Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter i ELAN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter i ELAN"

Transkript

1 Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter i ELAN Johanna Mesch Elísabet Eir Cortes Institutionen för lingvistik Avdelningen för teckenspråk Projektet Korpus för det svenska teckenspråket, Riksbankens Jubileumsfond (In IK) Version 4 ( )

2 ELAN för teckenspråkskorpusar... 1 Bakgrund... 1 Kort om annoteringsverktyget ELAN... 2 Installera ELAN... 3 Arbeta med annoteringar... 4 Skapa en ny annoteringsfil... 4 Skapa eller ändra radtyp... 5 Skapa eller ändra rad... 5 Skapa ny annotering... 6 Ändra innehållet i en annotering... 8 Ta bort annotering... 9 Skapa annotering med samma tidsperiod i en annan rad... 9 Ändra tidsperioden för en annotering... 9 Överordnad rad och underordnad rad Skapa bilder från videosekvenser Hämta resultat till Word eller Excel Skriv ut annoteringar direkt ifrån ELAN Kontrollerad ordlista Använda ELAN för att analysera teckenspråkstexter Öppna en befintlig eaf-fil Mediafönster Databasfönster Tidslinje Markera en viss videosekvens Göm eller synliggör rader Byt eller lägg till film Sök annotering Sökformler (reguljära uttryck) Kortkommandon Slutord Referenser Bilaga 1: Kortkommandon för ELAN med Windows Bilaga 2: Kortkommandon för ELAN med Mac... 38

3 ELAN för teckenspråkskorpusar Denna bruksanvisning är reviderad från version 1, 2 och 3 (Mesch, 2009, 2010, och 2011). Uppdateringen återspeglar utvecklingen av annoteringsprogrammet ELAN från tidigare versioner till dagens version 6.2 (juli 2021). Likaså har arbetet med våra teckenspråkskorpusar 1 bidragit till utveckling av rutiner för annoteringsarbete och transkriptionskonventioner som passar för våra behov i undervisning och forskning om svenskt teckenspråk (Mesch & Wallin, 2021). Därför uppdateras bruksanvisningen. Bakgrund Annoteringsprogrammet ELAN (EUDICO Linguistic Annotator) är ett utmärkt verktyg för annotering och transkription av teckenspråkstexter 2. ELAN vidareutvecklades för annotering av teckenspråkstexter tack vare ett18-månaders europeiskt samarbetsprojekt, ECHO Case study on sign language, mellan Radboud University Nijmegen, City University of London och Stockholms universitet (se Crasborn, et al. 2007). Korpusmaterial från tre europeiska teckenspråk är tillgängligt på nätet sedan 2004 och består av fem fabelberättelser på tre teckenspråk (nederländskt teckenspråk NGT, brittiskt teckenspråk BSL och svenskt teckenspråk STS), teckenspråkspoesi, en teckenlista på 300 tecken/ord för varje språk, samt korta intervjuer. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket på Avdelningen för teckenspråk vid Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, beviljades medel från Riksbankens Jubileumsfond för tre år (1 januari december 2011) för att bygga en korpusdatabas för svenskt teckenspråk, (se Mesch, 2015, 2016, 2021; Mesch et al. 2012). Besök om du vill veta mer om projektet. Material från Svensk teckenspråkskorpus är tillgängligt via två kanaler på nätet: I begränsad form på och genom den öppna webbportalen STS-korpus, (Öqvist, Kankkonen, & Mesch, 2020). För texttranskription används olika termer: Annotering, transkription och taggning. Annotering avser uppmärkning av språkliga enheter, d.v.s. alla slags anteckningar för en teckenspråkstext, och innefattar bl.a. glosor, transkription, översättning och kommentarer. Transkription avser teckenspråkstext återgiven i skrift. Taggning avser markering av tecken eller konstituenter med språkvetenskapliga kategoriseringsbegrepp. 1 Korpus för det svenska teckenspråket (RJ, In IK; Mesch et al. 2012), Korpus för taktilt teckenspråk (Mo Gårds Forskningsfond; Mesch 2016) och Korpus för simultantolkat teckenspråk (VR ; Nilsson 2014). 2 Se Crasborn & Sloetjes (2008). 1

4 Kort om annoteringsverktyget ELAN Annoteringsverktyget ELAN synkroniserar videosekvenser med anteckningar, s.k. annoteringar av olika slag, t.ex. transkription och översättning. ELAN används som verktyg för olika forskningssyften samt för undervisning. ELAN utvecklas kontinuerligt. Den aktuella versionen för Windows, macos och Linux är 6.2 (juli 2021). Menyerna finns på bl.a. svenska, engelska, spanska, katalanska, franska, tyska, portugisiska och japanska. Verktyget kan hämtas utan kostnad på The Language Archive ELAN-sida, Fördelar med ELAN är att man kan arbeta med annotering parallellt med videosekvenser (och ljud) se annoteringar i ett databasfönster se annoteringar i realtid (markerade annoteringar följer tidsperioden hos den valda videosekvensen) se olika annoteringar i ett annoteringsfönster där man har skrivit in något, bland annat glosor, blickriktning, mun, översättning och anteckningar av olika slag skapa rader skicka och ta emot transkriptionsfiler, s.k. eaf-filer göra teckenspråkstext tillgänglig på internet i form av videosekvenser med transkriptioner söka information i annoteringar skapa en tabell över annoteringar Ett annoteringspaket består av videomaterial (t.ex. MP4, MPG) annoteringsfil.eaf inställningsfil.psfx Andra användningsexempel är presentation av video- och annoteringmaterial analys av tecken inom t.ex. fonologi, semantik, syntax och textlingvistik användning av ELAN i undervisning för avläsnings-, analys- och sökningsuppgifter att studenter kan skicka in sina uppgifter i form av eaf-fil att forskare kan utbyta material i form av eaf-fil (med video) 2

5 Installera ELAN Det är enkelt att installera programmet ELAN. Det finns olika versioner för Windows, macos och Linux. Programmet utvecklas kontinuerligt så ladda ner den senaste versionen genom en länk som finns på eller direkt från The Language Archive, archive.mpi.nl/tla/elan/download. Se till att du väljer rätt OS (Windows, macos eller Linux) 3, och klicka på ELAN 6.2 till höger om OS-symbolen. Ett separat fönster öppnas där du kan välja plats på datorn för att spara filen, ELAN 6-2_win.exe för Windows, ELAN 6-2_mac.exe för Macintosh. Navigera därefter till mappen där du sparade filen, klicka på.exe-filen och följ instruktionen för installering. Här ger vi en kort instruktion om hur använda ELAN, i första hand för Windowsanvändare, men kortkommandon för macos finns med i Bilaga 2. Om du använder ELAN för att skapa en annoteringsfil behöver du en komprimerad film, t.ex..mp4,.mpg, m.m., för att kunna komma igång. Om du däremot använder ELAN för att titta på en färdigannoterad film krävs att filmen har en medföljande annoteringsfil. Så här ser ELAN-fönstret ut. 4 Menyfält Annoteringskontroller Markeringssätt Databasfönster för annoteringar Mediafönster Mediakontroller Tidslinje Radmeny Markeringskontroller Dra i dubbelstrecket för att ändra storleken på mediafönstret Annoteringsfönster 3 Om inte din dator uppfyller kraven som är listade under Description, så klicka på Previous releases lite längre ned och lokalisera en installeringsfil som passar din dator. 4 Bildexempel i detta häfte är hämtade från ECHO-materialet (Bergman & Mesch, 2004) och Svensk teckenspråkskorpus (Mesch et al. 2012). Medföljande annoteringsfiler; se Mesch (2021). 3

6 Arbeta med annoteringar För att skapa en ny annoteringsfil behöver du en videofil som finns i en mapp på din dator eller i någon enhet, t.ex. ett USB-minne. I annoteringsfilen kan man skapa flera nya rader och börja annotera videomaterialet. ELAN synkroniserar videosekvenserna med de annoteringar som skrivs. Spara eaf-filen efteråt. Skapa en ny annoteringsfil Skapa en ny annoteringsfil genom att klicka på Fil i menyfältet och välja Ny a) Välj en komprimerad film från passande mapp, gärna en film i videoformatet MP4 eller MPG. Klicka >> (eller dubbelklicka på videofilen). Man kan också välja två eller flera videofiler från ett och samma inspelningstillfälle (med samma tidsperiod), då blir det två eller tre parallella mediafönster. Lägg till fjärrfil b) Om du har en annoteringsmall tillgänglig, en etf-fil, så klicka på Mall och välj mall. c) Klicka på OK. När du har valt en videofil, får du ett tomt annoteringsfönster. 4

7 d) Spara annoteringsfilen som en eaf-fil med ett passande filnamn. Skapa eller ändra radtyp Man kan skapa eller ändra radtyp. Radtyper används för att sortera olika rader i en viss hierarki. a) Skapa ny radtyp genom Typ > Lägg till ny radtyp eller använd CTRL + SHIFT + T. 5 b) Skriv in namn på den nya radtypen, t.ex. Glosa_DH. c) Klicka på Lägg till och Stäng. d) För att göra förändringar i en befintlig radtyp väljer du Typ > Ändra radtyp Skapa eller ändra rad Man kan skapa eller ändra en rad. a) Skapa ny rad med Rad > Lägg till ny rad, eller använd CTRL + T. 6 b) Skriv in radnamn. c) Klicka på Lägg till. d) Fortsätt med flera radnamn tills du är klar. e) Klicka på Stäng. f) För att ändra inställningar för en rad väljer du Rad > Ändra radens attribut. 5 För Mac: SHIFT + COMMAND + T 6 För Mac: COMMAND + T 5

8 Skapa ny annotering Börja med att förstora annoteringsfönstret genom att klicka på annoteringsfönstret med höger musknapp, klicka på Zoom och utöka till t.ex. 200 %, eller dra dubbelstrecket i gränslinjen ovanför annoteringsfönstret uppåt/neråt. Man kan skapa en ny annotering på två sätt: genom att använda tangentbordet eller musen. Det mest exakta, och dessutom mest ergonomiska sättet, är att sätta in tidsmarkören på ett visst ställe och använda CTRL + eller (högerpil eller vänsterpil) och hålla CTRL nere medan du klickar på pilen ett antal gånger för att hitta en exakt startpunkt för annoteringen. Så går annoteringsarbetet till: a) Innan du börjar, rensa val för markering genom att klicka på S i markeringskontrollerna. Tidskoden Val: (ovanför markeringskontrollerna) blir noll. Du kan också trycka på CTRL + SHIFT + Z för att rensa val och samtidigt avmarkera Markering i knappfältet Markeringssätt, (se Översiktsbild på s.3). Rensa val Eller rensa val och avmarkera Markering med CTRL + SHIFT + Z b) Spela filmen genom att hålla nere CTRL och trycka på Mellanslag. Eller klicka på Playknappen i knappfältet mediakontrollerna. 6

9 c) Se till att rätt annoteringsrad är aktiverad (radnamnet rött och understruket, raden rosa). För att aktivera en rad, dubbelklicka på radnamnet. d) När du har bestämt dig för att annotera ett tecken, pausa filmen vid det ställe du ska annotera. Använd CTRL + eller 7 och håll CTRL nere medan du klickar på pil flera gånger eller håll pil nere för att hitta en exakt startpunkt för annoteringen. e) Markera startpunkten genom CTRL + K 8, (alternativt klicka direkt i kryssrutan vid Markering, finns mellan databas- och annoteringsfönstret). f) Håll nere CTRL medan du klickar på pil för tidsperioden av annoteringen tills du kommer till en slutpunkt för annoteringen. Den valda tidsperioden är blåfärgad. g) Avmarkera Markering genom CTRL + K, eller klicka direkt i kryssrutan. h) Skapa en annotering genom att använda CTRL + ALT + N så att en tom ruta kommer upp. Det gäller alltså den markerade raden (understrukna raden i vänstra menyn). Du kan växla mellan aktivering av olika rader med CTRL + UPPÅT-/NEDÅTPIL. Skriv in en annotering, t.ex. en glosa, eller välj en glosa från den kontrollerade ordlistan om sådan finns (se s. 13). Aktivera aktuell annoteringsrad Markera startpunkt för annoteringen CTRL + K Håll CTRL nere och klicka på pil framåt till en slutpunkt Därefter CTRL + K för att avmarkera kryssrutan vid Markering i) Viktigt! Bekräfta annoteringen med CTRL + ENTER. 9 7 För Mac COMMAND + eller 8 För Mac COMMAND + K 9 För Mac COMMAND + ENTER 7

10 Ett snabbare, men mindre exakt, alternativ för att skapa annotering: a) Se till att rätt rad är aktiverad. b) Välj ett lämpligt segment genom att hålla ned vänster musknapp och dra med musen från startpunkten till slutpunkten av det du vill annotera. c) Dubbelklicka i det blåmarkerade segmentet i den aktuella raden, alternativet använd CTRL + ALT + N, och skriv in en anteckning, t.ex. en glosa, i den tomma rutan som kommer upp. CTRL + ALT + N öppnar en annoteringsruta Skriv in en annotering Aktiverad rad d) Bekräfta annoteringen med CTRL + ENTER. CTRL + ENTER för att bekräfta annoteringen Ändra innehållet i en annotering Välj en annotering där du vill ändra innehållet. a) Dubbelklicka på annoteringen i annoteringsfönstret och skriv in en annan glosa. b) Bekräfta annoteringen med CTRL + ENTER. 10 c) I flikarna Text och Rutnät i databasfönstret kan du också ändra innehållet i annoteringen. Även där måste du bekräfta ändringen med CTRL + ENTER. 10 För Mac COMMAND + ENTER 8

11 Ta bort annotering Du kan ta bort en annotering så här: a) Välj annoteringen som du vill ta bort, genom att klicka på den en gång. Annoteringen blir då blåfärgad. b) Annotering > Radera annotering. Alternativet är att använda CTRL + DELETE. Skapa annotering med samma tidsperiod i en annan rad Du kan skapa en annotering inom samma tidsperiod men på en annan rad. a) Markera en målrad genom att klicka två gånger på raden i radmenyn. b) Markera en annotering i källraden som du vill ha samma tidsperiod för en ny annotering i målraden. c) Klicka på CTRL + ALT + N. Då kommer det upp en tom annoteringsruta i målraden. Ändra tidsperioden för en annotering Du kan ändra tidsperioden för annoteringen. Det kan gälla ändring av start- och/eller sluttiden. a) Markera annoteringen som du vill ändra. b) Kryssa Markering (finns mellan databas- och annoteringsfönstret) eller CTRL + K. c) Tidigarelägg starttiden genom CTRL + J (alternativt CTRL + ). d) Senarelägg starttiden genom CTRL + U (alternativt CTRL + ). e) Tidigarelägg sluttiden genom CTRL + SHIFT + J. f) Senarelägg sluttiden genom CTRL + SHIFT + U. Bocka för Markering Ändra starteller sluttid g) Bekräfta ändringen med CTRL + ENTER. h) Glöm inte att avmarkera Markering eller CTRL + K. 9

12 Överordnad rad och underordnad rad Du kan skapa en underordnad rad (t.ex. riktning) för en överordnad rad (t.ex. Glosa_DH). a) Typ > Lägg till ny radtyp... b) Skriv artikulator i rutan för typnamn. c) Välj Symbolisk koppling i rutan för Typmall. d) Lägg till. e) Stäng. f) Rad > Lägg till ny rad. g) Skriv Artikulator_DH S1 i rutan för radnamn. h) Välj Glosa_DH S1 som överordnad rad (byt ut Ingen till Glosa_DH S1). i) Välj artikulator som radtyp. j) Lägg till. k) Stäng. Jobba som vanligt med annoteringar. Notera att i den underordnade raden är annoteringsgränserna gulfärgade. OBS! Om man tar bort den överordnade raden så försvinner den underordnade raden. I följande bild syns den underordnade raden som du skapade enligt instruktionerna här ovan. Välj Rutnät Klicka på nedåtpilen t.v. om <välj en rad>, välj Flera rader med symbolisk gruppering Klicka på <välj en rad>, välj Glosa_DH S1 Underordnad rad Artikulator_DH S1 Annoteringar för överoch underordnade rader Den underordnade raden Artikulator_DH S1 Gulmarkerade underordnade annoteringar: da kopplad till glosan ANPASSA ea_ml kopplad till glosan REDAN 10

13 Glöm inte att spara den annoterade filen genom att välja Fil > Spara som. och välj mapp och filnamn i fönstret som öppnas. Klicka på Spara. Eller använd CTRL + S. 11. Det blir tre filer för ett annoteringsarbete: a) videofil i formatet MP4, MPG, eller liknande b) annoteringsfil.eaf c) inställningsfil.pfsx som skapas automatiskt då man sparar filen I psfx-filen lagras inställningar för hur annoteringsdokumentet såg ut när du jobbade med det, så som vilka rader som var synliga, vilken färg de olika radnamnen hade ute i vänsterkanten, etc. Om ELAN inte hittar någon psfx-fil när du öppnar en annoteringsfil så skapas en ny med nya inställningar där alla rader syns, och då får du ställa in hur du vill ha det innan du sparar dokumentet igen. I pfsx-filerna lagras inte några egentliga annoteringsdata. Skapa bilder från videosekvenser Du kan skapa en bild av det aktuella ELAN-fönstret, där media-, databas- och annoteringsfönstren finns med. Fil > Exportera som > Bild från ELAN-fönster Döp filen och spara den i en mapp. Om du endast vill ha en stillbild från videon, klicka på mediarutan med höger musknapp och välj Spara aktuell ruta som bild. I fönstret som öppnas, välj passande filnamn, filformat och ställe på datorn. Rutan sparas som bild, som kan behandlas som vanlig bildfil, t.ex. infogas i Word för att exemplifiera tecken i en text. Bildsekvensexempel. Bilder kan användas som stöd till teckenspråksexempel i en text. 11 För Mac COMMAND + S 11

14 Hämta resultat till Word eller Excel Det finns många olika sätt att flytta annoteringar till Word eller Excel. Det enklaste sättet är att spara en textfil med annoteringarna uppdelade på ett ord per rad. a) Fil > Exportera som > Ordlista b) Välj vilka rader som ska finnas med. c) Se till att Standardinställningar är markerat (under Teckenavgränsare). d) Klicka på OK. e) Ett nytt fönster öppnas. Där ger du filen ett passande namn och väljer var i datorn den sparas. Avsluta med Spara. f) Textfilen kan öppnas med valfritt ordbehandlingsprogram (Notepad, Word, m.m.). Flytta resultaten till Word: a) Fil > Exportera som > Traditionell transkriptionstext b) Välj vilka rader som ska finnas med. c) Välj inställningar för radbrytning, numrering av annoteringar, om radnamn och tidkoder ska finnas med, m.m. d) Klicka på OK. e) Välj passande namn och plats för filen i fönstret som öppnas. Avsluta med Spara. f) Öppna filen i Word. Exportera annoteringar till Excel: a) Fil > Exportera som > Tab-avgränsad text. b) Välj rader och tidskoder (t.ex. Starttid och tidformat hh:mm:ss:ms). c) Klicka på OK d) Ett separat fönster öppnas (Exportera rad(er) som tab-avgränsad text). Där väljer du mapp, filnamn i rutan för Filnamn, och (*.tsv) i rutan för Filformat. e) Klicka på Spara. f) Öppna filen i Excel. OBS! Vissa program kan ha svårt att läsa specialtecken så som svenskans /å ä ö/, och då ersätts dessa med konstiga tecken. Gör då om exporteringen men se till att du i det sista fönstret där filen sparas, ändrar inställningarna för Kodning till UTF-16 (från standardinställningen UTF-8). 12

15 Skriv ut annoteringar direkt ifrån ELAN Det går också att skriva ut annoteringarna direkt ifrån ELAN. Börja då med att anpassa utseendet på utskriften. a) Fil > Förhandsgranska utskriften. b) I fönstret som öppnas kan du välja olika inställningar och se direkt hur de påverkar utseendet på din utskrift. Se till att du efter varje ändring klickar på Utför ändringar för att uppdatera granskningsfönstret. c) Här ställer du in vilka rader som ska skrivas ut, textstorlek och radavstånd, om du vill ha med radnamn och tidkod, om utskriften ska ha sidnummer, m.m. d) Bocka för Radbrytning för att få plats med långa annoteringar. Om du har över- och underordnade rader, välj gärna Varje annoteringspost i rutan för Brytning mellan poster så att varje annoteringspost 12 börjar på ny rad. e) Klicka på Skriv ut. Välj skrivare m.m. i dialogrutan som öppnas. f) Avsluta med Stäng. Kontrollerad ordlista Färdiga mallar (.etf) för annoteringsarbete har ofta en s.k. kontrollerad ordlista, CV 13, för glosor eller andra annoteringskategorier. CV är en lista med ett antal fördefinierade annoteringsvärden som kommer upp som en meny när du lägger in ny annotering. CV kan göra annoteringsarbetet snabbare och mer säkert vad gäller felskrivningar. CV med glosor När du arbetar med en mall som har CV och inte hittar någon lämplig glosa i ordlistan, använd då CTRL + ENTER för att stänga annoteringsrutan utan innehåll (alternativt tryck på ESC-knappen 12 Annoteringspost består av en oberoende överordnad annotering och alla underordnade annoteringar som är kopplade till denna. 13 Från Controlled Vocabulary i den engelska versionen av ELAN. 13

16 på tangentbordet). Håll därefter nere SHIFT och dubbelklicka på annoteringen, vilket öppnar annoteringsrutan. Skriv in egen annotering, avsluta med CTRL + ENTER. Om CV inte kommer upp automatiskt när du skapar en ny annotering (Annotering > Ny annotering här eller CTRL+ALT+N), så kan det bero på inställningar i din dator. Välj Redigera > Inställningar > Redigeringsinställningar > CV. Om Visa CV-beskrivning i rutan för direktredigering är förbockat, så har du hittat problemet. Avkryssa i så fall alternativet. 14

17 Använda ELAN för att analysera teckenspråkstexter Öppna en befintlig eaf-fil ELAN kan användas för att titta på en video med en befintlig annoteringsfil. Du behöver två filer: en videofil (t.ex..mp4,.mpg) och en eaf-fil som innehåller anteckningar av olika slag, t.ex. transkription och översättning. Klicka på Fil > Öppna eller om du nyss har arbetat med eaffilen, Öppna senast använda fil. Öppna fjärrfil Bilderna visar val av Öppna, där ett separat fönster öppnas. Här väljer du vilken enhet och mapp du vill söka i. 15

18 När du har navigerat till rätt mapp, valt en eaf-fil och dubbelklickat på den, (eller klickat på Öppna), så öppnas den tillsammans med videofilen den tillhör. Om det står i meddelanderutan att video inte kan hittas så måste du lokalisera mediafilen för att länka den till eaf-filen. Det underlättar om videofiler och eaf-filer arkiveras i samma eller närliggande mapp. När du har öppnat en eaf-fil visas ett annoterat material som exemplet här nedan. Menyfält Annoteringskontroller Markeringssätt Databasfönster för annoteringar Mediafönster Mediakontroller Tidslinje Radmeny Markeringskontroller Dra i dubbelstrecket för att ändra storleken på mediafönstret Annoteringsfönster 16

19 Om en eaf-fil innehåller annoteringar för en dialog så kan två videofiler vara synliga samtidigt, som i bilden nedan. Det är bra att känna till följande finesser med ELAN: hastighet, mediafönster, databasfönster, tidslinje, markering, rader, byte av film och sökning av annotering. Mediafönster Filmen kan styras med mediakontrollerna, se översiktsbild s. 3. Genom att dra vertikalt med musen i dubbelstrecket i gränslinjen ovanför annoteringsfönstret kan du ändra storleken på mediafönstret. Du kan frigöra mediafönstret (en bildruta) genom att klicka i det med höger musknapp och välja Se i eget fönster. Dra i hörnet på det separata fönstret till lämplig storlek. Du kan också flytta fönstret till ett lämpligt ställe på skärmen. Återställ mediarutan genom att klicka i den med höger musknapp och välja Återställ till programfönstret, eller klicka på stängningsknappen X i övre högra hörnet. Du kan spara den aktuella bilden från videosekvensen genom att klicka på mediafönstret med höger musknapp och välja Spara aktuell ruta som bild. Ange namn, mapp och passande format i fönstret som öppnas, avsluta med Spara. 17

20 Databasfönster Databasfönstret innehåller flikarna Rutnät, Text, Underrubriker, Lexikon, Ljudigenkännare, Videoigenkännare, Metadata och Kontroll. Rutnät och Text är särskilt användbara för att se vad som finns i olika rader. Välj Rutnät, klicka i fältet <välj en rad> och välj någon av raderna från radlistan som visas. Tips för annoterare: I databasfönstret kan du ändra innehållet i en annotering. Glöm inte att som alltid bekräfta ändringen med CTRL + ENTER. 14 Här är de vanligaste användningsområdena för flikarna i databasfönstret: Rutnät Text Underrubriker Metadata Kontroll Klicka i fältet <välj en rad> och välj t.ex. Glosa_DH S1 15 från radlistan som visas, så syns alla annoteringar för denna rad och upp. Klicka i fältet <välj en rad> och välj t.ex. Glosa_DH S1 så visas alla annoteringar, t.ex. hela texten upp som en löpande text. Klicka i flera av fälten <välj en rad> och välj olika radnamn för att få fler rader samtidigt. Klicka på Välj källa till metadata, för att se information om videofilen (denna funktion är inte klar än för Svensk teckenspråkskorpus). Här kan man välja långsammare eller snabbare videouppspelning (Hastighet 100 %, 60 %, 200 %). (Dessutom Volym om man har ljudfil). Databasfönster för annoteringar. Klicka på Rutnät och välj t.ex. Glosa_DH S1 14 För Mac COMMAND + ENTER 15 Mesch & Wallin,

21 Databasfönster för annoteringar. Klicka på Text och välj t.ex. Sv översättning S1 Tidslinje Tidslinjen ligger mellan mediafönstret och annoteringsfönstret. Dra det röda strecket, som markerar uppspelningshuvudets plats, framåt eller bakåt med vänster musknapp. Markera en viss videosekvens Klicka på någon annotering som då blir blå (markerad annotering) eller klicka och dra musen över flera annoteringar så blir flera annoteringar markerade. Du kan göra detta antingen genom att klicka på en annotering i annoteringsfönstret eller databasfönstret. Markera annotering Spela upp den markerade annoteringen Klicka på knappen i markeringskontrollerna för att titta på den markerade videosekvensen. Eller använd SHIFT + MELLANSLAG. 19

22 Göm eller synliggör rader Synliga rader I Radmenyn visas olika rader för annoteringar. Om du vill gömma en rad, klicka på menyn med höger musknapp 16 och välj Göm [radnamnet] eller Visa/göm mera... Välj Göm allt eller enstaka rader. Du kan också byta ordning på raderna genom att markera en rad, dra den med vänster musknapp och släppa den på ny plats i radmenyn. Byt eller lägg till film Om du har flera videofiler med olika kameravinklar från ett och samma inspelningstillfälle (de måste ha samma tidsperiod), kan du byta film för den annoterade filen i mediafönstret. Det kan t.ex. vara en närbild på informantens ansikte eller en helbild på två informanter. a) Redigera > Länkade filer. b) I fönstret som öppnas, markera filen du vill ta bort. c) Klicka på Ta bort. d) Klicka på Lägg till... e) I ytterligare ett fönster som öppnas, markera filen du vill lägga till. f) Klicka på Välj, fönstret stängs. g) I fönstret som finns kvar, klicka på Utför och sedan Stäng. Se nästa sida (s. 21) för stödbilder för denna procedur. 16 För Mac COMMAND + klicka i Radmenyn 20

23 Redigera > Länkade filer Den tidigare länkade videofilen har tagits bort, ny har lagts till Tips: Man ha flera videofiler som är synkroniserade med varandra. Du kan välja vilka som är synliga genom Visa > Mediaspelare och ta bort markering i kryssrutorna för de videofiler som du vill gömma. 21

24 Sök annotering ELAN erbjuder olika alternativ för att söka genom annoteringsfiler: Du kan t.ex. söka efter en annotering i den eaf-fil som för tillfället är öppen i ELAN, efter en annotering i flera eaf-filer eller genomföra en mer avancerad sökning i en eller flera eaf-filer. Om du vill söka efter en viss annotering i den eaf-fil som du har framför dig i ELAN, använd Sök > Sök (och ersätt). Skriv in det du vill hitta, t.ex. PRO1, och klicka på Sök. Du får då ett visst antal förekomster av transkriptionen PRO1. Välj rad att söka i, här Glosa_DH S1 Skriv ett sökord, här PRO1 Klicka på Sök Klicka på en av annoteringarna så flyttas du till startpunkten av den valda annoteringen. 22

25 Man kan också leta efter en viss glosa/annotering i flera eaf-filer genom Sök > Sök i flera eaffiler... Då behöver man ange vilka filer man vill söka igenom, d.v.s. definiera sökdomän. Sök i flera eaf-filer Skriv ett sökord, här OCH och klicka på Definiera sökdomän Klicka på Ny domän för att skapa en ny domän Välj filer eller en mapp för sökdomänen, d.v.s. de filer du vill leta efter ett visst tecken i Dubbelklicka på en eller flera filer, eller en mapp, alternativt klicka på >> Avsluta med OK 23

26 Fönstret för val av filer stängs och en Spara-ruta öppnas. Ge sökdomänen ett passande namn Avsluta med OK Du kan också välja en befintlig domän Markera ditt val under Välj en existerande domän Avsluta med Ladda Här är resultatet från sökning efter glosan OCH i en sökdomän med fem valda eaf-filer Klicka på en av annoteringarna för att komma till annoteringen i den aktuella eaf-filen med tillhörande film 24

27 ELANs tredje sökalternativ är strukturerad sökning. Denna typ av sökning tillåter dig bl.a. att avgränsa sökdomänen till vissa rader och att använda sökformler (se s. 27) i sökning genom flera annoteringsfiler på samma gång. Välj Sök > Strukturerad sökning av flera eaf Ett sök-fönster öppnas där du kan välja Substring Search, Single Layer Search eller Multiple Layer Search. 17 Substring Search används för att söka en glosa eller ord i en sökdomän, d.v.s. en eller flera eaffiler, som du definierar själv. Här har sökdomänen redan definierats till 300 eaf filer Skriv in glosan du vill hitta Klicka på Find Single Layer Search erbjuder en något mer avancerad sökning än Substring Search. T.ex. kan man navigera fram och tillbaka i den aktuella sökhistorien och din sökhistoria kan sparas för att tas fram vid senare tillfälle. Vidare kan man bestämma om sökningen ska ta hänsyn till versaler/gemener, huruvida sökformler ska användas, m.m. Sökningen kan även begränsas till en viss rad, radtyp, informatör eller annoterare. En tidigare sparad sökhistoria med 19 sökningar har hämtats med Load query Inställningar för denna sökning: Sök i annoteringar Ta inte hänsyn till versaler/gemener Returnera alla annoteringar som innehåller söksträngen; här kan man välja att använda sökformler Sök i radtypen gloss_dh; här kan man även söka i annoteringar av en viss informant eller från en viss annoterare 17 Det svenska språkpaketet för ELAN är under utveckling. Sökfunktionerna innehåller fortfarande ett flertal engelska termer. 25

28 Multiple Layer Search är den mest omfattande sökfunktionen i ELAN. Exemplet nedan visar hur denna funktion kan användas för att hitta tecken med dubbel artikulator genom att söka på da, dubbel artikulator. För alla sökfunktioner gäller att om man klickar på en av annoteringarna i sökresultatet så förs man till annoteringen i den aktuella eaf-filen med tillhörande film. 26

29 Sökformler (reguljära uttryck) Ett mycket användbart verktyg som kan användas i alla sökfunktioner i ELAN, är s.k. reguljära uttryck ( regular expressions på engelska), eller sökformler. Sökformel är en sekvens med bokstäver och specialtecken där vissa tecken, s.k. metatecken, har speciell betydelse. Sökformler gör det möjligt att söka efter textsträngar som matchar mer komplicerade sökmönster, t.ex. om du vill hitta en viss glosa med en viss taggning, i en viss position inom en annotering, och samtidigt ange vilka sökresultat som ska uteslutas. En bra sökformel kan ersätta flera vanliga sökningar med en enda och därmed spara tid. Om vi tittar igen på rutan som öppnas när vi väljer Sök > Sök (och ersätt) (se s.22), så innehåller den ett alternativ som man kan bocka för, reguljära uttryck. Om denna ruta inte är markerad så måste söktermen vara exakt som det du söker efter. Om du skulle vilja hitta PRO1 så måste du söka efter PRO1. När reguljära uttryck är förbockat så kan du skriva PR och få fram alla glosor som innehåller denna bokstavskombination, däribland PRO1, SPRINGA, o.s.v. Dessutom kan sökningen då få hjälp av sökformler och därmed göras mycket specifik. Om du t.ex. vill få fram endast de PRO1 som finns i början av en annotering så kan du använda specialtecknet ^ och skapa sökformeln ^PRO1. Då returnerar sökfunktionen endast PRO1 som inte föregås av något annat. Observera att för att sökformler med versaler ska fungera så måste skiljer på versaler/gemener också vara förbockat. Välj rad att söka i Markera rutan för reguljära uttryck Markera rutan för skiljer på versaler/gemener Skriv ^PRO1 Klicka på Sök Se s. 28 för översikt över metatecken och sökformler. 27

30 Här följer tabeller med några av de vanligaste metatecknen och sökformlerna som kan användas i ELAN. Metatecken punkt. asterisk * plus + frågetecken? hatt ^ dollartecken $ parenteser ( ) hakparenteser [ ] lodstreck bakstreck \ När alternativen reguljära uttryck och skiljer mellan versaler/gemener är markerade så kan följande söksträngar användas: Enskilda tecken och textsträngar Metatecken. [ ] [^ ] x Alla förekomster av tecknet x. Ett godtyckligt tecken (vilket som helst) Exempel Vanlig sökning: a för att hitta tecknet a antingen ensamt eller som en del av en längre textsträng a.c för att hitta abc, men också acc, aac, axc, o.s.v. Alla kombinationer av a och c med något i mellan [ ] Ett eller flera bestämda tecken [abc] för att hitta något av tecknen a, b eller c [ - ] Bestämda tecken inom ett intervall [^ ] Ett eller flera bestämda tecken som sökningen inte ska matcha [a-c] för att hitta något av tecknen a, b eller c [0-9] för att hitta något av 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 eller 9 [^abc] för att hitta ett tecken som inte är a, b, eller c (^ negerar här, se annan betydelse under Ankring) Observera att de flesta tecken som är speciella i reguljära uttryck är inte speciella inom hakparenteser. T.ex. används [9.*] för att hitta en nia eller en punkt eller en asterisk. Utanför hakparenteserna hade både punkten och asterisken haft en särskild betydelse. Metatecken ^ $ Ankring Exempel ^ Ett tecken i början av en symbolsträng ^GREPP för att hitta alla annoteringar som börjar med GREPP, - utesluter t.ex. BEGREPP $ Ett tecken i slutet av en symbolsträng PRO$ för att hitta alla annoteringar som slutar med PRO, - utesluter t.ex. PRO1 och PROGRAM 28

31 Bakstrecket betyder någonting tillsammans med det tecken som följer direkt efter det. Om det man söker efter innehåller en symbol som råkar vara ett metatecken, så placerar man ett bakstreck för at att få fram det man önskar. Bakstreck \ Metatecken \ Behandlar efterföljande symbol som ett vanligt tecken Exempel \*24\*för att hitta alla *24* Bakstrecket används för att visa att det verkligen ska vara med asterisker i det du vill söka efter Eftersom teckenspråksannoteringar innehåller specialtecken för att indikera t.ex. sammansättningar, ^, eller sammansmältning, *, så är bakstrecket oumbärligt vid sökning med sökformler. Metatecken som kan användas i sökformler i ELAN och som även förekommer i annoteringskonventioner för STS-texter är: asterisk (*), bindestreck (-), plus (+), punkt (.), hatt (^), och hakparenteser ([ ]). Repetitioner Metatecken * +? {} * Noll eller flera av det föregående tecknet + Ett eller flera av det föregående tecknet? Noll eller en av det föregående tecknet Exempel ab*c för att hitta ac, abc, abbc, abbbc, o.s.v. (Observera att här är det bara b som påverkas, antingen repeteras i det oändliga eller är inte med alls) ab+ för att hitta ab, abb, abbb, abbbb, osv., hur långt som helst (Obs: det är bara b som repeteras. Utesluter t.ex. abab-ab) ba? för att hitta b och ba, men inget annat (Med? efter något anger man ett det är frivilligt, dvs. det kan vara med en gång eller inte alls) Skillnaden mellan asterisken * och plustecknet + är att asterisken även tillåter att den repeterade delen inte är med någon gång alls. ab* matchar samma texter som ab+, men dessutom även a. Alternativ Metatecken Exempel Eller VIT SVART GRÅ för att hitta VIT, SVART, eller GRÅ Parenteser Metatecken ( ) ( ) Föra samman ett större uttryck Exempel (GRÅ LITEN/STOR) KATT för att hitta GRÅ LITEN KATT eller STOR KATT 29

32 Ovanlistade metatecken kan kombineras vidare till längre sökformler, se följande tabell. I tabellen förekommer Det används tillsammans med vissa efterföljande symboler för att markera, tagga, glosor för ett antal olika kategorier. Se även lista med exempel på ordklass- och kategoritaggar på s Exempel på sökformler med kombinerade metatecken Matchar Kommentarer.+ Alla annoteringar Versaler och gemener, siffror och symboler.* [A-ZÅÄÖ]+ Godtyckligt många tecken, vilka som helst Alla bokstäver i versaler A.*A matchar två A med vad som helst mellan sig, t.ex. ALLA, ANNA, APA HOPPA eller bara AA EMFA.* för att hitta både EMFAS och EMFATISK Utesluter siffror och andra tecken som inte tillhör alfabetet. Versaler indikerar glosor i Alla är taggen för glosor med bokstavering Alla bokstavskombinationer i versaler som är själva taggsymbolen Bokstaverade sammansättningar Utesluter enskilda glosor med Alla annoteringar utom de som avslutas [^ ] markerar avbrott eller markerar att det är otydligt om tecknet utförs \^ Sammansättningar Ofta svenska lån, t.ex. YRKE^SKOLA. \ gör att ^ behandlas här som ett vanligt tecken \* Sammansmältningar T.ex. SE\*UT \+ Morfemgräns x[xx]x Två olika glosor T.ex. eller A[PR]A matchar APA och ARA (Man måste välja ett av alternativen inom [ ] Alla annoteringar Glosor taggade för bokstavering och xxx x[xx]x Alla glosor och alla glosor Alla glosor utom de som avslutas Tre olika glosor Glosor med bokstavering och glosor med gester Obs: Jämför denna sökformel med nästa ovanför Exempel på hur sökformel kan användas för att filtrera bort det man inte vill hitta SKA L[AO]R matchar SKA, SKALAR och SKALOR (Alternativet efter lodstrecket har två varianter) Glöm inte att hakparenteser kan användas om alla alternativ består av ett (1) tecken, så istället för a e i o u är det enklare att skriva [aeiou]. 18 Mesch & Wallin (2021). 30

33 Följande tabeller innehåller ett urval av taggar hämtade från en längre lista över de taggkategorier och ordklasstaggar som används i svensk teckenspråkskorpus. Exempel på @uppr Förklaring Bokstaverat tecken eller bokstaveringar Gestliknande tecken Osäker tolkning (ej glosat tecken eller osäkert glosat tecken) Egennamn, ortnamn Avbildande/produktiva tecken (polysyntetiska tecken) Avbrott eller nonsensrörelser Artikulatorn från tidigare tecken hålls kvar i position Tecken i reduplicerad form Tecken som upprepas Notera att hakparenteser, [ ], används för ordklasstaggar, se tabellen nedan. När du vill skriva sökformler för att få fram glosor markerade med en viss ordklass, så måste bakstreck, \, användas för att hakparenteserna ska ingå i sökningen. Exempel på ordklasstaggar Tagg Förklaring I sökformel [AB] Adverb \[AB\] [NN] Substantiv \[NN\] [VB] Verb \[VB\] [PEK] Pekning \[PEK\] [PN] Pronomen \[PN\] 31

34 Kortkommandon Mest använda kortkommandon för ELAN med Windows (se flera kommandon i Bilaga 1). Det finns fler kortkommandon i ELAN, Visa > Kortkommando. Spela/pausa media Gå till nästa/tidigare bildruta Gå till nästa/tidigare pixel Gå till början av media Aktivera nästa rad Spela markerad annotering Rensa val Rensa val och markering Markering Ny annotering Ta bort annoteringsvärde Radera annotering Ångra CTRL + MELLANSLAG CTRL + eller CTRL + SHIFT + eller CTRL + B CTRL + NEDÅTPIL SHIFT + MELLANSLAG ALT + SHIFT + C CTRL + SHIFT + Z CTRL + K CTRL + ALT + N CTRL + DELETE CTRL + ALT + D CTRL + Z Mest använda kommandon för ELAN med Mac (se flera kommandon i Bilaga 2). Spela/pausa media Gå till nästa/tidigare bildruta Gå till nästa/tidigare pixel Gå till början av media Aktivera nästa rad Spela markering Rensa val Rensa val och markering Markering Ny annotering Ta bort annoteringsvärde Radera annotering Ångra CTRL + MELLANSLAG COMMAND + eller COMMAND + SHIFT + eller COMMAND + B COMMAND + NEDÅTPIL SHIFT + MELLANSLAG SHIFT + ALT + C CTRL + SHIFT + Z COMMAND + K COMMAND + ALT + N ALT + DELETE ALT + D COMMAND + Z 32

35 Slutord Detta dokument, Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter i ELAN, version 4, är en grundläggande instruktion för hur man arbetar med teckenspråkstexter i ELAN. Dokumentet kommer att uppdateras kontinuerligt och nya versioner kommer att finnas tillgängliga under följande länk: På samma sida finns Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter, även den under kontinuerligt arbete, tillsammans med en färdig mall för transkribering av teckenspråkstexter i svenskt teckenspråk, med språkliga typer och rader. En avancerad engelsk manual för ELAN finns tillgänglig på nätet, se archive.mpi.nl/tla/elan/documentation. 33

36 Referenser Bergman, B. & Mesch, J. (2004). ECHO data set for Swedish Sign Language (SSL). Department of Linguistics, Stockholm University. Crasborn, O., Mesch, J., Waters, D., Nonhebel, A., der Kooij, E., Woll, B. & Bergman, B. (2007). Sharing sign language data online. Experiences from the ECHO project. International Journal of Corpus Linguistics 12:4. Crasborn, O., & Sloetjes, H. (2008). Enhanced ELAN functionality for sign language corpora. In Proceedings of the 3rd Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Construction and Exploitation of Sign Language Corpora. ELAN (Version 6.2) [Computer software]. (2021). Nijmegen: Max Planck Institute for Psycholinguistics, The Language Archive. Retrieved from Mesch, J. (2003). Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Mesch, J. (2009). Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter. Version 2. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Mesch, J. (2011). Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering av teckenspråkstexter. Version 3. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Mesch, J. (2015). Svensk teckenspråkskorpus - dess tillkomst och uppbyggnad (Forskning om teckenspråk XXIV). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet, Mesch, J. (2016). Datamängd. Korpus för taktilt teckenspråk. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Mesch, J. (2021). Annoterade filer för svensk teckenspråkskorpus. Version 8. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 300 eaf-filer. Mesch, J., L. Wallin, A-L. Nilsson & B. Bergman. (2012). Datamängd. Projektet Korpus för det svenska teckenspråket (version 1). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. ( Mesch, J. & Wallin, L. (2021). Annoteringskonventioner för teckenspråkstexter. Version 8 (maj 2021). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 56 s. Nilsson, A-L. (2014). Datamängd. Projektet Teckenspråkets rumsliga dimension vid simultantolkning. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. STS-korpus (2021). Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. Öqvist, Z., Riemer Kankkonen, N., & Mesch, J. (2020). STS-korpus: A sign language web corpus tool for teaching and public use. In E. Efthimiou, S.-E. Fotinea, T. Hanke, J. A. Hochgesang, J. Kristoffersen, & J. Mesch (Eds.), Proceedings of the {LREC2020} 9th Workshop on the Representation and Processing of Sign Languages: Sign Language Resources in the Service of the Language Community, Technological Challenges and Application Perspectives. (pp ). European Language Resources Association (ELRA). 34

37 Resurser på Internet Annoteringsprogrammet ELAN kan hämtas från nätet, liksom en manual på engelska ECHO-projektet Language%3A%22Swedish%5C%20Sign%5C%20Language%22 Svensk teckenspråkskorpus 35

38 Bilaga 1: Kortkommandon för ELAN med Windows 36

39 37

40 Bilaga 2: Kortkommandon för ELAN med Mac 38

41 39

Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter. Johanna Mesch

Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter. Johanna Mesch Att använda ELAN Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter Johanna Mesch Institutionen för lingvistik Avdelningen för teckenspråk Projektet Korpus för det svenska teckenspråket, Riksbankens

Läs mer

Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter. Johanna Mesch

Att använda ELAN. Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter. Johanna Mesch Att använda ELAN Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter Johanna Mesch Institutionen för lingvistik Avdelningen för teckenspråk Projektet Korpus för det svenska teckenspråket, Riksbankens

Läs mer

Att använda ELAN - Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter

Att använda ELAN - Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter Att använda ELAN - Bruksanvisning för annotering och studie av teckenspråkstexter Johanna Mesch Institutionen för lingvistik Avdelningen för teckenspråk Version 1. (2009-04-17) Arbete med teckenspråkstexter...

Läs mer

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB

Komma igång med 3L Pro 2014. Komma igång med 3L. Copyright VITEC FASTIGHETSSYSTEM AB Komma igång med 3L Innehåll LOGGA IN I 3L... 3 Verktyg och kortkommandon... 6 Övriga tangenter... 9 RAPPORTUTSKRIFT I 3L... 10 Instruktioner för att skriva till fil:... 11 Logga in i 3L Ikonen för 3L Pro

Läs mer

Lathund Claro Read Plus

Lathund Claro Read Plus Lathund Claro Read Plus Innehållsförteckning LathundWord Read Plus V 5...1 Innehållsförteckning...1 Starta... 2 Knappbeskrivning... 2 Börja läsa... 2 Börja skriva... 2 Knapp 8 Inställningar... 3 Knapp

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter

IT-körkort för språklärare. Modul 9: Rätta skrivuppgifter IT-körkort för språklärare Modul 9: Rätta skrivuppgifter Innehåll I. Rätta uppgifter i Word... 3 Markera fel med färger snabbt och enkelt... 3 Använd Words rättningsverktyg skriv kommentarer... 4 Gör ändringar

Läs mer

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar

Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Guide till att använda Audacity för uttalsövningar Victoria Johansson Humlabbet, SOL-center, Lund IT-pedagog@sol.lu.se 28 mars 2006 1 Inledning Audacity är ett program som kan användas för att spela in

Läs mer

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande.

Skapa mapp. * Gör så här: Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. Ideell IT-förening där äldre lär äldre Skapa mapp Det finns många sätt att skapa mappar, men det enklaste sättet brukar vara följande. * Gör så här: 1. Se till att du befinner dig på den plats i datorn

Läs mer

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell

Excel kortkommando. Infoga rad, kolumn eller cell Ta bort rad, kolumn eller cell Excel kortkommando Kommando Allmänt F10 Ctrl + B eller Skift + F5 Ctrl + G Ctrl + H Ctrl + i F1 Ctrl + N Ctrl + O Ctrl + P Ctrl + S F12 eller Alt + F2 Ctrl + W eller Alt + F4 Skift + F1 Skift + F10 Ctrl

Läs mer

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke

Live Sök Export. ExacqVision användarguide Live Sök Export. Teletec Connect AB Emil Warnicke ExacqVision användarguide Teletec Connect AB Emil Warnicke Version 1 (2009 07 13) för ExacqVision Klient 3.5.3 och nyare Sida 1 Allmänt omexacqvision ExacqVisions klientprogram har tre arbetslägen: Live,

Läs mer

Bruksanvisning Bläckfisken USB

Bruksanvisning Bläckfisken USB Bruksanvisning Bläckfisken USB Kontaktanslutning till datorer och pekplattor Tel/Fax.: 013-712 70 Östra Harg Torpängen 585 91 Linköping E-post: info@hargdata.se Hemsida: www.hargdata.se Innehållsförteckning:

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 5 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler och inskannade texter.

Läs mer

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6

Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Att använda talsyntesen ClaroRead Pro Version 6 Talsyntesen kan läsa upp all text som går att markera. Till exempel Word-dokument, på Internet, e-post mm. Den kan även läsa PDFfiler, bilder och inskannade

Läs mer

Lathund ClaroRead Plus v6

Lathund ClaroRead Plus v6 Lathund ClaroRead Plus v6 sid 2. sid 3. sid 4. sid 5. sid 6. sid 7. sid 8. sid 9. sid 10. Starta ClaroRead Plus. Inställningar för verktygsraden. Välja röst och språk. Läsa upp text. Inställningar för

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Handbok 2. Funktionaliteter moveon 4

STOCKHOLMS UNIVERSITET. Handbok 2. Funktionaliteter moveon 4 STOCKHOLMS UNIVERSITET Handbok 2 Funktionaliteter moveon 4 Göteborgs Universitet 2013-11-04: Denna manual visar hur man söker i tabeller och sorterar i kolumner och andra bra tips för att förenkla användandet

Läs mer

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8)

Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) Gran Canaria - Arbetsbeskrivning knapplänkar (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att skapa en ny presentation från början Att skapa en enkel knapp Att använda händelseinställningar, events

Läs mer

A. Datorn från grunden

A. Datorn från grunden A-1 A. Vad är en dator? En dator är en apparat som du kan utföra en mängd olika uppgifter med t.ex: Skriva och läsa e-post, lyssna på musik, titta på film, spela spel. De olika uppgifterna utförs av program

Läs mer

Spela in och spara din PowerPointpresentation

Spela in och spara din PowerPointpresentation Spela in och spara din PowerPointpresentation som en film Gör tillägg till filmen med Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett välbekant program för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 7 Maj -13 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word

Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Grundläggande Ordbehandling Microsoft Word Programfönstret Namnlist Verktygsfält Menyrad Vågrät linjal Lodrät linjal Rullningslist Statusfält Menyer och Verktygsfält Visa eller dölja ett verktygsfält Högerklicka

Läs mer

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll

FrontPage Express. Ämne: Datorkunskap (Internet) Handledare: Thomas Granhäll FrontPage Express I programpaketet Internet Explorer 4.0 och 5.0 ingår också FrontPage Express som installeras vid en fullständig installation. Det är ett program som man kan använda för att skapa egna

Läs mer

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19)

SORSELE KOMMUN. Handbok OEW. 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson. Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Handbok i OEW 28 sept 2012 Mari-Anne Englund Barbro Olofsson Sorsele kommun Version 2012-09-28, rev 131101 1 (19) Använd det användarnamn och lösenord som du fått. Fungerar det inte hör av dig till Mari-Anne

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Beställning till Husfoto. Handledning

Beställning till Husfoto. Handledning Beställning till Husfoto Handledning Datum: 13 mars 2012 Innehåll Inställningar... 2 Så här gör du en beställning... 4 Så här hämtar du materialet... 7 Hur sparas filerna?... 8 Support...11 Kortkommandon

Läs mer

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5

Förenklad användarmanual för DAISY-användning. Olympus DM-5 Förenklad användarmanual för DAISY-användning Olympus DM-5 Komma igång 1 Sätt i batteriet Börja med att sätta i medföljande batteri i spelaren. Gör detta genom att öppna luckan på baksidan. En skarv i

Läs mer

Att skriva på datorn

Att skriva på datorn Att skriva på datorn Innehåll: Inledning 1 Tangentbordet 2 Att skriva i Word 4 Att skriva på Internet 7 Övningar 8 2 Inledning Välkommen till steg 2 av Internetkursen för nybörjare! Vid detta kurstillfälle

Läs mer

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder från Mac App Store optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Tekniska förutsättningar För WordFinder från Mac App Store krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.6.6 eller senare.

Läs mer

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet.

Word kortkommando. 5. I rutan till höger klickar du på kommandot eller elementet. kortkommando Kortkommandon Koppla kortkommandon till menykommandon eller andra element Du kan koppla ett kortkommando till ett kommando, ett makro, ett teckensnitt, en autotextpost, en formatmall eller

Läs mer

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG.

WF 9 MAC Kom i Gång SV Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG. WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 1 FOR BETTER UNDERSTANDING KOM I GÅNG www.wordfinder.se WF 9 MAC Kom i Gång SV 07-08-10 07.43 Sida 2 Tekniska förutsättningar WordFinder 9 Professional för Mac

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 8 Feb -14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 W8 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger

Läs mer

Nedan visas en översikt av verktygen där de olika funktionerna är numrerade. En beskrivning av funktionerna följer.

Nedan visas en översikt av verktygen där de olika funktionerna är numrerade. En beskrivning av funktionerna följer. Välkommen till hjälpen för vårt nya webbgis Vattenkartan m.fl webbgis som finns tillgängliga i VISS är verktyg för att titta på kartor, söka information och skriva ut en kartbild. Webbgisen är byggda med

Läs mer

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements

Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Spela in och exportera din PowerPoint som en film via Premiere Elements Microsoft Powerpoint är ett program som numer är välbekant för alla inom utbildningssektorn. Det som många inte känner till är att

Läs mer

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal

ClaroDictionary med tal. ClaroDictionary utan tal ClaroDictionary med tal ClaroDictionary utan tal Manual Artikelnummer 10400 och 10401 1 Innehåll Välkommen till ClaroDictionary...3 ClaroDictionary Översikt...4 ClaroDictionarys verktygsknappar...4 Knappen

Läs mer

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument

Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Läs mer om it i lärandet på webben: www.spsm.se/itilarandet Tips och idéer för Chrome OS och Google Dokument Skriften är utgiven av Specialpedagogiska skolmyndigheten

Läs mer

Kom igång med Communicate In Print

Kom igång med Communicate In Print * Välj bildtyp Kom igång med Communicate In Print Klicka på Ordlista för att välja vilken typ av bilder du vill arbeta med. (Som standard startar programmet med ordlistan innehållande Widgitbilder. Detta

Läs mer

Miljön i Windows Vista

Miljön i Windows Vista 1 Miljön i Windows Vista Windows Aero Windows Aero (Aero Glass), som det nya utseendet eller gränssnittet heter i Vista, påminner mycket om glas och har en snygg genomskinlig design. Det är enklare att

Läs mer

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET.

TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. TUTORIAL 3: ATT STARTA ETT NYTT PROJEKT, IMPORTERA ELLER DIGITALISERA MATERIAL, SAMT SORTERA DET. Att starta ett nytt projekt När du startar Avid kommer Select Project fönstret upp: Istället för att välja

Läs mer

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.

LATHUND WINDOWS 2000. RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk. LATHUND WINDOWS 2000 RXK Läromedel, Riddarplatsen 36 Plan 7 177 30 Järfälla Tel: 08-580 886 00, Fax: 08-580 259 40 www.rxk.se, e-post: info@rxk.se Detta material är författat av RXK Läromedel. Mångfaldigande

Läs mer

När du startat programmet dyker Select Project fönstret upp:

När du startat programmet dyker Select Project fönstret upp: TUTORIAL 1 GRUNDER I FILSYSTEM, GRÄNSSNITT OCH KLIPPNING ATT STARTA AVID OCH VÄLJA ETT PROJEKT. Starta Avid Starta Avid genom att dubbelklicka på dess ikon. Den ser ut så här: PC På skolans datorer hittar

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp

Lathund till Publisher TEXT. Skriva text. Importera text. Infoga text. Dra och släpp Lathund till Publisher TEXT Pekverktyget använder du när du ska markera en ram som du vill förändra på något sätt. Klicka på textverktyget. Placera muspekaren på den tomma dokumentytan, det spelar ingen

Läs mer

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se

FOR BETTER UNDERSTANDING. Snabbguide. www.wordfinder.se FOR BETTER UNDERSTANDING Snabbguide www.wordfinder.se Tekniska förutsättningar WordFinder 10 Professional för Mac kräver följande: Processor: Intel Mac OS X 10.5 eller senare. Installation Installation

Läs mer

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter.

Grunderna i Word. Identifiera gränssnittsobjekt som du kan använda för att utföra vanliga uppgifter. Grunderna i Word Word är ett effektivt ordbehandlings- och layoutprogram, men för att kunna använda det på bästa sätt måste du först förstå grunderna. I de här självstudierna beskrivs vissa av de aktiviteter

Läs mer

Lathund Office online

Lathund Office online Denna lathund lär dig det du behöver veta för att komma igång med Office online. Innehållet uppdateras löpande. I slutet av lathunden finner du övningar som hjälper dig att komma igång. Introduktion till

Läs mer

Snabbguide till de nya funktionerna

Snabbguide till de nya funktionerna Snabbguide till de nya funktionerna INNEHÅLL Vad är nytt i PhysioTools... 2 Sidan Övningar... 2 Starta PhysioTools... 2 Webbadress till er installation av PhysioTools... 2 Gör ett träningsprogram... 2

Läs mer

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel

Programsnickaren. Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk. Habilitering & Hjälpmedel Programsnickaren Grunderna för hur du kommer igång och arbetar med Programsnickaren till Micro Rolltalk Habilitering & Hjälpmedel Starta programmet När programmet är installerat, hittar du programikonen

Läs mer

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner.

På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. RengöringsSystemet V4 På följande sidor återfinns en kort dokumentation som beskriver några användbara programfunktioner. Översikt över innehåll i bifogad dokumentation: Visa / Visa ej flikar/knappar i

Läs mer

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2

2009-08-20. Manual för Typo3 version 4.2 2009-08-20 Manual för Typo3 version 4.2 1 2 Innehåll: 1. Allmänt 4 2. Grunderna i Typo3 5 2.1 Knappar 5 2.2 Inloggning 5 2.3 Den inledande vyn 6 2.4 Sidträdet 7 3. Sidor 8 3.1 Skapa en ny sida 8 3.1.1

Läs mer

Lathund Victor Reader Stream

Lathund Victor Reader Stream Lathund Victor Reader Stream Innehåll 2/13 Lathund Victor Reader Stream 1 1 Innehåll 2 Knappbeskrivning 3 Knappbeskrivning 3 Vänster sida 3 Höger sida 3 Övre kant 3 Framsida 3 Numeriska knappar 4 Under

Läs mer

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie

DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR. Arbeta med video i imovie DIGITALA RESURSER MANUAL FÖR Arbeta med video i imovie 1 Introduktion Följande guide beskriver hur man går tillväga för att hämta in, redigera och färdigställa video med imovie. 1.1 Förutsättningar imovie

Läs mer

Din guide till. Digitala assistenten

Din guide till. Digitala assistenten Din guide till Digitala assistenten Dec 2012 Innehåll SÅ HÄR SÄTTER DU DIGITALA ASSISTENTEN I ARBETE... 3 Steg 1 Skapa en ny kalenderhändelse... 3 Steg 2 Välj vad du vill att Digitala assistenten ska göra...

Läs mer

Symprint Snabbstartsguide

Symprint Snabbstartsguide Symprint Snabbstartsguide Artikelnummer: 12020, 12021, 12022 v.1 0.10 1 Innehåll Välkommen till SymPrint... 3 Installation av medföljande mjukvara:... 3 Komma igång... 4 Skapa nytt dokument från mall...

Läs mer

1

1 www.itpedagogeek.se 1 Innehåll INNAN DU KÖR IGÅNG... 3 DET HÄR ÄR KLASSANTECKNINGSBOKEN... 3 ATT SPARA I ONENOTE... 3 MENYERNA... 3 ANTECKNINGSBOK FÖR KLASSEN... 4 STRUKTUR... 4 BYGG UPP DIN KLASSANTECKNINGSBOK...

Läs mer

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar

Grund. Markera Användaren och välj Användarinställningar till vänster i Grids utforskare. Välj Talinställningar Grund När du startar the Grid 2 kommer du till Utforskaren. Här hanterar man Användare och sidor istället för mappar och filer. När du markerar en användare ändras funktionerna i det grå fältet till vänster.

Läs mer

Workshop PIM 2 - PowerPoint

Workshop PIM 2 - PowerPoint Workshop PIM 2 - PowerPoint Varje ny sida i bildspelet kallas för en Bild. Foton och andra bilder som man lägger in kallas för Bildobjekt. All text skrivs i Textrutor. Växlingen från en bild till nästa

Läs mer

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13

Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program Version: 2012-09-13 Analysverktyget Program möjliggör att ta fram all data som mätningen av webb-tv omfattas av. Data finns från och med 1/5 2011 och uppdateras kontinuerligt. I

Läs mer

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder Pro för Mac optimalt! Snabbguide med nyttiga tips och trix. Dokumentversion 2014-1 Tekniska förutsättningar För WordFinder 11 Pro för Mac krävs följande: Processor: Intel Mac OS X 10.8

Läs mer

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software

Switch Driver 4. Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Switch Driver 4 Programvara för Radio Switch, JoyBox och JoyCable. Sensory Software Innehåll ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN SWITCH DRIVER... 3 SWITCH DRIVER ANSLUTNING... 4 USB JOYSTICK KALIBRERING... 4 TESTFUNKTION...

Läs mer

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt

Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt Verktyget är begränsat till Microsoft Internet Explorer v 7.0 och uppåt 1. Inställningar / Kontaktuppgifter Uppgifter som matas in i den vyn ovan visas i sidfoten på hemsidan: 2. Skapa nya sidor Om man

Läs mer

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word.

Lathund Word. Här får du en liten Lathund i Word. Lathund Word Här får du en liten Lathund i Word. Första sidan innehåller en text med textrutor. Textrutorna talar om vad det är för formatering. Du kan läsa i Lathunden hur du gör de olika formateringarna.

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10

Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10 Steg 1 Minnen, mappar, filer Windows 10 Sep -18 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Operativsystem, Program/Appar, webbsidor och instruktioner inom IT-branchen

Läs mer

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten.

Till flera av ovanstående finns det dessutom varianter, vilka kommer att presenteras i de olika avsnitten. LINGUS32 Handledning Anne Börjesson Introduktion Lingus32 är ett program som främst är avsett att användas för att göra multimedia-baserade språkövningar. Programmet är skrivet för PC. Det finns möjlighet

Läs mer

Software Translator 6.1 Manual

Software Translator 6.1 Manual Software Translator 6.1 Manual 1 Innehåll Sidan Inledning 3 Installation 4 Auktorisation 4 Översikt Programfönster 5 Menyer Arkiv 5 Visa 6 Språk 6 Verktyg 7 Hjälp 7 Handhavande Att lägga till ett program

Läs mer

Att få inskannad text uppläst med talsyntes

Att få inskannad text uppläst med talsyntes Att få inskannad text uppläst med talsyntes 1. Komma igång med ClaroRead Pro Starta talsyntesprogrammet 1. Gå till Startmenyn > Program > Claro Software 2. Klicka på för att starta talsyntesen. ClaroReads

Läs mer

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB

Kom igång med. Windows 8. www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Kom igång med Windows 8 www.datautb.se DATAUTB MORIN AB Innehållsförteckning Grunderna i Windows.... 1 Miljön i Windows 8... 2 Startskärmen... 2 Zooma... 2 Snabbknappar... 3 Sök... 4 Dela... 4 Start...

Läs mer

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten BRAILLECELLEN 2 Produktionsstöd har erhållits från Specialpedagogiska skolmyndigheten Tack till Jan-Peter Lahall som har bidragit med bilder. Besök gärna hans hemsida på www.lahall.com 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Juli -15 Liljedalsdata.se Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Att jobba med datorer är ofta som att jobba med matematik. Det nya bygger ofta på det gamla.

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex.

Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med Denna korta manual hjälper dig med att komma igång med programmen Vital och ViTex. Kom igång med ViTre Sida 1 Kom i gång med ViTre ViTal Läshjälpen Anpassa ViTal Läshjälpen..... Sida 3 Anpassa

Läs mer

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X

Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Steg 1 Minnen, mappar, filer Mac/OS X Aug -18 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Mac Steg 1 Sida 1 Inledning Välkommen till denna kurs. Operativsystem HighSierra 10.13.6 Operativsystem, Program/Appar, webbsidor

Läs mer

Läsa dokument/information i advantum

Läsa dokument/information i advantum Läsa dokument/information i advantum Förhandsgranskning Välj vilken funktion du vill ha på fönstret genom att klicka på knappen i fönstrets övre högra hörn. Intryckt knapp = du granskar varje dokument

Läs mer

Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare.

Sektionsdata webb är anpassat för att du ska kunna justera, jobba i eller visa dina kalkyler för kollegor, kunder och beställare. sektionsdata webb För dig som har ett aktivt abonnemang i sektionsdata, ingår även sektionsdata webb. Nu kan du ta med dig dina kalkyler vart du än är, på en surfplatta, smartphone eller dator. Sektionsdata

Läs mer

Zooma in (1) Zooma ut (2) Standardutbredning (3)

Zooma in (1) Zooma ut (2) Standardutbredning (3) Välkommen till Hjälpen för Länsstyrelsens nya webbgis Länsstyrelsens webbgis är ett verktyg för att titta på kartor och söka information. För att använda verktyget behövs ingen programinstallation på din

Läs mer

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning.

I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Sida 1 av 23 Editor, Avancerad I den tidigare filen Manual Editor belystes grunderna för enkel uppdatering samt editorns utformning. Detta dokument syftar till att hjälpa dig som vill jobba mer aktivt

Läs mer

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide

Använda Internet. med hjälp av Internet Explorer. Nybörjarguide Använda Internet med hjälp av Internet Explorer Nybörjarguide Av Carl Ewnert 1 Innehåll: 1. Introduktion 3 2. Utseendet 4 3. Verktygsfältet 4 4. Börja Surfa. 5 5. Att söka på Internet 5 6. Spara en sida

Läs mer

Patrik Calén 2012-09-13

Patrik Calén 2012-09-13 PVF PLÅT VENT FORU AB PVF-Entreprenad Manual Patrik Calén 2012-09-13 Inneha ll Stödregister o Registervård 3 o Max resurser 6 o Resursfärger 7 o Arbetsvecka 8 o Arbetsvecka undantag 8 o Grunduppgifter

Läs mer

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014

Kortfattad instruktion för Crystal Reports. Kom i gång med Crystal Reports. Instruktion Crystal Reports 2014 Kortfattad instruktion för Crystal Reports Kom i gång med Crystal Reports När du ska logga in i Crystal Reports ska inloggning alltid ske via sidan om Crystal Reports på vårdgivarwebben. Det är viktigt

Läs mer

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen.

6. Nu skall vi ställa in vad som skall hända när man klickar på knappen samt att markören skall ändra sig till en hand när markören är på knappen. Fiskar Arbetsbeskrivning knappmeny (Mediator 8) I detta exempel kommer du att lära dig Att göra en mastersida med knappar Att använda en mastersida på andra sidor Att använd funktionen Alignment Arbetsgång

Läs mer

Korrespondens och intyg HighEdit

Korrespondens och intyg HighEdit Korrespondens och intyg HighEdit Läsa dokument Funktionen för att läsa och skriva mallbaserade brev och intyg finns under fliken Korr/Intyg. 1 Ta fram patientens journalmapp. 2 Välj fliken Korr/Intyg.

Läs mer

Ersätta text, specialtecken och formatering

Ersätta text, specialtecken och formatering 11 Ersätta text, specialtecken och formatering Möjligheten att söka igenom dokumentet och byta ut tecken, ord, textstycken, formatering, specialtecken (t.ex. sidbrytning) och annat är faktiskt mycket mer

Läs mer

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel

MyTobii P10. Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii. Habilitering & Hjälpmedel MyTobii P10 Lathund kring de vanligaste funktionerna i själva styrsystemet i ögonstyrningsutrustningen P10 från MyTobii Habilitering & Hjälpmedel Innehåll Innehåll... 1 Förord... 2 Att starta styrsättet...

Läs mer

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards

Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Skärmtangentbordet som är enkelt att använda både med mus, touchskärmar och interaktiva whiteboards Tel: 031-769 00 60 info@frolundadata.se www.frolundadata.se Introduktion WizKeys är flexibelt och kostnadseffektivt

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 Ordboken 1 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 INLEDNING... 2 1. ORDBOKEN I VERKTYGSLISTEN... 3 2. ORDBOKEN... 3 MINIMERA OCH STÄNG... 3 SÖKFÄLT... 4 SÖKRESULTAT... 4 Resultat... 4 Ordklassfärger...

Läs mer

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren

SENIORER SENIORER. Grundläggande IT för. Windows 7. Grundläggande IT för. Windows 7. Eva Ansell Marianne Ahlgren. Eva Ansell Marianne Ahlgren 600 IT för seniorer Windows 7.qxp 2011-06-0 10:27 Sida 1 Eva Ansell Marianne Ahlgren Eva Ansell Marianne Ahlgren Grundläggande IT för SENIORER Windows 7 Det här är en bok för dig som behöver grundläggande

Läs mer

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet.

Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Programmets startmeny ser ut så här. För att få fram menyerna Avsluta, Inställningar och Användare måste du föra markören upp till det blåa fältet. Då du klickar på Användare öppnas denna bläddringslista.

Läs mer

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes

E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes E-POST3 Ett lättanvänt e-postprogram med stöd för talsyntes Sida 2 av 2 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...3 REKOMMENDERAD UTRUSTNING...5 INSTALLATION...5 ANVÄNDARLÄGE I E-POST3...6 STARTSIDA...7

Läs mer

Hantera dokument i arkivet

Hantera dokument i arkivet Hantera dokument i arkivet 2 Innehållsförteckning 1. SÖK EFTER DOKUMENT... 4 2. ÖPPNA ETT DOKUMENT... 5 3. BLÄDDRA MELLAN DOKUMENT... 6 4. STÄNG ETT ÖPPNAT DOKUMENT... 6 5. SPARA EN SÖKNING... 7 6. VÄLJ

Läs mer

INTRODUKTION TILL LADOK

INTRODUKTION TILL LADOK Innehåll 1. Huvudmenyn... 2 2. Menyraden... 3 Arkiv... 3 Redigera... 3 Inställningar... 3 Special... 3 Funktion... 4 Hjälp... 4 3. Funktion och förflyttningar... 4 Förflyttning mellan fält... 4 Förflyttning

Läs mer

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix.

Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Använd WordFinder optimalt! Lathund med nyttiga tips och trix. Logga in på tjänsten WordFinder Logga in på ditt konto på WordFinder om du har personligt konto Har du redan ett personligt konto på WordFinder,

Läs mer

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar

Lathund Excel 2010. Nytt utseende. Skapa Nytt. Flikar Lathund Excel 2010 Nytt utseende Programfönstret i Office 2010 har ett nytt utseende. Likt Office 2003 är Arkiv tillbaka. Under Arkiv hittar du de aktiviteter som i 2007 s version finns under Offic knappen

Läs mer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer

Bryt ditt. musberoende! Kortkommandon för alla situationer Bryt ditt Magnus Hultman musberoende! Kortkommandon för alla situationer I samarbete med: Word Word är förmodligen det mest använda programmet, även om Internet Explorer och Outlook närmar sig i användningsgrad.

Läs mer

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1

IT-körkort för språklärare. Modul 3: Ljud, del 1 IT-körkort för språklärare Modul 3: Ljud, del 1 Innehåll Ladda ner Audacity och hjälpprogrammet LAME 3 Installera Audacity och LAME 7 Spela in med Audacity 9 Spara och exportera i MP3-format 11 Ladda upp

Läs mer

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab

SELLOUT. Version 2.5. eyescream information ab SELLOUT Version 2.5 av eyescream information ab Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen och får ej helt eller delvis mångfaldigas! Sigurdsgatan 6 721 30 VÄSTERÅS 021-14 62 00 Artikelnummer: 5XXX PA9

Läs mer

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual

Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street Beta Version 1.0 Manual Dollar Street på Internet: 1. Gapminder AB Dollar Street hittar du på www.gapminder.com som en Gapminder produkt. Alla Gapminder produkter handlar om internationella

Läs mer

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet

Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet Röst och Videobrev Skicka röstbrev och videobrev över Internet I början var ordet sedan kom texten och sedan E-posten. När vi kommunicerar använder vi skriven text allt mer. Då främst genom att vi skickar

Läs mer

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder

INSPIRA. Microsoft. Word 2007 Grunder INSPIRA Microsoft Word 007 Grunder Del 1 1. Introduktion till Word 8. Hantera dokument 15 3. Redigera text 30. Format 53 3 REDIGERA TEXT REDIGERA TEXT Flytta insättningspunkten 30 Markera text 31 Redigera

Läs mer

TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens:

TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens: TUTORIAL 2 : KLIPPNING FORTSÄTTNING (Lektion 2 och 3) Arbetsflöde att klippa ihop ett antal filmklipp till en filmsekvens: 1. öppna en bin välj ett filmklipp att se på 2. spela upp det i source- monitorn

Läs mer