Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hon siktar på ett kraftfullare CUF"

Transkript

1 en tidning fån centeptiet numme Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget utmn vå vädeing Tävling H du en smt idé? Kom med ditt föslg på en pofilpodukt ANNIE: Vi t ungdomsbetslösheten på llv sidn 3

2 No2/2012 sid 4 TEMA: ungdomsbetslöshet en tidning fån centeptiet edktionen Redktionslede Penill Melnde Redktö John Håd Ansvig utgive Jenny Pesson E-post: Tel: sid 32 sid 34 Annonse Kontkt Alexnde Westesson på Advise E-post: Tel: Postdess Centeptiets iksognistion tidningen C. Box Stockholm telefon Tel: Fx: Steget mot göne infstuktu Innehåll Sid 4 TEMA: Ungdoms betslöshet Sid 9 Nu infös dtlgingsdiektivet Sid 10 Hnn Wgenius odfönde i Centeptiets ungdomsföbund Sid 12 Debtt medlemmn tycke till Sid 14 Hlvtid fö Fmtidsbygget Sid 15 Ett pti fö hel lndet? sid 16 Ökt smbete mot klimtpåveknde luftföoening sid 16 Fmtidsbygget en utmning tt nå utnfö centeleden i Tingsyd sid 20 Fmtidsgend fö en långsiktigt hållb politik sid 23 Histoiskt möte med Annie, Mud och Kin Mtilds dubbelliv sid 24 Blndt mottgnde v Rovdjusutedningen sid 25 Hel Sveige sk lev sid 25 Len Ek blogg: 2 miljone fle lågenegilmpo sk smls in sid 26 intentionellt: Nystt fö intentionell kommittén sid 28 Min dg: Mtilds dubbelliv sid 30 Kolumn: Vem våg vis vekligheten? sid 31 Sökes: ny, enggede ptimedlemm med vilj tt föänd sid 32 Steget mot göne infstuktu sid 34 Tävling: H du en smt idé? centeptiet.se Penumetion Medlemm i Centeptiet, Centekvinnon, CUF och Centestudente få tidningen C. gtis. Övig betl 80 kono/å (1 n/2012) Plusgio Mäk kuvetet Penumetion tidningen C. och nge nmn och dess. E-post: Adessänding Kontkt ditt distikt elle ing TS-KONTROLLERAD upplg Tyck: V-TAB, Västeås Miljöcetifiede enligt ISO141001, cetn omslgsbild Hnn Wgenius Foto: Johnn Heniksson ISSN poduktion Tubin Koektu Ingid Hedenvind Bsk Elisbeth Jnsson Fö mång tidning? Få ni fle exempl v tidningen C. till smm hushåll? Det knske äcke med en tidning? B fö både ekonomin och miljön! Kontkt edktionen fö eventuell änding: 2 tidningen c.

3 nnie: Vi t ungdomsbetslösheten på llv Det gå b fö Sveige. Smtidigt som mång lände i vå omväld plågs v besping och mssbetslöshet h vi sund sttsfinnse och möjlighet tt sts fmåt. De senste åen h vi utvecklt välfäden, föbättt föetgsklimtet och böjt ställ om enegisystemet. Tots det åtestå sto utmning fö Sveige. En sådn ä svåigheten fö ung människo tt få jobb. Änd sedn böjn v 1990-tlet h ungdomsbetslöshetstlen pendlt melln 15 och 25 pocent. Det hä ä ett llvligt poblem både fö enskild som beövs möjligheten tt fösöj sig själv och fö smhället som ä i stot behov v fle betde timm. Dessutom ä det ovädigt ett modent och fmgångsikt lnd som Sveige tt sätt käpp i hjulen fö en hel genetion. Det mest fustende ä tt det inte behöve se ut så hä. I lände som Tysklnd, Nedeländen och Östeike ä ungdomsbetslösheten mätt med smm måttstock endst en tedjedel v vd den ä i Sveige. Självfllet finns ingen mikelku mot ungdomsbetslösheten. Tvätom kävs ett bttei v olik efome och åtgäde. De flest ptie ä öveens om tt kvliteten på utbildningen ä oehöt viktig fö tt ung människo sk få jobb. Däfö h Centeptiet och Allinsen lgt sto kft på tt föbätt den svensk skoln. Men om töskln till jobben ä lltfö hög, mtchning melln betsgive och betstge lltfö svg och öligheten på betsmknden lltfö låg äcke inte ens en skol i bsolut väldsklss. Det ä däfö vi uppmunt pten på betsmknden tt infö intoduktionslöne fö ung och oefn. Dett ske nu också inom hndeln, kommunsekton och industin. Intentionell efenhete och ekonomisk foskning tl fö tt det komme tt sänk töskln. Dessutom ä det viktigt tt fömedlingen v jobb föbätts. Idg vis olik undesökning tt både betsgive och betstge ä missnöjd med betsfömedlingen. Genom tt infö en jobbpeng som följe den betssöknde till den betsfömedle som den själv välje kn vi få fle ktöe som specilise sig på exempelvis ungs och oefns speciell föutsättning. Slutligen behöve vi en modenised betsätt. Som tuodningseglen ä utfomde idg bli de ung lätte v med jobbet smtidigt som de älde bli obenägn tt byt jobb. I jämföelse med Dnmk ä öligheten på betsmknden b omking hälften så hög i Sveige. Självklt fösvå dett fö de ung och oefn tt få in en fot på en betsplts. I Centeptiet h vi som målsättning tt Sveige sk h lägst betslöshet i Euop fö ung och oefn. Tillsmmns sk vi t nsv fö de ungs väg till betsmknden. Med gemensmm kfte, loklt, egionlt och ntionellt ä jg övetygd om tt vi komme tt lycks gö Sveige till lndet med Euops lägst ungdomsbetslöshet. Fö om inte Centeptiet gö det vem sk då gö det? tidningen c. 3

4 c.tem Jobb fö ung en Tots fle sto och dy efome de senste åen se inte ungdoms betslösheten ut tt minsk. Ung människo släpps inte in på betsmknden, tots utbildning och hög mbitione. Vfö se det ut så hä och vilk lösning finns det? Text: Kin Clesten Foto: Johnn Heniksson 4 tidningen c.

5 c.tem politisk utmning Tidningen C. bjöd in Cecili Tengmk och Mi Bethelius, båd betssöknde, till ett smtl med Centeptiets tlespeson fö betsmkndsfågo Annik Qlsson. Vilk ä de stöst utmningn fö tt komm in på betsmknden? Cecili: Fö mig ä det definitivt tt jg inte h tilläckligt med betslivsefenhet. Den pktik jg gjode äcke inte långt. Vi fick ingen pktik lls i smbnd med utbildningen och det ä ett poblem. Mi: J, pktiken ä väldigt viktig. Unde min utbildning fick vi let pktik på egen hnd vilket inte v helt lätt. I min bnsch, tuistnäingen ä det dessutom mång som böj som eselede och jobb sig successivt uppåt. Det ä svåt tt få in en fot fö mig utn tt gå smm väg, tots min teåig utbildning. Det ä inte fö tt jäkls som vi föeslå läge intoduktionslöne, utn fö tt vi ä övetygde om tt människo komme tt vinn på det i längden, säge Annik Qlsson. Hu gö vi fö tt skp en öppne betsmknd? Annik: Jg to tt det kävs fle olik lösning. Det skulle v en självklhet tt koppl pktik till ll utbildning. Såväl utbildningsväsendet som näingslivet måste få me tyck på sig fö tt t nsv fö dett. Vi bode även öppn upp fö en mångfld v betsfömedling dä fle ktöe kn fömedl jobb. Istället fö tt h en end myndighet som sk fösök tillgodose lls behov llt ifån den som h fem ås univesitetsutbildning till den som h gundskoleutbildning sk du som betssöknde kunn vänd dig till den fömedle som ä specilised på just ditt omåde och som vet vd din utbildning innebä. Cecili: Jg nvände mig inte v Abetsfömedlingen öve huvudtget. Det finns ingen i min bekntskpskets som h fått jobb genom Abetsfömedlingen. Det ä möjligt tt det ä nnolund fö nd type v betsguppe. Mi: Jg instämme. Jg h skivit in mig på Abetsfömedlingen men det ä llt. Det voe nog effektive tt låt betsfömedle nisch sig på olik yken. tidningen c. 5

