Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner. Rapport från Telia"

Transkript

1 Stor besparingspotential hos Sveriges kommuner Rapport från Telia

2 Telias rapport - Den kommunala kraften 12 miljarder att spara i Sveriges kommuner Telia har undersökt effektiviseringspotentialen i Sveriges kommuner. Undersökningen och framräknade besparingar baseras på Telias egna uppdrag, inom följande områden: Anhörigvård 4,3 miljarder Personalpool 0,3 miljarder Vårdråd per telefon 3,4 miljarder Mobilt arbete inom hemtjänsten 3,8 miljarder Gemensamma växellösningar 0,3 miljarder Totalt: 12,1 miljarder Effektiviseringar inom andra områden än ovan är säkerligen möjliga. Men inom vilka områden och omfattningen av dessa är naturligtvis svårt att överblicka. Besparingarna är gjorda i kronor, men den verkliga vinsten är i t.ex. många av fallen som rör vården en bättre kvalitet för vårdtagarna med större tillgång till personal. En vinst som kommer alla till del är också till exempel den minskade stress som personalen känner när administration kan skötas på distans. Så här har vi räknat Uträkningen är gjord med våra befintliga kundprojekt som grund. Genom att extrapolera de effektiviseringsvinster som är gjorda i dessa kommuner har vi kommit fram till en siffra som motsvarar effekten av en motsvarande investering i hela landet. När det gäller exempelvis Personalpoolen har vi lite förenklat räknat så här: Vi har genom ett system med webb- och sms-lösningar förbättrat vakanstillsättningar. Förbättringen har inneburit att varje planerare får 10 procent mer tid över. Därmed går ca 91 procent av personalens tid till vad som tidigare tog 100 procent av tiden. Vi har räknat ut snittlönen för planerarna och multiplicerat den med 9 procent och på så sätt fått fram siffran. Behovet av besparingar 40-talist generationen kommer inom det närmaste decenniet att nå pensionsåldern. Denna grupp är inte bara kräsna konsumenter (Kairos Futures undersökning Rekordgenerationen som presenterades tidigare i oktober visar exempelvis att 40-talisterna kräver att få träffa läkare när man vill) av såväl privata som offentliga tjänster, de är också den generationen som är bäst representerad i offentlig anställning. Pensionering av 40- talisterna kommer att innebära ett dubbelt behov av effektiviseringar parat med en ökad service. Utan tekniskt stöd till de anställda i offentlig sektor kommer detta vara svårt att uppnå. Framtiden inom kommunerna Telia har tillsammans med omvärldsanalysbyrån United Minds gjort en undersökning av 110 kommunstyrelseordförandens och 93 kommunchefers (motsvarar 38 procent av landets kommunstyrelseordförande resp. 25 procent av kommuncheferna) inställning till IT-lösningar i verksamheten. Undersökningen visar att många kommuner är medvetna om behovet av tekniska lösningar för att möjliggöra en hög kvalitet på den service som erbjuds medborgarna liksom möjligheterna med ny teknik inom olika områden. Exempelvis visar undersökningen att det finns kommuner där alla anställda redan idag har tillgång till dator och bredband i hemmet. Det visar sig också att hälften tror att detta är uppfyllt inom fem år. Det verkar inte heller finnas några större politiska hinder för utvecklingen av IT-lösningar i kommunerna. 69 procent av de tillfrågade ser inte politiska blockeringar som ett hinder. För mer information kring Telias undersökning Den kommunala kraften kontakta: Yvonne Hansen, pressansvarig, TeliaSonera Sverige, Tel: , Telias rapport Den kommunala kraften 2

3 Innehållsförteckning PRESENTATION AV DE FEM OMRÅDENA... 4 OM DU BLICKAR TILLBAKA FEM ÅR I TIDEN... 5 Samtliga kommunens skolelever har tillgång till dator och bredband i hemmet... 5 Samtliga kommunens anställda har tillgång till dator och bredband i hemmet... 6 Samtliga kommunens anställda har mobiltelefon i arbetet... 7 Anhöriga kan kommunicera med äldreomsorgspersonalen via e-post och SMS om hur deras äldre släktingar mår... 8 Alla dementa bär en sökare med sig som gör att det går att finna dem om de kommer bort... 9 Föräldrar får SMS om deras barn är frånvarande från skolan utan att detta har anmälts VILKA MÖJLIGHETER GER IT-LÖSNINGAR OM KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR? INOM VILKA KOMMUNALA VERKSAMHETER ÄR POTENTIALEN STÖRST? DE STÖRSTA HINDREN? TÄNKBART ATT DELA VISSA IT- OCH KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR MED ANDRA KOMMUNER ELLER LANDSTING? VAD SKULLE UNDERLÄTTA? SKULLE SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER OCH LANDSTING UNDERLÄTTA? CASE Personalpoolen i Stockholm SMS-tjänster Borås Kommun Anhörigvård i bostaden Region Skåne Vårdråd via telefon Nordanstigs & Kungsbacka Kommun Mobilt arbete inom hemtjänsten Högsby/Mönsterås/Oskarshamn Gemensam växellösning TOTAL BESPARINGSPOTENTIAL RIKET Telias rapport Den kommunala kraften 3

4 DE FEM OMRÅDENA Telia har undersökt fem områden där IT-lösningar kan effektivisera service och verksamhet i kommunerna. SMS-tjänster Anhörigvård Mobilt arbete inom hemtjänsten Vårdråd per telefon Gemensamma växellösningar 4

5 Om du blickar fem år framåt i tiden "Samtliga kommunens skolelever har tillgång till dator och bredband i hemmet" 0% 54,2% 45,8% Ja Nej Stämmer redan i dag 5

6 "Samtliga kommunens anställda har tillgång till dator och bredband i hemmet" 0,5% 49,3% 50,2% Ja Nej Stämmer redan i dag 6

7 "Samtliga kommunens anställda har mobiltelefon i tjänsten" 1,0% 20,2% Ja Nej Stämmer redan i dag 78,8% 7

8 "Anhöriga kan kommunicera med äldreomsorgspersonalen via e-post och om hur deras äldre släktingar mår" 14,8% 5,9% Ja Nej Stämmer redan i dag 79,3%

9 "Alla äldre dementa bär en sökare med sig som gör att det går att finna dem om de kommer bort" 2,0% 31,5% 66,5% Ja Nej Stämmer redan i dag 9

10 "Föräldrar får sms om deras barn är frånvarande från skolan utan att detta har anmälts" 0,5% 48,3% 51,2% Ja Nej Stämmer redan i dag 10

11 VILKA MÖJLIGHETER GER IT- OCH KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR? Procent 17,7 80,8 38,4 34, ,3 40,9 Stämmer delvis Stämmer helt 55,2 56,7 44,3 26,1 23,6 7,6 4,9 Bättre service åt medborgarna Effektivare arbete Ökad demokratisk insym Bättre användning kommunala pengar Minskad Lägre kostnader arbetsbelastning Minskad sjukfrånvaro 11

12 INOM VILKA KOMMUNALA VERKSAMHETER ÄR POTENTIALEN STÖRST? Antal kommunala beslutsfattare som anger olika verksamheter Tredje störst potential Näst störst potential Störst potential Hemtjänsten Kommunala administrationen Grund- och gymnasieskolan Gatu- och fastighetsförv 12

13 DE STÖRSTA HINDREN Procent 40,9 20,2 14,3 7,9 7,9 Kommunens ansträngda ekonomi Sekretessfrågor Många kommuninvånare saknar Internet Motstånd från personalen För liten kommun Stort hinder 13

14 TÄNKBART ATT DELA VISSA IT- OCH KOMMUNIKATIONSLÖSNINGAR MED ANDRA KOMMUNER ELLER LANDSTING? 0,5% 1,0% Ja Nej Vet ej/tveksam 98,5% 14

15 VAD SKULLE UNDERLÄTTA? Procentandel som svarade ja Samarbeten med andra kommuner och landsting Konkreta exempel från andra kommuner och verksamheter Kalkyler som visar hur satsningarna kan räknas hem ekonomiskt Bättre kunskaper om de produter och tjänster som finns på området 92 90,6 80,8 76 Hjälp med finansieringslösningar 50,7 Tydligare riktlinjer från staten 33 15

16 SKULLE SAMARBETE MED ANDRA KOMMUNER OCH LANDSTING UNDERLÄTTA? Procent 85,7 95,1 91,1 Ja Nej Vet ej 14,3 0 7,4 1,6 3,3 1,5 Större kommun Medelstor kommun Mindre kommun 16

17 CASE Personalpoolen i Stockholm SMS-tjänster Utmaning Vid vakanstillsättningar tar det ofta lång tid att få tag på vikarier på telefon. Detta medför ytterligare stress i arbetsmiljön där ofta bara det mest akuta hinner prioriteras, trots att många är villiga att jobba extra Lösning Genom en SMS-tjänst för personalplanering, ärendehantering och information kan tillsättandet av vakanser kraftigt underlättas Då tjänsten baseras på standardteknik, webb & SMS, innebär den inte något ökat investeringsbehov Telias tjänst SMS-tjänst för personalplanering, ärendehantering och information Kvalitativ förbättring Bättre framförhållning vilket förenklar personlig planering Snabbare överföring av verksamhetskunskap Minskade telefonikostnader samt minskad tid i telefon Minskad tidsåtgång för personalplanerare (ca 1h per dag), samt i övrigt effektivare arbetsdag Besparingspotential 9,1 % av arbetsledare: SEK Total besparingspotential i Sverige: 0,3 miljarder SEK per år (Källa: Kommunförbundet) Telias rapport Den kommunala kraften 17

18 Borås kommun anhörigvård i bostaden Utmaning Vård och omsorg för äldre kostar samhället cirka 78 miljarder SEK per år. En stor insats görs av anhörigvårdarna i hemsjukvården. (Källa: Högskolan i Borås) Kan man med hjälp av IT-stöd förlänga tiden hemma för den vårdbehövande innebär det både ökad kvalitet och en stor besparing av vårdkostnader Lösning Genom att bostaden får tillgång till multimedieprogram om vård och omsorg, bredbandsuppkoppling, pc med videokamera och utbildning kan anhörigvårdaren och den som vårdas kommunicera med kommunens hemsjukvård samt andra personer i samma situation Telias tjänst ACTION-tjänst, i samarbete mellan Telia och Högskolan i Borås ACTION multimedieprogram om vård och omsorg, ACTIONanvändarvänlig bildtelefoni, utbildning och stöd samt Telia ADSL, PC med kamera. Telia paketerar och tecknar ramavtal Kvalitativ förbättring Äldre och närstående känner sig mindre isolerade och utvecklar informella stödnätverk med andra familjer Anhörigvårdare känner sig mer säkra och kompetenta Effektivare användning av personalresurser inom vård och omsorg Besparingspotential SEK per familj och år Total besparingspotential i Sverige: 4,3 miljarder SEK per år på ca potentiella användare (Källa: Högskolan i Borås) Telias rapport Den kommunala kraften 18

19 Region Skåne Vårdråd via telefon Utmaning Bristande resurser för telefonkontakter inom vården leder till att tillgängligheten för patienterna blir låg, att arbetssituationen för vårdpersonal blir pressad och att vårdens resurser utnyttjas på ett mindre effektivt sätt Ca 40 % av Sveriges befolkning tycker att det är svårt att komma fram till primärvården på telefon och 10 % av samtalen blir aldrig besvarade (Källa: Landstingsförbundet, Hovstadius) Lösning Införande av en kvalificerad sjukvårdsupplysning per telefon; talsvar för att styra samtalen till rätt sköterska baserat på kompetensprofil, köbesked vid kö, call back vid längre kö, samverkan mellan vårdcentraler, samtalsstatistik Ett nationellt nätverk av samverkande regionala sjukvårdsupplysningar med ett gemensamt nationellt telefonnummer Telias tjänst Telia VCC, Virtuellt Contact Center: En plattform där handläggarna i kontaktcentret kan befinna sig var som helst rent geografiskt Kvalitativ förbättring Öka människors trygghet i vardagen, oavsett var de bor Förbättrad tillgänglighet till vård; möjlighet till kontakt dygnet runt alla dagar Avlastning av akut- och primärvården Minskad stress för vårdpersonalen Ökad effektivitet i vårdarbetet Besparingspotential Total besparingspotential i Sverige: 3,4 miljarder SEK per år (Källa: Landstingsförbundet, Hovstadius) Telias rapport Den kommunala kraften 19

20 Nordanstigs & Kungsbacka kommun mobilt arbete inom hemtjänsten Utmaning Ett förväntat ökat vårdbehov i kombination med minskade medel och svårigheter att rekrytera personal medför att mer effektiva arbetssätt är starkt efterfrågade Lösning Mobil lösning som medger nya arbetssätt inom hemtjänsten: Handdator (PDA) baserad på mobilt Internet (Tal, SMS och mobil Internetåtkomst) Tidigare har personalen varit tvungna att med jämna mellanrum under dagen besöka ett centralt dagrum, för att där skriva rapporter, få information om schema etc. Nu kan personalen utföra dessa arbetsuppgifter via sin handdator (PDA) och sparar därmed både värdefull tid och många mil i resväg Tjänst Permitto Care: Tal, SMS och mobil Internetåtkomst Kvalitativ förbättring Minskad restid Tid för administration och interna möten kan istället allokeras till vårdtjänster Minskad stress för personalen Ökad effektivitet i arbetet Besparingspotential Andelen Direkt Omvårdnad ökar med 14 procentenheter från 52 % till 66 %, vilket innebär att samma grad av Direkt Omvårdnad kan uppnås med 21 % färre anställda. Total besparingspotential för Sveriges kommuner: 3,8 miljarder SEK per år. (Källa: Kommunförbundet och Socialstyrelsen) Telias rapport Den kommunala kraften 20

21 Högsby/Mönsterås/Oskarshamn gemensam växellösning Utmaning En majoritet av Sveriges kommuner tvingas att handskas med en besvärlig finansiell situation och ofta krympande budgetar. En väg att minska den totala kostnadskostymen är att initiera samarbeten inom vissa områden med andra kommuner i syfte att dela utvecklings- och investeringskostnader samt löpande kostnader Lösning Gemensam växellösning som ger stora samordningsvinster Telias tjänst Centrex-MD110 växel: Erbjuder integration med mobilen, hög tillgänglighet och växelfunktionalitet för samtliga anknytningar, klarar geografiskt spridd verksamhet och en successiv övergång till IP-baserade lösningar Kvalitativ förbättring Bibehållen mobilitet hos personalen Man ringer gratis internt, såväl mellan fasta som mobila telefoner Gemensam teleplattform, vilket innebär att telefonsamtal kan kopplas mellan kommunerna Möjlighet att ansluta ytterligare kommuner på teleplattformen efter hand Besparingspotential 25 % av totala direkta telefonikostnader Total besparingspotential för Sveriges kommuner: 0,3 miljarder SEK/år Telias rapport Den kommunala kraften 21

22 TOTAL BESPARINGSPOTENTIAL - RIKET Uträkningen är gjord med våra befintliga kundprojekt som grund. Genom att extrapolera de effektiviseringsvinster som är gjorda i dessa kommuner har vi kommit fram till en siffra som motsvarar effekten av en motsvarande investering i hela landet. Lite förenklat kan man säga att vi gjort så här: Vi har genom ett system med webb- och sms-lösningar förbättrat vakanstillsättningar. Förbättringen har inneburit att varje planerare får 10 procent mer tid över. Därmed går ca 91 procent av personalens tid till vad som tidigare tog 100 procent av tiden. Vi har räknat ut snittlönen för planerarna och multiplicerat den med 9 procent och på så sätt fått fram siffran. Den totala effektiviseringspotentialen är betydligt högre, troligen minst det dubbla. Vi har bara undersökt fem olika områden: anhörigvård, personalpool, vårdråd per telefon, mobilt arbete inom hemtjänsten och gemensamma växellösningar. Självklart finns möjligheter till besparingar även inom andra områden med hjälp av IT-tjänster. Men eftersom vi inte har genomfört tillräckligt många projekt inom andra områden än dessa fem har vi heller inte vågat göra detaljerade beräkningar. Anhörigvård Personalpoolen i Stockholm Vårdråd per telefon Mobilt arbete inom hemtjänsten Gemensam växellösning Summa 4,3 miljarder SEK 0,3 miljarder SEK 3,4 miljarder SEK 3,8 miljarder SEK 0,3 miljarder SEK 12,1 miljarder SEK 22

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga

Lapptäcke utan sömmar. En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga Lapptäcke utan sömmar En rapport om äldre med stora vård- och omsorgsbehov och deras anhöriga av Anna Werkelin

Läs mer

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har.

I många mindre kommuner har intresset för nya lösningar varit litet, vilket i stor utsträckning beror på de mindre resurser som de kommunerna har. Svenska kommuner kan spara 7 miljarder årligen genom att lära av varandra ÖKAD EFFEKTIVITET OCH MINSKADE KOSTNADER GENOM GRÖNA INITIATIV Här finns potentialerna och så här gör andra kommuner Studien är

Läs mer

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef.

Vård och. ur ett chefsperspektiv. En branschrapport från Ledarna. Hos oss blir du en bättre chef. Vård och Omsorg ur ett chefsperspektiv En branschrapport från Ledarna Hos oss blir du en bättre chef. Vård och omsorg ur ett chefsperspektiv Ledarna Sveriges chefsorganisation bildades för över 100 år

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen

Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Delrapport: Teknisk översikt av IT-stöd i äldreomsorgen Författare: Niklas Johansson Isabella Scandurra Lena Eriksson Bengt Sandblad Innehåll 1 FÖRORD... 3 2 INLEDNING... 4 3 PRESENTERADE IT-STÖD... 5

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet

Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2. Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet Svensk Försäkrings rapportserie Vår framtida välfärd Del 2 Välfärdstjänsterna idag och det offentliga åtagandet INNEHÅLLsförteckning Förord Inledning Offentliga välfärdstjänster och privata alternativ

Läs mer

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink

Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Socialdepartementet Sveriges Kommuner och Landsting Socialstyrelsen Läkemedelsverket Apoteket AB Carelink Förord Patientsäkerhet, vårdkvalitet och tillgänglighet inom vård och omsorg kan kraftigt förbättras

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Arbete befordrar hälsa och välstånd

Arbete befordrar hälsa och välstånd Arbete befordrar hälsa och välstånd Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning bland Civilekonomernas medlemmar 2011 2 Arbete befordrar hälsa och välstånd - Hur stämmer uttrycket 2011? En enkätundersökning

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem

All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem All vår tid går åt till att söka stöd, nu orkar vi inte mer - bristande samordning är ett akut problem En enkätundersökning om bristande samordning av stödinsatser till föräldrar till barn med neuropsykiatriska

Läs mer

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi.

RAPPORT. Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén. Analys & Strategi. RAPPORT Kunddrivna tjänster för äldre Delrapport 3 Innovationsprocess Lisa Johnsson & Sara Björlin-Lidén Oktober 2010 Analys & Strategi Konsulter inom samhällsutveckling WSP Analys & Strategi är en konsultverksamhet

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Vitbok. Apotekens roll i samhället

Vitbok. Apotekens roll i samhället Vitbok Apotekens roll i samhället Förord Förord Johan Wallér VD Sveriges Apoteksförening VD har ordet Det här är Sveriges första vitbok om apotek om apotekens funktion och dess självklara roll i samhället.

Läs mer

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar

Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning. möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Internettjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning möjligheter och begränsningar Åke Dahlberg

Läs mer

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna

Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna Företagen måste anpassa sin verksamhet till de ständigt skiftande förutsättningarna genom att kontinuerligt omorganisera eller införa nya organisationsformer. För att nå framgång blir det nödvändigt att

Läs mer

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg.

DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT. en bok om e-hälsa. Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. DEN MÄNSKLIGA SIDAN AV IT en bok om e-hälsa Sammanfattning av projektet Syster Gudruns fullskalelabb i Blekinge för IT i vård och omsorg. Produktionsår: 2011 Boken är framtagen på uppdrag av Syster Gudruns

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten?

SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? SKTFs undersökning om kommuners och landstings strategi för den framtida personalförsörjningen. Hur klarar kommuner och landsting återväxten? November 27 2 Inledning SKTFs medlemmar leder, utvecklar och

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det

TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det TJÄNSTEMÄNNENS IT-MILJÖ 2014 Lyssna på oss som ska använda det 1 2 Förord I den här rapporten presenteras resultaten från Unionens årliga undersökning om IT-användning och IT-miljö. Det är allmänt känt

Läs mer

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader.

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser

Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser Ärende 1 (8) Datum 2014-10-06 Förslag till ny organisation för Trelleborgs kommuns webbplatser 1. Bakgrund Vid mötet i e-delegationens styrgrupp den 5 juni 2013 fick avdelningen för strategi och kommunikation

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer