UNICA Ny skola F-6 Mariestad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UNICA Ny skola F-6 Mariestad"

Transkript

1 T TU Y T TU T TU Ä UT/ÄT TÄÄ V V TT Unikon ä pd i tt vkt pkomåd tånd v - o övtäd, ny o gm. mådt ä n viktigt p fö dn ioogik mångfdn då dt innå mång inkt, fåg o dju. Tmt fö pojktt vit kog o idén vit tt v å mykt ntumk om möjigt o utfö kogådn i ntuik mti om mä in i dn omgivnd mijön. t öppn ummt i yggndn, vt, öppn upp ig mot pkn. n ukidå m in vyn o kyton om igg md nämt yggndn. n gionmu t upp nivåkindn mot pkn. ot pkn finn ävn gdäng o äntk. untomking kogådn finn ntumk vd. no igg idottn dvi ndgävd. n ku ygg upp i öd fö tt vkäm mot otädn ndnfö. ot tig gt finn n muipotn om käm v md tt tåk v uk. öjig tiägg finn tt fötäk tädidån mot otdu i öd gnom tt pnt in f täd o uk. T TU T T U T TU T TU U TÄ T U TÄÄ ÄT Ä U U UTTÄ Å Ä Ä Ö TT: ÖÄT VÄXTÅ k : TÉ TÄÄ T T TU Ö TT: UU T TY TÉ T & TÄ / T VU VTÄ U ÖÅ/ÅV UTT TÉT T TU V / ÄT Å X U y ko - itd U

2 U y ko - itd

3 U y ko - itd

4 U y ko - itd

5 U- TÉ VÄ T T TT T, m U- T Ö V T- TV- T- V/d T- - -ini / i wiv - -ini / i wiv - -ini / i wiv ni - -i / i wiv Ök öppning öfg. T- Ök öppnin g öfg. V T- - T- T Ä T U, m (+ UV- T UÄ T U +, U, m UV- U- U UT ÖÅ +,, m y ko - itd T-, m TV- V/d T- V p TV- U TV- V/d TV- T- /d TV- Vv/d - -ini / i wiv v/d T- TV-, m V T T- v/d U- U, m (+, m, m U, m (+, m TV- T /U T T, m T -, m T (., m/ d /d ( vgn x m fö Ö - Y, m T T- T- V- Ö -, m ( - -, m V- VUTT, m, m - ( ( T- ( ( Y, m V- /d Ö Ö VÄ UV-, m ( ( YU, m ( v/d YU, m V/d TÖ, m ( / wi v i V/d ( W U- ( /d Ä, m T- U, m (+ Y T TV- T- /d T W Ö Ö VÄ d / V Ö, m Wikn - -ini / wiv i V/d /d V/d T- V/d T, m V- YV T Ö TÄÖÅ, m Wi kn - -ini T U, m /d V - U, m V- - V, m /d U- Ä, m V U, m / d d TV- / T Ö T Ö Å ÅU V Y U- UTV. V Vv/d - -ini Wi kn / i wiv / Ö - -ini / i wiv Wikn - -ini wiv i ÖÅ TXT/, m T, m V, m T- TV- TV- T- TV- v/d V T V/d TU Ä, m ni - -i / i wiv U - -ini Wi kn / i wiv Y Vv/d - -ini / i wiv T YT V/ d U- UTV. T, m T Vv/d ni - -ini / i wiv - -ini Wikn / i wiv ÄT T, m Vv/d, m - -i / i wiv V T- U- V V ÉÖ/VÅTU, m TÉ É, mt V T Vv/d ÄT Ö Ö VÄ U, m V V V/d ÄT Ö VÄ T- TV- - V /d V p V p V/d - V/d U.. - /d +, T Y, m V/ d V-- T, m +, TV- V/d T, m T- - V V/d, m T V UVUTÉ T- V V T Ö V VÅ, m YTV T- V/d T- T- V/d, m T- T- TV- T- / d T- +, V/ d U T- TV- V/d T- V/d T- T- T- T- - V/d UT, m /, m V- V/d T Ö T U, m T- /d V p /d /d - /d TV T- /d ÖT T- V m T, ÖT, m VÄTU, m /d T-, m TV-.- TÄ Y T T - T Ö V UÄ T T- - V/d U, m ÖTU, m - V/d T- U- V/d V p T- - U, m (+ TV- /d T. T T - TV- TV- T T- V p, m YTT T V p TV- ÖÅ ÖÅ, m /d /d TV- v/d T- V/d V/d T, m TV- v/d vv T- TV- V T V V, m TV- V/d T- T- TV- T- Ä, m TU, m T- U TV- TV- V/d x.nt fö T- V/d TV- U, m V/d T- TV- /d, m XT U, m (+ v/d V/d - TV- TV- TV- T- Vv/d V U, m (+, m /d V/d T TV-, m TV- V/d T - V T- V/d, m - V/d V/d / d V/d V/d V T U, m V/d vv v Vv/d T- V T, m v/d V/d V/d U U U, m, m V/d T, m, m /d TV- TV- - UÄ T- T T - V p /d V p TV- UU, m T- V/d -, m TV- T- T- v/d V/d TV- T V/d /d - T- Ö T V/d Ök öppning öfg. T- /d T- T - V/d TV- U, m (+ V/d TV- Ä Ök öpp ning öfg. U, m U, m - T- V/d T T, m T V, m /TTT TV- T- - T U, m (+ / d - -ini / wiv i Ök öpp ning /d öfg. TV - T- V/d TV- T- T- T- Ä T, m V/d V/d T T - V p /d TV- /d TV- ÅTÉ. / d T- T-, m T- T Ö Ä ÖT T, m Ä Vv/d V T V, m T T- T- T- Ök öppning öfg. T- V p TV - -m T- V/d / d TV- - T- T- T- V/d TV- V p / d TV- /d / d TV- -m T /d TV- v/d / d T- T - T- - Ä - v/ d /d - /d T- T- - V/d T- T- /d T T- V V /d T- /d / d TV- T- -- Ö VÄ Ö. V/d T- T- V/d T- T-, m UU, m /d U- T- UT. TU UT. TU TV - -ini / wiv i TV- Ä, m, m Wi kn T U, m (+ - -ini / wiv i TU T TV- T- - -i ni / wiv i VÅ, m, m V/d - T Ö - TV- ÄÅ Ö TÄ, m T-, m V/d TV-, m TV- / d V/d, m -, m /d v/d Ä / d /d v/d U, m U - TV- VV/d - U, m (+ U, m (+ /d T- T- U- U, m (+ U, m (+ V/d U- T- / d TV- T, m / d, m V T v/d V T V/d v/d, m TT v/d T /, m T ÄVÅ/, m V- T - T, m / d, m - /d TV- V p, m TV- v/d TV- TV- v/d, m T vv/d, m, m V /, m v v/d, m U, m TV- V v /d vv/d, m V- TT, m /TT, m v/d U U v/d /, m Ä, m V p T / d - -ini / i wi v, m /d v/d /d /d - T- T- /d / d / d T- /d v - T- v/ d /d /d V/d Ä /d T- T- TV-, m, m v V- / d v/ d / d /d TV- T, m T- U U TV- - T- - TV- T, m T- TV- / d UÅ, m d / TV-, m T, m UT. TU, m Ä TU, m /d Y - -ini / wiv i - -ini / wiv i ini / wiv i TV- - -i ni / wiv i - -i ni / wiv i T- /d, m v/d - -ini / wiv i v/d Wi kn, m VÅ, m - -ini / wiv i, m TU Ä, m ( TU Ä, m Wi kn Ä, m /, m T - -ini / wiv i TT Y V vv/d /d Ä, m - -ini / wiv i, m U, m (+ U, m T UV- - -ini / wiv i, m Wi kn V Wi kn - -ini / wiv i TU T ÅVÄ ( Wi kn - -i ni / wiv i. U- TT, m /TT - -ini / wiv i

6 U y ko - itd

7 U- ÅVÄ TT, m TT /TT TT, m /TT U- U- Y Y ÅTÉ TV- V/d T TT T - /d TV- T- - TV- U, m Ä, m, m v/d, m TV- V /d, m v/d ÄVÅ/, m U, m TV- - V U- v/d TV- /d /d /d T- vv/d /, m YTT T- U- v/d v V-, m, m /, m /, m VÅ, m U- /d /d vv/d vv/d TV- T- TV- /d T- v/d U- - v/d V U- T- T- T- TV- v/d V V V v/d T- /d V /d /d V V, m /, m, m, m U, m, m V, m U, m, m, m, m - /TTT T- /d - TV- V UÅ, m -, m TV- - V- - TV- /d /d /d V/d /d T- T /d T- V T v/d TV- v/d /d V TU Ä, m T, m Ä, m, m V, m TÖ, m, m T T- T- /d - /d v/d v/d T- T V- UV- TV- /d /d /d /d T /d T- - V/d ( T- ( TV- T- V/d T /d v/d v/d TV- TV- T Ö Ä ÖT T T, m, m Ä Vv/d Vv/d, m - V VÅ, m - TV- ÖÅ Ö U, m T V V-, m, m, m V, m Ä, m ÖÅ, m v TV- /d TV- V T- T- W ( V ( ( T- - TV- vv /d TU Ä, m UT. TU, m Ä, m - U, m - V /d YU, m T TV- TV- TV- U T- ( /d VV/d /d T- TV- /d T - V V/d V/d ( ( ( ( +, TV- V/d V- ( T- ÄÅ Ö TÄ TÖ TÖ ÅUÅ T, m U, m, m, m YU, m Ö -, m V/d /d V/d T- V/d V/d V/d TV- V/d ÄT /d ( V/d T- V/d V T- T- ( V/d - - V- V/d T- V +, T- V/d T- V/d V/d /d V/d T V/d U U, m V/d U, m T, m - Ä, m, m Ä U, m U, m TÉ, m V, m, m U, m Ä U T (+ U, m V/d Ä, m, m Y, m, m Ö - Y, m, m ÖÅ, m VÅ, m - U U- V/d ÄT T- V- /d U- T- ÄT ÖÅ TXT/, m U TÄÖÅ, m U, m (+ U, m T V/d V/d TV- T T V/d (+ ÉÖ/VÅTU, m T, m VUTT, m +, T- T T - U, m U, m (+ T U, m ( T- UV- /U, m., m T, m U, m v/d Y T T- T- UVUTÉ TÉ VÄ T TT Ö VÄ Ö. - T- TV- v/d TV- T- U-.. U- TV- V- v T- TV- /d T- T- - v v/d - TV- T- TV- T- v/d v/d - v T U U U U TUT, m, m, m T- TV- T- Ä T- TV- T. -m TUT T Ö TV, m TYTTÄ Ö T-.- -m Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ö VÄ Ö T TÉ YT T U U UTV. Y UTV. Y Ö VÄ Ö T Ö YV TV- Ö VÄ Ö Ö VÄ Ö x m fö vgn U- T- v/d /d V- T U- UT UV- U y ko - itd

8 U- ÅVÄ TT, m TT /TT TT, m /TT U- U- Y Y ÅTÉ TV- V/d T TT T - /d TV- T- - TV- U, m Ä, m, m v/d, m TV- V /d, m v/d ÄVÅ/, m U, m TV- - V U- v/d TV- /d /d /d T- vv/d /, m YTT T- U- v/d v V-, m, m /, m /, m VÅ, m U- /d /d vv/d vv/d TV- T- TV- /d T- v/d U- - v/d V U- T- T- T- TV- v/d V V V v/d T- /d V /d /d V V, m /, m, m, m U, m, m V, m U, m, m, m, m - /TTT T- /d - TV- V UÅ, m -, m TV- - V- - TV- /d /d /d V/d /d T- T /d T- V T v/d TV- v/d /d V TU Ä, m T, m Ä, m, m V, m TÖ, m, m T T- T- /d - /d v/d v/d T V- UV- TV- /d /d /d /d T T- /d T- - V/d ( T- ( TV- T- V/d T /d v/d v/d TV- TV- T Ö Ä ÖT T T, m, m Ä Vv/d Vv/d, m - V VÅ, m - TV- ÖÅ Ö U, m T V V-, m, m, m V, m Ä, m ÖÅ, m v TV- /d TV- V T- T- W ( V ( ( T- - TV- vv /d TU Ä, m UT. TU, m Ä, m - U, m - V /d YU, m T TV- TV- TV- U T- ( /d VV/d /d T- TV- /d T - V V/d V/d ( ( ( ( +, TV- V/d V- ( T- ÄÅ Ö TÄ TÖ TÖ ÅUÅ T, m U, m, m, m YU, m Ö -, m V/d /d V/d T- V/d V/d V/d TV- V/d ÄT /d ( V/d T- V/d V T- T- ( V/d - - V- V/d T- V +, T- V/d T- V/d V/d /d V/d T V/d U U, m V/d U, m T, m - Ä, m, m Ä U, m U, m TÉ, m V, m, m U, m Ä U T (+ U, m V/d Ä, m, m Y, m, m Ö - Y, m, m ÖÅ, m VÅ, m - U U- V/d ÄT T- V- /d U- T- ÄT ÖÅ TXT/, m U TÄÖÅ, m U, m (+ U, m T V/d V/d TV- T T V/d (+ ÉÖ/VÅTU, m T, m VUTT, m +, T- T T - U, m U, m (+ T U, m ( T- UV- /U, m., m T, m U, m v/d Y T T- T- UVUTÉ TÉ VÄ T TT Ö VÄ Ö. - T- TV- v/d TV- T- U-.. U- TV- V- v T- TV- /d T- T- - v v/d - TV- T- TV- T- v/d v/d - v T U U U U TUT, m, m, m T- TV- T- Ä T- TV- T. -m TUT T Ö TV, m TYTTÄ Ö T-.- -m Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ö VÄ Ö T TÉ YT T U U UTV. Y UTV. Y Ö VÄ Ö T Ö YV TV- U y ko - itd Ö VÄ Ö Ö VÄ Ö U- UT x m fö vgn /d V- U- T- v/d T UV-

9 U- ÅVÄ TT, m TT /TT TT, m /TT U- U- Y Y ÅTÉ TV- V/d T TT T - /d TV- T- - TV- U, m Ä, m, m v/d, m TV- V /d, m v/d ÄVÅ/, m U, m TV- - V U- v/d TV- /d /d /d T- vv/d /, m YTT T- U- v/d v V-, m, m /, m /, m VÅ, m U- /d /d vv/d vv/d TV- T- TV- /d T- v/d U- - v/d V U- T- T- T- TV- v/d V V V v/d T- /d V /d /d V V, m /, m, m, m U, m, m V, m U, m, m, m, m - /TTT T- /d - TV- V UÅ, m -, m TV- - V- - TV- /d /d /d V/d /d T- T /d T- V T v/d TV- v/d /d V TU Ä, m T, m Ä, m, m V, m TÖ, m, m T T- T- /d - /d v/d v/d T- T V- UV- TV- /d /d /d /d T /d T- - V/d ( T- ( TV- T- V/d T /d v/d v/d TV- TV- T Ö Ä ÖT T T, m, m Ä Vv/d Vv/d, m - V VÅ, m - TV- ÖÅ Ö U, m T V V-, m, m, m V, m Ä, m ÖÅ, m v TV- /d TV- V T- T- W ( V ( ( T- - TV- vv /d TU Ä, m UT. TU, m Ä, m - U, m - V /d YU, m T TV- TV- TV- U T- ( /d VV/d /d T- TV- /d T - V V/d V/d ( ( ( ( +, TV- V/d V- ( T- ÄÅ Ö TÄ TÖ TÖ ÅUÅ T, m U, m, m, m YU, m Ö -, m V/d /d V/d T- V/d V/d V/d TV- V/d ÄT /d ( V/d T- V/d V T- T- ( V/d - - V- V/d T- V +, T- V/d T- V/d V/d /d V/d T V/d U U, m V/d U, m T, m - Ä, m, m Ä U, m U, m TÉ, m V, m, m U, m Ä U T (+ U, m V/d Ä, m, m Y, m, m Ö - Y, m, m ÖÅ, m VÅ, m - U U- V/d ÄT T- V- /d U- T- ÄT ÖÅ TXT/, m U TÄÖÅ, m U, m (+ U, m T V/d V/d TV- T T V/d (+ ÉÖ/VÅTU, m T, m VUTT, m +, T- T T - U, m U, m (+ T U, m ( T- UV- /U, m., m T, m U, m v/d Y T T- T- UVUTÉ TÉ VÄ T TT Ö VÄ Ö. - T- TV- v/d TV- T- U-.. U- TV- V- v T- TV- /d T- T- - v v/d - TV- T- TV- T- v/d v/d - v T U U U U TUT, m, m, m T- TV- T- Ä T- TV- T. -m TUT T Ö TV, m TYTTÄ Ö T-.- -m Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ö VÄ Ö T TÉ YT T U U UTV. Y UTV. Y Ö VÄ Ö T Ö YV TV- Ö VÄ Ö Ö VÄ Ö x m fö vgn U- T- v/d /d V- T U- UT UV- U y ko - itd

10 U- ÅVÄ TT, m TT /TT TT, m /TT U- U- Y Y ÅTÉ TV- V/d T TT T - /d TV- T- - TV- U, m Ä, m, m v/d, m TV- V /d, m v/d ÄVÅ/, m U, m TV- - V U- v/d TV- /d /d /d T- vv/d /, m YTT T- U- v/d v V-, m, m /, m /, m VÅ, m U- /d /d vv/d vv/d TV- T- TV- /d T- v/d U- - v/d V U- T- T- T- TV- v/d V V V v/d T- /d V /d /d V V, m /, m, m, m U, m, m V, m U, m, m, m, m - /TTT T- /d - TV- V UÅ, m -, m TV- - V- - TV- /d /d /d V/d /d T- T /d T- V T v/d TV- v/d /d V TU Ä, m T, m Ä, m, m V, m TÖ, m, m T T- T- /d - /d v/d v/d T- T V- UV- TV- /d /d /d /d T /d T- - V/d ( T- ( TV- T- V/d T /d v/d v/d TV- TV- T Ö Ä ÖT T T, m, m Ä Vv/d Vv/d, m - V VÅ, m - TV- ÖÅ Ö U, m T V V-, m, m, m V, m Ä, m ÖÅ, m v TV- /d TV- V T- T- W ( V ( ( T- - TV- vv /d TU Ä, m UT. TU, m Ä, m - U, m - V /d YU, m T TV- TV- TV- U T- ( /d VV/d /d T- TV- /d T - V V/d V/d ( ( ( ( +, TV- V/d V- ( T- ÄÅ Ö TÄ TÖ TÖ ÅUÅ T, m U, m, m, m YU, m Ö -, m V/d /d V/d T- V/d V/d V/d TV- V/d ÄT /d ( V/d T- V/d V T- T- ( V/d - - V- V/d T- V +, T- V/d T- V/d V/d /d V/d T V/d U U, m V/d U, m T, m - Ä, m, m Ä U, m U, m TÉ, m V, m, m U, m Ä U T (+ U, m V/d Ä, m, m Y, m, m Ö - Y, m, m ÖÅ, m VÅ, m - U U- V/d ÄT T- V- /d U- T- ÄT ÖÅ TXT/, m U TÄÖÅ, m U, m (+ U, m T V/d V/d TV- T T V/d (+ ÉÖ/VÅTU, m T, m VUTT, m +, T- T T - U, m U, m (+ T U, m ( T- UV- /U, m., m T, m U, m v/d Y T T- T- UVUTÉ TÉ VÄ T TT Ö VÄ Ö. - T- TV- v/d TV- T- U-.. U- TV- V- v T- TV- /d T- T- - v v/d - TV- T- TV- T- v/d v/d - v T U U U U TUT, m, m, m T- TV- T- Ä T- TV- T. -m TUT T Ö TV, m TYTTÄ Ö T-.- -m Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ö VÄ Ö T TÉ YT T U U UTV. Y UTV. Y Ö VÄ Ö T Ö YV TV- Ö VÄ Ö Ö VÄ Ö x m fö vgn U- T- v/d /d V- T U- UT UV- U y ko - itd

11 U- ÅVÄ TT, m TT /TT TT, m /TT U- U- Y Y ÅTÉ TV- V/d T TT T - /d TV- T- - TV- U, m Ä, m, m v/d, m TV- V /d, m v/d ÄVÅ/, m U, m TV- - V U- v/d TV- /d /d /d T- vv/d /, m YTT T- U- v/d v V-, m, m /, m /, m VÅ, m U- /d /d vv/d vv/d TV- T- TV- /d T- v/d U- - v/d V U- T- T- T- TV- v/d V V V v/d T- /d V /d /d V V, m /, m, m, m U, m, m V, m U, m, m, m, m - /TTT T- /d - TV- V UÅ, m -, m TV- - V- - TV- /d /d /d V/d /d T- T /d T- V T v/d TV- v/d /d V TU Ä, m T, m Ä, m, m V, m TÖ, m, m T T- T- /d - /d v/d v/d T V- UV- TV- /d /d /d /d T T- /d T- - V/d ( T- ( TV- T- V/d T /d v/d v/d TV- TV- T Ö Ä ÖT T T, m, m Ä Vv/d Vv/d, m - V VÅ, m - TV- ÖÅ Ö U, m T V V-, m, m, m V, m Ä, m ÖÅ, m v TV- /d TV- V T- T- W ( V ( ( T- - TV- vv /d TU Ä, m UT. TU, m Ä, m - U, m - V /d YU, m T TV- TV- TV- U T- ( /d VV/d /d T- TV- /d T - V V/d V/d ( ( ( ( +, TV- V/d V- ( T- ÄÅ Ö TÄ TÖ TÖ ÅUÅ T, m U, m, m, m YU, m Ö -, m V/d /d V/d T- V/d V/d V/d TV- V/d ÄT /d ( V/d T- V/d V T- T- ( V/d - - V- V/d T- V +, T- V/d T- V/d V/d /d V/d T V/d U U, m V/d U, m T, m - Ä, m, m Ä U, m U, m TÉ, m V, m, m U, m Ä U T (+ U, m V/d Ä, m, m Y, m, m Ö - Y, m, m ÖÅ, m VÅ, m - U U- V/d ÄT T- V- /d U- T- ÄT ÖÅ TXT/, m U TÄÖÅ, m U, m (+ U, m T V/d V/d TV- T T V/d (+ ÉÖ/VÅTU, m T, m VUTT, m +, T- T T - U, m U, m (+ T U, m ( T- UV- /U, m., m T, m U, m v/d Y T T- T- UVUTÉ TÉ VÄ T TT Ö VÄ Ö. - T- TV- v/d TV- T- U-.. U- TV- V- v T- TV- /d T- T- - v v/d - TV- T- TV- T- v/d v/d - v T U U U U TUT, m, m, m T- TV- T- Ä T- TV- T. -m TUT T Ö TV, m TYTTÄ Ö T-.- -m Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ök öppning öfg. Ö VÄ Ö T TÉ YT T U U UTV. Y UTV. Y Ö VÄ Ö T Ö YV TV- Ö VÄ Ö Ö VÄ Ö x m fö vgn U- T- v/d /d V- T U- UT UV- U y ko - itd

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html

file:///c:/users/engström/downloads/resultat.html M 6 0 M F Ö R S Ö K 1 2 0 1 2-0 1-2 1 1 J a n W o c a l e w s k i 9 3 H u d d i n g e A I S 7. 0 9 A F 2 O s c a r J o h a n s s o n 9 2 S p å r v ä g e n s F K 7. 2 1 A F 3 V i c t o r K å r e l i d 8

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 249 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 10-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006

Medborgarnas synpunkter på skattesystemet, skattefusket och Skatteverkets kontroll Resultat från en riksomfattande undersökning hösten 2006 M y å y, S R å ö ö 2006 R 2007:3 3 Fö S ö 1996 å ö å å ö. Uö ä å ä: Mä ( ä) ä. Mä ä å y y,, ä ä å y S ä. I å 2006 å ö ä y, (ä). D (ä) 2007:4, M y å S ä. Uö y : ö ö ä y S, ö ö ö å S,, ä ä å ä å y ö. Fä

Läs mer

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N

AV SKÅP LB+S AV DISKBÄNK MOBIL SKRIVTAVLA 131 PL 48 PL UTSTÄLLNING 2 A123 UTSTÄLLNING 2 A123 SA1-G1 75 DISKBÄNK E+N E+N ÅP + Å P I UTTI Ad + I I IVTA 3 P 48 P UTTI 2 A3 UTTI 2 A3 ATJÉ 2 A4 + 6 E 6 6 43 TYCUFT 8 I Å UTTI 42 CC - F A9 AT VETA A7 TTA VT ÅP 6 A3 A- T-F ÅP FA V A T- F V3-2 6 A--7 V 336 Ö A--7 V 348 Ö 3X 2X :

Läs mer

Hässleholm kommuns Sorteringsguide

Hässleholm kommuns Sorteringsguide Häh ku Stggud Hu tt ä dtt vtyck? D 13 ugut 2015 täffd Ovht dy. Då hd v på ått åd föbukt åpdukt v kgk u fö 2015. Rt v åt vd v öv jd tgåg. Svg gg på td pt ä dt gä dt kgk ftvtyckt väd. Sku v v gö Svg hd v

Läs mer

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och omsorgscollege Västmanland kg g ygu Vå- h mgg Väm Fg 21/11 2014, k. 09.00-11.30 Näv K Hmbg, Ov Sv, Ev Bkm, Öu, k Bm, Su O, Fg, Yv x F, Su Ek, Ev Sw, Sv-Ek Öbg, u Fk, Pu, Emm Bug h K bg Smu öh Su Gu, Su Söm, Sh, Em Köhöm, -Ek u,

Läs mer

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001

BOFAKTA 1a. R u.k 1200 ö.f.g i Lgh 1001 OATA 1a 1 O, 27 m² P E P 2 P4 IEI H: 1001 1202 1402 H: 1003 1204 1404 H: 1005 1206 1406 H: 1007 1208 1408 H H: 1009 1210 1410 J H: 1011 1212 1412 an ej öppnas i 90 i gh 1001 u.k 1200 ö.f.g i gh 1001 OVUM

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering

Beteckningar för områdesreserveringar: T/kem Landskapsplanering kk mk mv se jl ma ge pv nat luo un kp me va sv rr rr A AA C P TP T TT T/kem V R RA RM L LM LL LS E ET EN EJ EO EK EP S SL SM SR M MT MU MY W c ca km at p t t/ kem mo vt/kt/st vt/kt st yt tv /k /v ab/12

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et.

1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. Styrels e möte 7mars 2010 Bila gor: 1. D ago r d ning 2. N är va r o lis t a 1. M öt et s öp pn an d e S ve n fö r k la r a r mö t et ö p p nat k lo c k a n 13. 5 0 i me d le ms k o nt o r et. 2. F o rma

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 245 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 42-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015

Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Patie nts äke rhe ts be rätte ls e för Slotts s tade ns Läkarhus Re hab o Häls a år 2015 Ko s tn ad s s tälle n u m m e r 1 6 3 9 8 0, 1 6 3 9 9 8 I enlighet med 3 kap 10 patientsäkerhetslagen (2010:659)

Läs mer

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva

det bästa sättet för e n författare att tala är a tt skriva 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 b e a h d g e a c g e f b d d c b f h d h b a h e c f d g b a c a d f

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder

Markanvisning inom fastigheten Kastanjen 9 i Midsommarkransen till AB Familjebostäder GATU OCH FASTIGHETSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE GFN 20010122 Hdl: Li Fild Rio Ytttd Mkyå Tl: 508 263 20 lifild@fktockholm D 014111537:1 20011217 Till Gtu och ftihtmd Mkii iom ftiht Ktj 9 i Midommk till AB

Läs mer

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22

LOA ca, lokalyta: 2223 m2 ger ca 12,8 m2/arbetsplats BAU 2015 12 22 . t tig f di k. v: d D) v ( c t 3 t, : t yt/b LAD B Abt k,,6 3 v. ÅR A c 3 LOg c.kdifigt. 4 3 9 8 7 6 4 3 6-8 LA A: HI HI B: u Hi Hi 4 - AA Ö u t y u t 4-6 d u c t t t t tt 7 Abtt u 8 - d u c : 4 @ A3

Läs mer

Systemmätetal, mål och resultat 2014

Systemmätetal, mål och resultat 2014 Sä, å och R ä bä ä R ä vå (0) R ä ä ä Må ä, k j jäfö () Rfö o Ppkv Sä Må P ä v å S p c v å Mbo Mbo Poc och poko Kok våc, p o ko f på fo Må ä ppf Må ä v ppf Må ä ppf R -12- R - R 2012- / 12-12- (+/0/-/)

Läs mer

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT

ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT ARBETSHÄFTE FÖR UTSKRIFT Copyright Skolplus AB 2014. Materialet är upphovsrättsskyddat, men får skrivas ut och användas i den interna verksamheten om man har giltig licens för. För mer information se www.

Läs mer

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS

DÄR VÅRA VÄGAR KORSAS DÄR VÅRA VÄAR KORSAS h yf föå fö, fä, ä, ä äy ch! h ö Sf, y ä ch ä fä j ö fö f. E fy å ch ö h å ch å. Å c å, ch å fö ö ch. PERSPEKTIV NYA PARKEN I RÅDUSESPLANADENS FÖRLÄNNIN SITUATIONSPLAN 1:1/A1 1:2/A3

Läs mer

I projektet kombinerades en kartworkshop

I projektet kombinerades en kartworkshop SUBURBS - D Fuu Chll CHALMERS Uvy f Tchly 0 197 Elb Bl, A Pu, Ccl R & S Sv D uv lpl ä k bä D kull v pv fll lpl v uf å pk å k by v p D ö h fö by Hkull, ä by å ll p vå k bl fö D ä ckå vå håll lk l ll wkhp,

Läs mer

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät?

äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? äkta Bredband, ett krav för framtidens multiservice nät? U lf V in n e ra s D e s ig n c o n s u lta n t, C is c o S y s te m s 2 0 0 2, C is c o S y s te m s, In c. A ll rig h ts re s e rv e d. U lf V

Läs mer

IOGT-NTO:s Strategi

IOGT-NTO:s Strategi G S 21 2016-20 å 4 V 4 Upp 4 D ä 5 G-: ä 6 Så 7 B f y p 8-9 U 10-11 P f y ä 12-13 Fä f f 14-16 U 17 b 18-19 SG 2016-2021 på K 2015 G-: S 2016 2021 VÄD, G, D HÄ SM H CH D K DÄ MÄSK V D K H F CH V M K H

Läs mer

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS!

REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! REKLAMARTIKLAR TILL BÄSTA PRIS! 2016 Innhåll PRONTO At.n. 108 Gummigpp md tyckmknism. Jumbopton. 40 x 13 mm. Fäg: gul, ong, öd, blå, gön, gå, svt/vit, svt. Pnno Tänd Rflx Nyckling Mdi Mäss Elktonic Giv

Läs mer

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ

Kom Helge Ande. œ œ œ. Ó Œ œ. b b Ó Œ. œ œ. & b b. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ pran c Œ Km Helge nde rad arr. Mattias Risthlm Km hel ge n de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn. tt ag i dig må lt 7 c Œ Km hel ge an de till mig in. Upp lys min säl, upp tänd mitt sinn.

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning?

Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen Stockholm 2004 SOU 2004:21 SOU och Ds kan köpas från Fritzes

Läs mer

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Basområdeslistan Årsrapport 2015. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Å 2015 C I I 1 1 2 2015 3 I 3 O 3 4 O 4 1 20141231, 2 20141231,, 3 O, 20141231 1 2015 2014,,,,, 1 (O) U O : 2014 ( ) 2014( ) ://www w, @w 2 OÅI 2015 I O,, x / 1987 1999 I: (YO) YO : ( ) YO: I/Y (1) (2)

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföbu gy 2011-2012 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb 2- u Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. A göm h mx 50MP 1/7-11 H u ö h m p ö h m H u D M - P H u p ö h m D M - g Pc Nm Kubb At tg Tt pg 24/7

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Srä, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystr Ao & Srä 1840-1900 Ao & Srä Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystr o srr. Vor uppör trä tt

Läs mer

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k

Vårnatt. l l l l l l 2 4. f f f f 6 l 8 l l l l l 2 4 kz k s k k. l l l l l l 2 l l 4. k k k f k k k j kz kk k Soro 1 Soro 2 Ato 1 Ato 2 Teor 1 Teor 2 Bss 1 Bss 2 Pio 1 Pio 2 G =6 Vårtt Keyed by Gör Westig Gor@WestigHisso.et No dymic or temo exressios! Icomete io otes! Wihem Stehmmr yr. Oscr Lewerti f f f f 6 8

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012

om Stockholm Befolkning Basområdeslistan 2012 2012 IÅ I 1 1 2 2012 3 I 3 O 3 4 O 4 O 5 OC ÖCI 1 O, 20111231 2 3 20111231, 20111231,, 1 ÖO w 2012 2011,,,,, 1 O (O) U O : 2011 2011 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2012 I O : 1990 U (U) x / 1987 1999 I: (YO) (

Läs mer

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning

Trygghet kring hållplatser Ett framtaget verktyg vid trygghetsanalysering i samband med hållplatser och dess närmaste omgivning å å ä Ö öö ö ö Ö ö å å ä Ö ö Ö ö Ö Ö ö å å å å ä å å ö ö ä å å ä å ä å ä å å ä å å ö å ö ä ö å ä ä å å ö ä ö ö å ä ö ää ä ä ä å å ö ä å å ä å å ä ö ä åä å ä ö ä å ä å å ö ö å ö ö ö ö å å ä ä ö ö å ä ö

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då?

VÄLKOMMEN TILL. s t r ä nde r o c h ö ppna f ä lt. L1 7 s t å r k la r t f ö r inf ly t t ning Ka ns k e bö r ja r dit t ny a liv då? VÄLKOMMEN TILL E T T S U N D A R E L I V. I strandnära Laröd, en cykeltur från centrala Helsingborg, bygger vi 17 moderna radhus. Här förenas känslan a v e t t e g e t ä g t bo e nde m e d ut r y m m e

Läs mer

Skyarna tjockna (epistel nr 21)

Skyarna tjockna (epistel nr 21) Skyarna tockna (epistel nr 21) Text musik: Carl Michael Bellman Arr: Eva Toller 2009 Tenor 1 3 8 Tenor 2 3 8... Basso 1 8 3 1.Sky - ar - na. tock - na, stär - nor- na. slock - na, stor - mar- na. Basso

Läs mer

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13.

TENTAMEN TE 12. HÖGSKOLAN I BORÅS Textilhögskolan Olle Holmudd. VÄVERITEKNIK, 4,5 högskolepoäng, Ladokkod TVT10A. Datum: 2012.11.09. Tid: 09.00 13. HÖGSKOLAN I BORÅS Texthögoa Oe Homudd TENTAMEN TE 12 VÄVERITEKNIK, 4,5 högoepoäg, Ladood TVT10A Datum: 2012.11.09. Td: 09.00 13.00 Hjäpmede: Räare, färgpeor, upp, ja, petå, tejp Aayad och formead Ata dor:

Läs mer

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder:

VECKANS SMÅVINSTER - POSTKOD, 500 kronor vanns av följande postkoder: Dragningsresultat den 19 juni Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i månadens utlottning av vinsterna i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar

Läs mer

Styrelsens svar/förslag

Styrelsens svar/förslag Motion nr 1 Arbetet med att skaffa fler flytvästar är redan igång, Vi har fått bidrag för det och västarna ska finnas på plats innan segelsäsongens start. S t y r e l s e n r e k o mme n d e r a r å r

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916.

Arborelius, Olof Per Ulrik. Olof Arborelius. : Minnesutställning anordnad af Svenska konstnärernas förening Stockholm 1916. Arborelus, Olof Per Ulrk Olof Arborelus. : Mnnesutställnng anordnad af Svenska konstnärernas förenng 1916. Stockholm 1916. EOD Mljoner böcker bara en knapptrycknng bort. I mer än 10 europeska länder! Tack

Läs mer

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013

STATISTIK OM STOCKHOLM. BEFOLKNING Basområdeslistan 2013 II O OCO OI 2013 IÅ I 1 1 2 2013 3 I 3 O 3 4 O 4 OC ÖCI 1 20121231, 2 20121231,, 3 O, 20121231 1 ÖO w 2013 2012,,,,, 1 O (O) U O : 2012 2012 ( ) ( ) ://www 2 OÅI 2013 I I 2012 O : 1990 U (U) x / 1987

Läs mer

SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION 1. Fredrik Andréasson. Department of Mathematics, KTH

SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION 1. Fredrik Andréasson. Department of Mathematics, KTH SIGNALER OCH SYSTEM II LEKTION 2 / MATEMATISK LEKTION Fredrik Andrésson Deprtment of Mthemtics, KTH Lplcetrnsformen. I förr delkursen studerde vi fouriertrnsformen v en funktion h(t) H(iω) F[h(t)] Vi definierr

Läs mer

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att

verkar horisontellt åt höger på glidblocket. Bestäm tangens för vinkeln så att Istitutioe fö Mei Chiste Nybeg Ho Essé Nichols Apzidis 011-08- 1) Tete i SG1130 och SG1131 Mei, bsus Vje uppgift ge högst 3 poäg. Ig hjälpedel. Sivtid: 4 h OBS! Uppgifte 1-8 sll iläs på sept pppe. Lyc

Läs mer

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10

Bomässa 10-12. Större och Bättre Trevligare och Mysigare... Arga Snickaren på besök - sid 4. Förgyll hösten med färg - sid 10 B MÄSSN DÄR DU BYGGER OCH BOR INKÖPING 0- SEPTEMBER 00 Sö B Tv My... S ö - 4 Fj 0 Föy ö f - 0 I fö - F ju v... COETT CENTER 0- VI HÄSR HE FMIJEN VÄKOMMEN TI NY BOMÄSSN Gö D B B 0- SEPTEMBER 00 INKÖPING

Läs mer

Uppdaterad 2015-02-11 15:29:44 07.10 07.17 06.44 06.51 07.10 06.44 07.17 06.51 07.34 07.17 06.57 06.51 06.44 06.51 07.10 06.57 06.57 07.34 06.

Uppdaterad 2015-02-11 15:29:44 07.10 07.17 06.44 06.51 07.10 06.44 07.17 06.51 07.34 07.17 06.57 06.51 06.44 06.51 07.10 06.57 06.57 07.34 06. -- - - - - - t tu tu tu u 001 001 001 001 003 003 003 003 003 003 003 003 003 001 069 017 069 017 003 003 003 001 001 001 001 017 010 010 010 019 019 019 023 023 023 010 010 010 017 010 019 063 063 063

Läs mer

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally

Gävleborgs Bridgeförbund Bridgerally bg gföb gy 2010-2011 RÖDA ff m INTE m ttpg. g. Otb It 2- Ap 2 x pg Et fm bt tg mt fm bt p- ch tb ttpg. ö h m p ö h m D M - P p ö h m D M - g Pc Nm Kbb At tg Tt pg 25/7 4/10 5/10 12/10 14/10 18/10 19/10

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Ett företag inom Södra Trätjr o Proutr so år st på tt us Srr Rä & Stopr, Sräj, Träår, Stopsyst, Iprrt Ett ört o Sör Tstyps yr o ystjr Ao & Sräj 1840-1900 Hus rå är pro är v på r ott v utsöt ystjr o srr. Vor uppör trä tt vär

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 219 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 27-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12

Digital MODERNA AFFÄRSSYSTEM. Molnet tar över sidan 4. Seminarieprogram. Nya system vinner mark sidan 12 NNONS E DENN BIG ÄR EN NNONS FRÅN FORUM FFÄRSSYSTEM & R 201 NNONS MODERN FFÄRSSYSTEM F yt F yt & R, St & R, 3 t j 2016 Stck Gt 9 j 201 S 10 Dt S t 14 R Mt t 4 Itt T c- kt 6 Ny yt k 12 Dt y y jt 2 NNONS

Läs mer

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN

ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN ASSYRISKA KVINNOKOMMITTEN VERKSAMHETEN 1987-1989 1. Innehåll 2. Förord 3. Målsättning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 4. Kommittén och dess sammanträden 5. Veckoslutskurs 6. Kokbok, seder och bruk 7. Information

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären.

PEAK IT & Office har sedan starten hjälpt över personer att ta nästa steg i karriären. PEAK IT & Offc h d hjälp öv 2 500 po ä g kä. Bmg Rkyg Fömdlg V bjud fög m och kodffkv bmg-, fömdlg- och kyglög om IT, Ekoom och Admo. , mjukv uu vckl g Bmg och pojk Hok Vå äg Vå floof ld g PEA K Föm dl

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

VA GBESKRIVNING PARKERING

VA GBESKRIVNING PARKERING Ryttarbrev Nu är det dags för Vintermästerskapen 2015, FINAL! I detta ryttarbrev hittar du information som är mycket viktig att ta del utav. Läs igenom allt och är det något du ändå undrar över, tveka

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om

Semesterstugor. Stugorna är tillgängliga för Kommunal Skånes medlemmar året om Smstrstugor Stugorna är tigängiga för Kommuna Skåns mdmmar årt om Rvidrad 2017-02-23 Innhåsförtckning Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Bddingstrand - Stugorna 1-5 Bddingstrand

Läs mer

Den geocentriska världsbilden

Den geocentriska världsbilden Den geocentiska väldsbilden Planetens Mas osition elativt fixstjänona fån /4 till / 985. Ganska komliceat! Defeent Innan Koenikus gällde va den geocentiska väldsbilden gällande. Fö att föklaa de komliceade

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Linjer och plan (lösningar)

Linjer och plan (lösningar) Linjer och plan (lösningar) 0. Enligt mittpunktsformeln (med O i just origo) OM = ³ OA + OB a) b) ((, 0, ) + (,, )) = (0,, ) µ +, +, z + z 0. Enligt tngdpunktsformeln (med O i just origo) ³ OA + OB + OC

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 307 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 05-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103

Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 m Sammanträdesdatum TRANAs KOMMUN 2014-05-20 Sida 28 (33) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 94 Dnr291/12 Svar på medborgarförslag angående Taxi-båtar I ksau 103 Emma Sanfridsson, Ebba Frank och lvioa

Läs mer

AMFIBIELEDNINGSBÅT 451 AMFIBIELEDNINGSBÅT 452

AMFIBIELEDNINGSBÅT 451 AMFIBIELEDNINGSBÅT 452 Vårdsystem FM M7782-018531 Sida 1 av 9 AMFIBIELEDNINGSBÅT 451 AMFIBIELEDNINGSBÅT 452 MATERIELVÅRDSSCHEMA GRUNDTILLSYN Allmänt Detta GT-schema behandlar bara ledningssystemet för respektive båt. Anvisningar

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 17/ till och med 18/ Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, fri övergåg iom 1 tim till stadsbussara (valfritt atal resor

Läs mer

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL

Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL Beredningarnas arbete i Härryda kommun SKL 2014-12-09 Annette Eiserman-Wikström, kommunstyrelsens ordförande 1 2014-12-09 Administrativt stöd INNEHÅLL Välkommen till Härryda kommun Organisation och rollfördelning

Läs mer

WDBF Tävlingskalender 2012

WDBF Tävlingskalender 2012 WDBF Tävlingskalender 2012 N 7-8/1 Fyrlingen 2012, Borås boulecenter, Borås POM (CLUB BOULE LA POMME DE PIN) 7/1 Öt Grupp 200:- Anm. närv. senast 08:00, Ö4 Grupp 200:- Anm. närv. senast 14:45 Herman Thorell,

Läs mer

AB2.9: Heavisides stegfunktion. Diracs deltafunktion

AB2.9: Heavisides stegfunktion. Diracs deltafunktion AB29: Heaviide tegfunktion Dirac deltafunktion Heaviide tegfunktion Heaviide tegfunktion definiera ut a) = { if t < a, if t > a Betrakta via exempel: ft) = 5 in t ft)ut 2) ft 2)ut 2) k[ut ) 2ut 4) + ut

Läs mer

Vindkraft och miljö(balken)

Vindkraft och miljö(balken) Vindkraft och miljö(balken) Vindkraftseminarium Kalmar nov 08 Ebbe Adolfsson Enheten för markanvändning och vattenverksamhet 2 kap MB 1 bevisbörda 2-5 hänsyn 6 lämplig plats 7 rimligt 8 skadeansvar 9-10

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning D: F8-/A A: 6--4 Ju O J-N M c - MK u Vh M U T R ED N I N G A T ER N AT I V. f f N ch N h f h. f h f. M N ch K u f Ö f Å ch K. f N ch h f. D. J ch f. N f c. u f. D,, ch h f. Mf h. D f u u uuu. V f u f.

Läs mer

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid

www.liberhermods.se Kurskatalog 2008 Liber Hermods för en lysande framtid www.librhrmods.s Kurskatalog 2008 Libr Hrmods för n lysand framtid 1898 n a d s lärand t l b i x s fl d o m r H Libr Välkommn till Libr Hrmods! hos oss når du dina mål Från och md januari 2008 bdrivr Libr

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

WDBF Tävlingskalender 2013

WDBF Tävlingskalender 2013 WDBF Tävlingskalender 2013 N 4-6/1 Fyrlingen 2013, Borås boulecenter, Borås POM (CLUB BOULE LA POMME DE PIN) 5/1 Ö4 Grupp 200:- Anm. närv. senast 08:00, Ö4 Grupp 200:- Anm. närv. senast 15:30 Herman Thorell,

Läs mer

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig)

Hittills på kursen: E = hf. Relativitetsteori. vx 2. Lorentztransformationen. Relativistiskt dopplerskift (Rödförskjutning då källa avlägsnar sig) Förläsning 4: Hittills å kursn: Rlativittstori Ljusastigtn i vakuum dnsamma för alla obsrvatörr Lorntztransformationn x γx vt y y z z vx t γt där γ v 1 1 v 1 0 0 Alla systm i likformig rörls i förålland

Läs mer

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus

Snickerier. Räcken & Stolpar, Snickarglädje, Hyllplan, Trädgård, Stolpsystem. Trädetaljer och Produkter som håller stilen på ditt hus Srr Trätr Prutr s år st på tt us Rä & Stpr, Srä, Hyp, Träår, Stpsyst Ett ört Sör-r Tstyps yr ystr A & Srä 1840-1900 Hus rå är pr är v på r tt v utsöt ystr srr. Vr uppör trä tt vär räss uppsr räsr. Isprt

Läs mer

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider

7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider. 7,5 25 Blandade tider REGISTRERINGSINFORMATION Kurserna är lisade i boksavsordning. OBS! WEBBREGISTRERING SKA ALLTID GÖRAS I FÖRSTA HAND! Du som redan är suden på ÖU ska webbregisrera dig via Sudenforum. Du kan ine webbregisrera

Läs mer

Lösningar till övningsuppgifter centralrörelse och Magnetism

Lösningar till övningsuppgifter centralrörelse och Magnetism Lösninga till öningsuppgifte centalöelse ch Magnetism Centalöelse G1 Centipetalacceleatinen a = = 5, m/s = 15,9 m/s 1,7 Sa: 16 m/s G4 (3,5 10 3 ) c 0,045 a m/s =,7 10 8 m/s Sa:,7 10 8 m/s 50 G7 = 50 km/h

Läs mer

bruksanvisning/ user manual

bruksanvisning/ user manual bruksanvisning/ user manual IBU 50 - IBU 50 RF L ä s d e n n a b r u k s a n v i s n i n g f ö r s t! B ä s t a k u n d, T a c k f ö r a t t d u h a r v a l t a t t k -p ö pra o deun k t C. y lvii n dhao

Läs mer

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880

X A K V E. Heden. Kv 37 Heliotropen BYGGHANDLING. Levgrensvägen 38:1 18.0 705:8. Skånegatan 18.7 37:6 37:2 22:14 FÖRKLARING X 27960 X 27920 X 27880 HÄLO- OH IDOTTDMIN/107 013 00 LILJWLL arkitekter ab 1 1 2 Y 407 Y 40680 Y 40640 Y 40600 Y 40560 Y 405 Y 40480 Q:\10701300\\HNDLING\ITNING\HID\HI_ituationsplanpln; PINTD: 09-12-01-13:40; LT D Y: sogy 3

Läs mer

Heureka Fysik 2, Utgåva 1:1

Heureka Fysik 2, Utgåva 1:1 Heueka Fysik, 978-91-7-5678-3 Utgåva 1:1 Sidan Va Rättelse 30 Rad 6 neifån 1 gt ska esättas med 1 gt 78 Lösning, ad 3 N -6 ska esättas med N 88 Rad 8 neifån e ev ska esättas e ev och v ska esättas med

Läs mer

Tentamen Mekanik MI, TMMI39, Ten 1

Tentamen Mekanik MI, TMMI39, Ten 1 Linköpings universitet tekniska högskolan IEI/mekanik Tentamen Mekanik MI, TMMI39, Ten 1 Torsdagen den 14 januari 2016, klockan 14 19 Kursadministratör Anna Wahlund, anna.wahlund@liu.se, 013-281157 Examinator

Läs mer

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1

Rolf på fotboll Lärarmaterial sidan 1 Nan: Lärarateria idan 1 Författare: Rune Feicher Vad handar boen o? Rof är ute och joggar och får pötigt yn på några iar o pear fotbo. Rof äar fotbo och tannar och tittar. Två iar juter boen i ribban.

Läs mer

x(t) =A cos(!t) sin(!t)

x(t) =A cos(!t) sin(!t) Lösningsförslag. Rörelseevationen för roen ger som vanligt ẍ +! =,! = som tillsamman med begynnelsevilloren () = A, ẋ() = ger a) Så varför mavärdet av hastighetens belo är!a. q m A (t) =A cos(!t) ẋ(t)

Läs mer

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året.

Här nedan presenteras ett urval av de nyheter som funnits på GRs webbplats och i nyhetsbrev under året. Klicka här för att läsa brevet i din webbläsare Tipsa en vän! 2 0 1 2 h a r v a r it e tt s ta r k t s a m a r b e ts å r fö r G R Fle r a fr a m gå ngs r ik a E U - p r o j e k t ha r la nse r a ts. E

Läs mer

Memo reservdelar & Ventilation 15:3:1

Memo reservdelar & Ventilation 15:3:1 35,0$9(17Ã Handledning Handlecng 5:32 Memo reservdelar & Ventilation 15:3:1 (QWHU (VF 6228179010 (S8) 0106 (QWHU (VF / 1 / 3( 7LOOÃPRWRUVN\GG 7LOOÃVWHJÃ6$Ã 1 0DQ YHUÃVWHJÃSn 7LOOÃVWHJÃ6$Ã

Läs mer

UNDERSÖKNINGSRUM - AKUTMOTTAGNING

UNDERSÖKNINGSRUM - AKUTMOTTAGNING FÖRKLRINGR LL MÅTT I MM 0 U R P UL K 300 00 YT FÖR KONST 00 7 ÖVERVKNINGS- UTRUSTNING 0 0 0 06 LT. ÖJ O SÄNKRT OR VÄGGMONTERT LT. LÖST 8 3 3 000 00 VÄGGSKY 000 LT. 300 3 0 U JF JF ÖG 3 VY SKRIVPLTS 000-00

Läs mer

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ

OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/ / HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ ÅRSREDOVISNING OCH VERKSAMHETSPLANERING 1/1 2015 31/12 2015 HSB BRF LAGMANNEN I MALMÖ K h Mmm HSB blmhm mm 3 mj 2016 1830 L: Eupp, S D 1 Fmmpp 2 Vmm 3 Ammmp 4 G 5 G 6 Vpjmmmjup 7 Vm 8 Fm bh 9 S mhp 10

Läs mer

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen!

Fredag 9-18, Lördag & Söndag nyströms bilar! Varmt välkommen! - J - - - Ö U H -!! J %! Y!!!!! - U Ö Ö Ö Ö HU H YÖ UH U UH Ö J UU Ö U H H % U U U! HJU U YH U U HJU U U U H HJU U UH - - - - U -- H % -- % % % % - Ö - - - - Ö HU H YÖ Ö UJÖ UH U U- HY Ö UJÖ -HJU Ö U -

Läs mer

R S T. k a fp n a f s a f a f LAPLACETRANSFORMEN. (Enkelsidig) laplacetransform, forts. z. Antag. xt dt. Följaktligen existerar.

R S T. k a fp n a f s a f a f LAPLACETRANSFORMEN. (Enkelsidig) laplacetransform, forts. z. Antag. xt dt. Följaktligen existerar. Atg Fö 6, 7 & 8 - Lplcetrsormlys 1 LAPLACETRANSFORMEN Låt ~x t xt e t, där R, såd tt z ~x t dt< ågot 0 > 0 R S T xt z < 0 0 xt dt Fölktlge exsterr F F l l ~ q xt q xt (el. grudde.) Fö 6, 7 & 8 - Lplcetrsormlys

Läs mer

KONTINUERLIGA STOKASTISKA VARIABLER ( Allmänt om kontinuerliga s.v.)

KONTINUERLIGA STOKASTISKA VARIABLER ( Allmänt om kontinuerliga s.v.) Kontinurliga fördlningar KONTINUERLIGA STOKASTISKA VARIABLER Allmänt om kontinurliga s.v. Dfinition. En stokastisk variabl ξξ. kallas kontinurlig om fördlningsfunktionn FF ξ är kontinurlig. Egnskar: Fördlningsfunktionn

Läs mer

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller i"ltie" ocn raiiigtrusetr

or.fdrande i- Uppsal-a och artikel uppmdrks.arntret i ansprak fdrefaller iltie ocn raiiigtrusetr TORGNY v JJ : u,v h 45 D uk v 8 p v k Upp- & h3, Fj:: :- 8, Su R, v, px k ]- k, ', uk - Upp- 44 I,I 844: N8 O Up- Fu (, ) J h k uppk pk p5' -?- T j jv, k ' h! --; "" u ju h k, u&-w""kp, k, j, u k kjph,

Läs mer

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3.

FRITHIOF HELLBERG TRÄFFAS SÄKRAST KL. 2 3. : 38 (769) : 6:» 8:» 5: > 3: : V 2 V: 2 3 : 0 90 Y X V j»yé z» - y j y y y j j X V : Wy j - Y 6 V V 0 5 : 6 4 7 6 4 6 y j j j - y ' é :» j j» 4: Y 8 9 5 3000 6 0 0 y éé y j j j y 889 j y y j j y j y 9

Läs mer