Webbverktyg/ eportfolio

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Webbverktyg/ eportfolio"

Transkript

1 Webbverktyg/ eportfolio vägledning i programmet och praktisk användarguide Bengt Engström, Projektsamordnare Peter Åhnberg, Projektadministratör Ansvarig företagskontakter Ansvarig webbverktyg/eportfolio tfn: tfn: Stobygatan 5, Hässleholm Stobygatan 5, Hässleholm

2 Innehåll Vägledning i programmet och beskrivning av funktioner Portalen Företagsadministratör Handledare Medarbetare. 5 2 Systemadministration Domäner Användare mm Stora visningsfönstret Skapa användare Skapa kompetensuppsättning Skapa kompetensutvärdering Skapa domäner.. 12 Praktisk användarguide för administratörer Komma igång Skapa användare Koppla användare till handledare Skapa kompetensuppsättning Skapa användargrupper Skapa kompetensutvärdering 21 Självskattning steg för steg

3 Rapporter Snabbguide till de vanligaste rapporterna Rapporter på individnivå Rapporter för en viss befattning Rapporter på företagsnivå Övriga rapporter.. 35 Olika typer av roller 36 3

4 Vägledning i programmet och beskrivning av funktioner Bilder och figurer är främst tänkta som komplement till texten så att du ska få en överskådlig bild av olika sidor i programmet Portalen I portalen får du en översikt på de viktigaste funktionerna i eportfolio. Under ikonen Systeminformation får du en övergripande information om systemet och hela projektet, Stöd för en lärande infrastruktur. Under ikonen rapporter kan du se dina egna skattningar och resultat. Om du klickar på verktygssymbolen uppe till höger vid ditt namn kan du ändra de aktuella inloggningsuppgifterna. Bredvid till höger loggar du ut från programmet. I övrigt ser portalen lite olika ut, beroende på vilka rättigheter du som användare har till systemet. 4

5 Företagsadministratör Som företagsadministratör får du en översikt över användare och eventuella handledare. Mina användare är de användare som du själv är handledare till. Användare är samtliga användare i domänen (företaget) Mina handledare är den eller de användare som handleder dig. Som företagsadministratör ser du också ikonen Administration, där ändringar och uppdateringar görs. Som företagsadministratör kan du skapa nytt och se alla aktuella användare på företaget/arbetsplatsen. Under Rapporter kan du se dina egna skattningar och resultat. För att se övriga anställdas resultat måste du gå in i funktionen Administration. Under rubriken Notifieringar kan du som företagsadministratör få meddelande om att göra självskattningar samt att göra skattningar av dina användare. Handledare För handledare ser portalen likadan ut som för företagsadministratörer. I funktionen Administration, kan handledaren dock inte skapa eller göra några uppdateringar utan endast se aktuella användare. Liksom för företagsadministratörer måste du som handledare gå in i funktionen Administration för att se rapporter och resultat från de användare/medarbetare som du handleder. Under rubriken Notifieringar kan du som handledare få meddelande om att göra självskattningar samt att göra skattningar av de användare som du handleder. Medarbetare Som medarbetare kan du förutom systeminformationen bara se ikonen Rapporter. Där kan du se dina egna skattningar och resultat. Under rubriken Notifieringar får du meddelande om eventuella självskattningar eller skattningar av medarbetare. I manualen benämns medarbetare också som användare. 5

6 Systemadministration Om du i portalen klickar på Administration, kommer du till sidan som kallas Systemadministration. Här gör du inmatningar, ändringar och andra förekommande uppdateringar. 6

7 Domäner I fönstret till vänster finns aktuella domäner (se ruta i bilden). En domän kan beskrivas som ditt företag och domänen har också samma namn som ditt företag. I regel ser du bara en domän om inte ytterligare domäner lagts upp som representerar en avdelning/sidoverksamhet som är knuten till företaget. Om flera domäner finns måste du klicka på den domän du ska arbeta med. Om det bara finns en domän behöver du inte göra detta Användare mm I mitten på sidan finns en meny där det överst står Användare (se pil 1 i bilden). Här kan du söka på all information som finns i systemet. Om du klickar på den ser du även användargrupper, kompetenser, kompetensuppsättningar, kompetensutvärdering och rapporter. Genom att klicka på någon av dessa får du i fönstret nedanför information om respektive område. I menyn till höger där det står Alla roller (se pil 2 i bilden) kan du göra diverse utsorteringar och se användare och grupper med speciella egenskaper. Om du väljer Alla roller ser du dock samtliga användare, kompetensuppsättningar osv. Till vänster om användarmenyn finns en ruta där du kan göra fritextsökningar (se pil 3 i bilden). Du måste dock välja i användarmenyn, inom vilket område du söker. Under rutan ser du information om hur många objekt som visas i fönstret nedanför menyerna. 7

8 Stora visningsfönstret Här visas alla användare, användargrupper, kompetensuppsättningar mm. Om det finns många objekt på listan kan du i regel inte se alla. Till höger kan du scrolla ner om sidan inte är tillräckligt stor. Om objekten ligger på flera sidor kan du nedanför fönstret flytta dig mellan sidorna. Antingen klickar du på pilarna som finns till höger och vänster eller så drar du den blå markören för att skifta sida (se rutorna A på bilden). Om du exempelvis har ett antal användare framför dig på listan kan du arbeta med dessa på olika sätt. Om du vill göra ändringar eller se information för bara en individ/ett objekt klickar du på gröna pilen till vänster om namnet. På så vis får du upp en ruta med olika alternativ. Om du vill göra ändringar eller behandla flera individer/flera objekt klickar du i rutan framför varje individ/objekt. Nu visas informationen istället upp i fönstret Valda objekt till vänster (se ruta B på bilden). C B A A I de fall du ska göra en gemensam med samtliga visade objekt, kan du klicka i rutan i den gråfärgade informationsraden precis ovanför objektlistan (se ruta C på bilden). På detta sätt markeras alla visade objekt. När du är färdig med en ändring/tilldelning är det viktigt att du rensar dina val. Du gör det genom att avmarkerar rutorna (klicka på bockad ruta), alternativt klickar på den röda knappen ovanför objektfönstret (se pil på bilden). 8

9 Om du med pekaren tar tag mellan stora visningsfönstret och objektfönstret, kan du öka eller minska bredden på fönstren. Likadant kan du göra mellan stora visningsfönstret och domänfönstret (se pilar 3 på bilden). För att öka eller minska storleken på hela sidan klickar du på fönstersymbolen bredvid avstängningsknappen (krysset) längst uppe till höger (se pil 1 på bilden). Detta gäller även för de mindre fönster du får upp när du gör olika val utifrån administrationssidan (se pil 2 på bilden)

10 Skapa I menyn uppe till vänster kan du göra inmatningar av olika slag (se ruta i bilden). Du kan skapa nya användare, nya användargrupper, nya kompetensuppsättningar och nya kompetensutvärderingar. När du fyller i information om individ eller grupp är de obligatoriska rutorna markerade med en röd stjärna. Skapa användare Vid skapande av användare fyller du i namn, e-post och användarnamn. Lösenord kan du skapa själv, men du kan också välja att programmet skapar ett unikt lösenord som sedan skickas till användaren (antingen skickar du det direkt efter att du lagt in användaren eller så kan du skicka det vid ett senare tillfälle) Klicka på Generera unikt lösenord om du vill att programmet skapar lösenordet. Inloggningssätt och Språk låter du ha de visade förinställningarna. Den lilla rutan efter Tillåt inloggning är och ska vara ikryssad. I det fall en anställd slutar på din arbetsplats, kan du avmarkera denna ruta så att den personen inte längre kan logga in i systemet. 10

