HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride maj. springpride.se. Springpride

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1"

Transkript

1 PROGRAMTIDNING Spingpid mj spingpids Spingpid

2 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på onsdg 22/5 BOKA GÄRNA BORD PÅ Snt öppn vi STANS STÖRSTA OCH BÄSTA UTESERVERING Kom och njut i soln! Följ oss på Sommkogn Hys på Fcbook! D ny kögn häls ll ny och gml gäst vmt välkomn! 2 Spingpid 2013

3 Välkommn till Spingpid 2013! Äntlign ä dt vå i luftn Nog fö tt vintn h sin födl, mn visst ä dt mäkligt hu vi å ft å föunds öv dt vck, undb, fölösnd vi kll vå Känsln v tt llt åt fll på plts, tt ntun böj på nytt ä påfllnd Dn dä känsln tt sittnds mot n husvägg låt fösommns vm solstål smk nsiktt ä svåslgn Nu ä dt vå och sommn knck på dön, dt ä dgs tt komm ut Vån i Eskilstun innbä också Spingpid I å ä dt fktiskt sjund åt i d Dt v nog int mång som todd tt fstivln skull bli n sådn fin och viktig tdition fö vå vck, stolt std Spingpid h und dss å växt till n v d stö pidfstivln i lndt, och myckt tck v ll ni fntstisk Eskilstunbo 2012 kund vi äkn in nästn bsök und fstivln Mång v dm fån hl våt vlång lnd I å äkn vi md btydligt fl inst fstivlbsök om vi titt på bläggningn på hotll, cmping och vndhm Då h vi int äknt md ll d som hitt n sovplts hos n släkting, kompis ll ptn bonds i vå std Eskilstun ä n kommun i föänding Vi ä på gänsn tt nå invån Dt ställ kv på politik, myndight, ognistion och fötg Mn i synnht ställ dt kv på dig och mig Sk vi h n kommun som ä inkludnd, tolnt, kälksfull och hållb så måst vi gö dt tillsmmns Endst då kn vi påvk och föänd Så låt oss nu tillsmmns gå ut och fi kälk, tolns och öppnht Låt oss fi Spingpid! Foto: Ronni Gvlin Vmt välkomn! John Bgquist pojktld Pogmtidningn ä poducd v J Nodin Mdi/SMILE Mgzin på uppdg v Eskilstun Mkndsföing Annons: John Nodin Gfisk fom och poduktion: Euoswd Mdi Tyck: EKTAB Upplg: x, till ll hushåll i Eskilstun Spingpid ä n unik smältdgl v kälk, lyck, kultu, humo, kunskp, nomkitik, pssion, tänkvädht,synliggönd, fttnk, inspition, fusttion, fscintion Allt ihopöt till n lldls, lldls undb kompott v mångfld, kälk och gmnskp Dss vädod ä bänd vpn fö vväpnnd v födom och diskimining på gund v sxull läggning, könsuttyck och könsidntitt Spingpid 2013 ngs v Eskilstun Mkndsföing md stöd v Eskilstun kommun dn mj 2013 bli dt sjund åt i d som Eskilstun åt fägs i gnbågns fäg och vi fi mångfld, öppnht och mänsklig ättight Spingpid tck Mtin Roos och Mick Lönngn på Eskilstun Mkndsföing AB Ato Sipol, Ann Gustfsson, Ev Nobg och Ccili Bostöm fån Eskilstun kommun, Minn-Mi md kollgo fån Svnsk Kykn, ll på Ung Fitid, Kistin Kspsn, Jimmy och hl nsmbln fån Cbt, Ulik och ll på RFSL, Jon och Ulik på QX, John på SMILE Mgzin, Ylv och Rhuby, hl psonln på tuistbyån, Mi på Comfot Hotl, Zck och hns gtutist, Anki på Elit Stdshotllt, Rocco Gustfsson, Systn i pkn, Thoms och tuns, Johns fmilj (fö tt d ok), ll vå ngö, och ll stöst tck g vi vå undb volontä! Tyck du tt vi misst dig? Lt upp John und fstivln så g hn dig tt xt vmt tck! Slottsstungn ä öppn: Mån - f kl Lö kl wwwsundbyholms-slotts/-l-ct Nä bsökt Du tt slott snst? A l ct, ftnoon t, konfns, fst och böllop Dt finns mång nldning till tt bsök - välkommn! Sundbyholms Slott vid Mälns söd stnd Fom midsomm öppn vi ävn våt slottscfé md stndutsikt! Spingpid

4 Händ und fstivln 23 mj tosdg UNG PÅ PRIDE! På Ungdomns Hus och smtlig fitidåd i Eskilstun mj (Åby Fitidåd, Slottts Fitidåd, Slgst Fitidåd, Pltzt, Föslund Fitidscnt, Lgsbgs Fitidåd, Lundby Fitids gåd och Nyfoådn) Film som bö ämnt HBTQ bl Dt bli bätt Skpnd vksmht i gnbågns fäg och diskussionsfoum om bgppt HBTQ M info om tid och pogm finns på skilstuns/ung Öppt hus i Rothoffsvilln Koll in hu vi h dt i tuistbyån, snck md folk fån Eskilstun Mkndsföing AB, täff John fån Sping-pid, hj på volontän, häng i pkn, fik/lunch hos Systn i Pkn Angö: Spingpid Invigning Rothoffsvilln Invigningstl v Jimmy Jnsson, kommunstylsns odfönd och upptädnd v Kistin Kspsn som fmfö åts Spingpidlåt Qu At Ht Konfnci: Etown Gl Gng Angö: Spingpid Föläsning Rothoffsvilln Dgs tt väss tnspolitikn Äntlign slipp vi tvångsstilisingn! Mn fotfnd finns myckt tt gö innn lg och vklight spgl och spkt människos olik sätt tt föhåll sig till kön Smtl mlln Jzz Muntnu, RFSL Ungdoms föbundsstyls och Hln Lnd, iksdgsldmot och HBTQ-politisk tlspson fö Miljöptit Angö: Miljöptit d gön i Eskilstun HBT- Snio på Pid Rothoffsvilln Att bli äld ä något fntstiskt, säskilt om mn få lv pigg, fisk, md n tygg fmilj och tt socilt umgäng Mn som hbt-snio kn mn också känn sig väldigt nsm, övgivn och oföstådd Dt finns foskning som vis tt mn som äld kn upplv tt mn få kliv in i gdobn ign i ny sitution, nä mn xmplvis bli änk ll änkling, fölo tt umgäng dä mn vit öppn md sin idntitt och dämd fölo n tygg tillvo Ett v Spingpids uppdg ä tt skp mötsplts Så nu häls vi säskilt dig som snio till n tvlig smvo ihop md nd hbt-snio i Rothoffsvilln Vi bjud på kff/ thé och något gott till dt John fån Spingpid bätt om fstivln och vi diskut vd vi tillsmmns h fö önskmål till tt bätt Eskilstun fö stdns hbt-snio Ingn fönmäln kävs, dt ä b tt komm hlt spontnt i n vslppnd miljö Vmt välkomn! Angö: Spingpid FöEläsning Rothoffsvilln Min s fån ikshomofob till tnsktivist Mi Hnsson Nilsn ä num n välkänd pofil och Kistdmoktns nd öppt tnsxull mdlm En s fån dn ökänd ikshomofobn Alln Nilsn till n v lndts mst ktiv och känd tnsktivist Angö: Kistdmoktn Sömlnd Gybowling Eskilstun Bowlingcnt Fö tdj åt skll vi i lgtävling uts åts Goldn Gybowl Anmäl ditt lg om mx 6 pson snst 20 mj till Angö: Spingpid i smbt md Eskilstun Bowlingcnt Film Klosts Fösmlingshm Jnny, Gud och tystndn v Ingl Lkflk ä n dokumntäfilm som utspl sig i n omgivning dä dt ä långt ifån självklt tt du bli ccptd fullt ut fö dn du ä Jnny läs till päst på Johnnlunds Tologisk Högskol i Uppsl Hon ä ung, kvinn och gift md Lind Ingn i Jnnys klss ä positiv till välsignls v ptnskp Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling Föläsning md tm kälk Eskilstun Folkhögskol md Gunn Åsbg, Svigs oligst filosof Angö: Eskilstun Folkhögskol min lodln Thoildgtn 2B Tt Pi fotsätt tt t pulsn på smtidn Dnn gång ä Min Lodln vå gäst och smtlt komm tt utgå fån tmt fminism och gnus Min Lodln bt som föftt, filnsjounlist, könikö och födgshåll och h tidig hållit föläsning smt vit konfnci på Spingpid Däfö välkomn vi hnn hjätligt åt till Eskilstun och Spingpid Fitt intäd OBS! Endst 40 plts Ring och bok på Angö: Tt Pi 2100 Kvällsmingl Comfot Hotl Umgås och täff ny som gml vänn i dn mysig loungn på Comfot Hotl, Spingpids officill pidhotll Angö: Comfot Hotl Eskilstun S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 4 Spingpid 2013

