INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLLSFÖRTECKNING. DELARNAS NAMN Delarnas namn... 3 Standardtillbehör... 4 Förvaringsfack... 5 Förlängningsbord... 5"

Transkript

1 Instuktionsbok

2

3 1

4 DELARNAS NAMN Dlanas namn... 3 Standadtillbhö... 4 Fövaingsfack... 5 Fölängningsbod... 5 FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt... 6 Funktionsknappa... 7 Rgla syhastightn... 8 Fotpdal... 8 Funktionstangnt... 9 Höj och sänk pssafotn Knälyft Justa pssafotstyckt...11 Sänka n matan...11 Justa tådspänningn Lockout tangnt Byta pssafot Ta loss och sätta fast pssafotsfästt Övmatan Byt av stygnplåt Byta nål Tyg och nåltabll Spola undtådn Sätta i spoln Tä övtådn Inbyggd nålpåtäda Da upp undtådn Välja stygn Anpassa maskininställninga TRADITIONELL SÖMNAD Raksöm Att sy md övmatan Balansatt fö övmatan Raksömsstygnplåt fö aksöm Lock-a-Matic stygn Låsstygn Raksöm md vänst nålläg Föstäkt aksöm Sttch aksöm Sy blixtlås Rullfåll Rynkning Ståvck Sicksacksöm T stgs sicksack Kastsöm Kantsöm Dubbl kastsöm Osynlig fållsöm Snäckskalssöm Knapphål Fykantiga knapphål Användning av n stabilisatoplatta Knapphål i tunna tyg och md unda ända Pofssionlla skäddaknapphål Sttchknapphål Knapphål md iläggståd Kantat knapphål Sy i knappa Stoppning Föstäkningssöm Öljtt Applikation Kantning Hålsöm Smock INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Fagottsöm Musslsöm Lapptäckssöm Lapptäckn Quiltning Stipplingssöm Quiltstjäna Fihandsuiltning (1) Fihandsuiltning (2) Satinstygn Sy md tvillingnål ATT PROGRAMMERA EN MÖNSTERKOMBINATION Mönstkombination Att pogamma Automatisk sömlåsning Pogamma Automatisk tådklipp Mönstkombination md n spglbild Sy tt mönst fån böjan Åtuppta n mönstkombination fån böjan Övgångssöm Att sy monogam Att diga n mönstkombination Rdiga och infoga tt mönstn Enhtlig änding av sömmn Individull stygnjusting Koiga fövängda symönst SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL Att ngöa Spolhust Att ngöa insidan av Tådguidn Poblm och vaningssignal Flsökning... 88

5 !2!3!4 #2 #3 #4!1!0 o @9 DELARNAS NAMN Dlanas namn Tådupptagningsam Pssafotstyck Sömövsikt Topplock t Fövaingsfack y Undtådskniv u Spolaspindl i Hål fö xta spolpinn o Spolhålla (sto)!0 Tådullspinn!1 Tådspänningsglag!2 Sidokåpa!3 Tådkniv!4 Tillbhösask!5 Fikopplingsspak stygnplåt!6 Stat/stopp knapp!7 Backmatningsknapp!8 Automatisk låsknapp!9 Nål Skjutglag Uttag fö LCD Klämskuv fö Sicksackfot Stygnplåt #0 Figöingsknapp fö spollucka #1 Spollucka #2 Knapphålsam #3 Nålpåtäda #4 Pssafotsfäst #5 Bähandtag #6 Pssafotslyft #7 Handhjul #8 Balansatt fö övmatning #9 Mataglag $0 Stömbyta $1 Uttag fotpdal $2 Maskinuttag #1 #5 Om du ska bäa symaskinn håll du i bähandtagt md na handn och stöd symaskinn md dn anda handn. #6 Utfomningn och spcifikationna kan ändas utan fögånd mddland. #7 #8 #9 $2 $1 $0 3

6 t y u Standadtillbhö Sicksackfot A (lvas fastsatt på maskinn) Fållfot D Blixtlåsfot Applikationsfot F t Öppn Applikationsfot F2 y Osynligfållsömsfot G u Kastfot M i 1/4 fot O o Stopp/uiltfot PD-H!0 Konvtibl fihandsuiltfot QB-S!1 Slutn fihandsuiltfot!2 Öppn fihandsuiltfot!3 Gnomskinlig fihandsuiltfot!4 Automatisk knapphålsfot R!5 Stabilisatoplatta knapphål!6 Pssafotsfäst inbyggd övmata!7 Övmata AD!8 Knappfot T!9 Spola (5 st.) (1 sitt i Tådullhålla (sto) (montad på Tådullhålla Exta Exta Spättkniv (knapphålskniv) #0 Knälyft #1 Raksömsstygnplåt #2 Pnna fö pkskämn #3 Nätsladd #4 Fotpdal #5 Instuktionsvido DVD #6 Instuktionsbok #0 #1 #2 #4 #5 #3 #6 4

7 Fövaingsfack Tillbhön kan nklt fövaas i fövaingsfackt und topplockt. t u y i o!0!1 Und öv luckan: Sicksackfot A Kastfot M Blixtlåsfot Applikationsfot F t Osynligfållsömsfot G y Pssafotsfäst u Pnna fö pkskämn i Gnomskinlig fihandsuiltfot o Öppn fihandsuiltfot!0 Slutn fihandsuiltfot!1 Konvtibl fihandsuiltfot I fölängningsbodt: Stabilisatoplatta knapphål Automatisk knapphålsfot R Stygnplåt Plats fö spola t Plats fö pssafött Anda tillbhö kan också fövaas i fackt. t Fölängningsbod Fölängningsbodt tillfö tt utökat syomåd och kan lätt tas bot fö att sy md fiamn. Fölängningsbod Fiam Dmonta: Da ut bodt till vänst. Monta: Låt bodt glida på bottnn och skjut dt åt hög. Sy md fiam Fiamssömnad används då du sy äma, linninga, byxbn ll anda tubfomad plagg. Dt kan också användas då du stoppa socko ll lappa knän och ambåga. Fiam 5

8 z c FÖRBEREDELSER Ansluta maskinn till vägguttagt z S föst till att stömbytan ä avstängd. x Stick in lkontakt i maskinns luttag. c Stick in lkontaktn i vägguttagt t, och slå på stömbytan. Stömbyta Elkontakt Maskinuttag Nätkontakt t Vägguttag OBSERVERA: S till att du använd dn nätsladd som mdfölj maskinn. Om du slå av stömbytan, vänta 5 skund innan du slå på dn ign. t VARNING: Då du använd maskinn, håll hla tidn tt öga på sömnadsomådt, ö int vid någa öliga dla som tådupptagaspakn, handhjul ll nål. Slå alltid av stömbytan och da u lsladdn: nä du lämna maskinn utan tillsyn. nä du sätt fast ll ta bot dla. nä du ngö maskinn. Placa int någonting på fotpdaln. t z v Om du vill använda fotpdaln, sätt i stickkontaktn i maskinns uttag. z S föst till att stömbytan ä avstängd. x Sätt i stiftkontaktn i uttagt på maskinn. c Stick in lkontakt i maskinns luttag t. v Stick in nätkontaktn y i vägguttagt u och slå på stömbytan. Makingn i komm att visas nä fotpdaln ä anslutt till maskinn. Stömbyta Stiftkontaktn Uttagt Elkontakt t Maskinuttag y Nätkontakt u Vägguttag i Makingn u Stat/stoppknappn funga int nä fotpdaln ä anslutn. y Användningsinstuktion: Symboln "O" på stömbytan ang att dn ä i "Off" (av) läg (stängd). i Gäll ndast i U.S.A. och Canada Polaisad kontakt (n stift stö än dt anda): Fö att minska iskn fö lktiska stöta kan dnna typn av kontakt baa sättas in på tt sätt i vägguttagt. Vänd på dn om dn int passa in i uttagt. Kontakta n bhöig lktik om dn fotfaand int passa i uttagt. Fösök int modifia kontaktn själv. 6

9 Funktionsknappa Stat/stopp knapp Tyck hä fö att stata ll stanna maskinn. Maskinn stata md någa långsamma stygn innan dn uppnå dn hastight du ställt in md hastightsglagt. Maskinn sy långsamt så läng du håll in knappn. Knappn ä öd nä maskinn ä igång och gön nä maskinn ha stannat. Tyck nd och håll dnna knapp ndtyckt und tidn du sy och syhastightn komm att sänkas och maskinn komm att stanna nä du släpp knappn. t y OBSERVERA: Stat/stoppknappn kan int användas nä fotpdaln ä inkopplad. Maskinn gå int att köa och pssafotns kontollampa y blinka om du stata maskinn md pssafotn i uppfällt läg. Sänk fotn och stata maskinn ign. Du kan välja dn önskad uppstatningshastightn fån långsam, nomal ll hög (Hänvisning. till sidan 26). Backmatningsknapp Nä du sy stygnmönst 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (mod 1), 01, 04, 08, 09, 10 (mod 2) ll 01, 02, 03, 46, 47 (mod 3) komm maskinn att sy bakåt så läng som backmatningsknappn hålls in. Om stygnmönst 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (mod 1), 01, 04, 08, 09, 10 (mod 2) ll 01, 02, 03, 46, 47 (mod 3 ha valts och fotpdaln int ä inkopplad komm maskinn att böja sy baklängs så läng som backmatningsknappn hålls in. Om du tyck på backmatningsknappn nä du sy anda mönst komm maskinn omdlbat att sy låsstygn och sdan stanna automatiskt. Fästsöm Nä du sy stygnmönst 1, 4, 6, 7, 8, 1S, 4S (mod 1), 01, 04, 08, 09, 10 (mod 2) ll 01, 02, 03, 46, 47 (mod 3 komm maskinn omdlbat att sy låsstygn och stanna automatiskt nä knappn fö fästsöm hålls in. Nä du sy anda mönst komm maskinn att sy till slutt på dt aktulla mönstt, sy låsstygn och stanna automatiskt. Maskinn komm att klippa av tådana automatiskt ft att ha sytt låsstygn nä tådklippt ä aktivat. Nål upp/nd Tyck hä fö att höja ll sänka nåln. Maskinn komm att stanna md nåln i ndfällt läg. Dämot kan du ända nålns stoppläg i nålinställningslägt (hänvisning till sidan 26). t t Tådklipp Tyck på dnna knapp nä du sluta sy fö att klippa av tådana. Nålhållan höjs automatiskt nä tådana ha skuits av (hänvisning till sidan 29). Använd tådavskäan på sidokåpan om tådn ä #30 ll tjocka (hänvisning till sidan 29). 7

10 Rgla syhastightn Hastightsglag Du kan bgänsa dn maximala sömnadshastightn md hjälp av dtta glag bond på dina sömnadsbhov. Fö att öka sömnadshastightn, skjut glagt åt hög. Fö att minska sömnadshastightn, skjut glagt åt vänst. Fotpdal Att tycka på fotpdaln kan ända sömnadshastightn. Ju håda du tyck n fotpdaln dsto fota gå maskinn. Maskinn kö i dn maximala hastight som ställts in md hastightsglagt nä fotpdaln pssas n i bottn. Användningsinstuktion: Fotpdal modll YC-485EC-1 ä avsdd att användas till dnna symaskin. 8

