Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3"

Transkript

1 Presentation av Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Batterivägen 3 Arvidstorp Falkenberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Tel: : E-post: Uppgifterna i beskrivningen kommer från källor som mäklaren och säljaren bedömer vara tillförlitliga. Avvikelser eller ofullständig information kan inte ligga till grund för någon typ av ersättning, skadestånd eller liknande - riktat mot mäklaren eller säljaren. Säljaren ansvarar endast för sådana utfästelser och garantier som lämnas i det köpekontrakt som tecknas med slutlig köpare av fastigheten.

2 BESKRIVNING sammandrag Fastighet Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Adress Batterivägen Falkenberg Område Tomt Arvidstorp 6551 m², friköpt Taxeringsvärde kr (år 2016) Byggnad 1 (1) Byggnad Areor/Hyres- Intäkter Industrienhet, kontor-lager mm Bruksarea, m² Hyra, kr Kr/m² Lokaler Markarrende Containerplatser Summa: Snitthyra 638 Omgivning Allmänt Kommunikation Parkering Närservice Utkanten av centrum med industribebyggelse med handel och serviceverksamheter. Goda kommunikationsmöjligheter vad gäller cykel och buss. Promenadavstånd till centrum. Nära centrumavfarten E 20. Asfalterad och inhägnad innergård. P-platser även på framsidan (asfalterade) All tänkbar service i Falkenbergs centrum. Lån/Pantbrev Pantbrev 5 st om totalt kr Ekonomi Bruttointäkter kr Enligt hyreslistor för 2016 Drift & underhåll c:a kr Schablonberäknat/kallhyror Fastighetsavgift/-skatt kr Vid taxeringsår 2016 som grund Driftsnetto c:a kr Räntekostnader c:a kr Befintliga lån, brutto Amorteringar c:a kr Befintliga lån Betalnetto c:a kr Nyckeltal Direktavkastning tot. kapital c:a 8,29 % Direktavkastning eget kapital c:a 8,29 % Nettoförräntning eget kapital efter lån Pris/Tax.värde (K/T) 1,87 Pris/m² (K/BRA) kr/m² Genomsnittspris bruksarea Pris kr eller bud

3 FASTIGHETSBESKRIVNING Fastighet Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Adress Batterivägen Falkenberg Område Arvidstorp Lagfaren ägare Batterivägen Fastigheter Handelsbolag Org.nr: Gjuterivägen Falkenberg 1 (2) Taxeringsvärde Avser år 2016 Värderingsenhet Tax.värde, kr Värdeår Lager värderat enligt avkastningsmetoden Industrimark Lager värderat enligt avkastningsmetoden Produktionslokal värderad enligt avkastningsmetoden Kontor värderat enligt avkastningsmetoden Summa: Servitut etc Planbestämmelse Tomt Last, Avtalsservitut: Dagvattenledning mm, 13-IM2-94/930 Förmån, Avtalsservitut: Brunn, parkeringsplats, D :1 För kv bilen m. Fl. Detaljplan, beslutad Datum: Genomförande: Början slut Bussen Tomtindelning, avregistrerad Datum: m², friköpt Asfalterade P-platser. Last och kommunikationsytor. Byggnad Industrienhet, kontor-lager mm Byggnadsår Byggår: 1967, 1988 Renoveringar: Om/tillbyggt, renoverat 2004/2006. Beskrivning Värme, VA, El mm Energideklaration Industrifastighet uppförd i olika etapper och skepp med gjuten platta och bärande stålkonstruktion i huvuddelen. Ytterfasader av plåt samt yttertak av papp. Isolerad och i gott skick. Gipsade innerväggar. Entréer mot gatan samt portar mot innergården. Separat modul byggd kontorsbyggnad med stomme av trä, plåtfasad och yttertak av papp nyligen renoverad. Fasad: Plåt Stomme: Stålreglad Bjälklag: Stål Tak: Papp Grundläggning: Betongplatta Separat modul-byggd kontorsbyggnad med stomme av trä, plåtfasad och yttertak av papp nyligen renoverad. Bergvärme samt El - kallhyror. Mekanisk (endast frånluft) Utförd Sidobyggnader

4 2 (2) Areafördelning Enligt säljarens information Antal Typ Area, m² Hyresintäkt 1 st Butik/kontor Rexel Sverige AB - Storel 1 st Butik/kontor Reklamshopen 1 st Butik/kontor/lager Basesport Sweden AB 1 st Lager Betongindustri AB 1 st Kontor/lager Montar Portar AB 1 st Kontor/lager Vestas N Europe AB 1 st Kontor/lager Knopster Ek.förening 1 st Lager månaders löp. BE-GE Mat 1 st Lager årsavtal Mats o Bertil Måleri 1 st Lager årsavtal Stafsinge HVB 1 st Lager Vakant Vakant 1 st Kontor - egen byggnad Fbg s Kommun Soc. 1 st Markarrende Mobilmast - 3G High access 2 st Containerplatser Summa m² kr/år

5 EKONOMI sammandrag Fastighet Fastigheten Falkenberg Bussen 3 Taxeringsvärde kr (år 2016) Taxeringskod 431 Industrienhet, reparationsverkstad Pantbrev 5 st om totalt kr Befintliga lån Långivare Belopp, kr Ränta% Amort kr/år Räntejusteras Bundet t.o.m. Summa 0 0 Kontantinsats Pris/Värde eller bud Intäkter Hyresintäkter Enligt hyreslistor för 2016 m² kr/m² kr Lokaler ( ) Lokaler ( ) Lokaler ( ) Lokaler ( ) Lokaler ( ) Lokaler ( ) Lokaler (p-månaders löp.) Lokaler (1-årsavtal) Lokaler (Vakant) Lokaler ( ) Markarrende Containerplatser Summa: Snitthyra

6 Kostnader Räntekostnader Befintliga lån, brutto c:a 0 kr Amorteringar Befintliga lån c:a 0 kr Fastighetsavgift/-skatt Vid taxeringsår 2016 som grund Värderingsenhet Tax.värde, kr Ant lgh Värdeår Avgift/skatt kr Lager värderat enligt avkastningsmetoden Industrimark Lager värderat enligt avkastningsmetoden Produktionslokal värderad enligt avkastningsmetoden Kontor värderat enligt avkastningsmetoden Summa: kr Drift & underhåll Schablonberäknat/kallhyror Area m² kr/m² kr/år Lokaler Totalt: kr BETALNETTO Nettointäkt efter kapitalkostnader enl. ovan c:a kr Fördelning av hyresintäkter Fördelning av kostnader Lokaler Containerplatser Fastighetsavgift/-skatt Drift & underhåll Markarrende 1,4% 26,9% 98,3% 73,1%

7 CASHFLOW 1 (1) Fastighet Bussen 3 Förutsättningar Avkastning efter köpeskilling (Intäkter, kostnader, etc. från specifikation i dokument "Ekonomi sammandrag") kr Antagna framtidsparabler Förändring/år i % Förändring/år i % Inflation 2,00 Taxeringsvärden 0,00 Hyresintäkter 2,00 Fastighetsavgift 3,00 Drifts- & underhållskostnader 2,00 Summa: Cashflow Hyresintäkter Vakanser 5 % Drift & underhåll Fastighetsskatt Fastighetsavgift Driftsnetto Direktavkastning 7,83 % 7,99 % 8,16 % 8,33 % 8,50 % Betalnetto Avkastning eget kapital 7,83 % 7,99 % 8,16 % 8,33 % 8,50 % Avkastningsvärde Direktavkastning 7,83 % 7,99 % 8,16 % 8,33 % 8,50 % Värde i kr/m² Avkastningsvärde Direktavkastning Externt kapital Eget kapital Totalt kapital Eget kapital

8 FASTIGHETSINFO 1 (2) Fastighet Beteckning: Falkenberg Bussen *3 (Tidigare beteckning: N-FALKENBERG * BUSSEN:3) Fastighetsregistret: Senaste ändring: Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig Inskrivningsregistret: Ändringar t.o.m redovisas, senaste ändring: Församling: Stafsinge (138208) Distrikt: Stafsinge (104036) Adress(er): Batterivägen 3 Ursprung: Falkenberg 2:199, 2:248 Areal: Land: 6551,0 m² Vatten: 0,0 m² Totalt: 6551,0 m² Koordinater: 1. X: Y: Karta: Åtgärder: Tomtmätning, , 1382K-3994 Sammanläggning, , Registrering, , 13-STA-1073 Fastighetsreglering, , /18 Rättigheter: Planer: Last: 1 Avtalsservitut 13-IM2-94/930 Dagvattenledning mm Förmån: 1 Avtalsservitut D :1 Brunn, parkeringsplats Beslutade 1. För kv bilen m. Fl. Detaljplan: 1382-P14/2 Datum: Laga kraft: Genomförande: Början slut Avregistrerade 2. Bussen Tomtindelning: 1382K-T229 Datum: Lagfart 1. Inskrivningsdag: Aktnr: Batterivägen Fastigheter Handelsbolag Gjuterivägen Falkenberg Fång: Köp Köpeskilling: Ingen köpeskilling redovisad Andel: 1/1 Anm: Namnnamn 93/10935 Inskrivningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 94/930 Förmånsordningsnr: 4 Avtalsservitut dagvattenledning mm Inteckningar 1. Inskrivningsdag: Aktnr: 424 Belopp: kr Förmånsordningsnr: 1 85/426 Industrikredit AB Box Stockholm Gäller i: Bussen 3 2. Inskrivningsdag: Aktnr: 425 Belopp: kr Förmånsordningsnr: 2 90/13040 AB Industrikredit Box Göteborg Gäller i: Bussen 3 3. Inskrivningsdag: Aktnr: Belopp: kr Förmånsordningsnr: 3 90/13039 AB Industrikredit Box Göteborg Gäller i: Bussen 3

9 4. Inskrivningsdag: Aktnr: 350 Belopp: kr Förmånsordningsnr: 5 Gäller i: Bussen 3 5. Inskrivningsdag: Aktnr: Belopp: kr Förmånsordningsnr: 6 Gäller i: Bussen 3 2 (2) Totalt 5 st, kr Taxeringsenheter 1. Taxeringsenhet, typ: Industrienhet, reparationsverkstad Senaste taxering: 2016 Uppgiftsår: 2015 Id: Markvärde: 917 kkr Byggnadsvärde: kkr Summa: kkr Hel registerfastighet Industritillbehör saknas Värderingsenhet: Industrimark Tax.värde: 917 kkr Riktvärdeområde: Areal: 6551 m² Riktvärde tomtmark: 140 kr/m² Värderingsenhet: Industribyggnad värderad enligt avkastningsmetoden Tax.värde: 113 kkr Area på mark: 52 m² Nybyggnadsår: 1988 Värderingsår: 1988 Summa standardpoäng: 21 Värderingsenhet: Kontor värderat enligt avkastningsmetoden Tax.värde: kkr Area på mark: 632 m² Nybyggnadsår: 1967 Värderingsår: 2004 Om/tillbyggnad, År: 2004 Klassificering standard: Normala Värderingsenhet: Lager värderat enligt avkastningsmetoden Tax.värde: 212 kkr Area i byggnad: 123 m² Nybyggnadsår: 1988 Värderingsår: 1988 Klassificering standard: Normal Värderingsenhet: Lager värderat enligt avkastningsmetoden Tax.värde: kkr Area i byggnad: 1235 m² Nybyggnadsår: 1967 Värderingsår: 2004 Om/tillbyggnad, År: 2004 Klassificering standard: Normal Ajourförande inskrivningsmyndighet Lantmäteriet Fastighetsinskrivning Norrtälje Ajourförande lantmäterimyndighet Lantmäteriet Box Halmstad ********** Lantmäteriet och Skatteverket **********

10 Fastighetskarta 1 (1)

11 Bilder 1 (1) Bussen 3 Bussen 3

Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3

Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3 Presentation av Fastigheten Falkenberg Chauffören 3 1 (1) Bromsvägen 4 Falkenberg Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB För mer

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4

Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4 Presentation av Fastigheten Varberg Hjulet 4 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Hammervägen 5 Stormhall Varberg För mer information,

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8

Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Presenattion av Fastigheten Varberg Uttern 8 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Göteborgsvägen 9 Centrum Varberg För mer information,

Läs mer

Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239. Rya Industriväg 25 Rya Industriområde Kungsbacka.

Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239. Rya Industriväg 25 Rya Industriområde Kungsbacka. Presentation av Fastigheten Kungsbacka Frillesås-Rya 1:239 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Rya Industriväg 25 Rya Industriområde

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Betongen 17. Cementvägen 4 Smedjeholmen. Falkenberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 17 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Cementvägen 4 Smedjeholmen Falkenberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89

Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89 Presentation av Fastigheten Falkenberg Vinberg 2:89 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Vindåkersvägen 8 Vinbergs Hed Falkenberg

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Transportören 2. Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde Falkenberg.

Fastigheten Falkenberg Transportören 2. Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde Falkenberg. Presentation av Fastigheten Falkenberg Transportören 2 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sjöviksvägen 4 Smedjeholmens industriområde

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10

Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10 Enkel presentation av Fastigheten Falkenberg Stafsinge 3:10 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Stafsinge 502 Stafsinge Falkenberg

Läs mer

Fastigheten Falkenberg Motorn 16. Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Falkenberg Motorn 16. Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde. För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Falkenberg Motorn 16 Sanddynevägen 42 Smedjeholmens industriområde Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem

Läs mer

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp

Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Fastigheten Burlöv Åkarp 18:42 Välskött industrihotell i Malmö/Åkarp Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Tegelvägen 7 Åkarp Ett

Läs mer

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7

Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Presentation av Fastigheten Ulricehamn Fiskebacken 6-7 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Strandgatan 42 Centralt Ulricehamn För

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16

Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Enkel presentation av Fastigheten Varberg Gödeby 6:16 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Gödeby 31-34 Gödeby Varberg För mer information,

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20

Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20 Presentation av Fastigheten Falkenberg Opalen 20 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Kullevägen 14 a-c Centralt - Arvidstorp Falkenberg

Läs mer

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21

Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 Presenattion av Fastigheten Falkenberg Kärreberg 3:21 1 (1) Brogatan 12 Vessigebro Falkenberg Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200 BESKRIVNING sammandrag

Läs mer

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43

Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Presentation av Fastigheterna Falkenberg Holmen 1:42-1:43 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Hallvägen 3 A-B Källsjö Falkenberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20

Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20 Presentation av Fastigheten Falkenberg Köinge 3:20 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Vänhemsvägen 2 a-e, 4 a-e Köinge Falkenberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19

Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19 Presentation av Fastigheten FALKENBERG Köinge 1:19 1 (1) Vinkelvägen 1 Köinge Falkenberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Sonetten 1

Presentation av Fastigheten Falkenberg Sonetten 1 Presentation av Fastigheten Falkenberg Sonetten 1 1 (1) Stampens väg 7 a-b, 9 a-b Slätten Falkenberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson eller Samuel Olsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Engelbrektsgatan 12 Centrum Varberg

Läs mer

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54. Sennans Ängväg A-B Sennan Halmstad.   För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheterna Halmstad Sten 1:51-1:54 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sennans Ängväg 11-17 A-B Sennan Halmstad

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9

Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Presentation av Fastigheten Varberg Stenbiten 9 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Almers väg 17 Söder Varberg Klassisk tegelfastighet

Läs mer

Tomträtten Malmö Kullen 6

Tomträtten Malmö Kullen 6 Tomträtten Malmö Kullen 6 Tärnögatan 2 Östra hamnen Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Välskött industrifastighet i Malmö hamn.

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59

Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59 Presentation av Fastigheten Falkenberg Heberg 3:49, 3:59 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Bogårdsvägen 1A-B, Gamla vägen 11 Heberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Veddige 6:8

Presentation av Fastigheten Varberg Veddige 6:8 Presentation av Fastigheten Varberg Veddige 6:8 1 (1) Västra Ringvägen 2-4 Veddige Varberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Varberg & Falkenbergs Fastighetsbyrå AB Tel: 0340-84260 : 0346-84200

Läs mer

Fastigheten Klippan Skölden 3

Fastigheten Klippan Skölden 3 Fastigheten Klippan Skölden 3 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB För mer information, kontakta: Bo Nilsson Tel: : Fax: E-post:

Läs mer

Fastigheten Klippan Åby 2

Fastigheten Klippan Åby 2 Fastigheten Klippan Åby 2 Järnvägsgatan 31/Storgatan 31 m fl Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB 4 st hyresfastigheter i Klippans

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6

Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 Presentation av Fastigheten Varberg Pelikanen 6 1 (1) Fridhemsgatan 11 Centralt Varberg För mer information, kontakta: Anders Carlsson Tel: : 070-5684200 anders@vffab.se Uppgifterna i beskrivningen kommer

Läs mer

Fastigheten Varberg Fastarp 1:146. Industrigatan 4 Tvååker Varberg. För mer information, kontakta: Anders Carlsson

Fastigheten Varberg Fastarp 1:146. Industrigatan 4 Tvååker Varberg.  För mer information, kontakta: Anders Carlsson Presentation av Fastigheten Varberg Fastarp 1:146 Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Industrigatan 4 Tvååker Varberg För mer

Läs mer

Alstad 101:an-108:an Fastigheten Trelleborg Klörup 13:4

Alstad 101:an-108:an Fastigheten Trelleborg Klörup 13:4 Alstad 101:an-108:an Fastigheten Trelleborg Klörup 13:4 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Bostads/affärs/lager/verkstadsbyggnad

Läs mer

Enkel presentation av Fastigheten Halmstad Solbacken 6

Enkel presentation av Fastigheten Halmstad Solbacken 6 Enkel presentation av Fastigheten Halmstad Solbacken 6 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Sulfitvägen 19 Oskarström Halmstad Hyresfastighet

Läs mer

Fastigheten Osby Lönsboda 49:20

Fastigheten Osby Lönsboda 49:20 Fastigheten Osby Lönsboda 49:20 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB BN02537 För mer information, kontakta: Bo Nilsson Tel: 040-485063

Läs mer

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25

Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 Presentation av Fastigheten Varberg Getakärr 3:25 1 (1) Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Engelbrektsgatan 12 Centrum Varberg

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11

Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Presentation av Fastigheten Falkenberg Holmarör 1:11 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Holmarör 208 Olofsbo Falkenberg För mer

Läs mer

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5

Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Fastigheten Osby Stenhuggaren 5 Norra Infartsgatan 11 Osby Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB VÄLSKÖTT HYRESFASTIGHET I OSBY För

Läs mer

Fastigheten Simrishamn Hammenhög 103:3

Fastigheten Simrishamn Hammenhög 103:3 Fastigheten Simrishamn Hammenhög 103:3 Skolgatan 20,Hammenhög Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Ståtlig fastighet på Österlen

Läs mer

Detta försäljningsprospekts syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagarens bedömning.

Detta försäljningsprospekts syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och tjäna som underlag för mottagarens bedömning. Alstad Fastighetsbyrå Landsvägen 17 231 95 Trelleborg Tel 040-485012 Fax: 040-485697 www.alstadf.se INLEDNING Detta försäljningsprospekts syfte är att presentera fastigheten för potentiella köpare och

Läs mer

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt

Fastigheten Vittsjö 3:539. Konfidentiellt Fastigheten Vittsjö 3:539 Konfidentiellt Vittsjö 3:539 Verkstadsgatan 8 Innehållsförteckning Bakgrund sid 3 Försäljningsprocessen sid 4 Sammanfattning sid 5 Områdesbeskrivning sid 6 Fastighetsbeskrivning

Läs mer

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör.

TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp. Offentlig auktion Adress Dagsås Perstorp Tvååker. Huvudbyggnad (Bostad) Interiör. TILL SALU! Mindre gård, Dagsås-Perstorp Fastigheten Varberg Perstorp 1:1, med adress Dagsås Perstorp 1 skall försäljas på offentlig auktion genom av Varbergs tingsrätt förordnad god man, advokat Anders

Läs mer

Fastigheten Svedala Skabersjö 25:6

Fastigheten Svedala Skabersjö 25:6 Fastigheten Svedala Skabersjö 25:6 Skabersjövägen 374 Skabersjö by Copyright Dettadokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt -Svensk FastighetsData AB Välskött hyresfastighet

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 2

Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 2 Presentation av Fastigheten Falkenberg Betongen 2 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Betongvägen 3 Smedjeholmen Falkenberg För

Läs mer

TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge

TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge TILL SALU! Mindre skogsgård med enskilt läge 1 (2) 1½-plansvilla med mindre källare, Oskarström Fastigheten Halmstad Årnilt 1:27, med adress Årnilt, Björkelund 574, Oskarström skall försäljas på offentlig

Läs mer

Lia/Ullared - Obbhult 101

Lia/Ullared - Obbhult 101 Lia/Ullared - Obbhult 101 FASTIGHETSTYP Bebyggd lantbruksenhet mm BRUKSAREA ca 7 500 m² TAXERINGSVÄRDE 3 074 000 kr PRIS - FASTIGHETSVÄRDE 9 000 000 kr Lia Hof - ett vandrarhem av exklusivt snitt med stora

Läs mer

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal

Kongegårdsgatan 3 - Mölndal Kongegårdsgatan 3 - Mölndal MÖLNDAL - RISKULLA KONTOR / LAGER / INDUSTRI Fastighet Fastigheten Adress Tomt Kongegårdsgatan 3, 431 90 Mölndal. Belägen i Mölndal kommun och Fässberg församling. Tomtarea

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta

FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT. Malmö flygledaren 2. Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta FÖRSÄLJNINGSPROSPEKT Malmö flygledaren 2 Fastighet för kontor och produktion på Bulltofta Försäljningsprocess Försäljning av fastigheten Flygledaren 2. Ägaren avser avyttra fastigheten via bolagsförsäljning.

Läs mer

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM

KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM KNIVSTA - INDUSTRIFASTIGHET MED TVÅ UTHYRDA BYGGNADER OM TOTALT 1 200 KVM Fastighet Fastigheten Knivsta Gredelby 1:32 Adress Hyvelgatan 39, 741 71 Knivsta. Belägen i Knivsta kommun och Knivsta församling.

Läs mer

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999.

Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1973. Byggnadens beskrivning: Byggnadsår 1999. INDUSTRIFASTIGHET - HALMSTAD - WILHELMSFÄLT Fastighet Fastigheten Halmstad FILEN 6 Adress Beskrivning Tomt Byggnader Montörgatan 4, 302 60 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bjälken 3 och 6

Presentation av Fastigheten Falkenberg Bjälken 3 och 6 Presentation av Fastigheten Falkenberg Bjälken 3 och 6 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Hallanäsgatan 14 A-B Centralt/Gamla Stan

Läs mer

Fastighetsinformation

Fastighetsinformation Sida 1 av 6 Fastighetsinformation 13.11 All information Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄSSLEHOLM TYRINGEMÖLLAGÅRDEN *5 Senast ajourfört FR: 1999-03-24 Senast ajourfört IR: 2008-03-03 Aktualitetsdatum

Läs mer

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby

Bertwig MARKNADS VÄRDERING. D Mindre gott. advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il. \ 62145 Visby FA STIG H ETS FORM ED LING MARKNADS VÄRDERING advokat Bengt Loquist il \. Strelowgatan Il 1/ \ 62145 Visby Stjarnby 1 Objekt Objekttyp Fastigheten Bro Tors 1:4 i Väskinde församling Bro Tors 130a, 621

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Ljunghem Fastighet Beteckning Skövde Ljunghem 19:1 Nyckel: 140463591 Senaste ändringen i allmänna delen 2018-03-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2005-12-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2018-05-02

Läs mer

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13

Metria FastighetSök - Södertälje Brynjan 13 038 Allmän+Taxering XML 2016-11-29 Fastighet Beteckning Södertälje Brynjan 13 Nyckel: 010402022 Distrikt Östertälje Senaste ändringen i allmänna delen 2010-08-12 Distriktskod 212071 Fastigheten är upplåten

Läs mer

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs

Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Prospekt Till Salu! Tomträtten Karlstad Bjälken 5 på Våxnäs Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren,

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76. Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÄLVKARLEBY VÄSTANÅN 12:76 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB Tel 0650-99500, 060-101650, 026-102904 www.fastighetsvarde.se info@fastighetsvarde.se

Läs mer

Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147

Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Sävsjö Gästgivaregården 1:147 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Generell Fastighetsinformation 2. Konstruktion fastigheten 3. Standard och skick 4. Foton 5. Karta 6. FDS utdrag

Läs mer

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm

Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1. stockholm Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 1 stockholm provröret 8 Rosengren kommersiella fastigheter januari 2014 2 stockholm provröret 8 innehåll sammanfattning... 3 ekonomisk information...4 Teknisk

Läs mer

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN

ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN ÄNGELHOLMSVÄGEN 4 NIKLASGÅRDEN Fastighet Fastigheten Båstad Pilen 31 Adress Ängelholmsvägen 4, 269 31 Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karup församling. Skattesats 32,55. Beskrivning Ängelholmsvägen

Läs mer

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad!

Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Prospekt Till Salu! Industri/ Lagerfastighet på Lamberget i Karlstad! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Torslanda Fastighet Beteckning Göteborg Tumlehed 2:208 Nyckel: 140078838 Senaste ändringen i allmänna delen 1997-10-15 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2011-08-24 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna

Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-04-15 Församling Eskilstuna Fast i g h et Beteckning Eskilstuna Nollplanet 7 Nyckel: 040048631 Senaste ändringen i allmänna delen 2013-06-14 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2015-01-16 09:24 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt kvm kvm Fastighet Beteckning Haparanda Patan 1 Nyckel: 250184533 Senaste ändringen i allmänna delen 2007-01-18 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2016-09-21 11:55 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2017-01-09

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN

BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN BOSTADSFASTIGHET - VÄRNAMO - OVANFÖR VIADUKTEN Fastigheten Värnamo Trälleborg 1 Fredsgatan 3, 331 52 Värnamo. Belägen i Värnamo kommun och Värnamo församling. Skattesats 33,54. Välskött hyresfastighet

Läs mer

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13

FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13. TIDIGARE BETECKNING T-KIL ULLAVI ELLER KULLBY 5 13 Registrerat: Akt: /55 T-KIL ULLAVI KULLBY 5 13 FASTIGHET ÖREBRO ULLAVI 5:13 Fastighetsnyckel: 180043639 Aktualitet FR: 2012-04-02 Län: 18, ÖREBRO Kommun: 80, ÖREBRO Distrikt: 211044, KIL Församling (2015 12 31): 13, Axberg TIDIGARE BETECKNING T-KIL

Läs mer

Ledungsvägen 10A-C samt Hemmeslövsvägen 52A-D, Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karups Församling. Skattesats 32,49.

Ledungsvägen 10A-C samt Hemmeslövsvägen 52A-D, Båstad. Belägen i Båstad kommun och Båstad-Östra Karups Församling. Skattesats 32,49. LEDUNGSVÄGEN 10 A-C HEMMESLÖVSVÄGEN 52 A-D Fastighet Fastigheten Båstad Eskilstorp 5:16 och 5:21 Adress Beskrivning Tomt Ledungsvägen 10A-C samt Hemmeslövsvägen 52A-D, 269 96 Båstad. Belägen i Båstad kommun

Läs mer

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273

ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 1 r VALLENTUNA-EKEBY 2:273 ROSENGREN KOMMERSIELLA FASTIGHETER FEBRUARI 2014 2 VALLENTUNA EKEBY 2:273 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 EKONOMISK INFORMATION...4

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten STRÖMSUND HAMMERDAL 3:5 Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun

Fastigheten. Aminoff 15. Uddevalla Kommun Fastigheten Aminoff 15 Uddevalla Kommun Sammanfattning Aminoff 15 Fastighetsbeteckning Kommun Adress Upplåtelseform Lagfaren ägare Byggår Tomtareal Typkod Värdeår Taxeringsvärde Uttagna pantbrev Aminoff

Läs mer

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ

INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ INDUSTRIFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Björnstorp 1:123 Adress Beskrivning Industrifastighet Tomt Byggnader Kolarvägen 4, 575 92 Hult. Belägen i Eksjö kommun och Hult församling. Skattesats

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ

AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ AFFÄRSFASTIGHET - EKSJÖ Fastighet Fastigheten Eksjö Börsebo 1:237 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Trädgårdsgatan 12a, 570 32 Hjältevad. Belägen i Eksjö kommun och Ingatorp-Bellö församling. Skattesats

Läs mer

INVESTERINGSERBJUDANDE

INVESTERINGSERBJUDANDE INVESTERINGSERBJUDANDE Fastigheten Gällivare 16:36 är belägen på ett mycket attraktivt läge i Gällivare. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta om 5 970 kvm. Gatuadressen är Bilvägen 1. 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2

FASTIGHETSUTDRAG - ADJUNKTEN 2 Datum 2016-08-08 Fastighet Församling Godkänd FR: Ej förändrad Godkänd IR: 2011-04-28 Aktualitetsdatum IR: 2016-08-05 Upplåten med tomträtt. Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. Skarpnäck

Läs mer

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten

OBJEKTBESKRIVNING. VärderingsInstitutet ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET. avseende fastigheten VärderingsInstitutet OBJEKTBESKRIVNING avseende fastigheten ÅRE MYCKELGÅRD 7:4 SOCITETSHUSET Värderingsinstitutet Södra Norrland AB www.fastighetsvarde.se Tel 0650/99500, 060/101650 OBJEKTBESKRIVNING Värderingsobjekt:

Läs mer

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ

CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ CENTRAL BUTIK-LOKAL-KONTORSFASTIGHET LAXÅ Fastigheten Laxå Bjursnäs 1:255 SKOLGATAN 20, 695 30 Laxå. Belägen i Laxå kommun och Ramundeboda församling. Skattesats 34,71. Centrumfastighet butik-lokaler vid

Läs mer

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131

Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 Välkommen! Östra Kyrkogatan 131 BOSTADSFASTIGHET - UMEÅ - HAGA/SANDBACKA Fastigheten Umeå Sandgård 5 Östra Kyrkogatan 131 A/B, 903 46 Umeå. Belägen i Umeå kommun och Umeå Stadsförs. Skattesats 35,40. Välskött

Läs mer

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER

FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER FLERBOSTADSHUS - HELSINGBORG - SÖDER Fastighet Fastigheten Helsingborg Malen 15 Adress Beskrivning Södra Stenbocksgatan 114, 252 44 Helsingborg. Belägen i Helsingborg kommun och Helsingborgs Gustav Adolf

Läs mer

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE

LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE LAGER/PRODUKTIONSFASTIGHET - LAHOLM - NYBY INDUSTRIOMRÅDE Fastighet Fastigheten Laholm Fälgen 1 Adress Beskrivning Kullsgårdsvägen 29, 312 34 Laholm. Belägen i Laholm kommun och Laholm församling. Skattesats

Läs mer

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104

ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 ÅKERSBERGA RUNÖ 7:104 SÅGVÄGEN 22, RUNÖ - ÅKERSBERGA INDUSTRIFASTIGHET OM TOTALT 1 900 m 2, BESTÅENDE AV TVÅ BYGGNADER - LAGERFASTIGHET OM 1.600 m 2 OCH VERKSTADSBYGGNAD OM 300 m

Läs mer

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3

FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 FASTIGHETSUTDRAG - TOSSENE-ANNERÖD 1:3 Datum 2015-10-25 Fastighet Församling Godkänd FR: 2007-01-17 Godkänd IR: 2015-07-28 Aktualitetsdatum IR: 2015-10-23 Redovisning av rättigheter kan vara ofullständig.

Läs mer

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE

BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE BOSTADSFASTIGHET - UPPVIDINGE Fastighet Fastigheten Uppvidinge Klavreda 3:24 Adress Beskrivning Bostadsfastighet Tomt Hammarvägen 5, 360 72 Klavreström. Belägen i Uppvidinge kommun och Nottebäck församling.

Läs mer

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8

Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Kontorsfastighet Hallstahammar Norrtunbo 1:8 KONTORSFASTIGHET - HALLSTAHAMMAR Fastighet Fastigheten Hallstahammar Norrtunbo 1:8 Adress Vägbeskrivning Kontorsfastighet Tomt Byggnader Hans Von Kantzows Väg

Läs mer

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom%

https://www5.infotorg.se/ff/sokff?mode=taxi&fastny= &q=dalom% Sida 1 av 5 Fastighetsinformation - utökad taxeringsinformation Fastighet Fastighetsbeteckning: HÄRNÖSAND DALOM 2:16 Kommun (kommunkod): HÄRNÖSAND (80) Senast ajourfört, fastighetsregistret: 2016-01-12

Läs mer

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6

Fastighetsutdrag Sigtuna Ockelsta 3:6 Utdragsdatum 2016-11-11 Fastighet Sigtuna Ockelsta 3:6 Godkänd FR: 2013-04-05 Godkänd IR: 2016-10-06 Aktualitetsdatum IR: 2016-11-10 Lantmäteriförättning (160800) Lantmäteriförrättning pågår 2016-04-21

Läs mer

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen

Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6. Senaste ändringen. inskrivningsdelen Nyckel: i allmänna delen Fastighet Beteckning Senaste ändringen Senaste ändringen i Aktualitetsdatum i Munkedal Julseröd 1:6 i allmänna delen inskrivningsdelen inskrivningsdelen Nyckel: 140222479 2001-04-27 2015-12-02 11:47 2016-05-30

Läs mer

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND

KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND KOMMERSIELL FASTIGHET - ÖSTHAMMAR - ÖREGRUND Fastighet Fastigheten Östhammar Öregrund 104:2 Adress Västergatan 61, 742 42 Öregrund. Belägen i Östhammar kommun och Öregrund-Gräsö församling. Skattesats

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala

Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-09-02 Församling Vaksala Fast i g h et Beteckning Uppsala Årsta 11:127 Nyckel: 030077395 Senaste ändringen i allmänna delen 1991-04-08 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2007-04-16 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS

AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS AFFÄRSFASTIGHET - STRÄNGNÄS Fastighet Fastigheten Strängnäs Fräsaren 4 Adress Beskrivning Affärsfastighet Tomt Mästarvägen 2, 645 41 Strängnäs. Belägen i Strängnäs kommun och Strängnäs Domkyrkoförs. med

Läs mer

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32

Fastighetsbeskrivning. Mariestad Poppeln 32 Fastighetsbeskrivning Mariestad Poppeln 32 2 Fastighetsbeskrivning Fastigheten Mariestad Poppeln 32 Avsikten med denna objektbeskrivning är att intresserade parter ska beredas möjlighet att genomföra en

Läs mer

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION

Välkommen till. Gimsbärke 324 OLLE ANDERSSON. Gimsbärke 324. Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. INTRODUKTION GIMSBÄRKE 324 INTRODUKTION Välkommen till Gimsbärke 324 Fastigheten kommer att avyttras via bolagsförsäljning. OLLE ANDERSSON Ansvarig fastighetsmäklare Tel: 0243-800 35 Mobil: 070-511 40 36 Olle Andersson

Läs mer

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm

Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Totalt 9 7836 kvm 9 7836 kvm Fast i g h et Beteckning Senaste ändringen Bengtsfors Laxarby-Heden 3:4 i allmänna delen Nyckel: 140711223 2007-02-01 Kan ingå i glesbygdsområde enligt jordförvärvslagen (SFS 1979:230). Församling Laxarby-Vårvik

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund

Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24. Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2015-08-07 Församling Morlanda Socken: Mollösund Fast i g h et Beteckning Orust Mollösund 5:308 Nyckel: 140172735 Senaste ändringen i allmänna delen 2015-03-24 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2013-02-07 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen

Läs mer

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu!

Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Prospekt Tomträtten Karlstad Gräsängen 2 Till Salu! Uppgifterna som finns i prospektet har inhämtats från flera olika källor. Uppgifternas riktighet i alla avseende kan inte garanteras av Mäklaren, utan

Läs mer

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000

Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17, i fortsättningen kallad fastigheten, Överenskommen köpeskilling - i kronor (SEK) 500 000 :. il, "1:( ~ KÖPEKONTRAKT l~~lstighctsbyrån Säljare: Piteå Kommun 94185 Piteå med en 1/1-del Org.nr: 212000-2759 1 (4) överlåter härmed - genom försäljning Fastighet: Fastigheten Piteå Hortlax 17: 17,

Läs mer

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET

KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET KONTORSFASTIGHET - HALMSTAD - CENTRALT-HAMNOMRÅDET Fastighet Fastigheten Halmstad Oraklet 1 Adress Beskrivning Tomt Stuvaregatan 8, 302 45 Halmstad. Belägen i Halmstad kommun och Martin Luther församling.

Läs mer

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13

Metria FastighetSök - Svalöv Ask 1:13 Fastighet Beteckning Svalöv Ask 1:13 Nyckel: 120296709 Distrikt Ask Socken: Ask Adress Adress Ask 1775B 268 90 Svalöv Senaste ändringen i allmänna delen 2006-02-09 Senaste ändringen i inskrivningsdelen

Läs mer

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:

med 1/2-del med adress Matrossträddet 5, 276 60 Skillinge Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt: Köpekontrakt Säljare Irene Ludvigsson Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö med 1/2-del 19390331-4304 Mobil 0760-097580 irene.ludde@lsn.se Lars Ludvigsson DB Köpenhamnsvägen 6 D Lgh 1401 217 43 Malmö

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem

Senaste ändringen i allmänna delen Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen Församling Socken: Sandhem Fastighet Beteckning Mullsjö Tinghalla 1:4 Nyckel: 060304527 Senaste ändringen i allmänna delen 2012-06-13 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2012-05-08 13:00 Aktualitetsdatum i inskrivningsdelen 2016-05-03

Läs mer

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal

Senaste ändringen i allmänna delen Område Totalareal Därav landareal Därav vattenareal Fastighet Beteckning Nyckel: 140710500 Socken: ärtemark Belägen i glesbygd. Förvärvstillstånd kan behövas. Senaste ändringen i allmänna delen 2015-08-21 Senaste ändringen i inskrivningsdelen 2014-02-14

Läs mer

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen

30 april 2014. Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 30 april 2014 Objektbeskrivning Industrifastigheten Göteborg Majorna 721:88 i Fiskhamnen 1 30 april 2014 Processen Avsikten med detta informationsmemorandum och tillhörande bilagor är att intresserade

Läs mer

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad:

() Värderingsår: Taxeringsvärde byggnad: Mindre Normalt Bra Mycket Marknadsvärdering - Fastighet Fårö Verkegards 2808 62466 Fårö Upplåtelseform: Fritidshus Objektstyp: Fritidshus Fastighetsbeteckning Gotland Fårö Verkegards 1:44 Län: Gotland

Läs mer

VILDMARKSCAFÉET Fastigheten Berg Åsarne-Österåsen 2:129

VILDMARKSCAFÉET Fastigheten Berg Åsarne-Österåsen 2:129 VILDMARKSCAFÉET Fastigheten Berg Åsarne-Österåsen 2:129 Vildmarkscaféet, Olstavägen 16 Copyright Detta dokument är till idé, text & layoutskyddat enligt lagen om upphovsrätt Vitec Mäklarsystem AB Kombinerad

Läs mer