11 Användargrupper och kompetensuppsättningar När det gäller att skapa användargrupper och kompetensuppsättningar (se bild) måste du välja kategori för att komma vidare till själva inmatningen. Skapa kompetensuppsättning Då kompetensuppsättningen också måste innehålla kompetenser, klickar du på Kompetenser uppe i menyn och väljer de som ska ingå i kompetensuppsättningen. Det finns två knappar att välja på, Lägg till och Lägg till (kategorisökning). Om du väljer Lägg till kan du gå igenom samtliga kompetenser eller sortera ut genom att i menyn Alla typer välja önskat översiktligt kompetensområde. Du kan också fritextsöka i rutan intill till vänster. Fönstret hanterar du på samma sätt som stora visningsfönstret i systemadministrationens första sida. Om du väljer Lägg till (kategorisökning) ser fönstret lite annorlunda ut. Du har samma kompetenser att välja mellan, men en mer detaljerad lista på kompetensområden finns i fönstret till vänster. På så vis kan du söka på specifika områden om du exempelvis inte vet exakta namnet på en kompetens. Även här kan du dock fritextsöka uppe till vänster. Om du skapar en eller flera kompetensuppsättningar som är snarlika, kan du i stora visningsfönstret välja kopiera kompetensuppsättning och sedan redigera (ta bort eller lägga till kompetenser) den nya kompetensuppsättningen. Du trycker på pilen och väljer Visa/ändra och klickar sedan på kompetenser och väljer om du ska plocka bort eller lägga till kompetenser. 11

12 Skapa kompetensutvärdering Vid skapandet av kompetensutvärderingar gör du ett antal val för att utvärderingen ska rikta sig till önskad individ eller grupp (se bild). Om en inmatning blivit fel kan du alltid klicka på Avbryt eller i krysset uppe i högerhörnet i det fönster där du skapar. Om du gjort klart och sparat en inmatning och sedan upptäcker felet kan du klicka på gröna pilen framför det felaktigt inlagda objektet i stora visningsfönstret. Du kan välja Visa/ändra om du bara vill redigera/rätta till eller Ta bort om objektet ska tas bort helt. När du har skapat en kompetensutvärdering kan du ta reda på om en medarbetare utfört självskattningen. Gå in på Visa/ändra i den aktuella kompetensutvärderingen. Där klickar du på användare och ser sedan under raden Status om självskattningen är utförd eller ej. Detta kan vara bra att veta då en anställd medarbetare måste göra sin skattning före handledaren kan göra det i de fall du valt en själv-handledare utvärdering. Skapa domäner Som företagsadministratör kan du skapa nya domäner/underdomäner, till exempel om ditt företag har en avdelning som verksamhetsmässigt skiljer sig från huvudavdelningen. Under menyn Hantera (till höger om menyn Skapa ) i administrationsdelen klickar du på Domäner. Sedan håller du pekaren på företagets namn och klickar på den gröna pilen som kommer upp till höger om namnet. I den lilla rutan väljer du Skapa domän. 12

13 Praktisk användarguide för administratörer På följande sidor kommer du som administratör att få en utförlig beskrivning hur du kan använda eportfolio rent praktiskt samt vägledning vid framtagande av rapporter och viss tolkning av dessa Komma igång I portalen får du en översikt på de viktigaste funktionerna. Under ikonen Administration gör du alla ändringar och uppdateringar i programmet. Klicka på denna ikon när det exempelvis är aktuellt att lägga till nya användare. 13

14 Skapa Användare Användare är en person som är anställd på företaget/arbetsplatsen. Användaren kan ha vilken position som helst på arbetsplatsen. Även chefer är användare. Om en person ska läggas in i systemet är första steget att lägga till en ny användare. Om du är i portalen klickar du på Administration. Du kan välja två tillvägagångssätt när du skapar användare. 1. Du väljer Skapa Användare i menyn uppe till vänster. Nu skapas en användare som än så länge inte är knuten till något i systemet. 2. Du skapar en användare direkt i en användargrupp. I rullmenyn i mitten på sidan klickar du på Användargrupper. Sedan väljer du Skapa användare här i den grupp som användaren ska tillhöra. Detta förutsätter dock att användargrupper finns inlagda i systemet. Att skapa användare i en användargrupp kan vara praktiskt och tidsbesparande om du vet att ett antal användare/medarbetare tillhör en användargrupp och dessutom har liknande kompetensuppsättningar. I förlängningen förenklar det om du väljer att göra kompetensutvärderingar och vill se resultat av utvärderingarna för en separat användargrupp. Mer information om användargrupper, kompetensuppsättningar och kompetensutvärderingar kommer på följande sidor. 14

15 Följande steg när du skapar en användare ser något olika ut, men informationen som ska fyllas i är densamma oavsett om du skapar en användare i menyn Skapa eller från en användargrupp. Här nedan beskrivs när du skapar användare i menyn Skapa. När du får upp fönstret Skapa ny användare fyller du i information om användaren. De rader som har en röd stjärna är obligatoriska. Användarnamnet måste vara unikt i hela systemet, därför kan det vara bra om namnet exempelvis kombineras med företagsnamnet. Du kan välja att hitta på ett lösenord eller att programmet skapar ett unikt lösenord. Om du väljer att skapa ett eget lösenord måste lösenordet innehålla 6 tecken eller fler. Minst ett tecken måste vara en stor bokstav och minst ett måste vara en siffra. Om du väljer unikt lösenord, klicka i rutan, Generera unikt lösenord. Om en anställd saknar e-post, kan du välja att fylla i en fiktiv adress (den måste dock se ut som en e-post adress) och sedan delge den anställde på annat sätt vilket inloggningsnamn och lösenord han/hon har tilldelats. Alternativt fyller du i din egen/annan chefs e-post och låter programmet skapa unikt lösenord som sedan skickas till den adressen. 15

16 När du fyllt i uppgifterna klickar du på Domäner uppe till höger. Domänen är ditt företag/din arbetsplats alternativt en avdelning inom företaget/arbetsplatsen. Klicka sedan på den lilla blå knappen till höger om företagets namn. Nu kan du välja vilken roll användaren har. Alla betraktas som medarbetare så om personen inte är chef eller handledare kan du hoppa över detta steg. Om personen har hand om en avdelning eller grupp av personer och ska bedöma andra användares självskattningar, markerar du Handledare. Om du är den högsta chefen och dessutom sköter administrationen i eportfolio markerar du Handledare och Företagsadmin. Om du sköter administrationen men inte är chef eller handledare markerar du endast Företagsadmin. Tryck sedan på Spara. Du kommer nu att få en fråga om du ska skicka registreringsnotifiering till den person du lagt in i systemet. Om du trycker ja, skickas e-post till den personen med information om att de kan logga in i eportfolio. Om du klickat i Skapa unikt lösenord skickas det med i e-posten och personen kan därefter logga in i systemet. Du kan också välja att inte skicka notifieringen, alternativt skicka notifieringen vid ett senare tillfälle. Detta kan vara klokt att välja om du vet att inmatningen av samtliga anställda kommer att dra ut på tiden eller göras vid flera olika tillfällen. 16

