HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride maj. springpride.se. Springpride

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB. Springpride 23 26 maj. springpride.se. Springpride 2013 1"

Transkript

1 PROGRAMTIDNING Spingpid mj spingpids Spingpid

2 EN AV SVERIGES BÄSTA KROGAR GÖR COMEBACK! Händ und sommn: NATTKLUBB onsdg, fdg o lödg Hjätligt välkommn in och pov VÅR NYA MENY fån och md på onsdg 22/5 BOKA GÄRNA BORD PÅ Snt öppn vi STANS STÖRSTA OCH BÄSTA UTESERVERING Kom och njut i soln! Följ oss på Sommkogn Hys på Fcbook! D ny kögn häls ll ny och gml gäst vmt välkomn! 2 Spingpid 2013

3 Välkommn till Spingpid 2013! Äntlign ä dt vå i luftn Nog fö tt vintn h sin födl, mn visst ä dt mäkligt hu vi å ft å föunds öv dt vck, undb, fölösnd vi kll vå Känsln v tt llt åt fll på plts, tt ntun böj på nytt ä påfllnd Dn dä känsln tt sittnds mot n husvägg låt fösommns vm solstål smk nsiktt ä svåslgn Nu ä dt vå och sommn knck på dön, dt ä dgs tt komm ut Vån i Eskilstun innbä också Spingpid I å ä dt fktiskt sjund åt i d Dt v nog int mång som todd tt fstivln skull bli n sådn fin och viktig tdition fö vå vck, stolt std Spingpid h und dss å växt till n v d stö pidfstivln i lndt, och myckt tck v ll ni fntstisk Eskilstunbo 2012 kund vi äkn in nästn bsök und fstivln Mång v dm fån hl våt vlång lnd I å äkn vi md btydligt fl inst fstivlbsök om vi titt på bläggningn på hotll, cmping och vndhm Då h vi int äknt md ll d som hitt n sovplts hos n släkting, kompis ll ptn bonds i vå std Eskilstun ä n kommun i föänding Vi ä på gänsn tt nå invån Dt ställ kv på politik, myndight, ognistion och fötg Mn i synnht ställ dt kv på dig och mig Sk vi h n kommun som ä inkludnd, tolnt, kälksfull och hållb så måst vi gö dt tillsmmns Endst då kn vi påvk och föänd Så låt oss nu tillsmmns gå ut och fi kälk, tolns och öppnht Låt oss fi Spingpid! Foto: Ronni Gvlin Vmt välkomn! John Bgquist pojktld Pogmtidningn ä poducd v J Nodin Mdi/SMILE Mgzin på uppdg v Eskilstun Mkndsföing Annons: John Nodin Gfisk fom och poduktion: Euoswd Mdi Tyck: EKTAB Upplg: x, till ll hushåll i Eskilstun Spingpid ä n unik smältdgl v kälk, lyck, kultu, humo, kunskp, nomkitik, pssion, tänkvädht,synliggönd, fttnk, inspition, fusttion, fscintion Allt ihopöt till n lldls, lldls undb kompott v mångfld, kälk och gmnskp Dss vädod ä bänd vpn fö vväpnnd v födom och diskimining på gund v sxull läggning, könsuttyck och könsidntitt Spingpid 2013 ngs v Eskilstun Mkndsföing md stöd v Eskilstun kommun dn mj 2013 bli dt sjund åt i d som Eskilstun åt fägs i gnbågns fäg och vi fi mångfld, öppnht och mänsklig ättight Spingpid tck Mtin Roos och Mick Lönngn på Eskilstun Mkndsföing AB Ato Sipol, Ann Gustfsson, Ev Nobg och Ccili Bostöm fån Eskilstun kommun, Minn-Mi md kollgo fån Svnsk Kykn, ll på Ung Fitid, Kistin Kspsn, Jimmy och hl nsmbln fån Cbt, Ulik och ll på RFSL, Jon och Ulik på QX, John på SMILE Mgzin, Ylv och Rhuby, hl psonln på tuistbyån, Mi på Comfot Hotl, Zck och hns gtutist, Anki på Elit Stdshotllt, Rocco Gustfsson, Systn i pkn, Thoms och tuns, Johns fmilj (fö tt d ok), ll vå ngö, och ll stöst tck g vi vå undb volontä! Tyck du tt vi misst dig? Lt upp John und fstivln så g hn dig tt xt vmt tck! Slottsstungn ä öppn: Mån - f kl Lö kl wwwsundbyholms-slotts/-l-ct Nä bsökt Du tt slott snst? A l ct, ftnoon t, konfns, fst och böllop Dt finns mång nldning till tt bsök - välkommn! Sundbyholms Slott vid Mälns söd stnd Fom midsomm öppn vi ävn våt slottscfé md stndutsikt! Spingpid

