Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén"

Transkript

1 Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén

2 Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg

3 Diabetes ü All diabetes kännetecknas av överdriven urinutsöndring. ü Det finns 2 huvudtyper av diabetes: Diabetes mellitus: Förhöjd blodsockerhalt (glukos) vilket leder Hll mer socker i urinen vilket i sin tur ökar urinmängden genom a+ va+en följer eier sockret i njurarna genom osmos. Diabetes insipidus: Brist på hormonet ADH vilket leder Hll a+ njurarna inte kan reabsorbera Hllräckligt mycket va+en, vilket leder Hll överdriven urinutsöndring. ü De båda huvudtyperna av diabetes har väldigt lite gemensamt. Orsaken Hll sjukdomarnas uppkomst och deras behandling är helt olika. ü I den här undervisningsfilmen kommer vi fokusera på diabetes mellitus som är den vanligaste formen av diabetes.

4 Diabetes mellitus innebär förhöjt blodsocker ü Namnet diabetes härstammar från grekiska och betyder ungefär genompasserande vilket syiar Hll den stora mängden urin som passerar genom systemet. ü Namnet mellitus härstammar från laan och betyder honung vilket refererar Hll den söta smaken på urinen. ü Diabetes mellitus är inte en utan flera olika sjukdomar: Diabetes typ 1 Diabetes typ 2 Graviditetsdiabetes Och ännu fler; LADA, MODY, sekundär diabetes etc. ü Det som är gemensamt för de olika typerna av diabetes mellitus är a+ blodsockerhalten är förhöjd. ü De olika diabetestyperna skiljer sig åt när det gäller orsak och behandling. ü OavseE diabetestyp är dock det primära målet a+ försöka upprä+hålla en sådan normal blodsockernivå som möjligt eiersom höga blodsockernivåer under lång Hd är skadligt för kroppen.

5 Symtom på diabetes mellitus ü Polyuria: E+ av de första symptomen är oia a+ urinprodukhonen ökar kraiigt. ü Polydipsi: Onormal törst. ü Övriga symtom: Muntorrhet, kraiig trö+het, viktnedgång, acetondoiande andedräkt och dimsyn (suddigt seende). ü Obs. Symptomen är kopplade Hll högt blodsocker och de utvecklas gradvis.

6 Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin BlodsockerkoncentraHonen Glukagon

7 Insulin sänker blodsockret ü Insulin är ee hormon som bildas i de langerhanska öarna i Vi äter mat innehållande kolhydrater (t.ex. stärkelse och olika sockerarter) bukspo+körteln (i betacellerna) och utsöndras Hll blodet när blodsockret höjs. ü Insulin fungerar som en nyckel som binder H ll nyckelhål (insulinreceptorer) på cellerna och då öppnas cellerna. Cellerna kan då ta upp sockret (glukos) från blodet vilket innebär a+ blodsockret sjunker. Nästan alla kolhydrater bryts ned och/ eller omvandlas i levern Hll sockerarten glukos Blodsockret (glukoskoncentrahonen) höjs Bukspo+körteln utsöndrar hormonet insulin Insulinet öppnar upp cellerna Glukos tas upp av cellerna Bildkälla: "Blausen 0701 PancreaHcTissue" by BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI: /wjm/ ISSN Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - h+ps://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Blausen_0701_PancreaHcTissue.png#/media/File:Blausen_0701_PancreaHcTissue.png Blodsockret (glukoskoncentrahonen) sänks

8 Det är viktigt för vår hälsa att vi har insulin som kan sänka blodsockret ü Det är jäeevikagt ae blodsockret inte blir för högt under för lång Hd eiersom det riskerar a+ skada våra blodkärl. ü Tack vare insulin kan vi, eier t.ex. en målhd, sänka vårt blodsocker Hll ofarliga nivåer. ü När blodsockret höjs, eier t.ex. en målhd, ökar bukspo+körteln sin produkhon och utsöndring av insulin. ü På bilden All höger ser vi a+ insulinkoncentrahonen ökar när blodsockerkoncentrahonen ökar och minskar när blodsockerkoncentrahonen minskar. Blodsocker= glukos. Bildkälla: "Suckale08 fig3 glucose insulin day" by Jakob Suckale, Michele Solimena - Solimena Lab and Review Suckale Solimena 2008 FronHers in Bioscience PMID , preprint PDF from Nature Precedings, original data: Daly et al PMID Licensed under CC BY- SA 3.0 via Wikipedia - h+ps://en.wikipedia.org/wiki/file:suckale08_fig3_glucose_insulin_day.png#/media/ File:Suckale08_fig3_glucose_insulin_day.png

9 Glukagon höjer blodsockret ü Glukagon är ee hormon som bildas i de langerhanska öarna i bukspo+körteln (i alfacellerna). ü Glukagon påverkar levern a+ spjälka lagrat g lykogen (komplexa kolhydrater) Hll glukos (den processen kallas för glykogenolys ) och utsöndra det H ll blodet. Vi äter inte på länge och/eller uoör tung fysisk akhvitet Blodsockret (glukoskoncentrahonen) sjunker Bukspo+körteln utsöndrar hormonet glukagon Glukagonet påverkar levern a+ bryta ned lagrat glykogen Hll glukos och utsöndra det Hll blodet Blodsockret (glukoskoncentrahonen) höjs Bildkälla: "Blausen 0701 PancreaHcTissue" by BruceBlaus. When using this image in external sources it can be cited as:blausen.com staff. "Blausen gallery 2014". Wikiversity Journal of Medicine. DOI: /wjm/ ISSN Own work. Licensed under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons - h+ps://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Blausen_0701_PancreaHcTissue.png#/media/File:Blausen_0701_PancreaHcTissue.png

10 Både insulin och glukagon kan användas som medicin av diabetiker ü Insulin i sprulorm används av personer med diabetes typ 1 (och av vissa med diabetes typ 2) för a+ behandla hyperglykemi (högt blodsocker) som uppstår hos diabehker p.g.a. a+ bukspo+körteln producerar inget eller för lite insulin. ü Glukagon i sprulorm kan användas för a+ behandla allvarlig hypoglykemi (lågt blodsocker) som kan uppstå hos diabehker om de tar för mycket insulin (insulinkänning) i förhållande Hll mahntaget.

11 Diabetes typ 1 resp. diabetes typ 2 ü Vid alla typer av diabetes mellitus är blodsockret förhöjt eiersom blodsockerregleringen inte fungerar som den borde göra. ü Diabetes typ 1: Bukspo+körteln (pankreas) Hllverkar anhngen inget insulin alls eller alldeles för lite. Det finns alltså för några nycklar a+ öppna upp cellerna med vilket gör a+ blodsockret förblir högt. De+a är en autoimmun sjukdom vilket innebär a+ det är det egna immunförsvaret som har bruht ned de insulinproducerande beta- cellerna i bukspo+skörtelns langerhanska öar. ü Diabetes typ 2: Huvudproblemet i de flesta fall av diabetes typ 2 är a+ cellerna har blivit insulinresistenta (ej mo+agliga för insulinet) vilket innebär a+ insulinet inte kan låsa upp cellerna trots a+ det finns insulin i blodet. Bukspo+körteln (pankreas) kan i de flesta fall av diabetes typ 2 foroarande Hllverka insulin men oia i för liten mängd jämfört med behovet och desto mer u+alad insulinresistensen är desto större är behovet av insulin.

12 Komplikationer av högt blodsocker (diabetes) h+ps://

13 Mikroalbuminuri kan tidigt avslöja kärlskada ü EE Adigt tecken på ae blodkärlen har börjat ta skada är a+ blodproteinet albumin läcker ut i urinen via njurarna. De+a Hllstånd kallas för mikroalbuminuri. ü Både de små blodkärlen, kapillärerna, och de större blodkärlen kan skadas. ü Små blodkärl i ögon, njurar och nerver kan ta skada och leda Hll nedsa+ syn, nedsa+ njurfunkhon och försämrad känsel i fö+erna. ü Skador i blodkärlen kan orsaka ateroskleros (åderförfe+ning) vilket i sin tur kan leda Hll hjärhnfarkt och stroke.

14 Diabetes kan leda till ketoacidos och livshotande diabeteskoma För lite insulin i blodet För mycket fe+syror frisä+s från fe+cellerna Levern Hllverkar ketonkroppar av fe+syrorna Ketonkropparna sänker blodets ph- värde (ketoacidos) För lågt ph kan leda Hll diabeteskoma

15 3 tester kan göras för att diagnosticera diabetes mellitus ü Mätning av p- glukos: P- glukos (glukoskoncentrahonen i plasma) visar vad blodsockervärdet är när provet tas. Mätningen ska uoöras eier en na+s fasta och innan frukost (fasteglukos). Minst 2 mätningar vid olika Hllfällen är nödvändigt för a+ fastställa diagnosen). ü Glukostoleranstest (OGTT): 75 gram glukos intas eier en na+s fasta. Före intaget och eier 2 Hmmar mäts koncentrahonen av p- glukos. ü Mätning av glykerat hemoglobin (HbA 1c ): Glukos i blodet kan reagera med och fastna på hemoglobinet i erytrocyterna, vi får då glykerat (eller glykolyserat) hemoglobin (HbA 1c ). HbA 1c - värdet visar hur blodsockerhalten har legat de senaste två Hll tre månaderna före provtagningen och kallas därför även för långhdssockerprov. HbA 1c påverkas inte nämnvärt av Hllfälliga målhder och därför kan de+a test uoöras även om man har äht t.ex. frukost. Mätningar av HbA 1c kan också användas för a+ kontrollera hur en diabetespahent har reagerat på medicinering eller olika livsshlsförändringar.

16 Diagnosticering av diabetes mellitus enligt WHO Mätning av fasteglukos: Glukostoleranstest (glukosvärde 2 h ewer intag av 75 g glukos): Mätning av glykerat hemoglobin (HbA 1c ): Normalt: <6,1 mmol/l <110 mg/dl <7,8 mmol/l <140 mg/dl <42 mmol/mol <6 % NedsaE glukostolerans: <7,0 mmol/l <126 mg/dl 7,8 mmol/l 140 mg/dl 42 mmol/mol 6 % Diabetes: 7,0 mmol/l 126 mg/dl 11,1 mmol/l 200 mg/dl 48 mmol/mol 6,5 %

17 Förekomsten av diabetes mellitus i världen ü Diabetes är en av de vanligaste icke- smiesamma sjukdomarna i världen och sjukdomen, framförallt typ 2- diabetes, har en så snabb utveckling a+ den kan liknas vid en epidemi. ü Diabetes är en vanlig sjukdom i både industri- och utvecklingsländer medan det är en ovanlig sjukdom i underutvecklade länder. Av de olika diabetestyperna är diabetes mellitus typ 2 allra vanligast. Ungefär 90 % av alla som har diabetes har diabetes typ 2. ü 2014 levde mer än 387 miljoner människor med diabetes i världen, vilket motsvarar 8,3 % av världens befolkning kommer antalet shga Hll ca 592 miljoner. ü Den största gruppen människor med diabetes är de mellan år. ü 2014 orsakade diabetes 4,9 miljoner dödsfall, det är en person var sjunde sekund. ü Diabetes kostade minst 612 miljarder amerikanska dollar i hälso- och sjukvårdskostnader 2014.

18 Förekomsten av diabetes i världen

19 Förekomsten av diabetes i Sverige ü Ca människor har diabetes i Sverige (ca 4 %) varav ca har diabetes typ 1. ü Det finns även ee mörkertal, då många får diagnosen flera år eier a+ de insjuknat i typ 2- diabetes. I Sverige räknar man med a+ var tredje person med typ 2- diabetes är oupptäckt. ü Sverige och Finland har högst frekvens av personer som insjuknar i typ 1- diabetes i världen.

20 Kostnader för diabetes ü I Sverige uppgick de direkta sjukvårdskostnaderna för pahenter med typ 2 diabetes Hll ca sju miljarder svenska kronor år 1998, vilket motsvarar cirka 6% av hälso- och sjukvårdskostnaderna. De+a innebär en genomsni+skostnad per pahent och år pa cirka svenska kronor. ü Anledningen All de höga kostnaderna är framförallt de komplikahoner och följdsjukdomar som diabetes ger upphov Hll.

21 Viktiga begrepp ü Insulin= Hormon som sänker blodsockret genom a+ öppna cellerna. ü Glukos= En enkel sockerart (en monosackarid). Det mesta av blodsockret utgörs av glukos. ü Glukagon= Hormon som höjer blodsockret genom a+ öka leverns glykogenolys. ü Glykogen= En polysackarid (komplex kolhydrat) som är uppbyggd av e+ stort antal alfa- glukos bundna Hll varandra i långa kedjor. Levern har e+ stort förråd av glykogen. ü Glykogenolys= Den process då glykogen bryts ned Hll glukos. ü Hyperglykemi= Högt blodsocker. ü Hypoglykemi= Lågt blodsocker. ü Insulinkoma= Medvetslöshet p.g.a. lågt blodsocker (för mycket insulin jämfört med behovet). ü Diabeteskoma= Medvetslöshet p.g.a. för högt blodsocker. ü Pankreas= Bukspo+körteln. ü Langerhanska öarna= Cellöar i bukspo+körteln som producerar insulin (betacellerna) och glukagon (alfacellerna). ü Ketoacidos= Lågt ph- värde i blodet p.g.a. höga koncentrahoner av ketonkroppar. Kallas även för syraförgiining.

22 Se gärna fler filmer av Niklas Dahrén: hep:// hep://

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén

Introduktion till diabetes mellitus. Niklas Dahrén Introduktion till diabetes mellitus Niklas Dahrén Den blå cirkeln är den globala symbolen för diabetes Bildkälla: h+ps://sv.wikipedia.org/wiki/typ_2- diabetes#/media/file:blue_circle_for_diabetes.svg Diabetes

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes typ 1 h"ps://www.youtube.com/watch?v=_oowhuc_9lw Diabetes typ 1 ü Vid diabetes typ 1 har kroppens egen insulinproduk5on helt eller nästan helt

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin sänker Blodsockerkoncentra-onen Glukagon höjer Insulin sänker blodsockret ü Insulin

Läs mer

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén

Blodsockret regleras av insulin och glukagon. Niklas Dahrén Blodsockret regleras av insulin och glukagon Niklas Dahrén Insulin och glukagon hjälps åt att reglera blodsockret Insulin Blodsockerkoncentra3onen Glukagon Insulin sänker blodsockret ü Insulin är e+ hormon

Läs mer

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén

3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus. Niklas Dahrén 3 tester för att diagnosticera diabetes mellitus Niklas Dahrén 3 tester kan göras för att diagnosticera diabetes mellitus 1. Mätning av fasteglukos 2. lukostoleranstest (OTT) 3. Mätning av glykerat hemoglobin

Läs mer

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén

Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2. Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Niklas Dahrén Diabetes mellitus - typ 1 och typ 2 Diabetes mellitus typ 1 Ingen insulin- produk3on Högt blodsocker Diabetes mellitus typ 2 Insulin- resistens Låg insulin-

Läs mer

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen

Nordiskt pressmöte inför Världsdiabetesdagen Faktablad om diabetes Diabetes eller diabetes mellitus, är egentligen inte en utan flera olika sjukdomar med det gemensamma kännetecknet att blodsockret är för högt. Diabetes är en allvarlig, livslång

Läs mer

Symptom. Stamcellsforskning

Symptom. Stamcellsforskning Stamcellsforskning Det stösta hoppet att finna en bot till diabetes just nu är att framkalla insulinbildande celler i kroppen. Det finns dock två stora problem för tillfället som måste lösas innan metoden

Läs mer

Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret. Niklas Dahrén

Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret. Niklas Dahrén Olika kolhydrater och deras påverkan på blodsockret Niklas Dahrén Blodsocker= glukos ü Vårt blodsocker utgörs nästan enbart av sockerarten glukos. Det beror framförallt på a8 de komplexa kolhydrater vi

Läs mer

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes

Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Fakta om diabetes och typ 2-diabetes Diabetes är en vanlig, kronisk ämnesomsättningssjukdom som leder till förhöjda sockerhalter i blodet. Diabetes är en folksjukdom, cirka 40 000 i Sveriges befolkning

Läs mer

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay

PATIENTINFORMATION. Till dig som får behandling med Glucobay PATIENTINFORMATION Till dig som får behandling med Glucobay Innehållsförteckning Vad är diabetes 3 Vad är insulin 3 Varför får man diabetes 3 Vad är kolhydrater 4 Hur tas kolhydraterna upp i tarmen 6 Hur

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att blodsocker (glukos)

Läs mer

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c

Fakta om blodsocker. Långtidssocker HbA1c Fakta om blodsocker Långtidssocker HbA1c Risken för komplikationer ökar starkt om blodsockret ligger för högt under en längre tid. Det viktigaste måttet på detta är HbA1c ett prov som visar hur blodsockret

Läs mer

få kontroll över din diabetes

få kontroll över din diabetes VAR aktiv goda råd om hur du kan få kontroll över din diabetes RESAN MOT KONTROLL Diabetes-utbildning Mina värden Datum / / / / / / / / / / / / HbA1c LDL-kolesterol (mmol/l) Blodtryck (mmhg) Vikt Midjemått

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Diabetes = sockersjuka Fasteplasmasocker 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5%

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes?

Typ 1 diabetes: För familjer och vänner. Ungdomar med diabetes. Vad är typ 1- diabetes? Vad orsakar typ 1- diabetes? Typ 1 diabetes: För familjer och vänner Ungdomar med diabetes Typ 1- diabetes är en väldigt svår sjukdom att hantera, speciellt när man är ung. Tyvärr är det ofta tonåringen som får skulden om något går

Läs mer

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin)

INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Denna broschyr har du fått av din läkare eller sjuksköterska INFORMATION TILL DIG SOM FÅR JARDIANCE (empagliflozin) Patientinformation för dig som behandlas med JARDIANCE mot typ 2-diabetes Ett steg i

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning

Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning 1 Diabetes Faste P-glucos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes. Provet bör upprepas Folksjukdom: mer än 10 000 diabetiker i Dalarna 4-5% av Sveriges befolkning

Läs mer

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24

Diabetes. Britt Lundahl 2014-09-24 Diabetes Britt Lundahl 2014-09-24 Vad är diabetes? Diabetes är en kronisk sjukdom, som karaktäriseras av för högt blodsocker. Orsaken är brist på hormonet insulin eller nedsatt känslighet för insulinet.

Läs mer

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös

Diabetes mellitus. Upplägg. mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Diabetes mellitus mellitus = latin för honung eller söt insipidus = latin för smaklös Sara Stridh Upplägg Fysiologin bakom diabetes Patofysiologin Typ 1 och typ 2 Pankreas Diagnos Behandling Komplikationer

Läs mer

Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes

Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes Svar på dina frågor om Typ 1-Diabetes Det är inte ditt fel att du fått typ 1-diabetes! Kanske tillhör du dem som tror att typ 1-diabetes beror på att man ätit för mycket kakor, chips och glass eller levt

Läs mer

Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES

Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES Till dig som behandlas med Forxiga (dapagliflozin) TYP 2-DIABETES Det är viktigt att ha bra blodsockerkontroll vid typ 2-diabetes VID TYP 2-DIABETES ökar blodsockernivåerna i blodet. Om blodsockernivåerna

Läs mer

Fakta om diabetes. Pressmaterial

Fakta om diabetes. Pressmaterial Pressmaterial Fakta om diabetes Diabetes är en sjukdom som beror på att kroppens förmåga att producera hormonet insulin helt eller delvis har upphört. Kroppen behöver insulin för att socker ska komma in

Läs mer

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter

Vidare se MAS riktlinjer för delegering av enklare hälso- och sjukvårdsuppgifter 1 Ansvar för dokument Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2015-08-07 Revideras 2017-08-07 Insulin skall endast delegeras efter en noga övervägd riskbedömning

Läs mer

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag

2011-08-29. Dagens föreläsning. Diabetes. Vad är blodsocker/glukos? Mekanismerna bakom diabetes. Vad är insulin? En normal dag Dagens föreläsning Diabetes Mekanismerna bakom diabetes Hur vanligt är diabetes Ärftlighet Emilie.agardh@ki.se Livsstilsrelaterade faktorer och socioekonomisk status Förändringar i människans omgivning

Läs mer

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén

ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1. Niklas Dahrén ELISA-test för att diagnosticera diabetes typ 1 Niklas Dahrén Vad är syftet med ELISA-test? ü Sy$et med ELISA är a0 ta reda på om provet (t.ex. e, serumprov från en pa3ent) innehåller en specifik an3kropp

Läs mer

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes

Diabetes i media. -tips till dig som skriver om diabetes Diabetes i media -tips till dig som skriver om diabetes Förord 03 5 tips till dig som rapporterar om diabetes 04 Diabetes ett samhällsproblem 06 Diabetes i siffror 07 Vad är diabetes 09 Två typer av diabetes

Läs mer

Diabetes hos barn och ungdomar. För distriktsläkare

Diabetes hos barn och ungdomar. För distriktsläkare Diabetes hos barn och ungdomar För distriktsläkare Disposition Förekomst Definition Insjuknande Blodsockergränser Akut behandling Diabetes och infektionssjukdomar Förhöjt blodsockervärde Diabetes och

Läs mer

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan

Undervisningsmaterial inför delegering. Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014. Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Undervisningsmaterial inför delegering Insulingivning Reviderat den 23 maj 2014 Materialet får användas fritt, men hänvisning ska ske till källan Diabetes Faste P-glukos 7,0 mmol/l eller högre = diabetes.

Läs mer

Syntes, modifiering och utsöndring av insulin. Niklas Dahrén

Syntes, modifiering och utsöndring av insulin. Niklas Dahrén Syntes, modifiering och utsöndring av insulin Niklas Dahrén Insulin tillverkas i de langerhanska öarna i bukspottkörteln (pankreas) ü I bukspo)körteln finns det ca 1 miljon cellöar som kallas för de langerhanska

Läs mer

GRAVIDITET OCH DIABETES

GRAVIDITET OCH DIABETES GRAVIDITET OCH DIABETES Vad är diabetes? Diabetes påverkar kroppens sätt att omvandla mat till energi. När du äter spjälkas maten till bl a glukos som är ett slags socker. Det är "bränslet" som din kropp

Läs mer

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se

SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2014-04-01 DIABETES Diabetes (Diabetes Mellitus där Mellitus betyder sockersöt/honungssöt ) är inte en utan flera olika sjukdomar med

Läs mer

Inledning och introduktion till diabetes

Inledning och introduktion till diabetes Inledning och introduktion till diabetes Kristina Lejon Universitetslektor, immunologi, Institutionen för klinisk mikrobiologi Välkomna till den här dagen där vi ska berätta om diabetesforskning, framför

Läs mer

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES

JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES JAG HAR FÅTT TYP 2 DIABETES FRÅGOR OCH SVAR Vad innebär det att få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes. Vi hoppas att denna broschyr kan hjälpa

Läs mer

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY

Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY Patientinformation till dig som behandlas med SYNJARDY (empagliflozin/metformin HCl) Information Om din behandling med SYNJARDY VAD ÄR SYNJARDY? Din läkare har ordinerat SYNJARDY för att sänka ditt blodsocker.

Läs mer

Kan man bli symtomfri? Typ 1

Kan man bli symtomfri? Typ 1 Kan man bli symtomfri? Typ 1 Jag kom i kontakt med en kille som haft typ 1-diabetes i ungefär 15 år. Han har laborerat med att äta kolhydratsnålt och har därigenom klarat en del dagar utan att behöva ta

Läs mer

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen?

Diabetes. En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? Diabetes En av våra vanligaste folksjukdomar. Är du i riskzonen? 1 Diabetes Fyra av hundra personer har diabetes. Orsaken är brist på hormonet insulin, eller ett större behov av insulin än vad kroppen

Läs mer

Behandling av typ 2-diabetes

Behandling av typ 2-diabetes Behandling av typ 2-diabetes Sammanfattning Kostförändringar, motion och rökstopp är grundläggande faktorer vid behandling av typ 2-diabetes. De är även viktiga för att förebygga typ 2- diabetes hos personer

Läs mer

Jag har fått typ 2 diabetes

Jag har fått typ 2 diabetes Bolujem od dijabetesa tip 2 Jag har fått typ 2 diabetes Frågor och svar Pitanja i odgovori Vad innebär detatt få diabetes? Det är helt naturligt att du reagerar med olika känslor på att du har fått diabetes.

Läs mer

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar

Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Typ 1 diabetes hos barn och ungdomar Diabetessjuksköterska Barndiabetesmottagningen Astrid Lindgrens Barnsjukhus Presentationen finns att hitta på www.diabit.se under Mitt diabetesteam Karolinska - Föreläsningar

Läs mer

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde

Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Test inför insulindelegation för undersköterska/vårdbiträde Avsikten är inte att de som ska delegera ska kunna allt som finns i svaren, utan tanken är att det är information som ska kunna användas i samtalet

Läs mer

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas

Pankreas är ett svåråtkomligt. organ som ligger bakom magsäck. funktion är att tillverka. matsmältningsenzym. Dessa. förs ut genom pankreas ZnT8 transporter autoantikroppar är ytterligare en varningssignal för autoimmune (typ 1) diabetes. Tillsammans med autoantikroppar mot GAD65, insulin och IA-2 förstärker förekomsten av ZnT8 autoantikroppar

Läs mer

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405

DIABETES. Helena Larsson. Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 DIABETES Helena Larsson Överläkare Barnendokrinsektionen SUS Malmö 130405 Olika typer av barndiabetes Diagnostiska kriterier Typ 1 diabetes; incidens, etiologiska faktorer, handläggning Insulinbehandling,

Läs mer

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning

Läkemedelsdelning. Dospåsar Dosett Originalförpackning Läkemedelsdelning Dospåsar Dosett Originalförpackning Vad innebär dosexpedition, Apodos? Läkemedlet delas upp i doser av apotek och levereras i regel för två veckor i taget Dosrecept ersätter recept och

Läs mer

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2

Insulinbehandlad diabetes Typ 1 & Typ 2 Mer information finns på www.accu-chek.se Kontakta Accu-Chek Kundsupport Telefon 020-41 00 42 E-post info@accu-chek. se ACCU-CHEK Combo Broschyren är granskad av Legitimerad Diabetessköterska Insulinbehandlad

Läs mer

ATT LEVA MED DIABETES

ATT LEVA MED DIABETES ATT LEVA MED DIABETES ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA Ett pressmaterial från Eli Lilly Sweden AB HA 090126-01 INLEDNING Ungefär 350 000 svenskar har diabetes en sjukdom som blir allt vanligare. Att leva med

Läs mer

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället.

är en mätmetod som visar hur blodsockret har varit i genomsnitt under de senaste två till tolv veckorna* före prov - tagningstillfället. VAD ÄR HbA1c? Vad är ett HbA 1c -test? Du som lever med diabetes vet säkert att nyckeln till att hålla sig frisk och välmående är bland annat en noggrann kontroll av din diabetes. Du mäter blodsockernivån

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå Till dig som ska utföra arbetsuppgifter på delegering i kommunal hälso- och sjukvård asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid)

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) PATIENTINFORMATION Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid) Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza Innehåll 3 Introduktion 4 Det här är Victoza 5 Så verkar

Läs mer

HbA 1c i diagnostiken (PRO)

HbA 1c i diagnostiken (PRO) HbA 1c i diagnostiken (PRO) - en pragmatisk klinikers reflektioner Lena Landstedt-Hallin Överläkare, Processansvarig Diabetes/Endokrin Medicinkliniken, Danderyds sjukhus AB Tredje gången gillt? 1 EASD,

Läs mer

Till dig som får Tresiba (insulin degludek)

Till dig som får Tresiba (insulin degludek) Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning I den

Läs mer

Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion. Niklas Dahrén

Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion. Niklas Dahrén Skelettmusklernas uppbyggnad och funktion Niklas Dahrén Innehållet i denna undervisningsfilm: Fakta om kroppens skele.muskler Skele.musklernas funk2on Muskelcell jämfört med vanlig cell Skele.musklernas

Läs mer

Rätt rustad för vägen framåt

Rätt rustad för vägen framåt Patientinformation Rätt rustad för vägen framåt Behandling med TRAJENTA vid typ 2-diabetes Behandling vid typ 2-diabetes Typ 2-diabetes är, som du säkert redan vet, en sjukdom som innebär att man har

Läs mer

Endokrina systemet. Innehåll. Endokrina systemet 2013-10-29. Anatomi och fysiologi. SJSE11 Människan: biologi och hälsa

Endokrina systemet. Innehåll. Endokrina systemet 2013-10-29. Anatomi och fysiologi. SJSE11 Människan: biologi och hälsa Endokrina systemet Anatomi och fysiologi SJSE11 Människan: biologi och hälsa Annelie Augustinsson Innehåll Vad är det endokrina systemet? Uppdelning och reglering Hypothalamus Hypofysen GH, prolaktin (LTH),

Läs mer

2012-09-24. Bukspottkörteln. Diabetes och diabetesvård. Diabetes mellitus

2012-09-24. Bukspottkörteln. Diabetes och diabetesvård. Diabetes mellitus Diabetes och diabetesvård Bukspottkörteln ANNELIE AUGUSTINSSON Langerhanska cellöar Alfaceller (glukagon) Betaceller (insulin) Deltaceller (somatostatin) www.flickr.com/creativecommons - Brad Miller är

Läs mer

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker

Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Diabetes en kärlsjukdom En skrift om förhöjt blodsocker Den här skriften är en del av Hjärt-Lungfondens arbete med att sprida information om hjärtoch lungsjukdomar. Den är möjlig att ta fram tack vare

Läs mer

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning

TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning TÖI ROLLSPEL B - 016 Sidan 1 av 6 Sjukvårdstolkning Ordlista invandrarbyrå tolkförmedling blodsockervärden glukosuri sockersjuka/diabetes endokrinologen kramper i vaderna ärftligt senkomplikationer symtom

Läs mer

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR

TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR Patientinformation TILL DIG SOM FÅR LEVEMIR (insulin detemir) Diabetes Diabetes är ett samlingsnamn för flera ämnesomsättningssjukdomar. Vanligtvis talar man om typ 1-diabetes och typ 2-diabetes. Typ 1-diabetes

Läs mer

Är genetiken på väg att bota diabetes?

Är genetiken på väg att bota diabetes? Är genetiken på väg att bota diabetes? Simon Eklöv Populärvetenskaplig sammanfattning av Självständigt arbete i biologi 2013 Institutionen för biologisk grundutbildning, Uppsala universitet. Under början

Läs mer

Gabriels mamma har diabetes

Gabriels mamma har diabetes SKRIVEN AV ISABELLE STEINECK Gabriels mamma har diabetes ILLUSTRATIONER AF: JOHANNE SORGENFRI OTTOSEN Kan du se pojken som leker? Pojken heter Gabriel och han har byggt ett torn. Gabriel är en liten glad

Läs mer

Endokrinologi Lisa Arnetz 22 maj 2018

Endokrinologi Lisa Arnetz 22 maj 2018 Endokrinologi Lisa Arnetz 22 maj 2018 Dagens föreläsningar Diabetes Blodsockerreglering och insulin Typ 1- och typ 2-diabetes Tyroidea (sköldkörteln) Tyroideas funktion Hypotyreos (underfunktion) och hypertyreos

Läs mer

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11

Anatomi -fysiologi. Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s ) Dick Delbro. Vt-11 Anatomi -fysiologi Anatomy & Physiology: Kap. 18 The endocrine system (s. 603-649) Dick Delbro Vt-11 Homeostasbegreppet Homeostas (= lika tillstånd ) cellerna (och därmed vävnaderna och därmed organen)

Läs mer

Diabetes PDF EPUB LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA. Författare: Michael Alvarsson.

Diabetes PDF EPUB LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA. Författare: Michael Alvarsson. Diabetes PDF EPUB LÄSA ladda ner LADDA NER LÄSA Författare: Michael Alvarsson. Annan Information Tala med din läkare om hur mycket du borde väga. Personer med typ 1-diabetes ger mycket lite eller inget

Läs mer

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid).

Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation Typ 2-diabetes och Victoza (liraglutid). Patientinformation från din vårdgivare. Till dig som ska börja behandling med Victoza. Introduktion 3 Behandling med Victoza 4 Så verkar Victoza

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2004:52 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:46 av Margot Hedlin och Cecilia Carpelan (fp) om screening av personer som har genetiska anlag för diabetes Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Islamiskt Informations Forum

Islamiskt Informations Forum Islamiskt Informations Forum Ramadan och diabetes - En vägledning Fastan i Ramadan har många andliga och hälsofördelar. Ramadan ger oss möjlighet att uppfylla vår plikt till Allah (HoäH), rena våra kroppar

Läs mer

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man

Om man misstänker att man har typ 2-diabetes kan man kontakta en vårdcentral för att ta ett blodprov. Det gäller särskilt om man Diabetes typ 2 Sammanfattning Allmänt Insulin är ett hormon som reglerar hur mycket socker man har i blodet. Om man får typ 2-diabetes har kroppens celler blivit mindre känsliga för insulin, och det insulin

Läs mer

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund

Antidiabetika- Insulin Av: Maria Persson. Antidiabetika - Insulin. Av: Maria Persson. Bakgrund Antidiabetika - Insulin Av: Maria Persson Bakgrund Antidiabetika är en läkemedelsgrupp som används av personer med sjukdomen diabetes mellitus, även kallad sockersjuka. Prevalensen för sjukdomen varierar

Läs mer

KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD VID TYP 1 DIABETES. SFDs höstmöte 2017

KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD VID TYP 1 DIABETES. SFDs höstmöte 2017 KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD VID TYP 1 DIABETES SFDs höstmöte 2017 KOMMUNAL HEMSJUKVÅRD VID TYP 1 DIABETES typ 1 diabetes hos äldre insulinbehandling ketoacidos syraförgiftning hypoglykemi lågt blodsocker insulinordination

Läs mer

Till dig som får Tresiba

Till dig som får Tresiba Patientinformation från din vårdgivare för dig med TYP 2-DIABETES Till dig som får Tresiba (insulin degludek) En handbok för dig som ska påbörja behandling med Tresiba insulin degludek Inledning Innehåll

Läs mer

Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys. Niklas Dahrén

Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys. Niklas Dahrén Diagnosticera cystisk fibros med DNA-analys Niklas Dahrén Cystisk fibros Vad innebär sjukdomen?: Sjukdomen innebär att de epitelceller som bekläder kroppens ytor (inkl. luftvägarna och matsmältningssystemet)

Läs mer

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13

SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 D I A B E T E S M E L L I T U S SLUTUPPSATS AKUPUNKTURAKADEMIN / PERNILLA HOLMSTEN, GRUPP 13 Email: holmsten.pernilla@telia.com INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 3 2. Bakgrund 4 2.1 Diabetes Mellitus enligt

Läs mer

KOLESTEROL OCH BLODSOCKER

KOLESTEROL OCH BLODSOCKER NATURLIG SÄNKNING AV KOLESTEROL OCH BLODSOCKER ETT FAKTAMATERIAL FÖR MEDIA FRÅN TRIMB Inledning Hjärt- och kärlsjukdom är ett samlingsbegrepp för sjukdomar där hjärtat eller blodkärlen inte fungerar som

Läs mer

Tonåringar på diabetesläger

Tonåringar på diabetesläger Institutionen för mat, hälsa och miljö Tonåringar på diabetesläger - förmåga till egenvård Ann-Sofie Abrahamsson Kandidatuppsats, 15 hp Kost- och friskvårdsprogrammet, 180 hp Handledare: Ann Gleerup Examinator:

Läs mer

Diabetes och blodsockermätning

Diabetes och blodsockermätning Diabetes och blodsockermätning Kvalitetssäkring av patientmätarna! Britt-Marie Carlsson Vad är diabetes? En grupp sjukdomar högt blodsocker nedsatt insulinproduktion försämrad insulineffekt Diabetesdiagnos

Läs mer

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859

Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Kursbeskrivning Diabetes - Steg 1 3859 Målgrupp Undersköterskor som ska ha delegering i insulingivning. Syfte och målsättning Ge ökade kunskaper om diabetes: sjukdom, behandling, komplikationer och praktisk

Läs mer

Munhälsa. Disposition. Historik. Historik forts. Langerhans öar. Pancreas. Diabetes

Munhälsa. Disposition. Historik. Historik forts. Langerhans öar. Pancreas. Diabetes Disposition Munhälsa Sjukdom och funktionshinder Diabetes Bakgrund och historik Diabetesformer Sjukdomsmekanism Komplikationer Behandling och mål Odontologiska aspekter Tänk på.. Sjukhustandvården Borås

Läs mer

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun

Diabetesutbildning. Studiematerial för omsorgspersonal. Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Diabetesutbildning Studiematerial för omsorgspersonal Ansvarig utgivare: Victoria Azad Enhetschef för hälso- och sjukvårdsenheten Tjörns kommun Ansvariga utbildare: Malin Ryberg & Kicki Malmqvist leg.

Läs mer

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS

Diabetisk ketoacidos. Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos Stina Lindmark Medicincentrum, NUS Diabetisk ketoacidos (DKA) Typ 1-diabetes Hyperglykemiskt, hyperosmolärt syndrom (HHS) Typ 2-diabetes? Definition DKA Diabetes - ofta känd Metabol

Läs mer

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion.

Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. Diabetes typ 2 Kombination av genetiska och livsstilsfaktorer. Ökat behov av insulin. Under lång tid kan kroppen kompensera med en ökad insulinproduktion. När behovet av insulin överstiger kroppens produktionskapacitet

Läs mer

The Past 200 Years in Diabetes

The Past 200 Years in Diabetes The Past 200 Years in Diabetes Amanda Lindell, Jenny Förlie Carlsson, Ludvig Hofmann, Mathilda Janson, Mikaela Giegold, Simon Bakran & Thomas Jagiello-Syski Hur länge har man känt till diabetes? ~1500

Läs mer

Omtentamen NME Termin 1 vt-2014 11/8 2014 (totalpoäng 47 p)

Omtentamen NME Termin 1 vt-2014 11/8 2014 (totalpoäng 47 p) Omtentamen NME Termin 1 vt-2014 11/8 2014 (totalpoäng 47 p) Svar på fråga 1-4 läggs i separat mapp (20 p) 1. Gunnar åt julbord med god aptit men fick lite problem med halsbränna. Halsbränna orsakas av

Läs mer

Nyupptäckt diabetes Fysiologi/patofysiologi Klassifikation. Peter Fors Alingsås Lasarett

Nyupptäckt diabetes Fysiologi/patofysiologi Klassifikation. Peter Fors Alingsås Lasarett Nyupptäckt diabetes Fysiologi/patofysiologi Klassifikation Peter Fors Alingsås Lasarett peter.fors@hotmail.com NYUPPTÄCKT Fall 1 Ingvor 44 1. Bör Ingvor skickas till akutmottagningen på lasarettet? 2.

Läs mer

Typ 2-diabetes behandling

Typ 2-diabetes behandling Typ 2-diabetes behandling Behandlingen av typ 2-diabetes är livslång och påverkas av hur patienten lever. Behandlingen går ut på att antingen öka produktionen av insulin, öka kroppens känslighet för insulin

Läs mer

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning

Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning Umeå Universitet Biomedicinsk Laboratorievetenskap Påvisande av nedsatt glukosintolerans och diabetes genom glukosbelastning XXX XXXX Kurs: BMA 2/XX Laborationsrapport i kursen: XXXXX Laborationsdatum:

Läs mer

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet

Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Styrning och samordning (kontroll och koordination) Nervsystemet vs hormonsystemet Nervsystemet : en snabb, kortverkande och noggrann effekt överordnad funktion (styr hormonsystemet) elektrokemiska signaler

Läs mer

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes.

Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Om allergi och överkänslighet mot mat. Samt en del om diabetes. Allergi eller intollerans? 1. Födoämnesallergi/matallergi 2. Matintolerans/överkänslighet Skillnaden mellan dessa är att vid födoämnesallergi/matallergi

Läs mer

Diabetes.

Diabetes. Diabetes Emilie.agardh@ki.se Dagens föreläsning Mekanismerna bakom diabetes Hur vanligt är diabetes Ärftlighet Livsstilsrelaterade faktorer och socioekonomisk status Förändringar i människans omgivning

Läs mer

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare;

Göteborg Peter Fors Alingsås Lasare; Göteborg 2017-09-21---22 Peter Fors Alingsås Lasare; peter.fors@hotmail.com NYUPPTÄCKT Fall 1 Ingvor 44 1. Bör Ingvor skickas Gll akutmo;agningen på lasare;et? 2. Vilken sort diabetes har hon tror ni?

Läs mer

Till dig som har typ 2-diabetes

Till dig som har typ 2-diabetes Till dig som har typ 2-diabetes Informationsskriften du håller i handen Diabetes är ett samlingsnamn för sjukdomar som ger förhöjt blodsocker, typ 1-diabetes och typ 2-diabetes är vanligast, men det finns

Läs mer

Välkommen ljuvliga höst!

Välkommen ljuvliga höst! Välkommen ljuvliga höst! På med strumpor och skor, hösten är här! Och det är väl dags nu kan man tycka även om årets sommar är värd att minnas. Hösten är en vanlig tid för förändring för många men det

Läs mer

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört.

Insjuknandet skiljer sig mellan de olika typerna och är mer av akut karaktär vid Typ 1 då insulinproduktionen upphört. Utbildning i diabetes för omsorgspersonal Diabetes har varit känt under mycket lång tid. Redan för flera tusen år sedan omnämndes sjukdomen i gamla skrifter. Man upptäckte att urinen smakade sött. Länge

Läs mer