Webbverktyg/ eportfolio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbverktyg/ eportfolio"

Transkript

1 Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio tfn: tfn: Stobygatan 5, Hässleholm Stobygatan 5, Hässleholm

2 Innehåll Vägledning i programmet och beskrivning av funktioner Portalen Företagsadministratör Handledare Medarbetare. 5 2 Systemadministration Domäner Användare mm Stora visningsfönstret Skapa användare Skapa kompetensuppsättning Skapa kompetensutvärdering Skapa domäner.. 12 Praktisk användarguide för administratörer Komma igång Skapa användare Koppla användare till handledare Skapa kompetensuppsättning Skapa användargrupper Skapa kompetensutvärdering 21 Självskattning steg för steg

3 Rapporter Snabbguide till de vanligaste rapporterna Rapporter på individnivå Rapporter för en viss befattning Rapporter på företagsnivå Övriga rapporter.. 35 Olika typer av roller 36 3

4 Vägledning i programmet och beskrivning av funktioner Bilder och figurer är främst tänkta som komplement till texten så att du ska få en överskådlig bild av olika sidor i programmet Portalen I portalen får du en översikt på de viktigaste funktionerna i eportfolio. Under ikonen Systeminformation får du en övergripande information om systemet och hela projektet, Stöd för en lärande infrastruktur. Under ikonen rapporter kan du se dina egna skattningar och resultat. Om du klickar på verktygssymbolen uppe till höger vid ditt namn kan du ändra de aktuella inloggningsuppgifterna. Bredvid till höger loggar du ut från programmet. I övrigt ser portalen lite olika ut, beroende på vilka rättigheter du som användare har till systemet. 4

5 Företagsadministratör Som företagsadministratör får du en översikt över användare och eventuella handledare. Mina användare är de användare som du själv är handledare till. Användare är samtliga användare i domänen (företaget) Mina handledare är den eller de användare som handleder dig. Som företagsadministratör ser du också ikonen Administration, där ändringar och uppdateringar görs. Som företagsadministratör kan du skapa nytt och se alla aktuella användare på företaget/arbetsplatsen. Under Rapporter kan du se dina egna skattningar och resultat. För att se övriga anställdas resultat måste du gå in i funktionen Administration. Under rubriken Notifieringar kan du som företagsadministratör få meddelande om att göra självskattningar samt att göra skattningar av dina användare. Handledare För handledare ser portalen likadan ut som för företagsadministratörer. I funktionen Administration, kan handledaren dock inte skapa eller göra några uppdateringar utan endast se aktuella användare. Liksom för företagsadministratörer måste du som handledare gå in i funktionen Administration för att se rapporter och resultat från de användare/medarbetare som du handleder. Under rubriken Notifieringar kan du som handledare få meddelande om att göra självskattningar samt att göra skattningar av de användare som du handleder. Medarbetare Som medarbetare kan du förutom systeminformationen bara se ikonen Rapporter. Där kan du se dina egna skattningar och resultat. Under rubriken Notifieringar får du meddelande om eventuella självskattningar eller skattningar av medarbetare. I manualen benämns medarbetare också som användare. 5

6 Systemadministration Om du i portalen klickar på Administration, kommer du till sidan som kallas Systemadministration. Här gör du inmatningar, ändringar och andra förekommande uppdateringar. 6

7 Domäner I fönstret till vänster finns aktuella domäner (se ruta i bilden). En domän kan beskrivas som ditt företag och domänen har också samma namn som ditt företag. I regel ser du bara en domän om inte ytterligare domäner lagts upp som representerar en avdelning/sidoverksamhet som är knuten till företaget. Om flera domäner finns måste du klicka på den domän du ska arbeta med. Om det bara finns en domän behöver du inte göra detta Användare mm I mitten på sidan finns en meny där det överst står Användare (se pil 1 i bilden). Här kan du söka på all information som finns i systemet. Om du klickar på den ser du även användargrupper, kompetenser, kompetensuppsättningar, kompetensutvärdering och rapporter. Genom att klicka på någon av dessa får du i fönstret nedanför information om respektive område. I menyn till höger där det står Alla roller (se pil 2 i bilden) kan du göra diverse utsorteringar och se användare och grupper med speciella egenskaper. Om du väljer Alla roller ser du dock samtliga användare, kompetensuppsättningar osv. Till vänster om användarmenyn finns en ruta där du kan göra fritextsökningar (se pil 3 i bilden). Du måste dock välja i användarmenyn, inom vilket område du söker. Under rutan ser du information om hur många objekt som visas i fönstret nedanför menyerna. 7