17 Koppla användare till handledare När du lagt in samtliga personer i systemet är det dags att koppla användare (anställda/medarbetare) till handledare (någon form av chef). Om du som företagsadministratör är ensam handledare kryssar du i samtliga användare och väljer sedan i menyn till höger Tilldela användare till handledare. Sedan kommer endast ditt namn upp och du kryssar i rutan och sparar. Om det finns flera handledare som handleder olika personer är det bara att välja ut vilka användare som ska kopplas till vilka handledare. I de fall du som företagsadministratör är högsta chefen bör du i sin tur koppla dessa handledare till dig, då du också har funktion som handledare. Om flera handledare kopplas till en medarbetare innebär det att samtliga handledare kommer få skatta medarbetaren (dock ej om medarbetaren endast utför en självskattning, se avsnittet kompetensutvärdering). Användare kopplas till handledare för att handledaren ska kunna bedöma/skatta en eller flera medarbetare. Den som är högsta chef och handledare överst på stegen får då en samlad bild av hur skattningarna ser ut för en viss grupp medarbetare och hur skattningarna från gruppens handledare är individ för individ. 17

18 Skapa Kompetensuppsättningar En kompetensuppsättning är en yrkesroll (försäljare, lärare, svetsare etc.) med tillhörande kompetenser (kunskaper och egenskaper) som krävs för att kunna utföra det specifika arbetet. Om du ska lägga till en ny kompetensuppsättning väljer du Skapa kompetensuppsättning i menyn uppe till vänster. Sedan får du välja inom vilket övergripande område som den nya kompetensuppsättningen ska ligga. Efter det ska du namnge kompetensuppsättningen samt fylla i en kort beskrivning. Klicka på Kompetenser, sedan på Lägg till eller Lägg till (kategorisökning). Samma kompetenser finns under båda valen. Under Lägg till ser du ett antal kompetenser i bokstavsordning och i rullmenyn uppe i mitten kan du välja inom vilken kategori du ska söka kompetenser. På så vis får du en viss utsortering. Du kan också fritextsöka i rutan uppe till vänster. Dels kan du söka när samtliga kompetenser finns på listan, dels kan du söka bland de kompetenser som ligger under en viss kategori som du valt. (se bild 1) Under Lägg till (kategorisökning) finns ett större antal kompetensområden att välja mellan i fönstret till vänster. Detta kan vara en fördel då du behöver söka reda på namn på specifika kompetenser. Även här kan du göra fritextsökningar. (se bild 2) Oavsett vilken av sökningarna du använder klickar du i de kompetenser som ska ingå i kompetensuppsättningen och klickar sedan på Klar. Klicka på aktuell målnivå. Klicka sedan på Spara. 18

19 1 2 Nu ska du välja vilken/vilka användare som ska kopplas till kompetensuppsättningen. Sök fram aktuell/aktuella användare och klicka i rutan för respektive individ. Välj sedan Tilldela kompetensuppsättningar till användare. En användare kan kopplas till flera kompetensuppsättningar, beroende på hur yrkesrollen ser ut. I rutan som kommer upp klickar du först på Sök. Sedan får du upp en lista där du väljer vilken eller vilka kompetensuppsättningar som ska kopplas till användaren/användarna. Klicka på Klar och Spara. Om du i efterhand vill se vilka kompetenser eller kompetensuppsättningar en användare har klickar du i aktuell användare och väljer Visa kompetensprofil. Observera att kompetenserna endast visas då användaren har genomfört en självskattning. 19

20 Skapa Användargrupper En användargrupp kan sägas vara ett ställe där du kan samla ett visst antal medarbetare som har liknande yrkesroller och jämförbara kompetensuppsättningar. Du får på så vis en naturlig uppdelning av de anställda. När du skapar kompetensutvärderingar (se avsnitt längre fram) kan du göra det för en specifik användargrupp. När kompetensutvärderingarna är klara och självskattningarna är utförda av medarbetarna i gruppen, kan du också göra analyser utifrån rapporter som visar resultaten från den specifika användargruppen. Om du ska lägga till en ny användargrupp väljer du Skapa användargrupp i menyn uppe till vänster. Sedan väljer du vilken kategori den nya användargruppen ska ha. Förutom Personliga egenskaper och Allmän information är kategorierna desamma som när du skapar kompetensuppsättning. Om de medarbetare som sedan ska ingå i användargruppen har likadana kompetensuppsättningar, är ett tips att du låter användargruppen ha samma namn som kompetensuppsättningen. Om en grupp av medarbetare har olika kompetensuppsättningar men ska ingå i samma användargrupp, namnger du lämpligen denna användargrupp mer övergripande. Du kan välja att skapa användare i en användargrupp. Hur du går tillväga beskrivs i avsnittet skapa användare. 20

21 Skapa Kompetensutvärdering En kompetensutvärdering är när en medarbetare ska göra en självskattning av de kompetenser som ingår i den kompetensuppsättning som användaren är kopplad till. Enklare beskrivet ska en person fylla i de nivåer han/hon anser sig ligga på i de specifika kompetenser eller egenskaper som krävs för yrkesrollen. I menyn uppe till vänster väljer du Skapa Kompetensutvärdering. Därefter väljer du antingen Själv Handledare eller Självutvärdering. Vid en själv-handledare utvärdering gör medarbetaren (användaren) sin självskattning först och sedan gör handledaren en skattning av medarbetaren. Dessa båda jämförs sedan med den satta målnivån. Vid självutvärdering gör enbart medarbetaren en självskattning som jämförs med den satta målnivån. I rutan Information om självutvärdering fyller du i startdatum, slutdatum och hur länge resultatet av utvärderingen ska vara giltigt. Om du inte ändrar något datum kommer medarbetaren ha 55 dagar på sig att fylla i utvärderingen. Du kan också ändra beskrivningen. Klicka på Nästa. I rutan Välj användare för kompetensutvärdering väljer du vem som ska utvärderas. Du kan välja en domän (hela företaget), en användargrupp eller enskilda användare. Rutan Välj kompetenser kan du gå förbi och bara trycka Nästa. Kompetenser och kompetensuppsättningar är redan kopplade till användaren, därför görs inget i detta steg. Klicka på Slutför. Nu ska medarbetaren alternativt medarbetaren och handledaren (i nämnd ordning) göra skattningen/skattningarna. Om du i efterhand vill se hur en eller flera användare ligger till med en kompetensutvärdering klickar du i aktuell kompetensutvärdering och väljer Visa/ändra. Sedan klickar du på användare. Du ser då de användare som ingår i kompetensutvärderingen. Med Påbörjad menas att de har blivit tilldelade en utvärdering. Med Avslutad menas att utvärderingen är slutförd (inklusive eventuell handledarskattning) och att rapporter kan dras ut. 21

22 Självskattning steg för steg Med e-post eller på annat sätt har du som användare fått användarnamn och lösen för att kunna logga in och göra din självskattning i programmet eportfolio. Steg 1 Fyll i ditt användarnamn och lösenord. Klicka på Logga in Du får nu en kort information om personuppgiftslagen. För att gå vidare trycker du Godkänn. Steg 2 Du är nu i den så kallade portalen. Under rubriken Notifieringar finner du den kompetensutvärdering du ska göra. Klicka på rutan. Klicka sedan på rutan som kommer upp där det står Självskattning, följt av ditt namn. 22

23 Steg 3 En sida med mycket kort beskrivning kommer upp. Tryck på Starta när du vill börja självskattningen. Steg 4 Nu ser du ett antal kompetenser och/eller egenskaper. Kryssa i de nivåer du anser dig ha i din yrkesroll. I rutorna till höger kan du om du vill komplettera med en kort kommentar. När du fyllt i färdigt klickar du på Nästa längst ner på sidan. Mellan de olika stegen kan du alltid klicka på Tillbaka, om du glömt att fylla i något eller om du missat någon information. 23

24 Steg 5 På denna sida finns information om hur du gör om du vill lägga till kompetenser som är relevanta för din yrkesroll. Om du inte vill lägga till kompetenser hoppar du över detta steg och klickar på Nästa. I de fall du väljer att lägga till någon/några kompetenser klicka på Välj kompetenser. På sidan som kommer upp kan du antingen fritextsöka i rutan uppe till vänster eller söka bland kompetensområden i fönstret till vänster. Kryssa i den eller de kompetenser du vill lägga till och klicka på Klar. Nu får du ange nivå/nivåer. Klicka sedan på Nästa. Obs! Det går inte att välja kompetenser utöver de som finns i systemet. Steg 6 Nu är utvärderingen slutförd. Om du inte vill ändra på något klicka på Slutför. När systemmeddelandet Steget är avklarat kommer upp klickar du Ok. Nu är hela utvärderingen genomförd och du kan logga ut från eportfolio. 24

25 Rapporter Användarna samt eventuella handledare har gjort sina skattningar i utvärderingarna. Nu finns information som kan vara intressant att analysera både för dig som användare (anställd) och dig som administratör (chef). Som användare kan du i portalen klicka på Rapporter och där få se din Gap analys samt en lista över kompetenser och hur din självskattning ser ut i jämförelse med målnivåerna och eventuella skattningar från handledare. Som administratör kan du, precis som övriga användare, se din egen rapport i portalen. För att se rapporter på de användare som du administrerar måste du gå in i Administration. Du kan välja mellan att ta fram rapporter på individnivå, för en viss kompetensuppsättning, eller för en specifik kompetensutvärdering. Du kan också göra ett urval av flera användare eller kompetensuppsättningar för att exempelvis få en rapport som visar en samlad bild av kompetensnivåerna. Vidare följer beskrivningar på hur du går tillväga för att välja mellan de olika rapportalternativen. 25

26 Snabbguide till de vanligaste rapporterna Individnivå- för att se resultat av enskilda användares skattning. Här jämförs medarbetarens skattning med målnivån samt eventuellt med handledares skattning. I denna rapport finner du enbart skattningar av de kompetenser som ingår i den/de befattning/ar som användaren har. Resultatet presenteras dels i en gap analys och dels schematiskt. Denna rapport heter Gap analys och finns under rapporter på användaren. Gruppnivå- för att se resultat av en grupp, tex alla säljares skattning. Här jämförs hela gruppens skattningar med målnivåerna samt eventuellt med handledarens skattning. Gap analysen som presenteras visar gruppens samlade kompetens och samlade kompetensbrister. Här ser du även hur många som ligger på de olika nivåerna vilket presenteras i en schematisk tabell. Denna rapport heter Gap analys för alla användare och finns under rapporter på en kompetensuppsättning. Företagsnivå- för att se hela företagets resultat. Här ser du alla medarbetares resultat grupperat utifrån yrkesrollerna (kompetensuppsättningarna) i en schematisk bild. Här kan du även se vilka nivåer som medarbetarna ligger på genom att klicka på krysset. Denna rapport ger enkelt en uppfattning om kompetensbehoven på företaget och inom de olika yrkesgrupperna. Denna rapport heter Kompetensuppsättningshistorik och den hittar du om du markerar alla kompetensuppsättningarna och väljer rapporter. 26

27 Beskrivning av samtliga rapportalternativ 1. Rapporter på individnivå (en användare) Om du vill se rapport på en person markerar du den användaren och väljer Rapporter. Nu ser du fyra alternativ på rapporter. Användares kompetenshistorik & Användares kompetensuppsättningshistorik är historiska rapporter. Gap analys och Mina kompetenser visar de senast gjorda självskattningarna och resultatet av dessa. 27

28 Kompetenshistorik I denna rapport presenteras tidigare skattning av medarbetarens kompetenser, både kompetenser som ingår i personens befattning samt de kompetenser som medarbetaren valt att själv lägga till. Rapporten visar en samlad bild av medarbetarens samtliga kompetenser. Vid varje kompetens finns en fyrkant med ett plustecken i. Om du klickar där kan du få reda på användare (vem som gjort skattningen), vad det är för typ av skattning (självskattning eller själv-handledare) samt när den gjordes. Ovanför listan finns ytterligare information om när skattningen/skattningarna utfördes. Kompetensuppsättningshistorik I denna rapport kan du se användarens tidigare självskattningar på de kärnkompetenser som ingår i dennes befattning och som har en satt målnivå. Om handledaren även har skattat medarbetaren så syns även dennes skattning i denna rapport. Resultaten visas schematiskt. Längst till höger finns två kolumner som anger om användaren är godkänd respektive om målet är uppfyllt. Nedan visas ett stapeldiagram där den skattade nivån på kompetenserna visas med olika färger. 28

29 Gap analys I denna rapport visas en gap analys på medarbetarens självskattning i förhållande till målnivåerna på kärnkompetenserna. Om en handledarskattning är gjord presenteras även detta resultat i en gap analys. Rapporten ger en snabb överblick på medarbetarens kompetensprofil och utbildningsbehov. Nedanför figuren visas också en kompetenslista med användarens satta nivåer, målnivån och handledarens satta nivåer. Se bild 1 och

30 Mina kompetenser I denna rapport presenteras användarens samtliga kompetenser. De kärnkompetenser som ingår i dennes befattning samt kompetenser som individen själv lagt till. Individens kompetenser presenteras i en schematisk tabell. Se bild nedan. 3 30

31 2. Rapporter för en viss befattning (grupp av anställda) Om du vill se en rapport från en kompetensuppsättning markerar du aktuell kompetensuppsättning och väljer Rapporter. En rapport från en kompetensuppsättning visar resultat och analys från de självskattningar som användare gjort som är knutna till den specifika kompetensuppsättningen. Du kan välja mellan Gap analys för alla användare och Kompetensuppsättningshistorik. Gap analys för alla användare I denna rapport får du en samlad bild av en eller flera medarbetares (som tillhör en specifik kompetensuppsättning) kompetens i förhållande till målnivåerna. Resultatet presenteras i en gap analys. Om en handledarskattning är gjord visas även denna som en gap analys. Om mer än en medarbetare är knuten till befattningen är det gruppens samlade kompetensnivå som visas, likaså handledarens samlade bedömning av gruppen av anställda. I rapporten presenteras även hur många medarbetare som ligger på en viss nivå i procent (se bild nedan). 4 31

32 Kompetensuppsättningshistorik I denna rapport visas en schematisk tabell på de kompetenser som är knutna till kompetensuppsättningen. Här presenteras hur många som ligger på de olika målnivåerna i procent. Genom att klicka på plustecknet vid en kompetens synliggör du de anställda som skattat denna. På så vis kan du jämföra de anställda och se hur de ligger på de olika nivåerna. Nedan finns stapeldiagram där färgerna visar hur nivåerna är satta på de olika kompetenserna och hur de skiljer sig åt mellan användarna. Om nivåerna skiljer sig mycket för en viss kompetens framträder flera olika färger på samma rad. I den gula rutan uppe till vänster ser du information om vilka användare som omfattas i rapporten, namnet på den aktuella kompetensuppsättningen och vilken typ av utvärdering det handlar om. 5 32

Rapportalternativ. Ansvarig webbverktyg/eportfolio

Rapportalternativ. Ansvarig webbverktyg/eportfolio Rapportalternativ i webbverktyg/eportfolio På följande sidor kommer du som administratör av webbverktyget/eportfolio få en beskrivning av olika rapporter och hur du på bästa sätt kan ta fram dessa efter

Läs mer

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen

Aktivitetsstöd Närvarorapportering. Ansvarig i Föreningen Aktivitetsstöd Närvarorapportering Ansvarig i Föreningen 2 (27) Datum 2013-09-26 Innehållsförteckning 1. Ansvarig i föreningen/föreningsadministratör... 3 1.1 Internetadress... 3 1.2 Inloggning och glömt

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsplanering Manual Innehåll 1. INLEDNING 4 2. ROLLER 4 2.1. CHEF 4 2.2. MEDARBETARE 4 2.3. ADMINISTRATÖR 4 2.4. KURSLEDARE 5 2.5. UTBILDARE 5 3. BEGREPP 5 3.1. ENHET 5 3.2.

Läs mer

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.

Kom igång. Readyonet Lathund för enkelt admin. Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt. Kom igång Logga in Skriv in adressen till din webbsida följt av /login. Exempel: www.minsajt.se/login Nu dyker en ruta upp på skärmen. Fyll i ditt användarnamn och lösenord och klicka på "logga in". Nu

Läs mer

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual

www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual www.luvit.com LUVIT Portal Användarmanual Innehållsförteckning 1 INLEDNING... 4 2 STARTSIDA... 5 2.1 MENYN UPPE TILL HÖGER... 5 2.1.1 Mitt campus... 5 2.1.2 Om BSVC... 5 2.1.3 Kurskatalog... 5 2.1.4 Länkar...

Läs mer

IT-system. BUP Användarmanual

IT-system. BUP Användarmanual IT-system Användarmanual Innehållsförteckning 1. Att komma igång med... 1 1.1 Installera... 1 1.1.1 Byt databas... 1 1.1.2 Behörighet att byta databas... 2 1.2 Logga in... 3 1.2 Inloggad... 3 1.3 Logga

Läs mer

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem.

Handläggarmanual. Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. Handläggarmanual Första sidan som öppnas då du öppnar ditt ärendehanteringssystem. De tre rutorna är genvägar till vilken slags ärendelista som du vill öppna. 1. Försenade ärenden: De ärenden som har ett

Läs mer

Manual för din hemsida

Manual för din hemsida Manual för din hemsida Dynamiska hemsidor är en lösning för att man på ett enkelt sätt skall kunna lägga till, ändra och ta bort sidor på sin hemsida. För att detta skall vara möjligt bygger lösningen

Läs mer

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62

Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Medarbetarens guide till Kompetenskoll version 1,62 Sida 2 av 21 Innehåll Inledning 3 Välkommen till Kompetenskoll 4 Logga in - Byt lösenord Godkänn lagring av uppgifter och cookies 4 Del 1: Överblick

Läs mer

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör

Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Kom igång! Snabbstart för dig som är administratör Innehåll Snabbstart och användarmanual 4 Personalhandbokens uppbyggnad 5 Redigeringsläget 6 Att redigera i personalhandboken 7 Publicering av de redigerade

Läs mer

Guide för behörighetssystemet i Matilda

Guide för behörighetssystemet i Matilda Guide för behörighetssystemet i Matilda Guiden är uppdaterad t o m Matildaversion 4.7.0. Eftersom olika personer med olika arbetsuppgifter och funktioner inom kostverksamheten använder Matilda på olika

Läs mer

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15

1. Ledare... 3 2. Hantera deltagare... 5 3. Rapporter... 13 4. Övriga menyer... 15 Sidan 1 (18) 1. Ledare... 3 1.2 Huvudmeny i Aktivitetsstöd... 3 2. Hantera deltagare... 5 2.1 Deltagare... 6 2.1.1 Lägga in deltagare i ny grupp... 6 2.1.2 Lägga till deltagare i befintlig grupp... 6 2.2

Läs mer

ALEPH ver. 16 Introduktion

ALEPH ver. 16 Introduktion Fujitsu, Westmansgatan 47, 582 16 Linköping INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SKRIVBORDET... 1 2. FLYTTA RUNT M.M.... 2 3. LOGGA IN... 3 4. VAL AV DATABAS... 4 5. STORLEK PÅ RUTORNA... 5 6. NAVIGATIONSRUTA NAVIGATIONSTRÄD...

Läs mer

WWW.SERVICECONNECTION.NU

WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection Snabbguide del 2 Återrapportering, underhåll och sökning WWW.SERVICECONNECTION.NU ServiceConnection - Förstasidan Förstasidan På första sidan finns en status sammanställning av aktuella

Läs mer

Användarmanual för Lagledning.se

Användarmanual för Lagledning.se Användarmanual för Lagledning.se Denna manual är avsedd för dig som en av TEM:s lagkunder och ska fungera som ett stöd när du använder vår tjänst. Innehåll Innehåll... 1 Logga in... 2 Första sidan... 3

Läs mer

Lathund - TimeEdit Introduktion

Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit Introduktion Lathund - TimeEdit 3.4 - Introduktion v1.3 Kort om TimeEdit Syftet med denna lathund är att beskriva och förklara en del av de begrepp som används i TimeEdit. Vi hoppas

Läs mer

Sök Idrottslyftet år 4

Sök Idrottslyftet år 4 Sök Idrottslyftet år 4 Du ansöker via din förenings Idrottonline sida enkelt och säkert! Förbered! Som vid all idrott är förberedelsen det viktigaste, förberedelsen för att ansöka om Idrottslyftet består

Läs mer

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB

Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Hjälp till MV-Login Administration Elevdata AB Dokumentversion: 20130920A 1 Innehållsförteckning Förord... 3 Kapitel 1. Aktivera administratörkontot... 4 Kapitel 2. Tillgång till MV-Login Administration...

Läs mer

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt

APA för nybörjare. Innan du börjar. Översikt APA för nybörjare Den här texten är tänkt som en snabb introduktion hur du kan använda publiceringssystemet APA (Advanced Publication Application) för att redigera webbplatser. Texten kräver inga förkunskaper

Läs mer

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual

www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual www.grade.com LUVIT Utbildningsadministration Manual Innehåll 1. KURSKATALOG 3 1.1. SÖK EFTER KURSTILLFÄLLEN 3 2. MINA ATTESTERINGAR 6 3. MINA ANMÄLNINGAR 7 4. HANTERA KURSER 8 4.1. DELTAGARE 9 4.1.1.

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8

uppgifter Närvarorapportering via mobiltelefon 3 via webben 5 Klarmärkning av närvarorappportering 6 Statistik 7 Teckenförklaring 8 Lathund Länk via www.linkoping.se/foreningskalender eller http://aktlin.argentum.se/login.aspx Föreningsledarens uppgifter Innehåll Sid Logga in 2 Byta lösenord, glömt lösenord, spärrad inloggning 2 Registrera

Läs mer

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera

Visma Proceedo Version 8.15 2014-05-12. Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera Visma Proceedo Version 8.5 204-05-2 Visma Proceedo Användarhandbok Lokala administratör Administrera. Innehållsförteckning SNABBGUIDE... 3 2 INLOGGNING... 5 3 STARTSIDA... 8 4 INKÖP... 9 4. Allmänt Inköp...

Läs mer

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum

Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Januari 2011 Guide för lärare Arbeta med bedömningsmatriser i Unikum Här beskriver vi hur du arbetar med bedömnings-matriser i Unikum. Guiden beskriver dels hur du själv lägger in dina bedömningsmatriser

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Mina tjänster. på www.vxa.se

Mina tjänster. på www.vxa.se Mina tjänster på www.vxa.se Innehållsförteckning Logga in 3 Mina tjänster 4-5 Lösenord 6-7 Registrera och upp datera e-postadress 8 Avisering via sms och e-post 9 Fullmakter för Instrumentpanelen 10-11

Läs mer

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor

Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Lathund för redigering av Falkenbergs gymnasieskolas hemsidor Börja med att logga in på hemsidan Adress: http://www.edu.falkenberg.se/gymnasieskolan Klicka på nyckeln. Skriv i användarnamn och lösenord,

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4

Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.4 Eva Rehnberg 2014-01-10 Innehåll Ny elev... 2 Inskrivning av ny elev folkbokförd i Stockholms län eller Håbo... 2 Elev med

Läs mer

Lathund Attestant. Agresso Self Service

Lathund Attestant. Agresso Self Service Lathund Attestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Attestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar 9 Attestera

Läs mer

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats

Logga in. Placera barn. Kolumner Ändra ordning på kolumner. Spara egna kolumnval. Urval. Ändra taxekategori. Sök. Uppsägning av plats 2013-01-25 1 Logga in Glömt lösenord Uppdatera lösenordet Kolumner Ändra ordning på kolumner Urval Spara egna kolumnval Excelformat av urval Välja antal barn som visas i urvalet Sök Snabbsök Söka med filter

Läs mer

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet

Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Uppdaterad 2011-03-09 Administrera behörighet IdrottOnline Klubb Administrera behörighet Inledning IdrottOnline är idrottens verktyg för kommunikation och administration. IdrottOnline ägs och utvecklas

Läs mer

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning

Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Inställningar och visningssätt i CMS7.5, på sunne.se Sida 1 av 8 Formulärredigering, inställningar, visningssätt och versioner Innehållsförteckning Hjälp finns i den globala menyn... 1 Formulärredigering...

Läs mer

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL

ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL ANVÄNDARBESKRIVNING FÖR PERSONAL 1 INLEDNING Programmet ipool är ett system för att på ett effektivt sätt sköta bemanning och personalinformation via ett webbaserat gränssnitt som är enkelt att använda

Läs mer

Användarmanual TextAppen Online

Användarmanual TextAppen Online Användarmanual TextAppen Online Innehåll Innehåll... 2 Registera dig... 3 Logga in på Textappen online... 5 Samtal... 6 Ringa samtal... 6 Avsluta samtal... 7 Spara samtal... 7 Besvara samtal... 8 Ringa

Läs mer

Kom igång med Adela Grundskola

Kom igång med Adela Grundskola Kom igång med Adela Grundskola Publicerad 2010-06-09 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Grundskola 1 Gränssnitt 4 Huvudflikar 4 Detaljflikar

Läs mer

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc

Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Manual för Sportadmin, ett system för närvarohantering, fakturering etc Till dig som är ledare i Friluftsfrämjandet Lund. Framför dig har du en manual som sats samman för att göra det enkelt att komma

Läs mer

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02

EVALD manual. Evald version 2 2014-05-02 EVALD manual Evald version 2 2014-05-02 Innehåll KURSVÄRDERING PÅ ENGELSKA... 1 Egna frågor på engelska...1 Sammanställning på engelska...1 KURSVÄRDERING GENERELLT... 2 Skapa kursvärdering...2 Ändra öppnings/stängningsdatum...5

Läs mer

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper.

Innehåll: Logga in. Hjälpsidor. Startmenyn. Tidsrapportering. Rapporthistorik. Skapa / ta ut rapporter. Projekt. Projektegenskaper. Adminmanual adminmanual Innehåll: Logga in Hjälpsidor Startmenyn Tidsrapportering Rapporthistorik Skapa / ta ut rapporter Projekt Projektegenskaper Projektposition Visa personalens position Redigera /

Läs mer

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun

Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Högsbynät Mailservice - egroupware -användarmanual för personal i Högsby kommun Inloggning Hemsida: mail.hogsby.se Om länken inte fungerar eller om du befinner utanför kommunens nätverk, logga in via Mobility

Läs mer

Handbok - CMG Office Web

Handbok - CMG Office Web Handbok - CMG Office Web CMG Office Web CMG Office Web är portalen för ditt företags interna kommunikation. Med Office Web kan du hitta dina medarbetares telefonnummer, organisationstillhörighet och aktiviteter.

Läs mer

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan

Lathund SSK 6.9. 1. Gå till www.kontrollera.se/login 2. Skriv in användarnamn/e-post 3. Skriv in lösenord 4. Logga in. Startsidan Lathund SSK 6.9.. Gå till www.kontrollera.se/login. Skriv in användarnamn/e-post. Skriv in lösenord 4. Logga in Startsidan Lägg till ny användare Klicka på Skapa användare Skriv in: E-post: Det användarnamn

Läs mer

Version 2.3 2014-07-02

Version 2.3 2014-07-02 Version 2.3 2014-07-02 1 Starta NatureIT Starta en webbläsare i din PC, Mac, läsplatta eller smartphone och skriv in www.natureit.se eller www.natureit.no. Då skall du få upp en bild som ser ut så här:

Läs mer

Webbklient för användare

Webbklient för användare Webbklient för användare Time Care Planering 4.2.30xx Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 1 (23) Copyright 20112 Allocate Software plc and its subsidiaries 2 (23) Innehållsförteckning

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS

ANVÄNDARMANUAL FÖR WORDPRESS FÖR WORDPRESS Surfa in på http://klubb.seko.se/< din sida >/wp-admin/ vet du inte vad < din sida > är kan du logga in direkt på http://klubb.seko.se/wp-admin 3. Fyll i ert användarnamn 3. Fyll även i ert

Läs mer

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler

Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Uppdaterat 2010-09-10 Manual för administration av användare i Postens Kundportaler Innehåll Inledning 3 Begrepp 4 Sök användare 5 Sökområde 5 Hur man söker 5 Skapa ny användare 6 Användarinformation 6

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service

Lathund Slutattestant. Agresso Self Service Lathund Slutattestant Agresso Self Service Sidan 2/15 Innehållsförteckning 1. Inloggning 3 2. Startsida 5 Mina uppgifter 5 Rapporter 5 Inköp 5 Alternativ 6 3. Slutattestering av fakturor 6 Åtgärdsknappar

Läs mer

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28

Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 1 (12) Manual för publicering och administration av gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet, uppdaterad 2009-09-28 Denna manual innehåller instruktioner för gruppaktiviteter inom Landsbygdsprogrammet.

Läs mer

SportAdmin i GF Nikegymnasterna

SportAdmin i GF Nikegymnasterna SportAdmin i använder SportAdmin som system för medlemshantering, fakturering och hemsida. Här nedan kommer du att kunna läsa om de funktioner som du som ledare behöver ha koll på i systemet. För att logga

Läs mer

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö

Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö 1 Så här fungerar registreringen i Malmö stads Odlingsslottskö Det är givetvis kostnadsfritt att stå i Malmö stads odlingslottskö. Innehåll Steg 1: Registrera dig som ny kund och skapa en sökprofil...

Läs mer

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05

Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Utbildningsmodulen Förening 2014-05-05 Inledning...2 Operativsystem och webbläsare...2 Föreningens utbildningsmodul.3 Inledning...3 Arrangemang...3 Öppna arrangemang...3 Sök arrangemang...5 Kopiera arrangemang...5

Läs mer

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se

Manual. Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Manual Anpassad för CMS Made Simple version 1.9.x (uppdaterad 2011-10-16) Birger Eriksson webblots.se Innehållsförteckning Start... 3 Lägg till ny sida...3 Redigera sida som redan finns...3 Titta på resultatet...

Läs mer

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR

MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR MANUAL FÖR JÄGAREFÖRBUNDETS KRETSAR I följande dokument hittar ni information om hur ni administrerar er nya hemsida. Manualen går endast igenom grundläggande administration. För mer avancerad redigering

Läs mer

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg

Manual. It s learning. Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Manual It s learning Målgruppen: externa utförare inom Vård och Omsorg Rekommenderade webbläsare: Internet Explorer, aktuella versioner (PC) Safari (ipad, Mac) Örebro kommun 20150911 v 1.1 orebro.se 2

Läs mer

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH

Manual för. elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Manual för elektronisk fakturahantering AGRESSO EFH Version 7 Versionshantering Ändrad av Version Kommentar Datum Helena Hellqvist 1 Dokument skapat 2009-04-16 Jenny Eliasson Teesalu 2 Rättningar 2009-04-28

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare

Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare Aktivitetsstöd Behörighet - Ledare 1 Innehållsförteckning 1 Ledare... 3 1.1 Användare - Webbadress till Aktivitetsstöd... 3 1.2 Användare - Inloggning och glömt lösenord... 3 1.3 Användare - Låst lösenord...

Läs mer

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån

Användarguide. Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 1 Användarguide Sök och administrera dina volontärer på Volontärbyrån 2 Välkommen till Volontärbyrån! Den här guiden beskriver alla funktioner i volontärsamordnaradmin på www.volontarbyran.org. Har du

Läs mer

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING...

ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... Entré Innehåll ENTRÉ DOKUMENTHANTERING... - 2 - Starta Dokumenthantering... - 3 - Lägga till dokument via frågeguide... - 4 - Frågeguiden... - 5 - Lägga till dokument manuellt... - 7 - Lägg till fil...

Läs mer

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28

Skolmaten. Användarhandledning 2015-05-28 Skolmaten Användarhandledning 2015-05-28 Steg 1: Logga in Om din skola är ansluten till Skolmaten har du fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@dinskolmat.se så kontaktar vi dig.

Läs mer

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support

Att använda ELSA. Vad behövs för att använda ELSA?. Felrapportering och support KI Biobank Instruktion Användarmanual för ELSA Innehållsförteckning Allmänt... 1 Vad är ELSA?... 1 Vad behövs för att använda ELSA?... 2 Felrapportering och support... 2 Att använda ELSA... 2 Viktig information...

Läs mer

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual

www.grade.com LUVIT Kompetens Manual www.grade.com LUVIT Kompetens Manual Innehållsförteckning 1. KOMPETENS 3 1.1. MEDARBETARENS KOMPETENSVY 3 1.1.1. Personlig utveckling 3 1.1.1.1. Profil 3 1.1.1.2. Kompetensanalys 4 1.1.1.3. Mål- och utvecklingssamtal

Läs mer

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare

3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 3. Skapa sida 5. Hitta innehåll 6. Meny 7. Användare 2 Så här skapar du en ny sida. Mycket av informationen nedan kan tillämpas på skapandet av andra typer av innehåll, till exempel nyheter, blogginlägg,

Läs mer

Lathund - Redaktörer

Lathund - Redaktörer Lathund - Redaktörer 1. Logga in sid 3 2. Ladda upp/publicera dokument...sid 4-6 2.1 Att lägga till ett dokument...sid 5 2.2 Var publiceras mitt dokument...sid 6 3. Jobba i befintligt dokument...sid 7

Läs mer

Lathund Behörighetshantering

Lathund Behörighetshantering Lathund Behörighetshantering För att kunna ställa in behörigheter krävs det att SiteVision är kopplat till en katalogtjänst. Behörigheter Hantering av behörigheter och rättigheter kan göras för hela webbplatsen,

Läs mer

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1

Manual Enkät. Senselogic AB Version 2.1.1 Manual Enkät Senselogic AB Version 2.1.1 Innehållsförteckning 1 Användningsområde...1 2 Inställningar för enkät...1 2.1 Fliken Allmänt...1 2.2 Fliken frågor...2 2.2.1 Gemensamma inställningar:... 2 2.2.2

Läs mer

Manual för ADDIS-net. Innehåll

Manual för ADDIS-net. Innehåll Manual för ADDIS-net Innehåll Inloggning... 2-3 Söksidan... 3 Registrera en ny intervju... 4 Födelsedatum/UNO-kod... 4 Lås/Lås upp intervju... 4 Redigera intervju-information... 4 Mata in svar i en intervju...

Läs mer

Användarmanual. Shoppa Plus

Användarmanual. Shoppa Plus Användarmanual Shoppa Plus Visste du att... med rätt skyltning så fördubblas de tänkta inköpen. Komma igång Logga in Klicka på Shoppaikonen som finns på ditt skrivbord. Fyll i ditt användarnamn och lösenord

Läs mer

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret

IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IdrottOnline Klubb manual medlemsregistret IDROTTONLINE KLUBB MEDLEMSREGISTRET... 2 Så loggar du in... 2 Systemets uppbyggnad... 2 Medlemmar... 3 Vad är medlemsfliken?/medlemmar... 3 Lägg till ny medlem/medlemmar...

Läs mer

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning

Användarmanual Utbildningsportalen. 2011-03-30 Användarmanual SDH webbutbildning Användarmanual Utbildningsportalen 1 Innehållsförteckning Sid 1. Logga in 3 1.1 Registrera dig 4 1.2 Logga in på startsidan 7 1.3 Om du glömt ditt lösenord 8 2. Startsidan 9 3. Utbildningar 10 4. Tester

Läs mer

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6

Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 UEDB (UNGDOM OCH ELEVDATABASEN) Minihandbok för skoladministratörer version 1.6 Eva Rehnberg 2014-08-18 En utförligare handbok för administratörer finns att tillgå inloggad i UEDB. Den här handboken är

Läs mer

First Class uppgift 2

First Class uppgift 2 First Class uppgift 2 Hur du lägger till en signering i mail. När du loggat in på First Class ser det ut som på bilden nedan, det så kallade skrivbordet. Här ska du klicka på knappen inställningar uppe

Läs mer

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr

VERSION 2.0 ANVÄNDARE. Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr 090622 MANUAL FÖR MEMO COMAI WEBBKALENDER VERSION 2.0 ANVÄNDARE Benämning Artikelnummer Pris Startavift startwebbmc 3 500 kr Årlig Licensavgift webbmobilmc0102 2 400 kr Comai AB Follingbo Rosendal 305,

Läs mer

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03

SLUNIK manual. SLUNIK version 2 2010-08-03 SLUNIK manual SLUNIK version 2 2010-08-03 Innehåll SLUNIK...1 Kursledare... 1 Lärare... 1 LOGGA IN... 1 Hjälp, inloggning... 2 Välj kurs att administrera... 2 Om du inte ser din kurs i listan... 3 Filtrera

Läs mer

Säljarens sida Användarhandledning

Säljarens sida Användarhandledning December 2009 Capitex AB Kalmar (huvudkontor): Box 751 Svensknabbevägen 30 391 27 Kalmar Tel vxl 0480-44 74 00 Fax 0480-44 74 01 Stockholm: Gustavslundsvägen 30 167 51 Bromma Tel 08-720 36 50 Fax 08-720

Läs mer

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter.

Logga in För att förenkla och ge bättre överblick över sin arbetstid har var och en som tidrapporterar sina unika inloggningsuppgifter. Inledning Bakgrunden till införandet av systemet har bl a varit att minska dubbelarbete och automatisera sammanställningen av tidrapporterna samt överföringen av underlaget för kostnadsfördelningen till

Läs mer

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör

Uppdaterad: 2014-03-18. För dig som är Gruppadministratör Uppdaterad: 2014-03-18 För dig som är Gruppadministratör 1 Skriv ej ut manualen! För att alltid ha aktuell information och slippa dyra utskriftskostnader ber vi dig att ladda hem manualen som en PDF från

Läs mer

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline

Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline Manual för administration av statligt aktivitetsstöd (LOK) via Idrottonline I denna manual beskrivs hur ni ledare administrerar det lokala aktivitetsstödet i sin helhet. Vi går igenom hur man lägger in

Läs mer

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1.

Användarbeskrivning ARBETSGIVARINTYG. för Sveriges alla arbetsgivare. arbetsgivarintyg.nu. En ingång för alla användare. Innehåll. Version 1. 2015 05 17 Arbetslöshetskassornas samorganisation SO Version 1.0 ARBETSGIVARINTYG för Sveriges alla arbetsgivare Användarbeskrivning arbetsgivarintyg.nu Med tjänsten arbetsgivarintyg.nu kan du som arbetsgivare

Läs mer

Omsorgen Användarhandledning

Omsorgen Användarhandledning Omsorgen Användarhandledning 2012-12-13 Steg 1: Logga in Om ditt boende/kommun är ansluten till Omsorgen har du troligtvis fått inloggningsuppgifter. Om inte, skicka ett mail till info@omsorgen.se så kontaktar

Läs mer

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef

Uppdaterad 2010-05-11. Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef Uppdaterad 2010-05-11 Lathund Synpunkten för handläggare och ansvarig chef 1 Innehållsförteckning Handläggarens roll och ansvarsuppgifter... 3 Närmaste chefs roll och ansvarsuppgifter... 3 Praktisk handläggning

Läs mer

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF

IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF IDROTTONLINE ANVÄNDARMANUAL ROTTNE IF Version 1.2 2013-08-21 Innehåll Inloggning i Idrottonline... 3 Registrering av personer... 4 Registrering av ledare... 4 Nytt lösenord... 4 Registrering av spelare...

Läs mer

Lathund - system för tillbud och arbetsskador

Lathund - system för tillbud och arbetsskador Lathund - system för tillbud och arbetsskador 2 (11) 3 (11) Innehållsförteckning Logga in i systemet... 4 Handlägga ett ärende... 5 Spara ett ärende... 6 Avsluta ett ärende... 6 Skapa en rapport... 7 Skapa

Läs mer

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10)

Manual: Organisation/användare, utbildningsanordnare 2014. Mina sidor. Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Mina sidor Manual: Organisation/Användare Utbildningsanordnare 1(10) Organisation och användare Den här manualen vänder sig till dig som är behörig att redigera användarkontot på Mina sidor. Din organisation

Läs mer

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual

DynaMaster 3.3 redaktörsmanual DynaMaster 3.3 redaktörsmanual 2005 Infogate AB. All rights reserved. Halmstad 2005-09-07 3 Innehållsförteckning Inledning... 4 Verktygslådan... 5 Lista med poster... 6 Träd med poster... 7 Översikt...

Läs mer

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda.

Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Användarmanual Detta dokument beskriver användningen av xvis, för besökare såväl som receptionister och anställda. Tänk på att bilder som ses här kommer från standard installationen av xvis och kan se

Läs mer

Snabbguide för användare SourceTech Telllus

Snabbguide för användare SourceTech Telllus Snabbguide för användare SourceTech Telllus Copyright SourceTech AB 2000-2012 Innehållet i denna manual är skyddat enligt upphovsrättslagen och får varken helt eller delvis kopieras utan uttrycklig tillåtelse

Läs mer

Minimanual för Baltzaranvändare

Minimanual för Baltzaranvändare Minimanual för Baltzaranvändare Inloggning i Baltzar Öppna Baltzar via länken i mailet Ange användare och lösenord och logga in Du hamnar nu i din Inkorg Tryck på knappen F11 för att få hel bildskärm samt

Läs mer

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3.

Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Hur man lägger upp och redigerar dokument i Typo3. Typo3 är ett så kallat CMS, Content Management System där du enkelt och smidigt kan lägga ut kursinformation och bilder. Detta verktyg är webbaserat vilket

Läs mer

manual interbook SKOLOR

manual interbook SKOLOR manual interbook SKOLOR Innehållsförteckning 1. Inledning 1.1 Huvudanvändare och underanvändare 2. Hitta Interbook 2.1 Hjälp-funktion 3. Logga in 3.1 Glömt lösenord 3.2 Byta lösenord 4. Boka lokal 5.1

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest:

ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se. Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2. Attest: ANVÄNDARMANUAL FÖR HANDLARE OCH CHEFER www.icaskolan.se Innehåll: Statistik: - Ta ut statistik på utbildningar s. 2 Attest: - Attestera utbildningsanmälningar s. 4 Användare: - Hantering av medarbetare

Läs mer

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.

www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003. 2 3 1 Är samhällsviktiga tjänster på Internet tillgängliga för personer med funktionshinder? PTS-ER-2004:14, ISSN 1650-9862. www.pts.se/archive/documents/ SE/Rapport_tillganglig_webb_2004_14.pdf 2 webzone.k3.mah.se/k99ac3hl/helenalackmagisterkogniton2003.pdf

Läs mer

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner

Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guide för räddningstjänsternas kontaktpersoner Guiden beskriver hur Räddningstjänsternas kontaktpersoner ska godkänna och prioritera sina anställdas anmälningar till kurser och program som anordnas av

Läs mer

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports

www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports www.grade.com LUVIT LMS Quick Guide Att använda LUVIT Reports Att använda LUVIT Reports I LUVIT Administration finns menyn LUVIT Reports där ett antal fördefinierade standardrapporter finns tillgängliga.

Läs mer

Manual att registrera i 2015-09-23

Manual att registrera i 2015-09-23 Manual att registrera i 2015-09-23 1 Förutsättningar För att logga in behöver du: 1. Ett giltigt SITHS-kort (Tjänste-ID) 2. En dator med kortläsare 3. Vara upplagd som användare i registret Logga in 1.

Läs mer

Webbmanual hittaut.nu

Webbmanual hittaut.nu Webbmanual hittaut.nu - Webbmanual för hittaut.nu Manualen är sammanställd av hittaut.nu-kansliet. Saknas något eller är det något som inte stämmer? Kontakta då hittaut.nu-kansliet på info@hittaut.nu!

Läs mer

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3

Lathund Bokning. Senselogic AB Version 2.3 Lathund Bokning Senselogic AB Version 2.3 Innehållsförteckning 1 Bokning... 1 1.1.1 Användningsområde... 1 1.1.2 Inställningar för Bokning... 2 Fliken Resurs, Kategori och Plats... 2 Fliken Formulär...

Läs mer