6 c.tem Mi Bethelius tycke tt Centeptiets föslg kn uppftts som tt ung människo sk få läge lön på obegänsd tid. Cecili Tengmk skn pktik i högskoleutbildning. Centeptiet h unde våen intoducet läge intoduktionslöne som en lösning på ungdomsbetslösheten. På vilket sätt skulle det led till fle jobb? Annik: Jg vill tt betsmkndens pte sk t nsv fö de betslös nä de nu föhndl ny lönevtl. Vi behöve se till tt töskln in på betsmknden inte ä fö hög. Lönenivåe h betydelse fö ntlet jobb, och Sveige h en väldigt smmnpessd lönekultu och en hög lägstlön. Men jg vill beton tt vi endst vill se läge löne unde en begänsd peiod nä mn ä nynställd. Mi: Jg vill inte h en läge lön unde en oviss tid, men visst, om jg skulle få ett nställningsebjudnde med läge lön skulle jg inte tck nej. Men om jg voe betsgive skulle jg även äkn in kostnden fö tt låt nd kollego tän upp den som ä helt ny på jobbet, och det knske slut med tt jg tots läge lönekostnde välje bot den oefne. Cecili: Jg tänke spontnt tt det beo på bistnde betslivsefenhet tt jg inte h fått jobb, inte på tt jg ä fö dy. Smtidigt ä jg inte helt emot tnken. Jg h studet i Stobitnnien, och dä finns ett system med kote tineetjänste med läge intoduktionslöne, som mn skulle kunn jämfö med en povnställning. Nä den tiden gå ut bli du nställd på smm villko som övig nställd. Fle v min vänne i Stobitnnien h fått in en fot på betsmknden på det sättet. Föslget om intoduktionslöne h fått kitik fö tt ök klyfton i smhället och dbb de som edn h det dåligt ställt. Hu se du på den kitiken, Annik? Annik: Fst ll fttigst ä mn nä mn inte h något jobb lls. Det ä inte fö tt jäkls med någon som vi föeslå dett, utn fö tt vi ä övetygde om tt människo komme tt vinn på det i längden. Jämfö mn en peson som gå in på en låg lön med en som ä betslös vis det sig tio å sene tt den som h gått in på en låg lön h en höge lönenivå. Cecili: Låg lön funge om du inte h fmilj tt fösöj och om du h ett billigt boende, men nns ä det nog knpet. Som student gick det b tt lev på en låg inkomst, men då v ju mycket npsst efte en studentekonomi: ingen hy på studentbostden unde sommen, studentbtt på kollektivtfik och mång nd btte. Mi: Jg to tt en v e utmning ä tt kommunice det hä föslget på ett enkelt Cecili Tengmk Ålde: 26 å. Utbildning: Kndidtexmen i sttsvetenskp, msteutbildning i politisk kommuniktion. Abetslivsefenhet: Pktik på jämställdhetsognistion i London. Jobb nu ext inom hotell- och estungbnschen och som lävikie. Mi Bethelius Ålde: 26 å. Utbildning: Kndidtexmen i tuistvetenskp. Abetslivsefenhet: Mäklssistent, hotelleceptionist. sätt. Det kn lätt uppftts som tt ni vill tt ung människo sk få läge lön på obegänsd tid. Vd h ni fö dömm fö fmtiden? Cecili: Viss stunde h jg vit nä tt ge upp och skol om mig till läe, men jg ä envis och komme tt fotsätt kämp. Mi: Jg ä lite sugen på tt stt eget även om det ä slitsmt. Då få jg bestämm öve min egen tid och min egen lön! Fle föslg och me infomtion finns på Centlen C-föslg fö fle jobb till ung Flexible betsätt - fö tt också ge ung chnsen vill Centeptiet tt tuodningseglen i LAS sk h kompetens som bedömningsgund, inte nställningstid. Läge lönekostnde om kostnden fö tt nställ minsks komme fle föetg h åd tt nställ en till peson. Centeptiet vill däfö sänk betsgivvgiften och tt det sk bli möjligt med läge intoduktionslöne. Föbätt mtchningen - Fö tt föbätt mtchningen vill Centeptiet pivtise den betsfömedlnde delen v Abetsfömedlingen. Vi vill infö en fi etbleingsätt fö betsfömedle och en jobbpeng som följe den betslös. 6 tidningen c.

7 c.tem Vi vill h mång väg in i ykeslivet Ulik Clsson ä iksdgsledmot och utbildningspolitisk tlespeson. Det ä länge sedn utbildning gntede bete. Smtidigt ä utbildning viktige än någonsin fö tt ge en b gund fö vuxenlivet. I Centeptiets politik gå skol och ykesliv hnd i hnd. Text: Annik Eiksson Nä vi diskute den svensk skoln låte det iblnd som den ä så föfäligt dålig, det ä den inte. Men den måste bli mycket bätte, säge Ulik Clsson, iksdgsledmot fån Skbog och utbildningspolitisk tlespeson fö Centeptiet. En sådn föbätting ä tt smhället omking eleven, ykeslivet, komme in tidigt i skoln. Det hndl om det nsv fö ykesvägledning som ll i skoln h enligt ny skollgen. Men det hndl också om näingslivets nsv fö tt skoln sk få en ktuell bild v hu betsmknden utveckls och vilk behov som finns. mång väg in i ykeslivet Ulik tycke tt lälingspogmmens blndning v pktiskt bete och skol ä ett b exempel på hu det kn funge. De biste som vist sig to hon fmföllt hndl om tt det ä en ny och i Sveige opövd veksmhet. Det viktig ä tt det finns mång väg in i ykeslivet. På smm sätt ä det viktigt tt kunn fotsätt välj sene i livet. Det ä en ättighet tt kunn komplette ykesutbildning med högskolekompetens. Kompetensplttfomn som nu byggs upp på inititiv fån Näings - deptementet ä viktig fö plneing v utbildningsutbud på både kot och lång sikt Sttegin fö entepenöskp, som sk genomsy ll del v utbildningssystemet, vis på mång ny och spännnde betssätt. lust tt lä En viktig del fö tt skp fmgångsik skolo ä både ektoe och läe. Ingen v oss vet vilket smhälle vå bn sk bet i. Det viktigste ä tt gå u skoln med fötoende fö den egn fömågn och lust tt lä. Skoln sk öppn väld fö bnen och ungdomn. MITT FÖRSTA JOBB Min föäld ä lntbuke och jg h lltid hjälpt till med betet på gåden. Men min föst nställning v ett sommjobb i köket på Känsjukhuset i Skövde. Jg v 18 å och hde vit på en ykesvägledningsdg dä jg fick kontkt med en v chefen i köket. Jg sökte jobb och fick det. Det v stessigt men spännnde och kul, ett nytt smmnhng dä jg fick jobb tillsmmns med folk i ll åld. Lönen spde jg och hde som gundplåt nä jg flyttde hemifån på hösten smm å. tidningen c. 7

8 c.tem Centeptiet sätte betslöshetsgend inom Allinsen Infö intoduktionslöne Riksdgsledmoten Annik Qlssons utspel om läge intoduktionslöne h skpt en öppning fö Centeptiet tt t plts i betslöshetsdebtten, och sätt bilden v Centeptiet som en modig, nytänknde och nsvstgnde uppsticke inom Allinsen. Föslget hndl om tt ge pesone som ldig hft ett jobb en chns tt skff sig betslivsefenhet. Om vlet stå melln ett jobb och inget jobb lls ä det bätte med ett jobb. Det hndl inte om tt sänk lönen fö dem som edn h bete. I smbnd med åets vtlsöelse h nu både Kommunl och Hndels pesentet liknnde föslg, smtidigt vis en fäsk undesökning fån United Minds tt 71 pocent v svenskn ä positiv till intoduktionslöne. Jobbpeng skp konkuens Tidige i å skev Annik Qlsson på Svensk Dgbldets Bännpunkt ett inlägg om tt konkuensutsätt betsfömedlingen genom tt infö en jobbpeng. I dg fömedl vje betsfömedle omking tio jobb pe å. En konkuensutsättning v betsfömedlingen skulle snnolikt bli billige än dgens system. Det skulle också fämj fmväxten v fle nischde fömedling som kn bli expete på ungs jobb, säskild bnsche elle egione. Bist på mtchning Centeptiet vill tt betsmkndspolitiken efomes i gunden genom tt se öve eglen på betsmknden; tuodningseglen skp hög töskl och stelbenthet på betsmknden. Dett dbb fmfö llt ung, lågutbildde och invnde. Smtidigt så vet ll tt ny jobb inte skps v politike utn i fle och växnde föetg. Däfö behöve Sveige ett föetgsklimt som stimule fle tt stt och div föetg. Ett stot oosmoln ä den dålig mtchningen på betsmknden. Jobben finns till exempel inom byggindustin och tillvekningsindustin, men befintlig betskft h inte i tilläckligt hög gd ätt utbildning och kompetens. Hu to du tt den snbbste vägen till full sysselsättning fö ungdom se ut? Nmn: Anki Enevoldsen Yke: Jounlist, jobb nu som politisk seketee i Dln Bostdsot: Mockfjäd, Dln Ungdom behöve me kontkt med betspltse och föetg genom hel skoltiden. Jg tycke tt eleven på de teoetisk utbildningn sk få h pktik genom hel gymnsietiden. Då få de en inblick i olik type v jobb, och så h de lätte tt få sommjobb. Centeptiets föslg om läge lön fö ungdom som inte h betslivsefenhet ä b. Helle en låg lön i böjn än ingen lön lls! Nmn: Thoms Hldsson Ålde: 26 å Yke: Administtö, politike Bostdsot: Vislnd Jg to inte tt det finns någon quick fix men jg ä övetygd om tt åtgäde som till exempel efome LAS, sänkt kostnde fö tt nställ pesone som stå långt ifån betsmknden och en utbildning som ä npssd efte vje individ och efte betsmkndens behov ä viktigt. Jg to även tt ll pte måste v villig tt diskute intoduktionslönen fö i föst hnd ungdom. Nmn: Id Stfin Yke: Smhällsväglede på Kmfos kommun Bostdsot: Ullånge Riksnivå: Änd på tuodningseglen inom LAS Loklnivå: Smbet melln Abetsfömedlingen, föetge och kommunen Individnivå: Utbildning Nmn: Hnn-Kin Linck Yke: Lndstingsåd i lndstinget Gävlebog Bostdsot: Rengsjö i Hälsinglnd Vi behöve en skol som ge eleven b och elevnt kunskp. Det ä lldeles fö mång som i dg hopp v gymnsieskoln, och inte t exmen. Sen to jg även tt sänkt betsgivvgifte fö ungdom ä ett b sätt tt minsk betslösheten. Nmn: Gustf Eiksson Yke: Oppositionslede Utbildnings- och betsmkndsnämnden, Sl kommun Om det ä den bsolut snbbste vägen vet jg inte, men jg to tt en ökd, seiös och stuktued kontkt melln eleve och betsliv/föetge ä en väg. Gän i fom v mentoskp unde gymnsietiden dä mento och elev möts ett ntl gånge pe temin. Ungdom få på det viset b kontkt med ykeslivet, få inblick i vd som kävs nä mn väl lämn skolns väld och få dessutom se tt studien lede någonstns. Föetgn å sin sid få tidigt lä känn ungdom och få inblick i des väld och föutsättning och bli däfö tygge i tt våg nställ. 8 tidningen c.

