hmma! Iställt fö att spoadiskt köpa lott kan du pnuma på oliga Tiss! Då gå dla av dina pnga till din klubb. Bli du togn pnumant så kan klubbn växa långsiktigt! Vafö ska jag pnuma på Tiss? Du kan vinna n miljon dikt på skapt! Som ny pnumant få du två xta lott! Du kan vinna upp till kono i månadn i 25 å! Tisslottn ä populä och omtyckt. Dt säljs Tisslott om dagn i Svig! Kul att skapa tillsammans md familj och vänn!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Starthjälpen Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Innehållsförteckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föreningen som gjorde succé! Så här

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5 Instuktionsbok 1 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde

Skydda dricksvattnet. Att bo och verka i ett vattenskyddsområde Skydd dcksv A bo och vk vyddsoåd R v ä vå vkgs ullgåg V äo k vså d s, v kl oss u v Vyddsoåd fs ydd vå dcksv D g oss llgåg ll dcksv v god kvl också fd E vyddsoåd bä oåd ä vspä ll bjud vss M ll vksh so ugö

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Kap.7 uppgifter ur äldre upplaga

Kap.7 uppgifter ur äldre upplaga Ka.7 ugifte u älde ulaga 99: 7. Beäkna aean innanfö s.k. asteoidkuvan jj + jyj Absolutbeloen ha till e ekt att, om unkten (a; b) kuvan, så gälle detsamma (a; b) (segelsymmeti m.a.. -aeln), ( a; b) (segelsymmeti

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby

Ängsbacken Välkommen hem till en modern bullerby Ängsbacken Välkommen hem till en moden bulleby BRF Ängsbacken, Hallena i Stenungsund Ett njutbat hemmaliv Nu bygge vi 40 tivsamma lägenhete i ett ofyllt kvate i Hallena, Stenungsund. Hä bo du i ett bostadsomåde

Läs mer

SchySSt kaffe Direktimport från colombia

SchySSt kaffe Direktimport från colombia kaffe Diekimpo fån colombia Älska du kaffe? Fya soes kaffe Vå Schyssa kaffe poduceas på vå olika koopeaiv. Lea du efe en exklusiv gåva ill dig själv elle ill någon annan? Vå kaffe ä diekimpoea fån Huila

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Energirapport & Energideklaration November 2009

Energirapport & Energideklaration November 2009 BYGGKONSULT i VETLANDA AB Enegiappot & Enegideklaation Novembe 2009.ffi Huden 2Yetlanda Gavagänd7, Vetlanda.'Nuo4". oz f-\ '?eo tge,o,'.åät0,., Abetsnumme: 29 819 Postadess Nygatan 42 574 3I VETLANDA Telefon/fax

Läs mer

Recept och inspiration

Recept och inspiration Rcpt ch ispirati Allrum da sapar ya, g möjlightr. Vi sm utvclar Allrum älsar it bara st sm smaar mr. Vi gillar mat i alla dss frmr där ritigt bra st a få lyfta sma. Så du blir särt it förvåad övr att smari

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens.

Adagio. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ. & bb 4 4 œ. & bb. œ œ œ œ œ œ œ œ Œ. & bb œ œ œ œ œ œ œ œ. & bb œ œ œ œ œ b D. q = 72. och nar. var 1ens. q = 72 & bb 4 4 1. Vatt 2. Mol net rörs nen gli & bb der vin lätt dagio m den spe lar, vind som vi ta sva nar vat ö ten tar ver him F B b Text: Bo Bergman Musik: Lasse ahlberg var 1ens ann. sjö, Bak men

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell

Fördjupningsrapport om simuleringar av bombkurvan med Bolins och Eriksson matematisk modell 1 Föjupningsappot o siuleinga av bobkuvan e Bolins och Eiksson ateatisk oell Av Peh Bjönbo Rappoten ge en bakgun so beskive Bolin och Eiksson (1959), speciellt eas ateatiska oell fö att siulea ängen aioaktiv

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11

Flyktingfrågan regional samordning. Ana Norlén, PKN 2015-12-11 Flyktingfågan ginal amdning Ana Nlén, PKN 2015-12-11 En myckt antängd ituatin Lägbild Dt finn int n mall Excllfil yft få n gmnam bild ch kunna tnd inm lika mådn, nkl ifyllnad Rappting fån/till MSB natinll

Läs mer

Uppgradering. och varför

Uppgradering. och varför Uppgradring vad är d och varför Lösligh lir pr lir Lösligh man och koldiox 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 Man 1,000 Koldioxid id 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 0 10 20 30 40 50 60 70 Tmpraur C Skrubba gas,

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom

001 Tekniska byråns information. Värmefrån ventiler. Inom alla områden av såväl nyprojektering som ombyggnad och drift av redan byggda hus riktas inom pe" `sfk K ".` _. :...... -.Y BS 00 Byggnadssyelsen Teknska byåns nfomaon 979-04 Vämefån venle VÄRMEAVGVNNG CENTRALER M M FRÅN OSOLERADE VENTLER UNDER- nom alla omåden av såväl nypojekeng som ombyggnad

Läs mer

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning

Neuropedagogik Björn Adler, Hanna Adler och Studentlitteratur 2006. Bilaga 1:1 Arbete med schema för bokstäver Kognitiv träning i läsning Bilaga : Arbete med schema för bokstäver Bokstäverna Våra bokstäver skrivs samtliga med ett antal geometriska former som sedan kombineras på olika sätt för att bilda de 9 unika bokstäverna i vårt alfabet.

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013

Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 Ur KB:s samlingar Digitaliserad år 2013 i AV x -»i * Ä Ekbu 1-:3AéTiAAÄNjjiVfVvNgih2.0.7.f As istolar, patenterade af i BERGSERÖM, Smedjegatan 20, Jönköping. De stolar, som jag härmed har nöjet presentera

Läs mer

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U.

spänner upp ett underrum U till R 4. Bestäm alla par av tal (r, s) för vilka vektorn (r 3, 1 r, 3, 22 3r + s) tillhör U. Bestäm även en bas i U. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akadmin för utbildning, kultur och kommunikation Avdlningn för tillämpad matmatik Examinator: Lars-Göran Larsson TENTAMEN I MATEMATIK MMA9 Linjär algbra Datum: augusti 04 Skrivtid:

Läs mer

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun

247 Hemsjukvårdsinsats för boende i annan kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdsdatum 2015-11-10 1 (1) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/333 247 Hmsjukvårdsinsats för bond i annan kommun Bslut Kommunstyrlsn förslår kommunfullmäktig bsluta: 1. Hmsjukvårdsinsatsr

Läs mer

...trött på att hacka is?

...trött på att hacka is? NYHET!...ö på hck i? 65 lie fik ven ifi ne ill c -30 emoyd 3 å gni Tillvekd i Sveige 2.950 k inkl mom DEN SVENSKA UPPFINNINGEN THERMOBAR ä e högkvliiv venk om finn i ju olek. ThemoBen uvecklde upungligen

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Tänk även på lönen när du väljer utbildning

Tänk även på lönen när du väljer utbildning den 8 mas 2000 Pessmeddelande Fån FöeningsSpabanken Institutet fö pivatekonomi Stockholm Tänk även på lönen nä du välje utbildning Det ä viktigt att välja ätt utbildning om högskolestudie ska löna sig.

Läs mer

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen

TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER. för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen TIMMERNABBENS IF MÅL OCH RIKTLINJER för vår ungdomsverksamhet inom fotbollen Mål och Riktlinjer för ungdomsverksamheten inom Timmernabbens IF är en sammanfattning av vad vi vill och hur vi vill arbeta

Läs mer

,+5 /25 ).5 )025 DH;A *,,%/. 0+%+ ,)%+ # $ )+%++ " - ! )+ ) D 9 *1%+ .%2 ; =9.= ; =9=+ AHB @ AHB @ AHB @ !,%3. 7 J = @=,,%+

,+5 /25 ).5 )025 DH;A *,,%/. 0+%+ ,)%+ # $ )+%++  - ! )+ ) D 9 *1%+ .%2 ; =9.= ; =9=+ AHB @ AHB @ AHB @ !,%3. 7 J = @=,,%+ 8 9 = E H B B H 6 HELA HELA DENNA DENNA BILAGA BILAGA ÄR ÄR EN ANNONS ANNONS " -,, g ing nin määtn ttn tsm ets he öjd nö dh jjd dn nd kun e ku st I) a e K te ig s st I) (S a kt K x ex (S (S de ts vi vviikkttig

Läs mer

Skogsnöten 2009. Namn. Skola. 80 p. Kommun. 19 p

Skogsnöten 2009. Namn. Skola. 80 p. Kommun. 19 p Skgsnöten 009 Namn Skla Kmmun Päng sammanlagt 80 p. Aspen kan me än väl kallas fö en nyckelat i mskgana, då ett stt antal ate ä beende av asp unde lika stadie i dess utveckling. Aspen ä tvåbyggae, dvs.

Läs mer

En tävling som alla vinner på

En tävling som alla vinner på 2011/2012 En tävling som alla vinner på Att kunna simma är både roligt och livsviktigt. Därför har Svenska Simförbundet och E.ON startat Skolsimmet som är en tävling för alla skolor med elever i årskurs

Läs mer

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

DAGLIGA VINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 14 mars Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Vågräta och lodräta cirkelbanor

Vågräta och lodräta cirkelbanor Vågäta och lodäta cikelbano Josefin Eiksson Sammanfattning fån boken Ego fysik 13 septembe 2012 Intoduktion Vi ska studea koklinjig öelse i två dimensione - i ett plan. Våätt plan och lodätt plan Exempel

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB

Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB Digital materialspec - CyclingPlus & Allt om MTB PAKET: TOPPBANNER Desktop: 1140x140 Mobilt: 320x240 Beskrivning: Visas på alla sidor på sajten, och upptar cirka 60 procent av startskärmen mobilt. PAKET:

Läs mer

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016

Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Tävlings- och aktivitetsinformation HT 2016 Observera att ändringar kan komma att göras gällande medföljande tränare på respektive tävling. 28/8 Kick Off! Alla simmare från tävlingsgrupperna (TT,FT,BT,ST)

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem

Ansgars fritidshem. Vi försöker vara. Västerås bästa fritidshem Ansgars fritidshm Vi försökr vara Västrås bästa fritidshm r da g ä fr Varj xmllis, n ly dt ara alltifrå r an v grönsak k t d till i h t smoo m d dip. Välkommn till Ansgars fritidshm! Ansgars fritidshm

Läs mer

Hallå där Malin Odenstedt Lindhe, projektledare!

Hallå där Malin Odenstedt Lindhe, projektledare! Hallå där Malin Odenstedt Lindhe, projektledare! Bir det någon station i Mölndal? Det kan vi inte svara på ännu Det ingår i lokaliseringsutredningen att ta fram olika alternativ för järnvägens sträckning

Läs mer

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa.

Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. Fiskars avdelning pä Finlands Mässas 50-àrs jubileumsmässa. O Y F IS K A R S A B Verksamhetsberättelse för 1969, bolagets 86 verksamhetsär. E x t e m f ö r s ä l j n i n g o c h e x p o r t ( 1 0 0 0 m

Läs mer

SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER

SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER SÄLJCHEFENS 10 VIKTIGASTE PUNKTER Om Adviser Partner Adviser Partner har specialiserat sig på att hjälpa företag öka sin försäljning. Vi har uppdrag inom de flesta branscher i det svenska näringslivet.