11 t i o!0 y Funktionstangnt LCD-skäm LCD-skäm visa följand infomation nä maskinn ä påslagn: Stygnmönst Mod Stygnmönstts numm t Typ av pssafot y Stygnbdd u Stygnlängd i Makötangnt (Hänvisning till sidona 79, 80) Tyck på ll fö att flytta makön fö att kontolla ll ända mönstkombinationn. o Justingsknapp fö stygnbdd (hänvisning till sidona 30, 39, 49) Tyck på dnna knapp fö att ända stygnbdd ll nålposition.!0 Justingsknapp fö stygnlängd (hänvisning till sidona 30, 39, 49) Tyck på dnna knapp fö att ända stygnlängd.!1 Mod knapp (Hänvisning till sidona 25) Tyck in modknappn fö att ända läg. Nä stömmn slås på, ställs lägt fö aksöm (mod 1) automatiskt in.!2 Diktval (Hänvisning till sidona 24) Välja aksöm Du kan välja stygnmönst fån 0 till 9 dikt i mod 1 (diktläg). Välja tt tvåsiffigt mönst Ang tt tvåsiffigt mönstnumm fö att välja stygnmönst i mod 2-6.!5 Minnstangnt (Hänvisning till sidona 70) Tyck på dnna tangnt fö att gista pogammad mönstkombination. Upp till 50 pogam kan lagas. Stygnmönst i mod 2 till 6 kan mmoas.!6 Bottagningstangnt (Hänvisning till sidona 26, 80) Tyck på dnna tangnt fö att ta bot dt snast lagad mönstt. Tyck in och håll dnna tangnt intyckt tills summn hös fö att ta bot hla mönstkombinationn.!7 Inställningstangnt (Hänvisning till sidan 25) Tyck på dnna tangnt fö att öppna upp fönstt fö maskininställning fö att anpassa maskininställningana.!8 Fölängningstangnt (Hänvisning till sidan 67) Tyck på dnna tangnt fö att fölänga mönst md satinsöm.!9 Omstattangnt (Hänvisning till sidan 74) Tyck på dnna tangnt fö att sy n mönstkombination fån Lockout tangnt (Hänvisning till sidan 13) Tyck på dnna tangnt fö att stänga av maskinn fö att tä n nål, byta tillbhö tc. Fö att minska iskn fö psonskada, avaktivas alla knappa och tangnt. Fö att låsa upp maskinn, tyck på dnna tangnt n gång till.!3 Tvillingnålstangnt (Hänvisning till sidona 69) Tyck på dnna tangnt om du vill sy md n tvillingnål.!4 Spglbildstangnt (Hänvisning till sidona 73) Tyck på dnna tangnt fö att sy n spglbild av dt valda mönstt. 9

12 Höj och sänk pssafotn Md pssafotns lyftam höj och sänk du pssafotn. Pssafotslyfta Du kan lyfta pssafotn hög än dt nomala upp-lägt. Dtta gö att du kan byta stygnplåtn och hjälp dig också att lägga in tjocka tyg und fotn. Exta upplyft läg Vid int handhjult och tyck int på upp/nd knappn fö nåln nä pssafotn bfinn sig i xta upplyft läg. Knälyft Knälyftn ä till sto hjälp nä man sy på applikation, kvilta tc. då dn låt dig hanta tygt samtidigt som du kontolla pssafotn md knät. Monta knälyftn Placa kantna på Knälyftn i linj md skåona i knälyftuttagt och sätt i knälyftn. Knälyftn Kantna Uttag fö knälyftn Justing av knälyftn Vinkln på knälyftn kan justas fö att passa dig. Lossa inställningsskuvn och skjut vinklamn in ll ut fö att justa vinkln på knälyftn. Da åt inställningsskuvn fö att låsa vinklamn. Inställningsskuv t Vinklam Att använda knälyftn Tyck på knälyftn md ditt knä fö att nklt flytta pssafotn upp och nd. Du kan kontolla hu högt fotn lyfts md hjälp av hu myckt knätyck du använd. t Rö int knälyftn mdan du sy, annas kansk tygt int matas jämnt. 10

13 Justa pssafotstyckt Pssafotstyckt kan justas md pssafotsglagt placat und topplockt. Rglagt ha 7 inställningslägn, fån 1 till 7. Fö vanlig sömnad, ställ in glagt på 5. Pssafotsglag Inställningsmakö Minska tyckt nä du sy fina synttiska tyg och sttchtyg. Fö att minska tyckt, ställ in glagt på tt läg numm. Öka tyckt nä du sy i tyg som väg myckt. Öka tyckt gnom att ställa in attn på tt hög numm. Sänka n matan Matan kan sänkas fö tåckling, sy in knappa, fihandskviltning tc. Skjut mataglagt mot dig fö att sänka matan. Mataglag Mata Skjut mataglagt fån dig fö att höja matan och dn komm att åtgå till dt läg dn had nä du statad maskinn. Om du stata maskinn md matan sänkt, komm tt mddland att visas på LCD skämn. Maskinn komm int att gå igång md matan sänkt nä du ha valt mönst n 19-25, (mod 2) ll nä mönst i mod 4, 5 och 6 ä valda. 11

14 Justa tådspänningn Automatisk tådspänning Fö vanlig sömnad, ställ glagt på AUTO, vilkt kan användas fö många olika typ av sömnad. Tådspänningsatt Manull tådspänningsinställning kan vaa nödvändig nä stygnbddn ä inställd på m än "7,0" (s ndan). Balansad tådspänning Fö akstygnssömnad, komm båd öv-och undtåda att mötas i mittn på tygt. Vid sicksacksöm komm övtådn fam dlvis på tygts avigsida. Avigsidan av tygt Tygts ätsida Övtåd Undtåd Manull justing av spänningn Du bö justa spänningn manullt om LCD skämn visa på n spänningsinställning annan än AUTO. Du kan också bhöva justa spänningn manullt bond på omständightna såsom typ av tyg och antal tyglag. Om övtådn ä fö spänd, komm undtådn att synas på hög sida av tygt. Avigsida av tygt Rätt sida på tygt Övtåd Undtåd Vid tådspänningsattn till n läg siffa fö att minska tådspänningn. Om övtådn ä fö lös bildas öglo på tygts undsida. Avigsida av tygt Rätt sida på tygt Övtåd Undtåd Vid övtådsattn till n hög siffa fö att öka tådspänningn. 12

15 Lockout tangnt Tyck på dnna tangnt fö att låsa maskinn fö att tä n nål, byta tillbhö tc.. Fö att minska iskn fö psonskada, avaktivas alla knappa och tangnt. Fö att låsa upp maskinn, tyck på dnna tangnt n gång till. Byta pssafot VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att stänga av maskinn ll slå av stömbytan innan du byt pssafotn. Höj nåln till sitt högsta läg och höj pssafotslyftn. Tyck dn svata amn på baksidan av pssafotsfästt. Pssafotn komm att lossna. Am Pssafot t Att sätta fast pssafotn Placa pssafotn så att dss stift ligg pcis und skåan på pssafotsfästt. Sänk pssafotsfästt fö att låsa fast fotn på plats. Vaj pssafot ä mäkt md n idntifikationsbokstav. Spå Stift t Idntifikationsbokstav 13

16 Ta loss och sätta fast pssafotsfästt VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att stänga av maskinn ll slå av stömbytan innan du byt pssafotn. Ta bot pssafotsfästt Höj pssafotn och lossa låsskuvn. Ta av pssafotsfästt. Sätta fast fothållan Fäst pssafotsfästt till pssafotsamn bakifån. Da åt tumskuvn odntligt md skuvmjsln. Pssa fotsfäst Hålla pssafot Inställningsskuv z Övmatan VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att stänga av maskinn ll slå av stömbytan innan du byt pssafotn. z Lyft upp nåln till högsta lägt. Höj pssafotslyftn. Pssafotslyftn Nål x x Lossa inställningsskuvn. Ta av pssafotsfästt. Pssafotsfäst Inställningsskuv 14

17 c t u v c Fäst övmatan på pssaamn. Da åt inställningsskuvn lätt md fingana. t Matalänk y Övmata u Öv matadv i Övmatafot (dubbl) v Tyck på matalänkn fö att koppla in i dt öv matadvt. y i b b Sänk nd pssafotslyftn. Sänk n nåln till dt lägsta lägt gnom att vida handhjult. n n Da åt inställningsskuvn säk md skuvmjsln. Byt av övmatafot (dubbl) Da fotn fam åt fö att ta bot dn. Sätt in fotstiftn i spån i fothållan och tyck fösiktigt in fotn tills dn knäpp in på sin plats. Stift Slits 15

18 z Byt av stygnplåt Använd stygnplåtn fö aksöm nä du sy fina tyg ll nä du sy md övmatan. x VARNING: Kom alltid ihåg att tycka på lockout tangntn fö att låsa maskinn ll slå av stömbytan innan du byt stygnplåt. z Vid handhjult och lyft upp nåln till dt högsta lägt. Lyft upp pssafotn till dt xta upphöjda lägt. Pssafotslyftn Nål x Skjut fölängningsbodt åt vänst fö att ta bot dt. Tyck n fikopplingsamn fö stygnplåtn och stygnplåtn komm att snäppa ut. Fikopplingsspak stygnplåt Stygnplåt c c Placa stygnplåtn fö aksöm på maskinn. Sätt in vänst kant på stygnplåtn i öppningn. v t v Tyck på stygnplåtsmäkt tills stygnplåtn låss fast på plats. Slå på stömbytan ll tyck på lockout tangntn fö att låsa upp. Vid handhjult långsamt och s till att nåln int täffa stygnplåtn. t Stygnpplåtsmäk VARNING: Tyck aldig på fikopplingsspakn fö stygnplåtn mdan maskinn ä igång 16

19 Byta nål VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att låsa maskinn ll slå av stömbytan innan nåln byts. Höj nåln gnom att tycka på upp/nd knappn fö nåln och sänka pssafotn. Slå av stömmn. Lossa skuvn som håll nåln och ta u nåln u klämman. Klämskuv fö nålhålla Sätt in n ny nål i nålhållan md dn platta sidan vänd bakåt. Nä du sätt in nåln i nålklämman, skjut upp dn mot stoppstiftt och vid åt nålklämskuvn odntligt. Platt sida Stoppstift Fö att kontolla att nåln ä ak, lägg dn md dn platta sidan ndåt på n plan yta (stygnplåt, glasskiva ll liknand). Avståndt mllan nåln och dn plana ytan ska vaa lika hla vägn. Använd aldig n tubbig nål. Mllanum Tunt Mdium Tunga/Kaftiga Tyg Batist, gogtt, tikå Lakansväv, jsy, ull, stickat Dnim, td, ocktyg, kviltning Tåd Silk #80-100, bomull #80-100, synttiskt # Silk #50, bomull #50-80, synttiskt #50-80 Silk #30-50,bomull #40-50, synttiskt #40-50 Nål #9/65-11/75 Blu tip nål #11/75-14/90 Rd tip nål #14/90+16/100 Pupl tip nål Tyg och nåltabll Fö vanlig sömnad använd nål stolkt #11/75 ll #14/90. Tunna tåda och nåla skall användas fö att sy tunna tyg. Använd som gl samma tåd fö båd öv och undtåd. Använd blu tip nål fö att sy tunna tyg, sttch tyg och knapphål fö att föhinda hoppstygn. Använd Pupl tip nål fö att sy i tjocka tyg, dnim, täckn och tväs n fåll fö att föhinda hoppstygn. Använd stabilisato ll sammanfogningsmatial fö sttchtyg ll tunna tyg fö att föhinda att sömmn ynka sig. Pova alltid tåd och nålstolk på tt litn bit av samma tyg som du sdan komm att sy på. 1 x tvillingnål, 2 x blu tip nål (#11/75), 1 x Rd tip nål (#14/90) och 1 x Pupl tip nål (#14/90) lvas i nålaskn. 17

20 Spola undtådn Ta ut spoln Skjut figöingsknappn åt hög och ta av luckan. Figöingsknapp fö spolhusluckan Spolhuslucka Lyft ut spoln fån spolhållan. Spol Använd Janom plastspola fö liggand spolhus (mäkt md "J" ). Användning av anda spola, som föspolad pappsspola, kan osaka sömnadspoblm och/ll skada på spolkogn. Sätta i tådulln Lyft upp spolpinnn. Placa tådulln på spolpinnn. Sätt fast dn stoa spolhållan och tyck dn mot tådspoln. Sto spolhålla Använd dn lilla spolhållan fö att hålla smala ll små tådspola. Litn spolhålla y t Exta spolpinn Använd dn xta spolpinnn nä du bhöv spola undtådn utan att tä av maskinn mdan du abta på tt sömnadspojkt. Sätt in dn xta tådullspinnn i spolhållan och sdan in i hålt bdvid dn hoisontlla spolpinnn. Placa filtkuddn på spolpinnn och placa n tådull på dn som famgå av bildn. Exta spolpinn Exta tådullhålla t Hål fö xta spolpinn y Filtkudd Dn xta tådullspinnn används också vid sömnad md tvillingnål 18

21 Spola undtådn z x z Da tådn fån spoln. Håll tådn md båda händna och fö in tådn i tådldaspåt. Tådldaspå x Da tådn åt vänst och famåt unt tådldan. Da tådn bakåt och åt hög unt tådldan. Da tådn håt åt hög och håll dn md båda händna. Tådlda Ldaplatta c v t c Fö tådn gnom hålt i spoln inifån och utåt. Sätt spoln på spolaspindln. Tyck spoln åt hög. Spolindikaton visas på LCD-skäm. Hål t Spolindikaton v Håll dn fia ändan av tådn i din hand och sätt igång maskinn. Stanna maskinn nä spoln ha lindat någa vav och klipp sdan av tådn intill hålt i spoln. b y Ställ in hastightsglagt på snabbast lägt. b Sätt igång maskinn ign. Stanna maskinn nä spoln ä fullindad och upphö att snua. Låt spolaspindln åtgå till sitt uspungliga läg. Ta av spoln och klipp av tådn md tådknivn. y Tådkniv Av säkhtsskäl komm maskinn att stanna automatiskt 90 skund ft att spolningn ha påböjats. 19

22 Sätta i spoln z z Placa spoln i spolhållan så att tådn lindas av motsols. VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att låsa maskinn ll slå av maskinn på stömbytan innan maskinn täs. x x Da tådn gnom dm fäm skåan på famsidan av spolhust. Fäm skåa c c Da tådn åt vänst så att dn glid in mllan tådspänningsbladn. Tådspänningsblad v v Fotsätt att da fösiktigt i tådn tills dn glid in i sidoskåan. Sidoskåa b b Da ut tådn bakåt cika 10 cm. Sätt fast spollucka ign. Spollucka Tädningsschmat visas på spolluckan som n hänvisning. 20

23 v x z Tä övtådn Höj pssafotn. Tyck på knappn fö nål upp/nd två gång fö att höja upp nåln till sitt högsta läg. Tyck på lockout tangntn ll stäng av stömbytan. Fö tådn gnom hålt i odning z till m. b c VARNING: Kom alltid ihåg att tycka på lockout tangntn fö att stänga av maskinn ll slå av stömbytan innan du böja tä maskinn. n m z z Håll tådn md båda händna och fö in tådn i tådldaspåt. Tådldaspå x x Håll tådn md båda händna och da tådn unt hönt på tådldaspåt. Da tådn längs kanaln. Tådldans hön Kanal c t v y c Da tådn nd längs md dn höga kanaln och unt bottnn på tådldaplattan. Da tådn upp längs dn vänsta kanaln. Hög kanal Tådldaplatta t Vänst kanal b n m u v Håll tådn näa ulln, ta tt fast gpp i tådn och da dn upp och till baksidan av tådlyftamn. Da tådn famåt och tä in dn i ögat på tådlyftaamn. y Öga på tådlyftaamn. b Da sdan tådn nd längs dn vänsta kanaln och gnom dn und tådldan. u Und tådlda n Skjut tådn bakom nålhållans tådlda fån vänst. i Nålhållans tådlda m Tä nåln md hjälp av nålpåtädan (s nästa sida). i 21

24 z Inbyggd nålpåtäda OBSERVERA: * Nålpåtädan kan användas tillsammans md n #11 till #16 nål. Tåd stolk 50 till 90 kommndas. * Nålpåtädan kan int användas md n tvillingnål. VARNING: S alltid till att tycka på lockout tangntn fö att låsa maskinn slå av stömbytan innan du använd dn inbyggda nålpåtädan. z Vid stömbytan till läg ON (på). Tyck på knappn fö nål upp/nd fö att höja upp nåln. Tyck på lockout tangntn fö att låsa maskinn. Da n nålitädans platta så långt dt gå. Nålitädans kok komm ut gnom nålsögat bakifån. Nål upp/nd knapp Nålitädans platta Nålitädans kok x x Da tådn fån vänst till hög, und dn vänsta ldan, ldans kok och dn höga ldan. Da tådn unt dn höga ldan mot dig. Vänst lda t Hög lda t c c Höj nålitädan sakta så att n ögla av tådn das upp gnom nålsögat. y Tådögla y v v Da ut tådändn bakåt gnom nålsögat. Nålitädan kan int användas md tvillingnåln. 22

25 Da upp undtådn z z Höj pssafotslyftn. Håll övtådn md fingt. Övtåd x x Tyck på knappn fö nål upp/nd två gång fö att da upp undtådn. Nål upp/nd knapp c c Da upp övtådn fö att få upp n slinga av undtådn. Undtådsögla v v Da ut båda tådana bakåt cika 10 cm och da dm bakåt und pssafotn. 23

26 Välja stygn Mod 1 Du kan välja följand mönst dikt gnom att tycka på mönsttangntn. Mönsttangntn Exmpl: Så hä välj du mönst 4 i mod 1 Nä stömmn slås på, ställs lägt fö aksöm (mod 1) automatiskt in. Tyck på mönsttangnt 4 fö att välja mönst 4. Nu ha du valt mönst 4 i mod 1. z x Mod 2 6 Fö att välja mönst i mod 2 6, tyck du föst in mod knappn fö önskat läg. Vaj gång du tyck på mod knappn, ändas siffan i fönstt till vänst på skämn och lägt ändas nligt följand; Mod 1: Raksöm Mod 2: Nyttosöm Mod 3: Dkosöm Mod 4: Val av siffa och bokstav Mod 5: Bokstäv md Euopiska spcialtckn Mod 6: Kyilliska (yska) bokstäv Exmpl: Så hä välj du mönst 53 i mod 3 z Slå på stömmn. Tyck på mod knappn två gång fö att välja mod 3. x Tyck på sifftangntna på pkskämn. Tyck föst på tangnt 5 och sdan på 3. c c Nu ä mönst 53 i mod 3 valt. 24

27 Anpassa maskininställninga Du kan ställa in maskinn ft dina önskmål. Tyck på inställningstangntn så visa LCD-skämn maskininställningsfönstt. Tyck på lägsknappn fö att välja önskad inställning. Ställa in summtonn Ställa in nålns stopposition t Inställning av stathastight y Åtställning till standad u Kalibing av tangntnas position Tyck på inställningstangntn fö att avsluta inställningslägt. t y u Ställa in summtonn Summtonn kan aktivas ll inaktivas md inställningn fö summtonn. Standadinställningn ä PÅ. Ang inställningsläg. Fö att stänga av summn tyck du på makötangntn och of blinka. Tyck på minnstangntn fö att stänga av summn. Fö att slå på summn ljudt, tyck på maköknappn och on mäkt komm att blinka. 25

28 Inställning av nålns stopposition Maskinn stanna alltid md nåln i ndfällt läg utom nä du sy knapphål, spcialstygn, monogam tc. Du kan mlltid välja stoppläg fö nåln, upp ll ndläg. Ang inställningsläg. Tyck på mod knappn fö att ang upp/n fö nålns inställning. Standadinställningn fö nålns läg fö upp/n ä dn. Fö att ända nålns position tyck du på makötangntn och UP blinka. Inställning av stathastight Maskinn komm att stata långsamt och sdan komm syhastightn gadvis att öka till maximum nä du tyck på stat/stoppknappn. Du kan välja dn önskad uppstatningshastightn - långsam, nomal ll hög. Ang inställningsläg. Tyck på lägstangntn två gång fö att öppna inställningn fö stathastight. Inställningn fö standadstathastight ä 1. Fö att ända stathastightn tyck du på makötangntn ll så blinka numt fö vald hastight. Åtställning till standad Följand anpassad inställninga kan åtställas till uspungsinställninga (fabiksinställninga). Summljud Nålstoppsläg Inställning av uppstatningshastight Ang inställningsläg. Tyck på lägstangntn 3 gång fö att öppna lägt Åtställning till standad. Tyck och håll adingsknappn inn fö att åtställa alla inställninga till standad. 26

29 z x Om du tyck att tangntna int ä ätt placad kan du kaliba tangntnas position nligt följand. z Ang inställningsläg. Tyck på lägsknappn fya gång fö att kaliba tangntpositionn. x Tyck på stat/stopp-knappn. (t2) y(t4) t(t3) (t1) u(t5) c c Inställningsskämn fö tangntposition visas och t1 visas till hög på skämn.tyck md pnnan fö pkskämn på pkskämn på din maskin. v v t2 visas på skämn. Tyck på på pkskämn. b b t3 visas på skämn. Tyck på t på pkskämn. n n t4 visas på skämn. Tyck på y på pkskämn. m m t5 visas på skämn. Tyck på u på pkskämn.,, Skämn åtgå till inställningn av summtonn. Tyck på minnstangntn fö att bkäfta inställningn. 27

30 TRADITIONELL SÖMNAD Raksöm Maskininställninga Mönst: MODE 1: 1, 1S MODE 2: 01 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksack fot A ll Övmata AD Pssafotstyck: 5 Böja sy Höj pssafotn och placa tygt md dss kant mot n sömlinjallinj på stygnplåtn. Sänk nd nåln på dn punkt dä du vill böja sy. Da öv- och undtådana bakåt. Sänk pssafotn. Da öv och undtåda åt vänst nä du sy md applikationsfot F ll automatisk knapphålsfot R. Tampa n fotpdaln ll tyck på stat/stop-knappn fö att böja sy. Fö tygt fösiktigt längs sömlinjaln och låt tygt matas fam natuligt. Fästsömma Fö att fästa sömmanas ända, tyck på backmatningsknappn och sy fla stygn bakåt. Maskinn sy bakåt så läng du tyck n backmatningsknappn. Backmatningsknapp Tyck på backmatningsknappn n gång nä du sy n automatisk låssöm (lock-a-matic) (mönst D2) ll låssöm (mönst D3) och maskinn komm att låsa stygnn och stanna automatiskt. Att sy fån kantn av tt tjockt tyg Dn svata knappn på sicksackfotn lås fotn i hoisontllt läg. Dtta undlätta nä du stata att sy fån dn yttsta kantn på tt tjockt tyg ll nä du sy tväs n fåll. Sänk n nåln i tygt vid dn punkt du vill böja sy. Sänk fotn nä du tyck in dn svata knappn. Fotn ä låst i hoisontllt läg så att dn int glid. Tjocka tyg Svat knapp Ända syiktning Stanna maskinn. Höj pssafotn. Vid tygt unt nåln fö att ända till dn syiktning du vill ha. Sänk pssafotn och böja sy i dn nya iktningn. 28

31 Tådklipp Fö att klippa av tådn då du slutat sy, tyck på tådklippknappn. Nålamn komm automatiskt att höjas ft att tådana klippts av. Knapp fö tådklipp OBSERVERA: Tådklippknappn funga int nä pssafotn ä upp! Använd tådavskäan på sidokåpan fö att klippa av spcialtåda ll tjocka tåda om int dt automatiska tådklippt funga odntligt. Fö att använda tådavskäan på sidokåpan, ta bot tygt och da dt bakåt. Da upp tådana och låt dm tä in mllan tådavskäan och bakifån. Da tådana mot dig själv fö att skäa av dm. Tådkniv Stygnplåt - hjälplinj Sömhjälplinj finns på stygnplåtn, fiamn och spolluckan. Sömhjälplinj fö 1/4", 3/8" och 5/8 finns också famtill på stygnplåtn., Sömhjälplinj famtill på stygnplåtn Numn på stygnplåtn visa avståndt fån dn nålns mittpunktsläg i millimt och tum. Nålns mittpunktsläg Hönhjälplinjna ä användbaa då du vid tt ätvinkligt hön. Hönlinjal Vinklskalona på stygnplåtn ä också användbaa nä du sy lapptäckn. Vinklskalo 5/8 Hönlinjal Fö att bhålla 5/8 sömsmån ft att du vänt i ät vinkl, använd du hönlinjaln på stygnplåtn. Stanna nä tygts famkant ä famm vid hönlinjn på stygnplåtn. Lyft pssafotn och vid tygt 90 gad. Sänk pssafotn och böja sy i dn nya iktningn. Hönlinjal Tygkant 29

32 Justa nålpositionn Nålns ndsänkningsläg fö aksömsmönstn kan ändas gnom att tycka in inställningsknappn fö stygnbdd. Nålns ndsänkningsläg kan ställas in fö aksömsmönst: Mod 1: Mod 2: Mod 3: Tyck på " hög. Tyck på " vänst. " tcknt på tangntn fö att flytta nålhållan åt " tcknt på tangntn fö att flytta nålhållan åt Justa stygnlängdn Stygnlängdn kan ändas gnom att tycka på inställningstangntn fö stygnlängd. Styngnlängdsindikingn komm att ändas nä tangntn tycks nd. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att öka stygnlängdn. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att minska stygnlängdn

33 Att sy md övmatan Följand stygnmönst kan sys md övmatan. Mod 1 Mod 2 Mod 3 Mod 1: 1, 2, 3, 4, 8, 1S, 2S, 3S, 4S Mod 2: 01, 02, 03, 04 Mod 3: 01, 02, 03, 04 Övmatan ä xtmt ffktiv fö sömnad av matial som ä svåa att mata fam som x.vis vinyl ll läd. Dn limina också att lagn glid. S sidona fö att hu man monta övmatafotn och hu man koppla in övmatan. Sömnad Höj pssafotn och placa tygt md dss kant mot n sömlinjallinj på stygnplåtn. Sänk nd nåln på dn punkt dä du vill böja sy. Da öv och undtåd bakåt. Sänk pssafotn. Böja sy md mdium hastight. Fö tygt fösiktigt längs sömlinjaln och låt tygt matas fam natuligt. Nä du sy utiga tyg, matcha utona i öv och undlag och nåla ihop dm. (A) Balansatt fö övmatan Balansattn fö övmatan bö ställas in på 0. Du kan mlltid bhöva justa matningsbalansn md dnna att då ffktn i övmatningn kan vaia bond på typ av tyg. Pova gnom att sy på n stbit av dt tyg du skall sy fö att kontoll matningsbalansn. (A): Om dt undtygt ynka sig, vid balansattn i iktning "+". (B): Om dt övtygt ynka sig, vid balansattn i iktning "-". Balansatt dubblmatning Övtyg Undtyg Ställ in balansattn på "0" ft att sömnadn ä kla. Att minska pssafotstyckt kan också föbätta matningsbalansn. (B) 31

34 Raksömsstygnplåt fö aksöm Stygnmönstn 1, 2, 3, 4 (mod 1) kan sys md aksömsstygnplåtn fö aksöm. Mod 1: Esätt stygnplåtn md aksömsstygnplåtn (s sid 16). "S"-mäkt syns i slutt av mönstnumt nä aksömsstygnplåtn ä montad. Raksömsstygnplåt S-mäk Lock-a-Matic stygn Maskininställninga Mönst: MODE 1: 2, 2S MODE 2: 02 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksack fot A ll AD Pssafotstyck: 5 Använd dnna söm fö att fästa böjan och slutt av n söm md bakåtstygn. Nä du komm till slutt på sömmn, tyck på backmatningsknappn n gång. Maskinn komm att sy fya stg bakåt, fya stg famåt och sdan sluta att sy automatiskt. Backmatningsknappn Låsstygn Maskininställninga Mönst: MODE 1: 3, 3S MODE 2: 03 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksack fot A ll Övmatafot AD Pssafotstyck: 5 Dnna unika söm används nä tt osynligt låsstygn bhövs. Sänk n nåln näa dn fäm kantn på tygt. Maskinn komm att sy fla låsstygn på samma ställ och fotsätta sy famåt. Nä du tyck på backmatningsknappn i slutt på sömmn, komm maskinn att sy fla låsstygn på platsn och sdan sluta sy automatiskt. Backmatningsknappn 32

35 Raksöm md vänst nålläg Maskininställninga Mönst: MODE 1: 4, 4S MODE 2: 04 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksack fot A ll Övmatafot AD Pssafotstyck: 5 Använd dnna söm fö att sy i tygkant. Föstäkt aksöm Maskininställninga Mönst: MODE 1: 5 MODE 2: 05 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksackfot A Pssafotstyck: 5 Dnna staka, hållbaa söm kommndas fö omådn dä båd lasticitt och styka bhövs fö att säkställa komfot och hållbaht. Använd dn fö att föstäka omådn som gn- och ämhålssömma. Använd dn också fö att sy fömål såsom yggsäcka fö xta styka. Sttch aksöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 06 ll 07 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksackfot A Pssafotstyck: 4 Dtta ä n smal sttchsöm som ä avsdd fö att undvika ynko på stickad tyg och sndmso, samtidigt som dn tillåt sömmn att pssas upp hlt platt. Stygnmönst 7 (mod 2) ä tt sttchstygn md vänst nålposition. Använd dtta stygn nä du sy tunna tyg som tikå och tunn jsy. 33

36 Sy blixtlås Maskininställninga Mönst: MODE 1: 1 MODE 2: 01 Tådspänning: Pssafot Pssafotstyck: 5 AUTO Blixtlåsfot E Sicksackfot A Nållägt skall justas nä du sy md blixtlåsfot E. t Föbda tygt Lägg till 1 cm till blixtlåsstolkn. Dtta ä öppningns totalstolk. Tygts ätsida 1 cm Öppningsstolk Blixtlåsstolk t Slutt på blixtlåsöppningn t u o i Lägga tygts ätsido tillsammans och sy till slutt på öppningn md 2 cm sömsmån. Sy backstygn fö att låsa sömmana. Öka stygnlängdn manullt till 5,0 och tåckla blixtlåsöppningn md tådspänningn minskad till 1-3. t Slutt på blixtlåsöppningn y 2 cm sömsmån u Tåckling i Sy bakåt o Sömstygn y 34

37 z Sömnad z Vik tillbaka dn vänsta sömsmånn. Vik dn höga sömsmånn und fö att foma n fåll på 0,2 till 0,3 cm. Placa blixtlåsts tänd pcis intill fålln och nåla fast dt på plats. Ställ in stygnlängdn och ställ tillbaka tådspänningn till standadinställningn. 0,2 till 0,3 cm fåll. Blixtlåständ Vikning Slutt på blixtlåsöppningn t Öppningsstolk t x x Fäst blixtlåsfotn. Ställ in stygnbddn till 7,5-8,5. Sänk n fotn på övsidan av blixtlåsts nd dl så att nåln gå ignom tygt bdvid invikningn och blixtlåsts tygmsa. Blixtlåsts tänd ska ligga utmd kantn på pssafotn. VARNING: S till att nåln int täffa pssafotn nä blixtlåsfotn ll blixtlåständna fästs och stygnbddn justas. c y c Sy gnom alla lag intill invikningn. Stanna 5 cm innan blixtlåsfotn E nå dagspännt på blixtlåsts tygmsa. Sänk n nåln något i tygt. Höj fotn och da n blixtlåst. Sänk fotn och sy stn av sömmn. y Dagspänn u 5 cm u 35

38 v v Da ign blixtlåst och spid ut tygt öppt och platt md ätsidan uppåt. Sätt fast sicksackfot A Sätt fast sicksackfot A Ställ in stygnlängdn på 5,0 och stygnbddn på 4,5 (standadväd) och tådspänningsattn på 1. Tåckla ihop dt öppnad tygt md blixtlåsts tygmsa. i Tåckling o Blixtlåsband i o b n b Sätt fast blixtlåsfot E. Ställ in stygnlängdn på standadväd, stygnbddn på 0,5-1,5, tådspänningsglagt på "AUTO". Sy bakåtstygn tväs slutt på öppningn 0,7-1 cm och vid tygt 90 gad.! 00,7-1 cm!0!1!2 VARNING: S till att nåln int täffa pssafotn nä blixtlåsfotn ll blixtlåständna fästs och stygnbddn justas. n Sy gnom plaggt och blixtlåsts tygmsa, samtidigt som du fö blixtlåsts tänd längs md sidokantn på fotn. Stanna ca 5 cm fån övkant på blixtlåst. Lossa tåcklstygnn.! 15 cm! 2Tåcklingsstygn m m Sänk n nåln i tygt, lyft på fotn och öppna blixtlåst. Sänk fotn och sy stn av sömmn, samtidigt som du s till att invikningn ä jämn. Ta bot tåckltådana nä du sytt fädigt. 36

39 Rullfåll Maskininställninga Mönst: MODE 1: 1 MODE 2: 01 Tådspänning: AUTO Pssafot Fållfot D Pssafotstyck: 5 z Sömnad z Vik tygkantn två gång, 6 cm i längd och 0,3 cm i bdd. 6 cm 0,3 cm x x Lägg tygt så att fållkantn följ pssafotns styning. Sänk fotn och sy 1-2 cm. Da öv- och undtåd bakåt. Tåda c c Stanna maskinn och sänk n nåln in i tygt. Höj fotn och fö in dn vikta tygdln i kökningn på fotn. Sänk pssafotn och sy samtidigt som du lyft upp tygts kant så att dt matas fam smidigt och jämnt. Pssafotns böj 0.6 cm t 0.6 cm Skä av hönt 0,6 cm så gå dt lätta att föa in fålln und pssafotn. t 0,6 cm 37

40 Rynkning Maskininställninga Mönst: MODE 1: 1 MODE 2: 01 Tådspänning: 1 Pssafot Sicksackfot A Pssafotstyck cm Minska tådspänningn till 1 och öka stygnlängdn till 5,0. Da upp undtådn och da n 10 cm (4 ) tådända bakåt innan du böja sy. Använd tådknivn på sidokåpan. Sy två ad md aksöm md 0,6 cm mllanum. Knyt tådana i böjan. Da i undtådana i ändan fö att ynka tygt. Knyt tådana i ändan och födla ynkona jämnt. Ståvck Maskininställninga Mönst: MODE 1: 4 MODE 2: 04 Tådspänning: AUTO Pssafot Osynligfållfot G Pssafotstyck: 5 Vik tygt md avigsidona mot vaanda. Lägg dt vikta tygt und fotn fö osynlig fållsöm. Lägg kantn på dt vikta tygt längs md linjaln på fotn och sänk fotn. Nä du sy, s till att fålln ligg an mot linjaln. Vik ut tygt och pssa hålsömmn åt na sidan. 38

41 Sicksacksöm Maskininställninga Mönst: MODE 1: 6, 7 MODE 2: 08, 09 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksackfot A Pssafotstyck: 5 Dnna söm används fö divs sömnadsbhov inklusiv kastsöm. Dn kan användas på d flsta vävda tyg. En tät sicksacksöm kan också användas fö att sy applikation. Justa stygnlängdn Du kan ända stygnlängdn md knappn fö stygnlängdsjusting. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att öka stygnlängdn. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att minska stygnlängdn. Stygnlängd (A) (B) Rgla stygnbddn Du kan ända stygnbddn fö sicksackstygn md knappn fö stygnbddsjusting. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att öka stygnbddn. Tyck på " " tcknt på tangntn fö att öka stygnbddn. Stygnbdd (A): Mönst n 9 ha n fast nållägsposition. Stygnbddn ändas symtiskt. (B): Mönst n 10 ha n fast nållägsposition. Nä du ända stygnbdd komm nållägspositionn att ändas. Fast hög nållägsposition 39

42 T stgs sicksack Maskininställninga Mönst: MODE 2: 10 Tådspänning: AUTO Pssafot Sicksackfot A Pssafotstyck: 5 Dn hä sömmn används fö att fästa kantna på syntttyg och anda sttchtyg som ha n tndns att da ihop sig. Sy längs md tygts kant samtidigt som du lämna n lämplig sömsmån. Nä sömmn ä kla klipp du av tygt utanfö sömmn, tätt intill stygnn. Kastsöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 11 Tådspänning: AUTO Pssafot Kastfot M Fottyck: 5 Dnna söm kan användas fö att samtidigt sy och kasta tygkant i tt stg. Använd dnna söm nä du int bhöv ha sömmana öppna och platta. Placa tygts kant intill fotguidn och sy sdan. Tygkant Linjal Stygnbddn kan int ändas. 40

43 Kantsöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 12 Tådspänning: AUTO Pssafot Kastfot M Pssafotstyck: 4 Dnna söm kommndas vid sömnad av tyg såsom stickad syntttyg och sttchvlou ftsom dn g mst lasticitt och styka. Placa tygts kant bdvid fotguidn och sy sdan. Tygkant Linjal Stygnbddn kan int ändas. Dubbl kastsöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 13 Tådspänning: AUTO Pssafot Kastfot M Pssafotstyck: 5 Dnna söm ä pfkt fö tyg som kan fansa sig, såsom linn och gabadin. Två ad av sicksackstygn sys samtidigt öv kantn på tygt fö att föhinda att dt pa upp sig. Placa tygts kant intill fotguidn och sy sdan. Tygkant Linjal Stygnbddn kan int ändas. 41

44 Osynlig fållsöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 14, 15 Tådspänning: AUTO Pssafot Osynligfållfot G Pssafotstyck: 5 t t Välj mönst 16 fö vävda tyg ll mönst 17 fö lastiska tyg. Vikning av tygt Vik tygt fö att foma n fåll som bildn visa. Kaftigt tyg Tunt till mdltunt tyg 0,4-0,7 cm Kastsöm t Avigsidan av tygt y u Sömnad Placa tygt så att vikningn hamna på dn vänsta sidan av fotguidn. Sänk pssafotn. Anpassa nålpositionn md tangntn fö stygnbddn så att nåln nätt och jämt gå ignom dn vikta kantn på tygt nä nåln komm öv till dn vänsta sidan. Sy och sty kantn längs md guidn. y Fotguid u Vikning i Öppna tygt md ätsidan uppåt. Stygnn på tygts ätsida komm nästan att vaa osynliga i Tygts ätsida 42

45 Ända nålpositionn Tyck på stygninställningstangntn. LCD skämn visa avståndt mllan vänst nålposition och guidn i millimt. Tyck på " " tcknt fö att flytta nåln åt hög. Tyck på " " tcknt fö att flytta nåln åt vänst. Vänst nålposition Hög nålposition Fotguid Avståndt mllan vänst nålposition och guidn Stygnbddn på mönst 14 (mod 2) och 17 (mod 2) kan int ändas mn nålns position komm att flyttas. Göa aksöm i mönst n 14 läng Pogamma n kombination av mönst 14 (mod 2) och mönst 48 (mod 3). Två aksömma komm att läggas till dn osynliga fållsömmn vid kombination md mönst 48 (mod 3). 43

46 Snäckskalssöm Maskininställninga Mönst: MODE 2: 16 Tådspänning: 6-8 Pssafot Applikationsfot F Pssafotstyck: 5 Använd tt tunt tyg som x.vis tikå. Vik tygt som på bildn och sy i vckt. Låt nåln nätt och jämt gå mot dn vikta kantn fö att skapa n snäckskalssöm. Du kan bhöva att öka spänningn i övtådn något Vikt kant Hög nålposition Om du sy ad av snäckskalsstygn, placa adna på 1,5 cm avstånd fån vaanda. Du kan också sy snäckskalsstygn på stickad ll mjuka sidntyg vävda i alla iktninga. Knapphål Olika knapphål 19 Fykantiga knapphål Dt hä standadknapphålt används vanligtvis på mdltunna till kaftiga tyg. Knapphålsstolkn bstäms automatiskt nä man placa n knapp på fotn. 20 Knapphål md undad änd Dtta knapphål används på tunna till mdltunna tyg, säskilt fö blusa och fö bankläd. 21 Knapphål fö tunna tyg Dtta knapphål ä undat i båda ända och används på ömtåliga tyg såsom fint silk. 22 Pofssionllt skäddaknapphål Dtta pofssionlla skäddaknapphål används vanligtvis på mdltunna till kaftiga tyg. Dt ä också lämpligt fö tjocka och stö knappa Sttchknapphål Dtta knapphål kan användas på sttchtyg. Dt kan också användas som tt dkoativt knapphål Kantat knapphål Dtta ä n schablon fö dt handsydda kantad (bundna) knapphålt. Mönst numm ä snso knapphål och sys på samma sätt som mönst n 19.

47 Fykantiga knapphål Maskininställninga Mönst: MODE 2: 19 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck: 5 z Knapphålts stolk ställs in automatiskt nä du lägg knappn på dn bak dln av pssafotn fö automatiska knapphål R. Knapphållan på pssafotn ta knappstolka på 1 cm upp till 2,5 cm i diamt. Vid val av snso knapphål visa LCD skämn dig till dn und knapphålsamn. OBSERVERA: Ibland bhöv man ända stolkn på knapphålt fö att matcha vissa kaftiga ll spcifika tyg och tåda. Gö tt povknapphål på n xta bit av tygt fö att kontolla dina inställninga. Knapphålts föinställda bdd passa fö vanliga knappa. Använd tt undlag fö sttchtyg ll anda tunna tyg. x Sömnad z Tyck på nål upp/nd knappn fö att höja dn Sätt fast dn automatiska knapphålsfotn R gnom att sätta in pinnn i spingan på fothållan. Du kan lyfta upp pssafotn till dt xta upplyfta lägt nä du sätt in n automatisk knapphålsfot und fothållan. Spå Stift t x Da knapphållan bakåt och placa knappn på dn. Tyck dn tätt ihop md knappn. Knapphålla OBSERVERA: Kontolla längdn på povknapphålt och justa knapphållslängdn vid bhov gnom att ställa in skuvn på knapphålsfotn. Fö att ökan knapphålslängdn, vid inställningsskuvn fö att flytta makön mot "L". Fö att minska knapphålslängdn, vid inställningsskuvn fö att flytta makön mot "S". Inställningsskuv t Makö c c Da knapphålsamn ndåt så långt dt gå. y Knapphålsam y 45

48 v v Maka knapphålspositionn på tygt och placa dtta und knapphålsfotn. Sänk nd nåln till statpunktn gnom att vida handhjult. u Statpunkt u S till att dt int finns tt mllanum mllan skjutstyckt och fjädhållan. Om dt finns komm d båda sidona på knapphålt int att bli lika långa. i Ingn lucka o Statpunkt!0 Mllanum i!0!0!0 o o o b b Böja sy samtidigt som du da övtådn lätt åt vänst. Eft att ha sytt någa stygn, släpp tådn och fotsätt att sy. 46

49 n n Knapphålt sys automatiskt och i odningsföljd. Nä knapphålt ä fädigt komm maskinn att stanna automatiskt nä nåln ä i i sitt uppläg. Tyck på tådklippt och ta bot tygt. Om du böja att sy utan att ha dagit n knapphållaamn, komm tt vaningsmddland på skämn och maskinn stoppa ft någa stygn. Fäll nd knapphålsamn och böja sy. m m Nä du ä fädig md knapphålt, tyck knapphålsamn upp så långt dt gå.,, Sätt in n knappnål just ndanfö vaj kotändan på knapphålstänsn i vaj ända fö att hinda att du klipp av tådana oavsiktligt. Skä upp sömmn md knapphålsknivn. Använd n öljttstansa fö att öppna nycklhålsknapphål. Fö att göa tt stadigt knapphål sy du öv tt knapphålslag till öv d fögånd stygnn. Nä knapphålt ä klat höj du int fotn ll knapphålsamn utan stata baa maskinn ign. 47

50 Manulla inställninga Knapphålsbddn kan ställas in gnom att tycka på inställningstangntn fö stygnbdd. Tyck på " " tcknt på stygninställningsknappn fö att öka knapphålsbddn. Tyck på " " tcknt på stygninställningsknappn fö att minska knapphålsbddn. Tangnt fö inställning av stygnbdd Smala knapphål Bda knapphål Knapphålsbddn kan ställas in fån 2,5 till 7,0. Inställning av stygntäthtn i knapphålt Stygntäthtn i knapphålt kan ställas in gnom att tycka på inställningsknappn fö stygnlängd. Tyck på " " tcknt på inställningsknappn fö stygnlängd fö att minska stygntäthtn. Tyck på " " tcknt på inställningsknappn fö stygnlängd fö att öka stygntäthtn. Inställningstangnt stygnlängd Täta knapphål Mind tätt knapphål Stygntäthtn kan ställas in fån 0,3 till 1,0. 48

51 Användning av n stabilisatoplatta Stabilisatoplattan håll och stödj tygt så att dn ä till hjälp nä du sy knapphål öv n fåll md tjocka tyg. z z Sätt in stabilistoplattans flik i spåt på knapphålsfotn. Stabilistoplatta Spå x x Placa knappn på fotns knapphålla. Fäst knapphålsfotn i maskinn. Fö in tygt mllan knapphålsfotn och stabilisatoplattan. Tyck på nål upp/nd knappn två gång och ta bot tygt åt vänst fö att da båd öv och undtåd mllan fotn och stabilisatoplattan. c c Sänk nd nåln på statpunktn gnom att vida handhjult. Sänk nd fotn och knapphålsamn. Sätt i gång maskinn ign. Sy på samma sätt som vid fykantiga knapphål. 49

52 Knapphål i tunna tyg och md unda ända Maskininställninga Mönst: MODE 2: 20, 21 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck 5 Sy på samma sätt som vid fykantiga knapphål (hänvisning till sidona 45-47). Maskinn komm att sy tt knapphål i dn odning som visas. Statpunkt Knapphålsbddn kan ställas in fån 2,5 till 5,5. Stygntäthtn kan ställas in fån 0,3 till 1,0. Pofssionlla skäddaknapphål Maskininställninga Mönst: MODE 2: 22 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck 5 Sy på samma sätt som vid fykantiga knapphål (hänvisning till sidona 45-47). Maskinn komm att sy tt knapphål i dn odning som visas. Använd n öljttstansa fö att öppna nycklhålsknapphål. Statpunkt Öljttstans Knapphålsbddn kan ställas in fån 5,5 till 7,0. Stygntäthtn kan ställas in fån 0,3 till 1,0. Sttchknapphål Maskininställninga Mönst: MODE 2: 23, 24 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck 5 Sy på samma sätt som vid fykantiga knapphål (hänvisning till sidona 45-57). Maskinn komm att sy tt knapphål i dn odning som visas. Statpunkt Knapphålsbddn kan ställas in fån 2,5 till 7,0. Stygntäthtn kan ställas in fån 0,5 till 1,0 fö mönst 23 och 0,5 till 2,5 fö mönst 24. Om stygnbalansn fö vänst och hög ad int ä jämn, justa dtta gnom att matabalansattn. 50

53 Knapphål md iläggståd Maskininställninga Mönst: MODE 2: 23 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck 5 Md dn automatiska knapphålsfotn upplyft, fäst du föstäkningn i utspångt på famsidan av knapphålsfotn. Utspång Da ändana av föstäkningstådn bakåt und knapphålsfotn, så att du figö famändan. Da upp ändana på föstäkningstådn och stick in dm mllan kantna och mtallplattan. Mtallplatta Fö att sy tt föstäkt knapphål följ du samma utin som fö snsoknapphål. Sänk nd nåln i tygt dä knapphålt skall böja och böja sy. Sy på samma sätt som tt fykantigt (snso) knapphål. Ta bot tygt fån maskinn. Klipp av föstäkningn i båda ändana. Fö att klippa knapphålsöppningn, s instuktion på sidan 47. Ställ in stygnbddn ft tjocklkn i dn föstäkning som används. 51

54 Kantat knapphål Maskininställninga Mönst: MODE 2: 25 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck 5 z Kantad knapphål gös gnom att sy fast n tygbit på knapphålt. Kantad knapphål passa spcillt ba till skäddad plagg, mn kommndas int fö tunna ll dlikata plagg, dä n lapp kan synas gnom tygt ll g vck. z Tåckla fast n tygbit på klädsplaggt md ätsidona ihop. Avigsidan på tygbitn Rätsidan på klädsplaggt x c x Välj mönst 25 (MODE 2). Sy dt kantad knapphålt på båda tygbitana tillsammans. Klipp upp knapphålsöppningn såsom illustas och da sdan ut tygbitn gnom skåan till dn anda sidan. Avigsidan på tygbitn Rätsidan på klädsplaggt Tygbitns ätsida c Da ut tygbitn till dss ätsida syns. Använd tt stykjän fö att pssa d båda hönändana tills d ä aka. Tygbitns ätsida Klädsplaggts avigsida v v Vik tillbaka vaj sida av tygbitn fö att foma knapphålsläppa. Avigsidan på tygbitn Tygbitns ätsida b b Pssa båda vikningana md tt stykjän. Tygbitns ätsida Klädsplaggts avigsida n n Tåckla sömmns båda kant md nål och tåd nligt bildn. Rätsidan på klädsplaggt 52

55 m t m Vik öv tygt till klädsplaggts kant, sy fam och tillbaka bdvid dn uspungliga sömmn fö att fästa tygbitns flika. Klädsplaggts avigsida t Sy fam och tillbaka,, Vik öv tygändan och sy fam och tillbaka t gång öv dn tianguläa ändn. Avigsidan på tygbitn Rätsidan på klädsplaggt Klädsplaggts avigsida.. Tygbitn bö klippas 1 till 1,5 cm fån hålt. Hönn bö klippas unda såsom illustas. Tygbitns ätsida Klädsplaggts avigsida y 0 u 0 Placa infodingn på plaggts avigsida. Maka d fya hönn md knappnåla såsom illustas. y Foding u Klädstyg u 1 y 1 Vik öv alla lag och skä upp knapphålsöppningn på fodingn på samma sätt som i stg x. Fya makingsknappnåla visa dig fodingns hönpunkt. Vik tillbaka vaj flik mllan fodingn och tygbitn. y Foding u Klädstyg u 2 y 2 Sy unt öppningn md nål och tåd nligt bildn. y Foding u Klädstyg 3 u 3 Dt kantad knapphålt ä fädigt. u Klädstyg 53

56 t Sy i knappa Maskininställninga Mönst: MODE 2: 26 Tådspänning: AUTO Pssafot Knappfot T Pssafotstyck 5 t Mata: Sänkt Monta knappfot T Sätt in dt bak stiftt på fotn in i spåt på fothållan. Bak pinn Bak skåa Sänk fösiktigt nd pssafotsfästt samtidigt som du håll i fotn md fingana. Sömnad Sänk matan. Placa knappn på tygt och sänk nåln in i dt vänsta hålt på knappn gnom att vida handhjult md handn. Sänk fotn fö att hålla knappn på plats, ikta in knappn. Lyft nåln gnom att vida på handhjult tills nålfästt vänd till hög. Tyck inställningstangntn fö stygnbdd så att nåln gå in i dt höga hålt i knappn. Böja sy och fotsätt tills maskinn stanna automatiskt. Ta bot tygt fån maskinn. Da i undtådn så att övtådn komm n till tygts avigsida. Knyt ihop tådana. Använd int tådklippt fö att klippa av tådana. Fö då kan du int knyta ihop tådana. 54

57 Stoppning Maskininställninga Mönst: MODE 2: 27 Tådspänning: AUTO Pssafot Automatisk knapphålsfot R Pssafotstyck: 5 z x c z Sätt fast dn automatiska knapphålsfotn R. Da ut knapphållan hlt. Lägg plaggt und fotn, och sänk nåln till statpunktn. Sänk sdan n fotn. Knapphålla Statpunkt x Stata maskinn och sy dn fodliga längdn, tyck sdan på backmatningsknappn. Dtta ställ in lagningslängdn. Fotsätt sy tills maskinn stanna automatiskt. Backmatningsknapp Efodlig längd c Sy tt lag till av lagningn i n ät vinkl mot dt fösta. Dn maximala stolkn på lagningn ä 2 cm lång och dn maximala bddn ä 0,9 cm. Fö att sy n lagning av samma stolk Nä du slutat sy visas tt bkäftlsmddland. Stata hlt nklt maskinn fö att sy n annan lagning av samma stolk. Fö att sy nästa lagning i n annan stolk, tyck på minnstangntn. Fö att sy n mind lagning Sy dn fösta adn till önskad längd och stanna maskinn. Tyck på backmatningsknappn och sätt igång maskinn ign. Maskinn komm att sy stn av lagningn och stanna automatiskt. 55

SPARA DESSA INSTRUKTIONER

SPARA DESSA INSTRUKTIONER INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä dsignad och tillvkad nbat fö hushållsbuk. Symaskinn ä int n lksak. Låt int ban lka md maskinn. Maskinn bö int användas av ban utan saklig övvakning.

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin ä int avsdd fö användning av pson (inklusiv ban) md ducad fysiska, snsoiska ll mntala fömågo, ll i avsaknad av fanht ll kunskap såvida d int ha

Läs mer

Instruktionsbok. Memory Craft 500E

Instruktionsbok. Memory Craft 500E Instuktionsbok Mmoy Caft 500E VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt.

Läs mer

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd?

Min cykel. 5 Cykelhjälm Det är viktigt att använda cykelhjälm när man cyklar. Men hur ska cykelhjälmen sitta på huvudet för att ge bäst skydd? Min cykl Sidan Innhåll 4 På väg hm Ands och Osca ha båttom hm. Osca måst lämna matvaona han vait och handlat innan han och Ands kan cykla till täningn. 5 Cyklhjälm Dt ä viktigt att använda cyklhjälm nä

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL

LINNE MED SNEDREMSA I HALS- OCH ÄRMHÅL Du behöver: urklippta delar till ett linne + extra tyg till snedremsor (ca 50 x 50 cm), symaskin och matchande tråd, sax, knappnålar, synål, måttband, strykjärn och strykbräda. Köpta snedremsor använder

Läs mer

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER Utformning och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande. Instruktionsbok VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Dnna apparat får int användas av prsonr (inklusiv barn) md rducrad fysiska, snsoriska llr psykiska färdightr, llr av prsonr som saknar rfarnht och kunskap,

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR INSTRUKTIONSBOK VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Dnna symaskin är dsignad och tillvrkad nbart för hushållsbruk. Symaskinn är int n lksak. Låt int barn lka md maskinn. Maskinn bör int användas av barn utan

Läs mer

Klädsömnad: haremsbyxor

Klädsömnad: haremsbyxor De här byxorna är superbekväma! Du behöver: bomulls- eller linnetyg, gärna begagnat. Jag har tagit en gardinlängd som jag hittat på Kupan. Den låg i lådan för mattrasor; en hel kasse för 20 kronor. Så

Läs mer

T-tunika med formremsa i halsringningen

T-tunika med formremsa i halsringningen Du behöver: begagnade tyger. Jag har en gardin och ett par shorts. Symaskin och matchande tråd, pappersoch tygsax, knappnålar, måttband, strykjärn och strykbräda, mellanlägg/fliselin till halsremsan. Synål.

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Miljö Malmö stad, Gatukontot, maj 2003 Tafiksäka skolan ä famtagt av Upab i Malmö på uppdag av och i samabt md Malmö stad, Gatukontot. Txt: Run Andbg Illustation: Las Gylldoff Miljö Sidan Innhåll 4 Miljö

Läs mer

SY, SY, SY VINDJACKA

SY, SY, SY VINDJACKA SY, SY, SY VINDJACKA 1 VINDJACKA ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Jacka ca 2.8 m tyg + mudd och foder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

Ekosteg. En simulering om energi och klimat

Ekosteg. En simulering om energi och klimat Ekostg En simulring om nrgi och klimat E K O S T E G n s i m u l r i n g o m n rg i o c h k l i m a t 2 / 7 Dsign Maurits Vallntin Johansson Pr Wttrstrand Txtr och matrial Maurits Vallntin Johansson Alxandr

Läs mer

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du

Att montera lapptäcke utan vadd. Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du Plocka fram de tyger du vill ha i täcket. Det du behöver när du gör detta är: tyger, gärna gardiner, ej för nötta. Sytråd, symaskin, gummimatta och rullkniv, sax, säkerhetsnålar, måttband. Riv/klipp bort

Läs mer

I n s t r u k t i o n s b o k

I n s t r u k t i o n s b o k Instruktionsbok SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335--8. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med den spänning

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

Bruksanvisning. Veritas 9000A5

Bruksanvisning. Veritas 9000A5 Bruksanvisning Veritas 9000A5 Bäste kund! 1 Hjärtliga gratulationer till köpet av denna symaskin. Du har köpt en kvalitetsprodukt som har tillverkats med största omsorg. Denna bruksanvisning innehåller

Läs mer

Mapp till Art Journal eller vad du vill

Mapp till Art Journal eller vad du vill Du behöver: tyg, täckfoder, mellanlägg/vliseline, kartong, symaskin, sax, knappnålar, penna, ev. linjal. Tunt bomullsgarn och en vass nål med stort öga. Jag har använt en gammal gardin, fodret ur en jacka,

Läs mer

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD

GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD GRAFISK PROFILMANUAL SUNDSVALL NORRLANDS HUVUDSTAD INLEDNING Sundsvall Norrlands huvudstad Sundsvall Norrlands huvudstad, är båd tt nuläg och n önskan om n framtida position. Norrlands huvudstad är int

Läs mer

Vad är biologisk mångfald?

Vad är biologisk mångfald? 1 Vad ä biologik mångfald? Olika äda i n lövkog - känn du ign lövn? Man kan fönkla äga a biologik mångfald byd a vi ha många olika NATURTYPER och många olika VÄXT- OCH DJURARTER. 9. 8. 2. 7. 3. 6. 4. 5.

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28.

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. INSTRUKTIONSBOK E20 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får endast användas med

Läs mer

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss!

Starthjälpen. Kom igång och sälj prenumerationer på Triss! Stathjälpn Kom igång och sälj pnumation på Tiss! Innhållsfötckning Sid 4 Sid 5 Sid 6-7 Sid 8 Sid 9 Sid 10 Sid 11 Sid 12-13 Sid 14-15 Sid 16 Sid 17 Sid 19 Föningn som gjod succé! Så hä komm ni igång Lathund:

Läs mer

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden

ZA5888. Flash Eurobarometer 372 (Women in Developing Countries) Country Questionnaire Sweden ZA888 Flash Euobaomt 7 (Womn in Dvloping Countis) County Qustionnai Swdn FL 7 Womn in dvloping countis - SE D Hu gammal ä du? (SKRIV NER OM "VÄGRAR" KOD '99') D Kön Man Kvinna Euopés åsikt om situationn

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Hantverk i skogsbrynet

Hantverk i skogsbrynet Växtfärg Papper, växter. Stormkök, konservburk att koka i ( så slipper ni färgad kastrull ). Gör så här: Plocka växter och växtdelar, blommor, blad eller bär. Samla dom färgvis. Ta ca 2 dl växter till

Läs mer

Viktiga Säkerhetsanvisningar

Viktiga Säkerhetsanvisningar Instruktionsbok Viktiga Säkerhetsanvisningar Säkerhetsanvisningar 1 Vid användandet av symaskinen måste grundläggande säkerhetsåtgärder vidtagas inklusive följande: Läs alla anvisningar före användandet

Läs mer

Medföljande tillbehör

Medföljande tillbehör S_brotherSv.book Page A Wednesday, October 8, 00 5:5 PM Medföljande tillbehör Kontrollera att följande tillbehör finns med, när du har öppnat lådan. Om något saknas eller är skadat, kontakta återförsäljaren.

Läs mer

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China

$99_brotherE_cover Bruksanvisning Svenska XC7413-021 Printed in China Bruksanvisning VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER När maskinen används ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid vidtas, inklusive följande: Läs alla instruktioner före användning. FARA - För att minska risken

Läs mer

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande:

När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR När du använder denna maskin ska du alltid vidta grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive följande: Läs alla anvisningar före användning. FARA - För att minska risken för

Läs mer

Trikåtröjor för barn

Trikåtröjor för barn Trikåtröjor för barn Flicktröja Sömnadsmaterial Burda-mönster 9614 version A Grönt trikåtyg till fram- och baksida, rosa tyg till den ena ärmen och mörkgult tyg till den andra (se mönsterdelarna för tygåtgång)

Läs mer

AcuFeed pressarfötter

AcuFeed pressarfötter AcuFeed pressarfötter Med inbyggd AcuFeed övermatare och det unika 7-delade undermatarsystemet matas flera tyglager med perfektion, oavsett om du syr i silke, sammet, vinyl eller tjocka lager med tyg och

Läs mer

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger

Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Täcke i opphämta Ett täcke med vinterfärger Karen Sato Innehållsförteckning Inledning... 1 Inspiration... 2 En skiss till mitt täcke... 3 En skiss till baksidan av täcket... 4 Färgning till mitt täcke...

Läs mer

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4

Lucian Kaja Lurra kantas av vackra tärnor, tomte pepparkaksgubbe och stjärngossar Bråk om lucia bland svenska simägare. läs mer på sidan 4 Numm 9 Ågång 1 2007 STORT INTRESSE I SL FÖR SVENSKT LUCIAFIRANDE Lucian Kaja Lua kantas av vacka täno, tomt pppakaksgubb och stjängossa Båk om lucia bland svnska simäga Ingn skattskapa i Scond Lif Vi s

Läs mer

Innovationer som ger nya overlockupplevelser

Innovationer som ger nya overlockupplevelser INNOVATIV inifrån Innovationer som ger nya overlockupplevelser HUSKYLOCK -maskinerna från HUSQVARNA VIKING är innovativa på alla sätt, från insidan hela vägen ut. Med funktioner som fokuserar på användarvänlighet

Läs mer

burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning A C

burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning A C burda easy fashion E 971 Downloadmönster Tunikaklänningar beskrivning Storlek 34, 36, 38, 40, 42, 44 Längd från midjan: 59 cm, B, D, E 47 cm, 41 cm Material:, Brunmönstrad tunika, från sid 12 Sidenbatist,

Läs mer

om de är minst 8 år gamla

om de är minst 8 år gamla VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LÄS NOGGRANT OCH SPARA FÖR FRAMTIDA REFERENS VÄRM INTE UPP OCH ANVÄND INTE BRANDFARLIGA MATERIAL i llr nära ugnn. Ångor kan skapa n risk för brand llr xplosion. ANVÄND INTE

Läs mer

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.!

KOMPATIBILITET! Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-sändare inklusive Nexa Gateway.! Manual EJLR-1000 Läs avsnittt Viktig information innan du installrar dn här produktn Dt kan vara farligt att int följa säkrhtsanvisningarna. Flaktig installation innbär dssutom att produktns vntulla garanti

Läs mer

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material.

Lär känna din maskin. För sömmar i trikå och elastiska tyger. A14 Slingrande söm A För lagning och applikationer i elastiska material. SÖMMR Lär känna din maskin Söm Sömnr Sömnamn Pressarfot nvändning 1, 2, 3 Raksöm, nålen i vänster-, mitt- och högerläge För alla typer av sömnad. Tryck på stygnbredd och sidledes spegelvändning för att

Läs mer

Smygmaskvirkade vantar

Smygmaskvirkade vantar Smygmaskvirkade vantar Virka luftmaskor, och gör luftmaskkedjan så lång, att den når 1 ½ varv runt handen, där den är bredast, vid tumleden. Jag har ett 3-trådigt garn och virknål nummer 5 ½. Det blev

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SPEL 2 HEMINREDNING 3 KUDDAR. FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 06 00 INNEHÅLLSFÖRTECKNING TIPS INFÖR SÖMNAD UR PÄRMEN 1 SPEL FIA med knuff MEMORY LUFFARSCHACK BILBANA KARAMELL SPELET SPELPÅSAR 2 HEMINREDNING TYGSKYLTAR TYGKORG KANTIG TYGKORG OVAL CD-MAPP SMART PÅSE

Läs mer

Luften trycker på allt omkring sig. När man blåser upp en ballong blir det högre lufttryck inne i ballongen än utanför.

Luften trycker på allt omkring sig. När man blåser upp en ballong blir det högre lufttryck inne i ballongen än utanför. Luft 1 Luft...2 Lufttryck...2 Lufttryck och väder...2 Minska lufttrycket...3 Luftmotstånd...3 Varm luft...3 Snurrande spiral...3 Varm luft och kall luft...4 Luft Luft väger Gör en balansvåg av en blompinne

Läs mer

Triss i prydnadskuddar

Triss i prydnadskuddar Triss i prydnadskuddar Prydnadskuddar med julmotiv är det perfekta sättet att sätta en personlig prägel på hemmet. Men din Husqvarna Viking symaskin är det enkelt att sy kuddar. Nedan finner du steg för

Läs mer

Har du lust att sy? är redo!

Har du lust att sy? är redo! Har du lust att sy? är redo! Det är det perfekta valet för dig som syr till husbehov. Modern design, praktiska egenskaper och enkel användning det är från PFAFF. Välj mellan tre olika modeller. Njut av

Läs mer

SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5

SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5 SVARTSTICK mönstret taget ur boken Svartstick av Anna Hådell, isbn: 91-36-01295-5 1 Material: Broderilinne, 10-11 trådar/cm Moulinégarn, 2 deltrådar av 6, valfri färg Inköpsställen: närmaste handarbetsaffär.

Läs mer

KEEPING THE WORLD SEWING

KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare

Robin Ekman och Axel Torshage. Hjälpmedel: Miniräknare Umå univritt Intitutionn för matmatik oh matmatik tatitik Roin Ekman oh Axl Torhag Tntamn i matmatik Introduktion till dikrt matmatik Löningförlag Hjälpmdl: Miniräknar Löningarna kall prntra på tt ådant

Läs mer

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen.

overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. Sy som proffsen! overlock line Upptäck hemligheten bakom den perfekta kantavslutningen. hobbylock 2.0 coverlock coverlock 3.0 multifunktionell l snabb l exakt 4.0 Sy som proffsen! Upplev en ny generation

Läs mer

Studieplan i textilslöjd år 7-9

Studieplan i textilslöjd år 7-9 Studieplan i textilslöjd år 7-9 I år 7 har eleverna hemkunskap ena terminen och slöjd den andra terminen. Under "slöjdterminen "ska de ha båda slöjdarterna. Det innebär att eleverna ä 9 x 80 min i vardera

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. NÄTANSLUTNING Den här symaskinen får

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksidan 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

"Välkommen. till BERNINA - familjen" H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner

Välkommen. till BERNINA - familjen H.P. Ueltschi President BERNINA Symaskiner "Välkommen till BERNINA - familjen" Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda sina kunder det

Läs mer

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com

S E D K N O F I AVM 960 AVM 961 AVM 971. www.whirlpool.com AVM 960 AVM 961 AVM 971 S D K N O F I.hirlpool.com 1 S INNAN APPARATN MONTRAS INSTALLATION KONTROLLRA ATT ugnsutrymmt är tomt för installationn. KONTROLLRA att apparatn int är skadad innan dn montras i

Läs mer

ELNA LOTUS PÅ MoMA. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna och en världssuccé: över en miljon maskiner såldes.

ELNA LOTUS PÅ MoMA. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna och en världssuccé: över en miljon maskiner såldes. ELNA LOTUS PÅ MoMA En kompakt symaskin med en unik design: den ursprunliga Elna Lotus från 1968 finns utställd på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom tiderna

Läs mer

OBJEKT: MATERIAL: Förnyad soffklädsel. Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv.

OBJEKT: MATERIAL: Förnyad soffklädsel. Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv. INREDNING OBJEKT: Förnyad soffklädsel MATERIAL: Soffan tapetserad med förstorade stråveck i polyamid.6,6 väv. Foto Jan Töve Styling Gudrun Bonér & Anna Lidström REDESIGN:» Förstorad klassisk sömnadsteknik

Läs mer

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper.

Förkunskaper Grundläggande kunskaper om längdmätning med standardiserade mått samt kartkunskaper. Strävorna 4B Längdlådor... utvecklar sin förmåga att förstå, föra och använda logiska resonemang, dra slutsatser och generalisera samt muntligt och skriftligt förklara och argumentera för sitt tänkande....

Läs mer

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ;

Bonad ca 21,5 x 21,5 cm. Du behöver ; 1 Bonad ca 21,5 x 21,5 cm Du behöver ; * Tyg till bakgrund 16,25 x 16,25 * Tyg till baksida 24 x 24 cm * Tyg till kantning 6,25 x tyg bredd (110 cm) * Vliesofix 10 cm * Diverse bitar tyg i olika färger

Läs mer

att utveckla din sömnadsförmåga och låta inspirationen ta dig dit du vill. PERFEKT PÅLITLIGHET

att utveckla din sömnadsförmåga och låta inspirationen ta dig dit du vill. PERFEKT PÅLITLIGHET Släpp loss PFAFF passport symaskiner levereras med en hårdhuv som skyddar symaskinen. Den ergonomiska utformningen gör maskinerna praktiska att transportera och enkla att förvara. Nu börjar resan! Tänk

Läs mer

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar

Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar Tips och råd för villa- och fritidshusägare med egna avloppsanläggningar I Knivsta kommun finns närmare 2 000 avloppsanläggningar, som töms med olika intervaller. Om du vill veta vad som gäller för just

Läs mer

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen

BRUKSANVISNING HS Fåtöljen BRUKSANVISNING HS Fåtöljen Version 1 2014 HS fåtöljen 2 Innehållsförteckning Sida Introduktion till HS Fåtöljen 3 Vad är HS Fåtöljen? 3 Varför behövs HS Fåtöljen? 3 Vem bör använda HS Fåtöljen? 4 Produktinformation

Läs mer

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller

Casita Lusthus. Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Casita Lusthus Ägarguide och instruktionsmanual Alla Runda Modeller Säkerhets instruktioner 1. Montera ej ihop Casita huset under blåsiga förhållanden. 2. Om starka vindar eller stormar är förutspådda,

Läs mer

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor

Tygblöjor. Olika typer av tygblöjor De som tror att tygblöjor är svåra, jobbiga och bara läcker har bara inte hittat rätt blöja än. Tygblöjemarknaden översvämmas av olika nya innovationer och system, det finns något för alla. Man behöver

Läs mer

THE LOTUS SPIRIT Kompakt, enkel, angenäm

THE LOTUS SPIRIT Kompakt, enkel, angenäm ELNA LOTUS PÅ MoMA En kompakt symaskin med en unik design: den ursprunliga Elna Lotus från 1968 fi nns utställd på The Museum of Modern Art (MoMA) i New York. Lotus blev Elna s mest sålda modell genom

Läs mer

Hur man syr en TUNIKA

Hur man syr en TUNIKA Hur man syr en TUNIKA Förord Detta är en guide för hur du syr en tunika för lajv eller medeltidsevent. Jag är inte tillräckligt påläst för att kunna påstå att den här modellen är historiskt korrekt men

Läs mer

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic)

Del 2 Monteringsanvisning motor. Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Del 2 Monteringsanvisning motor Boxline Modern Ribbline Futura (Basic) Montering motor Ta fram frikopplaren och studera dess funktion. Frikopplaren löper i kedjehusets spår och "klickas" i sitt läge. Dra

Läs mer

Den stabila människan

Den stabila människan Dn sbl männskn Igå v jg på ylg n kus på Klvgnn, dnn gång om kokv änng och sblsngsänng. Effkv änng fö smä, spännng, nsbl och nds syk. Vd kn v gö fö höfn skll ö sg opml, fö skuldon skll må b och fö knän

Läs mer

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning. 1.1.3 Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning.

1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt söm. Kantstickning. 1.1.3 Raksöm som sys bakåt Sy med låst backmatning med stark trådfästning. Sömöversikt Nyttosömmar Söm Sömnummer Namn Beskrivning 1.1.1 Raksöm För att sy ihop och kantsticka. Välj mellan 37 olika nålpositioner. Obs! Starkare trådfästning än söm 2.1.1. 1.1.2 Förstärkt raksöm Förstärkt

Läs mer

Vikblöjor. Vika för en nyfödd

Vikblöjor. Vika för en nyfödd De flesta vana tygblöjeanvändare har hittat sina egna trix för att få allt att fungera optimalt (har de inte det har de oftast gett upp tygblöjor efter ett tag). Tyvärr är det inte så vanligt att man delar

Läs mer

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD

VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD VAL AV RÄTT NÅL/TYG/TRÅD Schema för val av nål, tyg, tråd NÅLSTORLEK TYG TRÅD 9-11(65-75) 12(80) 14(90) 16(100) 18(110) Tunna tyger tunn bomull, voile, siden, muslin, interlocktrikå, bomullstrikå, trikå,

Läs mer

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 -

HUR ANVÄNDS VAX? TRÅDEN DRAS ÖVER VAXET TVÅ TRE GÅNGER. OM VAXET ÄR MYCKET HÅRT KAN DU SEDAN DRA - 32 - - 17 - STYGN SOM MÖJLIGT DÄR DE KAN SYNAS FRÅN RÄTAN. MEDAN DE ANDRA STYGNEN SOM LÄGGS PRECIS I FÅLLENS VECK GÖRS LÄNGRE, ALLTEFTER TYGSORT. KORSAD FÅLLSÖM HUR ANVÄNDS VAX? OBSERVERA ATT DU SYR SÖMMEN FRÅN DIG

Läs mer

Bästa BERNINA kund. Hjärtliga gratulationer! H.P. Ueltschi President BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com

Bästa BERNINA kund. Hjärtliga gratulationer! H.P. Ueltschi President BERNINA International AG CH-8266 Steckborn www.bernina.com Förord 1 Bästa BERNINA kund Hjärtliga gratulationer! Genom att välja BERNINA, har du fått en symaskin, som i många år framåt kommer att ge dig stor syglädje. I mer än 100 år har min familj kunnat erbjuda

Läs mer

MONTERING ANVISNINGAR

MONTERING ANVISNINGAR Tillbehör Används till Publikationsnr MONTERING ANVISNINGAR (Vågformad nyckel) P/N 08L74-MJN-D10 VANLIGT MII Utfärdandedatum Februari 2014 LISTA ÖVER DELAR (1) (2) (3) 1 INRE LÅSCYLINDER (Vågformad nyckel)

Läs mer

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete

HUSKYLOCK. 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete HUSKYLOCK 936, 910 och 905 Goda vänner har ett gott samarbete 936 910 905 Din HUSKYLOCK och Husqvarna Viking symaskin är som nål och tråd. Kombinera symaskinens mångsidighet med Husqvarna Viking Huskylocks

Läs mer

Instruktionsbok. Skyline 7

Instruktionsbok. Skyline 7 Instuktionsbok Skylin 7 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Vid användning av lktiska appaat ska alltid gundläggand säkhtsföskift följas: Dnna symaskin ä utfomad och tillvkad nbat fö användning i hmmt. Läs

Läs mer

Måttinstruktioner 11/11/2013. AnySuit.se och HappyTie.se. Kroppsmått. Att förstå vid mätning. Exakta plaggmått. Plaggets längd

Måttinstruktioner 11/11/2013. AnySuit.se och HappyTie.se. Kroppsmått. Att förstå vid mätning. Exakta plaggmått. Plaggets längd Måttinstruktioner 1 AnySuit.se och HappyTie.se 2 AnySuit.se grundades 2007 och är en av de första skrädderierna på Internet. Tack vare vår långa erfarenhet har vi lärt oss kundens behov och att sy rätt

Läs mer

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet

Sy kapell själv. dumsnålt eller smart? Praktiskt gör det själv. Projektet i korthet Praktiskt gör det själv Sy kapell själv dumsnålt eller smart? Projektet i korthet Svårighetsgrad Medel I vintras köpte jag och min man en Terhi 50 för 000 kr. Ett kanonpris tyckte vi. Dynorna och kapellet

Läs mer

Gör din egen kontroll

Gör din egen kontroll Gör din egen kontroll Avståndet mellan djupaste punkten och påläggspunkten ska vara den samma på hästen och sadeln. Läs under Djupaste punkten på sadeln hur du mäter. Trycket under sadeln Alla hästar har

Läs mer

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04

TRAFIKUTREDNING SILBODALSKOLAN. Tillhör detaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun. Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-12-04 TRAFIKUTRDNIN SILBODALSKOLAN Tillhör dtaljplan för Silbodalskolan Årjängs kommun Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 0--04 Innhåll Innhåll... INLDNIN... Bakgrund... Syft md utrdningn... NULÄS- OCH PROBLMBSKRIVNIN...

Läs mer

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva.

Målsättning: modell. Kvinnor kan uppnå fantastisk fysik genom att lyfta tunga vikter och äta bra mat utan att svälta sig själva. Målättig: dll E plig tä tä kvi bö fku på tt lä ut följd: Kvi k it v ädd fö tug vikt, Få kvi tt i tt d k b ut vtt kppvikt å läg d ä fit, D k it bt fölit ig på våg fö tt utväd i ftg, D bö lägg tö fku på

Läs mer

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523

Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Metalldetektor CS300 Art.nr. 540523 Svensk kom i gång manual Tack för att du har köpt en Velleman produkt. Men din CS300 metall detek tor kan du söka efter mynt, smycken eller andra metallföremål överallt.

Läs mer

1 B 770 QE med BERNINA stygnregulator

1 B 770 QE med BERNINA stygnregulator BERNINA 770 QE 790 1 ny tygkollektion 4 meter fint sidentyg 1 övermatningsfunktion för matning av tunna tyger 1 övermatningsfunktion för kviltning 1 B 770 QE med BERNINA stygnregulator 1 B 790 med sömdesigner

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Skapa effekt! Låt inspirationen leda dig. www.pfaff.com

Skapa effekt! Låt inspirationen leda dig. www.pfaff.com Skapa effekt! 1 Skapa effekt! Låt inspirationen leda dig. Förvandla det vanliga till något unikt. PFAFF sy- och brodérmaskin erbjuder en rad imponerande funktioner, kreativa möjligheter och ett otroligt

Läs mer

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6

Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 Instruktion G-vagn v. 0.1 Sida 1 av 6 INSTRUKTIONER G-VAGN Observera, instruktionen är helt nyskriven och uppdateras fortfarande. Titta på produktsidan på www.mollehem.se efter senaste versionen. HJÄLPMEDEL

Läs mer

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget

Referensexemplar. Vi önskar er Lycka till! 1. Välkommen till Frö-Retaget t g a t R Frö ar pl m x ns r f R 1 1. Välkommn till Frö-Rtagt Hj, nu ska du och dina klasskompisar starta rt alldls gna förtag. Vi på FramtidsFrön har valt att kalla dt Frö-Rtag. Md Frö mnar vi att du

Läs mer

Tutorial Av Marika ioma Lantz för HannasPysselstuga.se

Tutorial Av Marika ioma Lantz för HannasPysselstuga.se Fjärilalbum med tags Tutorial Av Marika ioma Lantz för HannasPysselstuga.se Materialet som jag använt: (Hittar du inte materialet i webshopen så kontakta Hanna så kan hon ordna det) Kartong eller annat

Läs mer

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT

TÄNK GRÖNT FÖR MILJÖVÄNLIG TVÄTT TVÄTTA SKÖTSELRÅD För att kläder och andra textiler ska hålla sig fräscha och fina länge, är det viktigt att tvätta och torka dem enligt skötselråden som finns i plaggen. Kläderna bör vara lättskötta.

Läs mer

Vågräta och lodräta cirkelbanor

Vågräta och lodräta cirkelbanor Vågäta och lodäta cikelbano Josefin Eiksson Sammanfattning fån boken Ego fysik 13 septembe 2012 Intoduktion Vi ska studea koklinjig öelse i två dimensione - i ett plan. Våätt plan och lodätt plan Exempel

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk.

ANVÄNDARMANUAL. VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. ANVÄNDARMANUAL VIKTIGT! Vänligen läs denna manual noggrant före användning. Behåll för framtida bruk. Vaggaro bekväm för både vuxna och barn Vaggaro är en hopfällbar kombinationsmöbel som snabbt blir oumbärlig

Läs mer

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS30SAT-2. Två Satellit högtalare. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS30SAT-2 Två Satellit högtalare Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Harman Kardon HKTS30SAT-2 Inledning Tack för att du köpt Harman Kardon HKTS30SAT-2 högtalarpar, med vilket du kan uppleva

Läs mer

Viking Balder 0814-1 Kjol, mössa, vantar och filt

Viking Balder 0814-1 Kjol, mössa, vantar och filt Viking Balder 0814-1 Kjol, mössa, vantar och filt Storlekar 6 mån 12 mån 18 mån 2 år 4 år KJOL Övervidd 48 50 53 55 58 cm Hellängd 32 35 38 40 44 cm JACKA Övervidd 56 60 63 66 70 cm Hellängd: 25 30 33

Läs mer

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING

Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING Instruktionsbok KEEPING THE WORLD SEWING SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Denna hushållssymaskin är konstruerad och byggd för att överensstämma med standard IEC/EN 60335-2-28. Nätanslutning Den här symaskinen får

Läs mer

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B

15-15. 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B 15-15 15-15. (A-G) MINI ULL & MINI AKRYL alt BABY PASCAL A + B G F D E C 15-15 BARBIEKLÄDER I MINI ELLER BABY PASCAL GARNKVALITÉ Mini Ull (100% ull) Mini Akryl (100% Akryl), 1 nyst ca 10 g = 36 m A. BRUDKLÄNNING

Läs mer

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära.

I detta avsnitt ska vi titta på den enklaste formen av ekvationer de linjära. STUDIEAVSNITT EKVATIONER I de vsni sk vi i på den enklse fomen v ekvione de linjä. ALGEBRAISK LÖSNING AV EKVATIONER Meoden nä mn löse ekvione v fös gden, llså ekvione som innehålle -eme men ej eme v pen,,...

Läs mer

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic

- kvalitet till rätt pris. version 1-2012-01-26. krafer takskjutport modell Nordic TakskjuTporTar med motor - kvalitet till rätt pris Monteringsanvisning version 1-2012-01-26 krafer takskjutport modell Nordic 2 innan Montering porten behöver en överhöjd på 22 cm Före montering- ta bort

Läs mer

6. Sy sedan ihop innerbenssömmarna enligt markeringar. 7. Nu ska du sätta ihop byxbenen. Vänd ena benet ut

6. Sy sedan ihop innerbenssömmarna enligt markeringar. 7. Nu ska du sätta ihop byxbenen. Vänd ena benet ut SY, SY, SY BYXOR 1 BYXOR ATT TÄNKA PÅ Tygåtgång Beräknad på tygbredd 140 cm i storlek M. Du behöver ca 1,5 m tyg + fickfoder, detta är generöst räknat. Innan du köper eller klipper av tyget vid nedan beräknad

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna

Åstorps kommun. Revisionsrapport nr 4/2010. Granskning av kommunens kommunikation med medborgarna Rvisionsrapport nr 4/2010 Åstorps kommun Granskning av kommunns kommunikation md mdborgarna Bngt Sbring, ordf Tord Stursson, 1: v ordf. Bngt Johns, 2: v ordf. Stig Andrsson Nils Prsson Innhållsförtckning

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten

Revisionsrapport 2010. Hylte kommun. Granskning av överförmyndarverksamheten Rvisionsrapport 2010 Hylt kommun Granskning av övrförmyndarvrksamhtn Karin Hansson, Ernst & Young sptmbr 2010 Innhållsförtckning SAMMANFATTNING... 3 1 INLEDNING... 4 1.1 SYFTE OCH AVGRÄNSNING... 4 1.2

Läs mer

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner

Tråckla kallas även förstygn eller rynksöm sy bara för hand upp ner, upp ner, upp ner Markering i mönstret när det finns en liten svart triangel i kanten av mönstret är det en markering som ska passa mot en söm eller en likadan markering på en annan del. Klipp ett litet jack i din sömsmån

Läs mer