@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:"

Transkript

1 BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd tk Gundknstuktin: Btngptt på mk Stmm, mti: Tä Vntitin: Sjävd gsvnti tin Vämsystm: Epnn md vttnbun väm h uftvämpump Fönst: Fsd: 2 gs kppd ifönstbåg Tg h täpn 4v1 Antiimx' A FöiEBYA H sffså

2 BESIKTIGSPROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Tängföhå!ndn: Övigt: Mind tädgådstmt Gg/Cpt: Vidbyggt gg md btngptt på mk Bsiktningsutåtnd * 1. nsming v uppysning h hnding, Föjnd muntig uppysning h hnding h ämnts v fstightsäg Kj h '= Gunv Jnssn. R Hust fövävds 194. ; 3 fkpppn ds m ä g Täpnn måds E gstn i fsd utbytt ft skd. Tgt "skiv" sig h ytskiktt ti v. Dtt t mn kmm sig v tt bänningn v tgt, vid pduktin, int bv kkt. ö $ Hängänn h stupö bytts ' OushWC på öv pn fik ny väv/tätskikt h pstmtt2}}4. Dushkbin instds i h ny tst h hndft mntds. U WC på ntöpn fik ny tst h hndft I Tmstt på dit bytts Kyskåp bytts Luftvämpump bytts E-pnn bytts ut Vindn tiäggsisds fö 30 å sdn h bädgv ä gt. Tkhuv öv gnmföing tk ti bdummts vntitin ä mntd. Dt finns fuktfäk på vindn sm ä sdn innn tkpppn ds m h någ ä ännu äd. 2. Bsiktning, nys v isk smt kmmndtin m födjupd undsökning 5v1 Åntiim Ä FÖTBY GA sch $I{V äå

3 BESI KT I GSPROTOKOTL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Utvändigt Mkföhåndn Våxt finns i nsutning ti gundmu. Md btt h växt nä gundmun isk mn tt få fukt kvstånd i väggn md isk fö invändig fuktskd smtidigt sm ött kn skd gundmun h sätt däningsdningn u funktin. f x m U 1 Kndnsvttn fån uftvämpumpn ds int bt fån husgundn. Bistn mdfö ökd isk fö tt vttn täng in i nsutnd knstuktin md fukttd skd sm möjig föjd. Obsv tt ingn bsiktning v byggndns vämsystm vämpumpn ingått i uppdgt. Sk ngt tt nt. Fsd Tgt skiv sig h säpp. Bukt h säppt kt. Fö tt utd skn ti h mfttningn v d bist sm upptäkts i tgfsdn kmmnds tt n födjupd utdning utfös. v1 ntiimx" AT FÖF[BY(A OCH styoea

4 BESIKTI GSPRTKLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus \,/ \1,I5 9.D.E = U 1 \ Fsdpnn ä i mind bhv v måning/undhå. Fsdpn h täknstuktin dä måningsbhv finns isk pg. säm vttnwisnd fömåg tt få fuktskd. Dtt kn d ti ötskd i pnn. Fönst Fönst ä i mind bhv v måning/undhå. Fönst dä måning/undhåsbhv finns isk pg. säm vttnwisnd fömåg tt få fuktskd. Dtt kn d ti ötskd i fönst h fnstkm. Dö ngt tt nt. Hängänn/Stupö ngt tt nt. \./ Tk Vädskydd finns j på skstn. Spik nts i tg. Tätning unt gnmföing ä bistfäig. Då skstnn int äng nvänds kn vädskydd mnts fö tt skydd mt ndööd. Fö tt t d på hu h m tt vädskydd sk mnts h fö tt kntövi g ntin g kmmnds kntkt md fkmn. 7v1 Åntiimx' *t fi s* x stsä