4 Händ und fstivln 23 mj tosdg UNG PÅ PRIDE! På Ungdomns Hus och smtlig fitidåd i Eskilstun mj (Åby Fitidåd, Slottts Fitidåd, Slgst Fitidåd, Pltzt, Föslund Fitidscnt, Lgsbgs Fitidåd, Lundby Fitids gåd och Nyfoådn) Film som bö ämnt HBTQ bl Dt bli bätt Skpnd vksmht i gnbågns fäg och diskussionsfoum om bgppt HBTQ M info om tid och pogm finns på skilstuns/ung Öppt hus i Rothoffsvilln Koll in hu vi h dt i tuistbyån, snck md folk fån Eskilstun Mkndsföing AB, täff John fån Sping-pid, hj på volontän, häng i pkn, fik/lunch hos Systn i Pkn Angö: Spingpid Invigning Rothoffsvilln Invigningstl v Jimmy Jnsson, kommunstylsns odfönd och upptädnd v Kistin Kspsn som fmfö åts Spingpidlåt Qu At Ht Konfnci: Etown Gl Gng Angö: Spingpid Föläsning Rothoffsvilln Dgs tt väss tnspolitikn Äntlign slipp vi tvångsstilisingn! Mn fotfnd finns myckt tt gö innn lg och vklight spgl och spkt människos olik sätt tt föhåll sig till kön Smtl mlln Jzz Muntnu, RFSL Ungdoms föbundsstyls och Hln Lnd, iksdgsldmot och HBTQ-politisk tlspson fö Miljöptit Angö: Miljöptit d gön i Eskilstun HBT- Snio på Pid Rothoffsvilln Att bli äld ä något fntstiskt, säskilt om mn få lv pigg, fisk, md n tygg fmilj och tt socilt umgäng Mn som hbt-snio kn mn också känn sig väldigt nsm, övgivn och oföstådd Dt finns foskning som vis tt mn som äld kn upplv tt mn få kliv in i gdobn ign i ny sitution, nä mn xmplvis bli änk ll änkling, fölo tt umgäng dä mn vit öppn md sin idntitt och dämd fölo n tygg tillvo Ett v Spingpids uppdg ä tt skp mötsplts Så nu häls vi säskilt dig som snio till n tvlig smvo ihop md nd hbt-snio i Rothoffsvilln Vi bjud på kff/ thé och något gott till dt John fån Spingpid bätt om fstivln och vi diskut vd vi tillsmmns h fö önskmål till tt bätt Eskilstun fö stdns hbt-snio Ingn fönmäln kävs, dt ä b tt komm hlt spontnt i n vslppnd miljö Vmt välkomn! Angö: Spingpid FöEläsning Rothoffsvilln Min s fån ikshomofob till tnsktivist Mi Hnsson Nilsn ä num n välkänd pofil och Kistdmoktns nd öppt tnsxull mdlm En s fån dn ökänd ikshomofobn Alln Nilsn till n v lndts mst ktiv och känd tnsktivist Angö: Kistdmoktn Sömlnd Gybowling Eskilstun Bowlingcnt Fö tdj åt skll vi i lgtävling uts åts Goldn Gybowl Anmäl ditt lg om mx 6 pson snst 20 mj till Angö: Spingpid i smbt md Eskilstun Bowlingcnt Film Klosts Fösmlingshm Jnny, Gud och tystndn v Ingl Lkflk ä n dokumntäfilm som utspl sig i n omgivning dä dt ä långt ifån självklt tt du bli ccptd fullt ut fö dn du ä Jnny läs till päst på Johnnlunds Tologisk Högskol i Uppsl Hon ä ung, kvinn och gift md Lind Ingn i Jnnys klss ä positiv till välsignls v ptnskp Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling Föläsning md tm kälk Eskilstun Folkhögskol md Gunn Åsbg, Svigs oligst filosof Angö: Eskilstun Folkhögskol min lodln Thoildgtn 2B Tt Pi fotsätt tt t pulsn på smtidn Dnn gång ä Min Lodln vå gäst och smtlt komm tt utgå fån tmt fminism och gnus Min Lodln bt som föftt, filnsjounlist, könikö och födgshåll och h tidig hållit föläsning smt vit konfnci på Spingpid Däfö välkomn vi hnn hjätligt åt till Eskilstun och Spingpid Fitt intäd OBS! Endst 40 plts Ring och bok på Angö: Tt Pi 2100 Kvällsmingl Comfot Hotl Umgås och täff ny som gml vänn i dn mysig loungn på Comfot Hotl, Spingpids officill pidhotll Angö: Comfot Hotl Eskilstun S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 4 Spingpid 2013