9 Nu infös dtlgingsdiektivet Fö en tid sedn östde iksdgen igenom egeingens föslg om infönde v EU:s dtlgingsdiektiv. Det innebä tt en lg inföts fån den 1 mj som tving opetöe fö dt och telefoni tt lg infomtion om tfiken i mximlt sex månde. Text: John Håd f Segestd Fågn h gett upphov till debtt, men Sveige ä enligt ett beslut i EU-domstolen skyldigt tt infö diektivet. Däfö östde Allinsen, med stöd v Socildemokten, fö föslget. Blnd Centeptiets ledmöte vlde dock Fedik Fedeley, Abi Al -Shlni och Rickd Nodin tt öst mot. Integitetsfågn ä knske vå genetions känkftsfåg. All ungdomsföbund v emot det hä. Då knske det inte ä så konstigt tt någ ung ledmöte öst emot, säge Rickd Nodin. Centeptiet östde nej Att lgen nu infös ä esulttet v ett beslut i iksdgen edn 2006, som då stöddes v Socildemokten, Folkptiet och Kistdemokten. Centeptiet östde nej den gången och ä fotstt motstånde till diektivet. Centeptiet h även lyckts skjut upp inföndet och fått igenom en hlveing v lgingstiden jämföt med det uspunglig föslget på tolv månde. En nledning till tt Centeptiet, inom mn fö Allinssmbetet, tots det östde j fö inföndet v tt dett ä en konsekvens v EU-medlemskpet. Lände som ä med ä skyldig tt infö EU:s diektiv. Anns fnns också isk fö tt EU-domstolen skulle utdöm kännb skdestånd fö Sveige. I och med tt diektivet ntogs bli opetöen nu skyldig tt lg tfikuppgifte om dt- och teletfik indelt i ktegoien telefoni, meddelndehnteing, intenetåtkomst och nslutningsfom i sex månde. Även uppgifte om v pesonen befnn sig Centeptiet nse tt dtlgingsdiektivet ä känknde fö den pesonlig integiteten. nä ett smtl inleddes sk lgs, liksom v de befnn sig nä smtlet elle kommuniktionen vslutdes. Syftet med diektivet ä fmföllt bottsbekämpning. Men det säge ingenting om vilken typ v bottslighet som vses. Och även fån polishåll h kitik fmkommit. Rikskiminlpolisens chef Kls Fibeg hävd tt diektivet, tvät emot vd mång föespåke säge, gö det svåe fö polisen tt komm åt bottsling. Hn men tt lgingstiden på sex månde ä fö kot i bottsbekämpningspespektivet, och tt det tidige gått tt få fm uppgifte som ä älde. pincipiellt emot diektivet Centeptiet ä fotfnde pincipiellt emot diektivet, och nse tt det ä känknde fö den pesonlig integiteten. Vi h vit en pådivnde kft fö tt mild effekten v diektivet, till exempel h vi fått igenom tt lgingstiden sk v högst sex månde istället fö tolv som utedningen föespåkde, säge Centeptiets ättspolitiske tlespeson John Linnde. Den ktuell fågn nu och fmöve ä hu diektivet sk infös. Fö opetöen ä det egentligen ingenting nytt, säge John Linnde. De h ju länge vett om tt dett skulle komm. Komme vnligt folk tt mäk v det hä på något sätt? Nej, egentligen inte diekt, säge John Linnde. Det hä beö ju fämst opetöen och polisen. Och opetöen h också edn möjlighete tt lg tfikinfomtion fö egn behov, med stöd v nnn lgstiftning. Till exempel nä det hndl om fktueing och vtlsfågo. Nu fotsätte Centeptiet tt div fågn i EU. Vi tycket tt dtlgingsdiektivet ä dåligt, vå kitik bestå och vi komme fostt ktivt tt vek fö tt få bot det, säge John Linnde. tidningen c. 9

10 Vi sk inte v så ädd fö tt bli htde, ll behöve inte älsk oss Vje mogon ull Hnn Wgenius in på Stockholms centl med pendeltåget fån Uppsl. Sedn t hon tunnelbnn till Sto Nygtn. Dä hon h sitt skivbod på Centeptiets ptiknsli. I juni 2011 tog hon öve ollen som odfönde i Centeptiets ungdomsföbund, CUF. Text: Penill Melnde FOTO: Johnn Heniksson 10 tidningen c.

11 enggemnget i ptiet sttde edn 2005 då Hnn upptäckte tt ett politiskt pti ä den bäst enn fö tt div föänding. Jg h lltid hft mycket åsikte och genom tt gå med i ett politiskt pti fick jg möjlighet tt tyck ske i en ognised fom som fktiskt kn gö skillnd på sikt. I gund och botten binne jg fö en fie, göne väld. I den politisk välden finns vektygen fö tt påvek smhället och v opinionsbildnde, säge Hnn. Uppväxten v fntstisk Uppväxten på släktgåden i byn Flon i Häjedlen med kusinen, fmo och ff unt knuten, upplevde Hnn som en fntstisk tid. Runt köksbodet diskutede Hnn och hennes ppp smhällsfågo och politik. Och dä såddes ett fö som nu h ott sig i CUF. Min oll ä tt fö ut CUF och vå politik inom ptiet men också i smhället i stot. Jg to och hopps tt CUF bli en kft tt äkn med, vi sk t me plts och ge me kftfullt, säge Hnn. Hon tvek inte på fågn om vilken mkt hon och CUF egentligen h, och pek på sitt medlemskp i ptistyelsen. CUF h också två pltse i Fötoendeådet och vid ptistämmo. Hon beton även vikten v infomell nätvek, och nämne sin god eltion till Annie Lööf som känne CUF och vet vilken oll ungdomsföbundet h. Vi h definitivt inflytnde genom vå kft och våt mod tt säg vd vi tycke. Vi våg v obekväm och säg snningen även om inte ll hålle med och det måste vi fotsätt tt gö. Ett exempel ä nä iksdgsledmöten östde om dtlgingsdiektivet och CUF tog diskussionen, dev på och stöttde de ledmöte som vlde tt öst mot ptiets linje. intoduktionslönen skpde debtt Ett nnt ktuellt utspel ä intoduktionslönen som skpt debtt och esultet i både is och os. Vi sk inte v så ädd fö tt bli htde, ll behöve inte älsk oss. Med tnke på ådnde opinionssiffo så vinne vi om 20 pocent gill oss, även om 80 pocent ht oss. Hon bli uppöd med FRA-fågn i minnet och de vhopp som ptiets politik esultede i, till vilken nytt då? Mn måste stnn kv i ptiet och div på fö tt kunn föänd och på sikt lnd någon nnnstns. Det kävs tt mn ä ognised fö tt få genomslg och skp föänding. Hnn ä oolig öve sin egen genetions bist på enggemng: I dg ä det mång ung som stt Fcebook-guppe om olik ske, men det föänd sälln någonting. Men knske ä det tempot i politiken som skämme bot ynge? Mång vill se esultt hä och nu, inte vänt ett å elle två. fmtiden i Häjedlen Med visionen om en göne, fie väld finns hennes egen fmtid sne hemm i Häjedlen än i Stockholm. Jg hopps tt min fmtid bn få väx upp i smm tygg miljö. Om tio å bo jg på lndet med fmilj och leve ut hästdömmn, men gän i kombintion med ett intessnt politiskt uppdg. Hnn Wgenius ä odfönde i CUF. ä smbo i ny bostdsätt i Uppsl. ä snt utexmined juist. gill ktte och häst. tidningen c. 11

12 c.debtt VS. Vilken ideologi h Centeptiet? På tiden med Tobjön Fälldin i spetsen, så v det ingen tvekn om tt Centeptiet v ett lndsbygdspti. Decentliseing och miljöfågo v viktig. Nä Olof Johnsson, som själv v Stockholme, tog öve gjode hn nlysen tt eftesom llt fäe människo bo på lndsbygden, så måste mn npss sitt pogm fö tt komm in i städen och bedd väljundelget. Så h det också blivit. Eftesom demokti åde så måste mn nu t hänsyn till vilk fågo som dess medlemm tycke ä viktigst. Vill mn div lndsbygdsfågo så måste mn div sådn fågo som stostdsbon gill, något nnt ä omöjligt. Unde jkten på fle medlemm h ptiet enligt min mening fölot både fokus och sin själ. Det ä tveksmt vilken ideologi som Centeptiet stå fö - me än tt mn sk v lite lgom "i mitten". Dett ä inte mycket till ideologi. Någon lndsbygdspofil syns definitivt inte till. mjoiteten v medlemmn (stostdsbon) tycke. Jg h lltså kommit till slutstsen tt vi måste böj om fån böjn med ett nytt pti. Skff medlemm fån höge till vänste som vän om lndsbygden och småoten. Ett pti som fö des tln i iksdgen. Det hde inte behövts om Centeptiet stnnt kv vid sin gundvädeing. Det ä svåt tt kitise den egn ognistionen. Säskilt nä mn som jg h vit medlem i me än 40 å. Det ä lätt tt mn bli uthängd som illojl. Ändå måste det gös. Kitiken ikt sig inte mot de lokl centepolitiken, som säket gö vd de kn fö både lndsbygd och småote med imlig hänsyn till budgetläge och befolkningsundelg. Kitiken ikt sig mot bisten på inititiv hos ptiet centlt. I ptipogmmet Dä människo få väx finns inte ens odet lndsbygd nämnt. Jg kn inte påminn mig nä Centeptiet kom med något lndsbygdspolitiskt utspel. Någon nnn som kn? Jg kn inte se hu lndsbygden och småoten sk kunn åtet inititivet och mkten inom ptiet. Annie Lööf måste ju b gö som Ane Gunnsson Gäsholm Politik fö en hållb utveckling Centeptiet bö gö en U-sväng i sin politisk fmft. Ptiet behöve möt sin histoi igen och funde öve vilk gundläggnde vädeing det v som gjode tt ptiet växte. Nä jg gick med i ptiet gjode jg det på gund v 1) miljöpolitiken 2) demoktifågon och det decentlisede smhället 3) kvet på gundtygghet 4) ptiets kmp fö ättssäkehet 5) egionlpolitiken med lndsbygdsfågon i centum och intentionell soliditet med stkt fokus på nodism. Ä inte dess fågo lik elevnt nu som då? Att änd ett ptipogm innebä inte tt mn änd de gundläggnde vädeingn, utn tt mn tänke in det moden smhällets föeteelse och i smklng med smtiden utveckl ny metode. Idg finns endst en vision som bö led våt pti: politik fö en hållb utveckling. Det ä inte hållbt med fö mycket åt höge och inte helle med fö mycket åt vänste. Hde Centeptiet stått kv i mittenfån v svensk politik, hde vi vit ett självklt ltentiv fö mång, men idg efte divese svävnde föst åt vänste och sedn åt höge, så vet ju ingen iktigt v vi stå. Nä nu ett nytt ptipogm sk utfoms så låt oss slipp en mss icke föpliktnde od. Skiv i stället ett tydligt visionät pogm med tydlig vädeing och målbilde. Fullfölj pogmmet med lik tydlig delmål och hndling som kävs fö dess delmål. Då bli det nvändbt i pktisk politik inte enbt i politisk etoik. Centeptiet behöve ingen libeliseingsvåg. Vi h vit fihetsälsknde och det behöve inte lls jämställs med libel. Fihet få ingen utn tygghet. Fihet fö individen existe inte fö otygg människo. Göel Thudin f.d. miljöministe och vice tlmn 12 tidningen c.