8 Stora visningsfönstret Här visas alla användare, användargrupper, kompetensuppsättningar mm. Om det finns många objekt på listan kan du i regel inte se alla. Till höger kan du scrolla ner om sidan inte är tillräckligt stor. Om objekten ligger på flera sidor kan du nedanför fönstret flytta dig mellan sidorna. Antingen klickar du på pilarna som finns till höger och vänster eller så drar du den blå markören för att skifta sida (se rutorna A på bilden). Om du exempelvis har ett antal användare framför dig på listan kan du arbeta med dessa på olika sätt. Om du vill göra ändringar eller se information för bara en individ/ett objekt klickar du på gröna pilen till vänster om namnet. På så vis får du upp en ruta med olika alternativ. Om du vill göra ändringar eller behandla flera individer/flera objekt klickar du i rutan framför varje individ/objekt. Nu visas informationen istället upp i fönstret Valda objekt till vänster (se ruta B på bilden). C B A A I de fall du ska göra en gemensam med samtliga visade objekt, kan du klicka i rutan i den gråfärgade informationsraden precis ovanför objektlistan (se ruta C på bilden). På detta sätt markeras alla visade objekt. När du är färdig med en ändring/tilldelning är det viktigt att du rensar dina val. Du gör det genom att avmarkerar rutorna (klicka på bockad ruta), alternativt klickar på den röda knappen ovanför objektfönstret (se pil på bilden). 8

9 Om du med pekaren tar tag mellan stora visningsfönstret och objektfönstret, kan du öka eller minska bredden på fönstren. Likadant kan du göra mellan stora visningsfönstret och domänfönstret (se pilar 3 på bilden). För att öka eller minska storleken på hela sidan klickar du på fönstersymbolen bredvid avstängningsknappen (krysset) längst uppe till höger (se pil 1 på bilden). Detta gäller även för de mindre fönster du får upp när du gör olika val utifrån administrationssidan (se pil 2 på bilden)

10 Skapa I menyn uppe till vänster kan du göra inmatningar av olika slag (se ruta i bilden). Du kan skapa nya användare, nya användargrupper, nya kompetensuppsättningar och nya kompetensutvärderingar. När du fyller i information om individ eller grupp är de obligatoriska rutorna markerade med en röd stjärna. Skapa användare Vid skapande av användare fyller du i namn, e-post och användarnamn. Lösenord kan du skapa själv, men du kan också välja att programmet skapar ett unikt lösenord som sedan skickas till användaren (antingen skickar du det direkt efter att du lagt in användaren eller så kan du skicka det vid ett senare tillfälle) Klicka på Generera unikt lösenord om du vill att programmet skapar lösenordet. Inloggningssätt och Språk låter du ha de visade förinställningarna. Den lilla rutan efter Tillåt inloggning är och ska vara ikryssad. I det fall en anställd slutar på din arbetsplats, kan du avmarkera denna ruta så att den personen inte längre kan logga in i systemet. 10

11 Användargrupper och kompetensuppsättningar När det gäller att skapa användargrupper och kompetensuppsättningar (se bild) måste du välja kategori för att komma vidare till själva inmatningen. Skapa kompetensuppsättning Då kompetensuppsättningen också måste innehålla kompetenser, klickar du på Kompetenser uppe i menyn och väljer de som ska ingå i kompetensuppsättningen. Det finns två knappar att välja på, Lägg till och Lägg till (kategorisökning). Om du väljer Lägg till kan du gå igenom samtliga kompetenser eller sortera ut genom att i menyn Alla typer välja önskat översiktligt kompetensområde. Du kan också fritextsöka i rutan intill till vänster. Fönstret hanterar du på samma sätt som stora visningsfönstret i systemadministrationens första sida. Om du väljer Lägg till (kategorisökning) ser fönstret lite annorlunda ut. Du har samma kompetenser att välja mellan, men en mer detaljerad lista på kompetensområden finns i fönstret till vänster. På så vis kan du söka på specifika områden om du exempelvis inte vet exakta namnet på en kompetens. Även här kan du dock fritextsöka uppe till vänster. Om du skapar en eller flera kompetensuppsättningar som är snarlika, kan du i stora visningsfönstret välja kopiera kompetensuppsättning och sedan redigera (ta bort eller lägga till kompetenser) den nya kompetensuppsättningen. Du trycker på pilen och väljer Visa/ändra och klickar sedan på kompetenser och väljer om du ska plocka bort eller lägga till kompetenser. 11

12 Skapa kompetensutvärdering Vid skapandet av kompetensutvärderingar gör du ett antal val för att utvärderingen ska rikta sig till önskad individ eller grupp (se bild). Om en inmatning blivit fel kan du alltid klicka på Avbryt eller i krysset uppe i högerhörnet i det fönster där du skapar. Om du gjort klart och sparat en inmatning och sedan upptäcker felet kan du klicka på gröna pilen framför det felaktigt inlagda objektet i stora visningsfönstret. Du kan välja Visa/ändra om du bara vill redigera/rätta till eller Ta bort om objektet ska tas bort helt. När du har skapat en kompetensutvärdering kan du ta reda på om en medarbetare utfört självskattningen. Gå in på Visa/ändra i den aktuella kompetensutvärderingen. Där klickar du på användare och ser sedan under raden Status om självskattningen är utförd eller ej. Detta kan vara bra att veta då en anställd medarbetare måste göra sin skattning före handledaren kan göra det i de fall du valt en själv-handledare utvärdering. Skapa domäner Som företagsadministratör kan du skapa nya domäner/underdomäner, till exempel om ditt företag har en avdelning som verksamhetsmässigt skiljer sig från huvudavdelningen. Under menyn Hantera (till höger om menyn Skapa ) i administrationsdelen klickar du på Domäner. Sedan håller du pekaren på företagets namn och klickar på den gröna pilen som kommer upp till höger om namnet. I den lilla rutan väljer du Skapa domän. 12

13 Praktisk användarguide för administratörer På följande sidor kommer du som administratör att få en utförlig beskrivning hur du kan använda eportfolio rent praktiskt samt vägledning vid framtagande av rapporter och viss tolkning av dessa Komma igång I portalen får du en översikt på de viktigaste funktionerna. Under ikonen Administration gör du alla ändringar och uppdateringar i programmet. Klicka på denna ikon när det exempelvis är aktuellt att lägga till nya användare. 13

14 Skapa Användare Användare är en person som är anställd på företaget/arbetsplatsen. Användaren kan ha vilken position som helst på arbetsplatsen. Även chefer är användare. Om en person ska läggas in i systemet är första steget att lägga till en ny användare. Om du är i portalen klickar du på Administration. Du kan välja två tillvägagångssätt när du skapar användare. 1. Du väljer Skapa Användare i menyn uppe till vänster. Nu skapas en användare som än så länge inte är knuten till något i systemet. 2. Du skapar en användare direkt i en användargrupp. I rullmenyn i mitten på sidan klickar du på Användargrupper. Sedan väljer du Skapa användare här i den grupp som användaren ska tillhöra. Detta förutsätter dock att användargrupper finns inlagda i systemet. Att skapa användare i en användargrupp kan vara praktiskt och tidsbesparande om du vet att ett antal användare/medarbetare tillhör en användargrupp och dessutom har liknande kompetensuppsättningar. I förlängningen förenklar det om du väljer att göra kompetensutvärderingar och vill se resultat av utvärderingarna för en separat användargrupp. Mer information om användargrupper, kompetensuppsättningar och kompetensutvärderingar kommer på följande sidor. 14

15 Följande steg när du skapar en användare ser något olika ut, men informationen som ska fyllas i är densamma oavsett om du skapar en användare i menyn Skapa eller från en användargrupp. Här nedan beskrivs när du skapar användare i menyn Skapa. När du får upp fönstret Skapa ny användare fyller du i information om användaren. De rader som har en röd stjärna är obligatoriska. Användarnamnet måste vara unikt i hela systemet, därför kan det vara bra om namnet exempelvis kombineras med företagsnamnet. Du kan välja att hitta på ett lösenord eller att programmet skapar ett unikt lösenord. Om du väljer att skapa ett eget lösenord måste lösenordet innehålla 6 tecken eller fler. Minst ett tecken måste vara en stor bokstav och minst ett måste vara en siffra. Om du väljer unikt lösenord, klicka i rutan, Generera unikt lösenord. Om en anställd saknar e-post, kan du välja att fylla i en fiktiv adress (den måste dock se ut som en e-post adress) och sedan delge den anställde på annat sätt vilket inloggningsnamn och lösenord han/hon har tilldelats. Alternativt fyller du i din egen/annan chefs e-post och låter programmet skapa unikt lösenord som sedan skickas till den adressen. 15

16 När du fyllt i uppgifterna klickar du på Domäner uppe till höger. Domänen är ditt företag/din arbetsplats alternativt en avdelning inom företaget/arbetsplatsen. Klicka sedan på den lilla blå knappen till höger om företagets namn. Nu kan du välja vilken roll användaren har. Alla betraktas som medarbetare så om personen inte är chef eller handledare kan du hoppa över detta steg. Om personen har hand om en avdelning eller grupp av personer och ska bedöma andra användares självskattningar, markerar du Handledare. Om du är den högsta chefen och dessutom sköter administrationen i eportfolio markerar du Handledare och Företagsadmin. Om du sköter administrationen men inte är chef eller handledare markerar du endast Företagsadmin. Tryck sedan på Spara. Du kommer nu att få en fråga om du ska skicka registreringsnotifiering till den person du lagt in i systemet. Om du trycker ja, skickas e-post till den personen med information om att de kan logga in i eportfolio. Om du klickat i Skapa unikt lösenord skickas det med i e-posten och personen kan därefter logga in i systemet. Du kan också välja att inte skicka notifieringen, alternativt skicka notifieringen vid ett senare tillfälle. Detta kan vara klokt att välja om du vet att inmatningen av samtliga anställda kommer att dra ut på tiden eller göras vid flera olika tillfällen. 16

17 Koppla användare till handledare När du lagt in samtliga personer i systemet är det dags att koppla användare (anställda/medarbetare) till handledare (någon form av chef). Om du som företagsadministratör är ensam handledare kryssar du i samtliga användare och väljer sedan i menyn till höger Tilldela användare till handledare. Sedan kommer endast ditt namn upp och du kryssar i rutan och sparar. Om det finns flera handledare som handleder olika personer är det bara att välja ut vilka användare som ska kopplas till vilka handledare. I de fall du som företagsadministratör är högsta chefen bör du i sin tur koppla dessa handledare till dig, då du också har funktion som handledare. Om flera handledare kopplas till en medarbetare innebär det att samtliga handledare kommer få skatta medarbetaren (dock ej om medarbetaren endast utför en självskattning, se avsnittet kompetensutvärdering). Användare kopplas till handledare för att handledaren ska kunna bedöma/skatta en eller flera medarbetare. Den som är högsta chef och handledare överst på stegen får då en samlad bild av hur skattningarna ser ut för en viss grupp medarbetare och hur skattningarna från gruppens handledare är individ för individ. 17

18 Skapa Kompetensuppsättningar En kompetensuppsättning är en yrkesroll (försäljare, lärare, svetsare etc.) med tillhörande kompetenser (kunskaper och egenskaper) som krävs för att kunna utföra det specifika arbetet. Om du ska lägga till en ny kompetensuppsättning väljer du Skapa kompetensuppsättning i menyn uppe till vänster. Sedan får du välja inom vilket övergripande område som den nya kompetensuppsättningen ska ligga. Efter det ska du namnge kompetensuppsättningen samt fylla i en kort beskrivning. Klicka på Kompetenser, sedan på Lägg till eller Lägg till (kategorisökning). Samma kompetenser finns under båda valen. Under Lägg till ser du ett antal kompetenser i bokstavsordning och i rullmenyn uppe i mitten kan du välja inom vilken kategori du ska söka kompetenser. På så vis får du en viss utsortering. Du kan också fritextsöka i rutan uppe till vänster. Dels kan du söka när samtliga kompetenser finns på listan, dels kan du söka bland de kompetenser som ligger under en viss kategori som du valt. (se bild 1) Under Lägg till (kategorisökning) finns ett större antal kompetensområden att välja mellan i fönstret till vänster. Detta kan vara en fördel då du behöver söka reda på namn på specifika kompetenser. Även här kan du göra fritextsökningar. (se bild 2) Oavsett vilken av sökningarna du använder klickar du i de kompetenser som ska ingå i kompetensuppsättningen och klickar sedan på Klar. Klicka på aktuell målnivå. Klicka sedan på Spara. 18

19 1 2 Nu ska du välja vilken/vilka användare som ska kopplas till kompetensuppsättningen. Sök fram aktuell/aktuella användare och klicka i rutan för respektive individ. Välj sedan Tilldela kompetensuppsättningar till användare. En användare kan kopplas till flera kompetensuppsättningar, beroende på hur yrkesrollen ser ut. I rutan som kommer upp klickar du först på Sök. Sedan får du upp en lista där du väljer vilken eller vilka kompetensuppsättningar som ska kopplas till användaren/användarna. Klicka på Klar och Spara. Om du i efterhand vill se vilka kompetenser eller kompetensuppsättningar en användare har klickar du i aktuell användare och väljer Visa kompetensprofil. Observera att kompetenserna endast visas då användaren har genomfört en självskattning. 19

20 Skapa Användargrupper En användargrupp kan sägas vara ett ställe där du kan samla ett visst antal medarbetare som har liknande yrkesroller och jämförbara kompetensuppsättningar. Du får på så vis en naturlig uppdelning av de anställda. När du skapar kompetensutvärderingar (se avsnitt längre fram) kan du göra det för en specifik användargrupp. När kompetensutvärderingarna är klara och självskattningarna är utförda av medarbetarna i gruppen, kan du också göra analyser utifrån rapporter som visar resultaten från den specifika användargruppen. Om du ska lägga till en ny användargrupp väljer du Skapa användargrupp i menyn uppe till vänster. Sedan väljer du vilken kategori den nya användargruppen ska ha. Förutom Personliga egenskaper och Allmän information är kategorierna desamma som när du skapar kompetensuppsättning. Om de medarbetare som sedan ska ingå i användargruppen har likadana kompetensuppsättningar, är ett tips att du låter användargruppen ha samma namn som kompetensuppsättningen. Om en grupp av medarbetare har olika kompetensuppsättningar men ska ingå i samma användargrupp, namnger du lämpligen denna användargrupp mer övergripande. Du kan välja att skapa användare i en användargrupp. Hur du går tillväga beskrivs i avsnittet skapa användare. 20

21 Skapa Kompetensutvärdering En kompetensutvärdering är när en medarbetare ska göra en självskattning av de kompetenser som ingår i den kompetensuppsättning som användaren är kopplad till. Enklare beskrivet ska en person fylla i de nivåer han/hon anser sig ligga på i de specifika kompetenser eller egenskaper som krävs för yrkesrollen. I menyn uppe till vänster väljer du Skapa Kompetensutvärdering. Därefter väljer du antingen Själv Handledare eller Självutvärdering. Vid en själv-handledare utvärdering gör medarbetaren (användaren) sin självskattning först och sedan gör handledaren en skattning av medarbetaren. Dessa båda jämförs sedan med den satta målnivån. Vid självutvärdering gör enbart medarbetaren en självskattning som jämförs med den satta målnivån. I rutan Information om självutvärdering fyller du i startdatum, slutdatum och hur länge resultatet av utvärderingen ska vara giltigt. Om du inte ändrar något datum kommer medarbetaren ha 55 dagar på sig att fylla i utvärderingen. Du kan också ändra beskrivningen. Klicka på Nästa. I rutan Välj användare för kompetensutvärdering väljer du vem som ska utvärderas. Du kan välja en domän (hela företaget), en användargrupp eller enskilda användare. Rutan Välj kompetenser kan du gå förbi och bara trycka Nästa. Kompetenser och kompetensuppsättningar är redan kopplade till användaren, därför görs inget i detta steg. Klicka på Slutför. Nu ska medarbetaren alternativt medarbetaren och handledaren (i nämnd ordning) göra skattningen/skattningarna. Om du i efterhand vill se hur en eller flera användare ligger till med en kompetensutvärdering klickar du i aktuell kompetensutvärdering och väljer Visa/ändra. Sedan klickar du på användare. Du ser då de användare som ingår i kompetensutvärderingen. Med Påbörjad menas att de har blivit tilldelade en utvärdering. Med Avslutad menas att utvärderingen är slutförd (inklusive eventuell handledarskattning) och att rapporter kan dras ut. 21

22 Självskattning steg för steg Med e-post eller på annat sätt har du som användare fått användarnamn och lösen för att kunna logga in och göra din självskattning i programmet eportfolio. Steg 1 Fyll i ditt användarnamn och lösenord. Klicka på Logga in Du får nu en kort information om personuppgiftslagen. För att gå vidare trycker du Godkänn. Steg 2 Du är nu i den så kallade portalen. Under rubriken Notifieringar finner du den kompetensutvärdering du ska göra. Klicka på rutan. Klicka sedan på rutan som kommer upp där det står Självskattning, följt av ditt namn. 22

23 Steg 3 En sida med mycket kort beskrivning kommer upp. Tryck på Starta när du vill börja självskattningen. Steg 4 Nu ser du ett antal kompetenser och/eller egenskaper. Kryssa i de nivåer du anser dig ha i din yrkesroll. I rutorna till höger kan du om du vill komplettera med en kort kommentar. När du fyllt i färdigt klickar du på Nästa längst ner på sidan. Mellan de olika stegen kan du alltid klicka på Tillbaka, om du glömt att fylla i något eller om du missat någon information. 23

24 Steg 5 På denna sida finns information om hur du gör om du vill lägga till kompetenser som är relevanta för din yrkesroll. Om du inte vill lägga till kompetenser hoppar du över detta steg och klickar på Nästa. I de fall du väljer att lägga till någon/några kompetenser klicka på Välj kompetenser. På sidan som kommer upp kan du antingen fritextsöka i rutan uppe till vänster eller söka bland kompetensområden i fönstret till vänster. Kryssa i den eller de kompetenser du vill lägga till och klicka på Klar. Nu får du ange nivå/nivåer. Klicka sedan på Nästa. Obs! Det går inte att välja kompetenser utöver de som finns i systemet. Steg 6 Nu är utvärderingen slutförd. Om du inte vill ändra på något klicka på Slutför. När systemmeddelandet Steget är avklarat kommer upp klickar du Ok. Nu är hela utvärderingen genomförd och du kan logga ut från eportfolio. 24

25 Rapporter Användarna samt eventuella handledare har gjort sina skattningar i utvärderingarna. Nu finns information som kan vara intressant att analysera både för dig som användare (anställd) och dig som administratör (chef). Som användare kan du i portalen klicka på Rapporter och där få se din Gap analys samt en lista över kompetenser och hur din självskattning ser ut i jämförelse med målnivåerna och eventuella skattningar från handledare. Som administratör kan du, precis som övriga användare, se din egen rapport i portalen. För att se rapporter på de användare som du administrerar måste du gå in i Administration. Du kan välja mellan att ta fram rapporter på individnivå, för en viss kompetensuppsättning, eller för en specifik kompetensutvärdering. Du kan också göra ett urval av flera användare eller kompetensuppsättningar för att exempelvis få en rapport som visar en samlad bild av kompetensnivåerna. Vidare följer beskrivningar på hur du går tillväga för att välja mellan de olika rapportalternativen. 25

26 Snabbguide till de vanligaste rapporterna Individnivå- för att se resultat av enskilda användares skattning. Här jämförs medarbetarens skattning med målnivån samt eventuellt med handledares skattning. I denna rapport finner du enbart skattningar av de kompetenser som ingår i den/de befattning/ar som användaren har. Resultatet presenteras dels i en gap analys och dels schematiskt. Denna rapport heter Gap analys och finns under rapporter på användaren. Gruppnivå- för att se resultat av en grupp, tex alla säljares skattning. Här jämförs hela gruppens skattningar med målnivåerna samt eventuellt med handledarens skattning. Gap analysen som presenteras visar gruppens samlade kompetens och samlade kompetensbrister. Här ser du även hur många som ligger på de olika nivåerna vilket presenteras i en schematisk tabell. Denna rapport heter Gap analys för alla användare och finns under rapporter på en kompetensuppsättning. Företagsnivå- för att se hela företagets resultat. Här ser du alla medarbetares resultat grupperat utifrån yrkesrollerna (kompetensuppsättningarna) i en schematisk bild. Här kan du även se vilka nivåer som medarbetarna ligger på genom att klicka på krysset. Denna rapport ger enkelt en uppfattning om kompetensbehoven på företaget och inom de olika yrkesgrupperna. Denna rapport heter Kompetensuppsättningshistorik och den hittar du om du markerar alla kompetensuppsättningarna och väljer rapporter. 26

27 Beskrivning av samtliga rapportalternativ 1. Rapporter på individnivå (en användare) Om du vill se rapport på en person markerar du den användaren och väljer Rapporter. Nu ser du fyra alternativ på rapporter. Användares kompetenshistorik & Användares kompetensuppsättningshistorik är historiska rapporter. Gap analys och Mina kompetenser visar de senast gjorda självskattningarna och resultatet av dessa. 27

28 Kompetenshistorik I denna rapport presenteras tidigare skattning av medarbetarens kompetenser, både kompetenser som ingår i personens befattning samt de kompetenser som medarbetaren valt att själv lägga till. Rapporten visar en samlad bild av medarbetarens samtliga kompetenser. Vid varje kompetens finns en fyrkant med ett plustecken i. Om du klickar där kan du få reda på användare (vem som gjort skattningen), vad det är för typ av skattning (självskattning eller själv-handledare) samt när den gjordes. Ovanför listan finns ytterligare information om när skattningen/skattningarna utfördes. Kompetensuppsättningshistorik I denna rapport kan du se användarens tidigare självskattningar på de kärnkompetenser som ingår i dennes befattning och som har en satt målnivå. Om handledaren även har skattat medarbetaren så syns även dennes skattning i denna rapport. Resultaten visas schematiskt. Längst till höger finns två kolumner som anger om användaren är godkänd respektive om målet är uppfyllt. Nedan visas ett stapeldiagram där den skattade nivån på kompetenserna visas med olika färger. 28

29 Gap analys I denna rapport visas en gap analys på medarbetarens självskattning i förhållande till målnivåerna på kärnkompetenserna. Om en handledarskattning är gjord presenteras även detta resultat i en gap analys. Rapporten ger en snabb överblick på medarbetarens kompetensprofil och utbildningsbehov. Nedanför figuren visas också en kompetenslista med användarens satta nivåer, målnivån och handledarens satta nivåer. Se bild 1 och

30 Mina kompetenser I denna rapport presenteras användarens samtliga kompetenser. De kärnkompetenser som ingår i dennes befattning samt kompetenser som individen själv lagt till. Individens kompetenser presenteras i en schematisk tabell. Se bild nedan. 3 30

31 2. Rapporter för en viss befattning (grupp av anställda) Om du vill se en rapport från en kompetensuppsättning markerar du aktuell kompetensuppsättning och väljer Rapporter. En rapport från en kompetensuppsättning visar resultat och analys från de självskattningar som användare gjort som är knutna till den specifika kompetensuppsättningen. Du kan välja mellan Gap analys för alla användare och Kompetensuppsättningshistorik. Gap analys för alla användare I denna rapport får du en samlad bild av en eller flera medarbetares (som tillhör en specifik kompetensuppsättning) kompetens i förhållande till målnivåerna. Resultatet presenteras i en gap analys. Om en handledarskattning är gjord visas även denna som en gap analys. Om mer än en medarbetare är knuten till befattningen är det gruppens samlade kompetensnivå som visas, likaså handledarens samlade bedömning av gruppen av anställda. I rapporten presenteras även hur många medarbetare som ligger på en viss nivå i procent (se bild nedan). 4 31