5 Tvd stoht i smdbilsklssn! Tvd Rymlight, stoht komfot i och smdbilsklssn! smt lusning Tvd Rymlight, stoht komfot och smdbilsklssn! smt lusning SVERIGES ORD PRIS KR Rymlight, komfot och smt lusning Rymlight, komfot och smt lusning 1,0 KAMPANJPRIS KR 1,0 KAMPANJPRIS 1,0 REGLAGE KAMPANJPRIS PD RATTEN FUR MANUVRERING AV KR LJUDSYSTEM KR 1,0 REGLAGE ELFUNSTERHISSAR KAMPANJPRIS PD RATTEN FRAM FUR MANUVRERING REGLAGE PD RATTEN F RDDATOR AV FUR MANUVRERING AV KR MANUELL LUFTKONDITIONERING KROMADE DURRHANDTAG ORD PRIS KR AUX-INGDNG FUR ORD MUSIKSPELARE PRIS KR MANUELL ALUMINIUMF LGAR LUFTKONDITIONERING KROMADE MANUELL LUFTKONDITIONERING UPPV RMBAR DURRHANDTAG L DERRATT AUX-INGDNG KROMADE DURRHANDTAG FUR ORD MUSIKSPELARE PRIS KR FJ RRSTYRT CENTRALLDS LJUDSYSTEM V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ALUMINIUMF LGAR AUX-INGDNG FUR MUSIKSPELARE LJUDSYSTEM ELFUNSTERHISSAR FRAM MANUELL UPPV RMBAR ALUMINIUMF LGAR LUFTKONDITIONERING L DERRATT F RDDATOR REGLAGE ELFUNSTERHISSAR PD RATTEN FRAM FUR KROMADE FJ RRSTYRT UPPV RMBAR DURRHANDTAG CENTRALLDS L DERRATT MANUVRERING V RMED MPANDE F RDDATOR AV V RMED MPANDE RUTOR AUX-INGDNG FJ RRSTYRT CENTRALLDS FUR MUSIKSPELARE LJUDSYSTEM V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ALUMINIUMF LGAR ELFUNSTERHISSAR FRAM UPPV RMBAR L DERRATT 1,2 F RDDATOR FJ RRSTYRT CENTRALLDS V RMED MPANDE V RMED MPANDE RUTOR ORD PRIS KR 1,2 MANUELL LUFTKONDITIONERING 1,2 FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT CENTRALLDS ipod ANSLUTNING ORD PRIS KR REGLAGE PD RATTEN FUR KR AUX-INGDNG FUR ORD PRIS KRMANUVRERING AV LJUDSYSTEM KR MANUELL MUSIKSPELARE LUFTKONDITIONERING 1,2 FJ RRSTYRT ELFUNSTERHISSAR FJ RRSTYRT CENTRALLDS FRAM ipod MANUELL LACKERADE ANSLUTNING LUFTKONDITIONERING DURRHANDTAG REGLAGE FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT PD RATTEN CENTRALLDS F RDDATOR FUR AUX-INGDNG ipod ANSLUTNING FUR ORD PRIS KR MANUVRERING REGLAGE PD RATTEN AV LJUDSYSTEM FUR KR LACKERADE BACKSPEGELKDPOR V RMED MPANDE RUTOR MUSIKSPELARE AUX-INGDNG FUR ELFUNSTERHISSAR MANUVRERING AV LJUDSYSTEM FRAM MANUELL LUFTKONDITIONERING FJ RRSTYRT FJ RRSTYRT CENTRALLDS LACKERADE MUSIKSPELARE DURRHANDTAG F RDDATOR ELFUNSTERHISSAR FRAM LCGG ipod TILL ANSLUTNING 4900 KR FUR KOMFORTPAKET REGLAGE PD RIO, PD VCRDE RATTEN FUR KR LACKERADE BACKSPEGELKDPOR DURRHANDTAG V RMED MPANDE F RDDATOR RUTOR FUR AUX-INGDNG ATT SE VAD FUR SOM INGDR BESUK KIASE LACKERADE BACKSPEGELKDPOR MANUVRERING V RMED MPANDE AV LJUDSYSTEM RUTOR MUSIKSPELARE ELFUNSTERHISSAR FRAM LCGG TILL 4900 KR FUR KOMFORTPAKET PD RIO, VCRDE KR LACKERADE DURRHANDTAG F RDDATOR FUR LCGG ATT TILL SE 4900 VAD SOM KR FUR INGDR KOMFORTPAKET BESUK KIASEPD RIO, VCRDE KR FUR LACKERADE ATT SE VAD BACKSPEGELKDPOR SOM INGDR BESUK KIASE V RMED MPANDE RUTOR KAMPANJPRIS KR KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS KAMPANJPRIS LCGG TILL 4900 KR FUR KOMFORTPAKET PD RIO, VCRDE KR FUR ATT SE VAD SOM INGDR BESUK KIASE MEST KUPTA SVERIGES SMDBIL* MEST SVERIGES KUPTA MEST SMDBIL* KUPTA SMDBIL* SVERIGES MEST KUPTA SMDBIL* JUST NU! KOMFORT- PAKETET FUR JUST ENDAST NU! KOMFORT JUST NU! KR PAKETET KOMFORT- FUR PAKETET ENDAST FUR 4900 JUST ENDAST NU! KR KOMFORT KR PAKETET FUR ENDAST 4900 KR Nu h vi gtt Ki Rio och Picnto xt myckt utustning Ell vd scgs om vcmdcmpndnd uto, fcddto och USB-ingdng fu Nu musikspl h vi gtt Ki Rio och Picnto xt myckt utustning Ell vd Nu h vi gtt ll Ki Rio smtphon och Picnto Sjclvklt xt myckt ingd utustning hl 7 ds nybilnti Ell vd scgs fdn om vcmdcmpndnd uto, fcddto och USB-ingdng fu scgs fbik om vcmdcmpndnd Vclkommn in pd n uto, povkuning fcddto och USB-ingdng fu musikspl Nu h vi gtt ll Ki Rio smtphon och Picnto Sjclvklt xt myckt ingd utustning hl ds nybilnti musikspl ll smtphon Sjclvklt ingd hl 7 ds nybilnti Ell vd fdn scgs fbik om vcmdcmpndnd Vclkommn in pd n uto, povkuning fdn fbik Vclkommn in pd n povkuning fcddto och USB-ingdng fu musikspl ll smtphon Sjclvklt ingd hl 7 ds nybilnti fdn fbik Vclkommn in pd n povkuning Gö som mång nd, köp n KIA du också! Håkn Snd Håkn Snd Od öppttid Mån-Tos F Lö Mobcktn 2 E: invid OK/Q8 Västgtn wwwsndbils Od öppttid Mobcktn Må-to 2, Eskilstun F Invid OK/Q8 Lö Västgtn Mobcktn 2 E: invid OK/Q8 Västgtn wwwsndbils Od öppttid Må-to F Lö S vå bgbil på wwwsndbils Dnil Snd Dnil Snd Ebjudndt gcll tom dn 31 ms 2013 ll sd ldngt lgt cck och kn j kombins md nd btt ll futgsvtl och gcll ndst lgbil fdn Ki Motos Swdn AB Bcnslfubukning blndd kuning smt CO 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och Rio 5,0 l/100 km smt Håkn 114 g/km Snd Dnil Snd Tstn c gjod nligt EU-kucykl och miljuklss Euo 5 Biln pd bildn kn v xtutustd Md svtion fu vntull tyckfl *Gcll bil i A-sgmntt 2012, kcll: Voom Bilsttistik Ebjudndt gcll tom dn 31 ms 2013 ll sd ldngt lgt cck och kn j kombins md nd btt ll futgsvtl och gcll ndst lgbil fdn Ki Motos Swdn AB Bcnslfubukning blndd kuning smt CO 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km Ebjudndt och Rio 5,0 gäll l/100 gcll km tom smt 30 dn juni g/km 2013 ms ll Tstn 2013 så ll långt c sd gjod lgt ldngt nligt lgt äck EU-kucykl cck och kn och j kn och kombins j miljuklss kombins md Euo md nd 5 Biln nd btt btt pd bildn ll ll fötgsvtl kn futgsvtl v xtutustd och och gäll gcll ndst Md ndst svtion lgbil fu fån fdn vntull Ki Ki Motos tyckfl Swdn *Gcll AB AB Bänslföbukning bil Bcnslfubukning i A-sgmntt blndd 2012, kcll: köning kuning Voom smt Bilsttistik CO CO 2 -utsläpp: 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och och Rio Rio 5,0 5,0 l/100 km km smt 114 g/km Tstn ä c gjod nligt EU-kucykl EU-köcykl och miljuklss miljöklss Euo 5 5 Biln pd på bildn kn kn v v xtutustd Md Md svtion fu fö vntull tyckfl tyckfl *Gcll *Gäll bil bil i i A-sgmntt 2012, 2012, kcll: käll: Voom Voom Bilsttistik Bilsttistik Ebjudndt gäll gcll tom 30 dn juni ms ll 2013 så ll långt sd lgt ldngt lgt äck cck och kn och j kn kombins j kombins md md nd nd btt btt ll ll fötgsvtl futgsvtl och och gäll gcll ndst ndst lgbil fån fdn Ki Ki Motos Swdn AB AB Bänslföbukning Bcnslfubukning blndd köning kuning smt CO CO 2 -utsläpp: 2 -utslcpp: Picnto 4,2 l/100 km smt 99 g/km och och Rio Rio 5,0 5,0 l/100 km km smt 114 g/km Tstn ä c gjod nligt EU-kucykl EU-köcykl och miljuklss miljöklss Euo 5 5 Biln pd på bildn kn kn v v xtutustd Md Md svtion fu fö vntull tyckfl tyckfl *Gcll *Gäll bil bil i i A-sgmntt 2012, 2012, kcll: käll: Voom Voom Bilsttistik Bilsttistik Välkomnn in och s vå ny Aspn & In utställning! Västgtn 15, Eskilstun Må-to 7-18, F 7-17, Lö wwwikstdts Spingpid

