HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HANDLINGSPLAN. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen:"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN För att arbeta med strategierna behövs en handlingsplan med olika insatser. Svenska Kyrkans Unga har en del kampanjer som sker varje år och sedan en verksamhetsinriktning från Stora årsmötet. Dessa insatser kan ni läsa om här i handlingsplanen. De olika delarna av organisationer har olika roller i dessa insatser som alla följer samma mall med fyra olika steg, den här mallen kan vara bra att utgå ifrån i planering av marknadsföring, utifrån vilka förutsättningar som finns på distriktet eller i lokalavdelningen. Till den här mallen kan det också vara bra att göra en tidsplan för att planera in när på året ni ska göra vad. Här nedan förklaras de olika stegen i mallen: (vart är vi varför?) Här beskrivs vad som ska marknadsföras, varför det ska göras och vilket budskap vi vill förmedla. Ex. Svenska Kyrkans Unga ska ha ett friluftsläger, vi vill att fler unga ska få upptäcka guds skapelse. (vart ska vi? Så här skulle det kunna vara/bli) Målet det är delvis som ovan varför vi gör det, men här kan man också bestämma hur många deltagare man vill ha på ett arrangemang eller en känsla man vill ha förmedlad. Ex.Vi vill ha 25 deltagare på friluftsläger, vi hoppas att de senare kommer att känna ett engagemang för friluftsliv så att vi kan mer sådan verksamhet i vår lokalavdelning så att fler unga får upptäcka Guds skapelse. Steg 3. Målgrupp (vilka riktar vi oss till) Definiera målgrupper, vilka vänder och riktar vi oss till med den här marknadsföringsinsatsen. Ex: Den primära målgruppen är Svenska Kyrkans Unga medlemmar i åldern år som är intresserade av friluftsliv. Den sekundära målgruppen: Dessa ungdomars ledare, de är inte målgruppen för arrangemanget men de är ändå viktiga i att föra informationen vidare till den primära målgruppen. Steg. 4. Genomförande (Hur gör vi, verktyg, material osv) Vad behöver göras för att uppnå målet och vad behövs göra för att nå målgruppen. Ex. - Vi ska skicka sms till alla på Medlemssidorna som anmält sig till en friluftsaktivitet de senaste året och berätta om vårt läger. - Vi ska göra en annons på vår hemsida med länk till anmälan på Medlemssidorna. - I nästa församlingsutskick ska vi ha information om lägret.

2 GEMENSAMMA INSATSER FÖR ALLA DELAR AV SVENSKA KYRKANS UNGA Alla verktyg och material som omnämns finns det mer information om i lokalavdelningspärm och distriktspärm. SKAPA EN POSITIV BILD AV SVENSKA KYRKANS UNGA GENTEMOT SVENSKA KYRKAN Svenska Kyrkans Unga behöver stärka sig gentemot Svenska kyrkan. Verksamhetens arbete måste tydliggöras så att Svenska kyrkan ser vad vi gör och blir mer villiga att stödja vår verksamhet och engagera barn och unga i Svenska Kyrkans Unga. Målet är en högre positiv kännedom om Svenska Kyrkans Unga, vilket i sin tur leder till att fler vill ha sitt barn och ungdomsarbete knutit till Svenska Kyrkans Unga. Steg 3. Målgrupp Församlingar som har barn och ungdomsverksamhet. Steg. 4. Genomförande distriktet Det finns många olika sätt att arbeta för att skapa en positiv bild av Svenska Kyrkans Unga gentemot Svenska kyrkan. Varje distrikt kan själva skapa en handlingsplan för detta utifrån sina förutsättningar. Här finns några verktyg som distrikten och förbundet har. - Församlingsutskicket På G, 4 gånger/år. Det skickas till alla Svenska kyrkans 1800 församlingar. - Verksamhet som läger och riksmöten. - Kollektkampanj, affischer, kollektcirk, annonser i Kyrkans tidning. - Information på Svenska kyrkans utbildningar - En hel del medlemsutbildning - Startpaket, Distriktspärm och lokalavdelningspärm Steg. 4. Genomförande, lokalavdelningen Det finns många olika sätt att arbeta för att skapa en positiv bild av Svenska Kyrkans Unga gentemot Svenska kyrkan. Lokalavdelningen kan göra en egen handlingsplan hur er lokalavdelning under året vill berätta i församlingen, för anställda och förtroendevalda om Svenska Kyrkans Unga. Gör en utställning om er verksamhet i församlingen. Här finns några tips verktyg och material. - Lilla gröna, informationsfolder om Svenska Kyrkans Unga, Troligt vår medlemstidning. - Information i församlingsbladet. - Kollektkampanj (läs mer under kollektkampanj) - En hel del medlemsutbildning, - I lokalavdelningspärmen finns mycket fakta om Svenska Kyrkans Unga, använd den fakta för att berätta om oss för förtroendevalda och anställda - Berätta om stödmedlemskapet (se LA-pärm under flik: Att bli och vara medlem) ATT SYNAS MER I MEDIA PUBLIC RELATIONS Massmedia har stor makt och de hjälper människor att bilda en uppfattning om vad vår organisation är. Därför är det viktigt att finnas och synas i media. Att öka vår synlighet i media, Svenska Kyrkans Unga ska synas lokalt i samband med arrangemang. Detta för att skapa en positiv bild av Svenska Kyrkans Unga gentemot vår marknad och öka intresset för vår organisation. Steg 3. Målgrupp Lokalmedia för att i sin tur nå ut till dess mottagare.

3 Steg. 4. Genomförande - Skapa personliga kontakter med media, Kyrkans tidning (stifts sida), de lokala tidningarna kring distriktet. Lokalradio och lokala tv-stationer. - Skapa rutiner runt att skicka pressmeddelanden i samband med arrangemang eller andra speciella händelser under året. - Samla intressanta uppslag för artiklar. Ring tidningar och säg att ni har något som passar deras tidning. Det kan vara en te x, medlem som gjort något intressant, varit på en resa, vunnit SM i innebandy. Manifesterat för till exempel rättvis handel. - Använd gärna pressmeddelandemallen som ligger på

4 KAMPANJERNA KOLLEKTKAMPANJ Kollektkampanjen är reklam för de tre rikskollekter vi har i Svenska Kyrkans Unga (Jungfru Maria bebådelsedag, 4:e sön i påsktiden och tredje advent), Kampanjen är ett bra tillfälle att marknadsföra oss inom Svenska kyrkan. I kampanjen försöker vi på olika sätt berätta vilka vi är och vad vi står för. Steg 3. Målgrupp Svenska kyrkans församlingar och även våra lokalavdelningar får kampanjmaterial att hänga upp i sin lokalavdelning. Steg 4. Genomförande för distriktet: Inför varje kollekt skickas affischer i två format A2, A4, kollektcirkulär, till alla lokalavdelningar och alla församlingar i Svenska kyrkan. - Informera i era nyhetsbrev om rikskollekterna, så att lokalavdelningarna kommer ihåg att berätta om vad Svenska Kyrkans Unga är för sin församling. - I samband med kollekten 3:e advent uppmanas alla i Svenska Kyrkans Unga att manifestera för rättvis handel. Engagera gärna distriktet i det. Te x kan ni ordna en manifestation tillsammans med en lokalavdelning i domkyrkoförsamlingen. - En fjärde kollektaffisch finns framtagen i kampanjen, den kan distrikten använda för sin egen kollekt. Beställ original till den gärna från förbundet i god tid innan er kollekt Steg 4. Genomförande för lokalavdelningen: Inför varje kollekt skickas affischer i två format A2, A4, kollektcirkulär, till alla lokalavdelningar och alla församlingar i Svenska kyrkan. - Sätt upp kollektaffischerna i ert församlingshem, eller utanför kyrkan. - Medverka gärna på något sätt kring gudstjänsten i samband med kollekterna. Då har ni chansen att berätta för alla andra vad Svenska Kyrkans Unga är och gör. - inför kollekten den 3:e advent, anordna en manifestation för rättvis handel. Mer information om material finns på MEDLEMSREKRYTERINGSKAMPANJEN Medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga gäller per kalenderår. Men många barn och ungdomar hittar in i verksamheten på hösten i samband med nytt läsår eftersom det är naturligt att verksamheten följer skolans cykler. Därför har vi förlagt en rekryteringskampanj till hösten, från mitten på augusti till början av oktober. Vi vill att fler barn och ungdomar upptäcker Svenska Kyrkans Unga. Vi vill bli fler lokalavdelningar och fler medlemmar. Främst riktar sig Svenska Kyrkans Unga till aktiva i Svenska kyrkan mellan 0-30 år. Men självklart är alla som ställer sig bakom vårt syfte och vår idé välkomna som medlemmar. Steg 4. Genomförande Lokalavdelningarna kan beställa material för rekrytering; Presentationshäftet den lilla gröna, rekryteringsvykort och medlemstidningen Troligt. I Materiallagret går det också att beställa brevpapper, block och vykort för att använda till olika utskick. Förbundskansliet försöker på olika sätt hjälpa lokalavdelningarna med olika verktyg för att underlätta registreringen av medlemmar; information, utbildningar och blanketter. Vår gemensamma grafiska profil ger ett helhetsintryck av den information som skickas till medlemmen, oavsett om den kommer från lokalavdelningen, distriktet eller förbundet. I lokalavdelningspärmen finns mycket information om att bli medlem som te x 10 skäl till medlemskap. (se LA-pärm under flik: Att bli och vara medlem)