5 BESIKTIGSPROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus + m ' Gg /föåd Gjutjänsbunn finns i utymmt. Risk finns tt mkingiggnd knstuktin bi fuktskdd m bunnn st sönd. nvändigt Entpn I Amänt Btngptt på mk md fytnd gv h md immd pstmtt. Bfintig gvknstuktin isk på gund v ntuig fuktpåvkn tt dbbs v fuktskd. Dtt i sin tu kn d ti mikbi skd (ngpp v mikgnism) sm kn sut i tt mikbi ukt spids ti bndmijön. U.1 På gund v ntuig fuktpåvkn fån mk isk mttn tt säpp fån undgt. Mttn h immt kn kså vg ukt sm spids ti bndmijön. Kntv knstuktin ä utföd i hh i WC/tppföåd. Mtit ä tjk bäd. Entpn / Enth Vid knt v knstuktinn uppmätts fuktvädn und kitisk fuktnivå fö mikbi tiväxt h nm ukt uppvds. Fuktkvtn mätts ti I %. itäknstuktin mt btngptt. Risk fö mikbi tiväxt föigg m dn tiv fuktightn (RF) i dn mgivnd uftn ä öv 75/ vikt i fuuvik mtsv n fuktkvt (FK\ pä 17%. 9v1 Åntiinx. AT FäFTEYCSA {H sttd^

6 BESIKTIGSPROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Entpn / Vdgsum ngt tt nt. Entpn / WC /tppföåd Våtummt h äd ytskikt. Då funktinn, sm innbä tt ytskiktvtätskiktt sk v vttntätt, kn v ndstt finns isk tt vttn täng ignm ytskiktvtätsk iktt md vttnskd i mkingiggnd knstuktin sm föjd. Fuktindiking utn nmäkning. Vid fuktindiking sm utföds i utymmt ntds ing föhöjd fuktindiktin. + A Vid knt v knstuktinn uppmätts fuktvädn und kitisk fuktnivå fö mikbi tiväxt h nm ukt uppvds. Rtiv fuktight uppmätts ti 50 % h Fuktkvtn 8 %. Risk fö mikbi tiväxt föigg m dn tiv fuktightn (RF) i dn mgivnd uftn ä öv 75/ vikt i fuuvik mtsv n fuktkvt (FK) pä 17%. ' ts U n Entåpn / Kök Funktinsknt v vägguttg. Vid stikpvsknt v jdd vägguttg i utymmt ntds ing wiks. Entpn / Tvättstug /Pnnum Gjutjänsbunn finns i utymmt. Risk finns tt mkingiggnd knstuktin bi fuktskdd m bunnn st sönd. Fuktindiking utn nmäkning. Vid fuktindiking sm utföds i utymmt ntds ing föhöjd fuktindiktin. E-nt. Guppfötkning fi nns. 10 v 1 Antiimx' A Få[YfiA H sf s*

7 ' m BESIKTIGSPROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Öv pn / Tpp ngt tt nt. Öv pn / H ngt tt nt. öv pn / Svum I ngt tt nt. Öv pn / Svum 2 ngt tt nt. 2? E :) b Öv pn I BdumM Gjutjänsbunnn i mnbjäkg ä stngipn. Fö tt undsök m bunnn h dss nsutning bhöv byts smt m dt finns någ föjdskd i mkingiggnd knstuktin bö n fkmn kntkts. t U 1 Fuktindiking utn nmäkning. Vid fuktindiking sm utföds i utymmt ntds ing föhöjd fuktindiktin. Funktinsknt v vägguttg. Vid stikpvsknt v jdd vägguttg i utymmt ntds ing wiks. öv pn / Svum 3 ngt tt nt. 11 v1 nntiim( Å- Föf, EBYdA (}H *YnsÅ

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013

Vi firar 50 år EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN. CAMFIL Clean Air Solutions NR 1, 2013 NR 1, 2013 V f 50 å EN VD MED FILTERFEBER NY SERIE FILTERSKOLAN DE VANLIGA BOVARNA I LUFTEN Cmfs gud, Göst Ls. CAMFIL C A Suts Ld A Béd UTSTÄLLNINGAR 2013 Ju 3 7 ASME Tub Exp, S At, TX, USA 4 6 PwG Eup,

Läs mer

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1 PROGRAMTIDNING Spingpid 23 26 mj spingpids Spingpid 2013 1 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på

Läs mer

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Att synas och bli flera

Att synas och bli flera Att synas och bli fla En lathund i att maknadsföa Akadmikföningn och att kyta nya mdlmma Saco bstå av 23 självständiga fackföbund md dn gmnsamma nämnan att d oganisa akadmik. Att synas och bli fla Dt gå

Läs mer

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897

Inkl 2 skruvar. Fästvinkel - Rostfritt stål - 35 x 25 mm 5063038. Balksko. - Varmförzinkad - 45 x 96 mm - Tjocklek: 2 mm 5119897 Stot sotimt och komptt ådgivig fö ditt pojkt. Öv 130 bygg- & tädgådsmkd i Euop. Nu i Stockholm. Stot uvl v båd kuk- och pltskolväxt v hög kvlité. ÄNTLIGEN 3/5 NÄRA DIG. HORNBACH 50 lit/säck Föstäkt md

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:-

xbg luftpistolset Försäljnings succé! 18 år till fantastiskt pris! Pris i lösa delar 798:- 2013 www.cb.s xbg lufpisls ill fnsisk pis! Pis i lös dl 798:- NU Klsydivn lufpisl Ugångshsigh 120 /s Fösäljnings succé! Tl längd 171 Klsydivn lufpisl Ux XBG d 19 sks gsin fö 4,42 uniin. Ugångshsigh 120

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE

MER INFORMATION PÅ WWW.GOTEBORGSLOKALER.SE t g To I N F O R M AT I O N F R Å N G ÖT E B O R G S LO K A L E R 3 2014 D 10 mj v olig D våft t ft å v t H lög t. g to io l å R Di ty O tog! o o vå ö A b o vi Bt tt ltog om l om. y fifi gom i oä Olo om

Läs mer

N Stockholms u n iv e r site t F ö r e ta g se kon omiska in stitu tion e n H T 2 0 0 5 Kandidatuppsats Finansiering A k t i e u t d e l n i n g s a n o m a l i n o c h v i n s t m ö j l i g h e t e r

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor

nya boendeformer väcker intresse drömläge för leif och marianne godisbutiken för vuxna Carl strömstadsbyggens nestor ny bnfm väck in ömläg fö lif ch minn gibuikn fö vuxn BO2 BOPLATS STRÖMSTAD #2/10 Cl ömbyggn n AKTUELLT FRÅN STRÖMSTADSBYGGEN 2010 BOPLATS STRÖMSTAD ug v AB Sömbyggn ch ukmm vå gång p å. Anvig ugiv: Svn-Eik

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om

Menières sjukdom. Det är viktigt att ge patienten möjligheten till kontinuerligt stöd under sjukdomen. Man bör ge råd om LÄKEMEDELSKOMMITTÉN VID ÖREBRO LÄNS LANDSTING N 171 mj 2 0 1 0 I N N E H Å L L 17-18 Mnès sjukdm 18 Mnsvnsk äkmdsfum 2-3 fbu 11 Öb 19 Hjäsvksbhndn md ACE-hämm ch ARB vd Hsbs vådcn n junsud Hyunsy usus

Läs mer

DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO

DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS. höst 2011 LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS höst 2011 DALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMSÖRMLANDUPPSA LAVÄRMLANDVÄSTMANLANDÖREBRO DANSSPRIDNING I MELLANSVERIGE ÖSTERGÖTLANDDALARNAGÄVLEBORGSTOCKHOLMS

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt

Oskar Broberg Didrik Wachenfeldt pll. tadachma av slv päglat ud kug tchs V av Sy ca 175-164 f.. Vkt: 15,78 gam. Stlk: 33 mm damt. ska Bbg Ddk Wachfldt J dlmsbak PDU xt ska Bbg Ddk Wachfldt Bld ch fmgvg éalst Fölagt, Fédéc at www.at.f

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Landinformationen 1 (47)

Landinformationen 1 (47) Landinformationen Med Internationella betalningar via Internetbanken, Internationella betalningar via fil eller Internationella betalningar via fil med växling kan du enkelt och tryggt skicka betalningar

Läs mer

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump

Daiseikai Polar Luft/luft värmepump Diseiki Polr Luft/luft värmepump Användrmnul Inomhusenhet: RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND Utomhusenhet: RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Jnuri 2007 Tck för tt Du vlt tt invester i en

Läs mer

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen,

b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, b e ts fö rtje n s t på fre m m a n d e ort. D e n a rb e ts s ty rk a, som ic k e på de tta sätt e rh ö lle s, borde sedan fy lla s frå n arm éen, och inan borde is y n n e rh e t a n vänd a s o ld a

Läs mer