6 Händ und fstivln 24 mj fdg 1000 Fstivlomådt öppn Nybogtn/J A Slnds gt Möt utställ, lyssn på musik, pt HBTQ-fågo, fik, dns, täff gtutist och myckt m I smvknstältt Olik mn Lik möt du psn tnt fö Eskilstun kommun, Polismyndightn i Södmnlnd, Mäldlns Högskol och Lndstingt Sömlnd Öppn föskol Klosts kyk All fmilj, såväl gnbågsfmilj som ll nd fmiljbildning ä hjätligt välkomn till dnn fömiddg dä vi lk, sjung till ytm och öls I fö dgn i gnbågns fäg, bllongfylld öppn föskol Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling Bildspl v Hidi Lunbb Smvknstältt - Olik mn Lik Hu kommunic vi kön Angö: Konst i Sömlnd Skämutställning v fmtklss i Sömlnd Smvknstältt Olik mn Lik Fmtklss i Sömlnd h utifån Ell Lmhgns film Tu och Rtu btt king könsidntitt och dokumntt dtt, pojkt POFF Angö: Film i Sömlnd Föläsning om tt HBTctifis i kommun och lndsting Smvknstältt Olik mn Lik Efnht fån Vådcntln City och Ungdomsmottgningn i Eskilstun Angö: Lndstingt Sömlnd och Eskilstun kommun Föläsning om htbott Smvknstältt Olik mn Lik Jntt Lsson, tidig polis i Polismyndightn Skån, föläs om htbott Htbott innbä n känkning v d dmoktisk vädn som v lgstiftn nss v stö än nd känkning, ftsom du ngips på gund v något som någon to tt du ä, och int något du gö Mn buk tl om tt htbott ä budskpsbott, dt vill säg bott som mn bgå fö tt sänd tt budskp till n hl gupp Budskpt säg t x vi gill int dt ni stå fö, ll hu ni s ut, vilkt kn sätt skäck i hl dn guppn Du kn också ställ fågo och lä dig m om stffskäpningsgln fö htbott Angö: Polismyndig htn i Södmnlnd 1130 Cykl gnbågsundn Stt på fstivlomådt Mlln 1130 och 1430 kn du cykl gnbågsundn md tipsfågo unt vå vck std Stt och mål fån Stdsbyggndsfövltningns tält på fstivlomådt Rgnbågsundn sk i smvkn md Stdsbyggndsfövltningn, Cyklfämjndt och Spingpid Angö: Stdsbyggndsfövltningn Föläsning: HIV i mdin fån 80-tlt till nu Comfot Hotl Fö 30 å sdn kom HIV till Svig och mdin böjd ppot Od som bögpst och HIV-mn intoducds och tt mdin hd invkn på dn föd HIV-politikn stod tidigt klt RFSL h nlyst dt som skvs och skivs Hu h ppotingn bidgit till stigmtisingn v HIV-positiv och iniktningn på HIV-pvntionn? Angö: RFSL 1500 PANETOZ liv Sto Scnn, fstivlomådt Miss int Pntoz som fö åt fick sitt sto gnombott md n v 2012 ås mst spld låt: Dns Pus Angö: Stdsbyggndsfövltningn Wokshop Comfot Hotl Hä sk vi pt studntinflytnd, HBTQ-ktivism och påvknsbt inom univsitt och högskolo Hu fung Svigs fönd HBTQ-studnt och dss loklvdlning? Vill du knsk stt n loklvdlning och vt m om bidgssöknd, ktivittsognisnd och mdlmsvävning? Lä dig m om hu du kn v md och påvk din utbildning och ditt läosät till tt bli m nomkitiskt och HBTQ-inkludnd Angö: SFQ Svigs fönd HBTQ-studnt 1730 Dnspfomnc Smvknstältt Olik mn Lik Två fn sttdns fån Ås Folkhögskol dns fstyl Angö: Dns i Sömlnd Föläsning Comfot Hotl I kölvttnt ft Jons Gdlls succé-si Tok ldig tå utn hndsk så välj vi tt gö n litn spin-off på ämnt Susnn Sussi Hdlund växt upp i Stockholm och kom ut som homosxull 1975 Hon t oss md på n snt 40-åig s ignom Stockholms gy-liv smt AIDS/HIV-hystin u n flts pspktiv Angö: Susnn Sussi Hdlund S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 6 Spingpid 2013

7 HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB du hu mång möjlig Villvt du vt hu mång Vill du vt hu mång möjlig Vill du vt hu mångmöjlig möjlig p viköp h till din bostd? vi h till din bostd? köp vi h till din bostd? köp vi h till din bostd? Kontkt oss så bätt vi m ll gå in på svnskfsts/vihkopn Kontkt oss så bätt vi mgå ll gå på svnskfsts/vihkopn Kontkt oss så vi bätt vi mgå ll insvnskfsts/vihkopn påinsvnskfsts/vihkopn oss så bätt m ll in på Stöst v llt ä kälkn Filmvisning Rgnbågsmäss Pidpk Pd Bunch Bnns kyk Picknick Vi ss på Spingpid! Klosts kyk ä öppn fdg kväll kl md msso v ktivitt Fullständigt pogm hitt du på svnskkykns/skilstun ESKILSTUNABUTIKEN RÅDHUSTORGET 5 A WWWESKILSTUNASVENSKFASTSE T d o M N p Öp g I V S N p fö TT Öp Vi pioit: Ny väg till bn och fmilj doption, suogt och insmintion Tnsfågo md fokus på häls och diskiminingspoblm Vdgsbmötnd äldomsog, våd, skol och sociltjänst Intntionll fågo och sylfågo Hdsltd fågo Välkommn tt pt md Öppn Modt Södmnlnd Du finn oss på Nygtn, utnfö Gpp und fdg och lödg Och i pdn, så klt! Spingpid

8 VAZ t Afik till Spingpid Fö sommns mst omtld duo systn Ccili och Jnny Vz komm till Spingpid på lödgn, dn 25 mj Dt hä vill du b int miss Tjjn, som ävn poduc och skiv låtn, bskiv själv sin musik som dmtisk tiblpop md myckt stämsång Dbut-singln Miss Fost gick kt in på ituns topp 10-list och blv fmöstd till åts sommhit 2012, på SVT:s musikdktion PSL Nä Spingpiddktionn nå Ccili Vz ä systn i full ft md tt jobb fm nytt mtil och n hl dl nnt: J, dt ä full ull, vklign Supkul Vi pln också tt släpp n mix-ep md ny vsion v vå singl i vå, dt händ myckt på n gång! Ccili och Jnny h ött i Kp Vd och uspungt vspgl sig i musikn Vi hämt myckt v vå inspition fån fiknsk och xpimntll musik Dt ä viktigt fö oss tt h tt öppt sinn till olik typ v gn och vi finn dt inspind tt utmn typisk gl inom popmusikn Md sin snst singl h d vunnit mk båd på hmmpln och i övig Euop Systn diskuts livligt på sto miknsk och bittisk blogg och hos tidningn Ell h d spåtts till 2013 ås sto gnombott Själv h d också sto föväntning på 2013 Nä vi vslut 2013 hopps vi kunn säg tt dt blv våt gnombottså båd som tist, låtskiv och poducnt Att vi lyckds gö n fntstisk pltt och tt vi blv signd på hlt ätt bolg! Föbildn ä mång, tjjn ä uppväxt md sto öst och scnpsonlight omking sig Listn ä lång; Tcy Chpmn, Michl Jckson, Fddi Mcuy, Csái Évo och Bob Mly fö tt nämn någ Dt ä tt jält div i tjjn och inspitionn h d till sto dl hämtt fån sin f Ppp ä n sto föbild Dt ä fån honom vi lät oss tt to på dt vi gö, tt hitt möjlight och lösning Hn v n myckt sto och kismtisk pson Tjjn bätt vid tt n sto dl v sommn komm tt gå åt till tt jobb md nytt låtmtil, mn tt fltl splning ä också inbokd Sommn ä ju fstivlns högtid och sk mn b häng på n v ll, så gäll dfinitivt Wy Out Wst, mn Ccili: D h lltid tt b utbud på gymm och intssnt kt, såväl sto som små Fstivln ä också innovtiv och miljötänknd Blnd sommns splning, s Ccili och Jnny myckt fm mot tt kst loss på scnn und Spingpidlödgn: Dt sk bli supspännnd tt komm till Eskilstun och Spingpid, fmfö llt ä vi väldigt nyfikn på publikn och vilkt gnsv våt gig komm tt g I gngäld bjud vi på tt intnsivt och dmtiskt st md myckt dns och tummo Annli Nystöm Händ und fstivln 24 mj fots fdg Pid i Klosts kyk Klosts kyk Kom och väm upp i kvällssoln på pizzn fmfö Klosts kyk infö kvällns utomhusbio Und kvälln bjud vi mtig bgutt, fik och godis i våt cfé Du kn också t md gn picknickkog Mysig sittplts komm tt finns båd inn i kykn och utomhus, bond på väd Ftboys och mjuk filt finns tt lnd i 1930 bjuds n guidd undtu i kykn - n unik möjlight tt ställ fågo, lä sig lit kuios king vå stds känd silhutt och utfosk vå ståtlig kyks olik vinkl och vå Klockn 2000 spl och sjung Elin O, Chnntt Stöm och Stphni El-Hg Klockn 2045 spl och sjung Tow Sjöbg Klockn 2130 spl och sjung Elin O, Chnntt Stöm och Stphni El-Hg Känn kälk, bä fäg och fi Spingpid tillsmmns! Angö: Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng Utomhusbio Pizzn vid Klosts kyk Fö tdj åt bjud vi in till åts nd utomhusbio Hä psnt vi stolt dn flfldigt Oscsblönd stofilmn, musiklns musikl, Ls Misébls Miss int dnn unik upplvls tt md 100-tls nd, und b himml, tillsmmns njut v dnn mklös film md n känslomässig histoi och fntstisk musik visd på Eskilstuns stöst biogfduk i stns stöst slong Md 1800-tlts Fnkik som skådplts hndl Ls Misébls om kossd dömm och olycklig kälk, pssion, off och fösoning Ls Misébls ä filmvsionn fån 2012 som stts v m än 60 miljon människo i 42 länd på 21 spåk Fö gin stå Tom Hoop, som tidig gjot King s Spch I olln s vi stjäno som Hugh Jckmn, Russll Cow och Ann Hthwy Fån 11 å, fi nté Angö: Spingpid i smbt md Svnsk Kykn Eskilstun Fösmling 8 Spingpid 2013

9 Mtin Rolinski bjud på ftfylld show Mtin Rolinski ä väl idg tt nmn d ll flst känn till Tidig dltg i Popsts och Kö-slgt vi n kiä i BWO, Bodis Without Ogns, och nu snst i Mlodifstivln 2013 Mn hu gick dt då? J, tt komm vid till nd chnsn fö tt sdn slås ut v Robin Stjnbg, som ju fktiskt vnn hl klst, dt tyck jg ä ätt b jobbt, ävn om n föstplts int hd vit så tokig tt få Fktum ä tt om jg skull välj n låt, föutom min gn som jg tyck ä bäst, måst dt bli Robin Stjnbgs Dt gå int tt komm ifån tt dt v n iktigt b låt dn fån böjn Allt ftsom tävlingn pågick växt låtn m och m Mot slutt nsåg ävn publikn tt dtt v dn bäst låtn Md ll ätt Robin ä n vädig vinn, hlt klt Mtins fmtädnd i Mlodifstivln ä ju nu int hns föst, långt däifån Hu h dt stt ut tidig och hu h dt gått? J säg dt, hu mång gång ä dt, gntlign? Tillsmmns md BWO bli dt fktiskt fm fmtädndn Vilkn v låtn to du skull h slgit bäst i Euovision Song Contst? Jh, oj, ä dt så mång, utbist Mtin och sktt Dt ä n svå fåg, mn Spontnt to jg nog ändå tt dt ä You Not Alon, fån Mlodifstivln 2009, md BWO En blld md dmtik, svulstight och mystik som hd funkt väldigt b i ESC, to jg! Mtin kom i kontkt md BWO ft sin mdvkn i Popsts och läd känn Alxnd Bd Tillsmmns md Min Schiptjnko bildds lctopopguppn BWO som kom tt topp mång listo, blnd nnt i Ukin och Rysslnd md sin föst singl, Living In A Fntsy Eft dbutsingln 2003 h yttlig 17 singl och smmnlgt sx lbum släppts Dt föst, Pototyp, fån 2005 såld pltin, md m än xmpl I dg lv guppn n tynnd tillvo mn h fotfnd kontkt Vi ä god vänn, mn h ll t fullt upp md gn pojkt Att BWO skull åtuppstå i smm fom ign ä int toligt, i ll fll int inom övskådlig tid Mn, vm vt? Idg ä Mtins solokiä i full ft och föutom tt bsök Eskilstuns Spingpid i vå, ä dt studiobt md föst soloplttn som gäll Utgivning, lit svävnd, ft sommn, mn i dgn komm dn nd singln ut Fö Mtin ä HBT-publikn någonting säskilt: HBT-publikn ä ohöt viktig och togn Dt v fktiskt d som föst upptäckt BWO och Mtin Rolinski gäst Spingpid Foto: Colin Roosmk som h kommit tt bli spcill fö mig som tist Dssutom ä HBT-publikn väldigt kunnig nä dt gäll musik och scnfmtädndn Avslutningsvis mn Mtin Rolinski tt dt sk bli supkul tt komm till Eskilstun och Spingpid dn 25: mj Jg komm tt bjud på n iktigt ftfylld show! Och dt bli båd gml klssisk BWO-låt och min gn solospå! Vi ss! Annli Nystöm Spingpid