13 Centeptiet h vit lndsbygdens och de små tätotens pti. Den öknde ovdjustmmen h minskt intesset fö tt bo och lev på lndsbygden i fmföllt Mellnsveige. Mång fåg sig om Centeptiets intesse fö lndsbygden h minskt. Mn h lgt sig pltt fö EU i en fåg som bode vgös i lndet. Delt i debtten! Mejl in ditt debttinlägg till: Insänd bidg kn bli edigede, ekommended textlängd ä mximlt tecken pe bidg. Vgen hot livskvlitet på lndsbygden Nähetspincipen h dessutom fmföts v Centeptiet i ll smmnhng. Vå två minist få nu bä nsvet fö tt iksdgsbeslutet på mximlt 225 vg h köts öve och licensjkten upphöt. Den så kllde skyddsjkten ä ingen esättning. Byåktin ä lltfö omfttnde. Atikeln - Att lev i vglnd - ge en b bild v vd vekligheten hndl om. Djuhållning, det öppn lndskpet och glesbygdsboende ä hott. Vem vill låt sin bn lek i skogen på sikt om vgntlet fotsätte tt ök och vgen bli me och me oädd fö människn? Kostnden fö tt inhägn betes- och hgmke bli stonomisk. Vi måste h en ovdjuspolitik som i föst hnd se till människon som bo på lndet. Fö mång ä det jkten och hundintesset som gö tt mn bo på lndet. Med ökd ovdjustm bli det llt minde dju tt jg men fmföllt hots löshundsjkten, som ä det sto intesset hos mång jäge. Avslutningen på tikeln - En hållb ovdjuspolitik- dä mn fmfö tt egeingen måste tckl både lndsbygdsbefolkningens ilsk och fusttion och EU-kommissionens kitik ä ett hån mot lndsbygden. Lndets bäst måste väl gå föe EU-kommissionens synpunkte, nä vi dessutom inte vet om fågn fölots i domstol. Böje Emilsson Kistinstd Kpitlism elle Nodkoe? Det vek v poppis tt ck ned på mknden. Komme vi tt få det bätte om vi vskff kpitlismen? (Michel Athusson i C. #1 2012). Mot kpitlism ställs Nodkoe! Centeptiets vumäke h inte vit svt elle vitt. Det finns mång lägen melln mkndslibel kpitlism och Nodkoe. En blndekonomi dä socil, miljömässig och egionlpolitisk hänsyn vägs in. Vå tdition h vit, och bö v, tt fitt fån ismen pöv fågo ifån dgens veklighet. Om en ism måste nvänds så ligge socillibel nämst. Det finns mång exempel på biste i mkndens funktion som ptiet bode funde me öve. Exempel fån C. #1: All h tillgång till en b välfäd (Annie Lööf i leden). Nej. Guppe som inte h ett bete h fått sto fösäming. Den libel teoin v tt de ökde skillnden skulle led till mång fle i bete. Det h inte intäfft elle yttest begänst. Konkuens ge bätte kvlitet (ubik u tikeln om lgen om vlfihetssystem, LOV). Nej, inte geneellt. Konkuens sänke kostnde, fst inte helle det ä helt säket. Kostnde fö upphndling och uppföljning knske uppväge. Den öknde betoningen på mkndsutsättning och konkuens ä en stkt bidgnde nledning till fösäming fämst på lndsbygden och småoten inom mång seviceomåden. Jg hopps tt Centeptiet inte nmm ll mkndslibel lösning som dyke upp. Centeptiet skll v en lednde kft fö föetgnde med tonvikt på små föetg och smtidigt kunn ngip biste i mkndens funktion. Tosten Sndbeg Medlem Klix No Centeptivdelning, f d plneingschef tidningen c. 13

14 c.fmtidsbygget Hlvtid fö Fmtidsbygget All byggen böj med en stbil gund, och Fmtidsbyggets föst etpp test gjutningen fö tt se vd den hålle fö. Rppote, tikl, kommente på nätet, llt sk smmnftts innn idépogmmet t näst steg. Vi h täfft Pe Ankesjö, odfönde fö Fmtidsbygget, fö tt få en vstämning. Text: Annik Eiksson Våt föst uppdg ä tt få människo tt böj pt. Det hä bli ett test på om vi lyckts med det, säge Pe Ankesjö. Föutom sitt uppdg med Fmtidsbygget ä hn också stdsmiljöbogåd i Stockholms std och vi sitte vid det tung Pe Ankesjö lede Fmtidsbygget. bodet i hns ämbetsum. Utnfö fönstet glitt Riddviken och det känns tt våen ä på väg. Människos politisk intesse ä det inget fel på, det ä ptien som inte fång upp det. Men så h de också sett nästn likdn ut i ungefä hund å. ett sätt tt hitt ny knle Hn beskive Fmtidsbygget som ett sätt tt hitt ny knle, men också som slutfsen i ett bete som böjde nä ptiet bytte nmn fån Bondeföbundet till Centeptiet. En es som hndl om tt gå fån intessepti till vädeingspti. Men det hndl inte om tt sök vädeing, sne tt gö de vädeing tydlig som hel tiden buit ptiet. Nä hn ese unt och pesente Fmtidsbygget buk hn t upp det föst ptipogmmet fån 1912, och det ä lltid lik slående hu väl det stå sig. Regelföenkling, sund sttsfinnse, sttens eltion i föhållnde till den enskilde, llt finns dä. Till ll som säge tt Centeptiet fölot sin själ säge jg: Läs det föst ptipogmmet och kom tillbk så sk vi pt me om det. Hn men tt Centeptiet ä ett pti med pgmtike, vn tt led kommune med 14 tidningen c.

15 c.fmtidsbygget tydlig ine kompss. Nu sk den kompssen fomules, fö tt kunn del med sig v den och fö tt kunn pöv givn efeensm. Än så länge ä det fö tidigt tt säg något om innehållet i det som smlts in, men det ä tydligt tt intesset vit stot. Det som öveskt Pe Ankesjö mest hittills ä hu lätt det vit tt nmm det hä sättet tt bet. Det vek till och med v något mn välkomn. Möjligheten tt pln ut stuktue och ge ll möjlighete tt gö sig höd, det stämme b med Centeptiets gundvädeing om lls lik väde. Men också den tdition som finns v debtte med högt i tk. Diskute och skiv Föutom möjligheten tt diskute och skiv egn föslg på nätet h mn också utbildt två pocesslede i vje distikt som ese unt och uppmunt till diskussion både på nätet och vid veklig möten. Fö tt inte spåklig begänsning sk hind någon fån tt delt lägge mn ne ext bete på tt nå ut vi nätvek och ognistione, och kommunketsn uppmunts säskilt till uppsöknde veksmhet. Diskussione i bygdegåd och på möten smmnftts i ppote som sedn skicks in till pojektguppen, och det pllell betet med nätet och tditionell möten väcke också tnk. Den som ä ktiv på nätet h en knl diekt in till ptiet, medn mötesdeltge ä beoende v tt det ppotes in på ett ättvist sätt. Knske h det hä lltid vit ett poblem. Tänk på hu mycket som sotes bot nä något lnd i ett potokoll. Oft skns det som v hjätt i diskussionen på vägen dit, säge Pe Ankesjö. en bed flod v åsikte Till sist h olik opinionsbilde och kdemike fått skiv texte som också finns på Centeptiets hemsid, och i böjn v mj pågick betet med tt smmnftt det hel fö tt sedn pesente ett nytt undelg till idépogm. Wikin öppnde igen i böjn v mj. Vi skev ett gundföslg som vi släppte lös i febui. Det v som tt hopp öve klippknten, men vi h lndt i en bed flod v åsikte. Pe Ankesjö to tt det hä sättet tt bet, dä medlemm och icke-medlemm uppmunts tt bid till både fom och innehåll, ä så gott som oundvikligt. Det ä 2012, pocessen ä lik viktig som slutpodukten. Vi sk tl om vfö Centeptiet sk finns i ett nytt åhundde. Våt sätt tt gö det på ä böjn till svet. Ett pti fö hel lndet? Elefnten i ummet ä poblemet ll känne till och ingen vill pt om. Men en tisdgskväll i mj tog Fmtidsbyggets idépogmsgupp inititivet till en diskussion king ämnet, unde ubiken Ä Centeptiet ett pti fö hel lndet?. Text: Annik Eiksson Den inbjudn pnelen fick böj med tt pesente sin tnk king ämnet. Redn dä blev en klyft tydlig. John Hedin, Stueplncenten, tlde om tt bet med idée fö tt kunn håll säintessen stången. Lz Dnielsson, Rgund, beättde däemot om besvikelsen öve tt Centeptiet inte blivit en öst fö småkommunen i Allinsen. vå egent Mi Leiflnd, Vänmo, ställde sig fågn om Centeptiet bli fö inåtvänt och gö konflikten stöe än den ä, medn Håkn Lsson, Kokom, plcede in den i ett histoiskt pespektiv, vi h lltid stått fö decentlism, det ä vå egent. StigBjön Ljunggen, sttsvete fån Uppsl Univesitet, smmnfttde och fågde sig om det knske hndl om en stuktuföänding, publikdemokti, dä ll ptie slits melln tt följ med i det ny elle fösök håll fst vid det gml. hndfst lösning Efte sten öppnde kvällens smtlslede, Mi Kistoffeson, Vilhelmin, och Fedik Fedeley, Stockholm, golvet fö fågo. Tonen v vänlig och fågon konket, nästn omedelbt kom hndfst lösning. Utflyttning v myndighete, flyttde skttebse, beskttde sommhus. Även Lz Dnielsson uttyckte hopp och tillfösikt på slutet. StigBjön Ljunggen dive diskussionen. tidningen c. 15