5 Tvd stoht i smdbilsklssn! Tvd Rymlight, stoht komfot i och smdbilsklssn! smt lusning Tvd Rymlight, stoht komfot och smdbilsklssn! smt lusning SVERIGES ORD PRIS KR Rymlight, komfot och smt lusning Rymlight, komfot och smt lusning 1,0 KAMPANJPRIS KR 1,0 KAMPANJPRIS 1,0 REGLAGE KAMPANJPRIS PD RATTEN FUR MANUVRERING AV KR LJUDSYSTEM KR 1,0 REGLAGE ELFUNSTERHISSAR KAMPANJPRIS PD RATTEN FRAM FUR MANUVRERING REGLAGE PD RATTEN F RDDATOR AV FUR MANUVRERING AV KR MANUELL LUFTKONDITIONERING KROMADE DURRHANDTAG ORD PRIS KR AUX-INGDNG FUR ORD MUSIKSPELARE PRIS KR MANUELL ALUMINIUMF LGAR LUFTKONDITIONERING KROMADE MANUELL LUFTKONDITIONERING UPPV RMBAR DURRHANDTAG L DERRATT AUX-INGDNG KROMADE DURRHANDTAG FUR ORD MUSIKSPELARE PRIS KR FJ RRSTYRT CENTRALLDS LJUDSYSTEM V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ALUMINIUMF LGAR AUX-INGDNG FUR MUSIKSPELARE LJUDSYSTEM ELFUNSTERHISSAR FRAM MANUELL UPPV RMBAR ALUMINIUMF LGAR LUFTKONDITIONERING L DERRATT F RDDATOR REGLAGE ELFUNSTERHISSAR PD RATTEN FRAM FUR KROMADE FJ RRSTYRT UPPV RMBAR DURRHANDTAG CENTRALLDS L DERRATT MANUVRERING V RMED MPANDE F RDDATOR AV V RMED MPANDE RUTOR AUX-INGDNG FJ RRSTYRT CENTRALLDS FUR MUSIKSPELARE LJUDSYSTEM V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ALUMINIUMF LGAR ELFUNSTERHISSAR FRAM UPPV RMBAR L DERRATT 1,2 F RDDATOR FJ RRSTYRT CENTRALLDS V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ORD PRIS KR 1,2 MANUELL LUFTKONDITIONERING 1,2 FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT CENTRALLDS ipod ANSLUTNING ORD PRIS KR REGLAGE PD RATTEN FUR KR AUX-INGDNG FUR ORD PRIS KRMANUVRERING AV LJUDSYSTEM KR MANUELL MUSIKSPELARE LUFTKONDITIONERING 1,2 FJ RRSTYRT ELFUNSTERHISSAR FJ RRSTYRT CENTRALLDS FRAM ipod MANUELL LACKERADE ANSLUTNING LUFTKONDITIONERING DURRHANDTAG REGLAGE FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT PD RATTEN CENTRALLDS F RDDATOR FUR AUX-INGDNG ipod ANSLUTNING FUR ORD PRIS KR MANUVRERING REGLAGE PD RATTEN AV LJUDSYSTEM FUR KR LACKERADE BACKSPEGELKDPOR V RMED MPANDE RUTOR MUSIKSPELARE AUX-INGDNG FUR ELFUNSTERHISSAR MANUVRERING AV LJUDSYSTEM FRAM MANUELL LUFTKONDITIONERING FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT CENTRALLDS LACKERADE MUSIKSPELARE DURRHANDTAG F RDDATOR ELFUNSTERHISSAR FRAM LCGG ipod TILL ANSLUTNING 4900 KR FUR KOMFORTPAKET REGLAGE PD RIO, PD VCRDE RATTEN FUR KR LACKERADE BACKSPEGELKDPOR DURRHANDTAG V RMED MPANDE F RDDATOR RUTOR FUR AUX-INGDNG ATT SE VAD FUR SOM INGDR BESUK KIASE LACKERADE BACKSPEGELKDPOR MANUVRERING V RMED MPANDE AV LJUDSYSTEM RUTOR MUSIKSPELARE ELFUNSTERHISSAR FRAM LCGG TILL 4900 KR FUR KOMFORTPAKET PD RIO, VCRDE KR LACKERADE DURRHANDTAG F RDDATOR FUR LCGG ATT TILL SE 4900 VAD SOM KR FUR INGDR KOMFORTPAKET BESUK KIASEPD RIO, VCRDE KR FUR LACKERADE ATT SE VAD BACKSPEGELKDPOR SOM INGDR BESUK KIASE V RMED MPANDE RUTOR KAMPANJPRIS KR KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS LCGG TILL 4900 KR FUR KOMFORTPAKET PD RIO, VCRDE KR FUR ATT SE VAD SOM INGDR BESUK KIASE MEST KUPTA SVERIGES SMDBIL* MEST SVERIGES KUPTA MEST SMDBIL* KUPTA SMDBIL* SVERIGES MEST KUPTA SMDBIL* JUST NU! KOMFORT- PAKETET FUR JUST ENDAST NU! KOMFORT JUST NU! KR PAKETET KOMFORT- FUR PAKETET ENDAST FUR 4900 JUST ENDAST NU! KR KOMFORT KR PAKETET FUR ENDAST 4900 KR Nu h vi gtt Ki Rio och Picnto xt myckt utustning Ell vd scgs om vcmdcmpndnd uto, fcddto och USB-ingdng fu Nu musikspl h vi gtt Ki Rio och Picnto xt myckt utustning Ell vd Nu h vi gtt ll Ki Rio smtphon och Picnto Sjclvklt xt myckt ingd utustning hl 7 ds nybilnti Ell vd scgs fdn om vcmdcmpndnd uto, fcddto och USB-ingdng fu scgs fbik om vcmdcmpndnd Vclkommn in pd n uto, povkuning fcddto och USB-ingdng fu musikspl Nu h vi gtt ll Ki Rio smtphon och Picnto Sjclvklt xt myckt ingd utustning hl ds nybilnti musikspl ll smtphon Sjclvklt ingd hl 7 ds nybilnti Ell vd fdn scgs fbik om vcmdcmpndnd Vclkommn in pd n uto, povkuning fdn fbik Vclkommn in pd n povkuning fcddto och USB-ingdng fu musikspl ll smtphon Sjclvklt ingd hl 7 ds nybilnti fdn fbik Vclkommn in pd n povkuning Gö som mång nd, köp n KIA du också! Håkn Snd Håkn Snd Od öppttid Mån-Tos F Lö Mobcktn 2 E: invid OK/Q8 Västgtn wwwsndbils Od öppttid Mobcktn Må-to 2, Eskilstun F Invid OK/Q8 Lö Västgtn Mobcktn 2 E: invid OK/Q8 Västgtn wwwsndbils Od öppttid Må-to F Lö S vå bgbil på wwwsndbils Dnil Snd Dnil Snd Ebjudndt gcll tom dn 31 ms 2013 ll sd ldngt lgt cck och kn j kombins md nd btt ll futgsvtl och gcll ndst lgbil fdn Ki Motos Swdn AB Bcnslfubukning blndd kuning smt CO 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och Rio 5,0 l/100 km smt Håkn 114 g/km Snd Dnil Snd Tstn c gjod nligt EU-kucykl och miljuklss Euo 5 Biln pd bildn kn v xtutustd Md svtion fu vntull tyckfl *Gcll bil i A-sgmntt 2012, kcll: Voom Bilsttistik Ebjudndt gcll tom dn 31 ms 2013 ll sd ldngt lgt cck och kn j kombins md nd btt ll futgsvtl och gcll ndst lgbil fdn Ki Motos Swdn AB Bcnslfubukning blndd kuning smt CO 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km Ebjudndt och Rio 5,0 gäll l/100 gcll km tom smt 30 dn juni g/km 2013 ms ll Tstn 2013 så ll långt c sd gjod lgt ldngt nligt lgt äck EU-kucykl cck och kn och j kn och kombins j miljuklss kombins md Euo md nd 5 Biln nd btt btt pd bildn ll ll fötgsvtl kn futgsvtl v xtutustd och och gäll gcll ndst Md ndst svtion lgbil fu fån fdn vntull Ki Ki Motos tyckfl Swdn *Gcll AB AB Bänslföbukning bil Bcnslfubukning i A-sgmntt blndd 2012, kcll: köning kuning Voom smt Bilsttistik CO CO 2 -utsläpp: 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och och Rio Rio 5,0 5,0 l/100 km km smt 114 g/km Tstn ä c gjod nligt EU-kucykl EU-köcykl och miljuklss miljöklss Euo 5 5 Biln pd på bildn kn kn v v xtutustd Md Md svtion fu fö vntull tyckfl tyckfl *Gcll *Gäll bil bil i i A-sgmntt 2012, 2012, kcll: käll: Voom Voom Bilsttistik Bilsttistik Ebjudndt gäll gcll tom 30 dn juni ms ll 2013 så ll långt sd lgt ldngt lgt äck cck och kn och j kn kombins j kombins md md nd nd btt btt ll ll fötgsvtl futgsvtl och och gäll gcll ndst ndst lgbil fån fdn Ki Ki Motos Swdn AB AB Bänslföbukning Bcnslfubukning blndd köning kuning smt CO CO 2 -utsläpp: 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och och Rio Rio 5,0 5,0 l/100 km km smt 114 g/km Tstn ä c gjod nligt EU-kucykl EU-köcykl och miljuklss miljöklss Euo 5 5 Biln pd på bildn kn kn v v xtutustd Md Md svtion fu fö vntull tyckfl tyckfl *Gcll *Gäll bil bil i i A-sgmntt 2012, 2012, kcll: käll: Voom Voom Bilsttistik Bilsttistik Välkomnn in och s vå ny Aspn & In utställning! Västgtn 15, Eskilstun Må-to 7-18, F 7-17, Lö wwwikstdts Spingpid