32 Kompetensuppsättningshistorik I denna rapport visas en schematisk tabell på de kompetenser som är knutna till kompetensuppsättningen. Här presenteras hur många som ligger på de olika målnivåerna i procent. Genom att klicka på plustecknet vid en kompetens synliggör du de anställda som skattat denna. På så vis kan du jämföra de anställda och se hur de ligger på de olika nivåerna. Nedan finns stapeldiagram där färgerna visar hur nivåerna är satta på de olika kompetenserna och hur de skiljer sig åt mellan användarna. Om nivåerna skiljer sig mycket för en viss kompetens framträder flera olika färger på samma rad. I den gula rutan uppe till vänster ser du information om vilka användare som omfattas i rapporten, namnet på den aktuella kompetensuppsättningen och vilken typ av utvärdering det handlar om. 5 32

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet

Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 1 Manual Gemensamt CRM-system Umeå universitet 2 Startsidan På startsidan kan du se: Studentuppdragsansökningar för LinkedStudent, ENS personal tar hand om detta. Påminnelser om uppföljningsmejl för LinkedStudent,

Läs mer

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering

Uppdaterad 2013-12-10. Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Uppdaterad 2013-12-10 Ansök om LOK-stöd med närvaroregistrering Inledning... 4 Utbildning... 4 Specialidrottsförbundens och distriktens hemsidor... 4 Information... 4 Manualer... 4 Operativsystem och webbläsare...

Läs mer

Kom igång med WinPig Slakt

Kom igång med WinPig Slakt Kom igång med WinPig Slakt Generella funktioner 1 Filter (sökfunktion) 1 Olika typer av filter 1 Genvägsikoner 2 Allmänt att tänka på 3 Förutsättningar 3 Snabbkommandon och funktioner 3 Sök-ikonen 3 Ta

Läs mer

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3

Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 Manual för Vision 80/20 Informera Version 2.3 2 Innehåll 1. Välkommen till Vision 80/20 Informera 6 2. Introduktion 7 2.1 Innan du börjar 8 2.2 Inloggning 8 Begär nytt lösenord 8 Sök utan att logga in

Läs mer

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Dokumentet får spridas fritt i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Detta dokument skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Dokumentet får spridas fritt i

Läs mer

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13

Manual. Scoutnet. Startsida. Mina sidor. Kårsida. Medlemmar. Distriktets sida. Förbundets sida Aktiviteter. Version 8 2011-10-13 Manual Scoutnet Startsida Mina sidor Kårsida Medlemmar Distriktets sida Förbundets sida Aktiviteter Version 8 2011-10-13 Innehållsförteckning 1. För att komma igång s.3 Inloggning Vilken manualversion

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB

Chefswebb. Manual. Version 2014.03. Medvind Informationsteknik AB Ny Chefswebb Manual Version 2014.03 Medvind Informationsteknik AB Innehåll Navigering... 4 Startbild... 4 Översikt... 8 Planering... 8 Uppgifter... 9 Person... 10 Sök person... 10 Personer... 11 Bemanning...

Läs mer

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active

KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active KI Finans Manual 1 Senaste uppdatering: 2015/06/26 Finance active Innehållsförteckning Översikt... 2 Kom igång... 9 Skapa ett lån med fast ränta... 11 Skapa ett lån med rörlig ränta... 14 Skapa en swap

Läs mer

Habilitering & Hjälpmedel

Habilitering & Hjälpmedel Communicator 4.6 Lathund kring hur du arbetar för programmet Communicator med de absolut vanligaste grunderna och även några mer avancerade funktioner Habilitering & Hjälpmedel Lathund Communicator Ett

Läs mer

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem

Handbok. Handledning för administratör/-kontoinnehavare. Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Handbok Handledning för administratör/-kontoinnehavare Steg-för-steg-guide för att komma igång med ditt nya tidsredovisningssystem Introduktion Tidsedel vänder sig till företag och företagare i byggbranschen.

Läs mer

Skapa en webbplats med Joomla

Skapa en webbplats med Joomla Nils Eriksson, Jonathan Bourque Olivegren och Sven-Åke E klund Skapa en webbplats med Joomla En guide om hur du bygger en webbplats med publiceringsverktyget Joomla Skapa en webbplats med Joomla.SE:s Internetguide,

Läs mer

Gör en egen webbplats

Gör en egen webbplats I det här avsnittet får du lära dig att bygga en egen minsida lägga till text och bilder skapa en egen design lägga till en bakgrund på webbplatsen I nästa nummer får du hjälp att bygga en större webbplats

Läs mer

Hur man gör en poster i PowerPoint

Hur man gör en poster i PowerPoint Hur man gör en poster i PowerPoint Victoria Johansson Humanistlaboratoriet, Lunds universitet it-pedagog@sol.lu.se Senast uppdaterad av Susanne Schötz 080128 Innehåll 1 Inledning 2 1.1 Innehållet i denna

Läs mer

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress

Barnhack! Kom igång med programmering. Anders Thoresson Kom igång med Wordpress Anders Thoresson Kom igång med Wordpress förord 2 kapitel 1 att bygga en webbplats 3 Det här är Wordpress 3 Domännamn visar vägen på internet 4 kapitel 2 kom i gång med wordpress.com 6 Registrera ett konto

Läs mer

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp

Handledning till VIS. Verksamhets Informations System. November 2014 VIS förvaltningsgrupp Handledning till VIS Verksamhets Informations System November 2014 VIS förvaltningsgrupp Innehållsförteckning Introduktion till VIS... 4 Starta QlikView... 4 Inloggning... 4 Utloggning... 5 Startsidan

Läs mer

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS.

Handboken får spridas fritt, i sin helhet, digitalt eller i tryckt format till alla användare av EPiServer CMS. Copyright Denna handbok skyddas av upphovsrättslagen. Förändringar av innehåll eller delvis kopiering av innehåll får ej ske utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren. Handboken får spridas fritt, i

Läs mer

SPRINT-HANDBOK (version 0.4)

SPRINT-HANDBOK (version 0.4) 1. FÄRG OCH FORM Detta är programmets startmeny. Texten överst på bilden (Avsluta, Ny användare, Om... och Välj användare) blir synlig då markören förs upp den blåa ramen. en ny användare. 6. 4. 5. får

Läs mer

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser

Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Augusti 2011 Guide för lärare - Grundskola Arbeta med Individuella mål och Överenskommelser Denna guide beskriver hur du dokumenterar individuella mål och överenskommelser i Unikum. Här beskrivs hur du

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2011 Widgit pictures Widgit Software 2011 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2011 We would like to

Läs mer

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker

Om du vill importera personer, läs noga instruktionerna och be om hjälp från Unikum om du är osäker Steg för steg Så här förbereder du din förskola/skola för att arbeta i Unikum Detta är en guide för dig som administratör för förskola/skola, som skall förbereda din förskola eller skola för att börja

Läs mer

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...)

Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Liten grundkurs i Microsoft Word (fo rutom sja lva skrivandet...) Detta häfte går igenom några av de vanligaste och mest användbara funktionerna i Word. Det är mycket bra att behärska dessa när du ska

Läs mer

Communicate: In Print

Communicate: In Print Svensk version av Hargdata AB Published by Widgit Software Widgit Symbols Widgit Software 1994-2009 Widgit pictures Widgit Software 2009 Acknowledgements In print 2 Widgit Software 2009 We would like to

Läs mer

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB

REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB REKRYTERA MED HJÄLP AV OFFENTLIGA JOBB Från och med nu sköts rekryteringsprocessen med hjälp av Offentliga Jobb. Nedan följer en beskrivning av hur du på enklast vis använder dig av verktyget vid en rekrytering.

Läs mer

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18

Venturi - Fakturan 2 MANUAL. Venturi - Fakturan 2.0 Upplaga 1.0. Sidan 1 av 18 MANUAL Venturi - Fakturan.0 Upplaga.0 Sidan av 8 CD Soft AB Storgatan 6 6 Växjö Tel: 070-7 http://www.cdsoft.se Support Supporten når du enklast per e-post eller via vår hemsida. E-post: support@cdsoft.se

Läs mer

Windows Datorns delar Skrivbordet

Windows Datorns delar Skrivbordet Windows Datorns delar Skrivbordet Mushantering Tangentbord Fönster Mappar och filer Kopiera och flytta Lathunden är anpassad för Kumla kommun Innehållet är avgränsat till datorer utan tryckskärm Anställd

Läs mer

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget.

Lägg in basinformationen. Starta här om du inte redan har fyllt i basinformationen på ditt företags sida. Klicka Redigera uppe till höger i verktyget. 7 steg för att skapa en företagssida på LinkedIn LinkedIn lanserar ständigt nya förbättringar i applikationen för företagssidor på LinkedIn. Nu senast bl. a s.k showcase- sidor. Detta e- blad fungerar

Läs mer

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4

INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 BOKFÖRING 1 INNEHÅLL INSTALLATION Maskinkrav 2 Installation 2 Säkerhetskopiering 2 SNABBSTART 3 HUVUDMENY 4 REGISTER 5 Kontoplan 6 Kontogrupp 7 Bokföringsparametrar 8 Leverantörer 9 IB/Underhåll 10 Ingående

Läs mer

1. Uppdateringsmodul (CMS)

1. Uppdateringsmodul (CMS) Innehåll 1. Uppdateringsmodul (CMS)... 2 2. Artiklar... 3 2.1 Upprätta din första artikel... 4 2.2 Skapa innehåll i artikeln... 5 2.2.1 RUBRIK I ARTIKELN:... 5 2.2.3 INFOGA BILDER:... 7 2.2.4 CELLER...

Läs mer

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym

Hantera datorn. C Personlig dator 1. Kontrollpanelen 2. Skrivbordet 3. Skärmsläckare 4. Genvägar 5. Bildskärmen 6. Volym Hantera datorn Sitter du bra? Är du nöjd med din arbetsmiljö? Kan du hitta en fil igen efter att du sparat den? Helene visar vad du behöver känna till för att få bra ordning på din dator. I handledningen

Läs mer