5 MEDLEMSKAPSFÖRNYELSEKAMPANJEN Alla medlemmar vet inte om att man varje år måste bli medlem i Svenska Kyrkans Unga. Ibland glöms det också bort. Svenska Kyrkans Unga kallar det förnya medlemskapet. Lättast gör man det på Medlemssidorna. Medlemskapet i Svenska Kyrkans Unga gäller per kalenderår. Därför driver vi den här kampanjen under december, januari och februari där vi på olika sätt påminner om att den som vill fortsätta att vara medlem i Svenska Kyrkans Unga behöver förnya sitt medlemskap. Anledningen till att vi vill att så många som möjligt förnyar sitt medlemskap i början av året är att medlemmarna ska få den information som går ut genom t ex medlemstidningen Troligt. Alla som varit medlemmar i Svenska Kyrkans Unga under föregående år. Steg 4. Genomförande distrikten Alla medlemmar får en påminnelse om förnyat medlemskap genom en talong i Troligt. De medlemmar som har angett en mejl-adress på Medlemssidorna får också ett mejl. I januari stämmer vi av hur många som har förnyat sig. De som inte har gjort det kommer att få ytterligare en påminnelse. Förbundskansliet trycker upp kort med namn och adress till dem som inte har förnyat sig. Dessa kort skickas sedan i bunt till lokalavdelningen som kan välja att dela eller skicka ut korten. - Informera om förnyelse av medlemskapet i era nyhetsbrev och utskick. - Påminn på arrangemang som läger och årsmöten när alla deltagare är samlade. - Använd banners och annonser som tillhandahålls av förbundet. Steg 4. Genomförande lokalavdelningen Alla medlemmar får en påminnelse om förnyat medlemskap genom en talong i Troligt. De medlemmar som har angett en mejl-adress på Medlemssidorna får också ett mejl. I januari stämmer vi av hur många som har förnyat sig. De som inte har gjort det kommer att få ytterligare en påminnelse. Förbundskansliet trycker upp kort med namn och adress till dem som inte har förnyat sig. Dessa kort skickas sedan i bunt till lokalavdelningen som kan välja att dela eller skicka ut korten. - Påminn alla i lokalavdelningen när det är dags att förnya. Alla ledare behöver få veta detta. - På julavslutningen - I informationsbrev hem till föräldrar. MEDLEMSRAPPORTERINGSKAMPANJEN Medlemsrapporteringen är ett sätt att summera vad som har hänt i Svenska Kyrkans Unga under året. Kampanjen pågår från slutet av oktober till sista februari. Medlemsrapporteringen är också en förutsättning för att förbundet ska kunna söka statsbidrag. En aktiv lokalavdelning får bidrag från Svenska Kyrkans Unga och har också möjlighet att skicka ombud till Stora årsmötet. Målet är att alla verksamma lokalavdelningar ska göra en medlemsrapportering. Alla lokalavdelningar. Steg 4. Genomförande distrikten Alla medlemmar registreras på Medlemssidorna. Den som är registeransvarig i lokalavdelningen är ansvarig för att övriga uppgifter stämmer. För att en lokalavdelning ska räknas som aktiv ska det finnas en registeransvarig, två kontaktpersoner och verksamhet registrerad. Om detta görs löpande under året blir inte själva medlemsrapporteringen ett stort jobb utan mest en avstämning av vad som hänt under året. - Använd era vanliga informationskanaler att påminna i. - I alla samtal med lokalavdelningar påminn om kriterierna för att vara en aktiv lokalavdelning.

6 Steg 4. Genomförande lokalavdelningen Alla medlemmar registreras på Medlemssidorna. Den som är registeransvarig i lokalavdelningen är ansvarig för att övriga uppgifter stämmer. För att en lokalavdelning ska räknas som aktiv ska det finnas en registeransvarig, två kontaktpersoner och verksamhet registrerad. Om detta görs löpande under året blir inte själva medlemsrapporteringen ett stort jobb utan mest en avstämning av vad som hänt under året. - Skicka ett mejl till alla eller ordna ett möte för alla i församlingen som jobbar med Svenska Kyrkans Unga, samla styrelse, kontaktpersoner, registeransvarig, ledare och ideella ledare. Informera om kriterierna för att ni ska vara en aktiv lokalavdelning. Hjälps åt så går det lätt. INTRODUKTIONSKAMPANJEN I början av året när lokalavdelningarna har sitt årsmöte väljs nya personer till olika uppdrag. Då är det läge att koppla rätt person till rätt funktion på Medlemssidorna. Målet är att få fler lokalavdelningar att tidigt under året tala om vilka som har respektive uppdrag i lokalavdelningen för att rätt personer ska få rätt information och hjälp. Kampanjen vänder sig till alla lokalavdelningar. Steg 4. Genomförande lokalavdelningen På medlemmarnas sida, håll utkik på Medlemssidorna om det är någon utbildning i närheten av er lokalavdelning eller ring ert distrikt och efterfråga. Kolla över checklistan och kolla så att alla uppgifter är som de ska på Medlemssidorna. Manual- & lathund för registeransvariga, finns i lokalavdelningspärmen. Steg 4. Genomförande distrikten Anordna På medlemmarnas sida i ert distrikt. Annonsera i era informationskanaler samt ring gärna och bjud in lokalavdelningar. Ett samtal är alltid bra om man ska berätta om något nytt som lokalavdelningen inte känner till. Manual- & lathund för registeransvariga, finns i distriktspärmen. ÖVRIGT Som det står ovan så har vi olika verktyg, Medlemssidorna och alla uppgifter där. Den grafiska profilen är ett viktigt verktyg att använda den ska alla ha fått i lokalavdelningspärm och distriktspärm. På Svenska Kyrkans Ungas sajt, kan ni hämta ner olika saker som kan hjälpa er att genomföra handlingsplanen. - Mall för att göra egen handlingsplan. - Pressmeddelandemall - Banners till de olika kampanjerna - Annonser för era nyhetsbrev - Wordmallar för att göra egna foldrar

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS MARKNADSFÖRINGSPLAN INLEDNING Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har fått i uppdrag från Stora årsmötet att formulera en marknadsföringsplan för organisationen som tillgodoser

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA. 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga. STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 75170 Uppsala tfn: 018-640 640 fax: 018-640 655 www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Spännande att ni vill starta lokalavdelning

Läs mer

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1

PROPOSITIONER EKO K NOMIHÄFTE 1 PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1 PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För

Läs mer

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar

HANDBOK. för ungdomsansvariga i FN-föreningar HANDBOK för ungdomsansvariga i FN-föreningar Svenska FN-förbundet Box 151 15 104 65 Stockholm Tel: 08-462 25 40 Fax: 08-641 88 76 E-post: info@fn.se webb: www.fn.se Svenska FN-förbundet, september 2011

Läs mer

MOTIONER & MOTIONSSVAR

MOTIONER & MOTIONSSVAR MOTIONER & MOTIONSSVAR 1 2 INNEHÅLL 4 Frihet i våra böner motion nr: 1 5 Svar till motion 1 6 Mer rättvisemärkt motion nr: 2 7 Svar till motion 2 8 Alla ska bli ett ett ekumeniskt riksmöte motion nr: 3

Läs mer

Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på din arbetsplats. - guide för dig med fackligt uppdrag. Att synas.

Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på din arbetsplats. - guide för dig med fackligt uppdrag. Att synas. Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på din arbetsplats - guide för dig med fackligt uppdrag Att synas på arbetsplatsen Välkomstpaketet till nyanställda: foto: Sören Andersson Broschyr om förbundet

Läs mer

ATT SYNAS PÅ ARBETSPLATSEN. Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på. din arbetsplats - guide för dig med fackligt uppdrag

ATT SYNAS PÅ ARBETSPLATSEN. Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på. din arbetsplats - guide för dig med fackligt uppdrag ATT SYNAS PÅ ARBETSPLATSEN Tips och råd hur du synliggör Försvarsförbundet på din arbetsplats - guide för dig med fackligt uppdrag foto: Thinkstock Om att synas Hur gör du för att ta kontakt med nyanställda

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till bygga en kyrka där

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN

SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN SVENSKA KYRKANS UNGAS STRATEGISKA KOMMUNIKATIONSPLAN Gällande 2017 2018 INNEHÅLL Bakgrund Metod och användningsområde Upplägg Begrepp Sammanfattning Kanalbeskrivning Innan ny kanal introduceras Innan arrangemang/projekt

Läs mer

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST

Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST Dina tre viktigaste uppdrag 2012 Som förtroendevald i fackförbundet ST ST, 2012. Tryck: Realtryck, februari 2012. Upplaga: 10 800 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Webbplats: www.st.org. Ange

Läs mer

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning

Växa. ansvar. i tro och. Styrelsearbete i lokalavdelning Växa i tro och ansvar Styrelsearbete i lokalavdelning Förord Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och ungdomar i Svenska Kyrkan Så börjar Svenska Kyrkans Ungas syftesparagraf. Demokrati

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet

Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Norden gör från hösten 2014-2017 med sikte på 100-årsjubileum 2019 Förändrings- och förnyelsearbete - Föreningen Norden genomför omfattande förändringar i organsation och verksamhet Demografiska utmaningar

Läs mer

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör

Kollegiala hälsningar Marita Brodin Kyrkovalets informatör göra utskick riktade till den här viktiga gruppen. Låt oss göra det, låt oss bygga den här kontaktvägen! Exakt hur man gör den här registreringen kommer anvisningar om i ett utskick riktat till ansvarig

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA SVENSKA KYRKANS UNGA 751 70 Uppsala tel: 018-640 640 unga@svenskakyrkan.se www.svenskakyrkansunga.se STARTA LOKALAVDELNING HEJSAN! Vad kul att ni vill starta

Läs mer

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA!

ALLT DU BEHÖVER VETA FÖR ATT ARRANGERA EN DISTRIKTSSTÄMMA! ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

BUDSKAPET OCH INNEHÅLLET

BUDSKAPET OCH INNEHÅLLET KALLA TILL ÅRSMÖTE Alla medlemmar ska kallas till lokalavdelningens årsmöte. Det är viktigt att det görs så att ingen medlem i efterhand kan säga att de inte har sett kallelsen. BUDSKAPET OCH INNEHÅLLET

Läs mer

Internationell grupp

Internationell grupp Hela världen i Uppsala stift Foto: Kristina Strand Larsson Internationell grupp Vem har ansvar för församlingens internationella arbete? En enda kropp liksom kroppen är en och har många delar och alla

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se

Sellport.se. Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se Sellport.se Sellport.se PORTALEN FÖR SÄLJVERKTYG OCH SÄLJUTBILDNING. Sellport.se skapar en samlingsplats på nätet som underlättar för försäljningschefer och säljare att hitta bland de bästa säljverktygen

Läs mer

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.

Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult. Vad är marknadsföring? En föreläsning i samband med naturpassets konferens 2010 av: Andreas Davidsson www.adreklamkonsult.se 070-425 47 94 andreas@adreklamkonsult.se Vad är marknadsföring? För många är

Läs mer

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR

KAMPANJMANUALEN 9. ATT AKTIVERA OCH ENGAGERA MEDLEMMAR KAMPANJMANUALEN ARBETSDOKUMENT 1. KAMPANJENS SYFTE OCH MÅL 2. KAMPANJENS HUVUDBUDSKAP 3. TAKTIK INFÖR KAMPANJEN 4. KAMPANJENS TÄVLINGAR 5. KAMPANJAKTIVITETER 6. 25 EXTRA KAMPANJAKTIVITETER 7. TRE UPPFÖLJNINGSAKTIVITETER

Läs mer

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan

Det här gör vi 2015. Bilaga till kommunikationsplan Det här gör vi 2015 Bilaga till kommunikationsplan Det här är en bilaga till Civilförsvarsförbundets kommunikationsplan och anger aktiviteter som är planerade för 2015. Häftet innehåller tre delar: En

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

Nummer 7 (sept) 2013

Nummer 7 (sept) 2013 Nummer 7 (sept) 2013 Medlemsbevis istället för medlemskort När avierna för medlemsavgiften skickas ut med Reumatikervärlden nr 6 kommer vi inte längre att ha med ett tryckt medlemskort. Vi vill att medlemmarna

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2015 KAMPANJMANUAL 2015 2 KAMPANJMANUAL 2015 3 INNEHÅLL KOMMUNIKATION SOM RÄDDAR LIV Sid 3-6 Sid 7-10 Sid 11 Sid 12-14 Sid 15-16 Sid 17 Sid 18 Om kampanjen Aktiviteter Budskap

Läs mer

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare

Innehåll. Syfte med Flickbandyns Dag. Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och damspelare Innehåll Syfte med Flickbandyns Dag Syfte med manualen Portalen Licensierade flick- och dam Planering inför arrangemanget Genomförande av arrangemanget Marknadsföring Arbetet efter arrangemanget Projektledare

Läs mer

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN?

7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? 7. HUR FUNGERAR DEMOKRATIN? MEDLEM Allt startar med medlemmen i föreningen. FÖRENING Medlemmen påverkar föreningen på årsmötet i februari. DISTRIKT Medlemmen tillsammans med föreningen påverkar distriktet

Läs mer

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009!

KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! KOLLEKTMATERIAL TEMA: BARN HAR RÄTT! FN:S BARNKONVENTION FYLLER 20 ÅR 1989-2009! RIKSKOLLEKT SVENSKA KYRKANS UNGA JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG 22 MARS 2009 KOLLEKTMATERIAL 2009 JUNGFRU MARIE BEBÅDELSEDAG

Läs mer

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation

Rätt budskap till rätt målgrupp. Att nå ut med sin kommunikation Rätt budskap till rätt målgrupp Att nå ut med sin kommunikation Kommunikation är ett medel för att nå resultat Steg 1: Planera Kommunikation är inget fast och statiskt, utan en process som hela tiden utvecklas

Läs mer

GLOBALA ARBETSGRUPPEN

GLOBALA ARBETSGRUPPEN GLOBALA ARBETSGRUPPEN Globala arbetsgruppen jobbar med fred, klimat och miljö och globala rättvisefrågor. Vi vill inspirera medlemmar i Svenska Kyrkans Unga och andra att engagera sig för en mer rättvis

Läs mer

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015

Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Resultatet från gruppövning på träffen för förtroendevalda på Nytorp 27 augusti 2015 Frågor för framtagande av ny medlemsutvecklingsstrategi: A. MEDLEMMAR I LRF Vad gör en medlem nöjd? - Medlemsrabatter

Läs mer

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling.

PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012. Se bifogad handling. PROPOSITION 2013:1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Se bifogad handling. Distriktsstyrelsen föreslår Distriktsårsmötet att: fastställa verksamhetsberättelsen 2012 PROPOSITION 2013:2 Preliminär verksamhetsplan

Läs mer

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april

Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Så gör man en Klädbytardag på Miljövänliga Dagen 9 april Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 9 april som också är Miljövänliga Dagen. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar

Läs mer

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1.

välja till justerare vid årsmötet. välja till rösträknare. Röstlängden med namnen på alla medlemmar som får rösta finns med som bilaga 1. ÅRSMÖTESPROTOKOLL För Svenska Kyrkans Unga Datum, år och plats: MÖTETS ÖPPNANDE öppnade mötet. MÖTETS BEHÖRIGA UTLYSANDE Kallelsen till årsmötet fanns tillgänglig den årsmötet var behörigt utlyst. VAL

Läs mer

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats

rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats rekryteringslådan Inspiration och verktyg till dig som ska ut på en mötesplats Vad är det här för låda? -Jo, det är meningen att du som skall i väg på en mötesplats ska hitta det du behöver för att kunna

Läs mer

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN

VETA FÖR ATT ARRANGERA EN ALLT DU BEHÖVER! VETA FÖR ATT ARRANGERA EN? DISTRIKTSSTÄMMA! Några viktiga datum! 30 april sista datum att medlemsrapportera via registret. 30 april sista dag enligt stadgarna att ha distriktets stämma.

Läs mer

Hur bildar jag en lokalgrupp?

Hur bildar jag en lokalgrupp? Hur bildar jag en lokalgrupp? Innehåll Vilka är vi? Så här gör du för att starta en lokalgrupp Hur går det första mötet till? Det lokala årsmötet Vad kan vi som lokalgrupp göra? Hur finansierar vi verksamheten?

Läs mer

Guide till uppstart av ny SBU-grupp

Guide till uppstart av ny SBU-grupp Guide till uppstart av ny SBU-grupp Välkommen som ledare i SBU! Här följer en guide för dig som är ny ledare inom SBU. Här beskrivs saker du måste känna till på ett kortfattat sätt. På flera ställen hänvisas

Läs mer

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

Insamlingsguide. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen Insamlingsguide Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen TÄNK OM DIABETES KUNDE BOTAS Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi en framtid

Läs mer

Nya hemsidor för distrikt och föreningar tillgängliga den 15 mars

Nya hemsidor för distrikt och föreningar tillgängliga den 15 mars Nyhetsbrev från Reumatikerförbundet nr 1 2018 Välkommen! Välkomna tillbaka till årets första nyhetsbrev. Vi ser fram emot en innehållsrik vår med bland annat sjösättning av den nya grafiska profilen och

Läs mer

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna

Att bilda opinion och påverka lokalt. Workshop Latinamerikagrupperna Att bilda opinion och påverka lokalt Workshop Latinamerikagrupperna 1 Upplägg Förberedelser för påverkansarbete Aktiviteter för att synas och att påverka Syfte: Bidra till att lägga grund och höja kunskap

Läs mer

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7

Innehåll. Material Valberedningsguide Uppdaterad: 2015-01- 27 Sida 2 av 7 Sida 2 av 7 Innehåll Information till valberedningen... 3 Inför årsmötet... 4 Att sätta ihop kravprofiler... 4 Saker att ta ställning till... 5 Att hålla informationsmöte... 5 Att förbereda en intervju...

Läs mer

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen

INSAMLINGSGUIDE. Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen INSAMLINGSGUIDE Tips för dig som vill samla in pengar till förmån för diabetesforskningen 13 Du som läser denna insamlingsguide hoppas troligen på samma sak som vi - en framtid där diabetes kan botas och

Läs mer

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06

HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL. Augusti 2015. Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 HANDLEDNING FÖR GENOMFÖRANDET AV KLASSHANDBOLL Augusti 2015 Handledning klasshandboll 2015.indd 1 2015-08-19 08:06:06 Handledning klasshandboll 2015.indd 2 2015-08-19 08:06:06 Förord Att arrangera handboll

Läs mer

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING

PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING PROPOSITIONER 2015 PROPOSITION 2015:1 VERKSAMHETSINRIKTNING 2016-2017 Svenska Kyrkans Unga vill bygga kyrka Svenska Kyrkans Unga är en rörelse inom Svenska kyrkan och vill bidra till att bygga en kyrka

Läs mer

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola!

Medlemskapsansökan. En bättre och mer demokratisk skola! Engagerad Skoldemokrati Med s amarbete kommer man längst Elevers rättigheter Elevinflytande Medlemskapsansökan Engagerad Skoldemokrati Elevers rättigheter Med samarbete kommer man längst Elevinflytande

Läs mer

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5

Distriktsstödsgruppen 2 Kommunikationsgruppen 3 Påverkansgruppen 4 Utbildningsgruppen 5 Detta dokument innehåller beskrivning av vilka arbetsgrupper Förbundet Vi Unga har 2015. Vilka övergripande uppdrag de har och de konkreta arbetsuppgifter de har under året. Dokumentet är ett komplement

Läs mer

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se

Höst EXPOXTRA. Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan. Höst 2015. I samarbete med. www.promotionmassanhost.se 1813-15 -20 AUGUSTI, JANUARI, KISTAMÄSSAN, STOCKHOLM STOCKHOLM Höst 2015 EXPOXTRA Marknadsföringsytor och reklamplatser på Kistamässan Höst 2015 I samarbete med KISTAMÄSSAN - MÖJLIGHETERNAS ARENA Promotionmässan

Läs mer

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014

Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 Aktiv mot BRAND KAMPANJMANUAL 2014 KAMPANJMANUAL 2014 2 INNEHÅLL Sid 4-8 Sid 9 Sid 10-11 Sid 12 Sid 13 Sid 14 Aktiviteter Budskap Tryckt material Digitalt material Profilprodukter Kampanjhemsida KAMPANJMANUAL

Läs mer

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF

Inbjudan: Earth Hour mars släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan: Earth Hour 2010 27 mars 20.30 släcker vi för en ljusare framtid. Släcker du? Från Världsnaturfonden WWF Inbjudan till Earth Hour Kära trossamfund, Årets Earth Hour blev en enorm framgång. Den

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför

SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför SPELLOVET Information för föreningar och distrikt inför Sveriges mest omfattande spelhändelse Er chans att visa upp er! Har ni någonsin velat visa er passion inför spelandet för andra? Har ni tänkt, Vi

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

Lokalombud Lär känna dina medlemmar

Lokalombud Lär känna dina medlemmar Stockholm 6 oktober 2014 Lokalombud Lär känna dina medlemmar Bakgrund En mycket viktig uppgift för dig som lokalombud är att snabbt lära dig vem som är medlem i Lärarnas Riksförbund på din arbetsplats.

Läs mer

SVENSKA KYRKANS UNGAS PERSONUPPGIFTSPOLICY

SVENSKA KYRKANS UNGAS PERSONUPPGIFTSPOLICY SVENSKA KYRKANS UNGAS PERSONUPPGIFTSPOLICY Du såg mig innan jag föddes, i din bok var de redan skrivna, de dagar som hade formats innan någon av dem hade grytt. (Ps 139:16) Svenska Kyrkans Unga är måna

Läs mer

De tre fokusområdena blir synliga under våren

De tre fokusområdena blir synliga under våren De tre fokusområdena blir synliga under våren I början av det nya året kommer här en hälsning med ny information från de tre fokusområdena Bibel och Bön, Uppdraget och Trovärdighet. Den handlar om det

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Företagskatalog Datatekniksektionen

Företagskatalog Datatekniksektionen Företagskatalog Datatekniksektionen 01000100 01100001 01110100 01100001 01110100 00101 01101011 01101110 01101001 01101011 1 01100101 01101011 01110100 01101001 101110 01100101 01101110 00100001 01 01110100

Läs mer

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård

Propositioner. till distriktsårsmötet 14-15 april 2012. Flämslätt stifts- och kursgård Propositioner till distriktsårsmötet 14-15 april 2012 Flämslätt stifts- och kursgård Proposition 2012:1 Verksamhets- och budgetmål för 2013 MED DOPET SOM GRUND Vi vill med Kristus i centrum och dopet som

Läs mer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer

Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Planeringsmall för samarbetsprojekt/maracaskampanjer Namn på kampanjen: Barnboksveckor 2011 Tema: I fantasins värld, sagor och fantasy Målgrupp: Barn 0-12 år Fokus: Upplevelsen alla medier är tillåtna!

Läs mer

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig.

Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Kom med! Vi har en uppgift som passar dig. Som vuxen och ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i Scoutkåren prioriteras högt. Med studier

Läs mer

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud

Fakta och tips till dig som är förtroendevald. Välkommen som fackombud Fakta och tips till dig som är förtroendevald i Handels Välkommen som fackombud Välkommen som fackombud Att vara fackombud innebär att du är Handels kontaktperson på arbetsplatsen. Du har fått förtroendet

Läs mer

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län

Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Kommunikationsplattform för PRO Stockholms län Beslutad av distriktsstyrelsen 2015 10 06 Sida 2 av 14 Sida 3 av 14 Innehållsförteckning Vart vill vi komma?... 5 Kommunikationens mål är att:... 7 Målgrupper...

Läs mer

LOKALAMBASSADÖRER OSPRIDD SANNING

LOKALAMBASSADÖRER OSPRIDD SANNING WEBBINAR LOKALAMBASSADÖRER OSPRIDD SANNING 24 JANUARI 2019 ospriddsanning.se ospriddsanning.se Syftet är att uppmärksamma beslutsfattare på vilka behov kvinnor med spridd bröstcancer har och säkerställa

Läs mer

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår

Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår Handledning för förening i EFK UNGs Bidragsspår En praktisk handledning för de som vill bilda en ny förening, som vill ansluta en redan befintlig förening eller som redan är anslutna till EFK UNGs Bidragsspår

Läs mer

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1

PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 PROPOSITIONER HÄFTE 2 1 INNEHÅLL PROPOSITION 2009:4 ANGÅENDE SPRÅKLIG REVIDERING AV STADGARNA 3 PROPOSITION 2009:5 ANGÅENDE INNEHÅLLSMÄSSIG REVIDERING AV STADGARNA 4 BILAGA 1, NUVARANDE FÖRBUNDSSTADGAR,

Läs mer

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1

klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 klubbmaterial AKTIVITETER DEMOKRATI OCH EKONOMI AKTIVA FÖRTROENDEVALDA MEDLEMMAR SSU:S KLUBBMATERIAL 2015 DEMOKRATI OCH EKONOMI 1 SSUKLUBBENS DEMOKRATI OCH EKONOMI Detta häfte beskriver hur SSUklubben

Läs mer

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015

MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR. Utgåva mars 2015 MANUAL TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS MEDLEMSSIDOR Utgåva 205 Manual 20 INNEHÅLL Allmänt Logga in Nyhet: Logga in från hemsidan Glömt lösenord Lokalavdelningens sida. Ändra uppgifter på lokalavdelning och

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se a v ti k A SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 AKTIVA De aktiva är de som arrangerar aktiviteter i SSU-klubben och bär

Läs mer

GRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE

GRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE GRUPPEN FÖR NORMMEDVETET ARBETE Svenska Kyrkans Unga vill vara en öppen gemenskap och därför behöver vi bli mer medvetna om de mönster och normer som gör att människor ibland inte känner sig välkomna i

Läs mer

Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel

Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel Lägerbrev 1 Vilda: alla scouters läger 2014 vilja - värme - virvel Basf akta Vad: Ett lägerkoncept för alla scouter i Sverige. Vilda kommer att genomföras som många små läger runt om i landet under ett

Läs mer

MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR

MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTIONER, INTERPELLATIONER OCH SVAR MOTION 2015:1 SVAR TILL MOTION 2015:1 Svenska Kyrkans Unga arbetar med att synliggöra och medvetandegöra normer och har under den senaste mandatperioden bland annat

Läs mer

6 Lathund rikstäckande arrangemang

6 Lathund rikstäckande arrangemang LATHUND RIKSTÄCKANDE AR R A N G E M A N G SPÄNNANDE PROJEKT Att arrangera ett Rikstäckande Arrangemang är ett roligt men ganska stort och krävande arbete. Det behövs planering och mycket förberedelser

Läs mer

Klädbytardagen 20 april 2013

Klädbytardagen 20 april 2013 Klädbytardagen 20 april 2013 Ordna en Klädbytardag på Sveriges största Klädbytardag den 20 april. Naturskyddsföreningens kretsar, ideella medlemmar men också bibliotek, folkhögskolor, gymnasieskolor, organisationer

Läs mer

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande

Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande Varje mötesplats är unik. SISU Idrottsutbildarna, en resurs och samarbetspartner vid planering och genomförande av konferenser. Konferensadministration är kul Varför ska jag ta hjälp av SISU Idrottsutbildarnas

Läs mer

5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR

5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR 5 ENKLA SÄTT ATT FÅ FLER MEDLEMMAR När ni rekryterar medlemmar till er förening ska ni tänka på att alla som tar del av eller stöttar föreningens arbete kan bli medlemmar en medlem behöver alltså inte

Läs mer

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa.

Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag Så om du delar detta vidare, ange gärna någon av dessa. 7 steg för att skapa en Hashtag- strategi för B2B- företag Marketinghouse (källor: Google, Hubspot, Twitter, Instagram och olika bloggar) Detta whitepaper har t ex hashtag #vadmenasmedhashtags eller #hashtagstrategiforetag

Läs mer

UNG MEDIA SVERIGES. Guide för medlemsrekrytering

UNG MEDIA SVERIGES. Guide för medlemsrekrytering UNG MEDIA SVERIGES Guide för medlemsrekrytering Varför medlemsrekrytera? Svaret är för att föreningen ska växa och få de ekonomiska resuserna som behövs för att den ska kunna växa! Varje år ansöker Ung

Läs mer

Checklista för Europeiska Trafikantveckan

Checklista för Europeiska Trafikantveckan 1(5) Checklista för Europeiska Trafikantveckan Se denna checklista som ett stöd i planering och genomförande av Europeiska Trafikantveckan och/eller I stan utan min bil!. Checklistan är alltså inget facit

Läs mer

du verkligen tycker om!

du verkligen tycker om! Din guide till rekryteringstips, nya idéer och ett smakprov på alla de häftiga och roliga aktiviteter som du och din kår kan genomföra tillsammans med en konsulent eller själva när det kommer till rekrytering!

Läs mer

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Medlemmar. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Medlemmar SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS MEDLEMMAR Varför är det viktigt för din klubb att ha många

Läs mer

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM

DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM DET HÄR ÄR RIKSFÖRENINGEN AUTISM Riksföreningen Autism arbetar för att skapa bättre villkor för barn, ungdomar och vuxna med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Föreningens medlemmar

Läs mer

Nyhetsbrev

Nyhetsbrev Nyhetsbrev 2018-03-28 Här kommer den senaste informationen från Föreningen Norden med tyngdpunkt på lokalavdelningarnas årsmöten som ligger på agendan strax efter jul. Nyhetsbrevet går till alla styrelsemedlemmar,

Läs mer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer

Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Lathund för Svenska Celiakiungdomsförbundets regionkassörer Senast uppdaterad: 2015-01- 21 Svenska Celiakiungdomsförbundet Norr Mälarstrand 24 112 20 Stockholm Tel: 08-562 788 07 info@scuf.se www.scuf.se

Läs mer

Arbetsplan. Förslag planering:

Arbetsplan. Förslag planering: Arbetsplan Vi använder följande referenslitteratur: Civilförsvarsförbundets egna skrifter samt, om cirkeldeltagarna vill, även boken Styrelsearbete i ideella föreningar författad av David Gustafsson. Sammankomst

Läs mer

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång!

Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Gillar du att vara ute i skogen, häng med när vi vandrar nästa gång! Som ung vuxen verkar tiden inte riktigt räcka till. Men med en tydlig och anpassad fråga kan ett engagemang i scoutkåren prioriteras

Läs mer

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK

3 Lathund Rixhajk LATHUND RIXHAJK LATHUND RIXHAJK SPÄNNANDE PROJEKT Rixhajken är ett av de få seniorscoutarrangemangen som återkommer varje år, därför är det extra kul om seniorscouterna kommer ihåg just Er hajk. Det ska vara roligt att

Läs mer

EKONOMIHANDLINGAR 2013

EKONOMIHANDLINGAR 2013 LILLA ÅRSMÖTET 2014 EKONOMIHANDLINGAR 2013 INNEHÅLL FÖRKLARINGAR TILL SVENSKA KYRKANS UNGAS ÅRSREDOVISNING 2013 (och på sista sidan en jämförelse mellan bokslutet 2013 och den rambudget som Stora

Läs mer

PROPOSITIONER PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN Proposition 2019:1 Verksamhetsplan

PROPOSITIONER PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN Proposition 2019:1 Verksamhetsplan PROPOSITION 2019:1 VERKSAMHETSPLAN 2019-2020 Distriktsstyrelsen föreslår årsmötet besluta att: anta Verksamhetsplanen för verksamhetsåren 2019-2020 i sin helhet. 22 VERKSAMHETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅREN

Läs mer

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning!

Tänk på att alltid involvera programrådet i diskussioner som rör marknadsföring av er skogliga utbildning! Marknadsföringsaktiviteter som SLA stödjer med marknadsföringsbidrag - Inspiration och förslag för dig som arbetar på skolan eller är ledamot i skolans skogliga programråd. Branschen och SLA ser naturbruksskolorna

Läs mer

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2

En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En introduktion till pr och mediebearbetning V 1.2 En guide av Mats Wurnell www.matswurnell.net Om denna introduktion Se denna guide som en introduktion till pr och mediebearbetning. Den hjälper er att

Läs mer

Remissvar - Årsmötesformer

Remissvar - Årsmötesformer Remissvar - Årsmötesformer Gruppen för normmedvetet arbete har läst igenom remissen om årsmötesformer och demokrati i Svenska Kyrkans Unga och önskar dela några reflektioner utifrån våra perspektiv. Vårt

Läs mer

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun

Riktlinjer Kommunikationsplattform. Luleå kommun Riktlinjer Kommunikationsplattform Luleå kommun 1 2 Kommunikationsplattform Kommunikationsplattformen sammanfattar de huvudsakliga kanaler som vi använder i vår kommunikation. Det är viktigt att vi ser

Läs mer

PRO:s rekryteringskampanj 2019

PRO:s rekryteringskampanj 2019 :s rekryteringskampanj 2019 har en stor möjlighet att växa 2019! Genomför vi en bra gemensam medlemsvärvarkampanj de första två veckorna i oktober 2019 kan vi bryta den negativa trenden redan i år. Genom

Läs mer

Kommunikationsplan för Pistolsektionen Fastställd

Kommunikationsplan för Pistolsektionen Fastställd Kommunikationsplan för Pistolsektionen Fastställd 2018-01-09 Bakgrund och syfte Syftet med kommunikationsplanen är att genom god planering samordna de kommunikativa insatserna för bästa möjliga effekt

Läs mer

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet

Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Kommunikationspolicy för Svenska Skidskytteförbundet Inledning Kommunikation handlar inte bara om att prata, det handlar också om att lyssna samt att kunna ta till sig information genom de olika kanaler

Läs mer