Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem."

Transkript

1 Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett slutdatum som passerats. 2. Pågående ärenden: Alla nya ärenden ( markerade med fet stil i texraderna i listan ) och de öppnade ärenden som du håller på med. 3. Antal ärenden som förfaller idag: Ärenden som har dagens datum som sista dag. Flikarna: Manager och Administration är flikar som bara Administratörerna har. 1. Ärenden

2 I denna lista får du upp samtliga ärenden, och kan lägga in själv ett nytt ärende/beställning om någon har ringt, mailat eller kommit personligen och bett om något ex en flytt, extra städning osv. I det översta raden där det finns en penn-symbol, ett grönt plus-tecken, en soptunne-symbol, en utskrifts-symbol och en mail-symbol finns även rutorna: Urval, Tilldela till; Makro, Nytt ärende med mall och en liten symbol som liknar ett litet schema. 1.1 Plocka upp ett ärende. Ett nytt inkommet ärende/beställning är fet-stilsmarkerat och hamnar över i listan. Snabbkoll: Snabb översyn av ärendets innehåll. Ställ muspekaren på den aktuella raden i kolumnen med rubriken Ämne, en textruta visas med det som beställaren skrivit in i sin beskrivning av ärendet. 1.2 För att öppna ärendet helt:

3 Dubbelklicka på raden, alternativt: markera raden och klicka på penn-symbolen. Rutan Begärts av kommer att vara automatifylld med namnet på den ute på LSF som har lagt in ett nytt ärende. I rutan Historik ser du hur många ärenden som inkommit från denna person tidigare. Ärendetypen är automatisk ifylld med den som valts av användaren. De kan antingen välja IT Support Övrigt eller Service. ( Så här ser användarnas sida ut där de börjar att lägga in sin beställning )

4 De väljer sedan den kategori som de vill lägga sitt ärende till. ( Bilden visar hur användarnas beställningssida ser ut, och om de har valt Service så är det denna rullmeny de har att välja Kategori i. ) 1.3 Ändra status : Då du öppnat ett ärende och ska ta hand om det, är det viktigt att du ändrar i Statusen till Pågående. Markera och klicka. Användarna kan då se att deras ärende är omhändertaget. 1.4 Kategori : Användarna kan välja att inte välja Kategori alls. När ni öppnar och tittar på Ärendet kan ni själva klicka välja Kategori, efter den beskrivning som Användaren har skrivit in.

5 Markera och klicka på den Kategori som ni vill ha på Ärendet. 1.5 Underkategori : Här kan du specificera ärendet lite bättre. I detta exempel handlar det om Kategorin: Telefoni. Underkategorier till detta är: Dect, Fast eller Mobil.

6 Markera den Underkategori som stämmer och klicka. Underkategorin styrs av vilken Kategori som är vald. 1.6 Objekt : Här kan du välja ytterligare mer specifikt vad ärendet gäller. Markera det som det gäller och klicka. Objekt styrs av vilken Underkategori som är vald. I detta exempel så är Kategorin Telefoni, Underkategori är Mobil, och Objektet är Reparation.

7 Detta är valt efter beskrivningen Användaren uppgett i ärendet. 1.7 Tilldela till : Om du har ett ärende som du själv är klar med men som någon annan på avdelningen ska fortsätta med innan det är klart. Börja skriva namnet på den person som ska överta ärendet, en rullmeny kommer fram. Markera namnet och klicka. Ska du överta ett ärende från någon annan ( ex om en person som har ett ärende blivit sjuk ) ställer du markören på pappersarks-symbolen med ett litet grönt plus på, klicka och ärendet är tilldelat dig själv. Klickar du på den lilla figur-symbolen kommer en ruta fram med alla namn, kryssa för det namn du väljer och klicka på diskett-symbolen i denna ruta för att spara.

8 1.8 Åtgärda senast : En del ärenden som inkommer ( ex en transport som är beställd till ett visst datum och klockslag ), då väljer du att öppna Åtgärda senast. Du kan antingen välja att skriva in datum själv åååå-mm-dd klockslag. Ex :00 Eller klicka på schema-symbolen strax bredvid den tomma rutan. Börja med att välja Tid, en rullmeny kommer fram. Markera det klockslag som ska gälla och klicka.

9 För att välja ett mera specifikt klockslag, ex så välj antal minuter genom att klicka på (tim). Markera och klicka. Ställ sedan muspekaren på det datum som ska gälla och klicka. Om du inte väljer tid utan klickar direkt på ett datum väljs kl 01:00 automatiskt. Det går att ändra direkt i rutan genom att du markerar klockslaget och skrivet det rätta klockslaget direkt. Tryck på Enter så ändras klockslaget. När du är klar med alla val klicka på diskett-symbolen och ärendet är sparat. Alternativt att du klickar på diskett-symbolen med ett rött kryss på, ärendet sparas och stängs. Klickar du på diskett-symbolen med en röd hake på, blir ärendet sparat och lagt in i FAQ:n. Detta ärende går då att söka på med enskilda ord osv. 2. Lägga upp ett eget nytt ärende : Då du får mail, någon ringer eller då du är ute och någon ber dig direkt, och du ska lägga in ärendet själv.

10 För att lägga in ett nytt ärende själv klickar du på det gröna plusset. Sidan för att fylla i ett helt nytt ärende öppnas. Statusen är automatiskt vald till Nytt. ( Även om du kanske redan gjort ärendet och det är klart, så ska det läggas in som ett Nytt ärende, sparas och efter det kan man ändra statusen på det till att vara Stängt. ) 2.1 Skriva in namnet på den som gjort beställningen : Börja skriva namnet på den som lagt beställningen av ett ärende, en rullmeny kommer fram. Rullmenyn blir mer selektiv ju fler bokstäver som du skriver, markera namnet och klicka.

11 2.2 Tilldela till : Om du själv ska hantera ärendet, eller redan har hanterat ärendet, klicka på papperssymbolen med ett grönt litet plus på. Ärendet blir då automatiskt tilldelat dig. Om någon annan ska hantera ärendet eller redan har hanterat ärendet. ( Se punkt 1.7 ) 2.3 Ärendetyp : Klicka i rutan för Ärendetyp, välj Service och klicka. 2.4 Kategori : Välj vilken Kategori som ärendet ska tillhöra. ( Se punkt 1.4 )

12 Markera och klicka. 2.5 Underkategori : Fortsätt med att välja Underkategori. ( Se punkt 1.5 ) Markera och klicka. 2.6 Objekt : Välj Objekt om så behövs. ( Se punkt 1.6 )

13 Markera och klicka. 2.7 Åtgärda senast : Fortsätt till Åtgärda senast om ärendet har ett speciellt slutdatum. ( Se punkt 1.8 ) Välj klockslag och minuter först, innan du ställer muspekaren på det datum

14 som ska gälla och klicka. Om du inte väljer tid utan klickar direkt på ett datum väljs kl 01:00 automatiskt. Det går att ändra direkt i rutan genom att du markerar klockslaget och skrivet det rätta klockslaget direkt. Tryck på Enter så ändras klockslaget. Alternativt är att skriva in datum och klockslag direkt i rutan med ååå-mm-dd xx:xx 2.8 Detaljer I rutan Ämne står det skrivet i de val av Kategori, Underkategori och Objekt som du gjort. Detta kan du ändra på och skriva en egen rubrik på Ärendet om så önskas. Radera det som står och skriv in egen rubrik.

15 2.9 Beskrivning : Fyll i den beskrivning som Användaren / beställaren har uppgett av Ärendet i Beskrivningen. Har Användaren / Beställaren bifogat en bild i ett mail eller i sms så går denna att bifoga. Klicka på gem-symbolen, ett nytt mindre fönster öppnas.

16 Klicka på Browse, välj den bild du ska lägga upp och klicka på diskett-symbolen. OBS : Är det fler bilder som ska laddas upp så klicka INTE på diskett-symbolen förrens du laddat upp alla de bilder som ska vara med. För att ladda upp fler bilder, klicka på Lägg till. När du är klar med att ladda upp alla de bilder som ska med, klicka på diskett-symbolen i detta fönster.

17 OBS : När du fyllt i allt det som ska med i det nya Ärendet, klicka på diskett-symbolen (spara Ärendet ), alternativt på diskett-symbolen med ett litet rött kryss på ( Spara ärendet och stäng ). När du väljer detta Spara och stäng så kommer du tillbaks till hela ärendelistan Select Template I fönstret Ärende när du ska skriva in ett helt nytt ärende själv, finns det en ruta till höger i samma rad som diskett-symbolen, det röda krysset, och diskett-symbolen med ett litet rött kryss finns. I den står det ( Select Template ) Klicka på den pilen i denna ruta och en rullmeny kommer fram. I denna rullmeny finns det ett val av vissa Ärenden, som det ofta kommer in beställningar på. Exempelvis Flytt av Enskild personal. Ställ muspekaren på den ärenderubrik som det gäller och klicka. Då kommer bla en nästan färdig Ärende-beställning upp. Det som redan är klart i Ärendet är: Ärendetyp ( Service ), Kategori, Underkategori, Objekt, Ämne ( rubriken på Ärendet ) och i Beskrivningen står vad som ska skrivas in.

18 Skriv in vem det är som anmält ärendet, vem det ska Tilldelas till eller Tilldela det till dig själv. När du är klar med att fylla i det som behövs, klicka på diskett-symbolen för att spara ärendet, alternativt klicka på diskett-symbolen med ett litet rött kryss på för att spara ärendet och stänga. När du sedan ska Stänga detta ärende ex Flytt av enskild personal, finns det även en lösning inlagd via Select Template. Klicka på Lösning.

19 Skriv i det datum då flytten är utförd. Klicka på diskett-symbolen för att spara, alternativt klicka på antingen diskett-symbolen med ett rött kryss på ( Spara och stäng ) eller diskett-symbolen med ett rött klartecken på ( Spara och lägg till FAQ ). 3. Hur du kan justera Ärendelistan. Du kan justera din ärendelista med olika val. 3.1 Urval : I denna ruta kan du välja vilka ärenden du vill se. Ex bara dina egna Nya och Pågående, eller bara alla dina Avslutade ärenden. Klicka på pilen i rutan Urval och en rullmeny kommer fram.

20 Markera den slags lista som du vill se och klicka. Ex. Ej tilldelade ärenden. Då kommer den lista upp med ärenden som ej tilldelats någon, och i denna lista syns alla Kategorier. Väljer du istället Alla tilldelade mig: Markera och klicka. I denna lista syns alla de ärenden som är tilldelade dig, antingen av dig själv eller att någon annan tilldelat ett ärende till dig. 3.2 Tilldela till :

21 Här kan du göra en snabb tilldelning till en annan person av ett ärende, som du tillexempel själv är klar med men det ska vidare till en annan person innan det är helt klart. Välj först vilken lista du vill ha i Urval. I detta exempel är det Pågående ärenden. ( och i denna Pågående ärenden är det samtliga Nya och Pågående ärenden från alla Kategorier ) Markera ett eller flera ärenden i listan. Klicka i rutan Tilldela till, en rullmeny med namn kommer fram: Markera det namnet på den person som ärendet / ärendena ska Tilldelas till. Klicka på pappersblocks-symbolen med en grön pil på, och ärendet / ärendena Tilldelas denna person.

22 Klickar du direkt på pappersblocks-symbolen så blir ärendet / ärendena Tilldelade dig själv. ( Aktuell användare ) Markera och klicka.

23 2.6. Åtgärdas senast : Det finns ett schema-symbol efter raden Åtgärdas senast. Denna kan användas om det är något specifikt datum och klockslag som ärendet ska vara färdigt. Antingen klickar du direkt på ett datum, då väljer det per automatik kl att ärendet ska vara klart denna dag. Detta går att ändra på. På Tid väljer du vilken tid på dagen som det ska vara klart. Ställ sedan markören på den dag det gäller och klicka.

24

Hur använder du som elev Fronter?

Hur använder du som elev Fronter? Hur använder du som elev Fronter? Fronter är en lärplattform. Det är ett digitalt verktyg som du som elev ska använda dig av för att hitta uppgifter, länkar och dokument från alla dina lärare, lämna in

Läs mer

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här:

3. Författare: Ange samtliga författare. Gör så här: Gör så här: 1. Logga in i DiVA http://kau.diva-portal.org/login med ditt Net ID (studentkonto). 2. Välj publikationstyp: Studentuppsats (Examensarbete) är förvald. Klicka på fortsätt. Du kan alltid spara

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter.

Kommer det inget mail? Kontrollera i så fall att du matat in rätt mailadress och att mailet inte fastnat i ditt skräppostfilter. På de följande sidorna beskrivs hur du som installatör kan använda tjänsten föranmälan.nu för att hantera för- och färdiganmälningar till elnätsägare. Tjänsten är gratis för installatörer och är baserad

Läs mer

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik]

Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer. [Ange dokumentets. rubrik] 1 Viktiga uppdateringar i denna version 1.0.2. Verkställighet av Öppenvård generellt avtal s. 20-23 Avsluta ärende s. 56 Version 1.0.0 2012-03-25 IFO Treserva i ett nötskal För IFO-handläggare och gruppchefer

Läs mer

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang.

GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. GUIDE REGISTRERA ETT EVENEMANG PÅ EVENEMANGSGUIDEN Gå in på www.eskilstuna.se/evenemang och klicka på knappen Registrera ett evenemang. OBS!! Viktig information innan du börjar att fylla i registreringsformuläret!

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura

Ekonomiavdelningen 2013-04-12. Åtgärda en faktura Åtgärda en faktura När du har fakturor hos dig för åtgärd ser du det genom att klicka på menyn Under Uppgifter arbetsflöde visas de antal fakturor som finns för behandling. Antalet fakturor framgår inom

Läs mer

Avvikelse- rapportering. Manual

Avvikelse- rapportering. Manual Avvikelse- rapportering Medarbetare Manual Version 2013.01 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Innehåll... 2 Logga in... 3 Vad finns på min personliga webbsida?... 6 Kalenderbilden... 6 Ändra dag...

Läs mer

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben

Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Lathund till Nyköpings föreningsregister - så gör du enkelt dina föreningsärenden på webben Gäller från jan 2015 Innehåll Nu förenklar vi för dig som förening i Nyköping... 3 Kontaktpersoner Nyköpings

Läs mer

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt

1 Vikt och hälsa. Veckans vikt 1 Vikt och hälsa Du som har gått med i kursen Viktkontroll har gjort ett hälsosamt val. Övervikt kan orsaka en mängd sjukdomar och problem och därför är viktkontroll en förutsättning för att du ska hålla

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST.

FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. FAST TID - LATHUND FÖR KUNDER OCH ASSISTENTER DOKUMENTET BESKRIVER FÖRUTSÄTTNINGAR OCH ÄR EN ENKEL GUIDE TILL ATT KOMMA IGÅNG MED FAST. 0 FAST TID LATHUND INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inloggningsuppgifter... 1

Läs mer

Skapa din egen kanal på Youtube

Skapa din egen kanal på Youtube Skapa din egen kanal på Youtube - för dina uppladdade filmer eller som portal som visar din spellista En kanal är en sida som den allmänna publiken kan titta på och som innehåller en användares profilinformation,

Läs mer

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning

Näsgård Mobile TID Manual senast ändrad 2012-09-11. Näsgård Mobile TID. Inloggning Näsgård Mobile TID Generellt Näsgård Mobile TID är en tilläggsmodul och måste användas tillsammans med Näsgård Online modul i PC program. Näsgård Mobile TID kan användas separat eller tillsammans med Näsgård

Läs mer

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga.

Skrolla åt sidorna för att hitta pusselbitar som inte ligger synliga. Startmenyn 1. 2. 3. När du startar programmet kommer du till vinjettbilden där du väljer vilken typ av pussel du vill lägga 1. Här lägger du pussel med vanliga pusselbitar 2. Här lägger du pussel med hela

Läs mer

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13

Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 Så här gör du din gymnasieansökan på webben Läsåret 12/13 1 Inloggningssida http://intagning.nykoping.se 1. Högst upp till vänster har du två boxar som kommer att följa med på alla sidor när du gör dina

Läs mer

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1

WORDPRESSGUIDE 2013. Uppdaterad 20131029. WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 Uppdaterad 20131029 WORDPRESSGUIDE 2013 Sida 1 WordPress är ett modernt publiceringsverktyg med fokus på utseende, webbstandard och användarvänlighet. Det perfekta verktyget för både privatpersoner och

Läs mer

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel

Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Sidan 1 av 9 Instruktioner för beställning och kontoadministration för abonnenter av inlästa läromedel Version 2.0 Sidan 2 av 9 Innehåll Hur man beställer inlästa läromedel för abonnemangskunder... 3 Logga

Läs mer

Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden.

Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden. Godsinlösen, en lathund för registrering av ärenden. Detta är en vägledning för att lägga in ärenden på www.godsinlosen.se Vi kommer i denna guide säga att försäkringsskadan handlar om en mobiltelefon

Läs mer

Så här använder du erecept

Så här använder du erecept På Svenska Så här använder du erecept Hela Finland ska börja använda elektroniska recept, så kallade erecept. Du får mer information från ditt apotek eller din hälsostation. Du kan också gå in på webbsidan

Läs mer

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV.

IPTV-guide. Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. IPTV-guide Tv- guiden nås på fjärrkontrollen genom knappen TV. TV Guiden är precis vad det låter som, en digital programtablå som visar vilka program som visas just nu på respektive kanal samt de kommande

Läs mer

Home Anv andarmanual

Home Anv andarmanual Home Användarmanual Home manual Innehåll 1 Att komma igång 2 2 Startsida 2 2.1 Status.......................................... 2 2.2 Händelser........................................ 3 2.3 Skicka SMS.......................................

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Trio Present Staff Client for Web Browsers

Trio Present Staff Client for Web Browsers Användarmanual Trio Present Staff Client for Web Browsers PresentOffice 3.3-0 Dokumentation: Bodil Steen Ändringsdatum: 2005-06-02 Trio AB Box 6795 SE-113 85 Stockholm Sweden Telephone: +46 (8) 457 30

Läs mer

Barnhack! kom igång med Scratch del 1

Barnhack! kom igång med Scratch del 1 Måns Jonasson Barnhack! kom igång med Scratch del 1 välkommen till kom igång med scratch! 3 Om den här kursen 3 Vad är Scratch? 3 grunderna i scratch vad är vad? 3 block script i olika kategorier 5 Rörelse

Läs mer

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline

Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Svenska Skidförbundets tävlingsadministrativa system på IdrottOnline Användarhandledning: Administrera evenemang Innehåll Inledning... 2 Logga in i TA-systemet... 2 Administrera evenemang... 3 Skapa nytt

Läs mer

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill

Du startar Jag Vill genom öppna mappen och klicka på programfilen Jag_Vill Börja med att placera mappen med JagVill på Skrivbordet. Byt namn på mappen till något passande 12 oktober Man klickar på en av de 8 rutorna och då kan en röst spelas upp om man lagt in en sådan t ex till

Läs mer

Utökad sökning i Cisions mediedatabas

Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning i Cisions mediedatabas Utökad sökning Använd funktionen Utökad sökning för att söka i mediedatabasen efter en viss typ av medier eller kontaktpersoner. Du kan ta fram helt nya listor eller

Läs mer