EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig Högskoleexamen Bygg och anläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EXAMENSARBETE. Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen. Simon Lundstig 2013. Högskoleexamen Bygg och anläggning"

Transkript

1 EXAMENSARBETE Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig 2013 Högskoleexamen Bygg och anläggning Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

2 Analys av produktionseffektiviteten inom byggservicen Simon Lundstig

3 Förord Jag vill tacka Bergenudds byggnads AB för att jag har fått genomföra min verksamhetsförlagda utbildning hos dem. I kursen Y0007B har jag utfört ett examensarbete som omfattar 7.5 högskolepoäng. Jag har då kommit överens med Dan Lindbäck, VD på Bergenudds bygg att göra en analys om effektiviteten i produktionen för deras service Simon Lundstig Boden augusti 2013

4 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning Bakgrund Syfte Frågeställningar Metod Mål Avgränsningar... 4 Rutiner vid servicejobb Rutiner i dagsläget... 5 Förbättringsförslag från ledningen... 6 Förbättringsförslag från hantverkare... 7 Mina förbättringsförslag... 8 Presentation av förslag... 9 Resultat Bilaga

5 Sammanfattning Min rapport har följt upp hur Bergenudds jobbar i dagsläget med deras byggservice och hur de jobbar för att effektivisera deras produktion och öka förtjänsten. Jag har byggt min rapport på samtal med snickare och hantverkare som jobbar med servicejobben på Bergenudds. Jag har även fört diskussioner med arbetsledare och VDn: Dan Lindbäck om deras uppfattningar och idéer hur effektiviteten kan ökas. Byggbranschen har tyvärr fått ett dåligt ryckte att vara väldigt ineffektiva och ta för lång tid att utföra deras jobb. Problemet är att det kan vara många olika moment som kräver en noggrann planering och samordning. Det är där som jag har upplevt att det drar ut på tiden när hantverkaren måste vänta på elektrikern eller rörmokaren. Det är många moment som ska samordnas på ett så smidigt sätt som möjligt. I min rapport har jag tagit upp några förslag som jag har på hur effektiviteten ska kunna ökas, jag har sedan presenterat dem för Bergenudds ledning och jag kommer bygga mitt resultat efter vad de anser om förslagen

6 Inledning 1.1 Bakgrund I kursen Y0007B ingår det att göra ett examensarbete som omfattar 7.5 högskolepoäng. Jag har då under min verksamhetsförlagda utbildning fått i uppdrag av min handledare Dan Lindbäck att göra en analys av effektiviteten i produktionen för Bergenudds servicejobb. Bergenudds Byggnads AB är ett företag som inriktar sig på servicejobb och entreprenader. Företaget grundades 1942 och 2008 köptes Bergenudds bygg upp av Dan Lindbäck, Daniel Sjölund och Lars Isaksson. Företaget har sedan 2008 expanderats och har ändrat sin omsättning från 30 miljoner till 50 miljoner. Företaget jobbar för att vara lyhörda, kunniga och nära kunden. 1.2 Syfte Syftet med rapporten är att undersöka hur Bergenudds kan öka sin effektivitet i produktionen genom att samtala med snickare och arbetsledare och därigenom se vilka rutiner som kan optimeras eller bytas mot bättre rutiner. 1.3 Frågeställningar Hur kan man hitta långsiktiga rutiner som kan optimera effektiviteten Kommer personal kunna anpassa sig till nya rutiner för effektivisering Funkar en effektivisering lika bra teoretiskt som praktiskt 1.4 Metod Rapporten bygger på samtal med hantverkare som arbetar med service jobb och deras tankar runt effektivitet och rutiner. Jag har också utgått efter egna tankar och erfarenheter då jag har varit med de flesta på deras servicejobb. Jag har också diskuterat med arbetsledare runt deras tankar om rutinerna i servicejobben. 1.5 Mål Målet med min rapport är att hitta rutiner som kan effektiviseras eller bytas mot andra rutiner som är mer effektiva. En liten effektivisering på 1-3 procent skulle ge väldigt mycket i tid och produktion i det långsiktiga skedet. Jag har sedan presenterat dessa förslag för ledningen för Bergenudds byggnads AB. 1.6 Avgränsningar Omfattningen av arbetet begränsas till Bergenudds servicejobb. Jag har inte gå in på deras entreprenader då det redan finns så många verktyg för inom det området.

7 Rutiner vid servicejobb 2.1 Rutiner i dagsläget Som rutinerna fungerar idag i stort sett vid servicejobb får en hantverkare en arbetsorder i form av ett papper, hantverkaren får inte veta särskilt mycket och måste därför åka ut till platsen för projektera och se vad som ska göras och vad som kommer behövas. På plats går hantverkaren igenom vad han ska göra oftast bara just då. Hantverkaren åker då senare och hämtar material eller verktyg som kommer behövas. Vid den tiden har ofta klockan hunnit bli nio och hantverkaren åker då in för kafferast, han är alltså oftast på plats och kan börja producera klockan halv 10, det har alltså gått förlorat 2,5 timme utan att egentligen något har blivit gjort. Detta kan också skapa frustration hos kund som i det fallet är privatpersonen som har skadan i sin bostad. En av de rutiner som tar mycket tid är när olika hantverkare ska vara på samma service. Den andra hantverkaren får en kopia på arbetsorden och vet inte så mycket om nuvarande läge och behöver därför åka ut till skadan för ännu en besiktning och samtala med hantverkaren som är där eller som har varit där, för att sedan hämta material innan han kan börja jobba d.v.s. producera Ett annat problem är samordningen av andra firmor såsom elektriker, rörfirmor eller målare. Problemet är när det är ett kritiskt moment och resten av arbetet stannar av och kan inte fortsätta innan dennes arbete är klart. Det blir snabbt ett problem då när samordningen inte fungerar. Detta kan bero på att firman har fått för kort varsel eller olika faktorer såsom stress eller sjukdom.

8 Förbättringsförslag från ledningen När jag har samtalat med arbetsledningen över vad de har för förslag för att förbättra effektiviteten i deras servicejobb har några olika förslag kommit upp. Ett förslag skulle vara att införa i det kalkylsystem de har för servicejobben en mapp över olika väggtyper, golvtyper och taktyper för att göra det enklare att kategorisera arbetet. Tanken är att göra olika standardtyper av materialet som kommer att omfattas, t.ex. fuktskadad vägg ska rivas av typ 1, enkel oisolerad gipsvägg med trästomme. Då kan hantverkaren lätt hålla koll på vad som ska rivas och sedan vad som ska byggas tillbaka, även då om flera olika hantverkare ska vara på arbetet kan de kolla på arbetsordern och se att det är en typ 1 vägg som ska rivas eller byggas tillbaka. Ett annat förslag som arbetsledningen har gått igenom är att införa handdatorer till alla hantverkare inom service så att de lätt kan få arbetsorder genom och kan då ta emot en arbetsorder när som helst och kan även läsa igenom den på kvällen innan jobbet så de är förbereda direkt på morgonen på vad som ska göras.

9 Förbättringsförslag från hantverkare När jag samtalat med hantverkare är det tydligt att de också tycker att det finns mycket att förbättra inom effektiviteten. De tycker största förlusten i effektivitet är när de måste åka till en skada för att besiktiga den för att se vad som ska göras och vad de kommer behöva för material eller verktyg när en arbetsledare redan har varit en gång där och besiktigat den tidigare. Ett annat problem de ser är när arbetet står still för att hantverkaren måste vänta på en annan hantverkare såsom elektriker, rörmockare eller annan hantverkare från den egna firman. Alltså när samordningen faller pågrund av att planeringen är dåligt gjord eller inte alls gjord. Hantverkarna tycker att mer ansvar måste läggas på arbetsledaren som besiktigar skadan. Om arbetsledaren kan göra en beskrivning över allt som kommer göras och vilka redskap han tror kommer behövas skulle det underlätta för hantverkare och det skulle ta bort den onödiga resan för att de ska besiktiga skadan åka och hämta material för att sedan åka tillbaka igen.

10 Mina förbättringsförslag Efter att jag har fått samtala med både hantverkare och arbetsledare och varit med i servicejobben har jag idéer för vilka rutiner som kan effektiviseras. I planeringen inför ett servicejobb ska den som besiktigar skadan göra en beskrivning över vad som ska göras för hela jobbet så att alla hantverkare kan se det i arbetsordern och då kan ta med det material som behövs och hantverkaren behöver alltså inte åka dit för att besiktiga skadan och det sparar resan fram och tillbaka för den hantverkaren. Detta sätter såklart mer press på den som besiktigar skadan men jag anser att det är fullt möjligt. Idén med att ha handdator till alla hantverkare tycker jag är en bra idé just för att hantverkaren kan ta emot orden vart som helst och måste inte åka in till firman och kolla vad det finns för jobb. En utveckling av idén då är att skapa en mapp alla hantverkare kan komma åt över internet där uppdateringar och ändringar kan läggas in så att alla som är på det projektet får veta om förhållanden direkt de händer och det underlättar samordningen av det projektet. När flera hantverkare kommer vara inblandade i samma servicejobb skulle det ge bättre insikt med en strukturplan så att alla kan se. Då vet alla inblandade vad som kommer vara gjort innan de ska vara på plats och vad som ska göras efter dem och det ger en lättare insikt över de krisiska momenten i projektet. I många skador måste en hantverkare från en annan firma tas in såsom elektriker eller rörmockare och då måste firman förvarnas i god tid så att samordningen flyter på bra och arbetet stannar inte av flera timmar för att ingen elektriker fanns tillgänglig just då. Om arbetsledaren kan ungefärligt beräkna när det kommer behövas kan han höra av sig till firman och förvarna så att en elektriker kan vara mer tillgänglig när det behövs.

11 Presentation av förslag Bergenudds styrelse och arbetsledning har varje torsdag informationsmöte. Jag har bokat in med Dan Lindbäck att presentera mina förbättringsförslag då torsdag den 3/10. Jag kommer att ta upp vad jag har pratat med de anställda om och vad deras tankar är. Jag kommer ta med utdrag på förslagen och anteckna vad stylelsens tankar är om förslagen och om förbättringarna. Det kommer att vara vad jag grundar mitt resultat på. Här är de punkter som jag gick igenom under mötet. Vid en besiktning ska arbetsledare anteckna vad som ska göras från början till slut, han ska skriva ner vad som ska rivas och demonteras och sedan vad som ska återställas. Arbetsledaren kan sedan mängda material som måste köpas och om det kommer krävas speciella maskiner. Detta kommer göra att hantverkaren kan ta del av rapporten och ta med allt material och maskiner direkt till plats. Arbetsledaren ska sedan vara ett steg före och förvarna näste hantverkare som ska dit i god tid så att denne kan vara tillgänglig så gott det går. Att hantverkare ska ha handdator för att de ska kunna ta emot en arbetsorder vart och när som helst. Att då också göra så att alla kan ha åtkomst till en server där de kan se projektet och se arbetsorder och även se uppdateringar av projekt. att göra en strukturplan för att underlätta för hantverkaren så att denne vet vad som ska göras före och efter den har gjort sitt arbete och få en bättre insikt i de kritiska momenten Arbetsledare också ska i förhand höra av sig till underentreprenör såsom elektriker eller rörmockare och förvarna de så att när de behövs så blir inte projektet stillastående allt för länge för att det inte finns någon tillgänglig.

12 Resultat Här grundar jag mitt resultat på vad som sades på mötet Iden med att arbetsledare vid besiktning ska räkna på material och maskiner åt hantverkare bemöttes både som bra och dåligt, Christer Jansson som ansvarar för servicejobb i Boden säger att han har inte möjlighet att räkna material och maskiner på alla servicejobb utan att andra servicejobb skulle bli lidande. Sen att det kan vara svårt att bedöma omfattningen av t.ex. en rivning, då man bara vet omfattningen efter att rivningen är utförd. Vi diskuterade även hur viktigt det är att hantverkare berättar vad de gjort på projektet och avvikelser för att samordning ska kunna fungera med andra hantverkare och för att en uppföljning av jobbet ska vara möjlig. Hantverkare måste vara noga med att berätta i deras tidssedlar vad exakt som är gjort. Idén är att alla ska veta vad som ska göras på ett jobb utan att behöva flera besiktningar för att det inte finns nog med information. Vidare att införa strukturplan för att få mer insikt i vad som ska göras och vilka som är de kritiska momenten. Christer Jansson säger att han ofta gör en strukturplan men att han gör den i huvudet. För att en strukturplan ska ha någon effekt kräver det också att hantverkare kommunicerar med varandra och med arbetsledare. Så att det är tydligt när ett moment är klart och om det har tillkommit några avvikelser. Exempel på hur en strukturplan skulle kunna se ut finns i bilaga 1. Att införa handdatorer till hantverkare och då sköta arbetsorder via mail till hantverkare och även då införa så att hantverkare kan komma åt projektmappar och se projektet och se i vilken fas det är och all annan information om projektet. I detta också sätta in då mängder som är räknat från besiktning och även bilder som gör att det kan vara enklare för hantverkare att sätta sig in i projektet och se hur det ser ut utan att behöva åka dit. Här ska även hantverkare kunna lägga in beskrivning på vad de har gjort så att näste som ska dit vet vad som är gjort och så att Christer ska kunna se vad som är kvar och kunna meddela eventuella underentreprenörer. Samordningen med underentreprenörer, att vara i god tid att meddela t.ex. elektriker eller rörmockare så att denne kan vara på plats direkt det behövs och projektet blir inte stillastående för länge. Största problemet verkar vara då elektriker är överbelastade med jobb och inte kunnat vara på plats även fast de har blivit meddelade i god tid. Bergenudds har då tänkt över att beställa av andra elfirmor som har bättre möjlighet istället för att jaga och påminna för att vara säker på att en elektriker dyker upp i tid. Christer Jansson säger att det fungerar bra med deras rörmockare och det kommer inte behövas någon förändring vilket jag också har upplevt

13 Bilaga 1 Exempel på strukturplan för servicejobb byte av avloppsbrunn i badrum med golvvärme Rivning 6m2 Bilning Rörmockare Igengjutning Elektriker Spackling & golvläggning

Organisering och samverkan för elevhälsa

Organisering och samverkan för elevhälsa Organisering och samverkan för elevhälsa En kartläggning av elevhälsans organisering i Norrbotten och behovet av samverkan mellan kommunerna. Sammanfattning Kurs: Utredning- och utvärderingsarbete 15 hp

Läs mer

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE

Christian Larsson, Jimmy Lidén och 2006-05-17 Johan Karlsson SP3AE Handledare: Christian Sandström Jan Ragnarsson Kristina Neldén Karin Norman Innehållsförteckning Inledning...1 Historia...1 Syfte och problemformulering...2 Mål...2 Metod och genomförande...2 Resultat...3

Läs mer

Projektarbete en arbetsmodell

Projektarbete en arbetsmodell K A P I T E L Projektarbete en arbetsmodell Om detta ska fungera måste vi planera och organisera oss noga. Om vi inte har förberett oss i detalj kommer vi att få problem. Det är bättre att ta problemen

Läs mer

Min portfolio om Projektledning

Min portfolio om Projektledning Örebro Universitet Pedagogik B Projektledarutbildning II 7,5 hp Min portfolio om Projektledning Av: Cathie Andersson Innehållsförteckning Moment 1 Avsnitt 1. Förändringsarbete och projekt i organisationer......2

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE VID LTJ - FAKULTETEN Affärsledarskap påbyggnadsprogram till kandidatexamen inom Landskapsingenjörsprogrammet 15 hp En fallstudie av uppföljningsarbetet hos markoch trädgårdsanläggningsföretag

Läs mer

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0

Arbeta i projektform ARBETA I PROJEKTFORM 5.1. Version 1.0 ARBETA I PROJEKTFORM 5 5.1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning sid 3 5.1 Behovsanalys tänk nytt sid 4 5.2 En början och ett slut projektets liv sid 5 5.3 Vart ska vi och varför mål och syfte sid 6 5.4 Ett arbetssätt

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap

Trappan - Ungas väg till ett innanförskap Trappan - Ungas väg I detta material berättar ungdomar från Södertälje om hur det är, när livet plötsligt tar stopp och man inte kommer vidare till arbete eller fortsatta studier. I detta dokument har

Läs mer

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2

Örebro Kommun. En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA. Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB. Delrapport SATSA 2010, vers 2 Örebro Kommun En delrapport i utvärderingen av projektet SATSA Maj 2010, Markör Marknad och Kommunikation AB Delrapport SATSA 2010, vers 2 Markör Marknad och Kommunikation AB, Box 396, 701 47 Örebro Telefon:

Läs mer

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé

En praktisk handbok. Lärarhandle. idé idé. idé En praktisk handbok idé Lärarhandle idé idé idé dning idé LÄRARHANDLEDNING Om materialet Det här materialet är producerat av Arena skolinformation, en del av Arenagruppen, i nära samarbete med ett antal

Läs mer

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING

HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING HANDBOK I TELEFONFÖRSÄLJNING Av och med: Tommy Kreutner Kreutner.se Skriven någon gång för ganska länge sedan Det var en gång en gammal bortglömd domän, domänen var fortfarande knuten till ett webbhotell

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

E-förvaltningens konsekvenser

E-förvaltningens konsekvenser Pedagogiska Institutionen Stockholms Universitet E-förvaltningens konsekvenser - en studie om hur kommunanställda beskriver den pågående e-utvecklingen Åsa Thiger Kandidatuppsats för profilerad påbyggnadskurs

Läs mer

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling

Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen. RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092. RVF Utveckling Att utvärdera informationsinsatser inom renhållningsbranschen RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Utveckling RVF Utveckling 02:11 ISSN 1103-4092 RVF Service AB Tryck: Daleke Grafiska AB 2002 Upplaga:

Läs mer

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen

Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Min syn på en optimal projektledare i en PU-processen Namn: Sebastian Alm Kurs: Produkt och processutveckling, KPP306, D-nivå Program: INPRE 4 Lärare: Rolf Lövgren Sammanfattning I denna essä ska jag,

Läs mer

Marknadsföring på internet suger...

Marknadsföring på internet suger... Marknadsföring på internet suger... så varför inte ta den mest uppenbara vägen till fler kunder? Skriven av: Jesper Lindén affärscoach, författare, talare och marknadsförare på internet Om ungefär 10 min

Läs mer

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun. Anna Törmä 2015. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala kommun 2015 Högskoleexamen Samhällsbyggnad Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Utvärdering av ärendehanteringssystem för Pajala

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Processledar manual. Landsbygd 2.0

Processledar manual. Landsbygd 2.0 Processledar manual Landsbygd 2.0 Inledning och tips Bilda grupper Börja med att placera deltagarna i grupper om ca 5-8 personer i varje. De som kommer från samma ort ska vara i samma grupp eftersom det

Läs mer

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom

Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Träningsprogram för att bli av med tvångssyndrom Programmet bygger på Kognitiv biobeteendeterapeutisk självhjälpsmanual för tvångssyndrom av Jeffrey Schwartz. Texten har översatts av Susanne Bejerot. Texten

Läs mer

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB

Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Februari månads företag: Landins Mekaniska AB Vi tillverkar det du behöver Det är vår slogan och även det bästa med den här branschen, d.v.s. att nästa jobb inte är likt det senaste. Ingen slentrian och

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 1 Låt oss starta Av: Jesper Lindén Framgång är en hemlighet som alla framgångsrika entreprenörer bär på, eller hur? Sant, men det är

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst

Fackkompetens i fokus Det som artikeln och debatten handlar om är, att de flesta av dessa företag inte är seriöst Säljupproret Av: Mattias Hillestrand, mattias@hillestrand.se (Publicerad i Bonnier Ledarskapshandböcker - Säljledning #3 i augusti 2011) Introduktion Under den senaste tiden har vi fått höra både på radio

Läs mer

Optimering av order- och informationshanteringssystem

Optimering av order- och informationshanteringssystem TMT 2014:25 Optimering av order- och informationshanteringssystem en fallstudie av ett hantverksföretag HENRIK SPAAK SERGIO TRINCADO Examensarbete inom MASKINTEKNIK Industriell Ekonomi och Produktion Högskoleingenjör,

Läs mer

Arbetsgivaralliansen LO PTK

Arbetsgivaralliansen LO PTK Samverkan för bättre verksamhet, trivsel och utveckling Introduktion och handledning till Samverkansavtalet Arbetsgivaralliansen LO PTK Innehåll: INTRODUKTION OCH HANDLEDNING TILL SAMVERKANSAVTALET Samverkan

Läs mer