10 v NO VÄSTER g g Tu ll g g ns s i b g mn Gy Alv Sm g t o ä n ldg J Th oi 12 d j g Bå tsm ns g Ö T u n g hitt ätt på SÖD 5 Comfot Hot o g g T g lb uk s g Bu n sko g 6 Hotll Bolind 7 Elit stdshot 8 Klosts kyk fösmlingsh ns g p st op B yg g to p tu Ky k n n g s ls M b g K gg nin D o tt y d Zt t Sv sin g öld k D V Tu n g B llm v ss Mo FRÖSLUNDA Ts g Hjä n En n g g g s g g li ig Lin né g B z E l n g ton Lu n m R åd Villg W ll in g g kt lm s m g l b st g ps o st Stu Ru db gs g c ks g L n 1 Pdns stt ng n 2 Pdns Mål T g3 Fstivlomådt 4néRothoffsvilln, g V t Eskilstun tuistbyå Tu n Gil lb g to g s d p l n n lu i g M En Vä g Spingpid 2013 STORP W g s bj Es Do m 10 g n fo s g Fo s b om S Bog Ny Ås sk og B N Ek v lls g S b og Ko n g Ö l ÖL VIN CIDERs dwhisky k VÄSTERMALM Ei Hos oss finns något fö ll u g Fu Mtn lg vi ntuligtvis fån gundng ij g ks B u kn N S Kn oo pg So mm o g g gn tin s ons g Ny p s g 17 E v th o ffs pg 21 dt o Li n Rstung md inspition fån Spnin och Itlin 18 By gg nd llg Kä k g oo ls g g s Gymnstikgtn Eskilstun wwwistontcolossos 16 Nybogtn 1 H S mn g ln d 2 s g R 3 1 d m 15 c h p d å g V Å Loung Stnugnspizz A l ct Itlinsk Rstung MYRTORP JA 11 to äll l Sö B Ristont M o M k 1km Kykogtn llg 4 m Sn K ul ZOO St st t nv OSS PÅ PITCHERS GRANGÄRDET å snotan! l l VI 10% RABATT PÅ v G ng s g 10% RABATT PÅ NOTAN! HöVI g lid 15 b ERBJUDANDET GÄLLER EJ ALKOHOL OCH FÖRFALLER g in ERBJUDANDET GÄLLER g vej ALKOHOL OCH FÖRFALLER n Lå g Vä g B GER TA MED DENNA V ANNONS SÅ äs ä dannons TA MED DENNA SÅ GER gs Ro H dlu St Hö E l nd VÄLKOMNA TILL OSS PÅ PITCHERS Lö vå s VÄLKOMNA TILL v Tl wwwhåpss n m 14 n kg V dm L ng s d G tg n Öppt: Fd-löd (nttklubb ) sönd-månd stängt Lib op Lö 6 Eskilstuns hetste Estung, cocktilb & nttklubb tisdg snt onsdg tosdg snt 10 H ln K An is n Sn b g Bjö ks g g HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB ti k d by SNOPPT s To b hil bo o l gs g g P d

11 g g Jo h S: t l Lill tvä g Ei ks v g-sön g ist qv g W ll J Sö n d b ä g ng hs g l gs un lon ig gs lin Öh Ko og sä n g k Sk g s Lä b v 0 v ns t 030, dg 1 ds TORPg g Löd Rdmchgtn 6A bl Es g gå d tts l k C g h Lo Nu k n du b ställ få wwwo n oss vi nlinp 22 iz zs Vd g 11-2 ty P k in iig ill kd ng i il s G v s g Ut n G P vin t s Chm F t s m l i t k C S o C tn DJ l Ö kv B A nd is wwwlits/sv/skilstun/ywon ln l-j oh gv K Und Fstivln h vi 20% på mt & dyck Sjukhus v nd g Sk o Välkomn, ll ny och gml kund! Sv Lu ps g V H db g lls t dt sv Tlfon KRIEBSENSGATAN 9 ESKILSTUNA du g g s å d s ng In t K v n g ä t d 10 ns d munktll s Eskilstun bo folkhögskol g g s hus tllt N o éu 11 Ungdomns och g 12 Tt Pig Thoildgtn 2 hm fo s 13 utomhusbio fdg kl 2200 n Tu Välkommn till dn lill stungn Ös t md dt sto hjätt m lm spingpid! DER S l 9 skilstun Bowlingcnt H l g nn s gs g å ds v 21 Jö n v äv gs g b D m g L g T ä d g å ds Kö ng ln ing s v g n pm b s g ng Ek ä l m g His in Ku S Dju g id Fistdstogt 1, Eskilstun Tl , wwwkopolis-skilstuns t M m t R ud g dm to Fiskätt Pst Pizz B Bsök vå mysig kog mitt i cntum! Din g g N ot ts b o c h c k n Sl Ny z lls g l C Åg 19 b g s g Tö n o t Ös n b o Ny o g Ny b dh us g Rå Fö d gg 17 F i 9 20 Ym s g Slo tt 22 g n g Ky k Fullständig ättight m t AUlt ct Gillätt Ungg d ko gå 14 g 16 g gs g nb fin n R os To g Flo g im M ng Mu ni g Od n g g G llé g Alf lt Klo st V 19 wwwtingdns bo g nd Ö Stog 39:- Öl Gls vin Cid Bubbl Alkoholfitt Aft wok-tllik Akopolis 90x62_Lyout :07 Sid 1 n Ax St iig måndg-fdg i Äg 13 g Aft Wok 8 20 g ll ' V sb un Tingådn Rstung & B d s g å gs öld Sk F j g g N S tt i on B lstv st B l än i ng Vid g B ld V g d n Vl g dig H ö d g ck t ä d g b RÖKSTA st El on o Mo Sl gn ip n g Idu ng g HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SPRINGPRIDE OCH ESKILSTUNA MARKNADSFÖRING AB B l G g Vi k ORR 23 g gs Od g Spingpid 2013 l v 11

12 Händ und fstivln 1000 Fstivlomådt öppn Nybogtn/J A Slnds gt Möt utställ, lyssn på musik, pt HBTQ-fågo, fik, dns, täff gtutist och myckt m I smvknstältt Olik mn Lik möt du psntnt fö Eskilstun kommun, Polisn, Mäldlns Högskol och Lndstingt Sömlnd Bildspl v Hidi Lunbb Smvknstältt - Olik mn Lik Hu kommunic vi kön Angö: Konst i Sömlnd Skämutställning v fmtklss i Sömlnd Smvknstältt Olik mn Lik Fmtklss i Sömlnd h utifån Ell Lmhgns film Tu och Rtu btt king könsidntitt och dokumntt dtt, pojkt POFF Angö: Film i Sömlnd 1130 Tt Lcimos Smvknstältt Olik mn Lik Kom och möt clownn Sm och Bngtsson D lk md missföståndn som uppstå då vi sätt likhtstckn mlln nom, nomlt och dt som nss v ntuligt Föställningn ä c 15 minut lång Angö: Eskilstun kommun Vfö ngg vi oss i Spingpid? Smvknstältt Olik mn Lik Rpsntnt fån Eskilstun kommun, Lndstingt Sömlnd, Mäldlns Högskol och Polismyndightn i Södmnlnd fö n dilog om viktn v tt bt md HBTQ-fågo, fö tt v n b btiv, fö tt utvckl vksmhtn och bjud svic/ tjänst på lik villko och fö tt få tt smhäll fitt fån diskimining Angö: Eskilstun kommun, Lndstingt Sömlnd, Mäldlns Högskol och Polismyndightn i Södmnlnd Asylfoum Comfot Hotl Smtl md ktivist fån RFSL Nwcom, guppn fö nynländ, sylsöknd och pppslös HBTQ-pson Föläsning om RFSL:s pojkt Hbt-komptns och mpowmnt om HBTQ-psons mötn md svnsk myndight Föläsning v syljuistn Aino Göndhl om vd som bod änds i dn svnsk lgstiftningn och tillämpningn v dnn på sylomådt Angö: RFSL S ktn på mittuppslgt så hitt du ätt till ll vnmng 25 mj lödg Hänt sdn sist Comfot Hotl RFSL och RFSL Ungdom uppdt dig på dt snst åts HBTQ-politisk utvckling Hu gick dt gntlign till nä tvångsstilisingn fösvnn? Vfö ä föäldskpspsumtionn int könsnutl? Vfö få tnskill int don ägg till sin ptn? Vfö inkluds int tnspson i htslgstiftningn? Vilk pioits i hiv-pvntionn? Vd ä dt fö fl på sylpolitikn? Angö: RFSL Lä dig qudns md Mäldlns studntkå Fstivlomådt Vi tänkt så hä: vd kn vi gö som ll kn v md på, dä d flst h smm föutsättning? Jo, tt lä sig dns! Vi g n ntimmslktion md nkl gundstg som vi sdn t md oss till Pidpdn Isbll Gimling och Fdik Hdnstöm ä vå dnsinstuktö och d h lång fnht v pdns, fämst bugg Kom som du ä och skk loss md oss! Angö: Mäldlns Studntkå 1330 Tt Lcimos Smvknstältt Olik mn Lik Kom och möt clownn Sm och Bngtsson D lk md missföståndn som uppstå då vi sätt likhtstckn mlln nom, nomlt och dt som nss v ntuligt Föställningn ä c 15 minut lång Angö: Eskilstun kommun 1400 Spingpid Show Sto Scnn, fstivlomådt Som lltid bjud Spingpid på n fägspknd show som upplddning till pdn Atist som nsmbln fån sommns sto musicl Cbt, hyphjpd duon VAZ, Kistin Kspsn md åts Spingpid-låt Qu At Ht och Mtin Rolinski, (tidig sång i BWO) undhåll Tl v Ulik Wstlund, föbundsodfönd RFSL och åts tl, som hålls v dt ugndisk pt Lwnc Kl och hns mk Jimmy Sswdd 1630 PARAD! Äntlign ä dt åt dgs fö Spingpids ftlängtd pd Kom md, kom ut Vi ä vck och stolt nä vi pd unt stn Klä ut dig, klä upp dig, mn fmfö llt v dig själv och stolt öv vm du ä och vd som gö just dig unik Pdn ställ upp längs md Rdmchgtn dikt ft shown, Eskilstun Gdt gå föst D stå uppställd på Rdmchgtn, utnfö Cityhusts pkingshus Eft Gdt, följ smtlig föning, däft fodon och stn v dnsnd pddltg 12 Spingpid 2013

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen...

Epilepsin behöver inte äta sig in i själen... n 2 2009 ågång 39 utgivn v svnsk pilpsiföbundt Johnn Fossum: Epilpsin bhöv int ät sig in i själn... Epilpsikiugi undutnyttjt Pinc - ocklgnd om pilpsi Skydd intgittn vid stot nfll Ccili flytt - tck v hundn!

Läs mer

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden

ledarskap exempel kompetensutveckling med kurt ove åhs Hälsoinsatser som fungerar Konsten att välja rätt medarbetare sofia brax en hr-chef i tiden D n n a t m a t i d n i n g p o d u c a s a v M d i a V a l u Vå/somma 2010 Hälsoinsats som funga Konstn att välja ätt mdabta sofia bax n h-chf i tidn Goda xmpl Famgångsika & fiska fötag Lönsam komptnsutvckling

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International

Hela denna bilaga är en annons från AR Media International En tidning från om säkrht för förtg och offntlig miljö. Ingår som bilg i Dgns industri oktobr 2011 18 19 oktobr 2011 på Ric Tlk Hotl i Älvsjö SECTECH två dgr om trygght och lönsmht md säkr tknik Sctch

Läs mer

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31

Livet segrar. - f ira påsk. Fontänen torrläggs för sommarfestival LOVISA KOM BILLIGT UNDAN. Max bäst bakom grytorna sidan 31 08. 23 apil 6 maj 2011. del av DektPess YH Hä kan du dela båt med gannen sidan 8 Vad hände e Ullas tädgåd online sidan 30 Vad hände Max bäst bakom gytona sidan 31 Fontänen toläggs fö sommafestival Kampspoten

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aktulla utbildiga jamaj 007 Dataföig Kompts ä tt av Svigs ldad utbildigsbolag fö komptsutvcklig iom I Kus misutbildiga Kofs Itutbildiga Fukostmöt tifiiga Wokshops Nytt å, ya satsiga sid Nya, stö och fäscha

Läs mer

All love is equal. Hela denna programtidning är en annons från Springpride och Eskilstuna Marknadsföring AB. Równe prawa do miłości

All love is equal. Hela denna programtidning är en annons från Springpride och Eskilstuna Marknadsföring AB. Równe prawa do miłości All love is equal Równe prawa do miłości. All kärlek är jämlik Kaikki Rakkaus on tasa-arvoista programtidning 23-25 maj springpride.se springpride g 2 välkommen till springpride 2014 Äntligen har våren

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Kombi Pyssl om din växter! Så bygger du ett vinterväxthus Receptet #2 FEB 20 20 VINN EN IPAD! surfplttor får en ny ägre Mt som värmer Sopp och smörgås för utflykten Elis

Läs mer

Vi släpper inte taget!

Vi släpper inte taget! www.lvngen.com ÄLVÄNGENS VÅRMARKNAD 2014 SÖNDAG 27 APRIL KL 12-16 2 Annonsbi l g för Äl vängens Vårmrk nd Söndg 27 pril k l 1 2-1 6 201 4 Vi släpper inte tget! A ccepter det som sker och släpp tget om

Läs mer

från Lulebygdens Forskarförening,

från Lulebygdens Forskarförening, Lulebygdens Forskrförening MEDLEMSTIDNING - Nr 69, februri 2010 Medlemsmöte med stipendieutdelning Vid medlemsmötet den 13/12 2009, hde ett fyrtiotl medlemmr smlts i IOGT loklen på köpmntorget i Luleå.

Läs mer

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER

SPARA DESSA FÖRESKRIFTER NSTRUKSJONSB VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Nä du använd lktiska maskin ska du alltid vidta gundläggand säkhtsåtgäd, inklusiv följand: Läs alla anvisninga fö användning. FARA! Fö att minska iskn fö lktiska

Läs mer

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL

EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL tidning!kombi Ny EN VINNANDE TIDNING FRÅN KOMBISPEL Solan och Lasss nya trotjänar # JUNI 2013 Lyckliga vinnar Björn och Susann tog hm storvinstrna sicilin på nytt sätt Hyr hus och upptäck Mdlhavts pärla

Läs mer

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare

Anneli öppnade för en ny produkt. Ökat intresse för internettjänster bland småföretagare tidni f d sm vill fk di ftaga Nr 61 28 Annli öppnad f ny prukt Ökat ints f intnjänst b småftagar Skäm brt dina ku - sälj r! Wbbsh d SPCS-ppli G dina ku svic. Dygnt runt! I Nätbutik iår f funktin bl a Md

Läs mer

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT:

EXTRA EXTRA TIDNINGEN MED GLADA NYHETER DRÖMPROJEKTSPECIAL. Sveriges folkhälsominister Maria Larsson om TilliT: n å jpn f jub md v på ä bu v of --- b djup å f on nbb pgång ho ndhä p og å xdm om vn hjäd d vägbn gång hä fm- o f pänng vng bun d ynj n gb hö mnöjd ymdmå hnd ogn vjod y gfyg bb v ä fy på n pv p n fod få

Läs mer

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT

Innehåll. Om gasfjädrar 1. Modeller (1 dan = 1 kgf = 2.25 lbf) Cylinder. Initialkraft dan. diameter mm < 250 < 500 250 < F INIT < 750 500 < F INIT DO NOT OPEN - HIGH PREURE. FIING PREURE MAX 150 BAR. PROTECT AGAINT DAMAGE. TRÖMHOMEN AB, Box 216, E-573 23 T rnås, wdn T l. +46 140 571 00, T lx +46 140 571 99 DO NOT OPEN FIING PRE PROTECT AGA TRÖMHOMEN

Läs mer

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke

Begagnat - ett vinnande koncept för hela branschen. Nordisk. Pia vet hur man bygger sitt personliga varumärke Norisk Nr 5 2013 oric cr rcyclig Pi vt hur m byggr sitt prsolig vrumärk Bggt - tt vi kocpt för hl brsch Kommur positiv till SBR Här blir skrotbilr till y råvr Åls hr årts bäst TV-rklm Svrigs Bilåtrvirs

Läs mer

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11)

Aktiverade deltagare (Projektledning och managem ent (1FH009) VT11) 4/16/12 Pojektledig och mgemet (1FH009) VT11 Ekätesultt Ekät: Sttus: Kusutvädeig öppe Dtum: 2012-04-16 21:39:31 Gupp: Besvd v: 16(22) (72%) Aktivede deltge (Pojektledig och mgem et (1FH009) VT11) 1. Hu

Läs mer

NORRTEUE TIDNING 2J NOVEMBER 2012 Skolan är en knepig fråga Funderar lite liver skolsituationen i kommunen, en knepig grej tyckerjag. Jag tycker det är jätteroligt att Norrtälje har klättrat 28 platser

Läs mer

Vann resa till fruktfarm i Ecuador

Vann resa till fruktfarm i Ecuador PIL 2015 TM hus & hem TOSLND BJÖLND SÄV ÖCKÖ KOMMUN VCK 18 ONSDG 29 PIL 2015 ÅG 23 UPPLG 18.500 TIDNINGN.S SIDON 9-37 Mål och utfall i Öckerö kommun Vid senaste kommunfullmäktige i Öckerö kommun tittade

Läs mer

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk.

Rikard Bender. Bakom rubrikerna. Badhuset. Fåfängan. Utflyktsmål NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD. NYKJuni 2014 www.nyk. NYKÖPING, ATT LEVA OCH BO I MÖJLIGHETERNAS STAD NYKJuni 2014 www.nyk.nu Badhuset Klart senhösten 2015 sid 10-11 Fåfängan Kultur- och trädgårdscafé sid 14-15 Bakom rubrikerna Rikard Bender sid 6-8 Utflyktsmål

Läs mer

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR.

-4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. N:r 11. ÄRG. 32. 5 JUNI 1927. PREN.-PRIS 2: 25. n, '== ~ F; i= ;,;x If )f II -----.fl 11 --"""II :II :.m.-.j'5ton51.idningen zsin~'!lind' ;/, '~.. l ~TC P.:;l -4~. ORGAIiTÖRjYLr;JKA.~510NElH KlNR. ( 7

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

Aktuella utbildningar

Aktuella utbildningar Aulla ubildninga Jun dc 006 850 Vi ha ubilda fl än I-ai Daaföningn Kompns ä av Svigs ldand ubildningsbolag fö ompnsuvcling inom I 50 Vi ha ubilda fl än Vsamhsai 1900 Vi ha ubilda fl än Pojlda Vi ha ubilda

Läs mer

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av

Läs mer

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG:

Rekrytera. 15 år av snabb 10 000:- JOBBAKUTENS SMARTA TIPS FÖR BÄTTRE REKRYTERING STEFAN THORSTENSSON 8& TOM SJÖTUN GER DIG: Rekryter En tidning om rbetsfrågor och rekrytering från Jobbkuten Väst AB #1 2011 Jobbkuten 15 år v snbb rekrytering! 10 000:- ATT TJÄNA TIPSA OM EN ARBETSSÖKANDE VÄN sid. 7 JOBBAKUTENS STEFAN THORSTENSSON

Läs mer

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR

O.T. ommer våren! Handla gör mig handlingsförlamad 4FÖR 99 KR 5FÖR 99 KR d Juni 2013 OXELÖSUNDSTIDNINGEN O.T Fransk förmögenhet bakom Järnverket Hur kom det sig att det byggdes ett järnverk i Oxelösund på 1910-talet? Läs om blev platsen för en järnindustri tack vare en förmögen

Läs mer

onsdag 15 oktober 2014

onsdag 15 oktober 2014 vecka 42 BODEN APD8.ME GRATISTIDNING COM onsdag 15 oktober 2014 Gratis till alla hushåll och företag i Boden Årgång 5 www.gratistidning.com annons@gratistidning.com tipsa@gratistidning.com Varje vecka!

Läs mer

Nummer 28 vecka 19 onsdag 7-13 maj 2014. Porträttet Jag hoppas på en betydelsefull roll

Nummer 28 vecka 19 onsdag 7-13 maj 2014. Porträttet Jag hoppas på en betydelsefull roll Dags att fixa studentfesten Nummer vecka onsdag - maj 0 Med mindre än en månad kvar är det hög tid att fixa det sista inför studenten Hallå har listat alternativen i djungeln av förberedelser Sidan Sport

Läs mer

Erikslund. Maria Montazami, Shopping Center i Västerås. Tävla & vinn 2 000 kr! fixa festen med. född i Västerås och aktuell med sin nya bok

Erikslund. Maria Montazami, Shopping Center i Västerås. Tävla & vinn 2 000 kr! fixa festen med. född i Västerås och aktuell med sin nya bok Erikslund Shopping Center i Västerås Tävla & vinn 2 000 kr! VÄLKOMMEN PÅ DEN STORA INVIGNINGEN 22 september Smarriga recept sid 12 fixa festen med Maria Montazami, född i Västerås och aktuell med sin nya

Läs mer

Svan käl la våt mark spark

Svan käl la våt mark spark Svan käl la våt mark spark Bevarande av biologisk mångfald Återställande av landskapsbild Främjande av friluftslivet Rening av dagvatten Bio lo gisk mångfald inom sta dens gränser Be grep pet våtmarkspark

Läs mer

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer