handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "handlingsplan för förändring OCH påverka? du är"

Transkript

1 handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är

2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för att svara på frågan: Vad är facket? Vad går du egentligen med i? 2 3

3 Du är SEKO Du är SEKO Vi vill att du går med i SEKO. Allra helst vill vi att du går på fackmöten och engagerar dig. Och att du tar chansen att lära dig mer om facket. Facket står inför en spännande framtid. Ska vi låta arbetare från fattigare EU-länder komma hit och konkurrera om jobben? Vi svarar ja på den frågan. Men vi svarar nej när arbetsgivarna vill att de att ska tjäna mindre än svenska arbetare. Vi kan inte stå bakom sänkta löner, det ligger inte i vårt uppdrag. Vår grundidé är enkel Du säljer ditt arbete till arbetsgivaren. För det ska du ha betalt, bra betalt. Vi på SEKO, Facket för Service och Kommunikation, kämpar för din lön. Vi kämpar för att du ska vara säker på din arbetsplats. Vi kämpar för dig om du skulle hamna i en konflikt med arbetsgivaren. FÖR ATT LYCKAS MÅSTE VI VARA MÅNGA, VI MÅSTE HÅLLA IHOP. Facket ifrågasätts nu. Det är bra, det tvingar oss att slipa argumenten. Våra kritiker har en del poänger. Vi behöver föryngra oss, vi behöver få in nya idéer. FACKET ÄR INGET FÖRETAG. DU ÄR INGEN KUND HOS OSS. DU ÄR FACKET. Du och alla förtroendevalda. Du och alla medlemmar i SEKO. Var med och påverka. Få med ännu fler på jobbet. Bara genom att vara många medlemmar på våra arbetsplatser kan vi garantera kollektivavtalets värde. 4 5

4 handlingsplan för ett starkare fack steg 1 EN GEMENSAM RÖST ÄR STARKARE ÄN MÅNGA ENSAMMA Vår enklaste idé är också den bästa. Kollektivavtal. Som alla riktigt bra idéer är den så självklar att vi ofta tar den för given. I stället för att alla på jobbet konkurrerar med varandra och från en svag förhandlingsposition försöker få upp lönen, så förhandlar facket åt dig. KOLLEKTIVAVTAL FÖRHINDRAR ATT NÅGON TVINGAS GE EFTER OCH FÖRSÖKA RÄDDA JOBBET MED SÄMRE VILKOR. Genom kollektivavtal konkurrerar vi genom kompetens, inte lönedumpning. Kollektivavtal handlar inte bara om lön, utan om alla villkor. Kollektivavtal garanterar att du är försäkrad på jobbet och att din arbetsgivare betalar in pengar till din tjänstepension. Kollektivavtal garanterar stabilitet och långsiktighet, något som de flesta företag vill ha. Kollektivavtal är alltså bra även för arbetsgivaren. Utan kollektivavtal skulle strejkerna vara fler och osäkerheten större i samhället. 6 7

5 SEKO - BRA PÅ ATT FÖRHANDLA Kollektivtalet gäller för alla på arbetsplatsen, även de som inte är med i facket. Orättvist? Vi bjuder på det. Bra idéer ska alla dra nytta av. Om inte kollektivavtalet gällde alla skulle även arbetsgivaren tjäna på att anställa de som inte är med i facket. Lönerna skulle dumpas och kollektivtalet förlora sitt värde. VI PÅ SEKO ÄR BRA PÅ ATT FÖRHANDLA, MEN OM VI INTE ÄR MÅNGA HAR VI SÄMRE FÖRHANDLINGSLÄGE. Därför hänger facklig styrka och organisationsgrad ihop, även för dina villkor som anställd. Det handlar om din lön, det handlar om din säkerhet, det handlar om din arbetstid och din trygghet om du förlorar jobbet. SEKO - VI TAR STRIDEN Att få stöd och hjälp när man hamnar i en konflikt med arbetsgivaren, det är den fråga som våra medlemmar tycker är allra viktigast. Som medlem i SEKO får du det stödet. Du får det via din lokala klubb, via din avdelning eller vårt förbundskontor. Du kan ha drömjobbet, men vid en konflikt är det bra att ha en stark organisation i ryggen. Det kan handla om felaktigt utbetald lön, rätten till ledighet, förändrade arbetsuppgifter, diskriminering eller uppsägning utan saklig grund. VI KÄMPAR FÖR DINA RÄTTIGHETER, dels genom att hjälpa till vid förhandlingar, men också i ett större perspektiv genom lagändringar. Vi erbjuder juridisk kompetens och ekonomiska resurser om du skulle behöva rättshjälp. SEKO - VI VÄGRAR HÅLLA TYST En sak kan vi lova har du rätt så ger vi oss aldrig. Vi tar strid för våra medlemmars villkor. Hösten 2005 drog vi igång en kampanj över hela landet. Stortavlor, flygblad, torgmöten, arbetsplatsbesök och annonser. Kampanjen handlade om yttrandefrihet på jobbet. Den handlade om att vi aldrig tänker låta oss tystas. Kampanjen lever fortfarande vidare. Ingen sätter munkavle på våra medlemmar när de driver frågor som rör säkerheten och kampen mot orättvisor på arbetsplatsen. Kampanjen är också ett sätt att visa att vi i SEKO inte accepterar att företag kan kringgå de lagar, regler och ingånga avtal som gäller på arbetsmarknaden. Vi tar striden. Vi kan vara riktigt jobbiga, det är vi stolta över. 8 9

6 SEKO - VAD VI HAR UPPNÅTT Facket - det känns som ett urberg som alltid funnits där, eller hur? Faktum är att många arbetsrättsliga lagar som vi i dag ser som självklara kom först på 1970-talet, exempelvis: LAS, LAGEN OM ANSTÄLLNINGSSKYDD MBL, MEDBESTÄMMANDELAGEN AML, ARBETSMILJÖLAGEN FÖRÄLDRALEDIGHETSLAGEN STUDIELEDIGHETSLAGEN SEKO I FRAMTIDEN Vi måste fortsätta förändra oss. Vi ställer krav inte bara på arbetsgivarna utan också på politiker och förstås på oss själva. Många av fackets framgångar har skapats genom att vi påverkat politiken och lagstiftningen. Hur ser framtidens fack ut? Vilka kommande lagar ska vi kämpa för? Vi står inför stora utmaningar. Sex timmars arbetsdag? Tio timmars arbetsdag för att möta konkurrensen från utlandet? Vad tycker du? VAR MED OCH BESTÄM FRAMTIDENS FACKFRÅGOR. DU ÄR SEKO. vad gör seko? FÖRHANDLAR FÖR ELLER MED DIG I EN KONFLIKT ORGANISERAR FLER FÖR ATT VARA EN STARKARE KRAFT VID FÖRHANDLINGSBORDET SAMARBETAR MED POLITIKER OM LAGSTIFTNING vad kan du göra själv? DRIVA FRÅGOR FÖR ATT NÅ FÖRÄNDRING ORGANISERA FACKMÖTEN PÅ DIN ARBETSPLATS SPRIDA INFORMATION OM SEKO UTBILDA DIG TILL FÖRHANDLARE 10 11

7 handlingsplan för ett starkare fack steg 2 bilda klubb på din arbetsplats SEKO är ett medlemsnära fack. Vi har geografiska avdelningar runt om i landet, 400 klubbar, 340 sektioner och SEKO-ombud ute på arbetsplatserna som står till din tjänst. Du behöver inte sitta i eviga telefonköer för att få tag på oss. Vi har sammanlagt förtroendevalda och anställda som bevakar och förbättrar villkoren för våra medlemmar. Vårt uppdrag växer fram ur samtalen på arbetsplatserna. Dina och andra medlemmars behov och prioriteringar avgör vilken verksamhet SEKO ska ha

8 kan vem som helst bilda klubb? Din SEKO-klubb kanske inte har någon sektion eller företrädare på arbetsplatsen? Det är här du kommer in. Om ni är några intresserade på arbetsplatsen kan ni bilda en egen sektion. Kontakta er klubb så får ni hjälp och utbildning. Jobbar du på en arbetsplats med få anställda? Då kan det vara en bättre lösning att du eller någon annan tar på sig rollen att bli ett SEKO-ombud som är länken mellan klubben och arbetsplatsen. Om det här verkar krångligt kan du kontakta din SEKO-avdelning som kan hjälpa till. Adressuppgifter finns på sidorna 42 och

9 handlingsplan för ett starkare fack steg 3 var med och bestäm hur och när du vill jobba Visstid, deltid och projektanställningar. Vi har svårt att locka unga medlemmar. Det tycker vi är tråkigt, framför allt för att unga behöver facket allra mest. Det är unga som oftast sitter fast i projekt- och visstidsanställningar när de hellre vill ha fast tjänst. Och det är framförallt unga och kvinnor som jobbar mindre än de själva vill. MAN MÅSTE KUNNA LEVA PÅ SIN LÖN. DÄRFÖR DRIVER VI FRÅGAN OM HELTID SOM EN RÄTTIGHET OCH DELTID SOM EN MÖJLIGHET. Vi driver den politiskt, vi driver den i förhandlingar med arbetsgivaren. Det är en av SEKOs viktigaste frågor. Men vi behöver hjälp, vi behöver fler unga medlemmar som engagerar sig för att vinna kampen mot arbetsgivarna

10 De ofrivilliga visstids-, deltids- och projektanställningarna gör också att många inte kan få låna pengar eller få hyreskontrakt. Arbetsrätten din trygghet Arbetsrätten, tillsammans med kollektivavtalet, bestämmer vilka rättigheter och skyldigheter du har som anställd. Arbetsrätten ger dig anställningsskydd och skälig arbetstid. Den motverkar diskriminering och främjar jämställdhet. Den ger dig rätt till ersättning om du är sjuk och ledighet när du får barn. Kort sagt: arbetsrätten motverkar att du blir utnyttjad på jobbet. Detta är ännu ett område där vi och arbetsgivarna inte är överens. Det är inte självklart att arbetsrätten finns kvar om tio eller ens fem år. Det pågår ständigt försök att försämra arbetsrätten. Ofta med ursäkten att lagarna är omoderna, att försämringar är nödvändiga för att trygga jobb och ekonomi. Det tycker vi på SEKO är nonsens. Trygghet på arbetsmarknaden är en förutsättning för stabilitet och utveckling, något som gynnar alla parter. Arbetsrätten är resultatet av många års facklig kamp, men därför får vi inte slå oss till ro. Rättigheter vi tar för självklara kan snabbt försvinna. För att värna arbetsrätten behöver vi din hjälp. Du är SEKO. FÖRTUR - SIST IN FÖRST UT Arbetsrätten gör att din arbetsgivare inte kan avskeda dig hur som helst. LAS, lagen om anställningsskydd, innebär att arbetsgivaren inte ensam får bestämma vem som får gå eller stanna kvar. Det måste finnas saklig grund för en uppsägning. Saklig grund kan vara personliga skäl eller arbetsbrist. Men du kan inte bli uppsagd av godtycke, personliga skäl måste vara välgrundade. Huvudregeln vid arbetsbrist är att den som varit anställd kortast tid får gå först. Undantag från den 18 19

11 regeln finns för företag med upp till tio anställda. Om du blivit uppsagd på grund av arbetsbrist kan du ha rätt till likvärdiga jobb som uppstår på din arbetsplats inom nio månader. I så fall måste din chef ge dig jobbet igen innan de tar in en ny person. KUNSKAP ÄR MAKT Hur går det för ditt företag egentligen? Som anställd är man ofta den som allra sist får reda på det. Det händer att anställda får reda på att de inte längre har ett arbete först när de slår upp morgontidningen och läser att jobbet ska läggas ner. Men facket vet mer. På alla arbetsplat- ser med kollektivtal har arbetsgivaren informationsskyldighet gentemot facket enligt MBL, en annan viktig del av arbetsrätten. Facket har rätt att veta hur verksamheten går, vilka planer som finns inför framtiden. Är ekonomin svag? Är det omorganisering på gång? Utflyttningar som kan leda till uppsägning? Som anställd är det nödvändigt att vara uppdaterad om hur ditt företag går. Som medlem i SEKO får du koll. Genom kunskap om företagen kan vi förbereda oss inför kommande kriser eller toppresultat. Vi kan presentera egna strategier och krav för att möta arbetsgivaren. Båda parter tjänar på en långsiktig planering

12 handlingsplan för ett starkare fack steg 4 minska olyckorna och vantrivsel på jobbet Säkerhet. En bra arbetsmiljö. Det är frågor som är viktiga för våra medlemmar. Vi har skyddsombud som ser till arbetsplatserna är säkra och att din arbetsgivare följer arbetsmiljölagen. Att vara skyddsombud är ett fackligt förtroendeuppdrag, de väljs av våra medlemmar och jobbar för dig. SEKO - var med och påverka En dålig arbetsorganisation skapar stress, den skapar förslitningsskador och olyckor. En bra arbetsorganisation är jämställd och ger möjlighet till variation och utveckling. Hur 22 23

13 ska arbetet organiseras? Hur mycket arbetstid och hur många personer krävs det för att klara jobbet? SEKO har stort inflytande och möjligheter att påverka. Hur tycker du att arbetet ska läggas upp på din arbetsplats? Var med och påverka. SEKO - FÖR EN BRA ARBETSMILJÖ En bra arbetsmiljö handlar inte bara om farliga ämnen eller hur arbetsplatsen ser ut. Stress och för lite inflytande kan också få dig att må dåligt. Det handlar om att ha energi över till fritid, familj och vänner. Har du märkt saker på ditt jobb som inte fungerar? ÄR DU STRESSAD? Ont i nacken? Svårt att sova? Du är inte ensam. Arbetsmiljön påverkar de flesta, men det går att förändra. Faktum är att det finns många sätt att påverka arbetsmiljön till det bättre. I Sverige har skyddsombuden en unik ställning på arbetsplatsen. Deras uppgift är att ge dig hjälp och råd. Även om arbetsmiljön i Sverige är relativt god är vi inte nöjda. Bra kan bli bättre. Därför satsar vi hårt på arbetsmiljöfrågan. Vår arbetsmiljöportal är en av de största i Sverige. Förutom en mängd tips och information kan du få personlig rådgivning av våra ämnesansvariga som alla har lång erfarenhet inom sina områden. Hör av dig, det mesta går att ordna. Du har bara ett liv, bara en kropp

14 handlingsplan för ett starkare fack steg 5 håll reda på din rätt Det finns flera fördelar med att vara medlem i SEKO. Bland annat kan du få: RÄTTSHJÄLP KONFLIKTERSÄTTNING MEDLEMSLÅN MEDLEMS-EL SEMESTERFÖRMÅNER 26 27

15 SEKO - DIN FÖRSÄKRING Genom kollektivavtalet är du redan försäkrad på arbetet, men det finns ett liv utanför jobbet. Vår fritidsförsäkring, TFF, gäller för olycksfall på fritiden. Här ingår bland annat akutersättning, ersättning för tandskador, rehabilitering, invaliditet och dödsfall. Som medlem i SEKO omfattas du av vår inkomstförsäkring. För dig som tjänar mer än a-kassans övre gräns, ger inkomsförsäkringen dig ett extra skydd vid arbetslöshet de första 100 dagarna under en arbetslöshetperiod. Vår barngruppslivförsäkring gäller för barn och ungdomar upp till arton år. Genom avtal med din arbetsgivare får du också en livförsäkring, Tjänstgrupplivförsäkringen TGL. Den ger dina efterlevande skydd om något skulle hända dig. Finns inte TGL där du jobbar så ingår ett skydd i medlemskapet. Som medlem kan du komplettera med en rad andra försäkringar till förmånliga priser. Exempelvis sjuk- och efterlevandeförsäkring, hemförsäkring, utökad barnförsäkring och pensionsförsäkring. Vår barnförsäkring gäller alla barn upp till 25 år, även de som inte får en privat försäkring på grund av sjukdom. Fackets försäkringar är i stort sett alltid billigare än om du tecknar motsvarande privat. Det beror på att vi är så många. Därför kan vi ställa krav på bra villkor till ett billigt pris. Facket är inget försäkringsbolag. VÅR IDEOLOGI BYGGER PÅ DEN SOLIDARISKA TANKEN ATT INGEN SKA HAMNA UTANFÖR. Försäkringsbolagen godkänner inte alla. Har du sjuka barn eller själv blir sjuk innan du hunnit teckna försäkring kan du hamna utanför systemet. Det är ett av skälen till att vi på SEKO har försäkringar, att alla våra medlemmar ska ha ett tillräckligt skydd. SEKO - PÅ RÄTT KURS ALLA MEDLEMMAR KAN DELTA I OCH PÅVERKA FÖRBUNDETS BESLUT. En viktig del är fackliga studier. Kunniga medlemmar och förtroendevalda är en förutsättning för en stark fackförening. Som medlem är du med och påverkar på arbetsplatsen och inom facket. Du kan delta i fackliga möten, studier och påverka beslut i klubben, avdelningen och förbundet. Du kan väljas till ett förtroendeuppdrag, påverka och driva de 28 29

16 frågor som engagerar dig. Delta i kampen för bättre villkor på arbetsplatsen och vara med och bekämpa orättvisor på jobbet. För att utveckla facket behöver vi och du kunskap. På samtliga våra avdelningar finns studieansvariga som jobbar med att ordna studiecirklar och kurser för våra medlemmar. Genom SEKOs fackliga studier har du möjlighet att lära dig mer om dina rättigheter och skyldigheter på jobbet. Våra fackliga kurser är avgiftsfria, de ingår i vår medlemsservice. Som ny medlem kan du gå en medlemsutbildning. Den genomförs lokalt och är normalt på 24 timmar. Där får du en inblick i SEKOs verksamhet och vilka frågor vi arbetar med. Sker medlemsutbildningen på arbetstid får du ett stipendium för förlorad lön. SEKO Vi arbetar för Rättvis lön JÄMSTÄLLDHET DEMOKRATI INTEGRATION Det fackliga arbetsfältet är brett. Alla frågor som påverkar arbetsmarknaden och arbetsplatserna är fackliga frågor. Det ger dig som medlem möjlighet att engagera dig i sådant som verkligen intresserar just dig. Ingen fråga är för liten. DU DELTAR I OCH PÅVERKAR FÖRBUNDETS BESLUT. DU ÄR SEKO

17 SEKO för rättvis lön Vår vision är att alla medlemmar upplever sin lön som rättvis. Därför måste var och en i SEKO kunna vara med och påverka sin lön och alla måste förstå varför de fått den lön de fått. SEKO arbetar för höjda ingångslöner och för att kollektivavtal inom samma bransch ska innehålla likvärdiga villkor oavsett vem som äger verksamheten. SEKO kräver att arbetsgivarna kartlägger och analyserar osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män och låglönesatsningar för att minska dessa skillnader. Det ska inte heller vara möjligt att diskriminera föräldralediga och sjukskrivna vid löneförhandlingar. SEKO - FÖR JÄMSTÄLLDHET Kvinnor har svårare än män att förena familje- och arbetsliv, det visar en rapport från EU-kommissionen. KVINNOR TJÄNAR 15 PROCENT MINDRE ÄN MÄN. Men det blir väl bättre? Snart är vi jämställda? Nej, lönegapet till männen har bara minskat marginellt. Sysselsättningsgraden för kvinnor är fortfarande avsevärt lägre än för män. Kvinnor är oftare än män fast i ofrivilliga deltidstjänster. Nästan personer i Sverige vill jobba heltid men får bara deltid. Av dessa är två tredjedelar kvinnor. Många verkar tro att jämställdheten kommer av sig själv. Men det ligger lång kamp bakom varje liten förbättring. SEKO är med i den kampen. Vi ställer krav på arbetsgivaren och oss själva. Förbundets verksamhet ska på alla nivåer genom syras av ett jämställdhetsperspektiv. Alla förtroendevalda och anställda ska aktivt motverka attityder och värderingar som hindrar jämställdheten. Bland annat söker vi alltid en könsfördelning som speglar vår medlemssammansättning i alla arbetsgrupper och beslutande organ

18 SEKO - FÖR INTEGRATION Våra medlemmar ska som sagt konkurrera med kompetens - inte lönedumpning. Men tyvärr väger vissa arbetsgivare in andra faktorer vid anställning. Nämligen hudfärg, var man kommer ifrån eller hur man pratar. DET KAN VI INTE ACCEPTERA. Problemet med utanförskap i samhället på grund av annan etnisk bakgrund finns inte enbart på våra arbetsplatser. Den finns i hela samhällslivet, i skolan, på arbetsförmedlingen, i kön till krogen. Fördomarna växer sig starka på grund av okunskap. På våra kurser är det här en prioriterad fråga. Där får du lära dig mer om de vanligaste fördomarna. Fackets grundbult är: Allas lika värde, allas lika rätt. Ingen ska lämnas utanför. Därför är integrationen så viktig för oss på SEKO. Vi tror att ökad rättvisa på arbetsmarknaden gynnar alla grupper i längden. SEKO - FÖR DEMOKRATI SEKOs grundsyn är demokratisk. Dels handlar det om en människosyn, uppfattningen att ALLA MÄNNISKOR HAR LIKA VÄRDE och har rätt bli behandlade lika. Dels handlar det om sättet att fatta beslut. Visst, de demokratiska arbetsformerna i facket kan verka krångliga, men de är nödvändiga för att inte personer eller grupper ska kunna styra utan hänsyn till andra. Det är tuffa tider nu. Det märker vi när fackliga förtroendevalda omplaceras, det märker vi när de tappar i löneutveckling eller till och med blir avskedade. Deras brott? De har sagt ifrån när de sett orättvisor eller brister på arbetsplatserna. Vi accepterar inte det. Det är en fråga om demokrati. Om du vill fördjupa dig ytterligare i de frågor vi arbetar för och prioriterar i vår verksamhet, läs då våra program, som finns på

19 SEKO - DÅ Förr hade nästan alla SEKO-medlemmar staten som arbetsgivare. Därför hette vi fram till 1995 Statsanställdas Förbund. Men i takt med att många statliga verksamheter avreglerades och blev privata, förändrades verkligheten för våra medlemmar. Konkurrensen och osäkerheten ökade, fackets roll blev allt viktigare. För JU OSÄKRARE ARBETSMARKNAD, DESTO MER BEHÖVS FACKET. Vi bytte namn till SEKO, Facket för Service och Kommunikation. Det har varit en stor utmaning att försvara våra medlemmars rättigheter på en konkurrensutsatt marknad. Vi har ställt krav inte bara på nya arbetsgivare utan även på ansvariga politiker. SEKO - NU Du har hört det förut. Du kommer att höra det igen. Arbetsgivarnas eviga visa: Om vi inte sänker lönerna för våra anställda här i Sverige blir vi tvungna att flytta utomlands. Jaha. Okej. Då säger vi så. Eller? Nej! Det är sant, billigare arbetskraft i andra länder och världsdelar ger arbetsgivarna ett vapen när löner och säkerhet här hemma ska pressas. Men VI I FACKET ÄR INTE MAKTLÖSA. Vår motstrategi är att göra som vi alltid gjort. Organisera oss. Skillnaden är att vi nu måste göra det allt mer utanför Sveriges gränser. Vi samarbetar med andra fackliga organisationer i både Norden, Europa och resten av världen. På så sätt hjälper vi till att förbättra villkoren i andra länder, samtidigt som vi gör det mindre lockande för arbetsgivarna att flytta från Sverige. Genom bland annat projektet Global Respekt som startade 2001, hjälper vi till att stärka fackförbunden i fattigare länder

20 SEKO SÅ FUNKAR DET SEKO är en demokratisk organisation som styrs av medlemmarna. Om du vill ha hjälp med något eller när du vill engagera dig är det den egna klubben eller avdelningen du ska vända dig till. Runt om i landet finns geografiska avdelningar. Till avdelningarna är ungefär 400 klubbar knutna. SEKOs högsta beslutande organ är kongressen som sammanträder vart tredje år. På kongressen deltar demokratiskt valda ombud från hela landet. Kongressen fattar strategiska beslut om SEKOs mål och verksamhet. Under de år som kongressen inte sammanträder ersätts det av ett årsmöte. Mellan kongresser och årsmöten är förbundsstyrelsen SEKOs högsta beslutande organ. Den sammanträder ungefär en gång i månaden. SEKOs förbundsordförande heter Janne Rudén. A-KASSAN Som medlem i SEKO kan du gå med i vår a-kassa, om du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen. Om du skulle bli arbetslös kan du få ersättning från A-kassan för Service och Kommunikation. Men om du enbart är medlem i arbetslöshetskassan har du inte rätt till annan facklig service och inflytande och du omfattas inte heller av inkomstförsäkringen. För att bli medlem i a-kassan ska du: vara under 64 år. jobba inom en SEKO-bransch. inte vara med i någon annan a-kassa. arbeta minst 17 timmar i veckan under en femveckorsperiod. fortfarande jobba så mycket och kunna styrka detta med intyg från arbetsgivaren. Kommer du från en annan a-kassa behöver du inte ha uppfyllt vårt inträdesvillkor. Men du måste kunna styrka att du jobbar inom något av SEKOs organisationsområden. Du kan vara med i a-kassan från och med den månad din ansökan kommit in

21 SEKO - SÅ NÅR DU OSS Behöver du komma i kontakt med oss? Kontakta ditt arbetsplatsombud eller någon i din klubb. Vänd dig också gärna till din avdelning eller till förbundet centralt. FÖRBUNDSKONTORET SEKO - Facket för Service och Kommunikation Box Stockholm Besöksadress: Barnhusgatan 6 Telefon: Telefax: Växeln är öppen må - to, fr Juni, juli, augusti må-to, fr E-post: seko@seko.se Hemsida: Vill du veta mer om SEKO? gå medlemsutbildningen! SEKOs medlemsutbildning är öppen för alla medlemmar och är ett utmärkt sätt att lära sig mer om facket och skapa sammanhållning på arbetsplatsen. Läs mer om medlemsutbildningen på sidan Du kan också kontakta din klubb eller avdelning för mer information och anmälan. Ja, tack, jag vill gärna gå SEKOs medlemsutbildning. Kontaka mig och berätta mer! Namn Adress Telefon E-post Lämna denna talong till ditt fackombud, din klubb eller posta den till din avdelning (adresser på nästa uppslag). Mer information finns också på

22 SEKOs geografiska avdelningar SEKO Norrbotten Hermelinsgatan 23 B Luleå Telefon: Fax: seko.norrbotten@seko.se SEKO Västerbotten V Norrlandsgatan 11B Umeå Telefon: Fax: seko.vasterbotten@seko.se SEKO Jämtland Box Östersund Telefon: Fax: seko.jamtland@seko.se SEKO Västernorrland Esplanaden Sundsvall Telefon: Fax: seko.vasternorrland@seko.se SEKO Gävle Fh Gävle Telefon: Fax: Besöksadress: Joe Hillplatsen seko.gavle@seko.se SEKO Dalarna Box Borlänge Telefon: Fax: Besöksadress: Stationsgatan 22 seko.dalarna@seko.se SEKO Örebro Riagatan Örebro Servicetelefon: Telefon: Fax: seko.orebro@seko.se SEKO Värmland Södra Kyrkogatan Karlstad Telefon: Fax: seko.varmland@seko.se SEKO Göteborg Box Göteborg Telefon: Fax: Besöksadress: Fjärde Långg 48,7 Vån seko.goteborg@seko.se Från 1 januari 2009 har SEKO en ny organisation. Några avdelningar byter adresser och telefonnummer och dessa är inte klara vid tryckningstillfället. Kontakta SEKOs förbundskontor, se sid 40, eller gå in på hemsidan SEKO Västra Box Skövde Telefon: Fax: Besöksadress: Stationsgatan 10 seko.vastra@seko.se SEKO Skåne Derbyvägen 6 A Malmö Telefon: Fax: seko.skane@seko.se SEKO Stockholm Box Stockholm Telefon: Fax: Besöksadress: Barnhusgatan 8, 2tr seko.stockholm@seko.se SEKO Sydöstra Västra Esplanaden 9 B Växjö Telefon: Fax: seko.sydostra@seko.se SEKO Mälardalen Vretgränd Uppsala Telefon: Fax: seko.malardalen@seko.se SEKO Östra Box Norrköping Telefon: Fax: Besöksadress: Trädgårdsgatan 8 A seko.ostra@seko.se SEKO Halland-Jönköpings Län Box Jönköping Telefon: Fax: Besöksadress: Västra Storgatan 12 hallands.jonkopings.lan@ avdelning.seko.se 42 43

23 SEKO, FACKET FÖR SERVICE OCH KOMMUNIKATION, är ett LO-förbund som organiserar cirka medlemmar i branscher som civil, energi, försvar, kriminalvård, post, trafik, vård, väg & ban, sjöfolk och tele-it. SEKOs medlemmar ser alltså bland annat till att tågen går i tid, posten blir framburen och att telefonerna fungerar. Utan våra medlemmar stannar Sverige ex

Välkommen till Seko!

Välkommen till Seko! Välkommen till Seko! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande Utvecklingsoch lönesamtal ger dig inflytande För att du ska trivas på jobbet och känna att du gör ett bra arbete behöver du kunna påverka din arbetssituation

Läs mer

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är

handlingsplan för förändring OCH påverka? du är handlingsplan för förändring vill DU VARA MED OCH påverka? du är 2 Vad är facket för dig? Tänk att vi skalar bort allt. Alla paragrafer och försäkringar. Alla krångliga blanketter, alla avtal. Allt för

Läs mer

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst

Fackliga utbildningar 2016. För medlemmar i Kommunal Vänerväst Fackliga utbildningar 2016 För medlemmar i Kommunal Vänerväst Varför gå en kurs? Du är den som bäst kan driva de frågor som är viktiga för dig och dina kollegor på jobbet. Men för att kunna göra det behövs

Läs mer

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Våren 2012 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND Uppdaterad 2012-02-09 INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Information kring fackliga studier våren 2012 3 Facklig introduktion

Läs mer

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket

Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket SEKO Upplaga: 5 000 november 2008 Grafisk form och produktion: ETC Foto: Anna Ledin Tryck: Modintryckoffset Välkommen till SEKO kriminalvårdsfacket I den här broschyren

Läs mer

Goda skäl. att vara medlem i

Goda skäl. att vara medlem i Goda skäl att vara medlem i Det finns olika sätt att se på saker, ett är att säga skyll dig själv... Om du skadar dig på jobbet, inte får ut din semesterlön, din arbetsplats saknar omklädningsrum, eller

Läs mer

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka

Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka På omslaget: Camilla Jansson, vagnvärd Harjit Kaur, spärrexpeditör Stefan Färnström, behandlingsassistent Välkommen till SEKO! Gemenskap ger styrka Varmt välkommen

Läs mer

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör

Råd och tips vid varsel och uppsägning. Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör Råd och tips vid varsel och uppsägning Information om vilken hjälp du kan få och vad Handels gör I tider av varsel och uppsägningar Besked om nedläggningar av företag och inskränk ningar av driften har

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 2016 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd

Läs mer

Gemenskap ger styrka

Gemenskap ger styrka Välkommen till Seko Gemenskap ger styrka Varmt välkommen till Seko! Som medlem hos oss står du starkare på din arbetsplats. Starkare tack vare att vi är många. Det är det som gör att vi kan ställa krav

Läs mer

hälsa, vård och omsorg

hälsa, vård och omsorg Jag stöttar arbetsgivare inom hälsa, vård och omsorg Hej! Jag heter Susanne Lavemark och jag är en av flera rådgivare för området hälsa, vård och omsorg på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Ann-Louice Lindholm, rådgivare

Ann-Louice Lindholm, rådgivare Omställningsfondens uppdrag är att hjälpa anställda, som blir uppsagda på grund av arbetsbrist, till ett nytt jobb. Vi är även ett stöd för arbetsgivare och fackliga representanter då övertalighet uppstår.

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans

Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Jag stöttar arbetsgivare inom personlig assistans Hej! Jag heter Björn Jidéus och jag är en av flera rådgivare för området personlig assistans på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag

Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Jag stöttar arbetsgivare inom tjänsteföretag Hej! Jag heter Peter Sparrfors och jag är rådgivare för området tjänsteföretag på Arbetsgivarföreningen KFO. Vi är en arbetsgivarorganisation för idéburna och

Läs mer

Det här är SEKOs medlemmar

Det här är SEKOs medlemmar Det här är SEKO 1 Det här är SEKOs medlemmar Tåg som kommer i tid, posten hemburen, varma hus, framkomliga vägar och fungerande telefoner. Och så förstås trygg färjetrafik, säkra fängelser och en trevlig

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd.

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Peter, Strålande! Nu är din inlämningsuppgift godkänd. Lycka till med ditt fortsatta fackliga uppdrag och glöm inte att anmäla dig till steg 2 - du hittar tid och

Läs mer

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs

starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs starkare tillsammans tio röster om varför SEKO behövs Ensam är inte stark Jag tror absolut att jag skulle tjäna mindre om inte facket förhandlade för mig. Så svarar en av dem som här får frågan vad de

Läs mer

Landsorganisationen i Sverige

Landsorganisationen i Sverige Facklig feminism Facklig feminism Landsorganisationen i Sverige Grafisk form: LO Original: LOs informationsenhet Tryck: LO-tryckeriet, Stockholm 2008 isbn 978-91-566-2455-1 lo 08.02 1 000 En facklig feminism

Läs mer

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor!

Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! Kämpa tillsammans för högre lön, kortare dagar och bättre arbetsvillkor! En stark fackförening gör skillnad Kraven på oss arbetstagare ökar hela tiden. Vi ska göra mer på kortare tid. Genom vårt arbete

Läs mer

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om

Lugn. semesterersättning? SLA ger dig svaren. Facket kräver MBL-förhandling! Vad ska jag göra? Jag förstår inte. Vilka blanketter måste jag fylla i om Vad ska jag göra? Jag förstår inte Arbetsmiljöverkets krav för djurskötare! Vilka blanketter måste jag fylla i om jag anlitar utländsk arbetskraft? Facket kräver MBL-förhandling! Hur ska jag betala ut

Läs mer

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK

FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK FACKFÖRBUNDET ST DITT ARBETSPLATSFACK ST 2015. Produktion: Fackförbundet STs Kommunikationsenhet. Fackförbundet ST. Tilltryck: April 2016. En arbetsplats en fackförening ST är det ledande fackförbundet

Läs mer

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström

Inlämningsuppgift. Med Vänlig Hälsning Jonas Nordström Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Anukka! Tack för dina kompletteringar. Nu är uppgiften godkänd! om du inte anmält dig till steg 2 och 3 så är det dags för det nu. Lycka till med ditt fackliga uppdrag!

Läs mer

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation

Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Jag stöttar arbetsgivare inom handel och etablerad kooperation Hej! Jag heter Magnus Lindström och jag är en av flera rådgivare för området handel och övrig etablerad kooperation på Arbetsgivarföreningen

Läs mer

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september

Frågor & svar om a-kassan. inför 7 september Frågor & svar om a-kassan inför 7 september Frågor och svar om a-kassan Fråga: Varför bör den som blir arbetslös ha sin inkomst tryggad? Svar: Alla människor behöver kunna planera sin ekonomi. Det faktum

Läs mer

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET!

LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! 2016 LO UNG UTBILDNINGAR LAR DIG MER OM FACKET! Lär dig mer om facket och var med och påverka. På första kursen Om facket får du lära dig mer om vad facket står för och vad du har för rättigheter på jobbet.

Läs mer

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi?

SAMSAM 1a1 05 Arbete.notebook November 17, 2015. arbete och pengar. Varför arbetar vi? arbete och pengar Varför arbetar vi? Har det alltid sett ut såhär? Historiskt Ganska lite arbete i maklig takt lösa mat för de flesta. Jordbrukssamhället Mer arbetsintensivt Finns "fri" tid. SAMSAM 1a1

Läs mer

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så

Svar fråga 1a)Att vi inkluderar istället för att exkludera vilket är en förutsättning för att växa sig starka. Kommentar: Visst är det så Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ola, Genomgående insiktsfullt svarat. Jag har kommenterat frågorna i anslutning till varje fråga och vill att du särskilt läser de vid frågorna 3c, 5a, 6a, 8b, 9b

Läs mer

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar

Karriär och förälder. För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Karriär och förälder För dig som väntar barn, är föräldraledig eller har barn och arbetar Vilka möjligheter har du som förälder att få en bra balans mellan arbetsliv och familj? Lathund för dig som väntar

Läs mer

Hälsa och balans i arbetslivet

Hälsa och balans i arbetslivet Hälsa och balans i arbetslivet 34 % tror Lorem sig inte kunna ipsumarbeta som de gör idag utan att hälsan på sikt påverkas negativt. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar Hälsa och balans i

Läs mer

Skall jag stanna eller ska jag gå? D

Skall jag stanna eller ska jag gå? D Skall jag stanna eller ska jag gå? D et är först när vi går ihop och vi blir många och starka som vi kan förändra våra villkor på arbetsplatsen. I över 100 år har facket vart med och påverkat arbetarnas

Läs mer

Till dig som vill bli medlem i SEKO

Till dig som vill bli medlem i SEKO Till dig som vill bli medlem i SEKO Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Vi kämpar för dig Utan oss

Läs mer

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt?

Som sjöingenjör, skall man välja er framför *Den motsatta fackets namn* och i så fall varför? Vad är det för skillnad på SBF och SFBF helt enkelt? Fackförening Någonting för dig? En fackförening är en arbetstagarorganisation som sluter samman arbetstagare från en viss yrkeskår (yrkesförbundsprincipen) eller arbetsplats (industriförbundsprincipen)

Läs mer

KOM-IN-ALL mars 2016

KOM-IN-ALL mars 2016 Mars 2016 Ordförande har ordet! Sektionen har haft sitt årsmöte och jag vill tacka alla medlemmar och förtroendevalda för deras engagemang. När Aftonbladet avslöjade Kommunals oegentligheter var vi många

Läs mer

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014

Bromma sdf Verksamhetsplan 2014 Vision Bromma sdf INLEDNING Vision är det ledande fackförbundet för offentligt anställda i Sverige och Vision Stockholms Stad är avdelningen för alla som arbetar med välfärdstjänster eller till stöd för

Läs mer

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats.

Om du har några frågor om undersökningen kan du vända dig till <<Kontaktperson>>, <<Tfn kontaktp.>>, som är kontaktperson på din arbetsplats. DAGS ATT TYCKA TILL OM DITT JOBB! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan arbetar här och för blivande arbetare. För att kunna vara det behöver

Läs mer

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet?

Elevkår, vadå? Varför elevkårsverksamhet? Elevkår, vadå? Alla elever i skolan tillhör skolans elevkår, på samma sätt som att alla lärare i skolan tillhör skolans lärarkår. Genom en elevkår har eleverna ett representativt organ för att försvara

Läs mer

Vid arbetsgivarens sida

Vid arbetsgivarens sida Vid arbetsgivarens sida Med oss är du aldrig ensam som arbetsgivare Medlemskapet är en trygghet för oss Det bästa med medlemskapet är att vi som företag inte behöver lägga tid och energi på att teckna

Läs mer

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4

Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Kompetensbrist försvårar omställning TSL 2013:4 Trygghetsfonden TSL är en kollektivavtalsstiftelse med Svenskt Näringsliv och LO som ägare och vår uppgift är att hjälpa uppsagda till ett nytt jobb. TSL

Läs mer

Kurser för dig som är. förtroendevald

Kurser för dig som är. förtroendevald Kurser för dig som är förtroendevald 2016 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud. MB och FFV. I den här broschyren

Läs mer

Till dig som jobbar inom Försvaret

Till dig som jobbar inom Försvaret Till dig som jobbar inom Försvaret Med dig blir vi ännu starkare Tack vare att vi är många kan vi sätta tryck på arbetsgivaren. Men du kan hjälpa oss att bli ännu starkare. Bra villkor När Sverige ställer

Läs mer

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar

Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Kommunal Västra Hisingen erbjuder sina medlemmar utan förtroendeuppdrag olika medlemsutbildningar Du ansöker om studieledighet enl Studieledighetslagen 3 och stipendie utgår från Kommunal. Tänk på att

Läs mer

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb.

Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Om du skulle bli uppsagd på grund av arbetsbrist har du rätt att få aktiv och professionell hjälp av Omställningsfonden för att hitta ett nytt jobb. Läs mer Förmånen och tryggheten som Omställningsfonden

Läs mer

Vår syn på lönebildning

Vår syn på lönebildning Unionens lönepolitiska plattform 2016-2019 Vår lönepolitik uttrycker våra gemensamma värderingar om löneökningarnas storlek, hur dessa ska fördelas och hur vårt inflytande ska gå till. Lönepolitikens syfte

Läs mer

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem

En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem En liten lathund till dig som arbetsplatsombud/medlem Du som arbetsplatsombud har viktiga uppgifter Du förmedlar information mellan arbetsplatsen och din klubb/sektion Du kontaktar nya arbetskamrater på

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15!

PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk vecka 15! BSF Lunds stad Tunaskolan Ann-Helén Oldenby studie- och yrkesvägledare 046 35 76 81, ann-helen.oldenby@lund.se PRAO åk 8 vecka 13 och 15 2012 Vecka 14 är Påsklov och eleverna är också lediga annandag Påsk

Läs mer

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST

Fackuttrycket. Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST Fackuttrycket Studier 2016 MEDLEMSTIDNING FÖR GS- AVD. 6 VÄST GS-medlem innehåll Innehållsförteckning Ordförande har ordet Sida 3 Hur gör jag? Sida 4 Vilken ersättning får jag? Sida 4 Medlemsutbildning

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Om du är anställd. Läkarintyg Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas. Ordlista

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Intervju med Elisabeth Gisselman

Intervju med Elisabeth Gisselman Sida 1 av 5 Intervju med Elisabeth Gisselman 1. Tre av fyra personer hemlighåller psykisk ohälsa för sin omgivning på grund av rädsla för diskriminering och avståndstagande varför är vi så rädda för psykisk

Läs mer

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2

Studieprogram 2016. Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Studieprogram 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst och avd 2 Region Bohuslän/Dalsland Region Skövde Region Lidköping Region Trollhättan/ Stenungsund Anmälan till

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år

Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar. 2016 Upp till 30 år Ung i Seko Väst aktiviteter/utbildningar 2016 Upp till 30 år Det avgår en bokad buss från Göteborg. Mer info om tid och plats kommer efter anmälan. Sista anmälningsdag 31 mars. Anmäl dig via ungisekovast@gmail.com

Läs mer

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN

Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Ekonomiskt stöd när du söker jobb A LLT D U B EHÖV ER V E TA OM A RBETS LÖSHETS FÖ R S Ä KR I N GEN Vad är arbetslöshetsförsäkringen? 3 Vem gör vad? 3 När har du rätt till arbetslöshetsersättning? 4 Vad

Läs mer

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv

7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv 7 steg från lagom till världsklass - 7 tips som berikar Ditt liv Lagom är bäst, eller? Om vi säger något tillräckligt ofta tenderar det ju att bli sant, eller hur? Jag gissar att Du, mer eller mindre medvetet,

Läs mer

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011

PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 PRAO Årskurs 9 Björnekullaskolan, Åstorp Höstterminen 2011 Klass vecka datum 9:3 39 26 sept 30 sept 9:2a, 9:2b 40 3 okt 7okt 9:4, 9:1 41 10 okt 14 okt REGLER FÖR PRAO Du kan se på föregående sida när din

Läs mer

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013

Nyckeltalsinstitutets. årsrapport 2013 Nyckeltalsinstitutets årsrapport 2013 För 18:e året i rad sammanställer Nyckeltalsinstitutet en rad olika personalnyckeltal. För tolfte året presenteras Attraktiv Arbetsgivarindex AVI och för nionde året

Läs mer

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ

ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ ENKÄT OM PSYKOSOCIAL ARBETSMILJÖ Den psykosociala arbetsmiljön är viktig för alla som arbetar, oavsett bransch eller yrke. Enligt arbetsmiljölagen ska arbetsgivare arbeta systematiskt med den fysiska,

Läs mer

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014

Inledning. I detta nummer. Medlemsavgifter. Skyddet informerar. Lönerevisionen DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 I detta nummer Inledning Aktuellt Lönerevision Möten & studier Korsord Kalender 1 2 4 6 7 8 Medlemsavgifter Avgiftsnivåerna förblir oförändrade. Däremot har genomgången visat att en del låg

Läs mer

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn

Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013. kongressombud. välfärdssektorn Faktaunderlag till Kommunals kongress i Stockholm 28-31 maj 2013 2013 2013 Att Delade vara turer i kongressombud välfärdssektorn Delade turer i välfärdssektorn Faktaunderlag Rapport av Kristina Mårtensson

Läs mer

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande

Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande Jobba rätt, vecka 38 en kampanj för alla SEKO Postens medlemmar i Posten Meddelande SEKO Postens råd i Posten Meddelande AB har under 2011 haft som en av sina aktiviteter att genomföra en landsomfattande

Läs mer

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt

Kompetens eller kön. hur sätts. din lön? 10,7% En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt Kompetens eller kön hur sätts En kvinnlig ekonom tjänar i genomsnitt 10,7% mindre än en manlig ekonom som arbetar i samma sektor, är i samma ålder och har samma befattning. din lön? Om rapporten Ett urval

Läs mer

Till dig som bryr dig

Till dig som bryr dig Till dig som bryr dig i Uppdrag från regeringen Regeringen har tagit initiativ till en rikstäckande satsning för att öka kunskapen om och förändra attityder till psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.

Läs mer

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117]

Utbildningsförvaltningen. Spånga gymnasium 7-9 [117] Utbildningsförvaltningen Spånga gymnasium 7-9 [117] I denna rapport finner du din enhets resultat från medarbetarenkäten 2012. Datainsamlingen har skett under perioden 3 september 28 september 2012. På

Läs mer

5 vanliga misstag som chefer gör

5 vanliga misstag som chefer gör 5 vanliga misstag som chefer gör och vad du kan göra för att undvika misstagen! www.helenastrom.se Telefon: +46(0)704 32 83 08 Inledning Först tänkte jag ge mina fem bästa tips till ledare. Men jag kom

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar

Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1426 av Marianne Pettersson (S) Tryggare anställningar Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att göra en översyn

Läs mer

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi?

talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? talarmanus för skolinformatör i åk 1-3 2011 talarmanus för skolinformatör i åk 1 vilka är vi? JOBBA Värt att veta inför sommar- och extrajobb. Bild 2 Berätta vem du är och varför du är engagerad i facket

Läs mer

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR

Så får du bättre. självkänsla. Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips SIDOR Så får du bättre 1234 självkänsla Experter Frågor och svar Intervjuer Steg för steg-guider Praktiska tips 8 SIDOR Självkänsla Våga ta steget mot ett bättre självförtroende och ett rikare liv! En dålig

Läs mer

Sova kan du göra när du är pensionär

Sova kan du göra när du är pensionär Sov gott! Sova kan du göra när du är pensionär Helt sant. Risken är bara att det blir det enda du orkar med. I alla fall om du inte tar det lite lugnt redan i dag. Utan sömn tar kroppen stryk. Det gäller

Läs mer

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson

Lönesamtalet. 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönesamtalet 19 oktober 2005 Lars Karlsson Lönen förr och nu Från lön för det man är (befattning) till lön efter det man gör (bidrag till verksamheten) Vad bestämmer löneutvecklingen? 1. Marknadskrafterna

Läs mer

En styrelse som gör skillnad

En styrelse som gör skillnad Upplaga 5 Upplaga 1 Vision utbildningar En styrelse som gör skillnad *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och utveckling. (Visions

Läs mer

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal

Handledning alternativa lönemodellen. En handledning skapad av SLA och Kommunal Handledning alternativa lönemodellen En handledning skapad av SLA och Kommunal Innehåll Handledning alternativa lönemodellen... 1 En handledning skapad av SLA och Kommunal... 1 1 Hur inför vi den alternativa

Läs mer

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013

Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 Utvärdering av föräldrakurs hösten 2013 - Har du verktyg för att bemöta din oroliga och nedstämda tonåring? Föräldrakursen oro/nedstämdhet är ett samarbete mellan Råd & stöd, Gamla Uppsala familjeenhet

Läs mer

Lokförarbladet. 2016, apans år. SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52

Lokförarbladet. 2016, apans år. SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52 Lokförarbladet SEKO Lokförarna Stockholmståg, nr 52 2016, apans år. Presentation av kandidaterna inför årsmötet ISS och övergångsavtalet. Långtidssjukskriven? Våra skor. Nytt år, nya utmaningar, nya vänner

Läs mer

Struktur Marknad Individuell

Struktur Marknad Individuell ATT TÄNKA PÅ INFÖR LÖNESAMTALET LÖN ÄR NÅGOT DU FÅR FÖR UTFÖRT ARBETE - MEN FUNDERA OCKSÅ PÅ: - Hur vill du att det ska gå till när din lön bestäms? - Vad kännetecknar ett bra lönesamtal? - Vilka faktorer

Läs mer

2000-talets arbetsliv

2000-talets arbetsliv Tal Sven-Olof Arbestål 15 februari, Folkets Hus 2000-talets arbetsliv Framgångar under 1900-talet Mötesdeltagare, Fackföreningsrörelsen har under 1900-talet vunnit stora framgångar. Vi har i samverkan

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Sandra! Nu är din inlämningsuppgift rättad och godkänd. Mycket bra reflektioner i dina svar och du har koll på det fackliga arbetet inom din avdelning samt lagar

Läs mer

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare.

Centrala förhandlingar. De nya lokförarbevisen Föräldralediga som vill gneta. X 60 utbildning i Bro. Södertäljeförare som åker som handledare. *Lokförarbladet* Nr 38, April 2013, Facklig medlemsinformation från SEKO Lok på Stockholmståg Snart kommer fönstertvätten igång igen. Som förare är det bra om du rapporterar till Ståg om fönstertvätt i

Läs mer

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Stöd i expertis för dina behov. Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Stöd i vardagen, expertis för dina behov Välkommen till Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation 2 Fastigo Fastigo 3 Välkommen till en arbetsgivarorganisation byggd för dina behov. Det var en sådan

Läs mer

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE

DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Att arbeta i hästnäringen: DET HÄR GÄLLER FÖR ARBETSGIVARE OCH ARBETSTAGARE Kollektivavtal eller inte? Vad ska man teckna för försäkringar om man är arbetsgivare och vad ska man fråga efter när man tar

Läs mer

UTBILDNING. hösten 2016

UTBILDNING. hösten 2016 UTBILDNING hösten 2016 Påfarten Varför Påfarten? Svaret är att Påfarten vill ge dig bättre koll på vad facket gör. Du får träffa byggnadsarbetare från olika företag. Du får veta mer om vad din medlemsavgift

Läs mer

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor

Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Din anställningstrygghet - en av Försvarsförbundets viktigaste frågor Myndighetsvärlden är ofta föremål för förändring. Det kan röra sig om neddragningar, utlokaliseringar eller andra former av situationer

Läs mer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer

Dagordningens punkt 20 Handlingslinjer. Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Förbundsstyrelsens förslag till handlingslinjer Handlingslinjernas syfte är att formulera mål och strategier inom viktiga områden för IF Metall. Inom varje område anges konkreta mål och inriktningar för

Läs mer

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA

STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING I SVENSKA KYRKANS UNGA STARTA LOKALAVDELNING HEJ! Varsågod! Spännande att ni vill starta lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här får ni de handlingar ni behöver. Läs först igenom

Läs mer

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats

VERKTYGSLÅDAN. För en hälsofrämjande arbetsplats VERKTYGSLÅDAN För en hälsofrämjande arbetsplats ARBETSGRUPPEN Gruppövning / Hälsokorset Hälsokorset är bra att fundera runt när man pratar om hälsa och vad det är. Linjen från vänster till höger symboliserar

Läs mer

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba

sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba sommarjobb i botkyrka Guide för dig som ska sommarjobba Innehållsförteckning Välkommen... 1 Innan ditt sommarjobb... 2 Under ditt sommarjobb... 3 Första arbetsdagen... 3 Arbetsuppgifter... 3 Rutiner...

Läs mer

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING

STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING STUDIEPROGRAM 2015 MEDLEMSUTBILDNING Anmäl dig enkelt till våra utbildningar! Enkelt via e-post eller klassiskt via telefon. Kontaktuppgifter hittar du på baksidan. Fastighetsanställdas Förbund 2015 Foto:

Läs mer

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial*

Nyhet! Upplaga 1. Vision utbildningar. Mentorskapsprogram. för avdelningar och klubbar. *Förslag på utbildningsmaterial* Nyhet! Upplaga 1 Vision utbildningar Mentorskapsprogram för avdelningar och klubbar *Förslag på utbildningsmaterial* Ett arbetsliv där alla får plats och behövs och som ger möjlighet till gemenskap och

Läs mer

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1

Idé & framtid. LEdarna sveriges chefsorganisation. 2014 Ledarna 1 Idé & framtid LEdarna sveriges chefsorganisation alla vinner på ett bra ledarskap vi arbetar för att sverige ska ha världens bästa chefer 2014 Ledarna 1 verksamhetsidé Ledarna är en organisation för chefer.

Läs mer

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16

Välkommen till ditt nya liv. vecka 13-16 Välkommen till ditt nya liv uppföljning vecka 13-16 Även om du inte längre tar CHAMPIX, fortsätter LifeREWARDSprogrammet att ge dig råd och stöd i ytterligare 4 veckor och hjälper dig vara en före detta

Läs mer

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007

Arbetsliv. Rapport: Lyckliga arbetsplatser. Maj 2007, Markör Marknad och Kommunikation AB. Rapport Lyckliga arbetsplatser 2007 Arbetsliv Rapport: Lyckliga arbetsplatser Maj 27, Markör Marknad och Kommunikation AB Rapport Lyckliga arbetsplatser 27 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 71 47 Örebro Telefon: 19-16 16 16.

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ETT SAMARBETE MELLAN ABF, LO OCH FACKFÖRBUNDEN I VÄRMLAND INNEHÅLLSFÖRTECKNING sidan Kommentarer kring kurser våren 2010 3 Facklig introduktion 4 Medlemsutbildning 5 Facket

Läs mer

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen

Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen Utredning Arbetssökandes framtida ställning i organisationen SKTFs förbundsmöte Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande... 1 Bakgrund... 1 Förslag... 2 Målen SKTF 2012... 5 Övrigt... 5 Förbundsstyrelsens

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. Bilagor Slutversionen av VP efter beslut kommer att innehålla: Sid. 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning 2. Visions hjärtefrågor 3. Ekonomiska förutsättningar 4. Vision Stockholms stads gemensamma fokusfråga 5. Vision Stockholms stads organisation och uppdrag 6. Verksamhetshjulet

Läs mer

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08

TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 TCO GRANSKAR: A-KASSAN EN FÖRSÄKRING I FRITT FALL #15/08 A-kassan en försäkring i fritt fall. 2008-12-17, andra upplagan 2009-02-25 Författare Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO Kontaktpersoner:

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer