EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä Högskoleexamen Samhällsbyggnad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad

3 Förord Kursen Y0009B ingår i utbildningen Samhällsbyggnad. Det är en högskoleexamen som ges på Luleå tekniska universitet. Jag vill tacka Pajala kommun och Tekniska enheten för att jag har fått göra mitt examensarbete hos dem. Jag vill speciellt tacka mina handledare Fredrik Silverlind och Lisa Stridsman som varit ett stöd för mig genom hela examensarbetet. Dom har hjälpt mig med att utvecklas och visat hur jag kan gå till väga med ärendehanteringsprojektet. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad i

4 Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem ska inköpas till Tekniska enheten i Pajala kommun. System från fyra olika företag har setts över, deras för-och nackdelar har jämförts med varandra, för att kunna göra en utvärdering om vilket ärendehanteringssystem som lämpar sig bäst för Tekniska enheten. Systemet ska användas av allmänheten för att felanmäla tekniska fel i samhället via kommunens hemsida och via en app på mobilen. Ärendehanteringssystemet ska även användas internt för att skapa arbetsordrar och ha kontroll på periodiserade arbeten. Det ska användas för både driftpersonalen, administrativa personalen och medborgare i kommunen. Systemet ska införas för att få en effektivare och bättre struktur på Tekniska enheten. Medborgare ska kunna felanmäla via hemsidan, i dag görs all felanmälan via telefon. De stora problemen som medförs när felanmälan idag görs via telefon är att mindre anmälningar lätt hamnar mellan stolarna. En konkurrensanalys har tagits fram av som är anpassad efter Pajala kommuns kravställning. Kravställningen är samma som Gällivare kommun använder sig av men Anna Törmä har ändrat den efter Pajala kommuns egna behov. Kravställningen har använts för att utvärdera de fyra olika system som matchade grundkriteriet. Både kravställningen och konkurrensanalysen har varit ett hjälpmedel för att gå efter på mötena. (kravställningen och konkurrensanalysen redovisas i bilaga 1 och bilaga 2) Med denna undersökning har Pajala kommun hittat ett passande ärendehanteringssystem som klarar av kommunens kravställning samt är ekonomiskt fördelaktigt. Rapporten har skrivits i Maj Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad ii

5 Innehållsförteckning Förord... i Sammanfattning...ii 1 Inledning Bakrund Syfte Frågeställning Avgränsning Metod Resultat Pajala kommuns krav Andra kommuner i Norrbotten Åtgärder och önskemål Funktioner Organisationsbehov Utvärderade ärendehanteringssystem Dedu Multisoft Infracontrol Summerasupport Val av ärendehanteringssystem Diskussion Slutsats Referenser Bilagor Bilaga 1 Pajala kommuns Kravställning... Bilaga 2 Konkurrensanalys... Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad iii

6 1 Inledning 1.1 Bakrund Tekniska enheten har alltid strävat efter en bra arbetsstruktur som ska underlätta arbetet, och göra det lättare att följa upp för att kunna effektivisera arbetet. Ett ärendehanteringssystem är ett system som hjälper till att kommunicera och effektivisera mellan olika parter. Systemet ska göra att alla felanmälningar och utförda arbeten lagras, det ska även hjälpa till att arbeten/ordrar lättare blir uppföljda och utförda. Pajala kommun/tekniska enheten är i behov av ett ärendehanteringssystem som kan lagra arbeten. Felanmälningar ska kunna göras så att telefontiden minskar för arbetstagarna på Kommunalteknik/Tekniska enheten och att alla anmälningar samlas på samma ställe. Det finns många olika ärendehanteringssystem för olika typer av arbetssituationer. Några system är mer för bostadsanmälningar och andra för driftanmälningar. Det finns även ärendehanteringssystem som är mer riktat mot produktionssystem eller leverantörssystem. 1.2 Syfte Examensarbetet går ut på att utvärdera samt utforma ett ärendehanteringssystem till Tekniska enheten i Pajala kommun. Det ska tas fram för att kommunen ska få en effektivare och bättre struktur på felanmälningar och utföranden. Syftet med arbetet är att Tekniska enheten på Pajala kommun ska få ett lättillgängligt ärendehanteringssystem som driftpersonal ska ha användning för i arbetet och som medborgare ska kunna göra felanmälningar i. 1.3 Frågeställning Frågor som Pajala kommun behöver besvara innan de väljer ett ärendehanteringsystem är: Vad ska ärendehanteringssystemet kunna utföra? För att få reda på vad ärendehanteringssystem ska kunna hjälpa medborgare och personal med. Vad finns det för ärendehanteringssystem att välja på? Och vilket är ekonomiskt fördelaktigt? För att få reda på vad för olika ärendehanteringsystem som finns att välja emellan ute på marknaden. Vilket ärendehanteringssystem lämpar sig bäst? Utgående efter de två frågorna ovan ska svaret på denna fråga besvaras. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 1

7 1.4 Avgränsning Eftersom att det finns många olika varianter på ärendehanteringssystem idag valdes att avgränsa det till 4 olika företag. De här fyra olika ärendehanteringssystemen blev valda efter referenser och deras funktioner de har i systemet. 2 Metod Det ärendehanteringssystem som lämpar sig bäst för Tekniska enheten ska köpas in. Systemet ska uppfylla de förväntningar kommunen har, täcka kommunens behov, samt vara ekonomiskt gynnsamt. Dialog har hållits med driftpersonal, chefer, arbetsledare och administrativ personal för att komma fram till en slutsats om vad för ärendehanteringssystem Pajala kommun strävar efter. Dessa dialoger har använts för att utforma en kravställning. En marknadsanalys har gjorts för att lättare kunna förstå vilka ärendehanteringssystem det finns. De ärendehanteringssystemen Pajala kommun finner intressanta har varit på möten med och kravställningen (se bilaga 1) som Pajala kommun tagit fram har varit ett stöd att gå efter i mötena. Ärendehanteringssystemet som lämpar sig bäst till kravställningen är det som Tekniska enheten kommer anta. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 2

8 3 Resultat 3.1 Pajala kommuns krav Kravställningen (se bilaga 1) är utformad efter Tekniska enhetens behov och är gjord för att skydda kommunen i vissa situationer. En situation som kan förekomma är att Pajala kommun avbryter samarbetet med ärendehanteringssystemet, då ska de vara skyldiga att ge all sparad information som har lagrats i systemet. Företaget ska själv inte nyttja personuppgifter eller anmälningar som lagras i systemet och Pajala kommun ska äga alla sparade uppgifter som finns i systemet. Ett av kraven Pajala kommun har är att systemet ska vara tillgängligt 98% och det har Pajala kommun som krav för att minska risken att systemet ofta är otillgängligt eller inte går att använda. Kommunen vill att alla felanmälningar ska vara anonyma offentligt och ingen utifrån ska kunna följa upp någon privatpersons anmälningar. Kravställningen har utformats för att företag som äger ärendehanteringssystem lättare ska förstå vad Pajala kommun/tekniska enheten är ute efter och vilka krav som gäller, med hjälp av kravställningen kommer missförstånd och misstag att minimeras. 3.2 Andra kommuner i Norrbotten Många kommuner använder sig av ärendehanteringssystemen för felanmälan. De flesta kommuner i Norrbotten använder sig av ett system som heter Dedu, bland annat Övertorneå, Haparanda, Piteå och Luleå. Andra kommuner använder sig av Infracontrol som bland annat Gällivare och Boden. Det finns många olika ärendehanteringssystem men alla kommuner Pajala kommun varit i kontakt med har varit nöjda med det system de valt. Många kommuner upplever att strukturen och uppföljningen har blivit bättre och de har mer kontroll på arbetsplatsen i dag än vad de hade förr. 3.3 Åtgärder och önskemål En brist som finns i dag och som upplevs på Tekniska enheten i Pajala kommun är arbetsuppföljningen och dokumentationen av arbeten. Mindre felanmälningar hamnar ibland mellan stolarna och vid några tillfällen vet personalen inte vem som utfört vad, det vill Pajala kommun att ärendehanteringssystemet ska hjälpa till med att dokumentera. Tillsammans har beslut fattats om att punkterna nedan är de viktigaste åtgärderna och riktlinjerna att beakta. I utvärderingen av de olika ärendehanteringssystemen prioriteras: Kostnader Kostnaderna för ärendehanteringssystemet kommer att prioriteras för att Pajala kommun ska anta det system som har det rimligaste priset för tjänsten. Utformningen Utformningen ska vara enkel, modern, och lätt att lära sig. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 3

9 Lätthanterligt Ärendehanteringssystemet ska vara lätt att förstå, systemet ska vara både dataanpassat och mobilanpassat, eftersom många i driftpersonalen som kommer använda sig av systemet är ute på arbeten under arbetsdagen. Funktioner Funktioner som mobilapp, automatisk bekräftelse via e-post och kartfunktioner är prioriterade för Pajala kommun. I alla ärendehanteringssystemen kommer kostnaderna att ses över, såsom uppstartsavgift, månadsavgift, support och övriga kostnader som ingår. Utformningen av systemet ska vara lätt att förstå och vara lätthanterligt oavsett ålder och teknikkunskap. 3.4 Funktioner En kravställning har tagits fram efter Pajala kommuns behov av ett ärendehanteringssystem. I kravställningen framgår det krav på systemets tillgänglighet och dess funktioner. Integritet för Pajala kommuns data och uppgifter ska finnas, och statistik ska kunna tas fram för att få en bättre översikt över felanmälningar. Mobilanpassad hemsida och app är aktuellt eftersom många medborgare använder sig av mobiltelefoner och för att det ska kunna gå snabbt och enkelt att skicka in en felanmälning. Viktiga funktioner som ska finnas i det här ärendehanteringssystemet är: Felanmälan via kommunens hemsida för medborgare, samt app via mobilen. Ärenden för driftpersonal. Följa kravställningen som Pajala kommun har utformat. (Se bilaga 1 Kravställning) Med alla punkter ovan som hjälp ska det mest lämpade ärendehanteringssystemet för Pajala kommun tas fram och ses över. Möten har hållits med de 4 olika företag som var aktuella för Pajala kommun/tekniska enheten. De utvärderades ekonomiskt och deras tjänster sågs över. De olika företagen fick tillgång till Tekniska enhetens kravställning och därefter hölls en diskussion om hur många punkter företagen gick med på och om det var någon som de inte kunde uppfylla. Kravställningen (se bilaga 1) har följts upp för att kunna hitta det rätta ärendehanteringssystemet efter Tekniska enhetens behov. Företagen har jämnförts med varandra och prioriteras enligt nedan: Kravställning (se bilaga 1) Kostnaden för ärendehanteringssystemet Utformningen av ärendehanteringssystemet Mobiltillgänglighet (lätt att hantera systemet mobilt för både driftpersonal och medborgare) Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 4

10 3.5 Organisationsbehov Dialog med driftpersonalens arbetsledare har förts för att kunna få en förståelse och information om vad ärendesystemet ska innehålla och användas till. Främst har dialog förts om de vanligaste felanmälningarna de får in angående renhållningen och VA-system som kommunen äger. Med hjälp av att jämföra kravställningen (se bilaga 1) har Pajala kommun gått efter hur stor del av kravställning som de olika ärendehanteringssystemen har kunnat uppfylla. 3.6 Utvärderade ärendehanteringssystem De ärendehanteringsystem som hittades ute på marknaden var: Summerasupport Dedu Multisoft Infracontrol Möten har hållits med de fyra olika ärendehanteringsföretagen för att få en bättre inblick i deras tjänster och se om de uppfyller kraven. Priset har setts över och vad som ingår i tjänsten och inte. Tekniska enheten har fått en presentation av de olika ärendehanteringssystemen via telefon och alla företagen har visat en prototyp för hur ärendehanteringssystemet kan se ut för Pajala kommuns del. Det som har setts över är hur lätthanterligt systemen verkar, och om de har alla funktionerna tekniska enheten söker. Priset på de olika ärendehanteringssystemen har jämförts med varandra (se bilaga 1). De har gjorts en kostnadskalkyl över en 10 års period av användning av systemet, för att kunna se vilket system som är mest ekonomiskt i längden. Pajala kommun/ Tekniska enheten har ringt till referenser för de olika ärendehanteringssystemen och många kommuner i Norrbotten använde sig av ett ärendehanteringsystem som heter Dedu Dedu Dedu (www.dedu.se) är ett ärendehanteringssystem som ägs av konsultföretaget WSP. Bland annat använder sig både Haparanda kommun och Övertorneå kommun sig av programvaran. Båda kommunerna har varit väldigt nöjda med systemet men Dedu hade en lite för hög kostnad och systemet kändes inte så självklart och nytänkande. Kontaktpersonen Erik Lyxell som presenterade Dedu förklarade att de inte kunde uppfylla alla krav i uppsatt kravställning på grund av att de inte hade en app klar och det inte gick att ladda in bilder via mobilen. (I tabell 1 visas en sammanställning över Dedus för- och nackdelar.) Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 5

11 Tabell 1 Överskådlig bild över Dedus för- och nackdelar Multisoft Multisoft (www.multisoft.com) hade Pajala kommun/tekniska enheten även som ett alternativ som ärendehanteringssystem. De bygger upp ett system som skräddarsys efter kundens behov. De är osäkra att ta eftersom det inte finns något fast pris för systemkostnaden eller månadsavgiften, månadsavgiften är 1 % av den slutgiltiga totalkostnaden. På grund av osäkerheten för slutkostnaden blir även månadsavgiften osäker. Minimumkostnaden för att de skulle påbörja att utveckla ett ärendehanteringssystem till Pajala kommun är kr. Niklas Hansson som Pajala kommun var i kontakt med och som visade upp Multisoft, tyckte även själv att om det finns färdiga prototyper på företag som har det Pajala kommun/tekniska enheten söker i ett ärendehanteringssystem, blir det mer ekonomiskt för kommunen att välja de än att köpa tjänsten från dem Infracontrol Infracontrol kan uppfylla Pajala kommuns kravställning (se bilaga 1) och alla funktioner (se bilaga 2) som Tekniska enheten vill att ett ärendehanteringssystem ska innehålla uppfyller de (se tabell 2 där Infracontrols för- och nackdelar har sammanställts). Infracontrol har en färdigutformad felanmälningsapp som det går att skicka mobilbilder med. Appen är gratis för användare och kostar inget att ladda ner, det kostar inte medborgare något att använda sig av appen och felanmäla i den. De har fasta avgifter förutom sms avgifter och supportavgifter. Supporten börjar kosta efter att en timme är förbrukad i månaden, efter det börjar det kosta 900kr/timme. De två första veckorna när ärendehanteringssystemet är i bruk är all support och ändringar i systemet gratis och ingår i startpriset. Tabell 2 Överskådlig bild över Infracontrols för-och nackdelar. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 6

12 3.6.4 Summerasupport Hans Tjernlund presenterade Summerasupport för Pajala kommun och det ärendehanteringssystemet var det mest ekonomiska för Tekniska enheten. Gränssnittet är användarvänlig och deras ärendehanteringssystem verkar vara lätthanterligt och smidigt. En konkurrensanalys är gjord för att lättare kunna separera och jämföra de olika ärendehanteringssystemen (se bilaga 1). Summerasupport har fasta kostnader och en utformning på systemet som är lättförståeligt (se tabell 3 där Summerasupports för- och nackdelar har sammanställts). Deras referens Åsa på Krokoms kommun kunde även intyga att systemet har varit lättförståeligt och endast legat nere någon timme under de 3 år som de använt sig av Summerasupport. Summerasupport kunde även uppfylla vår kravställning förutom att de inte hade en mobilanpassad hemsida eller en mobilapp, och det är två viktiga tjänster Tekniska enheten vill ha i ett ärendehanteringssystem. Tabell 3 Överskådlig bild över Summerasupports för- och nackdelar Alla ärendehanteringssystem ovan har jämnförts med varandra för att kunna se vad som är inkluderat i respektive system. Det som ska finnas med är specificerat i kravställningen (bilaga 1) och konkurrensanalysen redovisas i bilaga Val av ärendehanteringssystem Valet Pajala kommun och undersökningen har kommit fram till är att Infracontrol kommer att inskaffas. Eftersom en mobil app sågs mer fördelaktigare än ett faktureringssystem i felhanteringssystemet som Summerasupport hade. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 7

13 4 Diskussion Efter många övervägningar blev Infracontrol det ärendehanteringssystemet som Pajala kommun valde. Chefen och arbetsledarna för Tekniska enheten hade tidigare varit på en demoföreläsning med Infracontrol men ville ändå se över andra alternativ på system. I slutet stod det mellan Infracontrol och Summerasupport, men Summerasupport föll på att de inte hade ett mobilvänligt system och även på grund av att de inte hade så många kommuner som referenser. En referens de hade var Åsa Sjödin på Krokoms kommun men under en intervju via telefon berättade hon att de ska säga upp avtalet med Summerasupport till sommaren Enligt henne var det på grund av att de hade ett tidigare system de kunde använda som ärendehanteringssystem och då var det onödigt att ha två kostnader för samma tjänst. Pajala kommun hade osäkerheter i början för Infracontrol då det endast var större kommuner som använde sig av systemet. Pajala kommun är inte stort, och då tänkte de att Infracontrol kanske är för stort och omfattande för Pajala. Pajala är inte en stor kommun men alla tjänster som Infracontrol erbjuder kommer att behövas. Till exempel har Pajala kommun inte entreprenörer som har hand om renhållning, utan det är kommunen själva som sköter om den. Transportsidan som kör sopbil, slambil, traktor, lastbil, hjullastare mm har ett behov av att veta om t.ex. en felanmälan om ett missat sopkärl som inte är tömt. Uppföljning behövs för att få reda på senare om kärlet är tömt eller inte och ha det dokumenterat. Det är annars lätt att det faller mellan stolarna och medborgare måste kontaktas igen. Det som även gör att Infracontrol känns mer säkert att använda sig av är att grannkommunen Gällivare använder sig av ärendehanteringssystemet och de upplevs som väldigt nöjda kunder. Boden kommun använder sig också av Infracontrol och de har som Gällivare kommun blivit nöjda med Infracontrol. En osäkerhet med Summerasupport är att ingen annan kommun i Norrbotten har införskaffat det. De har även väldigt få referenser hos kommuner. Avsaknad av mobilapp för driftpersonalen var ett stort minus och det gjorde att Tekniska enheten tappade intresse för Summerasupport. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 8

14 5 Slutsats Ärendehanteringssystemet ska kunna dokumentera ärenden och de ska kunna föra statistik över ärenden. Felanmälningar ska kunna följas upp och en mobilapp är lämpligt i dagens samhälle. Appen ska kunna underlätta för medborgare att göra en anmälning eller lämna en synpunkt, och driftpersonalen ska enkelt kunna hämta arbeten via mobilappen. Ärendehaneringssystemet ska vara ekonomiskt acceptabelt och inte ha långa uppsägningstider eller andra dolda kostnader. Systemet ska vara lätthanterligt och alla i personalen ska kunna använda sig av det. De finns många olika ärendehanteringssystem att välja mellan, några är mer produktsystem och andra leverantörssystem mm. Pajala kommun behöver ett system som är riktat för tjänster och ärenden. Ett tecken på att Infracontrol är rätt system för Pajala kommun är att många andra kommuner med samma tjänster använder sig av systemet, och tycker att det passar dem. Infracontrol kan även uppfylla alla kraven (se bilaga 1) som Pajala kommun kräver, och det kunde inget annat av de ärendehanteringssystem som Infracontrol jämnfördes med. Alla nämnda ärendehanteringssystem liknade varandra mycket i utformningen men de som kändes lättast att förstå och var mest självklara är Infracontrol och Summerasupport. Det som saknades av Summerasupport var att de inte hade en mobilapp som Infracontrol har utan de har en vanlig hemsida där felanmälningarna går att göra. Appen är mer viktig än ett ärendehanteringssystem med faktureringssystem för Pajala kommun pga. att kommunen redan använder sig av ett faktureringssystem som även länkar sig med renhållningen och återvinningscentralen. Appen ska underlätta felanmälningarna för medborgarna och göra anmälningarna så enkla och lättillgängliga som möjligt. Appen är viktig för att många medborgare i dag har en Android/Iphone och det är nytänkande och mer lättillgängligt med en app än en dator. En del av personalen har varit på en demoföreläsning med Infracontrol i Boden för att intresset för ärendehanteringssystem har funnits bland personalen ett par år för att kunna underlätta felanmälningssamtal och pappersarbeten. Infracontrol kan uppfylla alla krav Pajala kommun ställt. God kontakt har hållits med Infracontrol om den ekonomiska delen och de olika funktioner de har i sitt ärendehanteringssystem. De hade alla funktioner Pajala är i behov av och ett färdigställt system som passar kommunen. Infracontrol är det system som kommer att införskaffas till Pajala kommun. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 9

15 6 Referenser Bildkälla: [hämtad: ] Referenspersoner vid kontakt på ärendehanteringssystem: Hans Tjernlund Summerasupport Niklas Lennerstad Infracontrol Niklas Hansson Multisoft Erik Lyxell Dedu Muntliga intervjuer och rådgivningar av: Lisa Stridsman Kommunalteknisk chef/handledare Folke Krutrök Kommunalteknisk arbetsledare Ulf Kero Kommunalteknisk arbetsledare Fredrik Silverlind Projekt-/UtredningsIngenjör/handledare Beatrice Svarvare Teknisk assistent Anita Krutrök Teknisk assistent Åsa Sjödin Krokoms kommun Internetkällor: [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] [hämtad: ] Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 10

16 7 Bilagor Bilaga 1 Pajala kommuns Kravställning Kravställning felanmälanssystem Tjänsten ska ha en tillgänglighet på minst 98 % av tiden. De personuppgifter som lagras i systemet måste uppfylla kraven från personuppgiftslagen. Att vid avslut av avtal eller uppsägning av pågående avtal ge möjlighet för Pajala kommun att enkelt få ut all sparad information i lättläst standardformat (ex. Excel). Pajala kommun ska äga alla sina sparade uppgifter i systemet och när som helst på begäran ha möjlighet att lyfta ur dessa ur systemet. Inga händelser får raderas eller plockas bort utan godkännande från Pajala kommun. Garanterad integritet för Pajala kommuns data/ att endast Pajala kommun har tillgång att läsa sina egna uppgifter. Andra användare av tjänsten ska inte kunna gå in och ta del av Pajala kommuns uppgifter. Felanmälan via telefon, mobil (app), webbformulär på egen hemsida. Medborgare i kommunen ska erbjudas möjlighet att göra sina anmälningar via telefoni eller via kommunens hemsida. Det ska även finnas möjlighet att göra sin felanmälan via app för mobiltelefoner. Automatisk bekräftelse till medborgare ska skickas ut av systemet, likaså en bekräftelse när ärendet är avslutat. Möjlighet att publicera felanmälningar på hemsida. Vid flertalet drabbade ska möjlighet att publicera inkommen felanmälan på hemsidan finnas. På så sätt ser andra i området att ärendet redan är anmält och kan följa statusen. Lätthanterat för admin/användare. Enkelhet för dem som manuellt tar emot och lägger in felanmälningar som inkommer via telefon. Enkelhet för driftspersonal som tar hand om inkomna felanmälningar och sköter återkoppling till kund. Systemet bör vara lättöverskådligt. Samla likadana felanmälningar under samma anmälan. Om flertalet likadana felanmälningar inkommer på samma område, adress ska möjlighet att samla dessa under en anmälan finnas. Detta skapar mindre administrativt arbete för den som tar emot felanmälningarna. Möjlighet att söka på namn, adresser, ärendenummer, områden, feltyper m.m. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 11

17 Lägga till/ta bort handläggare, kategorier. Möjlighet att göra förändringar/förbättringar i systemet när behov av detta finns. Kompatibelt gränssnitt mot andra system Statistik ska kunna tas fram på ett enkelt sätt. Inkomna felanmälningar under valda perioder, typer av felanmälningar, områdesvis redovisning m.m. Kartfunktioner/gränssnitt mot kommunens GIS-system. Systemet skall ha kartfunktionalitet för att kunna ange geografisk position på ärendet och visualisera inkomna ärenden i geografin. Gränssnitt mot Pajala kommuns GIS. o Det skall finnas möjlighet att använda kommuns GIS-data i felanmälanssystemet, tex som bakgrund-/referensdata. o Det skall finnas möjlighet att med standardöverföringsformat importera data från felanmälansystemet till kommuns GIS. o Det bör finnas möjlighet att med standardgränssnitt läsa data direkt mellan systemen, tex via WMS/WFS. Uppgifter som lagras i systemet skall vara tillgängliga och läsbara för Pajala kommun. Om systemet levereras som molntjänst skall Pajala kommun på begäran kunna få ut uppgifterna från databasen även efter molntjänstens upphörande. Detaljer om dataformat och leveransrutiner skall specificeras i avtal. Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 12

18 Bilaga 2 Konkurrensanalys Y0009B Examensarbete, Samhällsbyggnad 13

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Från kalkyl och inköp till platschef. Robin Antfolk 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Från kalkyl och inköp till platschef Robin Antfolk 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Från kalkyl och inköp

Läs mer

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan.

Köpguide för mobila växlar. Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Köpguide för mobila växlar Modern telefoni till företaget är långt ifrån vad det var för bara några år sedan. Tänk om din nya telefonilösning kunde förenkla din vardag och hjälpa dina medarbetare att arbeta

Läs mer

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby

Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Kravspecifikation på ärendehanteringssystem utifrån tillståndsprocessen, Upplands Väsby Övergripande krav som gäller hela processen 1. Struktur att kunna bygga upp synliga processer i varje ärende. a.

Läs mer

Redovisning av Synpunkten 2013

Redovisning av Synpunkten 2013 ärenden: 240 Inkom via Blankett/svarskort 4 Brev 1 E-postmeddelande 3 Webbformulär 232 Totalt: 240 Kommentar: 240 synpunkter inkom under 2013, vilket faktiskt är en liten minskning med föregående år då

Läs mer

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten

Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten 1 Rapport om It-stödet för BBIC, workshops i Norrbotten Bakgrund Systematisk uppföljning är ett prioriterat område inom den nationella barn och unga satsningen. Som en följd av att BBIC kan utgöra grunden

Läs mer

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99

FDT Kundportal. Copyright 2012. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 FDT Kundportal Copyright 2012 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning

Steg för steg-guide för. Medarbetarundersökning Steg för steg-guide för Medarbetarundersökning En av de viktigaste resurserna i en organisation är medarbetarna. Hur dina medarbetare samarbetar kommer att i hög utsträckning påverka resultatet för din

Läs mer

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7

Nyheter i. Solen ORBIT 6.7 2014-02-12 Nyheter i Solen ORBIT 6.7 Cartesia GIS AB Nyheter i konceptet Mobila klienter och e-tjänst Till ORBIT finns nu två mobila klienter (HTML5-appar) tillgängliga. En för allmänheten, ORBIT Felanmälan,

Läs mer

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt

Underhållssystem. Lättanvänt Kraftfullt Flexibelt Underhållssystem Så hjälper Rejus Maintenance er till ett bättre underhåll Från avhjälpande till förebyggande underhåll på kortast tid Att säkerställa maximal tillgänglighet och driftsäkerhet på era maskiner

Läs mer

e-förslag System för ökad medborgardialog

e-förslag System för ökad medborgardialog System för ökad medborgardialog Få medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala samhällsutvecklingen Vårt system för ökar medborgardialogen och gör medborgarna delaktiga och engagerade i den lokala

Läs mer

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR:

ASTRAKAN COURSEPLAN. Programmet som sparar tid... ... och förenklar kursadministrationen! ASTRAKAN COURSEPLAN BESTÅR AV TVÅ DELAR: ASTRAKAN COURSEPLAN Programmet som sparar tid...... och förenklar kursadministrationen! Med webbaserade Astrakan CoursePlan kan onödig administration undvikas samtidigt som kursdeltagarna erbjuds en förstklassig

Läs mer

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se

Mobiltjänster. Vi kan smartphones. den nya mobiltelefonin. www.dustin.se. Telefon: 08-553 44 000 E-mail: info@dustin.se Mobiltjänster Vi kan smartphones Skaffa kontroll över den nya mobiltelefonin UTMANINGARNA Smartphone-revolutionen skapar nya utmaningar för IT-avdelningen De traditionella mobiltelefonerna är snart ett

Läs mer

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN

SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING PERSONAL OCH KANSLIAVDELNINGEN GALLRINGSUTREDNING DNR 005-746/2008 SID 1 (5) 2008-09-01 Stadsarkivet GALLRINGSUTREDNING INFORMATION I KONTAKTCENTER 1. Beskrivning 1.1. VERKSAMHETSOMRÅDE

Läs mer

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013

EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 EVENTFASTIGHETER KUNDUNDERSÖKNING 2013 Innehållsförteckning Teknisk beskrivning 3 Frågeområden Kontakt och service 4 Personalen hos Eventfastigheter 5 Felanmälan 6 Lokalerna inomhus 8 Fastigheten 9 Miljö

Läs mer

EXAMENSARBETE. Avvägning och inmätning av Stockholms stadion. Eduwin Pena Hernandez 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Avvägning och inmätning av Stockholms stadion. Eduwin Pena Hernandez 2014. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Avvägning och inmätning av Stockholms stadion Eduwin Pena Hernandez 2014 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Läs mer

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50%

Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% Slutrapport Digital examination Pilotprojekt i kursen Hållbartfamiljeskosgbruk I, 1TS152, HT14, 50% webbadress https://mymoodle.lnu.se/course/view.php?id=11485 Projektnamn: Digital examination Fastställt

Läs mer

Redovisning av inkomna synpunkter 2016

Redovisning av inkomna synpunkter 2016 Redovisning av inkomna synpunkter 2016 2(12) 3(12) Innehållsförteckning Årsredovisning av inkomna synpunkter 2016... 4 1. Hur inkom ärendena?... 4 2. Fördelning av synpunkter mellan verksamheterna... 5

Läs mer

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster

Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Kundfokus för ökad användning av kommunala e-tjänster Avdelningen för industriell marknadsföring, e-handel och logistik Åsa Wallström Anne Engström BAKGRUND Huvudsakligt fokus har varit på: informationsteknologi

Läs mer

Länsrapport 2012 Norrbottens län

Länsrapport 2012 Norrbottens län Länsrapport 2012 Norrbottens län Kommunernas del Tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) 2.1. 1. Kommunens namn Älvsbyn Arjeplog Arvidsjaur Boden Gällivare Haparanda Jokkmokk Kalix

Läs mer

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre

Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Foto: IBL Bildbyrå Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Vi betraktar klagomål från våra kunder, externa som interna, som gåvor. Rätt hanterat kan ett klagomål förändra

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst

Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Ärendehanteringssystem för Solna Stads Kundtjänst Övergripande om kundtjänst Solna Stads kundtjänst ska från 15 januari 2015 vara den huvudsakliga kontaktvägen in till Solna Stad. Kontakt ska kunna tas

Läs mer

Rutiner för synpunktshanteringen

Rutiner för synpunktshanteringen RUTIN - SYNPUNKTSHANTERING 1(7) Rutiner för synpunktshanteringen Ingen kan bättre än kommuninvånarna bedöma om kommunen gör en bra insats eller inte. Varje individ har rätt till ett bra bemötande, att

Läs mer

EXAMENSARBETE. Totalstation jämförd med mmgps. David Olsson. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Totalstation jämförd med mmgps. David Olsson. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Totalstation jämförd med mmgps David Olsson Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Totalstation jämförd med mmgps

Läs mer

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid

Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Smart schema och förenklad rapportering frigör värdefull assistanstid Sammanfattning Med en komplett webbtjänst för administration av personlig assistans sparar stadsdelsförvaltningen i Stockholmsförorten

Läs mer

Anvisningar Social dokumentation

Anvisningar Social dokumentation Anvisningar social dokumentation Senast uppdaterat: 2011-07-06 Socialförvaltningen Anvisningar Social dokumentation För äldre- och handikappomsorgens personal Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1

Läs mer

Inledning. Startsidan. Maj. Ny version på torsdag kväll. Obegränsat antal kopplade personer till din startsida! WSP DeDU satsar på PASSAD.

Inledning. Startsidan. Maj. Ny version på torsdag kväll. Obegränsat antal kopplade personer till din startsida! WSP DeDU satsar på PASSAD. Maj Inledning På våra välbesökta användarträffar fanns ett önskemål som kom upp flera gånger, varför går det bara att koppla två extra personer till min startsida? Ja varför? Nu har vi ändrat så att ni

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun. Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Ånge Kommun Senast reviderad 2011-03-11 Beslut 52 Livsmedelsärenden Livsmedelsärenden ska handläggas snabbt och rationellt. Kontroll över att företagen efterlever

Läs mer

Vässa IT-stödet i administrativa processer

Vässa IT-stödet i administrativa processer FOU-FONDEN FÖR FASTIGHETSFRÅGOR Vässa IT-stödet i administrativa processer ETT PILOTPROJEKT MELLAN UPPSALA KOMMUN OCH UPPSALAHEM 1 Förord Är det krångligt att införa nya IT-system i verksamheten? Är det

Läs mer

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media

Manual. Kursplan. Astrakan. ESF Edition Publikt användargränssnitt. Artisan Global Media Manual Astrakan Kursplan ESF Edition Publikt användargränssnitt Artisan Global Media ~ 2 ~ Innehållsförteckning Publikt användargränssnitt... 3 Allmän... 3 Personlig... 4 Presentation av Kurstillfälle...

Läs mer

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved.

Användarmanual Jobb i Stan. CV-Handboken. Registrering, jobbsökning mm. Copyright Aditro. All rights reserved. Användarmanual Jobb i Stan CV-Handboken Registrering, jobbsökning mm. Innehållsförteckning: 2 Registrering 5-16 2.1 Skapa ett konto 5-6 2.2 Skapa ett CV 6 2.2.1 CV-profil (steg 1) 7-8 2.2.2 Arbetslivserfarenhet

Läs mer

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM

KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM 1 2 3 KOM IGÅNG MED EN SOCIAL OCH EFFEKTIV SAMARBETSPLATTFORM Podio är en mobil- och molnbaserad tjänst för samarbete och informationshantering. Podio hjälper dig att skapa ordning och reda i en social

Läs mer

RFI Förmånsportal 1(5)

RFI Förmånsportal 1(5) 1.0 Inledning Skellefteå kommun efterfrågar synpunkter och information inför en eventuell upphandling av en Förmånsportal. Förmånsportalen kommer att upphandlas som en tjänst gentemot en avtalspart. En

Läs mer

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01

Riktlinjer. Telefoni. Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Riktlinjer Telefoni Antagen av kommundirektören 2013-12-01 Innehållsförteckning Telefoni... 0 Bakgrund... 1 Inledning... 1 Ansvar... 2 Chefens ansvar... 2 Anställds ansvar... 2 Hänvisning... 2 Hänvisning

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen 2015-09-09, kl 0900-1500 ande Roland Karlsson, S Leif Gramner, KD Hans-Erik Fors, V Övriga deltagande Lisa Stridsman, tf teknisk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk

EXAMENSARBETE. Solen Redundans. Didrik Östergren 2014. Högskoleexamen Datornätverk EXAMENSARBETE Solen Redundans Didrik Östergren 2014 Högskoleexamen Datornätverk Luleå tekniska universitet Institutionen för system- och rymdteknik Didrik Östergren 2014-08-20 Luleå Tekniska Universitet,

Läs mer

TMP Consulting - tjänster för företag

TMP Consulting - tjänster för företag TMP Consulting - tjänster för företag Adress: http://tmpc.se Kontakta: info@tmpc.se TMP Consulting är ett bolag som utvecklar tekniska lösningar och arbetar med effektivisering och problemslösning i organisationer.

Läs mer

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA)

Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) Kund Avtalsnummer Diarienummer Giltighetstid Sidan 1 av 8 Innehållsförteckning Avtal Standard dator arbetsplats (SLA) 1. Avtalsparter... 2 2. Kontaktpersoner för avtalet... 2 3. Beskrivning... 2 4. Avtalsform...

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer

Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Telefoni i Örebro kommun - riktlinjer Fastställda av kommundirektören den 7 november 2008 Riktlinjerna grundar sig på Internet, intranät, e-post, fax och telefoni i Örebro kommun policy för användning,

Läs mer

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Terrängmodellering. Martin Ström. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE Martin Ström Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Martin Ström Förord Som en del i utbildningen Bygg och Anläggning

Läs mer

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09

Tjänsteerbjudande. Bygg- och miljönämnden. Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 2012-01-09 Tjänsteerbjudande Bygg- och miljönämnden Antaget av Bygg och miljönämnden beslut 42, 2012. Senast reviderad 2012-01-27 Tjänsteerbjudande.rev 2011-12-09(56924)_TMP Innehåll 1 Rådgivning - Hjälp till självhjälp...1

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB

KRAVSPECIFIKATION. Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen. Examensarbetaren: Avan Omar Ismail. Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB Kund: Hr Björkmans Entrémattor AB KRAVSPECIFIKATION Hr Björkmans Entrémattor AB - Framtida Mobila Lösningen DATUM Examensarbetaren: Avan Omar Ismail 1 2 KRAVSPECIFIKATION Innehållsförteckning 1.Inledning...5

Läs mer

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS

AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS AVTAL FÖR PERSONLIG ASSISTANS mellan Assistansanordnaren och Uppdragsgivaren Namn:.. Adress:.. Org.nr: Pers.nr:.. Telefon:.. Legal företrädare (ifylls i förekommande fall) Namn: Adress: nedan kallad anordnaren

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter

Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel i Transmissionsprodukter Sida 1 av 6 Avtal om transmissionsprodukter Bilaga 6 Fel i Transmissionsprodukter Avtal om Transmissionsprodukter. Bilaga 6, Fel

Läs mer

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO

Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Heta tips för dig som går i grundskolan och snart ska ut på din första PRAO Av: Studie- och yrkesvägledarna i Enköpings kommun 2008 Idékälla: I praktiken elev, Svenskt Näringsliv Varför PRAO? För att skaffa

Läs mer

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN

Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN Visa dig från din bästa sida TIPS OM HUR DU SKRIVER EN JOBBANSÖKAN 1 2 Innehåll Konsten att söka jobb... sid 05 Söka annonserade jobb... sid 07 Innehållsidé till grundläggande brev... sid 08 Innehållsidé

Läs mer

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering

Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Revisionsrapport Uppföljning av tidigare granskning gällande beslut och återrapportering Finspångs kommun augusti 2009 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Bakgrund...1 2 Uppdrag och revisionsfråga...1

Läs mer

Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef

Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef Ingick i projektgruppen för Kundtjänst 2009 Arbetsledare Enhetschef Servicecenterchef Servicecenter 250.000 ärenden per år Telefon E-post och webbformulär Fysiska besök Facebook Specialister Socionomer

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län

Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner Norrbottens län Regeltillämpning på kommunal nivå - Undersökning av Sveriges kommuner 2012 Norrbottens län Förekomsten av en företagslots/en väg in Kommuner som har en företagslots/en väg in Företagslots / En väg in Sverige

Läs mer

Rutiner vid synpunkter och klagomål

Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 1(5) Rutin vid synpunkter, klagomål Version 2011-03-24 Socialförvaltningen Rutiner vid synpunkter och klagomål Sida 2(5) Synpunkt och klagomålshantering Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2006:11

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt?

Smarta e-tjänster. Projekt RIGES. - resultat och visioner. Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Smarta e-tjänster Projekt RIGES - resultat och visioner Hur kan vi erbjuda kommunala e-tjänster inom plan- och bygglovsverksamheten på nya sätt? Åsa Jadelius, IT-strateg, Sundsvalls kommun Regional Innovativ

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE

TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE TeamEngine STYRELSEPLATS DELA STYRELSEMATERIALET SMARTARE OCH SMIDIGARE DET HÄR ÄR TEAMENGINE DISTRIBUERA STYRELSEMATERIALET ENKLARE Med TeamEngine styrelseplats får du och övriga styrelsemedlemmar en

Läs mer

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET

KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2010 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET KURSUTVÄRDERING EFTER ANDRA UTBILDNINGSTILLFÄLLET 2 KOMPETENTA ANORDNARE, RESTEN AV LANDET De 349 föreningarna som tackade ja i mobiliseringsfasen har inbjudits att delta vid projektets andra utbildningsdag.

Läs mer

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG

BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG BOSTADS- ANPASSNINGS- BIDRAG 1 VEM GÖR VAD? Du som ansöker om bostadsanpassningsbidrag ska välja entreprenör, skriva avtal med och betala entreprenören när arbetet är klart. Det är ingen skillnad jämfört

Läs mer

Företagspresentation 2014

Företagspresentation 2014 Företagspresentation 2014 Affärsidé Hitta bygget Sverige AB s affärsidé är en mobilapp med tillhörande hemsida som förenklar kommunikationen och förmedlar förutsättningar mellan leverantörers chaufförer

Läs mer

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning

EXAMENSARBETE. Montering och tillverkning av prefabricerad cirkulationsplats. Mikael Kemppainen. Högskoleexamen Bygg och anläggning EXAMENSARBETE prefabricerad cirkulationsplats Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förord Jag skulle vilja tacka HÖ Allbygg

Läs mer

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter

Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter EI2000, W-3.1, 2013-01-30 BESLUT 1 (6) Fortum Markets AB 115 77 Stockholm Föreläggande mot Fortum Markets AB med anledning av bristfällig information till konsumenter Beslut Energimarknadsinspektionen

Läs mer

FELANMÄLAN PÅ INTERNET

FELANMÄLAN PÅ INTERNET FELANMÄLAN PÅ INTERNET Inledning, skapa länkar på skrivbordet. 1. Felanmälan 2. Kvittens på felanmälan 3. Lösen 4. Arbetsledare 5. Dela ut fel till utförare, Ändra och lägga till kommentarer 6. Sätta prioritering

Läs mer

Förslag på intervjufrågor:

Förslag på intervjufrågor: Förslag på intervjufrågor: FRÅGOR OM PERSONENS BAKGRUND 1. Var är du uppväxt? 2. Om du jämför din uppväxt med andras, hur skulle du ranka din egen uppväxt? 3. Har du några syskon? 4. Vad gör de? 5. Vilka

Läs mer

Välkommen till Studiekanalen.se

Välkommen till Studiekanalen.se Välkommen till Studiekanalen.se Det här produktbladet beskriver besökarens (elevens) väg till utbildningen, hur de matchas mot rätt skola och utbildning. Det beskriver även hur utbildningsanordnaren kan

Läs mer

Kjell-Åke Halldén Sekreterare

Kjell-Åke Halldén Sekreterare 26/37 Plats Sammanträdesrummet fyra och en halv trappa upp, Västra Varvsgatan 11, Luleå Beslutande Jan Larsson, (v), Pajala Eva Bergström, (s), Luleå Henning Åhman, (s), Arvidsjaur Kenneth Nilsson, (s),

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering anmälan

Rutin ärendes aktualisering anmälan Ansvarig för rutin Avdelningschef Individ och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem) Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning

Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder Innehållsförteckning Handbok kundwebb för kunder... 1 Översikt... 2 Logga in... 2 Ditt ärende... 3 Hur använder du kundwebben... 3 informationsfältet... 4 Arbetsfältet... 4

Läs mer

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC

Så här fyller du i Genomförandeplanen ÄBIC INSTRUKTION Sid: 1 (7) Målgrupp Gällande utgåva nr. Datum Utförarenheten 3 2015-04-27 Förvaltare Ersätter utgåva nr. Datum Områdeschef område 3 (arbetsgrupp social dokumentation) 2 2014-12-02 Beslutande

Läs mer

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23.

Tele2 Växel. mobil. Så här enkelt är det! Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. Tele2 Växel Vill du också ha en lösning som passar ditt företag? Gå in på tele2.se/foretag eller ring 0200-23 23 23. mobil. Så här enkelt är det! XXXXXX Tele2 Växel Mobil: Allt i en app! Kom igång. Ladda

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om de 3 programmen

Läs mer

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20

info@avtalsbevakning.se 08-500 052 20 08-500 052 20 Avtalsbevakning, / / 1 Vad är Avtalsbevakning? Full avtalskontroll till låg kostnad Avtalsbevakning är ett webbaserat affärssystem för elektronisk hantering av ett företags alla avtal. När

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Norrbottens län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning

INTRODUKTION TILL AM SYSTEM. en molntjänst för kvalitetsledning INTRODUKTION TILL AM SYSTEM en molntjänst för kvalitetsledning INTRO TILL AM SYSTEM - ÖVERBLICK Vad är AM System? Argument för AM System AM Systems referenser Vilka ligger bakom? Mer om Underhåll Så kommer

Läs mer

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun

DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun DEN NYA ADMINISTRATÖREN Ett ESF-finansierat kompetensutvecklingsprojekt mellan Tranemo kommun och Orust kommun Kompetens Delaktighet Engagemang Bemötande Trygghet 1 Innehåll Bakgrund 3 Syfte 4 Mål och

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier s riktlinjer för sociala medier 1 s riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta de som arbetar inom kommunen att kommunicera via sociala medier. Dokumentet behandlar bland annat förhållningssätt,

Läs mer

Processbeskrivning Telefoni

Processbeskrivning Telefoni ProcIT-P-007 Processbeskrivning Telefoni Lednings- och kvalitetssystem Fastställt av Sven Arvidson 2011-08-29 Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Symboler i processbeskrivningarna 3 2 Telefoniprocessen

Läs mer

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning

Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning INFORMATION FRÅN VITEC VITEC Nyhetsdokument Vitec Teknisk Förvaltning Version 1.56 feb 2016 VITEC Affärsområde Fastighet www.vitec.se infofastighet@vitec.se Växel 090-15 49 00 GÖTEBORG: REDEG 1 B, 426

Läs mer

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344

Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 13 Medborgarförslag om att brev och frågor ska besvaras inom två veckor. (AU 391) KS 2013-344 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09)

Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011. (Uppdaterat 2013-09-09) Information till webbstödet för leverantörer Rehabiliterings tjänster 2011 (Uppdaterat 2013-09-09) Sida: 2 av 16 Innehållsförteckning KORT BESKRIVNING AV PROCESSEN REHABILITERINGSTJÄNST... 3 Trepartssamtal

Läs mer

Sök nytt jobb bli eftersökt! Du når kompetensbanken på

Sök nytt jobb bli eftersökt! Du når kompetensbanken på Sök nytt jobb bli eftersökt! Har du nytta av IF Metalls kompetensbank? Självklart har du nytta av kompetensbanken, där matchar du dig själv mot lediga tjänster hos företag som söker just din kompetens.

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel

Svar på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel 1(1) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL Sammanträdesdatum: 2017-03-27 81 på motion om utveckling av e-tjänster och digitala hjälpmedel Dnr 2016-000103 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att

Läs mer

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN

LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN LEAN I KOMMUNAL VERKSAMHET MÖJLIGHETER ATT OPTIMERA VERKSAMHETEN MED HJÄLP AV LEAN JOHAN MOBERG RAMBÖLL MANAGEMENT AGENDA 01 Vad är Lean för något och passar det oss? 02 Arbete med Lean i praktiken ett

Läs mer

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell

Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Preliminära resultat samt uppföljning och utvärdering av modell Under mars månad i år svarade ni på en undersökning gällande Kommuners användning av sociala medier som utfördes som del av ett examensarbete

Läs mer

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0

hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 hypernet Direkt Användarmanual för Personal Version 1.0 Innehållsförteckning Inloggning för Personal... 3 Status... 3 Här och Nu... 4 Hitta Barn... 4 Vem är Var... 4 Information om Barn... 4 Avtal... 5

Läs mer

Rutin ärendes aktualisering Ansökan

Rutin ärendes aktualisering Ansökan Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30 Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp, 2013-12-16 Reviderad

Läs mer

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide

MEDBORGARDIALOG. - en liten guide MEDBORGARDIALOG - en liten guide Medborgardialoger i Orsa kommun - en liten guide Infoavdelningen, Janne Bäckman, december 2010 Vad är en medborgardialog? Det är helt enkelt ett sätt att prata med människor

Läs mer

Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp

Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp Ärendehantering, driftövervakning och styrning - Infracontrol Online, v. 8.1 (utdrag från manual) Felanmälan/synpunkt via publik mobilapp Välj kategori. Val av kategori påverkar urval av kommande kategorier.

Läs mer

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde

Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde Beslutad av: Skolchef Dokumentansvarig: Dokumenttyp: Rutin/Instruktion Giltighetstid: Tillsvidare Gäller från: 20120901 Diarienr: Rutin för hantering av synpunkter och klagomål inom barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete

Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012, Anvisningar för projekt- /grupparbete Människa- datorinteraktion, MDI, vt 2012 Anvisningar för projekt- /grupparbete Kursens projektuppgift består av att genomföra ett projektarbete i grupper om 3-4 personer. Uppgiften ska sedan presenteras

Läs mer

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT

LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) Barn- & utbildningsförvaltningen 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN DELRAPPORT 1 (7) 2015-12-31 DELRAPPORT IT LULEÅ KOMMUN 2 (7) Innehåll Bakgrund... 3 Syfte... 3 Metod... 4 IT... 4 Sammanfattning... 7 LULEÅ KOMMUN 3 (7) Bakgrund Elever ska ha tillgång till

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Minikurs Effektivit inköp

Minikurs Effektivit inköp Minikurs Effektivit inköp Föreläsare: Fredrik Lindman, Monitor ERP System AB, (projektledare, konsult, utbildare) Här ger vi handfasta tips på hur du kan hantera dina inköp. Vi visar bl.a. hur inköpsstödet

Läs mer

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med.

Kunden hamnar då i det s.k. ickevalsalternativet, vilket är en i förväg upprättad turordningslista där alla utförare finns med. Administrativa rutiner för bistånds- och avgiftshandläggare och utförare av hemtjänst Beställning och uppföljning av utförd, beviljad och debiterad tid Insats Åtgärd Kommentar 1. Val av utförare Vid hembesöket

Läs mer

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang

Mobilt. Guide för Telia mobilabonnemang Mobilt Guide för Telia mobilabonnemang Välkommen till Telia Välkommen till Telia! Här berättar vi hur du sätter i gång ditt mobilabonnemang, vilka tjänster som ingår och hur du använder dem. Utöver de

Läs mer