6 Händ und fstivln 24 mj fdg 1000 Fstivlomådt öppn Nybogtn/J A Slnds gt Möt utställ, lyssn på musik, pt HBTQ-fågo, fik, dns, täff gtutist och myckt m I smvknstältt Olik mn Lik möt du psn tnt fö Eskilstun kommun, Polismyndightn i Södmnlnd, Mäldlns Högskol och Lndstingt Sömlnd Öppn föskol Klosts kyk All fmilj, såväl gnbågsfmilj som ll nd fmiljbildning ä hjätligt välkomn till dnn fömiddg dä vi lk, sjung till ytm och öls I fö dgn i gnbågns fäg, bllongfylld öppn föskol Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling Bildspl v Hidi Lunbb Smvknstältt - Olik mn Lik Hu kommunic vi kön Angö: Konst i Sömlnd Skämutställning v fmtklss i Sömlnd Smvknstältt Olik mn Lik Fmtklss i Sömlnd h utifån Ell Lmhgns film Tu och Rtu btt king könsidntitt och dokumntt dtt, pojkt POFF Angö: Film i Sömlnd Föläsning om tt HBTctifis i kommun och lndsting Smvknstältt Olik mn Lik Efnht fån Vådcntln City och Ungdomsmottgningn i Eskilstun Angö: Lndstingt Sömlnd och Eskilstun kommun Föläsning om htbott Smvknstältt Olik mn Lik Jntt Lsson, tidig polis i Polismyndightn Skån, föläs om htbott Htbott innbä n känkning v d dmoktisk vädn som v lgstiftn nss v stö än nd känkning, ftsom du ngips på gund v något som någon to tt du ä, och int något du gö Mn buk tl om tt htbott ä budskpsbott, dt vill säg bott som mn bgå fö tt sänd tt budskp till n hl gupp Budskpt säg t x vi gill int dt ni stå fö, ll hu ni s ut, vilkt kn sätt skäck i hl dn guppn Du kn också ställ fågo och lä dig m om stffskäpningsgln fö htbott Angö: Polismyndig htn i Södmnlnd 1130 Cykl gnbågsundn Stt på fstivlomådt Mlln 1130 och 1430 kn du cykl gnbågsundn md tipsfågo unt vå vck std Stt och mål fån Stdsbyggndsfövltningns tält på fstivlomådt Rgnbågsundn sk i smvkn md Stdsbyggndsfövltningn, Cyklfämjndt och Spingpid Angö: Stdsbyggndsfövltningn Föläsning: HIV i mdin fån 80-tlt till nu Comfot Hotl Fö 30 å sdn kom HIV till Svig och mdin böjd ppot Od som bögpst och HIV-mn intoducds och tt mdin hd invkn på dn föd HIV-politikn stod tidigt klt RFSL h nlyst dt som skvs och skivs Hu h ppotingn bidgit till stigmtisingn v HIV-positiv och iniktningn på HIV-pvntionn? Angö: RFSL 1500 PANETOZ liv Sto Scnn, fstivlomådt Miss int Pntoz som fö åt fick sitt sto gnombott md n v 2012 ås mst spld låt: Dns Pus Angö: Stdsbyggndsfövltningn Wokshop Comfot Hotl Hä sk vi pt studntinflytnd, HBTQ-ktivism och påvknsbt inom univsitt och högskolo Hu fung Svigs fönd HBTQ-studnt och dss loklvdlning? Vill du knsk stt n loklvdlning och vt m om bidgssöknd, ktivittsognisnd och mdlmsvävning? Lä dig m om hu du kn v md och påvk din utbildning och ditt läosät till tt bli m nomkitiskt och HBTQ-inkludnd Angö: SFQ Svigs fönd HBTQ-studnt 1730 Dnspfomnc Smvknstältt Olik mn Lik Två fn sttdns fån Ås Folkhögskol dns fstyl Angö: Dns i Sömlnd Föläsning Comfot Hotl I kölvttnt ft Jons Gdlls succé-si Tok ldig tå utn hndsk så välj vi tt gö n litn spin-off på ämnt Susnn Sussi Hdlund växt upp i Stockholm och kom ut som homosxull 1975 Hon t oss md på n snt 40-åig s ignom Stockholms gy-liv smt AIDS/HIV-hystin u n flts pspktiv Angö: Susnn Sussi Hdlund S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 6 Spingpid 2013

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB du hu mång möjlig Villvt du vt hu mång Vill du vt hu mång möjlig Vill du vt hu mångmöjlig möjlig p viköp h till din bostd? vi h till din bostd? köp vi h till din bostd? köp vi h till din bostd? Kontkt oss så bätt vi m ll gå in på svnskfsts/vihkopn Kontkt oss så bätt vi mgå ll gå på svnskfsts/vihkopn Kontkt oss så vi bätt vi mgå ll insvnskfsts/vihkopn påinsvnskfsts/vihkopn oss så bätt m ll in på Stöst v llt ä kälkn Filmvisning Rgnbågsmäss Pidpk Pd Bunch Bnns kyk Picknick Vi ss på Spingpid! Klosts kyk ä öppn fdg kväll kl md msso v ktivitt Fullständigt pogm hitt du på svnskkykns/skilstun ESKILSTUNABUTIKEN RÅDHUSTORGET 5 A WWWESKILSTUNASVENSKFASTSE T d o M N p Öp g I V S N p fö TT Öp Vi pioit: Ny väg till bn och fmilj doption, suogt och insmintion Tnsfågo md fokus på häls och diskiminingspoblm Vdgsbmötnd äldomsog, våd, skol och sociltjänst Intntionll fågo och sylfågo Hdsltd fågo Välkommn tt pt md Öppn Modt Södmnlnd Du finn oss på Nygtn, utnfö Gpp und fdg och lödg Och i pdn, så klt! Spingpid

8 VAZ t Afik till Spingpid Fö sommns mst omtld duo systn Ccili och Jnny Vz komm till Spingpid på lödgn, dn 25 mj Dt hä vill du b int miss Tjjn, som ävn poduc och skiv låtn, bskiv själv sin musik som dmtisk tiblpop md myckt stämsång Dbut-singln Miss Fost gick kt in på ituns topp 10-list och blv fmöstd till åts sommhit 2012, på SVT:s musikdktion PSL Nä Spingpiddktionn nå Ccili Vz ä systn i full ft md tt jobb fm nytt mtil och n hl dl nnt: J, dt ä full ull, vklign Supkul Vi pln också tt släpp n mix-ep md ny vsion v vå singl i vå, dt händ myckt på n gång! Ccili och Jnny h ött i Kp Vd och uspungt vspgl sig i musikn Vi hämt myckt v vå inspition fån fiknsk och xpimntll musik Dt ä viktigt fö oss tt h tt öppt sinn till olik typ v gn och vi finn dt inspind tt utmn typisk gl inom popmusikn Md sin snst singl h d vunnit mk båd på hmmpln och i övig Euop Systn diskuts livligt på sto miknsk och bittisk blogg och hos tidningn Ell h d spåtts till 2013 ås sto gnombott Själv h d också sto föväntning på 2013 Nä vi vslut 2013 hopps vi kunn säg tt dt blv våt gnombottså båd som tist, låtskiv och poducnt Att vi lyckds gö n fntstisk pltt och tt vi blv signd på hlt ätt bolg! Föbildn ä mång, tjjn ä uppväxt md sto öst och scnpsonlight omking sig Listn ä lång; Tcy Chpmn, Michl Jckson, Fddi Mcuy, Csái Évo och Bob Mly fö tt nämn någ Dt ä tt jält div i tjjn och inspitionn h d till sto dl hämtt fån sin f Ppp ä n sto föbild Dt ä fån honom vi lät oss tt to på dt vi gö, tt hitt möjlight och lösning Hn v n myckt sto och kismtisk pson Tjjn bätt vid tt n sto dl v sommn komm tt gå åt till tt jobb md nytt låtmtil, mn tt fltl splning ä också inbokd Sommn ä ju fstivlns högtid och sk mn b häng på n v ll, så gäll dfinitivt Wy Out Wst, mn Ccili: D h lltid tt b utbud på gymm och intssnt kt, såväl sto som små Fstivln ä också innovtiv och miljötänknd Blnd sommns splning, s Ccili och Jnny myckt fm mot tt kst loss på scnn und Spingpidlödgn: Dt sk bli supspännnd tt komm till Eskilstun och Spingpid, fmfö llt ä vi väldigt nyfikn på publikn och vilkt gnsv våt gig komm tt g I gngäld bjud vi på tt intnsivt och dmtiskt st md myckt dns och tummo Annli Nystöm Händ und fstivln 24 mj fots fdg Pid i Klosts kyk Klosts kyk Kom och väm upp i kvällssoln på pizzn fmfö Klosts kyk infö kvällns utomhusbio Und kvälln bjud vi mtig bgutt, fik och godis i våt cfé Du kn också t md gn picknickkog Mysig sittplts komm tt finns båd inn i kykn och utomhus, bond på väd Ftboys och mjuk filt finns tt lnd i 1930 bjuds n guidd undtu i kykn - n unik möjlight tt ställ fågo, lä sig lit kuios king vå stds känd silhutt och utfosk vå ståtlig kyks olik vinkl och vå Klockn 2000 spl och sjung Elin O, Chnntt Stöm och Stphni El-Hg Klockn 2045 spl och sjung Tow Sjöbg Klockn 2130 spl och sjung Elin O, Chnntt Stöm och Stphni El-Hg Känn kälk, bä fäg och fi Spingpid tillsmmns! Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng Utomhusbio Pizzn vid Klosts kyk Fö tdj åt bjud vi in till åts nd utomhusbio Hä psnt vi stolt dn flfldigt Oscsblönd stofilmn, musiklns musikl, Ls Misébls Miss int dnn unik upplvls tt md 100-tls nd, und b himml, tillsmmns njut v dnn mklös film md n känslomässig histoi och fntstisk musik visd på Eskilstuns stöst biogfduk i stns stöst slong Md 1800-tlts Fnkik som skådplts hndl Ls Misébls om kossd dömm och olycklig kälk, pssion, off och fösoning Ls Misébls ä filmvsionn fån 2012 som stts v m än 60 miljon människo i 42 länd på 21 spåk Fö gin stå Tom Hoop, som tidig gjot King s Spch I olln s vi stjäno som Hugh Jckmn, Russll Cow och Ann Hthwy Fån 11 å, fi nté Angö: Spingpid i smbt md Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling 8 Spingpid 2013

9 Mtin Rolinski bjud på ftfylld show Mtin Rolinski ä väl idg tt nmn d ll flst känn till Tidig dltg i Popsts och Kö-slgt vi n kiä i BWO, Bodis Without Ogns, och nu snst i Mlodifstivln 2013 Mn hu gick dt då? J, tt komm vid till nd chnsn fö tt sdn slås ut v Robin Stjnbg, som ju fktiskt vnn hl klst, dt tyck jg ä ätt b jobbt, ävn om n föstplts int hd vit så tokig tt få Fktum ä tt om jg skull välj n låt, föutom min gn som jg tyck ä bäst, måst dt bli Robin Stjnbgs Dt gå int tt komm ifån tt dt v n iktigt b låt dn fån böjn Allt ftsom tävlingn pågick växt låtn m och m Mot slutt nsåg ävn publikn tt dtt v dn bäst låtn Md ll ätt Robin ä n vädig vinn, hlt klt Mtins fmtädnd i Mlodifstivln ä ju nu int hns föst, långt däifån Hu h dt stt ut tidig och hu h dt gått? J säg dt, hu mång gång ä dt, gntlign? Tillsmmns md BWO bli dt fktiskt fm fmtädndn Vilkn v låtn to du skull h slgit bäst i Euovision Song Contst? Jh, oj, ä dt så mång, utbist Mtin och sktt Dt ä n svå fåg, mn Spontnt to jg nog ändå tt dt ä You Not Alon, fån Mlodifstivln 2009, md BWO En blld md dmtik, svulstight och mystik som hd funkt väldigt b i ESC, to jg! Mtin kom i kontkt md BWO ft sin mdvkn i Popsts och läd känn Alxnd Bd Tillsmmns md Min Schiptjnko bildds lctopopguppn BWO som kom tt topp mång listo, blnd nnt i Ukin och Rysslnd md sin föst singl, Living In A Fntsy Eft dbutsingln 2003 h yttlig 17 singl och smmnlgt sx lbum släppts Dt föst, Pototyp, fån 2005 såld pltin, md m än xmpl I dg lv guppn n tynnd tillvo mn h fotfnd kontkt Vi ä god vänn, mn h ll t fullt upp md gn pojkt Att BWO skull åtuppstå i smm fom ign ä int toligt, i ll fll int inom övskådlig tid Mn, vm vt? Idg ä Mtins solokiä i full ft och föutom tt bsök Eskilstuns Spingpid i vå, ä dt studiobt md föst soloplttn som gäll Utgivning, lit svävnd, ft sommn, mn i dgn komm dn nd singln ut Fö Mtin ä HBT-publikn någonting säskilt: HBT-publikn ä ohöt viktig och togn Dt v fktiskt d som föst upptäckt BWO och Mtin Rolinski gäst Spingpid Foto: Colin Roosmk som h kommit tt bli spcill fö mig som tist Dssutom ä HBT-publikn väldigt kunnig nä dt gäll musik och scnfmtädndn Avslutningsvis mn Mtin Rolinski tt dt sk bli supkul tt komm till Eskilstun och Spingpid dn 25: mj Jg komm tt bjud på n iktigt ftfylld show! Och dt bli båd gml klssisk BWO-låt och min gn solospå! Vi ss! Annli Nystöm Spingpid

10 v NO VÄSTER g g Tu ll g g ns s i b g mn Gy Alv Sm g t o ä n ldg J Th oi 12 d j g Bå tsm ns g Ö T u n g hitt ätt på SÖD 5 Comfot Hot o g g T g lb uk s g Bu n sko g 6 Hotll Bolind 7 Elit stdshot 8 Klosts kyk fösmlingsh ns g p st op B yg g to p tu Ky k n n g s ls M b g K gg nin D o tt y d Zt t Sv sin g öld k D V Tu n g B llm v ss Mo FRÖSLUNDA Ts g Hjä n En n g g g s g g li ig Lin né g B z E l n g ton Lu n m R åd Villg W ll in g g kt lm s m g l b st g ps o st Stu Ru db gs g c ks g L n 1 Pdns stt ng n 2 Pdns Mål T g3 Fstivlomådt 4néRothoffsvilln, g V t Eskilstun tuistbyå Tu n Gil lb g to g s d p l n n lu i g M En Vä g Spingpid 2013 STORP W g s bj Es Do m 10 g n fo s g Fo s b om S Bog Ny Ås sk og B N Ek v lls g S b og Ko n g Ö l ÖL VIN CIDERs dwhisky k VÄSTERMALM Ei Hos oss finns något fö ll u g Fu Mtn lg vi ntuligtvis fån gundng ij g ks B u kn N S Kn oo pg So mm o g g gn tin s ons g Ny p s g 17 E v th o ffs pg 21 dt o Li n Rstung md inspition fån Spnin och Itlin 18 By gg nd llg Kä k g oo ls g g s Gymnstikgtn Eskilstun wwwistontcolossos 16 Nybogtn 1 H S mn g ln d 2 s g R 3 1 d m 15 c h p d å g V Å Loung Stnugnspizz A l ct Itlinsk Rstung MYRTORP JA 11 to äll l Sö B Ristont M o M k 1km Kykogtn llg 4 m Sn K ul ZOO St st t nv OSS PÅ PITCHERS GRANGÄRDET å snotan! l l VI 10% RABATT PÅ v G ng s g 10% RABATT PÅ NOTAN! HöVI g lid 15 b ERBJUDANDET GÄLLER EJ ALKOHOL OCH FÖRFALLER g in ERBJUDANDET GÄLLER g vej ALKOHOL OCH FÖRFALLER n Lå g Vä g B GER TA MED DENNA V ANNONS SÅ äs ä dannons TA MED DENNA SÅ GER gs Ro H dlu St Hö E l nd VÄLKOMNA TILL OSS PÅ PITCHERS Lö vå s VÄLKOMNA TILL v Tl wwwhåpss n m 14 n kg V dm L ng s d G tg n Öppt: Fd-löd (nttklubb ) sönd-månd stängt Lib op Lö 6 Eskilstuns hetste Estung, cocktilb & nttklubb tisdg snt onsdg tosdg snt 10 H ln K An is n Sn b g Bjö ks g g HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB ti k d by SNOPPT s To b hil bo o l gs g g P d

11 g g Jo h S: t l Lill tvä g Ei ks v g-sön g ist qv g W ll J Sö n d b ä g ng hs g l gs un lon ig gs lin Öh Ko og sä n g k Sk g s Lä b v 0 v ns t 030, dg 1 ds TORPg g Löd Rdmchgtn 6A bl Es g gå d tts l k C g h Lo Nu k n du b ställ få wwwo n oss vi nlinp 22 iz zs Vd g 11-2 ty P k in iig ill kd ng i il s G v s g Ut n G P vin t s Chm F t s m l i t k C S o C tn DJ l Ö kv B A nd is wwwlits/sv/skilstun/ywon ln l-j oh gv K Und Fstivln h vi 20% på mt & dyck Sjukhus v nd g Sk o Välkomn, ll ny och gml kund! Sv Lu ps g V H db g lls t dt sv Tlfon KRIEBSENSGATAN 9 ESKILSTUNA du g g s å d s ng In t K v n g ä t d 10 ns d munktll s Eskilstun bo folkhögskol g g s hus tllt N o éu 11 Ungdomns och g 12 Tt Pig Thoildgtn 2 hm fo s 13 utomhusbio fdg kl 2200 n Tu Välkommn till dn lill stungn Ös t md dt sto hjätt m lm spingpid! DER S l 9 skilstun Bowlingcnt H l g nn s gs g å ds v 21 Jö n v äv gs g b D m g L g T ä d g å ds Kö ng ln ing s v g n pm b s g ng Ek ä l m g His in Ku S Dju g id Fistdstogt 1, Eskilstun Tl , wwwkopolis-skilstuns t M m t R ud g dm to Fiskätt Pst Pizz B Bsök vå mysig kog mitt i cntum! Din g g N ot ts b o c h c k n Sl Ny z lls g l C Åg 19 b g s g Tö n o t Ös n b o Ny o g Ny b dh us g Rå Fö d gg 17 F i 9 20 Ym s g Slo tt 22 g n g Ky k Fullständig ättight m t AUlt ct Gillätt Ungg d ko gå 14 g 16 g gs g nb fin n R os To g Flo g im M ng Mu ni g Od n g g G llé g Alf lt Klo st V 19 wwwtingdns bo g nd Ö Stog 39:- Öl Gls vin Cid Bubbl Alkoholfitt Aft wok-tllik Akopolis 90x62_Lyout :07 Sid 1 n Ax St iig måndg-fdg i Äg 13 g Aft Wok 8 20 g ll ' V sb un Tingådn Rstung & B d s g å gs öld Sk F j g g N S tt i on B lstv st B l än i ng Vid g B ld V g d n Vl g dig H ö d g ck t ä d g b RÖKSTA st El on o Mo Sl gn ip n g Idu ng g HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB B l G g Vi k ORR 23 g gs Od g Spingpid 2013 l v 11