16 Ökt smbete mot klimtpåveknde luftföoening Den pil stod Miljödeptementet och Utikesdeptementet väd fö den intentionell konfeensen Stockholm+40 Ptneship Foum fo Sustinble Development - till minne v FN:s föst globl konfeens om den mänsklig miljön i Stockholm Text: John Håd f Segestd foto: Mtin Hube Jg hopps tt konfeensen sk bid till konket steg i ätt iktning mot ett hållbt smhälle, blnd nnt måste vi hnte kemiklie på ett kloke sätt, bli bätte på esusutnyttjndet och slut nvänd subventione som ä skdlig fö miljön, s miljöministe Len Ek i sitt tl på miljökonfeensen Stockholm+40. Fmtidsbygget en utmning tt nå utnfö På ullnde sten växe ingen moss, och i Tingsyds centekets ä stenn en. Mitt i budget bete och med nyvld ketsodfönde h mn edn kommit igång med Fmtidsbygget. Text: Annik Eiksson Vi vill tt budskpet sk hinn uppeps mång gånge, då gälle det tt komm igång, säge Ann Johnsson, ketsodfönde i Tingsyd. Hon tl om möjligheten fö ll tt delt i Ann Johnsson, ptiets idéutveckling, spide ideé om Fmtidsbygget. och hon se det som en säskild utmning tt nå icke-medlemm. Det gälle tt v tovädig fst mn stå dä med gönt pply med centeklöven på jckn. Att vi fktiskt öppn fö lls åsikte, utn tt bind upp någon till något. på plts i hel kommunen Men Fmtidsbyggets fokus på vädeing gö det lätte. Infö de lokl vlen hndl det om lokl fågo, nä mn diskute vädeing beö det ll. Redn i mitten v pil stod centeketsen på toget och delde ut flygbld, och det v inte svåt tt hitt ingång fö smtl. 16 tidningen c.

17 Runt 500 deltge näingslivsepesentnte, beslutsftte, ungdom och foske fån 72 olik lände fick möjlighet tt täffs, lyssn på och delt i pneldiskussione, seminie, undbodssmtl och föstås spontn smtl. Det övegipnde syftet v tt diskute hu en hållb utveckling kn nås i välden. föbeedelse fö Rio+20 Konfeensen v också en föbeedelse fö FN-konfeensen Rio+20 i Rio de Jneio, som nges i juni i å. Jg hopps tt konfeensen sk bid till konket steg i ätt iktning mot ett hållbt smhälle, blnd nnt måste vi hnte kemiklie på ett kloke sätt, bli bätte på esusutnyttjndet och slut nvänd subventione som ä skdlig fö miljön, s miljöministe Len Ek i smbnd med tt konfeensen öppnde. Ett inslg v ett föst ministemöte i den intentionell kolitionen fö tt minsk utsläppen v kotlivde klimtpåveknde luftföoening, exempelvis sot, metn och mknä ozon. En fotsättning v det inititiv som tidige i å togs v blnd nd Len Ek och USA:s utikesministe Hilly Clinton. Sveige h tgit ett ntl inititiv fö tt minsk utsläppen både på hemmpln och utomlnds. På ntionell nivå pågå ett bete med tt identifie åtgäde som kn minsk utsläppen yttelige. Vedeldning ä centeleden i Tingsyd Unde sommen plne de tt v på plts i hel kommunen, inte minst unde sommmknden i Tingsyd, med ungefä besöke. Efte semestn komme de tt sätt igång studiecikl, och då hopps hon tt tilläckligt mång h mött Fmtidsbygget tilläckligt mång gånge fö tt vilj delt. föeläse och lede diskussione Studiecikln komme tt leds v ketsens vice odfönde, Mikel Andesson, som gått pocessledutbildningen. Hn en sto käll till utsläpp v sot i Sveige, även dieseldivn fodon och betsmskine ge sto utsläpp. Att minsk den hä typen v luftföoening h sto betydelse fö luftkvlitet, häls, klimtpåvekn och livsmedelsfösöjning, säge Len Ek. Föbättd teknik fö pnno och kmine skulle kunn minsk sotutsläppen ejält. "the Stockholm Cll fo Action" Nu h även Colombi, Jpn, Nigei, Noge, Euopeisk Kommissionen och Väldsbnken nslutit sig till kolitionen, som fån böjn omfttde Sveige, Bngldesh, Knd, Ghn, Mexiko och USA smt FN-ognet UNEP. Vid den vslutnde ceemonin fö Stockholm+40 övelämnde Len Ek och biståndsministe Gunill Clsson "the Stockholm Cll fo Action" till Sh Zukng, genelseketee fö RiO+20 och Bsiliens vice miljöministe Fncisco Getni. Nu h även Colombi, Jpn, Nigei, Noge, Euopeisk Kommissionen och Väldsbnken nslutit sig till kolitionen delt på olik möten, föeläse och lede diskussione king vädefågon. En nnn viktig peson ä Helen Spännäi, distiksombud i Konobegs län, som gått mentoskpsutbildningen. Hon ä i full gång med tt let upp ung depte fån länet som kn v intessede v tt ställ upp på listo till olik vl. I Tingsyd ä vi en blndd gupp v ung och gml, vi h både fmtid och histoi, vi se möjlighete och tänke efte. All vek hitt sin del i Fmtidsbygget. Hllå dä Ann-Kin Htt Ann-Kin Htt, it- och egionministe Centeptiet dive fågn om en fossilobeoende fodonsflott till å Hu mäktes det i egeingens våpoposition? Vi h i våpopositionen tgit tydlig steg fö tt föveklig denn pioiteing. Nu ök vi låginblndningen v fönyb bänslen i bensin och diesel vilket innebä en kftig mbitionshöjning fö de fönyb divmedlen i Sveige. Infö våpopositionen fötydligde Len Ek och jg också tt Centeptiet vill tt egeingen sk åtekomm i god tid med besked om hu vi sk fotsätt gynn de höginblndde biodivmedlen som biogs och etnol i god tid innn nuvnde skttebefielse löpe ut. Inom kot komme egeingen dessutom tt tillsätt en utedning fö tt identifie yttelige åtgäde som kävs fö tt komm dit. I hösts pesentede du den digitl gendn. Hu h betet fotstt unde våen? Vi bet nu fö fullt med tt genomfö åtgäden och föveklig målsättningn i den digitl gendn och det pågå bete inom ll deptements omåden. Ett exempel ä betet med tt fomule en ny e-fövltningssttegi. Myndigheten ä till fö tt ge medbogn sevice. Men som medboge ä byåkti och kångel mång gånge det bestående intycket. Det måste vi änd på. Den sevice myndigheten ge sk v enkel och tillgänglig fö ll medboge. Du sk kunn gö din myndighetsäenden enkelt och nä det pss dig bäst nä bnen gått och lgt sig elle efte söndgspomenden. tidningen c. 17

18 ANNONS

19 ANNONS

20 Fmtidsgend fö en långsiktigt hållb politik Centeptiet sk åteigen bli det lednde politisk ltentivet i svensk politik. Fmtidsgend 2020, som ä ett tydligt esultt v den föändingspocess som inleddes efte vlet 2010, sk t oss dit. Text: Kin Clesten 20 tidningen c.

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm

Ingenjörsmetodik IT & ME 2007. Föreläsare Dr. Gunnar Malm Ingenjösmetodik IT & ME 2007 Föeläse D. Gunn Mlm 1 Dgens föeläsning F10 Mtemtisk modelle v föänding Ex tillväxten v fökylningsvius elle studieskuld Populät kllt äntetl 2 Inledning mtemtisk modelle Kn nvänds

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

martin östlund 2008 1 Disposition

martin östlund 2008 1 Disposition mtin östlund 2008 1 Disposition! Pototyping medium/high fidelity! Användupplevelse! Intektionsflöde och flow! Användbhetsutvädeing - Usbility testing! Tillgänglighet 2 Metode fö pototyping! Medium fidelity

Läs mer

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass:

r r r r Innehållsförteckning Mål att sträva mot - Ur kursplanerna i matematik Namn: Datum: Klass: Innehållsföteckning 2 Innehåll 3 Mina matematiska minnen 4 Kosod - Lodätt - Vågätt 5 Chiffe med bokstäve 6 Lika med 8 Fomel 1 10 Konsumea mea? 12 Potense 14 Omketsen 16 Lista ut mönstet 18 Vilken fom ä

Läs mer

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck

> VD har ordet: Frösunda satsar på anhörigfrågorna > Frösunda främjar kvinnors företagande i Indien > 5 frågor: Sofia Hägg-Jegebäck > VD r ordet: Frösund stsr på nörigfrågorn > Frösund främjr kvinnors företgnde i Indien > 5 frågor: Sofi Hägg-Jegebäck APRIL 2015 Nyetsbld med ktuell informtion till dig som rbetr i Frösund. VD HAR ORDET

Läs mer

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv

NU-SJUKVÅRDEN. EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Granskning ur ett ledningsperspektiv NU-SJUKVÅRDEN EN ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING ANVÄNDBAR UR SÅVÄL REVISIONS- SOM LEDNINGSPERSPEKTIV Ganskning u ett ledningspespektiv Ganskning genomföd på uppdag av Västa Götalandsegionens evisoe Vilhelm

Läs mer

Ta ett nytt grepp om verksamheten

Ta ett nytt grepp om verksamheten s- IT ä f f A tem, sys knik & Te Ta ett nytt gepp om veksamheten Vå övetygelse ä att alla föetag kan bli me lönsamma, me effektiva och me välmående genom att ha ätt veksamhetsstöd. Poclient AB gundades

Läs mer

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning

Granskningsrapport. Projektredovisning vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset fördjupad granskning Pojektedovisning vid Sahlgenska Univesitetssjukhuset födjupad ganskning Ganskningsappot 2008-03-06 Pe Settebeg, Enst & Young, Pojektledae Chistina Selin, Enst & Young, Aukt. eviso Patik Bjökstöm, Enst

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF jan 2016, kl. 8:15-12:15 Tentmen i Mtemtik, HF9 7 jn, kl 8:5-:5 Eminto: Amin Hlilovi Unevisne läe: Feik Begholm, Jons Stenholm, Elis Si Fö gokänt etg kävs v m poäng Betgsgänse: Fö etg A, B, C, D, E kävs, 9,, espektive poäng Kompletteing:

Läs mer

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering.

OM REPAMERA HUR. Se mer info om deltagande föreläsare, workshopledare och bilder i slutet av denna utvärdering. G N I R E D R UTVÄ h c o x i f, g l t t m o e i r e r s p h o h n s k d r e o r w u n d E t e d v n t t y n r e m i mx OM REPAMERA Föreläsningsserien RepMer rrngerdes under 2014 som ett smrbete melln Mlmö

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor

1 Etnicitet i rekryteringssammanhang -En jämförelse mellan privat och offentlig sektor 1 Etnicitet i ekyteingssammanhang -En jämföelse mellan pivat och offentlig sekto Chistina Ekdahl Madelene Gustafsson Elin Spaman Maia Svedbeg Pojektabete 5 poäng Våteminen 2002 Handledae: Staffan Nilsson

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

Internetförsäljning av graviditetstester

Internetförsäljning av graviditetstester Internetförsäljning v grviditetstester Mrkndskontrollrpport från Enheten för medicinteknik 2010-05-28 Postdress/Postl ddress: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsl, SWEDEN Besöksdress/Visiting ddress: Dg Hmmrskjölds

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 2

ELEMENTÄR - SVÅRARE FÄRGGENETIK. Del 2 ELEENTÄ - SVÅE FÄGGENETIK Del 2 v i Gönkvist ång nlg funge så tt nä två nlg ed olik vekn föekoe i s nlgs så doine det en nlget öve det nd. De doinende nlgen klls doinnt och de nlgen so ge vik klls ecessiv.

Läs mer

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande

Varför är. kvinnor. mer sjukskrivna. änmän. -just här? Reflektioner och ett fortsatt lärande Vrför är kvinnor mer sjukskrivn änmän -just här? Reflektioner och ett fortstt lärnde Smmnställning v vunnen kunskp och reflektioner Under tre dgr hr 29 medrbetre från sex myndigheter i norr Västmnlnd fördjupt

Läs mer

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL

PASS 1. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL PASS. RÄKNEOPERATIONER MED DECIMALTAL OCH BRÅKTAL. Tl, bråktl och decimltl Vd är ett tl för någonting? I de finländsk fmiljern brukr det vnligtvis finns två brn enligt Sttistikcentrlen (http://www.tilstokeskus.fi/tup/suoluk/suoluk_vesto_sv.html).

Läs mer

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga

Boverket. Energideklarat LL_. IOfl DekLid: 195073. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Byggnadens ägare - Övriga Smhusenhet, -...-. Boveket Enegideklaat Vesion 15 IOfl DekLid: 195073 Byggnadens ägae - Kontaktuppgifte Ägaens namn Pesonnumme/Oganisationsnumme Utländsk adess Adess Postnumme Postot Mötvätsvägen 21 62449

Läs mer

Campingpolicy för Tanums kommun

Campingpolicy för Tanums kommun 1(8) Cmpingpolicy för Tnums kommun 1. Bkgrund Strömstds och Tnums kommuner diskuterde gemensmt sin syn på cmpingverksmhetern i respektive kommun år 2003 och kunde då se ett stort behov v tt en likrtd syn

Läs mer

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT!

ALLT OM ALLT!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA? KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR? VEM VET? ALLT ÄR MÖJLIGT! ALLT OM ALLT DJUR OCH YRKE N!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! VAD KOMMER ATT HÄNDA KAN DU FÅ HUNDRA KRONOR VEM VET ALLT ÄR MÖJLIGT! Måg svå beslut fö ekto v: Dphe och Vikto 4 Vfö böjde

Läs mer

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN

SPEL OM PENGAR FÖR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? VERKTYG, ÖVNINGAR OCH KUNSKAPSBANK FÖR ARBETE MED SPEL OM PENGAR I SKOLAN Övningr och verktyg för år 7-9 och gymnsiet SPEL OM PENGAR - EN FRÅGA FÖR SKOLAN? ANPASSAT FÖR BLAND ANNAT SVENSKA, SPEL I KONSTHISTORIEN BILD, MATEMATIK OCH SAMHÄLLSKUNSKAP IILLEGALT SPEL VERKTYG, ÖVNINGAR

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden

temaunga.se EUROPEISKA UNIONEN Europeiska socialfonden temung.se T E M AG RU P P E N U N G A I A R B E T S L I V E T n n u k k s g n u r All e d u t s r e l l e b job EUROPEISKA UNIONEN Europeisk socilfonden »GÅ UT GYMNASIET«Mång ung upplever stress och tjt

Läs mer

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 Tor 25 sep 2014, kl 13:15-17:15

Tentamen 1 i Matematik 1, HF1903 Tor 25 sep 2014, kl 13:15-17:15 Tentmen i Mtemtik, HF93 To sep 4, kl 3:-7: Exminto: Amin Hlilovi Undevisnde läe: Håkn Stömeg, Jons Stenholm, Elis Sid Fö godkänt etyg kävs v mx 4 poäng Betygsgänse: Fö etyg A, B, C, D, E kävs, 9, 6, 3

Läs mer

Föräldrabarometer 2013

Föräldrabarometer 2013 Föbundet Hem och Skola i Finland Föäldabaomete 2013 Cilla yman (ed.) Innehåll Föod... 2 1 Inledning... 3 2 Undesökningens genomföande... 4 2.1 Föäldabaomete 2013... 4 2.2 De svaandes bakgundsuppgifte...

Läs mer

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen

Sebastian det är jag det! eller Hut Hut den Ovala bollen i y n io a ä m S som info s a d n e (.! ) e ck ll läa I boken Sebasian de ä jag de! elle Hu Hu den Ovala bollen följe vi Sebasian fån ban ill ungdom. Han gö efaenhee som få honom a fundea. Vad eflekea

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden

A.Uppgifter om stödmottagare. B.Uppgifter om kontaktpersonen. C.Sammanfattning av projektet. C.1.Projektet genomfördes under perioden A.Uppgifte om stödmottagae Namn och adess Enköpings Biodlae c/o Mattias Blixt Kykvägen 3 749 52 GRILLBY Jounalnumme 2012-1185 E-postadess mattias.blixt@enviotaine.com B.Uppgifte om kontaktpesonen Namn

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Benfri. Karré i bit. Färsk svensk, i bit, av gris. Max 3 kg/hushåll. 18-pack ÄGG /FÖRP. Stjärnägg Jfr. pris 1,11/St. PÅgen fina 10:- /ST

Benfri. Karré i bit. Färsk svensk, i bit, av gris. Max 3 kg/hushåll. 18-pack ÄGG /FÖRP. Stjärnägg Jfr. pris 1,11/St. PÅgen fina 10:- /ST i! u n j l e h p s Peng tt Benfi Ké i bit 39 Äpple Royl Gl Fäsk svensk, i bit, v gis Mx 3 kg/hushåll Itlien Klss 1 Mx 3 kg/hushåll 15:- 18-pck ÄGG 20:- Spghetti Stjänägg Jf. pis 1,11/St Bill 1 kg Mx 1

Läs mer

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7.

Långtidssjukskrivna. diagnos, yrke, partiell sjukskrivning och återgång i arbete. En jämförelse mellan 2002 och 2003 REDOVISAR 2004:7. REDOVISAR 2004:7 Långtidssjukskrivn dignos, yrke, prtiell sjukskrivning och återgång i rbete En jämförelse melln 2002 och 2003 Smmnfttning Kvinnor svrr för 65 procent v de långvrig sjukskrivningrn som

Läs mer

Gör slag i saken! Frank Bach

Gör slag i saken! Frank Bach Gör slg i sken! Frnk ch På kppseglingsbnn ser mn tävlnde båtr stgvänd lite då och då under kryssrn. En del v båtrn seglr för styrbords hlsr och ndr för bbords. Mn kn undr vem som gör rätt och hur mn kn

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Ny tidning! 4 #8 AUG 0 Elbil Funk de i vdgen? stt Kombi h te EN RIKTIG SOPPA Lg Tin Nodstöms mustig äksopp PRAKTISKA PRYLAR FÖR RESAN ABRAKADABRA Jnne Nässtöm

Läs mer

Vi kan printlösningar

Vi kan printlösningar Pintlösninga Vi kan pintlösninga l en l i t n e Väg e a t a sm iljö m a v i sk UTMANINGARNA Fågona hopa sig fö dig som ansvaa fö pint Va femte skivae som säljs i Sveige komme fån Dustin. Vi ä väl medvetna

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen

Plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet uppdrag till kommunstyrelseförvaltningen 2016-05-23 Sid 1/2 Tjänsteskrivelse Dnr: LKS 2016-235 Kommunstyrelseförvltningen Leif Schöndell, 0523-61 31 01 leif.schondell@lysekil.se Pln för lik rättigheter och möjligheter i rbetslivet uppdrg till

Läs mer

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik

Operativsystemets uppgifter. Föreläsning 6 Operativsystem. Skydd, allmänt. Operativsystem, historik Opertivsystemets uppgifter Föreläsning 6 Opertivsystem Opertivsystemets uppgifter Historik Skydd: in- oh utmtning, minne, CPU Proesser, tidsdelning Sidindelt minne, virtuellt minne Filsystem Opertivsystemet

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg

Månadsrapport september 2013. Individ- och familjeomsorg Måndsrpport september 2013 Individ- och fmiljeomsorg Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksmhet... 3 1.1 Resultt per verksmhet... 3 1.2 Volymer, sttistik och kostndsnyckeltl... 5 Individ- och fmiljeomsorg,

Läs mer

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t.