Läs mer

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA:

UNIKA MASKINER FÖR LÖNSAMMA PROJEKT SPARA: 2 MÅN ÖPPET KÖP 2 ÅRS GARANTI WORLD SERVICE LÄGSTA PRIS GARANTI Innhår: 5 st. 1/4 hysor 6-13 mm. 1 st. 1/4 spärrnyck md 8 mm ring, ängd 90 mm. 1 st. 1/4 bits-adaptr md snabbkopping. 1 st. adaptr för 1/4

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n

En krona dagen om dag ona om r e k n n E E n n k e g o r a d m o a n g E o E E o g o Ambssörr/profilr Jököpigs Sör IF Rlf Eström Björ Norqvist Mukl IFK Uvll IK Ovol HK Coutry Flkbrgs FF Örgryt IS Värmo IK Brg Skoftbys IF GK Kroppskultur Dgrfors IF Gfl IF Äglholms FF Ljugskil

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Gymnasieskolan i Eslöv

Gymnasieskolan i Eslöv Gymnasiskolan i Eslöv Gymnasipogam 2008 2009 www.slov.s/gymnasiskolan www.slov.s/gymnasiskolan 1 2 www.slov.s/gymnasiskolan GYMNASIESKOLAN I ESLÖV Dn soa skolan md d små nhna och d många möjlighna Hög

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28

Tentamen i El- och vågrörelselära, 2014 08 28 Tentamen i El- och vågöelseläa, 04 08 8. Beäknastolekochiktningpådetelektiskafältetipunkten(x,y) = (4,4)cm som osakas av laddningana q = Q i oigo, q = Q i punkten (x,y) = (0,4) cm och q = Q i (x,y) = (0,

Läs mer

1. Brief och förberedelser. Förberedelser. Skicka ut en inbjudan till alla som deltagit i er SPN-undersökning

1. Brief och förberedelser. Förberedelser. Skicka ut en inbjudan till alla som deltagit i er SPN-undersökning Att göra något tillsammans är ofta ett trevligt sätt att lära sig nya saker. En gemensam aktivitet där lärare, föräldrar och elever träffas är ett bra tillfälle att berätta om vad man lärt sig, att diskutera

Läs mer

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj

Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj Nummer 1-13,15 Lördag 14 maj 1 Innehåll Ledare 3 Incheckningen 4 Elins dagbok 5 Caroline - Festivaldrotning 2005 6 Peter - The king is Back(stage) 7 2 Ledare Äntligen har det blivit dags! UKM Regional

Läs mer

Så här gör du för att få biljett

Så här gör du för att få biljett Nu f öjgh fö dg o ä dg hdppd och v Hby Hch på T 2 äg p. Nd ä pch fö d ch Så hä gö du fö få bj 1. Ko Gö Tgö på 48 ch och gö bäg: Ad: Go.Tgo@HbyFobo. 2. Hä u bj vd Hby Fobo T2 hv ch. Nä du h bo bj fobo få

Läs mer

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK

bestickset /FÖRP barossa 51 delar ord. pris 1595:- SPARA 1000:- möbelgrupp ekenäs STYCK F Fantastiska ebjudanden! Fa 1000:- 595:- bestickset /FÖRP Undelätta ogäsensandet och ä skonsat fö yggen dacoe Bod 112 c, 4 st stapelbaa stola i Aintwood och jän. Vit stoe och gå plastbädo. Näst intill

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT1 0

Sida 1 av 13. Websurvey by Textalk. Ebb a 1 fö r S VK P e rin a to lo g i VT1 0 Sida av Ebb a fö r S VK "P e rin a to lo g i" VT Antal deltagare i enkäten: Antal erhållna enkätsvar: 2 Om kurs en ge s p å flera s ju kh us, an g e på v ilke t/v ilka s ju kh us du g ått ku rs e n: Karolinska

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr.

Fröding, Gustaf. Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding. Stockholm : B. Alm (distr. Fröding, Gustaf Morgondröm : Gustaf Frödings kärleksdikt : fullständig : beslagtagen och frikänd / Gustaf Fröding Stockholm : B. Alm (distr.) 1916 EOD Miljoner böcker bara en knapptryckning bort. I mer

Läs mer

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning

Skate Film Golf Skytte MTB cykling Konst RC skärmflyg Circus Mimulus Dans Discgolf Fiske Boxning ban & ungdoma! Kostnadsfitt fö alla e g ä l a m Som Skate Golf Skytte MTB cykling Konst RC skämflyg Cicus Mimulus Discgolf Fiske Boxning 2016 Vafö ha jag fått den hä boschyen? Ä du elev i någon av Foshaga

Läs mer

Välkommen till Övertygande Kommunikation

Välkommen till Övertygande Kommunikation Välkommen till Övertygande Kommunikation Urban Gavelin/Henrik Mannerstråle Hur vår hjärna kodar språket Om man är stark måste man vara snäll Använd vassa vapen med försiktighet För att fungera måste detta

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET

HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOMSTERTORGET Od 4 p 3 HOS BERTIL ANDERSSON OCH BLOSTERTORGET ONSDAG-SÖNDAG S p Fo ph b o Sv S pc O jo v d p d d d fö o cy B 3 vx v d ö / H x ä 3 - é d p o d d O B S Rob oäp p 4 4 d WD Lä o O p d p - S å pccé Gö o d

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Delårsrapport 2014-08-31

Delårsrapport 2014-08-31 TRELLEBORGS KOMMUN Srvlcriämndn 2014-09-22 Dlårsrapprt 2014-08-31 Sammanfattning Nämndsttal (tkr) Dlår 140831 Årsbudgt 2014 Prgns 2014 Avvikls Vrksamhtns intäktr 260 267 386 016 385 016-1 000 Vrksamhtns

Läs mer

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet

Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet EM2000 W-3.5, 2010-07-26 UPPDATERAD: 2015-07-22 1 (21) Lathund: Ansökan och redovisning i E-kanalen Energikartläggningsstödet Box 310 631 04 Eskilstuna Besöksadress Kungsgatan 43 Telefon 016-544 20 00

Läs mer

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16

Tävlingsreglemente för SM i kendo. Senast reviderade 2012-12-16 Tävlingsreglemente för SM i kendo Senast reviderade 2012-12-16 Förord Följande regler gäller svenska mästerskap (SM) i kendo. Reglementets syfte är att klargöra för arrangören, tävlande och domarna reglerna

Läs mer

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I

MS-A0409 Grundkurs i diskret matematik Sammanfattning, del I MS-A0409 Gudkus i disket matematik Sammafattig, del I G. Gipebeg 1 Mägde och logik 2 Relatioe och fuktioe Aalto-uivesitetet 15 maj 2014 3 Kombiatoik etc. G. Gipebeg Aalto-uivesitetet MS-A0409 Gudkus i

Läs mer

Årgång 56 2015-03-11. Nr 11. www.varitryck.se

Årgång 56 2015-03-11. Nr 11. www.varitryck.se Kvalitetsdistribuerad av Posten Postens Gruppförsändelse Årgång 56 2015-03-11 Nr 11 ÅSELE FÖRSAMLINGSHEM Lör 14 mars kl 18.00 Allsångskväll. Jörgen Olsson - piano, Helen Desén-Grahn - dikter, Petra Eriksson

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

ALPIN TRÄNING 2016/2017 RACE ACADEMY RACE ACADEMY TIBI FIERI MELIUS

ALPIN TRÄNING 2016/2017 RACE ACADEMY RACE ACADEMY TIBI FIERI MELIUS 2016/2017 ALPIN TRÄNING S T Ö T E N S Ä L E N RACE ACADEMY RACE ACADEMY TIBI FIERI MELIUS Välkommen till STÖTEN RACE ACADEMY NYHETER 2016-2017 6-STOLSLIFT Sälens snabbaste och längsta stollift SNÖSYSTEM

Läs mer

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL

ASTRIDS VISOR Från Lönneberga till de sju haven Arrangemang: ANNA BERGENDAHL STRIS VISOR rån Lönneberga till de sju haven rrangemang: NN BERENHL Sida Opp och ner (Emil i Lönneberga)... 3 Bom sicka bom (Emil i Lönneberga)... 4 Kattvisan (Rasmus på luffen)... 6 Mors lilla lathund

Läs mer

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se

Till Dig. 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlberg. pianoarrangemang Jonas Franke-Blom. Blåeld musik 2012 www.blaeld.se Till Dig 11 kärleksverser tonsatta av Lasse Dahlerg pianoarrangemang Jonas ranke-blom Blåeld musik 2012 laeldse Innehåll Till dig Allt, allt ag ägde Idyll Trollunden Melodi Adagio Och får ag aldrig äga

Läs mer

Matematisk statistik

Matematisk statistik Tntamn TEN HF -- Matmatisk statistik Kuskod HF Skivtid: 8:-: Läa: Amin Halilovic Hjälpmdl: Bifogat fomlhäft "Foml och tabll i statistik " och miniäkna av vilkn typ som hlst. Skiv namn på vaj blad och använd

Läs mer

EN STOR UPPLEVELSE. Matfors IF bjuder in ert lag till: 2016-års Lill@ VM 1-3 juli 2016 i Matfors. inbjudan CUPEN FYLLS TIDIGT VAR SNABB MED ER ANMÄLAN

EN STOR UPPLEVELSE. Matfors IF bjuder in ert lag till: 2016-års Lill@ VM 1-3 juli 2016 i Matfors. inbjudan CUPEN FYLLS TIDIGT VAR SNABB MED ER ANMÄLAN N SO PPVS atfors IF bjuder in ert lag till: 2016-års ill@ V 1-3 juli 2016 i atfors Å V I N I B O K J S VÄ 0-Å 2 inbjudan 2016 CPN FYS IDIG V SNBB D NÄN Välkommen till illa V 2016 atfors IF bjuder in till

Läs mer

Läromedelskatalogen. från natur & kultur ÅRSKURS

Läromedelskatalogen. från natur & kultur ÅRSKURS Läomdlskaalogn fån nau & kulu 2014 ÅRSKURS 7 9 Ä du do fö d digiala möjlighna i klassumm? Nu gå dn svnska skolan in i n ny fas a md hjälp av digiala läomdl fylla dao och läsplao md kvalissäka och pdagogisk

Läs mer

LYCKA TILL. Att tänka på.

LYCKA TILL. Att tänka på. Att tänka på. En ansvarig för varje grupp. Kundregister för återköp. Kundbrev för nya kunder. Ev. tackbrev till kunder som gynnat föreningen. Medlemsbrev / Intressebrev ungdomars föräldrar Deadline LYCKA

Läs mer

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917

OLYCKSUNDERSÖKNING. Teglad enplans villa med krypvind Startutrymme: Torrdestillation av takkonstruktion Insatsrapport nr: 2012012917 BRANDUTREDNINGSPROTOKOLL Datum: 20121130 Vår rfrns: Grt Andrsson Dnr: 2013-000138 Er rfrns: MSB Uppdragsgivar: Uppdrag: Undrsökningn utförd: Bilagor: Landskrona Räddningstjänst Brandorsak, brandförlopp

Läs mer

Registreringsprogram. kontrolluppgifter

Registreringsprogram. kontrolluppgifter VIKTIGT! Programmet är avsett att användas på fristående pc (ej nätverk). Registreringsprogram för kontrolluppgifter INKOMSTÅRET 2004 Checklista Om du redan har ett ADB-program (t.ex. löne pro gram) som

Läs mer

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30

FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs årsmöte 2007-05-30 FRIIs Kvalitetskod Antagen av FRIIs åsmöte 2007-05-30 Utabetad i samabete mellan FRII och Öhlings PicewatehouseCoopes Jämtlands läns Cance- och Omvådnadsfond å 2012. 1. Övegipande pincipe i FRIIs kvalitetskod

Läs mer