12 Händ und fstivln 1000 Fstivlomådt öppn Nybogtn/J A Slnds gt Möt utställ, lyssn på musik, pt HBTQ-fågo, fik, dns, täff gtutist och myckt m I smvknstältt Olik mn Lik möt du psntnt fö Eskilstun kommun, Polisn, Mäldlns Högskol och Lndstingt Sömlnd Bildspl v Hidi Lunbb Smvknstältt - Olik mn Lik Hu kommunic vi kön Angö: Konst i Sömlnd Skämutställning v fmtklss i Sömlnd Smvknstältt Olik mn Lik Fmtklss i Sömlnd h utifån Ell Lmhgns film Tu och Rtu btt king könsidntitt och dokumntt dtt, pojkt POFF Angö: Film i Sömlnd 1130 Tt Lcimos Smvknstältt Olik mn Lik Kom och möt clownn Sm och Bngtsson D lk md missföståndn som uppstå då vi sätt likhtstckn mlln nom, nomlt och dt som nss v ntuligt Föställningn ä c 15 minut lång Angö: Eskilstun kommun Vfö ngg vi oss i Spingpid? Smvknstältt Olik mn Lik Rpsntnt fån Eskilstun kommun, Lndstingt Sömlnd, Mäldlns Högskol och Polismyndightn i Södmnlnd fö n dilog om viktn v tt bt md HBTQ-fågo, fö tt v n b btiv, fö tt utvckl vksmhtn och bjud svic/ tjänst på lik villko och fö tt få tt smhäll fitt fån diskimining Angö: Eskilstun kommun, Lndstingt Sömlnd, Mäldlns Högskol och Polismyndightn i Södmnlnd Asylfoum Comfot Hotl Smtl md ktivist fån RFSL Nwcom, guppn fö nynländ, sylsöknd och pppslös HBTQ-pson Föläsning om RFSL:s pojkt Hbt-komptns och mpowmnt om HBTQ-psons mötn md svnsk myndight Föläsning v syljuistn Aino Göndhl om vd som bod änds i dn svnsk lgstiftningn och tillämpningn v dnn på sylomådt Angö: RFSL S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 25 mj lödg Hänt sdn sist Comfot Hotl RFSL och RFSL Ungdom uppdt dig på dt snst åts HBTQ-politisk utvckling Hu gick dt gntlign till nä tvångsstilisingn fösvnn? Vfö ä föäldskpspsumtionn int könsnutl? Vfö få tnskill int don ägg till sin ptn? Vfö inkluds int tnspson i htslgstiftningn? Vilk pioits i hiv-pvntionn? Vd ä dt fö fl på sylpolitikn? Angö: RFSL Lä dig qudns md Mäldlns studntkå Fstivlomådt Vi tänkt så hä: vd kn vi gö som ll kn v md på, dä d flst h smm föutsättning? Jo, tt lä sig dns! Vi g n ntimmslktion md nkl gundstg som vi sdn t md oss till Pidpdn Isbll Gimling och Fdik Hdnstöm ä vå dnsinstuktö och d h lång fnht v pdns, fämst bugg Kom som du ä och skk loss md oss! Angö: Mäldlns Studntkå 1330 Tt Lcimos Smvknstältt Olik mn Lik Kom och möt clownn Sm och Bngtsson D lk md missföståndn som uppstå då vi sätt likhtstckn mlln nom, nomlt och dt som nss v ntuligt Föställningn ä c 15 minut lång Angö: Eskilstun kommun 1400 Spingpid Show Sto Scnn, fstivlomådt Som lltid bjud Spingpid på n fägspknd show som upplddning till pdn Atist som nsmbln fån sommns sto musicl Cbt, hyphjpd duon VAZ, Kistin Kspsn md åts Spingpid-låt Qu At Ht och Mtin Rolinski, (tidig sång i BWO) undhåll Tl v Ulik Wstlund, föbundsodfönd RFSL och åts tl, som hålls v dt ugndisk pt Lwnc Kl och hns mk Jimmy Sswdd 1630 PARAD! Äntlign ä dt åt dgs fö Spingpids ftlängtd pd Kom md, kom ut Vi ä vck och stolt nä vi pd unt stn Klä ut dig, klä upp dig, mn fmfö llt v dig själv och stolt öv vm du ä och vd som gö just dig unik Pdn ställ upp längs md Rdmchgtn dikt ft shown, Eskilstun Gdt gå föst D stå uppställd på Rdmchgtn, utnfö Cityhusts pkingshus Eft Gdt, följ smtlig föning, däft fodon och stn v dnsnd pddltg 12 Spingpid 2013

SKOLRESA. På Gotland!

SKOLRESA. På Gotland! 2016 * SKOLRESA På Gotld! Skolpkt I pktt igå följd: Båt t/, luch/middg v på övft. Butf Viby Hm-KippbyViby Hm. Logi i um/tugo md hlpio. Fi té hl vitl till Kippby Somm- & Vttld. Eklt pivät fö hl kl! Miigolf

Läs mer

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets

Möt Privata Affärers och Placeringsguidens aktiva läsekrets 2014 Möt Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Und 2013 stod nnonsön på Sto Pcngskvän nskt mot nskt md 1 500 v vå mst pcngsntssd äs. Sto Pcngskvän Bok n hkvä md Pvt Affäs och Pcngsgudns ktv äskts Pvt Affä

Läs mer

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig?

Hur tror du att det påverkar de politiska besluten? Hur tror du att det påverkar dig? E N R A P P O R T F R Å N L S U O K TO B E R 2 0 0 9 a n n A ä N a t i n A v bl F oto: P E TT E R C O H E N llt a s g i Om Sv a politik fä ung L S U S V E R I G E S U N G D O M S O R G A N I S AT I O N

Läs mer

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar:

@Anticimex' Byg g n ad sb e skriv n i n g Bosfads bygg n ad. Stomme, material: Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1963/ Hustyp/antal våningar: BESI KT I GS PROTOKOLL - Antiimx Fösäkingsbsiktning v småhus Byg g n d sb skiv n i n g Bsfds bygg n d J I m '- ' uq I Byggndså/ mbyggndså: 193/ Hustyp/nt våning: 2-pns phus Tktyp, tkbäggning : Ppp, ågutnd

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Enmijetet www.enmift.se/enmijetet Smhällsenmi fö ung Enmift h utveclt dett slmteil sm ett mlement till undevisningen i smhällsuns. Syftet ä tt ge eleven en öveginde föståelse fö hu smhällsenmin funge.

Läs mer

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än

Louise. Hayde. Nadja. kommer Förbandet är ju nästan klara showen börjar snart och vi har inte ens kommit in än l v M Tl på v ll omp T OP Mo D m k u f. lo k o oc gg f å y l T J, m h mobl vg! D lk h komm å ho kk? V gå! Jg h US 7 gåg föu på fvl, m å o jg mglåg få c, u vll jg å lg fm, jj! Och h jg u kk jg få uogf Hy

Läs mer

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför?

Vilka varor och tjänster samt länder handlar svenska företag med? - och varför? Emj www.mf.smj Smällsm fö u Emf uvcl d slml sm mlm ll läudvs smällsus. Syf ä lv övd fösåls fö u smällsm fu. Ml båd s c s fösåls fö u d s u Sv. Ml bså v fy s övd uf sm bdl usdl, bsmd, fsmd c ffl m. Uf bsvs

Läs mer

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån

Avensis EDITION 50 1,8 Bensin Jubileumspris: (Ordinarie pris: 255.900 kr) 199.900 kr. 2.093kr/mån Juiumshg! g m u K å p å 3 fi ig! v S i å 5 o y o T h oc. 5 1. 1 1 26-27 APRIL -15. Poyidig K. 11 Asiksmåig k. 12-14. Toyo Biusäig Hoppog Husvgspciis vis husvg Fifi pis Thozuis Moospo WRC Coo k, dyc s s

Läs mer

Headset för det Mobila kontoret

Headset för det Mobila kontoret Hdst för dt Mobil kontort Dt t r o t n o k mobil Plntronics strtd 1962 och hr sdn dss nbrt inriktt sig på tt utvckl br kommuniktionshdst. Idg är Plntronics världsldnd på hdst och hr tt brtt utbud v hdst

Läs mer

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014

Kostnad per brukare. Vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Kostnd p buk Våd och omsog om äld och pson md funktionsndsättning 2014 Upplysning om innhållt: Cmill Eiksson, cmill.iksson@skl.s

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 270 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 14-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013

Information från Medborgarkontoret Hösten 2013 E ö hö ö! DENNA SIDA ÄR EN ANNONS G Im M Hö 2013 M G Yv P ch U Bjöm ö m ö G. M m hö! Å F ä! Ö ö M G M... 13-18 T... 13-16 O... 13-16 T... 13-18 m ä ä. A: Hcv. 1, 247 70 G T: 046-35 63 57 Fx: 046-35 70

Läs mer

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA

HELA DETTA MAGASIN ÄR EN ANNONS FÖR VOI-PROJEKTET I ULRICEHAMN DIREKT FRÅN HJÄRTAT OM MEDMÄNSKLIGHET OCH GLÄDJE I KENYA HA DTTA MAGASI Ä AS FÖ VI-PJKTT I UICHAM MAGASI DIKT FÅ HJÄTAT M MDMÄSKIGHT CH GÄDJ I KYA Btic h vit md i Voi-pojktt i 10 å. u sikt ho på tt bli läk Btic Wlghw v b 7 å ä hs mmm dog. u ä ho 18 å och h vit

Läs mer

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera:

VECKANS LILLA POSTKODVINST á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 172 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 12-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND

Detta är Saco GÅ MED I DITT SACOFÖRBUND d t m f s e g e v S l! m e s k V dem k 2 V sml Sveges kdemke 3 Dett ä Sco Sco, Sveges kdemkes centlognston, bestå v 22 självständg fckföbund och ykesföbund. Tllsmmns ä v öve 650 000 kdemke som ä studente,

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Cykln Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Min cykl Sidan

Läs mer

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement

Utgångspunkter. Hushåll med värmeelement söjd!) l, hl sjlfö (Pss! Ig få o ik! b sd. D o k s g i id p ö f S di upp i sll k s u i o s u h Poduk då oc sl. l k l o d g kici. l g li o g h b di u d dis D g. o s k i f p p if u d d i i i h f s ö f d

Läs mer

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium

17-21 JUNI 2012 Nuntorps Naturbruksgymnasium Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj D ig Gädj Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig Såp-k Späig Gädj G Skoj Disco Spx Täig Ävty Skoj Disco Utmig Täig Ävty Skoj Disco Spx Oitig

Läs mer

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY

SKOL RESA. På Gotland! RESORT VISBY SKOL RESA På God 2015 RESORT VISBY BOKNING 0498-25 10 10 WWWKNEIPPBYNSE ö f ä E & So gå föjd: Bå /, uch/mddg å öf Buf Vby Hm-Kby-Vby Hm Log um/ugo md ho F é h Kby Somm& Vd Mgof å Kby y Äymgofb d fä A Gu

Läs mer

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera:

POSTKODVINSTER á 1.000 kronor Inom nedanstående postkoder vinner följande 234 lottnummer 1.000 kronor vardera: Dragningsresultat vecka 04-2015 Här nedan kan du se om du är en av de lyckliga vinnarna i veckans utlottning i Svenska PostkodLotteriet. När du har vunnit betalar vi automatiskt ut dina vinstpengar till

Läs mer

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv

O.T. Lilianne minns sin uppväxt i Oxelösund. Mars 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN. Biblioteket skapade livslång läslust. Dags för årets barnlördagsliv Ms 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Bibliok skpd livslång läslus Dn ung mnnn sk komm bli n läsinssd människ. D kn hn dls ck sin mo fö, dls ck v sdns bibliok. Läs i OT om Oxlösunds biblioks lång inssn hisoi

Läs mer

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering

Föreläsning 10. java.lang.string. java.lang.string. Stränghantering Föläig Stäghtig j.lg.stig E täg btå tt tl tc Stäg i ht om objt l Stig E täg it modifi ft tt d h pt! Stig - l : ch[] - cot : it + lgth(): it + chat(it): ch + idxof(ch): it E täg h: Ett äd och lägd Ett tl

Läs mer

Häng och sväng Hur gör man en mobil?

Häng och sväng Hur gör man en mobil? 30 Enkla maskin 31 Enkla maskin Häng och sväng Hu gö man n mobil? Häng och sväng Ovanligt snygg mobil, om jag få säga dt själv. Du bhöv: någa kmtvättsgalga tunt snö avbitatång sak att hänga i mobiln som

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil

Hela denna bilaga är en annons från bråviken bil d b ä os få båk b Ö : Ö 1-17 Ö 1-17 5 6 O VÄ P Ö ORR F R Ö Ö Fä Å o Å Ö u F /F X u o F C o ä u F F C Å 2 % ouä öw cz Y Puo å 38 o u b s VÄj P j F Rju R V FRÄ 2, 5% FjP år: kbox hu sbå Pyso V 2 x V-skäm

Läs mer

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176

Sångerna är lämpliga att framföra vid bröllop, speciella fester och romantiska tillfällen för Kärlekens skull... GE 11176 FÖROR So en sträng å gtrren och so tonern dn vs..., så börjr texten Ulrk Neuns underbr Kärleksvls. Vd kn vr ljuvlgre än gtrrens sröd och nnerlg ton so tllsns ed sången kn sk sådn stänng och rontsk tosfär.

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU g Ill Plk Mådg 11 j 2009 My 09 Idg A föå EU: plk y EU: hk vcklg EU: lk plkåd EU plk y föädg My 09 Ml Sg McCll 1 H yck yck d d v EU, d plk ch d?? 1= v gg ll 1= v hl dl My 09 S ll flk? Fö v ch v följd

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älsk du som vi tt ät och bjud på hemlgt men få inte lltid tiden tt äck till? Gö livet enkle genom tt blnd ihop vå åvumix. Ing konseveingsmedel elle tillstse. Tillsätt endst

Läs mer

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners

ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - Copyright Dansk & Partners ACAS - ADAPTIVE COMPETENCY ASSESSMENT SURVEY - En kartläggning av kostigarna i organisationen görs med metoden ACAS Adaptive Competence Assessment Survey Kostigarna = de informella vägarna för kompetensöverföring

Läs mer

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret.

Malmö stad, Gatukontoret, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtaget av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbete med Malmö stad, Gatukontoret. Växa i trafikn Malmö stad, Gatukontort, maj 2003 Trafiksäkra skolan är framtagt av Upab i Malmö på uppdrag av och i samarbt md Malmö stad, Gatukontort. Txt: Run Andrbrg Illustrationr: Lars Gylldorff Växa

Läs mer

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet

PRODUKTKATALOG Sveriges föreningar och klasser tackar för stödet PRODUKTKATALOG Sis föi och klss ck fö sö www.s.s Ihåll Sos Aci Tl Kulöl si 4-5 All i! Vil All Sköljl I h boschy hi u fl föbukiso so u lbu h. Pouk Sskillk och håll hö ké. D fls iljök S och fis l so kos

Läs mer

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER

L O. a r. l e d. l g. e s d. n a. t o. n a. n o. i a. t i l. t a l p. n e. e d. r v. n e. k e d. l l. r vä. Tävlingen arrangeras av S UASH CENTER ö f Nu b y f Avö v! S i vä i Rk S U 65.000 DER L O F R O i SPONS i ö i. S Fjä m i k iv. kmm ch i, k i i TV-x u! ivi vä k Säi h c ku ih i B möj Tävi v S UASH CENTER O F F I C I E LLT RAC K E T, B O LL O

Läs mer

Nya Goodwill Företagsekonomi

Nya Goodwill Företagsekonomi Ikv fkbk vcs Ufsbk k c 53-0480-8 50 :- Evfc vcs sk b uä kusk ä bså v fy bk: Eösk fö Ek sff Mksfö s Bkfö bksu I ufsbk fs uöv fy bk äv k Pjk 53-048-5 :-fösksk vk k s Fkbks bk s50 uåsuk fö y bå Bk bså v k

Läs mer

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30

Lördag 18 maj MAT& FEST. Smaka på våren! Marknaden hålls på Tuna torg och bjuder på läckerheter. kl 12.30 10-15 Lög 18 mj S j MAT& FEST MATMARKNAD MODEVISNING 10.00-15.00 MATMARKNAD Dhw m Kp 11.00 ANMÄL DIG Sm på vå M hå på T g ch j på äch. 12.30 VINNAREN UTSES V ä ch f p Amä g ch ö v på mjf.. K 12.00 m jy

Läs mer

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler

Låt oss tillsammans se till att vi blir många fler B L L f ö j öj Ä I! D V y 2014 Fö,! D ö! E V, f E Kf D E f j P ö Ry öj, ö B! Fö ö D 200 j ö, 31 A Dö f F L j y ö-f, Ky, L ff f f MUF A jö f V ö, M f, f f ö f f! P,, f ö j f, ö j j L-I Lj Fö LAR-INGVARLJUNGMAN@VELLINGEE

Läs mer

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02

Askrike Segelsällskap ASS, Lidingö Sanering av klubbhus FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 1(3) Akk Skp ASS, Ldnö Snn v kubbhu Tonpnd FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2013-05-02 Rmbkvnn Akk Skp ASS, FU 2013-05-02 2(3) Pobm Mkn kpundn bv å å å å dn övvmm v vn f ån p å. Då b fukhn

Läs mer

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter!

Skapa uppmärksamhet och få fler besökare till din monter! Skp uppmärksmhet och få fler esökre till din monter! För tt vinn den tuff tävlingen om uppmärksmheten, på en plts där hel rnschen är smld, gäller det tt slå på stor trummn och tl om tt du finns. Till en

Läs mer

Hade jag sextusende daler (sång nr 14)

Hade jag sextusende daler (sång nr 14) Hade ag sextusde daler (sång nr 14) Text och musik: Carl Michael Bellman Tor 1 c Arr: Eva Toller 2009. Tor 2 c. och Basso 1 c 1.Ha - de ag sex - tu - s - de. da - ler i kvar - ta - ler, i kvar - ta - ler.

Läs mer

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning

2014-2015. Programinformation Teknikcollege Allhamra. Kinda Lärcentrum Kontakt. Teknisk utbildning, för framtida anställning Kid Lärctrum Ktkt www.kidlrctrum.s lrctrum@kid.s Bsök ss på Klmrväg 18 i Kis tl: 0494-191 73/190 00 Prgrmifrmti Tkikcllg Allhmr 2014-2015 Tkisk utbildig, för frmtid ställig Skl Tkikcllg Allhmr är lit skl

Läs mer

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E

FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E (8 FORMLER TILL NATIONELLT PROV I MATEMATIK KURS E ALGERA Rgl Adgdskvtio ( + = + + ( = + (kvdigsgl ( + ( = (kojugtgl ( + = + + + ( = + + = ( + ( + = ( ( + + Ekvtio + p+ q = ött p p p = + q o = dä + = p

Läs mer

Hon siktar på ett kraftfullare CUF

Hon siktar på ett kraftfullare CUF en tidning fån centeptiet numme 2 2012 Hon sikt på ett kftfulle CUF Abetslös ställe Annik Qlsson mot väggen Mtilds dubbelliv följ med i livet som kommunlpolitike, läe och tebnsmmm Att tämj en elefnt Fmtidsbygget

Läs mer

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30

MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY LÖRDAG 5 JULI 2014 KL. 16.30 MERCEDES BENZ BILGRUPPEN I LUND SVENSKT DERBY 5 JULI 2014 SPORT OF KINGS Svenskt Derby hr ridits på Jägersro sedn 1918. Redn

Läs mer

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån.

ffi8cf Till föijd crv devqlveringen av den svensko kronon uppstod kursföriuster på 75 miljoner kronor på moderbologets utländsko lån. ffi8cf Pressmeddelonde Aktiebologet SKF:s styrelse sommonträdde föjonde uppgifter lömnodes om resultotet noderno 1977. p& onsdogerl, vorvid för de försto åtto må- SKF-koncernen Under perioden jonuori ti

Läs mer

Vakuumpumpar/-ejektorer Large

Vakuumpumpar/-ejektorer Large P6040 Tekniska data Vakuumflöde Patenterad COAX teknologi. Trestegs COAX cartridge MIDI Välj en Si cartridge för extra vakuum flöde, en Pi cartridge för högt flöde vid lågt drivtryck och Xi cartridge om

Läs mer

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege

DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I. Magnetisering med elström Magnetfältet kring en spole Kraftverkan mellan spolar Bränna spik Jacobs stege FyL VT06 DEMONSTRATION TRANSFORMATORN I Magntisring md lström Magntfältt kring n spol Kraftvrkan mllan spolar Bränna spik Jacobs stg Uppdatrad dn 9 januari 006 Introduktion FyL VT06 I littraturn och framför

Läs mer

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE

VILLA VÄNERN EN SUCCÉ I VÄST - SÄLJSTART SNART I DESSA OMRÅDEN. BEKVÄMT BOENDE I SMÅSTADSIDYLL PÅ ÖSTRA ÄNGARNE, ALE HIINGEN OMMARKAMPANJ PÅ GARAREGAPORAR Vj 4 35 j j 9:- RING FÖR KONAFRI HEMBEÖK! O I 23, H 3-5 69 www! * I! A I E K 2, 3-5 57 @ *G NUMMER 6 juni 22 I LOKALA LIVILMAGAIN Nj N Ä U V! -,,, ö! B ö ö j -! V,

Läs mer

Victoria med CHICs reporter Helena.

Victoria med CHICs reporter Helena. glop, b f h c o t F! l I uptjä v d dt ä Vcto Slvt d. CHIC ll ä m hö om y och o och ptd l C t o M täffd h och m x ll t l ä, om ädp h Bto. M ld, Bull, Aftobldt B ctfight md, All Ov P v Hl Soog foto Clo Nolé

Läs mer

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER

REKOMMENDATIONER FÖR DIG SOM ARBETAR MED PR OCH MARKNADSFÖRING I SOCIALA MEDIER REKOMMENDATI ONFÖRDI GSOM ARBETAR MEDPROCHMARKNADSFÖRI NGI BLOGGAR& SOCI ALAMEDI ER Sv gesannons ö A tmat adennapub kat onäs kyddadavupphovs ät t s agena f o m avkop nge annat upphovs ät t s gtf ö f ogandek

Läs mer

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan

Full fart. Stämmobesluten från ord till handling. Anders W Jonsson + brinner för välfärden. på Framtidsresan en tidning fån centeptiet numme 4 2011 Full ft på Fmtidsesn + Stämmobesluten fån od till hndling Andes W Jonsson + binne fö välfäden Vi bli fle! Medlemsntlet på väg upp. ANNIE: Vi sk väx med en långsiktig

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1

FRÖSET - SMÅLAND. Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län. www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 . FRÖSET - SMÅLAND Fröset 7:6 Hånger församling Värnamo kommun, Jönköpings län www.skogsmark.nu S K O G S M A R K A B 1 S K O G S G Å R D 2 9 H A ALLMÄNT L a n t lig t b o e n de me d b ra lä g e e n da

Läs mer

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen

Internationella Sverige. EU-projekt som märks Swedish ignorance Miljöstatus på glid. Marknadsföreningen i Helsingborgsregionen Mrkndsförningn i Hlsingborgsrgionn Nr 1 2014 EU-projkt som märks Swdish ignornc Miljösttus på glid Anmäl dig till Frukostklubbn Intrntionll Svrig Dn mst såld produktionn innn n prmiär i Hmburgr börs histori

Läs mer

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17

ll Frakka ab - vårt arbete i programmet Energivision (2 rapporter per ED) Energideklarationsarbetet HSB:s Brf Kuberna i Stockholm Stockholm 2010-05-17 ll Fakka ab Stockholm 2010-05-17 Enegideklaationsabetet HSB:s Bf Kubena i Stockholm Vi ä nu fädiga med enegideklaationsabetet fö HSB:s Bf Kubena i Stockholm. Enegideklaationena ä inskickade och godkända

Läs mer

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna

GOLV. Norgips Golvskivor används som underlag för golv av trä, vinyl, mattor och andra beläggningar. Här de tre viktigaste konstruktionerna GOLV Norgips Golvskivor nvänds som underlg för golv v trä, vinyl, mttor och ndr beläggningr. Här de tre viktigste konstruktionern 1. Ett lg golvskivor på träunderlg 2. Flytnde golv med två lg golvskiv

Läs mer

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden

Lust och risk. ett spel om sexuell hälsa och riskbeteenden Lust och risk tt spl om sxull hälsa och riskbtndn 2 / 11 GR Upplvlsbasrat Lärand GR Utbildning Upplvlsbasrat Lärand (GRUL) syftar till att utvckla, utbilda och gnomföra vrksamht md dn upplvlsbasrad pdagogikn

Läs mer

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg

Vi önskar er ett trevligt Speedwaymöte i Norrköping denna helg g E o E E o g Vi öskr r tt trvligt Spwymöt i Norrköpig hlg Su Björk, Support Your Tm o g E o E E o g Vi kämpr ihop! o Välk till prsttio s pssr i på ll Spwyförigr i hl Svrig m mottot VI KÄMPAR IHOP m st

Läs mer

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet

www.kitas.se Kitas Frisörgymnasium Nytänkande och kvalitet www.kits.se Kits Frisörgymsium Nytäkde och kvlitet Stimulerde miljö på Mgsisgt Kits Frisör är e lite friskol med 90 elever som erbjuder e kretiv och ispirerde miljö. Utbildige är yrkesförberedde, håller

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL i b m o K EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Ny tidning! 4 #8 AUG 0 Elbil Funk de i vdgen? stt Kombi h te EN RIKTIG SOPPA Lg Tin Nodstöms mustig äksopp PRAKTISKA PRYLAR FÖR RESAN ABRAKADABRA Jnne Nässtöm

Läs mer

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen

Att större akuta reparationer. Ansvarsfrihet fiir styrelsen Åmöte Smtillighete Bkbdet 24 ktbe 2012 Plt :Håktpkl mtl 1 Vl v dtide ch eketee ii tämm Till dde vlde Mget Eic ch till eketee vlde Mgu Tte 2 Vl v juteigmä Till juteigmä vlde Åke Glud ch Cut Gutv 3 Mötet

Läs mer

Med alla härliga upplevelser från förra året i

Med alla härliga upplevelser från förra året i ! t v i L a l H n. t h g i l k r rv ö f s a t s u r Ut Midsommarkonfrns Ralingsåsgårdn, Anby 19-22 juni 2014 ! t v i L a l H s! å s g n i l a R ill t n m m o Välk Md alla härliga upplvlsr från förra årt

Läs mer

POLIS RONDEN. Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan:

POLIS RONDEN. Polisen i Ale ger följande rapport från den gångna veckan: 14 SKEPPLANDA. På tosdg pemies en skibent. Bibliotekets Vänne i no Ale ngede tillsmmns med Sute-Bohus biblioteks och kultuföening, biblioteken och Studieföbundet Vuxenskoln en skivtävling i vinte. Den

Läs mer

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4.

NYTT STUDENT. från Växjöbostäder. Nu öppnar vi portarna på Vallen, kom och titta, sidan 3. Så här håller du värmen, sidan 4. STUDENT DECEMBER 2014 NYTT från Växjöbostädr p p a n d m t l k n d i Boka tvätt ttar ä r b s u p m a C å ig p Områdsansvar Nu öppnar vi portarna på Valln, kom och titta, sidan 3. Så här hållr du värmn,

Läs mer

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING

LE2 INVESTERINGSKALKYLERING LE2 INVESTERINGSKALKYLERING FÖRE UPPGIFTER... 2 2.1 BANKEN... 2 2.2 CONSTRUCTION AB... 2 2.3 X OCH Y... 2 UNDER UPPGIFTER... 3 2.4 ETT INDUSTRIFÖRETAG... 3 2.5 HYRA ELLER LEASA... 3 2.6 AB PRISMA... 3

Läs mer

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna Säskild ubildning fö vuxna I KATRINEHOLM OCH VINGÅKER Kunskape och fädighee fö ETT GOTT LIV www.viadidak.se Telefon: 0150-48 80 90, 0151-193 00 E-pos: info@viadidak.se Viadidak ä en gemensam fövalning

Läs mer

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar

Regionmagasinet ATT INTE TÅLA MATEN. många orsaker till överkänslighet. Följ med på filminspelning i konserthuset. Många missuppfattningar Regionmgsinet en tidning fån Väst Götlndsegionen www. vgegion. se n 3. 2010 ATT INTE TÅLA MATEN mång oske till övekänslighet Mång missuppfttning om mjölk Sid 14 Följ med på filminspelning i konsethuset

Läs mer

Livslängd vägen till lönsammare produktion

Livslängd vägen till lönsammare produktion ! L ä f ä b ö F ö. ä s s y p b sx föbä sä A. h p s s bhös. A föä föä h hö. å b f fö å ps yc DL K Lsä ä ös p Ks sä ä s fö ös jöp. Fö s h ö s sä bhö få h å sp sh få fs, f, f, p hässy p ch p. Lsä h föä s

Läs mer

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok.

DARTS DISPLAY. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. På tre väggdisplayer får man ett komplett sortiment av Kamasans flugkrok. KAMASAN VÄGGDISPLAY - FLUGKROK Väggdisplay med 30 pegar för Kamasan flugkrok. Bild och textinformation om krokarna samt slutkortsmärkning

Läs mer

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar

1(5) & nt s. MrLJösÄKRtNG INNENALLER. MILJöPOLICY. och. ARBETSMILJöPOLIGY. K:\Mallar 1(5) & nt s MLJösÄKRtNG INNENALLER MILJöPOLICY ch ARBETSMILJöPOLIGY K:\Malla MILJOPOLICY 2(5) # nt s Denna miljöplicy gälle Elcente. Syfte Elcente ska följa aktuell miljölagstiftning, egle, kav ch nme

Läs mer

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar

Utgiven av Svarta Örns Orden - ett samfund med kristna värderingar N 2-2014 Ågång 10 Utgivn av Svata Öns Odn - tt samfund md kistna vädinga Vi ha fått tt nytt skpp i vå amada. Nä vå nya iddalog bildads, dn fjäd, döpts dn till Skonan Vga som dt stolta skpp ni s på bildn.

Läs mer

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac

RABBISBLADET. Suzuki/Dynapac RABBISBLADET OFFICIELLT ORGAN FÖR GOTLANDS MC-KLUBBAR Nu 3 2007 Ågång 20 Suzuki/Dynpc Tppf uppfö 45, nfö 70 k/ Acclin: 0-70 Glgbg Själsö Bssäck: 70-0 Flygplsn Glgbg www.svc.s/scgln Ois h!! Då v nn s sn

Läs mer

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran.

3995:- Vi vet vad vi säljer. på baksid. Databyrån Hyvelgatan 12 621 41 VISBY Tel: 0498-20 28 90 Fax: 0498-27 99 34 E-post: info@databyran. A bju f 2-31. 2010-1 ycf. c ufj f M. 2 4 D. 4 S. 6 L. 7 Gf 3995:- T F T D H ' ' 6, 15 2 å u H 7 w W c y! S C650D-10K pf f bu c, j. Iå b.. bb c b f få c. Uu AMD V120 pc, 2 GB, 250 GB å, 15,6'' HD TFT H

Läs mer

BALLERINA. Prima. look

BALLERINA. Prima. look b Mi TOP-li få TOPMl- äl! Ciy lic Ciy iy C y C P i c i f y li c y l äl li b J ä! Cy ä äi pi ö: bäppfyll j få böj bö M j P A i C b fö i! i l x c Hli TOPMl li å f Hli J äl i äl li på äll c ö cl jbb på ll

Läs mer

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com

LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tel. 0511-34 00 50 www.gotenetidning.com GT Gå hm övallt LIDKÖPINGSVÄGEN 23 GÖTENE Tl. 0511-34 00 50 www.gotntidning.com GÖTENE STÄDSERVICE din lokala städsvic - 25 å i städbanschn LOKALTIDNINGEN 1986-2009 Ågång 24 V. 43 21 OKTOBER 2009 Gavsmyckning

Läs mer

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995.