(KD), ordftirande, representant omsorgsn lmnden (S), oppositionsråd, repr. kommunst).relsen, lill 14.20, g PRO PRO PRC : 'j{,., t. SAMMANTRÄDESPROTOKoLL 1 (6) Sâmmântriìdesdtum Plts och smmntrådestid Beslulânde Ledmöter Sevederummet, Stdshuset, Vimmerby Mndg 30jruri 2012, klockn 13.00-15.30 Elisbeth Lgo Nilsson Helén Nilsson Em Heelge

Läs mer

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109

Företagens ekonomi Tillbakaräkning i SNI2007 NV0109 PCA/MFFM, ES/NS 2-4-29 (7) Föetagens ekonomi Tillbakaäkning i SNI27 NV9 Innehållsföteckning. Sammanfattning... 2 2. Bakgund... 2 2. Den nya näingsgensindelningen (SNI27)... 2 2.2 Föetagens ekonomi... 2

Läs mer

Temperaturmätning med resistansgivare

Temperaturmätning med resistansgivare UMEÅ UNIVESITET Tillämpad fysik och elektonik Betil Sundqvist Eik Fällman Johan Pålsson 3-1-19 ev.5 Tempeatumätning med esistansgivae Laboation S5 i Systemteknik Pesonalia: Namn: Kus: Datum: Åtelämnad

Läs mer

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a.

Monteringsanvisning. Bakåtvänd montering. Godkänd höjd 61-105 cm. Maximal vikt 18 kg. UN regulation no. R129 i-size. Ålder 6 mån - 4 år. 1 a. 1 6 d c e Monteringsnvisning f h g i j k l m 7 8 10 2 3 9 c e d Bkåtvänd montering Godkänd höjd 61-105 cm 4 5 11 12 Mximl vikt 18 kg Ålder 6 mån - 4 år UN regultion no. R129 i-size 8 9 Tck för tt du vlde

Läs mer

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden

Vänersborgs kommun. Fördjupad granskning av Samhällsbyggnadsnämnden Vänesbogs kommun Födjupad ganskning av Samhällsbyggnadsnämnden Götebog 2005-12-14 Enst & Young AB Vilhelm Rundquist 1 Sammanfattning Enst & Young ha fått i uppdag av evisoena i Vänebogs kommun att genomföa

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014

GOODTIMES. teknikens framkant. Prisbelönat samarbetsprojekt i ONE.2014 Sidn 4 Avbrottsfritt för SVT Sidn 6-7 Full kontroll i Sidn 8 Hydro stsr på bättre styrning GOODTIMES ONE.2014 Prisbelönt smrbetsprojekt i teknikens frmknt Världens modernste forskningslbortorium byggs

Läs mer

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler

TATA42: Föreläsning 4 Generaliserade integraler TATA42: Föreläsning 4 Generliserde integrler John Thim 29 mrs 27 Vi hr stött på begreppet tidigre när vi diskutert Riemnnintegrler i föregående kurs. Denn gång kommer vi lite mer tt fokuser på frågn om

Läs mer

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten

ing. Hösten 2013 konsoliderades även en del nya flöden in till Göteborg. Flytten av delar av lagerverksamheten Byggmax miljöappot Inledning Unde 2009 påböjade Byggmax sitt miljöabete genom att skapa en miljöpolicy med miljömål. Som en följd av detta policyabete ha en miljöappot uppättats och ett kontinueligt föbättingsabete

Läs mer

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46

x 12 12 = 32 12 x 11 + 11 = 26 + 11 x 20 + 20 = 45 + 20 x=3 x=5 x=6 42 = 10x x + 10 = 15 x + 10 10 = 15 10 11 + 9 = 20 x = 65 x + 36 = 46 Vilket tl sk stå i rutn så tt likheten stämmer? + Lös ekvtionen så tt likheten stämmer. = + 9 = + = + = = Det sk stå 9 i rutn. Subtrher båd leden med. r -termen sk vr kvr i vänstr ledet. Skriv rätt tl

Läs mer

Potentialteori Mats Persson

Potentialteori Mats Persson Föeläsning 3/0 Potentilteoi Mts Pesson Bestämning v elektiskt fält Elektosttikens ekvtione: Det elektisk fältet E bestäms v lddningsfödelningen ρ vi Guss sts E d = ρdv elle uttyckt på diffeentilfom V E

Läs mer

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS

Läsanvisningar för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningr för MATEMATIK I, ANALYS Läsnvisningrn är tänkt i först hnd för dig som läser kursen mtemtik I på distns, och de sk vägled dig på din res genom nlysen. Stoffet är i stort sett portionert på

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel:

Att leda förändring. Vad orsakar en förändring? Exempel: Att leda föänding Rune Olss www.iei.liu.se/pie/olss-une Vad osaka en föänding? Exempel: Nya investeinga Ny teknik i poduktien Svikande fösäljning Oganisatien ha fö höga kostnade Omoganisati Sto stess Vaje

Läs mer

0 x 1, 0 y 2, 0 z 4. GAUSS DIVERGENSSATS. r r r r. r r k ut ur kroppen

0 x 1, 0 y 2, 0 z 4. GAUSS DIVERGENSSATS. r r r r. r r k ut ur kroppen Ain Hlilovic: EXTRA ÖVIGAR Guss divegenssts GAUSS IVERGESSATS Låt v ett vektofält definied i ett öppet oåde Ω Låt Ω v ett kopkt oåde ed nden so bestå v en elle fle to lödet v vektofält ut u koppen geno

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-08. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Tentamen i Databasteknik

Tentamen i Databasteknik Tentmen i Dtsteknik lördgen den 22 oktoer 2005 Tillåtn hjälpmedel: Allt upptänkligt mteril Använd r frmsidn på vrje ld. Skriv mx en uppgift per ld. Motiver llt, dokumenter egn ntgnden. Oläslig/oegriplig

Läs mer

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun

analys Nuläges- Redo för nästa steg Flens kommun idag Det bästa med Flens kommun är Eldsjälarna som brinner för sin ort Invånare om Flens kommun Nuläges- nlys Redo för näst steg För tt kunn sätt mål och gör en hndlingspln för tt nå dit, måste mn vet vr mn befinner sig. Den kunskpen får vi genom nulägesrpporten som försöker ge en övergripnde beskrivning

Läs mer

KLARA Manual för kemikalieregistrerare

KLARA Manual för kemikalieregistrerare KLARA Mnul för kemiklieregistrerre Version 16.4 (2015-05-08) Utrbetd v Anders Thorén och Björn Orheim Först utgåv 2002-11-01 Innehåll Introduktion 3 Vd är KLARA? 3 Systemkrv och övrig informtion 3 Vd säger

Läs mer

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014

Mötesprotokoll för styrelsen i Chalmers Dykarklubb (802416-3019). Tid och datum: 18:20 19:50, onsdagen den 1:e oktober 2014 Mötesprotokoll Mötesprotokoll för styrelsen i Chlmers Dykrklubb (802416-3019). Plts: CDK:s lokl i mskinhuset, Chlmers Chlmers tvärgt 4, Göteborg Tid och dtum: 18:20 19:50, onsdgen den 1:e oktober 2014

Läs mer

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb

Nystartsjobb /särskilt nystartsjobb Arbetsförmedlingens fktbld. Arbetsgivre. 2015-04. Nystrtsjobb /särskilt nystrtsjobb Du kn få ekonomisk ersättning om du nställer en person som hr vrit utn rbete en längre tid eller är ny i Sverige. Stödet

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14

Lyran. Fyra blir nia! AF i höst? Intevju med Emilia. Klassbyte 4/9 sid 4 Lyrans historia sid 8 Intervjuer sid 10-14 Lyrn DOLF FREDRIKS MUSIKKLASSERS SKOLTIDNING Fyr blir ni! AF i höst? (En ktt som inte lls hr något med tidningen tt gör) Intevju med Emili Årgång 42 08/09 Nr. 3 Relesed 19/02 Klssbyte 4/9 sid 4 Lyrns histori

Läs mer

KAPACITETEN OCH EFFEKTEN ÖKAR MED ÖSTLIG STRÄCKNING

KAPACITETEN OCH EFFEKTEN ÖKAR MED ÖSTLIG STRÄCKNING KAPACITETEN OCH EFFEKTEN ÖKAR MED ÖSTLIG STRÄCKNING Möjligh till utökd godtfik Möjligh fö yttelige vgång Möjlighe tt bygg ppe Möjligh till nbb egiontfik KAPACITET Fö töt effekt på tnpotytem ee nbb och

Läs mer

Kartläggning av brandrisker

Kartläggning av brandrisker Bandskyddsbeskivning v4.3 y:\1132 geby 14 mfl\dokumentation\1132 pt 199.doc Katläggning av bandiske : Revidead: - Uppdagsansvaig: Håkan Rönnqvist - Bandingenjö : - Bandingenjö Kungsgatan 48 B 411 15 Götebog

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4

Kunskapskatalogen. Allt arbetsmiljöarbete. En sund arbetsmiljö. hos chefen! Coca-Cola arbetsmiljöutbildar sina chefer. Sid 4 Kunskapskatalogen utbildninga & inom abetsmiljö hösten 2012 Allt abetsmiljöabete stata med BAM! Den ekända gundutbildningen inom abetsmiljö. Sid 8 En sund abetsmiljö böja hos chefen! Coca-Cola abetsmiljöutbilda

Läs mer

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer:

KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R 3. En kurva i R 3 beskrivs anges oftast på parameter form med tre skalära ekvationer: Amin Hlilovic: EXTRA ÖVNINGAR Kuvo på pmeefom KURVOR OCH PÅ PARAMETER FORM KURVOR I R En kuv i R beskivs nges ofs på pmee fom med e sklä ekvione: x = f, y = f, z = f, D R * Fö vje få vi en punk på kuvn

Läs mer

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan

Bibel ordet. sommarprogram. Nr: 25. Detta nummer innehåller: Pastorns penna. På G, från styrelsen. Högst personligt. Presentation: Hela människan sommapogam N: 25 13 maj 2 sept. Detta numme innehålle: Pastons penna På G, fån styelsen Högst pesonligt Pesentation: Hela människan Pogam fö sommaen Info: Medvind UV-scout stoläge mm. mm. Bibel odet te

Läs mer

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral

Gustafsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dagverksamhet Servicecentral Gustfsgårds åldringscentrum Ålderdomshem Dgverksmhet Servicecentrl 1 På Gustfsgård uppskttr mn följnde sker: invånres välmående ett gott liv ktivt smrbete med de nhörig kompetens i gerontologisk vård personlens

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges Kommuner och Lndsting.

Läs mer

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL A ( ) ( + + )

LÖSNINGAR TILL PROBLEM I KAPITEL A ( ) ( + + ) LÖNINGR TILL RLEM I KITEL L. 3 4 z 5 I dett eempel ä geometin så enkel tt de sökt vinkln med lite eftetnke kn bestämms nästn diekt. Vi följe ändå en metod som lltid funge. Vektoen kn skivs i komponentfom:

Läs mer

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen.

Tillsammans med Film i Västerbottens togs konceptet fram kring festivalen. Bakgund Västebotten ha unde de senaste åen poduceat filme som visats och vunnit pise på intenationella festivale. Nämnas kan vinst kitikeveckan i Cannes, Oscas nomineing bästa kotfilm, Oska fö bästa studentfilm

Läs mer

POLIS RONDEN. Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan:

POLIS RONDEN. Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan: 14 SKEPPLANDA. På tosdg pemies en skibent. Bibliotekets Vänne i no Ale ngede tillsmmns med Sute-Bohus biblioteks och kultuföening, biblioteken och Studieföbundet Vuxenskoln en skivtävling i vinte. Den

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd

KOMMLIN FILIPSTADS. Fax: 0590-615 99 E-post: kommun@fi lipstad.se. Revisionsrapport angående gemensam administrativ nämnd FILIPSTADS KOMMLIN Dtum 2013-03-12 För kdnnedom: Kommunstyrelsen Kommuffillmhige Revisionsrpport ngående gemensm dministrtiv nämnd Vi hr, tillsmmns med revisorem i Kristinehmns, Krlskog och Storfors kommuner

Läs mer

Finansiell ekonomi Föreläsning 2

Finansiell ekonomi Föreläsning 2 Fiasiell ekoomi Föeläsig 2 Fö alla ivesteigsbeslut gälle: Om ytta > Kostad Geomfö ivesteige Om Kostad > ytta Geomfö ite ivesteige Gemesam ehet = pega Vädeig = makadspis om sådat existea (jf. vädet av tid

Läs mer

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget

Krigsminnen. En tidning från Trelleborgs Allehanda och Ystads Allehanda. Skåningar berättar om andra världskriget Krigsminnen En tidning från Trelleborgs Allehnd och Ystds Allehnd Skåningr berättr om ndr världskriget Ull skämdes över sin tysk bkgrund º5 Wessels i Mlmö firr freden 1945. BILD: ALVI NILSON Sm Nilsson

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM

CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM CHECKLISTA FÖR PERSONALRUM Checklistn är ett hjälpmedel både vid plnering v ny personlrum och vid genomgång v befintlig personlutrymmen. Den innehålller bl frågor om klädrum, torkskåp och torkrum, tvätt-

Läs mer

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd.

Byt till den tjocka linsen och bestäm dess brännvidd. LINSER Uppgit: Mteriel: Teori: Att undersök den rytnde örmågn hos olik linser och tt veriier linsormeln Ljuskäll och linser ur Optik-Elin Med hjälp v en lmp och en ländre med ler öppningr år vi ler ljusstrålr,

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 1. 2014-05-05 Utgångspunkter för lokl överenskommelser om nynländs etblering Frmtgen i smrbete melln Arbetsförmedlingen, Försäkringskssn, länsstyrelsern, Migrtionsverket smt Sveriges

Läs mer

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd.

För att bestämma virialkoefficienterna måste man först beräkna gasens partitionsfunktion då. ɛ k : gasens energitillstånd. I. Reella gase iialkoefficientena beo av fomen på molekylenas växelvekningspotential i en eell gas. Bestämmandet av viialkoefficientena va en av den klassiska statistiska mekanikens huvuduppgifte. Fö att

Läs mer

YRKESUTBILDNINGSAVTAL

YRKESUTBILDNINGSAVTAL YRKESUTBILDNINGSAVTAL Gäller fr o m 1 juni 2006 GEMENSAMMA VÄRDERINGAR Yrkesutbildningsvtlet melln Sveriges Byggindustrier, Mskinentreprenörern, Svensk Byggndsrbetreförbundet och Fcket för Service och

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation

Råd och hjälpmedel vid teledokumentation Råd och hjälpmedel vid teledokumenttion Elektrisk Instlltörsorgnistionen EIO Innehåll: Vd skiljer stndrdern åt När sk vilken stndrd nvänds Hur kn gmml och ny stndrd kominers Hur kn dokumenttionen förenkls

Läs mer

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN

CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN CONSUMER PAYMENT REPORT SWEDEN Sveige I kothet De oa majoitete av sveskaa betala sia äkiga i tid och iämme i att äkiga ska betalas i tid. Både ude 01 och 01 to sveskaa att abetslöshet och att spedea fö

Läs mer

Ideal vätska: inkompressibel, ingen viskositet (dvs ingen friktion) (skalär, verkar i alla riktningar) kraften längs ytans normal

Ideal vätska: inkompressibel, ingen viskositet (dvs ingen friktion) (skalär, verkar i alla riktningar) kraften längs ytans normal Något o vätsko (kp 4) Idel vätsk: inkopessibel, ingen viskositet (dvs ingen fiktion) hoogen densitet M densitet ρ ρ() llänt V dm dv tyck n P A N / P (sklä, vek i ll iktning) n kften längs ytns nol vätsk

Läs mer

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen

Ett förspel till Z -transformen Fibonaccitalen Ett förspel till Z -trnsformen Fibonccitlen Leonrdo Pisno vnligen klld Leonrdo Fiboncci, den knske störste mtemtiker som Europ frmburit före renässnsen skrev år 10 en bok (Liber bci) i räknelär. J, fktiskt.

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Kärnkraften efter COP21

Kärnkraften efter COP21 Käkfte efte COP21 e itesst möjlighet elle e bsolut ödvädighet? Mttis Ltz Alysguppe, Uppsl uivesitet COP21, succé elle misslyckde? Mål 2 gde me mbitio fö 1,5 gde Etble bidde åtgde fö vje ld All läde ppote

Läs mer

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me!

Portfoliouppgift i engelska år 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! Potfoliouppgift i engelska å 7 Ht 2014 TIMELINE This is me! MUNTLIG OCH SKRIFTLIG FRAMSTÄLLNING Din uppgift ä att göa en tidslinje öve ditt liv så hä långt samt vad du to komme att hända i famtiden. Det

Läs mer

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B

^Boverket. Energideklaration. Byggnadens agare - Kontaktuppgifter. Bostadsrattsforeningen Olofsborg. dj Sundbyberg. Mariagatan 4 B ^Boveket Enegideklaation Vesion: 1.5 Dekl.id: 154799 Byggnadens agae - Kontaktuppgifte Agaens namn Bostadsattsfoeningen Olofsbog Adess Maiagatan 4 B Land E-postadess magnussvensson234@hotmail.com Pesonnumme/Oganisationsnunme

Läs mer

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur

IDÉFORUM 1 SAMMANFATTNING ERIKSBERG. Datum 120515 Plats Eriksbergsskolan Deltagare Medborgare, Uppsalahem Processledare Strategisk Arkitektur SAMMANFATTNING IDÉFORUM 1 ERIKSBERG Dum 120515 Pls Eiksbegsskoln Delge Medboge, Uppslhem Pocesslede Segisk Akieku Idéfoum 1 Smmnfning 1 IDÉFORUM 1 - UPPLÄGG Idéfoume besod v un 60 delge, ll Uppslbo, som

Läs mer

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I

TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID BARNSÄKRA DITT HEM OKEJ ELLER NEJ? Så hyr eller hyr du ut i andra hand FASTIGHETERNAS HISTORIA NYTT I ETT MAGASIN FRÅN HFAB NR 1 APRIL 2015 OKEJ ELLER NEJ? Så hy elle hy du u i nd hnd BARNSÄKRA DITT HEM NYTT I FASTIGHETERNAS HISTORIA TONY TORRO KONSTNÄR PÅ HELTID E sk ä vå VÄLKOMMEN TILL ännu e välfyll

Läs mer