1295:Spara 700 kr! Kraftfull och tyst dammsugare med Hepa-filter! Svensktillverkad, tystgående kvalitetsdisk! :ord pris 1995. % 1 g M N 12 2 Kffu och y mmug m H-f u b b Svv, ygå v BEGÄ NS NL 12:S Mx 1 u :o 1 S 23 3:BEGÄ NS NL :o 62 Dm. y, x ymg och h vg ogmm m b og. byg. DM31 ybo fo: 481-8 Hog 1 382 4 Nybo Vg 1 18 Lög 1 14 m

Läs mer

Innovation GAT med guldkant

Innovation GAT med guldkant Innovtion GT med guldknt Med nytänknde och uppfinningsrikedom hr bubbelbdkret nu tgits till en helt ny nivå. tt bdkr ur GTs Innovtion-serie ger dig fler vlmöjligheter, enklre funktioner och mssge utöver

Läs mer

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj

Regionmagasinet. Är det alltid bäst med piller? Här finns fler än ett skelett i garderoben. Valet till regionfullmäktige görs om 15 maj Rgionmgsint n tidning från Västr Götlndsrgionn www. vgrgion. s nr 1. 2011 Är dt lltid bäst md pillr? tmnummr för dig som vill vt mr om läkmdl Här finns flr än tt skltt i grdrobn Sid 23 Vlt till rgionfullmäktig

Läs mer

Making room for tomorrow

Making room for tomorrow Byggnsgui Byggnsgui 2013 Byggnsgui 2013 Innrvägg Allmänt 4-5 Sknor oh rglr 6-7 Montg 8-9 WllClik 10-11 Typr oh gruppr 12-15 Väggnyklr 16-21 Typövrsikt 22-25 Väggruppr C 26-65 Väggruppr C+ 66-93 Väggruppr

Läs mer

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten

Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON. Så hjälper du igelkotten N KLUBBE 13 Nr 3/4 20 PYSSEL! LÄSARFOTON Så hjälper du igelkotten i vinter 1 Hej! u är den tiden på året N då djuren förbereder sig för den kll vintern. Mång fåglr flyger långt långt bort till vrmre länder.

Läs mer

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN

Vårtermin 2015 EK12A1 STAGNELIUSSKOLAN STGNELIUSSKOLN Vårtermin 2015 EK121 STGNELIUSSKOLN Ind.val Ind. val Matemat WE 4 Matemat F 5 Engelsk R 3 Matemat WE 1 Matemat F 2 Engelsk R 7 (75) (75) (75) 9.55 (70) (30) C1 (95) 9.50 (95) 9.50 (95) 9.50

Läs mer

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn

Sammanfattande redovisning av rådslag/konferens om Folkbildningens framsyn Eic Sandstöm Diekt telefon 044-781 46 29 E-post:eic.sandstom@fuuboda.se 2003-10-20 Till Folkbildningsådet Sammanfattande edovisning av ådslag/konfeens om Folkbildningens famsyn 1. Fakta om seminaiet/ådslaget

Läs mer

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll

Halmstadsnämnden - Aktivitetsplan 2012 Uppdaterad: 2012-10-11 Dag Aktivitet Syfte Plats Deltagare Internkontroll 11-jan 25-jan 25-jan 01-feb Diftnämnden Näsjukvåd Konfeens "Famtidens hemsjukvåd" täffas infö nämnden Diskussion om gemensamma fågo med odföande Tommy Rydfeldt och vice odföande Kestin Zande, Diftnämnden

Läs mer

Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Uttryck i förreglingstabeller, översättning Skapat av (org) Dokumentdatum Version Trafikverket 2010-10-15 0.1 Ev. dokumentid Antal sidor Antal bilagor 6 0 Fastställt av, (org) Trafikverket Dokumenttitel Uttryck i förreglingstabeller, översättning

Läs mer

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody

Från fotbollsplan till affärsplan. Berättelsen om Newbody Från fotbollspln till ffärspln Berättelsen om Newbody Vi hjälper skolor och föreningr tt tjän pengr till cuper, träningsläger och skolresor. Genom tt sälj vår populär strumpor och underkläder kn de lätt

Läs mer

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret

Frikort utskrivet 14/6 2013, giltigt t.o.m 23/4 2014 24/4 2014 150 kr 150 kr Första avgift erlagd för nytt avgiftsåret Ho gosadssydd och fio D ä upp ill vaj ladsig a fassälla om osadsa sall vaa 1100 ll läg fö högosadssydd. D lagsifad högosadssydd ä isgilig. Elig Fullmäigs bslu ä högosadsa fö öpp hälso- och sjuvåd fö pso

Läs mer

Allmän information (1 av 1)

Allmän information (1 av 1) ASI Uppföljning ASI Uppföljning är en stndrdintervju för uppföljning v personer i missruks- och eroendevård. Den nvänds för tt stämm v personens sitution och hjälpehov smt för uppföljning v instser. Intervjun

Läs mer

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA

& det flygande kontoret. @yogagirl @wisslaren »SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA VinJett by Teleno Sommen 2015»SKÄRMTID ÄR INTE MINDRE FINT«GRILLA UTAN KÖTT I SOMMAR STORYTELGRUNDARENS FAVORITER I LURARNA INSTAGRAMSTJÄRNORNA: @yoggil @wisslen SOMMARENS VACKRASTE CYKELTURER Emm Wiklund

Läs mer

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan.

VÄGBESKRIVNING: Från Örebro: Fra n E18 sva nger du av Kolba ck va stra, va g 252. Efter 8 km kommer. Markanplan. Ryttarbrev Nu är det dags för andra delen av Vintermästerskapen 2014 och vi hoppas att ni är lika laddade som vi är! Nedan följer information som är viktigt att alla tar del utav. VÄGBESKRIVNING: Från

Läs mer

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn

[818] 3: - 1: 75 1: 50-76 1: 25 -- 75. Riljet.t.p:riserna äro: P;j~'estättn [817J Biljetter säljas: Hvardagar: Till vanligt pris frän kl. 12 midd., till förhöjdt pris samma dag kl. 9-1l f, m.; till förköpspris dagen förut kl. 12-3 e. m.!lön- oeh:h lgdagar: Till vanligt pris från

Läs mer

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE

intra OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE it OM FLERHANDIKAPP OCH INLÄRNINGSSVÅRIGHETER I KULTUR OCH SAMHÄLLE NR 3. 2008 NR 4. 2008 INTRA 4 08 1 Föstå mig ätt! Fl v m h blivit btkt som gvt utvckligsstö, m t stäm it. D h b igt sätt tt uttyck sig

Läs mer

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning.

Med funktioner som en lcd display med 10 olika träningsprogram, erbjuder denna cykel en variationsrik träning. Motorstyrd mgnetbroms 6 kg Tränngsdtor Belyst LCD Mster B-4135 Mgnetc Med funktoner som en lcd dsply med 10 olk tränngsprogrm, erbjuder denn cykel en vrtonsrk tränng. Funktoner Td, Dstns, Hstghet, Energförbruknng,

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT

NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT NYTTIGT, ÄKTA OCH HIMMELSKT GOTT Älska du som vi att äta och bjuda på hemlagat men få inte alltid tiden att äcka till? Gö livet enklae genom att blanda ihop våa ekologiska åvaumixa. Inga konseveingsmedel

Läs mer

MER MASSAGE - MINDRE LJUD

MER MASSAGE - MINDRE LJUD MR MSSG - MINR LJU Nytt unikt bottensystem med vttenmssge Nytt unikt system - dkr med ljusterpi System sic, ett något enklre mssgesystem Nytt system i xclusive serien Revolutionernde tyst mssge ger en

Läs mer

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största

O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare. 40-50 nationer. Världens kanske 10:e största O-Ringen. Årligen sedan 1965 (DK 156 st.) Juli månad (vecka 30) Mellan 12 000 25 000 deltagare 40-50 nationer Världens kanske 10:e största Antal deltagare sedan 2000: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Läs mer

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus

Utrikespolitiska Föreningen Stockholm nr 2, 2007. tema: genus 1925 Utrikspolitisk Förningn Stockholm nr 2, 2007 tm: gnus r d k t i o n n ORD FRÅN REDAKTÖRERNA: hr tgit sig n y rligr n fråg som brör oss ll. Gnus ord omgärdt v känslor, politik, orä vis och klyschor.

Läs mer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer

innehåll: Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val Vi uppmuntrar till ansvarsfull konsumtion Vi stödjer ansvarsfulla innovationer po li cy fö r an ko sv ns ar um sf u ti ll on Sv er ig e po lic y fö r an sv ar sf ul lk on su m tio n Po lic y Ca rl sb er g innehåll: 1.0 2.0 3.0 4.0 Vi ger konsumenten möjlighet att göra medvetna val

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring

Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring Motion till LO-kongressen 2012 Allmän arbetsförsäkring I social d e m o k r a t i s k a partie ts Råds la g o m jobb i börja n av 2008 för d e jag tillsa m m a n s me d tre ka m r a t e r fra m idé n o

Läs mer

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz

o n k o k t k t fk t ej k t ek t k t o n k k k k k k jz Ta tre mideråriga arr. Edeius yr. Herzberg Sra 1 Sra2 At 1 At2 Ter Bass1 Bass2 Sra1 a 4 ej ej t G =120 t t t t t t t a Sra2 4 4 ej ej a At1 4 s dj s s s s dj s s s a At2 4 4 s dj s s s s dj s s s 4 b Ter

Läs mer

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM "TRANSIT 95" TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION

FÖRORD - TRANSIT 95 DENNA KATALOGDEL INNEHÅLLER INFORMATION OM TRANSIT 95 TILLVERKAD FRÅN 0894. VERSION FÖROR - TRANSIT 95 NNA KATAOG INNHÅR INFORMATION OM "TRANSIT 95" TIVRKA FRÅN 0894. VRSION SPCIFIKA MOVRSIONR ANGS M MOKO: 80S 100S 115S 120S 150S 100 130 150 190 KORT HJUAS - 2835MM - CX ÅNG HJUAS - 3570MM

Läs mer